måndag 17 januari 2011

Krisövning i Stadshuset

Sällan har jag sett så mycket intressant som när vi hade krisövning i Stadshuset. Märkligt nog kommenterades inte denna av kommunstyrelsens ordförande. Undrar varför?

Det framkom dock att VEMAB inte har beredskap för ett längre strömavbrott i 20 graders kyla. Reservaggregat finns inte för fjärrvärmen i Södra Vi och Storebro. I och för sig spelar det kanske inte så stor roll om kunderna ändå inte kan ta emot värmen utan el i villan men detta måste upp på agendan.

Krispärmen uppdaterades senast år 2000! Dags för uppdatering, lr?

Men det som är viktigt är att krisledningsstaben inte får bli operativ! Den har en strategiskt uppgift och måste prioritera informationsspridningen i en krissituation och prioritera målgrupper.

Företagsledare har en vana att bli operativa i krisledningssituationer, tror jag, efter att ha deltagit i krisövningen.

Finns mycket att lära och tänka på för alla medborgare om katastrofen inträffar.

Jag har en gammal kursare som nu bor på Östra Gotland och som har byggt upp ett hem som, på nolltid, kan bli helt oberoende av det omgivande samhället vid exempelvis ett längre strömavbrott. Spännande tanke! Vi i min familj klarar oss med vår kära vedspis. Den är guld värd, det erfor vi i Gudrun- stormen.

Brasilien, Australien mm mm...låt oss förbereda oss för det oförutsedda!

Mitt första KS som ordinarie ledamot.

Ja, herrar finns det gott om i alliansens ordinarie KS-ledamöter. Jag är enda kvinnan där men Anna Svensson är ju ersättare för PerÅke, så det kommer väl att inträffa att hon kompletterar mig där. Ylva Sandström är ju också ersättare för moderaternas KS-ledamöter. Tyst var hon när hon gick in som ersättare för Tomas Petterson efter drygt halva mötet. Ser fram emot att höra mer om dina synpunkter på politiken i Vimmerby.

KS-mötet var intressant och mitt bidrag som bifalldes var att föreslå en rapport från kommunchefen i början av varje KS-möte. Detta kan lyfta även de mjuka frågorna som behandlas i kommunkansliet och som behöver luftas. Ekonomichefen rapporterar ju varje möte. I slutet av dagen kan vi ju lyfta eventuella responderande kommentarer när vi fått smälta informationen från morgonen. Tidigare har kommunchefen informerat om kommunens operativa arbete i slutet av KS. Nu blir det rakare och effektivare. Vi måste ju ha rapporter från det operativa för att kunna ta strategiska bra beslut. Det är ju det som är politikens viktigaste uppgift.