måndag 30 april 2018

Bygg två förskolor istället för en stor

Micael Glennfalk skriver idag under ”Mitt perspektiv” om förskolebyggnationer i tätorten. Han anser att kommunen bör bygga två förskolor och inte en stor.

Centerpartiet instämmer.

Vi föreslår en förskola vid Nosshult (max 6 avdelningar) och en flexibel förskola som även kan användas till förskoleklass intill Vimarskolan.

Så anser vi att Vimmerby tillgodoser föräldrarnas och barnens behov på ett kostnadseffektivt sätt.

onsdag 25 april 2018

Bostäder måste fram

Mötte två Vimmerbybor igår som var mycket upprörda över att det inte byggs fler bostäder.

Näringslivet behöver arbetskraft och ett av de största hindren för rekrytering är bostadsbristen. Därför behöver vi göra mer och jobba snabbare för att skapa fler bostäder i hela kommunen.

Vimarhem behöver komma igång med bygget på Pistolsmeden.

Vi behöver också annonsera om att det finns centrala tomter till bostadsbyggande för att locka externa byggare.

FRAMÅT VIMMERBY

måndag 23 april 2018

Hopp och glädje

Var på en fantastisk konsert i Rumskulla igår kväll. Livgivande kraft och stort bidrag till Cancerfonden.

Ikväll är det kommunfullmäktige . Kallelsen finns på kommunens hemsida. Imorgon olika möten och nästan hela dagen ägnas arbetsutskottet.

Skolans fördelning av medel kommer säkerligen att vara veckans arbete.


onsdag 18 april 2018

BUN och KS beslut om uppföljning

Den 10 april hade kommunstyrelsen möte i Vimmerby.

Barn-och utbildningsnämnden var inbjuden för att diskutera hur majoritetens genomlysning av BUN ska hanteras framåt.

Resultatet blev ett beslut att BUN ska ta fram en handlingsplan till KS.

Budgeten för 2018 togs i november och pengarna fördelades till verksamheterna nyligen. KS vill att alla nämnder håller budget 2018. Uppsiktsplikten som KS har innebär att om en nämnd inte ser ut att klara sin budget så ska nämnden kallas in för åtgärdsplanering för att verksamheten ska inrymmas inom budget.

BUN är tilldelade cirka 300 miljoner totalt. Jag läser i media att högstadierna av olika anledningar ska spara enligt nya direktiv från förvaltningen.

Mediarapporteringen om Vimarskolan http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/20809/rektorn-det-kommer-bli-omojligt-att-folja-skollagen/ och AL-skolans besparingskrav gör mig orolig eftersom vi ännu inte fått någon prognos för verksamheten för 2018.  Finns det kommunikations- och ledningsproblem inom BUN.

M och S måste förklara hur de vill hantera detta. Jag vill inte att elever ska gråta över oro att mista personal på högstadierna. Jag vill inte att personal ska gå till media med sin oro. Detta måste skötas mer professionellt av förvaltningsledningen och den politiska ledningen i samverkan.

Vi i oppositionen har varit med och tagit ett beslut om att BUN ska presentera en handlingsplan.http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kommunstyrelsen%20protokoll%202018-04-10.pdf På sidan 8 i detta protokoll.

Just nu arbetar vi i KS med budget för 2019.


måndag 16 april 2018

Vårvecka

Våren är här och i lördags anlände sädesärlorna till Bysjövägen. Samma dag var det Frödinge marknad med många utställare och besökare. Centerpartiet i Frödinge var på plats och jag tog cykeln dit för att delta i aktiviteten. Många bra samtal och möten där.

Denna vecka inleds med gruppmöte ikväll inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april. Kallelsen kan läsas på hemsidan: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

På tisdag kommer Radio Kalmar till Vimmerby gymnasium och sänder tre timmar direkt. Mellan 11 och 12 är jag, Helen Nilsson och Marie Nicholsson inbjudna. Maria Skagerlind kommer att samtal med oss om olika lokala frågor.

Veckan avslutas med kandidatutbildning i Västervik på lördag. Vi blir ett tiotal från Vimmerbykretsen som deltar. Härligt med så många aktiva och engagerade, hungriga politiker samlade. Det ger energi och utvecklingskraft till bygden.

FRAMÅT!


måndag 9 april 2018

Vecka 15

Efter den första riktiga vårhelgen väntar en spännande vecka.

Idag kommer Per Lodenius på besök och vi ska besöka LANSEN, ett privat drivet vårdboende. Det ska bli intressant att diskutera förutsättningar och framtidsplaner.

På tisdag är det kommunstyrelse och då ska 2017 års redovisning presenteras och analyseras mm. Läs ärendelistan på hemsidan http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202018-04-10.pdf

Vi ska få en presentation av kommunens nya hemsida som är på gång.

På fredag har centerdistriktet sin årsstämma och för första gången kommer den att vara i Oskarshamn. Det är alltid trevliga tillställningar med många bra samtal och möten.

Ha en bra vecka i vårsolen!

torsdag 5 april 2018

Laddplatser i VIMMERBY

Vimmerby energi och miljö AB har nu beslutat att bygga laddplatser för elbilar vid Sibylla, i slänten nedanför Kyrkogården.

Det blir två semiladdplatser och en snabbladdare.

Mycket bra , tycker jag eftersom samhället måste göra det möjligt att ställa om fordonsparken till fossilfritt.

De fem platser som finns idag kompletteras till sommaren med hjälp av KLIMATKLIVET

onsdag 4 april 2018

Reflektion, budgetprocess

http://ingelann.blogspot.se/2017/11/budgetfullmaktige.html

I länken ovan finns mitt budgetanförande som publicerades här på bloggen den 28 november, dagen efter budgetfullmäktige. En hel del i anförandet är det vi kommer att lyfta i valrörelsen. Läs särskilt det om förskolebyggnationerna i kommunen som klistras in här:

Investeringsbudgeten

Bygga max. 6 avdelningar förskola i tätorten och ej i VOK-skogen. (Hellre Nosshult eller Kyrkans mark norr om Vimmerby)

Byta marken norr om Vimmerby med kyrkan och detaljplanera för minst 100 tomter.

Göra markanvisningstävlingar för de centrala tomter som finns och erbjuda privata byggare att rita de förslag som de vill bygga och ange anbud. (Kiosken, Uven, PREEM-tomten, Karlbergs, Blåsekulle)

Bygga om skolorna i Djursdala och Brännebro och inrymma vardera två förskoleavdelningar. På samma gång bygga om ventilationen från självdrag till modern teknik. 6,8 miljoner (sälja de fastigheter där förskolorna bedrivs idag)

Se över Tuna förskolas möjligheter till expansion med en avdelning och samverkan med skolan och fritids. 

Jag beskriver i blogginlägget ovan att jag är nöjd över att vi lyckats enas om en budget men besviken över att nästan inga av Centerpartiets tilläggsförslag vann gehör.

Så här några månader senare är jag ändå tacksam över att S och M trots att de röstade emot nästan alla våra förslag i november trots det planerar att infria en hel del av dem.

Här följer de viktigaste förslagen från C som nu ska genomföras av M och S:

1. Hallgolvet och vikväggen i Idrottshallen byts ut i sommar.

2. PRAO införs fr o m hösten 2018 enligt regeringsbeslut trots att S i Vimmerby föreslog avfall både på sin egen motion om att införa PRAO 2015 och KDs motion 2017 på samma tema.

3. GC-vägen i Gullringen planeras nu och det yrkade KD på och vi stöttade deras förslag.

4. Näringslivsarbetet har effektiviserats på det sätt som vi föreslog i november 2017 dvs att en tjänst på näringslivsenheten ska finansieras externt och ha ett tydligt projektinriktat målstyrt innehåll.

5. Tunas femåringar har verksamhet i skolans lokaler för att avlasta förskolan, som har många barn inskrivna.

Även i opposition kan man påverka samhällsbygget även om vi nu behöver ett nytt ledarskap i vår kommun. Centerpartiet vill bidra till ett mer lyssnande ledarskap 2019-2023.

måndag 2 april 2018

Företagarnas valturné och näringslivsranking

I onsdags deltog jag i Företagarnas valturné. Rautamo Wheeling besöktes och det är en imponerande utveckling som det fälggrossistföretaget har haft de senaste åren.

Därefter var det debatt på Vimmerby Stadshotell. Intressanta frågeställningar och bra diskussioner. Tar med mig en hel del synpunkter till arbetet i vardagen.

Påmindes om Vimmerbys låga resultat i näringslivsrankingen och att jag i december beslutade att vara ute mer och besöka olika företag och verksamheter.

En delrapport kommer här; Under de senaste tre månaderna har jag besökt 11 olika företag i kommunen. Jag har fått många bra förslag och mött många framgångsrika och engagerade företagare. Jag kommer att fortsätta att besöka företag eftersom det ger så mycket energi och kunskap.

Målet är att Vimmerby kommun ska öka 100 placeringar i näringslivsrankingen inom 2 år. Plats 119 år 2020!