tisdag 30 april 2013

Köp svenskt!

LRF lanserar en ny app på temat köp svenskt i butiken. Ladda hem appen Bonde på köpet. Vi har lanserat den i våra lokaltidningar i norra delen av LRF Sydost.

http://www.lrf.se/Mat/Vaga-fraga---fa-en-bonde-pa-kopet/


Vi märker ett stort intresse för detta bland Sveriges konsumenter och appen var den tredje mest nedladdade i förra veckan. KUL!

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/52661/1/68/

http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=6823975

Ha en fin VALBORG alla läsare och ni blir bara fler och fler, vilket gläder mig storligen!


Diagram över Blogger-sidvisningar

I helgen hade jag många läsare på bloggen, som ni ser och det var nog den heta fiberfrågan som intresserade Vimmerbyborna!

måndag 29 april 2013

Fiberbeslutet i Vimmerby

Så var det taget, ett enigt beslut att göra en stor fibersatsning i Vimmerby och ett tillägg att VEMAB och ITSAM ska få uppdraget att hitta finasieringslösningar tillsammans med byalagen i kommunen vartefter de bildas och går in i projektering.

Detta är ett historiskt beslut på många sätt och jag hoppas verkligen att det ger många Vimmerbybor tillgång till snabb fiberlösning till en solidarisk kostnad över hela kommunen och till alla som vill ansluta sig.

En mycket lång och bitvis svårtillgänglig föredragning på grund av att internethastigheten var för låg i plenisalen och texten på de hemsidor som visades alltför liten så tog det vid en debatt där Anna Svensson anförde ordet för landsbygsbornas framtida tillgång till fiber till en rimlig kostnad. Vad är skäligt och rättvist? Vilken anslutningsgrd kommer vi att få i olika tätorter och vid olika tidpunkter. Hur framtung blir investeringen? Frågorna är många och många svar gavs av Alberto och kommunalrådet. Till slut enades vi om ett tillägg som beskrivs ovan och som jag personligen kommer att följa upp med Roland Ogebrink och Rolf Eriksson och alla andra byalagsordföranden i kommunen. Ingrid Blanck kanske också kan hjälpa till med bra processer mellan byalagen och kommunen här. Hoppas det! Nu kör vi!

söndag 28 april 2013

Fiber del två?

Jag undrar om det är en komplettering på gång vad gäller kostnaden för fiberanslutningen mellan byalagens accessnät och kommunes stomnät. Byalagen som lägger mycket ideell tid borde uppmuntras tycker jag då behovet och efterfrågan verkar större där än i tätorterna än så länge. Det vore välkommet som jag ser det utifrån de diskussionerna som jag haft de senaste dagarna. Centerpartiet är de första att prioritera en kostnadseffektiv och förnuftig fibersatsning i hela Vimmerby kommun till nytta för ALLA medborgare i vår kommun.

Fiber?

Jag vill rekommendera alla att läsa de många kommentarer som finns om fiberhandlingsplanen på Facebook. Trådarna och inläggen är flera men de viktigaste hittar ni på den öppna gruppen som heter Bredbandsforum. Kommunalrådet har även fotograferat och publicerat under rubriken. "På måndag tas beslutet som leder till att i stort sett alla Vimmerbybor kommer att få fiber". Byalagen i den västra kommunen som lagt många ideella timmar på planering tror att detta upplägg blir en flopp för landsbygden då det finns möjlighet att ansluta till befintlig fiber för 0 kr om man binder sig till den tjänsteoperatören under några år. Totalkostnaden blir minst 30 000 kr per fastighet med kommunens och ITSAM/VEMABS upplägg och smärtgränsen för de flesta fastighetsägarna är 15000 kr totalt vilket innebär att den stora investeringen i byggande av stomnät riskerar att inte bli kostnadseffektiv.

Vi i C behöver skriftliga svar på våra frågor vilket jag anser är en demokratisk fråga när kommunen ska göra en stor investering. Kommunalrådet anser att jag själv ska söka svaren men då får ju ingen annan reda på dem om de inte läser min blogg vill säga. Kvalitén och säkerheten ur demokratins synvinkel är satt ur spel i denna fråga tycker jag när man inte ens kan få skriftliga svar på ganska enkla frågor som berikar och förtydligar underlaget till beslut och dess konsekvenser. Vi vill veta kostnaden för en Brantestadbo jämfört med en Frödingebo som kan välja VDSL med en hastighet på 30 MB idag, vilket innebär att kommunens fiber riskerar att inte återbetala sig så snabbt.

onsdag 24 april 2013

Äntligen fibersatsning i Vimmerby!

Fantastiskt att Vimmerby kommun äntligen ska göra en stor fibersatsning för hela kommunens bästa. Centerpartiet i Vimmerby önskar några klargöranden enligt nedan så att HELA kommunen får effektiv utbyggnad av fiber. Landsbygden och glesbygden är av stort värde för kommunens framtid och HELA kommunen måste fibreras kostnadseffektivt.

Nedanstående sex frågor har Centerpartiets gruppstyrelse formulerat med anledning av att vi vill försäkra oss om en effektiv och kostnadseffektiv fibersatsning i kommunen. Ett villkor för att Vimmerby fiber ska sätta spaden i jorden och bygga fiber i kommunens tätorter är att det före start finns en anslutningsgrad på 60% av hushållen. Frågan är hur många tätorter av Södra Vis storlek som har fått en så hög anslutningsgrad på en förfrågan från en kommun. Vill inte medborgarna ansluta så är ju det paralella stomnätet byggt i onödan, anser Roland Ogebrink vilket jag läst på Facebook. Tacksam för svar från mina bloggläsare om någon vet något om sannolik andlutningsgrad av tätorter av Södra Vis storlek för ITSAM verkar inte ha några referensobjekt. Jag frågade Anette Blomkvist som är projektledare vilken anslutningsgrad som ITSAM-kommunerna brukar få i fibrerade tätorter och då fick jag inget konkret svar. Kan det vara så att anslutningarna är än så länge mycket få i ITSAM-kommunernas tätorter då statistiken för ITSAMs årsredovisning visar att det endast gjorts drygt 300 anslutningar i de fem ITSAM-kommunerna under 2012 varav 155 st i Åtvidaberg och 14 i Kinda kommun. Ett svar på nedanstående frågor var att denna fiberutbyggnad som planeras är orättvis för olika kommuninvånare då det dels fibreras i olika delar vid olika tidpunkter samt avståndet till Vimmerby kommuns stomnät är mycket olika långt i olika delar av kommunen vilket i sin tur beror på kommunens geografi. Brantestad till exempel och Lockneviborna kommer att få mycket stora kostnader för att kunna ansluta sig till kommunens stomnät för 15000 kr. Men om Lockneviborna får ihop 60% anslutningsgrad och kan definieras som en tätort så byggs det fiber där enligt en mycket vid tolkning av handlingsplanen som jag undrar över om den kan stämma. Det påstås att denna investering på 73 miljoner i stomnät (som byggs till vissa delar parallellt med befintlig fiber som byggdes när ADSL byggdes och som man kan hyra in sig på om man förhandlar med Skanova) kommer att erbjuda fiber till hela landsbygden med en anslutningsavgift på 15 000 kr men vilken totalkostnad blir det för Agda eller Kalle i glesbygden. De ska ju tillsammans med sina grannar i byalaget bekosta all grävning och det är det som är den stora kostnden. Här har jag hört socialdemokrater gissa och räkna med att bönder på landsbygden kommer att gräva gratis eller till en mycket låg kostnad.

Totalkostnaden för den enskilde är vad frågan handlar om tycker jag. Vad tycker du?

Här följer frågorna som jag hoppas blir besvarade skriftligt till centergruppen innan måndag så att fiberbeslutet blir så bra och genomlyst som möjligt innan beslutet är taget. Risker och affärsplanerna som kalkylerna bygger på behöver analyseras och alternativ behöver presenteras tycker vi. Sedan kör vi för fullt så att så många som möjligt får fiber i vår kommun.

1. Vi har redan gjort investeringar i IT-infrastruktur i Vimmerby kommun och vi undrar hur denna handlingsplan tar tillvara dessa? Kartmaterial som visar befintlig fiber, radiolänksstationer, befintlig kanalisation och planerade stom- och accessnät vore önskvärt i handlingsplanen.

2. Hur hanteras likställighetsprincipen i kommunallagen i handlingsplanen?

3. Vad kommer det att kosta exempelvis för Håkan Glada Grisar i Brantestad att få fiber?

4. Vilka möjligheter finns för extern medfinansiering av Vimmerby kommuns IT-infrastruktur?

5. Anslutningsgraden är avgörande för fibersatsningens ekonomi? Hur påverkar den ekonomin mer i detalj?

6. I den antagna IT-infrastrukturplanen beskrivs att tillämpliga delar ska arbetas in i ÖP. Detta nämns inte i handlingsplanen. Vem ansvarar för det?

Jag noterar även att Rolf Eriksson i Tjurstorp som är ordförande i Pelarne fiberförening är missnöjd med föreslagen handlingsplan då han finner att den är orättvis mellan stad och landsbygd. När fler och fler personer yttrar sig i detta så verkar det behövas en demokratisk process och allmän diskussion med medborgarna samt förankring kring handlingsplanen för att säkerställa att landsbygdens fibrering ska bli verklighet och att alla olika alternativ att bygga är genomlysta. Kostnadseffektiveten och rättvisa mellan stad och landsbygd är viktigt för oss centerpartister.

måndag 22 april 2013

Gruppmöte ikväll i Vimmerby!

Fiber och Cirkusplatsens processer var de stora frågorna ikväll på alliansgruppmötet, och budgeten för 2014-2015.

Stora pengar och stora byggen präglar Vimmerby kommun nu och det toppas av kraftvärmeverkets byggnation, tycker jag.

Ska bli ett spännande KS-möte imorgon då ITSAM ska presentera handlingsplanen för de kommande fem årens fiberutbyggnad i kommunen.

Lite annat smått och gott kommer också upp liksom ett beslut om förslag till rambudget som ska antas och skickas på remiss till nämnderna för att tas i KF i juni. Till hösten ska budgetens detaljer antas i november.

Jag bedömer att alla tjänstemän arbetar ihärdigt i kommunen och att vi från politiken på alla sätt ska samverka och uppmana samt uppmuntra våra tjänstemän till stordåd, endast så kan kommunens leveranser förbättras och servicen till medborgarna öka. Det är min vision och syn på medarbetarna på denna arbetsplats där politiken är strategerna och tjänstemännen utförarna. Vi måste vara noga med våra olika roller, enligt Axel Danielsson med flera, som vi är många politiker och tjänstemän som utbildats av, under det senaste halvåret. Det svåra är att sortera ut och tillämpa demokratibranschens ljuva spelregler på bästa sätt för Vimmerby kommun. Däri ligger den stora utmaningen och framgångsfaktorn för Vimmerbys politiker, tror jag. Målet är att så många som möjligt ska dra åt samma håll och enas om vad som är bäst för Vimmerby och arbeta i samma riktning och mot samma mål. Då blir det omöjliga möjligt även i demokratibranschen även om det tar lite längre tid än i kapitalistbranschen. Tålamod, uthållighet och strategiskt tänk samt samverkan krävs över partigränser och inom partier med Vimmerby kommuns bästa som riktmärke och inte rävspel och ryggdunkeri som förekommer i andra kommuner.

torsdag 18 april 2013

Solrapport: En bra dag!


Varannandagsväder innebär att åtminstone varannan dag är bra ur solelssynpunkt. Igår låg produktionen på cirka 30 kilowattimmar, men det som blev årsbäst var min elförsälning som slutade på 23 kwh och mitt köp som stannade på 6 kwh under den tid då solen inte var uppe.

Hade jag nu haft avtal med ett bolag med kvittning hade jag kunnat använda de 17 överskjutande timmarna idag när det regnar.

Att ett system med kvittning/nettodebitering är efterlängtat är därför självklart.

Tomas Holgersson

 

söndag 14 april 2013

Vimmerby- här prisas männen i första hand!

Mycket välförtjänta pristagare på Årets Vimmerbygala men liksom förra året undrar jag var kvinnorna finns. Anna Brogren och Helena Törnkvist var de enda kvinnorna som fick pris och de ingår i det UF-företag som heter KROK UF och de kammade även hem storkovan på regionens UF-mässa. Stort Grattis till alla pristagare och i synnerhet de två unga flickor som lyckades göra det omöjliga nämligen att få pris på Företagarnas Vimmerbygala. Å ja, Frida Fjällgård på Bakfickan har också gjort det för ett par år sedan...

Ett skäl till att det endast är pristagare från ett kön kan bero på att det är olika jurygrupper som utser pristagarna och de synes alla välja män i första hand. Eller saknas det kompetenta kvinnor eller måste de söka sig från kommunen för att lyckas? Landshövdingar, framgångsrika författare och styrelseproffs bor eller har bott i Vimmerby men valt andra orter för sin yrkesutövning. Kan det vara så att småorter som Vimmerby kväver kvinnorna? Jag vill inte tro det men skälen sökes...Har Du någon reflektion på detta så är du varmt välkommen att dela dem i en kommentar på denna blogg.

Jag nominerar Kronobergs läns landshövding till Årets Vimmerbybo nästa år. Undrar om jag får gehör? Men kriterierna kanske inte gäller de som utövar ett yrke utanför kommungränsen även om man är företagare på orten.

Vore roligt med lite demokratiska omröstningar inför nästa års gala...tycker jag trallala! Internet gör det ju så lätt!

fredag 12 april 2013

Elbalans?


Diagrammet!

Det diagram som ramlade bort i mitt förra inlägg var tänkt att illustrera min elbalans under årets tre första månader. Jag försöker igen och förhoppningsvis kan ni se diagrammet här nedan och dessutom förstå innebörden. Mars blev som jag skrev förra gången en bra månad för solel trots snö på panelerna några dagar, förbrukningen blev dess värre också ovanligt stor på grund av stort behov av extra elvärme.

Min elbalans är naturligtvis av ringa intresse, men man kan skala upp mitt diagram och sätta in andra siffror som gäller hyreshus, industrier, kontor, 100-tals villa- och garagetak och naturligtvis kommunens fastigheter. Då kan den miljövänliga solelen få en större betydelse som dessutom inte bara fungerar på sommaren.

En tanke tänkt i veckan: ”Tänk om folk visste hur enkelt det är.”

Tomas Holgersson

onsdag 10 april 2013

Destinationsutveckling i Vimmerby

Lämnade dottern vid tåget och fick en uppgiven beskrivning av efterfrågan av kollektivtrafik till Bullerbyn och Katthult i samband med biljettköpet. Biljettförsäljaren tvingas att förklara för besvikna kommande besökare att de måste hyra bil eller cykel för att ta sig dit. Hur lätt är det , tänker jag för då måste du ta dej till en uthyrare!

Vore det möjligt att köra kollektivtrafik eller närtrafik under sommaren till dessa populära destinationer ?

tisdag 9 april 2013

Solel

Lyssnar på Andreas Molin som är solelforskare i Linköping. Spännande information och jag funderar på när Centerpartiets motion om solel ska behandlas av Vimmerby kommun.

måndag 8 april 2013

Hängasken

Miljön som beskrivits av Astrid Lindgren av frieriet mellan hennes älskade föräldrar under en hängasken i kyrkparken i Vimmerby har falerat av flera olika skäl. Ett är att den planterade hängasken inte etablerade sig och nu har tagits bort av kommunens parkförvaltning. Jag har tillskrivit destinationsutvecklingsgruppen som leds av Patrik Engkvist och föreslagit denna miljö som en del av att göra Vimmerby till en internationell destination. Detta gjordes i oktober och nu i april skulle jag önska lite "action" då det snart är dags att plantera ett nytt träd. Hoppas att detta blogginlägg kan få någon att vakna! Kontakta mig gärna om detta då Centerpartiet och undertecknad tagit initiativ till denna historiska miljös återställande men nu skulle jag vilja att det gjordes ett omtag. Kultur och fritidsnämnden har uttryckt att de inte anser detta vara deras och parkförvaltningens fråga. Frågan är vems fråga det är och om Vimmerby vill presentera och berätta om den kärlekssaga som betytt så mycket för Vimmerby .

måndag 1 april 2013

Solelrapport, rekordmånaden mars!

Mars 2013, en bra månad för solel.
Att den gångna marsmånaden har varit ovanligt kall och vintrig och ovanligt lång känns det som, det är fullt tillräckligt omtalat och omskrivet. Desto roligare då att få redovisa elproduktionen från mina solceller under mars månad. Efterso jag inte haft solceller någon marsmånad tidigare känns det fel att tala om rekord, men de som har längre erfarenhet än jag kan göra det. Men jag har gjort prognoser som överträffats med god marginal. Min och andras produktion i mars överträffar oftast det som är normalt för april så antingen går vi mot ett rekordår eller också mot ett år där produktionskurvan kraftigt avviker mot det normala.
Jag skrev i mitten av mars i mitt första inlägg på den här bloggen att ”det är nu det händer”. Som illustration till detta har jag lagt in ett diagram över min ”elbalans” detta år. Solelsproduktionen i mars uppgick till 513 kilowattimmar, men kunde varit betydligt större om det inte legat snö på cellerna 4,5 dagar. Mängden inköpt el hade varit ungefär hälften så stor om jag inte tvingats ha elvärme påslagen hela månaden i ett uthus för att inte vattnet skulle frysa(ständigt detta ”om”).

Mycket siffror blir det, det är lätt att glömma bort att det är miljönyttan som är det viktigaste. Inga koldioxidutsläpp, inget farligt avfall och inga störda grannar (om man bortser från mitt tjat).
Ett tips till den som är intresserad av siffror och allt annat som rör solel. Gå in på bengts.blogg.viivilla.se där finns allt man behöver veta och mycket mer om solel.
Tomas Holgersson