torsdag 31 mars 2011

Biogaspotential?

Vimmerby har stora möjligheter för fordonsgas. Åbro, Arla och Frödinge mejeri har tillsammans med lantbruket stora mängder substrat som kan rötas och sedan uppgraders tillsammans med den kommunala gasen från reningsverket. Den kan sedan flakas till andra orter eller säljas på plats i en tankstation vid reningsverket eller vid Södra Näs. Ägaren av macken bör vara en aktör som kan biogas och har erfarenhet och kunskap om gasmackar och kortläsare. Svensk biogas eller Svensk fordonsgas är aktörer som är intressanta för detta eller varför inte E on. Dessa tre stora aktörer kan detta och då vi har en potential för produktion av biogas så bör det vara stora möjligheter för affärsutveckling på detta område i just Vimmerby. Snart kan vi även sortera ut hushållsavfallets organsika del och samröta med slammet i reningsverket. Ett problem kan där vara avsättning av rötresten/biogödseln och spårbarheten av densamma så att man har en spårbarhet. Energiskogsgödsling kan vara en möjlighet. Framtiden kommer att kräva satsningar på detta. Varför inte börja idag?

fredag 25 mars 2011

Kommunchefen: Just nu har jag fullt fokus på lönesamtal med förv...

Kommunchefen: Just nu har jag fullt fokus på lönesamtal med förv...: "Just nu har jag fullt fokus på lönesamtal med förvaltningschefer och avdelningschefer. Jag har nu varit anställd i Vimmerby kommun i et..."

Teamutveckling hela dagen

Givande att återigen nosa lite på vem man är och hur man bättre ska förstå sina medmänniskor.

Maria Öhrström på Kulan Kompetens från Täby har haft en heldag utifrån ett personlighetstest som alla gjort. Mycket intressant att lära sig mer om hur just vår grupp skall utvecklas utifrån våra personligehter. Styrkor och svagheter måste utnyttjas på bästa sätt.

Kan inte låta bli att reflektera en del över drivkrafter och grupper inom Vimmerbys kommunpolitik. KS och KF. Spännande grupper men ack så obekanta individer. Det kommer att ta tid att hitta tillhöra-fasen i KS, det är helt klart. För det krävs en ledare som vill att alla skall vara med i besluten och det har vi inte i Vimmerby tyvärr. Bäst beslut är nog att slippa votering, att besluten är så väl förberedaa och förankrade att alla kan stå bakom. Vimmerbys bästa och inte för mycket ideologi är min vision.

Är lite orolig för att dialogdagarna blir mer eller mindre meningslösa. Vi i KS har inte fått något innehåll ännu och jag vill inte sitta och känna mig ineffektiv i tre dagar. Dessa dialogdagar kräver minituös förberedelse även för oss ledamöter i KS, inte bara presidiet. Då behöver vi info om upplägg och syfte och mening med dessa tre dagar. Jag är ny och om jag förstått det hela rätt så är vi många nya i KS och då måste vi åtminstone försöka förnya och vara professionella när vi möter nämndernas sparförslag.

Centergruppen träffas för ett extra möte i helgen för det finns så många behov att diskutera olika frågor som dykt upp från moderathåll. Inte minst krisbudgeten och påståendet från KSO och kommunchef att vi i Vimmerby inte delar samma bilder. Är det så konstigt. Alla har vi inte bilden av KRIS och målet att bli A-kommun på ett år, eller att allt till varje pris bör privatiseras eller att kommunal skog nödvändigtvis i alla lägen bör säljas.

Det är många attityder och bilder som skall diskuteras i centergruppen. KUL ska det bli!

onsdag 23 mars 2011

Vårsolen genom egenodlade klorofyllsprängda persiljeblad!

Kära dottern har hjälpt mig fixa lite på bloggen. Vi valde en bild på den grönskande persiljan som vi sådde för några veckor sedan och som vi njuter av så ofta vi kan.

Våren och de gröna fingrarna börjar klia! Det ger förnybar energi på många sätt!

måndag 21 mars 2011

Alliansens budgetarbete under ledning av Moderaterna

Ikväll har vi haft livliga diskussioner om Moderaternas budgetdirektiv och KDs utspel i Vimmerby Tidning.

Konklusionen blev tillsättning av samarbetsgrupp med två deltagare från varje parti för att nå en Allians i balans med målet att på sikt få en budget i balans och en ekonomi och befolkning i balans för en hållbar utveckling i Vimmerby kommun.

Detta blir ett ansvar och en utmaning för alla allianspolitiker, inte minst för oss i KS. Uppgiften fortsätter imorgon kl. 8 med en heldagsövning. KS -möte där Anna och jag företräder Centerpartiet. Per Åke skall åka till LRFS regionstämma i Hovmantorp och mottaga utmärkelsen Silvernålen.

KD med Gudrun Brunegård i spetsen var mycket aktiva ikväll som ni som läser Vimmerby tidning kan förstå. Min politikerbrorsa som arbetar i Gislaveds kommun hälsade på i föräldrahemmet i helgen. Han brukar alltid lusläsa Vimmerby tidningar och han markerade att så splittrat har alliansen i hans kommun aldrig uppträtt. Många är nog förvånade och benägna att hålla med att det var ett märkligt och drastiskt utspel. Budgetdirektiven är till för att ge ramar åt nämnder för att de vid dialogdagarna i april skall beskriva konsekvenser och egna förslag till besparingar. Efter det blir den riktiga debatten om budgeten från Centerpartiets sida. Detta moderata utspel till budgetdirektiv får nog mest stå för M och deras förhastade krisbudget. Eftertanke och förslag till att vi ska arbeta med tvåårsbudget är ett förslag som diskuterades idag. Mycket tankvärt tycker jag.

Återkommer nog lite oftare framöver . Känns inspirerande när det händer lite och när det finns lite ideologi och politik med i debatten.

Centerpolitik skall presenteras både här och på Peter Fjällgårds blogg.

En sak jag redan nu kan bekräfta är att biogas till fordonsgas är en fråga som vi kommer att driva starkt. Nu finns det snart politisk majoritet för en affärsutveckling kring fordonsgas med extern aktör i Vimmerby. Energigas Sverige vill hjälpa till. Snart är det bara Vimmerby energi och Roger Carlsson och Mats Lennart som inte vill, och de är ju inte politiker utan tjänstemän och kommer förr eller senare att få bita i det sura äpplet och verkställa ett politiskt beslut om satsning på fordonsgas i Vimmerby. Jag har räknat ut att min milkostnad är 7 kronor och det kan inte många andra bränslen konkurrera med i dagsläget. Förnybar energi är framtidens melodi. Det svåraste är inte att få folk att nappa på nya idéer, det svåra är att få dem att överge de gamla idéerna. Gasbränsle och inte flytande fordonsbränsle. Självklart skall vi även ha elfordon men de skall inte drivas med biogasel. Ej heller kärnkraftsel utan biobränsleel och vind- och vattenkraftsel. Vi går även in i ett lågenergisamhälle där priserna kommer att tvinga oss att minska på utlandsresor, bilresor, elkonsumtion i hemmet osv. Omställningen kommer och den kommun som är mest förberedd vinner. Utsortering av hushållsavfall bör införas snarast så att vi kan utöka biogasproduktionen och få lönsamhet i en fordonsgasatsning i samverkan mellan kommun och externa aktörer i näringslivet.

tisdag 15 mars 2011

Kärnkraft?

Nej, kärnkraft ska vi inte ha. Det har jag sagt här förut och det säger jag igen. Jag håller fast vid att vi måste hålla fast vid stora satsningar på det förnybara och på energieffektivisering. Vad gör vi i Vimmerby? Vad gör vi i Stadshuset när vi nu vet hur mycket el som förbrukas per dag. Vad kan vi göra mer?

Hållbart är det inte någonstans men det finns många förbättringar som kan göras.

Nu ser vi med sorg i hjärtat , den stora tragedin i Japan. Här krävs handling och mod och satsningar på rätt häst!

Robert Pettersson i Linköping beskriver hur...