onsdag 31 december 2014

Nyårskrönika 2014

Dags att summera året så här på årets sista dag. 

Mina tre förtroendeuppdrag under 2014 som gett mig stort lärande är Kommunfullmäktiges ordförande, Revisions- och demokratiberedningens ordförande samt Valnämndens ordförande under detta supervalår. Även om kommunalrådet misstrott min förmåga och till och med ville överklaga till förvaltningsrätten som vanlig medborgare vid ett tillfälle så har jag lyckats med mina uppdrag. Inga överklaganden av några kommunfullmäktigebeslut ger kanslijuristen Therese Jigsved och hela kommunkansliet högsta betyg med Carolina Leijjonram som den högst ansvariga för arbetet. Stort Tack till alla involverade tjänstemän för ert stöd till mig som ordförande och Tack till er alla från hela kommunfullmäktige som är kommunens direktvalda politiker. Utan tjänstemän som arbetar operativt med det som politiken beslutar skulle inte mycket hända. Extra TACk också till valkansliet och hela valnämnden som arbetat fokuserat och strukturerat med genomförandet av två val 2014. 

Som fullmäktiges ordförande har jag också haft stort stöd av Leif Larsson och Leif Carlsson och vill även passa på att tacka dem och beklagar att båda nu finns utanför kommunpolitiken.  Det är ovärderligt med erfarna rådgivare i vissa situationer som ledande politiker och det behövs också politiker med politisk erfarenhet för stabiliteten i kommunens politiska ledarskap. Självklart behövs det också nya och kreativa och lyhörda politiker i alla sammanhang. En bra blandning av erfarenhet och nytänkande är det optimala men framförallt breda diskussioner före viktiga beslut. 

Jag önskar mina efterträdare Lennart Nygren och Annika Högberg varmt lycka till på två av dessa tre poster och hoppas att de har tillgång till goda rådgivare.  (RDB är borttaget)

Två valrörelser under 2014 kan summeras med stora framgångar för Centerpartiet. 

Bästa valet på 19 år i valet till Europaparlamentet bäddade för att Centerpartiet blev det borgerliga partiet som minskade minst i riksdagsvalet 2014.(0.44%) Tyvärr tappade de andra allianspartierna mycket mer och resultatet blev en rödgrön regering med Stefan Löfven som statsminister. Turbulent tid  har präglat hösten med hot om extraval som avvärjdes i sista stund. 

Lokalt i Vimmerby blev Centerpartiet återigen största alliansparti och kommer nu att driva en offensiv och framtidsinriktad oppositionspolitik med fokus på Vimmerbybornas bästa. Landsbygdsfrågorna kommer att vara i fokus liksom demokratiutvecklingsfrågorna trots att den nya majoriteten valde att lägga ner revisions-och demokratiberedningen och centrera demokratiarbetet till kommunstyrelsen. En mer konkret fråga som vi kommer att driva är solelsutbyggnaden och förutsättningarna för att ladda sin elbil i Vimmerby. 

Majoriteten väljer också att minska jämställdheten i kommunstyrelsen trots att socialdemokraterna debatterade friskt för att valberedningen skulle få större mandat att beakta jämställdheten vid tillsättandet av styrelser och nämndsledamöter. Personligen anser jag att den demokratifrågan ska skötas av partierna och jag konstaterar att Centerpartiet är mest jämställt i KS med 50%kvinnor och 50% män. (PerÅke Svensson och undertecknad !) Helen Nilsson är enda kvinnan inom majoriteten i KS där hon ska samarbeta med fem män från M och S. 

På fredag tillträder jag oppositionsrådsuppdraget i Stadshuset. Oppositionspolitiken i Vimmerby under min ledning ska vara konstruktiv, kreativ och konsekvent. Det är min ambition.  Varmt välkomna att hälsa på och spela in era synpunkter på Vimmerbypolitiken. Via mejl är det alltid möjligt att nå mig ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Jag ser tillbaka på ett bra 2014 för Vimmerby även om ekonomin ser bekymmersam ut framöver och jag ser med tillförsikt fram emot Centerpartiets nya roll i Vimmerbypolitiken 2015. Många nya krafter har visat intresse för vår politik och fler är välkomna. Centerpartiet ökar sitt medlemstal, nationellt, regionalt och lokalt och det gläder mig. Ta hand om varandra i vardagen! Ett gott slut och ett gott 2015 tillönskas alla läsare av mina rader. 

måndag 29 december 2014

Vimmerbymajoritetens politik verkar spretig och ogenomtänkt.

Peter Högberg skriver så här på sin blogg: Är man säker på sin ideologiska hemvist är det inte svårt att samarbeta över gränserna. Då vet man precis hur långt man kan gå i förhandlingar utan att sälja sin själ. Om det kan funka på det lokala planet så tror jag med lite jävlar anamma att det kan fungera även på riksplanet. Man måste vara beredd på att släppa prestigen, men inte sin ideologi.

Det är två vitt skilda ideologier som ska komma överens om politiken. Snarast måste väl visionerna för kommunen antas på nytt eftersom de visioner som är antagna av kommunfullmäktige är den forna alliansens visioner och socialdemokraterna hade ett eget visionsdokument som de yrkade bifall till. 

Socialdemokraterna i Vimmerbys valmanifest för 2015-2018 finns här

http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/Vimmerby/2014/valpaket_socialdemokraterna%20(1).pdf

Moderaternas kan jag inte hitta på nätet. http://moderaternaivimmerby.blogspot.se verkar vara en icke uppdaterad hemsida. 

Det gemensamma manifestet som man förhandlat fram finns på bloggen Högbergstankar som är socialdemokraten Peter Högbergs blogg. 

Nog har S i Vimmerby förhandlat bort delar av sin själ enligt mitt sätt att betrakta den överenskommelse som S och M publicerat. 

Jag noterar att Helen Nilsson inte alls var en kandidat till att bli kommunstyrelsens ordförande för då hade socialdemokraternas 19 mandat räckt till för att ge henne den posten. 

Peter Högberg blev inte heller ordförande i Kultur och fritid. Jan Henriksson fick släppa fram Moderaten Claes Wetterström som ordförande i Vimmerby energi och miljö. 

Men kvinnorna Eva Berglund och Camilla Strid fick de två tyngsta ordförandeuppdragen i kommunen. Mycket bra för jämställdheten tycker jag. 85% av kommunens verksamhet finns inom dessa nämnder och här tror jag att det hade behövts andre vice ordförande från oppositionen för att hjälpa till att hitta effektiva sätt att arbeta med besparingar. Vilka ska förresten sitta i myndighetsutskottet? Där behövs väl tre politiker eller räcker det med två? 

Camilla Strid saknar erfarenhet från ordföranderoll i kommunal nämnd. Hon har bland annat suttit som ledamot i VEMAB under förra mandatperioden så hon är ett oprövat kort. Kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk kommer att sätta mycket höga krav på dessa ordföringar och deras vice ordföranden, Marie Nicholsson och Tomas Petersson . Den sistnämnda har stor kommunal erfarenhet i alla fall. Det är ju en tröst. 

Det ska bli spännande att läsa den ungdomspolitik som majoriteten ska driva under mandatperioden och den ska beskrivas i mellandagarna. Det är Daniel Nestor med flera som ska presentera den vilket han berättade när jag frågade varför det inte arrangerats något mer ungdomsparlament trots att det framgår på hemsidan att så ska göras två gånger årligen. Förhandlingsteknik?

"Är man säker på sin ideologiska hemvist är det inte svårt att samarbeta över gränserna. Då vet man precis hur långt man kan gå i förhandlingar utan att sälja sin själ. Om det kan funka på det lokala planet så tror jag med lite jävlar anamma att det kan fungera även på riksplanet. Man måste vara beredd på att släppa prestigen, men inte sin ideologi."

Högbergstankar ger tips till Löfven med flera. 


Socialdemokrater och moderater presenterar sitt manifest för Vimmerby 2015-2018!

Nu har jag firat jul med min kära familj och återser vardagen med tillförsikt.

Med Vimmerbys bästa för ögonen förundras jag när jag hittar manifestet för vad den nya majoriteten vill åstadkomma på en socialdemokratisk blogg och ingen annanstans. Ett hafsverk av sällan skådat slag som inte ens är testat av en ordbehandlare vad gäller språklig kvalité. 

Jag läser att majoriteten ska arbeta för en positiv befolkningsutveckling och samtidigt ska barnomsorgen möta att antalet barn ökar... Gata ska flytta tillbaka till kommunen och kulturskolan ska införa låneinstrument. Offensiva satsningar, eller inte? 

Men det allvarligaste av allt är att landsbygden ska utvecklas enbart med hjälp av landsbygdsprogrammet i Vimmerby. Jag förutsätter att majoriteten avser EU:s Landsbygdsprogram som tidigast är igång i slutet av 2015 där Peter Högberg själv är delaktig som ordförande i Astrid Lindgrens Hembygd. LEADER kommer att heta "Lokalt ledd utveckling" men tyvärr är det små pengar och många avgränsningar och hinder pga av krångligt regelverk och stor administration. Kommunens nya majoritet har inga egna visioner eller avsikter att utveckla landsbygden där en tredjedel av Vimmerbyborna bor. Det är ett fattigdomsbevis för den nya majoriteten.http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/lantbruk-och-landsbygd/landsbygdsutveckling/landsbygdsprogram-2014-2020/Pages/default.aspx

Men det kanske är det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet som åsyftas och då är det ju riktigt bra för det har alla åtta partier som finns i kommunfullmäktige arbetat fram under år 2013-2014 under ledning av moderaten Sören Sjöholm och som skulle ha antagits i juni 2014. Hoppas att det snart ska upp till beslut. Landsbygden i Vimmerby behöver en politisk handlingsplan, anser jag och ett förslag ör framtaget som har varit ute på remiss. 

Jag saknar också en plan för fortsättningen av fiberutbyggnaden i hela kommunen. Inget nämns om det och det är avgörande för hela kommunens tillväxt. Vimmerbys utbyggnad går exempelvis mycket långsammare än i flera grannkommuner. Hur ska landsbygdsprogrammets nya regler tillämpas i Vimmerby? 

Läs gärna manifestet nedan men härmed utfärdas en varning för den som far illa när svenska språket misshandlas. Tryckfel är en sak men ideliga meningsbyggnadsfel tyder på att detta manifest är ett hafsverk som inte korrekturlästs och förankrats i en bred grupp. Programmet verkar vara minnesanteckningar från ett möte. 

Noterar också att Peter Högberg och Helen Nilsson debatterade med Gudrun Brunegård om att valberedningen skulle beakta  jämställdshetsperspektivet och då är det märkligt att det är fem män och endast en kvinna i KS som företräder majoriteten. Kunde inte valberedningen bättre under ledning av socialdemokraten Ewa Berglund?  Under förra mandatperioden var det en man och två kvinnor som var ordinarie för S i KS. Nu är det bara Helen som är kvinna i KS utöver undertecknad. En tredjedel av oppositionen är kvinnor och en sjättedel av majoriteten. Helen brukar hävda att S är det främsta jämställdhetspartiet. Trovärdigheten fallerar för S på flera olika sätt inom denna konstellation. Helen Nilsson beskrev även att S strävat efter jämvikt i KS mellan partierna men ordförandeposten tillföll M och innehar utslagsröst så det är långt ifrån jämvikt och inte heller jämställt. Majoritetens avsnitt om oppositionens roll i den avslutande delen av manifestet förtjänar inte ens kommentarer med tanke på den stora demokratibristen i den nya majoritetens organisation. 

http://www.hogbergstankar.se/2014/12/23/detta-vill-socialdemokraterna-och-moderaterna-i-vimmerby/#comment-1337

"Övergripande strategi för åren 2015-2018

Vi socialdemokrater och moderater kommer tillsammans leda och utveckla Vimmerby kommun 2015-2018. Här presenteras de övergripande satsningar som ska göras samt investeringar och hantering av kommunens ekonomi. Detaljer kommer vi presentera inför varje enskilt ärende när de kommer upp på agendan.
En ekonomi i balans är vårt övergripande mål denna mandatperiod. Med att ekonomin ska vara i balans så menar vi att det årligen ska finnas ett överskott i driftbudgeten Detta kommer innebära satsningar hela tiden prövas gentemot vad ekonomin tål. Vi tänker arbeta offensivt då vi anser att det finns många förbättringar att göra för såväl kommunens invånare som vår personal. Förbättringar som kan bidra till nöjdare kommuninvånare och personal, bättre näringslivsklimat och en effektivare kommunal ekonomi.. 
Ekonomiska mål:
 • Att ha ett årligt överskott i driftbudgeten på minst 2 procent.
 • Att börja amortera ner kommunens låneskuld under mandatperioden. 
Under mandatperioden:
 • Arbetet fortsatta med att skolan ska bli bäst i Sverige.
 • Utredas hur vi kan erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.
 • Utredas möjligheterna för barnomsorg på barnens villkor.
 • UF-företagandet bredda, utveckla och ökas.
 • Införas PRAO i grundskolan
 • Gata flytta tillbaka till kommunen.
 • Genom den nya politiska organisationen kommer det lokala näringslivet kunna få ett större i fokus.
 • Vimmerby utvecklas som en utmärkt kommun att driva företag i.
 • Införandet av en fixartjänst utredas.
 • Kulturskolan utvecklas med bland annat låneinstrument och kulturens roll i skolan ska stärkas.
 • Det tas fram en offensiv personalpolitik som ger en bättre arbetsmiljö och som ger personalen önskad sysselsättningsgrad.
 • En positiv befolkningsutvecklingen skapas
 • Ungdomsinflytande utvecklas(egen presskonferens i mellandagarna).
 • Landsbygdsprogrammet aktualiseras i budgetarbetet under mandatperioden.
 • Det fortsättas att satsa på Vackra Vimmerby och regionens attraktionskraft både mot besöksnäring och fast boende/inflyttare.
Investeringar den kommande mandatperioden i egen eller andras regi:
Vi pekar här på ett antal områden som det i en del fall måste investeras i, i andra fall bör. Vi vill inför varje punkt utreda om det är kommunen eller en annan aktör som ska stå för investeringen. Vi ska också se över hur finansieringen ska finansieras, vilket innebär att kommunens eget kapital kan komma att tas i anspråk.
 • Trygghetsboende – vi behöver öka antal lägenheter enligt trygghetsboendekonceptet
 • Gruppboenden
 • Nya bostadsområden för villor och flerbostadshus med bland annat sjönära läge – boendet är en viktig del i Vimmerbys attraktionskraft.
 • Vi behöver se över Vimarhems bestånd av hyresrätter för att skapa medel att nyinvestera i bostäder.
 • Barnomsorgen – ökningen av antalet barn i kommunen måste mötas.
 • Idrottshallens utbyggnad i Vimmerby
 • Friidrottsbanor Södra Vi
 • Omklädningsrum Frödinge
 • Gång och cykelvägar i kommunen
Vi kommer arbeta pragmatiskt med att driva kommunen framåt. Mycket av arbetet kommer att ske aktivt i nämnder och styrelser. Om en spretig opposition vill vara med så kommer vi vara glada att få fram lösningar som delas av en stor del av politiken. Men vi kommer inte driva långbänkar i väntan på att oppositionen ska bestämma sig. Då kommer vi gå vidare och fatta beslut, för det behöver Vimmerby."
Nedan finns det valmanifest som socialdemokraterna lovade att infria om de vann makten i Vimmerby. Jämför detta med ovanstående och vi finner att de viktigaste punkterna ska utredas och inte införas direkt. Så kan det gå i en förhandling med ett parti som är ideologiskt långt ifrån det egna. Inget om kommunens ekonomi står att läsa i nedanstående och hur man ska arbeta med densamma. torsdag 18 december 2014

Krösacapella levererar på Tomtenatta i Vimmerby!

Astrid Lindgrens världs personal berikade julhandeln i Vimmerby ikväll! En ny kvartett har sett ljuset! Så vacker stämsång! Magiskt! Tack! 

Samverkan med Linköpings universitet

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/62128/1/88/

Min insändare i dagens Vimmerby tidning där jag framhåller behovet av en utvecklad samverkan med Linköpings universitet liknade det avtal som Västervik träffat med universitet. 

Ska bli spännande att läsa svaret från kommunledningen på denna. Hoppas att det finns planer på samverkan på gång redan och att de nu kan kommuniceras. Annars får jag verkligen hoppas att majoriteten lyssnar på detta förslag som är mycket viktigt för kommunens näringsliv. Vi behöver fler tjänsteföretag och mer samverkan mellan Vimmerby gymnasium och olika högskolor. Fler föreläsningar om intressanta ämnen som stimulerar och utvecklar näringslivet på orten. 

Campus Vimmerby har bytt namn och projektet "nya vägar" där de tre kommunerna Hultsfred, Västervik och Vimmerby samverkar kring högskoleutbildningar kopplade till det lokala näringslivet hoppas jag inte tappar fart när Lena Nimhed nu har slutat sin tjänst i kommunen. Hon var drivande i det arbetet för kommunens räkning. Undrar vem som ersatt henne där. Någon som vet? 


En modern kommun satsar stort på förnybar energi

För det första vill jag gratulera till att det ryker i den nya skorstenen på Tallholmen. 25% av Vimmerbys elbehov och mycket stor andel av Vimmerbys fjärrvärme, hetvatten och ånga kommer att produceras här med hjälp av flis (grenar och toppar=GROT) , förnybar biobränsle med andra ord. 

Men Energibolaget satsar också mycket förtjänstfullt på inköp av solel enligt denna hemsida: 

http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/el/elproduktion/producera-egen-el

Från hemsidan. 
"Vi erbjuder oss att köpa överproduktionen till Nordpools timspot plus 60 öre/kWh exkl. moms. En förutsättning är att du också köper ditt behov av el av oss. Priser gäller upp till 10 000 kWh. Hör av dig till oss om du är intresserad så skickar vi ett avtal. Om du vill få elcertifikat för den el du producerar måste du registrera anläggningen hos Energimyndigheten."

En av mina läsare av bloggen som också är solelproducent skriver så här  "För den som vill satsa på solel så har spotpriset de senaste veckorna legat på 29-32 öre per kwh, 4 öre för nätnyttan och 60 öre i påslag gör cirka 95 öre och från nyår ytterligare 60 öre i skattereduktion gör 1,55. Elcertifikat och ursprungsgarantier kan innebära cirka 20 öre. Detta gör att jag nu måste spara på el även när solen skiner för fullt så jag kan sälja så mycket som möjligt." Och imorgon ska solen skina så slösa ikväll och inatt och spara på dagen imorgon...så att försäljningen blir optimal...

Nu är det alltså bara att planera att köpa solelpaneler och bli delvis självförsörjande på el till våren. 

Ett annat steg är att Vimmerby kommun installerar den solel som investeringsbudgeten tillåter nämligen en miljon om året i tre år. Vimmerby gymnasium jobbar med solel och där finns samverkan med ett Uppsalaföretag som även samverkar med länder i Afrika. Elever från elprogrammet kommer att få göra praktik i Uganda och installera solelpaneler där. Exempelvis solelpaneler på Vimmerby gymnasiums tak vore därför mycket lämpligt , tycker jag. Men en inventering enligt vår motion av lämpliga kommunala tak borde göras omgående så att man kan göra optimala investeringar för framtiden. 

Ett annat steg på den förnybara och hållbara omställningen är inköp av laddbilar i hemtjänsten och möjlighet att ladda dem exempelvis vid äldreboendet Vimarhaga och Borghaga.

Den som vill se nybygget är välkommen dit på lördag förresten. Säkert intressant att se resultatet av en av de största investeringarna i nybyggnation som gjorts i kommunens regi. http://www.vimmerby.se/stod-omsorg/stod-och-omsorgsnyheter/visning-av-borghaga/

Det finns stora framtidsmöjligheter för en modern kommun som vill satsa och förväntningarna är nu stora på att Vimmerby kommun ska bli ännu mer förnybart och hållbart. 

Centerpartiet i Vimmerby vill stötta en sådan utveckling på många sätt. Har Du förslag och idéer? Kommentera här på bloggen eller skriv ett medborgarförslag och lämna in till kommunfullmäktige. Det är kostnadsfritt! Här finns information om hur Du gör. 

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/dialog-och-synpunkter/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag/

tisdag 16 december 2014

Majoritetens löften levererade vid jultalet

Lennart Nygren, min efterträdare som kommunfullmäktigeordförande höll ett jultal till ledamöterna igårkväll och han presenterade delar av vad majoriteten kommer att leverera under denna mandatperiod.  Nygren lovade kostnadsfri kulturskola, friskvårdsbidrag, trygghetsboende, byggnation på Pistolsmeden och en budget i balans mm. Talet kommer att finnas i protokollet som justeras den 22/12 och som publiceras på kommunens hemsida. 

Jag ser fram emot att läsa den nya majoritetens politiska manifest för Vimmerby 2015-2018. Innan jul ska det publiceras. För det största oppositionspartiet är det givetvis mycket intressant att läsa då delar av majoritetens politik kommer vi givetvis att stötta medan andra delar som exemplevis försäljning av skog och fastigheter kommer vi yrka avslag på. 

Det som är bra för Vimmerby kommun ska vara bäst för Vimmerbyborna. Det är en central del i vårt valmanifest som vi kommer att ha som utgångspunkt i vårt politiska arbete framöver. 

Alla beslut ska även utgå från barnkonventionen enligt beslut i kommunfullmäktige och att sälja skog är inte en långsiktigt hållbar åtgärd för Vimmerby kommun. Skogen ska finansiera kommande generationers behov av service och tjänster genom avverkning och god skogsförvaltning. 

måndag 15 december 2014

Vimmerby kommuns kulturpristagare har fått sitt pris ikväll.

Jag vill börja detta blogginlägg med att ödmjukt tacka för förtroendet att tjänstgöra som oppositionsråd i Vimmerby kommun 14 timmar per vecka varav 4 timmar på plats i Stadshuset enligt blogginlägg från kommunstyrelsens ordförande. Skulle gissa att det kommer att bli minst 20 timmar på kontoret i Stadshuset men arvoderat för 14 timmar. Och så ett tjugotal timmar på kvällar och helger hemma varje vecka utöver det. Med glädje och spänst i kommunens tjänst! Ska bli riktigt intressant och spännande med denna nya roll. 

Min företrädare Helen Nilsson bemannade enligt egen utsago kontoret 20 timmar per vecka på sin 20 timmars arvodering. Skillnaden är en minskning med 30%. Eva Berglund och Helen Nilsson tror att det är minskning med 15% enligt vårt samtal efter mötet ikväll . De trodde oss inte när vi förklarade hur procenträkningen fungerar i detta fall. En minskning med 15 procentenheter från 50 till 35% innebär 15/50=0.3 vilket motsvarar 30%. Kommunalrådet hävdade samma sak i talarstolen den 8/12 men där rättade Anna Svensson honom, civilingenjör som hon är och han erkände att han sagt fel men det hindrar honom inte från att påstå samma sak på bloggen i söndags. I pengar motsvarar det 98820kr per år. 
Från www.blogspot.vimmerby.se

"De två kommunalråden är ordförande respektive vice ordförande. Ingen skillnad. Skillnaden är namnet (se hur andra kommuner gör) och en 40-procent ökning av tjänsten. En ökning som vi tar in på annat håll, bland annat genom att ta 15 procent från oppositionsrådet. Hen får istället bara 16 av de 56 timmar hen ska jobba i månaden schemalagda. De andra 40 timmarna kan hen jobba var hen vill och när hen vill." 

Majoriteteten tar 15 procentenheter dvs 30% från oppositionsrådet för att finansiera en ökning på 60 procentenheter (inte 40 procentenheter, enligt personalavdelningens uppgifter så har PerÅke aldrig fått mer än totalt 40% av KSO i ersättning) dvs 150% högre arvodering och tjänstgöringsgrad. Hade det varit en ökning med 40 procentenheter så hade det motsvarat 67% högre arvode och tjänstgöringsgrad. Minskning med 30 % ska finansiera en ökning med 150%. Denna matematik stämmer inte. En minskad kostnad på 98 820kr ska finansiera en ökad kostnad med 395280kr. 

Hur många gånger ska den nya majoriteten försöka luras med fel siffror och felaktiga procentsatser. 

Jag är djupt oroad för Vimmerby kommuns ekonomi med politiker vid rodret som inte kan enkel procenträkning. Hur ska det gå? 

Men det krävs ingen utbildning för att bli politiker vilket statsvetare Erik Wångmar brukar föreläsa om för sina studenter. 

För att bli tjänsteman däremot så krävs det utbildning och det är tur att vi har dem som stöd till de ordföranden och vice ordföranden från den politiska majoriteten som valts ikväll på kommunfullmäktige.  Nu är det dags att ta ansvar och prestera och leverera politik som är bra för Vimmerbyborna. Till det har majoriteten tagit positionerna genom förhandling och avtal mellan S och M. Nu vill vi före nyår se det politiska manifest som ska infrias under mandatperioden av den nya majoriteten. 

Oppositionen ska driva en konstruktiv oppositionspolitik med många bidrag och förslag till Vimmerbys optimala utveckling ur vårt perspektiv. Vårt valmanifest som en femtedel av Vimmerbyborna har gett oss mandat att försöka infria finns länkat nedan. Knappt 2000 personer röstade på oss och av dem var det 509 som personkryssade mig. Det är jag mycket tacksam för och det är ni som är mitt fokus och min drivkraft. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Valet-149-20141/Valplattform-2014---2018/

De viktigaste delarna är att vi ser hela Vimmerby kommun, att vi är bäst för demokratin och att vi vill satsa på skola , vård och omsorg av bästa kvalité för medborgarna i hela kommunen. Vi vill förbättra infrastrukturen, såväl den fysiska som den digitala inkl. mobiltäckningen. Vi vill utveckla näringslivet i hela kommunen och vi vill samverka ännu mer med våra grannkommuner. 

STORT Grattis till Janne Strömsten som fick kommunens kulturpris iår. Mycket välförtjänt och han gav kommunen en hel skottkärra med negativ ikväll som hans son Magnus Strömsten körde in. En skatt som innebär en hel del arbete med kategorisering men så otroligt värdefullt för framtiden . Thorvald Eriksson har fått sin efterträdare och Janne Strömsten har fått sin i Roleuf Stroetinga .(Han är på språng mot nästa jobb till höger på bilden. ) Jimmy Karlsson var också på plats och fotograferade. Så viktigt med en lokaltidning som dokumenterar det som händer i vår del av världen. Det kan inte nog betonas , tycker jag även om sociala medier ibland kan fungera som komplement. Men utan lokaltidning skulle Vimmerby vara fattigare, tycker jag. Längtar redan efter att få dricka en kopp kaffe och läsa tisdagstidningen om några timmar. 

Personal sökes till personalavdelningen , Vimmerby kommun

Så bra att det rekryteras till personalavdelningen. En framgångsfaktor för kompetensförsörjningen till kommunen. Min motion har bidragit till denna satsning, tror jag. Viktigt för Vimmerby ! 

http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/kommunen-som-arbetsgivare/lediga-tjanster/

Sista inlägget från min sida om den beslutade nya politiska organisationen i Vimmerby


Som politiker märker jag en hel del maktspråk och härskarteknik i Vimmerbys politiska landskap. Kanske skulle Astrid Lindgren reagera på det som nu sker i politiken i Vimmerby. Två partier visar upp en maktfullkomlighet av sällan skådat slag i Vimmerbys historia mot oppositionspartierna i kommunen. Erik Wångmar som är en erkänt erfaren och kompetent statsvetare vid Linneuniversitetet uttalade sig att den politiska organisation som nu beslutas i Vimmerby är ytterst olämplig, omoralisk och oschysst. Han ifrågasätts kraftfullt av Socialdemokraterna i Vimmerby . Helen ifrågasatte Wångmar i sitt anförande i KF i debatten om den politiska organisationen. Peter Högberg skriver så här på sin blogg

"Noterar att Erik Wångmar statsvetare från Linné universitet har uttalat sig utan ha hela bilden med sig. Beklagar detta. Känns inte riktigt seriöst av en forskare.  Att stänga en dörr som vill bredda och utveckla demokratin borde vara intressant för en statsvetare." 

Men Erik Wångmar reagerar på att Socialdemokraterna i Vimmerby, som under trettio år åtnjutit majoritetens generositet i form av andre vice ordförandeposter med plats i arbetsutskott och presidier, bryter praxis och tar bort oppositionens andre vice ordförandeposter när de kommer till makten för första gången i Vimmerbys historia. Den som är väldigt stark (19 mandat) måste också vara väldigt snäll och inte ändra uppfattning för att man gör upp med Moderaterna i Vimmerby som faktiskt följt denna odemokratiska linje under förra mandatperioden när RDBs förslag til politisk org. var uppe för yttrande i KS 2012 innan det skulle till KF för antagande. Moderaterna i KS (Micael Glennfalk och Leif Carlsson) föreslog den nu beslutade politiska organisationen på ren provokation från Annika Högberg i RDB som yrkade att andre vice ordförande skulle tas bort i alla nämnder och bolagsstyrelser och att majoriteten skulle ha ordförande och oppositionen vice ordförandeposten. Detta  yrkande gällde mindre i ett halvår tills S gjort upp med M och då bytte man helt uppfattning och anslöt sig till Moderaternas linje med opposition utan insyn och delaktighet. 

Socialdemokraterna och Moderaterna i länet borde reagera när det som sker i Vimmerby faktiskt skett i Nybro och där förlorade både M och S i valet 2014. Undrar hur det kommer att gå i Vimmerby. För den som vill veta kan Du åtminstone läsa vad den ena sidan har för uppfattning om detta på kommunalrådets blogg på Vimmerby kommuns hemsida. Bitterheten över att alliansen i Vimmerby raserats av det ledande allianspartiet under förra mandatperioden lyser igenom delar av blogginlägget (det ledande partiet har ansvaret och bär skulden när samverkan inte fungerar) och eftertankens kranka blekhet verkar lysa igenom mellan raderna i ljuset av att paret Carlsson inte längre finns kvar i politiken i Vimmerby . Alliansens kollaps tror jag har varit en bidragande orsak till det. 

Centerpartiet hade ambitionen att fortsätta med alliansen men i detta blogginlägg får vi också veta att Moderaterna aldrig hade förväntat sig en framgångsrik förhandling med C för en fortsatt allians i Vimmerby och då kan det ju inte heller bli en fortsättning när inställningen är sådan från den ena parten, som heller inte vill respektera valresultatet. Och en sådan politisk organisation som nu beslutats om i Vimmerby skulle aldrig ett Centerparti i Vimmerby kunna medverka till oavsett vad centerpartister i andra kommuner medverkar till för beslut. Alla kommuners politiska landskap är unika och därför är det så intressant när kommunalrådet argumenterar för att det ska få finnas två heltidsarvoderade kommunalråd i Vimmerby med att det är så i andra kommuner. Det hör inte till saken anser jag eftersom Bengt Johansson, Leif Larsson, med flera har klarat jobbet utan en vice ordförande som till stor del fått representera kommunen när kommunalrådet inte haft möjlighet och nu krävs ytterligare ett heltidsarvoderat kommunalråd samt två deltidsarvoderade kommunalråd i form av fast arvoderade ordföranden i socialnämnden och BUN. 

Tjänstemännen i Vimmerby kommun behöver arbetsro och respekt från politikerna anser jag och inte mer detaljstyrning från politiker. Politiker ska arbeta strategiskt och inte operativt. Det är grundförutsättningen för att systemet ska fungera effektivt. Att vara tjänsteman kräver en lång akademisk utbildning. Att få förtroende som politiker kräver ingen akademisk utbildning överhuvudtaget även om det inte borde vara en belastning (vilket ibland kan skönjas i den politiska debatten på alla nivåer) . 

Stämningen i Stadshuset kan helt klart förbättras då många är trötta och desillusionerade tyvärr. Kommunanställda som saknar glimten i ögat och arbetslust kostar stora pengar i minskad effektivitet men även i avsaknad av personligt välmående för den enskilde som inte kan uträtta ett bra jobb med nuvarande förutsättningar. Att bli en bättre arbetsgivare är den viktigaste åtgärden för att få ordning på kommunens ekonomi. Det är personalen som kan göra underverk tillsammans och när man arbetar gemensamt mot samma mål och inte motkrafter präglar verksamheten kan människor skapa mirakel. Det är min övertygelse att gruppens förmåga överstiger enskilda personers prestationer. Det är vad demokrati handlar om för mig. Därför har jag reagerat mycket starkt på den nya majoritetens ledarfilosofi i kommunen. 

Hittade denna kommentar under ett av mina blogginlägg från år 2011 och tänk att Astrid Lindgren var så imponerande klok. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, lät hon alltså Pippi säga redan 1947 när hon tyckte synd om tjuvarna. 

"Då blir de bägge tjuvarna så rädda och börjar gråta. Pippi tycker synd om dem och ger dem var sin gullpeng att köpa mat för. För Pippi är snäll. Den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll." 

Så lyder originalcitatet från 1947 och det är alltså inte Pippi som säger det, utan författaren Astrid Lindgren.

Bamse skapades 1966, nästan tjugo år senare. Han härmar Pippi lite och säger så här: "Bättre vara snäll än stark" (nr 1/1973 samt Bamse-skivan från samma år) eller "Äsch! Det spelar väl ingen roll hur stark man är! Det viktigaste är att man är snäll!" (nr 8/1980). 

Originalet är alltså ett Astrid Lindgren-citat!"
Samuel August ville ha prästgårdsarrendet på Näs och det resonerades om att han kanske var för snäll för att få förtroendet att driva ett så stort lantbruk med så många tjänstefolk. Då var det faktiskt Samuel Augusts blivande svärfar som sa att " även de som är snälle kan vara bra på att handskas med folk" lördag 13 december 2014

Beredningstvång

Kommunallagen har en särskild lagstiftning för ärenden som ska upp för beslut i kommunfullmäktige. Av det skälet blir det svårt att besluta om ett friskvårdsbidrag på måndag även om det vore en välbehövlig punktinsats. Jag har skrivit i dagens Vimmerby tidning om detta och föreslår att medel ur kommunfullmäktiges oförutsedda behov skulle kunna användas till detta men som sagt det måste beredas och det har inte gjorts trots att motionen är bifallen. Kommunfullmäktige har ej heller fått någon redogörelse om motionens verkställande varför jag skulle vilja lyfta denna fråga. Har hört att det bildats en personalklubb men jag skulle vilja veta mer om vad det betyder eftersom jag är mycket intresserad av att få veta resultatet av den bifallna motionen. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Vimmerby-kommun--den-goda-arbetsplatsen-/

Vi föreslår att
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Den strategiska planen skulle jag vilja att kommunfullmäktige skulle kunna få ta del av som ett meddelande. 

Beredningstvång beskrivs här: 

Utgångspunkten är att kommunstyrelsen ska bereda de ärenden som behandlas i fullmäktige. Bestämmelsen innebär såväl beredningstvång som koncentrerad beredning. Genom berednings-tvånget försöker man garantera att fullmäktigeledamöterna ska ha tillräcklig kunskap om den fråga som ärendet gäller samt om alternativa lösningsmodeller och följderna av beslutet. Beredningen är koncentrerad till kommunstyrelsen. Utan beredning kan ett ärende inte tas upp till behandling i fullmäktige. Ärenden som har beretts i en nämnd eller något annat organ som är underställt kom-munstyrelsen bereds alltid av kommunstyrelsen innan de behandlas i fullmäktige. I vissa fall som avses i lagen kan ärenden ändå beredas för fullmäktige av ett tillfälligt utskott eller av revisions-nämnden. Ett tillfälligt utskottska tillsättas för att bereda ärendet då uppdraget för förtroendevalda ska återkallas enligt 21 § samt då kommundirektören ska sägas upp enligt 25 § (22 §). Revisions-nämnden ska bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin (71 §).

I andra organ bereds ärendena under ledning av föredraganden för att sedan avgöras av organet. Föredraganden svarar för att beredningen sker på ett riktigt sätt, och är med föredragningen som utgångspunkt skyldig att lägga fram ett konkret beslutsförslag för organet.

torsdag 11 december 2014

Vimmerby kulturskola och Socialdemokraternas förhandling om makten i Vimmerby

Kostnadsfri kulturskola föreslår socialdemokraten Peter Högberg och nu förväntar åtminstone jag att den politiska åsikten ska infrias när S kommit till makten i Vimmerby. Annars vore det väl svagt av S. Peter Högberg har nämligen pläderat för en kostnadsfri kulturskola så länge jag kan minnas och som vice ordförande i kultur och fritidsnämnden i Vimmerby bör det bli en självklarhet med kostnadsfri kulturskola i den nya majoriteten. Blir det inte så bevisar det ytterligare en svag förhandling för stora S med 19 mandat jämfört med M med endast 10 mandat. Kommunstyrelsens ordförande förhandlade S bort. De fick endast en vice ordförande post i KS och tre ordinarie platser jämfört med Moderaternas lika många. Utslagsrösten för ordföranden innebär att M kan avgöra alla frågor i KS inom majoriteten. Något oppositionsparti kan givetvis stjälpa eller hjälpa det ena eller andra partiet i majoriteten om det kniper. 

Nåt måste väl S få utöver socialnämndens ordförande och den posten innebar svagt valresultat för KD 2014 och kan knappast ses som annat än en belastning utom möjligen vad gäller de storligen ökade ordförandearvoden för en enskild socialdemokrat och en moderat i socialnämnden. Ett av kommunalråden borde ha tagit sig an den uppgiften inkluderat uppdraget som kommunalråd, tycker jag. Ordförande i BUN blir en annan socialdemokrat och det hade också kunnat vara en position för ett av de heltidsarvoderade kommunalråden. 

Personligen tror jag för övrigt inte på en kostnadsfri kulturskola, men gärna så låg avgift som möjligt med bibehållen kvalité. 

Insändare

Vimmerby tidnings insändarsida innehåller mångas synpunkter och det är riktigt viktigt att alla som vill får komma tilltals. Här ryms stort som smått. Storpolitik och vardagsbekymmer om vartannat. 

Denna har blivit en snackis i Vimmerby den senaste veckan har jag märkt. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/61917/1/88/

Berättigad fråga måhända . Det får framtiden utvisa. Nu är alla beslut klubbade och vi i oppositinen har gjort vad vi kunnat för att påverka den orubbliga nya majoriteten. Lyhördhet kommer visst inte att vara deras signum. Möjligen för varandra men inte för andra. Ingen annan göre sig uppenbarligen icke besvär. Majoriteten har bestämt sig, så det så , och de står fast som stenstoder oavsett vad Vimmerbyborna och deras väljare vill diskutera före beslut. 

tisdag 9 december 2014

Kommunfullmäktige igår

Sex och en halv timmas sammanträde och vi gick i mål med den föredragningslista som vi inte hunnit igenom på två tidigare möten. 

Delvis var det avslaget på majoritetssidan då oppositionen ställde frågor som besvarades med tystnad. Är det så demokratin ska se ut i Vimmerby under denna mandatperiod. Paret Carlsson saknades på modearatbänken och ärligt talat så saknade jag Leif och Annika som jag tror har varit med på alla KF-möten som jag tjänstgjort på under förra mandatperioden. 

Vi fick också klara besked av Peter Högberg om att oppositionen inte kommer att involveras i utvecklingen av Vimmerby kommun. Besluten kommer att avgöras på moderaternas och socialdemokraternas gemensamma gruppmöten. Men oppositionen vill bidra och har många förslag i bakfickan som vi kommer att lägga fram under mandatperioden. 

Vi föreslog två miljoner extra till BUN igårkväll eftersom vi ser växande behov med större barnkullar i förskolan och många års underbudgetering av grundskolan. Igårkväll fick vi veta att gymnasieskolan har 130% högre kostnad än jämförbara kommuner men det är en siffra som inte stämmer och det är  olyckligt att vi har ett kommunalråd som är så slarvig med faktaunderlag. Godtycke är ledningsfilosofin och inte grundläggande och faktiska underlag. 

På morgon-TV beskriver man att de kommuner som mest behöver skolutvecklingspengar söker inte stödpengar. Har Vimmerby sökt dessa? Hoppas det. 

Nu är det valfullmäktige om en vecka. Det ska bli spännande. 

måndag 8 december 2014

Befolkning

Vimmerby kommuns befolkning minskar med 14 personer enligt SCB (novembermätningen) och det är ingen katastrofsiffra men jag hade ju önskat att det skulle vara en ökning istället för en minskning. Vi behöver nämligen mer skatteintäkter som ekonomin ser ut. 

Brevet hemifrån eller motsvarande behövs...vi behöver bli fler Vimmerbybor är en motion som ännu inte tagits upp av KS. Hoppas att den kommer på bordet snart så att vi kan lyfta befolkningen och jobba strategiskt med denna fråga. 

söndag 7 december 2014

Majoritetens ökade arvoden som klubbades i förrgår mm

Jag har nu räknat igenom arvodesförslaget och jämfört med de fasta arvoden som ledamöter i nämnder fick år 2013. Det sker en uppräkning av riksdagsmannalönen årligen och den ingår givetvis i denna ökning men det är ändå otroliga siffror som jag nu tänker redovisa för er alla. 

Märkligt att Vimmerby tidning har valt att inte göra en djupare analys av detta utöver att jämföra med kostnad per invånare för politikerarvoden i olika kommuner. Det har ändå återremitterats av oppositionen så det har funnits tid och anledning då oppositionen diskuterat detta i flera insändare mm. 

Det intressanta tycker jag är hur majoriteten med S i spetsen som, enligt sin ideologi inte borde medverka till ett förslag som detta. Jag vet att Annika Högberg tillsammans med en arbetsgrupp inom S har skissat på detta "all inclucisve" -system men att syftet skulle vara att sko sig själva med många arvodeskronor hade jag inte anat av ett parti som kallar sig socialdemokratiskt. S lade fram detta förslag i RDB redan för ett år sedan. Hade de planerat att göra en organisation med ordförande från majoritet och vice ordförande från majoriteten. Svaret är nej på den frågan för det går att läsa i RDB och KFs protokoll. Man ville ha ordförande från majoritet och vice ordförande från opposition enligt modell från miljö och bygg och kultur och fritid under denna mandatperiod. Men detta ändrades under förhandlingen med M. Micael Glennfalk däremot lade exakt ett sådant motförslag till Annika Högbergs nedröstade motförslag vid första behandlingen av arvoden för denna mandatperiod som gjordes av RDB redan år 2012 med Leif Larsson i spetsen. Då återremitterades hela förslaget med KS och Micael i spetsen för man ville ha mer arvode till socialnämndens ordf och BUNs ordf. mm.

Majoriteten S och M ökar de fasta arvoden för ordförande och vice ordföranden som båda ska tillfalla majoriteten med 1 581 320 ( en miljon femhundraåttioentusen trehundratjugo ) kronor enligt sidan 109 och 110 i handlingarna till KF. Samtidigt minskas arvoden som tillfaller oppositionen med 83 916kr och totalt ökas fasta arvoden med 1401637kr. Sammanträdesarvoden har utgått med 863 178kr år 2013 vilket bör läggas till så att det blir en total kostnad på 2 612 252kr för 2013. Vad blir då jämförelsesumman för arvoden för 2015? 3 150 711plus sammanträdesarvoden för gruppledarna som inte har beräknats eller uppskattats men om man tittar på sidan 113 så framgår det att andre vice ordförande erhållit cirka 40000kr i BUN, och 80000kr i socialnämnden och därutöver tillkommer sammanträdeskostnader för oppositionens gruppledare i Kultur och fritid och Miljö och bygg. Totalt borde det bli minst 250 000kr ytterligare. Majoriteten påstår att deras förslag till politisk organisation med två heltidsarvoderade kommunalråd och med borttagande av andre vice ordförande från oppostionen så blir organisationen mer demokratisk och samtidigt billigare. Det har jag läst i flera insändare från de tillträdande kommunalråden. Det börjar likna en pomperipossasaga tycker jag och skickar givetvis dessa uppgifter till olika media. Vimmerbyborna förtjänar att få veta vad som håller på att hända i Vackra Vimmerby med ekonomin och med demokratin. 

Upprörd är jag faktiskt och jag hoppas innerligt att jag räknat fel. Därför ber jag er alla att kontrollräkna så att jag inte missförstått något. Jag frågade majoriteten i KF igår om detta men ingen ville svara eller försvara dessa höga arvoden till några få politiker. Tystnaden var verkligen öronbedövande tills Helen gick upp och sa att vi har andra siffror än du. Men jag har bara summerat ur handlingarna svarade jag. När vi debatterade politisk organisation sa Helen att nu har vi två partier vars behov ska tillgodoses. Men förra mandatperioden hade vi fyra partier och det behövdes inte flerdubblas några arvoden för att besätta ordförandeposter då. Vad är skillnaden nu. Jo, S och M vill belöna sig själva i förväg och nu förväntar sig oppositionen att arbetet ska bli flerdubbelt bättre än under förra mandatperioden. Det kommer vi att granska noggrant. Verksamheterna behöver de 750 000kr extra som den nya majoriteten ökat arvoden till sina "ordföringar"med på bekostnad av bredden och oppositionen. Det gör sex miljoner under mandatperioden som jag anser ska tillhöra verksamheterna. 

Här kommer mer siffror ur handlingarna. 

Fast arvode till förste vice ordförande ökas med exakt 504 900kr till ett heltidsarvode från 25%och kallas kommunalråd fast vi inte vet vilka extra arbetsuppgifter som ska utföras. I verkligheten har PerÅke fått 41% av en kommunalrådeslön vilket är en ökning med 239 900kr. Oppositionsrådet Helen Nilsson hade 322920 kr i totalt arvode varav 307800 var fast arvode för en halvtidstjänst år 2013. Hon erhöll med andra ord 57920kr mer än PerÅke under år 2013. Vad uträttade hon 2013 som år 2015 är värt exakt 92 340kr mindre för hennes efterträdare. Vilken skillnad i ansvar och uppgifter som oppositionsråd har presenterats? Oppositionsrådet ska inte få tillgång till presidieberedningar i KS på måndagar. Exkludering med andra ord. Men att sköta informationsspridning till alla oppositionspartier om kommande ärenden ska uträttas på samma sätt som Helen har gjort för totalt 1,2 miljoner i arvode under förra mandatperioden., för cirka 400000kr mindre i ersättning.  Möjlighet att besöka nämndssammanträden i kommunen är nytt. Gäller det även ITSAM ? 

Helen Nilsson har säkert gjort ett utomordentligt arbete som oppositionsråd och hon ska ha all heder som hon förtjänar för det av de som har haft behov av hennes informationstjänster dvs MP, V och SD och som kan värdera hennes arbete och de presidemedarbetare som hon har haft. 

Saken handlar om framtiden och hur majoriteten nu har klubbat igenom sitt förslag till ny politisk organisation och nya arvoden och framförallt om hur det förbättrar Vimmerby kommuns demokrati och ekonomi och välfärdstjänster till medborgarna. Vård, skola och omsorg är kommunens kärnuppgifter. Viktigt för alla politiker i Vimmerby oavsett ersättning för enskild ledamot. 

Hur blir det med personalpolitiken , till exempel? Kommer det friskvårdsbidrag mm till personalen så att de höga sjukvårdstalen kan minska. Det borde införas omgående. Med en  sådan investering finns miljoner att spara för en kommun som går mot stora underskott, de närmaste åren. Investeringar i personalens hållbarhet och hälsa är verkligen på tiden. Min motion har bifallits men det enda resultat som jag känner till är totalt 100 000kr för att starta en personalklubb. 

Hur blir det med ungdomsparlamentet ? Var det bara en engångsföreteelse innan valet? På hemsidan står det att det ska arrangeras två gånger per år och nu var det länge sedan det var april månad. Dags för ett nytt parlament eller ska kultur och fritid fortsätta med G lobträdsmodellen som fungerat utmärkt tidigare. Har förra ungdomsparlamentet följts upp. Protokollet finns här. Uppföljning efterfrågas härmed. Ungdomarna brukar nämligen klaga på att de får många tillfällen att uttrycka sina synpunkter men ingen återkoppling och då är det ju inte så mycket värt. Alla minns skolmaten och duscharna som diskuterats otaliga gånger. Vimar är ombyggt. AL väntar...

Hur blir det med landsbygdspolitiken? Hur blir det med fibern? Hur blir det med Näs? Hur blir det med mellanstadierna? Hur blir hyran nästa år på Vimarhaga och Borghaga? Vem blir kommunens politiske finansminister? Johan Rosen tyckte att det skulle bli Helen eftersom Johan, saknade förtroende för Micael Glennfalks sätt att sköta kommunens ekonomi. Helen skulle bli "husmodersekonom"
för kommunen, vad han nu kan mena med det. Möjligen menade han att kommunens ekonomi ska skötas som Helens hushållsekonomi. Helen skruvade lite på sig när kraven levererades av Johan under ett långt anförande där han plötsligt iklädde sig rollen som socialdemokrat och inte folkpartist. 

En annan kommentar igår kväll var att forskaren som tycker att denna politiska org. är oschysst, omoralisk och ytterst olämplig inte har hela bilden enligt paret Högberg, Nilsson och att Helen hade minsann förklarat så att Alexandra Edman på Smålandsnytt förstod. Konstigt att hon valde att inte skriva om det då...
Socialdemokraterna debatterade detta mycket intensivt som om de försökte övertala sig själva , för oppositionen lyckades de inte övertala och de flesta moderaterna valde tystnad. Igår kväll var det endast en moderat uppe i talarstolen medan fyra centerpartister (PerÅke Svensson, Anna Svensson och Curt Tyrberg och jag) äntrade talarstolen under kvällen. Tre socialdemokrater, Ewa Berglund, Peter Högberg och Helen Nilsson, om jag minns rätt. C är bäst på demokrati i Vimmerby.. 

Det kommer att bli en händelserik mandatperiod , var så säkra och spännande och först ska M och S driva valrörelse mot varandra för båda vill bidra till att det egna blocket vinner majoriteten i riksdagen, så att den budget som de företräder där blir verklighet . Kommunens budget är en helt annan historia. 

KF imorgon börjar klockan 16

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202014-12-08.pdf

Observera att budgetfullmäktige imorgon börjar klockan 16 och skälet är att det är så många ärenden som inte avgjorts på de två senaste sammanträdena och att oppositionen består av flera partier och är mer aktiv enligt kommunalråd Micael Glennfalks blogginlägg. Hoppas att sammanträdena kan bli effektivare enligt den plan som framskymtar i samma blogginlägg. http://vimmerby.blogspot.se/2014_11_01_archive.html

Centerpartiet kommer att arbeta hårt för att sammanträdena ska bli mer tekniskt moderna och därigenom förhoppningsvis lite rappare i debatterna och ärendehanteringen osv. 

Det kommer säkerligen att bli en lång och intressant budgetdebatt med tanke på de resonemang om överskottsmål som S och M hade i KS den 2/12. M vill sänka målet enligt Magnus Gustafssons tidigare förslag medan S och C vill hålla kvar vid 2%-målet har jag läst i KS protokoll från den 2/12. 

C kommer också att yrka på två miljoner mer till barn och utbildningsnämnden med tanke på ökade behov i förskolan och grundskolan. Femtio nya högskoleplatser och många års lägre tilldelning till grundskolan i förhållande till grundskolor i jämförbara kommuner och det måste ske en anpassning så att grundskolan stärks i hela Vimmerby kommun. 

Miljö och bygg måste också förhandlas med Hultsfred innan budget för den nämnden kan ändras av KF i Vimmerby eftersom vi har en gemensam nämnd och det har KS envist sagt emot när Bo Svensson har försökt förklara läget redan i juni i samband med det ändrade rambudgetbeslutet där det föreslås en sänkning med en halv miljon på en budget på fem miljoner. Bo reserverade sig mycket klokt i juni och nu har KS ändrat beslutet. 

Mindre pengar till arvoden är en annan pilsner och med tanke på tvåårsbudgeten så bör väl det beslutet innehålla finansieringsförslag. Ökningen av politikerarvoden från 2014-2015 är mellan 600000 och 800000kr enligt mina beräkningar utifrån de underlag som personalavdelningen har levererat och som dessutom är motstridiga vad gäller arvoden till oppositionens gruppledare. Dessa borde hamna på cirka 100000-150000kr under år 2015 utifrån att sammanträdesarvoden för vice ordförande i BUN har varit cirka 20000kr år 2013. Räknar man alla nämnder bör det landa på den totala summan av 100000-200000 vilket innebär att den budget som finns föreslagen för 2014 måste ökas med 600000-800000kr vilket jag inte kan se att man gjort i KS budget. En jag kanske har läst slarvigt. Med andra ord kommer budgeten att innehålla ett fel på knappt en miljon innan den ens tagits i bruk. Blir det tilläggsanslag för det och för genomförande av ett val den 22/3 2015. En annan fråga är hur mycket arvode min efterträdare i valnämnden ska erhålla då jag inte hittar hur mycket arvode som ska betalas ut till en ordförande i samband med ett extraval. 

Många frågor som ska besvaras under morgondagen med andra ord. Och några anföranden har jag förberett som jag inte avslöjar här i förväg. Och några anföranden har mina partikamrater också förberett förståss. Undrar vad det kommer att stå på insändarsidorna imorgon. Några insändare som ställt frågor till toppolitiker i Vimmerby har ännu inte fått svar vilket inte brukar ske så ofta. Imorgon kanske svaren kommer. 

Men blogginlägget om tillit kommer att användas i debatten imorgon för det är avgörande för kommunens framtid och för demokratins utveckling i Vimmerby , anser jag och många håller med mig om det , tror jag. http://vimmerby.blogspot.se/2014/12/tilliten-i-kommunen-ar-som-ett-korallrev.html?utm_source=BP_recent

Demokratiberedningen

Vänsterpartiet ställde denna fråga på torget idag. Många fler har svarat efter min gröna legobit och resultatet var entydigt . Demokrati är inkludering, inte exkludering. Bättre att åtta partier får utveckla demokratiarbete än bara de fyra som kommer att finnas i KS tycker många Vimmerbybor. Vad tycker du? 

lördag 6 december 2014

Hela insändaren publiceras här

I dagens Vimmerby tidning publicerades en nerkortad insändare . Därför publiceras den i sin helhet här.
Det är sista stycket som utelämnats av Alf Wesik och det tycker jag är olyckligt. 

 Centerpartiet vill bidra

Som nybliven gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby vill jag påminna om vår närodlade politik som vi kommer att fortsätta att driva i Vimmerby.  För det första måste vi få mer närproducerat i kommunala upphandlingar, både varor och tjänster. För det andra måste vi måste skapa företagande i hela kommunen. Vi behöver en landsbygdsutvecklare som är knuten till näringslivsenheten. Satsningar på det förnybara innebär att laddstolpar ser vi som en åtgärd som vi snarast behöver fokusera på med vårt strategiska geografiska läge och många besökare som förväntar sig att kunna ladda sitt fordon i Vimmerby. 

Vi vill satsa två miljoner ytterligare på förskolan och grundskolan vilket vi kommer att yrka i budgetdebatten på måndag. Förskolan med många ettåringar i kö samt grundskolan behöver mer resurser för att klara de utmaningar som vi står inför. 

ITSAM och utbytesintervallet på datorer diskuteras flitigt och här föreslår vi ett IT-råd med representanter från alla olika delar av kommunens IT-användare. Denna grupp måste ha ett tydligt mandat för att kunna göra bra beställningar från vårt kommunalförbund utifrån verksamheternas behov och kostnadseffektivitet.  Utbytesintervall på läromedel är en annan fråga som vi vill lyfta i sammanhanget. Det bör vara en regelbundenhet som är bindande vad gäller utbyte av läromedel så att våra barn och unga garanteras tillgång till aktuella läromedel.

Centerpartiet vill bidra och strävar efter breddning av demokratin så att fler blir delaktiga. Viktiga beslut för Vimmerby bör tas i konsensus. Större nämnder och fler fritidspolitiker och mindre maktkoncentration strävar vi efter. Demokrati, delaktighet och dialog är våra ledord och ska kombineras med kommunens Ansvar, mod och fantasi. Så når vi stabilitet i politiken i Vimmerby. 

fredag 5 december 2014

Socialdemokraternas "regeringsduglighet"

Erik Wångmar, statsvetare på Linneuniversitetet kommenterar på Smålandsnytts hemsida gällande S och M styret i Vimmerby. 

– På kort sikt får de ett fastare grepp om politiken, men det har straffat sig på lång sikt, säger han.

– Det är vi medvetna om att ett parti kan komma ut som förlorare ur detta, men det är det värt för att få sitta i majoritet, säger Helena Nilsson (S).

Olyckligt att S i Vimmerby är så sugna på makt att de inte ens bryr sig om framtida konsekvenser. 

MEN socialdemokraterna i Vimmerby sitter lika mycket i majoritet och med större respekt från oppositionspartierna i Vimmerby om de väljer att bygga en demokratisk organisation tillsammans med Moderaterna . Beslutet tas på måndag och än finns tid för eftertänksamhet, tycker jag. 

Erik Wångmar har kunskap och erfarenhet och socialdemokratiska partiet borde verkligen ta sig en funderare nationellt och lokalt över sin "regeringsduglighet", tycker jag efter de senaste veckornas mediarapporter. 

Forskning är opartisk och den lila alliansen borde ha gjort en djupare konsekvensanalys kring det hastverk som fortfarande innehåller stora felaktigheter i underlag och dokument.  Det är exemplevis inte tydliggjort att oppositionens gruppledare i alla nämnder som har ett litet fast arvode är berättigade till sammanträdesarvoden trots att undertecknad fick med den synpunkten som motivering till återremissen i KF 24/11och majoritetens ledare försäkrade att det skulle rättas till.  KS har missat den detta den 2/12 och det är inte OK. Ytterligare maktfullkomlighet från majoriteten att inte lyssna på oppositionen och förtydliga regelverket för arvodessystemet för Vimmerby kommuns förtroendevalda. Nu måste vi i oppositionen påpeka detta en andra gång och denna gång måste det bli ett tilläggsyrkande då dokumentet inte kan ändras utan en minoritetsåterremiss och den har vi ju redan gjort. En majortietsåterremiss är möjlig för ett antagande av ett korrekt dokument den 15/12 med ett KS med omedelbar justering mellan den 8 och 15/12. Kompletterar efter att ha läst mer noggrant och då finns det under paragraf 7 i bestämmelser om arvoden för företorendevalda att gruppledare har rätt till sammanträdesarvoden. Men det innebär att det står något annat i bilagan till bestämmelserna och så anser inte jag att KF kan besluta, dvs två dokument som är motstridiga. Är det bilagan eller huvuddokumentet som ska gälla? 
Vimmerbyborna vill inte ha två kommunalråd

Välkomna till torget imorgon och svara på frågan. Dagens svar var entydiga. En medborgare ansåg att en kommun av Vimmerbys storlek har inte råd med två heltidsarvoderade kommunalråd och i synnerhet inte när ekonomin är i fritt fall som socialdemokraten Peter Högberg uttryckte situationen i Vimmerby tidning härom veckan. 

Smålandsnytt idag

Ohttp://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/odemokratisk-utesluta-oppositionen

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/m-och-s-stanger-ute-c

Expert instämmer med oss vad gäller inskränkningen av demokratin i Vimmerby när oppositionen utestängs. Beklagligt att Socialdemokraterna i Vimmerby inte inser betydelsen av den andra delen av sitt partinamn. 

Erik Wångmar säger att Socialdemokraterna i Vimmerby kan fälla krokben på sig själva genom att utesluta oppositionen i det förberedande presidiet.

– De hade nyss den positionen själva och efter nästa val så kan de hamna i opposition igen, säger Erik Wångmar.

S+M kan straffa sig

Erik Wångmar säger även att det nya samarbetet över blockgränserna har straffat sig på sikt genom att väljarna inte röstar på partierna i nästa val, det har han sett exempel på både från Nybro och Västervik.

– På kort sikt får de ett fastare grepp om politiken, men det har straffat sig på lång sikt, säger han.

– Det är vi medvetna om att ett parti kan komma ut som förlorare ur detta, men det är det värt för att få sitta i majoritet, säger Helena Nilsson (S).

Det är ovanligt men inte olagligt att inte ge oppositionen en vice ordförande-post. 

– Det här är ytterst omoraliskt, odemokratiskt och oschysst, men fullt lagligt, menar historikern och statsvetaren Erik Wångmar på Linnéuniversitetet.Här är gänget som startade valrörelse idag och hade en Demokratiaktivitet på torget och som Smålandsnytt gjorde inslaget om. Vi fortsätter imorgon kl. 11-13 , samma plats. Välkomna att träffa oss imorgon .