tisdag 26 mars 2013

Tydlig signal till marknaden för närproducerat i Vimmerby!

På Kommunfullmäktige igår kväll gavs ett politiskt besked till marknaden att vi krokar i Astrid Lindgrens Världs satsning på närproducerat. Vimmerby kommun har nu tagit flera strategiska beslut för att den offentliga maten i Vimmerby ska bli bättre. Vi öppnad flera tillagningskök samtidigt som vi behåller kylmat där det fungerar på ett bra sätt.

Vi markerar att kommunen i största möjliga utsträckning skall köpa närproducerat inom befintlig upphandling.

Jag bedömmer att detta beslut är det viktigaste som jag som fullmäktigeledamot har varit med och tagit i alliansen i Vimmerby tillsammans med Miljöpartiet.

Hoppas nu att fler leverantörer inom de gröna näringarna kan vädra morgonluft och satsa på leveranser till det offentliga köket.

Tillsätt en partiledare till...

Annie arbetar extremt hårt som partiledare och minister och jag anser att det är på gränsen till omänskligt att en människa ska behöva ta ett ensamt ansvar för två så stora uppdrag. Jag funderar kring att partiet borde göra en offensiv ledarstrategisk insats och tillsätta en kompletterande partiledare som kan hjälpa Annie att ta mediadebatten nu efter Framtidsstämman. Vi ser ju hur vinklat, skruvat och ibland helt felaktiga tolkningar och analyser publiceras i dagspressen och dessa måste bemötas kraftfullt för att väljarna ska uppfatta partiet som mer tydligt nu när vi satt ett nytt och offensivt idéprogram. Det är nu och några veckor framåt som vår framtid som parti avgörs tror jag. Därför är det klokt med en mediastrategi kombinerat med en offensiv och nytänkande, klok och mänsklig syn på partiets ledarskap.

måndag 25 mars 2013

Solelkrönika nr 2 av Tomas Holgersson...

Solcellsrapport nummer 4. Februari 2013.
Det har varit en lång och envis vinter. Det är jag inte ensam om att tycka det vet jag. För min del ser jag tre orsaker till upplevelsen av vintern. För det första har det rent objektivt varit just en lång och envis vinter med många och långa perioder av både snö och kyla. Den andra orsaken tror jag är stigande ålder något vi alla upplever. Den tredje orsaken är mera specifik för min egen del och hänger ihop med min nya roll som producent av solel.
Att vintermånaderna bara ger en handfull procent av årets solel visste jag, men den här vintern har, främst på grund av tidvis snötäckta paneler, varit sämre än normalt. Så också februari med en sammanlagd produktion av 77 kilowattimmar från mitt tak. Jag satte i alla fall rekord den 28:e februari med 20 kwh, vilket är mer än hela december. De två sista dagarna i februari producerade solcellerna lika mycket som under december och januari tillsammans. Jag har alltså sett att det finns potential, anläggningen fungerar och jag sätter en hundring på att rekordet kommer att slås många gånger och med god marginal under mars månad. Att februari 2013 var en dålig månad och sämre än både 2010 och 2011 har jag fått bekräftat av andra med längre erfarenhet.
Den dagen jag fick 20 kwh från solen köpte jag 14 kwh från e.on och sålde 9 till samma bolag, men inte till samma pris tyvärr. Med ett kvittningssystem som jag skrev om i min förra krönika skulle jag alltså bara ha betalat för 5 kwh. Jag är övertygad om att solelen kommer att öka även i Sverige, men med ett bra kvittningssystem skulle utvecklingen gå väldigt mycket fortare. Om tre månader drygt vet vi vad den sittande utredningen kommit fram till för förslag. Att vi skulle nå upp till Tysklands nivåer är nog ändå inte möjligt, där finns det nästan 400 watt solceller installerat per tysk, medan vi i Sverige har 2 watt per innevånare. I höstas passerade dessutom den installerade effekten solel installerad effekt vindkraft i Tyskland.
Det förekommer prat och skriverier om att sol och vind inte skulle vara något för oss i Sverige och till och med ordet romantik har förekommit i sammanhanget. Förenklingar, halvsanningar och direkta felaktigheter som till exempel att det inte går att lagra el, eller att elbehovet skulle vara så litet på sommaren framförs också. Det används alltmer el till att kyla arbetsplatser och bostäder, transportbehovet är minst lika stort på sommaren och en ökad elanvändning där och då inte bara för elbilar är nödvändig. I framställningen av vätgas som länge ansetts vara framtiden för transporter är el från alternativa källor utmärkt. Att använda olika energimixer sommar och vinter är lite mer komplicerat men lika möjligt och nödvändigt som att byta från vinter- till sommarkläder.
Alla energislag har för- och nackdelar, problemet med debatten är att de olika sidorna bara använder ett öga i taget, varför är det till exempel ingen som talar om att 1/3 av det uran vi använder i kärnkraftverken används till att värma upp havet utanför verken och att 1/3 av avfallet kommer från samma fiskuppvärmning.
När jag försökt använda bägge ögonen har jag kommit fram till att el från solen är det klart bästa alternativet och bara slås av sparande och effektivisering. Solelen har liten påverkan på människor och miljö och finns i stora mängder, den är driftssäker och jämförelsevis pålitlig. Ett kärnkraftverk, eller flera, kan tvingas stanna från en timme till en annan för att sedan stå stilla i dagar, veckor eller månader. SMHI har förvisso inga 100-procentiga prognoser, men kan ändå med ganska stor säkerhet förutse dagar eller perioder med sol eller mulet, inte på en enskild plats, men över områden. Det ger goda möjligheter att mixa elproduktionen på ett effektivt och säkert sätt.
Efter detta utbrott i energipolitik till sist en efterlysning, vad finns det för alternativ elproduktion i Vimmerby kommun och denna tidnings spridningsområde? Sol, vind eller vatten – hör av er!
Tomas Holgersson
tyrtorp@telia.com

söndag 24 mars 2013

Hur ska Annie Lööf hantera medias vinklade rapportering från stämman?

Jag läser rapporter och reportage i olika media och hur Framtidsstämmans beslut tolkas och beskrivs. Svenska Dagbladet beskriver det som att Centerpartiet är en nyfödd tvilling till FB.

Hur ska Annie Lööf hantera den beskrivningen i sitt avslutningsanförande idag? Jag uppfattar att vi är många i partiet som har svårt att identifiera oss med begreppet liberalism även om vi antog att Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Jag reserverade mig på denna punkten med följande förslag till skrivning: Centerpartiets politik är social, hållbar och decentralistisk. Den är jordnära och bygger på rättvisa och hållbarhet. Jag är så omodern så att jag helst skulle vilja avstå från allt detta liberala i vårt parti. Det var en av partistyrelsens ledamöter som gick upp i talarstolen och frågade om vi var feminister. Om JA, så fastslog hon att man är liberal. Då skulle jag vilja fråga Gudrun Schyman om hon är liberal. Centerpartiets liberalism är säkert bra MEN den är otydlig för mig och för våra väljare tror jag. Decentralism och feminsism är däremot mycket tydligt för mig och låser inte fast oss i en position där vi beskrivs som en nyfödd tvilling till ett parti som till många delar är för kärnkraft, centralisering och en auktoritär skola.

Internationellt samarbetar vi med många liberala partier vars historia jag saknar kunskap om. Självklart är det oundvikligt att vi betecknar oss som socialliberaler i det internationella samarbetet men varför måste vi så tydligt positionera oss som liberaler i Sverige och konkurrera om alliansväljare? Vi skulle behöva attrahera fler väljare från alla olika partier, tycker jag.

Hans Lindkvist skriver på sin blogg om konsekvenser av det kraftlösa beslutet om att Centerpartiet har en vision om ett samhälle utan kärnkraft där vi inte vågade anta en skrivning att vi vill avveckla kärnkraften inom en generation. Det blev en hårfin övervikt till visionsskrivningen och media tolkar detta som att Centerpartiet anser att kärnkraften skall vara kvar som en del av i svensk energipolitik i framtiden. Jag tolkar stämmans beslut som att kärnkraften fortfarande anses som ett icke förnybart och icke hållbert energislag av vårt parti. Energiöverenskommelsen har inneburit att det förnybara har fått en positiv utveckling och den vägen skall fortsätta att vara tydlig i vår energipolitik.

Hans Lindkvist befarar att den otydlighet som media tolkar in i vårt beslt vad gäller kärnkraften kommer att bli en tung ballast i valrörelsen nästa år.

Jag hoppas att partistyrelsen har en klar och tydlig mediastrategi i samband med framtidsstämman och beredskap att hantera den proffesionellt för Centerpartiets framtid. Våra opinionssiffror måste upp tack vare denna storsatsning på nytt idéprogram och Framtidsstämma. Centerpartiet styr inte vad media tolkar och skriver om våra beslut MEN det är oerhört viktigt att vi är tydliga och strategiska i att vi vill vara alliansens gröna röst.

I Sveriges mest öppna parti är det extra viktigt med en medistrategi.

Slutligen vill jag lyfta landsbygdsfrågan och den positionerng av den frågan som Framtidsstämman anger. Landsbygdsprogrammet (CAP) diskuteras nu och här är det mycket viktigt att Centerpartiet tar position och markerar till Anders Borg och andra hur viktigt det är att Landsbygdsprogrammets implementering i vårt land blir till maximal nytta för de gröna näringarna företagande och landsbygdens utveckling. Detta är ett medskick till vår landsbygdsminister kring mina förväntningar på Centerpartiets roll i denna EU-fråga. Landsbygdens attraktionskraft måste stärkas!

lördag 23 mars 2013

Mitt yrkande vann gehör i déprogrammet!

I det inledande avsnittet i idéprogrammet som heter "En hållbar framtid yrkade jag på en ändring som stämman biföll. Ursprungsskrivningen i ett av avsnitten var:

"Särskilt utssatta är människor på platser som hamnat i en negativ spiral av utflyttning, alltmer frånvarande samhällsservice och försvagade nätverk mellan människor." Som en fortsättning på denna mening föreslog jag ett förtydligande av vad som krävs för att vända denna utveckling med texten:

"Landsbygdens betydelse för byggandet av det hållbara samhället måste därför stärkas. För att öka landsbygdens attraktionskraft krävs offensiva och strategiska beslut". Ursprungsskrivningen som nu tas bort löd: Spiralerna måste vändas uppåt genom att tillåta entreprenörskapet att växa i hela landet samtidigt som det sociala kapitalet återuppbyggs med hjälp av samhällets offentliga och civila krafter."

Ett av skälet till att jag yrkade på en förändrad skrivning är att det med min formulering blir en tydligare skrivning med enklare språk samtidigt som jag har en uppfattning att det kommer att krävas politiska beslut och nytänk för att vända flyttlassen och få urbaniseringen att avstanna. Jag anar att det finns en uppfattning i den ursprungliga skrivningen att marknaden och entreprenörskapet skall klara av landsbygdens nedmontering och jag anser att det krävs mer än så och det måste anges tydligt. Möjligen hade man kunnat vända på det och skriva: Samhällets offentliga och civila krafter måste möjliggöra entreprenörskapet att växa i hela landet. En defensiv "återuppbyggnadsattityd" blir svår att hantera för mig då man får en känsla av uppgivenhet i en sådan formulering. Vi ska inte återuppbygga utan vi ska förnya och satsa på landsbygden för att den är en förutsättning för att bygga det hållbara samhället.

Framtidskommisionen beskrev på Fredensborg i torsdags på Framtidskonferensen hur urbaniseringen enligt statistik är mycket stor i Sverige jämfört med andra länder i Europa. Urbaniseringen accelerar med andra ord mer i vårt land än i Europa (kan skälen hittas i den svenska politikens misslyckande kring byggandet av ett hållbart och decentraliserat samhälle). Politiken behöver agera för att landsbygden inte ska fortsätta att avfolkas. Vi behöver ett land som är livskraftigt och demografiskt mer jämnt fördelat för att hela landet skall utvecklas hållbart.

Jag tackar framtidsstämman för bifall till min formulering som bygger på en offensiv och nytänkande inställning till landsbygdsutveckling. Jag hoppas på att få återkomma med mer funderingar kring "huret" där exempelvis funderingar kring hur funktioner i samhället kan decentraliseras för att gynna landsbygdens kompetensförsörjning och service.

http://www.svtplay.se/video/1099847/centerns-extra-partistamma-lordag Scrolla in till klockan 8.50 i livesändningen om ni vill se debattinlägget när yrkandet läggs.

fredag 22 mars 2013

Framtidsstämma

Nu är den igång. Idéprogrammet skall debatteras och därefter antas. Det känns spännande att ha förtroendet att vara en del av det. Decentralisering och "antiurbanisering" är viktigt för mig att framföra och idéer kring hur hela landet ska leva. Inte minst när Hultsfred flyttar till Stockholm och servicekontor läggs ner så blir det tydligt att det krävs ett politiskt trendbrott. Utan en politik som jobbar för decentralisering i vårt land är det hållbara samhället inte möjligt i framtiden.
Framtiden bygger på en hållbar politik
där ingen faller mellan stolarna i det sociala skyddsnätet. Där vi inför en obligatorisk A-kassa och där vi ser den lilla människan.

onsdag 20 mars 2013

Hultsfred

Festivalkulturen i Sverige har skapats av Rockparty och Hultsfred med omnejd. Här satsade man för att man ville slippa att åka till storstad för att uppleva rockkonserter. Man drevs inte av kortsiktiga vinstintressen utan drivkraften var en helt annan.
I det perspektivet är det trist att Scorpio sviker Hultsfred och dessutom försöker flytta orten till en camping i Sigtuna.
Jag hoppas att den frustration över att Hultsfred försvinner kommer att bygga något nytt och positivt och som inte kostar skjortan för att delta i. En ny småskalig musikfest med underifrånperspektiv som kan växa i lagom takt och med lokalt engagemang. Avvecklingen av landsbygden måste vändas till satsningar och framtidstro. Vi kan ju inte acceptera att bo på en ort som saknar samhällsservice och trevligheter. Centraliseringen måste vändas till decentralisering och ett helt nytt tänk där man med hjälp av bra bredband kan bygga ett mer decentraliserat samhälle med hög livskvalité för de som hellre vill vara lite mer i fred och inte gillar trängsel och bilköer.

tisdag 19 mars 2013

Biogas i tanken!

Biogas på två sätt.

LRF Sydost arrangerade en biogaskväll i Frödinge bygdegård på tisdagskvällen. Först ut var Emma Birgerson från Vimmerby energi och miljö AB som berättade om den förstudie som gjorts med olika alternativ för framtida biogassatsningar i Vimmerby. Därefter beskrev Per Göran Sigfridsson från Kalmar en större biogassatsning som skulle kunna inspirera till något liknande i norra Kalmar län. 18 lantbrukare har gått samman och ska tillsammans med Läckeby water bygga en gemensam anläggning norr om Kalmar. De ska i steg ett producera cirka 20 gigawattimmar och de kommer att arbeta fokuserat med biogödseln från anläggningen för att på olika sätt gynna livsmedelsproduktionens effektivitet och framtida utveckling i området. Slutligen beskrev Åke och Tom Birgersson Hagelsrums biogas AB som redan producerar cirka 3 Gigawattimmar biogas av gårdens nötgödsel. Av biogasen gör man sedan el och värme till gårdens behov och till avsalu. Denna anläggning har fått mycket uppmärksamhet och mer än 30 studiebesök från hela Sverige har tagits emot det senaste året. Anläggningen är i full drift och hade 97% drifttid 2012 vilket får betraktas som mycket bra. Elproduktionens verkningsgrad är också mycket hög och anläggningen levererar ett värmeöverskott som nu ska kulvertars till ytterligare två hus på gården.

Diskussionerna under kvällen var mycket intressanta och många erfarenheter och tankar utbyttes mellan kvällens deltagare. Cirka 15 personer deltog och det var alltifrån lantbrukare, kommunledning, representant för VEMABS styrelse samt styrelseledamot frånTrafikstyrelsen för kollektivtrafiken i länet till lantbruksrådgivare från LRF Konsult med flera.

Biogaspusslet i Hultsfreds-Vimmerbyregionen har börjat läggas i samband med kvällens diskussioner och på torsdag kväll inbjudes fler att fortsätta bygga biogasaffärer med sikte på 2017 då stora mängder biogas kommer att efterfrågas för att driva regionens lokaltrafik. KLTs behov i de fyra norra kommunerna i länet är 73 GWh vilket beräknas ha ett värde på 51 miljoner. Frågan är nu vem som vill producera och vilka aktörer som önskar vara delaktiga. Västervik kommun , Hagelsrums biogas, Vimmerby kommun och Odensviholms lantbruk producerar idag cirka 12 GWh. Här krävs affärsrådgivning och mer förstudier vilket kan komma att göras i subventionerad regi av LRF Sydost om behovet och efterfrågan från medlemmarna finns.

Det är nu det händer


Innehavaren av denna blogg, Ingela Nilsson Nachtweij, har haft den stora vänligheten att låta mig ta plats med rapportering och information om solel i allmänhet och min egen solelsproduktion i synnerhet. Det tackar jag för, särskilt nu när det på grund av årstiden börjar bli extra intressant.

Först lite fakta om min anläggning som består av 20 solpaneler på ett lagårdstak i Frödinge. Ytan är 33 m2 och maxeffekt 4,6 kilowatt. Panelerna är uppdelade i två strängar som är kopplade till varsin växelriktare som gör om likströmmen från taket till växelström som jag kan använda för eget bruk och matar ut överskottet på varsin fas till e.on.

Anläggningen togs i bruk 1 november förra året och jag har sedan dess skrivit några rapporter i Vimmerby Tidning om den blygsamma produktionen. Perioden november till februari är föga förvånande alltid en dålig tid för solel med bara en handfull procent av årets solinstrålning, men den snart gångna vintern har varit sämre än vanligt med för många dagar med snö på panelerna, då blir produktionen noll.

Men som rubriken säger, det är nu det händer. Sedan starten och till idag (19/3) har mina solceller producerat 500 kwh, 200 under de fyra första månaderna och 300 under de första 18 dagarna i mars. Och nu är det tätt mellan ”rekorden”, högsta dagsproduktionen 28 kwh, största försäljningen till e.on 15 kwh och det högsta effektuttaget 4,2 kw, det senare inte så långt från maximum. Att solelen bara skulle fungera under sommaren är alltså en av många myter. Effekten kan inte bli så mycket högre, men dagsproduktionen kommer att slå nya rekord när solen står högre och dagarna blir längre.

Det händer mycket kring solelen också, igår gick Vattenfall ut med ett erbjudande där man betalar 1 krona per kwh för den överskottsel som i allmänhet uppstår vissa tider under soliga dagar. Vi går alltså mot soliga och spännande tider.

                                                                 Tomas Holgersson
Kan ju heller inte låta bli att publicera en bild på den elbil som Tomas har och som laddas med egenproducerad el.

torsdag 14 mars 2013

Grattis KROK UF!

Vimmerbyentreprenörerna som tog hem flera vinster på Årets UF- mässa i Mönsterås , KROK UF är bara att gratulera. Mer uppmuntran av entreprenörskap behövs tydligen i vårt län då jag hörde på radion idag att vi är sämsta länet på nyföretagande. Krok UF och andra UF- företag kan vara framtidens företagare i vårt län! Stort GRATTIS till alla UF som deltagit och lite extra grattis till Anna Brogren och gänget!

tisdag 12 mars 2013

Ung och grön-kick off i VIMMERBY

http://www.lrf.se/sydost/ungochgron
Här kan man läsa inbjudan till kick off för de som vill starta företag inom de gröna näringarna. Jag skulle vilja peka på marknaden. Astrid Lindgrens värld har redan bestämt sig för att storsatsa på närproducerat. Vimmerby kommun vill detsamma så det kommer att behövs många fler leverantörer av närproducerat livsmedel. Tveka inte! Satsa nu och sprid till de som du känner och som är intresserade! Välkomna!

måndag 11 mars 2013

Biogaskväll i Frödinge den 19 mars!

Framtidsveckan äger rum nästa vecka och är det något som passar in på det temat så är det en biogassatsning med fokus på 2017. Kalmar Länstrafik efterfrågar biogas till ett värde av cirka 51 miljoner per år till bussarna som ska tankas i Västervik, Oskarshamn, Hultsfred och Vimmerby år 2017. Vilken investering krävs för att producera de 73 gigawattimmar som man efterfrågar. Nu produceras en bråkdel av denna mängd nämligen cirka 6 GWh i Vimmerby, 3 GWh i Hagelsrum, 3 GWh i Västervik och cirka 1,5 GWh i Odensviholm. Vimmerby har potential att producera 22 GWh och det är fullt möjligt att flaka gas från Vimmerby till Oskarshamn eller Västervik där det idag finns tankstationer. Men på sikt finns det en biogasmack även i Vimmerby om jag får gissa. Kommunen har glädjande satt ett sådant strategiskt mål till 2015. Nedan finns en bild på några som tror att det finns möjligheter till en riktig biogassatsning! Emma Birgersson kommer att presentera en förstudie som planerat för tre olika typer av anläggningar. More Biogas Småland AB som i dagarna även fått besked om att åka till Kina och föreläsa om sin satsning i samverkan mellan 18 gårdar och Läckeby water kommer att bygga en anläggning för 70 miljoner som ska producera cirka 20 GWh biogas om ett år. Hagelsrums biogas kommer också att berätta om sin satsning och deras framtidsplaner i Målilla. LRF bjuder in tillsammans med kommunens energirådgivare och Astrid Lindgrens hembygd medfinansierar det hela!

Odlingssäsongen har börjat!

Nu har jag sått de första små fröerna till årets odlingar. Även om det är kyligt ute så har ljuset börjat komma tillbaka. Vårljuset är på väg.

Snart ska vi få veta hur bredbandet ska byggas ut i kommunen. Det ska bli spännande att följa. Bredbandsforum har tagit fram en mycket bra vägledning för kommuner som vill arbeta strategiskt med bredband. Mycket bra information som kan rekommenderas.

söndag 3 mars 2013

Kulturaktivteter

Jag föreslår en möjlighet att söka kommunala bidrag till kulturaktivteter. Det vore värdefullt för föreningar som vill göra enskilda kulturrrangemang. Förr kunde man samordna med olika studieförbund men de möjligheterna är begränsade idag.

Jag har bloggat om detta tidigare och tycker fortfarande att det är ett bra förslag och flera personer har skrivit till mig i detta ärende efter att ha läst min blogg .