måndag 30 maj 2016

Kultur gör livet värt att leva!

Sedan den 1 februari är jag kulturpolitiker i Vimmerby kommun eftersom kommunstyrelsen tog över den nedlagda kultur- och fritidsnämnden och förvaltningen består idag av en utvecklingsavdelning med fritid, kultur och näringsliv. 

Jag blir extra glad när jag läser i media om allt som händer inom kultur ochn fritid i kommunen. 

Aktiv Ungdom hade sin avskedsföreställning igår efter 35 års verksamhet. Nu tar Kulturskolans elevförening över och man ska fortsätta verksamheten som förut men med en tydligare koppling till Vimmerby kulturskola. Jag tror att detta kommer att bli bra men vill samtidigt tacka alla de som arbetat inom föreningen och som bidragit till dansens utveckling i Vimmerby. Denna termin vet jag exempelvis att två unga åkt till Vimmerby från Västervik på måndagkvällar för att delta i dansutbildning. Det är tecken på en bra kvalité som inte hade varit möjlig utan Aktiv Ungdom och Kulturskolans dansprofil på Vimmerby gymnsium. Det man satsar på växer och just dansen har kommunen och föreningslivet i Vimmerby gjort en gemensam satsning på som nu kommer att ta en ny form genom att Aktiv Ungdom avslutas. 

Dan Reeds konsert, Kulturskolans MILJÖN i förra veckan, nästa veckas sommarshow på Tuna skola, invigning av tredje kapitlet på Näs med kulturminister Alice Bah Kunke, invigning av nya Börderna Lejonhjärta och Körsbärsdalen på ALV, Locknevi motorshow och alla fotbollsmatcher mm som spelas varje helg är delar av vårt sjudande kultur- och friluftsliv. 

Aktiv ungdoms avslut blir en nystart. 

Hoppas att nedläggningen av Stjärnevikskollot som beslutades i december 2015 av den nu nedlagda nämnden präglas av samma nystart. Jag har läst i media att det kommer att ersättas av ett program som i huvudsak sker i Källängsparken och där alla kransorter kommer att få varsitt dagsbesök under juli månad. Två föreningar kommer att få dela på de pengar som det nedlagda kollot genererar och de medel som regeringen tillskjutit till kostnadsfria sommaraktiviteter. Det är VIF som arrangerar spontanfotboll i Källängen och Vimmerby kickboxning som erbjuder prova på-aktivtet. Streetdans blir det också. Fabriken kommer att använda en större del av de 300000kr som avsattes till föreningarna enligt media. Denna fråga vill jag diskutera inom politiken då många uttrycker besvikelse över att Södra Vi IF inte längre kommer att arrangera kollo i Södra Vi. En enkel fråga till KSO på KF ikväll är relevant anser jag. Får se om det blir så. Mitt fokus blir i så fall "vattenvana" och värdet av badlek vid en sjö med unga som leder unga.


söndag 29 maj 2016

REGN hörs som ljuv musik i mina öron!

Denna söndag levererar rejält med regn så här i arla morgonstund och det är exakt vad en odlare behöver. Rensade ogräs i landet igår och det var extremt torrt. Och då är det ÖLAND som är riktigt drabbat just nu och inte norra länet. Hoppas att det regnar även på Öland. Kan väl förbättra läget något i alla fall.

Den 10 juni samlar Centerpartiet till ett seminarium om just vatten och den sårbarhet som finns kring denna fråga nu. Välkomna till Skansen i Färjestaden. Mer fokus på möjligheter i denna vattenkris på Öland måste diskuteras och föreslås. Finansiering är en annan viktig fråga. Krävs avsaltningsanläggning i Borgholm? Vem ska betala? Vad kan kommunen göra i samverkan med de gröna näringarna? 

fredag 27 maj 2016

Styrelsemöte med VKF idag och en hektisk tid med många aktiviteter.

Med anledning av att det är Vimmerby kommuns förvaltnings AB som äger Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB så har jag som styrelseledamot krävt ett styrelsemöte med VKF. Det ska ske i eftermiddag. Mycket viktigt att "NÄS-affären" blir en bra affär för alla inblandade som borgar för att Astrid Lindgrens Näs får en bra fortsatt utveckling utan kommunen som ägare. Kommunens och VKFs förhandling och upplägg så att det blir en god affär är viktig så att Vimmerbyborna, familjen Eriksson och familjen Nyman med flera alla känner förtroende för affären. 

Vimmerby fiber är en annan affär som mycket kretsar kring för tillfället. Hoppas att de som ansvarar för den processen lyckas så att hela kommunen får bredband på ett mer kostnadseffektivt sätt än vad som hittills präglat Vimmerby fibers affärer. 

I övrigt är det många aktiviteter framöver: 

28 maj Vimmerby marknad. Hoppas vi ses över en kopp kaffe vid Centerpartiets traditionella monter där. Vi är många centerpartister på plats mellan 8-14 som vill diskutera kommunens utveckling med Dig.Jag finns på plats 10-12. Välkomna!

29 maj kl 15. Aktiv Ungdoms sista föreställning med föreningen som arrangör. Kulturskolans elevförening ska sedan ta över den fina barn- och ungdomsverksamheten i samverkan med Dansprofil på Vimmerby gymnasium. Båda döttrarna dansar där! 

30 maj Budgetberedning med KS AU och alla nämnderna

31 Maj Budgetberedningen fortsätter

2 juni Studiebesök på BOKLOK med Riksdagsman Anders Åkesson och lunch med VD-arna för Vimmerbyhus och ALV.

2 juni BULLERBYDAGEN, Självklart finns Centerpartiet på plats på den festliga och folkliga BULLERBYDAGEN som Vimarhem är värd för.

1 juni Tuna skolas sommarshow

5 juni Samråd med Hultsfreds kommun. 

6 juni Nationaldagsfirande i Källängen. Frågan är om det blir någon traditionell parad?

7 juni KS antar rambudget

9 juni Gamlebygymnasiets skolavslutning

10 juni Brorsonens studentfirande i Gislaved

11 juni Invigning av det tredje kapitlet på NÄS

12 juni Distriktsstyrelsemöte med C i Kalmar län

15 juni Sommarshow på Vimarskolan som maken samordnar.

16 juni Invigning av Bröderna lejonhjärta på kvällen inför den...

17 juni då den Officella invigningen av Bröderna Lejonhjärta äger rum.

17 juni Skolavslutning i Vimmerby med studentsläpp kl. 15 vid Vimmerby gymnasium där äldsta dottern äntligen springer ut under vår salut!

18 juni - 19 juni VILA och ÅTERHÄMTNING!
torsdag 26 maj 2016

HÄSTÖ IDAG med GAMLEBYGYMNASIET

Ska bli en härlig solig dag på vackra HÄSTÖ med min klass DJURSJUKVÅRD-ettorna vid Gamlbygymnasiet. De måste ju få uppleva en sagolik del av Vimmerby kommun. De kommrr från Stockholm, Gotland, Västervik, Gislaved, Vimmerby, Överum, Loftahammar, Söderköping mm. En härlig blandning unga entusiastiska ungdomar som jag undervisar i biologi. 

De ska få leta arter på Hästö och vi ska uppleva den viktiga mångfalden som naturen där erbjuder. 

http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/Skogseko-32009/Med-lovskogens-basta-for-ogonen/

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vastervik/hasto---fagelparadis-och-utflyktsmal-20141006/

FRIZON FINNS UTE NU

Tidningen FRIZONs senaste nummer släpptes igår och jag imponeras av kavlitén på denna tidning. Ett riktigt läsvärt magasin med snygg design och lockande layout.

Grattis samhäll- mediaprogrammet som gjort det igen och som upprepade gånger prisats för sina produktioner.

Den viktigaste artikeln i tidningen är den om hur flickor och pojkar, tjejer och killar fotograferas, hur det kvinnor objektifierade och sexualiseras medan män män målas ut som respektabla, värdiga och dominanta.. Läs denna artikel och reflektera över hur det ser ut i tidningar, på nätet osv. Jämställdhetsarbetet har gått framåt men mediabilderna är mindre jämställda nu än på länge. Därför är det så bra när unga människor är medvetna och lyfter denna fråga. Det är så viktigt att synliggöra det tydligt ojämställda exponerandet av män och kvinnor. 

Som kvinna i politiken har jag ofta uppmärksammat jämställdhetsfrågan och exempelvis krävt att kommunen tar fram en jämställdhetsplan. Det skulle varit klar och antagen 2015 enligt folkhälsoplanen. Hoppas att den kommer fram för antagande i kommunfullmäktige snart. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/320/Folkhälsoplan%202015-2018.pdf

Motionen om att uppdatera kommunens jämställdshetsplan avslogs av KF tyvärr. http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-till-kommunfullmaktige-i-VimmerbyBRVimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt-/

onsdag 25 maj 2016

Politikens dialog med kommunens företagare måste bli bättre

Nedan finns mina synpunkter kring den enkät om näringslivsklimatet i Vimmerby som Svenskt Näringsliv publicerade igår. http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/enkatfragor

Företagslotsarna i kommunen är nu 17 personer och de är utbildade för att lotsa företagarna rätt i kontakter med kommunen. Läs mer här : 

                                  http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/foretagslots/

Vi bör också snegla lite på de kommuner som lyckas bra med sitt näringslivsarbete och som har högt förtroende hos företagarna i sin kommun. Mönsterås är ett av Sveriges bästa exempel och här kan du läsa om hur de arbetar: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vaxjo/bast-i-landet-pa-foretagsservice_648589.html

Insändare gällande företagsklimatet i Vimmerby kommun 

Vimmerby kommun rasar mest av alla kommuner i enkäten om företagsklimat 2016.Vi anser att det krävs krafttag för att öka samverkan mellan kommunen och det lokala näringslivet för att öka kommunens attraktionskraft.

Centerpartiet vill bidra med förslag och åtgärder exempelvis via arbetet med en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS), som näringslivsenheten leder.

Vimmerby fiber är ett exempel på en katastrof som kostat kommunen både ekonomiskt men även förtroendemässigt. Fiberutbyggnaden måste få en nystart i en ny form som inte dränerar kommunkassan.

Byggnation av ett 18 ha stort område med företagstomter som ännu inte har några intressenter är en annan stor kostnad och som vi tillsammans måste ta ansvar för.

I mars 2016 har kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) inrättat ett KS AU och släppt in oppositionen så vi ser med framtidstro på Vimmerbys kommuns utveckling efter ett år av folkomröstning, negativt debattklimat och minskat förtroende för politikens förmåga.

För att förbättra samverkan mellan kommunen och företagarna i vardagsarbetet föreslår vi:

1. Skapa mötesplatser för en konstruktiv dialog mellan kommunens företrädare och näringslivets företrädare

2. Informera om och utveckla kommunens lotsverksamhet ännu mer där vi arbetar enligt en metod med en väg in i kommunen i kontakterna med företagare när det gäller bygglov mm.

Slutligen vill vi påminna om Socialdemokraterna och Vänsterpartiets krav på kollektivavtal som vi i C hjälpte till att undanröja. Vår samverkan med sex grannkommuner kräver redan schyssta arbetsvillkor som vi antagit i kommunfullmäktige i Vimmerby.

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby


tisdag 24 maj 2016

Bostadsbristen

Vi måste göra flera åtgärder för att minska bostadsbristen i Vimmerby.

1. Aktualisera ÖP och ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen så att vi kan söka statligt stöd förbostadsbyggande 

2. Ta fram detaljplaner för attraktiva tomter för bostäder så att byggnationer kan förverkligas när det finns intressenter. 

Jag förväntar mig att M och S snarast bifaller vår motion om att ta fram nya riktlinjer och initierar och påskyndar arbetet med att aktualisera ÖP och detaljplanera fler attraktiva tomter för bostadsbyggande. 

Har Du ett förslag på ett område där det skulle vara lämpligt med bostäder och som skulle behöva detaljplaneras. Ring mig på 0492-769007 eller mejla på ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Samlad skoldag har flera fördelar

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/valkomnar-sovmorgon-till-stockholms-elever

Karin Ernlund har skrivit en motion om att senarelägga skolstarten för pubertala ungdomar. Huvudskälet är att höja prestationerna då det finns många personer som har svårt att påbörja skoldagen vid 8-tiden på morgonen. Undersökningar visar att resultaten höjs om man senarelägger skolstarten för högstadieungdomar. 

M och S i Vimmerby har sagt att man vill titta på möjligheterna med samlad skoldag.

Tyvärr kan vi inte inom befintligt avtal ta bort skolskjutsen kl. 13 på några enheter där fritids har utrymme som till exempel på några ytterskolor. Vi har föreslagit ett succesivt införande av samlad skoldag men denna besparing hindras alltså av vårt nuvarande skolbussavtal.

Därför är det viktigt att vi nu intierar förberedelser för samlad skoldag inför nästa skolbussupphandling så att vi kan införa effektivare och smartare skoldag. Huvudskälet är effektivisering men leder det inte till högre kvalité och bättre resultat ska vi givetvis överväga införandet varför ett succesivt införande är att föredra. 

Flera rapporter från olika kommuner vittnar om att det finns möjligheter med samlad skoldag. Låt oss utreda hur Vimmerby kommuns förutsättningar för en samlad skoldag skulle se ut så att vi kan göra en skolbussupphandling utifrån en samlad skoldag. 

måndag 23 maj 2016

Plandialog i eftermiddag om bostadsförsörjning mm.

Jag har nu varit oppositionsråd i Vimmerbu kommun i snart 18 månader. I torsdags fick jag en inbjudan till plandialog med samhällsbyggnadsavdelningen och miljö och bygg samt kommunalråden och kommunchefen. Jag är nyfiken på vad som avhandlas och hur plandialogerna går till och ser fram emot mitt första möte med plandialogen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett av alla ärenden som ska diskuteras idag. Ett mycket viktigt ärende som är en förutsättning för att vi ska kunna söka de medel som regeringen tillskjutit i vårbudgeten för att kommunerna ska kunna bygga nya bostäder. Jag har som gruppledare lagt en motion i KF om detta. 

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby 20160419

 

Uppdatera Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

 

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarnatillgodoses vad gäller bostäder.

 

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

 

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.


Centerpartiet föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar

att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

 

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

 

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

 

 

Ingela Nilsson Nachtweij

söndag 22 maj 2016

Dansleverans på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby

Tack Astrid Lindgrens Näs för att Vimmerby gymnasiums dansprofil fick göra sin slutproduktion TÖRNROS i trädgårdarna. Nyponrosen som Astrid Lindgren hade som sin favoritblomma och som hon kallade Törnros är samtidigt obeskrivligt vacker och otäckt taggig. Det inspirerade de sex dansarna till fantasiska koreografier inspirerade av Karin Eliassons och Kajsa Holsts fina trädgårdsskapande. Handlingen var gripande och danserna uttrycksfulla med bra ljud och ljus av Peter Knutsson. Göran Nachtweijs oljefatstrummande passade i finalnumret. Det största TACKET vill jag ge till Jennie Leander Lilja och  Kajsa Lundahl  som är danspedagogerna vid Kulturskolan i Vimmerby som skapar magi och möjliggör dansleverans på mycket hög nivå med sina elever. Utan dessa danspedagoger och de andra pdagogerna på Kulturskolan skulle Vimmerbys kulturliv vara mycket fattigt. Tack för ert kulturarbete som ger så mycket till så många! Lånade några bilder från FB nedan. 


lördag 21 maj 2016

KOLLA IN VILKEN BILMODELL SOM BLIR DIN NÄSTA SATSNING!

Elbilsentusiasten Tomas Holgersson, kommunens energirådgivare Emma Jonsson och jag bemannar elbilstroget idag på uppdrag av kommunens bilhandlare och projektledare Mikael Karlsson. 

Vi erbjuder gratisex. av tidningen ELBILEN som Tomas Holgersson har fixat och den tidningen finns också att läsa på Vimmerby bibliotek. 

I veckan träffade jag en person som stolt berättade för mig att

- Ingela, nu har vi beställt vår elbil och våra solpaneler.

Det är fler och fler som väljer att bli mer självförsörjande på el för sin egen konsumtion och bygger på det med en elbil för klimatsmarta transporter. 

Skäfshults ägg och Ingebo hagar har investerat i solel och elbil. Bo Davidsson levererar sina KRAVÄGG till regionens butiker med egenproducerad vattenkrafts- och solkraftsel. Kristina Lindelöf kör den stripade elbilen med texten: Egenproducerad solel i Ingebo driver denna bil.

Det finns många förebilder på detta område. En annan som ni har chansen att träffa idag är Martin Rosenblad som driver företaget Solortus i Björnsholm. Han finns intill elbilstorget för den som vill veta mer om hur man kan installera egna solelpaneler. 

Hoppas vi ses på torget idag.

Femkamp mm erbjuds med fina vinster. 

fredag 20 maj 2016

Kultursatsning i VIMMERBY

Kommunstyrelsen fick förmånen att besöka Kulturskolan i tisdags och personalen där visade upp sin fina verksamhet på ett strålande sätt. 

Dagen efter gick jag på teaterföreställningen " A och ADHD-barn i Bullerbyskolan" vilket var en mycket bra och proffsig föreställning om ett ständigt aktuellt och viktigt ämne nämligen krisen i den svenska skolan och skälen till den. 

Igår kväll hade TÖRNROS premiär vilket är Slutproduktion med Dansprofil år tre på Vimmerby gymnasium. Jag var inte där men har fått lite bilder och många är entusiastiska över den föreställningen. Jag ska se den ikväll och det finns chans även imorgon kväll då det ges två föreställningar. 

Nästa vecka har en föreställning om MILJÖ på en utomhusscen bakom Kulturskolan premiär. 

Kulturskolan i Vimmerby levererar och jag vill att kommunens kulturskola tillsammans med Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs och Kulturskolans elevförening med flera gör en skrivelse till kulturutskottet i Landstinget och beskriver de kultursatsningar som nu görs i Vimmerby kommun. Steg ett är att följa upp den motion som jag skrivit och lämnat in om att Vimmerby ska bli nod för dansen i regionen. Steg 2 är att Dans i Sydosts danskonsulent ska placeras i Vimmerby och steg 3 är att yrka att den danscen som ska byggas placeras i Vimmerby. Denna trestegsraket ska sedan fyllas på med berättandet genom film där Barnfilmbyn borde vara en naturlig samverkanspart och med teater där ALV är en naturlig part med stora behov av en professionell teaterutbildning på kulturskolan i Vimmerby. 

Läs om vår motion här: 
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/4459/centerpartiet-vill-skapa-regionalt-center-i-vimmerby/

Dans, teater och berättandet tillsammans med musik är den fyrklöver som på olika sätt ska stimuleras och växa i Vimmerby och då krävs samverkan för att optimera kultursatsningar. 

Hör av er med synpunkter på dessa funderingar. Patric Engqvist, Ing-Marie Fransson och naturligtvis danspedagogerna och teaterpedagogen på Kulturskolan ska jag bjuda in för att diskutera detta. Mina inspel är endast en liten del i detta men när jag ser potential och möjligheter kan jag inte låta bli att uttrycka de visionerna som jag tror kan bli verklighet i Vimmerby. 
torsdag 19 maj 2016

FBSK och behov av omklädningsrum

Ryktet har nått mig att det påstås att KS AU var eniga vad gäller FBSKs ansökan om investeringsbidrag till omklädningsrum. Bifogar protokoll så att alla som undrar tydligt kan läsa om vår hållning i denna fråga. 

Nu hoppas jag att Helen Nilsson och Peter Högberg har en bra dialog med FBSK vilket KS gav dem i uppdrag så att kommunen kan ge föreningen ett tydligt besked. 


Beställarkompetensen måste bli bättre

Jag har under de senaste fyra åren fått många rapporter om att IT-kostnaden för kommunens skolor uppfattas som alldeles för stor.

Den senaste tiden har flera i personalen uppvaktat mig med orden: "Vi har inte råd med ITSAM"

Det är allvarligt och när jag läser att Aina Kalle som slutar som rektor i kommunen skriver om att andra ITSAM-kommuner väljer läsplattor istället för datorer för att det blir en lägre kostnad så blir jag förvånad över att Vimmerby lärcenter fick kämpa mot ITSAM för att få möjlighet till att köpa läsplattor istället för datorer. 

Nu fick jag igår veta att Vimmerby gymnasium kommer att prova läsplattor i en klass för att testa den tekniken och jämföra den med nuvarande 1 till 1 -datorer. 

Dagens samhälle har ett reportage i det nummer som kom idag och beskriver att skolan måste bli bättre beställare av IT. 

Kommunerna måste också göra IT-strategier för de olika verksamheterna. 60% av alla grundskolor har en IT-plan. Har Vimmerby en sådan?

Kommunerna kan delas in i tre grupper vad gäller IT, de som har en plan, de som är nyfikna och de som fortfarande bara köper datorer. Vilken grupp befinner sig Vimmerby kommun i år 2016 efter fyra år som medlemmar i kommunalförbundet ITSAM. När jag arbetade på Vimarskolan 1991-2001 minns jag att vi tog fram en IT-plan. Då fanns datasal med datorer. Idag finns en datavgn som rullas mellan klassrummen. 

Jag vet nu att vi lägger totalt drygt 22 miljoner på IT varav drygt 11 miljoner på IT i kommunstyresleförvaltningen, drygt 8 miljoner inom BUN, cirka 2,6 miljoner inom SOC. Det är med andra ord en stor kostnad för IT år 2015. Den 30-31 maj ska vi ha budgetberedning för 2017 och jag jagar underlag för att vi ska kunna få fram rimliga rambudgetar för nämnderna nu. IT är en viktig post och när jag hör att skolledningen planerar att köpa läromedel istället för satsningar på IT då man inte har budget till båda delar så vill jag verkligen att vi ska undersöka andra lösningar för att IT ska få en ökande tillgänglighet för eleverna. Internet och molnbaserade system borde vara framtiden och inte datorer med stor servicekostnad. 

Expertis måste få möjlighet att förklara kommunens IT-plan för skolan i Vimmerby snarast. I Köping köper man läsplttor till eleverna för att det är mer kostnadseffektivt. 

onsdag 18 maj 2016

Mjölkkrisen

Kommunstyrelsen och näringslivsenheten i Vimmerby kommun gjorde ett studiebesök på Flaka mjölk igår. Det är Ellinor och Anders Nilsson samt Sofia och Torbjörn Nilsson som driver mjölkföretaget med 300 mjölkkor och fem LELY-robotar.

De beskrev sin situation med ett mjölkpris på en mycket låg nivå. Idag är det 2.42 vilket kan jämföras med priset för två år sedan som låg på 3.42. För att företaget ska gå runt långsiktigt krävs ett mjölkpris på cirka 4.10kr per liter.

Flaka mjölk var tvungna att minska antalet kor och säga upp de få anställda som de hade för cirka två år sedan på grund av det låga mjölkpriset. 

Mjölkkrisen i Sverige är ett stort problem för Sverige. Jag frågade hur ICA-kronan hade påverkat och fick  till svar att den gjort skillnad under den period som den varade. Är den borttagen frågade jag. Den gällde bara ett halvår. http://mjölkupproret.se/mjolkkrisen-i-sverige/ beskriver skälen till mjölkkrisen.

Det krävs långsiktiga åtgärder för att stötta våra mjölkbönder, anser jag.

Vi behöver inhemsk mjölkproduktion av flera skäl

1. Närproducerad mjölk minskar transporterna och det ger hållbarhet.
2. Det öppna landskapet växer igen utan betande kor.
3. Landsbygden behöver landsbygdsföretagndet och mjölkproduktionen är grunden för en levande landsbygd. Försvinner mjölkproduktionen från byn påverkas många andra verksamheter i bygden. 

Vad avser landsbygdsminister Bucht att göra för att stötta våra mjölkbönder. Vilken livsmedelsstrategi finns? 

Här finns några förslag på åtgärder: http://www.expressen.se/debatt/fa-bukt-med-mjolkkrisen-bucht/

tisdag 17 maj 2016

KS-resa idag

Intressant dag idag med besök i olika verksamheter. Flaka mjölk ska bli extra roligt att besöka igen då det är några år sedan jag var på min fars föräldragård och som nu drivs av min kusin och hans familj och en grannfamilj. Tyvärr hinner vi bara med en halvtimmas besök enligt det fullspäckade programmet med besök på Kulturskolan, VIF och ALV innan finalen i FLAKA. Näringslivsenhetens Carina Östh har ordnat programmet för dagen. 

Hoppas på att vi får en rapport under dagen hur det går med dialogen med FBSK som Helen Nilsson och Peter Högberg ska ha för att vi i KS ska kunna ta beslut om deras byggnation av omklädningsrum i samverkan med allmänna arvsfonden och Smålandsidrotten med flera den 24 maj med omedelbar justering och därefter beslut i KF den 30 maj. Hoppas att den tidsplanen håller så att FBSK snarast får ett besked om sin ansökan. 

Mediadebatten om skolans budget måste också diskuteras i KS snarast med fokus på att upprätthålla lärartätheten i grundskolan. Jag konstaterar att Helen Nilsson, Magnus Gustafsson och Tomas Peterson har olika uppfattningar om hur flyktingpengarna inom skolan ska användas 2016 och 2017.

Tänkvärd debattartikel om fritidspolitikernas vardag

Tänk om lokalpolitikerna slutade att ställa upp? 

Vid minsta snedsteg står journalister och politiska skribenter redo att hugga. Kommuninvånarna klagar. Rikspolitikerna lovar saker och lägger över ansvaret på kommunerna. Lokalpolitiker engagerar sig för att vi alla ska få det bättre, men får skäll från alla håll. 

Vad associerar folk med kommunpolitiker? Ser vi framför oss en inkompetent pamp som i SVT:s gamla humorserie “Starke man”? Som gärna slösar skattepengar på att sätta kommunen ”på kartan”, och som tycks ägna sig åt mygel så fort man vänder ryggen till.

Visst finns skräckexempel. Men i regel är lokalpolitiker genuint engagerade för att människor ska få det bättre. De tar ansvar för skola, äldreomsorg och socialtjänst, och sköter exempelvis bygglov, gator och renhållning. De svarar tålmodigt på inkomna medborgarförslag och lyssnar på kommuninvånare som klagar på allt mellan himmel och jord.

Och vid minsta lilla snedsteg står vi journalister och politiska skribenter redo att hugga (jag är i allra högsta grad medskyldig). Rätt vad det är kan Uppdrag granskning knacka på och vifta med någon restaurangnota som avslöjar att politikerna i någon nämnd minsann tagit en drink till konferensmiddagen…

Ständigt kämpar partierna med att försöka locka kvinnor, ungdomar och invandrare - folk som skiljer sig från ”normen” – till kommunpolitiken. I samband med valen gör medierna kartläggningar om vilka partier som är ”bäst” respektive ”sämst”. Sämst ”mångfaldsrepresentation” på vallistorna innebär dumstrut i skamvrån.

Men i stället för att hacka på dem som faktiskt ställer upp för det lokala samhället, inte sällan äldre personer, borde vi dem en eloge. I stället för att klaga på dem som tar sitt samhällsansvar: fråga dem som inte gör det, varför de inte engagerar sig. Det är faktiskt inte lokalpolitikernas fel att Pelle, 19, inte ”pallar” rösta.

Sanningen är att det inte är så roligt att bläddra i tradiga nämndehandlingar. Det är inte alltid så kul att ägna kvällar åt lokalpolitiska möten.

Till råga på allt dinglar kraven från högre ort ner. Rikspolitikerna lovar diverse garantier som kommunerna sedan blir skyldiga att verkställa. ”Rikspolitikerna framstår som alla goda gåvors givare medan kommunerna får stå vid skampålen.”, som Expressens Anna Dahlberg nyligen uttryckte det (2/5 2015). Det är lätt att som rikspolitiker vara visionär och dela ut önskelistor. Att kräva en laga-mat-garanti för äldre, ännu ett ”lyft” för skolan eller en bättre integration av nyanlända, är lätt när man befinner sig på avstånd. Att som kommunalråd sitta med de praktiska bekymren i knät, är svårare.

Addera dessutom att närheten till kommuninvånarna både kan vara fantastisk och mindre fantastisk. Skellefteås kommunalråd Lorents Burman nämnde i en intervju att ”visst tänker man sig för, jag vill inte gå ensam genom stan en lördagsnatt.” (Norran 5/8 2014). Det gäller nog många kommunalråd.

Tänk om landets lokalpolitiker slutade att ställa upp? Så oerhört fattig demokratin skulle bli.

Är du en av dem? Varmt tack!

Är du en politikerföraktande medborgare med kravlistan redo? Svara i stället på vad du själv gör för ditt samhälle.

 
Politisk redaktör på Norran i Skellefteå

måndag 16 maj 2016

Centerpartiet sitter i opposition och levererar förslag som majoriteten tagit till sig.

Tomas Peterson är missnöjd med Centerpartiet. Vi är missnöjda med den klagosång som Tomas Peterson uttryckte på sin blogg i fredags. Här kommer vårt svar på vilka leveranser som Centerpartiet har gjort och vi arbetar med flera förslag just nu. Vad arbetar M och S med för konkreta åtgärder? 
Centerpartiet levererar förslag som S och M tagit till sig.

Bilden som ges i media och i kommentarsfält just nu är att Centerpartiet har svårigheter att leverera, men fakta talar för något helt annat. Vi har levererat ett stort antal förslag till S och M, av vilka flera har tagits emot på ett konstruktivt och positivt sätt. Det tackar vi majoriteten för och hoppas på ett fortsatt konstruktivt arbetsklimat. 
Samtidigt måste Vi beklaga de senaste dagarnas uttalanden från majoriteten, då de riskerar att skada det förtroende vi under de senaste månaderna gemensamt arbetat för att bygga upp.

Vår besparingslista från folkomröstningen med status på våra förslag:

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet, 1,5 miljoner
(Detta förslag bearbetas just nu inom förvaltningarna och har fått ett brett politiskt stöd)

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor, 0,7 miljoner
(Även detta förslag har fallit i god jord, men innebär initialt att vissa investeringar behöver göras, diskuteras vidare.)

Förskoleteam och samlad skoldag, 2 miljoner
(Förskoleteamet har tagits bort och alla de som ingick i teamet har fått nya ordinarie tjänster inom förvaltningen utan att antalet tjänster utökats. En samlad skoldag som införs stegvis diskuteras nu i kommunen)

Vice ordf. KS=BUNs ordförande, 0,5 miljoner
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikearvoden, 1 miljon
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Minskat driftsbidrag till KALN (Näs), 0,5 miljoner
(En försäljning av Näs diskuteras)

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet, 0,5 miljoner
(Detta förslag har avvisats av M och S)

Våra förslag hade sparat in totalt 6,7 miljoner, men om vi tar bort de förslag som helt ratats av majoriteten återstår ändå besparingar  på helårsbasis på sammanlagt 4,7 miljoner.

Medskick till nämnderna inför budgetberedningen 2017

Beslutet om korrigering av budget för 2016 skickar med denna skrivelse om vilka prioriteringar och vilka insatser som KS AU vill skicka med till nämnderna inför budgetberedningen för 2017 som inleds den 30 och 31 maj. 

Ingenstans skriver KS AU att besparingar ska göras år 2016 genom att minska antalet tjänster i grundskolan. Det har förvaltningen själva beslutat då det heller inte varit uppe i nämnden om jag förstått Peter Karlsson rätt. Nästa nämndsammanträde har BUN den 25 maj och då måste de ta ställning till denna skrivelse och dess innehåll för att kunna rapportera om nämndens behov inför 2017. 


KS AU har diskuterat kommunens ekonomiska situation. För att visa i handling att vi vill ge realistiska förutsättningar för medarbetarna i Vimmerby kommun, att fullfölja sina viktiga välfärdsuppdrag, avser Ksau föreslå att följande medskick ges redan nu:
• Antagen budget 2016 av KF den 23 november 2015 gäller. 

 

• Tilläggsanslag socialnämnden 5 mnkr utifrån budget 2016, beslutad i november 2015 av KF. Ej ytterligare kompensation för ökade kostnader på grund av förändringar inom kost.

 

• Budget 2016, inklusive ovanstående tilläggsanslag till socialnämnden med 5 mnkr, ligger till grund för budget 2017 inklusive planåren 2018-2019. 

 

 

Utöver detta avser Ksau att ge respektive nämnd nedanstående medskick:

BUN
Ksau:s bedömning är att pågående förändringar är nödvändiga, fortsätt på den inslagna vägen. Rekommendationer är att arbeta vidare med annan ekonomisk lösning för IT-verktyg till elever, samlad skoldag på vissa enheter med förändrade skolskjutsar som följd, genomlysning gymnasiet, finns annan lösning till paviljonger på AL? Se över möjligheten att flytta in förskolor till skolor, i samarbete med kommunstyrelsen

SOC
Arbeta vidare med de planer ni har när det gäller att effektivisera verksamheten. Ksau:sbedömning är att de pågående förändringar är nödvändiga, fortsätt på den inslagna vägen.

KS
Arbeta vidare med planerade förändringar av centralförrådet, biblioteken och dess lokaliseringar, gata/park/service eventuellt även inkludera vaktmästeri inom BUN. Genomlysning av kost, eventuell minskad frekvens lokalvård. Se till att få ett effektivt utnyttjande av Fabriken och omförhandla hyran för Fokushuset, se över ishallen och Ceos. Försäljning av Granen med byggrätt, samlad annonsering kring rekrytering och samlad reception. Lokal i skolan i Pelarne. 

 

Övrigt

Överläggning av statsbidragen sker i särskild ordning

Internhyressystemet bör vara klart inför 2017

Återrapportering till KSAU den 30 maj 2016.

 

 

Tror ni inte på demokrati?

All offentlig makt utgår från folket. Det är grunden i den svenska demokratin.

 

I Vimmerby har vi, enligt vår mening, under det senaste året fått uppleva något historiskt: Att folkviljan genom en folkomröstning faktiskt lyckats ändra ett redan fattat politiskt beslut. För vår tilltro till demokratin har detta betytt mycket. För vilken mening skulle det vara att engagera sig politiskt eller ens att gå och rösta om den valda församlingen ändå skulle välja att gå emot folkets vilja? Men under våren 2016, här i lilla Vimmerby, vann demokratin, folkets vilja kom före både förvaltningarnas och den politiska majoritetens vilja.

 

Att arbeta politiskt eller i politiskt styrda organisationer innebär att man måste ha både en god lyhördhet för folkviljan, samt att man måste klara av att förhålla sig till de beslut som fattats och driva sin verksamhet utifrån de ekonomiska och politiska förutsättningar som råder. Helst prestigelöst och utan bitterhet när det inte går som man önskat.

 

Därför blir vi om inte förvånade så åtminstone mycket besvikna när vi läser de uttalanden som under den senaste tiden eskalerat från bl.a. Tomas Peterson och Birgitha Sahlin.

 

För i Tomas Petersons värld verkar det vara oppositionen som ska utföra hans arbete. För Tomas själv anser sig tydligen inte behöva prestera några direkta förslag på hur kommunens ekonomi ska förbättras. Förutom förstås att lägga ned skolor... Den tänkta besparingen på 2,2 miljoner  utgör faktiskt inte ens 3 PROMILLE av komunnens totala budget... Om nu verkligen våra kommunala förvaltningar var så effektiva så att dessa 3 promille inte kunde sparas på annat sätt så skulle vi nog ha ställt oss på Tomas sida i folkomröstningen. Men saken är den att man behöver tyvärr inte gräva särskilt länge innan man hittar 2 miljoner som rullat ur kommunens kassa till ingen som helst nytta.

 

I den bästa av världar så ska vi som engagerar oss politiskt inte gå ned på detaljnivå i hur kommunen styrs. Om vi tänker oss att kommunen är en gräsmatta så ska politiken bestämma hur högt gräset ska vara men inte lägga sig i om det klipps med gräsklippare, handjagare eller för den delen om det klipps med en vanlig kökssax. Fast det inser förhoppningsvis alla att det vore ekonomiskt ohållbart att ha en massa människor springandes med saxar. Men det är ju inte utan att man kan börja undra när vi efter bara lite grävande kan konstatera att elevdatorerna kostar 3 gånger mer än de skulle behöva och att det under förra året lades mer än 1 miljon på rekryteringar helt utan resultat. 

 

Så ärligt talat är det upp till bevis för majoriteten att tillsammans med förvaltningarna leta rätt på och täppa till några av de ”små svarta hål” där pengar försvinner till ingen nytta istället för att sitta och beklaga er över att ni inte ”fick lov” att stänga de skolor ni ville.

 

För när vi kommer till dagens slut så är det faktiskt ingen som tvingar er att sitta på era poster. Ni är där av egen fri vilja därför att ni (förhoppningsvis) tror att ni kan föra kommunen framåt. 

 

Erik Paulsson

Ingela Nilsson Nachtweij

Marcus Jonmyren

Centerpartiet i Vimmerby

söndag 15 maj 2016

Demokrati och lika värde

http://www.dn.se/arkiv/kultur/sa-overvann-astrid-lindgren-det-rasistiska-tankegodset/

Rasism är icke hållbart och denna artikel i DN av Erik Wijk är både intressant och tänkvärd i synnerhet när man besökt utställningen "Krigsdagböckerna" på Näs förra sommaren och hur Astrid Lindgren beskriver situationen i Europa i sina krigsdagböcker.

N-ordets frekventa användande i de första två Pippi-böckerna och den totala avsaknaden av samma ord i den tredje boken efter att Astrid Lindgrren besökt USA och sett rasismen på nära håll år 1948 är mycket intressant. Obama hänvisar till Pippi när han lovordar Norden och det är riktigt viktigt, som jag ser det. 

Insikter och förmåga till förändring är en klokskap som alla borde sträva efter för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle tillsammans. 

Reaktioner på Eurovisionvinsten påminner mig om värdet av frihet för ett land och hur starkt det kan uttryckas via sång. Demokrati är en färskvara som måste upprätthållas i alla samhällen. 

Länk till Obamas hyllning av Norden. http://www.nwitimes.com/digital/video/ap-video-president-obama-welcomes-nordic-leaders-to-white-house/video_fb0de332-60f8-568d-9f21-1ca54142c67b.html

STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE I ÅRETS STUDENTBAL

Jag imponeras av arrangemanget av studentfestligheterna kring Studentbalen i Vimmerby. Det är ett mycket avancerat program som många är delaktiga i. 

Moa Kristine Nachtweij , vår äldsta dotter tar studenten den 17 juni och igår firades studentbalen i ISHALLEN med professionell dansuppvisning, med mingel och fotografering i Källängsparken, med PARAD med drillflickor och Vimmerby musikkår, och med bal på STADSHOTELLET i Vimmerby.

Vimmerby tidning och Dagens Vimmerby har fotograferat och delat festliga bilder från dagen.
http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/supervideoextra--allt-fran-studentbalen-i-vimmerby-20160514/
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/noje/e/4924/folkfest-pa-torget-nar-balfirandet-fortsatte/

Jag vill rikta ett särskilt TACK till Vimmerby musikkår som förgyllde och gjorde den inramning som en studentfestlighet behöver. 

Mycket profesionella är de i sitt framförande under ledning av Christer Prinz. Fotograferar av programmet nedn som bekräftar den höga nivå som musikkåren levererar på. 

Varmt TACK från en stolt förälder och VIMMERBYBO. 

lördag 14 maj 2016

Samverkan skapar möjligheter

I stort och smått är samverkan ledordet och verktyget för att åstadkomma saker. 

Jag gläds och imponeras av Fabrikens ledare som har sytt ihop Valborgsresan till Liseberg iår igen. 

En ros till dem från mig. fredag 13 maj 2016

Fredag och GRÖNT VECKOSLUT på agendan

Grönt veckoslut i Gamleby är riggat för att ta emot 10000 personer de närmaste dagarna. Det är så många som brukar komma. Programmet är välfullt och alla elever kommer att vara delaktiga i arrangemanget i dagarna två. 

Jag visar upp läsårets Entreprenörskapsprojekt i en utställning intill Zoobutiken där produkterna även kommer att säljas av eleverna. 

Imorgon är det vårbal i Vimmerby och jag hoppas att regnet håller sig borta under de timmar som festilgheterna äger rum i Källängen mellan 16 och 18. Regn behövs så resten av dagen får det gärna ösa ner med undantag av de stunder för fotografering möjligen. 

Jag hoppas att det blir parad med musikkåren och drillflickorna som det brukar vara eftersom den inramningen saknades  när Hultsfred hade sin vårbal förra helgen. 

Nationaldagen kommer tyvärr att firas utan musikkår iår på grund av att det var för få i kåren som hade möjlighet att delta och då är frågan om det blir någon fanparad från Kulturskolan till Källängen. Jag hoppas att det går att ordna som vanligt då det är en festlig del av nationaldagsfirandet i Vimmerby. SVT kommer att göra en inspelning för att visa på SKANSEN som en hälsning från vår del av landet så jag förväntar mig lite extra firande den 6 juni i vackra Källängen i Vimmerby. 


torsdag 12 maj 2016

Nybildat kompetensråd med Vimmerbys kostchef som deltagare

Grattis Sofia Andersson för att ha blivit utsedd att delta i detta nybildade kompetensråd kring MAT. 
Vimmerby blir bara bättre och bättre på MAT med Ingebo hagar, Astrid Lindgrens Värld, Brygghuset, Stadshotellet  med flera och kommunen som viktiga aktörer som utvecklar MATEN i vår region. Sofia Andersson är den enda kommunala kostchefen som ingår i Kompetensrådet MAT och det är mycket bra att just Vimmerbys kostchef finns med i detta sammanhang. Jag ser det som en garant för att Vimmerby gymnasiums restaurangutbildning ska kunna breddas och att det skulle kunna utvecklas fler matutbildningar med fokus på närodlad livsmedelsföädling. Det finns en stor efterfrågan på mer närodlat i Vimmerbyregionen. Inte minst besöksnäringen har med ALV som lok utvecklat maten och Stadshotellet , Brygghuset med flera följer efter och har kommit jämsides med ALV vad gäller matkvalite och närodlat nu.  

Nybildat "Kompetensråd Mat"

”Kompetensråd Mat” ska fungera som en regional mötesplats för arbetsgivare och utbildningsanordnare inom livsmedelsområdet, dvs hela kedjan från jord till bord (primärproduktion, förädling, restaurang, storkök, livsmedelshandel).  Projektet ska utveckla och utvärdera en modell för hur man kan stärka samverkan kring kompetensfrågor i en hel bransch. Samarbetet har tre huvudspår – gymnasieutbildningar/collegekoncept, YH-utbildningar och fortbildning av befintlig personal.

Följande personer sitter i ”Kompetensråd Mat”:

Marcus Andersson

KLS Ugglarps

Sofia Andersson

Vimmerby kommun

Åsa Andersson

Landstinget i Kalmar län

Katharina Arvidsson

ICA Maxi Västervik

Maria Bergström

Linnéuniversitetet

Doe Mena Berlin

Guldfågeln

Magnus Bjurhjerta

Ekerum Resort Öland

Johanna Brolin

Regionförbundet i Kalmar län

Tova Johansson

Hushållningssällskapet Småland Blekinge

Ola Lindblom

Arbetsförmedlingen

Weine Lindström

Lernia

Kicki Löwenham

Jenny Nyströmskolan

Per-Göran Sigfridsson

LRF Sydost

Arbetet finansieras under det första året med pengar från EU (sociala fonden) och regionförbundet (regionala utvecklingsmedel) och kan kopplas till livsmedelsstrategins åtgärd nummer 1. 
Projektledare: Jörgen Tannerstedt, jorgen.tannerstedt@rfkl.se, tfn 0480-448364

Sidan uppdaterad av: Göran Svensson 2016-05-11Dela och tipsa

tisdag 10 maj 2016

Reflektioner

Häromdagen träffade jag en medborgare som uttryckte att han saknade majoritetens politiska åsikter i Vimmerby kommun nu efter folkomröstningen. Jag saknar också en vision för det lila samarbetet. Vi har fortfarande inte någonstans fått ta del av någon gemensam plan för kommunen utöver de punkter som Peter Högberg producerade på sin blogg den 25 december 2014 om samarbetets mål under innevarande mandatperiod. 

Att vara politiker är att ha visioner och en långsiktig plan för samhällsbygget. Centerpartiet i Vimmerby har http://www3.centerpartiet.se/Lokal/vimmerby/ formulerat vår närodlade politik som ska få hela kommunen att växa och vi driver vår linje i alla politiska frågor som kommer upp. Ibland får vi kompromissa och diskutera oss fram till ett förslag som vi kan stå bakom tillsammans med M och S. Ibland beslutar vi tillsammans med M, KD och L  med flera som i exempelvis frågan om kravet på kollektivavtal som S och V ville kräva av alla de företag som kommunen gör affärer med. Vi har en inköpssamverkan med sex kommuner där vi kommit överens om riktlinjer och vad vi ska kräva. Fokus är schyssta villkor och hållbarhet i de företag som vi gör affärer med. Konsekvenserna skulle ha blivit stora om inte M, C, KD, L och SD röstat nej till S-motionen om krav på kollektivavtal då vi inte heller hade kunnat fortsätta med den inköpssamverkan som vi har med våra grannkommuner

Slutligen hittade jag två texter som säger en del kring effektivitetsarbete och prioriteringar när ekonomin kräver nytänkande. Vad som krävs i budgetberedningsarbetet 2017 enligt mig är hårt arbete för att nå väl genomtänkta beslut för alla oss som bor i Vimmerby kommun. Det viktigaste nu är att alla i kommunledningen ser framåt och hanterar det läge som vi har att förhålla oss till och gör de bästa möjliga prioriteringarna. 


måndag 9 maj 2016

V-V-V!

Vi besökte Västervik igår och makens bror som bor där med sin familj. Vi tog en fin båttur i Västerviks omgivning och spanade in den nya Gotlandsfärjan som precis lagt till i LUCERNAHAMNEN.

Vad kommer denna förbindelse att betyda för VIMMERBY-VÄSTERVIK-VISBY framöver. Hur ska dessa tre orter samspela ännu mer för att tillsammans öka attraktionskraften för regionen. Jag tror att den kommer att ha mycket stor betydelse för Norra Kalmar län och den kommande storregionen Östra Götaland. 

Stångådalsbanan och Tjustbanan är andra viktiga länkar till och inom vår region. Upprustningar måste ske för att moderna persontransporter ska kunna fortsätta på räls. Alternativet är annars fler två plus två-vägar. 

Digitala motorvägar måste vi också skapa så att alla som bor här får tillgång till den globala digitala världen. Framtidens medborgare kommer att prioritera boende och natur mer än storstad och puls tror jag. Därför är den digitala utvecklingen så spännande och viktig. 100% bredband är målet!

söndag 8 maj 2016

Körsbärsdalen

Nu blommar körsbär och plommon och snart är det dags för blomningen av päron, äpplen och hagtorn och till sist olvon runt min plats på jorden på Bysjövägen. Det är så fantastiskt vackert nu i maj. Och varje år glömmer man känslan av vårglädjen och sommarkänslan när värmen kommer till kalla Norden. 

Idag blir det fokus på familjen och naturen. Det bästa i livet. 

Nästa vecka blir det intensiva dgar med KS på tisdag och budgetkorrigering 2016 mm. Besök hos Södra Vi IF på onsdag. Sedan blir det Grönt veckoslut , fredag-lördag i Gamleby med säkert 10000 besökare. Jag ansvarar för en utställning av entreprenörskapsprojekten mm. 

På lördag är det studentbal i Vimmerby med baldans i Ishallen klockan 15. Mingel i Källängen efter det med alla studenterna och fotografering i parti och minut. Sedan är det bara en dryg månad kvar till studentfirandet på Vimmerby gymnasium. Äldsta dottern är exalterad och engagerad i alla förberedelser för utspringet som sker 14.30 ut på gräsmattan på baksidan av Kulturskolan. Den ljusnande framtid och studentmössa på gäller... 

lördag 7 maj 2016

Pelarne skola, en del av helheten!

Steg ett för denna vackra byggnad i Pelarne är att konvertera värmesystemet så att fossiloljepannan inte längre används. En värmepumpanläggning borde vara smartare och Naturvårdsverkets klimatklivetstöd bör vara möjligt att söka. Djursdala skolas oljepanna samt Resecentrums oljepanna kan ingå i samma paket.

Steg två bör vara att skapa verksamhet i huset som är byggt 1948. 

Hembygdsföreningen arbetar med det och har ett antal förslag. Vad krävs för att Pelarne skola ska bli basen för bygdens utveckling? 

Djursdala har flera aktivteter på gång, öppen hembygdsgård imorogn den 8 maj kl. 14 och Djursdaladagen den 29 maj. I Tuna, Rumskulla, Gullringen och Frödinge anordnas många olika aktiviteter som ökar hela kommunens attraktionskraft. Landsbygden lever i Vimmerby kommun! Så här års är det fantastiska vyer i hela kommunen och besöksnäringen rustar för ett rekordår. För att ta emot våra gäster krävs ett livskraftigt åretruntboende i hela kommunen. Det är mitt fokus som politiker, att hela kommunen innevånare ska ha nära tillgång till service. 

Några länkar med tips på vad som händer :

http://www.tunatorg.se/aktiviteter.html

http://www.rumskulla.se

http://www.gullringen.eu

http://www.frodingebygdegard.se

På http://www.alltsomsker.nu/evenemang.aspx finns evenemang för hela Astrid Lindgrens hembygd. 

Turistbyråns evenemangskalender finns här: http://www.vimmerby.com/evenemang/

Dagens Vimmerby tipsar om sportaktiviteter: http://www.dagensvimmerby.se/dv-guiden/