fredag 30 november 2012

Axel Danielsson

Plenisalen var idag fullsatt av politiker och tjänstemän som fick en rejäl genomgång av hur rollerna mellan politiker och tjänstemän bör vara. Vi är i demokratibranschen var det mantra som upprepades många gånger under dagen. Att styra en kommun är väsensskilt från att driva företag. Man kan låna begrepp och fuska men i demokratibranschen är det inte kapitalism och vinstmaximering som gäller enligt Axel Danielssons 35-åriga erfarenhet. I demokratibranschen ska man syssla med samhälls- och medborgarnytta. Bolagsstämman i kommunen är de allmänna valen och målet med verksamheten är inte vinst utan demokrati.

Kommunfullmäktige i Vimmerby måste under våren bestämma sig för att styra kommunen tydligare. Hans råd var att nämnderna skall definiera de frågor som man anser ska upp i fullmäktige och de tyngsta politiska frågorna bör också in på fullmäktiges ärendelista. KF måste vitaliseras annars är risken stor att ledamöterna inte upplever att de vill lägga tid på att ta ansvar och göra det bästa av den fullmakt som väljarna gett dem. Debatten i KF är viktig för kommunen.

Vi fick också en lektion i hur viktigt det är för förtroendevalda att låta verksamheten vara i fred. Politiker har ett ansvar att kalla in tjänstemän om det finns behov MEN politiker ska undvika att gå ut i verksamheten och detaljstyra den. Kommunikationsvägen om man vill påpeka något måste vara via nämndsordförande som lyfter frågan med sin förvaltningschef och som sedan hanterar sin berörda personal.

Han avslutade med att betona att Vimmerby kommun är på rätt väg men det är hårt vardagsarbete som krävs för att få till ett effektivt och modernt styrsystem. Lämna mer ansvar till tjänstemännen och ge dem tydliga uppföljningsbara mål och följ upp dem noggrant. Han rekomenderade också att ett sätt att jobba med budget över blockgränserna är effektivt för en modern kommun och politiken och tjänstemännen bör gå i takt för att budgetprocessen ska bli bra.

Ägardirektiven är viktiga för att styra de kommunala bolagen och från och med årsskiftet kommer förändringar som innebär att kommunerna enligt Axel mer ska behandla sina bolag som förvaltningar. Detta kräver förberedelse och här kanske kommunerna kan samverka för att slippa göra allt förändringsarbete kring denna förändring själva.

Totalt sett var det en fullspäckad dag som nu så här i efterhand behöver diskuteras i alla nämnder tror jag. Just att som politiker låta bli detaljstyrning och att vi måste låta verksamheterna få jobba i fred utifrån tydliga mätbara mål var dagens viktigaste budskap tror jag.Vad tror du? Ska nog läsa hans bok tror jag för även om jag inte köper exakt allt han sa så är det många tankar som väckts och han ställde en del frågor som kräver att vi i politiken i Vimmerby sätter ner foten och beslutar om hur vi ska ha det i fullmäktige. Det är kommunens högsta beslutande organ och att låta KS "sondmata" KF med ärenden är inte effektivt enligt Axel. En ekonomi i balans måste vi klara enligt staten men enligt Axel har ännu ingen svensk kommun gått i konkurs även om några försökt. Hur hanterar man det som politiker månntro om man drar det till sin spets...??? Att beskriva att en kommun gått med vinst är icke relevant i demokratibranschen för här är målet inte vinst utan demokrati, påstår Axel Danielsson. Spelreglerna för aktiebolag är nämligen att leverera vinst. Kapitalet som ägarna satsat ska ge vinst tillbaka men dessa regler kan inte tillämpas i en kommun eller i ett landsting, enligt Axel. Här är målet demokrati.

torsdag 29 november 2012

Vimmerby arena?

Jag hade förhinder att delta i KS i tisdags och det verkar som att det föreslagna förslaget som KoF har tagit fram i samråd med VIF ska diskuteras ett varv till. Viktigt att processen inte försenas anser jag men vet inte exakt vilken förändring som kommer att diskuteras med Vimmerby IF. Hoppas att det blir en bra uppgörelse som möjliggör en tidsplan så att Vimmerby arena kan invigas i april. Känns " knort" att få till det men det är viktigt tror jag för kommunen, för Vimmerby IF och för alla aktiva och delaktiga. Spännande att framarbetade förslag som tagit månader att ta fram kan förändras på bara några timmar...

söndag 25 november 2012

Söndag i Vimmerby!

Stort GRATTIS till Ingebo hagar som vinner Vimmerby kommuns miljö- och kulturpris 2012. Välförtjänt! Jag har varit i Stockholm och arrangerat seminariet Framtidens Biogasaffärer och avslutat rådgivningssatsningen som LRF och Jordbruksverket haft under 2010-2012. Bra sammanfattning av framtidens utmaningar. På fredag är det biogasseminarie i Västervik vilket krockar med ett seminarie i Vimmerby om kommunal förvaltning med Axel Danielsson. Jag väljer det senare denna gång. Ska bli mycket spännande att lära sig mer om detta och kanske få lite nya perspektiv.

fredag 16 november 2012

Skolan behöver satsningar!

Skolrankingen neråt i Vimmerby. Viktigt att komma tillrätta med denna framtidsfråga. Tydligt och lyhört ledarskap på olika nivåer och rejäla satsningar måste till för att Vimmerbys grundskolor skall utvecklas. Många års sparande som jag själv erfarit under den tioårsperiod som jag tjänstgjorde på Vimarskolan på nittiotalet tar tid att hämta tillbaka. Svårt att bromsa sig uppför en backe...

tisdag 13 november 2012

Sophanteringsresa idag

Styrgruppen för nytt avfallssystem i Vimmerby reser idag till Skåne för att studera flerfackskärl. Därmed har vi besökt alla olika system och snart är det dags att ta ett beslut i denna fråga. Det finns fördelar med alla systemen och det har blivit tydligt på resans gång att det finns olika faktorer som måste beaktas i denna fråga. Transporterna måste minimeras samtidigt som sorteringen ska öka. Vilket system är då att föredra. Jag återkommer med svaret då gruppen tagit beslut.

lördag 10 november 2012

Skäfshultsloppet idag!

Härligt med engemang och vilja att ordna aktiviteter i byar på landsbygden. Ska jogga lite lätt i 5 km och njuta av novemberluften.

onsdag 7 november 2012

Yesssss

Obama vann och det känns riktigt bra! Tveklöst det bästa för världen!

måndag 5 november 2012

Skolvisioner i Vimmerby

Förankring och underifrånperspektiv för skolvisionen efterlyses av några medarbetare inom barn och utbildning i Vimmerby i dagens VTKP. Viktigt att lyhördheten finns och att man låter förändringsprocesser ta tid, tror jag. Annars är risken stor, om det inte blir förväntad leverans, att många uppfattar det hela som ett misslyckande och då är det svårare att göra om satsningen. Hur är visionsarbetet förankrat underifrån? Är det nämnden som bestämt tågordningen och trott att det går att toppstyra fram en vision och ett utvecklingsarbete genom att bara besluta att man ska bli bäst. Det vore värdefullt att få veta hur förankringsarbetet gått till och hur alla medarbetarna varit involverade eftersom debattartiklar av detta slag riskerar att urholka visionsarbetet. Jag har liksom många ifrågasatt varför man ska bli bäst? Topp tio borde räcka då de sista placeringarna i en ranking brukar tarva mycket resurser och ibland inte skapa så mycket mervärde. Risken är också att hela arbetet får medarbetares misstroende om man satsar på att bli bäst och samtidigt skär ner resurser. Jag tror också att socialnämndens underskott delvis beror på minskade resurser för elevvård och färre anställda som finns ute i korridorerna på våra högstadier. Det är i det goda mötet mellan tonåringen och vuxen utanför klassrummet som det skapas tillit och förtroende och som möjliggör skillnad för samhällets utveckling och individens förtroende för vuxenvärlden och framtida delaktighet i samhället.

söndag 4 november 2012

Vindkraft i liten skala

Vindstilla idag och verket snurrar ej. Jag vill veta hur mycket det producerar per år. Strax ska jag få svar på det och vem som köper överskottselen? Spännande!

Tack för Ronjaföreställningen i Mattisborgen

Tack Mats Genfors som är så otroligt bra som Mattis och så lik Börje Ahlstedt! Min familj och min kära syster yster från Strängnäs med familj samt mina föräldrar var på finalföreställningen igår kväll. GRYMT bra och imponerande satsning på unik utomhusteater! Världsklass! Imponerade på min svåger och syster som bott i London och som är vana vid underhållning i världsklass! Jag är stolt över att Vimmerby kan presentera kultur på denna nivå! Och ännu bättre kommer det att bli!

Vindkraftsmöte i Mörlunda idag

LRF har lokalavdelningsmöte med Mörlunda-Tveta LRF i eftermiddag. Jag deltar som energisamordnare i LRF Sydost med erfarenheter av bland annat vindarrendefördelning och markarrendefrågor.

Idag är det småskalig privat vindkraft hos Peter och Monika Lundin som ska studeras. Ska bli spännande att få reda på avskrivningstiden för detta mindre vindkraftverk och jämföra det med solelpaneler som jag tror kommer att bli mer och mer vanliga i takt med att elpriserna stiger och självförsörjningsviljan ökar på den egna gården och på det egna företaget. 10-15 år pay-off-tid måste den förnybara elen klara för att den ska bli intressant för flera tror jag. Läs mer här:
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/45673/1/4/

Nu måste jag snabbt försöka förstå och förbereda mig för kommunstyrelsemötet på tisdag. Ska till Växjö hela dagen imorgon och möten hela kvällen så de 172 sidorna måste läsas igenom idag och de frågor som måste diskuteras i partigruppen måste mejlas ut snarast så att alla berörda hinner ge inspel till PerÅke och mig som sitter i KS för centerpartiet i Vimmerby.

fredag 2 november 2012

Lägg inte ner landsbygdens unika service!

Webmöten i all ära men telemöten är den mest använda mötesformen mellan tjänstemännen på Sveriges största intresseorganisation för landsbygden, LRF. Jag har själv två olika telemöten på agendan i dag på förmiddagen och vi ska ta flera viktiga beslut på dessa möten. Effektivt och klimatsmart!

Digital teknik innebär att arbetsplatser borde kunna arrangeras till låga kostnader nära arbetstagarna. Klimatet vinner på att persontransporter och dagliga pendlingar till ett rum med en dator på en centraliserad position undviks. I det perspektivet har jag mycket svårt att acceptera nedläggning av servicekontor i Vimmerby. Jag har mycket svårt att förstå varför man inte kan utveckla digitala mötesplatser så att arbetstagare slipper tröttande pendlingsresor. Jag trodde i min enfald att landsbygden skulle vinna på internets möjligheter. Centraliseringen av myndigheters funktioner verkar gå fort och dramatiskt. Nu får det vara nog, tycker jag. Vilka är de riktiga skälen. Chefers kontrollbehov över sin personal , eller? Misstro till att små orter kan upprätthålla kvalité på service, eller? Jag tror att båda frågorna är lätta att bemöta med argument till fördel för mer decentraliserade funktioner nära människorna. Lokalsamhället behöver en nystart med hjälp av digital teknik. Attraktionskraften för Vimmerby borde kunna öka i takt med en sådan satsning. Bra boende, nära service och en kreativ och utvecklande miljö. Tillsammans får vi Vimmerby att växa.

torsdag 1 november 2012

Banverket borde släppa mark till Vimmerby

Perfekt placering för byggande av flerbostadshus , trygghetsboende el.dyl. eller hur. Vid Vimmerby vandrarhem alltså. Dags att åter ställa frågan till Banverket kanske?

Bättre med flerbostadshus här än vid Ulriksdal kan jag helt subjektivt tycka.

Jan Björklunds skola skrämmer mig...

Betyg i år 4? Fungerar inte utvecklingssamtal och omdömen fram tills man är 12-13 år? Varför ska det graderas med bokstaven a-f redan i år 4. Vart är vi på väg?

Jan Björklunds skola innebär att lärarna sitter framför datorerna på sina arbetsrum och skriver åtgärdsprogram, omdömen och betyg. Socialt arbete i skolan kan inte mätas och är inget värt längre. Det är bara betygen som räknas. Friskolor har visat sig ge högre betyg än kommunala skolan då det är ett kvitto på att skolan levererar kunskap. Men livskunskap, då? Levereras det i Jan Björklunds skola?

Hur hantera svaga elever?

Vilka resurser finns till de som inte har stöttande vuxna och fungerande familjer?

Droger, psykisk ohälsa mm florerar och antalet vuxna bland eleverna i korridorerna bara minskar.

Jag tror att det krävs krafttag och mer resurser till grundskolan för att komma tillrätta med socialnämndens budgetöverskott.

Det börjar med en bra lärare! säger Lärarförbundet och jag är benägen att hålla med och statusen för lärarna måste höjas för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället.

ITSAMs nya hemsida!

http://itsam.se/

Så var den på plats... Läs om hur Du som bor i Vimmerby kan få hjälp med snabbare bredband!

Info om Vimmerbys fiberutbyggnad kommer visst senare men här finns länkar till de olika medlemskommunernas bredbandsutbuggnadsstrategier.

Jag saknar dock info om vem som är VD och vilka som sitter i direktionen mm.

Jag anser att alla bolag ska ha sin styrelse , gärna med foto , på sin hemsida. Allt för att underlätta kontakt och skapa mer öppenhet i verksamheten.

Detta är uppgiften för detta kommunalförbund:

Kommunalförbundet ITSAM ska till medlemskommunerna svara för IT-verksamheten, innefattande bland annat:
 • nätdrift,
 • service och support,
 • driftansvar telefonnät,
 • kompetensutveckling av personal,
 • driva utvecklingsprojekt,
 • ansvara för systeminvesteringar inom IT,
 • vara drift- och dokumentationsansvariga för stadsnät,
 • bygga fibernät åt medlemskommunerna.

  ITSAM har dessutom möjligheten att träffa avtal med externa uppdragsgivare för att att sälja tjänster inom sina kompetensområden.

  Via länkarna till vänster hittar du mer information om kommunalförbundet ITSAMs bakgrund och organisation.

Visionsarbetet slutfört

Så har vi kommit fram till ett förslag med visioner, mål och indikatorer för Vimmerby kommun. Nu ska det bara renskrivas och skickas till KS och sedan till KF. Men naturligtvis är detta ett levande dokument som måste fyllas på. Visionsarbetet ska nu ut i nämndernas och de ska göra egna visioner och nämndmål.

Dagen idag ska fyllas med arbete och utveckling. Ikväll är det kommungruppsmöte med LRF och jag ska delta och berätta samt förankra planerna med förstudien Hultsfreds- Vimmerby Biogas som medfinansierat av Astrid Lindgrens Hembygd. Mitt mål är att vi även ska åka och titta på en solelanläggning utanför Aneby som sedan maj iår producerat 36000 kWH förnybar el. Panelerna är placerade på ett ladugårdstak på Linköpings stifts arrendegård. Lantbrukaren var nöjd med installationen och han tror att den kommer att betala sig på cirka 10-15 år.