måndag 31 december 2018

Gott Nytt År med fokus framåt

Nästa vecka kommer min KSO-blogg att vara klar för användning. Jag kommer att blogga en gång i veckan och troligen blir det söndagskvällar med fokus på kommande vecka.

Ett blogginlägg här med fokus på framtiden kan jag inte avstå så här på årets sista dag. En sammanfattning av årets händelser i kommunen finns på Carolina Leijonrams blogg: http://kommunchefvimmerby.blogspot.com/2018/12/dags-att-summera-2018.html#more

Nästa vecka händer följande:

Onsdag: Första dagen som KSO. Ola Gustafsson , Marie Nicholsson och jag kommer att träffas i samband med att vi alla flyttar in i våra kontor i Stadshuset. Vi kommer att dra upp riktlinjerna för vårt arbete och rutiner för hur vi ska få ett bra samarbete. Inte minst avstämning och planering av våra kalendrar så att vi kan vara så tillgängliga som möjligt och delta i så många aktiviteter som möjligt. Hur vi helt enkelt täcker upp för varandra när möten krockar osv. En effektiv ärendeberedning kopplat till KS, KF och utskotten måste vi få till och bättre processer för stora projekt samt igångsättning av alla investeringar som planeras i början av året så att de hinner verkställas 2019.

Torsdag: Vigselsamtal och julfest i Dabbetorp på kvällen

Fredag: Avstämning inför upptaktsträffen den 17/1 med koncernledning och alla presidier inkluderat oppositionen och gruppledarna för de två partier som inte har någon presidiepost. Erfarenhetsutbyte med alla utsedda vigselförrättare för 2019-2022. Therese Jigsved, Kristina Alsér, Marie  Nicholsson,    Helen Nilsson, Leif Larsson och jag. 2018 förrättades 47 vigslar vilket är ett rekordstort antal. Jag har  bjudit in till detta möte för att vi ska leverera ännu bättre och fler vigslar i Vimmerby .


Jag har sammanställt en lista med frågor som vi ska plocka ner tillsammans och få fram en strategi för utifrån ett brett perspektiv för kommunens medborgares bästa.


Bredare budgetberedning, bättre budgetdisciplin och mer fokus på den miljard som vi inte diskuterat noggrant under de två senaste årens budgetberedningar.

Förskolebygget i Nybble inkluderat kvälls- och nattbarnomsorg, igångsättning

ITSAM och vår beställarkompetens av IT

Bolagsstyrning, Vd Vimarhem mm

Relation samhällsbygg och VEMAB 

Vectura

Äldreboenden, 

Bygge av HR- avdelning med fokus på förebyggande arbete och hälsa

Inkludering


Digitaliseringsstrategi

Grundskolans lokalbehov i tätorten kopplat till Vimmerby arena

Föreningsbidragen 

Kulturskolans utvecklade samarbete med grannkommuner och region

Mötesplatser 
Vision utifrån SLUS

Entrén  

Kontaktcenter

Näringslivsarbete

Rådhusets användning

Turistbyråns utveckling

Tillväxt Vimmerby

Vimmerby marknader

Ärendeberedning

Ha nu ett gott slut och ett Gott Nytt År ! Tillsammans bygger vi vårt älskade Vimmerby starkare och tryggare med ansvar, mod och fantasi.