fredag 31 augusti 2018

Förbättra LSS NU!

Jag skriver idag tillsammans med Anna Nilsson i Kristianstad som är min kusin. Hon är 47 år och bor i egen lägenhet. Hon har tillgång till cirka 40 timmar siistanstimmar varje vecka eftersom hon har en CP-skada sedan födelsen. Den har gjort henne funktionshindrad och rullstolsbunden. MEN hon har ett aldrig sinande engagemang för att skapa bättre förutsättningar för alla som har funktionshinder. 

Hon sitter i styrelsen för det privata assistansföretag som hon har valt för sitt assistansbehov. Hon pratar med politiker och intresserade och har engagerat sig i Centerpartiet och driver assistansfrågorna där. 

Här kommer några av hennes förbättringsförslag för assistans. Vi vill lägga dessa förslag tillsammans och rikta dem till Lena Hallengren som är ansvarig minister för LSS. 

- man ska inte behöva vänta på stora utredningar om man får eller inte får assistans. Det händer att det kan ta ett halvår innan beslut fattas om assistans

-alla ska ha rätt till assistans utan att anhöriga ska behöva strida för den funktionshindrades rättigheter

- privata aktörer är bra och det behövs både kommunala och privata

- lägg inte ansvaret för kontakter med myndigheter mm kopplat till funktionshindret på anhöriga som är över 65 år. De personliga assistenterna ska ta det ansvaret.

- tillgång till assistans vid längre resor för att besöka vänner och släktingar. Annas 40 timmar assistans varje vecka försvinner snabbt vid en tre-dagarsresa så hennes förslag är att man ska ha rätt att söka utökad assistans för att kunna resa tillfälligt för att besöka vänner eller släktingar. 

- brukaren ska anställa sina personliga assistenter

- varför ska Anna med sin CP-skada få minskad assistans för att hon kämpar och är duktig och försöker klara sig själv

Vi tycker att alla ska lyssna mer på de som har kunskap och erfarenhet av assistans och förbättra LSS utifrån det. 

Vad anser du om våra förslag Lena Hallengren? Vad kan du som minister göra för att förbättra LSS? Vilka planer har du för det? 

Anna Nilsson (C) Kristianstad
Ingela Nilsson Nachtweij (C) riksdagskandidat Kalmar län
Annie Lööf och Anders W Jonsson skriver på DN debatt idag om hur de anser att LSS ska förbättras och att vi i Sverige har råd att ha en anständig assistans till de som behöver den.
https://www.dn.se/debatt/sverige-har-rad-att-starka-den-personliga-assistansen/

Turning 53

Jaha, idag påbörjas mitt 53e år eftersom jag föddes på Vimmerby sjukhus den 31 augusti 1966.

Mamma hade arbetat med sädesskörden och suttit på självbindaren. Då satte förlossningen igång och hon fick skyndsamt åka och föda sitt fjärde barn på fem år. Urban föddes i oktober 1961, Ann-Kristine i juni 1964, Evalena i september 1965 å så jag i augusti 1966. Det måste ha varit en intensiv tid att ha så många små barn samtidigt. En nyfödd, en ettåring, en tvååring och en femåring. I en arrendatorsbostad i Perstorp utan varmvatten och toalett inomhus. Tacksam för att mina föräldrar orkade ta hand om oss alla så bra när det nystartade lantbruket också krävde en hel del.

Det är många som kämpat hårt och som kämpar hårt för att livspusslet ska gå ihop.Småbarn, arbete, stress och så ska man vara snygg och framgångsrik och göra karriär. Hinna med allt med ett leende. Flänga från det ena till det andra och aldrig stanna upp och reflektera över det viktigaste i livet. Att ”Må bra” och ha goda relationer till nära och kära är det viktigaste av allt.

En valrörelse kan innebära att familjen och vännerna blir försummade. Håll ut , jag är snart tillbaka.

Idag är det 9 dagar och 15 timmar kvar tills vallokalerna öppnar. Ett värderingsval går av stapeln då och Du väljer vilka företrädare som Du vill ha.

Mycket valfläsk presenteras nu. Men vem tror Du på? Vilken politik vill du ha och vilka personer och vilken ideologi för Sverige, Kalmar län och Vimmerby framåt?

Lyssna noggrant, läs, värdera och gå till val och uttryck Din mening genom ett kryss på de som du anser bäst kan föra din talan. Valresultatet ligger sedan till grund för de uppgörelser om hur Sverige, Kalmar län och Vimmerby ska ledas 2019-2022. Jag hoppas på ett tydligt valresultat som ger ett besked om vad väljarna vill Framåt. Jag vet vad jag vill.

torsdag 30 augusti 2018

Företagarnas debatt i Vimmerby

Jag vill tacka arrangörerna för ett intressant upplägg och bra genomförande av den politiska debatten inför valet 2018.

Det var många bra frågor och besked som gavs till de som lyssnade på plats eller på webben. Under direktsändningen var det 300 som lyssnade vilket var bra enligt de som arbetade med sändningen.

Nu efteråt finns det säkert många som vill lyssna också

För er finns programmet inspelat här på Vimmerby tidnings hemsida. http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/live-vi-sander-stora-debatten-om5434339.aspxonsdag 29 augusti 2018

Jacob Käll skriver om m iljö och klimatarbete

En del menar att det är att knipa billiga politiska poäng att lyfta miljö- och klimatfrågorna nu när vi haft en av de mest extrema somrarna någonsin i Sverige och Vimmerby. Med långvarig hetta som sen följts av åskväder och översvämningar.
Jag menar att vi borde ha lyft frågorna långt tidigare. Inte för att i första hand rädda världen utan för att det faktiskt är smart och lönsamt att se på frågorna ur ett rent vimmerbyperspektiv.
Naturskyddsföreningen hade nyligen ett seminarium för förskolepersonal och politiker med kemisten Therese Birath.
Hon talade om vikten av att minimera risken för att utsätta våra yngsta barn för de kemikalier som finns i plasterleksaker, elektronikutrustning med mera. Samma saker som vi utsätts för i våra hem. Vetenskapen kan visa på hormonstörningar och nedsatt fertilitet hos oss människor till följd av detta. Vi har många förskolepedagoger i kommunen som är mycket medvetna om frågorna och gör insatser för att rensa ut kemikaliebelastade leksaker och material i sin förskola. Men de efterlyser stöd och resurser från kommunen för att göra det fullt ut och med kontinuitet.
Väckts motioner
Det har väckts motioner tidigare av såväl KD som Centerpartiet samt inkommit ett medborgarförslag just med syftena att stödja ett arbete mot en giftfri förskola. Men sedan har ingenting hänt. Där behöver vi inom politiken ta nya tag och Centerpartiet kommer att driva på den frågan. Therese Birath som arbetat med många kommuner kring dessa frågor påtalade också att vi inte bara skulle värna våra barns hälsa utan att vi också skulle kunna marknadsföra oss som en attraktiv kommun som ligger i framkant. Det är bra för oss som redan bor och verkar här men vi kan också locka fler människor att vilja bosätta sig i vår kommun. På motsvarande sätt kan man resonera kring miljöns och klimatets påverkan på kvalitén på vattnet i våra sjöar och vattendrag, på artrikedomen i vår natur och vår fauna. Och hur vi ska hantera de kraftiga vädersvängningar vi upplevt i sommar och som många tror kommer att bli allt vanligare. Frågor som i allra högsta grad påverkar vårt jord- och skogsbruk. Försäkringsbolagen, som är strikt kommersiella, rustar för den framtidsbilden och vi kan med all säkerhet se höjda försäkringspremier framöver. Så att ta frågorna på allvar och med nya grepp kan påverka vår hälsa positivt och kan dessutom vara lönsamt.
Centerpartiet har som vision att Vimmerby ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Ett delmål är att kommunen ska bli miljö- och klimatsmart. För oss som bor och verkar här.
Jacob Käll
Centerpartiet i Vimmerby kommun

Trygghet, vad menar vi med det?

Trygghet för Centerpartiet är att våra små barn får gå i en förskola nära hemmet.
Att vi ger förutsättningar för att kunna utveckla skolorna på alla orter, inte avveckla dem.
Vi måste se till att det finns tillräckligt med personal i skolorna så att alla barn kan bli sedda och få den hjälp och det stöd de behöver.
Det är många barn som behöver hjälp och stöd även utanför skolan, t.ex. vid psykisk ohälsa. Den hjälpen måste kunna sättas in snabbt och på ett flexibelt sätt. Vi har idag ”familjeteamet” som skulle kunna utvecklas ytterligare så att fler barn kan få hjälp.
*
Det är också jätteviktigt att vi satsar på primärvården. Att alla kan få ha en och samma läkare vid varje besök. Att kunna känna tryggheten i att ens läkare är väl insatt i just min sjukdomsbild.
Att det finns tillräckligt med sjuksköterskor med rätt kompetens. 
Att den som vill bo kvar hemma i hög ålder skall kunna göra det, och att den som hellre vill bo på ett äldreboende skall kunna få göra det, valfrihet är trygghet.
Den som har blivit beviljad plats på ett LSS- boende skall kunna få det i sin hemkommun.
När vi bygger flerfamiljsbostäder skall vi se till att det finns hiss och att alla delar är tillgänglighetsanpassade så att man kan bo kvar i lägenheten så länge man vill. 
Trygghet för Vimmerby framåt.
Lars Sandberg
Centerpartiet i Vimmerb

Kryssa en centerpartist den 9/9

Den politiska styrningen över ekonomin måste förbättras för att skapa en ännu bättre vård, skola och omsorg i hela kommunen. 

Centerpartiet vill göra mer för att föra Vimmerby framåt. Det viktigaste nu är att kommunens resurser fördelas och används effektivt. 

Vi inser att Vimmerbyborna nu betalar Smålands högsta kommunalskatt och målet är att skatten inte behöver höjas mer utan snarare sänkas. 

För att kommunens resurser ska fördelas bättre så är det personalen som vi måste jobba med. Vi har 1400 medarbetare som varje dag arbetar hårt. 

Vi vill att kommunens anställda känner sig behövda och får ut mesta möjliga av sin arbetsinsats och varje dag går hem från jobbet och känner att man bidragit till kommunens utveckling och välfärdstjänsterna inom vård, skola och omsorg , samhällsbygg samt kommunens utveckling. 

Vi vill använda kommunens personal för att skapa utveckling. I undantagsfall ser vi behov av externa konsulter och det är bara när kommunens anställda saknar kompetensen som konsulter behövs. Utvecklingsprojekt behöver ledas av en av kommunens duktiga chefer och beställningen och uppföljningen av konsultinsatser måste förbättras. 

Vi behöver arbeta mer med strategisk planering där vi tar fram översiktsplaner och detaljplaner som bygger Vimmerby långsiktigt mer hållbart. Vi måste jobba för att sluta breda politiska uppgörelser kring samhällsplaneringen vad gäller byggnationer av förskolor, skolor, trygghetsboenden, bostäder och vårdboenden. 

Vi måste också se över våra IT-kostnader. Därför har Centerpartiet lämnat in en motion som syftar till

- att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller digital teknik och digitalt användande

- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader.

Centerpartiet har kunniga kandidater som är redo att ta ett mycket större ansvar framåt och leda kommunen tillsammans med Dig. Vår samlade kompetens är bred och vår grupp består av personer med olika erfarenhet och kompetens.

Kryssa en centerpartist den 9 september

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby och kommunalrådskandidat

tisdag 28 augusti 2018

Budget 2019 och valtips till Dig som ska rösta den 9/9

Den 9 september är det val till Kommunfullmäktige i Vimmerby där jag står som etta och är Centerpartiets kommunalrådskandidat. Val till landstingsfullmäktige och till Sveriges Riksdag förrättas samma dag.

Den 15 oktober samlas det nyvalda kommunfullmäktige för sammanträde i Plenisalen i Vimmerby.

Den 26 november har vi budgetfullmäktige och då antas detaljbudgeten och investeringsplanen för 2019.

KS AU är budgetberedning och KS beslutar om förslag till budget den 27 oktober.

Centerpartiets budgetförslag som vi kommer att lägga den 27 oktober kan bli det som kommunfullmäktige antar under förutsättning att Centerpartiet får högt förtroende i valet den 9 september. Därför är det extra viktigt att rösta på det parti som du anser har det bästa laget och förslaget och den bästa politiken för kommunen FRAMÅT den 9 september. Vill du ha en snabb förändring så behöver vi i C Din röst den 9 september. Tack på förhand!

Inte nog med det. Vill du se en mer nära vård i Kalmar län där satsningar görs på alla tre sjukhusen i länet? Då behöver alliansen få mandatet att styra landstinget. Christer Jonsson är vår kandidat som landstingsstyrelsens ordförande för kommande mandatperiod.

Regional utveckling behöver ledas av Centerpartiet och där har vi Leif Larsson, Christel Alvarsson , Ingegerd Peterson, Ulrika Lindh och Roland Åkesson som starka regionala kandidater med mycket erfarenhet och kunskap. Det finns sex landstingsvalkretsar i länet så det är sex olika valsedlar för centerpartiet med kandidater som vill föra Kalmar län FRAMÅT Här finns hela valsedlarna : .https://data.val.se/val/val2018/valsedlar/L/lan/08/valsedlar.html#id0004

I Hultsfred-Vimmerby valkrets toppas listan av Leif Larsson med Per-Inge Pettersson och Anna-Carin Cederstrand som tvåa och trea. På femte plats finns Maja Danlid som är en ung frisk fläkt med mycket driv för länets utveckling.

I Riksdagsvalet finns Anders Åkesson etta och jag är tvåa. Centerpartiet har idag ett mandat men vill ha minst två. Därför vill jag ha Ditt kryss i valet till Sveriges Riksdag. Norra Kalmar län behöver en starkare röst i Stockholm . Jag är redo att axla den rollen om Du ger mig det förtroendet. Senast Vimmerby hade en riksdagsledamot från Centerpartiet så hette det Bondeförbundet. Astrid Lindgrens bror, Gunnar Eriksson på NÄS var riksdagsledamot 1945-1955. Snart är det väl dags för den första kvinnan från Vimmerby som riksdagsledamot. Leif Carlsson har varit moderat riksdagsledamot och Stig Anemyr har företrätt S i Sveriges riksdag. Finns säkert fler men det är svårt att få fram dessa uppgifter via Google.

Värdera noga Ditt val den 9 september och framförallt RÖSTA, det är din rättighet och skyldighet i vår gemensamma svenska demokrati.

Telia, dansa i takt med era kunder !

Att dansa med Telia och dess bolag är som att dansa med en elefant

Telia är nu i full gång med att släcka ner kopparnätet runt om i Kalmar län. De som just nu är drabbade är hushåll ute på landsbygden.  Sex orter i Nybro och 25 orter i Vimmerby drabbas när Telia släcker ner sina stationer den 1 oktober 2018. Detta har givetvis skapat oro och fler ställer nu frågan varför man klipper nätet innan hushållen i kommunen fått tillgång till fiber. 

I dessa två kommuner byggs det fiber febrilt, i Vimmerby av Telias dotterbolag Zitius och i Nybro av Nybro Energi. Det hindrar inte Telia från att släcka ner kopparnätet innan det finns ett fullgott alternativ. Den mobila utrustningen som Telia erbjuder fungerar nämligen bara om det finns bra mobiltäckning och om det inte är alltför många som surfar samtidigt. 

Självklart förstår vi att ny teknik måste ersätta kopparnätet som på många håll har tjänat ut och som inte hållbart kan underhållas längre. Men vi kräver att Telia faktiskt lyssnar på sina kunder och inväntar den nya teknikens installation innan man släcker ner. I vissa fall handlar det om bara några få månader men i andra fall upp mot två år. 

Det är jätteviktig infrastruktur för att hela landet ska leva. Vi måste förvissa oss om att det kommer att bli acceptabla lösningar, det får inte bli en samhällsskada. Blir bristerna i systemet för stora så måste de åtgärdas. Vi kommer att hårdbevaka dessa frågor.

Tänk om Telia kunde dansa mer i takt med verkligheten och sina kunder. Det vore välkommet. 

Christina Davidson, (C), kommunalråd Nybro kommun
Ingela Nilsson Nachtweij , (C) oppositionsråd Vimmerby kommun

Politikerträff i Bullerbyn

Jag vet inte vem som är arrangör men under inbjudan står folkhälsosamordnare Anders Degerman namn. Det kan vara Röda tvättstugan som är arrangör men det spelar inte så stor roll. Kommunen är hur som helst inblandad.

Curt Tyrberg, Maleka Hematkhil , Magnus Danlid och jag kommer at företräda Centerpartiet i Bullerbyn ikväll.

Det är speakers corner och så får vi ha med ett eget bord och lägga valmaterial på.

Klockan 18.00-19.30 äger arrangemanget EU,.

Hoppas vi ses!

måndag 27 augusti 2018

Jämställdhet för Sverige FRAMÅT

Centerpartiet i Mönsterås gör en satsning på jämställdheten. De har ställt samman ett antal förslag för att förbättra jämställdheten i sin kommun. Läs dem här

https://www.centerpartiet.se/download/18.7ebdd4fb1653c93247d4406/1535290201023/Jämstäldhet%20för%20Sverige%20framåt.pdf

Jag vill fylla på Mönsterås punkter med de tre punkter som Sofia Jarl och Centerkvinnorna lyfter i valrörelsen.
. 1. Tjejer äger vilket dels innebär att kvinnor har rätten till sin egen kropp och dels att sexualbrotten måste minskas genom förbättrad rättssäkerhet och stärkt och breddad sexualkunskap. Det är viktigt att fler vågar anmäla och fler blir fällda för sexualbrott.  mm. 2. Regeringens förslag om vinsttak i välfärden riktar sig mot kvinnodominerade yrken och riskerar att försämra jämställdheten. Det riskerar att minska kvinnors företagande och försämra valfrihet för oss alla. 3. Förlossningsvården måste förbättras , både den som sker före, under och efter förlossningen. En sammanhållen vårdkedja där man får tillgång samma barnmorska under gravidet, förlossning och eftervård. Dessutom måste centraliseringen av förlossningsvården måste brytas så att kvinnors trygghet ökas på landsbygden. Det är orimligt att ha alltför långt att åka till närmaste förlossning.

Andra frågor som Sofia och jag diskuterade under hennes besök i vår bygd var lika lön för lika arbete och hur det är ställt med jämställdheten för unga idag , psykisk ohälsa som ökar både bland flickor och pojkar samt hur viktigt det är att vi diskuterar mer kring det grova pornografiska våldet som många mycket unga i Sverige konsumerar idag och som är helt verklighetsfrånvänt.
2016 låg Vimmerby i botten vad gäller jämställdhet enligt SKLs ranking.
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/7383/vimmerby-langt-ned-i-ranking-av-jamstalldhet/

Sofia Jarl intervjuades av Dagens Vimmerby. Vimmerby tidning valde att inte delta i den pressträffen. Här är artikeln från den träffen på Bakfickan i Vimmerby den 20 augusti. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/25486/hard-kritik-mot-regeringen-kvinnor-ska-fa-mer-att-saga-till-om/

Att dansa med Telia och dess bolag...

Att dansa med Telia och dess bolag är som att dansa med en elefant

Telia är nu i full gång med att släcka ner kopparnätet runt om i Kalmar län. De som just nu är drabbade är hushåll ute på landsbygden.  Sex orter i Nybro och 25 orter i Vimmerby drabbas när Telia släcker ner sina stationer den 1 oktober 2018. Detta har givetvis skapat oro och fler ställer nu frågan varför man klipper nätet innan hushållen i kommunen fått tillgång till fiber. 

I dessa två kommuner byggs det fiber febrilt, i Vimmerby av Telias dotterbolag Zitius och i Nybro av Nybro Energi. Det hindrar inte Telia från att släcka ner kopparnätet innan det finns ett fullgott alternativ. Den mobila utrustningen som Telia erbjuder fungerar nämligen bara om det finns bra mobiltäckning och om det inte är alltför många som surfar samtidigt. 

Självklart förstår vi att ny teknik måste ersätta kopparnätet som på många håll har tjänat ut och som inte hållbart kan underhållas längre. Men vi kräver att Telia faktiskt lyssnar på sina kunder och inväntar den nya teknikens installation innan man släcker ner. I vissa fall handlar det om bara några få månader men i andra fall upp mot två år. 

Det är jätteviktig infrastruktur för att hela landet ska leva. Vi måste förvissa oss om att det kommer att bli acceptabla lösningar, det får inte bli en samhällsskada. Blir bristerna i systemet för stora så måste de åtgärdas. Vi kommer att hårdbevaka dessa frågor.

Tänk om Telia kunde dansa mer i takt med verkligheten och sina kunder. Det vore välkommet. 

Christina Davidson, (C), kommunalråd Nybro kommun
Ingela Nilsson Nachtweij , (C) oppositionsråd Vimmerby kommun

Anders W Jonsson i Vimmerby idag

Vi välkomnar vice ordförande i Centerpartiet till Vimmerby idag. Leif Larsson som är etta på Hultsfred-Vimmerby valkrets till landstingsfullmäktige är värd för besöket. Christer Jonsson är värd för hela besöket i Kalmar län som pågår den 26-27 augusti. Igår var de i Oskarshamn och Västervik och idag börjar de i Vimmerby och fortsätter till Hultsfred och sedan Högsby för ett lunchmöte där.

En intensiv kampanj av Anders W Jonsson som till det civila är barnläkare i Gävle. Han är riksdagsledamot och centerpartiets gruppledare i riksdagen. Han är också vice ordförande i Centerpartiet.

Här kan du läsa om de frågor som han brinner för: https://www.centerpartiet.se/vart-parti/kontakt/partistyrelsen/anders-w-jonsson

Jag är barnläkare och bor med min familj i en by strax norr om Dalälven.
Sen valet 2010 är jag riksdagsledamot och nu även vice partiledare.
Drivkraften för mig är att Sverige ska vara ett bra land att leva i även
för den som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning.
Grunden för en god välfärd är att vi har företag som är konkurrenskraftiga
på en globaliserad marknad och därmed kan ge arbete och
i förlängningen skattekronor. Även om Sverige på alla områden
har en välfärd i världsklass finns det mycket som kan bli bättre.

Anders vill:

 • Att världens bästa äldreomsorg ska bli ännu bättre
 • Att sjukvården ska vara lika bra för alla oavsett vem man är och var man bor
 • Att den som behöver vård och omsorg själv ska vara med och fatta de 
 • avgörande besluten


söndag 26 augusti 2018

Vilodag och planering av spurtveckorna

Två veckor kvar idag.

Det är många aktiviteter inbokade och jag känner stor inspiration inför dem.

Men jag vill mer så nu ska jag planera in samtal och möten i alla delar av kommunen och norra länet. Jag filar också på det tredje avsnittet av min filmkampanj. Min filmare kommer troligen ner en sväng från Stockholm i slutet av veckan så att vi kan få till den tredje delen som sammanfattar vad jag vill FRAMÅT.

Värderingsval är det verkligen i Sverige om exakt två veckor. Centerpartiet står upp emot främlingsfientlighet och värnar allas lika värde. Vi vill se till att de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få en chans att komma in genom att vi sänker arbetsgivaravgiften om du anställer en person under 26 år och genom att ingångslönen ska vara lite lägre så att företagen vågar anställa.

Vi vill också se över LSS och de nya tolkningar som regeringen uppmanat Försäkringskassan att göra. En funktionshindrad person som inte kan andas själv fick sina assistanstimmar nedskurna för försäkringskassan ansåg att andningshjälp inte var ett grundläggande behov för honom. Det är många som drabbats av minskade assistanstimmar vilket leder till minskad frihet för många funktionshindrade som helt enkelt inte längre kan bo i egen lägenhet utan måste flytta till vårdhem. Många anhöriga sliter ut sig eftersom de verkligen vill stötta sina funktionshindrade släktingar som fått minskad assistans men ändå vill bo hemma. Detta måste förändras. Läs mer här:
https://www.centerpartiet.se/press/pressmeddelande/nyhetsarkiv-2018/2018-02-28-lss-utredningens-forslag-ar-ovardiga

Anders W Jonsson besöker länet idag och imorgon. Han är vice ordförande i partiet, barnläkare i Gävle och mycket engagerad i frågan om nära och mer jämlik vård. Läs mer om det här: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/vard-och-omsorg/jamlik-vard?gclid=EAIaIQobChMI87D-yeWJ3QIV65XtCh0z5wYZEAAYASAAEgJUPfD_BwE

lördag 25 augusti 2018

Politikerutfrågningar fortsätter och agenda vecka 35

Igår deltog jag i en politikerutfrågning på Vimmerby gymnasium. Vi var sju partier på plats i aulan och åtta partier i Teaterlokalen.

Jaafar al Jabiri, Curt Tyrberg och jag företrädde Centerpartiet.

Min reflektion är att vi har helt fantastiska ungdomar i Vimmerby. Bra frågor, intresserade ungdomar och engagerade politiker präglade dagen. Tack för den upplevelsen!

Moderaterna hade en tjej från Västervik på plats som är född 2004. Fantastiskt bra gjort att våga sätta sig på en scen på ett gymnasie och förklara sitt partis ideologi i den åldern. Riktigt bra jobbat av Fanny Karlsson.

I övrigt tror jag att eleverna på gymnasiet fick en rätt tydlig bild av skillnaderna mellan de olika partierna. Den 3 september arrangeras skolvalet där. Ska bli spännande att se valresultatet.

Nästa vecka:

Måndag: Anders W Jonsson, Centerpartiet förste vice ordförande besöker Vimmerby på förmiddagen. Han är barnläkare i Gävle i det civila och arbetar en helg i månaden på sjukhuset där för att hålla kontakten med arbetslivet samtidigt som han är gruppledare för Centerpoartiets riksdagsgrupp.

Anders W Jonsson fokuserar på vårdfrågorna och har lyft LSS-lagstiftningen samt NÄRA VÅRD med kravet på fast läkarkontakt och fler händer i primärvården mm.

Han besöker länet i två dagar och turnerar runt till flera olika platser.

Tisdag: Centerlunch på Stadshotellet för medlemmar. Möte med VKF kl. 16.30 och Politikerutfrågning i Bullerbyn 18-19.30.

Onsdag: Gamleby på dagen. Företagarnas politikerutfrågning på Stadshotellet på kvällen

Torsdag: Telefonintervju med Radio Kalmar på förmiddagen. 16.30 Viger ett tyskt par vid Krön.

Fredag: Gamleby fm och på eftermiddagen har vi samrådsmöte med Hultsfreds kommuns presidie. Ett av få möten där jag får delta som oppositionssamordnare i KS tillsammans med presidiet som består enbart av de båda kommunalråden.

Lördag: Centerpartiet finns i Södra Vi och Gullringen för att möta väljare där.

Politkerträff i Bullerbyn mm

POLITIKERTRÄFF
Välkommen till mötesplats Bullerbyn
28-augusti kl:18:00-19:30

Varje parti får tre minuter för att berätta om sin politik, speakers corner.
Ta med eget bord och material.
Träffen är utomhus.

FRÅGOR
Vad vill ditt parti med Vimmerby?
Vad vill ditt parti med bostadsområdet Bullerbyn?

Anmäla till mötesplats Bullerbyn Tel. 070-619 87 92
Vid frågor maila anders.degerman@vimmerby.se  

På tisdag är alla partier inbjudna till Bullerbyn enligt ovan. Hoppas vi ses där!

fredag 24 augusti 2018

Vänta bara ett par månader med att släcka kopparnätet i Brantestad tills fibern är installerad.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/kopparnaten-stangs-innan-fibern-ar-klar-om5427296.aspx

Telia svarar att den mobila telefonutrustningen fungerar utmärkt till surf men det stämmer inte eftersom mobiltäckningen i exempelvis Brantestad är minst sagt svag. Surfar många samtidigt blir det också låg kapacitet och förstärkningsantennen från LM Eriksson kommer enligt uppgift inte att räcka. Min vädjan kvarstår till Gunterberg på TELIA. Avvakta med nedkopplingsbuffert av kopparnätet tills det finns ett fullgott alternativ. I Brantestad fall handlar det om några få månader tills Telias dotterbolag har grävt och blåst in fiber i de fastigheter där kopparnätet klipps den 1 oktober.

”Att dansa med Telia och dess bolag är som att dansa med en elefant”

Förskolan i Vimmerby

Centerpartiet har ett helt paket för förskolans utveckling och expansion i Vimmerby kommun.

Vi vill utreda hur man skulle kunna skapa fler förskoleplatser i Djursdala, Gullringen och Tuna. Där finns flera barn som vill ha förskoleplats och kan vi ordna det så avlastas trycket på förskolorna inne i Vimmerby. Vi har också en plan i kommunen att bygga ut förskolan i Södra Vi. Med två avdelningar. Byggstart 2020.

S och M hävdar att det behöver snarast byggas en förskola med 10 avdelningar inkluderat ”nattis”.

Vi menar att vi ska bygga maximalt sex avdelningar på en och samma plats. Nu blir det byggnation i Nybble eftersom S och M är överens om att den platsen är bättre än VOK-skogen enligt Lis-Astrid Andersson. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/25449/andersson-nybble-ar-ett-battre-alternativ/

Vi har två paviljonger vid Skogsbacken som snart ska avvecklas på grund av att hyreskontraktet går ut. Vi har fyra paviljonger som kallas Lilla Lunden som har fyra år kvar på hyrestiden. Vi i Centerpartiet skulle vilja avveckla Lilla Lunden snabbt eftersom de paviljongerna är både dyra och olämpliga som förskola på grund av att de är i två plan och kräver hiss.

Tillagningsköket borde ha byggts på Lunden och inte på de tillfälliga paviljongerna på Lilla Lunden. Vi besökte nämligen Lunden för en tid sedan och förstod att det är enkelt att göra om mottagningsköket där till ett tillagningskök. Det vore bra för alla.

Dessa sex avdelningar ska inrymmas i nya lokaler och vi ser det som lämpligast att bygga en förskola med sex avdelningar 2019 i Nybble.http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/bygg-nya-forskolan-i-nybble-istallet-om5362302.aspx

Därefter bör vi bygga en tre avdelningar stor förskola vid Vimarskolan som kan användas till förskoleklass eller förskola beroende på behovet. Då får vi en fastighet som kan användas flexibelt och fungera som ett dragspel i verksamheten.

Detta är vårt förskoleplatser till Vimmerby kommun.

torsdag 23 augusti 2018

Sofia Jarl på Valhall i söndags.


Pressreferat, Sofia Jarl , Centerkvinnornas förbundsordförande mötte Hultsfredsbor på söndagskvällen den 19 augusti. Centerkvinnorna är ett av Sveriges största kvinnoförbund med 85 år på nacken. Fokus för förbundet är att lyfta kvinnolista kandidater och jämställdhetsfrågorna. 


Sofia Jarl berättade om de tre sakfrågorna som nu lyfts in i valrörelsen av Centerkvinnorna. 1. Tjejer äger vilket dels innebär att kvinnor har rätten till sin egen kropp och dels att sexualbrotten måste minskas genom förbättrad rättssäkerhet och stärkt och breddad sexualkunskap. Det är viktigt att fler vågar anmäla och fler blir fällda för sexualbrott.  mm. 2. Regeringens förslag om vinsttak i välfärden riktar sig mot kvinnodominerade yrken och riskerar att försämra jämställdheten. Det riskerar att minska kvinnors företagande och försämra valfrihet för oss alla. 3. Förlossningsvården måste förbättras , både den som sker före, under och efter förlossningen. En sammanhållen vårdkedja där man får tillgång samma barnmorska under gravidet, förlossning och eftervård. Dessutom måste centraliseringen av förlossningsvården måste brytas så att kvinnors trygghet ökas på landsbygden. Det är orimligt att ha alltför långt att åka till närmaste förlossning.

Mötet på Valhall samlade cirka 20 personer och det blev en öppen och bra diskussion om en av de viktigaste frågorna i samhället nämligen den om lika lön för lika arbete och rättvisa förutsättningar oavsett kön.

Elisabeth Löfkvist och Gunilla Aronsson var värdar för kvällen och medarrangör var Centerpartiet i Vimmerby som företräddes av riksdagskandidat Ingela Nilsson Nachtweij. Samtalet handlade om hur det är ställt med jämställdheten för unga, psykisk ohälsa som ökar både bland flickor och pojkar samt hur viktigt det är att vi diskuterar mer kring det grova pornografiska våldet som många mycket unga i Sverige konsumerar idag via nätet och som är helt verklighetsfrånvänt.

Gunilla Aronsson
Sofia Jarl ,
Elisabeth Löfkvist
Ingela Nilsson Nachtweij 

Peter ägde debatten i Tuna

TACK LRF för ett bra arrangemang och tack Åke Hammarskjöld och Per-Åke Svensson för ett bra utfört ledarskap när nio partier bjöds in till landsbygdsdebatt i Tuna.

Peter Karlsson gjorde ett mycket bra arbete i Tuna. Han beskrev vår närodlade politik som vi söker förtroende för hos väljarna i hela Vimmerby kommun.

Vi vill bli den bästa landsbygdskommunen.

Vi vill ha skolor och förskolor i hela kommunen där människor bor, gärna på gång- eller cykelavstånd  för de som bor inne i tätorterna. Därför blir vi extra glada när BUN igår meddelade att de anser att Nybble är en bättre lokalisering av en ny förskola än VOK-skogen. Heder åt Lis-Astrid Andersson som vågade ändra sig och ge det beskedet.

Nu måste personalen ta till sig detta besked och avbryta den förprojektering som KS beslutade oenigt om i juni. Två miljoner riskerar annars att kastas i sjön eftersom det är projektering av en ny väg in i området som bland annat skulle påbörjas före valet fast det ännu inte finns något byggbeslut. Detaljplanen är inte godkänd och innan den är det kan man inte ta något byggbeslut.

Vi vill förbättra företagsklimatet med 100 placeringar under kommande mandatperiod.

Vi vill förbättra medborgardialogen och utveckla ett mer lyssnade ledarskap.

Marie Nicholsson beskrev under debatten igår att de haft ett lyssnande ledarskap under innevarande mandatperiod för de hade ju lyssnat på folkets vilja i folkomröstingen trots att hon och hennes parti  inte anser att vi ska ha så många skolor som vi har i kommunen. Nu har M totalt ändrat sig och vill införa aktivit skolval dvs att alla familjer aktivt ska välja skola. Finns exempelvis 10 elever från stan som vill gå i Tuna skola ska det övervägas och utredas om det går att erbjuda skolskjuts för dem. Peter Karlsson svarade att han skulle kunna samarbeta med M efter valet om de anför den sortens politik eftersom C har sagt att de vill erbjuda skolskjuts både till och från tätorten vid behov. Det går tomma bussar ut från Vimmerby för att plocka upp gymnasieelever så det vore inte ens fördyrande att köra elever från ST1 till Djursdala till exempel.

Liknande satsningar har gjorts tidigare eftersom jag själv gick i Frödinge skola trots att vi egentligen tillhörde Vimarskolan upptagningsområde.

De som inte gav så många konkreta förslag var Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende. Det sistnämnda vill lämna EU vilket gjorde marie Nicholsson upprörd eftersom tre fjärdedelar av Kalmar läns produktion exporteras (skog mm) och handelsbalansen skulle påverkas starkt om vi lämnade EU enligt henne.

Peter Karlsson lyfte också frågan om nedsläckningen av kopparnätet som Telia gör den 1 oktober på Vimmerbys landsbygd. Han berättade om mitt öppna brev till Telia med vädjan om att vänta med att släcka ner tills det finns fullgott alternativ. I delar av kommunens bygger just ett av Telias bolag fiber men det blir ett glapp på några månader så att skjuta på nedsläckningen i detta område skulle spara både kapital och besvär eftersom Telia lovar mobil telefoni som ersättning.

Alla partier utom L och S lovade att hjälpa Körsbärskullens ekonomiska förening med stöd för att byta värmesystem. S var tveksamma till att hjälpa eftersom regelverket inte tillåter det enligt Helen Nilsson. Vilket regelverk skulle hindra kommunen från det undrar jag. En lokalägande förening har tidigare haft möjlighet att söka 30% av sin investering för att rusta sin fastighet. Det bidraget bör vi överväga att införa igen anser jag. Samverkansfonden för att utveckla integrationen finns fredag för föreningarna att söka medel ifrån. LEADER är en annan möjlighet för föreningen som vill utveckla landsbygden runt Pelarne. Vi i C stöttar föreningens engagemang och jag var och besökte deras loppis på väg till en vigsel i Bullerbyn i lördags. Det har redan ordnats 14 bäddar i skolan som nu förbereds som vandrarhem och lägerskola. De kick-offer som Företagarna anordnade för årskurs sju tidigare skulle nu kunna arrangeras i Pelarne för att eleverna i sjuan ska lära känna varandra och sina klassföreståndare och därigenom få en bra start på högstadiet.

onsdag 22 augusti 2018

Se FRAMÅT, inte BAKÅT

Jag kollade igenom mina bilder i min telefon och fick en massa inspiration.

Återkopplar från några möten under 2018 som gett tips om hur vi ska utveckla vår landsbygdskommun i en posturban tid.

1. Satsa på det vi kan bli bäst på eftersom små regioner inte kan ha den bredd som större regioner kan
2. Ju mindre man är, desto mer måste man specialisera sig. Men det finns en risk med att lägga alla ägg i en korg.
3. Jobba långsiktigt, skapa bättre pendlingsmöjligheter och kollektivtrafik
4. Koppla starka band till ett regioncentrum och i vårt fall i Vimmerby är det i första hand Linköping som vi måste koppla oss starkare till. Skapandet av Östra Sverige med Småland och Östergötland behövs för vår del av landet.
5. Bra samverkan mellan Kommun-Näringsliv- Civilsamhälle skapar ett positivt socialt kapital. Arbetet med ALLAS VIMMERBY måste prioriteras mer.
6. Håll kontakten med utflyttade Vimmerbybor. Många vill komma hem för att bilda familj i sin hembygd.

Många söker sig nu från storstadsregionerna för att höja sin livskvalité genom att bo på landsbygden. Vimmerby erbjuder mindre stress och ett enklare liv för småbarnsfamiljer.

Vimmerbys utmaningar är: Urbanisering, miljö, infrastruktur, demografi och utbildningsnivå.

Jag besökte Svenskt Näringslivs företagarlunch idag och ett av budskapen var att Vimmerby brukar inte ligga lågt på företagsrankingen. Återta en topposition. Vi i C har lovat att öka med minst 100 placeringar under kommande mandatperiod, från 217 till 117.

Dessa punkter lyfter Svenskt näringsliv in i valrörelsen:

Jobb ger integration
Värna välfärdsföretagandet- för att stärka välfärden
Säkra kompetensförsörjningen
Regelförenkling
Skattetrycket
Reformera LAS
Villkoren för företagen

För Vimmerbys del vill jag skapa fler mötesplatser mellan företagare och kommun. Det räcker inte med en Godmorgon-show där det inte finns utrymme för dialog och konstruktiva samtal om förbättrings- och utvecklingsarbete. Vi i C vill mer. Utvecklingsavdelningen planerar för näringslivsråd mm och det vill vi uppmuntra.

Jag vill också göra fler företagsbesök tillsammans med kommunledningen. Nordmaling ökade mest i företagsrankingen i Norrland och där leds kommunen av duktiga Madeleine Jakobsson. Hon och deras kommunchef besöker ett företag i kommunen varje vecka. Mönsterås och Markaryd är också föredömen vad gäller företagsklimatet. Studieresor dit ska vi göra.

Bra bemötande och tidiga kontakter vid expansion som kräver tillstånd och handläggning av kommunen vill vi också utveckla. Jag kommer att bjuda in Svenskt näringsliv för att hålla en utbildning kring bemötande. Den utbildningen kör man i höst för tredje gången i Mönsterås. Dags för Vimmerby att göra detsamma.

Tillsammans bygger vi Vimmerby starkare med ansvar, mod och fantasi.

Klockan 11 i Plenisalen öppnar förtidsröstningen idag

Välkommen till Plenisalen i Stadshuset klockan 11 idag. Då öppnar förtidsröstningen i Vimmerby kommun . Läs mer om det på kommunens hemsida och på valmyndigheten.

Mitt röstkort kom igår så det var med liten marginal. Men det räcker ju. Jag kommer att förtidsrösta för jag har bestämt mig. Har du?

Om inte så kom till Tuna ikväll. Debatt om landsbygden mm. Peter Karlsson företräder Centerpartiet ikväll men vi är många från C på plats för att heja fram vårt andranamn på listan till KF.

Kommunals debatt igår kväll

Vi träffades på Nossen igår kväll. Åtta partiers företrädare och ett antal mycket engagerade medlemmar.

Vi utfrågades om arbetsmiljö, löner och rekrytering av vikarier och behovet av fler händer i omsorgen. Nedmonteringen måste sluta.

Socialdemokraterna hade chansen att beskriva hur de arbetat under mandatperioden när de nu för första gången ingått i en majoritet i kommunen tillsammans med Moderaterna.

Löneutvecklingen för de som har lägst löner i kommunen, undersköterskor och vaktmästare och barnskötare ville flera medlemmar lyfta och svaret från Eva Berglund var att det är ingen Quick fix.

Marie Nicholsson beskrev att det är svårt att få ihop ekvationen med finansiering av höjda löner till alla de som har en låg lön.

Centerpartiet konstaterade att mer behöver göras, inte minst för att höja statusen på många av de yrken som representerades av Kommunals medlemmar på Nossen ikväll. Fler behöver utbildas och det är märkligt att det inte finns ett gymnasieprogram för den som vill utbilda sig till lokalvårdare , renhållningsarbetare eller vaktmästare. Det säger en del om hur ansvariga politiker ser på dessa yrken. Visst vore det rimligt att dessa tre yrkesgrupper borde få en gymnasieutbildning värd namnet. Jag anser att dessa tre yrken kräver mycket stor yrkesskicklighet och det krävs verkligen en utbildning för att klara att utföra sysslorna på ett professionellt sätt. Att putsa fönster elle utföra renhållning eller fastighetsunderhåll kräver kompetens. Bord Edet inte finnas en gymnasial utbildning
för dessa tre yrkesgrupper?

Jag berättade också om vår motion om att Vimmerby måste bli en bättre arbetsgivare/ Vimmerby den goda arbetsplatsen som bifölls av KF. Läs den här: https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/insandare-uttalande/vimmerby-kommun---den-goda-arbetsplatsen


Den 19 oktober 2014 skrev jag ett blogginlägg om att ett friskvårdsbidrag snarast borde inrättas eftersom det fanns en rapport kring vilka insatser som medarbetarna ansåg skulle göra Vimmerby kommun till en bättre arbetsgivare. http://ingelann.blogspot.com/2014/10/den-goda-arbetsplatsen.html

http://ingelann.blogspot.com/2015/01/frsikvardssatsning.html

Tyvärr pekar sjukskrivningstalen åt fel håll trots att socialdemokraterna år 2014 var tydliga med att de ville minska sjukskrivningstalen och förbättra arbetsmiljön. Totalt var sjukskrivningarna 6,7% år 2017 och hittills igår ligger de på 7,3%. Detta kostar både mycket pengarför kommunen och för den enskilde och innebär mycket personligt lidande. Krafttag behövs och kommunens nya HR-chef har en tydlig plan för detta arbete som presenterades på KS AU så sent som igår.

tisdag 21 augusti 2018

Öppet brev till Telia/Scanova

Jag samtalade i våras med en invånare som bor på en gård i norra delen av Vimmerby kommun.

Hon beskrev att de kommer att få ett stort problem med internetuppkoppling till sitt hus och till sin verksamhet. De bedriver liksom många andra rumsuthyrning till turister. Det första gästerna efterfrågar är wi-fi när de anländer.

Nu ska Telia via Scanova släcka ner 600 fasta anslutningar i Vimmerby kommun i oktober.

Byalagen i norra och östra delen av kommunen jobbar på för fullt men kommer inte att hinna blåsa fiber före oktober 2018. Det innebär att Telia/Scanova måste installera mobil utrustning till sina 600 kunder som inte kommer att ha en fast anslutning och som bara kommer att användas en kort tid tills fibern är på plats.

För mig som politiker är detta orimligt och kapitalförstöring men framförallt orsakar det stora problem för de invånare som drabbas. Strul med att installera mobil telefoni för några månaders bruk innan fibern är på plats och oro för att inte ha stabil tillgång till wi-fi för sina verksamheter.

Hur ser Telia/Scanova på detta problem. Skulle det vara möjligt att invänta fiberinstallationerna i Vimmerby kommun tills ni släcker ner de fasta anslutningarna. Det är ju ett av era bolag som bygger fibern åt byalagen så det vore rimligt med en kommunikation mellan er för att kunna planera omställningen så att det inte blir glapp.

Tacksam för snabbt svar från er.

Vänligen
Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd Vimmerby kommun

måndag 20 augusti 2018

Natur-kultur och människor

Kultur och natur gör livet värt att leva i Vimmerby och möten med människorna som bor här.

Jag vill prata om kultur och natur. Skälet är att det enligt mig är de två viktigaste skälen till att bo i Vimmerby.

Kulturen för att den berikar mitt liv och naturen för att den berikar min själ. 

Som politiker vill jag värna både kulturen och naturen i våra bygder. 

Jag vill öka samverkan mellan föreningarna, näringslivet, studieförbunden och kommunen. Kulturskolan ska vara navet och utgöra grunden för kulturens utveckling. 

Samverkan med grannkommuner och med regionen och staten ser jag också som nödvändigt och där finns en hel del möjliga resurser , både inspiration och pengar kan sökas i de samarbetena. 

Naturen måste också värnas på olika sätt. En trygg och giftfri miljö är målet. Men också att tillgodose de förutsättningar som krävs för att bevara det öppna landskapet. Det behövs betande djur i vår natur för att den ska behålla attraktionskraften för de som bor här och för de som vill flytta hit och bidra. 

Miljö- och klimatarbetet måste genomföras på alla nivåer. Alla länkar måste ta sitt ansvar i den kedjan för att vi ska gå framåt och inte bakåt i det arbetet. Från källsortering till val av transportsätt och internationellt samarbete som leder till resultat. 

Jag vill bidra till att naturen och kulturen i Vimmerby utvecklas och att det arbetet präglas av kreativitet, handling och resultat. Då krävs det att människor möts och att politiker lyssnar så att vi är många som jobbar åt samma håll. FRAMÅT. Kryssa en centerpartist den 9 september .

Ingela Nilsson Nachtweij 
                           Centerpartiet i Vimmerby

Vi måste värna demokratin

Alla partier i kommunfullmäktige skrev under en motion om att ta fram en policy mot främlingsfientlighet och en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism i november 2015 på initiativ av mig och Centerpartiet. .

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/motioner-interpellationer/motion-om-framtagande-av-policy-mot-framlingsfientlighet-och-handlingsplan-for-att-varna-demokratin-mot-valdsbejakande-extremism

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/2071/alla-partier-stallde-sig-bakom-centermotion-mot-rasism/

När kommer S och M att lyfta fram och låta motionen hanteras av politiken? Tre år har snart gått sedan motionen lämnades in. Eftersom alla partier står bakom motionen så finns all anledning att tro att förslaget till policy och handlingsplan kommer att bifallas men för det krävs det framtagande av de dokumenten. Kommundirektören och säkerhetssamordnare uppger att det är på G men att det varit så många andra uppgifter som måste prioriteras att göras före detta. Här beskriver säkerhetssamordnare Håkan Westerback situationen och vad handlingsplanen kommer att innehålla.
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/vit-makt-miljoernas-starkaste-fasten-vimmerby-pa-plats-11-om5363853.aspx

För mig som politiker i Vimmerby är detta viktigt att prioritera liksom jämställdhetsarbete , folkhälsoarbete mm. Självklart inser jag att det är svårt att hinna med allt som vi politiker efterfrågar men det vore bra att kommunicera en tidsplan för att vi politiker inte ska uppleva att frågorna inte arbetas med. Tilliten ökar när vi informerar varandra om processerna och allt det arbete som görs och pågår. Allt arbete som alla kommunens medarbetare uträttar dagligen för kommunens utveckling behöver uppmärksammas och synliggöras mer, tycker jag. Många sliter alldeles kolossalt och med låga löner för att våra äldre och våra barn ska ha det bra i vardagen. Dem skänker jag en tacksamhetens tanke så här i arla morgonstund. Tack för era insatser!

Konsultinsatser i Vimmerby kommun

En konsultgranskning om alla konsulttjänster!

Nej tack, den ska vi göra själva, vi i kommunledningen.

10 miljoner i total kostnad för konsulter per år. Det är för mycket, anser jag och kommunens politiker och tjänstemän måste bli mer varsamma och eftertänksamma när en konsultinsats beslutas av politikerna på initiativ av politiken eller tjänstemännen. Framförallt krävs uppföljning och en tydlig avgränsning av kommande konsultinsatser. Löpande räkning bör undvikas.

Kostutredningen initierades av kommunchefen och kostchefen efter folkomröstningen om skolorna. Ett av uppdragen var att analysera vilket som är optimalt antal enheter. Ett annat var att fortsätta med kylmat eller mat tillagad från grunden, eftersom två system parallellt blir kostsamt för kommunen.

Rapporten gjordes grundligt, presenterades och sedan hände inget. En av slutsatserna i rapporten var att kommunen behöver ta fram en måltidspolicy. Den är beställd av politiken men har ännu inte presenterats och den behöver vara på plats före nästa upphandling. I december 2017 uppfattade jag att måltidspolicyn var på G. http://ingelann.blogspot.com/2017/12/maltidspolicy-pa-g-i-vimmerby.html

Genomlysning av BUN initierades av Helen Nilsson med stöd av Tomas Peterson efter att BUNs chef avsagt sig arbetsmiljöansvaret till nämnden. Agneta Gatel gjorde en mycket grundlig genomlysning och BUN har antagit en handlingsplan utifrån rapporten.

Genomlysning av Vimarhem. Total kostnad : 1,22 miljoner. Här har vi politiker inte informerats om totalkostnaden och omfattningen på uppdraget. Som jag förstår det har granskningen omfattat 10 års verksamhet på detaljnivå av konsulter som har i genomsnitt 2000kr per timma och totalt har sju konsulter varit involverade. 15 veckors arbete på heltid för en person omfattar arbetet som enligt mig måste leda till förbättringar utifrån rapporten och det ledarskapet och ansvaret har alla inblandade. Vimarhem har på initiativ av Magnus Danlid ett styrelsemöte inbokat för att ta fram åtgärder utifrån granskningen mm.

VKF har inget möte inbokat. Kommunchefen har en konsultinsats inbokad med konsulterna som gjort granskningen för att diskutera hur VKF fortsatt ska styra sina dotterbolag framåt. Jag anser att VKFs ordförande Tomas Peterson snarast måste kalla till styrelsemöte för en genomgång av totalkostnaden för granskningen och hur VKF tar frågan vidare.

Detta arbete måste göras oavsett om det är valrörelse eller inte. Semestertiden är slut nu för alla och krafttag behövs för Vimmerbys bästa. Tillsammans måste vi ta tag i konstruktivt utvecklingsarbete med målet att kommunens verksamhet ska bli ännu mer effektiv och leverera ännu mer nytta för de som bor, lever och verkar i Vimmerby kommun. De är våra uppdragsgivare och förväntar sig att vi är transparenta och professionella.

Valet den 9 september avgör hur Vimmerby ska ledas under 2019-2022. Din röst är viktig. Utvärdera och rösta på det parti som Du anser kan leda och utveckla kommunen tillsammans med dig. Hör av Dig med frågor till oss politiker.

Välkommmen att kontakta oss i C via telefon, mejl eller kom till någon av våra aktiviteter eller debatter. Länge leve demokratin. Den är ständigt hotad och vi bär alla ett ansvar för att upprätthålla det demokratiska samtalet så att alla får komma till tals så att vi tar bra beslut för kommunen. När beslut är taget ska det verkställas så kostnadseffektivt som möjligt. Krävs det konsultinsatser för att utveckla en verksamhet så ska det göras med sparsamhet och noggrann uppföljning. OCH redan när konsultinsatser beställs ska det tas fram en plan för hur konsultinsatsen ska hanteras efter avslutat projekt. Hur processen och verksamheten ska utvecklas. Tillsammans bygger vi Vimmerby starkare med ansvar, mod och fantasi


söndag 19 augusti 2018

Vecka 34, valrörelsevecka

Nu är alla valaffisher uppe och Göran Schill har renoverat skyltar tillsammans med Magnus Danlid. Göran har gjort detta sedan valet 1968. Det kallar jag engagemang. 50 års demokratiarbete. 1968 var jag 2 år. Tack Göran för allt fix och kampanjarbete genom åren. Han har också kört vårt valsedelutskick till POSTNORD i Nässjö så tack vare Göran och alla som bladat i valsedlar i vår folder så kommer alla hushåll att få vår valinformation och två valsedlar per val denna vecka. Drygt 7700 hushåll har vi i kommunen.

Måndag : Sofia Jarl möter Vimmerbybor på Bakfickan 9.30. Media inbjuds att närvara. Tema för samtalet är jämställdhet och giftfri miljö.

Tisdag: Arbetsutskottet sammanträder hela dagen. Jag gör ett uppehåll och Peter Fjällgård tjänstgör under lunchen eftersom Svenst Näringsliv bjudit in mig till en lunch i Västervik. Åter 15.00 så att jag får diskutera de gröna näringarnas situation på grund av torkan.

Tisdag kväll: Kommunals politikerutfrågning på NOSSEN.

Onsdag: Förtidsröstningen börjar i plenisalen. Öppet 11-17 http://www.vimmerby.se/kommunochpolitik/valochfolkomrostningar/hurrostarman/fortidsrosta.4.5d6e3b7f163f3c0e0cb47c4d.html

Tjänstgör som lärare i Gamleby med nya kurser i entreprenörskap.

Onsdag kväll: LRFs debatt i TUNA. Peter Karlsson företräder C men vi är många grönklädda som hejar fram honom i bygdegården när Åke Hammarskjöld och Per-Åke Svensson frågar ut politikerna från 9 olika parter.

Torsdag: Johan Hedin besöker Hultsfred

Fredag: Gamleby

Lördag: Kampanj utanför Lindex och sedan direkt till Hultsfreds marknad för att bemanna Hultsfreds tält där.

Söndag : Vice partiordförande Anders W Jonsson besöker länet i två dagar. På måndagen deltar han i en aktivitet som Leif Larsson samordnar kopplat till Landstingsvalet. Anders W Jonsson är barnläkare och särskilt fokuserad på sjukvårdsfrågor och omsorgsfrågor. LSS är ett av de ämnen som han gör skillnad i.

Ha en fin vecka alla och hoppas vi ses och hörs!

lördag 18 augusti 2018

Valfilmer

För första gången i mitt liv har jag medverkat och låtit producera två valfilmer. De finns på youtube.

Den första är lite drastisk med mörk himmel och budskapet att det måste bli bättre:

https://m.youtube.com/watch?v=ybhU7jxNJZU

Den andra innehåller ett axplock kring en fråga som jag anser är viktig och som jag vill jobba med i Sveriges Riksdag om väljarna vill att jag ska företräda Kalmar län och föra fram vår närodlade politik för att skapa bättre förutsättningar för hela vårt fina landsbygdslän.

https://m.youtube.com/watch?v=8WvwgqCpo3s

Dela gärna mina filmer. Tack på förhand!

Och på onsdag den 22 augusti startar förtidsröstningen och 40% av väljarna valde att förtidsrösta 2014 så nu börjar det bli allvar och nära.

KRYSSA en centerpartist så blir det mindre trist!

Centerpartiets viktigaste frågor i valet 2018

Centerpatiet i Vimmerby arbetar brett och fokuserat för att förmedla den politik som vi går till val på och som vi söker ert förtroende för att leda Vimmerby 2019-2022.

De punkter som vi vill lyfta fram i valrörelsen är:

Fler lokala företag som leverantörer till kommunen
Bygg förskola i Nybble eller Nosshult istället för VOK-skogen
Bygg max 6 avdelningar och skapa samtidigt fler förskoleplatser i övriga orter
En kulturskola med ett brett utbud och samverkan med föreningar, näringsliv och grannkommuner
Fler möjligheter till högre utbildning och ett tvåårigt yrkesgymnasium
Fler vägar till arbete
En trygg kommun, fler bostäder och fler poliser
Ett kommunalråd, inte två under nästa mandatperiod

En hel matta med insändare beskriver vår politik. Några få insändare kvarstår innan alla väljare kan få en samlad bild av vår närodlade politik. Vi kommer också att skriva samman en helhetsbild före valet.

Här är länkarna till våra insändare hittills:

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/25318/c-fler-mojligheter-inom-nara-yrkesutbildning/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/2508http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/25093/paulsson-gratis-ar-inte-alltid-gott-miljopartiet/1/centerpartiet-foretagandet-ar-grunden-for-samhallsbygget/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/25177/kall-medborgarnas-engagemang-ska-vi-dra-nytta-av-i-skolutvecklingen/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/24806/inn-klimatet-kraver-konkret-handling-nu/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/25093/paulsson-gratis-ar-inte-alltid-gott-miljopartiet/

Vi kommer även att skriva om kultur, integration/mötesplatser, omsorg, trygghet, bostäder mm.

Här finns vårt valmaterial: https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/val-9-september-2018/valmaterial-2018

Följ oss på Facebook. Gilla gärna sidan så kommer det en avisering när det finns ny Info

https://www.facebook.com/Centerpartietivimmerbykommun/

Vi finns utanför Lindex alla fredagar 15-18 och lördagar 10-13. Nästa vecka blir det två debatter, Kommunal 21/8, LRF 22/8 och sedan Företagarna 29/8 och Fabriken 6/9. Jag har bjudit in Helen att debattera med mig på torget den 8/9 klockan 11 men jag har ännu inte fått svar om hon kommer. Hoppas det. Vi kommer också att finnas för samtal om hur vi kan förbättra hela Vimmerby utanför Frödingehallen, ICA-Butiken i Södra Vi, Butiken i Gullringen, ICA-butiken i Storebro och utanför TEMPO i Tuna. Tiderna för de aktiviteterna kommer att finnas på FB-sidan , hemsidan och här på min blogg. Hoppas vi ses !

fredag 17 augusti 2018

Bokslut utifrån manifestet

Nedan med fet stil finns kommentarer under varje punkt i programmet som S och M presenterade vid juletid 2014. 

"Övergripande strategi för åren 2015-2018

Vi socialdemokrater och moderater kommer tillsammans leda och utveckla Vimmerby kommun 2015-2018. Här presenteras de övergripande satsningar som ska göras samt investeringar och hantering av kommunens ekonomi. Detaljer kommer vi presentera inför varje enskilt ärende när de kommer upp på agendan.
En ekonomi i balans är vårt övergripande mål denna mandatperiod. Med att ekonomin ska vara i balans så menar vi att det årligen ska finnas ett överskott i driftbudgeten Detta kommer innebära satsningar hela tiden prövas gentemot vad ekonomin tål. Vi tänker arbeta offensivt då vi anser att det finns många förbättringar att göra för såväl kommunens invånare som vår personal. Förbättringar som kan bidra till nöjdare kommuninvånare och personal, bättre näringslivsklimat och en effektivare kommunal ekonomi.. 
Ekonomiska mål:
 • Att ha ett årligt överskott i driftbudgeten på minst 2 procent. Ett årligt överskott i driftbudgeten har fastlagts varje år men tyvärr har det inte uppfyllts. 
 • Att börja amortera ner kommunens låneskuld under mandatperioden. Genomfört
Under mandatperioden:
 • Arbetet fortsatta med att skolan ska bli bäst i Sverige. Rankingen har sjunkit under mandatperioden och fokus har varit att avveckla flera av landsbygdens skolor och förskolor.
 • Utredas hur vi kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. En ny stor förskola planeras att byggas i VOK-skogen men ännu är inte detaljplanen klar. Nattbarnomsorg planeras till denna enhet som troligen tidigast är byggd 2020. 
 • Utredas möjligheterna för barnomsorg på barnens villkor. Inget som drivits av S och M under mandatperioden
 • UF-företagandet bredda, utveckla och ökas. Vet ej hur det gått med detta. 
 • Införas PRAO i grundskolan Genomfört av regeringen trots att S avslog sin egen motion om att införa PRAO direkt efter valet 2015. Hösten 2018 ska eleverna i Vimmerby kommun få PRAO. KD och C röstade bifall till S motion om detta 2015. 
 • Gata flytta tillbaka till kommunen. Genomfört
 • Genom den nya politiska organisationen kommer det lokala näringslivet kunna få ett större i fokus. Inget som synliggjorts och hur den politiska organisationen med oppositionen utslängda blir vi frågande til. Detta behöver S och M förklara. 
 • Vimmerby utvecklas som en utmärkt kommun att driva företag i. M har varit mycket arga och irriterade på bygglovsprocessen och de långa handläggningstiderna. Detta har förbättrats av MoB och nu finns e-tjänst för den som snabbt och smidigt vill söka bygglov mm. 
 • Införandet av en fixartjänst u tredas. Infört 2017. 
 • Kulturskolan utvecklas med bland annat låneinstrument och kulturens roll i skolan ska stärkas.Kulturskolans stråk, blås och slagverksundervisning lades ner på initiativ av ordförande Peter Högberg. 
 • Det tas fram en offensiv personalpolitik som ger en bättre arbetsmiljö och som ger personalen önskad sysselsättningsgrad. Inte genomfört
 • En positiv befolkningsutvecklingen skapas Flyktingvågen 2016 har bidragit till en ökning av befolkningen i hela landet. 
 • Ungdomsinflytande utvecklas(egen presskonferens i mellandagarna). Inte många konkreta åtgärd har gjorts inom detta. Ett lite förändrat arbete med GLOBTRÄDSMODELLEN och samtal mellan politiker och ungdomar i mindre grupper på FABRIKEN.
 • Landsbygdsprogrammet aktualiseras i budgetarbetet under mandatperioden. SLUS inkluderade landsbygdspolitiska handlingsprogrammet men de flesta föreslagna åtgärderna finns inte med i SLUS.  . 
 • Det fortsättas att satsa på Vackra Vimmerby och regionens attraktionskraft både mot besöksnäring och fast boende/inflyttare.
Investeringar den kommande mandatperioden i egen eller andras regi:
Vi pekar här på ett antal områden som det i en del fall måste investeras i, i andra fall bör. Vi vill inför varje punkt utreda om det är kommunen eller en annan aktör som ska stå för investeringen. Vi ska också se över hur finansieringen ska finansieras, vilket innebär att kommunens eget kapital kan komma att tas i anspråk.
 • Trygghetsboende – vi behöver öka antal lägenheter enligt trygghetsboendekonceptet. Detaljplan klar för utbyggnad av GRANEN men ingen försäljning är genomförd med byggrätt av 30 lägenheter. 
 • Gruppboenden, Vimarhem har byggt ett fint gruppboende på Västgården. 
 • Nya bostadsområden för villor och flerbostadshus med bland annat sjönära läge – boendet är en viktig del i Vimmerbys attraktionskraft. FB-bostad bygger bostadsrätter på STÖREN. Centerpartiet har lagt en motion om att utöka antalet LIS-områden för att stötta fler bostäder i sjönära lägga. Den är inte hanterad av M och S. Kyrkans mark borde snarast bytas mot kommunens mark i Rumskulla (Hylta) för att möjliggöra expansion av bostäder mm norr om tätorten. KD skrev en motion att man ville ge rabatt för prövning av strandskyddet men det är inte juridiskt möjligt att genomföra. 
 • Vi behöver se över Vimarhems bestånd av hyresrätter för att skapa medel att nyinvestera i bostäder. Pistolsmeden ska byggas 2019-2020. 
 • Barnomsorgen – ökningen av antalet barn i kommunen måste mötas.
 • Idrottshallens utbyggnad i Vimmerby. Byte av golv och vikvägg är genomfört sommaren 2018 på initiativ av C. 
 • Friidrottsbanor Södra Vi. Beslut om bidrag till detta är taget och medel anvisade ur samverkansfonden i enighet. 
 • Omklädningsrum Frödinge. Genomfört men finansieringen från kommunen blev lägre än behovet så Bosse Svensson ordnade en insamling som gav de 3000 000 kr som saknades. 
 • Gång och cykelvägar i kommunen. Inga färdigställda. Beslut om att bygga GC-väg i Frödinge och Gullringen är fattat i enighet men ännu ej verkställt. 
Vi kommer arbeta pragmatiskt med att driva kommunen framåt. Mycket av arbetet kommer att ske aktivt i nämnder och styrelser. Om en spretig opposition vill vara med så kommer vi vara glada att få fram lösningar som delas av en stor del av politiken. Men vi kommer inte driva långbänkar i väntan på att oppositionen ska bestämma sig. Då kommer vi gå vidare och fatta beslut, för det behöver Vimmerby."
Här finns en länk till Socialdemokraternas eget bokslut för mandatperioden. M har inte kommunicerat något bokslut till väljarna. http://www.socialdemokraternavimmerby.se/politik-gor-skillnad/