måndag 30 januari 2012

Näringslivsrankingen

Svarsfrekvensen var 58% istället för 52% vid förra mätningen. Hoppas att vi kan nå de höjderna snart igen. Den 26april får vi veta den nya rankingen. Spännande!

Det som sticker ut mest är två saker som jag ser det. IT-utvecklingen "minskar" och jag anser att vi snarast måste åtgärda och behandla den IT-motionen som Curt Tyrberg och jag skrev i början av året. Enligt kvällens kommunsekreterare ligger den just nu hos ITSAM då kommunens IT-avdelning inte svarat (vilket man kan förstå) Förhoppningsvis behandlas den snabbt där så att den politiska processen kan fortgå vad gäller vår IT-motion. Näringslivet behöver verkligen bättre bredband vilket exempelvis ÄLÖ Trä m flera landsbygsföretagare vittnat om. MEN ett monopolistiskt fibernät som ägs av kommunen (vilket SKL avråder kommuner att bygga) kanske inte alltid är det bästa för vårt näringsliv. Självklart finns orter i kommunen som inte nås av fiber om inte kommunen bygger men exempelvis mellan Kinda och Vimmerby borde det väl finnas olika marknadsaktörer som kan bygga. Eller finns inte den möjligheten? Viktigt att det i alla fall inte byggs parallella nät utan att det nät som byggs blir så öppet som möjligt för olika aktörer.

Det andra som sticker är att medias attityd till företagande rasat i Vimmerby, enligt Svenskt näringslivs undersökning bland Vimmerbys företagare. En djupare analys av detta skulle jag vilja läsa om i regionala och lokala medier eller på olika sociala medier.

Parkeringsplats på Östra Ceos!

Per Åke Svensson yrkade avsättning av mark till parkering på Östra Ceos på kommunfullmäktige idag. Bifalldes enhälligt av alla ledamöter.

Undertecknad föreslår att vi i framtiden erbjuder företagstomter för den framtida mångfalden av företag som vill växa i Vimmerby tillsammans med oss. Vi måste bort från att tänka industrimark till att tänka företagstomter. Framtidens tjänsteföretag, kunskapsföretag, handelsföretag, turistföretag och små och stora industrier behöver alla få platser som är lämpliga att utvecklas på.

söndag 29 januari 2012

Alla arbetstillfällen är viktiga i Vimmerby!

Kommuner måste tillhandahålla företagstomter så att näringslivet kan växa på ett effektivt sätt. Planeringen måste vara långsiktig och översiktlig samt strategisk. ÖP är namnet på den planering som måste göras inom kommunal förvaltning och som är rådgivande för vilken detaljplanering som sedan skall göras.

Jag tycker att det är mycket spännande att få delta i diskussioner om detta och jag har nu ett förslag på område som skulle kunna bli fina företagstomter till Vimmerbys expanderande näringsliv. Tyvärr kan jag inte ännu avslöja vilken plats jag menar men det kommer jag snart att berätta.

Kostnaden för att tillhandahålla företagstomter måste balanseras så att offentliga arbetstillfällen och offentlig service inte riskeras så att kvalitén blir sämre än önskvärt. Då kan konsekvensen bli utflyttning och minskat skatteunderlag. Varsamhet och eftertänksamhet är därför mycket viktigt i dessa frågor.

Välkomna att lägga kommentarer om exempelvis framtidens företagstomter i Vimmerby här på min blogg. Min förhoppning är att jag ska kunna bli lite mer aktiv här MEN jag lovar inget för kan jag sedan inte hålla det löftet så är det ju inget värt.

söndag 8 januari 2012

Frödinge bryter trenden...

och ökar sin folkmängd när många mindre tätorter förlorar...Läs mer på Håkan Brynielssons blogg . Här kan man också läsa vad som utmärker orter som ökar trots att hemkommunen minskar. Ett aktivt föreningsliv är en viktig faktor. Tyvärr riskerar en av hörnpelarna i Frödinges föreningsliv att försämras nämligen Bygdegården med de nya bidragsreglerna som KF beslutade om i dec. Hoppas att tolkningen av de nya reglerna inte drabbar Vimmerbys landbygd negativt.

Nedan finns alla faktorer som kännetecknar orter som ökat folkmängden trots att den egna kommunen minskar sin befolkning.

- Bra infrastruktur (Vägar, kommunikationer och bredband)

- God offentlig service (Skolor, vårdcentral, barnomsorg, affär, mack bankomat etc.)

- Närhet till arbetsmarknader

- Attraktivt boende (Gärna nära vatten)

- Goda sociala strukturer (Föreningsliv, kyrka, idrottsklubbar, ideella organisationer, hem och skola, eldsjälar m.m.)

Frödinge har en bra affär med bra öppettider. En bra skola. En aktiv kyrka . Aktiva föreningar och attraktivt boende. Framförallt finns många eldsjälar!

onsdag 4 januari 2012

God fortsättning!

Trettondagen skall bli kanonfin. Strålande sol och sex minusgrader. Hoppas att isarna kan växa till så det kan bli lite härliga dagar på isen med skridskoåkning och pimpelfiske.

Rut har namnsdag idag och det är värt att fira. Mikael Andersson i Tingsryd beskriver en koppling till sänkt restaurangmoms och hur dessa satsningar ger fler arbetstillfällen.

Centerpolitik när den är som bäst. I Vimmerby har flera restauranger sänkt lunchpriset och det skall de ha cred för.

I övrigt är det många frågor i luften. KS på tisdag och handlingarna kommer väl imorgon så att ledamöterna får chansen att läsa in sig på ärendena. Hoppas att det inte blir alltför många extraärenden då måndag kvällen är bokad för kretsstyreslemöte och förberedelser för årsmötet. Sedan blir det Stockholm på onsdag och Halland, tors-fre.