tisdag 31 mars 2015

Personalinformation om rambudgetförslaget

S och M sitter just nu i Gränsögruppen och tar de sista besluten kring vilka budgetramar som alla nämnder ska tilldelas. 

Klockan 14 ska oppositionen och hela KS informeras . Media ska informeras klockan 15. När ska all personal som sannolikt berörs informeras? Hur agerar fackförbunden på att ingen information hittills skett och om det i vissa fall kan bli så att personalen får information via bloggar eller Vimmerby tidning om de nya budgetramarna som ska beslutas den 14/4 i KS. 

Centerpartiet vill ta ansvar och inbjuder alla som vill diskutera de föreslagna budgetramarna i Plenisalen den 1/4 klockan 19. Alla är varmt välkomna. Ikväll efter att vi fått information ska vi planera innehållet i detalj utifrån den information vi får i eftermiddag. Återkommer med mer info ikväll. 

Tills dess , boka in mötet imorgon kväll som råkar infalla den 1 april. Vi är helt seriösa och skojar inte om Vimmerbys ekonomiska situation och kommunens framtid. Tillsammans ska vi hjälpas åt för att komma tillrätta med ekonomin. Kan Västervik , så kan vi! 

Publicering på Vimmerby kommuns hemsida

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Regler_för_publicering_på_www.vimmerby.se.pdf

År 2006 beslutades om regler för publicering på Vimmerby kommuns hemsida. Dessa efterlevs ej och bör uppdateras snarast med anledning av KS beslut om att göra ytterligare direktlänkar till privata personliga och politiska bloggar från kommunens hemsida. 

Radio Kalmar sände ett inlägg om detta onsdagen den 25/3 klockan 16.30 vilket ni alla kan lyssna på i efterhand. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=86

Alf Wesik har informerat mig om dessa regler som alltså inte på något sätt har efterlevts sedan kommunalrådet startade sin blogg med direktlänk i slutet av år 2010 strax innan tillträdet som kommunalråd i Vimmerby kommun. 

Jag förväntar mig att Vimmerby kommun gör om och gör rätt så vi får ordning på detta. Ingen bra reklam för Vimmerby kommuns ledande politiker när Radio Kalmar uppmärksammar att kommunstyrelsens majoritet har drivit igenom ett beslut som strider mot riktlinjerna som finns på kommunens hemsida. 

Budgetprocess i grannkommun

En av Vimmerbys grannkommuner har en budgetberedning där alla partier som sitter i fullmäktige finns med, alla har samma insyn och möjlighet att påverka hela tiden från det att processen börjar med att ta fram budgetförutsättningar, ramar, budgetarbete, dialog med förvaltningarna och nämnderna. "Vi tar till oss bra förslag oavsett varifrån de kommer, så när vi är i kommunfullmäktige så är det endast små motförslag. När vi tog senaste budgeten så fanns det i princip inga motförslag/andra yrkanden. "

I Vimmerby har S och M skapat det motsatta. Resultatet av Gränsögruppens arbete bakom stängda dörrar presenteras i eftermiddag klockan 14. Därefter samlas Centerpartiet för att planera för ett öppet möte i Plenisalen den första april klockan 19 som kommer att handla om Vimmerbys framtid. Alla är välkomna att diskutera förslaget till nya budgetramar och dess konsekvenser. De inspel som vi får under kvällen kommer vi att använda när vi inom två veckor i princip utan tjänstemannastöd ska ta fram vårt alternativa rambudgetyrkande. Det är lyckosamt att jag har påsklov och ledigt från mitt arbete som lärare när jag nu ska leda arbetet med vårt rambudgetförslag. Ett av oppositionsrådets viktigaste uppdrag under året anser jag och jag kommer seriöst att anstränga mig och försöka få till ett bättre förslag som kanske delvis kan bifallas av S och M. Eller så blir det som Alf Wesik beskriver i sin ledare. Oppositionspartierna göra sig icke längre något besvär i Vimmerby kommun. Demokratiunderskottet ökar i takt med tiden som S och M regerar i Vimmerby. 

S har valt att samarbeta med ett parti som uppfattar att politik bygger på konflikt. Personligen anser jag att politik bygger på att hitta konsensus och kompromisser som så många som möjligt kan stå bakom. 

måndag 30 mars 2015

Idrott varje dag i Vimmerbys skolor har KF beslutat idag

Jag anser att det är ett mycket bra beslut att alla elever ska erbjudas idrott dagligen. Fysisk aktivitet minskar stress och ökar inlärningen. 

Frågan är bara hur idrottshallarna ska räcka i kommunen för att infria beslutets intentioner. Alla elever ska ha idrott på schemat varje skoldag, anser KD . 

Ingen analys finns om hur kommunen ska möjliggöra beslutet och det kan tyckas som att BUN får ett mycket svårt uppdrag när de ska ge uppdraget till rektorerna att infria kommunfullmäktiges bifall av denna mycket lovvärda motion. Beslutet ska infrias med befintlig personal. 

Jag fortsätter att lyfta frågan om att bygga en idrottshall intill idrottshallen. Minst 250 000kr har lagts på planering av en sådan byggnation och energitappet för alla inblandade blir gigantiskt om M och S väljer att skjuta på denna investering. Pratats och diskuterats om behovet har gjorts under femton års tid. Långbänkar av detta slag är mycket olyckliga. Jag förväntar mig att ordförande Ylva Sandström beskriver hur hon ser på denna fråga på ett öppet möte i april inför de föreningar som är berörda. Hoppas att även Anders Eriksson kan ställa upp och möta föreningarna i denna fråga. 

Budget

Arvoden

S och M gjorde om hela arvodessystemet för förtroendevalda i december 2014 efter att de gjort upp om att leda kommunen under mandatperioden 2014-2018. 

Jag har nu räknat ut att de fasta arvodena kostar 124 000 kr mer varje månad än vad de gjorde under år 2014. Total extra kostnad är cirka en och en halv miljon kronor per år om man enbart räknar fasta arvoden. Sammanträdesarvoden tillkommer i olika stor grad men kostnaden för politiken kommer att fördyras samtidigt som färre politiker får allt större andel. Huvudparten av de fasta arvodena är nämligen riktade till majoritetens ordföranden och vice ordföranden. Flera gånger mer fast arvode till exempelvis vice ordförande i BUN och Socialnämnden. Det är Tomas Peterson respektive Marie Nicholsson som blir mycket väl belönade för sina politiska insatser under denna mandatperiod jämfört med Peter Karlsson och Curt Tyrberg som innehade de posterna 2011-2014. Socialnämndens ordförande Eva Berglund och BUNs ordförande Camilla Strid är nu Råd i Vimmerby eftersom de har huvuddelen av sin inkomst från sina förtroendeuppdrag. S och M har därmed infört fyra heltidspolitiker från att det tidigare bara varit två. (Micael Glennfalk och Helen Nilsson) 

S och M lägger nu budgetramar som ska spara minst 30 miljoner år 2015. De egna arvodena borde vara det första som värderas av väljarna. Att höja de egna arvodena med en och halv miljon årligen samtidigt som ekonomin i kommunen kräver stora neddragningar stämmer inte väl överens med de signaler som politikens ledning i Vimmerby skickar till verksamheterna. De ber personalen att spara samtidigt som de tar beslut om att belöna sig själva med stora löneökningar. Även kommunchefen som är ytterst ansvarig för kommunens operativa verksamhet har fått en löneförhöjning på 36% sedan tillträdet år 2010. Kommunchefen i Västervik har 10 000kr mindre per månad och en dubbelt så stor verksamhet att sköta. 

S och M lägger rambudget imorgon och oppositionen ska få information klockan 14. Därefter ska media informeras. 

Centerpartiet arrangerar ett möte i plenisalen den 1/4 kl. 19.00 där vi bjuder in alla som vill diskutera Vimmerbys framtid utifrån de lagda budgetramarna. Varmt välkomna! Ingen föranmälan. Vi bjuder på frukt och godis (ej kaffe) och denna inbjudan är inget aprilskämt. 

Centerpartiet tar oppositionsrollen på största allvar och driver en konkret, konstruktiv och kreativ oppositionspolitik och därför vill vi först lyssna på medborgarna innan vi lägger vårt budgetyrkande i KS den 14/4 och på KF den 4/5

Lena Möller , ny marknadschef på ALV

Grattis Lena Möller till det nya jobbet som marknads-och försäljningschef på Astrid Lindgrens värld. Så roligt att det blev en Vimmerbybo som ska utveckla parkens marknad och försäljning . Viktigt att värna Vimmerby och den värdegrund som orten har i jobbet som chef på ALV, tror jag. Därför blev jag så glad när min gamla handbollskompis Lena Möller fick jobbet bland 50 sökande. Helt klart ett av parkens och regionens besöksnärings viktigaste jobb. 

Lycka till med att göra ALV ännu bättre! 

söndag 29 mars 2015

Socialnämndens underskott

Igår var jag på innebandycup i Jönköping och besökte en kusin i Bankeryd. Plötsligt ringer min kommuntelefon som jag alltid bär med mig. En gammal man vill prata med mig för att han behöver hjälp omgående för att han känner sig snurrig. Men jag kan inte hjälpa dig nu svarade jag. Jag är tolv mil från Vimmerby. Du kanske kan ringa hemtjänsten, svarade jag. Han var 80 år och tyckte det var stressigt att äta så ofta mm. 

Jag började leta på kommunens hemsida efter ett lämpligt telefonnummer . Fann en sida men kunde inte komma fram till ett bra nummer i just detta fall. Jag ville inte avsluta samtalet även om jag blev mer och mer resignerad över att jag inte kunde hjälpa mannen i andra änden. Plötsligt hör jag någon ropa i bakgrunden. Nu kommer det någon som kan hjälpa mig säger mannen och avslutar samtalet. Tror att det var hemtjänsten. Vilken tur att de kom just då tänkte jag eftersom jag hade gett upp hoppet om att hitta ett passande telefonnummer på http://www.vimmerby.se/stod-omsorg/

Vart skulle han ha vänt sig? Kan någon informera en oinformerad politiker. Plötsligt händer det oväntade. En okänd person ringer och ber om hjälp och inget kan du göra...mer än att lyssna...men denna gång kanske det räckte, tack vare att hemtjänsten kom i rätt ögonblick. 

Socialnämnden har visst hundra miljoner i underskott sammantaget under en femårsperiod. Kan det verkligen vara så att budgeten är rätt budgeterad när en nämnd går med så stort underskott? På tisdag får vi veta vilka åtgärder som de ledande politikerna vill göra. Hoppas att det inte drabbar verksamheterna alltför hårt. 

Från Jakob Karlssons Vimmerbyblogg:

"Socialen drog över

Det är just socialnämnden som till största del orsakar kommunens underskott. Sedan social- och omsorgsförvaltningen slogs ihop i september 2012 så har gigantiska underskott radats upp. 2012 slutade med minus 18,7 miljoner och 2013 blev historiskt uselt med ett underskott på 38,8 miljoner.

Trots ett påslag på 22 miljoner i budgeten 2014 fortsatte kostnaderna att skena. Fjolåret slutade med ett underskott på 21,6 miljoner kronor.

Med 2015 års prognos inräknad kommer socialnämnden alltså göra underskott på totalt cirka 100 miljoner kronor på fyra år.

– Vimmerby är drabbat på något sätt och det är svårt att förstå. Varför mår människor så dåligt i Vimmerby? I SKL:s genomlysning av kommunens ekonomi så kom man fram till att Vimmerby har 50 procent fler placeringar än jämförbara kommuner. Det viktigaste är att ha fler hemmaplanslösningar, en placering på institution kan kosta 4 000 kronor om dagen. Vi har byggt upp hemmaplanslösningar och startat ett bättre förebyggande arbete. "

Ladda Vimmerby

http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/bilar/elbil/article3896788.ece

Vattenfall erbjuder laddstationer för parkeringshus och den tekniken skulle vara bra att implementera på ett antal positioner i Vimmerby. Besöksnäringen innebär att fler och fler kommer att efterfråga laddmöjligheter i takt med att elhybridbilar och elbilar blir mer och mer vanliga. Två Tesla laddades vid VEMAB på besök i Vimmerby förra sommaren. Teslan är en av de mest köpta nya bilarna i Norge så det blir fler och fler som har behov av laddstationer när de besöker Vimmerby. Men det finns mer rimliga elbilar än Teslan. Volvos elhybrid kommer att få en liknande Passat från Wolkswagen. Eldriven Golf finns redan i bilhallen på Engströms i Vimmerby. Nissan Leaf är ett alternativ för företagen. 

Solelparkering är en annan möjlighet och här finns det exemplevis ett företag i Stockholm som erbjuder paket med solpanel och laddstation. 

På Bilens dag den 16 maj planeras det för fullt för ett elbilens torg på den delen av torget som ligger närmast laddstationer bakom Rådhuset. Initiativet till elbilstorget kommer från "Ladda Vimmerby" som startades av solelentusiasten Tomas Holgersson och undertecknad tillsammans med Roger Carlsson och Emma Jonsson på VEMAB. 

Vill du veta mer om elbilar? På Vimmerby bibliotek finns nu tidningen Elbilen som är en mycket informativ och läsvärd tidning. Den kommer vi att informera mer om den 16/5 på Vimmerby torg. Varmt välkomna då! 

lördag 28 mars 2015

Vår viktiga välfärd måste värnas i Vimmerby

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/63719/1/88/

Vår motion som bifallits borde innebära att Vimmerby skulle ha kommit längre med visionen att bli en bättre arbetsgivare. Lena Kidsten, Kommunals ordförande skriver engagerat och tydligt om att arbetsmiljöarbetet i Vimmerby kommun brister idag. Rubriken på hennes text är Dags att protestera och kan ses som ett inspel till S inför budgetrambeslutet som planeras intensivt och som ska presenteras på tisdag. 

Vi måste arbeta ännu mer med dessa frågor för att kommunen ska bli attraktivare ur många perspektiv. 

Vad händer i Vimmerby den första april?


fredag 27 mars 2015

Intressent till Östra Ceos

Träffade en person i veckan som är intresserad av att etablera sig på Östra Ceos och det var ett mycket bra möte med en engagerad Vimmerbybo . 

Hoppas att näringslivsenheten kan stötta på ett bra sätt. Några intressenter på Krönsmon skulle jag också vilja träffa. De lyser ännu så länge med sin frånvaro, tyvärr. 

En idé som skulle kunna dammas av är ett Lalandia på Krönsmon. Det diskuterades för några år sedan. Kan det bli ett bra komplement till ALV? 


Kraftvärmeverket igång

25% av Vimmerbys förbrukning av el kommer att produceras här och 80%av alla villors uppvärmning samt hetvatten och ånga till näringslivet. En mycket bra investering , tycker jag. Den övre bilden fotograferade jag när jag lämnat material i postlådan hos revisorn innan jobbet och den undre bilden har Tim Eriksson fotograferat och lagt ut på Du vet att du ör från Vimmerby på Facebook, Tim Eriksson kommer att visa sina bilder på Warmbadhuset i samband med våra kulturkvällar där. Alla måndagkvällar i juli månad. 

Idrottshall i Vimmerby

Skulle hallen kunna se ut så här med cirka 1500 sittplatser? Synpunkter ? 


31/3 klockan 14

Det är tidpunkten som startar ett stort uppdrag för mig. Det är nämligen då som hela KS ska få information om det socialdemokratiska och moderata förslaget till rambudget för 2016. Mitt uppdrag som oppositionsråd, mellan denna tidpunkt och KS den 14/4 då beslut ska fattas, blir att ta fram ett alternativt budgetyrkande som vi kan framställa den 14/4 och den 4/5 i KF. 

Vår ambition är att ta fram ett eget budgetalternativ utifrån tjänstemännens budgetunderlag som vi lovats att få ta del av den 31/3. Majoriteten fick siffrorna redan i januari på Gränsö. Vi i oppositionen får därmed begränsade möjligheter att ta fram ett budgetalternativ. Vad är egentligen skälet till att oppositionen inte ens fått insynsplatser i budgetberedningen denna gång vilket ör praxis i de allra flesta kommuner? Antingen finns man med i presidiet eller AU som bereder budgeten eller så har man insynsplatser. Det är så demokratin är tänkt att fungera och för Vimmerby vore det bäst med så många engagerade politiker som möjligt som tänker och planerar politiska förslag anser jag personligen. Den rödblåa röran har antagligen haft stora behov och har stora behov av att ensamma sitta och förhandla utan andra partiers insyn. Demokratiunderskottet växer i takt med att socialdemokraterna blir tystare och tystare. 

Kommunchefen föreslår att vi ska få följande möjligheter att ta fram ett budgetalternativ. Men hur övriga fem partier i oppositionen ska arbeta med budgetalternativ är oklart i dagsläget. 

Påskledigheten ska ägnas till budgetarbete för Vimmerby kommun. Ekonomiska prioriteringar är avgörande för Vimmerby kommuns attraktionskraft och framgång. 

-          Förslag till vad ni i oppositionen vill förändra eller lägga till jobbas fram av er inkl. texter

-          tillgång till Mattias 2-3 timmar ganska omgående efter den 31/3 som opposition

-          Beredning av vilka yrkanden tas fram av er i oppositionen och ekonomichef (eller annan personal inom den centrala administrationen gör beräkningar av vad det innebär.)  Kan vara rimligt att använda samma uppställningar som majoriteten. Men själva förslagen behöver ni skriva fram själva

-          Därefter tillgång till de chefer som finns i kommunens strategiska ledningsgrupp utifrån ert behov t ex 2 timmar enskilt med de ni önskar.

-          Därefter ett par timmar med Mattias igen strax innan den 14/4.
torsdag 26 mars 2015

1000 sidvisningar igår är rekord för min blogg

Jag har skrivit om behovet av att renovera idrottshallen samt bygga en ny idrottshall intill den befintliga vid Vimarskolan. Vimmerby innebandyklubb har beskrivit sin situation och delgett mig sina punkter om skälen till varför det behöver byggas en hall och vad som behöver åtgärdas i befintlig hall. Jag beskrev även med en länk hur man gjorde i Hovmantorp när innebandyklubben befann sig i samma expansiva läge som Vimmerby innebandyklubb nu befinner sig i. 

991 sidvisningar blev resultatet vilket jag tolkar som att det finns ett mycket stort behov och stort intresse för att det byggs och renoveras i Vimmerby. Min blogg hade cirka 800 sidvisningar på valnatten när jag beskrev valresultatet och cirka 600 visningar när jag skrev om ITSAM år 2012. 

Jag vill initiera ett stormöte i april om hallbygge och nu vill jag att ni spelar in vilka som ska uppvaktas för att komma och bli delaktiga i planerna kring hur vi tillsammans ska åstadkomma en renovering och ett nytt hallbygge liknade den process som skedde i Hovmantorp. Vi måste mötas och faktiskt få till verkstad så att föreningarna i Vimmerby som nyttjar hallar inte drabbas av samma långbänk som Ceos arena. Skriv i kommentarsfältet nedan eller skicka PM på Facebook eller mejl på ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Korpen, Aktiv ungdom och Vimmerby innebandyklubb har redan kontaktat mig i detta ärende. Vilka fler och vilka företag skulle kunna vara intresserade av att bli delaktiga i bygget av en ny hall? 

Åbrohallen, Arlahallen, Skanskahallen, ALV-hallen? Vad är möjligt? Vad ör omöjligt? Låt oss träffas och diskutera som en början på en process där målet är en ny hall med underifrånperspektiv och med ett tydligt behovsunderlag. 

onsdag 25 mars 2015

Bloggdebatt och budgetprocess i Vimmerby

Vimmerby kommun har en officiell hemsida där det finns direktlänk till kommunalrådets privata blogg. På den bloggen har det sedan slutet av 2010 skrivits personliga kommentarer om många olika frågor och i huvudsak har det förmedlats hur Moderaterna i Vimmerby vill utveckla kommunen och hur andra partier har helt felaktiga synpunkter på olika frågor, enligt Micael Glennfalk. 

Ett kommunalråds uppdrag och viktigaste uppgift är att företräda kommunen 24-7. Ett kommunalråd ska leda kommunstyrelsens arbete och driva frågor som utvecklar Vimmerby samt ha den övergripande ekonomikontrollen över nämndernas verksamhet och hela kommunens ekonomi sammantaget. Uppsikt över nämnderna med andra ord. Ekonomisk kontroll kräver strategi och ekonomiska underlag. Socialnämnden har redan gjort en ekonomisk uppföljning för de två första månaderna iår och gjort en prognos för hela 2015. Den tyder på ett underskott på cirka 20 miljoner. Jag efterfrågade igår en liknande analys och prognos för KS eftersom KS har ansvaret för hela samhällsbyggnadsavdelningen sedan tre år tillbaka. Det kommer en sådan analys efter mars månads utgång, fick jag till svar. Kosten, städet och hela samhällsbyggnad har vi med andra ord ingen motsvarande ekonomikontroll som vi har för socialnämnden. 

Allt fokus går nu till att arbeta med majoritetens budgetförslag och på en direkt fråga om hur oppositionen ska få information om det arbetet den 31/3 klockan 13 så fick jag svaret att det får ni veta imorgon och troligen blir det skriftlig information. Ett mejl med andra ord. Inget bakgrundsmaterial utan troligen ett antal siffror med rambudgetförslag för de olika nämnderna. Hur ska oppositionen få hjälp av tjänstemännen för att ta fram ett alternativt budgetyrkande? Den frågan ställde jag till kommunchefen i fredags.  Jag ska kolla med de andra kommuncheferna inom CKS som jag ändå träffar denna vecka och höra hur man gör i andra kommuner.

 I andra kommuner har oppostionen delaktighet i budgetberedningen eller åtminstone insynsplatser. I Vimmerby är det stängda dörrar till Gränsö-gruppens möten. De har nu arbetat sedan januari och inget har läckt ut. Från och med den 31/3 kommer hela KS att ta över arbetet som budgetberedning eftersom Gränsö-gruppen vid det laget har slutfört sitt arbete. Frågan är vad som kommer att ske den 7/4 då oppositionssamordnarna i kommunen ska delta i kommunstyrelsens dialogdag om rambudgeten. Nämndspresidierna tillsammans med oppositionssamordnare ska träffa kommunstyrelsen och diskutera konsekvenser av föreslagen rambudget. Sedan ska KS ta beslut om rambudget den 14/4 som ska justeras omedelbart för att hinna skickas ut till ledamöterna i god tid innan det extra KF-sammanträdet den 4 maj. Mellan den 31/3 och den 14/4 ska oppositionen ta fram ett budgetalternativ utan hjälp från tjänstemännen, eller kommer vi att få alla underlag som vi behöver. Det är den centrala frågan. 

Hur bloggar ska direktlänkas från kommunens hemsida och vad jag tycker om det kan ni läsa om i dagens Vimmerby tidning där Jimmy Karlsson har beskrivit vad som beslutades på KS igår. 

På sittande möte fick oppositionen ett förslag från majoriteten. Förra omsdagen skickades mitt  yrkande i denna fråga in och Helen Nilsson ville inte ta upp ärendet den 24/3 eftersom hon skulle vara frånvarande på det mötet. Men majoriteten ändrade sig och skickade ut ärendet på morgonen klockan åtta till alla ledamöter och på sittande möte efter lunch när ärendet avgjordes fick oppositionen majoritetens förslag som hela majoriteten står bakom. Och som sedan klubbades av Sven Weckfors som i egenskap av äldsta ledamot fick hålla i klubban. Helen Nilsson valde SKLs kongress istället för KS och Micael Glennfalk valde att lämna mötet pga av jäv. 

Lars Johansson skickade sina tre punkter på morgonen  som C valde att stå bakom Att lämpligheten i att ha politiska bloggar på kommunens hemsida utreds. 

Vi yrkar :

att lämpligheten i att ha politiska bloggar på kommunens hemsida utreds.

att länkningen till kommunalrådets blogg tas bort från hemsidan tills utredningen är klar.

att det tas fram riktlinjer för hantering av sociala medier för förtroendevalda i Vimmerby kommun. 

Denna politiska blogg som Du just nu läser kommer inte att direktlänkas från kommunens hemsida, om någon undrar men de tre andra politikernas bloggar socialdemokratens Lennart Nygrens nya blogg, socialdemokratens Helen Nilssons nya blogg och Micael Glennfalks gamla blogg kommer att direktlänkas inom kort enligt KS beslut. Kommunchefens gamla blogg som inte är politisk på något sätt kommer också att direktlänkas enligt beslutet. Vilka politiska bloggar kommer att länkas under den nya fliken politiska bloggar? Har V , FP, KD, MP och SD några bloggande fritidspolitiker i Vimmerby som är intresserade av det erbjudandet? 

Jag anser att det är de olika partierna som ska direktlänka sina respektive politikers bloggar. Centerpartiet i Vimmerby gör så med min blogg och två andra centerpartisters bloggar. (Magnus Danlid och Eva Svensson) 
https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/

Moderaternas hemsida har direktlänk till kommunalrådets blogg. http://moderaternaivimmerby.blogspot.se Där finns även länets bloggande moderater länkade. Magnus Gustafsson har en ett år gammal länk eftersom det är ett helt år sedan han lade upp sitt senaste blogginlägg. 

Socialdemokraterna i Vimmerby har direktlänk till Peter Högbergs blogg (mest rikspolitik) och till bloggen Min politiska sida som är Annika Högbergs blogg. (Men den bloggen är inte så politisk) http://www.socialdemokraterna.se/vimmerby

Demokratiunderskottet fortsätter tyvärr att växa i Vimmerby med den nya politiska ledningen. 

tisdag 24 mars 2015

Vimmerby innebandyklubb anser följande

Jag vill härmed fortsätta att diskutera hur man skulle kunna bygga en idrottshall i Vimmerby. Hovmantorp har byggt Allhallen och det kan du lösa om här...


http://www.allhallen.se/Historien%20om%20Allhallen.htm


Ny idrottshall i Vimmerby

 

Utveckling

 

För att göra Vimmerby mera attraktivt att bo i och flytta till behövs en väl genomtänkt idrottshall/mötesplats för alla, både unga och gamla.

          Barnfamiljer väljer städer där barnen kan utvecklas inom olika idrotter, 

          står väl fungerande idrottsföreningar/anläggningar högt på listan.

 

Gymnasiet - innebandy inriktning! (Behålla och få hit elever)

 

Arrangera cuper- få fler människor till Vimmerby

 

Eftermiddags aktiviteter (innebandyfritids) likt VIF:s nystartade!

 

Vimmerby IBK är idag en välmående förening med ett stadigt ökande medlemsantal. För att kunna möta det ständiga tillflödet av medlemmar samt att utvecklas behöver vi ha anpassade lokaler.

 

Befintlig hall är inte handikappanpassad!?

 

 

 

 

 

VIBK 

 

Växer som förening. Alldeles för lite träningstider, matchtider?? Varje vecka måste vi ställa in någon träning för något lag för att ett annat lag ska kunna spela sina matcher!?

 

Jämfört med andra föreningar/idrotter är våra träningsmöjligheter hårt begränsade. Vi ligger långt efter i antal träningspass och längd på passen.

 

Endast linjer för innebandy i den nya hallen. Vilken annan idrott skulle acceptera att ha linjer för ALLA andra inomhusidrotter på huvudarenan?

Vår publik ser inte hela planen, men ska betala entré? (över 500 på matchen mot Barnarp) Man ser inte hela planen från alla sittplatser pga vikväggens placering.

 

Sponsorer MÅSTE vi ha, men vi kan inte ta emot dem på ett önskvärt sätt!

 

Kiosken ?? Vår önskan är att kunna ha en permanent kiosk som vi kan ha öppen eftermiddag/kväll när alla ungdomar är i hallen och kunna erbjuda nyttiga mellanmål. I nuläget måste allt plockas fram inför matcherna och plockas undan efteråt. Hiss är det som gäller till nästa våningsplan!? Vilken annan förening skulle acceptera detta???

 

Sargen är dålig och trasig. Ålder ?

 

Gardinerna täcker inte fönstren. (Varför fönster i en idrottshall?) Släpper in ljus och hänger ofta på ”trekvart”.

 

Ljudanläggning? Microfon med sladd som är kopplad till en anläggning som ingen begriper sig på. Teknikutveckling!? 2015 nu !?!?

 

Matchklockan fungerar inte som den ska. Utsliten?

 

Städningen i hallen efter olika arrangemang fungerar inte.

Man kan gå in på planen direkt utifrån med ”utomhusskor” vilket gör att det allt som oftast är väldigt smutsigt/skräpigt på planen. Vi får ofta sopa upp grus/sten innan träningar/matcher så ingen ska halka och skada sig eller få en liten sten i ögat som åker med när någon skjuter.

Det står skruvar upp ur rälsen, som man kan göra sig väldigt illa på. LIVSFARLIGT….
Rälsen? Vilken annan idrott har så?

 

Utvisningsbås på läktaren ihop med publiken!? (inte bra)

 

För litet utrymme för avbytarbåsen. Ledarna måste beträda planen för att kunna prata med alla i avbytarbåset.

 

Basketkorgarna i mitten, används dom?  Behövs dom?  

 

Basketkorgarna som är fasta på väggen hänger över spelplanen förinnebandy !?

 

Väggarna till redskapsförråden är för nära sargen. (för liten plan, vi spelar på dispens)

 

Ledstång i järn precis intill spelplanen. (dock lite vadderade så det inte gör SÅ ont att springa/ramla in i den?)

 

Publiken sitter inte skyddade på de två nedersta bänkraderna. För nära planen.

 

Ny Vimmerbyblogg har sett dagens ljus

Välkommen Jakob Karlsson! 

Den hållbara landsbygden contra den ohållbara storstaden!

Antalet läsare av min blogg stiger rekordartat just nu och det tolkar jag som att intresset för Vimmerbys demokratiutveckling är rekordstort. 

Vimmerbys bästa är mitt fokus och Centerpartiet i Vimmerby vill seriöst driva frågor som utvecklar Vimmerby till bli en ännu mer attraktiv plats att bo, verka, växa upp och leva i. Mångfald, företagsamma människor, vacker natur, kreativa personer erbjuder vi som redan bor i Vimmerby. 

Alf Wesik beskriver hur landsbygden i Sverige blir mörkare i takt med urbaniseringen i ledaren i dagens Vimmerby tidning. Kommunalrådet skriver också om detta i sitt senaste blogginlägg. Josefina Syssner skriver om det i sin uppsats om anpassningspolitik för småkommuner i glesbygden som har vikande befolkning. http://www.abo.fi/fakultet/media/30471/syssnerjosefinalokalanpassningspolitikpaperabo2013131107js.pdf

Karin Bradley, biträdande lektor i hållbar stadsutveckling, KTH och Pernilla Hagbertdoktorand i hållbar byggd miljö, Chalmers & KTH som är  forskare skriver intressant i SvD förra helgen och den sistnämnda analysen är mest intressant för den pekar på landsbygdens möjligheter att bromsa urbaniseringen i Sverige och samtidigt skapa en mer hållbar utveckling i landet. 


Snabbast urbanisering i hela VästEuropa har vi i Sverige och den politiken måste förändras snarast anser jag. Närodlad politik för Sverige är Centerpartiets svar på hur vi kan utveckla istället för att avveckla landsbygden. Tillsammans får vi hela lande toch hela Vimmerby kommun att växa. 


Läs Chalmerforskarnas synvinkel ovan och reflektera kring hur Du kan bidra till landsbygdens hållbara utveckling. 

Centerpartiets närodlade politik beskrivs så här på www.centerpartiet.se


Närodlad politik innebär närhet till beslut och att kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också om en grön, social och jordnära liberalism.

  • Tycker du det är viktigt att hela landet utvecklas och mår bra?
  • Att växande företag och ett starkt miljöengagemang är grunden för grön omställning till ett hållbart samhälle?
  • Gillar du öppenhet och självbestämmande?

Det gör vi också och därför driver vi en närodlad politik.

Närodlad politik beskriver vår syn på var jobben skapas, och var makten ska ligga. För en grön omställning till ett hållbart samhälle behövs fler gröna jobb. Vi är övertygade om att miljö och tillväxt i hela landet är varandras förutsättning.

Närodlad politik är också vardagsnära som nya cykelvägar, närproducerad mat på dagis och bredband som ger dig möjlighet att arbeta vart du vill. Det handlar om att skapa förutsättningar för att leva, bo och jobba i hela landet.

Närodlad politik fångar vårt ursprung på landsbygden och vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Vi ser det på bruksorten som genom entreprenörsanda blivit en turistmagnet och vi ser det bland de tusentals småföretagare som vill växa och anställa.

Närodlad politik med vardagsnära beslut betyder däremot inte att staten ska vara mindre. Våra gemensamma utgifter för vård och skola är en förutsättning för ett tryggt, långsiktigt samhälle.måndag 23 mars 2015

Dialog med kommunalrådet!

Det finns en sida på Facebook som heter dialog med Kommunalrådet. Den är upplagd av det ena kommunalrådet som nu tjänstgör för Vimmerby kommun sedan årsskiftet. Sidan gjordes under valrörelsen år 2014 och nu är profilbilden utbytt till en bild på de två kommunalråden. Sidan heter dock fortfarande dialog med kommunalrådet. Helen Nilsson har ännu inte haft någon dialog på denna facebooksida. Hur kan det komma sig att socialdemokraterna är så tysta och blyga när de nu äntligen har tagit makten med hjälp av Moderaterna i Vimmerby kommun och placerat oppositionen utanför alla presidier. Hur kan det komma sig att ingen i S skriver insändare eller kommunicerar med medborgarna? 

Vi väntar fortfarande på ett förtydligande kring vilken politik som de två partierna med Micael Glennfalk och Helen Nilsson som kommunalråd ska genomföra år 2015-2018. Vimmerbyborna börjar snart tappa tålamodet samtidigt som det finns signaler om att det ska sparas överallt och på allt ute i verksamheterna. Men det finns inga politiska beslut om besparingar. Denna vecka kommer bokslutet och det kommer att visa hur stor besparing som krävs 2015 för att återställa underskott från 2014. En tredjedel av underskottet ska nämligen återställas året efter. Jag gissar på drygt 20 miljoner minus för 2014 och det innebär att Vimmerby kommun måste spara cirka 7 miljoner bara för att återställa den synden. Vilka verksamheter ska drabbas eller ska det lösas med en stor skattehöjning? Ingen information har delgetts oppositionen från den budgetberedning som arbetar åt kommunstyrelsen utan att ha blivit utsedda. Gränsögruppen kallas beredningen som enligt Tomas Peterson som ingår i beredningen inte är en beredning utan en arbetsgrupp. Enligt honom är KS budgetberedning. Enligt Helen Nilsson är Gränsögruppen kommunstyrelsens budgetberedning. 

Den 31/3 presenteras Gränsögruppens budgetbeslut enligt tidsplanen som majoriteten i KS beslutat om den 17 februari. Efter det sker dialogdagen den 7 april och sedan ska KS besluta om rambudget som KF ska besluta om den 4/5 på ett extra insatt KF (minst 10000kr kostar bara det). 

En medborgare tycker på nedanstående sida att det behöver byggas lägenheter i Vimmerby. Vimarhem var redo att bygga lägenheter mittemot Lönnen för tre år sedan men stoppades av kommunalrådet Micael Gelnnfalk som ville att Vimarhem skulle bygga ett trygghetsboende istället. Inget av detta är verkställt och nu förs dialog med Riksbyggen om att sälja Granen och villkora att Granen byggs ut. Samtidigt borde Vimarhem snart få börja bygga. Problemet är väl att kommunen kanske inte får låna mer just nu. Kan Vimarhem bygga ändå? Det skulle verkligen behövas för kommunens attraktionskraft. Jag vet flera som söker boende i Vimmerby och som har svårt att finna detsamma. 

söndag 22 mars 2015

Bloggar och Västervikstidningen

Läser bloggar med stort intresse och blir överraskad av att Västervikstidningen länkar till ett antal bloggar. Det skulle jag vilja att Vimmerby tidning eller Mera skulle börja med. Då skulle Vimmerby kommuns hemsida kunna avstå från bloggar eller länka direkt till Vimmerby tidnings bloggsida. En lokal bloggsida där det både finns politikerbloggar och trädgårdsbloggar, livsstilsbloggar, sportbloggar mm. Och utflyttade Vimmerbybors bloggar. Vimmerbybor som är ute och reser som till exempel Marie Lindkvist som arbetar som lärare i Vimmerby och som undervisar i Thailand i perioder. http://marielindqvist.blogspot.se

Vad tycker ni om det förslaget? Bra för demokratin i Vimmerby skulle det vara, tycker jag. 


Trädgård och Smålandskap!

Idag blir det ytterligare ett lite annorlunda inlägg med fokus på ett av mina privata intressen nämligen trädgård. 

En fd arbetskamrat på LRf heter Karin Abramssom och hon startade för några år sedan en firma som sysslar med trädgårdsdesign mm. Företaget heter myckaet passande , "Smålandskap" och är lokaliserat till Solstadström utanför Blankaholm i Västerviks kommun. Hennes hemsida är alltid inspirerande , tycker jag. http://www.smalandskap.se

Karin fyller år idag och det vill jag fira med detta blogginlägg och hoppas att hon får fler intressenter nu.

Jan Henriksson vill ha fler medlemmar i gruppen Trädgårdsentusiaster på Facebook och den sidan vill jag också rekommendera idag. Trädgårdinspiration ges till alla medlemmar där kostnadsfritt! 

Själv ska jag snart ut och plantera penseerna som jag inhandlade i fredags på Hagelins. Iår blev det vita och klarblå penséer. Tänker att det passar bäst till vårt vita reveterade hus med blå dörr och blåa foder runt fönstren. Härligt ska det bli att plantera om det nu inte är för kyligt för de små plantorna. Vill ju ge dem en bra start i min trädgård. Avvaktar några dagar och kanske låter dem stå i fönstret så länge.

Jag odlar chili, ampelluktärt och pelargoner samt basilika på fönsterbänken. De växer bra på solsidan där. 

lördag 21 mars 2015

Dags att planera semestern i Vimmerby!

Och vi i Vimmerby vill att Du besöker oss i sommar! Astrid Lindgrens värld öppnar i maj och iår firas Pippi som fyller 70 år. Det ska firas förståss...

www.alv.se

Passa på att inspireras till ett besök hos älgen Harald och de andra i Virum. Ny film har de gjort också, Alfred med flera. Kjell och Helen Svensson hälsar er välkomna. http://www.virummoosepark.se/film.asp

Ingebo hagar är ett annat guldkorn. www.ingebohagar.se

Nils Holgersson Värld kan Du läsa om här. Expanderande verksamhet utanför Södra Vi. 

http://www.nhvpark.com

Självklart kan allt läsas om på Vimmerbys prisbelönta turistbyrå: http://www.vimmerby.com/start/

Ledarskap enligt Micael Artursson
Dagens agenda för C i regionen

Detta är min dag. Den ska spenderas med Centerpartiets partisekreterare med flera på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Varmt välkomna alla! Min brors kompis Carina Johansson som är oppositionsråd på heltid i Gislaved där S och M är majoritet (som i Vimmerby) ska jag träffa för första gången. Tänker att vi ska utbyta erfarenheter om budgetprocessen mm. 

Vad händer i Vimmerby den 1 april?


fredag 20 mars 2015

Uppförsbacken i Vimmerby i september 2011!

Det kan ibland vara lätt att kritisera i efterhand och nedan finns en debattartikel om en tidigare politisk fråga där S och C drev samma linje och M en helt annan. I efterhand inser alla att kostnaden för att nyanlägga fotbollsplaner vid Ulriksdal med ömsom vattensjuk terräng och ömsom berg och stenbunden mark där det hade krävts stubbbrytnibg för att bygga en Bullerby cup-anläggning motsvarande den anläggning inkl. bollhall som idag finns på Ceos hade varit mycket kostsamt. 

 Idag finns en nära nog komplett fotbollsanläggning med konstgräs och inomhushall för fotboll året runt med bred fritidsverksamhet i intilliggande lokaler. Jag är stolt över att tillhöra ett stabilt parti med kloka och förnuftiga politiker som samverkar och har samverkat på ett bra sätt med många olika partier över tid. Vimmerby behöver fler politiker som är intresserade av att bryta tankar och diskutera före stora beslut. Politisk prestige finns inte alls i det parti som jag känner inifrån utan vi har ett mycket öppet klimat med högt i tak där alla får vara med och bestämma och där partipiskan inte viner om man har en avvikande uppfattning i en specifik fråga. Så anser jag att demokrati och delaktighet ska fungera i Vimmerby .

På grund av svår terräng för bostadsbyggande är området vid Ulriksdal lagt på is. De investeringar för att förbereda för byggnationer dör är avbrutna om jag förstått kommunstyrelsens beslut rätt under år 2013. Nu hänvisas de som vill bygga nytt till området ovan Folkets park där det finns utrymme för tio nya tomter. Lyckebo och Hällerum heter de två åkrarna som nu är planlagda för bostäder och där överklagandet är avgjort. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft. Välkommen att köpa tomt där! Området är mycket trevligt och på vårarna när jag  gått där och plockat sten (eftersom mina föräldrar har arrenderat denna mark av kommunen under min uppväxt) , så kan man höra de underbara vårfåglarna sjunga där som exempelvis sädesärlor och 

Politisk prestige och inte kalkyler bakom nej till Ulriksdalsarena

22.09.2011 09:16En idrottsanläggning vid Ulriksdal hade varit ett starkt incitament för nyinflyttning och för att hålla kvar unga familjer i Vimmerby. 
Idrottsanläggningen, förskolan, VOK-området, idrottsallen, tennishallen, ishallen, golfbana - allt sammantaget skapar ett stort attraktionsvärde på tomterna vid Ulriksdal.

Beslutet centern och socialdemokraterna tagit att hålla fast vid en idrottsanläggning insprängt i ett industriområde bygger på prestige och svårigheten att ändra fattade beslut, snarare än kostnadskalkyler, framtidssyn och visioner. 
Att som centern gör, påstå att det skulle kosta 100 miljoner att bygga ett idrottsområde vid Ulriksdal, är inte seriöst. Det skulle ju betyda att Bullerbycup-planerna som finns idag skulle kosta mellan 80-90 Mnkr att nyuppföra.Att som socialdemokraterna gör, säga att vi ska lägga motsvarande pengar på satsningar i kransorterna, är inte realistiskt. 
För att beräkna kostnaderna för idrottsområdet i Ulriksdal måste man se vad man får i bytet. Industrimarken på Ceos är försäljningsbar, infrastrukturen finns redan, likaså ett antal företag som vill bygga där. 

Att som centern och socialdemokraterna säga nej innan ens kostnaderna redovisats tyder på andra bevekelsegrunder än ekonomiska. Flera av politikerna satt med i beslutet om Ceos, så det är lätt att se att det hela bygger på prestige. Prestige har aldrig byggt ett samhälle eller fört frågor framåt. 
Ulriksdalsplanerna skulle byggas på redan ägd kommunal mark. Genom ett helhetsgrepp; industrimark, tomtmark, fritidsmark och med en bra långsiktig planering hade Vimmerby fått ett fritidsområde nåbart med gång- och cykelväg från hela centralorten. 

Problematiken att bygga en komplett anläggning på Ceos, omgiven av industrier som nu kompletteras med Vimmerby Miljö och Energis nya gigantiska kraftvärmeverk som granne och det expansiva Tallholmen, där samtliga företag växer, överlämnar nu centern och socialdemokraterna till Vimmerby IF. 
Om man nu säger nej till industrimark på den delen av Ceos där fotbollsplanerna ligger, måste man säga ja till industrimark någon annan stans. 
Kommunen arbetar just nu med förhandlingar om mark för tung industri utanför riksvägarna som alternativ till dyra Krönsmon som tagits fram tidigare mandatperiod. 
Denna nya mark är i sig inget alternativ för småindustri, hantverkare och handel, för dessa finns i dagsläget begränsat med tomter. 
Politisk prestige hindrar nu tillväxten i Vimmerby och försvårar för sammanhållna verksamhetsområden - industri, bostäder, fritid - i centralorten. 
Det beklagar jag. 
Uppförsbacken i Vimmerby kommun har blivit brantare. 

Micael Glennfalk 
Kommunstyrelsens ordförande (M)

Kommunfullmäktiges ärenden den 30/3

Här kan ni läsa om vilka ärenden som ska tas upp i mars månad på kommunfullmäktiges sammanträde. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_20150330.pdf

Vad händer i Vimmerby den 1 april 2015?

Det kommer Du snart att bli varse...håll utkik efter annons om det i Vimmerby tidning. Vi välkomnar Dig som vill diskutera Vimmerbys framtid denna dag...mer info kommer inom kort...

Kommunstyrelsen ärenden på tisdag den 24/3

www.vimmerby.se/PageFiles/1435/KS%202015-03-24%20Kallelse%20dagordning.pdf

Varken ärendet om att utreda och ta fram riktlinjer för förtroendevaldas närvaro på social medier eller Komunals namnlistor finns med på ärendelistan den 24/3. Helen Nilsson kommer inte att vara med på sammanträdet vilket kanske är skälet till det. 

Den 7/4 är det dialogdagen om budgeten som presenteras för oppositionen den 31/3. Ska vi hinna med dessa två ärenden då? Jag tänker lyfta dem den 24/3 och Kenneth Björklund får ta klubban som den äldste ledamoten då de två ordföringarna inte kan vara ordförande på ärendet om sociala medier. Det finns ju ingen andre vice ordförande som kan tjänstgöra då de två andra ordföringarna har förhinder och då blir det automatiskt den äldsta ledamoten som blir ordförande. 

Micael Glennfalk och Tomas Holgersson publicerar insändare i dagens Vimmerby tidning. En annan insändarskribent anser att kommunalrådet bör ägna sig åt att leda kommunen istället för att kommentera alla insändare i Vimmerby tidning och på social medier. 

Budgetprocessen borde tarva all tid för kommunalrådet i dessa dagar. Enligt rykten kommer det föreslås kraftfulla besparingar i kommunen. Vilka det blir återstår att se. Är S och M klara till den 31/3? 

Centerpartiet kommer i vilket fall att vara redo för debatt om kommunens budgetramar. Det finns det inga tvivel om, enligt mig. 

Jocke Johansson på ALV anser att arbetsgivaravgiften på ungdomars arbete inte ska förändras.

Regeringen vill höja arbetsgivaravgiften på ungdomars arbete och det skulle drabba besöksnäringen i Vimmerby kraftfullt. Vimmerby tidning skriver om detta idag och Svenskt näringsliv lyfter denna centrala fråga. Centerpartiet anser att det vore förödande för ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och att besöksnäringen och servicenäringen inte ska drabbas av att regeringen inte vill stimulera ungdomars inträde på arbetsmarknaden på detta sätt.

2,8 miljoner skulle det kosta ALV om arbetsgivaravgiften höjs till 31.42% för de som är under 26 år. Konsekvenserna av det blir färre medel till nya investeringar, färre anställda i parken och högre avgifter från de som besöker parken, enligt vd Jocke Johansson på ALV. Även Vimmerby stadshotells vd Joakim Carlkvist beskriver försämrade möjligheter om ungdomsrabatten slopas. På Astrid Lindgrens värld och på Vimmerby Stadshotell görs nu omfattande investeringar i boendemöjligheter för besökare och denna ungdomsrabatt för unga som vill etablera sig på arbetsmarknaden är viktig för besöksnäringen i Vimmerby. Helen Svensson på Virums älgpark beskrev redan i somras för mig att konsekvensen för dem blir att avstå från att anställa unga under 26 år då motivationen att varje år lära upp en ny ung medarbetare  försvinner om skatterabatten på ungas arbetsgivaravgift tas bort. Det är merarbete för dem att göra detta och därmed försvinner incitamentet att anställa ungdomar. 

800 Kommunalare kräver förbättringar av arbetsmiljön i Vimmerby

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/63561/1/52/

Vimmerby tidning beskriver att Helen Nilsson fått ta emot en lista med 800 namnunderskrifter från Kommunal om att de vill ha förbättringar vad gäller sin arbetssituation. De anser att förutsättningarna försämrats på grund av bland annat personalnedskärningar och delade turer. 

Kommunalråd Helen Nilsson har tagit emot namnlistorna men på mötet med KS på tisdag finns inget om detta. Jag anser att det borde lyftas som ett diskussionsärende på tisdag den 24/3 men Helen Nilsson har inte möjlighet att vara med på kommunstyrelsens sammanträde på tisdag så det kanske är skälet att detta ärende inte lyfts så fort som möjligt. 

Jag kommer att ställa den frågan och försöka initiera en diskussion om vad Kommunals 800 medlemmar vill att kommunen ska förbättra. Det anser jag att arbetsgivaren Vimmerby kommun ska göra omgående. Börja diskutera alltså och Helen Nilsson lovade kommunal att ta ansvar för att den politiska ledningen ska börja samtala om denna fråga. Varför inte så fort som möjligt? 

torsdag 19 mars 2015

Politikernas närvaro på sociala medier på kommunens hemsida

Centerpartiet i. Vimmerby vill fokusera på demokratiutveckling under denna mandatperiod och detta initiativ är en del i det arbetet. Vi behöver en allmän diskussion i Vimmerby om demokrati och Alf Wesik  skrev en bra ledare på det ämnet i lördagstidningen. 


http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/63486/1/87/


I lördags var det radioinslag i radio Kalmar om blogginlägget om tiggeri och idag fanns två insändare i samma ämne i Vimmerby tidning. Därför har jag ställt denna fråga till Helen Nilsson som är presidiets ordförande och eftersom Micael Glennfalk är jävig i denna fråga så blir det hon som hanterar ärendet som ordförande i KS på denna punkt. Jag kommer också att yrka att kommunalrådets blogg läggs vilande tills utredningen är klar och beslut fattat om riktlinjer. Här finns ett blogginlägg där såväl C som S kritiseras hårt på kommunens hemsida i april 2011. Då var det bland annat diskussion om Turistbyråns flytt till Näs som drevs av Moderaterna och som C och S inte ville genomföra då. Är det annorlunda i den frågan nu kanske eller är det inte längre aktuellt med Peter Göransson som turistchef? Läs de nio kommentarerna under det långa debattliknande blogginlägget där vissa politiker premieras och andra attackeras för sina åsikter på Vimmerby kommuns officiella hemsida och vad jag vet saknas utgivarbevis för denna blogg. En annan fundering är om man som kommunalråd kan driva en flytt av Turisbyrån när man samtidigt är styrelseledamot för bolaget Näs? Borde väl vara jäv. 


http://vimmerby.blogspot.se/2011/04/en-vecka-med-siffror-over-kommunens.html#comment-form


Mejl till Helen Nilsson den 18/3 2015 :

Jag skulle vilja lyfta detta ärende den 24/3.

 

Jag yrkar att Vimmerby kommun ska utreda och ta fram riktlinjer för hantering av sociala medier för förtroendevalda i Vimmerby kommun. SKL bör ha riktlinjer och andra kommuner kanske har tagit fram riktlinjer för detta. Det kanske är olämpligt att det finns politiska bloggar på kommunens hemsida. Det skulle exemplevis kunna finnas länkar från kommunens hemsida till alla olika politiska bloggare som så önskar och inte bara en politikers blogg.

 

Detta bör utredas med anledning av att flera olika politiska partier har kommenterats på kommunalrådets blogg på kommunens hemsida sedan slutet av år 2010. Detta är en viktig demokratifråga ur ett medborgarperspektiv som bör utredas.

 

// Ingela Nilsson Nachtweij , Centerpartiet i Vimmerby

 

onsdag 18 mars 2015

Denna konferens vill jag delta i!

Välkommen på endagskonferens om den lokala demokratins villkor, i Kristianstad den 3 juni!

 

Sveriges Kommuner och Landsting samarbetar med 2014 års Demokratiutredning. För att diskutera demokratins villkor bjuder nu utredningen in till konferens.

 

Hur mår den lokala demokratin? – Demokratiskt deltagande och jämlikt inflytande i det lokala beslutsfattandet. 2014 års DemokratiutredningUtredningen om ett stärkt civilsamhälle ochUtredningen om delaktighet i EU

anordnar i samarbete med Region Skåne en endagskonferens i Kristianstad där frågor om den lokala demokratins villkor står i fokus.

 

Dagen inleds av utredare Olle Wästberg och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Under förmiddagen presenteras sedan fyra av de forskningsrapporter som demokratiutredningen beställt som underlag.

Eftermiddagen kommer att bestå av fem olika workshops samt två paneldiskussioner. Under eftermiddagen presenterar också demokratiakademin den film om demokratiattityder som de just nu gör på uppdrag av demokratitredningen.

Konferenciär och moderator under dagen är Lars Mogensen, journalist och programledare för Filosofiska rummet i P1.

 

Mer info, program och anmälan hittar du här:
www.seeuthere.com/demokratiutredning

www.demokratiutredningen.info/kristianstad

 

Lena Langlet

Sveriges Kommuner och Landsting

Hornsgatan 20

118 82 Stockholm

08 452 79 18

Lena.langlet@skl.se