onsdag 26 augusti 2015

Skogsförsäljningar är mycket kortsiktiga

C yrkade avslag på hela medborgarförslaget om skogsförsäljning på KS igår.  S och M beslutade att sälja en femtedel av kommunens skogsinnehav. Räntenivån är för tillfället mycket låg och avkastningen från skogen överstiger låneräntan. Kommunen har ju dessutom lägre räntor än köpare som ska låna.
Att skog kan vara bra som bytesobjekt vid framtida markaffärer är också ett argument som bör vägas in i detta beslut. 

Det finns också en del stordriftsfördelar med skogsägande, rationellare administration och skötsel och bättre betalt vid virkesförsäljning. Att minska skogsinnehavet sänker således värdet på den skog kommunen behåller.

Ska värdefulla skogsinnehav säljas är det viktigt att det tydligt definieras vad pengarna ska användas till och inte bara användas till kommunens amorteringar. Det är inte långsiktigt hållbart att sälja kommunens skogsinnehav. 

tisdag 25 augusti 2015

Möte i Mönsterås

Bildande av regionkommun i Kalmar län diskuteras på centermöte med kommunrepresentanter från länets alla kommuner. Intressant genomgång av Kent Johansson. 

söndag 23 augusti 2015

Resor för länets barn till Näs

I början på sommaren skrev jag ett öppet brev till Ulf Nilsson om att alla länets barn skulle kunna erbjudas fri resa med KLT på samma sätt som alla barn får resa till Kronan och Länsmuseet i Kalmar. 

"Öppet brev till Ulf Nilsson, Regionförbundet och Trafikstyrelsen.

Kulturen i Kalmar län behöver utvecklas och framförallt den regionala fördelningen av resurser till de museer och kulturinstitutioner som är etablerade i länet. 

Kalmar läns kulturutbud behöver stärkas och det kan göras på flera olika sätt. 

Ett sätt är att arbeta för en mer regional rättvis fördelning av insatser som främjar kulturens utveckling i hela länet. 

Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby är en kulturbärare av stora mått och därför är det så viktigt att Regionförbundet i Kalmar län och Trafikstyrelsen uppmärksammar och uppmuntrar även Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby uppbyggt kring Astrid Lindgrens barndomshem. 

Därför anser jag att Trafikstyrelsen som är ansvarig för Länstrafiken skyndsamt tar beslut om att att även Astrid Lindgrens Näs ska ingå i de kulturinstitutioner/kulturbesöksmål som länets barn har möjlighet att besöka via de kulturresor/utbildningsresor som Regionförbundet möjliggör via KLT. 

Astrid Lindgren var och är en av länets och samtidigt en av Sveriges mest betydande personer. Snart invigs årets utställning om hennes krigsdagböcker och det bör föranleda en insikt om att länets barn fr o m höstterminen borde få möjlighet att besöka Astrid Lindgrens Näs. 

Andra världskriget spelar en mycket viktig roll i vårt lands och Europas historia och får inte falla i glömska. Därför bör Trafikstyrelsen erbjuda länets skolbarn en årlig resa till Vimmerby på samma sätt som det idag erbjuds en kostnadsfri resa till Kalmar för besök på Kronan och Länsmuseet. Detta innebär att barn från hela Kalmar län även får möjlighet att uppleva kulturella besöksmål i Norra länet. 

Regionförbundets kulturstöd behöver också ses över för att hela länets kulturliv ska utvecklas och stöttas. Jag anser att det för länge sedan borde ha prioriterats ett årligt stöd till Astrid Lindgrens Näs från de regionala och/eller nationella medel som finns för stöd till kulturen. Vimmerby kommun behöver utveckla samverkan med många olika aktörer för att utveckla den påbörjade satsningen på Astrid Lindgrens Näs. 

En satsning för att upprätthålla minnet av en av vår tids största opinionsbildare och författare och sprida den värdegrund som Astrid Lindgren stod för. 

Regionala och nationella medel mm behövs för att berätta ännu mer om denna livsgärning som betytt och betyder alltjämt mycket för vår samhällsutveckling. "


Nu har det slutits avtal om att erbjuda detta. 

http://www.mynewsdesk.com/se/astrid_lindgrens_naes/pressreleases/kalmar-regionfoerbund-och-klt-erbjuder-fria-skolresor-till-astrid-lindgrens-naes-fraan-hoestterminen-2015-1205184

Välkomna till Vimmerby!

söndag 16 augusti 2015

Hela kommunens potential behöver tillvaratas på bästa sätt!

Denna debattartikel var publicerad i Vimmerby tidning den 5 juni. Alla våra politiska utspel finns på vår hemsida. 

https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2015/6/Centerpartiet-vill-spara-genom-att-satsa-pa-HELA-kommunen/

Välkommen att läsa om vår politik. Den 17 augusti klockan 18.30 har vi möte. Vill du komma och delta i kommunens utveckling via vårt parti på något sätt? Hör av dig till mig på tfn. 0492-769007


Centerpartiet vill spara genom att satsa på HELA kommunen.


Centerpartiet i Vimmerby vill medverka till att hela kommunen utvecklas. Vi har reagerat och agerat kraftfullt för att alla kommunens kransorter ska få möjligheten att utvecklas. Potentialen är stor och vi ser många människors aktivitet engagemang för att rädda bygdens skola som en kraft som vi alla behöver förvalta. Tänk att få lägga fokus kring utveckling istället för avveckling. Därför är det rimligt att göra som Magnus Gustafsson föreslår i en insändare i fredagens tidning, dvs rösta om skolnedläggningar i samband med det allmänna valet 2018 och låta skolorna vara kvar tills dess. Tillsammans med C , KD, V och MP har vi därför lagt ett rambudgetförslag som bevarar alla skolorna. 

Om vi ska lyckas få unga människor att välja att bo och verka i vår kommun så vad kan då vara viktigare än barnens förutsättningar? Möjligheten att ha en bra skola inom rimligt avstånd.

Centerpartiet föreslår att kommunen ska påbörja ett samverkan och utvecklingsprogram för socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens verksamhet med fokus på ökad kvalitet och effektivitet. Vi föreslår en effektivare och plattare organisation med färre chefsnivåer inom barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden mm. 


Vi föreslår också en ”samlad skoldag” som införts i olika landsbygdskommuner i Sverige. Skoldagen planeras så att skolskjutsarna minskas genom att senarelägga skolstarten samt fördela skoldagen så att den första skolskjutsen på eftermiddagen tas bort. Vinsterna är flera. Genom att skoldagens innehåll planeras så att skolskjutsarna optimeras på detta sätt kan man få en mer kvalitativ fritidsverksamhet i mindre grupper och ett bättre nyttjande av legitimerade lärare. Målet är att höja den pedagogiska kvalitén i alla skolor. ”Samlad skoldag” leder till ett mer effektivt nyttjande av kommunens resurser. Inte minst mer lek och idrott samt läxhjälp borde vara möjligt att få till i en samlad skoldag. 

Vi tror också att det finns familjer i kommunens större tätorter som skulle uppskatta de mindre skolornas fördelar. Vi vill därför erbjuda fri skolskjuts från Vimmerby till valfri kransortsskola. Bussarna går ju ändå oftast tomma i ena riktningen. Nybro kommun har räddat Alsterbro skola på det sättet.

Vi vill ha en ökad profilering av kommunens skolor på alla stadier och på alla skolor utifrån personalens kompetens och vi
 vill också i samråd med föräldrar och lärare överväga möjligheten till alternativa pedagogiska former inom de kommunala skolorna. 

Tillsammans får vi hela kommunen att utvecklas utifrån de förutsättningar vi skapar. 

 

 
Peter Karlsson

Peter Karlsson

Ingela Nilsson Nachtweij

Ingela Nilsson Nachtweijlördag 15 augusti 2015

Reflektioner efter energigivande Stockholmsresa med vänner

LGrunnar lite på vad som ska hända inom politiken i höst och samtidigt reflekterar jag över vårens händelser mellan den 31/3 och 22/6 2015. Det var hittills min mest aktiva politiska period utöver valrörelserna 2010 och 2014.

Jag valdes till oppositionsråd för Vimmerby kommun av kommunfullmäktige och tillträdde det uppdraget vid årsskiftet. 

Budgetarbetet för 2016 drogs igång av Gränsögruppen redan i januari 2015. Den 31/3 presenterades gruppens förslag till rambudget för kommunen 2016. Därefter startades budgetberedningen med en dialogdag den 7/4 och sedan tog majoriteten i KS ett rambudgetbeslut den 14/4 som innehöll nedläggning av fyra skolor och två förskolor på kommunens landsbygd. 

En sällan skådad opinion mot förslaget samlade namn mot skolnedläggningen och krävde folkomröstning. Den 4 maj överlämnades namnunderskrifter från mer än 20% av kommunens invånare och det ställdes ett folkinitiativ om krav på folkomröstning om skolnedläggningspaketet. 

Majoriteten ändrade sig och ville kompromissa och bevara Tuna och Rumskulla skolor och bygga två förskoleavdelningar i Djursdala skola. 

Den 22 juni togs en rambudget och ett skolnedläggningsbeslut av kommunfullmäktige. Djursdala och Gullringens skolor och Pelarne förskola ska enligt beslutet läggas ner under år 2016. Skolorna i samband med höstterminens start och förskolan i Pelarne under året. 

Nu ska nämnderna ta fram sina budgetar enligt rambudgetbeslutet. I november eller allra senast i december ska nämndsbudgetarna och hela kommunens budget för år 2016 och plan för 2017 beslutas. 

Mitt i all denna turbulens och politiska debatter direkt efter KFs sammanträde den 22 juni meddelar ordförande i KS att han avslutar sitt uppdrag i september pga av hälsoskäl. På torsdag ska vi få veta vem som kommer att föreslås som ny KSO i Vimmerby kommun. Blir det vice ordförande Helen Nilsson som kommer att ta ordföranderollen ? Hon uttalade häromdagen att det inte säkert ska vara två kommunalråd i kommunen. Kommer Moderaterna att acceptera och släppa KSO som Moderaternas Micael Glennfalk valdes till av KF? 

Plötsligt låg Vimmerby tidning från den 30/4 2015 bland pappren som jag sorterade från i våras. Läs de två insändarna som jag fotograferat nedan. Lars Sandberg vill ha svar från Helen Nilsson om skälet till att BUN fått detaljerade sparkrav och Bjarne Nilsson tror att C kommer att äga 2018! Energigivande,, tycker jag och skriver några fler blogginlägg efter några veckors fokus på vila och återhämtning. 145 läsare igår fast jag skrivit så få inlägg den senaste månaden pekar på att det finns en efterfrågan av att läsa mina rader. Känner tacksamhet för det och återkoppla och dela gärna mina rader. Diskutera mera och öka demokratin i Vimmerby kommun så att vi kommer att ta riktigt väl förankrade beslut i höst. Det är min ambition med bloggandet i alla fall. Mer reflektion och diskussion behövs för att kommunens utveckling ska bli ännu bättre och för att vi tillsammans ska få ordning på ekonomin. 

fredag 14 augusti 2015

Besökssäsongen har varit strålande!

Och inte är den slut ännu. Det fina vädret kommer säkert att locka många under augusti. 

Glasskiosken har varit ett välkommet inslag i torgutbudet. Wirums närproducerade och Siaglass som är producerad i Halland är riktigt goda. 

Mötessäsongen drar igång på måndag med gruppmöte och kretsstyrelsemöte.