måndag 31 december 2012

Nyårskrönika

2012 går mot sitt slut och det är dags för liten summering och liten framåtblick.

Det nya kraftvärmeverket på Tallholmen kommer att igångsättas och den satsningen blir garanterat mycket betydelsefull då man kommer att kunna leverera hetvatten och ånga till det lokala näringslivet. Vimmerby kommuns största investering genom tiderna!

Den kreativa förskolan Lunden kommer att invigas 2013 och den blir ett välkommet tillskott till kommunens barnomsorg. Nytt äldreboende kommer att påbörja att byggas och där ser jag på sikt att det vore välkommet med solelpaneler på taken. Jag har motionerat i fullmäktige om att alla byggnader som kommunen skall bygga skall planeras vad gäller taklutning och riktning så att husen kan kompletteras med solel om man väljer att inte installera vid byggnationen.

På Ceos skall det byggas omklädningsrum och den byggnaden bör kunna förberedas för solel så att man senare kan installera förnybar energi på taken. Investeringsstödet på 35% är möjligt att söka och payoff tiden landar på mellan sex och tio år med moderna solpaneler.

Warmbadhusets sommarscen var ett av de kulturella inslagen i Vimmerby 2012 och förhoppningsvis finns möjlig fortsättning och utveckling av den satsningen. Konstföreningen har bollen och de har även haft flera fina utställningar och gett ut en fin bok om Warmbadhuset. Jag läste om Elverket, vattenverket och Warmbadhusets historia i somras och fann stora likheter vad gäller bredbandsutbyggnaden och utbyggnaden av el och vatteninfrastruktur. Det ska bli intressant att följa infrastrukturens utbyggnad i Vimmerby . Centerpartiet prioriterar denna fråga och landsbygden behöver bredband snabbt. Telia är redan igång i våra grannkommuner...
Vintertorget skulle de dyra marknadsbodarna som togs fram till sommartorget användas till, var det sagt men Mikael Karlssons vintertorg i samband med julhandeln i Vimmerby har varit mycket bra tycker jag. Astrid Lindgrens Näs har haft en fin julmarknad och de har en spännande utveckling 2013, tror jag.
Och ska man blicka lite in i 2013 så är det ju invigning av Emilmiljön i ALV som säkerligen kommer att bli storslagen.

Arla och Åbros satsningar och de arbetstillfällen som det kan skapas där är viktiga. Skogsstyrelsens fem arbetstillfällen som flyttas från Västervik till Vimmerby känns som en liten tröst när servicekontoret för Skatteverket , försäkringskassa mm flyttar.

Ja, det var några reflektioner och ett av de ämnen som jag inte berört är centerpartiets nya idéprogram och där avstår jag än så länge att kommentera detaljer då mitt viktigaste medskick till det arbetet är att landsbygsfrågorna skall genomsyra hela ideprogrammmets innehåll. Alla förslag och idéer från C ska grundas i landsbygdens frågor och att hela Sverige ska leva och få goda förutsättningar. Därför är det nya skatteutjämningssystemet som C har varit med och fått igenom en mycket god nyhet.

Mitt politiska engagemang bygger på landsbygdspolitiken och där är och ska Centerpartiet även fortsättningsvis vara det bästa och hållbara valet, enligt mitt sätt att se på saken. Jag har stor tilltro till att det också kommer att bli landsbygsfrågorna som bär ideprogrammmets innehåll när det processats och diskuterats och till slut antagits av extrastämman i mars.

Nu vill jag till slutligen tacka er som läst mina rader i år för att ni gjort det och även gett mig återkoppling på olika sätt. Det har varit ett inspirerande år och 2013 kommer VI alla att göra till ett magiskt år. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

fredag 28 december 2012

Kärleken till boken i Svenska Dagbladet idag!

Jag vill dela nedanstående text om den fysiska boken som troligen måste försvaras. Instämmer med Carl-Johan Malmberg i hans tes om att det "står inte" mellan analogt eller digitalt. Det ena måste inte gå under till förmån för det andra. Vad tycker du?

Kärleken till boken

Pärmar, dofter, texter – världar som öppnas och minnen som skapas. SvD:s Carl-Johan Malmberg skriver om sitt livslånga förhållande till den fysiska boken och varför vi måste försvara den för att inte fastna i nuets godtycke.
annons:

För oss som läser böcker, som älskar dem och njuter av dem, kanske också arbetar med dem, och köper så många att våra hem bågnar av mängden är vägen till boken alltid en personlig berättelse. Hur och när kom vi i kontakt med våra älsklingsböcker? Vad fick oss att läsa dem? Varför läser vi överhuvudtaget? Och vad är en bok egentligen för oss?

Det är spännande att fråga sig det. Och det är viktigt att fråga sig: hur viktig är den fysiska materiella boken, boken som föremål med rygg och pärmar och papper? Nu när böcker, under loppet av bara några få år, i den digitala tidsåldern fått helt andra, virtuella utseenden, och pappersboken kallas utrotningshotad och vi som hyllar den inte sällan uppfattas som hopplösa nostalgiker inför en försvinnande värld, onödig och otidsenlig.

Låt mig omedelbart säga det: jag tror inte den fysiska boken är på väg att försvinna. Däremot tror jag att den måste försvaras. Det försvaret handlar inte om nostalgi, om att allt var bättre i Gutenberggalaxen (Marshall McLuhans term för den tryckta bokens kultur). Eller att boken bara tillhör oss som är lite äldre och inte barnen och ung- domarna.

Nej, boken har levande och livsviktiga egenskaper. Att försvara den som sinnligt föremål är att försvara nuet och framtiden. Det handlar inte om att förneka den digitala bokens och nätkulturens kvaliteter utan om mångfald: de särskilda egenskaper som den materiella boken som ting står för.

Jag ser ett paket framför mig, platt och rätt litet, på den runda, bruna mattan under granen. Det är julen 1957 och jag vet vad paketet innehåller: en bok, en alldeles särskild bok, en som jag önskar mig mer än något annat i världen. Fortfarande kan jag tänka på det där paketet som min bästa julklapp någonsin. Boken i det var Astrid Lindgrens ”Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt”.

Jag hade sett den som Olle Hellboms film några veckor tidigare på biografen Astoria och blivit förhäxad av vissa bilder och stämningar, en gammal fabriksruin (jag älskade ruiner), en rund sten med magiska egenskaper, pojkdetektiven Kalles kemilaboratorium (jag ville ha ett sådant), småstadsidyllen som Kalle, Anders och Eva-Lotta bor i och som plötsligt blir hotfull. Jag ville vara i den här trygga-otrygga världen, göra den till min, och när jag fick veta att filmen fanns som bok ville jag förstås ha den.

Jag hade begripit något, kanske efter att ha sett mina föräldrar och min bror försvinna in i böcker, deckare, romaner, någon diktsamling, Jules Vernes fantastiska berättelser: en bok – till skillnad från en film som på den tiden bara fanns på bio – var något man kunde återvända till när man själv ville, ta med sig överallt, införliva med sig själv. Just den här boken är min och bara min, det kände jag så starkt när jag öppnade paketet med ”Mästerdetektiven Blomkvist lever farligt”.

Boken som ting skapar kontinuitet i livet. Att minnas vissa böcker är viktigt. När vi går tillbaka till våra tidiga bokupplevelser, och till böcker som står där i bokhyllan sedan åratal får vi kontakt med oss själva som de vi en gång var, och vi förstår nuet bättre.

Låt mig ta ett annat exempel på en viktig barnbok, fast i form av en serietidning, en som jag kunnat återvända till: ”Jul i Pengalösa”, det nummer av Kalle Anka som i Sverige publicerades julen 1954. Min bror som inte bara var äldre än jag utan också kunde läsa när han var fyra år hade alla Kalle Anka ända sedan starten i slutet av 40-talet och de flesta finns kvar hos oss än idag. Så också det mästerliga Carl Barksäventyret ”Jul i Pengalösa” som jag läste och fascinerades av.

Här skildras en jul i Ankeborg. Kalle och knattarna försöker samla in pengar till de stackars barnen i kåkstaden Pengalösa. Samtidigt förlorar Joakim von Anka sina pengar i en olycka – alla hans slantar försvinner plötsligt ner i ett kvicksandshål under hans sprängfyllda kassavalv, just bilden när det sker är vidunderlig! Och bilderna av alla de ledsna och fattiga Pengalösabarnen är rörande och grymma.

Walt Disney visar ett annorlunda Amerika än 50-talets populärkultursidyll. Men när man gav ut ”Jul i Pengalösa” på nytt som julnummer av Kalle Anka 1967 beslöt Disney att censurera bort alla bildrutor som visade slummen i Ankeborg.

Utom en enda, en tragikomisk ruta som kanske blev kvar av misstag och där Kalle ber en familj om ett bidrag till de fattiga barnen – och får svaret ”Gärna, hur många ungar vill ni ha?” Kalle har inte sett att det är en slumfamilj har ber om pengar.

Hade jag inte haft kvar pappersexemplaret av ”Jul i Pengalösa” hade jag inte bara gått miste om en bra serie, jag hade också förlorat kontakten med en vacker läsupplevelse. För ett par år sedan letade jag fram båda numren av Kalle Anka, det från 1954 och det retuscherade från 1967. Jag välsignade min samlariver som gjort att jag sparat det tidiga numret och köpt det senare i ett antikvariat. Jag skrev en text om ”Jul i Pengalösa” för en konstutställning på Kulturhuset med temat Pengar, en text som handlade om kulturens bortträngningar och förfalskningar.Låt mig påstå en aning högtravande: om vi ensidigt förlitar oss på den virtuella boken och inte också värnar om pappersboken, det tredimensionella tinget, som dröjer kvar tack vare sin materiella tröghet i rummet, då krossas en livsviktig minneskultur. Det är i själva verket rätt enkelt: om vi inte tar till vara boken som föremål kan vi inte längre ha våra barndoms- och ungdomsböcker i bokhyllan eller på vinden, och ge bort dem till våra barn och barnbarn.

Pappersboken har en envist kvardröjande, tyst auktoritet som saknas hos den digitala boken, lika lätt att ladda ner som att utplåna. Det är knappast troligt att vi behåller våra böcker, barnböcker eller vuxenböcker, i datorn eller på läsplattan under decennier. Böcker förvandlas till kortsiktiga förbrukningsartiklar.

Av min mamma fick jag som trettonåring hennes studentexemplar från Stockholms Högskola av Oxfordboken ”The Golden Treasury”, en engelsk versantologi som blev embryot till mitt vuxenbibliotek. Genom den boken föddes inte bara min passion för engelsk poesi utan också min boksamlariver. Jag började köpa egna böcker och köpte snart fler än vad jag hann med att läsa. Men jag köpte dem inte för att läsa dem utan för att ha dem till hands.

Den tyske författaren Walter Benjamin, boksamlare trots sitt nomadliv på flykt undan nazisterna, menade att ett personligt bibliotek inte består av böcker man behöver för stunden utan böcker man kan komma att behöva. Och så tänker jag på mina böcker: en försäkran om att de ska finnas där i framtiden. De står där på sina hyllor eller ligger i travar på golvet, trygga och försynta. De talar om vilka de är med sina ryggar och pärmar och sina individuella utseenden, de tränger sig aldrig på utan väntar tålmodigt på att jag ska bry mig om dem. Ibland kan jag fantisera om att min boksamling är den sista i världen: finns inte en viss bok någon annanstans så finns den åtminstone hos mig. Eller så kan jag tänka att jag är avskuren från människor men har all den proviant jag behöver.

Tidigt kom jag att uppleva böcker som just ett slags proviant man la upp till kommande behov. Jag vet när jag började tänka så – och med hjälp av vilken bok: en ljusblå volym med ”The Poetical Works of William Wordsworth”, den engelske romantikerns samtliga dikter. Boken står framför mig när jag skriver detta, tillsammans med åtskilliga andra kamrater i regnbågens alla färger i Oxforduniversitetets oöverträffade serie av engelska diktare och prosaförfattare.

Med åren har jag kunnat samla ihop nästan samtliga i serien och haft stor användning av detta klassikerbibliotek i kompaktform. Några år senare, när jag läste franska i Marseille som artonåring, köpte jag min första Pléiadebok, den franska kompaktserien med klassiker som bland många goda egenskaper har att de luktar speciellt av sina fina läderband.

Mina första Pléiade var Paul Valérys samlade verk, två bruna böcker inhandlade på La Cannebière i Marseille. När jag nu tar fram dem luktar de lika trevligt som den mars- dag jag köpte dem för fyrtiofyra år sedan. Nostalgi? Nej, levande nu.

Att pappersboken inte är ett försvinnande fenomen visar alla de otaliga bokhandlar och antikvariat man når via nätet, på sajter som antikvariat.net, amazon.co.uk, Abebooks. Vad jag förr bara kunde hitta på utlandsresor, och tvingades släpa hem på tåg och på flyg, inte sällan som övervikt, går nu att beställa med några enkla musklick och få sig tillsänt på posten. Det är för mig ett av de allra bästa bevisen på samspelet mellan det digitala och det analoga.Just nu brottas de stora biblioteken runt om i världen med det digitala bevarandeproblemet. Vad ska sparas och på vilket sätt? Att bevara pappersboken handlar om överlevnad. Utan den riskerar vi att bli utlämnade åt nuets godtycke, tvingas köpa nytt, ladda ner nytt, glömma allt gammalt. Vi blir som såll där allt rinner igenom.

Trögheten, liksom överblickbarheten och hanterligheten hos pappersboken, ett slags ankare i rummet och tiden, måste inte bara försvaras utan också utvecklas, med hjälp av erfarenheterna från den tryckta bokens drygt 500-åriga historia.

Här kan man ibland bli rätt pessimistisk. Inte minst de stora svenska förlagen gör allt fulare, allt sämre producerade pappersböcker, omsorgen om böckernas utseende verkar bli mindre viktig för många av dem som gör dem. Kanske har man börjat ge upp tron på den taktila boken, boken gjord för handen? Men det är i så fall inte bara synd utan farligt. För bokkulturen handlar inte om ett krig mellan analog och digital bok, papper gentemot nät och läsplatta, utan om äktenskapet mellan Gutenberggalaxen och cyberrymden.

Jag googlar på nätet och hittar den där sorgliga och skrattretande serierutan från ”Jul i Pengalösa”. Jag hittar min egen artikel om den tillsammans med andra referenser till det skarpa julnumret 1954 av Kalle Anka. Det digitala är inte bara här för att stanna utan gör nya liksom gamla världar tillgängliga, tid och rum vidgas hisnande och snabbt.

Men utan de där föremålen av papper, kartong och trycksvärta, med glada färger och speciella dofter, med mjukhet eller strävhet, tyngd eller lätthet när vi håller i dem, riskerar cybertexterna och cyberbilderna att försvinna ner i Joakim von Ankas kvicksandshål.

Carl-Johan Malmberg
2012-12-28 01:30

onsdag 19 december 2012

Nytt skatteutjämningssystem mellan kommuner!

Regeringen presenterar idag ett nytt förslag på ett rättvisare skatteutjämningssystem mellan landets kommuner. En riktig arbetsseger för Centerpartiet.

Läs mer HÄR

Hur det kommer att påverka Vimmerby vet vi inte än men det är viktigt att det införs ett nytt system 1 jan. 2014 och som värderar olikheter på ett mer hållbart och rättvist sätt.

Nio miljoner extra till Vimmerby har jag just läst i pressmeddelandet från Centerpartiet.

måndag 17 december 2012

Ingebo hagar, värdiga miljöpristagare

Ingebo hagar ekonomisk förening är Vimmerby kommuns miljöpristagare och pris för lovvärt byggande. Mycket välförtjänt och de berättade även om sina spännande framtidsplaner.

fredag 14 december 2012

Vimmerby växer!

Nov 2005-nov- 2006 ökade Vimmerby sin befolkning med tre personer. Sedan dess har vi på denna årsvisa mätning minskat befolkning varje år tills i år. Nu har vi ökat med elva invånare vilket betyder skatteintäkter för kommunen. Detta gläder mig så här på fredagskvällen när På spåret strax ska börja och fredagsmyset infinner sig med hemlagad blåbärspaj.

onsdag 12 december 2012

Avfallshantering och CEOS

Källsortering och att betrakta avfall som en resurs och inte som ett kvittblivningsproblem är framtiden. Härom dagen hade vi möte de politiska styrgrupperna för nya avfallsplaner i Högsby, Hultsfred och Vimmerby. Vi fick en sammanfattning av de två studieresor som genomförts och hade en work shop om förbättringsmöjligheter inom olika områden.

Samverkan mellan kommunerna tror jag kommer att bli bra då vi genom att så småningom välja samma system kan göra en gemensam upphandling när alla pusselbitar är på plats.

Igår hade vi KS och vi tog några stora beslut. Bland annat att vi ska bygga tillgänglighetsanpassade omklädningsrum intill konstgräsplanen på CEOS. 70% av de som nyttjar anläggningen är Vimmerby IF. Resterande 30% är föreningar från kommunens övriga tätorter.

Denna anläggning kommer alltså att serva många föreningar i kommunen samt möjliggöra fortsatt arbete i Vimmerby IF:s anda med "Fotboll för alla" osv.

fredag 30 november 2012

Axel Danielsson

Plenisalen var idag fullsatt av politiker och tjänstemän som fick en rejäl genomgång av hur rollerna mellan politiker och tjänstemän bör vara. Vi är i demokratibranschen var det mantra som upprepades många gånger under dagen. Att styra en kommun är väsensskilt från att driva företag. Man kan låna begrepp och fuska men i demokratibranschen är det inte kapitalism och vinstmaximering som gäller enligt Axel Danielssons 35-åriga erfarenhet. I demokratibranschen ska man syssla med samhälls- och medborgarnytta. Bolagsstämman i kommunen är de allmänna valen och målet med verksamheten är inte vinst utan demokrati.

Kommunfullmäktige i Vimmerby måste under våren bestämma sig för att styra kommunen tydligare. Hans råd var att nämnderna skall definiera de frågor som man anser ska upp i fullmäktige och de tyngsta politiska frågorna bör också in på fullmäktiges ärendelista. KF måste vitaliseras annars är risken stor att ledamöterna inte upplever att de vill lägga tid på att ta ansvar och göra det bästa av den fullmakt som väljarna gett dem. Debatten i KF är viktig för kommunen.

Vi fick också en lektion i hur viktigt det är för förtroendevalda att låta verksamheten vara i fred. Politiker har ett ansvar att kalla in tjänstemän om det finns behov MEN politiker ska undvika att gå ut i verksamheten och detaljstyra den. Kommunikationsvägen om man vill påpeka något måste vara via nämndsordförande som lyfter frågan med sin förvaltningschef och som sedan hanterar sin berörda personal.

Han avslutade med att betona att Vimmerby kommun är på rätt väg men det är hårt vardagsarbete som krävs för att få till ett effektivt och modernt styrsystem. Lämna mer ansvar till tjänstemännen och ge dem tydliga uppföljningsbara mål och följ upp dem noggrant. Han rekomenderade också att ett sätt att jobba med budget över blockgränserna är effektivt för en modern kommun och politiken och tjänstemännen bör gå i takt för att budgetprocessen ska bli bra.

Ägardirektiven är viktiga för att styra de kommunala bolagen och från och med årsskiftet kommer förändringar som innebär att kommunerna enligt Axel mer ska behandla sina bolag som förvaltningar. Detta kräver förberedelse och här kanske kommunerna kan samverka för att slippa göra allt förändringsarbete kring denna förändring själva.

Totalt sett var det en fullspäckad dag som nu så här i efterhand behöver diskuteras i alla nämnder tror jag. Just att som politiker låta bli detaljstyrning och att vi måste låta verksamheterna få jobba i fred utifrån tydliga mätbara mål var dagens viktigaste budskap tror jag.Vad tror du? Ska nog läsa hans bok tror jag för även om jag inte köper exakt allt han sa så är det många tankar som väckts och han ställde en del frågor som kräver att vi i politiken i Vimmerby sätter ner foten och beslutar om hur vi ska ha det i fullmäktige. Det är kommunens högsta beslutande organ och att låta KS "sondmata" KF med ärenden är inte effektivt enligt Axel. En ekonomi i balans måste vi klara enligt staten men enligt Axel har ännu ingen svensk kommun gått i konkurs även om några försökt. Hur hanterar man det som politiker månntro om man drar det till sin spets...??? Att beskriva att en kommun gått med vinst är icke relevant i demokratibranschen för här är målet inte vinst utan demokrati, påstår Axel Danielsson. Spelreglerna för aktiebolag är nämligen att leverera vinst. Kapitalet som ägarna satsat ska ge vinst tillbaka men dessa regler kan inte tillämpas i en kommun eller i ett landsting, enligt Axel. Här är målet demokrati.

torsdag 29 november 2012

Vimmerby arena?

Jag hade förhinder att delta i KS i tisdags och det verkar som att det föreslagna förslaget som KoF har tagit fram i samråd med VIF ska diskuteras ett varv till. Viktigt att processen inte försenas anser jag men vet inte exakt vilken förändring som kommer att diskuteras med Vimmerby IF. Hoppas att det blir en bra uppgörelse som möjliggör en tidsplan så att Vimmerby arena kan invigas i april. Känns " knort" att få till det men det är viktigt tror jag för kommunen, för Vimmerby IF och för alla aktiva och delaktiga. Spännande att framarbetade förslag som tagit månader att ta fram kan förändras på bara några timmar...

söndag 25 november 2012

Söndag i Vimmerby!

Stort GRATTIS till Ingebo hagar som vinner Vimmerby kommuns miljö- och kulturpris 2012. Välförtjänt! Jag har varit i Stockholm och arrangerat seminariet Framtidens Biogasaffärer och avslutat rådgivningssatsningen som LRF och Jordbruksverket haft under 2010-2012. Bra sammanfattning av framtidens utmaningar. På fredag är det biogasseminarie i Västervik vilket krockar med ett seminarie i Vimmerby om kommunal förvaltning med Axel Danielsson. Jag väljer det senare denna gång. Ska bli mycket spännande att lära sig mer om detta och kanske få lite nya perspektiv.

fredag 16 november 2012

Skolan behöver satsningar!

Skolrankingen neråt i Vimmerby. Viktigt att komma tillrätta med denna framtidsfråga. Tydligt och lyhört ledarskap på olika nivåer och rejäla satsningar måste till för att Vimmerbys grundskolor skall utvecklas. Många års sparande som jag själv erfarit under den tioårsperiod som jag tjänstgjorde på Vimarskolan på nittiotalet tar tid att hämta tillbaka. Svårt att bromsa sig uppför en backe...

tisdag 13 november 2012

Sophanteringsresa idag

Styrgruppen för nytt avfallssystem i Vimmerby reser idag till Skåne för att studera flerfackskärl. Därmed har vi besökt alla olika system och snart är det dags att ta ett beslut i denna fråga. Det finns fördelar med alla systemen och det har blivit tydligt på resans gång att det finns olika faktorer som måste beaktas i denna fråga. Transporterna måste minimeras samtidigt som sorteringen ska öka. Vilket system är då att föredra. Jag återkommer med svaret då gruppen tagit beslut.

lördag 10 november 2012

Skäfshultsloppet idag!

Härligt med engemang och vilja att ordna aktiviteter i byar på landsbygden. Ska jogga lite lätt i 5 km och njuta av novemberluften.

onsdag 7 november 2012

Yesssss

Obama vann och det känns riktigt bra! Tveklöst det bästa för världen!

måndag 5 november 2012

Skolvisioner i Vimmerby

Förankring och underifrånperspektiv för skolvisionen efterlyses av några medarbetare inom barn och utbildning i Vimmerby i dagens VTKP. Viktigt att lyhördheten finns och att man låter förändringsprocesser ta tid, tror jag. Annars är risken stor, om det inte blir förväntad leverans, att många uppfattar det hela som ett misslyckande och då är det svårare att göra om satsningen. Hur är visionsarbetet förankrat underifrån? Är det nämnden som bestämt tågordningen och trott att det går att toppstyra fram en vision och ett utvecklingsarbete genom att bara besluta att man ska bli bäst. Det vore värdefullt att få veta hur förankringsarbetet gått till och hur alla medarbetarna varit involverade eftersom debattartiklar av detta slag riskerar att urholka visionsarbetet. Jag har liksom många ifrågasatt varför man ska bli bäst? Topp tio borde räcka då de sista placeringarna i en ranking brukar tarva mycket resurser och ibland inte skapa så mycket mervärde. Risken är också att hela arbetet får medarbetares misstroende om man satsar på att bli bäst och samtidigt skär ner resurser. Jag tror också att socialnämndens underskott delvis beror på minskade resurser för elevvård och färre anställda som finns ute i korridorerna på våra högstadier. Det är i det goda mötet mellan tonåringen och vuxen utanför klassrummet som det skapas tillit och förtroende och som möjliggör skillnad för samhällets utveckling och individens förtroende för vuxenvärlden och framtida delaktighet i samhället.

söndag 4 november 2012

Vindkraft i liten skala

Vindstilla idag och verket snurrar ej. Jag vill veta hur mycket det producerar per år. Strax ska jag få svar på det och vem som köper överskottselen? Spännande!

Tack för Ronjaföreställningen i Mattisborgen

Tack Mats Genfors som är så otroligt bra som Mattis och så lik Börje Ahlstedt! Min familj och min kära syster yster från Strängnäs med familj samt mina föräldrar var på finalföreställningen igår kväll. GRYMT bra och imponerande satsning på unik utomhusteater! Världsklass! Imponerade på min svåger och syster som bott i London och som är vana vid underhållning i världsklass! Jag är stolt över att Vimmerby kan presentera kultur på denna nivå! Och ännu bättre kommer det att bli!

Vindkraftsmöte i Mörlunda idag

LRF har lokalavdelningsmöte med Mörlunda-Tveta LRF i eftermiddag. Jag deltar som energisamordnare i LRF Sydost med erfarenheter av bland annat vindarrendefördelning och markarrendefrågor.

Idag är det småskalig privat vindkraft hos Peter och Monika Lundin som ska studeras. Ska bli spännande att få reda på avskrivningstiden för detta mindre vindkraftverk och jämföra det med solelpaneler som jag tror kommer att bli mer och mer vanliga i takt med att elpriserna stiger och självförsörjningsviljan ökar på den egna gården och på det egna företaget. 10-15 år pay-off-tid måste den förnybara elen klara för att den ska bli intressant för flera tror jag. Läs mer här:
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/45673/1/4/

Nu måste jag snabbt försöka förstå och förbereda mig för kommunstyrelsemötet på tisdag. Ska till Växjö hela dagen imorgon och möten hela kvällen så de 172 sidorna måste läsas igenom idag och de frågor som måste diskuteras i partigruppen måste mejlas ut snarast så att alla berörda hinner ge inspel till PerÅke och mig som sitter i KS för centerpartiet i Vimmerby.

fredag 2 november 2012

Lägg inte ner landsbygdens unika service!

Webmöten i all ära men telemöten är den mest använda mötesformen mellan tjänstemännen på Sveriges största intresseorganisation för landsbygden, LRF. Jag har själv två olika telemöten på agendan i dag på förmiddagen och vi ska ta flera viktiga beslut på dessa möten. Effektivt och klimatsmart!

Digital teknik innebär att arbetsplatser borde kunna arrangeras till låga kostnader nära arbetstagarna. Klimatet vinner på att persontransporter och dagliga pendlingar till ett rum med en dator på en centraliserad position undviks. I det perspektivet har jag mycket svårt att acceptera nedläggning av servicekontor i Vimmerby. Jag har mycket svårt att förstå varför man inte kan utveckla digitala mötesplatser så att arbetstagare slipper tröttande pendlingsresor. Jag trodde i min enfald att landsbygden skulle vinna på internets möjligheter. Centraliseringen av myndigheters funktioner verkar gå fort och dramatiskt. Nu får det vara nog, tycker jag. Vilka är de riktiga skälen. Chefers kontrollbehov över sin personal , eller? Misstro till att små orter kan upprätthålla kvalité på service, eller? Jag tror att båda frågorna är lätta att bemöta med argument till fördel för mer decentraliserade funktioner nära människorna. Lokalsamhället behöver en nystart med hjälp av digital teknik. Attraktionskraften för Vimmerby borde kunna öka i takt med en sådan satsning. Bra boende, nära service och en kreativ och utvecklande miljö. Tillsammans får vi Vimmerby att växa.

torsdag 1 november 2012

Banverket borde släppa mark till Vimmerby

Perfekt placering för byggande av flerbostadshus , trygghetsboende el.dyl. eller hur. Vid Vimmerby vandrarhem alltså. Dags att åter ställa frågan till Banverket kanske?

Bättre med flerbostadshus här än vid Ulriksdal kan jag helt subjektivt tycka.

Jan Björklunds skola skrämmer mig...

Betyg i år 4? Fungerar inte utvecklingssamtal och omdömen fram tills man är 12-13 år? Varför ska det graderas med bokstaven a-f redan i år 4. Vart är vi på väg?

Jan Björklunds skola innebär att lärarna sitter framför datorerna på sina arbetsrum och skriver åtgärdsprogram, omdömen och betyg. Socialt arbete i skolan kan inte mätas och är inget värt längre. Det är bara betygen som räknas. Friskolor har visat sig ge högre betyg än kommunala skolan då det är ett kvitto på att skolan levererar kunskap. Men livskunskap, då? Levereras det i Jan Björklunds skola?

Hur hantera svaga elever?

Vilka resurser finns till de som inte har stöttande vuxna och fungerande familjer?

Droger, psykisk ohälsa mm florerar och antalet vuxna bland eleverna i korridorerna bara minskar.

Jag tror att det krävs krafttag och mer resurser till grundskolan för att komma tillrätta med socialnämndens budgetöverskott.

Det börjar med en bra lärare! säger Lärarförbundet och jag är benägen att hålla med och statusen för lärarna måste höjas för att vi ska kunna utveckla välfärdssamhället.

ITSAMs nya hemsida!

http://itsam.se/

Så var den på plats... Läs om hur Du som bor i Vimmerby kan få hjälp med snabbare bredband!

Info om Vimmerbys fiberutbyggnad kommer visst senare men här finns länkar till de olika medlemskommunernas bredbandsutbuggnadsstrategier.

Jag saknar dock info om vem som är VD och vilka som sitter i direktionen mm.

Jag anser att alla bolag ska ha sin styrelse , gärna med foto , på sin hemsida. Allt för att underlätta kontakt och skapa mer öppenhet i verksamheten.

Detta är uppgiften för detta kommunalförbund:

Kommunalförbundet ITSAM ska till medlemskommunerna svara för IT-verksamheten, innefattande bland annat:
 • nätdrift,
 • service och support,
 • driftansvar telefonnät,
 • kompetensutveckling av personal,
 • driva utvecklingsprojekt,
 • ansvara för systeminvesteringar inom IT,
 • vara drift- och dokumentationsansvariga för stadsnät,
 • bygga fibernät åt medlemskommunerna.

  ITSAM har dessutom möjligheten att träffa avtal med externa uppdragsgivare för att att sälja tjänster inom sina kompetensområden.

  Via länkarna till vänster hittar du mer information om kommunalförbundet ITSAMs bakgrund och organisation.

Visionsarbetet slutfört

Så har vi kommit fram till ett förslag med visioner, mål och indikatorer för Vimmerby kommun. Nu ska det bara renskrivas och skickas till KS och sedan till KF. Men naturligtvis är detta ett levande dokument som måste fyllas på. Visionsarbetet ska nu ut i nämndernas och de ska göra egna visioner och nämndmål.

Dagen idag ska fyllas med arbete och utveckling. Ikväll är det kommungruppsmöte med LRF och jag ska delta och berätta samt förankra planerna med förstudien Hultsfreds- Vimmerby Biogas som medfinansierat av Astrid Lindgrens Hembygd. Mitt mål är att vi även ska åka och titta på en solelanläggning utanför Aneby som sedan maj iår producerat 36000 kWH förnybar el. Panelerna är placerade på ett ladugårdstak på Linköpings stifts arrendegård. Lantbrukaren var nöjd med installationen och han tror att den kommer att betala sig på cirka 10-15 år.

onsdag 31 oktober 2012

Bubbetorp invigt och snart börjar bygget i Vimmerby

I början av 2013 startar Vimmerbys största bygge någonsin nämligen ett kraftvärmeverk på Tallholmen. 400 miljoner beräknas kostnaden bli och den liknar satsningen som nu invigts i Karlskrona. Grattis till dem och snart är det vår tur!

Ur dagens Västervikstidning

Hemsida lanseras idag och förväntan är stor!

Anna Svenssons och min motion om bättre IT för Vimmerbyborna bifölls av kommunfullmäktige i måndags, vilket innebär att den ska genomföras. Vi är mycket glada för det och ser fram emot kommunens IT-utveckling enligt vår motions förslag. En viktig målsättning i motionen är ökad och förbättrad kommunikation med medborgarna via digitala medier. Jag efterlyste en bättre hemsida för våra invånare som exempelvis vill bygga fiber eller som arbetar inom kommunen och vill veta hur man hanterar olika IT-relaterade frågor i vår IT-förvaltning ITSAM. Hittills har ITSAMs hemsida inte varit något att skryta med och jag påpekade i fullmäktige att Vimmerby saknas som en av de sex medlemskommunernas på hemsidan. Svaret från vårt kommunalråd kom till mig under mötet som en handskriven lapp och beskedet på denna var mycket välkommet för mig. Idag ska ITSAMs nya hemsida lanseras och jag hoppas verkligen att den innehåller verktyg och tips för de Vimmerbybor som vill bygga bredband i samverkan . Hultsfreds kommun har en mycket bra information om detta för sina invånare.http://www.hultsfred.se/templates/Page____149.aspx

Kommunernas antagna IT-infrastrukturprogram bör väl också finnas här på hemsidan så att man kan läsa och förkovra sig i hur de andra ITSAM-kommunerna arbetar med bredbandsutbyggnad.

Hoppas att ITSAM är lika kommunikativa som Hultsfreds kommun i denna viktiga och framtidsbyggande bredbandsfråga. Det ska bli spännande att klicka in sig på denna nylanserade site idag. Och ikväll ska lilla alliansgruppen träffas och diskutera visioner. Det blir också intressant och spännande.

måndag 29 oktober 2012

Vimmerby i fokus i nationell media på höstlovet!

Jag läser DAGENS INDUSTRI på sista sidan om att Vimmerby och ALV ökar på HÖSTLOVET tillsammans med vattenland i Danmark. KUL och GRATTIS till alla som är involverade i den framgångssagan!

Ikväll är det dessutom Vimmerbybor som deltar i HALVÅTTA HOS MIG på TV4 och sedan måste man ju följa Jennifer Florins jakt på kärlek på TV3. Hon är en gammal elev till mig från mina år som högstadielärare på Vimarskolan så det är spännande att se henne i rutan och vilka platser som marknadsförs i Vimmerby i det programmet. Än så länge har det filmats på Eriksgården hos Anneli i Fjälster, på Nils Holgersson Värld och på NOSSEN där killarna fick bo under inspelningen i somras.

VIMMERBY SYNS på olika sätt i media! Det är BRA! Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

(Tur att det finns möjlighet att kolla på internet i efterhand då jag har fokus på att delta i kommunfullmäktige i Vimmerby ikväll)

Kommunfullmäktige ikväll

Idag ska Vimmerby Gata AB bildas. Det ska bli spännande! I övrigt finns en hel del ärenden som kan bli intressanta att följa. Varmt välkommen att besöka fullmäktige från läktarplats.

söndag 28 oktober 2012

DN DEBATT igår!

Ur en lång debattartikel av två statsvetare på DN debatt i förrgår kan man lära sig om NPM mm. Det väcker en del eftertanke tycker jag när jag lyssnar på reprisen av "Så mycket bättre" och alla mjuka sidor som den musikkulturens minnen förmedlar till mig så här på söndagen som är så perfekt vintertidslång idag. Tankar tar ju som sagt tid...

New public management (NPM) är samlingsnamnet på den administrativa trend som dragit över västvärlden under de senaste decennierna.

"NPM-lösningarna ledde till att den offentliga verksamheten konkurrensutsattes, och att nya styr- och ledningsformer hämtades från det privata näringslivet. Decentralisering, resultatstyrning, utvärdering, revision konkurrensutsättning blev nyckelord i en omstrukturering med ökad effektivitet som huvudmål.

Till en början rådde stor enighet om att detta var precis vad svensk förvaltning behövde. Men i dag är bilden annorlunda. Samhällsvetenskaplig forskning visar att den tänkta medicinen inte längre är medlet för att skapa en effektiv förvaltning – den har snarast blivit den huvudsakliga verksamheten.

Sverige står inför en stor utmaning där det gäller att förhindra att våra skattepengar dunstar bort i en värld som styrs av konsulter och kostsamma och ofta onödiga utvärderingssystem. Vad som behövs är en styrning av den offentliga verksamheten som premierar upprätthållandet av ett gott omdöme."

"De mått som man är ålagd att återrapportera stämmer nämligen sällan överens med de yrkesverksammas förståelse av vad som utgör väl utfört arbete; ekonomernas dominerande ställning som uttolkare av kvalitet är här slående. Det har bland annat inneburit att utvärderingarna i regel koncentrerar sig på det som går att mäta, och man blir slav under metoden – det som inte går att mäta finns inte (samtal med äldre i vården, extra läxhjälp till elever med behov och så vidare)."

Läs hela artikeln http://www.dn.se/debatt/professionalism-nedvarderas-i-den-marknadsstyrda-staten. Den tål att begrundas för vår alliansregering. Ju mindre C och KD blir desto noggrannare bör man reflektera över sin politik, tror jag.

lördag 27 oktober 2012

Affärsplan på G för bredband

Skattepengar ska hanteras ansvarsfullt. Det är ambitionen. Därför ska det bli spännande att studera Vimmerby energi och miljö AB :s affärsplan för Vimmerby fiber som de just nu arbetar fram.

Det finns flera olika alternativ för byggnationen av bredband mellan Kisa och Vimmerby vilket presenterats på Rotary häromdagen. Vilken vi väljer beror givetvis på kalkylen och vilka bidrag som vi kan få.

MEN den bästa lösningen vore väl att privata pengar hjälper till med kommunens bredbandsinvesteringar tycker jag tills motsatsen bevisats.

Affärsplanen hoppas jag visar hur stor kostnad som kommunen behöver ta de närmaste åren och tydligt beskriver vilka etapper som kostar och vilka etapper som är lönsamma och går med vinst och med hur mycket så att landsbygden snarast fibreras i hela kommunen. Det måste också framgå vilken anslutningsgrad som krävs och vilken kostnad som varje fastighet får betala för 1000 MB.

Det är ju allas mål att bygga bredband kostnadseffektivt men på detta område är det visst bara vi i Centerpartiet som vill samverka med marknaden och skälet är givetvis att slippa höja skatten på grund av alltför stora initiala kostnader för bredbandsutbyggnad. Många fastigheter uttrycker inte ännu behov av fiber så exempelvis Pelarne är unika på det sättet.

Jag tror att vi hittar en bra kompromiss i detta. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa.

fredag 26 oktober 2012

Stabilitet

Det behövs stabilitet i politiken. Kinda har det turbulent efter att UNIK resurs från Linköping har utrett kommunens organisation och pekat på flera brister. En konsekvens är att två Anders pekas ut som syndabockar. Den ena har redan slutat och den andra avsade sig sina politiska uppdrag igår och slutar vid nyår. Jag är inte insatt i frågan och väljer att inte värdera detta MEN jag konstaterar att det behövs stabilitet i den politiska organisationen i en kommun. UNIK har även gjort en utredning av Vimmerby och det som jag fått mig förklarat är att dessa konsulter föreslår att man plockar bort samhällsbyggnadsfunktioner från KS i Kinda medan man föreslår att man i Vimmerby gör det motsatta dvs överför samhällsbyggnadsfunktioner till KS. Jag noterar att dessa konsulter alltså rekommenderar ganska olika orgnisationsförändringar och det bygger på de intervjuer som man haft med olika personer i kommunerna. Jag vill studera detta närmare med målet att försöka förstå vilken den optimala kommunala organisationen är. Kommer jag att finna att det beror på kommunens historia, ledande personer och lokala förutsättningar? Vilken är den viktigaste faktorn?

torsdag 25 oktober 2012

Bokslut på "Högbergs tankar!"

Peter Högberg beskriver händelser kring Håkan Juholt och hans egen roll kring Juholts avgångsbesked i Oskarshamn. Intressant läsning ur ett Kalmarlänsperspektiv, tycker jag. Nedan är ett klipp ur texten som ni hittar i komplett form i länken under. Min reflektion är att Socialdemokraterna hanterar sina förtroendevalda på ett tufft sätt, som "paria". Acceptabelt?

Men på denna blogg hanteras andra partiledare ännu tuffare av Högberg själv. Men så är väl hans spel! Vad kan man lära av detta blogginlägg? Rackarspelet tydliggörs och synliggörs! Vilka de underliggande skälen till detta blogginlägg? Är de personliga?

Ur blogginlägget:

Presskonferensen genomleds och jag kände mig hotad av omgivningen. Jag blev utskälld i den otroligt intensiva spänning som låg i luften. Många av de ledande socialdemokraterna i länet var på plats och de såg knappt åt mig. Jag var paria. Det enda stödet som jag kände var från den tillreste Erik Laakso. Jag tog den där intervjun och sedan så tog jag mig så snabbt hem som möjligt. I bilen så var det så nära att jag lämnade alla politiska uppdrag och partiet. Jag hade inte höga tankar om de ledande Socialdemokraterna i Kalmar län. Än idag så är inte förtroendet tillbaka och jag väljer att ha distans till partiet som jag inte haft sedan tidigare. Man kan säga att den eftermiddagen påverkade hela mitt förhållningssätt till partiet rätt eller fel så är det så.

Read more: http://hogbergstankar.blogspot.com/2012/10/bokslut-sahlin-och-juholt.html#ixzz2AI5mg1bc

onsdag 24 oktober 2012

Kan Tyskland så kan vi!

25 % av tysk elproduktion är förnybar varav 16% är solel och 38 % är vindkraft. I Sverige har vi 6 TWh vindkraft och i Tyskland produceras 46,5. Ökningen av solel visas i nedanstående bild. Den talar sitt tydliga språk.

Skoldemokrati

Nu har den kommit. Skolkatalogen för grundskolorna i Vimmerby. I kategorin elevdemokrati har man en bit kvar innan man är sverigebäst. För första gången sedan skolkatalogen började sin resa så har man valt att inte fotografera elevråden i de båda högstadierna på grund av utrymmesbrist. Det organ som eleverna ska använda när de vill uttrycka sina demokratiska synpunkter på sin skola får inte plats men miljöbilder mm får utrymme. Hur ska eleverna veta vilka som företräder dem i elevrådet på högstadiet om ledningen väljer att inte publicera elevrådens styrelser. Det saknas information på kommunens och skolans hemsida och det enda sättet att får reda på vilka det är som ingår i elevrådets styrelse är på en lapp på en av skolans anslagstavlor.

Självklart kan någon tycka att jag talar i egen sak då min egen dotter blivit vald till ordförande på den ena skolan men denna fråga är större än så för mig. Demokratiutvecklingen och medvetenheten om hur man som samhällsmedborgare kan påverka sin livssituation måste skolan ta ansvar för. Synliggöra och uppmuntra de som väljer att prioritera detta frivilliga engagemang är också viktigt.

Att undertecknad och sonen för många respektive några år sedan också var elevrådsordförande och fick figurera i skolkatalogen kan möjligen betraktas som orättvist inom vår familj men som sagt skoldemokrati är det centrala i detta blogginlägg. Vad tycker du?

I övrigt var det trivsamt med bilder från Gästgivarehagen även om eleven på bilden var lite osynlig och anonym. Jag tror att skolledningen i Vimmerby måste fundera över hur viktigt det är att sätta eleverna och personalen i centrum och synliggöra dem och deras arbete på olika sätt för att man ska nå toppresultat.

måndag 22 oktober 2012

457 kilo per person!

Avfallsmängden per capita är den femte största i Europa. Bulgarien toppar före Luxemburg och Finland. Inget att vara stolt över och det manar till mer återvinning för att minska kostnaderna för samhället. Vimmerbys nya avfallsplan måste ta hänsyn till att återvinningen måste öka och bygga på ett system som hjälper oss alla att minska våra avfallsmängder.

Kraftnäten är för klena föra att bygga ut kärnkraften genom att ersätta gamla reaktorer med nya. Vi måste arbeta mycket hårdare med SMART GRID och många kraftkällor. Fastigheter som själva producerar den energi som den behöver har jag sett goda exempel på i Skåne och dAnmark förra veckan och krafttag behövs för att stimulera denna utveckling, inte minst för att bygga ett flexibelt och smart elnät som kan ta emot den förnybara elen. Gotland är pilotkommun för detta och där kan man följa hur stor andel vindkraftpark av öns totala energibehov som utgörs av vindkraftsel på www.vindstat.nu och diagram över tid http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
Spännande utveckling och jag konstaterar än en gång att ny kärnkraft kommer att bli mycket dyr. Inte bara att bygga utan även för att ta hand om kärnavfallet och för att bygga ut elnätet som ska ta hand om stora mängder el. Elförluster vid överföring av stora mängder är också viktigt att beakta.

Slutrapport i fokus!

Dagen skall ägnas åt slutrappportskrivande och planering av slutseminarie i Stockholm den 23 november med fokus på framtidens Biogasaffärer. Jag har varit projektledare för en subventionerad rådgivningssatsning i tre år som genomfört cirka etthundra biogasrådgivingar från Skåne till Norrbotten. Nu ska säcken knytas ihop med fokus på framtiden. Många utmaningar finns men i vågskålen ligger möjligheter till mer självförsörjning av energi på den egna gården i form av el och värme samt möjligheter till samverkansanläggningar för fordonsgas. Lantbrukare i Sverige är mycket intresserade av dessa möjligheter och en omställning till mer fossiloberoende produktion är fokus för många då kostnaden för att fylla dieseltanken blir större och större. Energieffektivisering är en faktor som kan skapa bättre lönsamhet och mindre klimatpåverkan. Där ökar intresset märkbart jämfört med för bara några år sedan. Möjligheter till goda råd är inte dyra på detta område. Man kan nämligen få energikartläggningscheck eller greppas energikollen för några tusenlappar i egenfinansiering. Pengar som snabbt kan betala sig i form av lägre energiförbrukning.

Per Åke Svensson deltog i en politikerträff med regionförbundet i Kalmar om statusen och framtida biogassatsningar i kommunerna. Rapporten från mötet pekar på många utmaningar men också att många kommuner står i startgroparna för omställningsarbete till mer biogasproduktion. Nu finns gasmask i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Nästa ort kanske är Vimmerby som bygger biogasmack eller hinner Emmaboda före? Mer än en halv miljon besökare behöver en biogasmack i Vimmerby och våra sopbilar och bussar behöver förnybart bränsle i högre utsträckning. Våra bussbolag på orten är framgångsrika och kör redan biogasbussar på flera orter. Finns tillgång till biogas är det lätt för de lokala bussbolagen att ställa om, men det krävs vilja och mod och kraftfullt arbete för att hitta den optimala biogaslösningen. Tyvärr verkar det som att denna fråga inte är i fokus för styrelsen för VEMAB just nu. Hoppas att jag har fel då denna framtidssatsning skulle ge mycket good will för kommunen och visa på framtidsfokus. Många kommuner beskriver sina biogassatsningar som tuffa att få ihop men ändå inspirerande då en biogassatsning innebär så mycket mer än energiproduktion. Jag hade nöjet att besöka Karpalunds biogasanläggning i Kristianstad i torsdags. Där produceras 41 GWh varav 39 uppgraderas till fordonsgas. Platschefen beskrev stolt deras utveckling och hur man nu samlar in matavfall från 17 kommuner och efter att detta förbehandlats i Malmö så rötas det i Kristianstad. Västervik vill eventuellt bygga en liknande anläggning som i Malmö för norra länet och samtal med intresserade kommuner har påbörjats enligt minnesanteckningar från tisdagens möte i Kalmar. Är detta en möjlighet så påverkar det den politiska strypgreppens arbete med nytt avfallsbehandlingssystem. Finns ekonomin i en förbehandlingsanläggning i norra länet? Kan regionförbundet hjälpa oss att utreda den frågan?

Ikväll är det gruppmöte med såväl centerpartiet som alliansen. Spännande frågor om kylmat, fler tillagningskök, taxi och äldreomsorgen väntar. Hur och var man ska bygga nya bostäder är också en viktig fråga. Centerpartiet är engagerat och redo att fokusera framåt.

lördag 20 oktober 2012

Strukturering pågår!

Dagen skall ägnas åt städning och strukturering av vardagen.

Givetvis ska jag också läsa KS-handlingarna som kom igår och vi har möte hela dagen på tisdag. Jag tycker att det är för kort tid att läsa in och diskutera ärendena med partigruppen och medborgare som ringer i olika ärenden. I andra kommuner har man en vecka för förberedelse mellan utskick och sammanträde. Det vore underbart att få tillgång till mer tid även i Vimmerby för som Bodil Jönsson säger så klokt : "Tankar tar tid" och viktiga beslut behöver förankras och diskuteras i KS innan de skickas vidare till KF. Vissa beslut tar vi dessutom utan KF och de ärendena är mycket viktiga att få rätt från början.
Bredband i Pelarne läste jag om i Vimmerby tidning idag. Tänk att så stor andel av invånarna har gått med i fiberföreningen. Detta engagemang behöver matchas och uppmuntras av Vimmerby kommun på olika sätt. Det jag inte förstod i tidningsartikeln var att föreningen dels har samtal med ITSAM och dels med VEMAB. Hur hänger det ihop, undrar jag som ledamot i KS.

fredag 19 oktober 2012

Bredband i Frödinge!

Fredag och underbara ljumma vindar från Tyskland under morgonens cykeltur i Vimmerby. Två dagar på resande fot ger perspektiv och jag inser att det finns fantastiska möjligheter på hemmaplan. Självklart finns många problem att lösa och fokus måste givetvis vara att lösa dem effektivt och med framtidsfokus.

I Frödinge ser man möjligheter till att bygga bredband i tätorten utan vare sig statligt eller kommunalt stöd. First fiber och Telia med flera ska bygga ett öppet nät som är förberett för alla att ansluta sig till. Det krävs att 50% av hushållen går med initialt för att projektet ska bli av och jag håller tummarna för denna satsning. Jag har upplevt att en del har haft uppfattningen att den teknik som man avser att använda inte håller måttet men denna moderna typ av kanalisation har jag förstått ska vara av god kvalité och även möjlig att ansluta till vid ett senare tillfälle. Möjligheter till utbyggnad mot Solhult och Rössle finns också med i planerna enligt Vimmerby tidning idag. Myter om detta skapar förvirring. Fakta och väl underbyggda påståenden efterlyses för att kommunens bredbandsutbyggnad ska bli framgångsrik. Vilken satsning står näst på tur? Vilken är tidsplanen? Centerpartiet är redo att stötta många olika initiativ för att kommunens bredbandsutbyggnad ska bli framgångsrik.

torsdag 18 oktober 2012

Solceller i Malmö

Så här kanske Vimarhem kan inspireras att bygga i framtiden. Vad tycker du?

Småskalig vattenkraft i Tollarp får vi också beskåda.

Vi har besökt en halmpanna som försåg en by på södra Själland med värme. Roskilde universitet berättade om småskalig närvärmeanläggnin och en mycket intressant biogasanläggning där man ska röta alger, livsmedelsavfalll och gödsel i närheten av Köpenhamn. Investering 90 miljoner och produktion 56 GWh.
Vi har även studerat Lillegrunds vindkraftpark i Öresund där Vattenfall har byggt 48 st 2,3 GW vindkraftverk. Spännande dagar med utbyte mellan Danmark, Lituaen, Tyskland, Polen och Sverige.

Snart ska vi till Karpalunds stora biogasanläggning i Kristianstad samt besöka en biogastankstation.

måndag 15 oktober 2012

Hösten är här!

Vemodet vill vinna! Tänder ett ljus till morgonkaffet och reflekterar över min kommande vecka. Skåne och Danmark står på menyn och hur man planerar för biogas och vindkraft. En internationell studieresa på detta tema. Delegater från Litauen, Polen, England mm deltar. Själv har jag ordnat resurser för Vimmerbys och Hultsfreds lantbrukare, politiker och tjänstemän att få besöka Sävsjö biogas. Den 27 november är preliminärbokat för denna resa och jag hoppas att vi fyller en buss. Göteborgs energi har lovat att ta emot oss så att vi kan studera hur deras process fram till produktion av 19 GWh biogas med siktet inställt på 30 GWh har gått till. Gasen har flakats till Kalmar när de haft brist där men ska nu den till Västra Sverige efter att LBG - produktionen på 60 GWH är färdigbyggd i Lidköping och behovet är stort i Västra Sverige nu när lastbilar får tillgång till den flytande biogasen.

Det finns de som påstår att det inte finns några biogasanläggningar som går med vinst. Wrams Gunnarstorp i Skåne, Katrineholms biogas, Svensk biogas i Linköping, Falkenbergs biogas är några exempel som ger arbetstillfällen och förnybart bränsle på lokal nivå och som går med plus. Västerviks biogas tror jag har lite sämre förutsättningar då man saknar egen produktion i tillräcklig mängd men på sikt spås bensinpriset vara 20 kr/l redan 2020 så då får vi se vilka orter som varit tillräckligt förutseende och vågat satsa på lokal infrastruktur och förnybar energiproduktion . De orterna och regionerna kommer att ha ett försprång tror jag. KLT tar ansvar och hjälper till med omställningen och den spännande satsningen i Kalmar ; More Biogas Småland AB som jag var delaktig i och som LRF SYDOST fick en Ullbagge för som Årets LEADER på landsbygsgalan i Blå Hallen för knappt ett år sedan , kommer snart att förverkligas. Den satsningen kommer att stötta Vimmerbys kommande satsning på biogas. Kan Kalmar så kan vi i norr! Våra förutsättningar är till och med mer gynnsamma tack vare stora mängder perfekt substrat.

söndag 14 oktober 2012

Vedarbete väntar...

När solpaneler på taket inte ger så mycket värme så tar veden vid. Dagen kräver därför vedkörning som verkligen bekräftar att veden värmer en många gånger. Härlig motion i underbar höstluft med hönsen furagerande omkring mig och kanske något fågelsträck över horisonten. Ha en fin höstdag alla läsare och kom gärna till Idrottshallen kl16 för A-lagets hemmapremiär mot Hovslätt med Vimmerbybördige Mikael Blomberg , en gammal elev till mig. Fri entré bjuds det på!

Till slut måste jag erkänna att gårdagens löpsedel berör ! Är det "min" politik i KS som beskrivs? Detta gör mig på djupet bekymrad och jag vill fördjupa mig i detta. Lönekostnaderna för Vimmerby kommun är i princip oförändrade trots att vi har 200 färre anställda. Hur kan det komma sig? Deltidsanställda har fått sluta i stora mängder. Färre händer i vård, skola och omsorg , eller? Är det verkligen "min" politik? Söndagen idag kommer jag att ägna åt reflektion, eftertanke och kroppsarbete. En bra kombination som förhoppningsvis reder ut lite tankar om vilka frågor som är viktigast för kommunen att fokusera på. Min roll i KS kräver också en del tankekraft idag! Berätta gärna för mig hur du ser på Vimmerbys framtid och vilka prioriteringar som måste göras. Jag tackar för de inspel som ni gav mig igår i samband med Vimmerby marknad och på Vimarvallen.

Slutligen en kommentar om att dementa tvingas åka runt i timmar i Vimmerby. Jag kräver uppföljning av detta och åtgärder. Försämringar för dementa på detta sätt accepteras inte av mig i alla fall.

lördag 13 oktober 2012

Vimmerby marknad och sista A-lagsmatchen på Vimarvallen

Det känns historiskt att få uppleva Vimmerby IF spela den sista matchen på Vimarvallen idag om en timma. Min yngsta dotter ska paradera tillsammans med alla ungdomslag i pausen så vi är nu på väg till denna drabbning på Vimarvallen.

Jag måste också berätta att jag är upprymd över den härliga stämningen i vårt centergäng på torget idag. Har aldrig upplevt så god och samstämmig linje i vårt politiska budskap tidigare. Vi har träffat så många härliga medborgare som gett oss många lärorika och eftertänksamma reflektioner på framtidens utveckling av Vimmerby. Politik när den är som bäst, tycker jag i uppriktiga möten med Vimmerbyborna. På Tomasmarknaden ska Tomas och jag rigga en sällan skådad mötesplats för demokrati och framtidssamtal i Vimmerby. Varmt välkomna tillbaka på en kopp Gevalia lördagen innan julafton som traditionen bjuder i Vimmerby.

fredag 12 oktober 2012

Prata med Centerpartiet på marknaden imorgon!

Välkomna till oss på Vimmerby marknad imorgon. Vi finns på det vanliga stället inte långt från Bakfickan. Välkomna att diskutera aktuella politiska frågor som det nya äldreboendet, kostorganisationen, taxi, elupphandling, hemtjänsten, Ceos, Astrid Lindgrens trädgårdar, nytt bostadsområde vid Hällerum, den fina kulturbetesmarken som håller på att växa igen vid Vimarskolan. Vad ska vi göra när det inte verkar vara möjligt att få betesdjur där eller kan det gå att få betande mular längs Lundgatan igen? Kom till vår monter och drick en kopp kaffe och för fram Dina synpunkter. Lägg sedan ett medborgarförslag i kommunfullmäktige så att dina synpunkter kan tas upp i politiken och förbättra Vimmerbys framtid. Det måste vara allas vårt fokus. Tillsammans får vi Vimmerby att växa hållbart!

Vimmerbys vackra kulisser måste vi utveckla. Hur tycker du att kommunen ska planera kommunens kulisser och infarter. Ladan vid Odal, infarten från rv 33, lastbilscentralen, skrotupplaget vid Ronja...det finns en del förbättringsmöjligheter som jag ser det.

torsdag 11 oktober 2012

Var är jag?

Morgonpromenad från hotellet till LRF. Vad har jag fotat nedan? Lägg en kommentar om du vet!

Militärhögskolan Karlberg vid Kungsholmskanalen. Någon tyckte att det påminde om rysk byggnadskonst med denna långa vita pampiga byggnad. Kanske kom inspirationen från Öst när denna militära anläggning byggdes...  här kan man läsa dess historia

Kreativitet

Att skapa och att få möjlighet att vara kreativ eller rättare sagt prioritera kreativitet är viktigt för hjärnans välmående. Alla har väl någon gång upplevt att vara i "FLOW" dvs då tid och rum saknar betydelse och man är djupt engagerad i en kreativ process. Två forskare på området förmedlar hur vikitigt det är att varje dag ge sig själv möjligheten till kreativitet. Tyvärr har vi skapat ett alltför bekvämt samhälle då vi lockas att välja TV-soffan istället för eget skapande. Plötsligt insåg jag att mitt bloggande är en för mig kreativ process där jag skapar. Kanske ett skäl till att göra det och förbättra och utveckla leveransen.

Som arbetsgivare är det centralt att skapa arbetsmiljöer och förutsättningar för medarbetarna att var kreativa och delaktiga. Det kanske är det viktigaste för Sveriges kommuner om de ska bli attraktivare arbetsplatser. Ge utrymme för den personliga kreativiteten och skaparkraften för alla medarbetare, så kan vi tillsammans stimulera innovationer i samhället och på jobbet. Förbättringsarbete kräver kreativitet och handlingskraft.

Idag ska jag delta i WORKSHOPS på LRF om framtidens förnybara energi inom de gröna näringarna. Vår nya näringspolitiskt sakkunnige Minna Gilberg förklarade igår att hon anser att miljöpolitiken i Sverige har misslyckats och att LRF borde lansera byggandet v en biobaserad samhällsekonomi. Det arbetet har påbörjats i Tyskland och Österrike bland annat och hon anser att Sverige har mycket goda förutsättningar att tydliggöra möjligheterna med en helt ny fossilbränslefri samhällsekonomi. Spännande tankar som kommer att ta tid och mod att implementera då det finns mycket starka krafter som vill bevara vårt oljeberoende. Kreativitet kommer att krävas i den processen och möjlighetstänkande.

onsdag 10 oktober 2012

Sverige kan bli Europas Brasilien!

Jag lyssnar på Minna Gillberg som fått jobbet att företräda LRF för näringspolitik inom energi. Hon har arbetat för Margot Wallström bland annat och hon har arbetat med hållbar utveckling för Ikea, Bodyshop mm.

Hon beskriver hur Sverige med sitt gröna guld skulle kunna göra STORA affärer på biodrivmedel ur jord och skog. Vi har tekniken , vi har kompetensen och skogen och jorden. Vi kan bli Europas Brasilien! Spännande tanke!

Ungdomspolitik

En av de viktigaste frågorna för mig som politiker är ungdomspolitiken och jag hoppas att min motion till kommunfullmäktige om detta snarast behandlas för att vi ska sätta större fokus på ungdomar i vår kommun. Arbetslösheten för ungdomar är graverande och insatser bör göras snarast. Många gånger är det en attitydfråga och jag blir upprörd när jag hör politiker i Vimmerby uttala sig generellt om att Vimmerbys ungdomar inte är uppskattade som feriearbetare.

Centerpartiet tror på kommunens ungdomar och vill fokusera och i samverkan med näringslivet göra insatser så att fler ungdomar får möta arbetslivet under sina ferier för att de ska lära sig mer om hur det är att arbeta och försörja sig och vad det skapar för möjligheter för framtiden. Vår vision är att alla ungdomar i Vimmerby ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden under sina ferier. Det måste vara möjligt om vi alla anstränger oss. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

tisdag 9 oktober 2012

Äntligen Äldreboende på G i Vimmerby!

Jag publicerar denna här då Vimmerby tidning inte ännu publicerat denna insändare som Centerpartiet skickade in i fredags. Lars Nilsson ersätter mig på extra KS idag då jag är på personalmöte i Ljungby med LRF Sydost så han får vara med och ta det historiska beslutet att ge uppdraget åt teknik och service att begära in anbud på nytt äldreboende i Vimmerby.

"Kommunstyrelsen har ett extra möte den 9 oktober för att ta beslut om att gå ut med anbudsförfrågan på nytt äldreboende vid Cirkusplatsen. Detta är ett av kommunens största byggen någonsin och det föreslås att det är ett prefabricerat hus som ska byggas med över 100 lägenheter. Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige påpekat att det är mycket viktigt att ta fram driftkalkyler för byggnaders totala livslängd i samband med beslut om byggnationer. Energimyndigheten har kravspecifikationer som är fria för vem som helst att använda om man avser att ställa energikrav i anbudsförfrågan. De hittas på www.belok.se
Beräkningar visar att huvuddelen av den totala kostnaden för en byggnads livstid är energiförsörjningen varför vi vill ha flera olika energikravspecifikationer redovisade för anbudet. Skulle det vara lönsamt att bygga ett modernt passivhus eller ett hus med högre energivärden än de traditionellt prefabricerade husen.

Anbudet borde kunna gälla en byggnad med högre energivärden och med solceller för husets elförsörjning. Så bygger man nu i Tyskland för att förbereda sig för högre elpriser i framtiden och ökad självförsörjningsgrad.

Takens konstruktion, orientering och vinkel är viktiga att beakta för att möjliggöra framtida solinstallationer om man i detta skede avstår från denna möjlighet.

Centerpartiet anser givetvis att äldreboendet är en av kommunens viktigaste investeringar men för den skull är det viktigt att reflektera över framtida driftkostnader för kommunens byggnader.

Peter Karlsson, Ingela Nilsson Nachtweij, Anna Svensson
Centerpartiet i Vimmerby"

måndag 8 oktober 2012

Veckans detalj?


Vart är denna bild fotograferad i vår kommun? Någon som har koll?

 Jag börjar nu med denna idé som Vimmerby tidning har börjat med? Tyvärr får den som vinner ingen trisslott...men en mycket stor ära!

Landet runt har en tävling med intressanta och ovanliga skyltar...kanske läge att tipsa om denna...

Hoppas bara att de som kör genom denna hästgård saktar ner farten tack vare denna uppmaning!

Konsulttjänster, kortsiktiga lösningar eller?

Många kommuner köper konsulttjänster som aldrig förr. Vilka är skälen? Svårt för kommuner att rekrytera kompetens kanske är ett av skälen då kommunerna som arbetsgivare betraktas av många som icke attraktiva. Därför hoppas jag att min motion om Vimmerby kommuns attraktivitet som arbetsgivare prioriteras och behandlas skyndsamt. Jag vill att personalavdelningen snarast tar fram ett åtgärdspaket så att kommunen får lättare att rekrytera kompetens.

Ett av skälen är att jag tror att konsulter ofta saknar det långsiktiga och ansvarstagande perspektivet. När man lämnat sin rapport och fått betalt går man vidare in i nästa konsultuppdrag och vad som levereras till beställaren är ofta skräddarsytt utifrån beställarens behov och inte alltid utifrån kommunens bästa. Det är nämligen inte säkert att dessa två faktorer överensstämmer, enligt mig. Jag har sett flera fall där konsultrapporten till en kommun verkar vara ett beställningsjobb dvs någon eller några vill ha bekräftat någonting för att kunna dra igenom ett politiskt beslut i en viss riktning.

Ett annat skäl till att köpa färre konsulttjänster är kostnaden. Jag skulle gissa att en konsulttimme är minst tre gånger så kostsam för kommunen i synnerhet om konsultens resultat inte gynnar beställarens verksamhet i ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Har ni exempel på ett konsulttuppdrag som ni uppfattar inte gynnar vår kommun. Meddela mig här på bloggen i en kommentar, ring eller mejla mig.

Jag får en känsla av att feldimensioneringen av Vimarköket verkar vara ett konsultuppdrag som inte varit flexibelt och genomfört enligt politiska beslut men mer fakta i ärendet verkar behövas för att vi politiker ska förstå vad som hänt och gått fel. Fokus måste givetvis vara att få till ett kostsystem som fungerar. Jag får nämligen många rapporter om problem och missnöje och det är otacksamt för personalen som säkert gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som man har. Politiken måste skapa bättre förutsättningar tycker jag.

Imorgon ska vi diskutera alliansens visioner. Det blir spännande!

lördag 6 oktober 2012

Vimmerby hockey vann igår!

Jag gläds med VH och välförtjänt vinst igår kväll mot Tranås. Det blir intressant att följa fortsättningen och om man ska lyckas med sitt mål att avancera i seriesystemet.

Innebandy blir det också att följa i helgen. VIBK har seriepremiär borta mot Ingelstad imorgon och sonen har seriematch borta mot Trosa i div ett med Linköping IBK med Vinmerbysonen Johan Astbrant som tränare. VIBK har nu levererat fyra spelare till denna Linköpingsklubb om man även räknar in Adrian Allvin och Anton Isaksson.

Trädgårdsarbete och ett Linköpingsbesök i eftermiddag efter att maken "vedarbetat" några timmar med nästa års vedbehov står på programmet denna ljuvliga höstade med hög klar luft. Lite pyssel med hönsen som värper så bra blir det också.

Läser att Socialnämnden kommer att äska nio miljoner extra för att kunna klara sin verksamhet med tillräckligt hög kvalité. Det ska bli spännande att höra hur KS- ledamöterna resonerar om detta förslag från nämnden.

I övrigt är det intressant att vara kommunalpolitiker i Vimmerby och möta väljarna. De senaste dagarna har jag fått beröm från oväntat håll för mitt lokalpolitiska arbete. Det värmer i både själ och hjärta då det ibland är många timmars engagemang och förberedelser bakom en fritidspolitikers utspel. Det är ju skillnad för heltidspolitiker som inte har ett heltidsjobb vid sidan av sitt politiska engagemang. Men i stunder när medborgarna diskuterar med mig om exempelvis taxi, nytt sopsorteringssystem, biogas, elhandelsavtal eller bygge på blåsekulle så är det värt all tid man lägger trots att familjen ibland får stå ut med en mamma och maka som sitter klistrad och skriver vid sin iPad.

Lämna gärna kommentarer här, ring eller mejla dina synpunkter på lokalpolitiken. Tillsammans får vi Vimmerby att växa! Tillsammans kan vi utveckla demokratin och göra skillnad! Det gäller att hålla i och hålla ut i en glesbygdskommun.

fredag 5 oktober 2012

Energimässa ÖST i fokus idag!

Vi är ett gäng från Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som ska förkovra oss och inspireras att arrangera energimässor i Sydost genom att besöka Cloetta Center idag. Lena Ek inviger och sedan är det biogassatsning, energieffektiviseringsföreläsningar, solteknik mm som jag kommer att fokusera på. Mässan är två dagar lång och idag är målgruppen företagare och blivande leverantörer av förnybar energi mm. Imorgon är det öppet för allmänheten. Vilken/vilka mässor ska vi arrangera i sydost? På vilka platser? Mitt arbetsfält är Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och det behövs nog flera mässor för att täcka in denna stora region för att lantbrukarna skall slippa alltför långa resor. Finansieringen är nästa frågeställning och vilka kan bli våra samarbetspartners. Energikontor sydost och regionförbunden i alla tre länen samt länsstyrelserna ser jag som solklara medarrangörer. Behovet av ny småskalig elproduktion, ny kraftvärmeproduktion, ny biogasproduktion mm är stor och behovet av att spara pengar på energi är stort för alla landsbygdsföretagare. Inte minst dieselpriset driver utvecklingen mot mer sparsam körning som kan innebära minskad förbrukning med 15% om man lär sig att tillämpa en sparsam körteknik. Det intressanta ät att många tror att det tar längre tid då tekniken handlar om att vara mindre aggressiv på gaspedalen men det visar sig att arbetet går snabbare samtidigt som man minskar bränsleförbrukningen tack vare att man lär sig att utnyttja energin i rörelsen effektivare. Man bromsar inte upp bränslet utan planerar sin körning mer effektivt.

torsdag 4 oktober 2012

SOLENERGI är en del av framtiden och energieffektivisering

Bengts Blogg måste jag bara rekommendera på tal om solel, solvärme och energibesparing med modern belysningsteknik. Här finns så mycket kunskap och så vill jag även passa på att rekommendera vår energirådgivare Emma Birgersson. Hon har mycket goda råd att ge som dessutom inte är dyra. Läs även energirådgivarnas blogg: rådgivarekot.

Jag kan rekommendera er att ta reda på hur man kan skriva avtal om timmätning med er elleverantör. Jag ställde frågan till det företaget som jag köper min el från och som jag dessutom är andelsägare i och köper all min el ifrån; vindkraftskooperativet O2 om de kunde ordna detta åt mig. Och de svarade att de skulle be min nätägare att snarast installera en timmätare åt mig så att det är möjligt att köpa billigare el på natten då jag kan välja att köra tvätt och disk i större omfattning. Bra för samhället, bra för min ekonomi och förhoppningsvis fungerande system. Värt att testa ialla fall, tycker jag. Lagen som tillåter detta trädde i kraft den 1 oktober iår. Läs mer om detta på rådgivarekot eller prata med Emma eller Jens, som är energirådgivare i Vimmerby respektive Hultsfred-Högsby.

Visioner och ekonomi

Moderaterna presenterar sina visioner om kosten och nya tillagningskök i dagens Vimmerby tidning. Det är märkligt att Vimarköket feldimensionerats men givetvis måste Vimmerbys politiker lägga fram förslag för att ge en rimlig arbetssituation till de som lagar den offentliga maten i Vimmerby. Kalkyler måste fram för att vi ska kunna ta beslut som inte innebär ännu större kostnadsökningar då kommunens resultat för nämnderna går med stort minus enligt senaste prognosen. Kommunen räddas av att finansen går bra men på lång sikt måste vi ta ett ännu större ansvar för kommunens ekonomi så att vi håller målet en ekonomi i balans och då måste nämnderna gå bättre. Nämndernas färdplaner verkar tuffa att hålla och här måste vi hålla i och hålla ut.

Driftkalkyler måste fram och vi har blivit lovade att få med driftkalkyl för äldreboendet som skall byggas i Vimmerby. Det ska bli mycket intressant att läsa den. Energiförsörjningen för kommunens byggnader är mycket central för att driften inte ska bli för dyr. Här finns bra kravspecifikationer som kommunen kan använda då man går ut med anbudsförfrågan. De finns på www.belok.se och den infon har jag fått av kommunens energirådgivare. Styr- och reglerteknik och rätt klimatsmart belysning samt bra energivärden är mycket viktiga att ställa krav på vid anbudsförfrågan anser jag. Driften riskerar annars att bli alltför kostsam då alla spår högre och högre energikostnader i framtiden. Här krävs ett klokt och långsiktigt tänk då den totala kostnaden inkl. drift för en byggnad är det som är intressant för en kommun som ska bygga äldreboende för cirka 150 miljoner. Centerpartiet har skrivit och lämnat in en motion om att det måste tas fram driftkalkyler för byggnadens hela livslängd i samband med alla byggnationer som görs i kommunal regi. Snart är det skarpt läge för att tidsplanen för nytt äldreboende ska hålla. Min vision är att taket på äldreboendet skall ha solceller för att tillgodose byggnadens elbehov. Det finns en mycket stor teknikutveckling tack vare att i princip alla tak i Tyskland utrustas med denna teknik och i Sverige finns bidrag att söka för denna typen av förnybar energiproduktion. Jag hoppas att tjänstemännen åtminstone har reflekterat över möjligheten och krävt att taken skall dimensioneras och orienteras så att solinstallationer blir möjliga om de inte görs initialt i samband med byggnationen. Planeringen måste utgå från att det ska vara möjligt att fylla äldreboendets tak med solceller i ett senare skede. Så sker modern planering av byggnationer. Det finns många exempel i landet där man samverkar kring sol i kommunal regi. Umeå är ett sådant. Läs mer på visar-solcellerna-pa-hallbara-alidhem-tacker-hela-behovet-av-fastighetsel eller http://www.hemhyra.se/artikel/vasterbotten/solcellsanlaggning-invigd-i-umea-1819

onsdag 3 oktober 2012

Sopor ska sorteras mer i Vimmerby!

Jag är med i en politisk styrgrupp för ny avfallsplan för Vimmerby kommun. Just nu är vi ute i nämnder och i partierna och diskuterar vilket av tre föreslagna sorteringssystem som arbetsgruppen skall föreslå att införa i kommunen i samband med nästa upphandling och införandet av nytt system den 1 januari 2015.

Arbetsgruppen är överens om att målet och ambitionen skall vara att vimmerbyborna skall få ett system som möjliggör större grad av sortering vid källan. Då blir man så förvånad över en åsikt som flera personer gett uttryck för då jag föredragit bilderna om nytt sorteringssystem. Åsikten är att man ifrågasätter sortering av sopor överhuvudtaget och anser att vi kan väl fortsätta bränna alla sopor som vi gjort tidigare. Att sortera förpackningar och att sortera ut organsikt avfall är bara onödigt, tycker man. När det går så bra att bränna det. Bränna potatisskal och fallfrukt och transportera detta tio mil? Jag har svårt att förstå denna åsikt då jag anser att man bör tänka resurs istället för avfall och kvittblivning. Kretsloppstänkandet finns i arbetsgruppen och det är jag glad för. Jag funderar över vad man är rädd för när man vill införa ett nytt system och man uttrycker att vi fortsätter som förut. Är det ökade kostnader för för den enskilde medborgaren som oroar eller att det ska bli krångligt att kommunen inför ett nytt modernt system som ställer krav?

Samhället kommer att ha stora kostnader för trasnporter och det borde läggas stora ansträngningar för att skapa system som minimerar transporterna. MEN här är det svårt att bedöma vilket system som är bäst. Den uppgiften skulle jag vilja ha förtydligad.

Uttryck gärna dina synpunkter på detta här i en kommentar eller kontakta någon av oss i arbetsgruppen eller ansvarig tjänsteman Daniel Johansson på VEMAB. Än finns tid att påverka detta val!
Läs mer om varför man bör sortera sopor på . Krisitianstads kommuns hemsida=sortering-miljoevinster eller på Sveriges avfallsportal  .

måndag 1 oktober 2012

Kretsstyrelsemöte ikväll om visioner

Centerpartiets visioner för Vimmerby kommun skall spikas ikväll och nästa vecka ska vi ha möte med lilla alliansgruppen om alliansens visioner. Ska bli spännande att diskutera visionsarbetet för kommunen och hur kommunen skall kunna växa och utvecklas hållbart ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det är så vi tänker när vi visionerar...Hur tänker du?

Lokalt producerad mat

Spännande arrangemang på söndag!

Sexintyg?

Jag läser dagens Corren och förvånas över hur Jehovas vittnen hanterar skilsmässor mellan människor. I ett modernt samhälle förvånas jag över detta krav på en f d församlingsmedlem för att hans exfru skall få gifta om sig. Omgifte är nämligen endast tillåtet om du kan bevisa att din förre make/maka varit otrogen. Så kan man också tolka Bibeln .

Biogas i Vimmerby

LRF har sökt medel från Astrid Lindgrens Hembygd för att arrangera en studieresa till Sävsjö biogas i höst. 80 miljoner har denna satsning kostat och den producerar lika mycket gas som Vimmerby har substrat att producera med hjälp av substrat från Åbro, mjölkpulver från Arla, slaktavfall från Brantestad och gödsel från nötkreatur mm. 2017 har KLT sagt att man har behov av att tanka 9GWh i Vimmerby och lika mycket i Hultsfred. Målet med studieresan till Sävsjö är att starta en process för att matcha det behovet. WSP har gjort en förstudie och räknat fram att en anläggning i Vimmerby skulle kosta 109 miljoner vilket är 29 miljoner dyrare än i Sävsjö och skälen till denna högre kostnad fick jag tyvärr inte möjlighet att fråga dem när de hade presentation av sin förstudie för KS. Men jag ger mig inte utan kommer att fortsätta att diskutera och undersöka möjligheter för biogasproduktion i Vimmerby. Vimmerby energi och miljö har nu många spännande framtidssatsningar att projektera och bygga. Först ut är Kraftvärmeverket på Tallholmen. Sedan kommer flera olika satsningar som måste fram. Vad ska man göra med biogasen? Idag facklas 30% av gasen vilket innebär att 2 GWh biogas till ett värde av kanske en halv miljon i dagsläget eldas för kråkorna. Skälet är enligt WSP att man har problem med överföringskapacitet till Södra näs via den pipeline som finns. Dessutom finns ju luktproblemen som måste åtgärdas.

Vimmerby gata AB skall igång liksom Vimmerby Fiber AB enligt två fullmäktigebeslut. Styrelsen för VEMAB har många verkställighetsbeslut att fatta och en spännande framtid. Ny avfallsplan ska antas och vilket sorteringssystem som vi ska välja och vilka samarbeten som ska formeras är något som jag ska anföra en diskussion om på KS imorgon. Det ska bli intressant. Det finns fler intressanta KS-ärenden imorgon som jag återkommer till.

söndag 30 september 2012

Söndag och härliga hösten är här!

Allitteration är alltid allmänt alldagligt så här på söndagsmorgonen i Vimmerby. Min reflektion idag är att livet är kärleken till familj, vänner och Vimmerby. Idag blir det därför en heldag med uppladdning inför nästkommande två veckor som är fullproppade med aktiviteter. Våfflor och skogspromenad hos kära föräldrarna i Perstorp , simhallen i Hultsfred och sedan laxgryta hos kära svärfar på Drottninggatan. En bra dag helt enkelt!
Mitt i livet så lyssnade jag igår kväll på Gudrun Schyman som fick frågan om varför hon var en så engagerad feminist. För att normen är mannen och kvinnan ett komplement svarade hon. Här lever vi i ett samhälle som inbillar unga kvinnor att vi har ett jämställt samhälle och så kommer de ut i verkligheten och finner att världen är full av mansschauvinism, härskarteknik och orättvisa. Vi har en bit kvar till det jämställda samhället och vi måste tillsammans påminna varandra om detta och jobba hårt för att samhället ska bli mer jämställt mellan människor ur ett genusperspektiv och ur alla humanitära och mänskliga perspektiv, mellan religioner, mellan äldre och yngre, mellan barn och vuxna, fattiga och rika. Demokrati och jämställdhet, hand i hand. Ha en fin och jämställd söndag alla.

lördag 29 september 2012

Ny APP om Vimmerby som kan rekommenderas

Gratisappen om Vimmerby är intressant och fin och bygger på Turistbyråns fina hemsida. Den kan dock utvecklas med Vimmerbys mindre tätorter. Det finns ju så mycket att se och göra i Vimmerby . Frödinge, Virum, Lidhem, Djursdala, Pelarne, Södra Vi , Storebro, Gullringen , Tuna, Locknevi , Hästmosshult, Vennebjörke, Snokebo osv

Samhällsbyggnad

Jag intresserar mig för kommunal översiktsplanering och detaljplanering. Plan-och bygglagen är också spännande och ett aktuellt exempel är Blåsekulle i Vimmerby. (se bild nedan) Detaljplanen från mitten av förra seklet tillåter tvåplanshus med max. 11.45 meter i nock om jag förstått det hela rätt. Hur tycker du att kommunen ska resonera om detta?

En annan viktig fråga som aktualiseras när jag läser Vimmerby tidning idag är att Eksjö kommun ställer ut sin nya ÖP nu och den involverar de lokala utvecklingsplanerna som tagits fram . Intressant ska det bli att följa detta och försöka få till att det blir en liknande process i Vimmerby. Det är mycket viktigt att fortsätta det lovvärda ÖP- arbete som gjorts i Vimmerby genom åren. Många kommuner har haft Vimmerbys tidigare ÖP-arbete med Christer Johansson som drivande tjänsteman tillsammans med Marie Karlsson Pentillä. Jag förväntar mig snarast en diskussion i KS om hur vi jobbar med ÖP och vilken tidsplan som gäller.

fredag 28 september 2012

Grattis ALV och tillsammans kan vi få Vimmerby att växa!

Tillväxtverket stöttar byggandet av Emilmiljön. Viktigt tycker jag. Bara att gratulera och lyckönska. 2013 blir säkerligen ett nytt rekordår och maten kommer att vara betydelsefull. Mikael Ahlerup stöttar på många sätt lokal matproduktion och lyfter denna bransch i regionen. Håkan på Fläsk från glada grisar bygger nu ett lokalt slakteri och det bygget kan man följa på Facebook. En imponerande satsning med tanke på de motgångar som han haft men hela tiden har exempelvis ALV stöttat och detta beskrev Håkan tydligt i samband med att han fick Centerpartiets miljöpris på Världsmiljödagen den 5 juni 2012. Men vi behöver fler lokala leverantörer och Vimmerby kommun behöver stötta de gröna näringarna för här finns många möjligheter till fler arbetstillfällen. Vi måste gemensamt peka på de affärer som finns möjlighet till inom matförädling, träförädling , trädgårdsproduktion och förnybar energiproduktion på gårdsnivå. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

torsdag 27 september 2012

Demokrati är inget företag

Anna-Karin Hatt beskriver här hur hon ser på politik och demokrati och hur olyckligt det är när man använder företagsbegrepp när man diskuterar Sveriges utveckling. Hon skriver:
”Affärsplaner”. ”Varumärken”. Den offentliga sektorn beskriven som en ”koncern”. Jag tillhör dem som tycker att det är djupt oroväckande när politik kläs i ord som får det att låta som om demokratin vore ett företag. Och lägg därtill ofta ett toppstyrt företag.
För demokratin är inte, och får aldrig bli, till bara en spegling av näringslivet. Näringslivet och företagen är helt centrala i vårt samhälle. Det är där välstånd skapas. Det är där nya jobb blir till. Det är i näringslivet och företagen som idéer framforskade på fina högskolor och universitet kan omsättas i produkter och tjänster så att de de i praktiken kan göra skillnad i vår vardag.

Affärsplan för Sverige som lanserades nyligen som Socialdemokraternas plan för hur man vill förändra Sverige känns omodernt och lite väl näringslivsanpassat för att passa de flesta demokrater om jag förstått mediadebatten om detta ordval. Anna-Karin Hatt beskriver sitt sätt att se på detta och jag håller med om att attityden att driva en stat, ett landsting eller en kommun inte är ungefär som att driva ett företag. Självklart finns det likheter men det ÄR inte samma sak. I grunden är demokratiarbete och offentlig förvaltning så mycket mer än att sköta och driva ett företag. Företaget väljer ut sina medarbetare och tar bort de som inte passar in. Staten, landstinget och kommunen har till uppgift att erbjuda samhällstjänster och ta ansvar för ALLA medborgare i sitt land. Det gör inte företaget för företagets intressen är ju faktiskt att driva företaget vidare och maximera vinsten för att utvecklas på marknaden. Inte sällan tar företag ett stort samhällsansvar och bidrar till samhällets hållbara tillväxt men det finns exempel på motsatsen.

Anna-Karin Hatt skriver:
Men politik är inte företagande. Och demokratin ska inte vägledas av samma metodik som ett företag.
Jag tror att svensk politik de senaste årtiondena gradvis har kommit att låna alltför mycket av det. Och jag är övertygad om att det vi behöver framöver inte är mer av den varan. Tvärtom.
Det vi behöver är mer av idéer och mer av visioner. Mer politik som vägleds och genomsyras av tydliga värderingar, som också görs synliga för flera. Vi behöver fler företrädare som berättar varför vi genomför den ena eller andra reformen, och på vilket sätt förändringen av just den skattesatsen stärker de värderingar och det vi vill ska känneteckna Sverige framöver.

Staten, landstinget och kommunen strävar efter en balans i ekonomin och ett byggande av ett samhälle för alla så att nationen utvecklas och kan konkurrera med andra nationer och tillgodose de egna medborgarnas behov av välfärdstjänster.

Politiken och demokratin är viktig att värna och debattklimatet i samhället är viktigt att värna för att vi ska kunna bygga det samhälle som vi visionerar om. För att politiska församlingar skall kunna ta rätt beslut så behövs det en bred debatt och lyssnande ledare. Jag vidhåller att min demokratiska syn är: Jag har inte samma åsikt  som du men jag skulle kunna ge mitt liv för att du ska få uttrycka din åsikt på ett effektivt sätt och bli bemött med respekt.

Åter till Anna-Karin Hatts text: Hon skriver: Själv tror jag att Sverige behöver mer av långsiktig hållbarhet, mer av klimat- och miljöansvar, mer av att ge utrymme för oss som enskilda att växa och utvecklas. Men jag tror också att vi behöver mer av den ödmjuka inställningen att vi självklart ska rätta till när en reform inte riktigt blev som vi tänkt oss. Att göra om och göra rätt är inget nederlag. Det är en självklar del av allt demokratiskt och politiskt arbete.
Jag ser fram emot att den efterlängtade framtidsdebatten, om ett par veckor när oppositionspartierna lagt sina skuggbudgetar, kan börja på allvar. Låt oss hoppas och bidra till att den debatten kommer handla mindre om ”affärsplaner” och om ”varumärken” för Sverige, och mer om med vilka idéer, visioner och värderingar vi vill utveckla Sverige och världen.

Jag har stor respekt för de orden som Anna-Karin Hatt uttrycker i sitt blogginlägg och jag tar med dem i en liten gyllene ask för demokratin.

Välfärd

Ny tvättmaskin och livet leker igen. Tänk så bortskämda vi är i västvärlden. En trasig tvättmaskin och livet i vardagen blir krångligt. Rena kläder varje dag vill vi ha och som min medarbetare uttryckte det när jag diskuterade vilken tvättmaskin som vi skulle köpa och jag undrade om deras maskin tvättade rent. Det vet jag inte svarade han för kläderna som vi tvättar är inte smutsiga när vi stoppar dem i maskinen. Så sant och så tänkvärt att vi faktiskt tvättar kläder som inte är smutsiga. Jag skulle gissa att minst hälften av de kläder vi tvättar inte är smutsiga utan egentligen bara behöver en uppfräschning. Det kan man egentligen för det mesta klara med en rejäl vädring men vi väljer oftast ändå att tvätta och slita på snygga tröjor så att de tappar formen och måste ersättas med nya. Enligt en ung designer på modeveckan i Kalmar så finns det nu en trend att folk köper mer kvalitetskläder och mindre slit och släng. Glädjande tycker jag.

På tal om Kalmar så verkar Moderaterna där ha riktigt stora demokratiproblem. Först röstar medlemmarna fram en ung kvinna som oppositionsråd och sedan röstar fullmäktigegruppen fram en annan kandidat som hade förlorat medlemsomröstningen. Därefter bojkottas fullmäktigemötet av de moderater som ville ha den kandidaten som medlemmarna röstat fram. Så här kan politik vara när den är som sämst, tycker jag och hela demokratiproblemet i moderaterna i Kalmar verkar bero på en kärlekssaga mellan ett kommunalråd och ett oppositionsråd. Hoppas att det i slutändan blir en bra lösning för Kalmar kommuns ledning och att oppositionsrådet som tvingades lämna politiken hittar en ny verksamhet att engagera sig i.

tisdag 25 september 2012

Reflektioner från Vimmerby

Idag styr jag färden mot Emmboda och verksamhetsplanering i dagarna två. Det ska bli roligt att träffa alla medarbetare och styrelsen och resonera om vilket fokus som vi i LRF Sydost ska ha kommande år.

Fullmäktige igår kväll bjöd på många inlägg i debatten och min reflektion är att det är alltför få som faktiskt på djupet sätter sig in i viktiga framtidsfrågor. Beslutet att bygga egenägd fiber mellan Vimmerby och östgötagränsen utan att undersöka alternativ via Mariannelund eller Svinhult ser jag som mycket märkligt i synnerhet när man genom en sådan fiberdragning samtidigt skulle kunna stötta de byalag i den västra kommundelen som idag har Sveriges sämsta internet via radiolänk. Framtiden kommer att utvisa huruvida det egna fibernätsbolaget kommer att gå med vinst och om Robin Hood- modellen fungerar. Tidsaspekten är viktig här och jag undrar hur lång tid som det kommer att ta att bilda bolag och att sedan bygga denna fiber och hur lång tid det kommer att ta innan lönsamheten i bolaget visas. VEMAB äger nu frågan om detta. Pengarna i investeringsbudgeten räcker sannolikt inte så vart ska pengarna tas? Tilläggsanslag? Ur VEMABS budget eller hur är det tänkt? Fick vi veta det igår? Kalkyler på gehör är det som gäller för detta.

Debatten i fullmäktige är avslutad och centerpartiet reserverade sig på de punkter som pekar ut att kommunen skall bygga eget fibernät. I slutänden öppnar vi givetvis för att kommunen kan bygga eget nät men vi är inte där i processen ännu. Vi har ju exempelvis inte träffat Skanova ännu. I övrigt är IT-infrastrukturprogrammet mycket bra och vi väntar med spänning på processen med behovsetapperna som snarast ska tas fram. Centerpartiet vill tillgodose kommuninnevånarnas behov av fiber, därom är inget tvivel."Huret" är frågan?Fullmäktige har tagit ett beslut som ska bli mycket intressant att följa.

måndag 24 september 2012

Kommunfullmäktige ikväll

Allmänhetens frågestund är en av punkterna på agendan ikväll i plenisalen i Vimmerby. Den äger rum i början av kommunfullmäktigesammanträdet och brukar besökas av bland annat Malin Gunnarsson som är en av de mest frekventa frågeställarna från allmänheten. Sören Karlsson och Göran Schultz är två andra medborgare som ofta ställer frågor till fullmäktigeledamöterna. Det finns plats för fler så välkomna till kvällens frågestund. Det kanske finns medborgare som vill diskutera elupphandlingen eller bristen på taxi nattetid i Vimmerby. Enligt kommunalrådet är det just nu de två snackisarna i Vimmerby. Det kan man läsa på hans blogg. Jag har idag efterrfågat brevet till KLTs vd om taxi. Jag tycker att denna fråga är viktig och vill försöka förstå den fullt ut. Centerpartiets två ledamöter i teknik och servicenämnden var överens om att förlänga innevarande avtal vilket var möjligt för att få mer rådrum och diskutera djupare hur man kan säkerställa taxiservicen i Vimmerby. Vi får se om denna fråga kommer att diskuteras i afton tillsammans med elupphandlingen. Enligt en källa som jag har så kostade det 160 000 för Vimmerby kommun att delta i upphandlingen och det är mer än man kommer att tjäna på avtalet med Danmark. Denna fråga skulle jag gärna vilja ha mer belyst för att förstå den fullt ut. Det är även en diskussion om att elcertifikaten knte var prissatta och jag skulle vilja veta mer exakt hur det har påverkat upphandlingen. Självklart ska Vimmerby kommun upphandla för att hantera skattemedel ansvarsfullt men LOU blir ibland lite svår för glesbygdskommuner som behöver tillgodose service för sina medborgare och tillgodose lojalitet till det lokala energibolaget. Kan Vimmerby kommun välja bort Vimmerby energi så kan väl alla medborgare göra detsamma. Jag har själv valt bort Vimmerby energi till förmån för vindkraftsandelar vilket innebär att familjen äger åtta andelar av ett vindkraftverk i Dalarna som ger oss möjlighet att köpa billig el resten av våra liv eller rättare sagt så länge vi väljer att behålla andelarna. Vimmerby energi kan än så länge inte erbjuda mig något liknande upplägg. Men hade de haft den möjligheten så hade mitt val kunnat bli att fortsätta köpa el via Vimmerby energi. Vimmerby energis fjärr- och närvärmeutbyggnad är exceptionellt framgångsrik och satsningen på ett nytt kraftvärmeverk är bra. Nu inväntar vi medborgare en offensiv biogassatsning. Oskarshamn har invigt sin biogasmack och imorgon ska jag åka dit och tanka på väg till Emmaboda. Nu finns tre biogasmackar i länet. Hoppas att Vimmerby får den fjärde. Vi har redan produktion på 6 GWh och potential till 17 ytterligare enligt WSPs utredning. KLT har behov av 9+9 GWH år 2017 i Vimmerby och Hultsfred vilket innebär att det finns en marknad som är tydlig om bara några år. Redan 2014 skall taxiupphandling ske med prioritering av biogasbränsle till fordonen. Om inte Vimmerby har en mack då kan det bli företagare i Västervik som vinner den upphandlingen och kör taxi i Vimmerby. Är det bra eller dåligt för den lokala servicen? Här krävs strategiskt tänkande och kloka och väl underbyggda investeringsbeslut.

söndag 23 september 2012

Loppis på Kulturskolan den 29 september

Passa på att boka bord och var med på Kulturskolans loppis på lördag. Läge att köpa kläder till vintern, pjäxor, skidor osv. Kulturskolans föräldraförening arrangerar och under loppisen blir det dansuppvisning vid två tillfällen kl. 12 och 13. Loppisen pågår mellan 10 och 14 i trapphallen på gamla Realskolan på Drottninggatan 23. Varmt välkomna att boka bord för 20 kr. Kontakta Jennie Leander Lilja på 076-1281773.

lördag 22 september 2012

Personalpolitik i Vimmerby kommun

Socialnämnden och Teknik &service är de nämnder som har störst underskott. Frågan är om deras färdplaner kommer att infrias. Jag är oroad för detta och för Vimmerby kommuns ekonomi även om jag samtidigt ser flera goda tecken på att vi når målet en ekonomi i balans. Vilka åtgärder behöver göras? Jag funderar över svårigheter för kommuner att rekrytera personal. På nyheterna häromdagen diskuterades detta och kommunerna har svårt att attrahera medarbetare. Kommunen upplevs av många som trist och långsam som arbetsgivare och att det saknas gott ledarskap och offensiv personalpolitik. Här är nyckeln tror jag. Vi behöver göra Vimmerby kommun till en ännu bättre arbetsgivare genom strategiskt arbete. Jag hoppas att min motion om detta kommer att tas upp snart och fokusera. på detta. Lyckas vi med detta så kommer vi att slippa lösa ut chefer och ta in dyra konsulter som gör specifika insatser och sedan lämnar verksamheten utan en kontinuerlig insats. Vi behöver uthålliga medarbetare som leds av bra chefer och som arbetar långsiktigt och medvetet med de mål som politiken sätter upp. Jag vill utveckla Vimmerby kommun som arbetsplats och nu när vi inte har något personalutskott så ligger uppdraget på personalansvarig politiker i presidiet nämligen Heléne Nilsson som med hjälp av personalchef ska göra Vimmerby till en mer attraktiv arbetsplats. Fokus måste vara att lyfta de som redan arbetar i kommunen men även göra bra rekryteringar när det finns behov och skapa en arbetsplats för växande människor som vågar och vill.