tisdag 31 december 2013

Nyårskrönika 2013 med reflektioner från 2012 års krönika!

Nyårskrönika 2012 med den nya i fetstil för nyårskrönika 2013!

2012 går mot sitt slut och det är dags för liten summering och liten framåtblick. 2013 går mot sitt slut nu och jag väljer att utgå från 2012 års krönika med fet stil inflikat i 2012 års krönika. 

Det nya kraftvärmeverket på Tallholmen kommer att igångsättas och den satsningen blir garanterat mycket betydelsefull då man kommer att kunna leverera hetvatten och ånga till det lokala näringslivet. Vimmerby kommuns största investering genom tiderna! Och den är nu i full byggnation med kontrakt med årets miljöpristagare Åbro, som kommer att använda miljö-och klimatsmart flis för sina hetvattenleveranser mm. En av Vimmerbys viktigaste klimatsatsningar någonsin håller på att förverkligas. 

Den kreativa förskolan Lunden kommer att invigas 2013 och den blir ett välkommet tillskott till kommunens barnomsorg. Nytt äldreboende kommer att påbörja att byggas och där ser jag på sikt att det vore välkommet med solelpaneler på taken. Jag har motionerat i fullmäktige om att alla byggnader som kommunen skall bygga skall planeras vad gäller taklutning och riktning så att husen kan kompletteras med solel om man väljer att inte installera vid byggnationen.

Här kan vi nu konstatera att den kreativa förskolan Lundén är invigd. Det nya äldreboendet är i full byggnation och undertecknad fick igenom 3 miljoner till solelpaneler i investeringsbudgeten. Nu finns alla möjligheter att bygga solpaneler på kommunens byggnader. Vimarhem är först ut och installerar solelpaneler under våren. 

På Ceos skall det byggas omklädningsrum och den byggnaden bör kunna förberedas för solel så att man senare kan installera förnybar energi på taken. Investeringsstödet på 35% är möjligt att söka och payoff tiden landar på mellan sex och tio år med moderna solpaneler.

Denna byggnation har blivit försenad men till våren ska den byggas och Vimmerby IFs satsning på "fotboll för alla "är så lovvärd tycker jag så den nya arenan och all fotbollsverksamhet passar superbra på Ceos.

Warmbadhusets sommarscen var ett av de kulturella inslagen i Vimmerby 2012 och förhoppningsvis finns möjlig fortsättning och utveckling av den satsningen. Konstföreningen har bollen och de har även haft flera fina utställningar och gett ut en fin bok om Warmbadhuset. Jag läste om Elverket, vattenverket och Warmbadhusets historia i somras och fann stora likheter vad gäller bredbandsutbyggnaden och utbyggnaden av el och vatteninfrastruktur. Det ska bli intressant att följa infrastrukturens utbyggnad i Vimmerby . Centerpartiet prioriterar denna fråga och landsbygden behöver bredband snabbt. Telia är redan igång i våra grannkommuner...

Warmbadhusets sommarscen hade fem fantastiska måndagskvällar med unga talanger och gamla förmågor. Flera artister uppträdde spontant under kvällarna. Komedianterna använde scenen som final på de uppskattade och välgjorda stadspromenaderna. Warmbadhusets scen kommer att utvecklas ytterligare 2014. 

Vad gäller fiber så är det oklarheter om 60% av Vimmerbys fastigheter i tätorten kommer att ansluta sig. Om intresset är mindre eller om Vimmerbyborna väljer en annan leverantör så måste satsningen omvärderas. 

Vintertorget skulle de dyra marknadsbodarna som togs fram till sommartorget användas till, var det sagt men Mikael Karlssons vintertorg i samband med julhandeln i Vimmerby har varit mycket bra tycker jag. Astrid Lindgrens Näs har haft en fin julmarknad och de har en spännande utveckling 2013, tror jag.
Och ska man blicka lite in i 2013 så är det ju invigning av Emilmiljön i ALV som säkerligen kommer att bli storslagen. 

Emilmiljön har invigts och bidragit till besöksrekord i parken. Grattis Alla involverade i den satsningen. Den blev ju storslagen precis som jag siade. Vintertorget har återigen blivit en succé under Mikael Karlssons ledning. 

Arla och Åbros satsningar och de arbetstillfällen som det kan skapas där är viktiga. Skogsstyrelsens fem arbetstillfällen som flyttas från Västervik till Vimmerby känns som en liten tröst när servicekontoret för Skatteverket , försäkringskassa mm flyttar. 

Åbro och Arla storsatsar och deras framgångssaga kommer att fortsätta, tror jag. Skogsstyrelsen kommer att flytta till Vimmerby men det är inte verkställt ännu och i skrivande stund vet inte jag vilka lokaler som ska användas. 

Ja, det var några reflektioner och ett av de ämnen som jag inte berört är centerpartiets nya idéprogram och där avstår jag än så länge att kommentera detaljer då mitt viktigaste medskick till det arbetet är att landsbygsfrågorna skall genomsyra hela ideprogrammmets innehåll. Alla förslag och idéer från C ska grundas i landsbygdens frågor och att hela Sverige ska leva och få goda förutsättningar. Därför är det nya skatteutjämningssystemet som C har varit med och fått igenom en mycket god nyhet.

Idéprogrammet fick ett landsbygdsfokus och förslagen om månggifte, fri invandring och slopad arvsrätt tvättades bort och det blev ett riktigt bra ideprogram som jag var med och antog på framtidsstämman i Upplands Väsby. 

Skatteutjämningssystemet som nu är antaget av riksdagen kommer att göra skillnad för landsbygdskommuner i hela Sverige . Viktig politisk seger för Centerpartiet. 

Mitt politiska engagemang bygger på landsbygdspolitiken och där är och ska Centerpartiet även fortsättningsvis vara det bästa och hållbara valet, enligt mitt sätt att se på saken. Jag har stor tilltro till att det också kommer att bli landsbygsfrågorna som bär ideprogrammmets innehåll när det processats och diskuterats och till slut antagits av extrastämman i mars.

Nu vill jag till slutligen tacka er som läst mina rader i år för att ni gjort det och även gett mig återkoppling på olika sätt. Det har varit ett inspirerande år och 2013 kommer VI alla att göra till ett magiskt år. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

Här kan jag bara instämma i 2012 års nyårshälsning och tillönska alla ett riktigt gott nytt 2014! Själv är jag tacksam för att jag fått två nya förtroenden. Kommunfullmäktigeordförande och etta på centerpartiets fullmäktigelista till valet 2014. Jag ska göra mitt yttersta för att förvalta det förtroendet. 2014 kommer att bli spännande och säkerligen fullt av nya upplevelser och lärande. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa, med ansvar , mod och fantasi!

söndag 29 december 2013

Kraftvärmeverk och bostäder?

Jag funderar över vart bostadsområden ska placeras i framtiden i Vimmerby. Planeringsprocesser kräver lång framförhållning och jag diskuterade denna fråga med en bekant häromdagen.

Hans uppfattning är att kraftvärmeverk bör hitta så många kunder som möjligt och därför är det logiskt att tänka på värmeförsörjningen av framtidens bostäder i Vimmerby. En så stor investering kräver eftertänksamhet och därför bör man planera så att framtidens bostäder får tillgång och möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet i Vimmerby.

Infrastrukturen är också mycket viktig kring nya områden.

Vilka platser anser du är mest lämpliga för framtidens bostadsområden i Vimmerby?

torsdag 26 december 2013

Jultal till kommunfullmäktige i Vimmerby

http://www.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2013/12/Jultal-till-fullmaktige-2013-12-16/

Som nytillträdd ordförande för kommunfullmäktige är det stimulerande att få möjlighet att hålla ett jultal till er alla förtroendevalda ledamöter. Att vara förtroendevald är något att vara mycket stolt över och medborgarnas förtroende är väl värt att vårda. Demokratin är färskvara och kan aldrig tas för given. Många länder i världen saknar ännu en fri debatt och vi har under året fått många rapporter från krig som är kopplade till avsaknad av demokrati. 

Det är i den fria debatten som nya idéer kan skapas och kommunfullmäktige är en sådan demokratisk arena. 

Fullmäktige behöver dock utvecklas och vill man vitalisera fullmäktige gäller det att först och främst lyfta fram de verktyg som redan existerar och utveckla kunskap och erfarenheter med hjälp av dessa. Man bör ta ställning till frågan om vilken funktion fullmäktige bör ha – beredande, beslutande eller enbart legitimerande. Någon föreläsare påstod att man ska fundera över om det enbart ska vara kommunstyrelsen som "sondmatar" kommunfullmäktige med ärenden. Om man vill bredda så gäller det att hitta vägarna dit – nya eller gamla. Till den frågan ber jag att få återkomma och nu istället fokusera på året som gått.

Den största byggnationen i Vimmerbys historia har påbörjats på Tallholmen. Det nya kraftvärmeverket kommer att producera stora mängder värme, hetvatten, ånga och el. Allt görs via förbränning av skogsflis från närområdet. En mycket viktig klimatsatsning som kommer att tillgodose kommunens behov av fjärrvärme för lång tid framöver. Näringslivets behov av ånga och hetvatten kan också tillgodoses vilket innebär minskade koldioxidutsläpp. En betydande del av det lokala behovet av förnybar elproduktion kommer att förverkligas. En solelsatsning kommer också att ske. Först ut är Vimarhem som investerar under våren och sedan kommer kommunen att investera en miljon per år under en treårsperiod.

Min vision är att det installeras solelpaneler på gymnasiets tak i samverkan med pedagogerna på elprogrammet. 

Vimmerby kommun välkomnar också två andra byggnationer: 
-nya dagiset LUNDEN 
- nytt äldreboende.

Två andra byggnationer som diskuterats under året är integrerat gruppboende med tillgänglighetsboende på Pistolsmeden samt utbyggnad av Granen med trygghetsboende. Hoppas att dessa kan förverkligas snart. 

Vi har också tagit beslut om två nya områden med företagstomter, Östra Ceos och Krönsmon. Nu gäller det att fylla dessa områden med företagsamma människor som vill förverkliga sina idéer.

Fibersatsningen är en annan mycket viktig satsning även om alla i fullmäktige inte gjorde vågen för just det investeringstunga och framtunga upplägget. Klart är att det nu byggs och planeras för fiberbyggnationer i många delar av Vimmerby.

Samverkan med Hultsfred inom miljö och bygg är en annan nyhet och det ska bli spännande att följa den processen under Bo Svenssons och Anders Helgées ledning.

En annan samverkan är inom renhållning där Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner samverkar via VEMAB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund kring införandet av fyrfackskärl med fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av matavfall till biogasproduktion. 

Samverkan med Västervik och sex andra kommuner i länet har vi kring inköp och upphandling. 

Vimmerby har fått Tillväxtverkets förtroende och fått resurser för att utvecklas som en internationell destination. Grunden är samverkan mellan det lokala näringslivet och kommunen. 

Närproducerad mat är en del av Astrid Lindgrens Världs framgångskoncept och som bygger samverkan med de betydelsefulla gröna näringarna i kommunen.  I juni invigdes den nya miljön KATTHULT som blev en stor succé och bidrog till att "lokomotivet" Astrid Lindgrens Värld gjorde ett riktigt rekordår. Det betyder mycket för kommunens utveckling som destination. 

Det är ju inte bara jag som fått ett nytt uppdrag i kommunen. Ny TURISTCHEF, Peter Göransson och ny VD på Astrid Lindgrens Värld, Joakim Johansson är två andra som säkerligen kommer att tillföra stor kompetens och som vi förväntar oss ska bygga vidare på sina företrädares verk och vidareutveckla Vimmerby som besöksmål tillsammans med medarbetare och medborgare samt våra grannkommuner. 

Destinationsutveckling i alla ära men det är medborgarna, nyinflyttade såväl som de som bott här länge, unga som äldre, som har gett oss vårt uppdrag att i denna fullmäktigeförsamling ta beslut som förvaltar skattemedel till optimal nytta för oss alla. Jag vill slutligen uttrycka en nyårsönskning att Alla VIMMERBYBOR med MOD, ANSVAR och FANTASI ska bidra till byggandet av FRAMTIDENS VIMMERBY. Att våra beslut i fullmäktige ska hjälpa oss att tillsammans skapa ett ännu bättre Vimmerby för oss som bor och verkar här och för de som är våra besökare. 

Vi ledamöter har tagit stora beslut 2013 och ska ta stora beslut nästa år. Väl mött 2014! 

Stort tack för era insatser 2013! Julefrid tillönskas er alla och ett riktigt Gott Nytt År!

Vimmerby kommun

Ingela Nilsson Nachtweij (c)
Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

söndag 22 december 2013

Anonymitet och demokrati?

Är det bra eller dåligt med anonymitet? Micael Glennfalk skriver om det på sin blogg idag på Vimmerby kommuns hemsida. http://vimmerby.blogspot.se/

Han vill censurera alla anonyma insändare i Vimmerby tidning. Jag tycker att Vimmerby tidning ska ta ansvar för publicering på sina insändarsidor enligt publicistreglerna som finns i Sverige. (yttrandefriheten finns väl i grundlagen). Många är till exempel rädda för att bli angripna för sina åsikter och väljer anonymitet. Ibland bra och ibland dåligt. MEN demokratiskt ÄR det i vårt land och det ska vi vårda. Vimmerby tidning bär ansvar för det som står i tidningen. Självklart anser även jag att det ibland brister och publiceras tveksamma insändare men de värsta är inte anonyma, tycker jag. Många anonyma insändare är mycket välformulerade.

Jag funderar över också över varför det finns en Visselblåsarlåda utanför Stadshuset som kommunalrådet installerade direkt efter tillträdet 2010. Är inte syftet att få in anonyma tips om oegentligheter i kommunen i den lådan?

Anonymitet önskas ibland men avfärdas ibland av kommunalrådet i Vimmerby.

Funderar även på PerÅke Svenssons julklapp. Den var spännande formulerad!

Helen Nilssons storlek på kontorsrum år 2015 vet vi inget om och ändå får hon en julklapp om hur man inreder ett litet rum mysigt i ytterligare fyra år. Valrörelsen verkar ha påbörjats i bloggvärlden.

Stadshusets personal tror jag häpnar över den utrensning som kommunalrådet vill göra då myndighetsutövning ibland faktiskt varken kan vara öppen eller rådgivande enligt kommunallagen. Men önskedrömmar är ju tillåtna i en demokrati.

Jag önskar mig ett bra valår med många bra debatter och diskussioner och beslut i kommunfullmäktige som gör Vimmerby till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Ett Vimmerby med mindre härskarteknik i den offentliga miljön , önskar jag mig också.

tisdag 17 december 2013

Ho ho!

Tomten kom på besök till kommunfullmäktige ikväll! 

Och det påminner mig om min mellanstadielärare Jonas Plejert som frågade oss elever före jul om vad vi tyckte var bäst med julen. Vi svarade snabbt en hel radda med saker: julklappar, julmaten, jullekar osv. Jonas blev inte nöjd med våra svar. Han tyckte att vi glömt en av de viktigaste sakerna. Alla grubblade intensivt men ingen kom på vad han menade. Till slut berättade han vad vi missat.

Att få ge, var det han förmedlade till oss och vi var många som inte riktigt förstod då. Men denna frågeställning och gruppövning har följt mig genom åren och Jonas har gett mig en viktig julgåva redan i åk 4 i Frödinge skola nämligen denna insikt tidigt i livet. Att få ge något till någon är bland det viktigaste med julen. Och det behöver inte vara inslaget i färggrant papper. Det kan vara tid, uppmärksamhet, kärlek, gemenskap som  är den gåva man ger till en medmänniska.

Jag gav min bok "I Astrids fotspår" till de ledamöter som ville ha den ikväll.

Tack för iår alla ledamöter i kommunfullmäktige i Vimmerby och tack för att jag fick tillfälle att ge er en present från mig personligen. 

Väl mött i plenisalen 2014 men först juletid och julefrid till er alla!

Mitt jultal hoppas jag kommer att publiceras i Vimmerby tidning inom kort.måndag 16 december 2013

Belysning beslutat längs hela Borgrundan

På kommunfullmäktige ikväll bifölls Lisa Bloms medborgarförslag som innebär att hela Borgrundan får belysning. 

I Centerpartiet är vi extra glada för det då Rein Zoovik skrivit en motion om detta som avslagits under denna mandatperiod. 

Tänk så bra för Vimmerbyborna att kunna promenera Borgrundan när som helst på dygnet och dessutom kunna se isfläckar på vägen. 

Denna satsning kommer att förbättra folkhälsan då fler kommer att motionera tack vare belysningen och ungdomar som cyklar här kommer att känna sig säkrare med gatlysen. Slutligen kommer det även att minska skaderisker tack vare att man ser isfläckar och andra faror bättre. 

Äntligen , säger jag bara. 

söndag 15 december 2013

Kommunfullmäktige imorgon !

Laddar för sammanträdet imorgon och vill uppmana alla medborgare att komma och ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Ledamöterna i fullmäktige får också chansen under ledamöternas frågestund. 

Vimmerby kommuns budget för 2014 med plan för 2015 och 2016 ska antas. 

Kallelsen finns på http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelse%20kommunfullmäktige%202013-12-16.pdf

Miljöpris och kulturpris ska delas ut, Leif Larsson ska avtackas efter trettio år som ledamot och 26 punkter 
på dagordningen ska klubbas Innan ledamöterna får julledigt.

Varmt välkomna till Plenisalen i Stadshuset den 16 december kl. 18.30 för årets sista 
fullmäktigesammanträde. 

fredag 13 december 2013

Ska solen lysa så ska den lysa över alla barnen!

Barnen kommer hem från skolan idag och berättar att det bjudits på pepparkakor och saft i grundskolan efter luciatåget. 

En stor pepparkaka och en dl saft per barn var tilldelningen på grundskolan. 

På gymnasiet erbjöds lussebulle, pepparkaka, julmust, te eller kaffe. 

Lite orättvist kan jag tycka.

På lågstadiet räcker det nog med en deciliter saft men på högstadiet så känns det nog lite torftigt. Och då kanske man får tänka lite mer flexibelt. Stora barn vill nog ha mer än en dl annars kan det nog kvitta. 

Vad tycker du?

En liten fråga men jag vill lyfta den ändå här på bloggen. Det pratas i politiken om att grundskolan får för liten tilldelning i förhållande till gymnasiet och detta simpla exempel kanske pekar på det. Är det olika kulturer? 

MEN det är rättvisa vad gäller undervisningsresurser som skall fördelas som är det centrala. Inte pepparkakor och lussebulle även om det kan statueras och diskuteras som företeelser i luciatider. 

onsdag 11 december 2013

Vimmerby gör avtryck!

http://fryshuset.se/nyheter/ung-entreprenor-arrangerar-arbetsmarknadsmassa-i-sann-fryshusanda/

Kul att Daniel Nestors intiativ med arbetsmarknadsmässa i februari uppmärksammas på Fryshusets hemsida. Bra jobbat! Företagsamt!

Passar extra bra idag när befolkningssifrorna för Vimmerby visar vad de visar!

Krafttag krävs!

Nu har SCB:s siffror för 1/11 kommit - inte bra! Vimmerby minskar 93, -20 i oktober, aktuell siffra 15.295.
Hultsfred + 146 
Västervik - 84

Jag vidhåller att Brevet hemifrån eller motsvarande ska återupptas. Hultsfred är med där! 

Vi måste berätta för fler om vilken fantastisk plats Vimmerby är att bo och verka i. 

Attityder till landsbygdsbor?

Christel Gustavsson skriver en blogg om landsbygden och detta inlägg var aktuellt och kärnfullt , tycker jag.

http://selandet.wordpress.com/2013/12/10/apor-nej-bara-kusinerna-fran-landet/

Tidigt lär vi barnen hur de ska betrakta världen och det är allvarligt när ett barnprogram som ses av så många faktiskt nedvärderar en stor del av de som tittar, nämligen barnen som bor på landet.

Jag håller med Christel Gustavsson om att det inte är OK. Konsekvensen i det långa perspektivet är att de som väljer att bo kvar på landsbygden känner sig misslyckade och att många kanske flyttar för att det förväntas. ( bekräftas av LUPP-undersökningen). Urbaniseringen handlar om djupt liggande attityder till landsbygden.

Denna inställning måste förändras! De lyckade männsikorna väljer fritt var de vill bo, i staden eller på landet. Lika "fina" och respektfulla är båda valen bara de är gjorda med övertygelse och inte utifrån attityder och förväntningar.

tisdag 10 december 2013

Mikael Ahlerup, bygdens son!

God morgon Vimmerby avtackade Mikael Ahlerup som vd för Astrid Lindgrens värld. Tio års framgångsrikt ledarskap och många insatser för Vimmerbybygden. Infrastruktur, riktig mat från bygdens leverantörer är två viktiga delar som Ahlerup tillfört bygden. Hans värv kommer att ge avtryck för lång tid framöver. Stort TACK! 

måndag 9 december 2013

Östra Ceos med företagstomter och fotboll!

Jag ser ett Östra Ceos med blandade verksamheter. Jag ser inte industrier på ett industriområde. Jag ser företagstomter i framtidens Vimmerby med många tjänsteföretag, handel och småindustrier. Att prata industriområde år 2013 är omodernt. Företagstomter är det begrepp som ska användas och det har jag skrivit om tidigare här på bloggen. Då passar det bättre med fotbollsplaner varvat med småföretag och handel än fotbollsplaner varvat med bostäder på Ulriksdal.

Ekonomiskt krävs det stora summor att flytta ett ridhus och att bygga fotbollsplaner i skogsterräng. Det var klokt av C att inse detta. Det var klokt av S att göra detsamma.

Fokus måste nu vara att samordna de framtida företagsetableringarna på Östra Ceos på ett optimalt sätt.

söndag 8 december 2013

Dansuppvisning idag!

Aktiv ungdom har sin dansuppvisning idag klockan 15 i Idrottshallen. En blandning av olika framträdanden av olika dansgrupper i olika åldrar. Brukar vara imponerande bra! 

fredag 6 december 2013

Pudel

Så bra att kommunstyrelsen i Kinda gör en pudel i dagens Vimmerby tidning. Då finns möjligheter till diplomati! 

Men jag håller med Helen Nilsson om att det verkar finnas en hel del inom Itsam som inte präglats utifrån ett varsamt hanterande av skattemedel. 

När jag och Anna Svensson ställde frågor i kommunfullmäktige om Itsam i samband med att Vimmerby gick in i kommunalförbundet så fick vi svaret att vi borde lita på Itsam och inte ifrågasätta. Men en politikers viktigaste uppgift är väl att ställa kontrollfrågor. Det verkar ha brustit i direktionen under 2011. 

torsdag 5 december 2013

Starta krig är lättare än att sluta fred!

Katarina Gospic som är hjärnforskare föreslår körkort i hjärnkunskap för både företagsledare och politiker:

"Att inte kunna reglera primitiva impulser från reptilhjärnan kan som bekant leda till både ekonomiska kriser och krig" 

Hörde hennes sommarpratprogram i somras och detta stod i Dagens samhälle idag. Kändes lite intressant, tycker jag.

Några aktuella krigsfunderingar! 
Ska kriget mot Kinda verkligen bli av? Fungerar diplomati à la Jan Eliasson? 

Överförmynderi och informationsteknologi mm kräver gott samarbete mellan Vimmerby och Kinda tror jag. Och det är väl aldrig bara den enes fel när två träter? 


Hedrande uppdrag!

Igår kväll antog Centerpartiet i Vimmerby listan till kommunfullmäktigevalet. Jag tackar alla medlemmar för förtroendet att toppa listan.

Nedan finns listan med ett riktigt starkt lag med hungriga centerpartister som ska driva en valrörelse av sällan skådat slag. Vi är en mix av nya politiker och erfarna dito och vi ser fram emot en stark valrörelse med landsbygdsfrågorna i fokus.

Erik Paulsson på 18e plats är ett helt nytt namn. Han är företagare i Östantorp inom däckbranschen. Christoffer Cederstrand är annat helt nytt namn liksom Susanne Linder. Varmt välkomna till er och det vinnande lag som Centerpartiet nu har beslutat som sin fullmäktigelista. Kretsstyrelsen har dessutom fått i uppdrag att fylla på med ytterligare namn på listan då det finns intresserade som ännu inte bestämt sig.

1. Ingela Nilsson Nachtweij
2. Per Åke Svensson
3. Anna Svensson
4. Peter Karlsson
5. Curt Tyrberg
6. Marcus Jonmyren
7. Lars Nilsson
8. Lisbeth Karlsson
9. Bo Svensson
10. Rein Soovik
11. Ulf Svensson
12. Eva Svensson
13. Birger Andersson, Locknevi
14. Birger Andersson, Vimmerby
15. Marita Lindström
16. Kenneth Karlsson
17. Krister Bergqvist
18. Erik Paulsson
19. Kerstin Andersson
20. Christoffer Cederstrand
21. Anna Karin Cederstrand- Karlsson
22. Magnus Danlid
23. Åsa Johansson
24. Mats Nyström
25. Susanne Linder
26. Harry Carlsson

onsdag 4 december 2013

Radio Kalmar!

Radio Kalmar intervjuade mig igår med anledning av att nomineringskommitten föreslagit mig som etta på Centerpartiets fullmäktigelista.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4301

37,50 minuter in i programmet finns intervjun.

Ikväll är det nomineringsstämma och vi samlas i Kvarteret Lastbilen i Hans Nilssons Åkeris lokaler. Vi är 25 namn på listan och några fler är på gång in. Centerpartiet står starkt inför den valrörelse som inleds nu och toppnamnen är mycket starka och kommer att driva landsbygdsfrågorna, skolfrågor, företagarfrågor, attraktiv arbetsplats, äldreomsorg mm.

ITSAM lär bli en punkt på agendan på mötet ikväll som vår gruppledare Per Åke Svensson får berätta mer om för medlemmarna.

Samverkan mellan kommuner måste bygga på en bra dialog.

måndag 2 december 2013

Sänkt moms gav fler arbetstillfällen!

Den sänkta restaurangmomsen har gett 4000 fler arbetstillfällen och det är viktigt med tanke på att denna bransch rekryterar ungdomar på ett effektivt sätt. 

söndag 1 december 2013

Solelrapport november

Ny månad och åter dags för Tomas Holgerssons solrapport!

Jag instämmer i att det vore värdefullt om de tre miljonerna som kommunfullmäktige beslutade om i investeringsbudgeten till solel skulle byggas 2014. Jag har träffat flera som arbetar på Vimmerby gymnasium som tycker det vore lämpligt att börja bygga solelinstallationer där och involvera teknikcollege och elprogrammet i denna framtidsteknik.

Relativt bra november.

Att påstå att november månad skulle vara en bra månad för produktion av solel vore inte att tala sanning. Perioden november till februari borde man egentligen glömma i den här verksamheten, men ändå har jag inte sett någon som gjort det. Vi blir nog lite miljöskadade vi solelsproducenter och fortsätter att jämföra produktionssiffror med varandra och med tidigare år även om det bara handlar om någta få procent av årsproduktionen.

Eftersom jag startade min anläggning 1 november 2012 har jag nu för första gången möjlighet att jämföra samma månad olika år. Resultatet för november i år blev 97 kilowattimmar trots skuggande ek, 13 kwh bättre än fjolårets 84. 2013 fortsätter alltså att vara ett bra år för solel.

Om en månad ska jag redovisa alla siffror för 2013 i det stapeldiagram jag tidigare visat.

Jag har i tidigare krönikor beklagat mig över att utbyggnaden av solel går alldeles för långsamt, men nu inför 2014 ser jag flera lovande tecken. Förhoppningsvis kommer Riksdagen att besluta om ett bra system som stimulerar utbyggnaden, det självklart bästa, nettodebitering, lär det inte bli, men något. I Vimmerby har det inte hänt mycket, jag kan fortfarande skämta om att jag är en av Vimmerbys största elproducenter, men nästa år är det nog slut med det. Vimarhem har fått in anbud och kommer förhoppningsvis att nästa år producera mer än tio gånger så mycket som jag. Vimmerby kommun har avsatt pengar, om de hinner komma till användning 2014 får vi väl se, det skulle vara väldigt bra inte minst som inspiration för vimmerbyborna. Jag känner också till en privat fastighetsägare som bygger en solelsanläggning i vinter eller vår. I den fastigheten använder man mycket el sommartid för att hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå, perfekt för solel således.

Jag tror mycket på kombinationen solel – elbilar. Då krävs dels ett bra utbud av bilar, men också ett utbyggt nät av snabbladdningsstolpar. Biltillverkarna har nu kommit igång bra, alla stora tillverkare har elbilar i sortimentet, Volkswagen lanserar nu i helsidesannonser ett par nya modeller. Det handlar i det fallet om små bilar, men så här inför julen kan jag tipsa om en bil att anteckna på önskelistan. Tesla Model S heter den, är helt eldriven, 416 hästkrafter, vridmoment 600 Nm, toppfart 210 km/tim, 0 till 100 på 4,4 sekunder, räckvidd cirka 40 mil på en laddning! Risken är väl att Tomten vill behålla bilen själv. Jag skäms, inte så lite, inför min fascination inför dessa siffror, det är inte sådana bilar vi ska ha, men de visar ändå på vilka möjligheter som finns, elbilar är definitivt inga tråkiga bilar.

”Räckviddsångest” är ett nytt ord som beskriver elbilsförarnas oro för att elen inte ska räcka till nästa laddningsställe. Det är där de viktiga laddstolparna kommer in i bilden, snabbladdning helst förstås, men jag ser ändå fram mot att VEMAB:s stolpe kommer på plats och kan användas av allmänheten nästa år.

Tomas Holgersson

fredag 29 november 2013

Ny vd på ALV

Idre fjälls förre VD Joakim Joahnsson efterträder Mikael Ahlerup och det kan säkert bli hur bra som helst. Ahlerup kom från Orsa Grönklitt till Vimmerby och denna vd kommer också från en skidanläggning.

I övrigt vet jag i skrivande stund inget om den nye chefen mer än att jag vill önska honom varmt lycka till med uppdraget. Ett av Sveriges roligaste jobb och ett av Vimmerby kommuns viktigaste för att utveckla en av de mest expansiva destinationerna i norra Europa 

 

onsdag 27 november 2013

Den goda arbetsplatsen!

Vimmerby kommun bör föregå som gott exempel och satsa mer på sin personal. Igår fick jag veta att den plan som ska tas fram utifrån min motion om den Goda arbetsplatsen skall tas fram och resurser måste också prioriteras till detta arbete.

Personalenheten ska inleda med idéseminarium för att vaska fram de viktigaste satsningarna som personalen önskar. Mycket bra strategi tycker jag att jobba i ett underifrånperspektiv med utveckling av personalbefrämjande åtgärder. De mjuka värdena är mycket viktiga att satsa på för en modern arbetsgivare och i framtiden kommer det sannolikt att bli ännu svårare att rekrytera kompetens. Därför är denna satsning mycket central och viktig. Nu finns det även inskrivet i kommunstyrelsen nämndplan för den kommande tvååriga budgetperioden. En politisk framgång för Centerpartiet i Vimmerby som driver denna fråga. 

Äggstra bra!

http://www.vimmerby.se/stod-omsorg/stod-och-omsorgsnyheter/agg-varje-dag-till-vara-aldre/

Vimmerby kommun backar på beslutet att de äldre inte längre skulle få ägg till frukost varje dag. HELT rätt beslut tycker jag. Ägg är näringsrikt och gott och är en viktig del av kosten.

tisdag 26 november 2013

Kommunfullmäktige igår!

Det var så roligt att äntligen få tillträda som fullmäktigeordföranden. Ungdomsrådet kom och gratulerade och jag fick blommor av fullmäktige när jag valts. Jag kommer att göra mitt bästa för att leda arbetet i den folkvalda församlingen i Vimmerby . Demokrati och respekt ska prägla arbetet. 

Utveckling på olika sätt av fullmäktiges arbetssätt vill jag införa till exempel digitalisering och websändningar bör återigen utredas och resoneras om så småningom, tycker jag. 

Nu ser jag fram emot den 16 december då kommunens budget ska antas. Då ska vi också ha allmänhetens frågestund för medborgare som vill fråga om budgeten. 

torsdag 21 november 2013

Ny turistchef i Vimmerby!

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/ny-turistchef-i-vimmerby/

Peter Göransson blir ny turistchef och jag vill önska honom lycka till! Tror att det är just denna satsning kring Turistbyrån som behövs i Vimmerby.

Och snart även ny VD på ALV. Det sker just nu förnyelse både här och där i Vimmerby. Färändring skapar kreativitet och ny aktivitet.

ITSAM?

Hoppas att det blir bättre ordning och reda inom kommunalförbundet ITSAM. Det verkar inte som att ledningen fungerat fullt ut och haft koll. Direktionen verkar inte ha haft koll på den operativa ledningen. Och nu finns en polisaanmälan att hantera dessutom.

För personalen på ITSAMs skull och för medlemskommunerna hoppas jag att det snarast blir en stabil ledningsfunktion på förbundet.

onsdag 20 november 2013

Centerpartiets politik

http://www.centerpartiet.se/Var-politik/

Här kan Du läsa om vår politik där vi drivs av målet att hela landet ska leva. Bruka hela landet och centralisera inte allt till storstaden. Det är INTE hållbart.

Småstaden och landsbygden har så många kvaliteer som är oslagbara tycker jag.

Idag blir det fokus på inläsning och samordning.

tisdag 19 november 2013

FAS-projektet och ny arbetsmarknadsenhet i Vimmerby

Idag ska det bli spännande att få veta mer om den nya arbetsmarknadsenheten i Vimmerby kommun. ESF-projektet Focus på arbete och studier har omvandlats till en ny hållbar verksamhet i kommunen med syfte att få fler i arbete.

I synnerhet fler unga behöver stöttas för att nå arbetsmarknaden i Vimmerby och det ska bli intressant att höra mer om detta idag.

torsdag 14 november 2013

Landsbygdsdebatt ikväll!

http://debatt.svt.se/2013/11/14/forsta-att-man-kan-bo-pa-landsbygden-frivilligt/

Här krävs en synvända tycker jag och en attitydförändring. Vi är många som valt landsbygden och fokuserar på den livskvalité som finns här.

MEN tider förändras och vi med dem. Internet finns idag och skapar nya kontaktytor på olika berikande sätt.

Torgny Lindgren skrev i en av sina böcker så här:
 

UR "Norrlands Akvavit"

Eskil Holm tackar predikanten Olof Helmersson och "lovar och prisar Herren för att han fått

utföra sitt livsverk":

"Sköta jordbruket som nu var nedlagt, bygga bönhuset som nu var rivet, färdigställa den

numera avskaffade vägen till Kedträsk, starta Konsumbutiken som inte fanns längre,

försörja barnen som numera hade övergivit honom, vara ålderman i byn som numera var

avfolkad och öde, grunda folkpartiets lokalavdelning som nu var upplöst.

Vilket är ditt livsverk? Jag väljer att engagera mig politiskt även om där finns många motkrafter av olika slag och inte minst en landsbygdsfientlig politik på nationell nivå. Sverige måste satsa mycket mer på landsbygdens förutsättningar och på att hela landet ska brukas. Utan landsbygd, ingen stad! Det är nämligen landsbygden som förser staden med förnödenheter...

Idag har landsbygdsberedningen sammanträtt och här finns i alla fall samstämmighet om att landsbygden i Vimmerby kommun ska utvecklas och inte avvecklas. Resultatet av beredningens arbete i form av ett landsbygdspolitiskt program kommer ordförande Sören Sjöholm att presentera på kommunfullmäktige i februari.

onsdag 13 november 2013

Almapriset flyttar från Vimmerby !

Vad är väl ett tillkännagivande i Stockholm mot ett tillkännagivande i Vimmerby? http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-astrids-pris-fa-stanna-i-vimmerby_8723388.svd

Jag instämmer med de kloka personer som skrivit en debattartiekl om detta på Brännpunkt idag.

Kopplingen till Astrid Lindgren tappas än mer när det fina och hedervärda priset ska tillkännages i Stockholm , tycker jag. Kulturlivet sjuder på Astrid Lindgrens Näs och då är det helt rätt att ALMA-priset ska tillkännages där. 

Nog med dumheter av Statens kulturråd. Har inte kulturministern möjlighet att påverka detta? Eller är det ovilja och okunskap. Decentralisering behövs på många sätt, även av barnkulturen. 

tisdag 12 november 2013

Krafttag krävs för att öka attraktionskraften

Nu har befolkningsstatistiken kommit och det ser bekymmersamt ut för Vimmerby. Kommunen minskar näst mest i hela länet iår.  Minus 80 under tredje kvartalet, -88 på helåret, Västervik - 78, H-fred + 77.

Födelsenetto V-by - 1, resten utflyttning vilket innebär att krafttag för att öka attraktionskraften måste göras.

Brevet hemifrån eller något liknande som ökar kommunikationen med unga utflyttade och som kan bli ambassadörer för hemorten vore välkommet, tycker jag men det behövs ännu mer. En totalsatsning kring Vimmerbys fördelar som bostadsort. Goda exempel liknande den artikelserie om unga som väljer Vimmerby, som Vimmerby tidning haft. är bra tycker jag men där behövs vi också på sociala medier.

Hultsfred ökar efter många års nedgång. Grattis Hultsfred! Hur kan vi dra erfarenheter och nytta av Hultsfreds arbetssätt för att locka invånare?

fredag 8 november 2013

Mer stöd till solceller

http://www.atl.nu/lantbruk/fler-miljoner-till-solceller

Glädjande finns nu mer pengar till solcellsstöd. 1600 ansökningar har kommit in och det bekräftar det stora intresset för att bli energioberoende.

torsdag 7 november 2013

Solelsatsning i Vimmerby

Centerpartiet har föreslagit och fått med 3 miljoners satsning på solelproduktion i investeringsbudgeten. Solelpaneler ska monteras på kommunens fastigheter under de närmaste tre åren.

Detta är en riktigt bra satsning och jag förväntar mig att Vimarhem och kommunen kan samverka vad gäller upphandling för att få ett bra pris. En framtidssatsning som innebär förutsättningar för mer lokal elproduktion. Tillsammans med biokraftvärmeelen är detta kraftfulla satsningar för att ställa om till ett förnybart och lokalproducerat elsystem.

onsdag 6 november 2013

Kommunens ekonomi och investeringstakt.

Kommunens ekonomi bär inte en storsatsning på fotbollsarena, fotbollshall, konsertlokal mm vid Ulriksdal skriver Micael Glennfalk och Peter Högberg var för sig, på insändarsidan i Vimmerby tidning idag.

Då var det väl tur att S och C år 2010 var ansvarsfulla och beskrev det som Micael Glennfalk beskriver i Vimmerby tidning och på sin blogg nämligen att Vimmerby kommun måste konsolidera sin ekonomi på grund av stora investeringar i dagiset Lunden, äldreomsorgsboende mm. Finns alltså inte utrymme för stora investeringar de närmaste åren. Kommunen kan inte investera i allt som alla önskar sig, hur gärna man än skulle vilja.

Vad vi sedan långsiktigt planerar i översiktsplanen är en annan sak och ska samrådas och förankras.

söndag 3 november 2013

Rekordår på ALV med salut

Ronjaborgens fyrverkeri var storslaget och det var fullt av besökare som firade att såväl årsrekord som höstlovsrekord slagits 2013. Mikael Ahlerup och hans 470 anställda firade alltså för fullt och välförtjänt. Sista öppna dagen i parken för avgående VD och med en rekordsäsong i ryggen kan han sluta med  den äran.
Viktigt för Vimmerby med en motor som drar besöksnäringen i hela regionen. 

fredag 1 november 2013

Tomas berättar om "Ett år med solel i Frödinge!"


Första året med solel.

I och med oktober månads utgång har jag varit solelsproducent i 12 månader. Jag har inga bevis, men är ganska säker på att även höstmånaden oktober var ovanligt solig. Det blev ändå en rejäl minskning av produktionen till 224 kilowattimmar jämfört med 479 i september. Orsakerna är förstås kortare dagar, lägre stående sol, men för min del också den skuggning från en stor ek som uppstår under höstmånaderna.

Den totala produktionen under de tolv gångna månaderna blev 4.636 kwh, alltså bättre än min prognos på 4.000 kwh. Jag gissade att jag skulle använda ungefär hälften själv och sälja hälften, det stämde inte. Jag har sålt cirka 60% och således använt 40 % själv, ur ekonomisk synpunkt hade det varit bättre om jag använt mera själv.

Ekonomin är det många som undrar över och den är väldigt svår att redovisa på ett enkelt sätt. Jag hoppar över beräkningarna och går direkt på resultatet som för min del visar att jag fått ungefär 8 % avkastning på min nettoinvestering. Om jag då räknar bort 4 % i avskrivning motsvarande en livslängd på 25 år för anläggningen återstår 4 %. Inte mycket, men ändå ungefär tre gånger bankräntan netto efter skatt. Och många gånger roligare! Dessutom lär det bli bättre, om regeringens förslag på skattereduktion införs hamnar avkastningen på cirka 8 % efter avskrivning och då är det ju en affär även ekonomiskt.

Jag bifogar inte det vanliga stapeldiagrammet den här gången för att inte förvilla begreppen, diagrammet visar siffror för 2013, det jag skrivit  om nu är produktionen november 2012 till oktober 2013. Bilden nedan visar den skuggande eken, 460 centimeter i omkrets i brösthöjd och cirka 6 meter vid stubbskäret. Bilden visar det högtidliga tillfälle då Länsstyrelsen och Energimyndigheten var hos mig och kontrollmätte J.

Till sist, se upp med elbolagen, häromdagen fick jag ett förslag om avtalsförlängning för inköpt el.”Just nu kan vi erbjuda de lägsta fastpriserna på flera år” skrev E on, men när jag kollade visade det sig vara 3,5 öre högre än vad jag betalr idag! Förhandlig följde förstås och 2,5 öre gick man ner, men inte så långt att deras erbjudande blir korrekt. Det är inte bara små skumma bolag som försöker lura folk.

Tomas Holgersson

torsdag 31 oktober 2013

ALMA-priset

Självklart ska ALMA-priset delas ut på Astrid Lindgrens Näs och det är mycket bra att kommunalrådet har agerat i den frågan.

Bussresa till utdelandet har fungerat förut och borde även fungera framgent.

Allt kan inte ske i Stockholm. Kulturen finns överallt och ska decentraliseras och inte centraliseras tycker jag.

lördag 26 oktober 2013

Ungdomsfokus

Vimmerby behöver arbeta mer med ungdomspolitik! Jag har skrivit två motioner som föreslår olika åtgärder för att attrahera ungdomar. Dels motionen om att bli bättre på ungdomsfrågor och ansöka om att utnämnas till en ungdomskommun. Nu finns inte den utmärkelsen längre men att arbeta med ungdomsfokus är ju viktigt ändå.  Att starta närradion för att ge ungdomarna en röst i etern i Vimmerby är också en del av motionen.

Jag har även motionerat om att återuppta Brevet hemifrån med faktaunderlag av ungdomsforskare Mats Trondman som hävdar att det viktigaste en framtidsfokus kan göra är att hålla kontakten med alla utflyttade ungdomar. Många uttrycker nämligen att de vill flytta hem när de skaffat utbildning och /eller internationella erfarenheter. Brevet hemifrån är ett förslag men det finns säkert fler möjligheter på samma tema för att arbeta strategiskt med denna viktiga framtidsfråga för Vimmerby.

Anna Erlandsson Karlsson bekräftar i dagens Vimmerby tidning att mina tankar i detta stämmer med hennes inställning och det gläder mig storligen. 
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/55366/1/52/

torsdag 24 oktober 2013

En ära för mig!

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/55316/1/49/

Idag blev det offentliggjort att jag är föreslagen som kommunfullmäktiges ordförande i Vimmerby. Jag är hedrad över att partiet valt mig till detta uppdrag och jag kommer att fokusera och göra mitt bästa för att utveckla demokratin och kommunfullmäktiges roll i den lokala demokratiutvecklingen.


tisdag 22 oktober 2013

Danlid , ny ordförande i Vimarhem!

Centerpartiet i Vimmerby har utsett Magnus Danlid till ordförande i Vimarhem. Lycka till Magnus! Det finns många frågor att ta tag i och det är bra med en erfaren centerpartist på denna post när nu en annan erfaren politiker nämligen Tomas Holgersson valde att avsluta sitt förtroendeuppdrag där.

söndag 20 oktober 2013

Hyreshöjningar i allmännyttan?

Vimmerbys moderater, kristdemokrater , vänsterpartister och socialdemokrater är eniga om att Vimarhem ska bygga trygghetsboende i egen regi med hjälp av hyreshöjningar, utökat aktiekapital eller utförsäljning av fastighetsbestånd som Vimarhem äger idag. Det behövs ingen mer utredning om att Vinarhem ska bygga trygghetsboendet sa en socialdemokrat och ändå var det just ett beslut om ytterligare en utredning som togs. Hur ska detta sluta? Och vem ska göra jobbet ? 

Vad tycker du om att Vimarhems hyresgäster ska ge medfinansiering till hyresrätter för de som är över 70 år, säljer sin villa och flyttar till trygghetsboende ? Mycket få kommuner av Vimmerbys storlek har ett bostadsbolag som klarar av att bygga ett trygghetsboende idag.

Mitt förslag är att kolla hur exempelvis Riksbyggen kan bygga trygghetsboende liknande det upplägg som finns i Högsby.

Kommunkoncernens ekonomi och investeringsåtagande klarar inte mer just nu, anser jag. Det ska bli spännande att se vilket förslag som KD och M lägger för att få till ett bygge av trygghetsboende i investeringsbudgeten för 2014-16. Med tanke på det beslut som togs i förra veckan av KS måste det väl rimligen tas med i den investeringsbudget som ska antas i november och som KS ska hantera den 5 nov. Hur C ska göra återstår att diskutera på gruppmötet imorgon.

En artikel som jag nyss läste beskrev att hyreshöjningar försämrar samhällsekonomin på grund av att köpkraften hos hyresgästerna minskar . Kan det stämma? 

torsdag 17 oktober 2013

Förtydligande vad gäller TRYGGA BOENDEN

Så här lyder vår motion om Trygga boenden: Skälet till denna är enkelt. Vimarhems ekonomi tål inte denna investering just nu och Vimarhems hyresgäster ska inte behöva subventionera ett trygghetsboende utan det är kommunen som ska göra, tycker vi.  Det som är först i kön att byggas är fler gruppbostäder för om vi inte kan tillgodose det behovet får kommunen stora viten att betala.


Motion till

Vimmerby kommunfullmäktige

 

Skapa fler ”Trygga boenden”

Frågan om så kallat Trygghetsboende för äldre är alltid aktuell. Även om vår kommun är relativt väl tillgodosedd med moderna, lättillgängliga lägenheter, ofta med tillgång till gemensamhetsutrymmen för måltider och annan samvaro, är behovet ökande.

Ett sådant boende ger förutom trygghet och bekvämlighet för äldre även en avsevärd kostnadsminskning för kommunen. Dels beroende på att behovet av betydligt dyrare vård- och omsorgsboende skjuts fram åtskilliga år, dels att de hemtjänstinsatser som ofta behövs kan utföras rationellare och därmed billigare.

Det är därför rimligt att kommunen som har kostnadsfördelar av byggnationen av ett " tryggt boende" också bygger detsamma. Det kommunägda boendet på Granen är mycket efterfrågat och ett utökat antal lägenheter där skulle ha goda möjligheter att bli uthyrda. En fördel med byggnation på den platsen är möjligheten att utnyttja en del befintliga lokaler. Möjligen finns andra befintliga boenden som också skulle vara lämpliga för dylik utbyggnad för att skapa fler ”Trygga Boenden” i Vimmerby kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en utökning av antalet lägenheter på Granen och

att kommunstyrelsen om så visar sig möjligt vid lämplig tidpunkt framlägger ett förslag på sådan byggnation till fullmäktige.

 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Per Åke Svensson

måndag 14 oktober 2013

Fördjupad översiktsplan för Vimmerby tätort

Regina Laine har nu påbörjat arbete med en fördjupad översiktsplan för Vimmerby tätort. http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplanering/synpunkter-oversiktsplan/
I ovanstående länk kan Du som är medborgare lämna förslag och synpunkter på var Vimmerby ska planera för olika framtida bostadsområden mm. Passa på att uttrycka Dina synpunkter på webben!

Landsbygdsberedningen som är utsedd av fullmäktige att jobba fram ett landsbygdspolitiskt program har sitt första sammanträde ikväll och här är det viktigt att på olika sätt få med det arbete som gjorts i de lokala utvecklingsgrupperna och samhällsföreningarna under ledning av Ingrid Blanck.

Nästa fullständiga ÖP kommer att göras 2017 och då är det viktigt att förankra det landbygdspolitiska programmet så att aktuella delar kan införlivas i nästa ÖP. Landsbygdsfrågorna är centrala för att hela Vimmerby ska växa! Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa.

lördag 12 oktober 2013

Välkommen till C på marknaden idag!

Centerpartiet i Vimmerby finns på marknaden idag. Om du svarar på vår enkät får Du en påse prima potatis från Axelssons i Aby. Välkommen! 

torsdag 10 oktober 2013

Franska gymnasister i stan!

Ikväll kom de från Nantes, tretton utbyteselever som ska tillbringa tio dagar i vår stad. Julia ska bo hos oss. Riktigt trevligt att dotterns lärare i franska: Ulrika Öst ordnar detta utbyte. Internationella erfarenheter är så viktigt idag. Till påsk åker Vimmerby gymnasiums franskaelever till Nantes. Ovärderligt bra tycker jag. 

onsdag 9 oktober 2013

God morgon Vimmerby

Jag var en av få politiker som valde God morgon Vimmerby idag och det var synd för frukosten var god och programmet intressant. Pigge Werkelin berättade om entreprenörskap och många egna erfarenheter. Rädslan att göra fel är en av de mest förlamande effekter som han upplever och där är jag benägen att hålla med. Man måste Våga för att Vinna!

Många var där och lät sig inspireras! Hur många som tecknade sig som delägare i Gotlandsbåten återstår att se. VVV förmedlades och det har jag skrivit om tidigare. Visby-Västervik-Vimmerby bör enligt Pigge jobba gemensamt med utveckling av destinationen. 

måndag 7 oktober 2013

Presskonferens idag!

Det nya systemet för renhållningen med två fyrfackskärl presenterades av mig, Ingemar Svanström och Lars Rosander  Hultsfred idag. Tjänstemännen som arbetar med renhållningsplanen var givetvis också med. Det finns tre olika val som abonnenterna kan göra utöver standardalternativet med fyrfackskärlen så nu hoppas vi att det finns något som passar alla.För hushåll med Max. två personer finns fyrfackskärl på 240 liter istället för 370.  Läs mer i Vimmerby tidning imorgon! 

Solelrapport, september

Här kommer Holgerssons månatliga spännande solrapport:

Mera sol, flera siffror, men för lite verkstad.

Precis som augusti blev årets septembermånad ovanligt solrik. När oktober också gått har jag haft min solelsanläggning i ett år och summeringen måste bli att det varit ett väldigt bra år för solel. Efter den här soliga sommaren är det lätt att glömma hur försommaren var, maj var ”medelmåttig” och juni var en av de fuktigaste junimånaderna på 50 år. Men hösten ar varit desto bättre. I september kom jag upp i 479 kilowattimmar och det är bra, men som förhoppningsvis framgår av diagrammet har mina ”staplar” nu ändrat karaktär efter att ha varit nästan identiska under fem månader.

Jag har den här gången bifogat sifferunderlaget till diagrammet vilket är tänkt att göra informationen tydligare. Min totala produktion är som synes 4.313 kwh hittills i år och så mycket mer lär det inte bli. Jag hade räknat med 4.000 kwh om det gick bra vilket det således gjort.Som jämförelse kan jag nämna att jag innan solelseran gjorde av med knappt 7.000 kwh per år.

Omvärldsanalysen den här gången är lätt att sammanfatta, det händer alldeles för lite och det går alldeles för s   a   k   t   a. Med omvärlden menar jag Sverige och verksamheten jag tänker på är utbyggnaden av solel och övergången till eldrift  för personbilar. Inkluderar vi olje- och grannlandet Norge i omvärlden är läget helt annorlunda, där ligger elbilar i topp när det gäller nybilsförsäjning.

När FN:s klimatpanel häromveckan presenterade sin senaste rapport var naturligtvis media, politiker och andra beslutsfattare ute på banan och talade om det allvarliga läget, nödvändiga åtgärder och jordens framtid. Efter en vecka verkar allt vara glömt – bedrövligt!!!

Förutom ljuspunkten Norge så kommer allt flera stora bilfabrikanter med nya eldrivna bilar. Och utbyggnaden av solel i Sverige och i andra länder ökar hyfsat bra, men takten borde mångdubblas.

I Vimmerby är en laddstolpe på gång, bra, men det är först när det finns tillgång till snabbladdning som jag blir nöjd.

Tomas Holgersson

 

lördag 5 oktober 2013

Lördag kväll i Vimmerby

Reflekterar över att centerpartiet i Vimmerby är inne i nomineringsarbetet. Många kandidater kommer att satsa även om det är rätt svårt att få unga att satsa fullt ut. Det politiska systemet kanske måste fundera över hur tidskrävande det är med politiska uppdrag och göra det enklare att kombinera med livspusslet, familj och karriär. 
Tre motioner lades av C i måndags och det visar på att vi är ett aktivt och produktivt parti. 

måndag 30 september 2013

På väg mot Den goda arbetsplatsen!

Jag är glad för att min och Anna Svenssons motion om den goda arbetsplatsen bifölls av fullmäktige ikväll men jag är häpen över den debatt som följde. Helen Nilsson och Peter Högberg gick på i ullstrumporna och jag fick lugnt förklara att jag och Anna inspirerats av Jan Henrikssons motion om friskvårdsmassage men att vår motion handlar om mycket mer än friskvårdsbidrag. Vi vill att Vimmerby kommun ska bli föredömligare som arbetsplats och en förebild som andra arbetsplatser inspireras av. Jag vill att alla medarbetare i Vimmerby kommun ska gå till jobbet med glädje och spänst även om det är en naiv tanke. För att komma märmare den visionen behövs det en strategi , ett utarbetat kostnadsförslag för genomförandet av strategin och en arbetsgrupp med bred kompetens som tar fram underlagen. Det sorgliga i sammanhanget är att en av att-satserna ville ha underlagen klara till budgetarbetet 2013 och den rambudgeten har vi ju redan tagit. Tänk om det kan finnas utrymme för insatser i detaljbudgeten. Det måste vi ju kolla på nu när motionen är bifallen för att vänta till 2016 med att infria motionens syfte har i alla fall inte jag lust med. Otålighet är en dygd! Skrid nu till verkstad KS! Redan imorgon ska jag påminna oss om det! 

På förekommen anledning har jag alltså även skrivit och lämnat in en motion om snabbare motionshantering till fullmäktige ikväll. Inspirerad av  Nybros modell med maximalt sex månaders handläggning.


Transportplan för landsbygden!

http://selandet.wordpress.com/

Christel Gustafsson på Jordbruksverket beskriver hur de ser på förslaget till ny transportplan för landet och att det saknas en del i den vad gäller landsbygdens behov av vägar och landsvägar. Om det inte går att lasta fullt för att man riskerar att köra sönder vägen så är det ju bekymmerssamt att vara företagare inom de gröna näringarna. Transportplanen borde verkligen haft ett avsnitt som heter Samhällsplanering för attraktiva landsbygder, tycker jag. Vad tycker du?

Måndag morgon!

Idag fanns ett fantasifullt men orealistiskt förslag vad gäller Vimarhem som framfördes av Johan Rosén. 

Ett inlägg av Curt Tyrberg fanns också och som sätter fokus på behovet av gruppbostäder som är skriande i Vimmerby. Så olyckligt att Pistolsmeden inte kom igång. 

Mycket är på gång och många frågor hänger i luften, tycker jag. 

torsdag 26 september 2013

Frostnupet!

Tomas Holgersson har varit en mycket bra ordförande för Vimarhem och jag beklagar att han nu väljer att sluta. Samtidigt förstår jag situationen. Ekonomin klarar inte fler åtaganden just nu. Det krävs konsolidering av ekonomin i Vimmerby just nu! Det är att ta ansvar för skattebetalarnas pengar, anser jag . Kommunkoncernens låneskuld är stor nu och det kräver klokhet och ansvar! 

onsdag 25 september 2013

Elbilar?

Johan Ehrenborg beskriver att det finns problem med infrastrukturen för att det ska bli ett uppsving för elbilarna.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3762978.ece

Detta bekräftas även på nyheterna där man anger att endast 3 % av nyregistrerade bilar drivs på ett fossiloberoende sätt.

Här krävs krafttag, helt klart

måndag 23 september 2013

ÅBRO går med stor vinst och beskriver varför i DI idag!

http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/23/svenska-bryggeriet-icahandlare-bryr-sig-inte-om-kvalitet/

Åbro har lämnat den svenska dagligvaruhandeln som inte alls bryr sig om kvalité och så har man valt att satsa helhjärtat på export.

Fjloårets livsmedelsexportpristagare håller stilen och gör en vinst på 103 miljoner tack vare detta nya fokus.

Bra för Vimmerby, bra för Åbro och dåligt betyg för ICA!

Nominera till årets miljöstipendiat i VIMMERBY!

Glöm inte att nominera! Läs mer på http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/bygga-bo-miljonyheter/miljostipendium/

Viktigt att det kommer in stipendiater! Äras den som äras bör! 10 000 kr är priset utöver den stora äran. Prisutdelning sker på Kommunfullmäktiges decembermöte.

Vimarhem?

För den som vill läsa om Vimarhem så finns det gott om platser på nätet som berättar om vad som sker vad gäller det ärende om flyttstädning som beskrevs i Rapport igår kväll:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/julia-fick-flyttstadrakning-pa-17-000

Vimarhem har agerat och på vilket sätt beskrivs här :

http://www.hemhyra.se/kalmar/vimarhem-upphandlar-stadning-efter-javsmisstankar

Peter Högberg bloggar om detta och han påstår att Tomas Holgersson är tondöv och ifrågasätter om han kan sitta kvar som ordförande:

http://hogbergstankar.blogspot.se/

Ikväll är det alliansgruppmöte inför kommunfullmäktige. Då kommer detta sannolikt att beröras.

Förmedla gärna Dina synpunkter via mejl eller via en kommentar här!

Vad gäller trygghetsboende så finns det även att läsa här:

Utredningen av Vimarhem: http://www.vimarhem.se/econtent/481

Kommunalrådets uppfattning om densamma: http://vimmerby.blogspot.se/2013/08/fokus-pa-aldre-i-vimmerby-i-host.html där det står att debatten om trygghetsboende kommer upp i september på fullmäktige men det stämmer inte för det är framflyttat till oktobersammanträdet.

Hur KD vill göra framgår här och det som är intressant är ju att ekonomin löser man senare...http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/54800/1/68

Konsekvenser av förslaget att avveckla Vimarhem som bolag hoppas jag att KD har koll på och det vill jag fråga om ikväll på gruppmötet.

Avslutningsvis vill jag länka till Peter Högbergs blogg om isande kyla från öster: http://hogbergstankar.blogspot.se/2013/09/en-isande-kyla.html

Idag skiner i alla fall solen så vi får hoppas att den värmer även Peter Högberg och att hans bloggande då hamnar på en mer konstruktiv nivå och berör sådant som är socialdemokraternas linje i dessa frågor. Än så länge vet vi i alla fall inte mycket om socialdemokraternas politiska linje i denna fråga genom att läsa bloggar, men det kanske kommer fram mer på fullmäktige i oktober då frågan om vem som ska bygga trygghetsboende och när det ska ske med mera ska avhandlas..

Vimmerby fiber?

Vilka har rätt till den lägre anslutningsavgiften på 5000 kr? Som jag tolkar beslutet i kommunfullmäktige är det alla som bildar och är en del av ett byalag och därigenom har en kostnad för infrastrukturbyggande i ett acessnät. Typ Djurstorp osv.

Några tror att Södra Vi har rätt till den lägre anslutningsavgiften. Det påstås att en konsult hävdar det och detta måste givetvis bringas klarhet i snarast.

Eftersom definitionen av detta är budgetpåverkande så måste det väl tas ett beslut i KF om detta, eller? Först IT arbetsgruppen som bereder och sedan KS för beslut och sedan KF för det slutgiltiga beslutet om vad som gäller. Hur brådskande är det för denna prosess tar några månader att genomföra på ett demokratiskt sätt och jag tror att den kräver en del diskussion då det hävdas från vissa håll att man ska utgå från definitionen av tätort. Det tror jag inte blir optimalt då delar av exempelvis Tuna sannolikt skulle kunna ingå i en tätort och samtidigt kunna ingå i ett byalag. Denna gränsdragning måste vi i politiken klara ut snarast. Fullmäktigebeslutet är tydligt och det anger att om man är en del av ett byalag och har kostnader för det så har man rätt till den lägre avgiften.

Rätta mig om jag har fel tolkning.

söndag 22 september 2013

Fossilfritt är framtiden!

http://www.centerpartiet.se/

Centerpartiet har antagit ett program för ett fossilfritt samhälle inom en generation och utan kärnkraft.   Centerstämman i Karlstad levererar exakt det jag förväntade mig och nu kan vi gå till val på ett hållbart partiprogram som bygger på ett hållbart val och på att hela Sverige ska brukas och utvecklas. Bra jobbat alla ombud!

lördag 21 september 2013

Kommunal demokrati mm

Wesik skriver idag om många av kommunens affärer och vill diskutera dem så här i efterhand eller under pågående byggnation. Bra med en diskussion och med synpunkter på hur skattemedel hanteras av kommunstyrelsen och kommunledningen tycker jag .

Kristdemokraten Göran Gustafsson vill lägga ner det kommunala aktiebolaget Vimarhem och en direkt konsekvens är att staten tar ut en stämpelskatt på cirka 15 miljoner vid en sådan affär. Hur ansvarsfullt är det när man har skattemedel att fördela ? Ytterligare konsekvenser av hela trygghetsboendediskussionen vågar jag knappt fundera över. Jag tror att det är många energitjuvar här helt i onödan. Vimarhem , socialnämnden och kommunstyrelsen måste snarast sätta sig vid samma bord med ett vitt papper och resonera om den optimala byggnationen av framtidens bostäder i Vimmerby. Vad säger ÖP , vad vill medborgarna och vad klarar kommunens ekonomi är viktiga frågor i detta sammanhang. Lyft blicken och resonera sakligt är mitt inspel idag! SABO har utbildningar om ekonomi i kommunalt ägda fastighetsbolag. Det vore intressant för KS att få del av innan debatten fortsätter för att kunna lägga den på en mer saklig och möjlighetsbaserad nivå.

Jag efterlyser en saklig dialog som bygger på fakta för att demokratin ska fungera och för att vi ska få resurseffektivitet i kommunens ageranden.

ITSAM är en annan del av Vimmerby kommun och här har Conny Forsberg som är en av cheferna på ITSAM kommenterat och förklarat på ett vällovligt sätt i ett av mina blogginlägg här nämligen ITSAM del 2. Att vara överens om att man inte är överens är också att vara överens och jag tycker att Conny Forsberg skrev och uttryckte tydligt hur ITSAM resonerar och arbetar strategiskt med utbyte av datorer och investering i kopiering med "Follow print"". Tack för inspel!


Den 26 september kommer WSPs granskning av ITSAM. Då kommer del 3 om ITSAM.

Räkna med Centerpartiet!

Lena Melin skriver att det mycket väl kan bli så att Centerpartiet kommer att överraska i valet om nästan exakt ett år. Och jag bär samma känsla här hemma i Vimmerby ! http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article17515261.ab

Ett bra ideprogram som partiet står enat bakom, en stark ung kvinna med självförtroende och intelligens som ledare , många unga och många äldre och erfarna och ett jämlikt öppet parti ligger helt rätt i tiden och det talar för att Lena Melin kommer att få rätt. Centerpartiets rötter är starka och det är sällan ett stabilt parti röstas ur riksdagen. Tvärtom vi siktar på ett bra valresultatet 2014 och ett ännu bättre 2022 då vi har siktet inställt på 20%.

Nu kör vi! 

fredag 20 september 2013

Folkrörelse

Lyssnar på en föreläsning om folkrörelsens historia. Spännande att höra detta på Sånga Säby som haft den framgångsrika Föreningsskolan från 1944-1971. 

Folkrörelsearbete tar tid och det är bra för då hinner beslut förankras. 

LRF har hela personalen samlad i två dagar och vi får uppleva en palett av många engagerade interna kompetenser. Goda exempel varvat med framtidsplaner och stora förändringar framöver. Många möjligheter och en del utmaningar ligger framför oss. 

Under konferensen skapar två konstnärer ett konstverk med inspiration av föreläsarna. Kul grepp att se det växa fram intill scenen där olika personer agerar. 

torsdag 19 september 2013

Centerpartiets vägval?

Jag läser alla möjliga inlägg med råd om hur centerpartiets framtida fokus ska vara på SvD i en chatt. Denna fastnade jag för som Christian har formulerat:
"Jag tycker att Centern bör återgå till en mer konservativ profil och definivt ta avstånd från den nyliberala vägen som Lööf har valt. Nyliberalsimen dog samma dag som Lehman Brothers kollapsade hösten 2009. Misstaget som Centern har gjort är man trott att den starka urbaniseringsprocessen i Sverige samt förändringen från jordbruks/industrisamhälle innebär att människor ändrar politisk uppfattning. Jag tror att det finns en stor och livskraftig landsbyggsromantik och konservativ ådra även hos dem som har flyttat från landet till staden. Slutsats; återgå till centerrörelsens klassiska värderingar såsom decentralisering. miljö, hela landet ska leva samt ta återigen upp motståndet mot kärnkraften. Stryk alla andra dumheter som som kom upp i samband med idéprogrammet såsom; platt skatt, fri invandring och andra neoliberala förslag."

Vad tycker du? 

Hoppas att debatten blir bra och besluten ännu bättre på stämman i Karlstad! 

Kommunkoncernens ekonomi

Vi fritidspolitiker har ett stort ansvar att förvalta medborgarnas inbetalade skatter på ett mycket förnuftigt och demokratiskt sätt. Därför är det viktigt med noggranna kalkyler och underlag samt kvalitetssäkring och en öppen demokratisk debatt och dialog inför beslut om stora investeringar. Det får inte gå för fort och fel i demokratibranschen, tycker jag. Vad tycker du skattebetalare?

onsdag 18 september 2013

Kristian Gidlund fattas oss!

Ett av de mest berörande sommarprogrammen som jag upplevt är Kristian Gidlunds. Jag stannade vid Rimforsa motell i somras och grät när han beskrev hur han önskade att hans familj inte skulle förlamas av sorg när han dör utan minnas honom och hans gärning på ett fint sätt och han uppmanade dem att ta vara på livet medan man har det.

Han beskrev också samtal med det barn som han aldrig skulle få uppleva men som han längtade så stort efter. Hur han skulle vara som far till sitt älskade barn. Så fint och så starkt rörande! 

Lyssna på Kristian och låt hans minne och gärning leva! 

Samverkan med Linköpings universitet

Kommunstyrelsen fick igår en genomgång och utvärdering av kommunens kontaktkontor med Linköpings universitet. 2013 har det lett till tre forskarsamarbeten och cirka 20 studentuppsatser. Jag tror att arbetet kan utvecklas genom större införsäljning av universitetets möjligheter för företagen. Vad kan man få hjälp med och hur mycket krävs av företaget? En ny satsning lanserades som bygger på att studentgrupper får uppdraget att utveckla idéer som företagen delar med sig av och som sedan enligt en finsk modell utvecklas och sälja tillbaka till företaget enligt ett visst avtal. Det skulle vara kul om vimmerbyföretagare skulle testa den möjligheten. Mercatus, Mediapartner, Ljunghälls, Åbro, Arla känns som företag som skulle kunna bära på ideer som man inte hinner utveckla enligt min ytterst subjektiva reflektion.

Jag tror att det bästa vore om flera kommuner delar på ett och samma kontaktkontor med minst två anställda. Mitt förslag är att undersöka samverkan med Eksjö, Hultsfred, Kinda och Västervik . Ibland är det mycket fruktbart att strunta i länsgränsen och kommungränsen när man ska utveckla innovativa arbetssätt med en tydlig aktör som Linköpings universitet . Även offentligt arbete kan stöttas i forma av studentarbeten.