torsdag 31 mars 2016

Infärgning, ämnesintegrering

Heldag på Gamlebygymnasiet idag med mina kollegor där. Vi ska diskutera och föreslå infärgning av olika kurser.

Hur ska vi kunna ämnesintegrera mer. En tanke som jag har är att utbilda fler "planetskötare" enligt Johan Rockströms metodik. Klimatet kräver att vi blir fler planetskötare och det brådskar. 

Lyssna gärna på hans vinterprat eller sommarprat som blivit ett av de mest lyssnade iår. Det ger hopp om att viljan och intresset finns för klimatarbete. 

onsdag 30 mars 2016

Fokus på ökad attraktionskraft idag

Igår var Marcus Oscarsson från TV4 i Vimmerby och gav lite goda råd till oss politiker i Vimmerby. Demokratiaspekten var i fokus och att öka delaktigheten var det tydliga budskapet till oss. 

Kristina Alsér fortsatte på samma tema och gav oss råd kring hur viktigt det är med en gemensam målbild och att det krävs samverkan för att nå målet. 

Bra reklam för vårt Vimmerby fick vi via FB där Marcus Oskarsson har en sida med 150000 medlemmar. Han tackade Vimmerby för en bra dag och den har nu gillats av mer än 1000 personer på mindre än ett dygn. 

Gratis marknadsföring blev resultatet och en mycket givande dag för vår kommun, för oss politiker och för den personal som deltog i inspirationsdagen. 

Idag träffas en mycket spännande samling människor i ett möte med advisory board för projektet/processen med att göra en social, lokal utvecklingsplan för hela kommunen. 

Resultatet av det arbete som leds av Carina Östh och hennes projektmedarbetare Patric Engqvist kommer att bli avgörande för kommunens utveckling. Både hårda och mjuka faktorer kommer att ingå i strategiarbetet och målet är som sagt en ökad attraktionskraft för hela kommunen. 

Jag vill tacka alla för de inspel i arbetet som gjordes idag. Ingen nämnd, ingen glömd. Tillsammans ökar vi attraktionskraften, kommunen, näringsliv, föreningsliv, unga och gamla i hela kommunen. Den  gemensamma målbilden är ett attraktivt samhälle med hög delaktighet. tisdag 29 mars 2016

Företagande på nytt sätt!

Fick ett tips om egenanställning som kan vara ett sätt för fler att kunna förverkliga en idé utan att behöva starta ett företag. 

http://bolagskraft.se/?gclid=CIDgxJeE3ssCFaHUcgodeJAAyQ

Vimmerby kommun har 2015 en mycket minskande statistik för nyföretagande trots att näringslivet och besöksnäringen går bra i Vimmerby. Vad är skälet till att Vimmerbybor väljer att inte  "starta eget" i lika stor omfattning som tidigare? Var finns Gnosjöandan i Vimmerby och hur stimulerar vi den från kommunens sida?  2015 var vi rankade på plats 284 jämfört med plats 118 år 2012. 

http://www.nyforetagarcentrum.com/virtupload/nyforetagarcentrum/content/114/Kommun2015B_rank_PM160302.xls

Vimmerby minskar sitt nyföretagande med 19,1 procent mellan 2014 och 2015. Vad gör ÅRE som vi också kan göra? Vi har deltagit i samma destinationsutvecklingsprojekt och vår näringslivsenhet har utbytt erfarenheter flera gånger med ÅRE och andra starka besöksnäringskommuner i landet. Hoppas att det bär frukt inom några år. Vi har fantastisk potential och nu behöver samverkan utvecklas för att öka en hållbar tillväxt i vår del av världen. 

Företagsskola, entreprenörskap mm. PRAO i skolan? Vad behövs? Starta eget- kurser? 

Jag tror att det krävs samverkan, nytänk och kreativitet. Ser fram emot arbetet med en social lokal utvecklingsplan och mötet med styrgruppen på onsdag. Dessa frågor måste finnas med i det arbetet. 

måndag 28 mars 2016

Annandagen!

Påskledigheten är snart slut och det blir en hektisk början på nästa vecka. 

200 personer samlas på Kalles Lek och lattjo imorgon för en frukost tillsammans med Marcus Oscarsson på TV4. Virserumssonen som gör succe som politisk kommentator. 

Kristina Alsér kommer också att göra oss sällskap, Kronobergs läns landshövding sedan många år. 

På förmiddagen ska det sedan bli inspiration för politiker i kommunen på Näs då vi ska diskutera samarbetsklimat och en gemensam avsiktförklaring tillsammans med Marcus Oskarsson och Kristina Alsér. 

KS AU har ett extra sammanträde om bland annat årsredovisningen på eftermiddagen och sedan blir det DS AU -möte i Högsby på kvällen. 

En intressant dag och att vara utvilad inför denna dag kommer att vara ett krav för att optimera upplevelsen och insatsen. Ska ägna mig åt att kasta in den sista veden inför nästa vinter i vindarnas hus. STORT TACK, pappa för leveransen! 

Årsredovisningen ska också läsas noggrant en tredje gång idag och ikväll eller imorgon bitti gör Erik Paulsson och jag en avstämning som vanligt före sammanträden så att vi delar samma bild av vad vi ska agera och reagera på. Jag måste också ta ett samtal med Anna Svensson och Peter Karlsson om några saker i årsredovisningen.  Märkligt att det alltid blir redaktionella grejjer trots att den genomlästs säkert tusen gånger redan av proffsiga medarbetare. Av erfarenhet vet jag att publikationer måste korrläsas upprepade gånger och jag bidrar gärna med min tid för ett bra resultat. Årsredovisningen är ett viktigt dokument för framtidens politiker och medborgare. 

På onsdag ska jag delta i det andra mötet med  advisory board för framtagandet av en social lokal utvecklingsplan. Det första mötet i december var mycket givande så jag har stora förväntningar inför detta möte. 

lördag 26 mars 2016

Solelen föreslås få enklare regler

http://bengtsvillablogg.info

Jag läser den förträffliga bloggen Bengts villblog som har fokus på att bringa klarhet i solelens möjligheter. I de senaste inläggen kan vi med glädje konstatera att regeringen avser att rätta till ett fel i momsslagstiftningen som inneburit att en del solelproducenter valt att inte sälja sin överskottsel. 

Regeringen föreslår ett undantag så att solelproducenter inte behöver momsregistera sig för att kunna sälja sin solel. Detta nollsummespel har bara skapat ökad administrativ börda och inte gett skatteintäkter till staten varför vi nu kan lovorda regeringen som föreslår denna ändring. Läs mer på villabloggen i länken ovan. 

Solelbranchen går som tåget och jag fick en inbjudan att vara gäst på Rotary den 5 april då solelföretagaren Martin Rosenblad från Solortus i Björnsholm ska föreläsa om solel. Tyvärr har jag förhinder men jag hoppas att vi ska kunna installera solpaneler på villataket för egen solelproduktion så småningom. Problemet är att det är fullt med solvärmepanelser för tillfället. 

Solortus har monterat panelerna på Badhusgatan och både levererat och monterat på Curt Tyrberg och Jan Edvardssons privata villatak. Jag gissar att det kommer att bli fler solaffärer i kommunen. Inte minst kommunen skulle tjäna på mer egen produktion utöver den biobränsleelen som produceras på Tallholmen. 

Många lantbrukare har perfekta tak för solelsproduktion och så finns det en föregångare som bygger ett solanpassat tak på sin nya ladugård , norr om Kalmar och säljer solandelar till alla som hann teckna sig. De sålde slut på mindre än två veckor. Investeringen är på över 6 miljoner och kommer att leverera hushållsel till cirka 100 villor (600 000kilowattimar /år). Läs mer om den klimatsmarta satsnngen här: http://www.mynewsdesk.com/se/kalmar_energi/pressreleases/kalmar-energi-och-elia-tecknar-avtal-om-noebble-solpark-1331399

Veronica och Lennart Svenzen heter lantbrukarparet som satsar på byggnation av den tredje största solparken i Sverige. 

torsdag 24 mars 2016

Om Smålands flora och mitt älskade Småland!

Idag läser jag Smålands flora! Ett fantastiskt botaniskt verk med målande beskrivningar. Livet är ju mer än politik...och pedagogik!

GLAD PÅSK, alla läsare! Njut av ljuset, våren och värmen!

onsdag 23 mars 2016

Matmässa och distriktsstämma på VALHALL i Hultsfred

9 april samlas vi i Hultsfred för Världens bästa matmässa och distriksstämma. Maken underhåller till den närproducerade lunchen. 

Välkomna! 

Dymmelonsdagsfunderingar

Jag hade fantastiska möten under gårdagen som kommer att leda till stora förbättringar i Vimmerby kommun. Det viktigaste mötet var det som personalchef Monica Bergh bjöd in till gällande politikens och tjänstemännens ansvar för kommunens arbetsmiljö. Det blev ett mycket bra samtal om hur vi ska förbättra arbetsmiljön i kommunen och det bokades även in ett uppföljande möte. Alla förvaltningschefer utom Anna Erlandsson Karlsson som var på semester fanns på plats tillsammans med kommunfullmäktiges presidium och KS AUs ledamöter. 

En av frågorna som diskuterades var att tjänstemännen inte ska utsättas för kritik under en interpellationsdebatt. Att påstå att en tjänsteman felaktigt har tagit beslut som politiken fått ändra är inte OK och leder till ett arbetsmiljöprobelm. Kommunfullmäktige är kommunens direktvalda högsta styrande organ och där måste det råda en mycket tydlig ordning och demokrati där en tjänsteman som sitter på läktaren inte ska behöva höra att en viktig funktion i kommunen inte behövs för det kan politiken sköta. Jag delar inte alls den bilden utan anser att den nyanställda trafikingenjören Maria Åkerö ska få en bra start där vi politiker skickar signalen att hennes arbete är mycket viktigt för vår kommun och för oss politiker då vi är i behov av expertkunskap inom trafikfrågorna. 

Tjänstemännens expertroll måste lyftas och förtydligas för alla politiker i vår kommun. En av cheferna beskrev hur han ser på ansvarsfördelningen så här. En tjänsteman får ett uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med faktaunderlag. Därefter lyfts förslaget till beslut och diskussion på ett sammanträde där politikerna kan ha synpunkter på tjänsteskrivelsen. Det kan leda till vissa redigeringar före beslut. När politikerna beslutat enligt tjänsteskrivelsen så är det politiken som äger beslutet och har ansvaret för att förklara och försvara detsamma. 

Jag ser det som avgörande att politikerna stöttar och står bakom sina tjänstemän för att kommunen ska fungera demokratiskt och kostnadseffektivt. Samverkan måste bli bättre och det är allas ansvar. "It takes two to tango!"

Därefter träffade vi en medborgare som har idéer om hur bostadsmarknaden och tillväxten i Vimmerby skulle kunna utvecklas. Även det var ett bra möte med möjlighetsfokus. 

På kvällen deltog jag i den kommunregionala sektionens möte i kommunhuset i Mönsterås. Där diskuterade vi regionfrågan mm under ledning av Roland Åkesson. Många kloka synpunkter lades fram och ett strategitänk klring storregionbildningen diskuterades. Partiöverläggningar mellan S, M och C i länet kommer att äga rum i april med anledning av förslaget till ny storregion. 

Det viktigaste nu är att detta leder till en decentralisering och flytt av makt från Stockholm till regionerna. En fyrkärnig region ser jag framför mig som kan ta ett bättre grepp om sjukvård och infrasturkturen i Småland och Östergötland dva Östra Götaland. 

Idag sammanträder BUN och så har jag en intressant lunch om ett spännande utvecklingsprojekt som jag försöker skapa förutsättningar för tillsammans med några kloka personer.   

Kallelsen till BUNs sammanträde idag kan du läsa här: 

http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kallelser_protokoll_politiker/bou/Kallelse%20BUN%202016-03-23.pdf

tisdag 22 mars 2016

Kommunfullmäktige 21 mars med demokratiutvecklingsfunderingar dagen efter.

Ett kort KF- möte med få ärenden. Det pendlar friskt och debatterna är bra och håller numera en hygglig ton, tycker jag. Det är så befriande att ledamöterna kan uttrycka olika synpunkter och votera utan personliga påhopp. Demokratiarbetet och debattklimatet förbättras kontinuerligt med Tomas Peterson vid rodret för KS.

Det blev återremiss på vår motion om att ta fram en integrationsstrategi/inkluderingsstrategi genom att tillsätta en fullmäktigeberedning med alla partier i kommunfullmäktige. Skälet är att det finns en annan motion i samma ärende som inte är behandlad av KF och dessa borde avgöras samtidigt. 

M och S anser att arbetet med att ta fram en strategi redan är påbörjat inom socialnämnden vilket oppositionssamordnare Erik Paulsson inte har märkt av. Är det så att tjänstemännen börjat med arbetet finns inget hinder att förankra och snabbt ta fram en strategi via en beredning . Fördelen är att alla partier får vara med från början på ett mycket mer demokratiskt sätt. Kostnaden belastar inte socialnämmnden om man tillsätter en beredning och det är ytterligare en fördel.

Politiken i Vimmerby behöver samverka mer för att utveckla arbetet och beredningar är ett effektivt sätt för politiker från olika partier att mötas. Även politiken behöver mötesplatser utanför nämnderna eftersom alla partier inte är med i nämndsarbetet. 

En revions- och demokratiberedning vore också önskvärt när nu arbetet med politisk organisation och arvoden inför nästa mandatperiod ska arbetas fram. Minst ett års arbete bör vi räkna med för att det arbetet ska bli förankrat i partierna. Beslut om det i KF senast i slutet av 2017 föreslår jag. Arbetet måste startas och utvärdering av den dyra modellen som kostat cirka en miljon mer 2015 jämfört med 2014 måste diskuteras. Har politiken levererat bättre med hjälp av en miljon mer i arvoden? Är samverkan mellan politik och tjänstemannorganisation bättre nu? 

Återremisser, folkomröstningar, kraftiga opinionsyttringar är inte bra för attraktionskraften för kommunen. Samarbetet mellan tjänstemän och politiker där tjänstemännen ska ha ansvaret som experter och ta fram beslutsunderlag så att politikerna ska kunna fatta bra beslut för medborgarna med en bra medborgardialog är min bild av ett kostnadseffektivt och kvaitativt kommunalt arbete. En avsiktsförklaring som diskuteras i alla partier och där tjänstemannaförslaget diskuteras på ett gruppledarmöte före antagande är avgörande för att avsiktsförklaringen ska få betydelse för det dagliga politiska arbetet.

Ikväll ska jag på kommunalregional sektion i Mönsterås och träffa bland annat Roland Åkesson. Han är Sverigebäst på just det som jag beskrivit ovan, anser jag. Mönsterås kommun är ett föredöme vad gäller ordning och reda på ekonomin och ett bra näringslivsklimat samt en bra medborgardialog. Christina Davidsson, Mats Hugosson, Stina Johansson Evertsson, Lars Rosander, Christer Jonsson, Christofer Johansson är också mycket intressanta och erfarna personer att bryta tankar med vad gäller kommunpolitik. 

På dagen idag har jag tre intressanta möten inbokade. Först ett mycket viktigt möte som personalchefen bjudit in till gällande arbetsmiljön i kommunen. Alla anställda ska ha en bra arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt och daglign känna uppskattning för sina insatser. Därefter ett inofficiellt möte om hur vi kan få igång bostadsmarknaden i Vimmerby. På eftermiddagen ska jag träffa Johanna Stejdahl som är verksamhetsledare på föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. 

måndag 21 mars 2016

Fullspäckad dag idag!

Idag är en viktig dag på många sätt. 

KS AU sammanträder och ska diskutera vilka besparingar som de olika nämnderna ska räkna på för att nå budget 2016.

Yttrande över kollektivavtalsbeslutets överklagande ska vi också bereda i eftermiddag.

Jag kommer att diskutera Kulturskolan och Fabrikens samverkan med BUN och förknippade kostnader med flytten av Fabriken. Finna två medborgarförslag om Naturkunskapssalen på agendan idag. 

På KF ikväll kommer vi att ställa flera frågor till S och M. Stjärnevikskollot, flytten av Fabriken mm är viktiga frågor för kommunens ekonomi liksom tidpunkten för istillverkning i Ishallen i höst. 

Tillsättandet av en fullmäktigeberedning för en inkluderingsstrategi /integrationsstrategi är också en viktig fråga ikväll. Vi har skrivit en motion om det som vi kommer att yrka bifall på och som vi vill att alla partier i KF ska arbeta med och att den inte endast ska finansieras av socialnämnden som redan har en ansträngd budget. . 

söndag 20 mars 2016

Tacksamhet

Den 20 mars, på dagen för vårdagjämningen så vill jag bara reflektera över det senaste året och känna tacksamhet över det jag får uppleva i mitt liv med min älskade familj och med mina kära vänner. 

Kärleken och livet, helt enkelt. Tack!

Och självklart vill jag också passa på att tacka min mor för att hon valde att bära fram mig och föda mig för snart femtio år sedan. 

En före detta kollega skickade en hälsning i julas som värmde...TACk även för den! 

Ha nu en fin dag alla! Imorgon väntar mina kollegor och elever i Gamleby på förmiddagen och KS AU på eftermiddagen samt Kommunfullmäktige på kvällen. Därför krävs vila och lite innebandychill med sonens lag ONYX som kvalar till Allsvenskan med match mot Tullinge idag i Rosvalla arena. Gratis websändning gör att man kan uppleva matchen hemma i soffan! Passar perfekt idag!

lördag 19 mars 2016

IT-besparingar

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/elever-lagar-datorer-sparar-tusentals-kronor

Intressant metod att minska kostnader och samtidigt undervisa om datorer. 

fredag 18 mars 2016

Ungdomsrådet i Vimmerby måste väckas till liv igen!

Carina Johansson värnade ungdomsdemokratiarbetet och stöttade ungdomsrådets arbete i Vimmerby när hon var fritidsledare på Fritidsgården. Under en tid fanns det även ett ungdomskontor i Stadshuset dit ungdomar kunde vända sig i olika frågor. 

Nu är ungdomsrådet vilande och jag som politiker vill hjälpa till att starta upp den verksamheten på nytt. Antagligen behövs det ett rejält omtag och nystart.http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/ungdomsrad/

Den 5 april möts alla tre elevråden , gymnasiets och högstadiernas , över en lunch på Näs. Den viktigaste demokratifrågan för ungdomar är att diskutera hur de lokala frågorna ska remitteras för att få ungdomarnas perspektiv. Ungdomsrådet är nämligen remissinstans för kommunen. Är ungdomsrådet vilande så saknas den instans dit politiken kan skicka remisser för att få ungdomarnas syn på olika frågor. Medborgarförslag och motioner men även planer och policies brukar remitteras till ungdomsrådet med flera. 

Denna fråga är av högsta prioritet för oss i C. 

torsdag 17 mars 2016

Så fick nästan hela Hultsfred fiberuppkoppling med hjälp av en Vimmerbybo!

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sa-fick-nastan-hela-kommunen-fiberuppkoppling?cmpid=del:pd:ny:20160316:sa-fick-nastan-hela-kommunen-fiberuppkoppling:nyh

Det framgår nu att landsbygden i Vimmerby är de stora förlorarna vad gäller fiberutbyggnaden i vår kommun. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/3894/tatorterna-far-snabbt-internet-landsbygden-hopplost-efter/

Nu ska ITSAMs Michael Johansson göra en utredning av Vimmerby fiber på uppdrag av Peter Högberg och Tomas Peterson som fått uppdraget av KS att åtgärda Vimmerby fiber. 

Uppdraget handlar om att utveckla/avveckla Vimmerby fiber och ge förslag på hur fiberutbyggnaden i kommunen ska kunna fortsätta så att östra kommundelen får fiberutbyggnad. Jordbruksverket stöd har sökts för tre områden i Vimmerby kommun. Vud påsk kommer besked om vilka som får medel för att bygga fiber på landsbygden i länet. 

Personligen anser jag att vi ska överväga att avveckla satsningen till förmån för marknadens aktörer. 

Vimmerby fiber kommer troligen att få mycket svårt att återuppbygga förtroendet hos medborgarna då många som beställt fiber inte får besked om när det kommer att byggas och anslutas fiber i olika områden. KF har nu gett ett extra tillskott för att ansluta 291 kunder i Hällebacka, Södra Vi, Storebro, Rumskulla mm. 

Läs mer på Vimmerby fibers hemsida: 

http://www.vimmerbyfiber.se/sv/tatort/vimmerby/onsdag 16 mars 2016

Datorer i verksamheterna...

Grundskolorna i Vimmerby kommun lider av en stor brist på datorer för eleverna. Undervisningen bygger ofta på en mycket bra digital pedagogik men då krävs datorer till eleverna. Många kommuner har satsat på läsplattor, chromebooks eller laptop till alla sina högstadieelever. Några anställda på Vimarskolan uttryckte problemet så här: 

"En datorfråga? Det är en akut brist på datorer för elever på Vimarskolan. Lärarna kan inte fullfölja sina uppdrag för eleverna. Det finns i nuläget max 30 datorer på högstadiet, dessutom finns det ingen datasal. Datatillgången har minskat med att dastasalen togs bort. De flesta lärarna har byggt upp sina arbetsområden kring datorer, viket innebär att undervisning går tillbaka till den analoga undervisningen, m.a.o stenåldern. Det beror på att ITSAM tar ut för stora kostnader /dator vilket leder till att varje enhet inte har råd att ha några datorer."
 
Vimmerby kommun erbjuder kostnadsfri utlåning av laptops till alla gymnasieelever förutom ett fåtal program som inte erbjuds egna datorer. 

Kostnaden per enhet måste sänkas för att fler ska kunna använda digital teknik 2016 i kommunens skolor. Tjänstekatalogen måste ses över och vårt förslag att inrätta ett IT-råd för att verksamheterna ska bli bättre beställare är fortfarande ett mycket bra förslag som Micael Glennfalk inte ville inrätta. 

ITSAM är professionella och leds av vd Susanne Korduner och ordförande Micael Glennfalk. Min förhoppning är att ITSAM lyssnar och diskuterar åtgärder för att öka den digitala användningen och gör en aktuell analys av vad verksamheterna efterfrågar. Lärcenter valde chromebooks och fick kämpa mot ITSAM för att få den möjligheten. De är mycket nöjda med den tekniken. Kostnaden per enhet jämfört med laptops med dyr support är milsvid. Fokus måste vara användandet och verksamheternas önskemål. En dator som kostar tusentals kronor istället för en läsplatta med molnfunktioner kan vara det bästa i framtiden för både eleven och kommunens bästa. 

Vår motion om detta avslogs i KF under Glennfalks ledning.

Så här var den skriven .

 Inrättande av IT-råd 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun

Inrättande av IT-råd

I Vimmerby Tidning har förekommit ett antal artiklar och insändare om ITSAM och de höga kostnader för IT som drabbar verksamheterna. Kommunens revisorer har även startat en granskning av hur kommunstyrelsen hanterar IT. 

Personalens oro måste tas på största allvar då IT är en central och verksamhetskritisk funktion för kommunen och all personal och elever som nyttjar IT. Utifrån det som skrivits i tidningen så är det i vissa fall en avgrund mellan de krav som verksamheten ställer på IT och vad ITSAM levererar, och tar betalt för. 

Som läget är nu så är kommunen bunden till ITSAM i enlighet med det avtal som skrevs 2012. Därför måste alla goda krafter verka för att Vimmerby kommun har ett så effektivt IT-stöd som möjligt inom ramen för avtalet med ITSAM. För att få nytta av en outsourcing-modell krävs att man är mycket aktiv som beställare för att inte hamna i klorna på leverantören. Det räcker inte att överlåta verksamheten till, i det här fallet, ITSAM och sedan slå sig till ro och bara agera via direktionen. 

Avtalet beskriver hur informationsutbyte skall ske mellan kommunerna och ITSAM men enligt Centerpartiet har Vimmerby kommun inte nått det ”normalläget”. 

Det höga tonläget mellan nyttjare och ITSAM måste dämpas och missnöjet ges en kanal för att föra fram åsikter om det som levereras. På samma sätt behövs ett forum för ITSAM att informera och diskutera rörande förändringar från deras håll. Underifrånperspektiv är viktigt för att ITSAM och Vimmerby kommuns verksamheter ska kunna återupprätta förtroendet för varandra och få till en bra samverkan. 

För att förstärka fokus på IT föreslår Centerpartiet i Vimmerby:

att ett IT-råd inrättas med medarbetare som brinner för IT och dess nytta för verksamheten. Alla förvaltningar ska vara representerade i rådet och de ska exempelvis tillsammans med ITSAM utvärdera och diskutera avtalet med dess prismodeller samt föreslå förändringar av dessa. Rådet skall även föreslå 
förbättringar av IT som verksamheterna ser behov av. I samråd med förvaltningschefer och nämnder läggs förslag till KS som driver kraven mot ITSAM. Rådet skall även informera tillbaka till sina verksamheter om hur de effektivast möjligt kan utnyttja det som ITSAM erbjuder. Ett exempel är att utreda supportfria elevdatorer som kostnadsbesparing. 

att Vimmerby kommun ställer krav på ITSAM att möta upp med en motpart till IT-rådet. 

För Centerpartiets Fullmäktigegrupp den 23 januari 2015 

Ingela Nilsson Nachtweij
Ingela Nilsson Nachtweij 
gruppledare

tisdag 15 mars 2016

LEADER har omformats till Lokalt ledd utveckling

I källaren på Stadshuset i Vimmerby skrevs den första visionen för LEADER-området Astrid Lindgrens hembygd. Året var 1996 och runt pennan fanns Christer Johansson, Marie Pentillä Karlsson, Berit Gunnarsson, Leif Larsson med flera. Visionen för den programperioden var:

"Få har som Astrid Lindgren i sitt författaskap och deltagande i samhällsdebatten placerat barnen i centrum. Pippis styrka och klokskap övervinner vuxenvärldens konventionella tänkande och förmår därmed vidga gränserna för det omöjliga. Emil är med sin slughet och envishet en sann entreprenör som ser affärsmöjligheter som inte uppenbaras för pappa Anton. Kännetecknande för Astrid Lindgren är också hennes utgångspunkt i samspelet mellan landsbygd och stad i ett ömsesidigt beroende. Förutsättningarna bygger på hushållning med resurser, hänsyn till miljön, livskvalitet och småskalighet. 

Den övergripande visionen för " Astrid Lindgrens Hembygd" bygger på att eftersträva en samhällsutveckling i Astrids anda och därigenom bryta en lång negativ utveckling framförallt på landsbygden. I punktform kan de grundläggande principerna för förverkligande av visionen beskrivas:
- Utgångspunkten skall vara att ge barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för utbildning, utveckling och stimulans oberoende av bostadsort, allt enligt principen genom barnen bygger vi framtiden.
- Eftersträvan av ett samhälle präglat av miljötänkande och ekologisk balans och med insikt om att detta förutsätter att tätort och landsbygd utvecklas parallellt och i jämvikt.
- Främjande av män och kvinnors jämlika deltagande i samhälls- och arbetsliv.
- Målmedvetenhet i satsningen på kompetensutveckling som främsta medel för anpassning till framtidens krav.
- Utnyttjande och tillvaratagande av områdets unika förutsättningar för utveckling av boende med livskvalitet, småskaligt företagande och turism.

Vår vision är sammanfattningsvis att den under den kommande femårsperioden lägga grunden till en samhällsutveckling som möjliggör för människor at leva och få sin utkomst inom alla delar av det geografiska omrpådet. Modern teknikutveckling går i en riktning som minskar betydelsen av absolut närhet i arbete-utbildning-boende. Faktorer som livskvalité, miljö och natur kommer att få en ökad betydelse för en orts attraktivitet. Visionen är att "Astrid Lindgrens hembygd" skall erbjuda en kvalitativ platfform för människors liv i överensstämmande med dessa värderingar. "

I lördags var det kick off för den nya planen som ska gälla för Astrid Lindgrens hembygd 2016-2020. Läs den här: http://www.astridlindgrenshembygd.se/sitefactory/assets/download.aspx?file=/upload/images/Astrid%20Lindgrens%20Hembygd_utvecklingsstrategi_reviderad_klar.pdf

Totalt finns det 30 miljoner under hela programperioden för Nässjö, Eksjö, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och del av Oskarshamns kommun.  Kontakta verksamhetsledare Johanna Stejdahl om du har en idé. 

Min förhooppning är att dessa medel kommer att göra stor skillnad för oss som lever, bor och verkar i Astrid Lindgrens hembygd. 

måndag 14 mars 2016

Lokalt ledd utveckling

Centerpartiet hade en träff den 3 juni 2015 då vi diskuterade landbygdsutveckling. Fyll på i kommentarsfältet...

Sammanställning 

Landsbygdspolitisk diskussion 3 juni 2015, 

FRÖDINGE BYGDEGÅRD

 

Hur kan landsbygden bidra till hela kommunens utveckling?

 

- Råvaror i form av närproducerade livsmedel, virke, förnybar energi

- Bibehållen service

- Entreprenörskap, många småföretag på landsbygden genererar följdarbeten.

- Miljö- och livskvalitet, rekreation, öppet landskap

- Natursköna tomter

- Flerfamiljshus

- Senioboende, offentligt eller privat

- Allt som produceras på landsbygden är till nytta för hela kommunen

 

Åtgärder som krävs för att underlätta för landsbygdens bidrag till hela kommunens utveckling

 

- Inventera fastigheter och möjliga strandtomter. Skapa fler LIS-områden

- Utveckla skolorna, profilering, alternativ pedagogik

- Handla mer lokalproducerade produkter och tjänster

- Tillgodose att det finns tillgång till basservice av god kvalité, förskola, skola, affär, vägar, bredband, mack, äldreboende, 

- Bidragskoordinater/landsbygdsutvecklare/näringslivsutvecklare

- Utveckla föreningslivet

- Stimulera den ideella sektorn på olika sätt

- ”KOKBOK”- receptsamling med lokala vardagspecialiteter (KLOKBOK)

- Lokala utevcklingsplaner

- Landsbygdspolitiska handlingsprogram antas av KF

- Bättre spridning av myndigheter


Vid pennan// Ingela Nilsson Nachtweij

söndag 13 mars 2016

Året var 2006!

Konsthögskolan från Stockholm med Marie-Louise Ekman var i Vimmerby med de som skapat Astrid Lindgren-statyn på Vimmerby torg. Det var året innan Astrid Lindgrens 100-åriga födelsedag och jag arrangerade barnpromenader "I Astrid Lindgrens fotspår" inför jubileumsåret. Alla tvåor och treor i hela kommunen deltog och vi gick förbi torget denna dag när vi rekognoserade inför vandringarna och jag kunde inte låta bli att fånga detta historiska ögonblick på bild. Vimmerby tidning gjorde detsamma. De andra som skapat statyn är Heinz Muellner, Hanna Beling och elever på Konsthögskolan. 

Tror att det denna vårdag byggdes en modell för att man skulle se hur och var statyn skulle placeras. 

Vilka finns med på bilden utöver Marie-Louise Ekman? Visst är det Magnus Carlsson och Anders Eriksson till höger på bilden? 

Kommentera gärna och berätta.

Känns lite sorgligt att den blåa NORDEA-skylten snart ska monteras ner. Undrar vad som kommer att lokaliseras i den vackra byggnaden som många associerar till Karlsson på taket. 


Samtal om livet

Bloggare Rebecka Davidssom reflekterar över skillnaden mellan australiensare och svenskar vad gäller öppenhet och social förmåga. Jag minns att jag också uppskattade otvungna möten och samtal med främlingar när jag bodde down under. Året var 1986. Kulturer förändras inte..."jag instämmer med Rebecka och gillart" Vi skulle få ett mycket mer öppet samhälle om vi vågade mötas över en kopp kaffe på ett café lite oftare. På tåg i Sverige är detta möjligt och tågresor kan vara helt fantastiska mötesplatser. Kära mor Gun Nilsson​ och jag reste till min syster för några år sedan och vi delade cupé med en pastor som vi pratade med någon timma mellan Linköping och Eskilstuna. Det var givande och intressant eftersom jag minns det så här flera år senare. Erfarenhetsutbyte och riktiga samtal om livet berikar. På många olika sätt...Därför behöver vi fler mötesplatser i samhället och kanske framförallt platser där olika kulturer möts så att förståelsen mellan människor ökar. Livet och kärleken vinner på det! Demokratin likaså...

Här kan du läsa bloggen som jag refererar till ovan.

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/68761/1/223/

lördag 12 mars 2016

Öster Folkets park borde heta LYCKEBO eller något ännu bättre...

Idag ser det ut så här och gatan är dragen som ska omges av tio tomter för familjer som vill skapa livskvalité i sina liv i Vimmerby. Välkommet! 

Idag är tre av tio tomter sålda och igår föreslog jag en namntävling för att området ska få ett tilltalande och beskrivande namn. Lyckebo heter åkern intill och skulle passa som namn för området. Hoppas att det blir en namntävling. Lokal media kanske kan hjälpa till med som det gjordes vid namntävlingen om PIPSVÄNGEN. 

Ödmjukt minns jag när pappa, mamma, jag och mina syskon plockade sten på Hällerum för att förbereda för sådd av fodersäd till mjölkkorna som gav familjen försörjning. Det var här vi gick i dammet och plockade sten med sånglärkorna kvittrande i luften. Sånglärkorna som sjunger både på in-och utandning i sin iver att locka till livsglädje och fortplantning. 

1999 såldes mjölkkorna, därefter var det köttproduktion som höll markerna öppna. Sedan några få år är arrendet uppsagt och då föreslog min mor att Hällerum skulle passa perfekt till bostäder. Jag föreslog det i KS och nu idag ser jag hur bra det kommer att bli. 

18 köar till de tio tomterna! Missa inte Bullerbydagen den 2 juni

Centerpartiet ska givetvis delta i Bullerbydagen den 2 juni 2016. Det är en mycket bra dag med många olika aktörer och aktiviteter.

Anmäl er förening, organsiation eller företag senast den 26 maj. Hjärnans kompetenser

Fick ett lästips om hjärnan och hur den påverkar oss alla.http://www.dn.se/kultur-noje/du-ar-dum-hon-vet-varfor/

 I en tid med sociala medier är det extra intressant att läsa denna intervju med hjärnforskare Katarina Gospic. Hon hade ett sommarprat 2013 som jag gillade då och som jag ska lyssna på igen idag. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/203032?programid=2071

Gospic beskriver hjärnan som en symfoniorkester men där det i vissa situiationer händer okontrollerade saker i hjärnan. "Ryttaren och hästen"...och hur hästen skenar för att det saknas konsekvens när en människa skriver elakheter bakom en skärm.

Mitt tydligaste exempel på när "hästen har skenat"är när jag kallades ohederlig i en debattartikel härförleden och ett fåtal mejl som jag fått av några få politiker under mina år som kommunpolitiker i Vimmerby sedan 2009. 

Nu förstår jag dessa kommentarer bättre. Det är våra stenåldershjärnor som spökar. Känns trösterikt trots allt! 

Beklagar alla nättrollkommentarer som majoritetens politiker fått utstå under det senaste året och den tröttsammaste måste väl vara den om att det är onödigt med två kommunalråd. Helen Nilsson och Tomas Peterson får den kommentaren så ofta så att det borde åtgärdas på något sätt för att kommunledningen ska få arbetsro. Hur det åtgärdas kan bara majoriteten själva avgöra. 

Återuppbygga förtroendet för kommunpolitiken måste göras av alla politiker då alla drabbas om medborgarna har ett lågt förtroendekapital. Därför krävs också snabb och handlingskraftig leverans av KS AU vad gäller kommunens ekonomi. Även tjänstemännens och politikernas samverkan och roller måste tydliggöras för att förtroendet ska förbättras och för att kommunens service till medborgarna ska förbättras ännu mer. 

Centerpartiet föreslår en lite förändrad organsiation som en lösning dvs en organsiation med tre ordföringar i presidierna. Så som det i själva verket redan fungerar i Miljö och bygg för att snabbare komma överens om de besparingar som krävs nu. 

BUN borde snarast åtgärda det med ett tillsättande av Peter Karlsson som andre vice ordförande istället för oppositionssamordnare. Det skulle innebära ett tillbakatagande av den politiska styrningen av BUN som krävs i en situation där nämnden behöver samverka för att nå målen,  en  budget i balans och bibehållen kvalite på kärnverksamheten. Första steget är att ta bort förskoleteamet och överföra det fina arbetet med KIWI och barnkonventionen till ordinarie personal. Men vi behöver också resonera om samlad skoldag mm som vi i C har föreslagit under snart ett års tid nu. 

fredag 11 mars 2016

HÄRLIG FREDAG OCH HELG STUNDAR

Pendlar mellan hopp och förtvivlan vad gäller politikens utveckling och majoritetens samverkan med oppositionen i Vimmerby kommun.

Ena dagen , bra möten och nästa dag uppstår missförstånd via mejl som orsakar turbulens och stor konsekvens. Vardagen för en kvinnlig oppositionspolitiker är intressant varje minut.

Idag är det dock fokus på två saker och jag lägger gårdagens händelser till handlingarna. 

1. Undervisning i Gamleby med mina ettor och tvåor. Ettorna ska förberedas inför biologiprovet om en vecka och det handlar om fotosyntes, cellandning och osmos mm. Tvåorna som läser entreprenörskap ska förberedas inför ett prov i immaterialrätt som också äger rum den 18/3. 

Tvåorna ska också fortsätta att arbeta med sina projekt. De tillverkar drömfångare, badbomber, armband mot mobbning, arrangerar djurguidningar på skolan, tillverkar och säljer hundgodis mm. Allt görs med stort engagemang och överskottet skänks till välgörenhet. Hela kursen handlar om att eleverna ska bli mer företagsamma och denna gymnasiekurs skapades på initiativ av Maud Olofsson (Läroplanen 2011) och den är just nu min roligaste kurs att undervisa i, tack vare det kreativa inslaget med entreprenöriellt lärande. 

2. Kvällen ska ägnas innebandyrysaren i Idrottshallen mellan VIBK och HOVSLÄTT och tyvärr var jag för sent ute när jag skulle köpa förköpsbiljett så jag får nog gå till hallen redan klockan 18.30 för att köa mig in till en plats. Jag håller alla tummar och tår för att VIBK ska lyckas vinna denna avgörande match som vid vinst tar dem upp i division ett. Västervik åker ner i trean och Vimmerby går upp i ettan om allt går VIBKs väg ikväll. ishockeyn är i stort sett omvänd trend vad gäller dessa två orter. Mycket händer på kort tid och scenarion förändras. Det är det som är charmen med lagidrotter och seriespel.

Samtidigt som detta sker ska sonens innebandylag ONYX i Nyköping försöka nå allsvenskan efter att ha legat i toppen på division ett mellersta Svealand hela säsongen. Imorgon är det första matchen i deras kvalserie. Jag håller alla tummar och tår även för dem. 

Imorgon är det också kick off för LEADER dvs EU-finansierad landsbygdsutveckling i Astrid Lindgrens Hembygd. Det är en stor happening kring det på METROPOL i Hultsfred med THILDE HÖÖK SOM FÖRELÄSARE och LIVFENS som underhållare mm. Tror att jag ska åka dit en sväng. Vimmerby medfinansierar denna landsbygdssatsning med 350000kr om året och dessa medel växlas upp med EU-pengar. Målet är ett antal projekt som utvecklar bygden. Fokus är att människor är kreativa och skapar sin framtid med idéer. http://www.astridlindgrenshembygd.se/startsida/

torsdag 10 mars 2016

Kommunfullmäktige är redan den 21 mars denna månad

Kungörelsen är redan utlagd på hemsidan och du kan läsa den här:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202016-02-29.pdf

Två interpellationsdebatter blir det där den ena aldrig borde ha lagts på grund av arbetsmiljöskäl. Lennart Nygren som är ordförande i KF beskrev på förra mötet hur viktigt det är att politikerna tar ansvar för arbetsmiljön och då reflekterar jag över hur han kan godkänna att en interpellation som riskerar att påverka arbetsmiljön negativt får ställas. En enskild tjänsteman som dessutom inte handlägger Sommartorget ska inte behöva utsättas för de formuleringar som interpellanten uttrycker. Interpellationer anser jag ska formuleras så att tjänstemännen inte utsätts då det är politiken som har det yttersta ansvaret för verksamheterna i kommunen. Kommunens trafikingenjör kritiseras nämligen kraftfullt i en interpellation som handlar om sommartorgets trafikföring och som Micael Glennfalk ställer till sitt eget partis kommunalråd (sin efterträdare). 

Den andra interpellationen handlar om musikundervisning och hur Vimmerby kommun ska tillgodose att statens bidrag till kulturskolor kan åtnjutas för vimmerbys medborgare. Gudrun Brunegård ställer den interpellationen. 

Båda ska besvaras av Kommunalråd Tomas Peterson. 

För oss finns en viktig motion som ska avgöras den 21 mars och det är inrättandet av en fullmäktigeberedning för att göra en integrationsstrategi med alla partier delaktiga i kommunen. M och S föreslår avslag men där kommer vi att beskriva hur viktigt det är att alla partier får vara delaktiga i den processen och att kostnaden för att ta fram strategin inte ska belasta socialnämndens budget. 

Välkomna till Plenisalens läktare den 21 mars. 

onsdag 9 mars 2016

Stöd till integrationsprojekt

http://www.arvsfonden.se/nyheter/arvsfonden-satsar-pa-ungas-integration-150-nya-integrationsprojekt-under-tre-ar

Ovan finns en länk till Allmänna arvsfonden om att de utlyser pengar till 150 projekt som de kallar ”Nyanländasatsningen”.

Välkommen Maria Åkerö, ny trafikingenjör i Vimmerby kommun

Jag sökte Gunnar Mårtensson i ett ärende idag och fann en nyanställd trafikingenjör som är uppvuxen i  Västervik, men som nu valt att flytta till Vimmerby för att arbeta här. 

Hon har efter studierna till högskoleingenjör i Helsingborg arbetat på gatukontoret i Skara kommun. 

Varmt välkommen Maria Åkerö som ska ta över efter Gunnar Mårtensson som avslutar sin anställning sista mars för att bli pensionär. De överlappar en månad för att det ska bli en bra överlämning. En trafikingenjör har många viktiga och intressanta arbetsuppgifter så jag hälsar Maria Åkerö välkommen och önskar henne lycka till på nya jobbet!

Jämställdhetsarbetet tar ny fart i Vimmerby

För två år sedan skrev Peter Karlsson en motion om att Vimmerby behöver bli mer jämställt. Framtagande av en uppdaterad jämställdhetsplan var ett av önskemålen och trots att motionen avslogs av S och M har det nu tagits fram ett förslag till uppdatering av vår Jämställdhetsplan och den ska snart behandlas av politiken. Förslaget är innehållsrikt och välformulerat. 

Ungdomspedagog Anja Persson har hållt samman skrivarbetet som SOF-gruppen arbetat med. Enligt folkhälsoplanen skulle arbetet varit klart i somras men nu verkar det snart vara klart. Det är välkommet!

Den andra att-satsen är lika viktig men har alltså avslagits av M och S i Vimmerby. Ett bra jämställdhetsarbete kräver att man mäter kvalité på kommunens tjänster utifrån kön enligt Gertrud Åström som är expert på jämställdhet och föreläste på folkhälsopolitiskt forum 2014. 

Vimmerby behöver bli ännu mer jämställt 

Vimmerby kommuns folkhälsopolitiska forum ägnade en hel eftermiddag till att förkovra sig i jämställdhetsarbete i mars 2014 med hjälp av experten Gertrud Åström.

Hon beskrev att man måste börja med allt utifrån kön vad gäller kvalité och tjänsteleveranser i kommunen för att ha underlag för att kunna förändra och förbättra jämställdhetsarbetet i en kommun.

Vi kan konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den inte bygger på den senaste antagna jämställdhetspropositionen som riksdagen antagit 2005/2006 (Persson/Orback)  utan på den som antogs av riksdagen 1993/94 (Bildt/Westerberg).

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför
- Att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015

- Att Vimmerby kommun börjar mäta kvalité i tjänsteleveranser utifrån kön, så att vi får ett mått på hur jämställda våra tjänsteleveranser är till medborgarna

Peter Karlsson
Peter Karsson (c)
Centerpartiet i Vimmerby

tisdag 8 mars 2016

Välkomna på kollifejs i VIMMERBY 2016!

Nu är det väl hög tid att boka in en sommarsemester till Vimmerby för att uppleva allt kul som händer i vår bygd i sommar. Varmt välkomna! 

Ett smörgåsbord av aktiviteter presenterar jag här:

17 juni Invigning av Bröderna Lejonhjärta, årets nya miljö i Astrid Lindgrens Värld.

11 juni Invigning av tredje kapitlet i Astrid Lindgrens trädgårdar på NÄS.

29 juni-2 juli Midnattssolsrallyt

1-3 juli Lilla Gubben Cup

Warmbadhusets kulturkvällar arrangeras alla måndagar i juli månad.

Sista helgen i juli Bullerby Cup

12-16 juli Semesterracet

Allsång i Storebro

Musikkvällar i TUNA

Läs mer om allt som händer här :http://www.vimmerby.com/se---gora/

och här http://www.alltsomsker.nu/evenemang/ort/Vimmerby/sida1.aspx

Internationella kvinnodagen firas hela dagen idag

För några år sedan samlades flera politiska partier i Vimmerby. I år har jag tagit ett initativ till att upprepa det vi gjorde för två år sedan. Det initiativet har lett till att jag informerat mig om kommunens pågående jämställdhetsarbete. En Jämställdhetsplan är skriven av ungdomspedagog Anja Persson och snart ska den läggas fram för beslut av politiken. Den är välskriven och en mycket bra plan att utgå ifrån när jämställdhetsarbetet ska intensifieras. Jämställheten är en färskvara och exempelvis lika lön för lika arbete oavsett kön är en extra viktig fråga. Kvinnor arbetar gratis sista timman på jobbet om man jämför genomsnittslönen för kvinnor och män. http://kvinnligaakademiker.se/wp/kvinnolobbyn-manifesterar-15-57/

Under denna mandatperiod är det 17 av 49 ledamöter som är kvinnor i kommunfullmäktige och det är två färre jämfört med förra mandatperioden. Fortfarande finns ett behov av att locka fler kvinnor att engagera sig politiskt. I nybildade KS AU är det två kvinnor och två män medan det är endast tre ordinarie ledamöter i KS som är kvinnor varav två representerar Centerpartiet. 
Kvinnor och attityd i politiken

08.03.2014 06:06Kvinnorna i kommunpolitiken i Vimmerby vill bli fler och ta ett steg framåt i både debatten och makten. 
Livsmönster, attityder och traditioner, omedvetna eller medvetna, är fortfarande hinder på vägen till en komplett jämställdhet.

Gemensam sak. Kvinnor från fem fullmäktigepartier går ihop för att stärka sin position i politiken. Bakre raden. Elistabeth Lago Nilsson (KD) Pia Young (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Främre raden, Eva Berglund (S) Heln Nilsson (S) och Lisa Blom (M) på god väg in i fullmäkige står upp för bättre jämställdhet. Även miljöpartiet står bakom det kravet, men deras problem är snarast av motsatt karaktär, där behövs fler män. ”Folkpartiet och Sverigedemkraterna har inte hörsammat inviten, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Inför internationella kvinnodagen, i dag den 8 mars, tog fullmäktiges första kvinnliga ordförande vald i november 2013, Ingela Nilsson Nachtweij (C) initiativ till ett tvärpolitiskt upprop där sex kvinnor från fem av fullmäktigepartierna diskuterade om kvinnors roll i politiken och om jämställdhet. 

Halvhyfsat 
I fullmäktige är 19 av 49 ledamöter kvinnor. Det är 38 procent. 
– Halvhyfsat, tycker Elisabeth Lago Nilsson (KD), ett parti som har fler kvinnor än män, två av tre, i fullmäktige. 
Bäst är miljöpartiet som har 100 procent kvinnor på sina två platser. Sämst är folkpartiet och Sverigedemokraterna som inte har några kvinnor alls i församlingen. 
De tror att att det gängse livsmönstret med ett större familjeansvar, arbete inom vård och omsorg eller skola, ger kvinnor begränsade möjligheter att vara politiskt aktiva. 
Ingela Nilsson Nachtweij talar om en Skånekommun som försöker motverka det genom att lägga nämndsammanträden på kvällstid. 
Men det handlar inte bara om antalet. det talar också om att ta plats och tid i talarstol och debatt och en större delaktighet i de maktstrukturer de fortfarande ser som i stor utsträckning manliga befästningar. 
– Det är mycket en attitydfråga. Vi måste våga ta plats och ton, men det är inte lätt. Särskilt inte för den som är ny i politiken, och är kvinna, säger Helen Nilsson (S).

Författare: Jimmy Karlsson

måndag 7 mars 2016

Mötesplats Vimmerby idag, om behovet av mer bostadsbyggande

Mycket intressant möte på Vimarhem idag. 

Hur ska vi möjliggöra mer bostadsbyggande i landet och framförallt i våra kommuner i Kalmar län. Ola Johansson som är riksdagsman och sitter i den blocköverskridande bostadspolitiska diskussioner med målet att skapa fler bostäder i landet. 

Peter Anemyr från Älö Trä och Mikael Lundin från Boklok har träffat bostadspolitiker från Vimmerby, Nybro, Högsby, Oskarshamn och Västervik. Leif Larsson och Anders Åkesson och jag var också med i diskussionerna. 

Nybyggda bostadsrätter för 6000kr/ månad är möjligt men vem, hur och när ska det ske? 


lördag 5 mars 2016

Vad säger att en byskola är sämre för barnen?

Heder till Camilla Stridh i dagens Vimmerby tidning. Hon anser att de gjorde bort sig när de gick ut med en icke statistiskt säkerställd undersökning av barnens resultat på kransorternas skolor och tätortens skolor i år 9. Den undersökningen borde ha aldrig ha gjorts och framförallt aldrig ha kommunicerats i samband med skolnedläggningsförslaget. 

Jag läser om Adelövs friskola och deras verksamhet. För mig som förälder hade det varit fantastiskt att få läsa de målande beskrivningar av den pedagogiska och sociala verksamheten som bedrivs på skolan på en hemsida. Kontaktuppgifter till de tre busschaufförerna finns på hemsidan och matsedel med barnens önskelista vecka 8. Djursdala friskoleförening har haft mycket kontakter med Adelövs friskola i samband med att de förberett ansökan om friskola. Läs mer här: http://adelovsfriskola.se/

Självklart kan en byskola bli för liten men det måste värderas från fall till fall och just nu har vi fler och inte färre elever i kommunens skolor. Förberedlesklasser borde kunna arrangeras i TUNA, GULLRINGEN ELLER DJURSDALA. Det görs i Eksjö kommun där man bussar barn från mariannelund till både Ingatorp och Hjältevad för förberedelseklasser. 

Camilla Stridh anser också att Helen Nilsson ska bli KSO och att Tomas Peterson ska bli vice ordförande i BUN samtidigt som han är vice ordförande i KS på halvtid Det skulle spara cirka en halv miljon om året. Peter Karlsson borde bli andre vice ordförande och få möjlighet att bereda BUNs ärenden i presodiet tillsammans med majoritetens ordföringar, tycker jag. Camilla verkar stödja en sådan idé då hon anser att oppositionen måste bli mer delaktig i nämndsarbetet och hon kommer att stanna kvar och stötta den nya ordföranden som snart ska presenteras. BUN behöver nu stabilitet och ett starkt politiskt ledarskap anser jag. Då behövs Peter Karlsson i presidiet. 

Bostadsfrågor på agendan och första KS AU på måndag.

På måndag blir det en intressant träff om botadsbyggande med riksdagsman Ola Johansson från Halland. Anders Åkesson är också på plats.

Vi kommer att träffa Peter Anemyr på Älöträ och Mikael Lundin på Boklok i Gullringen. Lunch, studiebesök, pressträff och konferens med fokus på hur vi ska skapa fler bostäder i Sverige. 

Själv deltar jag före och efter vårt första KS AU som äger rum kl. 13-16. Det är flera intressanta frågor på kallelsen. 

Jag hoppas att våra besparingsalternativ som vi presenterat kan få beräkningar av ekonomienheten då det krävs mer arbete kring våra förslag för att de ska kunna förverkligas. Anställningsstopp är det första som måste beräknas samt möjligheter till lönetak under ekonomikrisen som vi har nu. Bilförvaltningen och arbetet med energideklarationen av vår bilpark måste påskyndas. Linda Dynestad som arbetat som hållbarheysstrateg avslutar sin tjänst nästa vecka och hon har påbörjat insamlingen av data som krävs för att Jonas Lööf ska kunna göra sitt arbete med Färdplan 2020 och åtgärder för att både spara och samtidigt få en bättre miljöprestanda på vår bilpark. Alla bilar som hemtjänsten använder måste också stripas så att de som köper hemtjänst kan vara trygga med att det är Vimmerby kommun som kommer. 

Samlad skoldag, borttagande av förskoleteamet och att ett kommunalråd blir ordförande eller vice ordförande i BUN vilket Camilla Stridh föreslog i dagens Vimmerby tidning skulle också spara driftkostnader. 

Det var några förslag som jag kommer att lägga fram. 

En kostnadsberäkning för att flytta Fritidsgården til Kulturskolan måste göras snarast då det beslutet är taget av KOF men nu är det KS som har ansvaret för den verksamheten och då måste KS ta sitt ansvar för verksamhetens kvalite och dess kostnader. Samspelet mellan Kulturskolan, Gymnasiet, lärcenter och Fritidsgådrens arbete måste analyseras utifrån kostnader för lokaler och verksamhetens bästa för medborgarna. Nästa möte med studieförbunden måste också bokas in då det bestämdes att det skulle bli ett nästa möte då peter Högberg träffade studieförbunden i januari för att resonera om ökad samverkan. Beslutet om vad som ska inrymmas finns nedan och all den verksamheten måste kostnadsberäknas och konsekevensbeskrivas. 


fredag 4 mars 2016

Pensionärsstädning

Nedan finns en text av Tomas Holgersson som jag vill publicera då den skulle ge många vinster, tror jag. 

Pensionärsstädning

Efter prövning av en biståndshandläggare kan en pensionär få hjälp med städning var 3:e vecka, vilket enligt många är för sällan. Kostnaden är 350 kronor per timme, men kan vara lägre beroende på pensionärens inkomster och ekonomiska ställning. Ett problem med hemtjänstens städning är att den kan utföras av många olika personer, flera tio-tal under ett år kan förekomma.

Städning av ett städbolag kan fås för cirka 400 kronor per timme inklusive moms. Genom RUT-avdraget betalar staten halva kostnaden och pensionären betalar 200 kr. RUT-avdraget är begränsat till 50.000 kronor per år, men många pensionärer har så låga inkomster och därav låg skatt att begränsningen kanske ligger kring 30.000 kr för många. Det innebär ändå att staten bidrar med 15.000kr per år.

Mitt förslag är att socialen tillsammans med pensionärsföreningar och städfirmor genomför en kampanj med information och hjälp om denna möjlighet.

Fördelar:

Större valfrihet för pensionären när det gäller utförare och städintervall

Färre utförare = större trygghet för pensionären

Mera städning för mindre pengar

Städfirmorna sköter administrationen, mindre kommunal byråkrati

Hemtjänstpersonalen kan utföra annat och/eller minskas

Ger underlag för privata städfirmor

Kommunkollektivet får tillbaka större del av statens medel

 

Tomas Holgersson

Strategiskt möte med Centerpartister från hela Småland i Hultsfred 3/3 2016!

Gårdagen började med ett besök vid minnesstenen från Freden i Brömsebro som förhandlades av Oxenstierna på en plats som betraktades som INGENMANSLAND mellan två åar på gränsen mellan Blekinge och Småland. Året var 1645 och avtalet innebar ett stort framsteg för Sverige. 

På kvällen samlades Centerpartister från alla Smålands kommuner för att diskutera Oxenstiernas länsindelning som nu redan nästa vecka kommer att förändras i det förslag som Kent Johansson och Barbro Holmberg kommer att lägga fram med nya storregioner som kanske ska gälla redan 2019. 

Per Schöldberg från Växjö beskrev OECDs rapport om Småland och Blekinges utvecklingspotential. En rapport som togs fram år 2013. 

Nu lyfter vi fram den igen och tar den som avspark för en diskussion om behovet av att samordna infrastrukturplaneringen , näringslivssamverkan och sjukvården i regionen. Finns ett behov av att uppdatera rapporten men många slutsatser i den gäller fortfarande. 

Bostadspolitiken och arbetsmarknadspolitiken är avgörande för att regionsamverkan ska lyckas i framtiden. Anders Åkesson föreläste om infrastrukturens planering och tryckte på att de digitala vägarna ska betraktas som det femte transportslaget när pengarna för utbyggd infrastruktur planeras. Sverigeförhandlingen med höghastighetsbanan diskuterades. Personligen anser jag att den är mycket svår att motivera med tanke på den kostnad som krävs för förverkligandet av den nya banan. Risken är stor att befintlig infrastruktur blir eftersatt om höghastighetsbanan som ska förbinda de tre storstäderna prioriteras. Smålands vägar och järnvägar måste prioriteras i ett nationellt perspektiv och om vi samverkar bättre över länsgränserna inom Småland finns chansen till mer infrastruktursatsningar. Skåne och Västra Götland lyckas mycket bättre tack vare att de talar med en röst om sina gemensamma behov. Målet för Småland/ Östergötland måste bara detsamma på sikt. 

Vi hade en mycket bra diskussion om regionförstoringens för- och nackdelar för Småland och Öland. Vi anser att det måste studeras noggrant hur Västra Götaland har gjort när de skapade sin storregion. Östra Götaland är det självklara valet för mig med ett sammanhållet Småland, Öland och Östergötland med fyra starka orter, Jönköping, Kalmar, Linköping och Växjö. En flerkärnig region med en decentraliserad maktförflyttning. I framtiden kommer det att vara EU-nivån och den nära regionala nivån som ska styra och ha störst inflytande på människors vardag. Det är närodlad politik för mig. Fler statliga myndigheter ute i landet. Boverket i Karlskrona, Tillväxtverket i Östersund, Lantmäteriverket i Gävle är utmärkta exempel på utlokaliseringar från den överhettade Stockholmregionen. 

Slutsatsen av mötet är att de tre distriktsordföringarna ska fortsätta arbetet och samtalet med fokus på en storrregion och hur den skulle kunna bildas optimalt. Inom 10 veckor ska vi ha en ny liknande träff. Då skulle jag vilja bjuda in även Östergötland och förlägga mötet till Vimmerby. 
torsdag 3 mars 2016

Kretsårsmöte i Torsås

Jag är i Appleryd på gränsen till Blekinge, inte långt från Brömsebro i Torsås kommun. 

Jag har berättat om hu vi arbetar politiskt i Vimmerby och om det senaste årets skolnedläggningsdebatt som avslutades med en folkomrsötning om skolnedläggning på landsbygden i Vimmerby kommun. 

Torsås leds av S, M, MP, V, KD och Torsåspartiet. C, L och SD är i opposition. 

Gullabo skolas mellanstadium ska läggas ner. En skola som idag har 45 elever och som får 12 elever kvar efter flytten av mellanstadiet till Torsås. Förskolan ska flyttas in i skolans lokaler och hela skolan ska byggas om och renoveras. Byborna i Gullabo anser att detta är första steget mot en nedläggning av skolan och vill behålla mellanstadiet i Gullabo. Tyvärr verkar det som att centraliseringen av skolan i kommunen vinner trots att lokalbristen inne i Torsås är stor då flyktingsituationen kräver hyra av externa lokaler. 

C i Torsås anser därför att det är bättre att bevara och utveckla Gullabo skola och tillgodose bygden med en långsiktig lösning för hela kommunens skolor. 

Det är intressant att lyssna till erfarenheter och politiska frågor i andra kommuner. Årsmötet var mycket välbesökt och vi hade en intressant dialog som kan byggas vidare på för att stärka båda kommunernas närodlade politik. 

onsdag 2 mars 2016

Busslinje 580?

Kommunstyrelsen tog ett beslut på mitt initiativ igår om att vi måste uppvakta Trafikledningsnämnden på Region Östergötland för att betona vikten av busskommunikation mellan Horn och Vimmerby, Kinda och Vimmerby för att de elever som väljer Vimmerby gymnasium ska ha rimliga möjligheter att ta sig till gymnasiet. 

Helen Nilsson och Tomas Peterson lovade att agera. KS AU får väl diskutera detta på måndag då det berör kommunens ekonomi kraftfullt. 

Östgötatrafiken bör också uppvaktas tillsammans med KLT. Samverkan över länsgränsen måste förbättras. Lennart Beijjer beskrev de orättvisa busstaxorna mellan att åka söderut och norrut. Dubbelt så dyrt att åka till Linköping jämfört med att åka till Kalmar från Hutsfred. Samma förhållande gäller för Vimmerby. Länsgränsen anges som orsak och brist på samverkan mellan Östgötatrafiken och KLT. Nästa vecka kommer förslag om storregioner. Södra Götaland med Småland och Östergötland samt halva Blekinge är mitt förslag. Det skulle bli en förbättring av planeringen för sjukvården och för infrastrukturen. I alla andra frågor ska kommunerna ha utökad beslutanderätt, tycker jag.  Det är närodlad politik för mig. 

tisdag 1 mars 2016

Interpellationssvar om landsbygdsutveckling

 

Interpellation om hur landsbygden ska utvecklas i Vimmerby

 

Svar till Ingela Nilsson Nachtweij (C)

 

 

I ett nationellt perspektiv är hela Vimmerby kommun en landsbygdskommun. Därför är all utveckling som sker inom kommunen till glädje för alla invånare. 

 

För att markera vikten av utveckling har vi i kommunen nyligen inrättat en tjänst som utvecklingschef som ansvarar för frågor inom områdena kultur, fritid, besöksnäring och näringsliv. Med identifiering av de områdena vill vi också peka på vad vi lägger vikt vid i utvecklingsfrågor även om andra såsom exempelvis infrastruktur också är oerhört viktiga för en landsbygdskommuns utveckling.

 

Jag vill också nämna projekt SLUS – social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun där vi arbetar med frågor kring attraktiva livs- och boendemiljöer i nära samarbete med medborgare, näringsliv och föreningsliv.

 

Så till dina frågor.

 

Arbetet med att slutföra det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet avstannade efter sommaren 2014 då vi gick in i en valrörelse. Efter valet kom en tid av politiska överläggningar samt hamnade fokus på att rätta till kommunens svaga driftekonomi.  Det är vår avsikt att snart återuppta och slutföra arbetet med programmet samt föra det till kommunfullmäktige för beslut. 

 

Det finns för närvarande inga planer att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen.

 

Majoriteten har i sin samverkan som mål att hela Vimmerby kommun ska utvecklas väl, vilket först kräver en sund ekonomi samt starka näringar, inte minst inom besök, naturresursnyttjande och övriga befintliga företag. Detta ger en välmående och utvecklande kommun såväl i stad som landsbygd.

 

Kommande satsningar ska identifieras i det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet och ett antal goda idéer lyfts också fram i de lokala utvecklingsplanerna som presenterades år 2013.

 

 

 

 

Tomas Peterson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktige igår

Kommunfullmäktige hade chansen att direkt spara 500000kr av de fem miljoner som krävs igår kväll men M , S , V och MP avstod medvetet från den besparingen. C, KD, L och SD yrkade bifall till Bosse Svenssons yrkande om en sänkning av de fasta arvodena från 90 till 80% av en riksdagsmans arvode. 

Alla måste ta ansvar när vi nu har för höga driftkostnader, även politiken. 

Magnus Gustafsson pläderade för att arvodeskostnaden skulle utökas med en miljon ytterligare om året genom att öka kommunfullmäktigeledamöternas arvode med 1900kr/sammanträde. Han yrkade dock inget men ansåg att det skulle ge högre motivation att engagera sig i sitt förtroendeuppdrag. Idag är det oförändrat arvode med 100kr/ sammanträde sedan lång tid tillbaka , oavsett sammanträdets längd. Igår var sammanträdet knappt tre timmar långt. 

Politikens kostnader är en miljon högre 2015 jämfört med 2014. Det är ett faktum som M och S måste förhålla sig till när man kräver höga besparingar (fem miljoner) på andra områden för att folket ville att skolorna skulle behållas. De beräkningar som lades fram före folkomröstningen var att det totalt handlade om 2.2 miljoner år 2016 och 4.28 miljoner 2017. Idag ska vi få helt andra beräkningar enligt kommunalrådet Tomas Peterson. Ekonomichefen ska presentera dessa dels för KS och dels för alla gruppledarna ikväll. Det ska bli mycket intressant. M och S vill lyssna och ta in oppositionens besparingsförslag ikväll samt diskutera den avsiktsförklaring som näringslivsenheten föreslår. Det är mycket välkommet.