lördag 30 januari 2016

Flerfackskärl

Bilarna som används vid tömning av fyrfackskärlen har också fyrfackskärl så att det som sorteras hålls isär. 

Alla hushåll kommer att få välja system. 

Fastighetsnära förpackningsinsamling har visat sig vara effektivt för miljön och är samtidigt användarvänligt. Sorteringen av förpackningar ökar. När vi dessutom får insamling av matavfall så kommer det även att kunna produceras biogas till drivmedel av den slurry som görs av matavfallet. Matavfallet säljs till den anläggning som betalar bäst. 

Vimmerbyfilm

Jag skulle vilja att det gjordes en reklamfilm om vår vackra lilla kommun i Småland VIMMERBY. Västervik

https://vimeo.com/109780597 har gjort en och nyss hittade jag en för VERMONT. ( se länk nedan )

Vem vill skapa en sådan, ett gymnasieprojekt? UF-företag? LEADER-projekt?

https://m.youtube.com/watch?v=nEmzmvAJvZQ

Paviljonger vid Astrid Lindgrens skola

Personalen på AL-skolan har informerats om att det ska placeras två paviljonger på varandra för att lösa det akuta lokalbehovet där. 

På tisdag kommer jag att fråga S och M varför man inte kan anta erbjudandet från Djursdala om en förberedelseklass där istället för dyra paviljonger vid AL där det redan dessutom är trångt på skolgården. 

Barn behöver lekytor och det finns det i Djursdala. Det civila samhället borde uppmuntras då de tar initiativ och vill hjälpa till med integrationen i hela kommunen.

Hoppas att vi åtminstone kan reflektera och diskutera detta på KS den 2 februari. För barnens skull och för hela kommunens utveckling. Även personalen på AL borde avlastas av att man inrättar en förberedelseklass i Djursdala.

Läs socialdemokratiske kommunalrådet i Botkyrkas utredning som kom förra veckan. I den står det att kommuner bör få större möjligheter att bussa barn till förberedelseklass för att få en bättre integration då man behöver tänka på att alla skolor i kommunen ska integreras med nyanlända barn. 

Min ena dotter går på Vimarskolan i årskurs fem. Hon kommer varje dag hem och berättar hur roligt det är att leka med de små barnen som går i förberedelseklass med Ann-Britt Frost.Varje rast åkte de pulka när det var snö och nu gungar de tillsammans i den stora gungan. Som förälder blir jag både varm och stolt över min dotter när hon berättar att hon lärt de nyanlända barnen färgerna på svenska och att hon lärt sig att räkna på syrianska. 

Det borde barnen i Djursdala också få uppleva. Vad gäller buss är det möjligt att ordna enligt den tjänsteman på kommunen som planerar busstrafiken. 

fredag 29 januari 2016

Kalmar kommun tillåter hängavtal till skillnad från Vimmerby kommun

Socialdemokraterna Helen Nilsson och Kenneth Björklund hänvisar till Kalmar kommun när de argumenterar för att beslutet om att bifalla Kenneth Björklunds och Håkan Korans motion om att kräva kollektivavtal är bra för Vimmerby kommun. 

Det finns dock en viktig skillnad och det är att Kalmar kommun tillåter hängavtal till kollektivavtal och då utestänger man inte seriösa småföretagare som exempelvis vill röja snö åt kommunen.

Vimmerby kommun kräver sedan i måndags kollektivavtal för alla företag som man upphandlar med. Företagen måste då skriva kollektivavtal och för att göra det krävs det att man är medlem i en arbetsgivarorganisation och betalar en årlig medlemsavgift på 20000-30000kr. Det klarar inte de minsta företagen. 

Därför är det bättre att riva upp beslutet från i måndags och hålla fast vid den formulering som redan är antagehttp://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdfn i februari 2015 tillsammans med de fem kommunerna som vi upphandlar tillsammans med. 

Västervikstidningens ledare har också reagerat negativt på detta beslut. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdf

Frågor till majoriteten inför folkomröstningen

Vi i Centerpartiet har några konkreta frågor till S och M som vi önskar svar på omgående så att de röstberättigade i Vimmerby kommun får klarheten i några hittills obesvarade frågor. 

1. Kommer gymnastiksalarna i Djursdala, Gullringen och Pelarne att stängas i augusti 2016 och kommer temperaturen att vridas ner till 10 grader i skollokalerna tills de är sålda, dvs läggas i malpåse? Är detta kommunicerat och diskuterat med de som idag hyr lokalerna? Hur påverkar det kommunens totala efterfrågan på träningstider? Blir det många föreningar som får mindre antal träningstider? 

2. Kommer förskolan i Djursdala att ha en matsal för barnen? Hur har ni planerat för deras pedagogiska måltider? 

3. Hur stor extra kostnad för skolskjutsar kommer det att bli efter skolnedläggningen?

4. Hur ska säkerheten och tryggheten för barnen som går i förskoleklass från Gullringen och Djursdala tillgodoses under bussresan och bussbyten till Södra vi respektive Vimmerby? Krävs extra personal för det? Kostnad? 

5. Kommer ni att utreda möjligheter med samlad skoldag för att minska hela kommunens skolskjutskostnader och samtidigt öka den pedagogiska ambitionen? När kommer det i så fall att ske? 

6. Har ni värderat landsbygdens sociala kapital i samband med förslaget till skolnedläggningar? 

7. Kommer ni att bygga  paviljonger år 2016-2017 för att komma tillrätta med skolans och förskolans lokalbehov på skolorna i Vimmerby tätort och i Södra vi ? 

8. Vad krävs för att ni ska lyssna till folkets röst i folkomröstningen? 

Professor Whilborg till Vimmerby om landsbygdsutveckling

Så tacksam för att alla pusselbitar nu är på plats kring föreläsningen med Elin Whilborg. Samarbetet med KD, L, MP och V är riktigt givande och inspirerande så nu hälsar vi alla välkomna till en intressant beskrivning av hur man kan värdera lokala resurser och aktiviteter på ett annat sätt i en landsbygdskommun. torsdag 28 januari 2016

Landsbygdens skolor bör få introduktionsklasser snarast för att minska trängsel i tätortens skolor

En ny utredning stöder förslaget från Djursdalas föreningsliv och kyrkan där man önskar en introduktionsklass i Djursdala skola. Det civila samhället erbjuder sig att hjälpa till och M och S säger nej tack trots att det finns stor trängsel både på Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan. Maken vittnade om detta när han kom hem från jobbet igår . Kom och titta hur det ser ut, uppmanade han mig. Jag uppmanar nämndens ledamöter att åka och besöka dessa två trångbodda skolor och åtgärda detta problem omgående. Skyddsombudet borde även agera tycker jag. Arbetsmiljön är undermålig på grund av trängsel. 

Vi har skolor i Gullringen och Djursdala som genast skulle kunna hjälpa till att bidra till mindre trängsel på AL och Vimar. Är det prestige som hindrar nämnden och/ eller är det folkomröstningen? 

När förutsättningarna förändras måste de politiksa företrädarna vara beredda att förändra sin politik. 

När budgetförslaget med fyra skolnedläggningar presenterades i mars 2015 så fanns inte den flyktingvåg som inneburit många fler skolelever i Vimmerby. Gör om och gör rätt! Låt inte er prestige drabba personal och elever på ett onödigt sätt. Använd hela kommunens resurser på bästa sätt. Det går väl lika bra att bussa elever till Djursdala som att bussa elever från Djursdala osv? 

Två andra frågor som kräver svar före folkomröstningen :

1. Ska idrottshallarna i Gullringen, Djursdala och Pelarne stängas i augusti 2016?
2. Vart ska förskolans barn äta sina måltider i Djursdala ? De äter i skolans matsal idag. Ska skolan säljas saknas det en matsal för förskolans elever . Ska villan byggas till med en paviljong eller hur är planen? 

Östra Götaland är mitt val

Ska det bildas storregioner så önskar jag ett sammanhållet Småland och Östergötland i en storregion som kan kallas Östra Götaland. Det stämmer bra med Västra Götaland , Skåne,  Svealand , Norrland och Stockholm-Gotland som regioner. Norrland Kanske ska delas i två regioner och/eller Svealand. 

Vad tycker du? 

Rättsosäkerhet

Två av mina partikamrater har i dagens Vimmerby tidning tydligt beskrivit konsekvenser av att regeringen inte är tillräckligt handlingskraftig när det gäller att lagstifta enligt EU S nya direktiv om offentliga upphandlingar. Vimmerby kommuns socialdemokrater hänvisar till kommande lagstiftning i april men den kommer tidigast efter sommaren och tills dess ska Vimmerby kommun bryta mot lagen vid alla upphandlingar då KF beslutade att kräva kollektivavtal vid alla kommunens upphandlingar. Jag instämmer med företagarna att detta beslut bör överklagas då en kommun inte kan ta olagliga beslut. Kommunfullmäktiges ordförande har ansvaret för att kommunen inte tar olagliga beslut. Lennart Nygren själv röstade för bifall av denna motion som kräver kollektivavtal. Ingen på S-sidan presenterade att S ändrat sig från KS till KF . Det är mycket olämpligt att inte gå upp i talarstolen och förklara att man avser att rösta för bifall när man inte gjort så i KS. Leif Carlson har undervisat mig i demokratins spelregler och förklarat att det måste finnas en samstämmighet mellan besluten i KS och hur ledamöterna sedan agerar i KF. Det minsta man kan begära är att den ledamot i KS som ändrat sig klargör detta i KF under debatten. Läs på demokratireglerna Helen Nilsson annars tappar du i respekt hos de som förstår hur demokratin i kommunfullmäktige ska fungera. 

Att hålla sig till ämnet är också viktigt. Ärende nio hanterade en förändring i den politiksa organisationen med nedläggning av en nämnd och då började Helen Nilsson anklaga oppositionen för att inte ta ekonomiskt ansvar trots att vi i C röstade med majoriteten i denna fråga. Var finns logiken? 

Att lite senare röta igenom en motion som kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för kommunen och för många småföretagare i Vimmerby kommun är inte bara olämpligt av Helen Nilsson som gruppledare utan dessutom ett olagligt beslut i dagsläget enligt den lagstiftning som gäller för offentlig upphandling i Sverige. En debattartikel som är skriven av Kenneth Björklund och Helen Nilsson på DV igårkväll beskriver dessutom att de står fast vid sitt olagliga beslut och därmed står de inte bakom det beslut som de var med och fattade i KS den 16 januari. 

Nedan finns debattartikeln om lagstiftningen som är försenad och som socialdemokraterna i Vimmerby hänvisar till. 

Oron växer över försenad lagstiftning om offentlig upphandling

Publicerad 

När regeringen nyligen presenterade listan över kommande lagförslag stod det klart att nya regler för offentlig upphandling kan riksdagsbehandlas först efter sommaren. Då har EU:s nya regler redan börjat gälla. Sverige står då utan nationell lagstiftning men med en tillämpbar lagstiftning på EU nivå. Detta leder till en enorm rättsosäkerhet för alla våra kommuner, landsting och myndigheter. Regeringen måste snabbt tydliggöra för de upphandlande myndigheterna vad som nu gäller.

I Sverige genomförs årligen offentliga upphandlingar för i storleksordningen 500-600 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en femtedel av vår BNP. Nästan 20 000 upphandlingar genomförs årligen.

Offentlig upphandling ska ta tillvara konkurrensen på marknaden, främja innovativa lösningar och ta hänsyn till miljön samt sociala och etiska frågor. Ett systematiskt arbete med offentlig upphandling kan lyfta Sverige och främja företagens konkurrenskraft. För att ta tillvara på konkurrensen och skapa bra förutsättningar för goda affärer är det viktigt att upphandlande myndigheter genomför upphandlingar på ett sätt som gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud.

Redan idag är det oerhört komplicerat för många att delta i upphandlingar, liksom det ofta är komplicerat för exempelvis en kommun hur exakt de ska agera vid en upphandling. Exempelvis väljer bara runt 15 procent av de små företagen att delta i upphandlingar. Ett av de främsta skälen är att det är för komplicerat och tar för mycket tid.  Rätt använt har upphandlingen en fantastisk potential att bidra till att kommuner, landsting och stat kan erbjuda de varor och tjänster som medborgarna efterfrågar och samtidigt bidra till att stärka den samhällsekonomiska effektiviteten.

Sveriges upphandlande myndigheter står nu inför stor osäkerhet och potentiellt stora problem. Senast den 18 april 2016 ska de nya EU-direktiven (2014/24/EU, 2014/25/EU, 2014/23/EU) om upphandling och koncessioner införas i svensk lagstiftning. Vid försening kan EU-kommissionen dra Sverige inför EU-domstolen, som i sin tur kan döma Sverige för fördragsbrott och utkräva böter.

När regeringen nyligen presenterade propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av riksmötet framkom att ”Nytt regelverk om upphandling” läggs fram i april för riksdagsbehandling efter sommaren.

Detta innebär ett oerhört osäkert rättsläge. Våra kommuner och landsting med flera kommer inte att veta vad som gäller i Sverige när vi dels har ett EU-direktiv som gäller, men den svenska lagstiftningen inte finns på plats.

Frågan om nya regler för offentlig upphandling måste hanteras skyndsamt. Våra offentliga organ behöver veta vad som gäller. Regeringen måste därför agera för att säkerställa rättssäkerheten och förutsägbarhet för upphandlande myndighet när EU-direktiven får direkt effekt men den svenska implementeringen av direktivet inte finns på plats. Samtidigt är det viktigt att regeringen hjälper kommuner, landsting och myndigheter med riktlinjer innan nya regler för offentlig upphandling för Sverige finns på plats.

  onsdag 27 januari 2016

  Goda möten idag!

  Min dag började med ett möte med Peter Karlsson och Maja Danlid som hade gruppmöte inför BUNs möte idag. Vi diskuterade lite kring besparingar för alternativ A och besparingar för alternativ B och hur viktigt det är att de beskrivs objektivt i den tjänsteskrivelse som medborgarna ska kunna läsa inför folkomröstningen. Vi diskuterade också att det finns ett demokratiskt behov av att KS får uppdraget att samordna helheten för besparingarna då samhällsbygg under KS har många kopplingar till ekonomin i nedläggningarna av skolorna. KS måste ta det övergripande ansvaret för att kommunicera besparingarna vid skolnedläggningen. 

  Sedan fikade jag med Tomas Peterson då jag hade behov att diskutera några frågor med honom efter vad som hände på KF i måndags mm.  Även fiberbolaget måste diskuteras djupare och hur tidsplanen för överflyttandet av hela projektet till bolaget. Vi hade ett mycket bra och öppet samtal.

  Sedan diskuterade jag några frågor med fastighetschef Rolf Johansson och därefter med Miklos Hathazi som är samhällsbyggnadschef. Öppen dialog där jag fick svar på några av mina viktiga frågor för kommunens verksamhet. 

  Emma Jonsson på VEMAB ville ha hjälp med att länka deras förträffliga energiblogg "Rådgivarekot" till facebook, så då föreslog jag en lunch hos henne. 

  Drog vidare direkt efter lunchen då de skulle ha möte med presentation av ny chef för VEMAB och det var ju hemligt för mig då. 

  Fokushusets cafeteria och arbetsmarknadsenheten blev mitt nästa stopp på dagens lyssnarresa. Tobias Ragnarsson förklarade hur processen efter vårt möte med Srefan Bragsjö har fortsatt och det kan bli ett mycket vikigt arbete för en bättre integration i Vimmerby. 

  Sedan träffade jag av en slump Bertil Axelsson över en kopp kaffe där han ville skicka med en synpunkt med mig på ÖP och VOK. Mustafa Badran fick jag också ett kort samtal med. Bra möten även där. 

  Avslutningsvis ville Carolina Lejonram träffa mig och vi kom överens om en bra strategi för att få med politiken tydligare i ledarskapsarbetet i kommunen. Ledningsfilosofin som hanterar även politikens ledarskap i kommunen behöver uppdateras i en process med alla politiker på ledande befattningar och alla politiker behöver involveras mer i ledarskapets värdegrundsarbete med mer av mod, ansvar och fantasi som viktiga grundpelare. 

  Der ska bli en spännande fortsatt process kring ledarskap där fler utöver KS politiker måste involveras mer, tycker vi. 

  Sedan var det inte mycket kvar av min dag i Stadshuset utöver några samtal med partikamraterna Erik Paulsson, Anna Svensson och Curt Tyrberg. Lite "planeringsprat" kring pressträff med BUNs oppositionssamordnare och Maja Danlid hanns också med innan familjen ska få tillgång till mor och fru resten av kvällen. 

  Förresten ikväll måste jag ordna en lokal för vår föreläsning på tisdag...


  Centerpartiet attraherar många!

  Goda nyheter inför nästa val!


  Kverulanter betyder gnällspikar

  http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/

  I ovanstående länk finns vår budget som vi anser ska gälla om Vimmerbys röstberättigade anser att skolorna i Djursdala, Gullringen och förskolan i Pelarne ska bevaras och utvecklas. 

  Tomas Peterson klagar över kverulanter som han anser inte tar ansvar för kommunens ekonomi i dagens tidning. Han klagar över klagarna och beskriver inte vilka han avser.

  Centerpartiet tar ansvar och kräver ett bättre genomförande av fiberprojektet ur ett affärsmässigt perspektiv. Vi kräver ekonomiska analyser som beskriver var barnen i förskolan i Gullringen och Djursdala ska äta sina måltider när skolornas matsalar är stängda. Vi vi vill veta hur S och M har tänkt sig att skollokalerna ska räcka till när det är akut lokalbrist på AL-skolan idag och när ventilationen inte räcker för de elever som går i Södra Vi skola. Hur ska 50 fler elever få plats med bibehållen kvalite på undervisningen och miljön i skolan. Hur ska skolbussarna som kör linjebuss med sexåringarna från Gullringen till Södra vi säkerställa barnens trygghet? Hur blir det med idrottshallarna? Ska de säljas eller hyras av KS. Ingen budget finns i dagsläget för det. 

  Fortfarande har KS inte fått slutredovsining på äldreboendet trots att det stod klart för inflyttning i januari 2015 och invigdes i april förra året.Jag har efterfrågat den rapporten sedan oktober 2015. En obudgeterad avskrivning på närmare 8 miljoner görs 2015 utan att KS fått slutredovisning på projektet.

  Även Helen Nilsson skriver en klagosång i dagens tidning.

  Ingenstans finns en plan för vad den lila majoriteten vill på lång sikt med Vimmerby kommun. Är skälet att det saknas långsiktighet i deras gemensamma politik?

  Våra båda kommunalråd borde tillsammans ägna mer tid åt att leda och styra kommunen än att skriva klagovisor i media, anser jag som medborgare. Det vore att ta ansvar för kommunens ekonomi. Och att skapa framtidstro i hela Vimmerby kommun med de fina förutsättningar och medborgare som bor och verkar här. 


  Elin Whilborg kommer till Vimmerby den 2 februari och lite om kollektivavtalskravet

  Jag läser Elin Whilborgs och Per Assmos skrift om "En annan kommunal ekonomi", om andra sätt att värdera lokala resurser och aktiviteter. 

  Jag slås av deras vetenskaplighet vad gäller landsbygdsutveckling och hur de pekar på processerna som krävs för att lyckas med att skapa en förändrad skolinfrastruktur i en kommun, utan att få en stor del av medborgarna emot sig. 

  Centerpartiet skrev en debattartikel om just detta och som publicerades i media häromdagen. Idag skrev Tomas Peterson och Helen Nilsson varsin debattartikel om kommunens ekonomiska situation och vad de anser om ansvarstagande. Inte ett enda konstruktivt besparingsförslag fanns med i dessa debattartiklar. Inte ens en skymt av en vision, plan eller målbild av vad de vill åstadkomma med sin starka majoritetsbildning. Hur samarbetet fungerar såg vi på kommunfullmäktige i måndags i två frågor. Den viktigaste var motionen om kravet på kollektivavtal som röstades igenom av S och som i dagsläget strider mot den upphandlingspolicy som vi beslutat att stå bakom i vår gemensamma upphandlingssamverkan med fem andra kommuner i länet. Där finns inget absolut krav på kollektivavtal. Vilket beslut gäller från och med i måndags och vilka konsekvenser får detta för vår samverkan inom ITSAM, och med Hultsfreds  kommun vad gäller miljö och bygg. Hur kommer ekonomin att påverkas om vi inte kan delta i gemensamma volymupphandlingar? http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdf

  Den andra var frågan om hur våra båda kommunalråd ser på frågan om styrdokument kring politikens ledarskap och hur vi fritidspolitiker ska arbeta och utvecklas tillsammans i vår demkrati. Där skiljer sig råden diametralt i uppfattning men det kommer vi att diskutera på KS på tisdag eller den 15/2 då återremissen ska hanteras. 

  Åter till rapporten som jag läser så vill jag bjuda in alla som är intresserade av ett annat sätt att värdera kommunens resurser och lokala aktivteter. Tisdagen den 2 februari klockan 19 i en lokal som jag i dagsläget hoppas blir teaterlokalen. Annons i lördagstidningen och mer info kommer i helgen på webben. Tills dess, läs denna eller hämta ett ex i pappersform den 2/2. Elin Whilborg har lovat att ta med sig ett gäng publikationer på tisdag. Varmt välkomna alla! 
  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:762956/FULLTEXT01.pdf

  tisdag 26 januari 2016

  Fixat och klart i mitt rum i Stadshuset!

  Den 1 januari 2015 tillträdde jag som oppositionsråd i Vimmerby kommun. Först fick jag husera i ett sammanträdesrum, sedan i Marizes gamla rum, sedan i ett sammanträdesrum, sedan i Therese Jigsveds gamla halva rum, sedan fick jag Carina Ösths rum sedan ett halvår. Här trivs jag mycket bra och idag har jag hittat gardiner med hjälp av Liselott Frejd, strykt dem i cafeterian och satt upp dem i mitt rum. Gunilla Gustafsson har hjälpt mig med fina konstverk så nu ska väl inte de som ringt mig och klagat över att det ekar när jag pratar i telefon behöva fortsätta med den klagosången, trallala! För den konstintresserade så valde jag att låna tre verk av lokala konstnärer och det är Bo Davidsson, Skäfshult, Anders Lindgren med ett Vimmerbymotiv, Norrtull år 1965 och slutligen Astrid Lindgrens skolas fd bildlärare, Janne Johansson. Så fina, alla tre!

  Kom gärna på visit. Tisdagar och onsdagar är jag på plats i Stadshuset. Ring 076136770 så att jag inte är på något möte.   Ledningsfilosofi 2

  Det blev en återremiss på ledarskapspolicyn igår kväll med motiveringen att det inte framgår hur kommunens antagna ledningsfilosofi ska samspela med förslaget till ny ledarskapspolicy. 

  Politikens ledarskap hanteras inte i det nya förslaget vilket det tydligt gör i kommunens antagna ledningsfilosofi. 

  Därför ville vi återremittera och vi vill också att vår värdegrund med värdeorden ANSVAR; MOD OCG FANTASI ska gälla även för bolagen, vilket inte är fallet idag på ett tydligt sätt. Ledningsfilosofin gäller bara kommunen, inte hela koncernen. Detta anser jag måste in i ägardirektiven. 

  Därför återremitterades detta ärende. 37,5% av ledamöterna röstade för en återremiss och det innebär att det blev en minoritetsåterremiis. Bra för ledarskapsutvecklingen som är mycket viktig för hela kommunens utevckling.

  Ola Granholm som gjorde djupintervjuer med ett antal politiker före jul rapporterade om att han ansåg att vi skull använda kommunens ledningsfilosofi mer operativt i kommunen. Han berömde detta dokument och vi i Centerpartiet anser därför att ledningsfilosofin ska komplettera ledarskapspolicyn och inte ersätta densamma. Tomas Peterson höll med om det medan Helen Nilsson ansåg att ledarskapspolicyn skulle ersätta ledningsfilosofin. Vilka är skälen till att man inte är överens i majoriteten? Har man inte diskuterat frågan? jag ställde frågan den 20 januari via mejl till Tomas Peterson så han var förvarnad om vår grupps intentioner. 

  Vi har och har haft ett tufft debattklimat i kommunen under de senaste fem åren. Det finns behov av att uppdatera ledningsfilosofin med de delar som gäller politikens ledarskap och arbetssätt. Jag tror att politiken behöver en process med utgångspunkt från den ledningsfilosofi som antogs 2006 för att komma överens om ett arbetssätt och en rollfördelning mellan förvaltning och politik. Ledarskapspolicy som föreslagits kompletterar den uppdaterade ledningsfilosofi som jag tror att vi behöver ta fram gemensamt över partigränserna. En "commitment" över hur vi politiker arbetar gemensamt för Vimmerbys bästa och för demokratins bästa i hela kommunen. 
  Krav på kollektivavtal vid upphandlingar är olagligt

  Kommunfullmäktige i Vimmerby har gjort samma misstag som politikerna i Sundsvall är på väg att göra.

  Man har röstat igenom en motion om att ställa krav på kollektivavtal med alla företag som kommunen ska skriva avtal med efter en offentlig upphandling.

  I december skrev Svenskt näringsliv en debattartikel om detta som innehåller goda råd till kommuner.

  http://www.dagenssamhalle.se/debatt/krav-pa-kollektivavtal-vid-upphandling-ett-lagbrott-21132

  Konkurrensverket har också beskrivit konsekvenser av att ställa krav på kollektivavtal vid upphandlingar och att det är olagligt med gällande regler för upphandling. http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rap_2015-2.pdf

  Detta är mycket uppseendeväckande av flera skäl. Om man har kollektivavtal i ett land så får man inte skriva ett annat kollektivavtal i ett annat land. Detta hindrar konkurrensen och ställer till med handelshinder. Anna Svensson beskrev detta utifrån egna erfarenheter från arbete i Danmark. Man kan ställa kollektivavtalsliknande krav men inte kräva kollektivavtal vid upphandling. 

  Därför är det olyckligt när den lila majoriteten splittras i denna fråga från KS sammanträde till KF utan förvarning. Socialdemokraternas gruppledare borde ha gått upp i talarstolen och förvarnat ledamöterna om att det man röstat för i KS inte längre gällde. Demokratins spelregler sattes ur spel av gruppledare Helen Nilsson igår kväll. Så kan inte ett kommunalråd styra vår kommun på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 

  Om vi fått en förvarning om socialdemokraternas ändrade inställning så hade vi fått chansen att förklara konsekvenserna av att kräva kollektivavtal vid kommunens upphandlingar före beslut men vi hade förtroende för hur Helen Nilsson och Eva Berglund hade röstat i KS . 

  Hur kommer detta beslut att påverka samverkan med de fyra andra kommunerna som inte kommer att ställa detta krav? Kommer Vimmerby kommun inte att kunna samverka kring upphandling framöver. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer det att få i vår redan ansträngda ekonomi som Helen Nilsson anklagade oppositionen för att inte ta ansvar för. Våra riktlinjer för upphandling finns här och de antogs av KF i februari 2015. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Policy%20upphandling%20Vimmerby%20kommun%202015-02-23.pdf

  Helen Nilsson har helt fel i sina anklagelser. Centerpartiet har lagt ett starkare och snabbare budgetförslag som samtidigt utvecklar och inte avvecklar skolorna i kommunen. Vår vision för Vimmerby kommun bygger på vår närodlade politik där vi vill att hela kommunen ska utvecklas. 

  måndag 25 januari 2016

  Ledningsfilosofi

  2006 antog KF en ledningsfilosofi för ledarskapet i kommunen, både det tjänstemannamässiga ledarskapet och det politiska ledarskapet. 

  http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Ledningsfilosofi.pdf

  Ikväll ska kommunfullmäktige anta en ledningspolicy som kompletterar denna ledningsfilosofi. 

  Läs mer om den i kungörelsen på kommunens hemsida. 


  Kommunfullmäktige sammanträder ikväll.

  http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_20160125.pdf

  I länken finns kungörelsen och det är flera intressanta ärenden. P-skiva, eller ej, ny organsiation för Kultur och fritid, ny ledningspolicy mm.

  Välkomna till åhörarläktaren eller så kan ni läsa liveuppdatering på Dagens Vimmerby, tror jag. De brukar vara aktiva. Även Vimmerby tidning finns på plats och uppdaterar webben med vad som händer i kommunens högsta beslutande direktvalda organ. 

  söndag 24 januari 2016

  Fokus på folkomröstning idag och fram till den 21 februari

  Peter Fjällgård höll detta tal på torget igår under föräldraföreningarnas och samhällsföreningarnas manifestation. Cirka 400 personer lyssnade och här får Du som inte var där chansen att läsa vad Peter Fjällgård sa i sitt tal.

  Åhörare!
  Vi samlas här i dag för att tillsammans skjuta startskottet för en valrörelse.
  En valrörelse som drivs av kommunens medborgare mot majoritens politik!
  En folkomröstning som gäller alla små skolor och förskolor.
  En folkomröstning som gäller alla stora skolor och förskolor på olika orter.
  Det handlar om storlek på grupper och barnens möjlighet att vara sedd som individ.
  Det handlar om trygghet.
  Och det handlar om skolverkets regler att få undervisning på individnivå!
  Hur kan detta vara möjligt i förslagets rekordstora grupper?

  Det är en folkomröstning och en folkrörelse som inte gäller pengar.
  Det gäller barnens rätt till ett värdigt liv och livssituation.
  Det gäller barnens skola och fritid, familjens familjesituation.
  Det gäller miljön som barnen på förskolan skall ta över.
  Det handlar om tusentals mil i bil och buss.
  Det handlar om sunt förnuft!
  Det handlar om barnkonvention.
  Det har lagts många olika ekonomiska förslag.
  Men man vill bara en sak stänga skolor.
  Då är det inte ekonomi det är ideologi.
  Det är en omröstning som kommer att sätta förtroende i centrum.
  Det kan vara en röst av förtroende eller misstro.
  Det som många trodde var ett april skämt visade sig vara sant.
  Vi mobiliserade starka krafter snabbt och effektivt.
  Listor på nätet var i drift efter 30 minuter och det var över 900 namn insamlade första dygnet.
  Möten bokades snabbt under de första dagarna.
  Frågorna var många, svaren var få.
  Man trodde, tyckte, kände men de som tagit beslutet visste inget.
  Bussar, kostnader, kunskap, man försökte trumma fram argument som vi sågade i flisor som luft och osanning. 

  1000 tals inlägg på sociala medier. Filmer, sånger insändare.
  Vi manifesterade 1 Maj i kraftigt regn men det stoppade oss inte.
  Viljan att stå där för skolorna och barn och barnbarn är stor.
  Radio och tv. Arbetsgrupper och planeringsgrupper vi har gjort allt.
  Namninsamlingen i uppropet för att bevara skolorna som på mycket kort tid samlade in 3700 namn. Resultatet var fantastiskt.
  Och det var en stark demokratisk markering. 
  Rör inte våra skolor och förskolor.
  Men majoriteten lyssnade inte!
  Politiken valde att ha folkomröstning!
  Jo det var politikens val.
  Vår demokratiska rätt slutade vid listans överlämnande.
  Vad gjorde man då med vår demokratiska rätt och fråga?
  Jo man konstruerar en frågeställning som vi inte ville ha.
  Vi vill rösta NEJ eller JA

  Och vårt folkupprop kommer att se fråga B som JA skolorna kvar.
  Vad sedan majoriteten kladdar och snurrar in i frågan förblir majoritetens ansvar.
  Det har visats i budgetar att man kan se andra lösningar för ekonomin.
  Men man valde bort det.
  B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

  Jag hoppas att ingen tror att vi kan slå oss till ro. 
  Nu vi måste gå och få många att rösta
  Budskapet var att Rumskulla och Tuna skall man titta på senare.
  Kontakter med Vena och Mariannelund skulle tas. Rumskulla och Tuna bor GÅ OCH RÖSTA B!
  Storebro skola hade varit med sa man på mötet i Rumskulla om det inte var för flyktingplaceringarna där.
  När man nu ser att det avtar är snart den möjligheten öppen igen.
  Rak bra väg 7 minuter!  Storebrobor GÅ OCH RÖSTA B.
  Miljö och utrymmet i Södra Vi är redan belastat. 
  Större grupper och klasser! Vill Södra Vi föräldrarna ha det?  
  Säg ifrån Södra Vi bor GÅ OCH RÖSTA, Rösta B!

  A-L och VIMAR det blir mycket flera barn, större grupper och risker för de svagaste som inte syns.
  Vi har många små barn som flytt för sitt liv.
  Barn som skall gå i skolan!
  Är stora fabriker det Vimmerby föräldrar vill ha? 
  Både i skolor och förskolor. 
  Man har investerat en halv miljard över tid.
  Nu stänger man skolor!
  Nytt fin förskola, men inga pengar till drift!
  Vackers skal som betalas med mindre pedagoger för att klara hyran!
  Vill Vimmerbys föräldrar ha det? Om inte GÅ OCH RÖSTA! Rösta B

  Frödingebor markera er skolas värde och trygghet.
  Vad tar de nästa gång?
  Gå och rösta för de små orternas skolor. RÖSTA B

  Detta handlar inte bara om fyra skolor och en förskola.
  Detta handlar om alla barn i kommunen på något sätt.
  Alla påverkas av nedmonteringen av de mindre skolorna.
  Du måste göra din vilja hörd. Ja eller Nej till detta.
  Jag är emot att sätta barnen i bussar och skapa stora grupper i Södra Vi och Vimmerby.
  Jag röstar på allternativ B Nej till nedläggning av de små skolorna.
  Nej till större grupper i Södra Vi och i Vimmerby.

  Vad du röstar är ditt val!
  Men du måste gå och rösta

  torsdag 21 januari 2016

  Välkommen till föreläsning med professor Elin Whilborg den 2 februari

  Nu har jag fått böckerna med posten inför föreläsningen den 2 februari klockan 19 i Tullportsteatern. (90% klart med lokalen!) 

  Ydre kommuns skolnedläggningar beskrivs ur ett landsbygdsperspektiv och forskarna Elin Whilborg och Per Assmo har skrivit denna bok som jag redan länkat till som pdf. 

  Elin Whilborg kommer att ha fler böcker med sig till föreläsningen som är kostnadsfri. I dagsläget samarrangerar vi föreläsningen med SV och några fler. Återkommer med vilka på söndag då alla haft styrelsemöten. 

  Hur som, boka in den 2 februari för en föreläsning som kan ge stor insikt kring hur man kan värdera lokala resurser och aktiviteter.   Fokus på mina förtroendeuppdrag!

  Att ta ansvar för mig är att begära entledigande som styrelseledmaot i ett bolag som kommunfullmäktige har beslutat ska ändra innehåll i sin verksamhet. Jag anser att man som styrelseledamot ska vara kunnig och påläst om den verksamhet som bolaget har ansvar för. 

  Vimmerby industrifastigheter AB har ändrats till Vimmerby fiber AB den 15/12 2015 av KF och syftet är att hela Vimmerby fiber-projektet ska flyttas in i detta bolag. 

  År 2014 skrevs även ett avtal mellan bolaget och Zitius som kommunens fiberkommunikationsoperatör inom Vimmerby fiber. Två byanät har också övertagits av bolaget. 

  I bolaget finns ingen VD och ingen personal som kan arbeta med all den verksamhet som nu finns i bolaget. Ingen pengar för drift av näten finns avsatta. 

  Ovanstående är skälen till att jag lämnar min plats i styrelsen till förmån för en person som har möjlighet att arbeta mer aktivt i styrelsen med den verksamhet som nu finns i bolaget. Vimmerby fiber är ett projekt som befinner sig i en fas som är under granskning på grund av brister i genomförandet av projektet. Därför krävs det stor kunskap och mycket engagemang av de som sitter i styrelsen för Vimmerby fiber AB. När projektet granskats och politiken beslutat om hur projektet ska hanteras i fortsättningen komme C att besluta hur bemanningen ska se ut från oppositionens sida. Stämningen på 6,8 miljoner behöver också vara avgjord innan C beslutar om vilka som är lämpliga styrelseledamöter. 

  Självklart behåller jag alla mina andra förtroendeuppdrag som jag har i kommunen och fokuserar härefter ännu mer på mina uppdrag som styrelseledamot i Vimmerby kommuns förvaltning AB, oppositionsråd, ledamot i KS, ledamot i KF , styrgruppsledamot i Social lokal utvecklingsplan. Jag är också vice ordförande i Centerpartiet i Kalmar län och gruppledare för C i Vimmerby kommun som kräver mitt engagemang. Civilt arbetar jag också 60% på Gamlebygymnasiet som lärare i entreprenörskap, biologi och naturkunskap. 

  Ingela Nilsson Nachtweij (C)

  Det är "jämnan" som drar

  På ett möte igår fick jag höra ett ordstäv från Jämtland som MED tydlighet beskriver vad uthållighet betyder. 

  "Det är jämnan som drar" menar att den som åker skidor i en jämn takt på fjället är den som kommer fram först. Att tokrusa är inte långsiktigt hållbart om man vill nå sitt mål. 

  Med den klokskapen vill jag berätta om alla de bostadstomter i hela kommunen som finns för den som vill bygga en villa i Vimmerby kommun. Vimmerby kommun erbjuder utmärkta lägen för den som vill leva hållbart och nära service. Här finns något för alla som vill satsa på livskvalité  , naturnära, sjönära, tätortsnära, nära service, fritidsnära, kulturnära...

  Läs mer på kommunens hemsida. Sök på tomter så finns alla orternas tomterbjudanden beskrivna på kartor. Klicka på respektive pdf-fil i högerkanten för varje ort. http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/mark-arrenden/villatomter/ SE BILD ÖVER GULLRINGENS TOMTER!

  Varmt välkommen att leva, bo och verka i Vimmerby.

  Denna typen av information behöver vi sprida brett i omvärlden, konstaterades på mötet med målet att skapa en plan för social lokal utevckling i hela kommunen som inleddes igår av ett gäng medborgare. Målet är att göra hela befolkningen delaktig i samhällsutvecklingen under denna tvåårsperiod. Gruppen kommer att besöka olika föreningar i kommunen för att lyssna av de olika orternas behov. 

  Jag föreslår förbättringsvandringar tillsammans med kommunens tjänstemän och politiker på alla orter. 

  onsdag 20 januari 2016

  SLUS är igång

  Vimmerby kommun har fått medel av Tillväxtverket för att göra en social lokal utvecklingsplan. Idag har vi haft första mötet med advisory board/styrgrupp på Astrid Lindgrens Värld. 

  Vi hade mycket bra diskusioner med fokus på hur attraktionskraften ska kunna öka i vår älskade kommun. Gruppen som samlades idag var ett härligt gäng som har uppdraget att göra många fler delaktiga i framtagandet av SLUS under kommande tvåårsperiod. 

  Ola Granholm från Orsa hjälpte oss igång med erfarenheter från andra kommuner. Han uttryckte att detta första möte var en mycket bra start på arbetet. 

  Jag ser fram emot att vara delaktig i att skapa ett ännu bättre Vimmerby. Tillsammans utnyttjar vi vår potential ännu mer. Det är målet och det krävs en samsyn i politiken, näringslivet och föreningslivet för att vi ska lyckas på bästa sätt och fokus ska vara att ungdomar måste bli mycket mer delaktiga i framtidsbygget av kommunen. Daniel Nestor är med i styrgruppen och det kommer också att bildas en referensgrupp  med ungdomar för att utforma vår sociala lokala utvecklingsplan med tillit och tolerans som värdeord. 

  På bilden finns gruppen samlad och det saknas några som hade förhinder idag.

  INTERNATIONELLT ARBETE

  Föreningen Norden utvärderade vänortsträffen igår kväll i Sveasalen. Jag firade en vän som fyllde år igår och därför blev jag lite sen till vänortsträffens erfarenhetsutbyte. 

  Trots det fick jag en mycket bra inblick i Föreningen Nordens arbete och jag kan konstatera att kommunens arbete och nätverkande med vänorterna sköts på ett utmärkt sätt av denna förening. 

  Ser verkligen fram emot att borgmästaren Gunnlög och han fru Berglind kommer på visit till Vimmerby med sina fyra barn i sommar. Hoppas att Bengt och Astrid Johansson som var värdpar för dem och min familj kan passa på att visa dem runt i Vimmerby i sommar. 

  Sommaren 2017 ska vänortsmötet äga rum på Island och redan nu planeras och arbetas med finasieringen av föreningens deltagande i det mötet. 

  Jag hade också ett möte med Peter Högberg om Mukonosamarbetet framöver igår. Daniel Nestor hade förhinder att delta i det informella samtalet men Peter lovade att informera om vad vi diskuterade om. I mars 2016 är det möjligt att söka medel för fortsatt samverkan från ICLD. KS ska besluta i februari huruvida man ska fortsätta samarbetet eller avstå. Ungdomshuset i Mukono som är ett resultat av samarbetet och som Astrid Lindgrens skola bidragit med finansiering av via Dagsverke 2013 håller nu på att återupptas. Det arbetet invigdes av kommunfullmäktiges ordförande Leif Larsson år 2013. I november 2014 deltog jag som kommunfullmäktiges ordförande i en nätverksträff som arrangerades av Vimmerby kommun för en delegation från Mukono. Det var kallt och mörkt för våra vänner från Uganda minns jag när vi samlades för en avslutande kväll tillsammans före deras hemresa men stämningen var mycket bra och Daniel Nestor är en av de ungdomar som deltagit och som besökt Mukono flera gånger. Han vet värdet och betydelsen för ungdomarna med denna samverkan över nationsgränserna. Demokratiarbete och ungdomsarbetslöshet är två fokusomrdåen som man vill fortsätta att arbeta med enligt work shop i november 2014. Får se vad M och S beslutar sig för vad gäller samarbetet och om vi ska söka medel för att få fortsätta och slutföra det påbörjade arbete med ungdomshuset i Mukono som inspirerats av Fabrikens verksamhet i Vimmerby. 

  Här kan den som är intresserad läsa kommunens strategi för internationellt arbete som är antagen år 2011. http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Strategi%20för%20Vimmerby%20kommuns%20internationella%20arbete.pdf

  tisdag 19 januari 2016

  Energirikt gruppmöte igår

  Centerpartiet hade sitt sedvanliga gruppmöte igår kväll inför kommunfullmäktigesammanträdet på måndag (25/1). Vi var hela 15 personer trots att vi bara är 10 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. Det är ett stort intresse för vår närodlade politik i Vimmerby och två nya medlemmar hälsades välkomna (Bra jobbat, Curt Tyrberg som värvat dem). 

  Kungörelsen finns på kommunens hemsida, för den som vill läsa. Alla är välkomna att närvara och lyssna på sammanträdet från läktaren i Stadshusets plenisal.

  Utöver de ärenden som kungjorts diskuterade vi en eventuell försäljning av Resecentrum och där kom vi i gruppen enigt fram till att det finns risker med en försäljning då ingen vet om Nilsbuss kommer att vinna upphandlingen av kollektivtrafiken i framtiden. Risken finns att det inte kommer att fortsätta att vara en öppen väntsal vid Resecentrum i Vimmerby. Ska kommunen sälja för att bli av med kostnaderna på cirka 400000kr årligen för denna fastighet (se nedan) så bör det därför i så fall skrivas in i avtalet med köparen att väntsal ska hållas öppen för resenärerna med buss och tåg i Vimmerby. En mycket viktig service för de resande. 

  200000kr kostar driften varje år och uppvärmingen sker idag med fossil olja. Det borde gå att hitta ett modernare sätt att värma denna fina fastighet. Vissa behov av isolering och bättre fönster finns också varför klimatåtgärder krävs snarast i denna fastighet. År 2016 finns bra alternativ till oljeeldning vilket snabbt betalar sig i form av lägre årlig driftkostnad och mindre oljeberoende. 

  Har vi nu investerat 400 miljoner i ett kraftvärmeverk så borde det väl gå att ansluta Resecentrum eller investera i en värmepump. Pelarne skola har samma bekymmer. Var finns visionerna och ansvarstagandet för en hållbar uppvärmning av kommunens fastigheter. VEMAB har varit och är färedömliga vad gäller fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. Var finns planerna för Resecentrum. Åtgärder krävs oavsett vem som äger fstigheten, anser jag. 

   

  Drift                                                220 000 kr

  Ränta och amortering                       140 000 kr

  Reparation och underhåll                     34 000 kr

   

  Summa                                           394 000 kr


  Slutligen diskuterade vi Vimmerby fiber, Vökbys stämning på 6,8 miljoner och aktiviteter inför folkomröstningen den 21 februari. Det återkommer jag till andra inlägg. 

   

  Elin Whilborg 2, professor i Statvetenskap

  Nu har jag pratat med Elin Whilborg och bjudit in henne till Vimmerby kommun för en föreläsning om hur man kan räkna på andra sätt för att ta tillvara på lokala resurser i en kommun. 

  Hon vill gärna komma till Vimmerby och föreläsa och vi kommer att spika tid och plats i dagarna. återkommer med den infomrationen. Men tills dess får ni gärna läsa hennes och Per Assmos publikation om erfarenheter från Ydre kommun och skolnedläggningen i Asby 2008. 

  http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:762956/FULLTEXT01.pdf

  Kommunchefen beskriver på sin blogg en oro för debattklimatet så här :

  "Det som jag däremot inte kan visa i någon rapport eller dyl är min oro kring vilka effekter den hätska stämning får av bl a rådande debattklimat i sociala medier kring de effektiviseringar som nu genomförs. Vi bor i en väldigt fin kommun med så många fördelar och som också har en mycket stor utvecklingspotential. Jag vill lyfta fram Peter Knutssons debattinlägg på Dagens Vimmerby där han skriver "att i dagens snabba mediaflöde så måste man ändå försöka hålla sig lite kall och vänta tills man har hela bilden.". Klart läsvärd!"

  Alla politiker måste ta ansvar för demokratin och för folkets förtronde för politiken och för politikers arbete på lokal nivå. Risken är annars att vi får svårare att rekytera politiker till de lokala uppdragen. En vän till mig från Kolsva sa en gång: " Vi har de politiker vi förtjänar" och med det menade han att alla medborgare har en möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen som politiker. Centerpartiet rekryterar nu många nya medlemmar och vi hälsar alla varmt välkomna att bidra: Lars Sandberg, Dennis Lindström är två av våra nya medlemmar som säkerligen kommer att bidra stort till demokratiarbetet och utvecklingen av vår kommun på olika sätt. Fler är varmt välkomna! Ring mig på 0761367700 och ställ frågor, diskutera den lokala politiken eller kom på ett av våra gruppmöten, kretsmöten eller en av våra tisdagsluncher. Tillsammans bygger vi vår nya närodlade politik med underifrånperspektiv ur gräsrötterna i myllan. Många plantor ska växa och blomma i den lokala politiken för Vimmerby har regionens största potential att växa hållbart med ett förnuftigt och samverkande ledarskap. 


  måndag 18 januari 2016

  Balans

  Vimmerby som ort går bra. Attraktionskraften ökar och befolkningen minskar inte alls i den omfattning som många domedagsprofeter beskriver. Tvärtom så ökade vi vår befolkning med 95 personer netto senaste året och kommer att få cirka 4 miljoner mer i skatteintäkter. 

  Näringslivet går bra, besöksnäringen blomstrar MEN kommunen går ekonomiskt dåligt i jämförelse med andra kommuner.

  Skälen till det tvisitar vi om men troligen orsakas det av överinvesteringar år 2013 i kombination med för höga driftskostnader i verksamheterna. 

  På onsdag träffas Gränsögruppen och ska diskutera hur man ska lyckas att hålla budget 2016. Vi är bara i halva januari och det rapporteras att socialnämnden kommer att få svårt av olika lagkrav även iår att hålla budget. Även BUN aviserar problem med att hålla budget 2016 på grund av förskolans och gymnasiets höga driftkostnader. 

  Oppositionen vill bidra och föreslår besparingar som kan ge snabbare effekt än skolnedläggningar. Borttagandet av förskoleteamet ger 1,5 miljoner snabbt i minskade kostnader per år. 

  Borttagandet av första skolskjutsen hem borde ge cirka en miljon i besparing netto. 

  Minskade arvoden för politiker ger också snabba pengar. 

  Alla måste bidra och hjälpas åt för att komma tillrätta med ekonomin. Kommunen och näringslivet måste hitta en balans och samverka mer. 

  Därför är jag så förväntansfull inför mötet med Marcus Alser, Åke Hammarskjöld, Tomas Peterson under ledning av Helen Nilsson på tisdag. Initiativet kommer från Åke Hammarskjöld och han har föreslagit att oppositionsrådet måste delta i detta första möte av två som ska diskutera kommunens och näringslivets samverkan för att kommunens hela potential i hela kommunen ska optimeras. 

  Vimmerby fibernät AB

  Begäran om entledigande

  Undertecknad begär härmed om entledigande som styrelseledamot i Vimmerby fibernät AB med omedelbar verkan.

  Innehållet i bolaget har ändrats i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december då företaget bytte namn från Vimmerby industrifastigheter AB till Vimmerby fibernät AB och då anser jag att det finns behov av ett mer strukturerat arbete i bolaget. Jag anser att jag inte kan längre kan fortsätta som styrelseledamot i Vimmerby fibernät AB på grund av att bolaget saknar VD. 

  Ingela Nilsson Nachtweij (C)

  Vimmerby 20160118


  söndag 17 januari 2016

  Elin Whilborg

  Studerar professor Elin Whilborgs forskning och finner att hon bland annat bidragit till förändrade regler för bredbandsutbyggnaden i Sverige tack vare sin forskning. 

  Hon har ägnat sig åt studier i Ydre kommun och hennes forskning syftar kring hur man skapar en hållbar tillväxt. 

  Jag ska nu diskutera med gruppen imorgon kväll om vi ska bjuda in henne att föreläsa om skolnedläggningars betydelse för landsbygden. 

  Jag har lyssnat på en av hennes föreläsningar och den handlade om demokrati och delaktighet i det digitala samhället och tre utmaningar för kommunerna kring den frågan. 30 fullspäckade minuter och några frågor på slutet har gett mig nya perspektiv och jag lkan varmt rekommendera denna digitala föreläsning. https://m.youtube.com/watch?v=Jq6lByuhX7o

  Hon beskriver bland annat att den digitala tekniken flyttar gränser från den geografiska kommungränsen till ett globalt perspektiv. Jag satt i Bryssel i höstas och följde den kommunala Vimmerbydemokratin och formulerade blogginlägg om diskussioner på social medier om Vimmerby kommuns utveckling och verksamhet som pågick på Dagens Vimmerby, Vimmerby tidning och politiska bloggar samt Facebook. Vi befinner oss i ett helt annat landskap med en mycket mer aktiv medborgardialog och det utmanar partipolitiken och politikernas värdegrund på ett mycket intressant och utvecklande sätt men som kräver en delikat hantering i kommunen av hur frågor diskuteras, vem som ansvarar och hur besluten i slutänden verkställs. 

  Här är hennes CV 

  Elin Wihlborg

  Professor i statsvetenskap                   

  Född 1970 i Norrköping. Filosofie kandidat, Uppsala universitet 1994. Master Gender and Social Policy, London School of Economics 1995. Filosofie doktor, Tema, LiU 2000. Docent i statsvetenskap, LiU 2006. Marie Curie Stipendiat 2011-2014.

  Elin Wihlborgs forskning handlar om hur samtida utmaningar som strävan efter ett mer hållbart samhälle och den ökande användningen av informationsteknik utmanar och förändrar offentlig politik och förvaltning, särskilt i kommuner. För att politiska idéer skall förverkligas och förändra samhället används en palett av olika styrmedel. Wihlborgs forskning handlar om hur sådana styrmedel fungerar, samverkar och tolkas. Hon har särskilt bidragit med kunskap om samspelet mellan stat och kommun samt hur vardagslivet styrs. Vad får människor i sin vardag att välja ekologiska produkter och deklarera på Internet? Är det för att vi eller politikerna vill det?

  Wihlborgs statsvetenskapliga forskning kombinerar kreativt klassiska teorier om makt, intressen och politiska värden med tidsgeografiska perspektiv. Nya analytiska begrepp och metoder har utvecklats, som förenar tolkningar av tid, rum och makt. Med dessa perspektiv och långvariga fältstudier i Ydre kommun visas hur ett gott liv skapas med lokala resurser på andra sätt än genom ekonomisk tillväxt. Sådana blandningar av praktiska och teoretiska utmaningar i gränssnitt mellan olika discipliner kommer att stå i fokus för hennes fortsatta forskning.

  Forskningen har bidragit till förändrade politiska styrmedel, bl.a. kring stöd för bredbandsutbyggnad. Men viktigast är att den ger nya perspektiv och möjligheter till förändrade förhållningssätt för verksamma inom lokal politik och förvaltning.

  Wihlborgs forskning har hög samhällsrelevans och har, förutom internationell vetenskaplig publicering, presenterats i läroböcker och handböcker för praktiker. Hon driver även flera nationella forskningsnätverk och stödjer yngre forskare. Hon har flera ledningsuppdrag inom universitet och har bl.a. utvecklat och lett ett mastersprogram. Wihlborg är en uppskattad lärare och handledare, som utvecklar pedagogiska metoder och förhållningssätt.

  Ur program för professorsinstallationen maj 2013.
  lördag 16 januari 2016

  Nästa bostadsområde efter "Lyckebo"

  På min Borgrunda idag passade jag på att fotografera framtida bostadsområden i kommunen. Folkets park-området som nu byggs med tio tomter 2016-2017 kommer att bli fint. Därefter föreslås antingen Nossen eller Ulriksdal. Det bästa området som jag ser det är mellan Ryttargården och Vimmerby golf. Vad tror ni om det? 

  Därefter står Nybble på tur inkl. skola och idrottshall om 20 år när Astrid Lindgrens skola är uttjänt och kanske passar bättre till lägenheter. 

  Visioner måste diskuteras och C i Vimmerby har lämnat in synpunkter på förslaget till ny ÖP för tätorten . Det kan ni läsa om på vår hemsida. 
  Skogsområde som skulle kunna bli ett attraktivt bostadsområde för de som vill bo naturnära intill hästanläggning och som ligger nära skola, ishall, idrottshall, bowlinghall, badsjö och tennishall samt äldreboende och Folkets park. 

  Nedan ser ni området vid Folkets park där det nu byggs en lokalgata , Va och elanslutningar. Platsen intill heter Hällerum och på andra sidan heter åkermarken Lyckebo. Ett av de namnen skulle kunna passa till det nya bostadsområdet tycker jag. Hällerum finns redan i Tuna så Lyckebo är mitt förslag. Vad tycker ni om det? 

  Besök hos SOLORTUS i Björnsholm

  Fick veta att Curt Tyrberg köpt en solelanläggning till sitt hus i Frödinge av Martin på Solortus när vi gjorde ett studiebesök där igår. Kursen i Förnybar energi som jag håller i på Gamlebygymnasiet var där och nu ska vi projektera en anläggning som vi sedan ska försöka hitta finansiering till.

  Ett spännande utvecklimgsprojekt börjar NU. Kankse kan det leda till att jag privat också köper en anläggning. Vårt problem är att det tak som är mest lämpligt för detta redan är upptaget av solvärmepaneler. 

  Hur löser man det, månntro? Någon som har ett förslag?  KULTUR OCH FRITID

  På kommunfullmäktige i januari ska det beslutas om huruvida nämnden för kultur och fritid ska läggas ner och flyttas till KS.

  Jag inser att det är en stor verksamhet som ledamöterna i KS ska ta över från och med 1 februari och att det föreslås att det ska tillsättas en utvecklingschef som ska bli chef över Anna Olaissons verksamhet kring kultur och över Anders Degermans verksamhet kring folkhälsa, fritid och ungdomsverksamhet mm. 

  Här finns verksamhetsberättelsen för Kultur och fritid 2014 med plan för 2015-2018. 

  http://www.vimmerby.se/PageFiles/3553/Verksamhetsberättelse%20KoF%202014.pdf

  Här finns kungörelsen för KF den 25 januari klockan 18.30 i Plenisalen. Välkomna till en intressant kväll med många olika beslut på agendan för Vimmerbys utveckling. Ärende 9 gäller organsiationsförändringen.

   http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_20160125.pdf

  Stationshuset vid Resecentrum i Vimmerby

  Magnus Danlid har väckt frågan om konsekvenser och risker av en försäljning av Resecentrums stationshus i Vimmerby. Kommunstyrelsen hade frågan som ett diskussionsärende då näringslivschefen Patrik Kinnbom ville infomera om pågående samtal mellan kommunen och Anders Fransson på Nilsbuss. Samtal som påbörjats av Micael Glennfalk och som handlade om husets värde, köpeskillingens storlek mm. 

  Oppositionen fick ingen förhandsinformation inför kommunstyrelsens sammanträde varför jag har för avsikt att som gruppledare lyfta denna fråga på vårt gruppmöte på måndag den 18 januari, trots att det i dagsläget inte finns något beslut om försäljning att förhålla oss till. Men det räcker med att diskussioner förs för att vi måste diskutera och ta tydlig ställning i centergruppen, anser jag. Jag kommer därför att återkomma till vad gruppen kom fram till efter den 18/1. 

  Alf Wesik beskriver i sin ledare i Vimmerby tidning utifrån Magnus Danlids debattartikel vilka konsekvenserna kan bli om kommunen väljer att sälja stationshuset. 

  Jag har efterfrågat driftkostnaden för stationshuset men ännu inte fått svar från förvaltningen. Behov av renovering  är också viktigt att resonera kring och hur den ska finansieras. Utveckling av verksamheten i Resecentrum som Alf Wesik och Magnus Danlid resonerar om är också viktigt. Jag delar deras bild av att det finns potential i detta område med kollektivtrafiken som bas för en utveckling av besöksnäring och/eller informationsverksamhet. 

  Stationshuset i Vimmerby är K-märkt och det kräver också ett speciellt hänsynstagande. 

  Mycket bra att denna fråga diskuteras djupt före beslut om framtiden för stationshuset i Vimmerby.   fredag 15 januari 2016

  Wannabe-lantis

  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smaland/hon-vill-fa-fler-att-kanna-sig-stolta-over-sin-hembygd

  Västerviks kommun har en landsbygdsutvecklare som heter Lotti Jilsmo. Hon blev en av "lantisarna" på Lands lista över människor som gjort bra insatser för landsbygden 2015.

  Landsbygdeberedningen i Vimmerby bjöd in Lotti Jilsmo 2013 och vi tog med förslaget om förbättringsvandringar i förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. 

  I Smålandsnytt beskriver hon vad förbättringsvandringen i Hjorted gjort för skillnad och kommer att göra för skillnad för Hjorted. Hon berättar också om de åtta servicepunkter som inrättats och som blivit viktiga mötesplatser på landsbygden. 

  Västerviks kommun blev utsedd till Årets landsbygdskommun 2015 av organisationen Hela Sverige ska leva. Landsbygdsutvecklare Lotti Jilsmo har tillsammans med många andra gjort ett stort arbete och hon själv kallar sig Wannabe-lantis för hon är född och uppvuxen i en stad. Inspirerande att lyssna till grannkommunens arbete. 

  Socialdemokraterna har presenterat vad moderaterna och socialdemokraterna tillsammans vill åstadkomma med Vimmerby kommun under innevarande mandatperiod på Högbergs tankar och vad gäller landsbygdspolitiken så har man formulerat följande : 

  "Landsbygdsprogrammet aktualiseras i budgetarbetet under mandatperioden.

  Men vi kommer inte driva långbänkar i väntan på att oppositionen ska bestämma sig. Då kommer vi gå vidare och fatta beslut, för det behöver Vimmerby..

  Här finns hela blogginlägget om vad S och M vill under innevarande mandatperiod: http://www.hogbergstankar.se/?p=4091

  Jag har därför ställt en interpellation till Tomas Peterson om landsbygdspolitiken inom S och M -samarbetet. 

  Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Petersson 

  Hur ska landsbygden utvecklas i Vimmerby ? 

  Vimmerby kommunfullmäktige tillsatte en landsbygdsberedning år 2013 med alla politiska partier i kommunen som deltagare. Beredningen fick uppdraget att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. Arbetet leddes av Sören Sjöholm och presenterades på kommunfullmäktiges marssammanträde 2014. 

  Därefter har programmet remitterats och synpunkter har inhämtats från alla partigrupper och alla nämnder. Målet var ett antagande i juni 2014 för att programmet skulle kunna verkställas snarast. 
  Hittills har vi sett majoriteten leverera nedläggning av skolor, utebliven investering i GC-väg i Gullringen, avstannat fiberprojekt på landsbygden vad gäller stamfiber mm. Ingen satsning som gynnar landsbygdens utveckling har ännu presterats av S och M i samverkan under denna mandatperiod. 

  Därför undrar vi i Centerpartiet i Vimmerby: 
  1. När kommer kommunfullmäktige ha det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet på sin kungörelse och när kommer landsbygdsfrågorna att arbetas med mer fokuserat av den nuvarande politiska majoriteten? 

  2. Avser S och M att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen? 

  3. Vilka mål och visioner för landsbygden har S och M i sin samverkan ? 

  4. Vilka satsningar planeras av kommunledningen under resten av denna mandatperiod för att hela kommunen ska utvecklas? 

  Ingela Nilsson Nachtweij 
  Centerpartiet i Vimmerby 


  Jag noterar att de två moderaterna som presenterade majoritetens valmanifest den 23 december 2014 har hoppat av och att en av de tre socialdemokraterna har aviserat sitt avhopp från kommunpolitiken. Kvar finns Helen Nilsson och Kenneth Björklund som ska förverkliga den lila majoritetens politik i Vimmerby kommun. Ekonomin nummer ett. Boenden och förskola prioriteras bland investeringar. 


   

  torsdag 14 januari 2016

  Demokratiutredningen föreslår fler lokala folkomröstningar

  Olle Wästberg intervjuas av Dagens Samhälle med anledning av den demokratutredning som han lett och som i dagarna lägger fram sitt förslag om förbättringar av demokratin.

  Några av de förslag som läggs är 

  - försök med rösträtt för 16-åringar
  - elektroniska lokala folkomröstningar med gemensam webbprtal, röstning via internet
  - nya dialogforum, till exempel nya råd för funktionshindrade
  - möjlighet att begränsa antalet mandatperioder för makthavare
  - lokala folkvalda nämnder i delar av en kommun (främst glesbygd)

  Jag anser att flera förslag är riktigt bra och tål att testas i skarpt läge. Fler folkomröstningar och nya dialogforum är två av dem liksom sänkt åldersgräns för rösträtten. 

  Det behövs fler , inte färre möjligheter till delaktighet i den lokala politiken och jag ser öppningar till det hemma i Vimmerby där jag är oppositionsråd. 

  Landsbygdsråd, tillgänglighetsråd, pensionärsråd och ungdomsråd har vi inrättat men de kan vitaliseras ännu mer tror jag. 

  Jag har exempelvis föreslagit att landsbygdsrådet ska arrangera en valdebatt inför folkomröstningen. Vimmerby bibliotek kommer inte att göra det. Samhällsföreningarna är alla delaktiga och representerade i landsbygdsrådet varför det vore lämpligt att det rådet arrangerar en debatt. Risken är annars stor att väljarna inte tydligt får reda på de båda alternativens innehåll eftersom alterantiv två innehåller en passus att besparingar ska göras på annat sätt inom BUN om skolorna ska bevaras. Här måste vi väljare få reda på mer detaljerat vad som avses av M och S. Vad är det som man vill spara på och hur ska det gå till. Vi måste också få fram de samhällsekonomiska konsekvensanalyserna som utlovats av förra KSO. De skulle ha levererats under hösten i god tid före budgetbeslutet. Föräldraföreningarna har räknat och funnit att skolnedläggningarna inte alls ger de besparingar som man räknat med på grund av att kosten inte hanterats efter skolnedläggningen. Barnen på förskolan i Djursdala och Gullringen ska väl ha mat trots att det inte finns någon matsal för dem? Vad kostar det extra att leverera portioenr till dem när skolorna är borta. Ska Gullringens förskola använda matsalen även efter nedläggningen. Hur blir det med idrottshallarna? Ska de säljas tillsammans med skolloakerna? Gemensam uppvärming måste i så fall byggas om, eller ska idrottshallen köpa värme från den som köper skolan? Dessa detaljer måste planeras för liksom klasstorlekarna i Södra Vi när hela Brännebro ska in där. Ventilationen ska byggas ut för att elevantalet ska kunna ökas i klassrummen i Södra Vi men är skolan byggd för över 170 elever? Asylflyktingar måste också dimensioneras för om det flyttar in asylflyktingar i Södra Vi. BUNs ordföranden anser ju att asylflyktingar ska ha rätt till skolgång där de bor.

  Jag skulle vilja att det görs en ekonomisk konsekvensanalys som tar hänsyn till minskad attraktionskraft för de orter där servicen inskränks genom nedläggning av skola och förskola. Vad kostar det att lägga ner skolorna hur ett samhällsekonomiskt holistiskt perspektiv?

  Vad blir nettoeffekten av besparingen om man involverar mer än BUN i beräkningen. Vad kommer fastighetsavdelningen kunna sälja de tre skolorna för. Vilka är tänkbara köpare? Ska den lokala befolkningen kunna få köpa skolorna för att starta friskolor?

  Tomas Peterson uttrycker att han personligen avser att sälja skollokalerna snarast. Detta uttalande kommer utan att lokalstygruppen har analyserat kommunens behov av dessa välskötta fastigheter. Trångboddheten i kommunens skolfastigheter ökar och det planeras för en tio avdelningar stor förskola i investeringsbudgeten som ska börja projekteras redan 2016. Kostnaden för att driva förskola måste tydliggöras och jämföras mellan de stora enheterna och de små. Jag har sett beräkningar för år 2014 vad gäller kosten att den två avdelningar stora förskolan i Frödinge är billigare per serverad portion än Lunden som har sex avdelningar. Vi väntar på siffrorna för 2015 och de ska komma i början av februari.Helheten  måste belysas före den 21 februari så att väljarna kan ta ställning till hur de anser att kommunens skolinfrastruktur ska se ut. Centerpartiet anser att hela kommunen ska värnas och att hela kommunens attraktionskraft ska beaktas när den lokala servicen i kransorterna diskuteras. 

  Nationalekonomer vid Linköpings universitet har fört fram att det inte alls är samhällsekonomiskt lönsamt att lägga ner väl fungerande skolenheter på landsbygden. Risken för befolkningsminskning i exempelvis Gullringen som samtidigt har ett expanderande näringsliv kan drabba hårt. Gullringens långsiktiga attraktionskraft påverkas troligen mycket negativt av skolnedläggningen. Den lokala butiken kanske följer efter mm och samhället utarmas trots att det finnspotential  för hållbar tillväxt och ökning av den lokala attraktionskraften. 

  onsdag 13 januari 2016

  Lotta Grönings landsbygdskrönika

  http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/har-ar-nya-hoten-mot-glesbygden/

  Folkomröstning i fokus

  Kretsstyrelsen hade ett mycket bra planeringsmöte för valkampanjen inför folkomröstningen den 21 februari om landsbygdsskolornas och landsbygdsförskolornas bevarande.

  Vi kommer att ha ett informationsmöte och dela ut vårt valmaterial den 2 februari i Tunasalen i Stadshuset. Vi kommer att bjuda in nyckelpersoner från alla kransorter och även informera om de torgaktiviteter och aktivteter utanför alla affärer i alla kransorter. 

  Torgaktiviteterna planeras till den 4, 5, 12, 13 , 19 och 20 februari. Parallelt med detta blir det valkampanjaktiviteter utanför affärerna i alla kransorter. 

  Minst 60% valdelatagande är vårt mål så glöm inte att använda dig av din demokratiska rättighet i vårt samhälle. Vallokalerna är öppna 11-18 den 21 februari och förtidsröstning kommer att ske i Vimmerby bibliotek på tider som finns på kommunens hemsida enligt följande: 

  http://www.vimmerby.se/kommun-politik/val/folkomrostning-2016/oppetider-omrostningslokaler/

  Förtidsröstning pågår under perioden 12-19 februari 2016

   

  Huvudbiblioteket, Vimmerby, Stångågatan 28, Vimmerby

  Fredag 12 februari                                                       klockan 11.00–17.00

  Lördag 13 februari                                                       klockan 11.00–14.00

  Måndag 15 februari – tisdag 16 februari                     klockan 11.00–19.00

  Onsdag 17 februari – fredag 19 februari                     klockan 11.00–17.00

   

  Omröstningsdagen 21 februari                                       ingen förtidsröstning