onsdag 26 november 2014

Tack för att majoriteten tar till sig av oppositionens förslag

Det finns hopp när jag läser kommunalrådets blogg idag. Det är riktigt välskrivet och speglar insikt om värdet av ett gott ledarskap i kommunfullmäktige. Vikten av att möten inte blir för långdragna och att talartiden måste begränsas.http://vimmerby.blogspot.se

Som fullmäktiges ordförande satt jag själv med min iPhone och mätte talartider för att räkna ut hur stor del av tiden som användes av män och kvinnor i förhållande till andelen ledamöter som var män och kvinnor. 

Jag har kvar mina mätningar och kommer att lägga ett förslag på att maxtiden för ett anförande ska minskas till sex minuter då det endast är undantag att talartiden på tio minuter används av ledamöterna. Då kan man ju minska de pratgladas utrymme och därigenom korta ner sammanträdet och få effektivare , intressantare och rappare debatter. 

Slutligen noterar jag att dagens löpsedel på Vimmerby tidning sannolikt kommer att sälja en del lösnummer och det är viktigt för att vi ska få en bred diskussion om den nya politiska organisationen i VIMMERBY bland medborgarna som är våra uppdragsgivare. Läs artikeln om alla återremisser på majoritetens förslag. http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/61738/1/52/

Websändningar och voteringstavla i kommunfullmäktige finns på min önskelista sedan lång tid tillbaka (november 2010) och nu kanske det finns möjlighet att majoriteten tar till sig de förslagen.  Anna Erlandsson Karlsson har RDBs uppdrag att utreda och lägga fram utredningen före årsskiftet för att den nya tekniska utrusntingen ska vara igång den 1/1 2015. Nu när RDB inte finns så är det kommunstyrelsens ansvar och det verkar som att den nya majoriteten kommer att ta det ansvaret. Det glädjer mig. 

PS. Centerpartiets nya gruppledare är jag om någon undrar vem som kommenteras av kommunalrådet Micael Glennfalk DS

måndag 24 november 2014

Demokrati igen

Majoriteten i Vimmerby kommer att omfördela makten på bekostnad av demokratin och delaktigheten i Vimmerby. 
40% av medborgarna har ingen som företräder dem i något nämnds-eller bolagspresidie då oppositionen föreslås att inte få någon ordföranderoll i någon nämnd eller något bolag. Undantaget är KS där oppositionsråd ska finnas men där oppositionsrådet inte får delta i presidieberedningar. 
Ingen ekonomisk besparing och stor försämring för demokrati och delaktighet. 
Genom detta utestängs diskussioner med oppositionspolitiker med breda kunskaper och erfarenheter som skulle kunna leda till förslag som skulle kunna utveckla Vimmerby och som kan beslutas i konsensus för Vimmerby bästa. Polarisering av den politiska arenan och sannolikt mer kostnader för förankring och ej väl genomarbetade förslag. Demokrati handlar om delaktighet och att många människor får tillfälle att ge sin syn på olika frågor. Majoriteten minskar möjligheter till breda uppgörelser och väl förankrade beslut i konsensus. Hur gynnar detta Vimmerbyborna ? 
Nackdelarna är flera. Färre som är delaktiga, mindre demokrati, mindre förankrade och genomarbetade förslag. Mer tjänstemannaresurser för att informera både majoritet och opposition. Mer och inte mindre kostnader för demokratin. 
Flera ordförandeposter har dubbla eller tredubbla fasta årsarvoden plus sammanträdeskostnader. Vad föranleder dessa stora höjningar? Det bör alla Vimmerbybor få reda på då det är allas skattepengar som ska betala alla arvoden och det finns många behov att uppfylla i omsorgen, i grundskolan och i förskolan mm. 

Minnen

"Rädslan är det enda som begränsar oss , hindrar oss från att älska och leva som fjärilar en stund på jorden-in the long run we are all dead. " 

Studietiden fascinerade mig och gav så många vänner. Saknar de åren ibland. 

På bilden syns en tacktext i min gästbok för en inflyttningsfest i ett hus i Berthåga utanför Uppsala som jag och tre vänner hyrde av en forskare som skulle till USA ett år med sin familj. Sista raden präglades av den distanskurs i nationalekonomi som jag läste parallellt med organisk kemi under mitt första år i Uppsala. Johan Rockström var min studiekamrat på den kursen och Thomas Hahn som skrivit dessa rader var en ekonomiagronomstudent som nu forskar på Stocholm resilence center. Värdefulla erfarenheter. Alla borde ägna några år åt väl valda heltidsstudier, tycker jag. Det är så berikande för själen och för framtiden. 

Klimatarbete i Vimmerby i världen

Det lönar sig

Fem skäl varför ett aktivt klimatarbete gynnar ditt företag:

  • Allt fler kunder kräver att företag ska arbeta för minskad klimatpåverkan.
  • Företag som minskar sin klimatpåverkan minskar också sina kostnader, t.ex. genom energieffektivisering och ändrade resevanor.
  • Företag som tar in klimatfrågan i sin affärsstrategi stärker sitt varumärke och får konkurrensfördelar.
  • Alltfler väger in företagens klimatansvar när de bedömer vilka arbetsgivare de vill söka sig till.
  • Ett aktivt klimatarbete kan skapa nya affärsområden och därmed ge nya kundgrupper.

 Hittade dessa rader på HAGAINITIATIVETs hemsida. 

Jag är otålig vad gäller klimatarbetet i Vimmerby kommun. Det görs alldeles för lite anser jag och det lilla som görs har liten effekt med undantag av byggandet av kraftvärmeverket. 

När ska laddstolparna installeras runtom i kommunen? Vem tar ansvar? Skrivelse är skriven till KS. Nu inväntas svaret på den. Bland annat undrade vi hur Vimmerby kommun ska agera vad gäller kommunens strategiska miljöarbete. Det är Tomas Holgerson och jag som skickat in den skrivelsen i juni 2014 och skälet var att Vimmerby hamnade så långt mer på miljörankingen trots att man byggt så mycket fjärrvärme mm. 

När ska VEMAB ta initiativ till hur de ska använda biogasen från reningsverket efter 2015? 

lördag 22 november 2014

Novemberkåsa och demokratifunderingar!

Många hojar och lerigt lär det bli även om det väntas minusgrader inatt. Kul när det arrangeras stortävlingar i Vimmerby kommun. 

Angående föreslagen demokratibegränsning under kommande mandatperiod. Curt Tyrberg hade en insändare i gårdagens tidning som beskriver hur socialdemokraterna i Vimmerby verkligen sviker sina grundvärderingar. 


Erik Paulssons insändare tidigare i veckan på samma tema kan du läsa här: http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/61631/1/88/

Viktigt att bredda demokratin och inte begränsa den i dessa tider när antidemokratiska vindar blåser i Europa , skriver han och jag instämmer. Förtroendet för politiker behöver stärkas och inte försvagas och en av de viktigaste frågorna för en politiker är att värna demokratin och utveckla densamma. Jag anser och instämmer med Leif Carlson att demokratifrågorna ska tillhöra de direkt förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige. Så tolkar jag hans insändarehttp://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/61658/1/88/

Det är där demokratifrågorna hör hemma och fler och fler kommuner följer efter Vimmerby och inrättar demokratiberedningar. Vimmerbys nya majoritet väljer att avveckla denna utvecklingsbara demokratifunktion där alla partier i Kommunfullmäktige är delaktiga. 

Jag läser också att Leif anser att den nya majoriteten är en "ovanligare konstruktion" och att KS-presidieberedningen under innevarande mandatperiod varit ett rumphugget KS AU och därför ska beredningarna inte innehålla opposition i kommande mandatperiod. Alla ärenden ska avgöras i KS vilket kommer att sannolikt innebära mycket långa och ineffektiva och fördyrande KS-sammanträden. Oppositionsrådet ska istället för att inhämta information under presidieberedningar inhämta information hos tjänstemännen och därigenom tillföra kunskap (till vad och vem)? Årsarvoderade gruppledare från oppositionen införs i alla bolag och nämnder istället för andre vice ordförande. Dessa ska väl också inhämta information från tjänstemännen förmodar jag och inte från nämndens eller bolagets ordföranden, då gruppledarna utestängs från den arvoderade presidieberedningen. En ovanligare konstruktion får man leta efter, tror jag och skulle vilja veta om den är prövad i någon annan kommun. Någon som vet? Hur mycket ska olika politiker störa tjänstemännen i deras arbete? Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän behöver stärkas och inte suddas ut för att organisationen ska bli kostnadseffektivare, anser jag. Politiker ska ta ansvar för de strategiska besluten som lägger grunden för tjänstemännens operativa arbete med verkställigheten. Mitt envisa frågande om belysningen längs Borgrundan och dess avsaknad är ett sätt att visa på att verkställigheten av beslut inte fungerar för närvarande och här tror jag att det finns en del förvirring mellan politikers och tjänstemännens roller som pågått under hela denna mandatperiod. Politiker ska inte hålla på med detaljer utan lita på tjänstemännens professionalism enligt Axel Danielssons metodik som han förmedlade i Vimmerby härförleden. 

Den som vill läsa Alf Wesiks ledare i lördagens tidning och Micael Glennfalks svar på densamma har länkar nedan. Fokus i båda texterna är pengar och politik. Debattonen anser jag är på låg nivå i båda dessa texter och för demokratins skull önskar jag ett bättre debattklimat i Vimmerby såväl i lokaltidningen som på kommunens hemsida. Det skulle alla vinna på. Mer saklighet skulle heller inte skada Vimmerbys demokratiska landskap. 
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/61677/1/110/
http://vimmerby.blogspot.se

fredag 21 november 2014

Tips till Rotaryklubbarna i Vimmerby

Boka Mollie Linden för den årliga välgörenhetskonserten. Jag skulle verkligen vilja se och höra henne framföra Purple Rain och andra låtar i Vimmerby kyrka. 

Håller tummarna för att någon nappar på den idén. 

torsdag 20 november 2014

C vann Drogkampen

Vi vann Drogkampen i Vimmerby ikväll. En tävling med blandade frågor och ett moment var att ange hur många poäng man vill satsa på ett ämne innan frågan ställdes och så vann man det antalet poäng eller förlorade lika många poäng om man svarade rätt eller fel. Det blev ett spännande och stämningshöjande spel. 

Vi var tre jämnstarka demokrater som hade kul tillsammans. Det var vinnarreceptet ikväll. Tack för gott samarbete, Erik Paulsson och Curt Tyrberg. 

Stort TACK Gunilla Nilsson på IOGT i Kalmar län och NBV och IOGT i Toverum för gott fika. Vi fick också se er fina lokal med ett fint gym i källaren. onsdag 19 november 2014

VIMMERBYTAKTER har två nya erbjudanden denna månad och framåt.

Maken sjunger och spelar för alla som vill lyssna. På agendan står julborden på Stadshotellet i Vimmerby den 5,6,12 och 21 december. Han har också tillverkat trumlådor denna månad. Cajon heter det instrumentet som man kan skapa olika ljud i med hjälp av ljudstavar , olika stora hål, olika material mm. Ursprungscajonerna byggdes av hamnarbetare i USA som skapade dessa instrument som liknade bord som de kunde dölja när de inte fick lov att trumma. 
VIMMERBYTAKTER AB erbjuder också promenader och/eller föreläsningar "I Astrid Lindgrens fotspår" i Vimmerby. Ingela Nilsson Nachtweij visar de autentiska miljöerna i Vimmerby som inspirerade en av världens mest lästa barnboksförfattare. Pippis karamellaffär tillika filminspelningsplats för Kajsa Kavats skyltfönsterlängtan, i vilka gränder i Vimmerby smög Kalle Blomkvist omkring? , vilket var riktiga Madickens hus? vilken är Bröderna Lejonhjärtas grav på Vimmerby kyrkogård? Och mycket mera Vimmerbymiljöer med kopplingar till Astrid Lindgren. 

Två olika turer, 1,5h eller 2,5h. Föreläsning 45 min eller 90 minuter. Intresserad ? Skicka PM så skräddarsyr jag en guidad promenad eller föreläsning för just er! 

Bakgrundsmaterial är egen produktion i samråd bland annat med Karin och Carl-Olof Nyman. Till höger på bilden.  Ing-Marie Fransson, Gerd-Marie Schultz och Christina Thorstensson med flera har också varit delaktiga på olika sätt vid framtagandet av barnkartan till vänster på bilden.

Personlig utveckling

Ikväll stötte jag på en person som öppnade mina ögon och gav mig nya tankebanor. Hon pratade om demokrati på ett spännande och egentligen självklart sätt. Grundläggande är inkludering i begreppet demokrati, att inte exkludera för då skapas demokratibrist. 

Jag tyckte att hon hade spännande sätt att uttrycka sig och jag letade upp hennes hemsida och där fanns det en del klokt och självklart. 
Maj-inger Johansson förklarar sin verksamhet så här:

En del av utvecklingsprogrammet handlar om att ge människor en ökad medvetenhet om kommunikationens betydelse. Hon lär människor att kommunicera så att dem förstår varandra, och känner sig trygga även i svåra samtal. Så kommunikationen kan ge energi, istället för att stjäla energi.
– Jag jobbar mycket med att göra människor medvetna om att man tolkar varandras budskap väldigt olika. Hur man tolkar budskapen påverkas av sammanhanget. Om man känner sig rädd och mår dåligt, tolkar man ofta budskapet som att det är kritik man får även om sändaren har en positiv avsikt, säger Maj-Inger Johansson.

Och när jag läste frågorna nedan så blev svaret ja på de flesta. Ska nog ringa och prata lite med denna kloka kvinna imorgon. 

Vi själva, är vår viktigaste resurs, för att åstadkomma det liv och de omständigheter vi vill skapa. När situationen blir mer och mer global och komplex, så blir vår utveckling som vuxna en allt viktigare framgångsfaktor.

  • Söker du stöd för din egen eller din verksamhets utveckling?
  • Vill du veta mer om likheter och olikheter mellan människor och varför vi ofta inte förstår varandra?
  • Vill du lära mer om kommunikation och dess effekter på dig själv och andra? Vill du öka din förmåga att kommunicera effektivt?
  • Söker du mer kunskap om vår utveckling som vuxna och hur detta påverkar dig själv, andra och vår gemensamma tillvaro?                                         

Vi behöver mer demokrati och delaktighet i Vimmerby, inte mindre

Den rödblå majoritetens förslag till ny politisk organisation innebär att 40% av Vimmerbyborna inte har representation i de presidier där beslut förbereds i alla viktiga frågor för Vimmerbyborna. 

Vi behöver bredda demokratin och inte begränsa densamma. Förslag och idéer från fler ger bättre förankrade beslut och fler möjligheter till bra förslag. Demokrati måste bygga på mångas delaktighet. Det är min demokratisyn. Vilken är din? 

All makt åt kommunstyrelsen!

Socialdemokraterna i Vimmerby har sålt sin själ. Demokratin i Vimmerby utarmas och flera förslag läggs fram för kommunstyrelsen på sittande möte utan chans för ledamöterna att sätta sig in i uppgifter. 

Enligt Roland Åkesson i Mönsterås finns det ingen kommun i Kalmar län och kanske inte i Sverige som gjort så radikala försämringar för demokratin genom att utestänga oppositionen under kommande mandatperiod. 

Det är en gåta hur socialdemokraterna i Vimmerby kan gå med på detta när man för bara några månader sedan hade ett helt motsatt förslag i RDB dvs att majoriteten ska tilldelas ordförandeposten och oppositionen ska tilldelas vice ordförandeposten. Nu lägger man fram det förslag som Moderaterna föreslog som motförslag till socialdemokraternas förslag och som C och S röstade emot och socialdemokraterna påstår att det inte påverkar demokratin i Vimmerby. "Ta den om Rödluvan och vargen", säger jag. 

Och kommunfullmäktige tappar möjligheten för ledamöterna att arbeta i beredningar. Helt motsatt en den demokratiutvecklingsprocess som Leif Carlsson har initierat.  

söndag 16 november 2014

Demokratiutveckling

Vimmerbys Socialdemokratiska oppositionsråd på halvtid, Helen Nilsson och jag var på demokratidagen i Stockholm i våras. Jag företrädde REvisions-och demokratiberedningen och Helen företrädde kommunstyrelsen. Det var en mycket intressant dag och det handlade en hel del om Europa ,EU och demokratiarbetet i Europa inför det stundande valet till Europaparlamentet. En höggravid Birgitta Olsson höll en bländande föreläsning om Europas utveckling med krig och diktatorer genom åren. Hon visade bilder på många män som härskat i olika länder i Europa i dåtid och närtid och hur muren föll i Berlin och vad som hände med Östeuropa efter murens fall mm.

Kommunal demokratiutveckling diskuterades också på demokratidagen och medborgardialog mm. Falun kommun berättade om sitt demokratiutveckingsarbete och det inspirerade mig mycket. http://www.falun.se/www/vad/aktuellt.nsf/doc/38901EF0129EF03EC1257D4F002B2A8C

Jag vill att Vimmerby ska utvecklas demokratiskt och att Kommunfulmäktige ska bli det forum som verkligen utvecklar det intressanta demokratiutveckingsarbete som Leif Carlsson inledde under mandatperioden 2006-2010 som KFs ordförande då och som sedan Leif Larsson fortsatte att utveckla 2010-2013 och som jag tog vid så gott jag kunde 2014. Revisions-och demokratiberedningen har varit signifikant för arbetet där alla demokratiskt invalda partier i KF har varit djupt delaktiga. Många kommuner har intresserat sig för just det arbetet och flertalet kommuner har nyligen inrättat demokratiberedningar. Vimmerby var tidigt ute i detta och gjorde så redan 2006. 

Hela valrörelsen har vi fört fram att vårt folkrörelseparti Centerpartiet,  som är sprunget ur landsbygdens starka krafter och underifrånperspektivet,  är bra för demokratin. Vi är många som ska kämpa tillsammans för demokratiutveckling även under denna mandatperioden, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Det är viktigast av allt just nu i den oppositionsposition som vi befinner oss i på många ställen och med det politiska läge som världen , Europa och Vimmerby befinner sig i just nu. 

Därför behöver Vimmerby utveckla sitt internationella utbytesarbete med olika länder på ett strategiskt sätt med demokratiutveckling som den viktigaste drivkraften. Föreningen Norden och våra nordiska vänorter är intressanta att starta nya samarbeten med ur det perspektivet. Kanske ska det ske med utgångspunkt kring integrationspolitik med tanke på de flyktingströmmar som väntas i vinter och de utmaningar som det innebär. 

Vimmerby gymnasiums internationella projekt bör utgå från demokrati och hållbar utveckling tycker jag. Samt jobbskapande perspektiv för ungdomar. 

fredag 14 november 2014

Elhybridbuss i New York

Kollade USa-bilderna från min och dotterns resa i somras. Självklart fångades en elhybridbuss på Manhattan och det storsatsas på laddbilar på många platser all around. 

En bil med Vimmerbys stadsvapen på fann jag också.  Marie Krüger som nu bor i Kingston sedan många år är ofta på besök i Vimmerby hos sina föräldrar. Hennes bil bär alltså Vimmerbys stadsvapen! Så internationellt och globalt! 

Fina sommarminnen! 


onsdag 12 november 2014

Kura skymning ikväll

Mysig stämning och bra uppläsning av Kicki Willysson i Plenisalen ikväll. Det funkade riktigt bra med lite annan möblering och artisterna på ena kortsidan. Niklas Grunden på fiol och Tord Johansson på dragspel. Bergakungens sal, Trollmors vaggvisa och som avslutning Vem kan segla förutan vind. En shottis från Gnarp hanns också med. 

Föreningen Norden och Vimmerby bibliotek var arrangörer med den äran. Föreningen Norden bedriver en riktigt bra och viktig verksamhet med fokus på sammanhållning mellan de nordiska länderna och Vimmerbys vänorter i Norge, Finland, Danmark och Island. I sommar blir det vänortsträff i Vimmerby. Första veckan i juli äger träffen rum och kommer även bjuda in fem ungdomar mellan 13-18 år som ska få ha musikläger i Vimmerby.  Internationellt utbyte är mycket viktigt för en kommun och ansvarig politiker för det internationella utbytet är kommunfullmäktiges ordförande. 

söndag 9 november 2014

www.alltsomsker.nu

Lånade en bild av Eivor Benson och pojken på molnet är verkligen fräck...På förekommen anledning vill jag tipsa om evenmangskalendern i Astrid Lindgrens Hembygd. Den borde länkas tydligt på alla kommunala hemsidor och till alla turistbyråers hemsidor i regionen tycker jag. Det finns nämligen en hel del kommunikationsarbete för att komplettera dagspressens annonser verkar det som om man får tolka det som skrivits på Facebook ikväll. Stor annons i Vimmerby tidning om manifestation på Vimmerby torg idag mot rasism. Den lockade totalt 70 personer och många uttryckte att man inte vetat om initiativet när det informerades om det i efterhand på Facebookgruppen  "Du vet att du är från Vimmerby om..." .Jag tror att det behövs mer och effektivare kommunikation i vår bygd om vad som händer och sker. Kanske är det mer film och rörliga bildersom ska till...eller? Ingmarie Fransson som är mediapedagog på Vimmerby kulturskola kanske har en del funderingar om detta? 

Hemsidan www.alltsomsker.nu är mycket bra men har kanske inte så många läsare i breda målgrupper. Och det är många aktiviteter som inte finns med i denna digitala evenmangskalendern, som administreras av föreningen Astrsi Lindgrens hembygd. Med tanke på att Vimmerby kommun medfinansierar LEADER-programmet som drivs av denna förening med cirka 600 000kr/år så är det märkligt att denna kalender inte finns länkad på kommunens hemsida. Peter Högberg som är ordförande för föreningen eller Christina Thorstensson som är verksamhetschef kanske kan förklara skälen till det och till att Vimmerby kommun tyvärr inte finns med på www.brevethemifrån.se trots att jag motionerat om detta. S och C hade ju lätt kunnat göra upp och få bifall på den motionen. Men på turistbyråns hemsida under fliken evenemang finns den direktlänkad vilket är toppen även om det kanske inte är så många turistattraktioner som informeras om här ännu. www.vimmerbyturistbyra.se

www.brevethemifran.se har en flik för Vimmerby som inte är aktiv utan använts av Framtidsforums viktiga arbete. Länk finns till Vimmerby kommuns hemsida och Brevet hemifrån har tidigare varit aktivt i Vimmerby kommun med bland annat Hanna Göransson som projektledare när brevet var i mejlform och inte en hemsida om jag minns rätt och samordnades av Vimmerby turistbyrå under ledning av Christina Thorstensson. 

Detta ämne kommer jag att fortsätta reflektera kring när det nu finns så många spännande sätt att dela information och kommunicera på. Självklart ska det byggas modern , interaktiv och målgruppsanpassat kommunikation med unik kvalité för världens bästa region, nämligen Astrdi Lindgrens hembygd. Hur vill du se framtidens kommunikation? Linked in, Twitter, Instagram,  bloggar, My newsdesk, lokalpressens hemsidor, Facebook, Flickr , Frizon, Google .... i unika kombinationer. 

Petra Genfors som är kreativ kommmunikatör på kommunstyrelseförvaltningen har säkert en plan för detta men alldeles för lite resurser för att kunna förverkliga mer än en bråkdel av det hon ser behov av. Här krävs samverkan mellan många aktörer och kommuner, tror jag och ett kreativt och strategiskt arbete. Vår nya motion, "Vi behöver bli fler Vimmerbybor" hoppas jag kan göra skillnad kring kommunens kommunikation med medborgare och omvärld. Att-satserna är dessa och syftar till befolkningsökning...

- Att Kommunikationen med utflyttade ungdomar stärks genom exempelvis samverkan med FRIZON och ungdomsrådet i Vimmerby och att det utvecklas mer dialog via sociala medier om Vimmerby kommuns attraktionskraft

- Att näringslivsenhetens och exempelvis Vimmerby turistbyrå utvecklar en mer aktiv inflyttarservice för att få fler att hitta till Vimmerby som bostadsort och som en bra ort att vara verksam i

- Att det görs en omvärldsanalys för att inspireras till att hitta NYA VÄGAR för att öka inflyttningen till kommunen och att det tas fram en strategi för att göra detsamma.

Som kuriosa för henne som inte ska på något julbord vad jag vet ännu så hittade jag denna sammanställning för er som planerar en sådan aktivitet. Lyssna på Morske män i samband med inmundigande av skinkor och pastejer får man göra på Stadshotellet kan jag även berätta.


Lånade en bild från Eivor Benson som tipsade om denna på Facebook och den är verkligen käck och talande för sin tid. En pojke på ett moln som nyfiket ser ner på Vimmerby kyrka...

fredag 7 november 2014

Konsekvenser av RÖFENS borttagande och modernisering av demokratin.

KS beslutade att ta bort resultatöverföring som en möjlighet för nämnderna i Vimmerby att utjämna överskott och underskott i nämndsarbetet. Skälet till att RÖFEN infördes var dels att undvika att nämnderna köpte upp en massa onödigt före årsskiftet  för att göra av med sin tilldelade budget och dels att pressa nämnderna att hålla budget för att ett överskridande ett år ska nämligen enligt detta system återställas nästkommande år. Nu är det fritt fram att övertrassera och att göra slut på tilldelade medel. Det blir med andra ord en risk för sämre budgetuppfyllelse och konsekvensen kan bli ännu större budgetunderskott. Men den nya majoriteten har säkerligen en plan för hur man ska lyckas med att nämnderna återigen ska hålla budget som de oftast gjorde när Centerpartiet ledde kommunen. 

Tur att i alla fall budgetarbetet ska tillbaka till det traditionella. Jag träffade Helena Sjöholm i Stockholm idag av en slump. Hon är moderat politiker från Västervik och före detta ekonomichef och kommunchef där och hon arbetade som ekonomichef i Vimmerby och införde mycket av det nya vad gäller tvåårsbudget. Jag valde att inte berätta för henne att allt hennes arbete med detta är förkastat av Vimmerbys politiker i kommunstyrelsen nu. Hon berättade dock att hon häpnade över en del ålderdomligt arbetssätt som hon upplevde under sitt halvår i Vimmerby kommuns tjänst. Finns en del förnyelsearbete att göra och en sak som jag initierat som ordförande i RDB är att modernisera kommunfullmäktige med ny teknik. Anna Erlandsson Karlson ska på uppdrag av RDB under min ledning, utreda om vi ska börja webbsända, skaffa voteringstavla,mikrofoner vid alla platser i salen mm. 
I januari ska den utredningen vara klar. Frågan är vem hon ska presentera den för då det saknas en beredning men i januari finns den kanske på plats igen. 

Jag skulle även önska att Lennart Nygren fortsätter det demokratiutveckingsarbete som Leif Carlson, Leif Larsson och jag arbetat med under de senaste mandatperioderna med nämndernas återredovisning i fullmäktige, medborgarnas frågestund, ledamöternas frågestund  och inrättande av en permanent revisions och demokratiberedning med representation av alla kommunfullmäktiges partier. 

Kurs för toppolitiker i Stockholm idag!

Träffade Anna-Karin Hatt och Carina Sundbom (Skellefteå) och vi tog en selfie.  Jag fick njuta av flera intressanta föredragshållare och erfarenhetsutbyte med andra kvinnliga politiker från hela Sverige. Kursen var mycket välbesökt och det märks att det är medvind i Centerpartiet trots att alliansen förlorade makten och vi befinner oss i opposition nationellt och även lokalt pga av att Moderaterna valde att lämna alliansen och göra upp med Socialdemokraterna. Ett av skälen till det var att Moderaterna inte kunde acceptera valresultatet och att Centerpartiet återigen blev största alliansparti och därmed borde tilldelas kommunalrådsposten av allianspartierna. Frågan är om detta är en genusfråga i grund och botten och att Vimmerbys allianspolitiker inte kan se en kvinna i topposition i en gemensam allians. Att Helen accepteras som toppolitiker villkoras av att Micael Glennfalk behåller Ordföranderollen i kommunstyrelsen och det är ju kommunens näst högsta politiska position efter ordförandeposten i KF. 

Ledande moderater i Vimmerby har bedrivit en tråkig kampanj (hade de utsatt en man för samma härskarteknik ? ), där jag blivit utsatt för personliga angrepp av bland annat Leif Carlsson där han i samma insändare anklagade mig för att vara beslutsfähig (beslutsför) och att inte kunna ta beslut. Att Leif Carlsson med några timmars mellanrum röstade för den lägre hyresnivån på det nya äldreboendet och sedan vid voteringen i KF några timmar senare avstod från att rösta kallar jag velighet och det hjälper uppenbarligen inte att vara ålderpresident för att bete sig demokratiskt hederligt. Ett liknande sätt att rösta kritiserades jag nämligen för av Leif Carlsson när vi röstade om huruvida matematikpengarna som regeringen tillskjutit skulle hamna hos BUN eller inte. Det var flera veckor mellan dessa omröstningar och jag valde att avstå då flera moderater gjorde så utan att förvarna och jag bedömde då att det var fritt fram att avstå från att rösta. Matematikpengarna tillföll BUN och oppositionens förslag vann denna gång pga av att vi var ett antal centerpartister och moderater som avstod från att rösta. 

Till saken hör att jag frågade Leif om detta när vi justerade protokollet och då erkände han att kritik mot honom för detta är berättigat av mig då det helst ska röstas på samma sätt i KS och KF av ledamöterna. Nya KF-ordförande  Lennart Nygren instämde i detta vilket jag kommer att påminna om under mandatperioden som kommer. Själv kan jag tycka att det är ok att kunna ändra sig fast då är det också viktigt att gruppledaren har koll på sin grupp så att besluten blir som de är tänkta av majoriteten. 

Med distans till valrörelsen och arbetet i alliansen under den förra mandatperioden kan jag konstatera att det upplevdes som ett stort hot när Centerpartiet valde mig som förstanamn och det bedrevs olika kampanjer för att andra skulle kryssa sig förbi mig. Kommunalrådet gav en trösterik historia om att en tvåa kan bli först till PerÅke Svensson i julklapp på sin blogg. Där gav han också en julklapp till Helen att hon skulle förbereda sig på ett fortsatt liv i det lilla ppositionsrådsrummet i stadshuset. Var ska hon sitta nu? Måste vara bittert att dessa julönskningar inte infriades. 

Från kommunalrådets blogg i december förra året: 
Så här i juletid kan man väl få slänga bort en del, och önska sig en del annat.
Jag brukar ju några vänner i stadshuset en och annan julklapp:
Kommunchefen Carolina Leijonram får den senaste låten av Laleh. Den handlar om att en skugga även kan innehålla färger. Inte bara svart. Mycket bra pepp-låt!

Vice ordförande i kommunstyrelsen Per-Åke Svensson får boken om kampen mellan biluthyrningsföretaget Hertz och Avis. Hertz var först, men Avis blev ändå största varumärket med devisen ”We try harder”. Som tvåa har man goda möjligheter att bli först.
Oppositionsråder Helene Nilsson får boken, som utkommer i september nästa år, ”Hur man gör ett litet kontorsrum trevligt för att hålla i fyra år till, del 2”. Första delen fick hon 2010.

Precis nu kommer jag att tänka på några kloka ord en gubbe sa en gång:  
Den som  sitter i ett glashus ska inte förvara stenar… 

Nej, precis. Jag ska kanske fundera på att istället försjunka i en buddistisk bönebok, avsnittet ödmjukhet… Jag måste skärpa mig, tänka på karman.
I alla fall kära läsare, önskar jag er alla en

God Jul!
Slut citat. 

Det ska som ni förstår bli mycket spännande att följa den nya majoritetens politik. Blir det mitten- vänster eller högerpolitik som kommer att prägla Vimmerbys nya politiska styre? Ännu har vi inte sett något politiskt manifest för den nya majoritetens politik under kommande mandatperiod. De två valprogrammen som väljarna röstade på var ju i alla fall rätt så olika på många punkter. Kollektivavtal, barnfattigdom, friskvårdsbidrag, arbetsrätt, personlförmåner, LOV, Vimmerby gata, nedskärningar av antalet anställda i kommunen, stålbad som kommer att krävas när nämnderna inte håller budget, är några frågor som jag tror kan bli svåra att förhandla om utifrån de hätska debatterna i KF under den senaste mandatperioden mellan kommunalrådet och oppositionsrådet med flera.  Med ett fortsatt alliansstyre hade väljarna garanterats fortsatt borgerlig politik men nu kan det bli vad som helst och många väljare i Vimmerby verkar ha tappat förtroendet för demokratin när valresultatet inte respekteras. Jag möter människor dagligen som anser att jag borde ha blivit kommunalråd och man menar att valresultatet inte respekterades av Vimmerbys politiker. 

Socialdemokraterna har inte heller respekterat valresultatet enligt många och Helen Nilsson skrev på sin vykortshälsning till mig vid debatten på Kröngården att må bästa alliansparti vinna och det tolkade jag som att hon ansåg att det alliansparti som vann skulle hon göra upp med. Det var en helt felaktig tolkning och jag inspireras nu och ser fram emot oppositionsrollen i Vimmerby. 

Partiet samlades till gruppmöte i veckan och vi rekryterar nu fler politiker och bildar arbetsgrupper och diskuterar strategier, interpellationer, enkla frågor och motioner. Det verkar finnas en stor kampvilja som skapats av den nya majoriteten, kan jag konstatera. Det verkar som att en hel del av kommunens socialdemokratiska väljare anser att det var förhastat att göra upp med moderaterna så snabbt och inte ge förhandlingen mer tid. Var det så bråttom för att någon skulle på semester ? I många kommuner (110 av 290 den 7/11) är förhandlingarna inte klara ännu så varför var det så bråttom? Stora konsekvenser kan det bli för Vimmerbyborna tror jag och man undrar faktiskt ibland om detta samarbete kommer att hålla under hela mandatperioden när det inte kommit fram något manifest ännu. Den lilla debattartikeln räknar inte jag som ett manifest. Medborgarna i en demokrati förtjänar mer av sina förtroendevalda, anser jag. I andra kommuner har manifestet lanserats samma dag som man har presskonferens om samarbeten. Gislaved kanske kan ge lite hjälp. Där gjorde M och S upp och här kan ni läsa deras manifest som togs fram samma natt som förhandlingen färdigställdes. http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/Gislaved/Dokument/Val%202014/11%20maj.%20%20Socialdemokraterna%20Gislaved%20Valprogram%202015-2018.pdf

Med detta blogginlägg som blev ett av mina längsta någonsin vill jag vädja till alla politiker i Vimmerby att under kommande mandatperiod, prata med mig istället för om mig. Direktkontakt är oftast att föredra och jag lovar att försöka göra mitt yttersta för att göra detsamma. 

Åter till dagens reflektioner och riksperspektivet. 
Medvinden för Centerpartiets partiledare kanske kan bevisas av att Annie Lööf föreslogs i en debattartikel i DN att bli partiledare för Moderaterna av ett kommunalråd i Växjö. Anna Kinberg Batra kommer nog inte att stärka moderaternas landsbygdspolitik och frågan är hur hon ska motverka den stora strömmen av väljare från M till SD. 

Anna Karin Hatt gav oss elva goda råd för att lyckas som toppolitiker. Annika Borg som är präst och författare gav oss reflektioner kring härskarteknik och hur det är att vara människa år 2014 och vilka utmaningar som finns omkring oss som i vårt samhälle där normen är att prestera och vara perfekt på alla nivåer.  BRÅ fanns på plats och beskrev resultatet av den stora enkäten som de genomfört vad gäller hot mot förtroendevalda i kommun och riksdag. 

Centerkvinnorna Gunilla Hjelm höll ihop dagen på ett mycket bra sätt som den småländska hon är. 

Vimmerby kommuns ekonomi

Sveriges kommuner och landsting har på uppdrag av kommunstyrelsen gjort en analys av Vimmerby kommuns ekonomi. Den är mycket intressant för alla medborgare i Vimmerby och ökar förståelsen för kommunens ekonomiska situation. 

Bilderna som presenterades finns att läsa här på kommunens hemsida. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1403/Analys%20av%20Vimmerbys%20ekonomi%20och%20styrning%20okt%202014.pdf

Jag kommer att återkomma till dess innehåll men vi kan börja med att konstatera att det hände något drastiskt med kommunens ekonomi år 2013 om man jämför med andra kommuner. Bilden visar kommunens resultat/invånare. Den gula linjen visar resultatutveckling för jämförbara kommuner dvs kommuner som liknar Vimmerby vad gäller invånare, förutsättningar mm. De finns i den undre bilden och vilka kommunerna är beror på vad man jämför.


torsdag 6 november 2014

Kristina Yngwe

https://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/Hitta-ledamot/Ledamoter/Yngwe-Kristina-0884738092723/

Webbtips. Följ Kristina Yngwe i riksdagen. Idag har hon med den äran genomfört en interpellationsdebatt med Sven-Erik Bucht om. Återinförande av en verkningslös handelsfödselskatt som heller inte kommer att fylla regeringens lador utan däremot tömma böndernas lador. 

onsdag 5 november 2014

Beathe Skaate är ny handelsutvecklare i Vimmerby

http://www.vimmerby.se/Global/Kultur%20och%20fritid/Infoenheten/Pressmeddelande_handelsutvecklare.pdf

Så roligt att det blev just Beathe Skaate som valdes som handelsutvecklare i Vimmerby. Jag tror att hon är perfekt för jobbet och hon kommer säkert att göra skillnad. Det är bara en tidsfråga innan vi alla ser resultatet av denna satsning. Bra att det dessutom är en samverkan mellan flera aktörer. 

När vill Du ha närtrafik i Vimmerby kommun?

http://www.vimmerby.se/Global/Samhällsbyggnd/Vimmerby_närtrafik.pdf

Närtrafik är ett erbjudande för Dig som bor på landsbygden och som behöver transport till tätorten och tillbaka. I länken ovan finns tidtabeller för alla delar av kommunen och det går till så att man beställer närtrafik och så kommer en taxi och hämtar enligt den tidtabell som finns. 

Det finns även möjlighet att påverka tidtabellerna så att de passar exempelvis en aktivitet på kvällstid. Så nu vill Centerpartiet i Vimmerby slå ett slag för närtrafiken och dess möjligheter och vi vill ha Din hjälp att utveckla den. 

Mejla mig på ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se vilka tider som du skulle vilja ha närtrafik så samordnar jag Dina önskemål och skickar till Kalmar länstrafik. 

Gruppmöte ikväll

Extra gruppmöte för att diskutera den nya politiska situationen i Vimmerby där Centerpartiet nu är största oppositionsparti. 

Vi har bildat arbetsgrupper och ska diskutera hur vi ska jobba i denna helt nya roll för partiet. 

Annie Lööf ökar starkt i förtroende nu och det ska vi i Vimmerby dra nytta av och inspireras av. 

tisdag 4 november 2014

Tillbaka till Ettårsbudget!

Detta blogginlägg skrev jag i juni 2014 inför budgetdebatt i fullmäktige. Nu har den nya majoriteten föreslagit att KS ska ta beslut om att återinföra ettårsbudget fr o m 2016  på sammanträdet idag. Mycket bra förslag till beslut tycker jag som alltså föreslog detta redan i juni 2014. Kanhända att det kan bli konsensus till förmån för det förslag som jag initierade redan i juni alltså. Glädjande, tycker jag. Läs kungörelsen här och det är ärende 17 imorgon som föreslår en återgång till ettårsbudget. Ska man se det som ett misslyckande att införa tvåårsbudget utan att förbereda noggrant. Det var fort och fel som det så ofta har varit under innevarande mandatperiod. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20KS%202014-11-04%20-%20ärendelista.pdf

" Allmänpolitisk debatt ska det bli på måndag och givetvis budgetdebatt i anslutning till ärendet om förändrade budgetramar. KFs ledamöter har inget annat tillfälle till budgetdebatt detta år då KF antog budgetramar för 2014 och 2015 på KF i juni 2013. Redan nu ska dessa ändras och jag undrar om vi inte borde återgå till ettårsbudget för Vimmerby och göra budgetprocesser på det sätt som föreskrivs i kommunallagen varje år. Det skulle bli mer kontrollerat än vad som är fallet just nu. Det framgår med all tydlighet när man läser Kommunstyrelsens beslut och MBL-förhandlingens protokoll som finns med i den kompletterande kungörelsen som gjordes efter den omedelbara justeringen av KS protokoll 20140617.http://vimmerby.se/PageFiles/4798/Kompletterande%20kung%C3%B6relse%20KF%202014-06-23.pdf 

Det finns många som är förvirrade och frågande till denna process där berörda nämnder och bolag inte har fått chansen att yttra sig och beskriva konsekvenser av minskade anslag. Det blir svårare för KFs ledamöter att ta beslut utan remissomgång. Demokratiaspekten bör hanteras och sättas i fokus."

måndag 3 november 2014

Annie Lööf ökar starkt

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fortroendet-for-annie-loof-okar-kraftigt/

Förtroendet för Annie Lööf som ledare ökar kraftigt och hon skuggar nu Gustaf Fridolin som den tredje mest förtroendefulla ledaren efter Reinfeldt och Löfven . Hon ökar starkt och går förbi allianskamraterna Björklund och Hägglund. Från 18 till 33% är vad man kan kalla ett genombrott enligt Ipsos /DNS analytiker. 

Grattis Annie Lööf , tillsammans får vi Centerpartiet att växa. 

Byggande i trä bör prioriteras

Centerpartiets motion om att det ska tas fram driftkalkyler för kommunens byggen bifölls av kommunfullmäktige den 20 oktober och det är mycket bra då det kan innebära bättre möjlighet att lägga rätt budget i framtiden. 

Men den andra att-satsen i motionen avslogs och den handlade om att kommunen ska prioritera trä i sina kommande byggnationer för lokala arbetstillfällen, klimatet och miljöns skull. 

I juni månad i år lade Kenneth Björklund och Håkan Koran en motion om att kommunen ska prioritera byggnationer i trä och att det ska tas fram ett träbyggnadsprogram och jag undrade om socialdemokraterna inte kunde tänka sig att bifalla vår andra att-sats för att spara tid. Ett bifall av den andra att-satsen skulle innebära att en viktig del av Björklunds och Korans motion redan nu skulle bifallas. Socialdemokraterna kunde inte tänka sig detta. Är det för Vimmerbys bästa med fler arbetstillfällen inom träindustrin eller för koalitionens bästa där Moderaterna inte verkar vilja prioritera att kommunen bygger i trä? Vilka är skälen till att Moderaterna inte vill prioritera byggnationer i trä? 

Kraftvärmeverket snart klart


Ur Vimmerby tidning: 


"Tidernas investering snart klar

Kraftvärmeverket på Tallholmen är igång. Visserligen torkeldas det bara än så länge. Men redan i december ska den första fjärrvärmen ut i nätet. Då ska också det första hetvattnet på cirka 130 grader levereras till Arla. Ångan till Åbro och elproduktionen går igång i januari. Det är febril verksamhet på byggplatsen på Tallholmen. Ett 70-tal personer jobbar med att få anläggningen klar.

– I det stora hela har projektet flutit på bra, både när det gäller tidsplanen och ekonomin. Sen dyker det alltid upp överraskningar som gör att det kostar mera pengar, säger Roger Carlsson, VD för det kommunala energibolaget Vimmerby Energi- och Miljö AB, som nu är inne i slutfasen av den stora investeringen i ett kraftvärmeverk på Tallholmen."


Bara att gratulera Vimmerby till en klart viktig investering. 25% av kommunens totala elbehov kommer att kunna produceras med hjälp av biobränsle från regionen. Bra för skogsbruket, bra för klimatet, bra för fjärrvärmeutbyggnaden och bäst för industrins behov av ånga och hetvatten .