onsdag 31 maj 2017

84 NYA MEDBORGARE VÄLKOMNAS TILL VIMMERBY KOMMUN 2017

På Sveriges nationaldag så brukar kommunen välkomna alla nya medborgare genom att läsa upp allas namn på nationaldagsfirandet. 

Jag läste 56 namn på firandet på Astrid Lindgrens Näs år 2014. I år påbörjades en ny välkomstceremoni i Stadshuset dit alla 84 nya medborgare bjudits in. Alla välkomnades med musikunderhållning, tal av kommunalråd Helen Nilsson och en påse med Frödinge ostkaka, turistroschyrer, en reflex mm. 

En mycket trevlig aktivtet som enligt mig ska upprepas kommande år med ett längre program. Tack Anders Degerman och Peter Knutsson för arrangemanget. Tack även till Dennis, Kayla och Chelsey som underhöll. FÖRSKOLEFRÅGAN MÅSTE DISKUTERAS BREDARE och MER ÖPPET

Det var en intressant dag igår med många och långa diskusioner om kommunstyrelsens totalt 40 olika ärenden. 

Centerpartiet med stöd av V och KD yrkade att KS ska ta fram budgetkalkyler för att bygga två förskolor med 5 avdelningar jämfört med en förskola med 10 avdelningar. M och S har låst fast sig vid att bygga en stordriftsförskola i skjutbaneområdet medan vi i oppositionen i detta tidiga skede i processen redan nu vill plocka fram underlag kring vad som ska byggas och kostnadsberäkna både byggnation och drift. KF har tagit ett beslut att i samband med alla byggnationer så ska driftkalkyler för byggnationerna tas fram. Ett av skälen till att BUN redovisar att kostnaden för förskolan ökat de senaste åren, är att kommunen byggde LUNDEN för 38 miljoner för några år sedan. Socialnämnden flyttade in i nybyggda Vimarhaga och Borghaga vilket också innebar fördyrad drift jämfört med EKEN. Redan nu behöver vi beräkna och ta höjd för detta i de kommande årens budgetarbete i kommunen. Därför är det viktigt att ta fram beräkningar anser vi vilket S och M alltså inte är intresserade av.

Vi i Centerpartiet stöttade förslaget från M och S om att bygga i Skjutbaneområdet även om vårt förstaval är kyrkans mark vid Astrid Lindgrens gata. Behovet av nya förskoleplatser är mycket stort. 

Rein Soovik ställde en enkel fråga i Kommunfullmäktige i måndags till Tomas Peterson om hur det går med förhandlingen med Linköpings stifts egedomsnämnd. Svaret var att det pågår förhandlingar men att stiftet begär i dagsläget för stor ersättning vid ett byte av mark. En förskolebyggnation i det området vore perfekt och där kan också byggas många bostäder för familjer som fär nära till sin förskola. Snövits förskola med två avdelningar skulle på sikt kunna byggas om till bostäder när den större förskolan är byggd på kyrkans mark. Förskolor i tätorten med färre än tre avdelningar är enligt BUN inte kostnadseffektiva och det är framförallt kosten som blir dyr på små enheter. 

Vi i Centerpartiet är mycket tveksamma till den process som S och M nu genomför för att exploatera VOK-skogen. Därför vore det intressant att redovisa budgetkalkyler så att medborgarna tydligt kan förstå de ekonomiska fördelarna med en 10 avdelningar stor förskola. Jag har fått information om att det kan vara mycket besvärligt med smittspridning på så stora förskolor och även utmiljön blir en utmaning för 150- 200 barn som samtidigt ska leka och tillsynen för personalen kräver säkerligen färgade västar på barnen och skiftgång eller avdelade utemiljöer med stängsel för att kunna skapa en trygg miljö för de små barnen.

Centerpartiet förespråkar två byggnationer. Först en i skjutbaneområdet under förutsättning att detajplanen snabbt kan antas. Blir det många överklaganden så försenas byggnationen där och då kan det vara bättre och klokare att arbeta med två olika möjliga områden och att kommunen redan nu lägger ytterligare en beställning om att ta fram en detaljplan för en förskola. Antingen på den mark som VOK föreslagit mittemot deras parkering eller på en annan närbelägen tomt. Det finns markområden som är intressanta men som inte räcker för att bygga 10 avdelningar på. 

Enligt vår kommunchef Carolina Leijonram arbetar SKL med att ta fram ett avtal för att kommunerna ska kunna bygga förskolor liknade ramavtalet för prefabricerade flerbostadshus som Hjälevadshus och Boklok vann. När det är på plats kommer det troligen att finnas möjlighet att beställa förskolor med olika antal avdelningar som är skräddarsydda för kommuner och kan avropas enligt det kommande avtalet. Tills det är på plats bör vi i kommunstyrelsen inte låsa fast oss för hårt vid en plats som innebär 21 avdelningar minus två paviljonger vid Skogsbacken med totalt 21 gånger 15-20 barn vilket ger upp till 420 förskolebarn i samma skogsområde. 

För mig personligen bör förskoleplatserna fördelas jämnare över hela kommunen och framförallt krävs en jämnare fördelning i tätorten för att föräldrarna ska ha nära till sin förskola och känna att de lämnar sina älskade barn på en trygg förskola med liten risk för smittspridning mellan barnen när det är infektionstider och med en trygg och pedagogisk utemiljö. 

Djursdala skola bör snarast flytta in sina fem-sexåringar i skolans lokaler föratt skapa fler förskoleplatser och för att nyttja skolans lokaler bättre. Förskolorna i Brännebro och Djursdala bör sedan fyttas in i skollokalerna  vilket ger driftfördelar. Kommunen har alldeles för många kostenheter och en flytt av dessa förskolor skulle minska kommunens antal enheter direkt. Kostpersonal i skolorna skulle säkert klara förskolornas kosthantering vilket ger en bättre driftekonomi. 

Hjälper vi nu Träffpunkt Pelarne så finns förutsättningar för en privat driven förskola i Pelarne. Kyrkan söker förskolelärare just nu till Ugglan som har 15 barn. Är det möjligt för Svenska Kyrkan att öppna en avdelning i Pelarne eller finns förutsättningar för ett föräldrakooperativ med ekologisk inriktning i natursköna Pelarne? Det är mycket olyckligt att M och S inte ens vill diskutera och försöka förhandla med Pelarne när det finns ett så stort engagemang. 200 000 kronor är ortsborna beredda att satsa. Det borde vi i KS respektera. Träffpunkt Pelarne borde bjudas in till KS för att presentera de planer man har och de utmaningar som vi tillsammans kan hjälpas åt att lösa. Alternativt bör nästa KS-sammanträde hållas i Pelarne skola den 13 juni så att alla ledamöter får se lokalerna före försäljningen. 

Förskolefrågorna kommer troligen att bli en av den lokala valrörelsens största frågor. Medborgardialogen i detta samhällsplaneringsarbete måste skötas bättre av M och S enligt mig.  Igår gavs ett uppdrag till samhällsbyggnadsavdelningen att fortsätta dialogen med VOK. Politikerna i kommunledningen måste vara delaktiga även fortsättningsvis och diskutera olika lösningar och inte allför tidigt låsa fast sig vid en plan som orsakar stor oro och gigantisk opinion. 

Lyssna och ta till er Rein Sooviks kloka och erfarna synpunkter om VOK-skogen som han dessutom delar med många Vimmerbybor. Låt oss alla se på samhällsplaneringen brett och i en bred dialog före beslut om byggnation av kommunens framtida förskolor. Det är närodlad politik för mig. 

söndag 28 maj 2017

Busy week!

Kommunfullmäktige kl. 17.30 imorgon. Varmt välkomna att följa sammanträdet från läktaren. 

På tisdag har vi kommunstyrelsesammanträde. Kallelsen finns här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20Kommunstyrelsen%202017-05-30.pdf

Riktigt många intressanta ärenden så det blir nog en hel del mediakontakter efter mötet. 

Rambudget ska antas med eventuellt ett annat investeringsrambeslut än det som beslutades i KS AU. 

På torsdag är det möte med styrgruppen för Yxerns förstudie. Då ska slutrapporten presenteras. Helen Nilsson , Björn Holm med flera deltar.  Det ska bli spännande och läget är verkligen bekymmersamt så ett snabbt handlade vore att föredra för att förbättra situationen både på kort och lång sikt. 

På torsdag eftermiddag är det BULLERBYDAGEN. Självklart finns vi i Centerpartiet på plats. Det har vi gjort nu i flera år och det är en riktigt bra och trivsam aktivitet. Kl. 15-19 är tiden.

En hel del vigslar förrättas så här års av kommunen och i helgen har jag vigt två olika par. Fantastiskt kärleksfull del av mitt politiska uppdrag. Bokningskalendern innehåller tiotalet vigslar i dagsläget och det rullar in någon varje vecka, fastän vi är flera. Vimmerby kan bli en ännu mer populär vigselort med vårt gynnsamma varumärke och betydande besöksort. 
lördag 27 maj 2017

Återinför PRAO har KD skrivit en motion om och C håller med

Kommunfullmäktige sammanträder på måndag den 29 maj kl. 17.30. 

Hela kungörelsen och den extra kungörelsen finns på kommunens hemsida under fliken "Kommun och politik"

I den extra kungörelsen till på måndag hittar Du tre mycket intressanta ärenden, två motioner som lämnats in av KD och en enkel fråga som lämnats in av min partikamrat Rein Soovik. 

Här kan du läsa de tre ärendena. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Motion%20Återinför%20PRAO.pdf

Vad gäller PRAO så anser eleverna i båda högstadieskolornas elevråd att en PRAO bör återinföras. Vi i C hade med det i valprogram 2014. Vi vill återinföra en NY PRAO enligt Mönsterås modell. 

Socialdemokraterna Kenneth Bjröklund och Camilla Stridh lämnade i feb. 2014 in en motion om att återinföra PRAO. Efter valet röstade vi i C och KD bifall till den motionen och S och M röstade avslag. S röstade alltså ner sin egen motion. Hade väl varit snyggare att dra tillbaka den om man ändrat sig kan jag tycka så här i efterhand. Men jag tror inte alla som röstade på S i valet 2014 hade förväntat sig att PRAON inte skulle bifallas av kommunens största parti med 19 ansvarsfulla mandat i KF. 

Nu lyfter KD frågan på nytt via en motion och vi kommer garanterat att yrka bifall till den i KF. Hoppas att den kan få en snabb hantering så att frågan kan avgöras snarast.

Vad gäller Reins enkla fråga så är det intressant att veta hur det går med Kyrkans mark norr om Vimmerby. Vimmerby växer och den marken är mycket lämplig för exploatering. Grus och sand i plant läge som borde lämpa sig perfekt för olika byggnationer. 


onsdag 24 maj 2017

Långhelg

Fin tid ute nu och jag njuter stort av naturens magi nu.

Men en oro över vattenbrist gnager i mig.

Mina odlingar är mindre än ett normalår då bevattning inte kan ske nu när det är bevattningsförbud. Mina tunnor med regnvatten är snart tomma så det får bli torra odlingar med förhoppning om påfyllning från himlen snart.

Helgen innehåller rättning av arbetsuppgifter i mina kurser på Gamlebygymnasiet och påbörjan av betygsättning. 

Imorgon firar Norra Kvills Nationalpark 90 år.

På lördag är det vårmarknad. Centerpartiet finns på plats som vanligt och jag hoppas att Du som vill diskutera lokala politiska frågor tar svängen förbi oss någon gång mellan 9.30 och 13.30.

Hoppas vi ses! 

Tack till Vimmerby dansstudio för den fina dansuppvisningen i söndags. Imponerande verkligen. 


söndag 21 maj 2017

Vecka 21 nästa vecka och syrenerna blommar

Det blev en kort semester för skomakaren iår "mellan hägg och syren"!

En helt fantastisk helg med stekande sol som samtidigt oroar när det är så extremt torrt. 

Kollade tiodygnsprognosen och det är inte en mm nederbörd i sikte. 

Bevattningsförbudet behöver verkligen respekteras. 

Min vecka innehåller , gruppmöte på måndag kväll, KS AU på tisdag och möte med VEMAB på onsdag. 

Imorgon ska jag på exkursion till HÄSTÖ med mina biologielever på Gamlebygymnasiet. De ska få lära sig mer om biologisk mångfald, YXERNS SJÖREGLERING och botanik. 

Ha en fin vecka alla! 

onsdag 17 maj 2017

Företagsamhetsarbete behövs överallt

PRAO i ny och modern form skulle verkligen behövas i vår kommun. 

Helen Nilsson lovade i talarstolen att hon skulle utvärdera och återkomma om PRAO-frågan när S avslog sin egen motion om att återinföra PRAO 2015. Om jag minns rätt så avslogs motionen i januari 2015 och till hösten/jul 2015 skulle det entreprenöriella lärandet återkopplas. 

Nu känns det som att det är dags att se över detta, tycker jag. Samverkan mellan föreningar och företag och skolan behöver utvecklas och det är allas vårt ansvar, inte bara kommunens. 

Kurserna Entreprenörskap och UF skulle jag vilja veta mer om och lkvärdigheten vad gäller arbetsmarknadsarbete på de båda högstadierna. 

Vi fick veta av alla eleverna att de vill ha PRAO. Lärarna vill det också. Många politker likaså. 

Dags för att lyfta denna fråga igen? 

söndag 14 maj 2017

Nästa vecka -glädjevecka

Imorgon kommer hon äntligen hem. Äldsta dottern som pluggat media, dans, foto, digital art mm sedan i höstas. Det kommer att prägla hela denna vecka med glädje. 

Tisdag är det KS AU med flera intressanta ärenden. 

Torsdag är det dags för medborgardialoger och nomineringsarbete. Under hela maj månad har C i Kalmar län en öppen nomineringsprocess där vem som helst kan nominera DEN som man vill ha som företrädare för C efter nästa val i kommun, landsting och riksdag. 

Vill Du nominera? Tveka inte , gå in på länken nedan "direkt utan att passera Gå". Den du nominerar behöver ännu inte vara medlem i Centerpartiet. Det följer en kommunikation med de nominerade kandidaterna inför medlemsomröstningen i augusti 2017 där de tillfrågas om de vill företräda Partiet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnwjPOJ1S68iRUiDLmvXJesLNdaDcf0tM8vgbV55PWtZNTqQ/viewform?c=0&w=1

På lördag är det BILENS DAG och nästa lördag den 27 maj är det VÅRMARKNAD i Vimmerby och då hoppas jag att vi ses på torget. Vi bjuder på kaffe som vanligt och vill diskutera olika lokala frågor med Dig. De bästa förslagen kommer fram när frågor diskuteras öppet och demokratiskt. 

fredag 12 maj 2017

Plats 50 och en ökning i rankingen med 26 platser

Grattis Vimmerby som utsetts till en av de bästa kommunerna att bo i,  i vår region. Bättre rankade än både Oskarshamn, Hultsfred, Västervik och flera andra kommuner i vår närhet. 

Tillsammans ökar vi attraktionskraften ännu mer i vår del av världen. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kalmar-gar-om-vaxjo-i-kommunranking

Grattis också till Kalmar som landar in på plats 5!onsdag 10 maj 2017

Bra besök på ARLA

Vi var ett stort gäng som fick en exklusiv visning av Arlas anläggning i Vimmerby ikväll,Dennis Lindström visade oss runt och berättade om fabriken som har en mycket hög kapacitet. Imponernade anläggning verkligen som sysselsätter cirka 90 personer. Tack Dennis för guidningen. 

Vi hann även diskutera några lokala frågor som är aktuella i Vimmerby. Pelarne skola var en av frågorna som vi resonerade om. Mycket olyckligt beslut då driften kan komma att finansiera ett utbyte av värmesystem eftersom skolan troligen kommer att ta tid att få såld. 

Stordriftsförskolor var uppe på agendan mm. 

måndag 8 maj 2017

Studiebesök på Arla på onsdag, för medlemmar

Dennis Lindström visar oss runt på anläggningen och Veolia berättar om sin verksamhet där. söndag 7 maj 2017

Kommunstyrelse på tisdag denna vecka och en del annat matnyttigt på agendan.

På tisdag är det dags för månadens KS-sammanträde. 

Kallelse finns här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-05-09.pdf

På onsdag kväll är det studiebesök på ARLA för alla medlemmar. 

Torsdagskvällen ska ägnas åt Företagarnas möte om offentlig upphandling. Samtidigt äger Vimarhems öppna bolagsstämma rum på Lögstadsgatan. 


måndag 1 maj 2017

Nästa veckas möten!

Kommunstyrelsen åker på sin årliga resa imorgon och den går söderut till Storebro först och sedan till flera företag i centralorten. 

Program

 

08:30                           Avresa från Stadshuset

 

08:45-10:15                  Storebrolyan AB

 

10:30-11:45                  Älö Trä AB

 

12:00-13:15                  Lunch på Astrid Lindgrens Näs inklusive information om verksamheten

 

13:30-14:45                  Polyform Specialsnickerier KB

 

15:00-16:15                  Svensk Tryckgjutning AB

 

16:30                           Åter Stadshuset


Direkt därefter så fortsätter budgetberedningen med sammanträde med BUN som var på skolriksdag när vi hade extra beredning i tisdags fm. 


På onsdag och torsdag ska jag delta i en krisövning för flera kommuner. 


På torsdag em/kväll är det möte i Frödinge bygdegård om hur vi ska förbättra Yxerns långsiktiga situation.