fredag 13 mars 2020

VIMMERBY

Jag har mött väldigt mycket stöttning och kärlek under dessa månader, från politikerkollegor, tjänstemän och inte minst från medborgare i Vimmerby, som uttryckt att de tror på mig och uppskattat att jag drivit på och varit handlingskraftig. Jag har hela tiden känt ett stort stöd från väljarna, även om konflikterna i media har överskuggat de röster som trott på mig.
Mitt mål har varit att kommunen ska bli mer flexibel och lösningsinriktad, att kommunen alltid ska agera så att det gagnar Vimmerby och Vimmerbyborna. I min iver att skapa den miljön och kulturen, att få saker gjorda, uppstod en konflikt med kommundirektören som tyvärr ledde fram till att jag tvingades avgå som ordförande i kommunstyrelsen.
Det känns förstås väldigt tråkigt att behöva lämna politiken. . Men var sak har sin tid. Tiden för mig att åstadkomma positiv förändring och driva kommunen framåt är inte nu. Jag är dock övertygad om att jag i framtiden kommer engagera mig igen, för att bidra till att förverkliga de idéer som jag och Centerpartiet har för att utveckla och bidra till förbättringar av Allas vår livsmiljö.

onsdag 11 mars 2020

FUNDERING

Lennart Beijer vill att Hultsfred ska genomföra en försiktig utredning om hur man skulle kunna slå samman några kommuner. Hultsfred och Vimmerby är väl i så fall de två mest naturliga kommunerna eftersom vi redan har en hel del samarbete. Gemensam miljö- och bygg nämnd mm.

Staten har fört fram ett förslag om att Kommunernas skulder ska skrivas av om man slår ihop kommuner.

Vad skulle det betyda för Vimmerby kommun? Jag anser att det skulle vara intressant.

Vilka investeringar skulle Vimmerby kommun kunna göra om vi över en natt har noll i skuld.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7382492

Miljö-och byggnämnd samverkar vi redan framgångsrikt kring och det har nu blivit ett effektivt arbetssätt utan några större nackdelar på grund av geografin/storleken. Tvärtom så finns det effekstiveringsmöjligheter som nu några år efter samgåendet blir tydligare. Lättare att rekrytera personal är en fördel.
Kultursamverkan, gymnasiesamverkan, IT-samverkan, kostsamverkan är andra områden som jag ser tydliga samverkansvinster med. Central administration och framtagande av policier, myndighetsutövning, näringslivsutveckling och byggandet av infrastruktur, påverkan kring Norra kalmar läns behov av infrastruktur, vägar och järnvägar. Infrastrukturkansliet är nedlagt men var mycket bra för arbetet kring att påvisa behoven till Stångådalsbanan utveckling och vår regions utveckling.

Vimmerby har knappt 16000 invånare och Hultsfred har cirka 14000 invånare. Hult-Vimseby kommun skulle innehålla 30000 invånare vilket skulle på flera sätt vara en fördel. Men det finns också nackdelar där Virserum och Gullringen är storkommunens ändar och ett geografiskt avstånd på cirka 7 mil. Jämfört med Norrlandskommuner är det inget skrämmande stort avstånd men ur vår lilla kommuns perspektiv är det viktigt att beakta och bedöma konsekvenser kring en annan geografisk struktur.

Västerviks kommun har knappt 37000 invånare , Eksjö har knappt 18000, Kinda har 10000 invånare och Oskarshamn har 27000 invånare. I detta perspektiv ser jag tydligt att Vimmerby och Hultsfred skulle bli en starkare kommun med 30000 invånare och samverkan utifrån ett sunt förnuft som kanske i en framtid leder till att en sammanslagning av kommunerna är oundvikligt och kan bli gynnsam för alla om den görs metodiskt och genomtänkt. Hur ser du på detta? Historiskt har det alltid varit en kamp mellan Hultsfred och Vimmerby. Minns alla handbollsmatcher och fotbollsmatcher där den allra vikigaste matchen var när man skulle vinna derbyt mot Hultsfred. Men nya tider kräver nya tankar och anpassning.

lördag 25 januari 2020

Medborgardialog

Så här ville jag göra på min KSO-blogg på kommunens hemsida: Kanske en idé för Jacob Käll och Vimmerbyalliansen. Han gillade förslaget då . Ingen annan hade någon synpunkt. Jag ville avvakta till efter sommaren med detta för att förankra det tillräckligt för att nå ett bra resultat. Lite nytänk finns i detta och nu läste jag att det ska bli strategiskt möte om Allas Vimmerby och visionen den 26 februari. Förslaget till vision kan ni läsa här: http://www.vimmerby.se/nyheter/nyheterkommunochpolitik/visionforvimmerbykommun.5.984156516c70d3b85f97223.html

Får en känsla av uppgivelse när jag läser den. Kommunen har en bit kvar men en vision ska ju vara målbilden så det vore fint om KF kunde anta den och sedan damma av avsiktsförklaringen som alla partier skrev under 2015 där alla lovade att respektera varandra och ha en bra ton i debatten mm.
On Mon, Jun 10, 2019 at 9:08 PM Ingela Nilsson Nachtweij <ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se> wrote:
Hej på er! https://vimmerbykso.blogspot.com/

Snart har vi suttit vid makten i ett halvår och det är dags att utvärdera lite. Jag tänkte även be medborgarna om konstruktiva förbättringsförslag via mejl . Too risky på FB, eller vad tror ni? Men mejl kan man hantera. Dessutom blir alla förslag diarieförda.

Någon gång i sommar vill jag ha en stor pressträff där vi öppet berättar om vad vi hittills åstadkommit och vad vi har i pipen samt våra visioner.

Blogginlägget som jag i så fall publiceras när alla sagt ok till det. Enklast är väl att skriva mejladresserna efter namnet. Ange er mejladress och ett ok eller förbättringsförslag för blogginlägget.

Förbättringsförslag för hela Vimmerby kommun efterlyses!

Konstruktiva förbättringsförslag för Vimmerby kommun mottages tacksamt. Stort som smått. Kontakta oss via mejl med Dina förslag! Tacksam för ditt engagemang. 

Men tänk på att det måste gälla frågor som rör det kommunen har som ansvarsområde. 

Gäller dina förslag övergripande frågor och budget så mejla migingela.nilsson.nachteij@vimmerby.se

Gäller dina förbättringsförslag barn- och utbildningsnämnden så mejla Peter Karlsson. Peter.karlsson@vimmerby.se

Gäller det socialnämnden så mejla Lars Sandberg. Lars.sandberg@vimmerby.se

Gäller det kultur o fritidsfrågor så mejla Jacob Käll

Gäller det samhällsbyggnadsfrågor så mejla Erik Paulsson

Gäller det Vimarhem så mejla Magnus Danlid. 

Gäller det Vimmerby energi o miljö så mejla Birger Andersson

Gäller det miljö- och byggnadsnämnden så mejla Christoffer Cederstrand. 

Snart ska vi utvärdera vårt första halvår som ledande parti. Då vill vi passa på att be om era förslag. Det är ju från er som de bästa förslagen växer fram. 

Tillsammans bygger vi den bästa landsbygdskommunenMed vänliga hälsningar

Ingela Nilsson Nachtweij
Kommunstyrelsens ordförande

måndag 13 januari 2020

Hur gör vi hela länet mer attraktivt?

Bästa webben i Kalmar län.

Jag har letat efter den bästa hemsidan i regionen för att locka nya medborgare. Vi måste lyfta Kalmar län på många sätt. Ett är att bli mer synliga på internet.

HJÄLP mig att hitta de bästa hemsidorna som ökar länets attraktionskraft.

Vilken kommun har den bästa webben. Jag röstar på Kalmar kommun och sedan Nybro. De har fin layout tycker jag. Vad tycker du?


onsdag 8 januari 2020

Varmt lycka till önskar jag min efterträdare Jacob Käll som KSO

Jag blev Vimmerby kommuns första kvinna som kommunstyrelsens ordförande efter en rad av sex olika män och i november 2013 valdes jag som första kvinna till ordförande för kommunfullmäktige. Jag tror att min mormor Viola Andersson som också var kommunfullmäktigeledamot hade varit stolt om hon varit i livet. Min mor o far, min bror som är politiker i Gislaveds kommun samt mina båda systrar, min man och mina älskade barn var stolta när jag blev vald till KSO och for illa och beklagade att jag tvingades avgå i oktober 2019. Men de stöttade och stod starka och höll om mig på ett fint sätt tillsammans med många andra. De som svek vill jag helst glömma fast det är svårt att göra efter den kränkning som jag utsattes för när KS enigt beslutade att jag var tvungen att ha tre personer i samma rum för att få möjlighet att samtala med en tjänsteperson. 

Jag anser att Vimmerbyalliansen har en mycket viktig uppgift nu vad gäller kommunens ekonomi och min efterträdare som KSO Jacob Käll tillönskas ett varmt lycka till i uppdraget som Vimmerbys kommunalråd fr o m fredagen den 10 januari 2020-2022. Den första kvinnan som KSO i Vimmerby kommun tackar ödmjukt för sig på torsdag och är stolt över en hel del men även besviken och ledsen över en del annat som hände 2019 i kommunen. Som jag redan kommunicerat ville jag fortsätta i mitt uppdrag men ett antal personer (i första hand Marie Nicholson och Helen Nilsson som båda vid upprepade tillfällen krävde min avgång för att kommundirektören skulle återkomma till sitt arbete från sin utmattningsdepression) i M o KD och till sist även ett fåtal personer i mitt eget Centerparti ville annorlunda som ni alla vet, så nu går jag vidare mot nya mål, utmaningar och möjligheter. Ser fram emot ett nytt fokus. 
Nu är det Moderaterna Niklas Gustafsson och Marie Nicholson som snart är tillbaka från sin mammaledighet, Kristdemokraten Ola Gustafsson och Centerpartiets Jacob Käll som bär det stora ansvaret att få ordning på kommunens ekonomi. Konkreta effektivieringsuppdrag måste formuleras snarast. En organisation som bygger värde och ger kommuninnevånarna, företagen och föreningarna den bästa servicen är det målet som jag hoppas att ni stärker även fortsatt. Hoppas också att visionen kan antas och implementeras. Lyhördhet, transparens, ansvar mod och fantasi behöver stärkas. Som sagt LYCKA TILL med att göra hela Vimmerby kommun ännu bättre tillsammans med alla som vill bidra. Stötta varandra, gör en insats och se möjligheter i Allas vårt älskade Vimmerby!

1971-1991 Bengt Johansson
1991-2001 Leif Larsson
2001-2006 Carl-axel Centerstig
2010 Per-Åke Svensson
20011-2015 Micael Glennfalk
20016-2018 Tomas Peterson
2019 Ingela Nilsson Nachtweij
2020- Jacob Käll

fredag 29 november 2019

En filosofisk fråga

Om du på jobbet plötsligt skulle bli anklagad för något som är djupt kränkande av din person och du inte ges möjlighet att på något sätt bemöta anklagelserna på ett konstruktivt och transparent sätt. Hur skulle Du hantera det? Vilka konsekvenser ser du av en sådan händelse för Din person, dina nära och kära och för din arbetsplats och medarbetarna där? Hur skulle du agera?

Tillsammans kan vi bygga en bättre värld, kanske, med färre missförstånd och kränkningar. Vi måste våga och tillåta oss att mötas när samarbetet brister på grund av att kommunikationen är svag och viljan att lösa problem saknas från de som anklagar och letar fel. Vad hade hänt om de inblandade bett om extern hjälp med samarbetet som Leif Larsson föreslog den 20 augusti, mellan politiker och personal, istället för att kränka politikern, så att hen tvingas sluta utan att själv välja det. Det är ju aldrig bara ens fel när...