torsdag 31 augusti 2017

Orättvis fördelning av pengar till vägar och järnvägar

Jag vill mena att det är djupt orättvist om ett län som har 2,5% av befolkningen och är glest befolkat får 1,7% av Trafikverkets fördelning. 

Inga pengar till Stångådalsbanan och Tjustbanan. Först gör det mig beklämd men den känslan byts snabbt mot beslutsamt. 

Detta måste förändras innan det slutgiltiga regeringsbeslutet i april 2018 om fördelningen av infrastrukturmedel. 

Sommaristid.

Vi måste våga diskutera och föreslå samarbeten för att effektivisera. 

Vi pratar om möjligheter att samordna sommaris för våra topplag i ishockey i regionen under några veckor. Inga hundratals mil i buss. Vimmerby ordnar is åt de andra kommunerna ett år och Västervik ett annat år och Oskarshamn det tredje året. Är det någon som är intresserad av en sådan förbättring som skulle kunna ge mer istid totalt till en lägre total kostnad för kommunerna. 

Den utredning som ska göras måste också ta in driftkostnader tydligt och samverkansmöjligheter. 

Det ser jag som en möjlighet och ingång till en konstruktiv diskussion. Hoppas att så många som möjligt vill delta i den dialogen. 

tisdag 29 augusti 2017

Nattis och PRAO

V fick bifall för sin motion om nattis trots att S inte kunde ange exakt datum för när nattis skulle byggas. Troligen blir det 2020 när den nya förskolan står klar. 

KD fick avslag på sin motion om PRAO av M och S i BUN i onsdags. 

Det står inget i motionen när PRAO ska införas utan det beslutar nämnden om det nu skulle bli bifall i KF. Därför är skälen som anges av M och S i BUN så märkliga för det är inte längre att man inte vill utan att man inte vet vad regeringen kommer att kräva när de inför obligatorisk PRAO. Moderater brukar gilla företagande så det är också egendomligt att de inte vill att elever ska få arbetsmarknadskontakter. 

I min värld vore det bäst om KF redan nu biföll motionen så att alla elever, företagare och medborgare som vill ha PRAO får ett tydligt besked från oss förtroendevalda. Ett enigt beslut om att införa en modern PRAO enligt samma system som i Mönsterås. 

Vilken förskola ska vi bygga för 40 miljoner

BUN har nu tagit ett beslut om hur den nya förskolan ska se ut som de anser att vi har behov av. Jag vill påminna om min interpellation som nämndens ordförande LisAstrid Andersson ska svara på i september på KF. Jag efterlyser en medborgardialog om detta och en bredare diskussion mellan förvaltningarna och politikerna.

Vårt investeringsutrymme är mycket begränsat så vi måste verkligen resonera om vad vi ska bygga och hur vi ska bygga och utifrån ett medborgarperspektiv är det också viktigt att prata om var vi ska bygga de förskoleavdelningarna som behövs. 

BUN föreslår 10 acdelningar intill Lilla Lunden med två avdelningar som delar på en utegård och med en övervåning för nattis och personalutrymmen. 

I dagsläget finns 40 miljoner avsatta för att bygga en ny förskola och det baserades på 6-8 avdelningar. Lunden kostade 38 miljoner så hur detta ska finansieras är för mig en gåta. Därför behövs det en bred dialog om detta och den borde ha varit igångsatt för länge sedan. M och S sa i sitt manifest redan dec 2014 att fokus under mandatperioden skulle vara att bygga en ny förskola. Snart är mandatperioden slut och det finns inte ens en plan värd namnet för hur byggandet ska ske och när det ska vara klart. Troligen först 2020 är det sneaste beskedet jag hörde. Ska det ta 6 år?  

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/ifragasatter-planer-pa-stor-forskola-20170619/Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande

 

Vi är oroade över processen och den bristande medborgardialogen kring den nya förskolan. Vad ska byggas? Var ska det ska byggas? 

Vi anser att kommunens förskola ska vara kostnadseffektiv och trygg, och vill ha underlag för olika alternativ så att vi kan ta välgrundade beslut, därför ställer vi följande interpellation.

I en avstämning i länet så är det bara två kommuner som planerar för enheter med 9-10 avdelningar. Alla andra kommuner har byggt 3-6 avdelningar de senaste åren. En kommun har utrett vilken storlek som är mest effektiv och konstaterat att 4 avdelningar är både mest kostnadseffektiv och kvalitativt bäst. Varför har Socialdemokraterna och Moderaterna föreslagit en 10 avdelningar i en stor enhet? 

Det finns flera tomter som skulle kunna inrymma 5-avdelningsförskolor och det vore värdefullt att påbörja detaljplaneprocesser för att kunna bygga förskolor på andra platser. Varför görs inte detta?

Vilka ekonomiska skillnader blir det för verksamheten om man bygger fem eller tio avdelningar, såväl drift som investering? Hur många enhetschefer behövs det för en stor förskola? Bygger man många avdelningar på en enhet så kan ett behov av flera enhetschefer göra att effektiviseringen uteblir eller minskar. 

Vi är också oroliga för att smittspridningen på en stor förskola med en gemensam matsal ökar. Har hänsyn tagits till detta när man planerar en så stor enhet?

Grannkommunen planerar att bygga 10 avdelningar till en kostnad på 100 miljoner. 

Det är viktigt att vi tänker efter kring vilket samhälle vi vill bygga innan vi gör en så stor investering. Om vi i framtiden lägger ner mindre enheter för att fylla den stora förskolan tvingas föräldrar att skjutsa till en stor förskola långt ifrån sin bostad, vilket minskar tryggheten och kommunens attraktionskraft. Hur ser socialdemokraterna och moderaterna på den risken?Har vi möjlighet att vid ett tillfälle investera så mycket i en förskola eller kan det vara bättre att bygga vid två olika tillfällen och avvakta födelsetalen och behoven? 


Vi vill se en förskola som erbjuder barn och föräldrar trygghet och närhet, en bred verksamhet med geografisk spridning. 

Hur ser ni på möjligheten till fler externa utförare? De privata alternativ som finns är uppskattade och vi ser en möjlighet till fler utförare i vår kommun. Med externa utförare kan en bredare verksamhet erbjudas, utan att kommunen behöver använda sitt begränsade investeringsutrymme. Tänker BUN bjuda in fler aktörer?

Hur ser ni på möjligheten att använda befintliga fastigheter för att skapa fler förskoleplatser? Finns det fler fastigheter utöver Eken och Pelarneskola som ni erbjudits men tackat nej till? Centerpartiet i Vimmerby

Ingela Nilsson Nachtweij , gruppledare

 


Vimmerby

måndag 28 augusti 2017

Kommunkretsmöte hos Rein på Smålandsbyn

En mycket bra kväll där vi började med en vandring på Arlarundan som Rein skyltat upp så fint. Se bild nedan. 

Därefter hade vi kandidatpresentation och jag imponeras av den kompetens och mångfald som vi har i vårt parti nu. Många både gamla och nya centerpartisiter som presenterade sig och vilka fågor de brinner för.

Mina starkaste intryck under kvällen var när Rein berättade att hans familj kom till Sverige 1944 som flyktingar från Estland och han ville gärna bidra med inkludering av nyanlända som kommit till Vimmerby. 

En av mina reflektioner är att vad hade Vimmerby varit utan Rein och hans fantasi. Ingen Astrid Lindgrens Världoch ingen Smålandsby. Det började som en motion till KF 1978 av Rein.

En annan av våra kandidater är Mario Tesanovic från Frödinge som kom som flykting från Balkan och han driver nu Smålandstraktor. En annan betydelsefull entreprenör från ett annat land. 

Centerpartiet är det parti som jag anser har den bästa politiken för inkludering och integration med en humanistisk människosyn som bygger på företagsamhet och kreativitet samt möjlighetinriktad och närodlad politik. 

Därför är jag extra glad i kväll att Centerpartiet lyckats rekrytera hela 12 nya namn som vill bidra med sin kompetens för att bygga Vimmerby mer långsiktigt hållbart. 

Att ha det gänget i ryggen i riksdagsarbetet om medlemmarna och väljarna så önskar skulle vara mycket inspirerande. Vimmerbycentern håller på att bygga något alldeles NYTT på många sätt. Kvällens möte och möten blev en riktig energikick. Tack alla 40 som var där. Tillsammans bygger vi Vimmerby till en plats där vi möts och bygger med ansvar, mod och fantasi. 

PS. Bengt Johansson avslutade kvällen med att tipsa om Fokushusets samtal med nyanlända på tisdagar kl. 10-12. Så berikande, tyckte han DS.


söndag 27 augusti 2017

Vecka 35 som börjar med den 28 augusti 2017!

Budgetberedning imorgon med KS AU och jag har några frågor som jag vill ha svar på. Hoppas på en bra och konstruktiv diskussion.

Imorgon kväll har vi kretsmöte med vandring på ARLA-rundan som Rein Soovik iordningställt. Efter vandringen samlas vi på Smålandsbyn för kandidatpresentation mm. Tror att vi blir många och hoppas på att det inte regnar så att vi får en trevlig vandring på en av Vimmerbys nya vandringsleder. Imponerad av Reins initiativkraft. Utan honom och hans kompanjoner hade vi inte haft en temapark i Vimmerby, och ej heller en Smålandsby som är mycket uppskattad. 

På torsdag är det ett spännande möte på NÄS med en mycket intressant ung politiker från Östergötland. Återkommer om det. 

Ha en fin vecka! 

torsdag 24 augusti 2017

Lyssna på Annie Lööfs sommartal som för mig ytterst handlar om hållbar utveckling

Jag har alldeles nyss lyssnat på Annie Lööfs sommartal och det var ett mycket bra och viktigt tal.

För mig handlade det om förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling. Det brukar pratas om tre dimensioner för hållbar utveckling, den ekonomiska, den ekologiska och den sociala.

Jag arbetade som projektledare för Företagarna 2001-2006 och vi drev en satsning kring hållbar utveckling ur barn och ungdomars perspektiv. Vi inledde projektet med en work shop där vi diskuterade hur vi skulle arbeta med att få till stånd en mer hållbar utveckling. Slutsatsen blev att vi måste börja med den sociala utvecklingen. Utan den finns inte förutsättningar för ekonomisk eller ekologiskt hållbart perspektiv. 

Därför vill jag mena att Annie Löffs tal idag handlade om vårt samhälles sociala hållbarhet. Ett starkt tal med temat "nära vård" där hon berörde och beskrev hur vi ska arbeta med frågor kring mobbning, sexuella övergrepp, kränkningar mm. I inledningen berördes även terrorism och klimat. Allt hänger samman men temat för talet var hur vi tillsammans ska bygga ett mer hållbart och nära samhälle. 

Jag vill vara med i det samhällsbygget och nu ber jag som sagt om förtroendet för att företräda Kalmar län i Sveriges Riksdag och genom det bygga ett mer hållbart Kalmar län och Vimmerby i världen.

Snälla, ta dig tid att lyssna på talet, tack, oavsett vilka politiska värderingar Du har. 

https://www.centerpartiet.se/media/nyhetsarkiv-2017/2017-08-24-fokus-pa-barn-som-far-illa-i-annie-loofs-sommartal.html

tisdag 22 augusti 2017

Astrid Lindgren-konferens i Stockholm den 14/11

Kalmar län och Vimmerby hade verkligen behövt en konferens om demokrati på Astrids 110-årsdag men den ordnas i Stockholm och jag hoppas att den i alla fall kan sändas via länk i Vimmerby. På NÄS kanske det kunde passa med websändning för allmänheten. 

Vimmerby kommun i samverkan med Astrid Lindgren-sällskapet startade denna konferens har jag för mig som nu är flyttad till Stockholm och den prioriterades bort några år efter att eldsjälen på biblioeket Inger Adolfsen gått i pension och sparkrav i kultur- och fritidsnämnden under ledning av Peter Högberg 2015. 

2014 deltog jag i konferensen i egenskap av KFs ordförande. Den höll mycket god kvalité och var mycket uppskattad. http://www.vimmerby.se/alkonferensen

I somras kom jag på att det är 110 år sedan Astrid Ericsson såg dagsljuset i Vimmerby och då skrev jag till kommunledningen och Turistchefen att vi inte får missa denna dagen. 

Idag lyftes frågan på KS AU vilket gladde mig så vi diskuterade att BUN skulle involveras i kommunens firande. Vi får se vad det kan bli för firande. 100-årsfirandet var ju storskaligt så denna gång får det nog bli mer modest. Idrottshallens golv behöver bytas och vikväggen behöver ersättas och skenan behöver tas bort snarast

I april 2017 lade jag en motion i kommunfullmäktige för att idrottshallens underhållsbehov ska kunna åtgärdas så fort som möjligt. Det är nämligen skaderisk på grund av skruvar som sticker upp ur golvskenan och som inte kan åtgärdas på grund av ålder och slitage. Bilden nedan är fotograferad idag och visar tydligt problemet, tycker jag. Springer du här är det mycket lätt hänt att du snubblar och skadar dig. Vikväggen kommer inte att fungera i all framtid och i min värld är det ansvarsfullt att planera för en ombyggnad innan det är akut läge och vikväggen är trasig och omöjlig att laga. Enligt en montör är detta Sveriges enda fungerande vikvägg av denna modell och den är extremt omodern (installerad 1968 när hallen byggdes) 

Nu hoppas jag att denna motion kan hanteras skyndsamt av kommunen så att kommunfullmäktige kan avgöra den så fort som möjligt. 

När jag läser att kommunen åtgärdar alla önskemål som Vimmerby IF har på Arena Ceos utan att involvera oss politiker så känns det viktigt att Vimmerby innebandy också får gehör för sina behov och önskemål sedan länge.

 http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/14429/kommunen-fixar-vifs-krav-inga-konstigheter/

 

 

Motion till Vimmerby kommunfullmäktige 20170420

 

Renovering av Idrottshallen

 

 

 

Det har under många år diskuterats ett behov av en renovering av Idrottshallen som byggdes 1968.

 

Det behövs nytt golv och ny skiljevägg som delar A-hallen så att listen i golvet kan tas bort. Det är nödvändigt att göra detta för att bland annat minska skaderisken då det finns skruvar som sticker upp och som ökar skaderisken för de som idrottar här. 

 

Det finns även ledstänger som är olämpligt placerade för utövare av innebandy och futsal mm. 

 

Exempelvis Riksidrottsförbundet är en organisation som kan hjälpa till vid upprustning av idrottsanläggningar och föreningsutveckling mm.  De har ett stöd till anläggningar. Det finns även andra externa aktörer som skulle kunna samverka för att få till en renovering.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

 

att kommunen utreder möjligheten att renovera idrottshallen enligt ovan i samverkan med exempelvis Riksidrottsförbundet   

 

Centerpartiet i Vimmerby

 

 

______________________________

 

Ingela Nilsson Nachtweij

 


söndag 20 augusti 2017

Vecka 34

Pressträff om Centerpartiet i Vimmerbys kommunlista. Därefter möte i Mönsterås.

På tisdag är det dags för höstens första KS AU. Flera intressanta frågor ska diskuteras.

På onsdag tror jag att det är gruppmöte med alla gruppledarna med Tomas Peterson och Helen Nilsson där förslaget till vision ska presenteras. Kallelsen till det mötet har jag missat men det bokades in i juni så jag hoppas att det gäller. 

Resten av veckan ägnas åt skolstart på olika sätt. 

torsdag 17 augusti 2017

Peter Göransson i Dagens Samhälle idag

I en artikel om besöksnäringens betydelse för kommuner och regioner finns Vimmerby med som ett gott exempel. 

Turistchef Peter Göransson uttalar sig och jag instämmer i hans ord. Besöksnäringen är mycket viktig för vår kommun och här finns också möjligheter att stärka den ännu mer. 

onsdag 16 augusti 2017

Jag vill ta rygg på Anders Åkesson och göra honom sällskap till Sveriges Riksdag

Med stor eftertänksamhet och ödmjukhet har jag nu beslutat och gett besked att jag kandiderar till Sveriges Riksdag och vill göra sällskap med Anders Åkesson och företräda Kalmar län på nationell nivå. 

Det känns naturligt för mig att säga ja till en riksdagsnominering och målet för länet är att vi ska vara minst 2 som företräder länets närodlade politik i riksdagen. Jag kommer att fortsätta arbeta för Vimmerby kommun och samtidigt Kalmar läns bästa där mitt fokus är norra länets förutsättningar. Mina profilfrågor är landsbygdsfrågor inkluderat småföretagande, hållbarhetsfrågor samt skola och utbildning. Det är barn- och ungdomsperspektivet som är grunden för vårt samhällsbygge och dessa tre fokusområden är avgörande för barn och ungas möjligheter i vår del av världen. 

Centerpartiet genomför nu sin stora medlemsomröstning i Kalmar län och jag kommer att kandidera både på riksdagslistan och kommunlistan. Medlemmarna och nomineringskomitterna avgör vilka som ska toppa listorna och jag ber nu om medlemmarnas förtroende för mig som riksdagskandidat i Kalmar län. Centerpartiet i Vimmerby har under mitt gruppledarskap byggts mycket starkt där vi har en stor och värdefull valvinst i folkomröstningen 2015 om landsbygdsskolorna i ryggen. Vi har nu 33 namn på vår nomineringslista i kommunen och det är nästan en fördubbling jämfört med förra valet. Det finns ett stort intresse och engagemang för att bygga hela Vimmerby kommun ännu mer attraktiv. Potentialen och möjligheterna är stora och där måste vi även samverka mellan kommun, region och riks för att optimera våra utvecklingsmöjligheter. Samverkan med näringsliv och föreningsliv ser jag också som en förutsättning för vårt län. 

Centerpartiet i Vimmerby har inte haft någon riksdagskandidat sedan Gunnar Ericsson på NÄS företrädde Bondeförbundet, sedermera Centerpartiet 1946-1956. Läs mer om Gunnar här https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gunnar_Ericsson_(centerpolitiker). Därför känns det naturligt och viktigt för mig att ge järnet för att Vimmerby kommun och vår närodlade politik återigen ska ha en representant i Sveriges Riksdag. Och varför inte en kvinna denna gång? Jag är tacksam för det stöd som jag hittills fått när jag nu kommunicerar mitt beslut om riksdagskandidaturen.  

Jag är taggad och ser fram emot att få bidra ännu mer för att göra skillnad och företräda Kalmar län i riksdagen med min bas i min kära hemkommun Vimmerby. Medlemmarna avgör nu och därefter väljarna. Full fart framåt!


tisdag 15 augusti 2017

Förslag till politisk organisation för nästa mandatperiod

Kommunfullmäktige har tillsatt en beredning som ska ta fram ett förslag för den politiska organsiationen  för nästa mandatperiod. 

Lars Sandberg är vår representant i beredningen och ikväll har vi, i vår sju personer starka strategigrupp, formulerat ett förslag som Lars ska lägga fram på beredningens nästa möte den 23/8. 

En mycket bra kväll med fantasiskt livliga och intressanta diskusioner med både nya och mer erfarna centerpartister. 

Tillsammans stärker vi demokratin i Vimmerby och skapar en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i.


fredag 11 augusti 2017

Beslutsamhet är bra och goda idéer från andra kommuner

Idag har jag tagit två viktiga beslut inför framtiden och resonerat om hur vi ska bygga ett ännu bättre Vimmerby. En av våra nya medlemmar är mycket aktiv på mejl och telefon vilket leder till många bra resonemang och lösningar på hur vi ska skapa en bra kommun och ett långsiktigt hållbart samhälle.

Vi utgick ifrån att kommunen har så otroligt goda förutsättningar och samtidigt en del utmaningar. 

Vi måste arbeta mer tillsammans i hela kommunen. Vimmerby kommun, näringslivet och föreningslivet måste hitta samverkan så att vi optimerar vår utvecklingspotential på bästa sätt. 

Infrastrukturen och vårt geografiska läge måste tas med i beaktande. Hur skulle vi kunna vända på perspektivet och se kommunens utmaningar som möjligheter. 

På måndag ska kommunledningen möta landshövdingen och länsstyrelsens ledning. Då ska vi presentera kommunen och resonera om utmaningar och möjligheter. Det ska bli intressant och givande. 

Vimmerby är en landsbygdskommun med en fantastiskt fin natur och ett småskaligt näringsliv och ett starkt jord- och skogsbruk med mjölkproduktionen och köttproduktionen som bas. Besöksnäringen är växande och där är Astrid Lindgrens Värld en viktig motot men besöksnäringen får fler och fler stora aktörer (Nossens camping, Oxgården, Smålnadsbyn, Nils Holgerssons Värld, Fredensborg, Virums älgpark, Björkbacken mm) 

Träindustri, metallgjuterier samt tryckeri och media är andra stora och viktiga branscher och handeln är betydande för vår kommun. Inte minst att Ceos företagstomter i princip är slutsålt tyder på en stark attraktionskraft och ett bra företagsklimat. Men det finns mycket vi behöver utveckla och som tur är finns potentialen och befolkningsstatistiken ser bättre ut än på många år. 

Berätta gärna för mig i ett mejl eller ring mig om du har förslag på hur vi kan utveckla kommunen. Till sist måstte jag förmedla en god idé från en kommun i Hälsingland. De kör Gårdstramp som en aktivitet där man köper en biljett till en cykeltur till olika gårdar i området där man fikar, smakar närodlade produkter och besöker småskaliga och större gårdar. Låter som en utveckling av Upptäckardagen, Möckeln Runt, Krön Runt och Smaka på Tjust i en härlig kombo. Vad tror Du om det?  

Läs mer här: 

På söndag är det äntligen dags för Järvsö Gårdstramp☀️🤗 På Helsingegården kommer vi förlänga frukostbuffén med reducerat pris fram till kl 11. Därefter kan du fika eller pröva på ost- och charktallrik med delikatesser från Björks och Jarseost.

Frukost: 80 för vuxen och 60 för barn tom 12 år.
Fika: 40 kr
Ost- och charktallrik: 80 kr

Efter 11 så finns också möjlighet att provsmaka ädla drycker från lokala producenter som Hälsinge ångbryggeri och Tevsjö destilleri.

Välkomna😀

Helsingegårdens foto.


tisdag 8 augusti 2017

Cykelmöjligheter

Pratade med en cyklist , kultur- och naturmänniska idag som jag aldrig träffat förut. Vi fick ett mycket bra samtal.  Hon hade varit på en dagstur till norra Öland med färjan från Oskarshamn. Hon brukade ofta sticka iväg på olika cykelsemestrar och ett av hennes mål var att besöka fyrar så hon hade även varit på Smygehuk iår.

Vi resonerade dels om att Sverige och exempelvis Öland är så farligt för cyklister då man måste samsas med bilar på smala vägar med mycket sommartrafik och dels att man inte får ta med sin cykel på SJ eller på småländska regionala tåg. 

Båda dessa frågor lovade jag henne att lyfta i mitt politiska uppdrag på olika sätt. Verkligen viktiga saker att förbättra av många skäl. Folkhälsan, det rörliga friluftslivets förutsättningar, klimatarbetet mm skulle gynnas om man förbättrar för cykling.

Vad tycker du om detta? 

måndag 7 augusti 2017

Nya medlemmar ger energi och förslag på ny vision för Vimmerby kommun.

Idag har jag haft ett möte med en av våra nya medlemmar i Centerpartiet i Vimmerby. Många bra inspel och förslag kommer när man samtalar. Ett riktigt bra möte hade vi. Målet är att bygga hela Vimmerby kommun ännu bättre för oss som bor, lever och verkar här. 

Därför blir jag extra glad när jag tänker tillbaka på ett möte från i juni där vi diskuterade Vimmerby kommuns vision. 

Förslaget som kom fram då är :

Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi.

Har smakat på formuleringen och även diskuterat den med olika personer under sommaren. Jag har mötts av positiv respons och nu kände jag att det var dags att låta er bloggläsare smaka på den. 

Mejla gärna Din respons på ovanstående förslag till ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Tillsammans bygger vi ett Vimmerby, där människor möts! 

Stångådalsbanan och Tjustbanan behöver satsningar.

Magnus Danlid uttrycker att det landstingsmajoriteten har misslyckats med länets järnvägspolitik och jag instämmer. Det borde ha gjorts mycket mer och mycket tidigare. 

Infrastrukturkansliet har agerat men landstingsstyrelsen har inte lyssnat. 

Nu krävs det verkstad! 

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/

http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/14143/danlid-ni-borde-ha-satt-lofven-pa-kustpilen/