torsdag 31 oktober 2013

ALMA-priset

Självklart ska ALMA-priset delas ut på Astrid Lindgrens Näs och det är mycket bra att kommunalrådet har agerat i den frågan.

Bussresa till utdelandet har fungerat förut och borde även fungera framgent.

Allt kan inte ske i Stockholm. Kulturen finns överallt och ska decentraliseras och inte centraliseras tycker jag.

lördag 26 oktober 2013

Ungdomsfokus

Vimmerby behöver arbeta mer med ungdomspolitik! Jag har skrivit två motioner som föreslår olika åtgärder för att attrahera ungdomar. Dels motionen om att bli bättre på ungdomsfrågor och ansöka om att utnämnas till en ungdomskommun. Nu finns inte den utmärkelsen längre men att arbeta med ungdomsfokus är ju viktigt ändå.  Att starta närradion för att ge ungdomarna en röst i etern i Vimmerby är också en del av motionen.

Jag har även motionerat om att återuppta Brevet hemifrån med faktaunderlag av ungdomsforskare Mats Trondman som hävdar att det viktigaste en framtidsfokus kan göra är att hålla kontakten med alla utflyttade ungdomar. Många uttrycker nämligen att de vill flytta hem när de skaffat utbildning och /eller internationella erfarenheter. Brevet hemifrån är ett förslag men det finns säkert fler möjligheter på samma tema för att arbeta strategiskt med denna viktiga framtidsfråga för Vimmerby.

Anna Erlandsson Karlsson bekräftar i dagens Vimmerby tidning att mina tankar i detta stämmer med hennes inställning och det gläder mig storligen. 
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/55366/1/52/

torsdag 24 oktober 2013

En ära för mig!

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/55316/1/49/

Idag blev det offentliggjort att jag är föreslagen som kommunfullmäktiges ordförande i Vimmerby. Jag är hedrad över att partiet valt mig till detta uppdrag och jag kommer att fokusera och göra mitt bästa för att utveckla demokratin och kommunfullmäktiges roll i den lokala demokratiutvecklingen.


tisdag 22 oktober 2013

Danlid , ny ordförande i Vimarhem!

Centerpartiet i Vimmerby har utsett Magnus Danlid till ordförande i Vimarhem. Lycka till Magnus! Det finns många frågor att ta tag i och det är bra med en erfaren centerpartist på denna post när nu en annan erfaren politiker nämligen Tomas Holgersson valde att avsluta sitt förtroendeuppdrag där.

söndag 20 oktober 2013

Hyreshöjningar i allmännyttan?

Vimmerbys moderater, kristdemokrater , vänsterpartister och socialdemokrater är eniga om att Vimarhem ska bygga trygghetsboende i egen regi med hjälp av hyreshöjningar, utökat aktiekapital eller utförsäljning av fastighetsbestånd som Vimarhem äger idag. Det behövs ingen mer utredning om att Vinarhem ska bygga trygghetsboendet sa en socialdemokrat och ändå var det just ett beslut om ytterligare en utredning som togs. Hur ska detta sluta? Och vem ska göra jobbet ? 

Vad tycker du om att Vimarhems hyresgäster ska ge medfinansiering till hyresrätter för de som är över 70 år, säljer sin villa och flyttar till trygghetsboende ? Mycket få kommuner av Vimmerbys storlek har ett bostadsbolag som klarar av att bygga ett trygghetsboende idag.

Mitt förslag är att kolla hur exempelvis Riksbyggen kan bygga trygghetsboende liknande det upplägg som finns i Högsby.

Kommunkoncernens ekonomi och investeringsåtagande klarar inte mer just nu, anser jag. Det ska bli spännande att se vilket förslag som KD och M lägger för att få till ett bygge av trygghetsboende i investeringsbudgeten för 2014-16. Med tanke på det beslut som togs i förra veckan av KS måste det väl rimligen tas med i den investeringsbudget som ska antas i november och som KS ska hantera den 5 nov. Hur C ska göra återstår att diskutera på gruppmötet imorgon.

En artikel som jag nyss läste beskrev att hyreshöjningar försämrar samhällsekonomin på grund av att köpkraften hos hyresgästerna minskar . Kan det stämma? 

torsdag 17 oktober 2013

Förtydligande vad gäller TRYGGA BOENDEN

Så här lyder vår motion om Trygga boenden: Skälet till denna är enkelt. Vimarhems ekonomi tål inte denna investering just nu och Vimarhems hyresgäster ska inte behöva subventionera ett trygghetsboende utan det är kommunen som ska göra, tycker vi.  Det som är först i kön att byggas är fler gruppbostäder för om vi inte kan tillgodose det behovet får kommunen stora viten att betala.


Motion till

Vimmerby kommunfullmäktige

 

Skapa fler ”Trygga boenden”

Frågan om så kallat Trygghetsboende för äldre är alltid aktuell. Även om vår kommun är relativt väl tillgodosedd med moderna, lättillgängliga lägenheter, ofta med tillgång till gemensamhetsutrymmen för måltider och annan samvaro, är behovet ökande.

Ett sådant boende ger förutom trygghet och bekvämlighet för äldre även en avsevärd kostnadsminskning för kommunen. Dels beroende på att behovet av betydligt dyrare vård- och omsorgsboende skjuts fram åtskilliga år, dels att de hemtjänstinsatser som ofta behövs kan utföras rationellare och därmed billigare.

Det är därför rimligt att kommunen som har kostnadsfördelar av byggnationen av ett " tryggt boende" också bygger detsamma. Det kommunägda boendet på Granen är mycket efterfrågat och ett utökat antal lägenheter där skulle ha goda möjligheter att bli uthyrda. En fördel med byggnation på den platsen är möjligheten att utnyttja en del befintliga lokaler. Möjligen finns andra befintliga boenden som också skulle vara lämpliga för dylik utbyggnad för att skapa fler ”Trygga Boenden” i Vimmerby kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en utökning av antalet lägenheter på Granen och

att kommunstyrelsen om så visar sig möjligt vid lämplig tidpunkt framlägger ett förslag på sådan byggnation till fullmäktige.

 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Per Åke Svensson

måndag 14 oktober 2013

Fördjupad översiktsplan för Vimmerby tätort

Regina Laine har nu påbörjat arbete med en fördjupad översiktsplan för Vimmerby tätort. http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/oversiktsplanering/synpunkter-oversiktsplan/
I ovanstående länk kan Du som är medborgare lämna förslag och synpunkter på var Vimmerby ska planera för olika framtida bostadsområden mm. Passa på att uttrycka Dina synpunkter på webben!

Landsbygdsberedningen som är utsedd av fullmäktige att jobba fram ett landsbygdspolitiskt program har sitt första sammanträde ikväll och här är det viktigt att på olika sätt få med det arbete som gjorts i de lokala utvecklingsgrupperna och samhällsföreningarna under ledning av Ingrid Blanck.

Nästa fullständiga ÖP kommer att göras 2017 och då är det viktigt att förankra det landbygdspolitiska programmet så att aktuella delar kan införlivas i nästa ÖP. Landsbygdsfrågorna är centrala för att hela Vimmerby ska växa! Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa.

lördag 12 oktober 2013

Välkommen till C på marknaden idag!

Centerpartiet i Vimmerby finns på marknaden idag. Om du svarar på vår enkät får Du en påse prima potatis från Axelssons i Aby. Välkommen! 

torsdag 10 oktober 2013

Franska gymnasister i stan!

Ikväll kom de från Nantes, tretton utbyteselever som ska tillbringa tio dagar i vår stad. Julia ska bo hos oss. Riktigt trevligt att dotterns lärare i franska: Ulrika Öst ordnar detta utbyte. Internationella erfarenheter är så viktigt idag. Till påsk åker Vimmerby gymnasiums franskaelever till Nantes. Ovärderligt bra tycker jag. 

onsdag 9 oktober 2013

God morgon Vimmerby

Jag var en av få politiker som valde God morgon Vimmerby idag och det var synd för frukosten var god och programmet intressant. Pigge Werkelin berättade om entreprenörskap och många egna erfarenheter. Rädslan att göra fel är en av de mest förlamande effekter som han upplever och där är jag benägen att hålla med. Man måste Våga för att Vinna!

Många var där och lät sig inspireras! Hur många som tecknade sig som delägare i Gotlandsbåten återstår att se. VVV förmedlades och det har jag skrivit om tidigare. Visby-Västervik-Vimmerby bör enligt Pigge jobba gemensamt med utveckling av destinationen. 

måndag 7 oktober 2013

Presskonferens idag!

Det nya systemet för renhållningen med två fyrfackskärl presenterades av mig, Ingemar Svanström och Lars Rosander  Hultsfred idag. Tjänstemännen som arbetar med renhållningsplanen var givetvis också med. Det finns tre olika val som abonnenterna kan göra utöver standardalternativet med fyrfackskärlen så nu hoppas vi att det finns något som passar alla.För hushåll med Max. två personer finns fyrfackskärl på 240 liter istället för 370.  Läs mer i Vimmerby tidning imorgon! 

Solelrapport, september

Här kommer Holgerssons månatliga spännande solrapport:

Mera sol, flera siffror, men för lite verkstad.

Precis som augusti blev årets septembermånad ovanligt solrik. När oktober också gått har jag haft min solelsanläggning i ett år och summeringen måste bli att det varit ett väldigt bra år för solel. Efter den här soliga sommaren är det lätt att glömma hur försommaren var, maj var ”medelmåttig” och juni var en av de fuktigaste junimånaderna på 50 år. Men hösten ar varit desto bättre. I september kom jag upp i 479 kilowattimmar och det är bra, men som förhoppningsvis framgår av diagrammet har mina ”staplar” nu ändrat karaktär efter att ha varit nästan identiska under fem månader.

Jag har den här gången bifogat sifferunderlaget till diagrammet vilket är tänkt att göra informationen tydligare. Min totala produktion är som synes 4.313 kwh hittills i år och så mycket mer lär det inte bli. Jag hade räknat med 4.000 kwh om det gick bra vilket det således gjort.Som jämförelse kan jag nämna att jag innan solelseran gjorde av med knappt 7.000 kwh per år.

Omvärldsanalysen den här gången är lätt att sammanfatta, det händer alldeles för lite och det går alldeles för s   a   k   t   a. Med omvärlden menar jag Sverige och verksamheten jag tänker på är utbyggnaden av solel och övergången till eldrift  för personbilar. Inkluderar vi olje- och grannlandet Norge i omvärlden är läget helt annorlunda, där ligger elbilar i topp när det gäller nybilsförsäjning.

När FN:s klimatpanel häromveckan presenterade sin senaste rapport var naturligtvis media, politiker och andra beslutsfattare ute på banan och talade om det allvarliga läget, nödvändiga åtgärder och jordens framtid. Efter en vecka verkar allt vara glömt – bedrövligt!!!

Förutom ljuspunkten Norge så kommer allt flera stora bilfabrikanter med nya eldrivna bilar. Och utbyggnaden av solel i Sverige och i andra länder ökar hyfsat bra, men takten borde mångdubblas.

I Vimmerby är en laddstolpe på gång, bra, men det är först när det finns tillgång till snabbladdning som jag blir nöjd.

Tomas Holgersson

 

lördag 5 oktober 2013

Lördag kväll i Vimmerby

Reflekterar över att centerpartiet i Vimmerby är inne i nomineringsarbetet. Många kandidater kommer att satsa även om det är rätt svårt att få unga att satsa fullt ut. Det politiska systemet kanske måste fundera över hur tidskrävande det är med politiska uppdrag och göra det enklare att kombinera med livspusslet, familj och karriär. 
Tre motioner lades av C i måndags och det visar på att vi är ett aktivt och produktivt parti.