fredag 29 november 2013

Ny vd på ALV

Idre fjälls förre VD Joakim Joahnsson efterträder Mikael Ahlerup och det kan säkert bli hur bra som helst. Ahlerup kom från Orsa Grönklitt till Vimmerby och denna vd kommer också från en skidanläggning.

I övrigt vet jag i skrivande stund inget om den nye chefen mer än att jag vill önska honom varmt lycka till med uppdraget. Ett av Sveriges roligaste jobb och ett av Vimmerby kommuns viktigaste för att utveckla en av de mest expansiva destinationerna i norra Europa 

 

onsdag 27 november 2013

Den goda arbetsplatsen!

Vimmerby kommun bör föregå som gott exempel och satsa mer på sin personal. Igår fick jag veta att den plan som ska tas fram utifrån min motion om den Goda arbetsplatsen skall tas fram och resurser måste också prioriteras till detta arbete.

Personalenheten ska inleda med idéseminarium för att vaska fram de viktigaste satsningarna som personalen önskar. Mycket bra strategi tycker jag att jobba i ett underifrånperspektiv med utveckling av personalbefrämjande åtgärder. De mjuka värdena är mycket viktiga att satsa på för en modern arbetsgivare och i framtiden kommer det sannolikt att bli ännu svårare att rekrytera kompetens. Därför är denna satsning mycket central och viktig. Nu finns det även inskrivet i kommunstyrelsen nämndplan för den kommande tvååriga budgetperioden. En politisk framgång för Centerpartiet i Vimmerby som driver denna fråga. 

Äggstra bra!

http://www.vimmerby.se/stod-omsorg/stod-och-omsorgsnyheter/agg-varje-dag-till-vara-aldre/

Vimmerby kommun backar på beslutet att de äldre inte längre skulle få ägg till frukost varje dag. HELT rätt beslut tycker jag. Ägg är näringsrikt och gott och är en viktig del av kosten.

tisdag 26 november 2013

Kommunfullmäktige igår!

Det var så roligt att äntligen få tillträda som fullmäktigeordföranden. Ungdomsrådet kom och gratulerade och jag fick blommor av fullmäktige när jag valts. Jag kommer att göra mitt bästa för att leda arbetet i den folkvalda församlingen i Vimmerby . Demokrati och respekt ska prägla arbetet. 

Utveckling på olika sätt av fullmäktiges arbetssätt vill jag införa till exempel digitalisering och websändningar bör återigen utredas och resoneras om så småningom, tycker jag. 

Nu ser jag fram emot den 16 december då kommunens budget ska antas. Då ska vi också ha allmänhetens frågestund för medborgare som vill fråga om budgeten. 

torsdag 21 november 2013

Ny turistchef i Vimmerby!

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/ny-turistchef-i-vimmerby/

Peter Göransson blir ny turistchef och jag vill önska honom lycka till! Tror att det är just denna satsning kring Turistbyrån som behövs i Vimmerby.

Och snart även ny VD på ALV. Det sker just nu förnyelse både här och där i Vimmerby. Färändring skapar kreativitet och ny aktivitet.

ITSAM?

Hoppas att det blir bättre ordning och reda inom kommunalförbundet ITSAM. Det verkar inte som att ledningen fungerat fullt ut och haft koll. Direktionen verkar inte ha haft koll på den operativa ledningen. Och nu finns en polisaanmälan att hantera dessutom.

För personalen på ITSAMs skull och för medlemskommunerna hoppas jag att det snarast blir en stabil ledningsfunktion på förbundet.

onsdag 20 november 2013

Centerpartiets politik

http://www.centerpartiet.se/Var-politik/

Här kan Du läsa om vår politik där vi drivs av målet att hela landet ska leva. Bruka hela landet och centralisera inte allt till storstaden. Det är INTE hållbart.

Småstaden och landsbygden har så många kvaliteer som är oslagbara tycker jag.

Idag blir det fokus på inläsning och samordning.

tisdag 19 november 2013

FAS-projektet och ny arbetsmarknadsenhet i Vimmerby

Idag ska det bli spännande att få veta mer om den nya arbetsmarknadsenheten i Vimmerby kommun. ESF-projektet Focus på arbete och studier har omvandlats till en ny hållbar verksamhet i kommunen med syfte att få fler i arbete.

I synnerhet fler unga behöver stöttas för att nå arbetsmarknaden i Vimmerby och det ska bli intressant att höra mer om detta idag.

torsdag 14 november 2013

Landsbygdsdebatt ikväll!

http://debatt.svt.se/2013/11/14/forsta-att-man-kan-bo-pa-landsbygden-frivilligt/

Här krävs en synvända tycker jag och en attitydförändring. Vi är många som valt landsbygden och fokuserar på den livskvalité som finns här.

MEN tider förändras och vi med dem. Internet finns idag och skapar nya kontaktytor på olika berikande sätt.

Torgny Lindgren skrev i en av sina böcker så här:
 

UR "Norrlands Akvavit"

Eskil Holm tackar predikanten Olof Helmersson och "lovar och prisar Herren för att han fått

utföra sitt livsverk":

"Sköta jordbruket som nu var nedlagt, bygga bönhuset som nu var rivet, färdigställa den

numera avskaffade vägen till Kedträsk, starta Konsumbutiken som inte fanns längre,

försörja barnen som numera hade övergivit honom, vara ålderman i byn som numera var

avfolkad och öde, grunda folkpartiets lokalavdelning som nu var upplöst.

Vilket är ditt livsverk? Jag väljer att engagera mig politiskt även om där finns många motkrafter av olika slag och inte minst en landsbygdsfientlig politik på nationell nivå. Sverige måste satsa mycket mer på landsbygdens förutsättningar och på att hela landet ska brukas. Utan landsbygd, ingen stad! Det är nämligen landsbygden som förser staden med förnödenheter...

Idag har landsbygdsberedningen sammanträtt och här finns i alla fall samstämmighet om att landsbygden i Vimmerby kommun ska utvecklas och inte avvecklas. Resultatet av beredningens arbete i form av ett landsbygdspolitiskt program kommer ordförande Sören Sjöholm att presentera på kommunfullmäktige i februari.

onsdag 13 november 2013

Almapriset flyttar från Vimmerby !

Vad är väl ett tillkännagivande i Stockholm mot ett tillkännagivande i Vimmerby? http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-astrids-pris-fa-stanna-i-vimmerby_8723388.svd

Jag instämmer med de kloka personer som skrivit en debattartiekl om detta på Brännpunkt idag.

Kopplingen till Astrid Lindgren tappas än mer när det fina och hedervärda priset ska tillkännages i Stockholm , tycker jag. Kulturlivet sjuder på Astrid Lindgrens Näs och då är det helt rätt att ALMA-priset ska tillkännages där. 

Nog med dumheter av Statens kulturråd. Har inte kulturministern möjlighet att påverka detta? Eller är det ovilja och okunskap. Decentralisering behövs på många sätt, även av barnkulturen. 

tisdag 12 november 2013

Krafttag krävs för att öka attraktionskraften

Nu har befolkningsstatistiken kommit och det ser bekymmersamt ut för Vimmerby. Kommunen minskar näst mest i hela länet iår.  Minus 80 under tredje kvartalet, -88 på helåret, Västervik - 78, H-fred + 77.

Födelsenetto V-by - 1, resten utflyttning vilket innebär att krafttag för att öka attraktionskraften måste göras.

Brevet hemifrån eller något liknande som ökar kommunikationen med unga utflyttade och som kan bli ambassadörer för hemorten vore välkommet, tycker jag men det behövs ännu mer. En totalsatsning kring Vimmerbys fördelar som bostadsort. Goda exempel liknande den artikelserie om unga som väljer Vimmerby, som Vimmerby tidning haft. är bra tycker jag men där behövs vi också på sociala medier.

Hultsfred ökar efter många års nedgång. Grattis Hultsfred! Hur kan vi dra erfarenheter och nytta av Hultsfreds arbetssätt för att locka invånare?

fredag 8 november 2013

Mer stöd till solceller

http://www.atl.nu/lantbruk/fler-miljoner-till-solceller

Glädjande finns nu mer pengar till solcellsstöd. 1600 ansökningar har kommit in och det bekräftar det stora intresset för att bli energioberoende.

torsdag 7 november 2013

Solelsatsning i Vimmerby

Centerpartiet har föreslagit och fått med 3 miljoners satsning på solelproduktion i investeringsbudgeten. Solelpaneler ska monteras på kommunens fastigheter under de närmaste tre åren.

Detta är en riktigt bra satsning och jag förväntar mig att Vimarhem och kommunen kan samverka vad gäller upphandling för att få ett bra pris. En framtidssatsning som innebär förutsättningar för mer lokal elproduktion. Tillsammans med biokraftvärmeelen är detta kraftfulla satsningar för att ställa om till ett förnybart och lokalproducerat elsystem.

onsdag 6 november 2013

Kommunens ekonomi och investeringstakt.

Kommunens ekonomi bär inte en storsatsning på fotbollsarena, fotbollshall, konsertlokal mm vid Ulriksdal skriver Micael Glennfalk och Peter Högberg var för sig, på insändarsidan i Vimmerby tidning idag.

Då var det väl tur att S och C år 2010 var ansvarsfulla och beskrev det som Micael Glennfalk beskriver i Vimmerby tidning och på sin blogg nämligen att Vimmerby kommun måste konsolidera sin ekonomi på grund av stora investeringar i dagiset Lunden, äldreomsorgsboende mm. Finns alltså inte utrymme för stora investeringar de närmaste åren. Kommunen kan inte investera i allt som alla önskar sig, hur gärna man än skulle vilja.

Vad vi sedan långsiktigt planerar i översiktsplanen är en annan sak och ska samrådas och förankras.

söndag 3 november 2013

Rekordår på ALV med salut

Ronjaborgens fyrverkeri var storslaget och det var fullt av besökare som firade att såväl årsrekord som höstlovsrekord slagits 2013. Mikael Ahlerup och hans 470 anställda firade alltså för fullt och välförtjänt. Sista öppna dagen i parken för avgående VD och med en rekordsäsong i ryggen kan han sluta med  den äran.
Viktigt för Vimmerby med en motor som drar besöksnäringen i hela regionen. 

fredag 1 november 2013

Tomas berättar om "Ett år med solel i Frödinge!"


Första året med solel.

I och med oktober månads utgång har jag varit solelsproducent i 12 månader. Jag har inga bevis, men är ganska säker på att även höstmånaden oktober var ovanligt solig. Det blev ändå en rejäl minskning av produktionen till 224 kilowattimmar jämfört med 479 i september. Orsakerna är förstås kortare dagar, lägre stående sol, men för min del också den skuggning från en stor ek som uppstår under höstmånaderna.

Den totala produktionen under de tolv gångna månaderna blev 4.636 kwh, alltså bättre än min prognos på 4.000 kwh. Jag gissade att jag skulle använda ungefär hälften själv och sälja hälften, det stämde inte. Jag har sålt cirka 60% och således använt 40 % själv, ur ekonomisk synpunkt hade det varit bättre om jag använt mera själv.

Ekonomin är det många som undrar över och den är väldigt svår att redovisa på ett enkelt sätt. Jag hoppar över beräkningarna och går direkt på resultatet som för min del visar att jag fått ungefär 8 % avkastning på min nettoinvestering. Om jag då räknar bort 4 % i avskrivning motsvarande en livslängd på 25 år för anläggningen återstår 4 %. Inte mycket, men ändå ungefär tre gånger bankräntan netto efter skatt. Och många gånger roligare! Dessutom lär det bli bättre, om regeringens förslag på skattereduktion införs hamnar avkastningen på cirka 8 % efter avskrivning och då är det ju en affär även ekonomiskt.

Jag bifogar inte det vanliga stapeldiagrammet den här gången för att inte förvilla begreppen, diagrammet visar siffror för 2013, det jag skrivit  om nu är produktionen november 2012 till oktober 2013. Bilden nedan visar den skuggande eken, 460 centimeter i omkrets i brösthöjd och cirka 6 meter vid stubbskäret. Bilden visar det högtidliga tillfälle då Länsstyrelsen och Energimyndigheten var hos mig och kontrollmätte J.

Till sist, se upp med elbolagen, häromdagen fick jag ett förslag om avtalsförlängning för inköpt el.”Just nu kan vi erbjuda de lägsta fastpriserna på flera år” skrev E on, men när jag kollade visade det sig vara 3,5 öre högre än vad jag betalr idag! Förhandlig följde förstås och 2,5 öre gick man ner, men inte så långt att deras erbjudande blir korrekt. Det är inte bara små skumma bolag som försöker lura folk.

Tomas Holgersson