söndag 31 augusti 2014

Politikerutfrågning

Nyss hemkommen från utfrågning på Kröngården. Magnus Carlsson hade läst alla partiprogram och ställde unika frågor till alla sex partier som tackat ja till inbjudan.

Intressanta frågeställningar och en del nya besked. Vem föredrar du Helen Nilsson ? Gudrun Schyman eller Peråke Svensson? Gissa vem hon valde? 

Vi fick också skicka vykort till varandra och bilda en politikerkör. 

Tack för en trevlig kväll på Kröngården! 

fredag 29 augusti 2014

Närodlad politik!

Naturrunda och Tuna är väl bra exempel på Närodlad politik, å Frödinge såklart , dit ska jag på tisdag ! 


torsdag 28 augusti 2014

Definitionen av ett öppet nät enligt Vimmerby fibers hemsida

Så här ska vi bygga det öppna nätet i Vimmerby och det har kommunfullmäktige beslutat i en IT-infrastrukturplan som antogs år 2012. 


Bredbandsutbyggnad i Vimmerby kommun 2013 - 2017

Vimmerby kommun har tagit beslut om stamnätssträckor som strategiskt kommer att förse landsbygd och tätort med möjlighet till stabil och framtidssäkrad bredbandskommunikation. Till dessa stamnät kommer accessnät (områdesnät) att anslutas. Status på de projekt som är påbörjade kommer redovisas på denna projekthemsida.

Planerad utbyggnad

Projekt som är planerade och ännu inte påbörjade finns beskrivna i Handlingsplan 2.0.

 

Stadsnät

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd.

Stadsnäten är i regel så kallade öppna nät, vilket innebär att olika marknadsaktörer kan använda stadsnäten på konkurrensneutrala villkor. Detta har skapat helt nya förutsättningar för utbyggnad i glesbygd och skapat möjligheter för nya aktörer att etableras sig via stadsnäten. Detta gör Sverige unikt!

 

Vad är ett öppet nät?

Ett öppet nät är frihet. Det är ett öppet supernät för alla. Nästa nivå av bredband. Det är redan här och levererar snabb Internet, bredbands-tv och telefoni. Det är bara början på en ny era med utveckling av digitala tjänster som företag och hushåll vill ha.

Du är kung i nätet

I det öppna nätet är det ingen operatör eller nätägare som bestämmer vad du ska få tillgång till. Här råder fri konkurrens och alla tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Du har full valfrihet att välja de tjänster du vill ha utan att bli inlåst. Du har t.ex. tillgång till många olika Internettjänster från ett flertal leverantörer och kan byta när du vill.

Marknadsmässiga priser och hög prestanda

Konkurrens höjer kvaliteten och pressar priser. Utbudet och valfriheten blir större i öppna nät. Du kan redan idag välja Internet med hastigheter upp till 1000/1000 Mbps. Pakettjänster med Internet Telefoni och TV kommer finnas redan från start.
 

Slutna nät

Det kan verka intressant att köpa vad som verkar vara en billig tjänst från en leverantör. Men det finns inga gratismåltider, tyvärr.

Att gräva och ansluta en fastighet och bygga ett fastighetsnät kostar rätt stora pengar. Både tid, planering, maskiner, teknik och människor. En anslutning kan inte vara gratis, om man inte tar igen det på något annat, förstås. Gungor och karuseller.

Inte så bra affär

En fastighetsägare som skaffar en billig anslutning, eller t o m en gratis anslutning och fastighetsnät tror att han gjort en bra affär. Det har han naturligtvis inte. Operatören har låst in honom och tar igen pengarna på att binda upp både fastighetsägaren och de boende i en affärsmodell där operatören har monopol och full kontroll under ett antal år.

Dålig trygghet

Operatören är trygg och behöver inte anstränga sig för att hålla en hög kvalitet på tjänsterna eller en bra kundsupport. Kunderna sitter ju fast och operatören är kungen i nätet.

De boende har ingen möjlighet att välja eller påverka. De kan inte byta till ett annat nät eller andra tjänster om de är missnöjda. Fastigheten är inlåst, samtidigt som nya och spännande tjänster på marknaden är utlåsta. Och vad händer om operatören försvinner? Hur framtidssäker är lösningen? Vem äger nätet?

Fler och fler revolterar mot den här affärsmodellen. En del s k monopolleverantörer har börjat med alternativa tjänster för att ge sken av att det finns valfrihet i nätet. Men det är fortfarande på operatörens villkor och fastigheten är fortfarande inlåst.

Det som verkade billigt blev i själva verket dyrt.


Strategimöte i Dabbetorp!

Ikväll var jag och Peter Karlsson inbjudna till Dabbetorps bygdegård. En mycket trevlig kväll med bra samtal om hur vi kan göra hela kommunen bättre. Tack för alla inspel och hejarop! Cykelturen dit över Boda och Sjundhult var sagolik i solen i en mycket vacker trakt längs Krön. 

tisdag 26 augusti 2014

Kostträff i Mariannelund ikväll

Bra erfarenhetsutbyte och mycket intressanta diskussioner om hur vi kan få in mer närodlat och närproducerat i det offentliga köket till omsorgen och till skolan. 

Tingsryds kommun och Vimmerby kommun var inbjudna till Eksjö kommun och furulundsskolan i Mariannelund.  Vimmerbys kostchef Sofia Andersson berättade om Vimmerbys matresa och alla de framsteg som gjorts under denna mandatperiod. Men det finns en hel del kvar att göra i alla fall för att få ännu mer närproducerat i det offentliga köket. 

Ikväll fick jag veta att kostchefen initierat ett arbete med att ta fram en kostpolicy också vilket Eksjö redan gjort. Först skolan och sedan omsorgen. Det blir bra så att fullmäktige får ta beslut om hur vi ska ha det med maten i Vimmerby kommun. 

Denna fråga vill jag lyfta ännu mer då det är så viktigt att vi får svensk mat av bra kvalité i alla kommunens matsalar och i portionerna som äldre köper. 

Närodlad politik , helt enkelt! 


Tack Annelie hägg för inbjudan och en bra kväll på andra sidan länsgränsen. Viktigt med samverkan över länsgränsen, tycker jag. 

måndag 25 augusti 2014

Alliansframgång för centerpartiet !

http://annakarinhatt.se/blogg/tydlig-gron-centerframgang-i-alliansen/

Läs Anna-Karin Hatts blogg om nya satsningar på förnybara transporter. Ladda Vimmerby gläds över att det kommer bidrag för att bygga laddstolpar år 2015. Halva kostnaden finasieras av staten. Miljöbilspremien får mer pengar och den som köper en ren elbil får nu 55000 i premie. 

Detta kommer att sätta fart på de förnybara transporterna. 

Tyvärr kommer inte Anna-Karin Hatt till Vimmerby den 2/9 som det var sagt. Då missar hon ett studiebesök på Kraftvärmeverket. 

söndag 24 augusti 2014

Valaktiviteter duggar tätt !

Många bra samtal och möten på stan igår. Vi känner stort stöd för vår närodlade politik och imorgon är det debatt i plenisalen med Vimmerby bibliotek som arrangör. 

Vill du komma och lyssna och kanske ställa en fråga ? Plenisalen kl. 19-21 är det som gäller. 

Vill du läsa hela vårt valmanifest? Här finns det http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Valet-149-20141/Valplattform-2014---2018/

Ha en fin söndag i solen alla läsare! 

fredag 22 augusti 2014

Torget imorgon !

Centerpartiet finns vid Lindex och på Torget imorgon mellan 10-13. Hoppas att vi ses! 

Det som är bäst för Vimmerby kommun ska vara bäst för oss som bor här. 

torsdag 21 augusti 2014

Gör inte slut med RUT!

Många arbetstillfällen har skapats och detta är tack vare Centerpartiets politik. Redan 2003 lade centerpartiet som första parti en motion om RUT i riksdagen. 

RUT är en reform som skapar jobb i hela landet. 

måndag 11 augusti 2014

Välbesökt valupptakt ikväll!

Taggade för valrörelse var alla centerpartister som samlades på Ceos arena ikväll. Vi fick en fin presentation av Vimmerby IFs verksamhet med mötesplats V immerby och fritidsklubben för mellanstadiebarn och integrationsarbetet i fokus. Imponerande verksamhet och vi delade glädje över att arena Ceos nu är på plats med konstgräs, omklädningsrum och bolltält. 

Navid och hans polare fixade fika och vi fick chansen att presentera vårt valmanifest. 

Det kommer jag att återkomma till i flera blogginlägg. 

Tack alla för en energigivande kväll. 


söndag 10 augusti 2014

Ur vårt valprogram 4

Kultur


Vi vill stärka föreningslivet i hela kommunen och skapa fler mötesplatser mellan olika åldrar och kulturer. Bidrag till lokalägande föreningar måste stärkas.
Vi vill utveckla kulturskolan i samverkan med näringslivet för att öka sysselsättningen i de kreativa kulturella näringarna. Astrid Lindgrens Värld är den största arbetsplatsen för skådespelare i Sverige sommartid och detta borde utvecklas så att fler ska kunna skapa försörjning inom denna näring genom att Kulturskolan samverkar med exempelvis Vimmerby gymnasium och grundskolan och utvecklar kurser med fokus på teater, film och dans.  
                                                       
Centerpartiet är bra för demokratin i Vimmerby

Centerpartiet ser hela Vimmerby

Ur vårt valprogram 6

Näringsliv


Vi behöver stötta företagstomter i hela kommunen, i kransorter som Gullringen, Södra vi, Tuna, Storebro och Frödinge finns bra näringslivsklimat med potential att växa.
Vi vill utöka resurserna för att hjälpa företagen att hitta företagsstöd inom nya landsbygdsprogrammet som pågår 2015-2022.
Vi vill stimulera utvecklingen av tjänsteföretag i samarbete med universiteten och regionförbundet m flera samtidigt som vi ser stor potential inom det befintliga näringslivet i Vimmerby, där tillverkningsindustrin dominerar. Livsmedelsindustrin med Arla, Åbro, Orkla (Frödinge mejeri) är världsledande inom sina respektive branscher har stor potential att utvecklas ännu mer. Mediabranchen har också stor del i Vimmerbys framgångsrika näringsliv liksom träindustri och metallförädlingsindustri. Även här finns stor utvecklingspotential där kommunen kan hitta samverkansmöjligheter med olika universitet, EU och regionförbund.
Vi vill förbättra möjligheterna för utrikesfödda att etablera företag.
Vi vill skapa en bra företagskultur och vara bland de 25 bästa i Sverige och vara bland de tio bästa på myndighetsutövning. 

Ur vårt valprogram 7

Hela kommunen ska utvecklasServiceverksamhet i alla småorter. Servicepunkter ska utvecklas enligt Gullringenmodellen. Vi vill stötta lanthandeln i de små orterna. Bygden behöver butiken. Centerpartiet har varit drivande i landsbygdsberedningen och snarast ska det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet antas som stöd till arbetet med landsbygdsutveckling i kommunen. Vi behöver en landbygdsutvecklare som förverkligar programmet. I samverkan med Astrid Lindgrens Hembygd vill vi bygga upp ett regionalt landbygdsutvecklingscenter för Vimmerby, Hultsfred, Eksjö, Nässjö och Högsby. Landsbygden i denna region brottas med samma frågor och vi kan vinna mycket på att samverka över kommungräns och länsgränserna för att utveckla landbygden. EU-pengar kan ge en mycket större nytta för landsbygdens utveckling. Kommunen bör bli ännu mer delaktig och drivande inom lokalt ledd utveckling via föreningen Astrid Lindgrens Hembygd mm

Ur vårt valprogram 3

Infrastruktur


Bättre mobiltäckning i hela kommunen och under hela året behövs i Vimmerby.  Centerpartiet kräver att telefonoperatörerna ska tillgodose de behov av mobiltäckning som krävs för de som bor i Vimmerby kommun och för våra besökare och det är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas optimalt.
Ett optofiberrikt Vimmerby i hela kommunen. Bättre stöd till landsbygdens utbyggnad behövs för att hela kommunen ska få tillgång till fiber. Byalagen behöver mer hjälp och det ska kommunen i samverkan med ITSAM tillgodose. 2 miljoner per år fram till 2020 ska satsas för att stötta byalagen med utbyggnaden.
Vimmerby kommun behöver mer satsningar på landsbygdens vägnät. Kommunen måste ställa högre krav på Trafikverket så att underhållet av landsbygdens vägnät i kommunen sköts bättre. Stöd till enskilda vägar behöver bli effektivare. Stöd till beläggning av enskilda vägar har införts tack vare ett förslag från centerpartiet i Vimmerby.
Centerpartiet vill utveckla den beställningsbara närtrafiken som även servar de mindre orterna. 

Ur vårt valprogram 2

Ett grönare Vimmerby


Vi vill göra strategiska satsningar så att de gröna näringarna blomstrar i kommunen Vi vill ha större andel närproducerat i den offentliga maten. Den offentliga upphandlingen måste använda möjligheten till mer närproducerat nu när EU gjort det möjligt att ställa miljö- och klimatkrav i upphandlingen.  
Vi vill bygga fler energieffektiva byggnader med egenproducerad elproduktion och se över redan byggda fastigheters energiförbrukning och göra målinriktade insatser. Tack vare centerpartiet finns nu medel till solelinvesteringar i budgeten. Nu gäller det att bygga dessa på de bästa taken i kommunen för att vi ska bli ännu mer självförsörjande på el. Börja med taket på det nya äldreboendet.
Vi vill öka möjligheter till cykling i hela kommunen. Det ska anläggas cykelvägar vid nybyggnation av vägar i och genom kommunen på det sätt som gjordes när man byggde två plus ett väg mellan Vimmerby och Toverum.. 

Biogasmack måste byggas snarast i Vimmerby för att den lokalt producerade och miljövänliga biogasen ska användas till transporter nu när den snart inte längre kan användas i fjärrvärmeproduktionen.

Infrastruktur för elfordon ska projekteras och byggas så fort som möjligt. Snabbladdstolpar behövs för att minska räckviddsångesten för de som vill köpa elbil. Laddstationer vid samåkningsparkeringarna runt Vimmerby ska prioriteras. Vimmerby kommun bör gå före och visa vägen och köpa elbilar till exempelvis hemtjänsten.

Ur vårt valprogram 1

Lära för livet


Vi vill ha närkontakt mellan näringslivet och skolan genom NY PRAO och fler studiebesök. Mönsterås kommun har infört ett aktivt sätt för att få eleverna och arbetsplatserna mer företagsamma och delaktiga i elevernas val av PRAO-plats.  Alla arbetsplatser finns på en hemsida och är tydligt markerade vad gäller tillgänglighet och utbud. Eleven får själv kontakta den arbetsplats som den är intresserad av och sedan bokar SYO platsen. Fler studiebesök med större delaktighet från arbetsplatserna och näringslivet måste skapas.
Vi vill ha olika inritkningar på högstadierna i Vimmerby. Personalen på de två högstadierna ska profilera verksamheten utifrån skolans förutsättningar. Skolskjutsupphandlingen medger eget val av högstadieskola. Profilering skapar gynnsam konkurrens och attraktionskraften ökar. Vi ser profilering mot dans, klättring, fotboll, film, innebandy, ishockey, miljö, musik  mm som intressanta utvecklingsmöjligheter för skolans högstadier.

Vi vill ha bättre möjligheter till högre utbildning i Vimmerby. Nya vägar är projektet som Västervik, Hultsfred och Vimmerby driver tillsammans och Centerpartiet ser stora möjligheter till att skapa behovsanpassade högre utbildningar i regionen. Det är en förutsättning för utveckling av Vimmerbys näringsliv. 

Ur vårt valprogram 5

Ökad Livskvalité för alla


Förebyggande äldrevård med fokus på kost och motion. Vi vill fokusera ännu mer på äldres hälsa genom satsningar på kost och motion för äldre. Det minskar behovet av äldrevård och ökar livskvalitén för många äldre och blir på lång sikt lönsamt för den enskilde och för kommunen. Vi vill ha fler platser för växelboende för att kunna ge stöd i anhörigvården.
Vi vill öka de äldres valmöjligheter. De äldre ska kunna påverka hur omsorgen utförs och vem som utför den. Utveckla Lagen om valfrihet med små lokala utförare.
Vi vill öka den dagliga verksamheten för personer med funktionshinder. Erbjuda företag att starta LOV-företag inom området daglig verksamhet. Vi vill utveckla rehabiliteringen så att hemgång från sjukhuset blir enklare och säkrare. Man ska kunna komma direkt hem och känna sig trygg.

Vi vill att Granen ska byggas ut och det ska upphandlas så att Vimarhem får lägga anbud på Granen i konkurrens med marknaden.  

fredag 8 augusti 2014

Vimmerby Årets Ungdomskommun 2015

Centerpartiet vill lyfta ungdomspolitiken i Vimmebry kommun. Redan 2011 skrev jag en motion som Annie Lööf inspirerade till. 

Vi vill att Vimmerby ska bli årets ungdomskommun 2015. Satsningar på ungdomar och ungdomars framtid måste göras. Det är barn och ungdomar som är kommunens framtid. 

Fler feriearbeten och mer satsningar på kommunikation med utflyttade Vimmerbybor så att de väljer Vimmerby kommun när de vill sätta bo är två konkreta förslag från oss. Vimarhems planer på bygge vid Pistolsmeden är en annan viktig satsning med koppling till unga. Fler bostäder behövs i Vimmerby. 

Varmt välkommen till Vimmerby kommun! 

måndag 4 augusti 2014

Källkritik och energidebatt?

Jag fick ett lästips som roade mig minst lika mycket som somliga av de  "sommarpratprogram" som jag lyssnat på i podradio i sommar. 
Men jag slås också av behovet av källkritik i den digitala världen och i media. Det kommuniceras så stora mängder överallt just nu tack vare den fantastiska och så möjlighetsfokuserade digitala tekniken. Sanningar och osanningar sprids fortare än elden och därför är det viktigt att ibland stanna upp och reflektera. Kan detta vara sant? Vem är avsändare? Har denna avsändare en dold agenda? 
Hur som så tycker jag att dessa rader om energipolitik är intressant . Vad tycker du? Kan det vara sant? 
Om ja, vad hindrar oss från att storsatsa på solel? 
"Jag vet att det är svårt att förstå energi av den enkla anledningen att de flesta som yttrar sig om det pratar obegripligt. ”Idag producerade energibolagen 13 TWh vilket innebar en nettoexport på 34 GWh.” Till exempel. Ingen vettig människa förstår sådana yttranden. Det är abstrakta ord utan innehåll. Just därför så viktiga.
För de riktigt viktiga politiska sakerna på vår jord döljs i abstrakta obegripliga ord som gör att de som verkligen borde få veta, sällan får veta något alls.
Ekonomi till exempel. Säg att jag påpekar att du har en ”negativ finansiell nettoskuld” och de flesta somnar direkt. Alltså säger man gärna så när man vill att folk ska somna.  Men egentligen säger jag att du har pengar i kassan. Plus.
Precis på samma sätt är det med energifrågor. Det är omöjligt att förstå storleken i olika saker när man pratar gigawatt och terrawatt och megawatt.
Det blir mest megastort av allt.
Men låt mig göra ett försök ändå.
Det var den 6 juni 2014 och solcellerna i Tyskland skickade ut el på nätet till hela landet. Som mest 24,4 GW. Alltså 24,4 miljarder Watt. Men hur mycket är det?
Tja, om alla svenska kärnkraftverk vore igång och gick för fullt (vilket de aldrig gör) skulle de producera cirka tio GW. Solcellerna hemma hos tyska villaägare och småföretagare i städer och i byar ger alltså dubbelt så mycket el som svensk kärnkraft när den är som mest aktiv.
Tyska solceller spöar svensk kärnkraft redan klockan sju på morgonen och fortsätter till klockan sju på kvällen.
Det är ungefär två miljoner solcellsanläggningar i Tyskland.
Om vi i Sverige hade lika många skulle kärnkraftverken tvingas stängas av. Vi kan inte exportera så mycket el eftersom ledningarna söderut är för klena. Att stänga kärnkraft (liksom kolkraftverk) är dyrt vilket är den egentliga anledningen till att solceller motarbetas och försvåras av de stora energibolagen. De förlorar pengar.
Solcellerna förvandlas då från något som handlar om några enskilda människors egen el, till politik.
Solen spöar kärnkraften.
Det är faktiskt ännu mer el än så solen ger. När jag skriver detta är det en solig dag. Mina egna solceller exporterar nu 6 300 W ut på nätet (de går alltså till grannarna via elnätet). Men själv konsumerar jag samtidigt 1 500 W så solcellerna ger alltså totalt 7 800W just nu.
Om tyskarna i snitt har lika hög konsumtion som jag betyder det att ytterligare cirka fem GW solel gjordes i landet mitt på dagen, det vill säga lika mycket som hela Forsmark och Oskarshamns kärnkraftverk. Fantastiskt.
Att sätta upp solceller är billigare än att bygga nya kärnkraftverk. Men det är självklart dyrare med ny sol än att bränna kol i redan byggda kolkraftverk. När du får läsa i tidningar att det är ”dyrt med förnybar energi” handlar det alltså inte om att den är dyrare än annan ny energi. Men för energibolagen är det självklart billigare att få bränna mer uran, kol eller gas ett tag till.
Men inte för dig.
Solceller har nämligen en unik egenskap som är det riktigt stora hotet mot energibranschen.
Den är mera effektiv på huset du bor i än den är i jätteanläggningar runt Forsmark. När man gör el nära konsumtionen försvinner nämligen väldigt lite el i nätet. Skickar man el från kärnkraftverk eller från norrländska älvar försvinner nämligen tio procent upp i luften längs ledningarna.
Solen förändrar alltså energisystemet.
Om elproduktionen ägs lokalt ligger också energimakten lokalt.
De svåra orden får plötsligt en förklaring.
Och den som vill skapa en renare värld får helt enkelt börja lära sig dem.
PS. Men vad gör man när solen inte lyser längre. Då gör man som när kärnkraften står still. Man öppnar vattenkraften. Solel balanseras fint med vatten och så lite vind."

Som kuriosa vill jag dela en bild som min syster fotograferade från sitt hotellrum i Italien häromdagen. En Tesla som hon kände igen tack vare föreläsningen av Christoffer Sundström på Ladda Vimmerby den 17/6 2014.  

Monday morning, knitting ears of gold!

Bono i U2 har skrivit den textraden och den är så fin tycker jag. Den märkligaste textraden har korats enligt en artikel i DN igår. Killers : "Are we human or are we dancer". Den är lite att fundera på ett valår som detta? 

Nu till dagens agenda. Vigsel i rådhuset. Lunch på Sweet chili med C i Vimmerby, kretsstyrelse och valkomitte ikväll. Idag ska det bli mycket gjort och många beslut och planer ska fastställas. En intressant dag gryr och snart en liten löprunda med styrketräning på det som start. 

I dagens tidning skriver centerpartisten Björn Lansman i Västervik om kommunala politikers investeringsdilemma.  Gotlandstrafikinvesteringar , flygplatsen och tomtmark på Ljungheden är aktuella kommunala investeringar som han ifrågasätter och hellre hade sett investeringar i barn och ungdomars framtid! Han vill ha underlag före investeringsbeslut som tydligt visar att besluten ger tillväxt. 

Björn Lansman vill ha satsningar på skolan, då denna har nedmonterats i Västerviks kommun. I synnerhet landsbygdens skolor. Många Västerviksbor på landsbygden är missnöjda med Västerviks skolpolitik där man haft en nedläggningspolitik och centraliseringsvåg. Detta kommer att utarma delar av landsbygdens tätorter i Västerviks kommun. 

Därför vill centerpartiet i Vimmerby satsa på alla kommunens skolor istället för att diskutera nedläggning. Det är närodlad politik för oss. 

Harald Hjalmarsson vill slå samman Västerviks och Vimmerbys kommuner för att deras investeringar ska kunna bli effektivare. De felaktiga investeringar som Harald Hjalmarsson har gjort vill i alla fall inte jag att Vimmerby kommun ska vara med och bidra till att rädda. Att tänka efter före beslut är min rekommendation och inte arbeta efter fort och fel-metodiken, för att sedan tvingas rätta till och vädja till räddningsaktioner. Gotlandsbåten och den satsningen jobbade förmodligen inte kvalitetssäkrat och det är olyckligt för Västerviks kommun. Det som kunde ha blivit så bra har gett Västervik dålig PR och tillsammans med försenad invigning av den nya medehavsmiljön på lysingsbadet så känns det som ett trist läge för besöksnäringen i Västervik. Det är olyckligt för potentialen är stor och samverkan med Visby och Vimmerby skulle kunna ge stor effekt. 

Centerpartiet i Västervik har guldläge nu. Lycka till Mats Hugosson och alla Centerpartister i grannkommunen. Kör så det ryker! 

söndag 3 augusti 2014

Välkomna till Valdebatter och våra valaktiviteter i Vimmerby

Demokratiarbete är viktigt och delaktighet och dialog är grunden för att politiker ska kunna fatta bra beslut för Vimmerbys hållbara utveckling. Därför vill jag påminna om de valdebatter och valaktiviteter som jag i dagsläget har kännedom om: 

20/8 LRFs valdebatt i Tuna bygdegård
25/8 Bibliotekets politikerutfrågning med Patrik Engkvist i Plenisalen
28/8 Företagarnas valdebatt
31/8 Föreningen Kröngårdens politikerutfrågning 
4/9 Skolinformation inför skolvalet den 12/9 på Vimmerby gymnasium, Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan. 
8/9 Kommunals valdebatt på Kröngården
9/9 Valinformation i Bullerbyn

Centerpartiet i Vimmerby kommer att representeras av olika kandidater på vår lista till kommunfulmäktige. Vi är ett starkt lag med både erfarna och nya politiker som vill utveckla Vimmerby hållbart. 

Jag är dessutom inbjuden till ett matkonvent om närproducerat i Mariannelund och en valdebatt i Dabbetorp som de mycket trevliga och aktiva centerkvinnorna i Södra Vi -Djursdala arrangerar. Frödinge centeravdelning kommer också att arrangera en aktivitet som jag blivit förvarnad om. 

Det kommer säkert att bli fler debatter och aktiviteter. 

Centerpartiet i Vimmerby har valupptakt den 11 augusti , Trädgårdsfestival i Källängen den 6 september med Centerkvinnornas ordförande Gunilla Hjelm från Vetlanda och så finns vi givetvis på torget och utanför Lindex alla lördagar i augusti och i september fram till valet den 14/9. 

Alla måndagar har vi lunch tillsammans för att diskutera strategier i Sveriges mest öppna parti. 

Valkampanj på cykel kommer jag att göra två helger innan valet. Målet är att cykla till så många tätorter som möjligt i kommunen och samtala om Vimmerbys framtida utveckling och de viktigaste frågorna som Vimmerbyborna anser att vi ska prata om och åtgärda. Återkommer med tider och hållplatser för min valkampanj på hojen. 

Miljöbilar i Vimmerby

Enligt miljöbilsrankingen för Sveriges kommuner som Statoil genomfört vad gäller inköp av ny bil så hamnar Vimmerby långt ner på rankingen bland Sveriges kommuner. Plats 212 är en mycket blygsam placering för bilhandlarstaden Vimmerby. Endast 7.6% dvs 37 av de 486 nya bilarna som köptes av Vimmerybor är miljöbilar. http://a4.mndcdn.com/image/upload/t_attachment/qxb95r8e8vtebno9lgbj.pdf

Antingen kan man tolka detta som ett stort ointresse för miljöfrågor eller så kan man fundera över hur förutsättningarna för miljöbilsägare ser ut i Vimmerby. 

Ladda Vimmerby genomförde två välbesökta och uppskattade elbilsseminarier den 17 juni 2014. Engströms bil visade upp deras WW-Up i elbilsutförande och alla som deltog fick cup-hamnen att provköra denna stadsbil och så perfekta pendlingsbil till arbetet. Cirka tio mils räckvidd räcker batteritiden till och det är ju tillräckligt för de flesta jobbpendlingsresor som genomförs idag. Elkostnaden per mil för elbilar landar på några kronor jämfört med minst tio kronor i bränsle bensin-och dieseldrivna fordon. Personligen kör jag på biogas för cirka sju kronor per mil i bränslekostnad. 

Det skulle behövas lite bättre förutsättningar i Vimmerby för den som vill fördas mer klimatsmart. Snabbladdstolpar är önskvärt för att minska räckviddsångesten. 

Skobes och Engströms har elbilar i sitt sortiment som är attraktiva. VEMAB och Skobes erbjuder laddning och två olika personer med en Tesla har besökt VEMAB i sommar för att få ladda sina bilar. En norrman och en dansk. Astrid Lindgrens värld skulle nog i närtid behöva fundera på laddstolpar på några av sina parkeringsplatser. Gärna med solelpaneler som ger förnybar el att ladda med. 

Biogas skulle det också behöva göras en satsning på i Vimmerby för att få till tankmöjlighet för de som kör biogas och framförallt för att tillgodose Länstrafikens önskemål om att tanka biogas efter nästa upphandling 2017. 7GWh i Vimmerby och 9GWh biogas i Hultsfred har man annonserat att man behöver till bussarna. Biogasen produceras i Vimmerby vid reningsverket men den behöver uppgraderas och trycksvärtas för att kunna användas till fordon. Av ser ett större projekt i alla länets norra kommuner plus Eksjö där man tillsammans har som mål att bygga den infrastruktur för biogasfordon som krävs för den närmaste tioårsperiodens bussar och tyngre fordon. Personbilstrafiken är en mindre andel och ska helst drivas på el i framtiden då elbilen har mycket bättre verkningsgrad. Det finns eldrivna bussar också. Volvo har en modell som bland annat trafikerar flygbussarna på Gotland. 

Avslutningsvis. Mer behöver göras för att göra Vimmerby grönare. Därom finns inga tvivel. Centerpartiet har en plan för vad som behöver göras. Det är på tiden att krafttag görs för att fler Vimmerbybor ska våga välja en miljöbil för sina transporter. Regionförbundets klimatkomissionen och No oil skulle också behöva göra mer med tanke på att länet ska vara fossilfritt 2030. Rankingen visar att Kalmar län kommer först på trettonde plats i landet och det måste åtgärdas som jag ser det. Kraftsamlingen som gjorts måste handla mycket mer om verkstad och mindre om samtal och utredningar som inte förändrar situationen. Men givetvis vet vi inte vilken position kalamr län hade haft utan klimatkomissionen så de ansträngningar som gjorts är imponerande men det krävs mer för att förbättra miljö-och klimatet i Kalmar län. 

I Almedalen fick vi veta att det hänt mycket sedan 2009 vad gäller elbilar. Då fanns 166 elbilar i landet...idag finns det cirka100 000 i Sverige.

fredag 1 augusti 2014

Warmbadhuset 2014

Warmbadhuset summerar 2014 års kulturkvällar

Publikrekord, värmerekord och talangrekord. 

Vi vill ofta ha rekord när vi agerar men för oss som arrangörer är det småskaliga lika viktigt. Det nära och det kära. Kärleken till musiken och till att låta unga talanger få chansen att spela för en sommarpublik i Vimmerby är målen för oss. 

De målen har infriats med råge iår. Vi har haft fyra underbara sommarkvällar utan en droppe regn. Vi har njutit av fler än sextio olika artister som skapat magi i sommarkvällen vid Warmbadhuset . Vi har upplevt glädje och sorg tillsammans. 

Felicia Petersons sjukdom och tragiska död har präglat sommarens kulturkvällar och vi har samlat in pengar till barncancerfonden och till Felicia Petersson minnesfond till förmån för unga talangers musikutveckling. 

Kärleken och livet, det är det som musiken förmedlat i gemenskapen för oss som delat upplevelsen under kulturkvällarna vid Warmbadhuset 2014. 

Som avslutning delades det första stipendiet ut från Felicia Peterssons minnesfond och det var Isabella Bexell som förärades. Med motiveringen att hon är en tjej med mycket sång, musik och dans i sin personlighet och ett lycka till när hon nu ska studera vid Music and business academy i Tingsryd. 

Isabella Bexell har varit kommunal sommarjobbare på Warmbadhuset via studieförbundet Vuxenskolan. Hon har marknadsfört kulturkvällarna och varit dess konferencier och hon har utfört sina uppdrag med största kvalitet. 

Nu summerar vi sommaren 2014 och gläds åt den uppskattning som besökarna gett oss. Vi har haft artister från Vimmerby, Hycklinge , Växjö, Stockholm, Texas, Boston Jönköping och Skåne mm. Vi har haft totalt 800 besökare (150,150,200,300) och vi har haft ett mycket bra samarbete med Vimmerby konstförening. Beathe och Kent Skaate har ställt upp alla musikkvällarna och haft årets sommarsalong öppen samt hjälpt till med kaffeservering som initierades av Camilla Bexell . Sista kvällen deltog även Peter Fjällgård med lotteri och godisförsäljning från Mariannelunds karamellkokeri till förmån för Felicia Peterssons minnesfond. 

Det har samlats in nästan 8000kr till Felicias minnesfond och vårt konto på barncancerfonden har gett 6800 kr. 
http://www.barncancerfonden.se/1309363846/ Kontot är fortfarande öppet för den som vill bidra. 

Stort tack vill vi rikta till alla som medverkat och bidragit vid Warmbadhusets kulturkvällar 2014. Tack till föreningen Astrid Lindgrens hembygd och verksamhetsledare Christina Thorstensson som stöttat med en utvecklingscheck till annons mm. 

Till sist, ta vara på livet och varandra och lev livet fullt ut. Njut varje minut! 
Vi ses nästa år! Göran Nachtweij och Ingela Nilsson Nachtweij Jag vill ha Mer Närproducerat i det offentliga köket

Anders Åkesson , Evelina Eriksson och Leif Larsson har gjort utspel om maten vi äter och att antibiotika ska man få från doktorn och inte från köttbiten man inmundigar. http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=7754093

DN skriver om att svenska grönsaker ruttnar på fälten för att de stora grossisterna som vunnit offentliga upphandlingar hellre importerar grönsaker. http://www.dn.se/ekonomi/gronsaker-ruttnar-pa-svenska-akrar/

De offentliga upphandlingarna måste bli effektivare när det gäller att ställa miljö- och klimatkrav och då är transporterna avgörande för valet av leverantör, anser jag. 

EU har nu med bland annat initiativ från Kent Johansson gjort det möjligt att ställa miljö- och klimatkrav i offentliga upphandlingar. De långa mattransporterna är ohållbara på lång sikt. Alla kostchefer borde fundera över det när man väljer thailändsk kyckling istället för öländsk. 

Detta är en av de viktigaste politiska frågorna i valet. Vill Du göra Vimmerby lite grönare? Rösta på centerpartiet!