tisdag 31 december 2013

Nyårskrönika 2013 med reflektioner från 2012 års krönika!

Nyårskrönika 2012 med den nya i fetstil för nyårskrönika 2013!

2012 går mot sitt slut och det är dags för liten summering och liten framåtblick. 2013 går mot sitt slut nu och jag väljer att utgå från 2012 års krönika med fet stil inflikat i 2012 års krönika. 

Det nya kraftvärmeverket på Tallholmen kommer att igångsättas och den satsningen blir garanterat mycket betydelsefull då man kommer att kunna leverera hetvatten och ånga till det lokala näringslivet. Vimmerby kommuns största investering genom tiderna! Och den är nu i full byggnation med kontrakt med årets miljöpristagare Åbro, som kommer att använda miljö-och klimatsmart flis för sina hetvattenleveranser mm. En av Vimmerbys viktigaste klimatsatsningar någonsin håller på att förverkligas. 

Den kreativa förskolan Lunden kommer att invigas 2013 och den blir ett välkommet tillskott till kommunens barnomsorg. Nytt äldreboende kommer att påbörja att byggas och där ser jag på sikt att det vore välkommet med solelpaneler på taken. Jag har motionerat i fullmäktige om att alla byggnader som kommunen skall bygga skall planeras vad gäller taklutning och riktning så att husen kan kompletteras med solel om man väljer att inte installera vid byggnationen.

Här kan vi nu konstatera att den kreativa förskolan Lundén är invigd. Det nya äldreboendet är i full byggnation och undertecknad fick igenom 3 miljoner till solelpaneler i investeringsbudgeten. Nu finns alla möjligheter att bygga solpaneler på kommunens byggnader. Vimarhem är först ut och installerar solelpaneler under våren. 

På Ceos skall det byggas omklädningsrum och den byggnaden bör kunna förberedas för solel så att man senare kan installera förnybar energi på taken. Investeringsstödet på 35% är möjligt att söka och payoff tiden landar på mellan sex och tio år med moderna solpaneler.

Denna byggnation har blivit försenad men till våren ska den byggas och Vimmerby IFs satsning på "fotboll för alla "är så lovvärd tycker jag så den nya arenan och all fotbollsverksamhet passar superbra på Ceos.

Warmbadhusets sommarscen var ett av de kulturella inslagen i Vimmerby 2012 och förhoppningsvis finns möjlig fortsättning och utveckling av den satsningen. Konstföreningen har bollen och de har även haft flera fina utställningar och gett ut en fin bok om Warmbadhuset. Jag läste om Elverket, vattenverket och Warmbadhusets historia i somras och fann stora likheter vad gäller bredbandsutbyggnaden och utbyggnaden av el och vatteninfrastruktur. Det ska bli intressant att följa infrastrukturens utbyggnad i Vimmerby . Centerpartiet prioriterar denna fråga och landsbygden behöver bredband snabbt. Telia är redan igång i våra grannkommuner...

Warmbadhusets sommarscen hade fem fantastiska måndagskvällar med unga talanger och gamla förmågor. Flera artister uppträdde spontant under kvällarna. Komedianterna använde scenen som final på de uppskattade och välgjorda stadspromenaderna. Warmbadhusets scen kommer att utvecklas ytterligare 2014. 

Vad gäller fiber så är det oklarheter om 60% av Vimmerbys fastigheter i tätorten kommer att ansluta sig. Om intresset är mindre eller om Vimmerbyborna väljer en annan leverantör så måste satsningen omvärderas. 

Vintertorget skulle de dyra marknadsbodarna som togs fram till sommartorget användas till, var det sagt men Mikael Karlssons vintertorg i samband med julhandeln i Vimmerby har varit mycket bra tycker jag. Astrid Lindgrens Näs har haft en fin julmarknad och de har en spännande utveckling 2013, tror jag.
Och ska man blicka lite in i 2013 så är det ju invigning av Emilmiljön i ALV som säkerligen kommer att bli storslagen. 

Emilmiljön har invigts och bidragit till besöksrekord i parken. Grattis Alla involverade i den satsningen. Den blev ju storslagen precis som jag siade. Vintertorget har återigen blivit en succé under Mikael Karlssons ledning. 

Arla och Åbros satsningar och de arbetstillfällen som det kan skapas där är viktiga. Skogsstyrelsens fem arbetstillfällen som flyttas från Västervik till Vimmerby känns som en liten tröst när servicekontoret för Skatteverket , försäkringskassa mm flyttar. 

Åbro och Arla storsatsar och deras framgångssaga kommer att fortsätta, tror jag. Skogsstyrelsen kommer att flytta till Vimmerby men det är inte verkställt ännu och i skrivande stund vet inte jag vilka lokaler som ska användas. 

Ja, det var några reflektioner och ett av de ämnen som jag inte berört är centerpartiets nya idéprogram och där avstår jag än så länge att kommentera detaljer då mitt viktigaste medskick till det arbetet är att landsbygsfrågorna skall genomsyra hela ideprogrammmets innehåll. Alla förslag och idéer från C ska grundas i landsbygdens frågor och att hela Sverige ska leva och få goda förutsättningar. Därför är det nya skatteutjämningssystemet som C har varit med och fått igenom en mycket god nyhet.

Idéprogrammet fick ett landsbygdsfokus och förslagen om månggifte, fri invandring och slopad arvsrätt tvättades bort och det blev ett riktigt bra ideprogram som jag var med och antog på framtidsstämman i Upplands Väsby. 

Skatteutjämningssystemet som nu är antaget av riksdagen kommer att göra skillnad för landsbygdskommuner i hela Sverige . Viktig politisk seger för Centerpartiet. 

Mitt politiska engagemang bygger på landsbygdspolitiken och där är och ska Centerpartiet även fortsättningsvis vara det bästa och hållbara valet, enligt mitt sätt att se på saken. Jag har stor tilltro till att det också kommer att bli landsbygsfrågorna som bär ideprogrammmets innehåll när det processats och diskuterats och till slut antagits av extrastämman i mars.

Nu vill jag till slutligen tacka er som läst mina rader i år för att ni gjort det och även gett mig återkoppling på olika sätt. Det har varit ett inspirerande år och 2013 kommer VI alla att göra till ett magiskt år. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

Här kan jag bara instämma i 2012 års nyårshälsning och tillönska alla ett riktigt gott nytt 2014! Själv är jag tacksam för att jag fått två nya förtroenden. Kommunfullmäktigeordförande och etta på centerpartiets fullmäktigelista till valet 2014. Jag ska göra mitt yttersta för att förvalta det förtroendet. 2014 kommer att bli spännande och säkerligen fullt av nya upplevelser och lärande. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa, med ansvar , mod och fantasi!

söndag 29 december 2013

Kraftvärmeverk och bostäder?

Jag funderar över vart bostadsområden ska placeras i framtiden i Vimmerby. Planeringsprocesser kräver lång framförhållning och jag diskuterade denna fråga med en bekant häromdagen.

Hans uppfattning är att kraftvärmeverk bör hitta så många kunder som möjligt och därför är det logiskt att tänka på värmeförsörjningen av framtidens bostäder i Vimmerby. En så stor investering kräver eftertänksamhet och därför bör man planera så att framtidens bostäder får tillgång och möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet i Vimmerby.

Infrastrukturen är också mycket viktig kring nya områden.

Vilka platser anser du är mest lämpliga för framtidens bostadsområden i Vimmerby?

torsdag 26 december 2013

Jultal till kommunfullmäktige i Vimmerby

http://www.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2013/12/Jultal-till-fullmaktige-2013-12-16/

Som nytillträdd ordförande för kommunfullmäktige är det stimulerande att få möjlighet att hålla ett jultal till er alla förtroendevalda ledamöter. Att vara förtroendevald är något att vara mycket stolt över och medborgarnas förtroende är väl värt att vårda. Demokratin är färskvara och kan aldrig tas för given. Många länder i världen saknar ännu en fri debatt och vi har under året fått många rapporter från krig som är kopplade till avsaknad av demokrati. 

Det är i den fria debatten som nya idéer kan skapas och kommunfullmäktige är en sådan demokratisk arena. 

Fullmäktige behöver dock utvecklas och vill man vitalisera fullmäktige gäller det att först och främst lyfta fram de verktyg som redan existerar och utveckla kunskap och erfarenheter med hjälp av dessa. Man bör ta ställning till frågan om vilken funktion fullmäktige bör ha – beredande, beslutande eller enbart legitimerande. Någon föreläsare påstod att man ska fundera över om det enbart ska vara kommunstyrelsen som "sondmatar" kommunfullmäktige med ärenden. Om man vill bredda så gäller det att hitta vägarna dit – nya eller gamla. Till den frågan ber jag att få återkomma och nu istället fokusera på året som gått.

Den största byggnationen i Vimmerbys historia har påbörjats på Tallholmen. Det nya kraftvärmeverket kommer att producera stora mängder värme, hetvatten, ånga och el. Allt görs via förbränning av skogsflis från närområdet. En mycket viktig klimatsatsning som kommer att tillgodose kommunens behov av fjärrvärme för lång tid framöver. Näringslivets behov av ånga och hetvatten kan också tillgodoses vilket innebär minskade koldioxidutsläpp. En betydande del av det lokala behovet av förnybar elproduktion kommer att förverkligas. En solelsatsning kommer också att ske. Först ut är Vimarhem som investerar under våren och sedan kommer kommunen att investera en miljon per år under en treårsperiod.

Min vision är att det installeras solelpaneler på gymnasiets tak i samverkan med pedagogerna på elprogrammet. 

Vimmerby kommun välkomnar också två andra byggnationer: 
-nya dagiset LUNDEN 
- nytt äldreboende.

Två andra byggnationer som diskuterats under året är integrerat gruppboende med tillgänglighetsboende på Pistolsmeden samt utbyggnad av Granen med trygghetsboende. Hoppas att dessa kan förverkligas snart. 

Vi har också tagit beslut om två nya områden med företagstomter, Östra Ceos och Krönsmon. Nu gäller det att fylla dessa områden med företagsamma människor som vill förverkliga sina idéer.

Fibersatsningen är en annan mycket viktig satsning även om alla i fullmäktige inte gjorde vågen för just det investeringstunga och framtunga upplägget. Klart är att det nu byggs och planeras för fiberbyggnationer i många delar av Vimmerby.

Samverkan med Hultsfred inom miljö och bygg är en annan nyhet och det ska bli spännande att följa den processen under Bo Svenssons och Anders Helgées ledning.

En annan samverkan är inom renhållning där Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner samverkar via VEMAB och Östra Smålands Kommunalteknikförbund kring införandet av fyrfackskärl med fastighetsnära förpackningsinsamling och insamling av matavfall till biogasproduktion. 

Samverkan med Västervik och sex andra kommuner i länet har vi kring inköp och upphandling. 

Vimmerby har fått Tillväxtverkets förtroende och fått resurser för att utvecklas som en internationell destination. Grunden är samverkan mellan det lokala näringslivet och kommunen. 

Närproducerad mat är en del av Astrid Lindgrens Världs framgångskoncept och som bygger samverkan med de betydelsefulla gröna näringarna i kommunen.  I juni invigdes den nya miljön KATTHULT som blev en stor succé och bidrog till att "lokomotivet" Astrid Lindgrens Värld gjorde ett riktigt rekordår. Det betyder mycket för kommunens utveckling som destination. 

Det är ju inte bara jag som fått ett nytt uppdrag i kommunen. Ny TURISTCHEF, Peter Göransson och ny VD på Astrid Lindgrens Värld, Joakim Johansson är två andra som säkerligen kommer att tillföra stor kompetens och som vi förväntar oss ska bygga vidare på sina företrädares verk och vidareutveckla Vimmerby som besöksmål tillsammans med medarbetare och medborgare samt våra grannkommuner. 

Destinationsutveckling i alla ära men det är medborgarna, nyinflyttade såväl som de som bott här länge, unga som äldre, som har gett oss vårt uppdrag att i denna fullmäktigeförsamling ta beslut som förvaltar skattemedel till optimal nytta för oss alla. Jag vill slutligen uttrycka en nyårsönskning att Alla VIMMERBYBOR med MOD, ANSVAR och FANTASI ska bidra till byggandet av FRAMTIDENS VIMMERBY. Att våra beslut i fullmäktige ska hjälpa oss att tillsammans skapa ett ännu bättre Vimmerby för oss som bor och verkar här och för de som är våra besökare. 

Vi ledamöter har tagit stora beslut 2013 och ska ta stora beslut nästa år. Väl mött 2014! 

Stort tack för era insatser 2013! Julefrid tillönskas er alla och ett riktigt Gott Nytt År!

Vimmerby kommun

Ingela Nilsson Nachtweij (c)
Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Kommunfullmäktiges ordförande

söndag 22 december 2013

Anonymitet och demokrati?

Är det bra eller dåligt med anonymitet? Micael Glennfalk skriver om det på sin blogg idag på Vimmerby kommuns hemsida. http://vimmerby.blogspot.se/

Han vill censurera alla anonyma insändare i Vimmerby tidning. Jag tycker att Vimmerby tidning ska ta ansvar för publicering på sina insändarsidor enligt publicistreglerna som finns i Sverige. (yttrandefriheten finns väl i grundlagen). Många är till exempel rädda för att bli angripna för sina åsikter och väljer anonymitet. Ibland bra och ibland dåligt. MEN demokratiskt ÄR det i vårt land och det ska vi vårda. Vimmerby tidning bär ansvar för det som står i tidningen. Självklart anser även jag att det ibland brister och publiceras tveksamma insändare men de värsta är inte anonyma, tycker jag. Många anonyma insändare är mycket välformulerade.

Jag funderar över också över varför det finns en Visselblåsarlåda utanför Stadshuset som kommunalrådet installerade direkt efter tillträdet 2010. Är inte syftet att få in anonyma tips om oegentligheter i kommunen i den lådan?

Anonymitet önskas ibland men avfärdas ibland av kommunalrådet i Vimmerby.

Funderar även på PerÅke Svenssons julklapp. Den var spännande formulerad!

Helen Nilssons storlek på kontorsrum år 2015 vet vi inget om och ändå får hon en julklapp om hur man inreder ett litet rum mysigt i ytterligare fyra år. Valrörelsen verkar ha påbörjats i bloggvärlden.

Stadshusets personal tror jag häpnar över den utrensning som kommunalrådet vill göra då myndighetsutövning ibland faktiskt varken kan vara öppen eller rådgivande enligt kommunallagen. Men önskedrömmar är ju tillåtna i en demokrati.

Jag önskar mig ett bra valår med många bra debatter och diskussioner och beslut i kommunfullmäktige som gör Vimmerby till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Ett Vimmerby med mindre härskarteknik i den offentliga miljön , önskar jag mig också.

tisdag 17 december 2013

Ho ho!

Tomten kom på besök till kommunfullmäktige ikväll! 

Och det påminner mig om min mellanstadielärare Jonas Plejert som frågade oss elever före jul om vad vi tyckte var bäst med julen. Vi svarade snabbt en hel radda med saker: julklappar, julmaten, jullekar osv. Jonas blev inte nöjd med våra svar. Han tyckte att vi glömt en av de viktigaste sakerna. Alla grubblade intensivt men ingen kom på vad han menade. Till slut berättade han vad vi missat.

Att få ge, var det han förmedlade till oss och vi var många som inte riktigt förstod då. Men denna frågeställning och gruppövning har följt mig genom åren och Jonas har gett mig en viktig julgåva redan i åk 4 i Frödinge skola nämligen denna insikt tidigt i livet. Att få ge något till någon är bland det viktigaste med julen. Och det behöver inte vara inslaget i färggrant papper. Det kan vara tid, uppmärksamhet, kärlek, gemenskap som  är den gåva man ger till en medmänniska.

Jag gav min bok "I Astrids fotspår" till de ledamöter som ville ha den ikväll.

Tack för iår alla ledamöter i kommunfullmäktige i Vimmerby och tack för att jag fick tillfälle att ge er en present från mig personligen. 

Väl mött i plenisalen 2014 men först juletid och julefrid till er alla!

Mitt jultal hoppas jag kommer att publiceras i Vimmerby tidning inom kort.måndag 16 december 2013

Belysning beslutat längs hela Borgrundan

På kommunfullmäktige ikväll bifölls Lisa Bloms medborgarförslag som innebär att hela Borgrundan får belysning. 

I Centerpartiet är vi extra glada för det då Rein Zoovik skrivit en motion om detta som avslagits under denna mandatperiod. 

Tänk så bra för Vimmerbyborna att kunna promenera Borgrundan när som helst på dygnet och dessutom kunna se isfläckar på vägen. 

Denna satsning kommer att förbättra folkhälsan då fler kommer att motionera tack vare belysningen och ungdomar som cyklar här kommer att känna sig säkrare med gatlysen. Slutligen kommer det även att minska skaderisker tack vare att man ser isfläckar och andra faror bättre. 

Äntligen , säger jag bara. 

söndag 15 december 2013

Kommunfullmäktige imorgon !

Laddar för sammanträdet imorgon och vill uppmana alla medborgare att komma och ställa frågor under allmänhetens frågestund.

Ledamöterna i fullmäktige får också chansen under ledamöternas frågestund. 

Vimmerby kommuns budget för 2014 med plan för 2015 och 2016 ska antas. 

Kallelsen finns på http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelse%20kommunfullmäktige%202013-12-16.pdf

Miljöpris och kulturpris ska delas ut, Leif Larsson ska avtackas efter trettio år som ledamot och 26 punkter 
på dagordningen ska klubbas Innan ledamöterna får julledigt.

Varmt välkomna till Plenisalen i Stadshuset den 16 december kl. 18.30 för årets sista 
fullmäktigesammanträde. 

fredag 13 december 2013

Ska solen lysa så ska den lysa över alla barnen!

Barnen kommer hem från skolan idag och berättar att det bjudits på pepparkakor och saft i grundskolan efter luciatåget. 

En stor pepparkaka och en dl saft per barn var tilldelningen på grundskolan. 

På gymnasiet erbjöds lussebulle, pepparkaka, julmust, te eller kaffe. 

Lite orättvist kan jag tycka.

På lågstadiet räcker det nog med en deciliter saft men på högstadiet så känns det nog lite torftigt. Och då kanske man får tänka lite mer flexibelt. Stora barn vill nog ha mer än en dl annars kan det nog kvitta. 

Vad tycker du?

En liten fråga men jag vill lyfta den ändå här på bloggen. Det pratas i politiken om att grundskolan får för liten tilldelning i förhållande till gymnasiet och detta simpla exempel kanske pekar på det. Är det olika kulturer? 

MEN det är rättvisa vad gäller undervisningsresurser som skall fördelas som är det centrala. Inte pepparkakor och lussebulle även om det kan statueras och diskuteras som företeelser i luciatider. 

onsdag 11 december 2013

Vimmerby gör avtryck!

http://fryshuset.se/nyheter/ung-entreprenor-arrangerar-arbetsmarknadsmassa-i-sann-fryshusanda/

Kul att Daniel Nestors intiativ med arbetsmarknadsmässa i februari uppmärksammas på Fryshusets hemsida. Bra jobbat! Företagsamt!

Passar extra bra idag när befolkningssifrorna för Vimmerby visar vad de visar!

Krafttag krävs!

Nu har SCB:s siffror för 1/11 kommit - inte bra! Vimmerby minskar 93, -20 i oktober, aktuell siffra 15.295.
Hultsfred + 146 
Västervik - 84

Jag vidhåller att Brevet hemifrån eller motsvarande ska återupptas. Hultsfred är med där! 

Vi måste berätta för fler om vilken fantastisk plats Vimmerby är att bo och verka i. 

Attityder till landsbygdsbor?

Christel Gustavsson skriver en blogg om landsbygden och detta inlägg var aktuellt och kärnfullt , tycker jag.

http://selandet.wordpress.com/2013/12/10/apor-nej-bara-kusinerna-fran-landet/

Tidigt lär vi barnen hur de ska betrakta världen och det är allvarligt när ett barnprogram som ses av så många faktiskt nedvärderar en stor del av de som tittar, nämligen barnen som bor på landet.

Jag håller med Christel Gustavsson om att det inte är OK. Konsekvensen i det långa perspektivet är att de som väljer att bo kvar på landsbygden känner sig misslyckade och att många kanske flyttar för att det förväntas. ( bekräftas av LUPP-undersökningen). Urbaniseringen handlar om djupt liggande attityder till landsbygden.

Denna inställning måste förändras! De lyckade männsikorna väljer fritt var de vill bo, i staden eller på landet. Lika "fina" och respektfulla är båda valen bara de är gjorda med övertygelse och inte utifrån attityder och förväntningar.

tisdag 10 december 2013

Mikael Ahlerup, bygdens son!

God morgon Vimmerby avtackade Mikael Ahlerup som vd för Astrid Lindgrens värld. Tio års framgångsrikt ledarskap och många insatser för Vimmerbybygden. Infrastruktur, riktig mat från bygdens leverantörer är två viktiga delar som Ahlerup tillfört bygden. Hans värv kommer att ge avtryck för lång tid framöver. Stort TACK! 

måndag 9 december 2013

Östra Ceos med företagstomter och fotboll!

Jag ser ett Östra Ceos med blandade verksamheter. Jag ser inte industrier på ett industriområde. Jag ser företagstomter i framtidens Vimmerby med många tjänsteföretag, handel och småindustrier. Att prata industriområde år 2013 är omodernt. Företagstomter är det begrepp som ska användas och det har jag skrivit om tidigare här på bloggen. Då passar det bättre med fotbollsplaner varvat med småföretag och handel än fotbollsplaner varvat med bostäder på Ulriksdal.

Ekonomiskt krävs det stora summor att flytta ett ridhus och att bygga fotbollsplaner i skogsterräng. Det var klokt av C att inse detta. Det var klokt av S att göra detsamma.

Fokus måste nu vara att samordna de framtida företagsetableringarna på Östra Ceos på ett optimalt sätt.

söndag 8 december 2013

Dansuppvisning idag!

Aktiv ungdom har sin dansuppvisning idag klockan 15 i Idrottshallen. En blandning av olika framträdanden av olika dansgrupper i olika åldrar. Brukar vara imponerande bra! 

fredag 6 december 2013

Pudel

Så bra att kommunstyrelsen i Kinda gör en pudel i dagens Vimmerby tidning. Då finns möjligheter till diplomati! 

Men jag håller med Helen Nilsson om att det verkar finnas en hel del inom Itsam som inte präglats utifrån ett varsamt hanterande av skattemedel. 

När jag och Anna Svensson ställde frågor i kommunfullmäktige om Itsam i samband med att Vimmerby gick in i kommunalförbundet så fick vi svaret att vi borde lita på Itsam och inte ifrågasätta. Men en politikers viktigaste uppgift är väl att ställa kontrollfrågor. Det verkar ha brustit i direktionen under 2011. 

torsdag 5 december 2013

Starta krig är lättare än att sluta fred!

Katarina Gospic som är hjärnforskare föreslår körkort i hjärnkunskap för både företagsledare och politiker:

"Att inte kunna reglera primitiva impulser från reptilhjärnan kan som bekant leda till både ekonomiska kriser och krig" 

Hörde hennes sommarpratprogram i somras och detta stod i Dagens samhälle idag. Kändes lite intressant, tycker jag.

Några aktuella krigsfunderingar! 
Ska kriget mot Kinda verkligen bli av? Fungerar diplomati à la Jan Eliasson? 

Överförmynderi och informationsteknologi mm kräver gott samarbete mellan Vimmerby och Kinda tror jag. Och det är väl aldrig bara den enes fel när två träter? 


Hedrande uppdrag!

Igår kväll antog Centerpartiet i Vimmerby listan till kommunfullmäktigevalet. Jag tackar alla medlemmar för förtroendet att toppa listan.

Nedan finns listan med ett riktigt starkt lag med hungriga centerpartister som ska driva en valrörelse av sällan skådat slag. Vi är en mix av nya politiker och erfarna dito och vi ser fram emot en stark valrörelse med landsbygdsfrågorna i fokus.

Erik Paulsson på 18e plats är ett helt nytt namn. Han är företagare i Östantorp inom däckbranschen. Christoffer Cederstrand är annat helt nytt namn liksom Susanne Linder. Varmt välkomna till er och det vinnande lag som Centerpartiet nu har beslutat som sin fullmäktigelista. Kretsstyrelsen har dessutom fått i uppdrag att fylla på med ytterligare namn på listan då det finns intresserade som ännu inte bestämt sig.

1. Ingela Nilsson Nachtweij
2. Per Åke Svensson
3. Anna Svensson
4. Peter Karlsson
5. Curt Tyrberg
6. Marcus Jonmyren
7. Lars Nilsson
8. Lisbeth Karlsson
9. Bo Svensson
10. Rein Soovik
11. Ulf Svensson
12. Eva Svensson
13. Birger Andersson, Locknevi
14. Birger Andersson, Vimmerby
15. Marita Lindström
16. Kenneth Karlsson
17. Krister Bergqvist
18. Erik Paulsson
19. Kerstin Andersson
20. Christoffer Cederstrand
21. Anna Karin Cederstrand- Karlsson
22. Magnus Danlid
23. Åsa Johansson
24. Mats Nyström
25. Susanne Linder
26. Harry Carlsson

onsdag 4 december 2013

Radio Kalmar!

Radio Kalmar intervjuade mig igår med anledning av att nomineringskommitten föreslagit mig som etta på Centerpartiets fullmäktigelista.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4301

37,50 minuter in i programmet finns intervjun.

Ikväll är det nomineringsstämma och vi samlas i Kvarteret Lastbilen i Hans Nilssons Åkeris lokaler. Vi är 25 namn på listan och några fler är på gång in. Centerpartiet står starkt inför den valrörelse som inleds nu och toppnamnen är mycket starka och kommer att driva landsbygdsfrågorna, skolfrågor, företagarfrågor, attraktiv arbetsplats, äldreomsorg mm.

ITSAM lär bli en punkt på agendan på mötet ikväll som vår gruppledare Per Åke Svensson får berätta mer om för medlemmarna.

Samverkan mellan kommuner måste bygga på en bra dialog.

måndag 2 december 2013

Sänkt moms gav fler arbetstillfällen!

Den sänkta restaurangmomsen har gett 4000 fler arbetstillfällen och det är viktigt med tanke på att denna bransch rekryterar ungdomar på ett effektivt sätt. 

söndag 1 december 2013

Solelrapport november

Ny månad och åter dags för Tomas Holgerssons solrapport!

Jag instämmer i att det vore värdefullt om de tre miljonerna som kommunfullmäktige beslutade om i investeringsbudgeten till solel skulle byggas 2014. Jag har träffat flera som arbetar på Vimmerby gymnasium som tycker det vore lämpligt att börja bygga solelinstallationer där och involvera teknikcollege och elprogrammet i denna framtidsteknik.

Relativt bra november.

Att påstå att november månad skulle vara en bra månad för produktion av solel vore inte att tala sanning. Perioden november till februari borde man egentligen glömma i den här verksamheten, men ändå har jag inte sett någon som gjort det. Vi blir nog lite miljöskadade vi solelsproducenter och fortsätter att jämföra produktionssiffror med varandra och med tidigare år även om det bara handlar om någta få procent av årsproduktionen.

Eftersom jag startade min anläggning 1 november 2012 har jag nu för första gången möjlighet att jämföra samma månad olika år. Resultatet för november i år blev 97 kilowattimmar trots skuggande ek, 13 kwh bättre än fjolårets 84. 2013 fortsätter alltså att vara ett bra år för solel.

Om en månad ska jag redovisa alla siffror för 2013 i det stapeldiagram jag tidigare visat.

Jag har i tidigare krönikor beklagat mig över att utbyggnaden av solel går alldeles för långsamt, men nu inför 2014 ser jag flera lovande tecken. Förhoppningsvis kommer Riksdagen att besluta om ett bra system som stimulerar utbyggnaden, det självklart bästa, nettodebitering, lär det inte bli, men något. I Vimmerby har det inte hänt mycket, jag kan fortfarande skämta om att jag är en av Vimmerbys största elproducenter, men nästa år är det nog slut med det. Vimarhem har fått in anbud och kommer förhoppningsvis att nästa år producera mer än tio gånger så mycket som jag. Vimmerby kommun har avsatt pengar, om de hinner komma till användning 2014 får vi väl se, det skulle vara väldigt bra inte minst som inspiration för vimmerbyborna. Jag känner också till en privat fastighetsägare som bygger en solelsanläggning i vinter eller vår. I den fastigheten använder man mycket el sommartid för att hålla inomhustemperaturen på en behaglig nivå, perfekt för solel således.

Jag tror mycket på kombinationen solel – elbilar. Då krävs dels ett bra utbud av bilar, men också ett utbyggt nät av snabbladdningsstolpar. Biltillverkarna har nu kommit igång bra, alla stora tillverkare har elbilar i sortimentet, Volkswagen lanserar nu i helsidesannonser ett par nya modeller. Det handlar i det fallet om små bilar, men så här inför julen kan jag tipsa om en bil att anteckna på önskelistan. Tesla Model S heter den, är helt eldriven, 416 hästkrafter, vridmoment 600 Nm, toppfart 210 km/tim, 0 till 100 på 4,4 sekunder, räckvidd cirka 40 mil på en laddning! Risken är väl att Tomten vill behålla bilen själv. Jag skäms, inte så lite, inför min fascination inför dessa siffror, det är inte sådana bilar vi ska ha, men de visar ändå på vilka möjligheter som finns, elbilar är definitivt inga tråkiga bilar.

”Räckviddsångest” är ett nytt ord som beskriver elbilsförarnas oro för att elen inte ska räcka till nästa laddningsställe. Det är där de viktiga laddstolparna kommer in i bilden, snabbladdning helst förstås, men jag ser ändå fram mot att VEMAB:s stolpe kommer på plats och kan användas av allmänheten nästa år.

Tomas Holgersson