tisdag 31 juli 2018

Möte om att starta REKO-ring i Vimmerby imorgon

Bakfickan klockan 10 imorgon den 1 augusti. Möte för er som är intresserade av att starta en REKO-ring i Vimmerby. Välkomna!

Ett första samtal som kan leda oss FRAMÅT mot ett mer klimatsmart sätt att leva med mer närproducerat och mindre transporter.

Mer svenskt kött i skolor och äldreboenden i Vimmerby

Öppet brev till Vimmerby kommun från Centerpartiet

Centerpartiet i Vimmerby vill göra allt som är möjligt för att stötta kommunens lantbrukare som drabbas hårt av torka och den foderbrist som den orsakar. 

Vi vill ge ett uppdrag till kommunens kostchef att se över matsedlarna och försöka få in mer svenskt kött så fort som möjligt. 

Vår upphandling tillåter det så det måste göras så fort som möjligt. 

Vi vet att våra grannkommuner redan genomför denna förändring så vi anser att Vimmerby ska göra en förändring av matsedeln till förmån för svenskt kött snarast. I första hand svenskt nötkött men även svenskt griskött behöver ökas nu. 

Lantbrukarna måste få hjälp med en ökad efterfrågan så att slakterierna kan ta emot fler slaktdjur när foderbristen orsakar att djurantalet måste minskas. Många har redan börjar använda vinterfodret och det finns inget grovfoder att köpa på rimligt transportavstånd. Därför måste vi öka efterfrågan och öka slakten NU. 

Vi hoppas att regnet de senaste dagarna bidrar till att det kan bli en tredje vallskörd så att bönderna kan få in mer grovfoder. Konsekvenserna kommer annars att bli stora och många kommer att få akuta likviditetsproblem.

Vi behöver vara handlingskraftiga nu. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Skickat från min iPad

Klimat och torka i fokus idag

Vi ska träffa flera lantbrukare i Norra Kalmar län idag, Anders Åkesson, Karin Helmersson och jag. Vi vill prata om hur vi kan stötta och lindra konsekvenserna av torkan och den stora foderbristen som drabbar svenska bönder.

Regeringen vill lägga 1,2 miljarder till bönderna. Det är bra men vi i C tror att det behövs mycket mer konkreta och handfasta åtgärder.

Vi måste helt enkelt prioritera denna fråga mycket mer och kortsiktigt göra allt vi kan för att undvika konkurser.

Långsiktigt måste vi komma tillrätta med klimatarbetet så att vi minskar negativa klimatförändringar och det extremväder som kommer som ett brev på posten på grund av klimatförändringarna. Tillsammans i Sverige måste vi ta krafttag och internationellt samarbete måste till.

måndag 30 juli 2018

Vecka 31

Sista veckan innan jag börjar arbeta igen på Gamlebygymnasiet efter en sommar med mycket politik. Politiken kommer givetvis att vara en mycket stor del av min tid under resten av året och förhoppningsvis kommande år. Valet avgör vilka uppdrag som jag får förtroende att ägna mig åt 2019-2022.

Denna vecka innehåller många möten:

Måndag: Träff med Vimmerby tidnings nyhetschef. Möte med Distriktsstyrelsens arbetsutskott och deltagande i Tjustcenterns valupptakt i Odensvi.

Tisdag: Turné med de tre toppkandidaterna till riksdagen från kalamr län i Norra länet.

Onsdag: Familjen och kräftfiske. Premiärkvällen för Borstingen.

Torsdag: Förtroenderåd i Stockholm. Besök hos dottern med övernattning i Uppsala.

Fredag-lördag: Valkonvent i Stockholm. Får då träffa Annie Lööf, partistyrelsen och en hel massa trevliga centerpartister från hela landet. Kandidater från alla kretsar, landsting samlas.

Söndag: VILA och familjeliv

söndag 29 juli 2018

Vimmerby måste öka attraktionskraften

Källängsparken, Kungsparken och Pipsvängen är tre större parker som ger Vimmerby vackra områden att strosa runt, umgås eller bara vara i. De är viktiga mötesplatser och fina lungor för återhämtning och avkoppling. Café Källängen som arrangeras av Fabriken bidrar till parkens utveckling som mötesplats. Beachvolley med ny sand, utegym, tennisbanorna och boulebanan betyder mycket för många. 

Vimmerby orienteringsklubb är värd att omnämna som en förening som verkligen arbetar hårt för friluftslivet och möjlighet till motion. Vi i C vill inte påverka deras fina verksamhet negativt genom att bygga en förskola i VOK-skogen. 

Blåsekulleparken skulle kunna användas till bostäder men vi i Centerpartiet vill inte förstöra utsikten eller bygga bostäder som inte passar in i miljön på denna plats. Därför vill vi ha en dialog med de som bor där när detaljplanen för området tas fram.

Motorsport är stort i Vimmerby med Gnagaredalen som bas. Men även Folkrace och enduro är stort liksom rally. Midnattssolsrallyt som körts de tre senaste åren i Vimmerby bekräftar det motorintresse som finns i bygden och de fina föreningar som arrangerar Semesterracet mm. 

MX World bekräftar också det motorintresse som en av bygdens entreprenörer har. Kalles lek och lattjo som inger intill MX visar också på en verksamhet som vuxit från ingenstans till att bli ett mycket populärt ställe för både Vimmerbys barnfamiljer och grannkommunernas samt långväga besökare som kanske i första hand attraheras av den stora besöksnäringsmotorn Astrid Lindgrens Värld. 

Nossen camping måste jag också nämna som gör ett storartat arbete för att få nöjda campinggäster och badgäster vid den fina och badvänliga sjön Nossen.

Samarbete är grunden för att all utveckling och där ser vi samverkan mellan kommunen, föreningslivet och näringslivet som en förutsättning för samhällsbygget. Här finns massor att göra och gamla samarbeten måste ibland brytas upp till förmån för nya samarbeten. Demokratin kräver en god samverkan mellan många aktörer och där är ledarskapet, lyhördhet, delaktighet och tillit viktiga nycklar för att få den samhällsutveckling som vi vill skapa tillsammans. 

Lyckas vi med samverkan så ökar attraktionskraften för Vimmerby och vi kan arbeta med expansion och inte anpassningspolitik. Landsbygdskommuner har alla en utmaning framför sig vad gäller välfärden och att få skattekronorna att räcka. Det kommer att krävas ett gott ledarskap och ett flexibelt tänk för att vi fortsatt ska ha tillgång till samma eller bättre välfärdstjänster. Vimmerby behöver ett nytt politiskt ledarskap med fokus på samarbete och att få saker genomförda. Fler bostäder i hela kommunen är en av de viktigaste uppgifterna under den kommande mandatperioden. Djursdala besökte jag härom kvällen och jag gladdes åt att se alla nya husbyggnationer som görs på landsbygden där. Det finns även en plan för att bygga ett flerfamiljshus med fyra lägenheter i Djursdala. Sådant arbete imponerar på mig och det leds av den mycket aktiva samhällsföreningen där. Förskoleplatser och skolan är två andra frågor som vi måste jobba med mer under nästa mandatperiod. Dels måste vi bygga flera nya förskolor men vi måste också skapa fler förskoleplatser där vi redan har verksamhet som till exempel i Djursdala där kön är lång och vi har möjliga lokaler till fler platser och mer samverkan mellan förskola och skola. 

Hela kommunens attraktionskraft ökar i takt med att kommunen samverkar mer med invånare, företag och föreningar i hela kommunen. Allas Vimmerby är verktyget som vi ska fortsätta att arbeta med utifrån utvecklingsavdelningens personal och den Sociala lokala utvecklingsplanen som kommunfullmäktige har antagit enigt 2017. Carina Östh är den tjänsteman som leder det arbetet.

En av Sveriges största influencers kommer till Vimmerby på måndag

Läser på Isabella Löwengrips blogg att hon och familjen ska spendera en hel dag med Pippi på Astrid Lindgrens värld i Vimmerby på måndag den 30 juli. http://www.isabellalowengrip.se/

Hon är vän till Annie Lööf och har 1,5 miljoner bloggläsare varje vecka.

Varmt välkommen Isabella Löwengrip med familj till Vimmerby! Hoppas att era förväntningar på dagen infrias och att ni får de möten med de duktiga skådespelarna som ni hoppas på. Teatrarna och personalen gör alltid sitt yttersta för gästerna i parken så det blir säkert en fin dag för Isabella och hennes två barn med crew.

Hoppas att hon beskriver sin Vimmerbyvisit på bloggen.

lördag 28 juli 2018

Klimatet kräver konkret handling NU!

Det räcker nu. Vi måste arbeta mycket mer fokuserat med miljö- och klimatfrågorna i Sverige, EU och världen. 


Värmeböljan som drabbat stora delar av Europa har delvis sin orsak i klimatförändringarna och det är hög tid att kraftsamla för att komma tillrätta med orsakerna till negativ klimatpåverkan. Och jag vill mena att det går att ställa om men det kommer att krävas en hel del av oss alla. Lyssna gärna på min gamla kursare från Ultuna som är klimatforskare i Berlin nu. Johan Rockström. Hans sommarprat blev ett av de mest lyssnade 2015. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/571827?programid=2071

Vi måste se FRAMÅT och strategiskt arbeta med miljöförbättringar för klimatets skull. 

Centerpartiet har en offensiv politik där miljö- och klimatfrågorna är i centrum. Vi måste också göra stora ansträngningar för att skapa en högre självförsörjning av livsmedel. Minskade transporter och minskad sårbarhet är skälen till att det krävs en större andel närproducerad mat i Sverige. 

I Vimmerby vill vi fokusera på att öka den livsmedelsindustri som vi redan har på vårt stora område med företagstomter på Krönsmon. 200000 kvadratmeter yta att fylla med livsmedelsindustri. Det är framtiden för oss i Norra Kalmar län. Vi är redan framgångsrika inom livsmedel med Frödinge mejeri, Arla torrmjölkpulverfabrik och Åbro mm. Men det finns plats för fler livsmedelsindustrier. 

Det finns också plats för fler lantbrukare som producerar mat. Mjölkproduktionen är stark och det finns en del äggproduktion. Gris och fjäderfä har potential att växa liksom grönsaksproduktion. 

Vi ser en trend att unga vill äta mer vegetariskt och den trenden är här för att stanna och då behöver vi utveckla odlingsmöjligheter för allas olika matintressen. På Öland odlas nu olika bönor som blivit mycket populära. Att utveckla en livsmedelsindustri som tillfredsställer ett ökat intresse av vegetarisk och vegansk mat vore en stor möjlighet för Vimmerby.Det är också ett steg för klimatet även om nötköttsproduktionen i vår del av världen inte är så klimatförstörande som en del vill påstå. Tvärtom så är betande nötkreatur en förutsättning för att hålla vårt landskap öppet. Finns inte den produktionen skulle snart Astrid Lindgrens hembygd enbart bestå av täta granskogar och ängs- och hagmark med all sin mångfald och blomsterprakt skulle vara ett minne blott. Vi måste också bygga en större förädlingsindustri för mjölk- och köttprodukter där vi ser till att komma längre i produktionskedjan i Sverige. Att förädla kött som är producerat på naturbetesmark i hembygden borde vi kunna göra själva och inte transportera det Fram och tillbaka i Europa. Produktionen ska helst ske nära konsumenterna med minimalt med transporter. 

REKO-ring är en intressant lokal marknad för närproducerat. Finns inte i Norra Kalmar men det borde vi verkligen försöka skapa. Producenter säljer via FB och så samlas man på en angiven plats en gång i veckan för förmedling av varorna. Har förstått att många säljer överskott av ägg och grönsaker på det sättet. Värnamo, Karlskrona, Linköping har REKO-ringar. När startar vår REKO-ring i Vimmerby? Stort och smått i en bra mix behövs som jag ser det. 

Det finns många skäl till att se över vägen FRAMÅT och hur vi politiskt ska kunna styra och leda samhället i den riktning vi önskar. Vi har ett tydligt mål med vår politik och det är att den ska vara miljövänlig och hållbar med fokus på tillväxt och utveckling. Så vill vi bygga Sverige FRAMÅT. Närodlad politik kallar vi det där valfrihet och företagsamhet är ledorden. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

fredag 27 juli 2018

Hur vill vi utveckla Vimmerby tätort del 2.

Jag fortsätter här att skriva om hur tätorten Vimmerby skulle kunna utvecklas 
Besöksnäringen behöver utvecklas för där finns en stor outnyttjad potential. Inte minst på boendesidan finns mycket att utveckla. Men även upplevelser behöver skapas i större omfattning.

Kommunens anläggningar för fritidsverksamhet behöver renoveras och ses över. Föreningsbidragen behöver reformeras så att föreningslivet får största möjliga nytta av kommunens resurser. Mötesplatser och samlingslokaler behöver också utvecklas. 
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs är en pärla som initierades av förre kommunalrådet Bengt Johansson redan 1976 i en motion som också sparade Kohagen som Astrid Lindgren önskade när man byggde det stora bostadsområdet. 

Museet Näktergalen är också en pärla som sköts professionellt av i första hand Gunilla Gustafsson som är föreståndare och skapar alla fina utställningar om svunna tider i Vimmerby.  
Gästgivarehagen är ett välbevarat och intressant gravfält från stenåldern. Fantastisk natur- och kulturmiljö där och Hembygdsföreningen vårdar den varsamt. Denna plats skulle kunna användas mycket mer som friluftsområde och besöksmål. 

Vimmerby kyrka är också fin liksom kyrkogården där Astrid Lindgren finns tillsammans med sin mor och far och två av hennes syskon. vad inte alla vet är kanske att riktiga Madicken och riktiga Bröderna Lejonhjärtas gravar också kan hittas på Vimmerby kyrkogård. 

Sedan så finns det fantastiskt många vackra hus i Vimmerby. Bevara Vimmerby arbetar fokuserat för att inte kommunen ska förfulas genom ogenomtänkta exploateringar.
Källängsparken, Kungsparken och Pipsvängen är tre större parker som ger Vimmerby vackra områden att strosa runt, umgås eller bara vara i. 

Regeringen är ansvariga för att tågen står stilla


Tågen på Stångådalsbanan står stilla. Det är helt oacceptabelt!På grund statsmakternas bristande intresse för utveckling av hela landet så har vi hamnat i denna situation.  Ansvaret vilar tungt på de rödgröna partierna som har den politiska majoriteten i såväl län/region och nationellt.Trafikverket uppvisar en nonchalans mot våra behov. På grund av bristande planering och nödvändiga underhållsåtgärder så tvingas man stänga tågtrafiken under nästan en hel vecka mitt under semesterperioden. Kunderna tvingas till bussersättning, vilket är ett sämre alternativ kvalitets- och komfortmässigt.

Kalmar län har goda förutsättningar till utveckling. Såväl industri som besöksnäring går bra. Då måste också staten, som har ansvaret för nationella vägar och järnvägar anslå pengar så att vi har anständiga möjligheter till transporter.

Det behövs därför ett nytt ledarskap, såväl i region/landsting som i riksdagen.

Ingela Nilsson Nachtweij Tfn. 0761367700
Leif Larsson
Centerpartiet

torsdag 26 juli 2018

Hur vill vi utveckla Vimmerby tätort, del 1

Jag vill utveckla Vimmerby kommun. Hela Vimmerby kommun. Jag har nu skrivit om många av kransorterna och nu är det dags för några rader om tätorten Vimmerby som ligger i kommunens geografiska centrum. Mycket bra att Vimmerby kommun har en så bra geografi med en tydlig centralort i mitten. Så har det varit sedan kommunsammanslagningen 1971.

Vimmerby centralort har många företag och föreningar som bidrar till stort värde för kommuninnevånarna och besökare.

Här finns Vimmerby IF, Vimmerby Hockey, Vimmerby innebandyklubb som samordnar de flesta som sysslar med lagidrott i tätorten. Vi har också en mångfald andra föreningar som tillför stor kommunnytta för medborgarna. Kultur- och musikföreningar finns det också gott om. Alla är lika viktiga fast på olika sätt.

Företagen och företagsamheten spirar.

Men vi behöver utveckla ännu mer.

Företagsklimatet och servicen till företagen behöver förbättras. Vi behöver ha en större dialog med företagarna och näringslivet i hela kommunen. Bygglov behöver utvecklas och digital ansökan är nu möjlig. Mötesplatser mellan företag, föreningar , invånare och kommun behöver skapas.

Medborgardialogen behöver förstärkas.

En förutsättning för att Vimmerby kommun ska växa är att ledarskapet i kommunen blir mer lyssnande och mer handlingskraftigt. Politikerna och tjänstemännen i kommunen måste samspela mer. Rollfördelningen behöver tydliggöras mellan politiker och tjänstemän. Politiker ska inte vara klåfingriga utan stimulera de anställda att leverera den allra bästa medborgarnyttan och optimera kommunens utveckling. Politikerna ska skapa de förutsättningar och fördela resurserna så att personalen fritt och självständigt kan leverera. Sträng budgetdisciplin måste finnas och lyhördhet. Personalen är kommunens viktigaste resurs och fungerar inte ledarskapet, det politiska och det tjänstemannamässiga så måste förändringar och förbättringar ske.

Konsultrapporter löser inga problem av sig själva utan rapporten måste leda till beslut som behövs för att effektivisera och öka kvalité i kommunens tjänster. Vi i Centerpartiet vill därför försöka få kommunen att använda sin egen personal i större omfattning för att utreda och utveckla kommunen. Det är ju personalen som ska verkställa de åtgärder som utredningen kommer fram till och som politikerna beslutar om.

Centerpartiet vill ha förskolor där människor bor. Helst i Nybble eller Nosshult. En flexibel mindre enhet vid Vimarskolan som kan användas antingen som förskola eller till förskoleklass. Behoven förändras över tid och vi behöver flexibla lokaler som kan fungera som ett dragspel.

Vad gäller bostäder så vill vi hellre bygga ett större villaområde norr om tätorten på kommunens och kyrkans mark än att förtäta de bostadsområden som redan finns. M och S har initierat 15 olika detaljplaner för enstaka tomter vilket vi tycker är ineffektivt när man kan tänka mer storskaligt och bygga nya sammanhängande villaområden som är välplanerade och innehåller såväl lekplatser som rekreationsområden. Där behöver också planeras för framtida behov av skola eller förskola.

Jag kommer att fortsätta att beskriva hur vi vill utveckla tätorten.

tisdag 24 juli 2018

Extra parkering behövs vid Nossen under Bullerby cup


Jag har idag skrivit till kommunens tjänstemän om min oro för parkeringsituationen vid Nossen under Bullerby cup.

Vi måste verkligen skapa trygga trafikmiljöer för våra barn, både de barn som bor i Vimmerby och våra besökare som vill bada i Nossen nu när det återigen ska bli värmebölja.


måndag 23 juli 2018

"Skena arena" är historia, nu ser vi FRAMÅT!

Idrottshallen i Vimmerby har fått nytt golv och en ny vikvägg. OCH skenan är borta. 

Vi i Centerpartiet har länge arbetat hårt för att föreningslivet och skolidrotten i Vimmerby ska kunna utvecklas genom ett nytt hallgolv och en ny vikvägg i Idrottshallen. Detta är ett av de steg som vi vill att kommunen tar. Vi är tacksamma för att Socialdemokraterna och Moderaterna trots att man röstade avslag på vår motion om att renovera idrottshallen ändå till slut beslutade att göra det som vi i Centerpartiet hade beskrivit i motionen. Om vi varit vid makten hade renoveringen gjorts för flera år sedan? Vimmerby behöver ett mer handlingskraftigt och lyssnande ledarskap. 

Nu kan Vimmerby innebandyklubb spela seriematcher utan att bollen hoppar snett vid skenan. Skaderisken är också borta nu när de lösa skruvarna inte längre finns i golvet. 

”Skena Arena” är nu historia! Nu ser vi FRAMÅT!

Peter Karlsson
Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

PS. Centerpartiet  lämnade in en motion i april 2017 om att renovera idrottshallen. I augusti hade inget hänt med motionen eller hallens renovering så då skrev jag detta blogginlägg. Det lästes av nästan 1400 personer och kanske bidrog till att hallen nu är renoverad. Jonas Friberg och Janne Edvardsson är två personer som arbetat och arbetar hårt för VIBK och de ska tackas för sina insatser för kommunens innebandyaktiviteter för barn och unga i kommunen. Jag gläds med att de kan få känna att kommunens politiker lyssnat sent omsider efter många påstötningar. Tony Frid ska också nämnas liksom Linda Södergren och många fler ledare för innebandyn i Vimmerby. 

https://ingelann.blogspot.com/2017/08/idrottshallens-golv-behover-bytas-och.html

DS

Rumskulla- ännu ett guldkorn i Vimmerby kommun

Rumskulla är en speciell bygd. Där finns en rik historia.

Föreningslivet är starkt med fotbollen i centrum. Kommunens enda bågskytteklubb finns i Rumskulla.

Redigerar efter påpekande: Folkomröstningsprocessen (Peter Högberg påpekade på Facebook att Rumskulla skola inte var med i folkomröstningen men förslaget som ledde till folkomröstingen innehöll både Tuna skola och Rumskulla skola samt Tuna fina förskola) bidrog att Rumskulla skola fick vara kvar 2016 och nu finns elever även från grannkommunen som går i skolan här. Ger värdefulla extrainkomster till kommunen. Men vi i Centerpartiet ser samtidigt att alla skolor i kommunen behöver utvecklas på olika sätt. Vi vill att alla skolor ska profilera sig utifrån personalens intressen och kunskap. Det fria skolvalet vill vi lansera utifrån skolornas profileringar. Det tror vi skulle gynna alla. Valfrihet är viktigt.

Rumskullaborna är även kulturellt intresserade och det är många musikarrangemang i kyrkan mm.

Rumskulla har många byar och sjöar och bygden präglas av storslagen skog med Nationalparken i Norra Kvill som ett flaggskepp.

Den tusenåriga eken intill är väl värd ett besök och tyvärr är det bara en levande gren kvar på den. Det görs nu insatser för att rädda den.

Här finns också Gibberyd där Emilfilmerna spelades in. Katthult har blivit en av kommunens största och mest populära besöksmål för turister som vill utforska Astrid Lindgrens filmers historia.

Wentzelholm är ett glasbruk som hade sin storhetstid förra århundradet.

Gibberydssågen och Stenfors kvarn är andra besöksmål.

Norra Kalmars högsta punkt finns i Grönsved i Rumskulla.

Kommunen behöver stötta Rumskullabygden mer. Företagandet och föreningslivet är redan urstarkt men det finns potential inom både skogsbruket och besöksnäringen som jag ser det.

Besök gärna eller bosätt dig i denna vackra del av Vimmerby kommun.

fredag 13 juli 2018

Storebro-en storartad ort i Vimmerby kommun

Storebro är en bruksort strax söder om Vimmerby tätort.

Här finns en genuin historia med mycket industriell tillverkning. Även idag finns många fina företag med anknytning till industri.

Ivar Gustafsson var en mycket betydelsefull person för Storebro. Han gjorde mycket för sin bygd. Han reste Visans skepp vid dammen och en installationen med Sveriges mest kända visor. Vår visskatt inpräntade i stenarna som ser ut som en sjösättning, har gjort Ivar Gustafsson odödlig för Storebro.

Storebro herrgård är återigen öppet och här drivs nu ett hotell med konferenslokaler. Mycket intressant kommer att hända här med herrgårdens nya ägare.

Intill Storebro finns Tobo golfklubb och Fredensborg herrgård. Båda mycket fina anläggningar som bidrar till Storebros attraktionskraft.

Samhällsföreningen i Storebro är aktiv och här gjordes den första bygdevandringen i våra kransorter, redan 2016. Bygdevandringen är ett möte med ortens föreningar, företag och privatpersoner som fokuserar på förbättringsförslag för bygden. Sådana möten har också varit i Tuna och Djursdala och det är utvecklingsavdelningen och projekt SLUS (social lokal utvecklingsstrategi) som varit värdar.

Storebro har flera aktiva föreningar. Inte minst idrottsföreningarna är mycket professionella och arrangerar flera höjdpunkter under året. Allsången i Storebro kanske är den mest kända.

Hur kan Storebro utvecklas? Företagen kan bli fler och samarbetet mellan företag, föreningar och kommunen kan utökas som jag ser det. Här finns utvecklingspotential.

Skolan har ett ökande elevantal och förskolan är överfull.

Runt Storebro finns flera fina byar och platser. Ingebo med ekocafé, Solnebo, Kvillehult, Sjundekvill, Åkemåla, Gissemåla är några fina byar/gårdar.

Framtidstron i Storebro är stor och kommunen bör ta tillvara den utvecklingskraft som redan finns och växla upp den.

onsdag 11 juli 2018

Torkan kräver samverkan

Anders Åkesson, jag och Karin Helmersson skrev i tisdags ett öppet brev till länsstyrelsen med anledning av den förfärliga torka som plågar vårt län nu. Våra konkreta förslag:

- Inventera mark som inte brukas och låt den användas. Se också över annan växtlighet som sly och buskar för att se om detta går att använda som foder.
- Att regeringen för en kontinuerlig dialog med EU-kommissionen för att kunna göra fler nödvändiga undantag kring EU-regelverk.
- Undersöka möjligheterna att utnyttja EUs krisfonder (Norge har egna fonder som de använder, men vi har ju gemensam jordbrukspolitik med EU så vi måste väcka frågan där).
- Länsstyrelsen/regeringen bör snarast påpeka för Statens jordbruksverk att utbetalningarna av jordbruksstöd (inte minst de pengar som är innestående sedan tidigare år) ska utbetalas och att förskottera kommande gårdsstöd (liksom man gjorde under mjölkkrisen 2016).
- Att länets upphandlade offentliga kök/storkök endast köper svenskt kött. (var tredje måltid som äts i vårt land är offentligt upphandlad).

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/24258/centerpartiet-vill-se-kriskommission-om-torkan-snarast/

http://www.barometern.se/kalmar/c-kriskommission-om-torkan-behovs-nu/?fb_action_ids=10209483887253150&fb_action_types=og.likes

Vi vill att det startas en kriskommission och länsstyrelsen lyssnade och har kallat in till ett möte imorgon om torkan och vad som kan åtgärdas på kort och lång sikt mm.

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/24268/kallar-till-krismote-med-anledning-av-lantbrukarnas-situation/

Det måste göras snabba insatser nu och framförallt måste alla som kan bidra.

Kommunerna har betesmark. Välkommen att kontakta Miklos Hathazi på Vimmerby kommun om du har en idé om att beta eller slå någon kommunal mark i din närhet för att få ihop vinterfoder.

Vid LUND i Vimmerby finns fem hektar stor betesmark som mina föräldrar arrenderade av kommunen tidigare. Ett elstängsel kan lätt skapa en tillfällig betesmark här. (Mittemot Bowlinghallen/Idrottshallen)

Det var bara ett litet exempel och många bäckar små...

Jag färdades i Oskarshamns kommun idag och där var torkan ännu värre än i de delar av Vimmerby kommun som jag vistats i.

Hur som kommer det att behövas mycket arbete och samarbete framöver.

Inte minst stöd till alla de som äger djur och som drabbas hårt nu när det inte finns foder. De behöver stöd på olika sätt för att orka, tror jag.

tisdag 10 juli 2018

Yxern- stegvis arbete för en långsiktigt hållbar lösning

Arbetet med Yxern går vidare och nu har Länsstyrelsen beviljat ett LONA-bidrag till en miljökonsekvensbeskrivning.

Det är ett viktigt steg för att nå framgång med upphävandet av den gamla vattendomen från 1938. Vi är många som arbetar tillsammans för Yxern.

Ett konstruktivt och givande samarbete.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/600-000-kronor-beviljas-i-stod-till-yxern-om5368348.aspx

Idag ringde SVT om detta så det bevisar enligt mig hur viktigt det är att hålla i och hålla ut och tillsammans jobba vidare för en hållbar situation för Yxern.


söndag 8 juli 2018

Frödinge- en fantastisk del av Vimmerby kommun

Frödinge är för mig en mycket speciell plats. Jag gick de första sex åren i grundskolan i Frödinge trots att Perstorp där jag växte upp egentligen tillhörde Vimarskolan rektorsområde.

Skolavslutningar i Frödinge är speciella i den vackra kyrkan. Jag minns tydligt hur promenaden från skolan till kyrkan gick till med elevrådets representanter i spetsen med svenska fanor. Kyrkan var smyckad med blommor och björkar och det var mycket högtidligt. Det var en alldeles speciell doft av tjära och gammal byggnad i kombination med sommarblomdoft.

Frödinge mejeri och Frödinge sågverk är bygdens största arbetsplatser.

Frödala är det fina äldreboendet som ägs av Vimarhem intill Ica Nära. Affären i Frödinge och Bygdegården är Frödinge viktigaste mötesplatser.

Frödinge är en bygd med många föreningsmänniskor och det finns flera nyinflyttade utrikesfödda som bidrar med mångfald och utvecklingskraft.

FBSK är en stark idrottsförening på orten och de har nyligen byggt nya omklädningsrum och ett tillgänglighetsanpassat gym i anslutning till Bygdegården. Hembygdsföreningen och Bygdegårdsföreningen är också viktiga aktörer för bygden. 

Det finns många byar runt Frödinge som alla bidrar till Frödinges attraktionskraft. Brantestad är den största men det finns många fler. I Brantestad finns en naturrunda som utgår från Brantestad skola. En mycket uppskattad vandringsled.

Frödinge och Locknevi har en egen centeravdelning som formulerat ett program för bygden.

Läs deras väl genomarbetade text här.

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/val-9-september-2018/frodinge-och-locknevi

lördag 7 juli 2018

torsdag 5 juli 2018

Vimmerby kommun på sociala medier

Har fått frågor om hur man hittar min blogg via kommunens hemsida.

För ett antal år sedan beslutade nämligen kommunstyrelsen på initiativ av Peter Högberg att kommunens ska länka till bloggar på sin hemsida.

Kommunalrådet (det ena), jag som oppositionsråd samt kommunchefen har varsin blogg.

På förra hemsidan fanns länkarna till dessa tre bloggar direkt på förstasidan i en menyrad.

Nu har kommunen en ny och mycket modernare hemsida. Bloggarna  finns här http://www.vimmerby.se/socialamedier

Och den fliken finns längst ner i det röda fälten på hemsidan.

Tack till alla er som läser mina rader på bloggen. Senaste veckorna har jag haft 800-1000 sidvisningar  per dag under de dagar som jag publicerat nya inlägg.

Senaste inlägget om att vi i C föreslår byggnation av förskola i Nybble har lästs av 800 personer på bara 48 timmar. Inlägget om Gullringen lästes av över 1000 personer.

Kontakta mig gärna med förslag på ämnen att skriva om och förbättringsförslag. Tack på förhand!

tisdag 3 juli 2018

Bygg förskola i Nybble !

Aleris verkar dra sig ur bygge av behandlingshem i Nybble.

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/uppgifter-aleris-drar-sig-ur-nybble-projektet-om5360766.aspx

Då bör kommunen rimligen tänka om och planera för en förskola i Nybble. Mycket bättre att fördela förskolorna i tätorten nu när det är möjligt eftersom Aleris verkar dra sig ur byggnation i Nybble. Intill det nya bostadsområdet passar det utmärkt med en förskola. Naturnära, nära till service och framförallt får vi ett alternativ till att bygga en förskola i VOK-skogen vilket vi i C inte vill.

måndag 2 juli 2018

Locknevi- en juvel i Vimmerby kommun

Locknevi är en bygd som är vidsträckt. Från Vrångfall till Toverum med en fin och pampig stenkyrka i centrum.

Kommunens service är inte så fysiskt närvarande i denna del av kommunen. Nygård är en av få servicefunktioner som kommunen ansvarar för förutom hemtjänst och skolskjutsar.

Centerpartiet anser att Nygård i första hand ska ägas och utvecklas av Vimarhem. På Vimarhems styrelsemöte i förra veckan fick C igenom ett förslag där Magnus Danlid föreslog 1000 kronor i hyresrabatt i sex månader på Nygård. Redan är fyra av sju lägenheter uthyrda.

Anen är en riktigt fin och stor sjö som präglas av den skogliga miljön omkring sjön. Här finns också fina Yxern som är Norra Kalmar län största sjö Tyvärr far den illa av en omodern vattendom och sjöreglering.

Personligen började jag engagera mig i Yxerns förutsättningar för många år sedan men allra mest efter att jag bjöd in Anders Åkesson år 2014 till ett studiebesök med Tino Åberg vid Gröpplesand mm. Sedan inträffade en katastrofal situation med för mycket tappning under våren och en extrem torka 2016. Jag deltog mycket aktivt i arbetet för att rädda Yxern och nu har vi tillsammans fått till en tillfällig vattendom som reglerar sjön bättre och arbete pågår för att få till långsiktigt hållbara förutsättningar för Yxern. Jag företräder kommunen i styrgruppen för det arbetet tillsammans med vice ordförande i KS eftersom KSO är jävig i Yxern-frågan.

Läs mer om det arbetet här: https://www.vastervik.se/Trafik-och-infrastruktur/Samhallsutveckling-och-planering/Hallbar-utveckling/miljoprojekt/Yxern/ Samma info ska finnas på Vimmerby kommuns hemsida inom kort enligt styrgruppen senaste sammanträde i juni 2018.

I Locknevi finns många företag och föreningar och man har tillsammans med Yxerns fiberförening fått till ett stort fiberprojekt som ska ge bygden snabbt bredband. Verkligen imponerande initiativ och arbete av många eldsjälar kring det. Ingen nämnd ingen glömd.

Locknevi har två fina bygdegårdar och bygdegårdsföreningar med många aktiviteter. Locknevi Motorshow i juni månad är ett av de större evenemangen.

Locknevi är viktigt som hem och besöksmål med vacker natur och många större gårdar och säterier.