onsdag 31 oktober 2012

Bubbetorp invigt och snart börjar bygget i Vimmerby

I början av 2013 startar Vimmerbys största bygge någonsin nämligen ett kraftvärmeverk på Tallholmen. 400 miljoner beräknas kostnaden bli och den liknar satsningen som nu invigts i Karlskrona. Grattis till dem och snart är det vår tur!

Ur dagens Västervikstidning

Hemsida lanseras idag och förväntan är stor!

Anna Svenssons och min motion om bättre IT för Vimmerbyborna bifölls av kommunfullmäktige i måndags, vilket innebär att den ska genomföras. Vi är mycket glada för det och ser fram emot kommunens IT-utveckling enligt vår motions förslag. En viktig målsättning i motionen är ökad och förbättrad kommunikation med medborgarna via digitala medier. Jag efterlyste en bättre hemsida för våra invånare som exempelvis vill bygga fiber eller som arbetar inom kommunen och vill veta hur man hanterar olika IT-relaterade frågor i vår IT-förvaltning ITSAM. Hittills har ITSAMs hemsida inte varit något att skryta med och jag påpekade i fullmäktige att Vimmerby saknas som en av de sex medlemskommunernas på hemsidan. Svaret från vårt kommunalråd kom till mig under mötet som en handskriven lapp och beskedet på denna var mycket välkommet för mig. Idag ska ITSAMs nya hemsida lanseras och jag hoppas verkligen att den innehåller verktyg och tips för de Vimmerbybor som vill bygga bredband i samverkan . Hultsfreds kommun har en mycket bra information om detta för sina invånare.http://www.hultsfred.se/templates/Page____149.aspx

Kommunernas antagna IT-infrastrukturprogram bör väl också finnas här på hemsidan så att man kan läsa och förkovra sig i hur de andra ITSAM-kommunerna arbetar med bredbandsutbyggnad.

Hoppas att ITSAM är lika kommunikativa som Hultsfreds kommun i denna viktiga och framtidsbyggande bredbandsfråga. Det ska bli spännande att klicka in sig på denna nylanserade site idag. Och ikväll ska lilla alliansgruppen träffas och diskutera visioner. Det blir också intressant och spännande.

måndag 29 oktober 2012

Vimmerby i fokus i nationell media på höstlovet!

Jag läser DAGENS INDUSTRI på sista sidan om att Vimmerby och ALV ökar på HÖSTLOVET tillsammans med vattenland i Danmark. KUL och GRATTIS till alla som är involverade i den framgångssagan!

Ikväll är det dessutom Vimmerbybor som deltar i HALVÅTTA HOS MIG på TV4 och sedan måste man ju följa Jennifer Florins jakt på kärlek på TV3. Hon är en gammal elev till mig från mina år som högstadielärare på Vimarskolan så det är spännande att se henne i rutan och vilka platser som marknadsförs i Vimmerby i det programmet. Än så länge har det filmats på Eriksgården hos Anneli i Fjälster, på Nils Holgersson Värld och på NOSSEN där killarna fick bo under inspelningen i somras.

VIMMERBY SYNS på olika sätt i media! Det är BRA! Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

(Tur att det finns möjlighet att kolla på internet i efterhand då jag har fokus på att delta i kommunfullmäktige i Vimmerby ikväll)

Kommunfullmäktige ikväll

Idag ska Vimmerby Gata AB bildas. Det ska bli spännande! I övrigt finns en hel del ärenden som kan bli intressanta att följa. Varmt välkommen att besöka fullmäktige från läktarplats.

söndag 28 oktober 2012

DN DEBATT igår!

Ur en lång debattartikel av två statsvetare på DN debatt i förrgår kan man lära sig om NPM mm. Det väcker en del eftertanke tycker jag när jag lyssnar på reprisen av "Så mycket bättre" och alla mjuka sidor som den musikkulturens minnen förmedlar till mig så här på söndagen som är så perfekt vintertidslång idag. Tankar tar ju som sagt tid...

New public management (NPM) är samlingsnamnet på den administrativa trend som dragit över västvärlden under de senaste decennierna.

"NPM-lösningarna ledde till att den offentliga verksamheten konkurrensutsattes, och att nya styr- och ledningsformer hämtades från det privata näringslivet. Decentralisering, resultatstyrning, utvärdering, revision konkurrensutsättning blev nyckelord i en omstrukturering med ökad effektivitet som huvudmål.

Till en början rådde stor enighet om att detta var precis vad svensk förvaltning behövde. Men i dag är bilden annorlunda. Samhällsvetenskaplig forskning visar att den tänkta medicinen inte längre är medlet för att skapa en effektiv förvaltning – den har snarast blivit den huvudsakliga verksamheten.

Sverige står inför en stor utmaning där det gäller att förhindra att våra skattepengar dunstar bort i en värld som styrs av konsulter och kostsamma och ofta onödiga utvärderingssystem. Vad som behövs är en styrning av den offentliga verksamheten som premierar upprätthållandet av ett gott omdöme."

"De mått som man är ålagd att återrapportera stämmer nämligen sällan överens med de yrkesverksammas förståelse av vad som utgör väl utfört arbete; ekonomernas dominerande ställning som uttolkare av kvalitet är här slående. Det har bland annat inneburit att utvärderingarna i regel koncentrerar sig på det som går att mäta, och man blir slav under metoden – det som inte går att mäta finns inte (samtal med äldre i vården, extra läxhjälp till elever med behov och så vidare)."

Läs hela artikeln http://www.dn.se/debatt/professionalism-nedvarderas-i-den-marknadsstyrda-staten. Den tål att begrundas för vår alliansregering. Ju mindre C och KD blir desto noggrannare bör man reflektera över sin politik, tror jag.

lördag 27 oktober 2012

Affärsplan på G för bredband

Skattepengar ska hanteras ansvarsfullt. Det är ambitionen. Därför ska det bli spännande att studera Vimmerby energi och miljö AB :s affärsplan för Vimmerby fiber som de just nu arbetar fram.

Det finns flera olika alternativ för byggnationen av bredband mellan Kisa och Vimmerby vilket presenterats på Rotary häromdagen. Vilken vi väljer beror givetvis på kalkylen och vilka bidrag som vi kan få.

MEN den bästa lösningen vore väl att privata pengar hjälper till med kommunens bredbandsinvesteringar tycker jag tills motsatsen bevisats.

Affärsplanen hoppas jag visar hur stor kostnad som kommunen behöver ta de närmaste åren och tydligt beskriver vilka etapper som kostar och vilka etapper som är lönsamma och går med vinst och med hur mycket så att landsbygden snarast fibreras i hela kommunen. Det måste också framgå vilken anslutningsgrad som krävs och vilken kostnad som varje fastighet får betala för 1000 MB.

Det är ju allas mål att bygga bredband kostnadseffektivt men på detta område är det visst bara vi i Centerpartiet som vill samverka med marknaden och skälet är givetvis att slippa höja skatten på grund av alltför stora initiala kostnader för bredbandsutbyggnad. Många fastigheter uttrycker inte ännu behov av fiber så exempelvis Pelarne är unika på det sättet.

Jag tror att vi hittar en bra kompromiss i detta. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa.

fredag 26 oktober 2012

Stabilitet

Det behövs stabilitet i politiken. Kinda har det turbulent efter att UNIK resurs från Linköping har utrett kommunens organisation och pekat på flera brister. En konsekvens är att två Anders pekas ut som syndabockar. Den ena har redan slutat och den andra avsade sig sina politiska uppdrag igår och slutar vid nyår. Jag är inte insatt i frågan och väljer att inte värdera detta MEN jag konstaterar att det behövs stabilitet i den politiska organisationen i en kommun. UNIK har även gjort en utredning av Vimmerby och det som jag fått mig förklarat är att dessa konsulter föreslår att man plockar bort samhällsbyggnadsfunktioner från KS i Kinda medan man föreslår att man i Vimmerby gör det motsatta dvs överför samhällsbyggnadsfunktioner till KS. Jag noterar att dessa konsulter alltså rekommenderar ganska olika orgnisationsförändringar och det bygger på de intervjuer som man haft med olika personer i kommunerna. Jag vill studera detta närmare med målet att försöka förstå vilken den optimala kommunala organisationen är. Kommer jag att finna att det beror på kommunens historia, ledande personer och lokala förutsättningar? Vilken är den viktigaste faktorn?

torsdag 25 oktober 2012

Bokslut på "Högbergs tankar!"

Peter Högberg beskriver händelser kring Håkan Juholt och hans egen roll kring Juholts avgångsbesked i Oskarshamn. Intressant läsning ur ett Kalmarlänsperspektiv, tycker jag. Nedan är ett klipp ur texten som ni hittar i komplett form i länken under. Min reflektion är att Socialdemokraterna hanterar sina förtroendevalda på ett tufft sätt, som "paria". Acceptabelt?

Men på denna blogg hanteras andra partiledare ännu tuffare av Högberg själv. Men så är väl hans spel! Vad kan man lära av detta blogginlägg? Rackarspelet tydliggörs och synliggörs! Vilka de underliggande skälen till detta blogginlägg? Är de personliga?

Ur blogginlägget:

Presskonferensen genomleds och jag kände mig hotad av omgivningen. Jag blev utskälld i den otroligt intensiva spänning som låg i luften. Många av de ledande socialdemokraterna i länet var på plats och de såg knappt åt mig. Jag var paria. Det enda stödet som jag kände var från den tillreste Erik Laakso. Jag tog den där intervjun och sedan så tog jag mig så snabbt hem som möjligt. I bilen så var det så nära att jag lämnade alla politiska uppdrag och partiet. Jag hade inte höga tankar om de ledande Socialdemokraterna i Kalmar län. Än idag så är inte förtroendet tillbaka och jag väljer att ha distans till partiet som jag inte haft sedan tidigare. Man kan säga att den eftermiddagen påverkade hela mitt förhållningssätt till partiet rätt eller fel så är det så.

Read more: http://hogbergstankar.blogspot.com/2012/10/bokslut-sahlin-och-juholt.html#ixzz2AI5mg1bc

onsdag 24 oktober 2012

Kan Tyskland så kan vi!

25 % av tysk elproduktion är förnybar varav 16% är solel och 38 % är vindkraft. I Sverige har vi 6 TWh vindkraft och i Tyskland produceras 46,5. Ökningen av solel visas i nedanstående bild. Den talar sitt tydliga språk.

Skoldemokrati

Nu har den kommit. Skolkatalogen för grundskolorna i Vimmerby. I kategorin elevdemokrati har man en bit kvar innan man är sverigebäst. För första gången sedan skolkatalogen började sin resa så har man valt att inte fotografera elevråden i de båda högstadierna på grund av utrymmesbrist. Det organ som eleverna ska använda när de vill uttrycka sina demokratiska synpunkter på sin skola får inte plats men miljöbilder mm får utrymme. Hur ska eleverna veta vilka som företräder dem i elevrådet på högstadiet om ledningen väljer att inte publicera elevrådens styrelser. Det saknas information på kommunens och skolans hemsida och det enda sättet att får reda på vilka det är som ingår i elevrådets styrelse är på en lapp på en av skolans anslagstavlor.

Självklart kan någon tycka att jag talar i egen sak då min egen dotter blivit vald till ordförande på den ena skolan men denna fråga är större än så för mig. Demokratiutvecklingen och medvetenheten om hur man som samhällsmedborgare kan påverka sin livssituation måste skolan ta ansvar för. Synliggöra och uppmuntra de som väljer att prioritera detta frivilliga engagemang är också viktigt.

Att undertecknad och sonen för många respektive några år sedan också var elevrådsordförande och fick figurera i skolkatalogen kan möjligen betraktas som orättvist inom vår familj men som sagt skoldemokrati är det centrala i detta blogginlägg. Vad tycker du?

I övrigt var det trivsamt med bilder från Gästgivarehagen även om eleven på bilden var lite osynlig och anonym. Jag tror att skolledningen i Vimmerby måste fundera över hur viktigt det är att sätta eleverna och personalen i centrum och synliggöra dem och deras arbete på olika sätt för att man ska nå toppresultat.

måndag 22 oktober 2012

457 kilo per person!

Avfallsmängden per capita är den femte största i Europa. Bulgarien toppar före Luxemburg och Finland. Inget att vara stolt över och det manar till mer återvinning för att minska kostnaderna för samhället. Vimmerbys nya avfallsplan måste ta hänsyn till att återvinningen måste öka och bygga på ett system som hjälper oss alla att minska våra avfallsmängder.

Kraftnäten är för klena föra att bygga ut kärnkraften genom att ersätta gamla reaktorer med nya. Vi måste arbeta mycket hårdare med SMART GRID och många kraftkällor. Fastigheter som själva producerar den energi som den behöver har jag sett goda exempel på i Skåne och dAnmark förra veckan och krafttag behövs för att stimulera denna utveckling, inte minst för att bygga ett flexibelt och smart elnät som kan ta emot den förnybara elen. Gotland är pilotkommun för detta och där kan man följa hur stor andel vindkraftpark av öns totala energibehov som utgörs av vindkraftsel på www.vindstat.nu och diagram över tid http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
Spännande utveckling och jag konstaterar än en gång att ny kärnkraft kommer att bli mycket dyr. Inte bara att bygga utan även för att ta hand om kärnavfallet och för att bygga ut elnätet som ska ta hand om stora mängder el. Elförluster vid överföring av stora mängder är också viktigt att beakta.

Slutrapport i fokus!

Dagen skall ägnas åt slutrappportskrivande och planering av slutseminarie i Stockholm den 23 november med fokus på framtidens Biogasaffärer. Jag har varit projektledare för en subventionerad rådgivningssatsning i tre år som genomfört cirka etthundra biogasrådgivingar från Skåne till Norrbotten. Nu ska säcken knytas ihop med fokus på framtiden. Många utmaningar finns men i vågskålen ligger möjligheter till mer självförsörjning av energi på den egna gården i form av el och värme samt möjligheter till samverkansanläggningar för fordonsgas. Lantbrukare i Sverige är mycket intresserade av dessa möjligheter och en omställning till mer fossiloberoende produktion är fokus för många då kostnaden för att fylla dieseltanken blir större och större. Energieffektivisering är en faktor som kan skapa bättre lönsamhet och mindre klimatpåverkan. Där ökar intresset märkbart jämfört med för bara några år sedan. Möjligheter till goda råd är inte dyra på detta område. Man kan nämligen få energikartläggningscheck eller greppas energikollen för några tusenlappar i egenfinansiering. Pengar som snabbt kan betala sig i form av lägre energiförbrukning.

Per Åke Svensson deltog i en politikerträff med regionförbundet i Kalmar om statusen och framtida biogassatsningar i kommunerna. Rapporten från mötet pekar på många utmaningar men också att många kommuner står i startgroparna för omställningsarbete till mer biogasproduktion. Nu finns gasmask i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Nästa ort kanske är Vimmerby som bygger biogasmack eller hinner Emmaboda före? Mer än en halv miljon besökare behöver en biogasmack i Vimmerby och våra sopbilar och bussar behöver förnybart bränsle i högre utsträckning. Våra bussbolag på orten är framgångsrika och kör redan biogasbussar på flera orter. Finns tillgång till biogas är det lätt för de lokala bussbolagen att ställa om, men det krävs vilja och mod och kraftfullt arbete för att hitta den optimala biogaslösningen. Tyvärr verkar det som att denna fråga inte är i fokus för styrelsen för VEMAB just nu. Hoppas att jag har fel då denna framtidssatsning skulle ge mycket good will för kommunen och visa på framtidsfokus. Många kommuner beskriver sina biogassatsningar som tuffa att få ihop men ändå inspirerande då en biogassatsning innebär så mycket mer än energiproduktion. Jag hade nöjet att besöka Karpalunds biogasanläggning i Kristianstad i torsdags. Där produceras 41 GWh varav 39 uppgraderas till fordonsgas. Platschefen beskrev stolt deras utveckling och hur man nu samlar in matavfall från 17 kommuner och efter att detta förbehandlats i Malmö så rötas det i Kristianstad. Västervik vill eventuellt bygga en liknande anläggning som i Malmö för norra länet och samtal med intresserade kommuner har påbörjats enligt minnesanteckningar från tisdagens möte i Kalmar. Är detta en möjlighet så påverkar det den politiska strypgreppens arbete med nytt avfallsbehandlingssystem. Finns ekonomin i en förbehandlingsanläggning i norra länet? Kan regionförbundet hjälpa oss att utreda den frågan?

Ikväll är det gruppmöte med såväl centerpartiet som alliansen. Spännande frågor om kylmat, fler tillagningskök, taxi och äldreomsorgen väntar. Hur och var man ska bygga nya bostäder är också en viktig fråga. Centerpartiet är engagerat och redo att fokusera framåt.

lördag 20 oktober 2012

Strukturering pågår!

Dagen skall ägnas åt städning och strukturering av vardagen.

Givetvis ska jag också läsa KS-handlingarna som kom igår och vi har möte hela dagen på tisdag. Jag tycker att det är för kort tid att läsa in och diskutera ärendena med partigruppen och medborgare som ringer i olika ärenden. I andra kommuner har man en vecka för förberedelse mellan utskick och sammanträde. Det vore underbart att få tillgång till mer tid även i Vimmerby för som Bodil Jönsson säger så klokt : "Tankar tar tid" och viktiga beslut behöver förankras och diskuteras i KS innan de skickas vidare till KF. Vissa beslut tar vi dessutom utan KF och de ärendena är mycket viktiga att få rätt från början.
Bredband i Pelarne läste jag om i Vimmerby tidning idag. Tänk att så stor andel av invånarna har gått med i fiberföreningen. Detta engagemang behöver matchas och uppmuntras av Vimmerby kommun på olika sätt. Det jag inte förstod i tidningsartikeln var att föreningen dels har samtal med ITSAM och dels med VEMAB. Hur hänger det ihop, undrar jag som ledamot i KS.

fredag 19 oktober 2012

Bredband i Frödinge!

Fredag och underbara ljumma vindar från Tyskland under morgonens cykeltur i Vimmerby. Två dagar på resande fot ger perspektiv och jag inser att det finns fantastiska möjligheter på hemmaplan. Självklart finns många problem att lösa och fokus måste givetvis vara att lösa dem effektivt och med framtidsfokus.

I Frödinge ser man möjligheter till att bygga bredband i tätorten utan vare sig statligt eller kommunalt stöd. First fiber och Telia med flera ska bygga ett öppet nät som är förberett för alla att ansluta sig till. Det krävs att 50% av hushållen går med initialt för att projektet ska bli av och jag håller tummarna för denna satsning. Jag har upplevt att en del har haft uppfattningen att den teknik som man avser att använda inte håller måttet men denna moderna typ av kanalisation har jag förstått ska vara av god kvalité och även möjlig att ansluta till vid ett senare tillfälle. Möjligheter till utbyggnad mot Solhult och Rössle finns också med i planerna enligt Vimmerby tidning idag. Myter om detta skapar förvirring. Fakta och väl underbyggda påståenden efterlyses för att kommunens bredbandsutbyggnad ska bli framgångsrik. Vilken satsning står näst på tur? Vilken är tidsplanen? Centerpartiet är redo att stötta många olika initiativ för att kommunens bredbandsutbyggnad ska bli framgångsrik.

torsdag 18 oktober 2012

Solceller i Malmö

Så här kanske Vimarhem kan inspireras att bygga i framtiden. Vad tycker du?

Småskalig vattenkraft i Tollarp får vi också beskåda.

Vi har besökt en halmpanna som försåg en by på södra Själland med värme. Roskilde universitet berättade om småskalig närvärmeanläggnin och en mycket intressant biogasanläggning där man ska röta alger, livsmedelsavfalll och gödsel i närheten av Köpenhamn. Investering 90 miljoner och produktion 56 GWh.
Vi har även studerat Lillegrunds vindkraftpark i Öresund där Vattenfall har byggt 48 st 2,3 GW vindkraftverk. Spännande dagar med utbyte mellan Danmark, Lituaen, Tyskland, Polen och Sverige.

Snart ska vi till Karpalunds stora biogasanläggning i Kristianstad samt besöka en biogastankstation.

måndag 15 oktober 2012

Hösten är här!

Vemodet vill vinna! Tänder ett ljus till morgonkaffet och reflekterar över min kommande vecka. Skåne och Danmark står på menyn och hur man planerar för biogas och vindkraft. En internationell studieresa på detta tema. Delegater från Litauen, Polen, England mm deltar. Själv har jag ordnat resurser för Vimmerbys och Hultsfreds lantbrukare, politiker och tjänstemän att få besöka Sävsjö biogas. Den 27 november är preliminärbokat för denna resa och jag hoppas att vi fyller en buss. Göteborgs energi har lovat att ta emot oss så att vi kan studera hur deras process fram till produktion av 19 GWh biogas med siktet inställt på 30 GWh har gått till. Gasen har flakats till Kalmar när de haft brist där men ska nu den till Västra Sverige efter att LBG - produktionen på 60 GWH är färdigbyggd i Lidköping och behovet är stort i Västra Sverige nu när lastbilar får tillgång till den flytande biogasen.

Det finns de som påstår att det inte finns några biogasanläggningar som går med vinst. Wrams Gunnarstorp i Skåne, Katrineholms biogas, Svensk biogas i Linköping, Falkenbergs biogas är några exempel som ger arbetstillfällen och förnybart bränsle på lokal nivå och som går med plus. Västerviks biogas tror jag har lite sämre förutsättningar då man saknar egen produktion i tillräcklig mängd men på sikt spås bensinpriset vara 20 kr/l redan 2020 så då får vi se vilka orter som varit tillräckligt förutseende och vågat satsa på lokal infrastruktur och förnybar energiproduktion . De orterna och regionerna kommer att ha ett försprång tror jag. KLT tar ansvar och hjälper till med omställningen och den spännande satsningen i Kalmar ; More Biogas Småland AB som jag var delaktig i och som LRF SYDOST fick en Ullbagge för som Årets LEADER på landsbygsgalan i Blå Hallen för knappt ett år sedan , kommer snart att förverkligas. Den satsningen kommer att stötta Vimmerbys kommande satsning på biogas. Kan Kalmar så kan vi i norr! Våra förutsättningar är till och med mer gynnsamma tack vare stora mängder perfekt substrat.

söndag 14 oktober 2012

Vedarbete väntar...

När solpaneler på taket inte ger så mycket värme så tar veden vid. Dagen kräver därför vedkörning som verkligen bekräftar att veden värmer en många gånger. Härlig motion i underbar höstluft med hönsen furagerande omkring mig och kanske något fågelsträck över horisonten. Ha en fin höstdag alla läsare och kom gärna till Idrottshallen kl16 för A-lagets hemmapremiär mot Hovslätt med Vimmerbybördige Mikael Blomberg , en gammal elev till mig. Fri entré bjuds det på!

Till slut måste jag erkänna att gårdagens löpsedel berör ! Är det "min" politik i KS som beskrivs? Detta gör mig på djupet bekymrad och jag vill fördjupa mig i detta. Lönekostnaderna för Vimmerby kommun är i princip oförändrade trots att vi har 200 färre anställda. Hur kan det komma sig? Deltidsanställda har fått sluta i stora mängder. Färre händer i vård, skola och omsorg , eller? Är det verkligen "min" politik? Söndagen idag kommer jag att ägna åt reflektion, eftertanke och kroppsarbete. En bra kombination som förhoppningsvis reder ut lite tankar om vilka frågor som är viktigast för kommunen att fokusera på. Min roll i KS kräver också en del tankekraft idag! Berätta gärna för mig hur du ser på Vimmerbys framtid och vilka prioriteringar som måste göras. Jag tackar för de inspel som ni gav mig igår i samband med Vimmerby marknad och på Vimarvallen.

Slutligen en kommentar om att dementa tvingas åka runt i timmar i Vimmerby. Jag kräver uppföljning av detta och åtgärder. Försämringar för dementa på detta sätt accepteras inte av mig i alla fall.

lördag 13 oktober 2012

Vimmerby marknad och sista A-lagsmatchen på Vimarvallen

Det känns historiskt att få uppleva Vimmerby IF spela den sista matchen på Vimarvallen idag om en timma. Min yngsta dotter ska paradera tillsammans med alla ungdomslag i pausen så vi är nu på väg till denna drabbning på Vimarvallen.

Jag måste också berätta att jag är upprymd över den härliga stämningen i vårt centergäng på torget idag. Har aldrig upplevt så god och samstämmig linje i vårt politiska budskap tidigare. Vi har träffat så många härliga medborgare som gett oss många lärorika och eftertänksamma reflektioner på framtidens utveckling av Vimmerby. Politik när den är som bäst, tycker jag i uppriktiga möten med Vimmerbyborna. På Tomasmarknaden ska Tomas och jag rigga en sällan skådad mötesplats för demokrati och framtidssamtal i Vimmerby. Varmt välkomna tillbaka på en kopp Gevalia lördagen innan julafton som traditionen bjuder i Vimmerby.

fredag 12 oktober 2012

Prata med Centerpartiet på marknaden imorgon!

Välkomna till oss på Vimmerby marknad imorgon. Vi finns på det vanliga stället inte långt från Bakfickan. Välkomna att diskutera aktuella politiska frågor som det nya äldreboendet, kostorganisationen, taxi, elupphandling, hemtjänsten, Ceos, Astrid Lindgrens trädgårdar, nytt bostadsområde vid Hällerum, den fina kulturbetesmarken som håller på att växa igen vid Vimarskolan. Vad ska vi göra när det inte verkar vara möjligt att få betesdjur där eller kan det gå att få betande mular längs Lundgatan igen? Kom till vår monter och drick en kopp kaffe och för fram Dina synpunkter. Lägg sedan ett medborgarförslag i kommunfullmäktige så att dina synpunkter kan tas upp i politiken och förbättra Vimmerbys framtid. Det måste vara allas vårt fokus. Tillsammans får vi Vimmerby att växa hållbart!

Vimmerbys vackra kulisser måste vi utveckla. Hur tycker du att kommunen ska planera kommunens kulisser och infarter. Ladan vid Odal, infarten från rv 33, lastbilscentralen, skrotupplaget vid Ronja...det finns en del förbättringsmöjligheter som jag ser det.

torsdag 11 oktober 2012

Var är jag?

Morgonpromenad från hotellet till LRF. Vad har jag fotat nedan? Lägg en kommentar om du vet!

Militärhögskolan Karlberg vid Kungsholmskanalen. Någon tyckte att det påminde om rysk byggnadskonst med denna långa vita pampiga byggnad. Kanske kom inspirationen från Öst när denna militära anläggning byggdes...  här kan man läsa dess historia

Kreativitet

Att skapa och att få möjlighet att vara kreativ eller rättare sagt prioritera kreativitet är viktigt för hjärnans välmående. Alla har väl någon gång upplevt att vara i "FLOW" dvs då tid och rum saknar betydelse och man är djupt engagerad i en kreativ process. Två forskare på området förmedlar hur vikitigt det är att varje dag ge sig själv möjligheten till kreativitet. Tyvärr har vi skapat ett alltför bekvämt samhälle då vi lockas att välja TV-soffan istället för eget skapande. Plötsligt insåg jag att mitt bloggande är en för mig kreativ process där jag skapar. Kanske ett skäl till att göra det och förbättra och utveckla leveransen.

Som arbetsgivare är det centralt att skapa arbetsmiljöer och förutsättningar för medarbetarna att var kreativa och delaktiga. Det kanske är det viktigaste för Sveriges kommuner om de ska bli attraktivare arbetsplatser. Ge utrymme för den personliga kreativiteten och skaparkraften för alla medarbetare, så kan vi tillsammans stimulera innovationer i samhället och på jobbet. Förbättringsarbete kräver kreativitet och handlingskraft.

Idag ska jag delta i WORKSHOPS på LRF om framtidens förnybara energi inom de gröna näringarna. Vår nya näringspolitiskt sakkunnige Minna Gilberg förklarade igår att hon anser att miljöpolitiken i Sverige har misslyckats och att LRF borde lansera byggandet v en biobaserad samhällsekonomi. Det arbetet har påbörjats i Tyskland och Österrike bland annat och hon anser att Sverige har mycket goda förutsättningar att tydliggöra möjligheterna med en helt ny fossilbränslefri samhällsekonomi. Spännande tankar som kommer att ta tid och mod att implementera då det finns mycket starka krafter som vill bevara vårt oljeberoende. Kreativitet kommer att krävas i den processen och möjlighetstänkande.

onsdag 10 oktober 2012

Sverige kan bli Europas Brasilien!

Jag lyssnar på Minna Gillberg som fått jobbet att företräda LRF för näringspolitik inom energi. Hon har arbetat för Margot Wallström bland annat och hon har arbetat med hållbar utveckling för Ikea, Bodyshop mm.

Hon beskriver hur Sverige med sitt gröna guld skulle kunna göra STORA affärer på biodrivmedel ur jord och skog. Vi har tekniken , vi har kompetensen och skogen och jorden. Vi kan bli Europas Brasilien! Spännande tanke!

Ungdomspolitik

En av de viktigaste frågorna för mig som politiker är ungdomspolitiken och jag hoppas att min motion till kommunfullmäktige om detta snarast behandlas för att vi ska sätta större fokus på ungdomar i vår kommun. Arbetslösheten för ungdomar är graverande och insatser bör göras snarast. Många gånger är det en attitydfråga och jag blir upprörd när jag hör politiker i Vimmerby uttala sig generellt om att Vimmerbys ungdomar inte är uppskattade som feriearbetare.

Centerpartiet tror på kommunens ungdomar och vill fokusera och i samverkan med näringslivet göra insatser så att fler ungdomar får möta arbetslivet under sina ferier för att de ska lära sig mer om hur det är att arbeta och försörja sig och vad det skapar för möjligheter för framtiden. Vår vision är att alla ungdomar i Vimmerby ska få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden under sina ferier. Det måste vara möjligt om vi alla anstränger oss. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

tisdag 9 oktober 2012

Äntligen Äldreboende på G i Vimmerby!

Jag publicerar denna här då Vimmerby tidning inte ännu publicerat denna insändare som Centerpartiet skickade in i fredags. Lars Nilsson ersätter mig på extra KS idag då jag är på personalmöte i Ljungby med LRF Sydost så han får vara med och ta det historiska beslutet att ge uppdraget åt teknik och service att begära in anbud på nytt äldreboende i Vimmerby.

"Kommunstyrelsen har ett extra möte den 9 oktober för att ta beslut om att gå ut med anbudsförfrågan på nytt äldreboende vid Cirkusplatsen. Detta är ett av kommunens största byggen någonsin och det föreslås att det är ett prefabricerat hus som ska byggas med över 100 lägenheter. Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige påpekat att det är mycket viktigt att ta fram driftkalkyler för byggnaders totala livslängd i samband med beslut om byggnationer. Energimyndigheten har kravspecifikationer som är fria för vem som helst att använda om man avser att ställa energikrav i anbudsförfrågan. De hittas på www.belok.se
Beräkningar visar att huvuddelen av den totala kostnaden för en byggnads livstid är energiförsörjningen varför vi vill ha flera olika energikravspecifikationer redovisade för anbudet. Skulle det vara lönsamt att bygga ett modernt passivhus eller ett hus med högre energivärden än de traditionellt prefabricerade husen.

Anbudet borde kunna gälla en byggnad med högre energivärden och med solceller för husets elförsörjning. Så bygger man nu i Tyskland för att förbereda sig för högre elpriser i framtiden och ökad självförsörjningsgrad.

Takens konstruktion, orientering och vinkel är viktiga att beakta för att möjliggöra framtida solinstallationer om man i detta skede avstår från denna möjlighet.

Centerpartiet anser givetvis att äldreboendet är en av kommunens viktigaste investeringar men för den skull är det viktigt att reflektera över framtida driftkostnader för kommunens byggnader.

Peter Karlsson, Ingela Nilsson Nachtweij, Anna Svensson
Centerpartiet i Vimmerby"

måndag 8 oktober 2012

Veckans detalj?


Vart är denna bild fotograferad i vår kommun? Någon som har koll?

 Jag börjar nu med denna idé som Vimmerby tidning har börjat med? Tyvärr får den som vinner ingen trisslott...men en mycket stor ära!

Landet runt har en tävling med intressanta och ovanliga skyltar...kanske läge att tipsa om denna...

Hoppas bara att de som kör genom denna hästgård saktar ner farten tack vare denna uppmaning!

Konsulttjänster, kortsiktiga lösningar eller?

Många kommuner köper konsulttjänster som aldrig förr. Vilka är skälen? Svårt för kommuner att rekrytera kompetens kanske är ett av skälen då kommunerna som arbetsgivare betraktas av många som icke attraktiva. Därför hoppas jag att min motion om Vimmerby kommuns attraktivitet som arbetsgivare prioriteras och behandlas skyndsamt. Jag vill att personalavdelningen snarast tar fram ett åtgärdspaket så att kommunen får lättare att rekrytera kompetens.

Ett av skälen är att jag tror att konsulter ofta saknar det långsiktiga och ansvarstagande perspektivet. När man lämnat sin rapport och fått betalt går man vidare in i nästa konsultuppdrag och vad som levereras till beställaren är ofta skräddarsytt utifrån beställarens behov och inte alltid utifrån kommunens bästa. Det är nämligen inte säkert att dessa två faktorer överensstämmer, enligt mig. Jag har sett flera fall där konsultrapporten till en kommun verkar vara ett beställningsjobb dvs någon eller några vill ha bekräftat någonting för att kunna dra igenom ett politiskt beslut i en viss riktning.

Ett annat skäl till att köpa färre konsulttjänster är kostnaden. Jag skulle gissa att en konsulttimme är minst tre gånger så kostsam för kommunen i synnerhet om konsultens resultat inte gynnar beställarens verksamhet i ett långsiktigt helhetsperspektiv.

Har ni exempel på ett konsulttuppdrag som ni uppfattar inte gynnar vår kommun. Meddela mig här på bloggen i en kommentar, ring eller mejla mig.

Jag får en känsla av att feldimensioneringen av Vimarköket verkar vara ett konsultuppdrag som inte varit flexibelt och genomfört enligt politiska beslut men mer fakta i ärendet verkar behövas för att vi politiker ska förstå vad som hänt och gått fel. Fokus måste givetvis vara att få till ett kostsystem som fungerar. Jag får nämligen många rapporter om problem och missnöje och det är otacksamt för personalen som säkert gör sitt bästa utifrån de förutsättningar som man har. Politiken måste skapa bättre förutsättningar tycker jag.

Imorgon ska vi diskutera alliansens visioner. Det blir spännande!

lördag 6 oktober 2012

Vimmerby hockey vann igår!

Jag gläds med VH och välförtjänt vinst igår kväll mot Tranås. Det blir intressant att följa fortsättningen och om man ska lyckas med sitt mål att avancera i seriesystemet.

Innebandy blir det också att följa i helgen. VIBK har seriepremiär borta mot Ingelstad imorgon och sonen har seriematch borta mot Trosa i div ett med Linköping IBK med Vinmerbysonen Johan Astbrant som tränare. VIBK har nu levererat fyra spelare till denna Linköpingsklubb om man även räknar in Adrian Allvin och Anton Isaksson.

Trädgårdsarbete och ett Linköpingsbesök i eftermiddag efter att maken "vedarbetat" några timmar med nästa års vedbehov står på programmet denna ljuvliga höstade med hög klar luft. Lite pyssel med hönsen som värper så bra blir det också.

Läser att Socialnämnden kommer att äska nio miljoner extra för att kunna klara sin verksamhet med tillräckligt hög kvalité. Det ska bli spännande att höra hur KS- ledamöterna resonerar om detta förslag från nämnden.

I övrigt är det intressant att vara kommunalpolitiker i Vimmerby och möta väljarna. De senaste dagarna har jag fått beröm från oväntat håll för mitt lokalpolitiska arbete. Det värmer i både själ och hjärta då det ibland är många timmars engagemang och förberedelser bakom en fritidspolitikers utspel. Det är ju skillnad för heltidspolitiker som inte har ett heltidsjobb vid sidan av sitt politiska engagemang. Men i stunder när medborgarna diskuterar med mig om exempelvis taxi, nytt sopsorteringssystem, biogas, elhandelsavtal eller bygge på blåsekulle så är det värt all tid man lägger trots att familjen ibland får stå ut med en mamma och maka som sitter klistrad och skriver vid sin iPad.

Lämna gärna kommentarer här, ring eller mejla dina synpunkter på lokalpolitiken. Tillsammans får vi Vimmerby att växa! Tillsammans kan vi utveckla demokratin och göra skillnad! Det gäller att hålla i och hålla ut i en glesbygdskommun.

fredag 5 oktober 2012

Energimässa ÖST i fokus idag!

Vi är ett gäng från Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som ska förkovra oss och inspireras att arrangera energimässor i Sydost genom att besöka Cloetta Center idag. Lena Ek inviger och sedan är det biogassatsning, energieffektiviseringsföreläsningar, solteknik mm som jag kommer att fokusera på. Mässan är två dagar lång och idag är målgruppen företagare och blivande leverantörer av förnybar energi mm. Imorgon är det öppet för allmänheten. Vilken/vilka mässor ska vi arrangera i sydost? På vilka platser? Mitt arbetsfält är Blekinge, Kalmar och Kronobergs län och det behövs nog flera mässor för att täcka in denna stora region för att lantbrukarna skall slippa alltför långa resor. Finansieringen är nästa frågeställning och vilka kan bli våra samarbetspartners. Energikontor sydost och regionförbunden i alla tre länen samt länsstyrelserna ser jag som solklara medarrangörer. Behovet av ny småskalig elproduktion, ny kraftvärmeproduktion, ny biogasproduktion mm är stor och behovet av att spara pengar på energi är stort för alla landsbygdsföretagare. Inte minst dieselpriset driver utvecklingen mot mer sparsam körning som kan innebära minskad förbrukning med 15% om man lär sig att tillämpa en sparsam körteknik. Det intressanta ät att många tror att det tar längre tid då tekniken handlar om att vara mindre aggressiv på gaspedalen men det visar sig att arbetet går snabbare samtidigt som man minskar bränsleförbrukningen tack vare att man lär sig att utnyttja energin i rörelsen effektivare. Man bromsar inte upp bränslet utan planerar sin körning mer effektivt.

torsdag 4 oktober 2012

SOLENERGI är en del av framtiden och energieffektivisering

Bengts Blogg måste jag bara rekommendera på tal om solel, solvärme och energibesparing med modern belysningsteknik. Här finns så mycket kunskap och så vill jag även passa på att rekommendera vår energirådgivare Emma Birgersson. Hon har mycket goda råd att ge som dessutom inte är dyra. Läs även energirådgivarnas blogg: rådgivarekot.

Jag kan rekommendera er att ta reda på hur man kan skriva avtal om timmätning med er elleverantör. Jag ställde frågan till det företaget som jag köper min el från och som jag dessutom är andelsägare i och köper all min el ifrån; vindkraftskooperativet O2 om de kunde ordna detta åt mig. Och de svarade att de skulle be min nätägare att snarast installera en timmätare åt mig så att det är möjligt att köpa billigare el på natten då jag kan välja att köra tvätt och disk i större omfattning. Bra för samhället, bra för min ekonomi och förhoppningsvis fungerande system. Värt att testa ialla fall, tycker jag. Lagen som tillåter detta trädde i kraft den 1 oktober iår. Läs mer om detta på rådgivarekot eller prata med Emma eller Jens, som är energirådgivare i Vimmerby respektive Hultsfred-Högsby.

Visioner och ekonomi

Moderaterna presenterar sina visioner om kosten och nya tillagningskök i dagens Vimmerby tidning. Det är märkligt att Vimarköket feldimensionerats men givetvis måste Vimmerbys politiker lägga fram förslag för att ge en rimlig arbetssituation till de som lagar den offentliga maten i Vimmerby. Kalkyler måste fram för att vi ska kunna ta beslut som inte innebär ännu större kostnadsökningar då kommunens resultat för nämnderna går med stort minus enligt senaste prognosen. Kommunen räddas av att finansen går bra men på lång sikt måste vi ta ett ännu större ansvar för kommunens ekonomi så att vi håller målet en ekonomi i balans och då måste nämnderna gå bättre. Nämndernas färdplaner verkar tuffa att hålla och här måste vi hålla i och hålla ut.

Driftkalkyler måste fram och vi har blivit lovade att få med driftkalkyl för äldreboendet som skall byggas i Vimmerby. Det ska bli mycket intressant att läsa den. Energiförsörjningen för kommunens byggnader är mycket central för att driften inte ska bli för dyr. Här finns bra kravspecifikationer som kommunen kan använda då man går ut med anbudsförfrågan. De finns på www.belok.se och den infon har jag fått av kommunens energirådgivare. Styr- och reglerteknik och rätt klimatsmart belysning samt bra energivärden är mycket viktiga att ställa krav på vid anbudsförfrågan anser jag. Driften riskerar annars att bli alltför kostsam då alla spår högre och högre energikostnader i framtiden. Här krävs ett klokt och långsiktigt tänk då den totala kostnaden inkl. drift för en byggnad är det som är intressant för en kommun som ska bygga äldreboende för cirka 150 miljoner. Centerpartiet har skrivit och lämnat in en motion om att det måste tas fram driftkalkyler för byggnadens hela livslängd i samband med alla byggnationer som görs i kommunal regi. Snart är det skarpt läge för att tidsplanen för nytt äldreboende ska hålla. Min vision är att taket på äldreboendet skall ha solceller för att tillgodose byggnadens elbehov. Det finns en mycket stor teknikutveckling tack vare att i princip alla tak i Tyskland utrustas med denna teknik och i Sverige finns bidrag att söka för denna typen av förnybar energiproduktion. Jag hoppas att tjänstemännen åtminstone har reflekterat över möjligheten och krävt att taken skall dimensioneras och orienteras så att solinstallationer blir möjliga om de inte görs initialt i samband med byggnationen. Planeringen måste utgå från att det ska vara möjligt att fylla äldreboendets tak med solceller i ett senare skede. Så sker modern planering av byggnationer. Det finns många exempel i landet där man samverkar kring sol i kommunal regi. Umeå är ett sådant. Läs mer på visar-solcellerna-pa-hallbara-alidhem-tacker-hela-behovet-av-fastighetsel eller http://www.hemhyra.se/artikel/vasterbotten/solcellsanlaggning-invigd-i-umea-1819

onsdag 3 oktober 2012

Sopor ska sorteras mer i Vimmerby!

Jag är med i en politisk styrgrupp för ny avfallsplan för Vimmerby kommun. Just nu är vi ute i nämnder och i partierna och diskuterar vilket av tre föreslagna sorteringssystem som arbetsgruppen skall föreslå att införa i kommunen i samband med nästa upphandling och införandet av nytt system den 1 januari 2015.

Arbetsgruppen är överens om att målet och ambitionen skall vara att vimmerbyborna skall få ett system som möjliggör större grad av sortering vid källan. Då blir man så förvånad över en åsikt som flera personer gett uttryck för då jag föredragit bilderna om nytt sorteringssystem. Åsikten är att man ifrågasätter sortering av sopor överhuvudtaget och anser att vi kan väl fortsätta bränna alla sopor som vi gjort tidigare. Att sortera förpackningar och att sortera ut organsikt avfall är bara onödigt, tycker man. När det går så bra att bränna det. Bränna potatisskal och fallfrukt och transportera detta tio mil? Jag har svårt att förstå denna åsikt då jag anser att man bör tänka resurs istället för avfall och kvittblivning. Kretsloppstänkandet finns i arbetsgruppen och det är jag glad för. Jag funderar över vad man är rädd för när man vill införa ett nytt system och man uttrycker att vi fortsätter som förut. Är det ökade kostnader för för den enskilde medborgaren som oroar eller att det ska bli krångligt att kommunen inför ett nytt modernt system som ställer krav?

Samhället kommer att ha stora kostnader för trasnporter och det borde läggas stora ansträngningar för att skapa system som minimerar transporterna. MEN här är det svårt att bedöma vilket system som är bäst. Den uppgiften skulle jag vilja ha förtydligad.

Uttryck gärna dina synpunkter på detta här i en kommentar eller kontakta någon av oss i arbetsgruppen eller ansvarig tjänsteman Daniel Johansson på VEMAB. Än finns tid att påverka detta val!
Läs mer om varför man bör sortera sopor på . Krisitianstads kommuns hemsida=sortering-miljoevinster eller på Sveriges avfallsportal  .

måndag 1 oktober 2012

Kretsstyrelsemöte ikväll om visioner

Centerpartiets visioner för Vimmerby kommun skall spikas ikväll och nästa vecka ska vi ha möte med lilla alliansgruppen om alliansens visioner. Ska bli spännande att diskutera visionsarbetet för kommunen och hur kommunen skall kunna växa och utvecklas hållbart ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Det är så vi tänker när vi visionerar...Hur tänker du?

Lokalt producerad mat

Spännande arrangemang på söndag!

Sexintyg?

Jag läser dagens Corren och förvånas över hur Jehovas vittnen hanterar skilsmässor mellan människor. I ett modernt samhälle förvånas jag över detta krav på en f d församlingsmedlem för att hans exfru skall få gifta om sig. Omgifte är nämligen endast tillåtet om du kan bevisa att din förre make/maka varit otrogen. Så kan man också tolka Bibeln .

Biogas i Vimmerby

LRF har sökt medel från Astrid Lindgrens Hembygd för att arrangera en studieresa till Sävsjö biogas i höst. 80 miljoner har denna satsning kostat och den producerar lika mycket gas som Vimmerby har substrat att producera med hjälp av substrat från Åbro, mjölkpulver från Arla, slaktavfall från Brantestad och gödsel från nötkreatur mm. 2017 har KLT sagt att man har behov av att tanka 9GWh i Vimmerby och lika mycket i Hultsfred. Målet med studieresan till Sävsjö är att starta en process för att matcha det behovet. WSP har gjort en förstudie och räknat fram att en anläggning i Vimmerby skulle kosta 109 miljoner vilket är 29 miljoner dyrare än i Sävsjö och skälen till denna högre kostnad fick jag tyvärr inte möjlighet att fråga dem när de hade presentation av sin förstudie för KS. Men jag ger mig inte utan kommer att fortsätta att diskutera och undersöka möjligheter för biogasproduktion i Vimmerby. Vimmerby energi och miljö har nu många spännande framtidssatsningar att projektera och bygga. Först ut är Kraftvärmeverket på Tallholmen. Sedan kommer flera olika satsningar som måste fram. Vad ska man göra med biogasen? Idag facklas 30% av gasen vilket innebär att 2 GWh biogas till ett värde av kanske en halv miljon i dagsläget eldas för kråkorna. Skälet är enligt WSP att man har problem med överföringskapacitet till Södra näs via den pipeline som finns. Dessutom finns ju luktproblemen som måste åtgärdas.

Vimmerby gata AB skall igång liksom Vimmerby Fiber AB enligt två fullmäktigebeslut. Styrelsen för VEMAB har många verkställighetsbeslut att fatta och en spännande framtid. Ny avfallsplan ska antas och vilket sorteringssystem som vi ska välja och vilka samarbeten som ska formeras är något som jag ska anföra en diskussion om på KS imorgon. Det ska bli intressant. Det finns fler intressanta KS-ärenden imorgon som jag återkommer till.