söndag 19 juli 2015

Strävan mot ordning

Lars Kepler var på Sommarkväll igår kväll. 

Jag googlar och finner denna intressanta beskrivning: 

"Bakom pseudonymen Lars Kepler står författarduon och äkta makarna Alexander Ahndoril och Alexandra Coelho Ahndoril. Båda är erfarna författare sedan tidigare, och har flertalet hyllade böcker bakom sig. Idag har de valt att lägga all sin energi och kreativitet på böckerna om Joona Linna, den orädde och envise kriminalkommissarien från Stockholm.

Namnet Lars Kepler har skapats av två hyllningar. Förnamnet Lars kommer från den framgångsrike deckarförfattaren Stieg Larsson och efternamnet Kepler är lånat av vetenskapsmannen Johannes Kepler som under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet gjorde ett flertal ansedda upptäckter inom bl. a astronomin.  "

Alexander och Alexandra har blivit kritiserade för att de skriver om så fruktansvärt bestialiska händelser. De förklarade att de skriver om sina egna rädslor och att alla böcker börjar med kaos men att allt slutar med ordning och trygghet. 

Det är deras drivkraft och attityd till sitt skrivande i deckargenren och de beskrev också att det är mycket inspirerande att skriva tillsammans men också mycket svårt. 

Tänk om man kan betrakta livet självt i den lilla skalan kring att alla människor själva drivs av att skapa ordning och ta ansvar för ordning omkring sig. Då skulle det inte skapas konflikter i samma utsträckning, tror jag utan människor skulle hellre sträva mot ordning, harmoni och trygghet och skapa en långsiktigt hållbar tillvaro, i det lilla och i det stora. Energikrävande men ändå det smartaste och minst destruktiva på sikt. Termodynamiken beskriver att allt strävar mot kaos och att det krävs energi för att skapa ordning...

Jag tror på att de goda krafterna vinner och att vi steg för steg arbetar mot ett bättre samhälle för alla. En bättre ordning, helt enkelt i det stora perspektivet. 

Vad tror du? 

Utställningen på NÄS om Krigsdagböckerna ställer en JA-NEJ-fråga till besökarna. Den lyder: Kommer det någonsin att vara fred överallt på jorden? Besökarna får svara genom att klippa en bit mattrasa och fästa i ett galler. På JA-sidan finns bara glada färger och på NEJ-sidan har utställningsproducenterna placerat en korg med svarta, bruna och vinröda färger. Konstverket som skapats talar sitt tydliga språk. Besök utställningen och begrunda historien. På DN finns också bra beskrivningar från överlevande från andra världskrigets koncentrationsläger. Snart finns inga fler av dem kvar i livet så deras berättelser måste berättas och DN gör det mycket bra, tycker jag. Mycket tänkvärt! Här är en av dem: 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/det-vander-sig-i-magen-av-sds-propaganda


lördag 18 juli 2015

Handla i Vimmerby så växer Vimmerby

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/65530/1/52/

http://vimmerby.blogg.se/2015/july/

Två olika nyheter på nätet om den lavinartade ökningen av näthandeln i Vimmerby. 37% ökning sedan årsskiftet. Vimmerby är den kommun som ökade näthandeln mest av alla kommuner i landet. 

Jag instämmer med Kim Wickström att näthandeln är ett stort hot mot Vimmerbys handel och vi måste alla värna den handel som finns och arbeta för att den utvecklas. 

Öppet till 19 alla vardagar i sommar är ett viktigt steg i rätt riktning men det behövs mer insatser. Beathe Skaate som är handelsutvecklare har gjort en bra analys kring vad som behöver göras. 

Alla politiker, fastighetsägare och handlare bör läsa den , ta till sig den och agera på olika sätt. Tillsammans gör vi Vimmerby till en ännu bättre handelsstad. 

Demokratiutveckling i Vimmerby kommun och utvärdering av den nya politiska organisationen.

Fyra frågor skickades igår till Vimmerby kommuns oppositionssamordnare. 

En helt ny politisk organisation där all beredning av ärenden ska ske på ett nytt sätt måste utvärderas. Det verkar nämligen som att ärendeberedning görs på olika sätt i olika nämnder och det behöver utvärderas öppet även av S och M anser jag. Det måste bli tydligare vad gäller hur beredning i presidier ska utföras. 

Nu har det gått mer än ett halvår av det nya arbetssättet och jag har förstått att en del tjänstemän anser att denna organisation är ineffektiv vad gäller beslutsprocessen för mindre ärenden. Allt måste till nämnden och det blir ofta långa väntetider för besluten. Viktigt att resonera om skillnaden mellan AU och Presidieberedning. Viktigt att också resonera om effektivitet i beslutsfattandet kopplat till ekonomisk styrning. I synnerhet efter detta första halvår med en ekonomi i obalans och efter att Vimmerby kommun är den kommun som per invånare investerat allra mest av alla kommuner i Sverige år 2014. Konsekvenser av stora investeringar och samtidigt stora underskott i nämndernas driftbudgetar har försatt Vimmerby kommun i ett mycket svårt ekonomiskt läge där Kommuninvest valt att utreda kommunens låneutrymme. 31/3 togs också ett investeringsstopp av KS. Men frågan är hur pass det faktiskt fungerar. Jag ser tecken på att investeringarna inte bromsats tillräckligt ännu. Anpassningspolitik krävs för att kommunen ska återfå balansen i sin ekonomi. 

Nedan finns mina frågor gällande utvärdering av det nya systemet med oppositionssamordnare.
 
Hej Centerpartiets oppositionssamordnare. Här kommer fyra frågor som jag vill att du svarar på senast den 10/8 inför en träff i slutet av augusti då vi ska utvärdera oppositionsarbetet i gruppen oppositionssamordnare. Kopia till Marcus FK. Ha en fortsatt bra sommar! 

1. Vad har varit bra med den nya politiska org. Som beslutades av KF i dec.2014.
2.Vad kan förbättras?

3. Hur har din roll som oppositionssamordnare varit?
4.Hur upplever du ditt samarbete i nämnden med 

A. Majoritetens politiker

B. Oppositionens politiker

C. Tjänstemännen på förvaltningen

Jag vill under hösten också att det ordnas en demokratisk utvärdering av hur alla åtta partier i KF upplever den nya politiska organisationen. Denna typen av utvärdering sköttes tidigare av revisions-och demokratiberedningen och nu är det KFs presidium och KS som sköter demokratifrågorna i kommunen. Vad görs och hur ska demokratiarbetet utvecklas i KF under denna mandatperiod och vad planeras inför nästa mandatperiod? 

Lennart Nygren har haft ett möte med alla partiernas gruppledare där det föreslogs hur min motion om hur kommunfullmäktige skulle vitaliseras diskuterades. Det borde väl vara dags för beslut kring den motionen nu. Hur långt har beredningen kommit? KSF är ansvarig för den. Websändningar kanske inte är nödvändigt nu när det införts direktrapportering via sociala medier. Förutsättningarna ändras hela tiden och därmed utvecklas demokratin. Men det behövs också beslut. Lennart Nygren vädjade till KFs ledamöter den 22/6 att hålla anförande på sex minuter istället för tio minuter som det står i arbetsordningen, vilket diskuterats på mötet med gruppledarna. Beslut om detta krävs anser jag. Det kan ju inte vara några svårigheter för KFs presidie att uppdra till tjänstemännen att skriva fram ett beslut om en ny arbetsordning gällande anförandetiden. Det är en liten förändring i ett stycke som krävs. Vad gäller websändningar och voteringstavla så är det förknippat med kostnader. Kostnaden för en voteringstavla måste sättas i relation till kostnaden för en tjänstemän som ska hantera protokoll och administration av voteringar. Kommunfullmäktigeledamöterna måste också få rimlig ersättning kopplat till den tid som sammanträden tar. Under denna mandatperiod har det varit mycket långa sammanträden och det politiska systemet måste ta hänsyn till att fritidspolitiker lägger mycket av sin fritid på politiken och då krävs effektivare system för sammanträden och beslutsprocesserna, anser jag. Andra kommuner arbetar på ett långt mer effektivt sätt idag och det finns många kommuner som vi kan inspireras av och som gjort demokratiutvecklingsinsatser som vi kan dra nytta av. 

Min motion om vitalisering av KF ser ut så här och partigrupperna skulle svara på remissen om den senast i mars. Snart är den väl på väg till KS hoppas jag. fredag 17 juli 2015

Wesik påstår att det blir folkomröstning i september

Det hade varit önskvärt men folkomröstningen kan tidigast ske i november 2015 om alla politiker och tjänstemän jobbar mot det målet. Rimligen bör folkomröstningen genomföras före budgetbeslut för år 2016. Lagligt kan kommunen skjuta på budgetbeslutet till december och invänta folkomröstningens resultat. 

Ledaren
15.07.2015 00:04
Allt talar för att det blir en folkomröstning i Vimmerby. Och den kommer att bli i september. Men eftersom folkomröstningar av det här slaget till allra största delen administreras och betalas av kommunen själv, krävs det ännu mer resurser. 
-Ja, förmodligen måste vi projektanställa en person som bara jobbar med den här frågan i en månad eller ett par. Men jag tvekar ändå inte, klart att vi ska ha en folkomröstning. 
Resultatet av omröstning kan bli mer brutalt än någon kan ana, det kan leda till att nuvarande majoritetsstyre, S och M, i Vimmerby avgår.
Läs mertorsdag 16 juli 2015

Ungdomspolitik i Vimmerby del 2

Nu vill jag sammanfatta lite funderingar efter att ha samtalat med Anders Degerman om ungdomsinflytande för några veckor sedan och haft en kommunikation med Peter Knutsson som är fritidsledare på Fabriken. Se förra blogginlägget. 

Carina Johansson är en fritidsledare som gjort mycket för Vimmerbys barn och unga. Under några år fanns det på hennes initiativ ett ungdomskontor i Stadshuset i en mindre del av där Socialen idag har sina kontor. Under den tiden startades ungdomsrådet och det var mycket aktiviteter kring ungdsominflytande. 

Arbete med barnkonventionen startade under denna period och det har idag lett till att Vimmerby kommun är ett föredöme inom arbete med barnkonventionen i ett nationellt perspektiv. Utbyte med Mukono och inrättande av Globträdet vid Näs är andra goda exempel på arbete som varit kring ungdsominflytande i Vimmerby kommun. 

Ungdomsrådet lever alltjämt och har aktiviteter. Den första FRAMMIS-aktiviteten ägde rum i idrottshallen (tror det var 2010) och engagerade många politiker , tjänstemän och ungdomar som fick diskutera viktiga frågor som ungdomar från högstadiernas elevråd lyfte. Spindel i nätet för det var Carina och ungdomsrådet, tror jag. Malin Gunnarsson var ordförande i ungdomsrådet då om jag minns rätt. 

Ett annat exempel på en ungdomsaktivtet i Vimmerby som gett ringar på vattnet i landet är den stora FRAMMIS-galan på Vimmerby gymnasium som gjorts två år i rad av Daniel Nestor som projektledare i samverkan med Daniel Kings på Fryshuset i Stockholm. Första FRAMMIS -galan var på Ronja och den andra var på gymnasiet. Hoppas att detta utvecklas ännu mer trots att Daniel Nestor avsagt sig projektledarrollen. Jag tror FRAMMIS-galan har kommit för att stanna och samtidigt utvecklas när nya krafter tar vid. 

Anders Degerman arrangerar inom Globträdsarbetet budkavlar och samtal mellan politiker och elevråden på högstadierna och gymnasiet. Senast var det en lunchträff på Näs. Jag hade mycket bra samtal med Helen Nilsson och två hockeyspelande ungdomar från Vimarskolan då. 

Nu är frågan hur Peter Knussons tankar ska förverkligas vad gäller en större långsiktig satsning på ungdomsinflytande. Jag tror att den satsningen är avgörande för kommunens attraktionskraft. 

En början skulle faktiskt kunna vara att inrätta en fullmäktigeberedning kring barn och ungdomar som under exempelvis under två år får uppdraget att ta fram en ungdomspolitisk plan i samverkan med alla i kommunen som arbetar med ungdomar och barn. Arbetet i beredningen ska ledas av en politiskt tillsatt ordförande från majoriteten och alla politiska partier som finns i KF ska delta. För att majoriteten ska vara i majoritet i beredningen krävs det tretton ledamöter i beredningen. Sju från S och M och en från varje annat politiskt parti. 

Majoriteten har sagt att det inte finns några hinder att tillsätta fullmäktigeberdedningar och denna fråga skulle vara mycket lämplig att hantera på detta sätt politiskt. Peter Knutsson påpekar att det är viktigt att arbeta långsiktigt oavsett majoritetskonstellation och ett gemensamt framtagande av en ungdomspolitisk plan som KF antar, anser jag vore mycket bra för att öka demokratiarbetet i kommunen. Vi måste börja med barnen för att få till en förändring , som Astrid Lindgren så klokt skrev på sin tid. Det gäller då som nu. 

Ungdomspolitik och SKAKA OM?

Var är Ungdomsrådet? Var finns de engagerade ungdomarna som vill göra skillnad i Vimmerby?  

I Västerviks kommun fanns de vid Fiskaretorget igår. De delade ut vykort och uppmanade alla att skriva förbättringsförslag och lämna in. Som tack fick man en presentpåse med en frisbee, ett par solglasögon och en chokladbit. http://www.skakaom.nu/2015/07/09/vi-ses-pa-skargardsfestivalen-i-vastervik/

Satsningen heter SKAKA OM och igår var Västerviks ungdomar som samverkade för att göra Västervik bättre. http://www.skakaom.nu/projektet/ . Det finns två heltidsanställda i Kalmar som arbetar med Skaka om och som finasieras av Allmänna Arvsfonden. Vilka är skälen till att Vimmerby inte är med? Kumulus samverkar med Skaka om. Emmaboda, Västervik, Oskarshamn , Torsås och Nybro är med. 

Varför är inte Vimmerbys ungdomar med? 

Café Källängen skulle kunna ha en låda där alla uppmanades att skriva förbättringsförslag. Hur kan Vimmerby bli bättre ? Skulle vara intressant för oss politiker att få veta resultatet av en sådan undersökning. 

Jag ska kontakta Peter Knutsson och föreslå det. Vore värdefullt för demokratin, tycker jag. Det vore intressant att få veta vad besökarna också tycker skulle kunna förbättras men i första hand vore det intressant att få veta vad ungdomarna som bor och lever i Vimmerby vill förbättra. Vad saknas? Vad vill man ha mer av? 

Sommarvärdarna i Vimmerby kanske skulle kunna jobba mer med utvärdering och enkäter eller det kanske de redan gör...

Förhoppningsvis görs det mycket mer på området Ungdomspolitik än jag vet om. Informera mig gärna! Tillsammans utvecklar vi ungdomspolitiken i Vimmerby. Redan 2011 skrev jag en motion om detta...

https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-till-Vimmerby-kommun-om-ungdomspolitik/

Så här svarar Peter Knutsson och jag tackar för snabb respons och ett bra inspel till fortsatt förbättring av ungdomarnas inflytande i den lokala politiken. 

"Hej Ingela
Vet inte riktigt varför du vänder frågan till mig som fritidsledare, du borde vända den till mina chefer istället. Men du kan absolut få min åsikt om ämnet trots att jag inte kan all historia om detta är i Vimmerby. 
Men just ungdomsinflytande är ett ämne som jag brinner för och jobbat mycket med under mina 18 år som fritidsledare. 
Jag har pratat mycket med Vimmerbys ungdomar om detta med ungdomsinflytande inom politiken och jag hade ett intressant samtal kring detta senast igår kväll med en av ungdomarna. 
Det har genom åren här i Vimmerby genomförts många bra aktiviteter med möten mellan ungdomar och politiker genom budkavlar, ungdomsråd och ungdomsparlamentet men det alla ungdomar jag har pratat med så är det gensvaret från er politiker som sviktar. Det är bra diskussioner på träffarna men sedan får de inget mer gensvar känner de själva. 
Så frågan borde tas upp hos alla er politiker som sitter i fullmäktige hur ni kan göra så att detta fungerar bättre. Jag och flera ungdomar är i alla fall väldigt peppade på att få det att fungera men det krävs satsningar och det krävs ett mycket större engagemang och vilja hos er politiker för att detta skall fungera på riktigt. 
När det gäller Kumulus så är anledningen till att Vimmerby inte är med ett politiskt beslut som togs när du satt i majoritet som jag har förstått och anledningen var att det kostade för mycket pengar och man fick för lite tillbaka. Ett beslut som jag kan hålla med om även fast det görs en del bra saker genom Kumulus. Men man borde satsa mer pengar internt istället för det finns många gods krafter i kommunen som både har kunskap och viljan att jobba med detta. Men det krävs mycket mer än en förslagslåda i Källängen och för att det ska bli verklighet så måste det satsas tid och resurser för att genomföra detta. Det finns många goda exempel på kommuner som för många år sedan satsade stora summor pengar på just inflytande frågor både här i Sverige men framförallt i Trondheim i Norge där man idag har tjänat tillbaka alla de pengar de satsade tio gånger om genom minskad arbetslöshet, ungdombrottslighet och mycket annat och allt tack vare mer ungdomsinflytande inom politiken. 
Så om ni politiker är beredda på att börja tänka längre än ett budgetår eller en mandatperiod så är jag och ungdomarna redo att börja jobba med detta på riktigt. Det är viktigt att både majoritet och opposition är villiga att på riktigt satsa på detta för det är ett långsiktig satsning som krävs och att arbetet fortsätter i samma riktning oavsett vilka som är i majoritet. 
Är ni inte det så fortsätter vi att ta små steg i taget för att förbättra så gott vi kan för skam den som ger sig. 
//Peter Knutsson

Vill du posta hela detta inlägg eller citera så är det okej för mig men se till att citera rätt. 
Ha det gott." 

onsdag 15 juli 2015

Vimmerby levererar

Jag har joggat och cyklat idag på morgonen i Vimmerby. Oxgården, Sedumgården, stugbyn vid ALV, B&B, Nossen, Smålandsbyn, Britt och Stens turistboende och Vimmerby vandrarhem verkar vara fullt. Otroligt många norska bilar och även danske och finska samt schweiska bilar finns det gott om i Vimmerby. 

Vi Vimmerbybor ska vara stolta över att Vimmerby har så många besökare. På parkeringen vid Näs var det också fullt igår eftermiddag. 

Tuna, Rumskulla, Pelarne, Frödinge och Gullringen har säkerligen också många besökare nu. 

Knäreds Grävtjänst från Halland gräver åt Kanonaden och Vimmerby fiber vid Träffen. Nu när Telia är klara i tätorten Vimmebry så fortsätter och intensifierar Vimmerby fiber anslutningarna till sina kunder. Båda aktörerna gräver och möjliggör anslutningar till alla hushåll om jag förstått det rätt och nu läser jag att Telia är inbjudna till styrgruppen för fiber för att diskutera samverkan. Mycket positivt att det samtalet återupptas anser jag. Investeringsstopp innebär ju att östra kommundelen får vänta länge på fiber. Av Vimmerby fiber. Frågan är om Vimmerby kommun har möjlighet att stå som garant för byalagens investeringar med hjälp av nationella stödpengar. Ansökan är visst redan inskickad enligt media. KS och KF måste ta investeringsbeslut i varje enskilt fall enligt KF-beslut. Viktigt för att få ordning på kommunens ekonomi, styrning och ledning av kommunens del av fiberutbyggnaden är därför central nu. I fortsättningen måste alla styrgruppsmöten vara bemannade med fler än en politiker. Att både vara ordförande och justeringsman på ett beslutsmöte är inte OK. Det hände i våras. Ett affärsprojekt på 73 miljoner måste ha en noggrann uppföljning och kontroll och därför är det olyckligt att den uppdaterade fiberhandlingsplanen inte är antagen ännu. 

tisdag 14 juli 2015

Warmbadhusets öppna scen

Två av fyra kulturkvällar vid Warmbadhuset är genomförda och publiktillströmningen har varit magiskt stor. Vi har också haft stor tur med vädret. 

Igår kväll öppnade sig himlen direkt efter den avslutande låten som alla artisterna sjöng tillsammans . "Blowing in the wind" blev finalnumret. 

Kvällen innehöll åtta olika framträdanden av totalt sjutton olika ungdomar. Ett spontant besök av en duktig tjej från Lycksele som spelade en låt tillägnad sin mormor Svea.

1720 kr samlades in i samband med pausen och är nu insatta på Barncancerfonden. 


måndag 13 juli 2015

Extramaterial Johan Rockström

Vill rekomendera chatten och extramaterialet som SR producerat i samband med det folkbildande sommarprogrammet som Johan Rockström skapade igår. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6210380

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6209558


söndag 12 juli 2015

Loftahammar

Min rektor på Gamlebygymnasiet Sofie Alvarsson var en av de mest aktiva föräldrarna när Loftahammars skola räddades från nedläggning i Vösterviks kommun år 2012. S och M ville vid den tidpunkten lägga ner Blackstad, Loftahammar, Ukna och Odensvi. De två sistnämnda lades ner 2012. 

Hon bjöd in mig till ett motionslopp igår som syftade till att samla in pengar till barnen som går på Loftahammars skola. Vivassen runt heter loppet. Nästa år ska jag springa det. Iår blev det för kort varsel. 

Här kan du läsa mer om loppet och om Loftahammars intresseförening: http://www.loftahammar.com/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=100:vivassen-runt-2015&Itemid=595

Jag inspirerades till att berätta för er om vad som gjorts och görs på andra orter där skolor hotas av nedläggning. En enorm kraft och ett stort engagemang för bygden skapas. Det har vi sett och ser i Djursdala, Gullringen, Rumskulla , Tuna och Pelarne denna vår sedan förslaget om nedläggning presenterades den 31/3 2015

Den 22/6 togs nedläggningsbeslutet av skolorna i Djursdala och Gullringen samt av förskolan i Pelarne. Rumskulla och Tuna andas ut. S och M väljer att bevara dessa skolor samtidigt som de signalerar samverkan med grannkommuner för att samordna skolorna kring dessa orter med Vena respektive Mariannelund. 

I Västervik lades flera skolor ner 2012. Resultatet är att kommunen nu tvingas att bygga nya skolor i Gamleby och Västervik för att kunna ta emot alla elever från landsbygden. Samtidigt står skollokaler i Almvik, Totebo, Lofta, Ukna och Odensvi tomma. Helhetsbilden av ekonomin och konsekvenserna av skolnedläggningarna måste genomföras före nämndsbudgetbesluten i KF i november. Vimmerby kommun saknar nämligen låneutrymme de närmaste åren för att kunna investera i en utbyggnad av Södra vi skola och en kraftfull renovering för 40 miljoner samt tillbyggnad av Astrid Lindgrens skola. De konsekvenserna måste analyseras snarast, anser jag. 

I Västervik har denna konsekvensanalys med jämförelser med liknande kommuner gjorts och slutsatsen är att skolnedläggningar inte ger de besparingar som kommunerna förväntat sig. 

https://landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com/2012/11/rpt_liknande_komm.pdf

lördag 11 juli 2015

Min kursare och vän Johan Rockström sommarpratar imorgon

Vi läste på Ultuna till mark-växtagronomer tillsammans. På helgerna läste vi nationalekonomi på distans samtidigt som vi läste heltid på Sveriges lantbruksuniversitet år 1988. 

Det var en tid med många upplevelser, samtal och spännande möten. Det var en tid med mycket inlärning och erfarenhetsutbyte. Johan Rockström hade vuxit upp i Brasilien och Italien och landade i Blekinge med sina föräldrar. Johan Rockström var rotlös när han jämförde sig med mig och min uppväxt på mjölkgården Perstorp i Vimmerby. För mig var han en mycket intressant människa att bryta tankar med. På något sätt visste man att han skulle gå långt och bli mycket framgångsrik. Han har blivit vald till Årets svensk och till den miljömäktigaste i Sverige två gånger. Han har gjort TED TALKS. Varit chef för Stockholm Resilence center och arbetat söder om Sahara med forskning under ledning av professor Malin Falkenmark. Han valde en av de mest framstående forskarna i världen inom vatten när han skulle bli doktorera. Han doktorerade och blev sedan professor på Stockholms universitet redan i mitten av 90-talet då jag själv flyttat tillbaka till Vimmerby och bildat familj. Nu bor han på en ö utanför Stockholm med sin familj.

Imorgon sommarpratar han klockan 13 i P1. Då ska jag lyssna på Johan. Det är första gången som jag känner den som sommarpratar. Det blir en högtidsstund. Minnesvärt sommarprat och säkerligen lite skrämmande då vi kommer att få veta vad som krävs av oss alla för att Tellus ska fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt. 

Jag rekomenderar hans sommarprat varmt. 

Om Johan Rockström

Professor i Miljövetenskap, agronom, 49 år. Född i Finspång, uppvuxen i Brasilien, Italien och Karlskrona, bosatt på Rindö.

Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Flitig föreläsare i miljöfrågor som gjort två globala Ted Talks. Med och grundade Stockholm Resilience Centre. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Var i åtta år chef för Stockholm Environment Institute. Anser att miljöfrågan måste ingå i alla politikområden. Varnar för att vi redan har en global krissituation, samtidigt som en omställning till en hållbar välfärd fortfarande är möjlig. Har studerat och jobbat med klimat- och vattenfrågor i bland annat Kenya, Zimbabwe och Niger och för att uppmärksamma denna problematik åkt Vasaloppet som nigerian i tuaregutstyrsel.

Idag är han på Nyhetsmorgon på TV4 vilket jag tipsats om nyss. En människa som helt enkelt gör skillnad för oss på jorden. torsdag 9 juli 2015

Nytt glasscafe öppnar snart i Vimmerby

Jag, min mamma och min storasyster Annki gjorde stan igår och då ville jag visa vart det snart ska bli ett glasscafe i Vimmerby. Vi kollade in genom fönstren, nyfikna som vi är och plötsligt öppnades dörren av en hantverkare. 

De två männen därinne berättade att det snart öppnar. De ska bara bli klara med den sista tapetseringen osv. 

Vi fick en försmak av det eleganta glasscafeet som kommer att ha öppet till 22 alla kvällar. Det blir garanterat en succé! Premiärglass ska snart ätas där...

onsdag 8 juli 2015

Hela kommunen ska leva

Idag var det flera insändare om att skolorna på landsbygden behövs för att hela kommunen ska växa och utvecklas. Arvet efter Astrid Lindgren förpliktar och vi politiker måste se till att ge hela kommunen goda förutsättningar till service var du än väljer att bo. 

Som Valnämndens ordförande förra året reste Liselott Frejd och jag runt till alla vallokaler i kommunen för att kontrollera tillgängligheten då det kommit en ny regel att alla vallokaler skulle vara tillgängliga inför de båda valen 2014. Vi åkte 19 mil den dagen och fick uppleva hela vår vackra kommuns oslagbara landsbygd. Vi började i Frödinge , sedan Locknevi, Djursdala, Södra vi, Gullringen, Rumskulla, Pelarne och slutligen Storebro. Vi åkte på en väg mellan Locknevi och Djursdala som jag inte minns att jag åkt tidigare och där det finns så många välskötta och välhållna fastigheter. Vi fick ana den stolthet som människor som valt att bo på dessa platser har och som ger dem energi att vårda sina hus med stor omsorg och som kräver många timmars målande och underhållsarbete. 

För mig känns det självklart att vi ska kämpa för att service i form av skola och förskola ska finnas kvar i Djursdala, Gullringe och Pelarne. Vimmerby kommun skulle bli fattigare utan den servicen till de som bor och verkar i norra kommundelen. 

Kommunstyrelsens resa nästa år borde bli den 19 mil långa färden genom kommunens landsbygder så att alla fick uppleva hela kommunens skatter och se den rikedom som den livskraftiga bygden ger kommunen. 

Kommunens hela vägnät är en annan landsbygdsfråga som jag vill lyfta och där finns en motion från Bo Svensson som inte är hanterad. Den motionen handlar om vägen mellan Långbrössle och Hällerum. 

tisdag 7 juli 2015

Begäran om extra kommunstyrelsesammanträde i augusti

Enligt kommunallagen har en tredjedel av  ledamöterna i en nämnd rätt att begära ett extra sammanträde. Anna Svensson, Lars Johansson och jag begär nu ett extra KS enligt nedanstående motivering. 

Begäran om extra kommunstyrelse för beslut om extra kommunfullmäktige.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står fast vid tidigare lagt yrkande om ett extra KS i augusti, ju tidigare i månaden desto bättre. De viktigaste frågorna är återremissen om folkomröstningens genomförande och att folkomröstningens frågeställning ska fastställas.

Det har arrangerats kommunfullmäktigesammanträde i augusti månad fram tills för bara några år sedan. Med anledning av att flera viktiga ärenden inte avgjorts under våren 2015 begär vi att ett extra sammanträde med kommunstyrelsen planeras in i början av augusti och ett extra kommunfullmäktige i slutet av augusti.

För att folkomröstning ska kunna genomföras före det slutliga budgetbeslutet för 2016 och plan för 2017-2018 är 24 augusti ett lämpligt datum för ett extra  kommunfullmäktige. Följande ärenden behöver då avhandlas:

1. Folkinitiativ angående folkomröstning om skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby kommun ska läggas ned eller bevaras. Förnyad behandling av återremitterat ärende.
2. Folkomröstningens frågeställning, utformning av valsedlar, tidpunkt I NOVEMBER för folkomröstning, vallokaler och möjlighet till förtidsröstning".
3. Beslut att flytta budgetfullmäktige till december, i syfte att vänta in resultatet av folkomröstningen

Möjlighet finns att vid samma tillfälle behandla fler brådskande ärenden.

Vimmerby den 6 juli 2015

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Anna Svensson (C)
Lars Johansson (V)
Caroline Axelsson, Gruppledare Miljöpartiet i Vimmerby
Sven Weckfors, gruppledare Kristdemokraterna i Vimmerby

Folkomröstningsfrågan

Jag anser att S och M snart måste inleda processen med att ta fram en frågeställning.

Helen Nilsson bör innan sin semester bjuda in Peter Fjällgård och alla gruppledare till ett möte i början av augusti tillsammans med Lennart Nygren för att diskutera frågeställningen. Det är inte demokratiskt att upprepade gånger säga att vi ska ha en annan frågeställning än den som folkinitiativet har formulerat utan att faktiskt säga vilken frågeställning som man planerar för. 

Demokratiarbetet måste bli bättre och effektivare för att kommunen ska få ordning på ekonomin. Nu behövs mer och inte mindre samverkan mellan alla partier i kommunfullmäktige. 

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser måste också fram för att alla politiker ska kunna ta de rätta besluten för hela kommunens utveckling och för att folkomröstningen ska bli tydlig. Frågeställningen bör enligt mig vara : 

Ska skolorna i Djursdala, Gullringen, Runskulla och Tuna samt förskolorna i Djursdala och Pelarne läggas ner eller bevaras under innevarande mandatperiod ? 

Vimmerbyborna har att ta ställning till den frågan och svara JA eller NEJ. 

söndag 5 juli 2015

Vänortssamverkan och berikande nordiska möten

Under fyra intensiva dygn har vi tillsammans visat Vimmerby från sin bästa sida för delegationer från våra fyra nordiska vänorter. Kauhuva, Thorlakshöfn, Rygge och Skaerbaek. Föreningen Nordens styrelse har samordnat allt på ett förtjänstfullt sätt. Framförallt har styrelsen satsat på närproducerad mat av mycket god kvalitet. Allt från vilt kött på grillen i Flohult till hemlagad ostkaka på den nordiska festen. Jag tackade styrelsen med en blomma från Vimmerby kommun på den nordiska festen i Folkets park igår kväll. 

Vimmerby kommun fick en gåva från kommunchefen Gunnstein Omarsson från Thorlakshöfn på Island. Hela isländska gruppen sjöng Islands nationalsång på scenen . Borgmästaren och hans fru Berglind Haralsdottir har haft Bengt och Astrid Johansson som värdar.

De var mycket intresserade av Astrid Lindgren och planerar en resa med sina fyra döttrar redan nästa år. Vänortsutbytet skapar möten som leder till att Vimmerbys attraktionskraft ökar och det finns exempelvis stora möjligheter till lärarutbyte och elevutbyte mellan vänorterna framöver liksom erfarenhetsutbyte för besöksnäringen. Kauhuva har exempelvis den tredje största nöjesparken i Finland och har ett mycket rikt näringsliv med många småföretag liknande Vimmerby kommun. Det finns mycket att vinna på erfarenhetsutbyte med vänorterna tack vare att det finns väl inarbetade relationer mellan de olika Nordenföreningarna som går att utveckla ännu mer. 

Om två år arrangeras Nordenmötet av Island. Vi välkomnades alla varmt till Island av Borgmästare Omarsson och blivande ordförande för deras förening Halldor Sigurdsson och deras nuvarande ordförande Ester Hjartardottir. Det nordiska vänortssutbytet hade styrelsemöte på Näs i torsdags och då beslutades att utbytet ska involvera ungdomsutbyte i fortsättningen vilket Fredric Nygård driver tillsammans med Ann-Britt Frost med flera. 
Erfarenhetsutbyte

Anders Åkesson, Lasse Nilsson och jag samtalade med Jocke Johansson i fredags. Berikande och utvecklande framtidsfokuserande prat till närproducerad mat! Tack alla! Tillsammans förbättrar vi Vimmerby och Kalmar län. 

fredag 3 juli 2015

" Faktum är att fler flyttade från en större stad till landsbygden än tvärtom"

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Dagens-urbanisering--inte-pa-landsbygdens-bekostnad/

SCB har gjort en analys av flyttströmmarna inom landet och funnit att urbaniseringen ökar men inte på bekostnad av landsbygden. 

Skolnedläggningar på landsbygden kan med andra ord inte motiveras av en ökad urbanisering vilket flera politiker hävdade på KF den 22 juni. Landsbygden håller sin befolkning eller ökar sin befolkning de närmaste tio åren. Det är med andra ord en felaktig analys som grundar skolnedläggningsbeslutet. De samhällsekonomiska konsekvensanalyser som nu ska tas fram för alla orter enligt majoriteten i samband med framtagandet av nämndsbudgetar är ett mycket viktigt arbete för att belysa konsekvenser för orterna av skolnedläggningar. Här finnaLars  Sandbergs beräkningar om hur liten besparing som det blir om kommunfullmäktigebeslutet att lägga ner Djursdala skola verkställs. En annan aspekt är den stora risken att man tvingas till kostsamma investeringar i nya skolbyggnader i Södra Vi och Vimmerby när Gullringen och Djursdalas barn ska inhysas i redan välutnyttjade lokaler. Södra vi skola är byggd för 120 barn. 45 barn från Gullringen fyller skolan mer ön väl och då kan det bli mycket bekymmersamt om Djursdalas föräldrar väljer Södra vi skola istället för AL-skolan. De planerade 40 miljoner fastighetsunderhåll och renovering på AL-skolan innebär att lokalkostnader för eleverna där blir mycket högre per elev än på någon annan skola. 

Erfarenheter från Västerviks kommun visar att skolnedläggningen år 2012 innebär kraftigt ökade kapitalkostnader och driftkostnader för skolans fastigheter då man redan nu måste investera i nya skollokaler i tätorterna Västervik och Gamleby. Jag återkommer med mer info om skolfastigheternas ökade kostnader i Västerviks kommun. 

torsdag 2 juli 2015

Kommunens dag på Nordiska vänortsbesöket i Vimmerby

Kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson hälsar alla välkomna till Vimmerby kommun. 

Therese Jigsved berättade engagerat och kunnigt om kommunen. I eftermiddag ska vi besöka Astrid Lindgrens Näs. 

Leif Larsson föreläste om regionförstoringsarbetet som pågår i Sverige. Kauhuvas borgmästare kommer att beskriva kommunsammanslagningsprocesser i Finland. Sedan ska vi ha erfarenhetsutbyte mellan de fem vänorterna. 

I eftermiddag ska vi besöka Näs. 

Ikväll ska vi på konsert i Vimmerby kyrka med lokala ungdomar. 

Imorgon ska Västervik och utställningen om Mars Makalös besökas. 

På lördag är det fria aktiviteter och sedan nordisk fest i Folkets park på kvällen.


Nordisk vänortsträff den 1 juli -5 juli i Vimmerby kommun

Nu är de här. Cirka 50 personer har anlänt från våra nordiska vänorter. Hos oss bor Erik och Barbara Ebbesson och de närmaste fyra dagarna är späckade under Ann-Britt Frosts och Förenibgen Nordens ledarskap. Idag är det kommunens dag som börjar i Plenisalen. Erfarenhetsutbyte om regionförstoring och kommunsammanslagningar står på programmet. Helen Nilsson, Therese Jigsved och Leif Larsson håller i förmiddagens program. I eftermiddag blir det besök på Astrid Lindgrens Näs. På lördag blir det Nordisk fest med underhållning av maken mm. Allt inramas av fantastiskt sommarväder. På fredag kväll ska vi besöka Tuna och Skogens Honungscafe. Vimmerby kommun är värdar för denna mötesplats vart tionde år för sina nordiska vänner. Viktigt och värdefullt för kommunen med internationella kontakter, tycker jag. Ser fram emot intressanta samtal och erfarenhetsutbyte. 

onsdag 1 juli 2015

Solel på Vimmerby gymnasium och samverkan med Mukono och TELLUX

Igår var jag på styrgruppsmöte med Peter Högbeg , Therese Jigsved och Thomas Svarén om kommunens planer på ett fortsatt samarbete med vår vänort i Uganda. 


Då fick vi veta om Vimmerby gymnasiums samverkan med soleltema som skapats tack vare kontakter via det tidigare projektet som finansierades av ICLD och som nu är avslutat. 


Så här beskrivs Vimmerby gymnsiums studieresa : 


"Avstämning från besök i Mukono i april 2015

Thomas Svarén besökte Mukono tillsammans med tre elever på elprogrammet och en lärare med stöd av Sida-pengar. Thomas berättar om besöket och att även solenergiföretaget Tellux besökte Mukono samtidigt. Resultatet av besöket är bl a att skolan i Mukono numera är certifierad utbildningsanstalt i solcellsteknik och bli navet för Tellux i att utveckla användandet av solenergi i Uganda. Tellux ska komma till Vimmerby och utbilda gymnasieelever i solcellsteknik. Tanken är att elever i Mukono och i Vimmerby ska kunna göra gemensamma laborationer och planen är att söka medel för fortsatt samarbete mellanskolorna."


En ide är att söka medel för en YH-utbildning kring solteknik mm. Det skulle vara mycket bra och då ligger det nära till hands att även involvera fordonsprogrammet med fokus på elbilsteknik och snabbladdning. Vad tror du om de förslagen? 


Alliansens gemensamma förslag för fler jobb i Expressen idag

Många småföretagare jobbar långa timmar med låg lön i början. De har sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill Alliansen därför göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap. Vi tillsatte en utredning om detta som ska lämna sitt betänkande i mars 2016. Vår ingång är att regelverket bör förenklas och göras mer konkurrenskraftigt, samtidigt som grundläggande skatterättsliga principer beaktas, så att det blir lättare för växande företag att attrahera och behålla centrala medarbetare. Det handlar både om företagens kostnader för incitamentsprogrammen och reglerna för individen, till exempel i vilken utsträckning incitamentsprogrammen ska beskattas som inkomst av tjänst samt beskattningstillfället.

”En dörr in” är en plattform där företagare bara lämnar in uppgifter en gång på en plats, och dessa uppgifter därefter slussas till aktuell myndighet. Det skulle påtagligt minska tiden som företag behöver lägga på administration och öka tiden de kan lägga på sin kärnverksamhet: att skapa värde och jobb.

Vi vill sänka trösklarna till företagande, så att fler ges möjlighet att förverkliga sina idéer och skapa arbete åt sig själv och andra. Dagens regelverk stänger ute för många potentiella företagare och bör anpassas till nya företags verkliga behov av eget kapital. Aktiekapitalet sänktes under Alliansen i ett första steg från 100 000 till 50 000 kronor.

Detta görs genom så kallade fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Särskilt viktigt är att stötta företag med stor tillväxtpotential i ett tidigt skede. Vi ser positivt på principerna i den utredning som nyligen presenterade ett förslag om hur investeringar i företag i tidiga utvecklingsfaser skulle kunna underlättas. Samtidigt är det viktigt att effekterna på redan existerande fonder måste analyseras noggrant för att fortsatt garantera att det statliga riskkapitalet är tillgängligt i hela landet.

 

Sammantaget innebär detta viktiga steg för fler växande företag och fler jobb i Sverige. Vi är överens om att fortsätta att genomföra viktiga och riktiga reformer för att alla som vill och kan ska arbeta.


Anna Kinberg Batra, partiledare (M)

Annie Lööf, partiledare (C)

Jan Björklund, partiledare (FP)

Ebba Busch Thor, partiledare (KD)

Mejla

Det är ledarskap och lagbygget som avgör framgången

U21-laget leds av en ledare som lyckas med ett lagbygge där alla spelarna i laget jobbar för varandra och lyfter sina medspelare. Det är glädjerus och framåtanda i kombination med hårt slit och passion. Håkan Eriksson förtjänar verkligen att hyllas tillsammans med alla som medverkat till segern. 

Grattis Sverige till EM-guldet inatt. Det kommer att inspirera många till positivt lagbygge och samverkan på många plan. Energigivande scener som kommer att ge avtryck.

I eftermiddag samlas många i Kungsträdgården för att fira och motta spelarna. Det blir fest hela dagen idag! 

Tillsammans lyfter vi Vimmerby och Sverige i Europa med mångfald i fokus.