måndag 30 september 2013

På väg mot Den goda arbetsplatsen!

Jag är glad för att min och Anna Svenssons motion om den goda arbetsplatsen bifölls av fullmäktige ikväll men jag är häpen över den debatt som följde. Helen Nilsson och Peter Högberg gick på i ullstrumporna och jag fick lugnt förklara att jag och Anna inspirerats av Jan Henrikssons motion om friskvårdsmassage men att vår motion handlar om mycket mer än friskvårdsbidrag. Vi vill att Vimmerby kommun ska bli föredömligare som arbetsplats och en förebild som andra arbetsplatser inspireras av. Jag vill att alla medarbetare i Vimmerby kommun ska gå till jobbet med glädje och spänst även om det är en naiv tanke. För att komma märmare den visionen behövs det en strategi , ett utarbetat kostnadsförslag för genomförandet av strategin och en arbetsgrupp med bred kompetens som tar fram underlagen. Det sorgliga i sammanhanget är att en av att-satserna ville ha underlagen klara till budgetarbetet 2013 och den rambudgeten har vi ju redan tagit. Tänk om det kan finnas utrymme för insatser i detaljbudgeten. Det måste vi ju kolla på nu när motionen är bifallen för att vänta till 2016 med att infria motionens syfte har i alla fall inte jag lust med. Otålighet är en dygd! Skrid nu till verkstad KS! Redan imorgon ska jag påminna oss om det! 

På förekommen anledning har jag alltså även skrivit och lämnat in en motion om snabbare motionshantering till fullmäktige ikväll. Inspirerad av  Nybros modell med maximalt sex månaders handläggning.


Transportplan för landsbygden!

http://selandet.wordpress.com/

Christel Gustafsson på Jordbruksverket beskriver hur de ser på förslaget till ny transportplan för landet och att det saknas en del i den vad gäller landsbygdens behov av vägar och landsvägar. Om det inte går att lasta fullt för att man riskerar att köra sönder vägen så är det ju bekymmerssamt att vara företagare inom de gröna näringarna. Transportplanen borde verkligen haft ett avsnitt som heter Samhällsplanering för attraktiva landsbygder, tycker jag. Vad tycker du?

Måndag morgon!

Idag fanns ett fantasifullt men orealistiskt förslag vad gäller Vimarhem som framfördes av Johan Rosén. 

Ett inlägg av Curt Tyrberg fanns också och som sätter fokus på behovet av gruppbostäder som är skriande i Vimmerby. Så olyckligt att Pistolsmeden inte kom igång. 

Mycket är på gång och många frågor hänger i luften, tycker jag. 

torsdag 26 september 2013

Frostnupet!

Tomas Holgersson har varit en mycket bra ordförande för Vimarhem och jag beklagar att han nu väljer att sluta. Samtidigt förstår jag situationen. Ekonomin klarar inte fler åtaganden just nu. Det krävs konsolidering av ekonomin i Vimmerby just nu! Det är att ta ansvar för skattebetalarnas pengar, anser jag . Kommunkoncernens låneskuld är stor nu och det kräver klokhet och ansvar! 

onsdag 25 september 2013

Elbilar?

Johan Ehrenborg beskriver att det finns problem med infrastrukturen för att det ska bli ett uppsving för elbilarna.

http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3762978.ece

Detta bekräftas även på nyheterna där man anger att endast 3 % av nyregistrerade bilar drivs på ett fossiloberoende sätt.

Här krävs krafttag, helt klart

måndag 23 september 2013

ÅBRO går med stor vinst och beskriver varför i DI idag!

http://www.di.se/#!/artiklar/2013/9/23/svenska-bryggeriet-icahandlare-bryr-sig-inte-om-kvalitet/

Åbro har lämnat den svenska dagligvaruhandeln som inte alls bryr sig om kvalité och så har man valt att satsa helhjärtat på export.

Fjloårets livsmedelsexportpristagare håller stilen och gör en vinst på 103 miljoner tack vare detta nya fokus.

Bra för Vimmerby, bra för Åbro och dåligt betyg för ICA!

Nominera till årets miljöstipendiat i VIMMERBY!

Glöm inte att nominera! Läs mer på http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/bygga-bo-miljonyheter/miljostipendium/

Viktigt att det kommer in stipendiater! Äras den som äras bör! 10 000 kr är priset utöver den stora äran. Prisutdelning sker på Kommunfullmäktiges decembermöte.

Vimarhem?

För den som vill läsa om Vimarhem så finns det gott om platser på nätet som berättar om vad som sker vad gäller det ärende om flyttstädning som beskrevs i Rapport igår kväll:

http://www.svt.se/nyheter/sverige/julia-fick-flyttstadrakning-pa-17-000

Vimarhem har agerat och på vilket sätt beskrivs här :

http://www.hemhyra.se/kalmar/vimarhem-upphandlar-stadning-efter-javsmisstankar

Peter Högberg bloggar om detta och han påstår att Tomas Holgersson är tondöv och ifrågasätter om han kan sitta kvar som ordförande:

http://hogbergstankar.blogspot.se/

Ikväll är det alliansgruppmöte inför kommunfullmäktige. Då kommer detta sannolikt att beröras.

Förmedla gärna Dina synpunkter via mejl eller via en kommentar här!

Vad gäller trygghetsboende så finns det även att läsa här:

Utredningen av Vimarhem: http://www.vimarhem.se/econtent/481

Kommunalrådets uppfattning om densamma: http://vimmerby.blogspot.se/2013/08/fokus-pa-aldre-i-vimmerby-i-host.html där det står att debatten om trygghetsboende kommer upp i september på fullmäktige men det stämmer inte för det är framflyttat till oktobersammanträdet.

Hur KD vill göra framgår här och det som är intressant är ju att ekonomin löser man senare...http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/54800/1/68

Konsekvenser av förslaget att avveckla Vimarhem som bolag hoppas jag att KD har koll på och det vill jag fråga om ikväll på gruppmötet.

Avslutningsvis vill jag länka till Peter Högbergs blogg om isande kyla från öster: http://hogbergstankar.blogspot.se/2013/09/en-isande-kyla.html

Idag skiner i alla fall solen så vi får hoppas att den värmer även Peter Högberg och att hans bloggande då hamnar på en mer konstruktiv nivå och berör sådant som är socialdemokraternas linje i dessa frågor. Än så länge vet vi i alla fall inte mycket om socialdemokraternas politiska linje i denna fråga genom att läsa bloggar, men det kanske kommer fram mer på fullmäktige i oktober då frågan om vem som ska bygga trygghetsboende och när det ska ske med mera ska avhandlas..

Vimmerby fiber?

Vilka har rätt till den lägre anslutningsavgiften på 5000 kr? Som jag tolkar beslutet i kommunfullmäktige är det alla som bildar och är en del av ett byalag och därigenom har en kostnad för infrastrukturbyggande i ett acessnät. Typ Djurstorp osv.

Några tror att Södra Vi har rätt till den lägre anslutningsavgiften. Det påstås att en konsult hävdar det och detta måste givetvis bringas klarhet i snarast.

Eftersom definitionen av detta är budgetpåverkande så måste det väl tas ett beslut i KF om detta, eller? Först IT arbetsgruppen som bereder och sedan KS för beslut och sedan KF för det slutgiltiga beslutet om vad som gäller. Hur brådskande är det för denna prosess tar några månader att genomföra på ett demokratiskt sätt och jag tror att den kräver en del diskussion då det hävdas från vissa håll att man ska utgå från definitionen av tätort. Det tror jag inte blir optimalt då delar av exempelvis Tuna sannolikt skulle kunna ingå i en tätort och samtidigt kunna ingå i ett byalag. Denna gränsdragning måste vi i politiken klara ut snarast. Fullmäktigebeslutet är tydligt och det anger att om man är en del av ett byalag och har kostnader för det så har man rätt till den lägre avgiften.

Rätta mig om jag har fel tolkning.

söndag 22 september 2013

Fossilfritt är framtiden!

http://www.centerpartiet.se/

Centerpartiet har antagit ett program för ett fossilfritt samhälle inom en generation och utan kärnkraft.   Centerstämman i Karlstad levererar exakt det jag förväntade mig och nu kan vi gå till val på ett hållbart partiprogram som bygger på ett hållbart val och på att hela Sverige ska brukas och utvecklas. Bra jobbat alla ombud!

lördag 21 september 2013

Kommunal demokrati mm

Wesik skriver idag om många av kommunens affärer och vill diskutera dem så här i efterhand eller under pågående byggnation. Bra med en diskussion och med synpunkter på hur skattemedel hanteras av kommunstyrelsen och kommunledningen tycker jag .

Kristdemokraten Göran Gustafsson vill lägga ner det kommunala aktiebolaget Vimarhem och en direkt konsekvens är att staten tar ut en stämpelskatt på cirka 15 miljoner vid en sådan affär. Hur ansvarsfullt är det när man har skattemedel att fördela ? Ytterligare konsekvenser av hela trygghetsboendediskussionen vågar jag knappt fundera över. Jag tror att det är många energitjuvar här helt i onödan. Vimarhem , socialnämnden och kommunstyrelsen måste snarast sätta sig vid samma bord med ett vitt papper och resonera om den optimala byggnationen av framtidens bostäder i Vimmerby. Vad säger ÖP , vad vill medborgarna och vad klarar kommunens ekonomi är viktiga frågor i detta sammanhang. Lyft blicken och resonera sakligt är mitt inspel idag! SABO har utbildningar om ekonomi i kommunalt ägda fastighetsbolag. Det vore intressant för KS att få del av innan debatten fortsätter för att kunna lägga den på en mer saklig och möjlighetsbaserad nivå.

Jag efterlyser en saklig dialog som bygger på fakta för att demokratin ska fungera och för att vi ska få resurseffektivitet i kommunens ageranden.

ITSAM är en annan del av Vimmerby kommun och här har Conny Forsberg som är en av cheferna på ITSAM kommenterat och förklarat på ett vällovligt sätt i ett av mina blogginlägg här nämligen ITSAM del 2. Att vara överens om att man inte är överens är också att vara överens och jag tycker att Conny Forsberg skrev och uttryckte tydligt hur ITSAM resonerar och arbetar strategiskt med utbyte av datorer och investering i kopiering med "Follow print"". Tack för inspel!


Den 26 september kommer WSPs granskning av ITSAM. Då kommer del 3 om ITSAM.

Räkna med Centerpartiet!

Lena Melin skriver att det mycket väl kan bli så att Centerpartiet kommer att överraska i valet om nästan exakt ett år. Och jag bär samma känsla här hemma i Vimmerby ! http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article17515261.ab

Ett bra ideprogram som partiet står enat bakom, en stark ung kvinna med självförtroende och intelligens som ledare , många unga och många äldre och erfarna och ett jämlikt öppet parti ligger helt rätt i tiden och det talar för att Lena Melin kommer att få rätt. Centerpartiets rötter är starka och det är sällan ett stabilt parti röstas ur riksdagen. Tvärtom vi siktar på ett bra valresultatet 2014 och ett ännu bättre 2022 då vi har siktet inställt på 20%.

Nu kör vi! 

fredag 20 september 2013

Folkrörelse

Lyssnar på en föreläsning om folkrörelsens historia. Spännande att höra detta på Sånga Säby som haft den framgångsrika Föreningsskolan från 1944-1971. 

Folkrörelsearbete tar tid och det är bra för då hinner beslut förankras. 

LRF har hela personalen samlad i två dagar och vi får uppleva en palett av många engagerade interna kompetenser. Goda exempel varvat med framtidsplaner och stora förändringar framöver. Många möjligheter och en del utmaningar ligger framför oss. 

Under konferensen skapar två konstnärer ett konstverk med inspiration av föreläsarna. Kul grepp att se det växa fram intill scenen där olika personer agerar. 

torsdag 19 september 2013

Centerpartiets vägval?

Jag läser alla möjliga inlägg med råd om hur centerpartiets framtida fokus ska vara på SvD i en chatt. Denna fastnade jag för som Christian har formulerat:
"Jag tycker att Centern bör återgå till en mer konservativ profil och definivt ta avstånd från den nyliberala vägen som Lööf har valt. Nyliberalsimen dog samma dag som Lehman Brothers kollapsade hösten 2009. Misstaget som Centern har gjort är man trott att den starka urbaniseringsprocessen i Sverige samt förändringen från jordbruks/industrisamhälle innebär att människor ändrar politisk uppfattning. Jag tror att det finns en stor och livskraftig landsbyggsromantik och konservativ ådra även hos dem som har flyttat från landet till staden. Slutsats; återgå till centerrörelsens klassiska värderingar såsom decentralisering. miljö, hela landet ska leva samt ta återigen upp motståndet mot kärnkraften. Stryk alla andra dumheter som som kom upp i samband med idéprogrammet såsom; platt skatt, fri invandring och andra neoliberala förslag."

Vad tycker du? 

Hoppas att debatten blir bra och besluten ännu bättre på stämman i Karlstad! 

Kommunkoncernens ekonomi

Vi fritidspolitiker har ett stort ansvar att förvalta medborgarnas inbetalade skatter på ett mycket förnuftigt och demokratiskt sätt. Därför är det viktigt med noggranna kalkyler och underlag samt kvalitetssäkring och en öppen demokratisk debatt och dialog inför beslut om stora investeringar. Det får inte gå för fort och fel i demokratibranschen, tycker jag. Vad tycker du skattebetalare?

onsdag 18 september 2013

Kristian Gidlund fattas oss!

Ett av de mest berörande sommarprogrammen som jag upplevt är Kristian Gidlunds. Jag stannade vid Rimforsa motell i somras och grät när han beskrev hur han önskade att hans familj inte skulle förlamas av sorg när han dör utan minnas honom och hans gärning på ett fint sätt och han uppmanade dem att ta vara på livet medan man har det.

Han beskrev också samtal med det barn som han aldrig skulle få uppleva men som han längtade så stort efter. Hur han skulle vara som far till sitt älskade barn. Så fint och så starkt rörande! 

Lyssna på Kristian och låt hans minne och gärning leva! 

Samverkan med Linköpings universitet

Kommunstyrelsen fick igår en genomgång och utvärdering av kommunens kontaktkontor med Linköpings universitet. 2013 har det lett till tre forskarsamarbeten och cirka 20 studentuppsatser. Jag tror att arbetet kan utvecklas genom större införsäljning av universitetets möjligheter för företagen. Vad kan man få hjälp med och hur mycket krävs av företaget? En ny satsning lanserades som bygger på att studentgrupper får uppdraget att utveckla idéer som företagen delar med sig av och som sedan enligt en finsk modell utvecklas och sälja tillbaka till företaget enligt ett visst avtal. Det skulle vara kul om vimmerbyföretagare skulle testa den möjligheten. Mercatus, Mediapartner, Ljunghälls, Åbro, Arla känns som företag som skulle kunna bära på ideer som man inte hinner utveckla enligt min ytterst subjektiva reflektion.

Jag tror att det bästa vore om flera kommuner delar på ett och samma kontaktkontor med minst två anställda. Mitt förslag är att undersöka samverkan med Eksjö, Hultsfred, Kinda och Västervik . Ibland är det mycket fruktbart att strunta i länsgränsen och kommungränsen när man ska utveckla innovativa arbetssätt med en tydlig aktör som Linköpings universitet . Även offentligt arbete kan stöttas i forma av studentarbeten.

ITSAM del 2

Kostnaderna för Vimmerbys IT-kostnader kommer sannolikt inte att hålla budget trots att kommunstyrelsen tog höjd för att inventeringen av datorer visade på stora behov av att byta ut gamla maskiner. Centerpartiet har föreslagit att man inte ska byta ut efter en regelmässig tidsplan utan efter behov för att åstadkomma större resurseffektivitet. Vi har ambitionen att minska slöseriet som man orsakar genom att regelmässigt byta ut alla datorer efter ett visst antal år utan att undersöka om personalens och verksamheten efterfrågar större datakapacitet och byta datorerna i dialog. Utbyte till dyra kopiatorer på dagis som personalen inte har efterfrågat har också utförts sedan vi gick med i ITSAM. Jag tycker att Vimmerby kommun måste få större möjlighet att påverka ITSAM som en av de största kommunerna i samarbetet. Vårt enda sätt att påverka är via vår representant i direktionen och Micael Glennfalk påstår att det finns flera saker som han ska försöka förbättra snarast. Det ser jag fram emot att höra rapportering om. Det konstaterades på olika möten i kommunen igår att det är sannolikt direktionen som inte gjort rätt vid flera tillfällen om jag tolkade det som sades rätt.
Det viktiga IDHA-systemet som leddes av ITSAM och som redan kostat mer pengar än budgeterat är ett annat sorgebarn som jag hade förväntat mig mycket av för att hanteringen av dokument skulle bli bättre och effektivare i kommunen. Nu har det stoppats och tagits time out där vilket innebär försening för kommunens effektivitets- och förbättringsarbete.

Alberto som entledigats från VD-sysslan ska fortsätta med Vimmerby fiber och jag hoppas att effektiviteten för byalagens fibersatsningar går bra med Alberto Nevcoski och Annette Blomkvists hjälp.

måndag 16 september 2013

Härliga Höst är Här!

Nu ska vi snart kura skymning med en god bok, regn och rusk och de obligatoriska tända stearinljusen. MEN först några ord om gränsdragningsproblematik i Vimmerbys del av världen!

77 kronor kostar en enkel resa med tåg på cirka 14 mil söderut från Vimmerby till Kalmar. Knappt tio mil norrut till Linköping kostar cirka 125 kronor med reskassa och 166 kronor med betalning med kontokort på tåget. Detta är ologiskt för mig och orsaken lär vara en länsgräns. MEN olika länsgränser betyder olika rabatter på resor. Länsgränsen till Kronoberg ger en betydligt lägre taxa jämfört med resa över länsgränsen till Östergötland från Kalmar län.Karlmar Länstrafik skyller på Östgötatrafiken och att de är ovilliga att samarbeta.

Som Vimmerbybo tycker jag att det är orättvist!

Västervik och Vimmerby ska nu låta Sveriges Kommuner och Landsting utreda vad ett länsbyte skulle innebära för de norra kommunerna i Kalmar län. Resultatet ska presenteras på ett gemensamt möte mellan kommunstyrelserna i dessa båda kommuner. Det ska bli mycket intressant att närvara på det mötet och ställa frågor.

Länstrafiken är en viktig fråga vad gäller regionförstoringen. Snart måste vi få besked av regeringen vad det är för tidsplan och strategi som gäller för detta.

Småland och Östergötland  som en enad Östra Götalandsregion är det självklara önskemålet för en andlig östgöte som mig och röstade i kyrkovalet gjorde jag ju så klart igår. (vi tillhör ju Linköpings stift !)

söndag 15 september 2013

Söndagsfest

Vilodagen börjar med en titt på underbara Trädgårdsonsdag med Pernilla Månsson Colt. Programmet är som ett konstverk för mig med musik, odling och mat i en sagolik kombination. Tack för att det finns möjlighet att se det i efterhand på SVT play.

Idag ska vi ha raggmunksgille med fläsk över öppen eld med bästa familjen Edlund från Björnö. Hoppas att regnet inte påverkar vår samvaro vid sjön men den ingrediensen behövs ju för torrt är det och svamp vill vi ha och då behövs regn i stora mängder snarast.

Ha en fin söndag alla bloggläsare som bara blir fler och fler. Välkomna ni som nyligen börjat läsa mina ord och hör gärna av er med kommentarer eller mejl till ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

lördag 14 september 2013

ITSAM del 1

Läser att Alberto Nevcovski som är entlidigad VD på ITSAM kört 920 mil dvs 30 mil per dag privata mil i augusti förra året. Det låter inte klimatsmart direkt. Jag undrar om det stämmer att bensinen är fri och fria privata mil är tillåtet.

Jag har själv kört förmånsbil i min tjänst på LRF men bränslet betalade jag själv och så fick jag 9.50 i ersättning per körda tjänstemil för att den bränslekostnaden skulle betalas av arbetsgivaren. De privata milens bränsle betalade jag givetvis själv,

Reglerna för förmånsbil bygger på att man inte har alltför många privata mil i förhållande till tjänstemil så det hela verkar så märkligt tycker jag. En tjänsteman hade 2606 mil totalt och 1893 mil av dessa var privata. Den personens bilkonto måste vara ett stort minus på och frågan är om man ska ha rätt att ta ut förmånsbil om man har så få mil i tjänsten?

LRFs regler bygger på att man har många tjänsteresor för att man ska få ha förmånsbil. Det anser jag är förnuftigt. Annars är risken att man väljer bilen framför tåget för att få mil i sin bil och det anser jag är helt "bortitok" . Vad tycker du?

Likväl har ITSAM tackat nej till att delta i flera möten med byalag i Vimmerby trots att de har uppgiften att hjälpa dessa att bygga fiber. Skäl som har angetts är att byalaget som nekats besök är alltför tidiga i sin process...Frågan är vem som ska hjälpa byalagen att komma igång med fiberbygge i Vimmerby. Djursdalas fiberförening valde att söka länsstyelsemedel utan att ange att de ville ansluta till Vmmerby fiber på grund av att ITSAM inte levererade de underlag som krävdes för ansökan i tid. Olyckligt när Vimmerby kommun kommer att bygga stamledning som går genom Djursdala och finansieringen bygger på att många Djursdalabor ansluter sig. Troligen finns det chans till att det sker så men då måste länsstyrelsens beslut ändras och sådant brukar bli lite struligt och ta tid. Det är alltid bra att göra rätt från början när man har med myndigheter att göra är min erfarenhet.

Min misstänksamhet mot ITSAM har besannats och jag är glad för att Anna Svensson och jag har ställt frågor i samband med kommunfullmäktiges beslut om att gå med i ITSAM och att bevilja borgen för ITSAM utan fullödiga underlag vad de skulle ha pengar till. Vi var dock rätt ensamma om våra farhågor och fick egentligen inga vettiga svar mer än att kommunalrådet tyckte att vi skulle lita på kommunalförbundet som nu är vår IT-avdelning.

Nu ska det granskas och undersökas och det är bra för ett samarbete mellan kommuner om IT verkar kunna vara effektivt men dessa nyheter om ITSAMs bilförmåner mm stinker tycker jag.

Hur stor är chansen att Hultsfred går med i ITSAM nu? Vår samverkan inom Miljö och bygg skulle behöva gemensamma IT-system. Känns som att den möjligheten ligger långt i fjärran.

fredag 13 september 2013

Asfalt och betong!

Jag var på invigningen av Ölands skördefest för några år sedan och då fick man gjuta betonghäckar i ett av Cementas tält! Riktigt trevligt resultat att använda som bokstöd eller installation i trädgården. Man har ju träffat en och annan variant av betonghäckar i sin dar men dessa är rätt dekorativa i all sin nakenhet. Snart dags att ta in dem så de inte fryser om rumpan ! Även chokladblomman som doftar kakao ska snart in och jag ska göra ett försök att övervintra den fast det sägs att det är svårt att lyckas med det.

På tal om betong så ligger asfalt nära till hands och jag fick höra en plan för Källängsparken att lägga röd asfalt där! Vad tycker Du om det? Det påstods att det är snyggt mot de gröna gräsmattorna. Finns det någon som har sett detta in real life? Berätta och/eller skicka bilder om ni vill!

Tacka vettja charmiga grusgångar i original tills något annat bevisats.

Tillgänglighetsrådet

Jag är ersättare och fick möjligheten att delta som ordinarie ledamot på dagens möte med tillgänglighetsrådet i Vimmerby. Vi fick information om parterningprojektet kring Vård och omsorgsboendet som kommunen och Skanska bygger just nu och nu är det skarpt läge och många frågor måste lösas efterhand. Vilka växtval utifrån allergi ska väljas, system för dörröppning, fönsterlås osv. Det valdes en referensgrupp som Anita Milered ska bolla frågor med. Hon är projektledare från socialnämnden för bygget. Skanska har stor vana vid partnering medan Vimmerby saknar vana så här krävs det kontrollfrågor för att inte byggherren ska leva upp till kvarterets namn. "SKINNAREN" heter kvarteret! Sveriges bästa äldreboende ska byggas men det är det många som har gjort om man googlar men det kanske är färskvara att få den utmärkelsen?
http://www.aretsbygge.se/nominerade/partnering-gav-passivhus-som-saljer-sig-__22
http://urkraft.com/files/34_referensprojekt_niklasberg.pdf

torsdag 12 september 2013

Många bäckar små...

Inte en enda kilowattimme levererad från OKG:s tre reaktorer under onsdagen kan vi läsa. Trots höstväder kunde Tomas Holgerssons solceller leverera in ett överskott på 4 kwh  till nätet. Ingen stor mängd och ingen stor nyhet, men lite kul, tycker jag. 

Men framförallt kan den förnybara småskaliga solelen ge den enskilde en lönsam affär och samhället stora miljövinster.

onsdag 11 september 2013

ITSAMs ledningsproblem

Jag läser och förfäras av att allt inte verkar stå rätt till i ITSAMs ledning. Hoppas verkligen att direktionen kan vara tydlig och få ordning på saker och ting och att allt kan förklaras.

Fokus för ITSAM måste vara verkstad och att leverera nytta för medlemskommunerna. Förtal och rykten tarvar altför mycket negativ energi som gör arbetet mindre effektivt. Någon hade sagt upp sig igår enligt Vimmerby tidning. Vad är det som händer i ITSAM ? Växtvärk? Ledare blir man för att man får förtroende. Saknas det är det svårt att leda!

tisdag 10 september 2013

Riksbyggen och Högsby

Högsby kommun satsar på att låta Riksbyggen köpa ett par äldreboenden och att det ska inrymmas en familjecentral i samband med köpet.

Flera politiker i Vimmerby har drivit frågan om familjecentral bland annat Magnus Danlid, Gudrun Brunegård och Elisabeth Lago Nilsson. Högsbys metod kanske kan tillämpas även i Vimmerby men jag skulle vilja studera upplägget lite noggrannare och avser att göra det i närtid.

I dagens Vimmerby tidning fanns mycket intressant att läsa. Bland annat en artikel om härskarteknik som jag fann spännande att läsa. Det har skrivits en bok i ämnet och den ska jag läsa så att jag kan identifera när jag blir utsatt eller utsätter andra. Finns nog mycket som sker omedevetet i detta sammanhang.

Till sist vill jag gratuelera Norge till den andra statsministern som är kvinna. Grattis Erna Solberg och lycka till! När får vi vår första kvinna som statsminister i Sverige? På tioårsdagen av mordet på Anna Linhs blir det extra tydligt att en kvinna står långt från statsministerposten i vårt land. Anna Lindh var den politiker som jag tror haft störst chans att nå den posten och samtidigt vara kvinna, mor och människa. 

måndag 9 september 2013

Bloggvärlden i Vimmerby mm!

Vi är i alla fall sju personer som jag vet bloggar i Vimmerby och som jag läser regelbundet:

Dessa är

Carolina Leijjonram som skriver om sitt jobb som kommunchef i Vimmerby

Micael Glennfalk som skriver om sitt jobb som kommunstyrelsens ordförande  i Vimmerby

Tomas Holgersson som skriver om sitt förtroendeuppdrag som Vimarhems ordförande.

Peter Högberg som är en av Socialdemokraternas bloggare inom Net Roots. Detta länkade inlägg föreslår Vimmerby som en reklamfri stad inom satsningen Vackra Vimmerby!

Peter Fjällgård från Rumskulla som beskriver olika förbättringsförslag inom exempelvis äldreomsorgen där han arbetar mm.

Eva Svensson i Frödinge som är centerpartist och landsbygdsvän, arbetar på den regionala delen av Hela Sverige ska leva.

 Och så bloggar ju jag varje dag! Under den senaste tremånadersperioden är jag den som gjort 26e flest blogginlägg av alla Sveriges bloggare som är länkade till POLITOMETERN.

Men det finns plats för fler bloggare i Vimmerby...

Facebook och twitter samt Instagram mm är andra platser på nätet där det bedrivs kommunikation!

Vill man följa vad som händer i Vimmerby kan man ju kolla in Vimmerby Tidning på nätet eller i tryckt form !

Nordöstran är en annan webtidning som även finns i tryckt form som gratistidning.

Och så har vi ju prisbelönta FRIZON

Se möjligheter!

"Monday morning, knitting ears of gold" har BONO i U2 sagt så poetiskt och visst är det härligt med en ny vecka full av möjligheter!

Denna vecka blir det Kalmar och invigning av Nöbble gård som Framtidsföretag inom energi på onsdag. Lennart Svenzens gård som även är med i Sveriges skönaste gårdar är utsedd till studiebesöksgård inom energieffektivisering och energiproduktion som en av 25 gårdar i hela Sverige. Välförtjänt och intressant ska det bli. Idag ska vi skriva pressinbjudan och vi hoppas givetvis att många kommer och delar denna händelse med oss i LRF Sydost. Varmt välkomna klockan nio! LRF bjder på kaffe och fralla!

På torsdag blir det en Stockholmsresa och ett intressant möte där!

Och sedan är det snart helg igen och familjen Edlund från Björnö ska komma på raggmunksbuffé hos oss. Det ska bli skoj med fläsk och rårörda lingon till. Kankse blir det utomhusmatlagning på murikkan, vi får se!

I veckan ska vi också hinna med förnomineringen som ska vara klar den 15 september så på onsdag kväll ska det kreeras fram namn och kandidater. Skoj och intressant!

Ha en fin vecka alla!

Hittade en bra site med frågor och svar om energieffektivisering även om avsändaren är ett större elbolag så var svaren bra tycker jag: http://www.eon.se/foretagskund/Energieffektivisering/Lantbruk/Chatt/

söndag 8 september 2013

Förnominering i Vimmerby på onsdag!

Vi har kretsmöte i Sveasalen på onsdag kväll. Varmt välkomna alla! Nu ska vi förnominera till våra listor till valen om ett år. Kommunfullmäktige , landstingsfullmäktige och riksdagen. Vilken lista vill Du vara med på eller känner du någon som du skulle vilja ha med på någon av våra listor?

Viktigt med stabilitet och samtidigt viktigt med nya namn som skapar förnyelse och nytänkande.

Vill du vara med och påverka? Kom med i Sveriges öppnaste parti och delta i vår öppna förnominering till listorna . Läs mer på vår hemsida.

På onsdag deltar Miklos Hathazi och han kommer att berätta om det nya omsorgsboendet som byggs vid Cirkusplatsen i Vimmerby. Regina Laine från Västervik som är ny planarkitekt i Vimmerby kommer också och hon ska berätta om den fördjupade översiktsplan som hon ska vara projektledare för och som ska gälla tätorten.

En viktig fråga för Centerpartiet är hur de lokala utvecklingsplaner som SV tagit fram med hjälp av LEADER pengar ska införlivas i kommunens plandokument. Många viktiga möten har ägt rum och projektledare Ingrid Blanck lämnar snart sin slutrapport och sin tjänst i Vimmerby.

Långsiktig planering är oerhört viktigt och förankring bland medborgarna för den nya planen är avgörande för att planen ska få genomslag och förverkligas. Ska bli spännande att höra hur arbetet ska gå till då det hela är försenat. En ny ÖP ska göras varje mandatperiod och den senaste är från 2007 så det är hög tid att ta fram denna nya ÖP.

Mycket av det som står i ÖP 2007 är inaktuellt och en hel del har hänt som tarvar en ny ÖP-process. Visionsdokumentet ska samspela med ÖP men hur har vi inte fått klart för oss. Landsbygdsberedningen är tillsatt i Vimmerby men ännu finns inget inbokat möte. Jag väntar ivrigt på det första mötet. Beredningen leds av Sören Sjöholm och nu tycker jag att det är dags att börja arbetet med att ta fram ett landsbygspolitiskt program för Vimmerby kommun. Västervik har en landsbygdsutvecklare anställd på heltid och Lotti Jilsmos arbete skulle vi kunna studera för att få inspiration . De har ett modernt sätt att arbeta med landsbygdsfrågor i Västervik !

lördag 7 september 2013

Markkarteringar måste göras grundligt!

Stora byggen kräver noggranna förberedelser ! Omsorgsboendets projektering  (vad det nu ska heta?Namnförslagen Solrosen och Regnbågen var visst inte beslutade ännu..trots Vimmerby tidnings artikel om detta) har varit en lång och krokig resa. Först skulle det byggas på två platser där Karlberstomten var den ena. Sedan togs beslut om att bygga på Cirkusplatsen trots att många höjde ett varningens finger om att det är ett gammalt kärr där. Sevefalk tyckte i tidningen att det skulle byggas mittemot Vimarskolan / Bowlinghallen i den nu igenväxande betesmarken som är utsedd till kommunens kulturreservat. En förutsättning för det är betande mular och sedan min far slutade arrendera denna betesmark så har den snabbt "slyat" igen.

Markundersökningar visade att det går utmärkt att bygga 120 lägenheter på Cirkusplatsen . Nu visar det sig att markundersökningarna inte borrat tillräckligt djupt. Är det fel på beställningen eller på utförandet av markundersökningarna ? Det lär bli en rejäl tvist om detta och kvar står vi skattebetalare och fritidspolitiker och undrar vad det är som händer i Vimmerby ? Har det gått troll i Vimmerbys byggprojekteringar? Mitt i allt detta diskuteras nästa bygge och det är ett nytt trygghetsboende eller en tillbyggnad av Granen? 
Vad tycker du som läser denna blogg om Vimmerbys byggen? Demokrati , lyhördhet och saklig debatt är guld, tycker jag. Stora beslut kräver professionella underlag och hela processerna kring stora byggen måste därför få ta den tid som krävs för att slutresultatet ska bli så kostnadseffektivt användande av skattemedel som möjligt. 

fredag 6 september 2013

Demokratifrågan och hur världen styrs?

Jag funderar just nu på innebörden av ordet demokrati och demokratins betydelse på alla nivåer.

Ibland känns den så tidskrävande och energikrävande att man nästan ger upp. Tankar tar tid och stora beslut måste bygga på professionella underlag med flera olika aspekter för att fritidspolitiker ska kunna fatta de bästa besluten för så många som möjligt .

Det är märkligt att världen styrs av så lite visdom läste jag i en bok av Astrid Lindgren där hon citerat någon som uttryckt sig uppgivet på det sättet. Styrs världen med för lite visdom? Vilka är i så fall skälen till det? Makt? Egenintresse? Girighet? Relationer? Spekulationer? Fördomar? Rykten? Prestige? Ovilja?

Inte vet jag men det oroar mig på djupet det jag ser och hör just nu på olika nivåer i maktens korridorer!

Jag måste lyfta blicken? Hur ska det gå med Syrien och dess befolkning?

Kommer man att lyssna på FN? Finns det en politisk och demokratisk lösning i sikte? Hur påverkar sociala medier?

Slutligen demokratins kärna: "Jag håller inte med dig men jag kan ge mitt liv för att du ska få uttrycka det du tycker! "

torsdag 5 september 2013

Landsbygdspolitik nationellt och lokalt?

http://www.centerpartiet.se/Nyheter/Arkiv-2013/Fem-miljarder-till-landsbygdsprogrammet/

Här kan ni läsa vad Centerpartiet i motvind inom landsbygdspolitiken i alliansregeringen ändå lyckades förhandla sig till. Trots allt bra jobbat! 1,3 miloner är mer än inget men långt mindre än 500 miljoner som måmga hade önskat.

LRF har drivit en sådan kampanj och här är Helena Jonssons kloka kommentarer.

http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Pressmeddelanden/2013/LRF-kommenterar-regeringens-besked-om-Landsbygdsprogrammet

Och här kan Du även höra Helena Jonsson tala. Bredbandspengar bör lyftas ur strukturfonderna anser hon och jag instämmer. Jag tycker även att det borde komma infrastrukturpengar till denna typen av vägar i samhället.

I de regionala trafikpengarna finns inga digitala vägar! Är det inte snart dags att fundera över hur satsningar på bredband kan minska landets fossildrivna transporter? Och att satsningar på stora vägar ibland skulle kunna satsas på bredband. Hallandsåsen är ju en sådan satsnng tycker jag. 20 miljarder hade kunnat satsas på bredband istället för tågtunnlar som skapar 8 minuters kortare restid mellan Göteborg och Malmö. Undrar hur ofa jag som bor i östra Sverige kommer att nyttja den satsningen?

Nu väntar jag ivrigt på första mötet i Landsbygdsberedningen i Vimmerby...men än har vi inte kallats till möte!

Hur ska man veta att tåget går till Vimmerby

Nu ska jag åka till Vimmerby och jag undrar hur en utländsk besökare tänker när hen letar efter rätt tåg till Vimmerby . Kan det vara något för destinationsutvecklingsgruppen ? Och nu ropades tåget ut i högtalarna och inget Vimmerby nämndes...

Klimatarbete

Läser om Västerviks möte med klimatkomissionen i dagens Vimmerby tidning och beklagar att man valt att inte skriva om Vimmerbys motsvarande möte i måndags. Landshövding Stefan Carlsson skulle ha varit med även i Vimmerby men hade förhinder. Är det skälet till att Vimmerby tidning väljer att inte rapportera om Vimmerbys välbesökta möte i plenisalen. Vi var många som spelade in goda förslag och handlingskraftiga satsningar som Vimmerby skulle kunna genomföra i samklang med näringslivet. Själv hoppas jag att biogasfrågorna nu aktualiseras med tanke på att bygget av nytt kraftvärmeverk innebär att biogasen som rfan produceras i stor mängd måste få ny användning. Som jag ser det är fordonsbränsle det bästa alternativet men det kommer att krävs samverkan och klok affärsstrategi. 
Snabbladdstolpar föreslogs också och Regionförbundet fick ett önskemål om att ta fram en regional strategi för att hitta optimal placering , finansiering och tidsplan. Det behövs för att kommunerna ska göra rätt satsning och bilpooler skulle kunna stötta denna utveckling. Kalmar kommun har ett perfekt upplägg för det. 


Kalmar idag och lilla alliansgruppen

Uppe före tupparna idag (de har inte börjat gala ännu) för att hinna med ett möte efter jobb i Kalmar med lilla alliansgruppen. Flera viktiga frågor ska diskuteras och det ska bli intressant tycker jag.

Momsfrågor i samband med byggnationer är intressant och här behöver jag hjälp med att få information om vilka regler som gäller för olika typer av byggnationer och när man får eller inte får dra av momsen. Den frågan kan betyda en hel del för kommunen som just nu planerar flera byggnationer.

onsdag 4 september 2013

Fyrfackskärlssystemet är nu på G !

Högsby kommunfullmäktige har nu beslutat att införa fyrfackskärlsystemet så nu har alla tre kommunernas fullmäktige sagt ja. (Vimmerby, Hultsfred och Högsby)

Nu återstår att arbeta med detaljerna och diskutera hur upphandling och införandet ska ske. Kommunikationen och att införa etappvis är framgångsfaktorer då denna förändring är en stor omställning för många medborgare.

Min frisör undrade idag varför det är så stort motstånd och vi resonerade bland annat om att en del personer argumenterar att vi inte bör anstränga oss mer för en bättre miljö om andra länder inte gör det. Vi konstaterade att det är en verklig anledning att i så fall gå före och arbeta för att fler gör mer för en hållbar utveckling. MEN självklart ska allas oro och frågor behandlas med respekt och det är viktigt att alla frågor diskuteras grundligt då  de den nya sophanteringen innebär en en stor förändring för de som väljer att gå med i det nya systemet med fastighetsnära förpackningsinsamling. Många räds de stora kärlen och det kan jag förstå och jag hoppas att det ändå går att lösa praktiskt för de som vill gå med. Väljer man att inte gå med utan fortsätta att sortera vid återvinningsstationerna så är det fullt möjligt. Kommunen kommer dock att troligen prioritera fyrfackskärlssystemet i taxesystemet då det ger bäst möjligheter till att öka förpackningsinsamlandet.

En annna fördel med att vi inför detta system är att kommunen kan sälja återvunnet material till den som betalar bäst och därigenom på sikt lägre kostnader för medborgarna. Väljer man egen kompost och egen sortering finns möjligheten att dela sopkärl med sin granne för att hålla nere kostnaden.

Daniel Johansson är ansvarig tjänsteman och han och hans medarbetare svarar på allas frågor via telefon eller i samband med besök på Vimmerby återvinningscentral.
Självklart är ni välkomna att ringa mig eller någon annan i den politiska styrgruppen för ny renhållningsplan. Från Vimmerby kommun är det undertecknad, Göran Gustafsson, Kenneth Karlsson , Bo Svensson, LarsInge Green och Kenneth Björklund.
 
Till sist: "Om du tror att du inte har nåt med jordens problem att göra, 
då är du ett av dem." 

tisdag 3 september 2013

Sommartorget är slut för iår!

Lunch på Bakfickan idag. Solen flödar över det vackra torget som nu får höstskrud. Men idag är det sommarsoligt! Många njuter och uträttar lunchärenden eller bara är! Jag laddar batterierna med sol för att orka mörkret för snart är det dags att kura skymning på allvar.

Jag har underhållning på torget där sommarens restaurang nu lastas av skickliga personer ! Precision krävs för lyftet av den halva boden. Nu tillbaka till KS och en utbildning om förändringar i konkurrenslagstiftningen. Vad får en kommun göra utanför den kommunala kompetensen utan att riskera osund konkurrens med det privata näringslivet? En viktig men ack så svår fråga. Vi resonerade om kommunen får driva nattcafe vid torget eller erbjuda fiberuppkoppling till företag i grannkommunen som principiella exempel.

KS idag, demokrati och ansvar ?

Hela dagen idag ska ägnas åt kommunstyrelsens sammanträde. Som vanligt är det många ärenden på dagordningen.

Hoppas att det inte blir alltför långa diskussioner om små frågor då de stora budgetpåverkande frågorna ibland ägnas alltför liten debatt anser jag. Demokrati innebär stora möjligheter till att bryta tankar före beslut och det kan ibland uppfattas som långsamma kvarnar som snurrar. Själv vill jag att stora beslut ska diskuteras noggrant utifrån tjänstemännens professionella underlag med noggranna beräkningar och olika alternativ för oss politiker att ta ställning till.

Fiberfrågan är uppe på agendan igen då ITSAM kallade arbetsgruppen till möte igår. Diskussioner om vilka som har rätt till den lägre anslutningsavgiften och vad som gäller för att den fasta nätavgiften inte ska tas ut diskuterades igår. Vem tar besluten om dessa frågeställningar och när? Arbetsgruppen är ju bara en beredning till KS så dessa ärenden måste väl upp på KS då de har stor budgetpåverkan på fiberbudgeten som KF beslutat om.

Vem tar ansvar för att tagna beslut i KF följs och vem tar ansvar för att det tas erforderliga kompletterande beslut när budgetpåverkande åtgärder har effekter som kräver nya beslut?

måndag 2 september 2013

Det handlar om vad vi gör , inte vad vi säger...

Det är skälet till at vi har solpaneler på taket, biogasbil och vindkraftsandelar till vår hushållsel och jag är sugen på solpaneler och därdför ska vi starta en affärsutvecklingsgrupp med syftet att göra en större upphandling av solelpaneler. Varför skulle inte det offentliga och det privata tillsammans med förenngarna i Vimmerby kunna göra en gemensam upphandling av solelpaneler för att få ett bra pris.

Jag rekomenderar Johan Ehrenborgs krönika för han visar genom handling och affärssinne att det går att göra lönsamma förnybara energiaffärer.http://dagens.etc.se/kronika/nu-startar-vi-etc-el-20

More Biogas Småland AB bygger också sin affärsidé på det förnybara. Läs mer :  http://www.lrf.se/Medlem/Regioner/Sydost/Nyheter1/Lantbrukare-forverkligar-satsning-pa-biogas/

OCH nu när vi haft klimatdialog och inspirerats att bli handlingskraftiga i Vimmerby vad gäller klimatarbete så är det bara att skrida till verket och fokusera:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/6993/Strategi%20f%c3%b6r%20energieffektivisering%20i%20Vimmerby%20kommun_110329.pdf

Och om någon letar efter komunens handlingsplan för energieffektivisering så finns den ovan:

Och snart kan vi göra en uppföljning av målen för 2014:

3.1 Byggnader

Mål till år 2014
Energianvändningen till uppvärmning av värme och varmvatten (avseende fjärrvärme och olja) i kommunens fastighetsbestånd ska minska med 8 % jäm-fört med 2009 (kWh/m


Elanvändningen i kommunens fastighetsbestånd ska minska med 5 % jämfört med 2009 (kWh/m

Energianvändningen till uppvärmning av värme och varmvatten i Vimarhem ABs fastighetsbestånd ska minska med 5 % jämfört med 2009 (kWh/m


Omräknat till MWh betyder målen ovan 2 000 MWh/år, vilket motsvarar 5 % av den energi som används för kommunens och kommunens helägda bolag år 2009.

Publikrekord på ALV iår!

Läser på Facebook att Astrid Lindgrens värld ökat sitt besöksantal iår med 7% dvs drygt 28000 fler besökare och Mikael Ahlerup tackar de 460 anställda för ett gott värv. Vimmerbyborna uppskattar denna expansion och gratulerar till att köerna på Lundgatan i princip flutit smärtfritt tack vare många filer in på parkeringen.
Nu ser vi framåt och hoppas att VEMAB kan komma tillrätta med luktproblemen så att besökarna inte räds för att komma tillbaka.

Vad blir nästa steg för ALV? Ska bli spännande att se!

GRATTIS ALV å TACK för den glada nyheten att ni attraherat så många och nöjda besökare. Vi ser och hör många besökare som gör vågen när de besökt parken. ALV är en framtidssaga som bekräftar betydelsen av ett gott ledarskap.

Klimatsamtal både här och där!

Läser i DN idag att Obama och Reinfeldt ska prata klimat och det ska minsann vi också göra i lilla Vimmerby. I barnens stad tar vi klimatet på allvar för att trygga barnens framtid. Det finns många bevis för att vi lever ohållbart på Tellus i den rika delen av världen i alla fall. Vi släpper ut alldeles för mycket klimatgaser per capita i USA och Sverige så jag förstår definitivt varför det ska samtalas på hög nivå om klimatet. Det jag inte greppar är varför Reinfeldt och Moderaterna inte sätter ett högre mål för Sveriges förnybara energiproduktion. 50% 2020 är redan uppnått och vi är många som anser att det borde vara rimligt med ett mål på 70%förnybart 2020. Den stora utmaningen blir fordonsbränsle till transporter. MEN vi märker nu för första gången på årtionden av att resandet i bil minskar. Tänk om det är så att fler åker kollektivt och /eller arbetar mer på distans vi webmöten, telefonmöten och mejl. Jag kan av egen erfarenhet intyga att det fungerar ypperligt då min kontorsplats numera tyvärr befinner sig i Kalmar så har jag valt att i samråd med min arbetsgivare sitta hemifrån och arbeta tre dagar per vecka. Bra internetuppkoppling och mobiltäckning är en förutsättning men finns bara de två delarna på plats så är det fullt möjligt att arbeta mycket effektivt hemifrån.

Kanske ska distansarbete testas oftare för klimatets och landsbygdens överlevnad? Vad tycker du? Ungdomar väljer oftare att avstå från att ta körkort då de som bor i städer inte alltid har ett stort behov av eget körkort. Där finns ju tunnelbana, bussar och pendeltåg. En kraftig dator står före körkortet på önskelistan för många och man kan reflektera över hur det påverkar samhällsbygget tycker jag. Utarmas landsbygden om färre väljer att ta körkort? Hur påverkas klimatet om fler och fler väljer staden som bostadsort ? Hur påverkas vår självförsörjningsgrad av livsmedel om färre och färre bor och verkar på landsbygden. Jag vidhåller att vi måste ändra attityden till landsbygdsutveckling och prata mer om hur hela landet sk brukas och inte bara fundera över hur landsbygden ska överleva! Det finns mer kraft och företagsamhet kopplat till inställningen som Norge har dvs" hela landet ska brukas" (läs användas)

söndag 1 september 2013

Solelrapport augusti

Då antalet läsare av min blogg ökat i sommar så vill jag berätta för nytillkomna läsare att jag varje månad rapporterar solelsstatstik med tillhörande krönika av Tomas Holgersson i Tyrtorp, Frödinge, Vimmerby kommun. Han installerade solelpaneler i slutet av förra året. Hans månatliga och mycket åskådliga diagram informerar tillsammans med krönikan om hur småskalig solelproduktion fungerar i praktiken. Tack Tomas för att Du vill dela dina erfarenheter här.Nära ögat

Min karriär som ”solelsexpert” höll på att få en allvarlig knäck i augusti. I min förra rapport skrev jag tvärsäkert att augusti eller september inte skulle kunna slå maj som årets bästa solelsmånad. Men augusti blev en ovanligt solig månad och elproduktionen från mina solceller följaktligen mycket bra. 614 kilowattimmar blev det, 60 mindre än i maj och även sämre än juni (654) och juli (656), men ändå ovanligt bra. Som ni kan se i diagrammet är värdena för de senaste fem månaderna nästan identiska, en överrakning för mig.

Även om jag med nöd och näppe klarade mig från att ge fel information finns det andra som lyckas ”bättre” i det avseendet. I en faktaruta i tidningen häromdagen kunde man läsa om varma sommardagar som varande bra för solel, ni som följt mina skriverier vet att det är LJUSET som ger elen, inte värmen. En solig och kall marsdag är betydligt bättre än en varm mulen sommardag, den kanske inte ens behöver vara mulen för att överträffas av marsdagen. Värme sänker kapaciteten på solcellerna.

Sedan sist har jag fått avräkning för min sålda el för en längre period. Nordpools spotpris har i sommar varit tio - femton öre högre än för ett år sedan och jag fick 30.9 öre per kwh plus 5,5 öre för den så kallade nätnyttan, en ersättning för att e.on får mindre förluster i sina nät när jag producerar min egen el. Totalt 36.4 öre att jämföra med 44.2 öre för den el jag köper. Tyvärr tillkommer det energiskatt och överföring på det senare priset, att sälja överskottsel är en dålig affär, att använda elen själv är en god affär.

Tomas Holgersson
 

Klimatdialogdag i Vimmerby imorgon!

En spännande måndag lär det bli...

Först klimatdialog med Klimatkomissionen och med tanke på hur den blev i Hultsfred så har jag höga förväntningar på Vimmerbys verision. Klart är att den troligtvis blir helt annorlunda. Jag hoppas att solelen , snabbladdstolpar och fordonsgas kommer att dikuteras intensivt.

Här http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/vatten-o-avlopp/biogas kan alla som vill förbereda sig på biogasdiskussionerna förbereda sig då det gjorts en utredning av WSP om olika möjliga alternativ och affärsmöjligheter. Två givna förutsättningar för biogasens affärsutveckling i Vimmerby är att när KRAFTVÄRMEVERKET på Tallholmen är byggt så måste man göra något annat av de 6 GWh biogas som produceras i reningsverket än att elda den i fjärrvärmen. Den andra givna förutsättningen är att KLT aviserat ett behov av att tanka bussar  med cirka 7 GWH år 2017 om bussupphandlingen går som den ska.

Den tredje är att det vore roligt om Hultsfred och Vimmerby kommuner kunde inviga fordonsgasmackar i sina kommuner senast år 2017 eftersom många boende och besökare sannolikt kommer att efterfråga den möjligheten. Jag smålog igår när jag såg Västerviks kommuns biogasbil utanför hotell Carl den nionde och tänkte att den bilen vore ju bra att kunna tanka i Vimmerby.

Energimängden i 6 GWh biogas motsvarar 6 miljoner liter diesel så det är en betydande mängd diesel som redan idag skulle kunna ersättas med klimatsmart biogas i olika fordon. Sopbilar är perfekt att driva med fordonsgas...till exempel...

Och sedan är det inbjudet till fibermöte med fiberarbetsgruppen i kommunen...det blir intressant att få höra hur fibern mellan Horn och Vimmerby planeras att byggas som kommunfullmäktige har beslutat då den är avgörande för ITSAMs arbete i Vimmerby kommuns stadshus. Är den redan byggd kanske? Den ska iaf vara klar i höst om jag förstått det hela rätt. Frågan är vilken sida av Krön som den ska dras ?