lördag 29 april 2017

Kul för HV och VH

Kristoffer Thörngren från Frödinge, fostrad i Vimmerby hockey gjorde mål när HV71 ttog SM-guld idag! Grattis! 

fredag 28 april 2017

Möte om Yxern i Frödinge bygdegård den 4 maj

Välkomna till ett öppet möte om förstudien för att förbättra den långsiktiga situationen för Kalmar läns största sjö Yxern. 

Styrgruppen där jag ingår hade sammanträde i Vimmerby stadshus i torsdags och då förbereddes mötet för allmänheten den 4 maj kl. 16 i Frödinge Bygdegård.

Calluna kommer att presentera resultat som hittills framkommit. Gun Lindberg som är ansvarig tjänstman för förstudiens arbetsgrupp kommer att presentera bakgrunden till förstudien och syftet med mötet. 

Varmt välkomna till ett spännande och viktigt möte. Anmälan krävs till Yxerns fiskevårdsområde. Mejla din medverkan så planeringen av fikat fungerar. 

Mejladress : hans.engstrom@yxern.se

Läs mer om Yxerns fiskevårdsförening här http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/11494/nytt-tufft-ar-att-vanta-for-yxern-tre-alternativ/

och på deras hemsida www.yxern.se

onsdag 26 april 2017

31 år sedan Tjernobyl

Idag är det 31 år sedan Tjernobyl-olyckan. Rebecca Forsgren Malmström har gjort en mycket bra artikel om Inge Hyckenbergs besök på olycksplatsen i dagens Vimmerby tidning. 

Själv minns jag dagen tydligt. Jag var ute och förberedde vårbruket. Det var stenplockning i Boda, på åkern Mariedal. På radion berättades om en kärnkraftsolycka som mörkats av Sovjetunionen. Det var otydliga besked om skaderisken och jag som nyss kommit hem från en åtta månader lång vistelse i Australien reflekterade över att det inte fanns kärnkraft i den delen av världen. 

Ibland behövs reflektioner och tillbakablickar för att staka ut rätt väg för den framtida elförsörjningen. 

I det lokala arbetet är det grundvattennivå som är viktigt att hantera. Bevattningsförbud fr o m mitten av maj kommer det att bli enligt VEMABs vd Torbjörn Swahn. 

söndag 23 april 2017

Nya förtroendevalda hälsas välkomna och detta händer i de politiska uppdrag som jag har denna vecka.

Uppdragen behöver fördelas till flera.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/c-politiker-lamnar-sitt-uppdrag---har-ar-ersattaren-20170423/

Lycka till Mr Sandberg! 

Denna vecka blir händelerik. 

KF på måndag. Läs kungörelsen här: http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

KS AU med extra insatt budgetberedning med ledningsgruppen på tisdag fm. 

Ordinarie KS AU på tisdag eftermiddag. 

Torsdag är det styrgruppsmöte om Yxerns förstudie. 

Vigselmöte ska också hinnas med tillsammans med de nya vigselförrättarna denna vecka. 

På lördag blir det valplaneringskonferens i Kalmar. 

onsdag 19 april 2017

Gruppmöte igår

Igår kväll hade vi sedvanligt gruppmöte. Välbesökt och mycket bra diskussioner. 

Valberedningen nominerade Lars Sandberg som ordinarie ledamot i den fullmäktigeberedning som ska ta fram ett förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Beredningen ska först utvärdera innevarande mandatperiods organisation som S och M beslutade om efter att de valt att leda  Vimmerby kommun. Revisions- och demokratiberedningens förslag som kommunfullmäktige beslutat om före valet ändrades alltså av M i samarbete med S. Moderaterna med Claes Wetterström som vice ordförande i RDB hade varit mycket aktiv i framtagandet av förslaget som sedan ändrades helt efter valet. 

Magnus Danlid nominerades som ersättare i beredningen. 

Mycket bra att denna beredning tillsätts och jag hoppas att det blir ett konstruktivt arbete i beredningen. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Protokoll%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

Paragraf 77 beskriver beredningens uppdrag. 

tisdag 18 april 2017

Dagens vardagshjälte i VIMMERBY

Karin Bjarnegård har städat längs Lundgtan mittemot Vimarkskolan och Ishallen. En hel säck med skräp och en kasse med återvinning fick hon ihop i snöblåsten. Såg henne kämpa med detta nu i eftermiddag. 

Jag tycker att hon är en av många vardagshjältar i Vimmerby. Tack Karin för ditt miljöengagemang. 

söndag 16 april 2017

Påskdagen

Efter en kall natt skiner solen från en klarblå himmel. Lyssnat på söndagsintervju med Marcus Birro. Det var en intervju som gick upp och ner, hit och dit. En slutsats som drogs var att det behövs fler kaxiga författare i kultursverige.

Påskledigheten fylls av glädje och gemenskap med nära och kära.

Läser mellan varven, Fredrik Reinfeldts bok, "Nya livet". 

onsdag 12 april 2017

Antibiotikakväll

Vimmerby och Hultsfreds Centerpartier bjuder in till en kväll om ett mycket viktigt ämne, nämligen Antibiotika och risker med dess överanvändning. 

Välkomna!fredag 7 april 2017

Så vidrigt det som hänt i Stockholm idag

Följer det som hänt och händer i Stockholm. Sammanhållningen måste stärkas och klyvningen av samhället minskas. 

Viktigt att den motion som alla åtta partier skrivit under hanteras skyndsamt. 

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism.html

torsdag 6 april 2017

Snart öppnar Astrid Lindgrens Värld

Om bara 6 veckor öppnar parken och jag läser om alla teaterföreställningar som planeras på Sveriges största sommarteater. Läste någonstans att det är Sveriges största arbetsplats för skådespelare sommartid. Och det brukar sannerligen vara kvalité på både teater, danskoregrafi och effekter. 

Varmt välkomna till VIMMERBY i sommar!

Den nya parkkartan hittar ni här: http://userdata.paloma.se/Pictures/8729/Archive/(default)/ALV_Parkkarta_2017.pdf


tisdag 4 april 2017

Ungdomar visade framtidsanda, vältalighet och engagemang idag!

Idag hade vi en mycket bra dialog med ungdomar från de båda högstadieskolorna. Elevrådsstyrelserna, Barnpiloterna och Advisory junior board tillhörde ungdomarna. Inför dialogen har de författat debattartiklar och en av dessa valdes ut nämligen Selma Hoppe Adolphsens om PRAO. Den har funnits i media de senast dagarna.

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/lv-debatt/prao-for-en-battre-framtid-20170403/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/11576/elevradet-pa-vimar-sager-sitt-prao-for-en-battre-framtid/

 Eleverna har även formulerat ett antal frågor. Våra svar på frågorna finns nedan. TACK för samtalet och en ny PRAO måste vi verkligen försöka inrätta nu, anser jag liksom en renovering av Idrottshallen. Byte av golv, ny mellanvägg är riktigt viktigt att ordna för oss i kommunen nu. Finns möjlighet till samverkan på något sätt? Budgetberedningen bör beakta detta tycker jag. Även behovet av fler datorer. Teknikutvecklingen gör att det inte behöver bli en så stor kostnad och det finns också billigare lösningar som kräver mindre support. Chromebooks till exempel som nu testas av eleverna i år 9. Det var de mycket nöjda med. 

Svar på frågor till tjänstemän och politiker inför Budkaveln 4 april från Centerpartiet

1. Vad måste Vimmerby kommun satsa på i första hand det kommande året, tycker ni?

Förskoleplatser, en ekonomi i balans, skapa förutsättningar för fler bostäder
 
2. Hur tänker ni angående PRAO för grundskolan – finns behov?

Vi tror att PRAO behöver återinföras.
3. Vad tror ni att vi ungdomar tänker kring PRAO?

Vi tror att de flesta ungdomar vill ha PRAO.
4. Vad gör ni för att vi ska få tillbaka PRAO i Vimmerby kommun?

Det fanns med i vårt valmanifest inför förra valet, vi har även röstat för en motion från Socialdemokraterna om återinförande av PRAO när (S) själva röstade ned sin egen motion.
 
5. Hur tänker ni angående bristen på datorer i skolan?

Det är ett problem som behöver lösas
6. Vilka risker ser ni med bristen på datorer i skolan?

Risken är att det verkar negativt på undervisningen när datorerna i räcker till för undervisningen. 
7. Vad gör ni för att åtgärda bristen på datorer i skolan?

Eftersom vi i Centerpartiet tillhör oppositionen så kan vi tyvärr inte lova fler datorer nu. Det vi kan och kommer att göra är att föra fram konstruktiva förslag i budgetberedningen.
8. Vad tänker ni behöver utvecklas inom grundskolan i kommunen?

Vi vill satsa på lärarna och framförallt få bra lärare att stanna kvar så att eleverna inte behöver byta lärare titt som tätt.
9. Hur tänker ni jobba för att utveckla skolan i kommunen?

Fortsätta att driva bra idéer som återinförande av PRAO, fler och mer kostnadseffektiva elevdatorer, långsiktig utveckling av alla skolor istället för nedläggningar.
10. Hur tänker ni kring renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi behöver titta på hur vi skulle kunna lösa en bättre idrottshall i kommunen. Huruvida det innebär en renovering eller en ny hall byggd i samarbete med näringslivet och föreningslivet kan vi inte svara på idag.
11. Vad gör ni för att åtgärda renoveringsbehovet av idrottshallen?

Vi vill ta upp frågan i budgetberedningen.
12. Hur tänker ni kring ungdomars möjligheter i kommunen?

Vi har ett bra gymnasium och mycket bra föreningsliv i kommunen. Många sommarjobb finns också men det finns säkert en hel del som kan förbättras för ungdomar. 

13. Hur tänker ni kring att ungdomar lämnar kommunen och befolkningen minskar?

Befolkningen minskar inte i dagsläget, vi har t.o.m. fått en positiv inflyttning med 210 personer, en total befolkningsökning med 217 personer under 2016 (enl SCB). Men det är viktigt att kommunen blir mer attraktiv för unga inflyttare och återvändare. Att ungdomar under en tid bor på annan ort kan även vara positivt.
14. Vad gör ni för att locka utbildade ungdomar till kommunen eller att få ungdomar att stanna kvar i kommunen?

Vi vill ha fler utbildningsplatser kopplat till den lokala arbetsmarknaden. 
15. Finns möjlighet att utöka antalet kommunala sommarjobb?

Vi anser att den möjligheten finns.
16. Hur tänker ni kring bostadsbristen?

Fler tomter behöver tas fram och vi önskar en öppen och positiv inställning från kommunen och majoriteten angående privata fastighetsbolag som vill bygga i kommunen.
17. Vad gör ni åt bostadsbristen? 

Vi jobbar med frågan. Vimmerbys Centerkrets har till exempel lämnat in en motion (till partiets riksstämma) angående förändring av ”Allbo-lagen” som starkt begränsar landsbygdskommuners möjligheter att bygga nytt i de allmännyttiga bostadsbolagen, Vimarhem för Vimmerbys del.
18. Hur ska ungdomarna ha råd att bo i kommunen?

Boende i Vimmerby kommun upplever vi vara relativt kostnadseffektivt jämför med andra kommuner, men en inventering av behov och efterfrågan av mindre och billigare lägenheter skulle vara intressant.
19. Vad tänker ni om kommunens svaga ekonomi?

Den är bekymmersam och det är ett av de viktigaste politiska ansvarsområdena som vi tillsammans måste ta tag i.
20. Hur jobbar ni för att förbättra ekonomin i kommunen?

Vi har lagt ett antal förslag som vi inte fått gehör för. Bl.a. i samband med folkomröstningen, 
21. Vad gör ni för att företag ska etablera sig på Krönsmon?

Näringslivsenheten och de båda kommunalråden har uppdraget att arbeta med rekrytering av företag och verksamheter till Krönsmon. Vi jobbar givetvis också med denna viktiga fråga för kommunen. 
22. Var har ni tänkt att skolorna ska bedriva orientering och friluftsverksamhet om VOK-skogen bebyggs med förskola.

Vårt förstahandsalternativ är inte att bygga en förskola vid Gamla Skjutbaneområdet men då det är svårt att hitta en tomt så har vi accepterat en byggnation av förskola intill Lundgatan.  Vår förhoppning är att den placeras så att orientering och friluftsverksamhet kan fortsätta utan alltför stor påverkan.
 

måndag 3 april 2017

Vimmerby välkomnas tillbaka till ENERGIKONTOR SYDOST

http://energikontorsydost.se/a/v?utm_campaign=cmp_673854&utm_medium=email&utm_source=getanewsletter

KS tog för ett tag sedan beslut om att återigen bli medlemmar i Energikontor Sydost. Ett mycket bra beslut, tycker jag och där kommer vi också att samordna vår energirådgivning till medborgarna. Ny vecka och nya möten!

I morgon sammanträder Kommunstyrelsen i Vimmerby. Det är många ärenden som ska avgöras. Här finns ärendelistan: 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Kallelse%20kommunstyrelsen%202017-04-04.pdf

En mycket viktig del av mötet är Unga möter beslutsfattare där vi ledamöter får möta elevrådens representanter från de två högstadierna och från Vimmerby gymnasium. Det brukar alltid bli bra diskussioner och samtal vid dessa möten. Vi har fått frågor som ungdomarna vill diskutera och en viktig fråga som lyftes även på kommunfullmäktige där unga deltog i work shop om Vimmerbys framtid var PRAO. Ungdomarna vill ha PRAO och det anser vi i Centerpartiet att vi ska inrätta. En NY PRAO behövs. Vi och KD röstade för Socialdemokraternas motion om att återinföra PRAO men S och M röstade tyvärr avslag. Ungdomar behöver fler kontaktytor med arbetslivet för att bland annat kunna göra rätt framtidsval. 

Årsredovisningen för 2016 ska också behandlas.