torsdag 30 oktober 2014

Medieskugga på landsbygden

Agenda fokuserade häromkvällen på lokaltidningarnas problem med lönsamheten och det är verkligen bekymmersamt att lokalredaktioner läggs ner på mindre orter. 

1758 kom den första lokaltidningen och det påstods i programmet att det är ett demokratiproblem om lokalredaktioner läggs ner och jag delar den bilden. 

Lokaltidningar och annan lokal digital kommunikation behöver samverka och komplettera varandra, tror jag. Så kan intresset öka för politik och demokratiarbete öka. 

Respons på blogginlägget Brevet hemifrån

En ung kille från Vimmerby som pluggar i USA kommer med detta tips efter att ha läst mitt blogginlägg. 

Hej Ingela
tyckte ditt inlägg "brevet hemifrån" var intressant och ett bra initiativ. Vi som studerar på andra orter tror jag inte ser vimmerby som ett alternativ pga jobb möjligheter. Men om det finns en länk där studerande kan ha en kontakt eller dialog med företag så tror jag att chanserna att folk flyttar hem är större. Du vet säkert vad linkedin är.. Om man skapar ett nätverk för vimmerby företag och utflyttade ungdomar där så kan företagen både informera oss genom inlägg om vilka möjligheter som finns och direkt kontakta oss om de  tycker vi har kompetens de söker. I USA är linkedin väldigt stort och våran skola har ett liknande system som jag pratade om. Problemet är bara att man måste få elever och företagen att använda systemet men om tex gymnasiet och vimmerbys företag samarbetar för att få folk att använda det kanske man kan lyckas.

Intressant inspel och något att arbeta vidare med tycker jag. Vad tycker du? 

tisdag 28 oktober 2014

Yxern

Idag har landshövding Stefan Carlson besökt Yxern och det blev stort mediapådrag. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/450521?programid=86

Riktigt bra att Yxern visas upp i det ohållbara skicket som just nu skapats av reglering i kombination med årsmånen. Viktigt nu att den nya vattendom som är föreslagen inte vinner laga kraft då den innebär att Yxern kan fortsätta regleras nästan lika hårt som nu. Exempelvis  Botorpsströmmens vattenråd, Västerviks och Vimmerby kommuner med flera bör väl lämna synpunkter på detta. Kungörelse i dagens Vimmerby tidning. Senast den 28 november ska synpunkter lämnas in. 

lördag 25 oktober 2014

Brevet hemifrån

❤️️Jag beklagar att Brevet hemifrån inte bejakades av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Med en dåres envishet vill jag mena att det är avgörande för Vimmerby att berätta om allt positivt som händer på många olika sätt, i många olika kanaler. 

Peter Knutsson som arbetar på Fabriken är en av dem som skulle kunna intervjuas om Vimmerbys fördelar i ett Brevet hemifrån. Han flyttade hit från Solna för att arbeta på Fabriken. Han skapar evenemang kring Rock mot cancer i samverkan med olika aktörer och lokala artister. Här http://rockmotcancer.com berättar han personligt om sin sorg och saknad av föräldrar som gått bort i cancer och att han skulle vilja berätta för dem om sitt nya liv i Vimmerby. 

Jag skulle vilja läsa om fler människor som lever sina olika liv i Vimmerby , på bloggar, hemsidor i Vimmerby tidning, i MERA Hultsfred, Vimmerby Västervik . 

Kim Wickström på Boston är en annan som medvetet valt att storsatsa i Vimmerby. Kristina Lindelöf och familjen Pommerenke på Ingebo Hagar, Håkan Jonsson på Glada grisar i Brantestad, Staffan Samuelsson på Oxgården , Fredrik Johansson på Vimmerby bio, Joakim Carlkvist på Vimmerby stadshotell är några till. Joakim bor visserligen inte i Vimmerby ännu...

Vilka Vimmerbybor skulle du vilja läsa mer om i ett brevet hemifrån med målgrupp utflyttade Vimmerbybor och personer som är intresserade av Vimmerby och som skulle kunna tänka sig att bli Vimmerbybor.

En kommunikation på detta tema skulle säkert vara bäst digitalt och på flera språk. Tänker nu en Facebook-grupp liknande den som heter Du vet att du är från Vimmerby om...( mest Vimmerbybilder från förr på den sidan) som har över 4000 följare. Tänk om jag skulle starta en facebookgrupp i samverkan med Vimmerby handel, ungdomar på Vimmerby gymnasium (Frizon) , Fabriken, Ungdomsrådet med flera och som heter Du som vill veta allt positivt som händer i Vimmerby...

Eller ska det vara Instagram , blogg, Twitter , Flickr ? Hjälp mig att hitta rätt i mina tankar denna lördagskväll...

Hur jobbar andra kommuner med detta? Nyhetsbrevet som näringslivskontoret i Vimmerby är intressant men det kan inte ersätta det som jag tänker och planerar för vad gäller återflyttning. Det var nämligen så kommunstyrelsen motiverade att Brevet hemifrån inte skulle bifallas. 

http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/till-dig-som-foretagare/nyhetsbrev/

Modernare stil med kommunikation på ungdomars villkor behövs. Vi kan börja med att konstatera att ungdomar idag inte läser dagstidningar i pappersform. Möjligen digitala tidningar men exempelvis Vimmerby tidning attraherar inte ungdomar varken i pappers-eller digital form enligt säkra källor. Här behövs nytänk och mer modern kommunikation på det sätt som Astrid Lindgrens Näs och Cilla Nergårdh arbetar med My newsdesk osv. Fräscht och modernt! 

Men centerpartiet har lagt en ny motion som heter Vi måste bli fler Vimmerbybor och den lyder så här 

Vimmerby kommun har haft negativa befolkningssiffror under en lång tid och under år 2013 var minskningen större än på flera år. Nu måste det göras en kraftsamling för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.

Vimmerby kommun har ett av Sveriges främsta varumärken tack vare att Astrid Lindgren har satt orten på kartan. Vimmerby kommun har ett sjudande näringsliv med stor potential och tillväxt och Vimmerby som bostadsort är mycket bra. Men det krävs en kommunikationsstrategi för att fler ska flytta hit och välja att leva och verka i Vimmerby kommun.

Ambassadörer finns det många i den äldre generationen och bland utflyttade Vimmerbybor finns en stark hembygdskänsla. Hur är det då med den yngre generationen? Vilken Vimmerbyanda finns bland dem? Är de stolta över sin uppväxt och är de ambassadörer för sin hembygd när de reser bort, flyttar för studier eller för att skaffa sig internationella erfarenheter.

Mats Trondman bevisar med sin forskning att ungdomar vill flytta tillbaka till sin hembygd och att det i synnerhet är unga välutbildade kvinnor som vänder flyttar tillbaka.

För att bryta den negativa befolkningsutvecklingen yrkar därför Centerpartiet i Vimmerby

- Att Kommunikationen med utflyttade ungdomar stärks genom exempelvis samverkan med FRIZON och ungdomsrådet i Vimmerby och att det utvecklas mer dialog via sociala medier om Vimmerby kommuns attraktionskraft

- Att näringslivsenhetens och exempelvis Vimmerby turistbyrå utvecklar en mer aktiv inflyttarservice för att få fler att hitta till Vimmerby som bostadsort och som en bra ort att vara verksam i

- Att det görs en omvärldsanalys för att inspireras till att hitta NYA VÄGAR för att öka inflyttningen till kommunen och att det tas fram en strategi för att göra detsamma.

Hoppas att den nya majoriteten vill lyfta fram dessa idéer även om de kommer från oppositionen...

fredag 24 oktober 2014

FN-dag idag

Det ska vi fira och Vimmerbys skolor firar på olika sätt. Viktigt med att lyfta FNs roll och funktion. 

Nu är det utdelat!

Regiondagar i Borgholm . Christina Thorstensson är där och delar med sig av kulturprisutdelningen på Instagram. Vill gärna dela den i min tur med er. Är inte på regiondagar själv men bra info kan man ju snabbt få ändå. Danspedagog Jennie Leander Lilja syns delvis bakom diplomet. 

Kulturprisen haglar över Vimmerby denna vecka för Stora Turistpriset kan väl också betecknas som ett kulturpris till Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs. 

torsdag 23 oktober 2014

Dagens samhälle

Idag uppmärksammas att en del Mariannelundsbor vill tillhöra Vimmerby. Eksjö, Vimmerby, Hultsfred och Kinda borde byta namn till Astrid Lindgrenbygd anser offside. Är det en storkommun man målar upp? 

tisdag 21 oktober 2014

Handla lokalt så växer Vimmerby

Handelsuveckling! Så viktigt! Målet måste vara att fylla tomma butiker och nu är jag övertygad om att det finns en bra plan för det arbetet. 

Nya kommunfullmäktige

Det blev ett extremt långt och krångligt kommunfullmäktigesammanträde ikväll. Jag är nyss hemkommen från det. 

Det tog bara en halvtimma så hade majoriteten tagit ett olagligt beslut. Självklart ska det överklagas. Man valde att inte följa kommunfullmäktiges arbetsordning paragraf 42 som säger att man ska välja en ny Revisions-och demokratiberedning på det konstituerande kommunfullmäktigesammanträdet.  I paragraf 4 i arbetsordningen för RDB framgår att en av uppgifterna är att vara beredningsorgan för revisionen vilket innebär att kommunallagens beredningstvång inte följs. Undrar vad förvaltningsrätten tycker om det. Frågan är varför majoriteten inte ville välja ett nytt RDB. Man hade ju kunnat göra det och sedan avstå från att bifalla det som RDB föreslår. Att majoriteten tar ett olagligt beslut redan första halvtimmen tyder på att förberedelser och kommunikation inom den nya majoriteten inte fungerar optimalt. 

Att Leif Carlson sedan väljer att rösta på ett sätt i KS strax innan sammanträdet och sedan avstår att rösta i samma ärende några timmar senare är anmärkningsvärt då han var den som markerade att så får det inte gå till när jag ändrade mig och gjorde som moderaten Morgan Esping och avstod från att rösta om extra matenatikpengar för några år sedan . Man bör rösta på samma i KS och KF för att demokratin ska fungera, fick jag höra då. Undrar vad som hände idag när han valde att avstå att rösta när det voterades om hyran på det nya äldreboendet. En spricka i den nya majoriteten eller är det brister i demokratin i den nya majoriteten? 

måndag 20 oktober 2014

Bloggvärlden i Vimmerby

Roar mig med att läsa lite olika politiska blogginlägg med koppling till Vimmerby. De mest aktiva bloggarna är socialdemokraten Peter Högberg och moderaten Micael Glennfalk, vad jag känner till. Tipsa mig gärna om fler. Eva Christina Svensson och Magnus Danlid är två andra centerpartister som liksom jag bloggar om politiken i Vimmerby. 

Peter och Micael kommer båda att vara djupt involverade i varandras politik i Vimmerby de närmaste fyra åren och då jag häpnar över att hitta ett blogginlägg på Peters Högbergs blogg med nedanstående bild som illustration några dagar innan koalitionen är ett faktum och uppgörelsen om att bilda en ohelig lila allians är offentliggjord. 

Hur tänkte du , Peter ? Med den attityden till borgare så ser jag vissa svårigheter torna upp sig på den politiska himlen i Vimmerby. 

Micael Glennfalk vädjar på sin blogg på kommunens hemsida till Centerpartiet att sluta fokusera på hans person. Inget är mer fel i analysen. Det är givetvis Moderaternas politik som Centerpartiet i Vimmerby fokuserar på. Deras politik är avgörande för Vimmerbybornas framtid och det mandat som våra väljare gett oss är att granska andra partiers politik och argumentera för vår närodlade politik. Så ser jag på den lokala politiken och vi undanber oss armbågar på sociala medier. När argumenten tryter...

Låt oss debattera friskt och med en god ton i kommunfullmäktige med början imorgon i Plenisalen . Då samlas det nya kommunfullmäktige i Vimmerby. 49 nyvalda ledamöter. En ny majoritet som sitter till vänster och en ny opposition som placeras till höger. Till vänster intill varandra finns de tidigare kombattanterna Helen Nilsson och Micael Glennfalk , kvinnan först då hennes parti är störst, de två nya kommunalråden som förväntas väljas den 15 december. Till höger sitter Centerpartiet och de andra fem oppositionspartierna med mig som gruppledare för det största allianspartiet först. Det ska bli kul. Tror att jag ska lämna in en interpellation och en enkel fråga imorgon. En liten mjukstart på det nya! 

söndag 19 oktober 2014

Den goda arbetsplatsen

Anna Svensson och min motion om att Vimmerby kommun bör stärka sina positioner vad gäller att vara en attraktivare arbetsplats är bifallen. 

Jag läser i delårsbokslutet att det tagits fram ett häfte av en partssammansatt grupp och nu är det bara för politikerna att besluta. Underlaget är klart med andra ord och nu förväntar jag mig införandet av ett effektivt friskvårdsbidrag, karriärmöjligheter mm. 

Sjukskrivningar har ökat på vissa områden och det blir svårare och svårare att rekrytera kompetens. Vår motion är högaktuell och eftersom den är bifallen av KF så förväntar jag mig verkstad av KS. 


Revisions-och demokratiberedningens uppdrag

Det nyvalda kommunfullmäktige ska imorgon kväll välja en ny revisions-och demokratiberedning med alla åtta partier representerade. Enligt arbetsordningen för denna fullmäktigeberedning så är en av deras uppgifter att på kommunfullmäktiges uppdrag bereda ärenden om demokratifrågor. En mycket viktig beredning för demokratin med andra ord. Jag har varit ordförande för denna beredning under det senaste året och det har varit mycket intressant och i synnerhet arbetet med politisk organisation och hur kommunfullmäktige skulle kunna utvecklas ur ett demokratiperspektiv har berikat min demokratisyn. 

Det är viktigt att alla partier vet förutsättningarna för demokratin inför kommande mandatperiod innan valet och därför arbetade RDB hårt för att nå ett beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2015-2018 och vi hann för beslutet togs i kommunfullmäktige  i juni månad 2014. 

Läs protokollet här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%202014-06-23.pdf

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade dock några invändningar vilka framgår nedan. 


Måltidens dag uppmärksammade närproducerat kött i lördags!

Vimmerby kommun uppmärksammade måltidens dag för första gången sedan den började firas . Det blev lammstek och potatis mm på menyn. Kul att närproducerat lammkött fick den äran. Handla lokalt så växer Vimmerby! 

http://www.vimmerby.se/stod-omsorg/stod-och-omsorgsnyheter/maltidens-dag-firas-i-vimmerby/

fredag 17 oktober 2014

Astrid Lindgrens Näs behöver bli en stiftelse

Jag tror att Astrid Lindgrens Näs skulle vinna mycket på att den planerade stiftelsen blir verklighet. Det skulle innebära att de återkommande politiska diskussionerna skulle bli mindre betydelsefulla för verksamheten och det skulle alla vinna på, tycker jag. Ett "vinna-vinna-koncept" helt enkelt.  Mindre energidränage, för alla helt enkelt. Det skulle bli en bättre stabilitet och hållbarhet för verksamheten och för de som arbetar där, tror jag. Stora turismpriset kanske kan innebära att stifttelseplanerna blir verklighet med många olika aktörer involverade för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning. Nu måste vi tillsammans ta ansvar för att Näs får den utveckling som Astrid Lindgrens minne förtjänar i Vimmerby, hennes barndomsstad. 

Anna Svensson och min insändare har diskuterats på socialamedier inatt och jag väljer därför att återpublicera den här på bloggen. 

Astrid Lindgrens Näs långsiktigt hållbara finansiering 

Satsningen på trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är riskfylld och har ifrågasatts, men det ser nu mycket lovande ut med en bra inledning av årets säsong.

Betydligt fler besökare hittills i år tack vare intresset för Astrid Lindgrens trädgårdar och för Astrid Lindgrens barndomshem är precis vad Näs och Vimmerby behöver. 

Tack vare det ökade besöksantalet finns förutsättningar för en bättre lönsamhet, och mindre andel kommunal finansiering. Centerpartiet har i KS redan år 2010 föreslagit att minska det årliga bidraget till Näs med en halv miljon om året, med målet att verksamheten på sikt skall vara självfinansierande med hjälp av externa bidrag och biljettintäkter. 

Kommunens välskötta bolag måste ges tydliga spelregler från politiken via ägardirektiven . Vi föreslår återigen att kommunens medfinansiering på tre miljoner minskas till 2.5 miljoner 2015 och därefter med en halv miljon minskning per år. Det ger möjlighet för bolaget att anpassa verksamheten till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ser det som att Astrid Lindgrens Näs har fått en kommunal subvention för uppstart för att på sikt bli självbärande.

Vår inställning är att skattepengar i första hand ska prioriteras till kommunens kärnområden dvs vård, skola och omsorg. 


Barnfattigdom får vi lära oss mer om i Vimmerby idag.

Nu föreläser filosofie doktor Stina Fernqvist, Uppsala om barnfattigdom. Hon har disputerat på detta ämne och föresläsningen är mycket intressant. Denna forskning hade varit bra att ha med i debatten i kommunfullmäktige mellan S och M härförleden. Definitionen av barnfattigdom i Sverige var det som bedattten handlade om och Leif Carlsson och Peter Högberg var mycket oeniga om detta ämne . Viktigt ämne för det finns många ekonomiskt utsatta barn i Sverige idag. 

Det jag saknar med universitetsstudier är just detta. "Liveföreläsning" med forskare som fördjupat sig i ett ämne och verkligen levererar fakta . Vi behöver mer, inte mindre av den varan i Vimmerby, tycker jag. 

Astrid Lindgrens barndomsmiljöer är platsen för en konferens om barns rättigheter idag

Inleds med att 70% av alla barn inte känner till barnkonventionen som är regler för barns rättigheter. Lika värde och lika rättigheter i världens länder. Inga barn ska få vara soldáter, alla barn ska ha rätt att gå i skola kostnadsfritt. Det ska världens länder tillgodose. Globträdets film om barnkonventionen får inleda en spännande dag. 

ITSAM

Jag vill berätta för de som vill veta att min svärfar Sten Nachtweij skrivit en insändare i dagens Vimmerby tidning om ITSAM helt utan min vetskap. Jag tycker dock att hans text beskriver Vimmerbybornas uppfattning om ITSAM och nu måste vi kommunpolitiker göra flera saker, för att få ordning på ITSAM och förbättra dess förtroende hos medborgarna. Det blir inte bra när man diskuterar på Vimmerby tidnings insändarsidor istället för att sätta sig ner och tillsammans lösa knutar och problem, framtidsfokuserat. Energidränage och ineffektivitet uppstår tror jag, när chefer måste ut i tidningen och försvara sin verksamhet istället för att fokuserat jobba med det som orsakat skriverierna. 

En utredning som visar tydligt vart pengarna går och hur allt fungerar behövs. Vimmerby fiber har ändrat i regelverket som kommunfullmäktige beslutat vad gäller 60% krav på anslutningar innan man börjar gräva. Detta innebär att man kommer att gräva även om det bara är en abonnent på gatan. Det kräver ett nytt kommunfullmäktigebeslut eftersom det innebär en betydande budgetpåverkan. Kostnaden för varje anslutning kommer att bli dyrare ju färre som ansluter sig. Robin Hood -effekten riskerar att brinna inne. Landsbygden förlorar stort. Bra att Telia och Vimmerby fiber måste samordna grävningen men min fråga är hur fördelningen av kostnaden kommer att se ut om Vimmerby fiber har en abonnent och Telia resten på vissa gator? Dessutom är det väl nu ungefär samma tjänste-och kommunikationsoperatörer i båda näten. Telia och Telias syster som snart ska köpas upp av Telia . 

Telia har lyckats sälja in sin öppna fiber till en stor andel Vimmerbybor. Vad kostar all den marknadsföring som gjorts av Vimmerby fiber och alla brev som skickats till de 1400 som anmält intresse. När man sedan ringer ITSAM och frågar om det är någon ide att svara och beställa fiber om man bor i Tyrtorp så svarar man att du behöver inte skicka in beställningen för vi hör av oss när vi kommer till din hemort. Då undrar man varför man skickat ut alla dessa brev med svarspost?  Även jag fick ett brev men mig veterligen kommer varken Telia eller Vimmerby fiber att gräva på Bysjövägen än på länge. Jag får nöja mig med ADSL på 30 megabit/s så länge.

Transparens inom Vimmerby fiber behövs och en uppdaterad handlingsplan och en uppföljning av ekonomin. Ekonomistyrningen måste vara det viktigaste av allt när man sjösätter ett 72-miljonersprojekt och som påverkas av hård konkurrens av Telia. Kommunfullmäktiges ledamöter ser fram emot utvärderingen av Vimmerby fiber vid årsskiftet och en ny genomarbetad handlingsplan utifrån nya förutsättningar för projektet. 

Missnöjet från Vimmerbyborna är tyvärr stort och förtroende måste byggas underifrån. Susanne Korduner och Henrik Röste är mycket kompetenta och professionella men det hjälper inte mycket när ITSAM saknar förtroende hos många av en av dess medlemskommuner medborgare. 

Gör om och gör rätt och bli transparenta som det var sagt efter att Alberto Necovskis köptes ut. Endast så kan dessa tidningsskriverier få ett slut. Alf Wesik blev mycket irriterad över att två tjänstemän far med osanning om att Vimmerby tidning skapar osanning. Jobba transparent som det anstår en kommun. Tillsätt ett IT-råd i Vimmerby . Jag såg en av medarbetarna på Vimmerby gymnasium som arbetar med IT-frågor äta lunch med en av ITSAMs tekniker igår och det finns säkerligen en mycket bra dialog mellan förbundet och skolan. Men det finns inget som inte kan bli bättre och effektivare. Vimmerby kommun måste bli mycket duktigare på kostnadseffektivitet i alla led. ITSAM är en mycket viktig del i kommunens viktiga kostnadsjakt som jag ser det. Får vi en väl fungerande administration med bra IT-tjänster så kan det stötta kostnadsminskningen på ett mycket bra sätt, tror jag. Men då måste ITSAM jobba lyhört och underifrån tillsammans med företrädare för verksamheternas behov. 

ITSAM är vår IT-avdelning i Vimmerby kommun och vi har skrivit ett avtal om att vara med. Vi var några som ville analysera mer vad avtalet gällde innan vi gick med och förhandla om vissa delar som verkade orimligt dyra för skolans verksamhet. Skolan ska ju ha råd med mer än IT . Eleverna på ungdomsforum berättade i måndags att internet inte fungerar alls på skolan trots att de har Vimmerby fiber. Brandväggarna gör att eleverna kastas ut från nätverket och hela systemet är svajigt enligt eleverna. Har skolorna råd att bygga om så att det fungerar? 

torsdag 16 oktober 2014

Tacktal imorgon på Näs

Barnkonventionskonferens med Vimmerby kommun och dess grannkommuner ska jag delta i imorgon. Denna text kommer jag att läsa som avslutning på konferensen tror jag för den är så gripande, sann och bra..och jag tror att Astrid tyckte om den och dess budskap.  

Kan även varmt rekommendera dokumentären som visas på bio nu om Björn Afzelius liv och gärning. Mycket sevärd och välgjord. Såg den på Vimmerby bio i söndags kväll. Behövde lite avkoppling då! 

När jag tänker tillbaka på min barndom
Ser jag skräckbilder tydligast av allt
Ja, de gånger de skrämde eller slog mig
Är de minnen som hårdast sitter fast
För som barn tar man kärleken för given;
Allting annat är mot ens natur
I den stund man tar steget ut i livet
Är man bara ett tillgivet djur

Ändå står snart de vuxna där och pekar
Ut den riktning de tycker man skall ta
Alla drömmar de själva har förvägrats
Vill de förverkliga genom sina barn
Är man lydig belönas man och hyllas
Revolterar man mister man allt
Ingen älskar ett barn som inte lyckas
Ingen älskar ett barn som är starkt

Men vem besitter förmågan att veta
Vad som ryms i en ny individ?
Och vem kan säg' till nån annan hur lyckan ser ut
Vem kan säg' vad nån annan vill bli?

Låt dina blommor slå rot där det finns jordmån
Låt dina växter får leva där de trivs
Lås inte in dina plantor i ett drivhus
Låt de få slippa ett onaturligt liv
Låt den du älskar få pröva sina vingar
En dag så flyger din älskade rätt
Vill du bli respekterad av din avbild
Så får du visa din avbild respekt

Biogas i Vimmerby med omnejd måste vi initiera snarast igen.

https://www.youtube.com/watch?v=uhfJzi5GB3I&feature=youtu.be

Idag är jag stolt över en film som min son Filip Bergman producerat tillsammans med sina kursare på cicilingenjörsprogrammet energi och miljö management i Linköping . 

Exakt detta har jag arbetat med under alla mina år på Lantbrukarnas riksförbund. More biogas Småland AB är en anläggning som jag var med och gjorde en förstudie om tillsammans med 18 lantbrukare norr om Kalmar. Eskil erlandson förärade oss med priset årets ledareprojekt för Norra Möre biogas som förstudien hette och som nu tre år senare har förverkligats. En investering på cirka 80 miljoner och helt kretsloppsanpassat med potential att kunna arbeta effektivare med den naturgödseln som rötas gemensamt. 

Vimmerby har också möjligheter att tillsammans med grannkommunerna bygga liknande industrikombinat. Låt oss fortsätta samverka med Åbro och arla så ska nog Nilsbuss kunna gå närproducerad biogas till sin mack i Vimmerby och som sedan KLT kan köpa fossilfria bussförbindelser av. 

Strukturfondernas prioriterar investeringar i infrastruktur för förnybara transporter. Jag har frågat efter examensarbetare som skulle kunna hjälpa oss att skriva en projektansökan i samverkan mellan Hultsfred, Eksjö och Vimmerby med flera. Denna gång ska det lyckas. Potentialen är lika stor som iKalmar  med hjälpa av kommunens reningsverk, bönder, Åbro och Arla. Vad väntar vi på? Linköpings universitet har biogasforskning som är framstående och jag känner deras duktigaste biogasforskare. Ska ringa honom imorgon. 

Grattis Astrid Lindgrens Näs till Sveriges största turismpris 2014!

http://www.mynewsdesk.com/se/astrid_lindgrens_naes/pressreleases/sveriges-stoersta-tursimpris-till-astrid-lindgrens-naes-1067950

Astrid Lindgrens Näs får Stora turismpriset 2014 och det är så roligt för alla de som skapat denna anläggning. Så kloka strategiska planer som tagits fram vad gäller anläggningen, dess kommunikation och marknadsföring. Karin Eliasson, Cilla Nergårdh och Kajsa Holst har tillsammans med personalen på Näs verkligen jobbat hårt mot målet. Nu kom belöningen som kan bli otroligt betydelsefull för hela Vimmerby kommun vad gäller den nationella och den internationella destinationsutvecklingen. 

Som kommunfullmäktiges ordförande i Vimmerby några skälvande dagar till innan en ny ersättare väljs så gläds jag med er alla! Varmt grattis Kjell-Åke Hansson och Kristina Alser,  se detta som ett kvitto på att ni verkligen är på rätt väg! 

Och imorgon får jag chansen att glädjas på plats i den anläggning som fått Stora Turistpriset idag. Jag ska nämligen delta i en konferens på Näs om den viktiga Barnkonventionen, finns det en mer passande plats än Astrid Lindgrens barndomsmiljö för en konferens om världens barns rättigheter. Läser boken Aldrig våld som inspiration inför mitt tacktal på konferensen imorgon? 

Surfplattor i Vimmerby och Hultsfred

I dagens tidning beskrivs det att det är dubbelt så dyrt för skolor i Vimmerby jämfört med Hultsfred att köpa in och använda surfplattor. Detta drabbar mest de elever som har behov av särskilt stöd och det är därför som reaktionerna blir så stora tror jag. 

Det finns många synpunkter i Vimmerby på vårt kommunalförbund ITSAM och jag tror att det skulle vara bra att fånga in de kunskaper och uppfattningar som finns på de två högstadierna och på Vimmerby gymnasium genom att tillsätta ett IT-råd som skulle kunna fungera som en samordnad beställningsfunktion från kommunens skolor med ett underifrånperspektiv kring verksamheternas behov. 

Att diskutera i lokal media skapar mer frustration än lösningar även om man kan förstå att man väljer att göra det om inte kommunikationen mellan verksamheterna och kommunalförbundet fungerar optimalt. Bättre att prata med än om varandra. 

Se framåt och leta lösningar! 

Solceller installeras i rekordfart.

20% av de allmännyttiga bostadsföretagen har nu installerat solceller. Vimarhem är ett av dem och de har dessutom installerat på två olika fastigheter och planerar för fler installationer. Nästa steg är att tillgodose laddinfrastruktur så att de som vill köra elbil kan ladda. Ladda Vimmerby kallar vi den satsningen och den är initierad av Tomas Holgersson. Nästa vecka har vi nästa möte om den satsningen. Det ska bli intressant. Regionförbundet har nu vaknat i denna fråga också. Staten likaså och nu gäller det att vi bygger organisation på lokal nivå. 

onsdag 15 oktober 2014

Borgholm väntar med spänning på upplösningen

Borgholm verka välja nytt minoritetsstyre med socialdemokratiskt kommunalråd och i samverkan med Framtid Öland. Det näst största partiet , Centerpartiet får alltså inte kommunalrådsposten i Borgholm och då är det väl opposition även för dem kommande mandatperiod. 

Lisbeth Lennartsson står inte till förfogande som kommunalråd och Framtid Öland vill inte se Stig Bertilsson som kommunalråd. Sven-Göthe Lidhem kandiderar men det verkar inte som att han kommer att bli vald ikväll. Men det kanske jobbas febrilt med påverkan in i det sista. Radio Kalmar kommer att vara på plats ikväll, så det blir spännande att följa. 

Tankar i arla morgonstund

Igår mötte jag högstadieungdomar i Vimmerby på ungdomsforum i Fabriken. Många förbättringsförslag presenterades och kommer nu att sammanställas och bearbetas av berörda nämnder. 

Samspelet mellan ungdomsforum, ungdomsparlamentet och ungdomsrådet med skolornas elevråd och fritidsledare som nyckelfunktioner är viktigt att få till. Ibland upplever ungdomar att de får tillfälle att uttrycka åsikter men att det sedan inte händer så mycket. Det är viktigt för oss politiker att ta till oss. 

En fråga som lyftes var maten och där framkom att de två rätterna som kristdemokraterna genom sin motion fick igenom för några år sedan inte är två rätter utifrån ungdomarnas upplevelse. De anser att den vegetariska rätten är samma som "huvudrätten" fast utan kött. Tanken som vi politiker hade var att den vegetariska rätten skulle vara ett alternativ för de elever som inte tycker att kötträtten faller dem i smaken vissa dagar. Detta kanske är omöjligt att få till av kostnadsskäl men eleverna var tydliga med att de ville ha mer satsning på den vegetariska rätten. 

Vad tycker Du? 

tisdag 14 oktober 2014

Nyfiken

Vad innehåller Vimmerbys nya majoritetsstyre ? 

Hur ska ekonomin vändas? 

Hur ska moderaterna och socialdemokraterna hantera alla dessa kommunala S+M- konstellationer nationellt? 

Hur ska demokratiutvecklingen och idéutvecklingen gå till? 

Den har vi återupptagit i Centerpartiet nu , tack vare några nya centerpartister som vill diskutera flera olika mycket aktuella frågor. Det känns inspirerande och nytänkande! Uppfriskande helt enkelt! 

DN

http://www.dn.se/nyheter/politik/fler-kommuner-styrs-av-huvudmotstandarna-s-och-m/

Alltfler kommuner styrs av S och M och här diskuteras konsekvenser av det av en forskare. 

måndag 13 oktober 2014

Opposition!

Nu är det klart med förhandlingarna om vilka som ska styra Vimmerby kommun. 

Jag konstaterar att det är vibbar som styr socialdemokrater i Vimmerby. (Lyssna på Helen Nilsson inslag nedan) Beslutsunderlaget för uppgörelsen och vem som författat detsamma (det kan man nog lista ut när man läser) ska bli intressant att läsa när det presenteras. Ingen politik är presenterad ännu, bara maktpositionerna. Jag undrar vad socialdemokraterna egentligen har fått i uppgörelsen när de gav bort uppgiften som kommunstyrelsens ordförande till det mindre partiet i koalitionen. Regionförbundets Vimmerbybemanning tror jag inte socialdemokraternas väljare i Vimmerby värderar lika högt i en jämförelse. Ordförande i en KS-beredning är väl mer arbete än makt som jag ser det. Det ryktas att socialdemokrater i Vimmerby lämnar partiet i protest och att företagare som röstat på moderaterna är missnöjda med denna uppgörelse. 

Helen Nilsson beskriver här i Radio Kalmar hur valet mellan M och C gjordes i lördags. Medlemsdemokratin bakom beslutet skulle vara intressant att analysera. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5989562
 

Vi i Centerpartiet i Vimmerby kommer i alla fall att kunna se våra väljare i ögonen och vi kommer att driva en aktiv oppositionspolitik. Helen Nilsson har medgett att den beslutade politiska organisationen med ett halvtidsarvoderat oppositionsråd och vice ordföranden i alla nämnder från oppositionen ( som Vimmerby alltid haft och som bemannats genom åren av till största delen socialdemokrater ) kommer att bestå. Det är i alla fall hedervärt, tycker jag då det är så viktigt för demokrati och delaktighet i en kommun. Ju fler synvinklar på ett beslut , desto bättre beslut. 

Vill ni höra mina kommentarer om Centerpartiets nya position så finns de cirka elva minuter in i programmet. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/442746?programid=4301&playepisode=442746

Centerpartiet har redan bildat en grupp som ska arbeta med kommunens ekonomi och den 20/10 på KF kommer domen från SKL och förslag på vad som behöver göras. Jag har gjort en lista på vad jag tror att de kommer att säga men den håller jag för mig själv så länge. 

Ska vi kanske diskutera friskvårdsbidrag snart? Vår motion om en den goda arbetsplatsen är ju redan bifallen och ännu har inget hänt...handlingskraft kring personalfrågor saknas och inte har arbetet med en attraktiv arbetsgivare kommit längre än skrivbordet. Var finns handlingsplanen med tidsplan som ska tas fram enligt kommunfullmäktiges beslut? Under tiden ökar sjukskrivningstalen. 

Det börjar bli bråttom nu eftersom ryktet kring arbetsgivare sprids fort...rekrytering av kompetens kommer att behöva ta fart snart när alla 40-talister går i pension. 

Fler anställda i kommunen nu jämfört med när alliansen tillträdde 2010 trots att valet avgjordes delvis av att kommunalrådet ville rensa bort personal från kommunen. Det påstods då att det fanns för många byråkrater. 

Vilka åtgärder och besparingsförslag ska socialdemokraterna redan nu i november tvingas gå med på för att komma tillrätta med den illa skötta ekonomin? 

Vi ses i debatten, Helen Nilsson. Det ska bli spännande med oppositionspolitik. Ombytta roller kommer säkert att vara lärande för oss båda.