fredag 31 augusti 2012

Bredband och IT i Vimmerby

Centerpartiet i Vimmerby är oroliga för att skattemedel i alltför stor utsträckning kommer att gå till IT.

Vår politik på bredbandsområdet är att den kommunala medfinansieringen i första hand skall gå till de områden i kommunen där marknaden inte är aktiv. SKL bekräftar vår politik och anser att kommunen är skyldig att testa marknaden för att slippa investera skattekronor i bredbandsutbyggnad i egen regi. Skattekronorna skall prioriteras till investeringar i kommunens kärnområden nämligen vård, skola och omsorg. Vad gäller bredband, bostäder och energi så måste vi samverka med marknadens aktörer på ett effektivt och resurshushållande sätt. Ytterligare ett skäl till vår strategi vad gäller bredbandsutbyggnaden är att kommande offentliga medel som sannolikt blir mindre än tidigare i första hand kommer att stötta just bredbandsutbyggnaden i de områden där marknaden inte är aktiv vilket innebär att kommunens medfinasiering då kan växlas upp på ett effektivt och resurssnålt sätt.

Vi vill också påverka så att ITSAM genomför datorutbyten utifrån behov och är flexibla för att exempelvis Kalle Svensson som arbetar med handläggning av myndighetsärenden har behov av effektivt mejlsystem och säker datahantering inte behöver byta dator vart tredje år. Många upplever dessutom datorutbyten som besvärliga och ofta har jag själv erfarit att datorbytet inte är utfört utifrån mitt behov utan utifrån helt andra behov. Vi vill även att ITSAM köper IT-tjänster lokalt av våra lokala IT-företag där det är möjlighet vid upphandling av specifika tjänster. Detta gynnar det lokala näringslivet. Ovanstående kan ses som ett svar på S Holmbergs insändare i dagens tidning. PS. Skall kommunen bygga eget fibernät så bör det givetvis vara transparent och läggas som ett dotterbolag till VEMAB. DS

torsdag 30 augusti 2012

Kommunikation och demokrati

Jag kontaktade en mellanchef i en fråga som berör elevdemokrati. Personen lovade återkomma med svar på min fråga. Dagen efter återkom jag med ytterligare en fråga samt en undran hur det gått med den första frågan. Jag ska kolla och återkommer till dig svarade chefen som har ett mycket bra bemötande då man ringer upp. Döm om min förvåning då min man kommer hem och berättar att han blivit inkallad till mellanchefen och dennes chef och under cirka 20 minuter fått förklarat för sig hur han ska förklara för sin fru hur skolan ställer sig i den första av mina frågor. Är det några oklarheter får hon gärna ringa mig och ingen annan markerar den högste chefen som jag aldrig träffat. Kommunikation är med andra ord inte så lätt. Jag är inte nöjd med att min man får uppgiften att tala med mig om mina frågor till ledningen. Direktkommunikation är ofta att föredra när en person tagit en direktkontakt. 20 minuter tog det för dessa två chefer att svara på en av min frågor på tid som jag anser är avtalad som tid som min man ska ägna ungdomar och inte frågeställningar från en förälder som råkar vara hans fru. Respekt, ledarskap och direktkontakt samt effektivitet handlar detta om. Vad frågan gällde kan jag eventuellt återkomma till men det handlar om elevdemokrati som jag som politiker kan tycka är så viktig att värna. Unga människor måste få lära sig tidigt att påverka och att engagemang lönar sig.

onsdag 29 augusti 2012

SKL

SKL har många experter som kan vägleda fritidspolitiker med tidsbrist. Jörgen Sandström är ansvarig för råd till kommuners som strategiskt skall planera bredbandsutbyggnad. Jag diskuterade Vimmerbys situation och fick mycket bra omvärldsanalys som kan bidra till den intressanta strategi som Vimmerby kommunfullmäktige kommer att anta. Hans viktigsre råd var att kommuner har en skyldighet att testa marknaden för att bygga bredband i sin kommun. Jag diskuterade även ett forskningsprojekt om denna process och han visade intresse för det. Det vore intressant att koppla in en studie redan initialt och forskare som skulle kunna följa och beskriva bredbandsutbyggnaden i en glesbygdskommun som Vimmerby. Återkommer när jag pratat med den kontakt som jag har på Linköpings universitet i dessa frågor.

tisdag 28 augusti 2012

Frost

I natt att det varit frost i Vimmerby . Frisk och klar luft på morgonpromenaden. Igår kväll hade vi ett bra möte med centerpartiet. Visioner, bredband och enskilda vägar på landsbygden diskuterades. Bra möte som kommer att följas upp på kretsstyrelsemötet den 3 september och kretsmötet den 19 september i Frödinge bygdegård. På torsdag ska vi fortsätta prata IT-infrastrukturprogram och fokus för oss i centerpartiet är landsbygdens bredbandsutbyggnad och ekonomin.

måndag 27 augusti 2012

Taxi, nattetid i Vimmerby

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/48978/1/88/

Marcus Jonmyren och Urban Sundqvist var de enda politikerna i Teknik- och servicenämnden som insåg risken med minskad tillgång på taxitjänster nattetid i Vimmerby då KLT gjorde en central upphandling. Utvärderingen av denna upphandling och hur mycket man sparat i kronor och ören skulle jag vilja ha på bordet. Vi hade ett avtal som hade gått att förlänga för att få mer rådrum. Självklart skall det offentliga upphandla men vi måste också vara medvetna om att det är möjligt att göra delade upphandlingar. Som när man upphandlar närproducerad mat och möjliggör för lokala matproducenter att lämna anbud på en kommun även om upphandlingen gäller för fem kommuner. Politiker måste bli medveten om centrala och samordnade upphandlingars konsekvenser för service och tillgänglighet av olika tjänster i en glesbygdskommun.

Nu står vi utan taxi nattetid pga av att det är för få taxibilar i Vimmerby vilket i sin tur beror på att det inte längre är taxi utan Nilsbuss som kör skoltrafiken. Det gör de säkert helt enligt avtal och som det ska göras. Problemet är att Vimmerbyborna och dess besökare inte längre har tillgång till samma antal taxibilar som då Vimmerby taxi körde även skolskjutsarna.

Centerpartiet insåg denna konsekvens men samtliga ledamöter i teknik- och servicenämnden valde bort taxi nattetid i Vimmerby. Hade det inte gått att göra en delad upphandling eller avvakta och förlängt innevarande avtal ett år till??? Alf Wesik skriver om detta i sin ledare : http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/48903/1/87/

Förnybar energi och de gröna näringarnas och landsbygdens lösningar!

Nedan finns mitt och Leif Larssons svar på Börje Forss svar på vår insändare om kärnkraft i Vimmerby tidning. Insändarna har varit publicerade vecka 32 http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/48740/1/198/och 33 men tyvärr ansåg Vimmerby tidning att den var för lång och istället för att korta ner den så publiceras den här och på Centerpartiet i Vimmerbys hemsida.

Börje Forss har svarat på vår insändare om att kärnkraften är dyr, onödig och miljöfarlig. Att en folkpartist försvarar sitt partis argument är i sig inget uppseendeväckande, men vi väljer att bemöta hans argument.


Börje Forss påstår i sitt svar på vår insändare att Ingela Nilsson Nachtweij har sagt att vi behöver alla energislagen för att det ska räcka. Det argumentet är riktigt, just därför ska vi inte göra oss ännu mer kärnkraftsberoende utan låta de långsiktiga energikällorna få utrymme.

Vi behöver alla de förnybara energislagen och det behöver byggas smarta elnät för att de ska samverka på ett bra sätt. Vattenkraften i Norrland måste samspela med vindkraft i söder och så vidare. Lokal småskalig produktion måste också effektivt kunna levereras ut på elnätet så att småskalig elproduktion stimuleras. I synnerhet i södra Sverige behövs mer elproduktion och då kan landsbygden bidra på många sätt med förnybar produktion. Solelproduktion till exempel visar tydliga tecken på att bli ett mycket intressant energislag för den svenska marknaden, tack vare teknikutveckling och många intresserade personer som vill investera i förnybar elproduktion, till sig själv och till samhället. Satsningar på lokal energiproduktion skapar sysselsättning och ger förutsättningar för en levande landsbygd. Decentraliserade satsningar skapar förutsättningar för ett hållbart Sverige.

Muterade fjärilar runt Fukushima och många rapporter från Tjernobylområdet får oss också att hävda att kärnkraften är en återvändsgränd. Kärnkraften kommer aldrig att vara en trygg och säker energikälla. Hela kärnbränslekedjan från uranbrytning till slutförvar visar detta.

Uppgivenhet är en olycklig känsla hos många som resonerar att det inte finns några alternativ till en utbyggnad av svensk kärnkraft för att klara vårt lands energiförsörjning. Beräkningar visar att kostnaden per kilowattimme nyproducerad kärnkraft vida överstiger kostnaden för nyproducerad el av förnybara energislag som biokraftvärme, vindkraft och solelkraft och effektivisering av befintlig vattenkraft mm. Skälet är bland annat att det är i princip omöjligt att försäkra ett kärnkraftverk. Den premien blir så stor så att lönsamheten försvinner.

Nu pågår en miljö- och säkerhetsprövning av den svenska metoden för hantering av utbränt kärnbränsle. Den prövningen får visa om avfallsfrågorna kan lösas. Innan dess finns heller ingen anledning att bygga nya kärnkraftsverk och producera ännu mer avfall.

Säkerhet och trygghet är det viktigaste för oss när vi ska bygga nya energikällor. Vågkraften testas nu och det ser positivt ut men självklart behövs det utvecklingspengar och det olyckliga blir om Sverige satsar allt krut på en ändlig energikälla som kärnkraften och inte tar chansen att bygga ut de förnybara energikällorna som kan ge ett långsiktigt hållbart energisystem.
Vad gäller den energiöverenskommelse vi gjorde mellan allianspartierna 2009 finns inget utrymme att bygga ny kärnkraft, detta främst av tre skäl:

- det kommer inte att bära sig ekonomiskt, ingenstans i världen byggs kärnkraft utan statliga subventioner, detta har vi sagt stopp för i uppgörelsen

- i och med uppgörelsen ges kärnkraftindustrin fullt kostnadsansvar för ev olyckor, det försämrar ekonomin ytterligare

- i och med uppgörelsen skapas förutsättningar för nya energislag, tex vinden som nu byggs ut snabbare än någonsin, effektivisering av vattenkarft etc, detta kommer att hålla tillgång på el på en rimligare nivå = rimligare prisbild = inte utrymme för dyr nybyggd kärnkraft.
Framtidens energi ska hämtas ur sol, fotosyntes,vind, vågor och vatten mm. Kärnkraften är dyr, onödig och skadlig för miljön, därför ska den fasas ut så snart som möjligt. Folkpartiet har också ett ansvar att vårda den energiöverenskommelse vi har.söndag 26 augusti 2012

Känn lugnet...

Söndag och vila som gäller.
Marie Göranzon har hållit mig sällskap på morgonpromenaden idag. En klok och mycket begåvad förebild. Hon är medlem i rasande mödrars förening som startades av Margaretha Krok för oroliga mödrar. Intressant sommarprat med Marie om livet som skådespelerska mm och om livet och kärleken i stort. Hon beskrev hur viktigt det är att göra som Ulla Sjöbladh gjorde som Dramatenchef. Hon fick medarbetarna att prata med varandra istället för att kritisera ledningen. Hon beskrev också hur kloka chefer alltid börjar med att berömma och sedan ge konstruktiv kritik. Erland Josephsson hade förmågan att lyfta sina medarbetare vid utvecklingssamtalet. Om man kom till mötet tungsint och med all världens bekymmer på sina axlar så lyckades han vända det till att medarbetaren lämnar rummet med insikten att det finns tusen möjligheter och en positiv känsla av att kunna lyckas i sitt värv. Mycket kloka ord från en snart sjuttioårig kvinna som också hävdade att det sällan hjälper att skälla på folk. Bättre då att säga till en person att den är bra för då blir den det. Slutligen hyllade hon sin mor som närde en dröm att bli sjukskötersk men av ekonomiska skäl inte lyckades infria den drömmen. Det gav henne en drivkraft att stötta sina egna barn att utbilda sig och när Maries bror doktorerade, så hyllade han sin mor och sa att utan henne under sin tretton år långa studietid så hade han aldrig klarat det. Det var en av Maries bästa stunder i livet. Generöst och ärligt!

Tänk så många som inte fått möjligheten att infria sina drömmar av olika skäl. Politiskt önskar jag att kunna bidra så att så många som möjligt får chansen att infria just de egna drömmarna vad gäller yrkeslivet . Endast så kan vi bygga en hållbar framtid utan bittra människor utan framtidstro. Ungdomspolitiken är central här och där har centerpartiet flera kraftfulla förslag. Läs mer om dem på www.centerpartiet.se

lördag 25 augusti 2012

Bredband

Vi behöver verkligen gå på djupet och ta reda på hur andra kommuner arbetar med sin fiberutbyggnad. Jag har fått förklarat att Kisa, Ödeshög, Vadstena, Boxholm och Ydre som Vimmerby samverkar med i kommunalförbundet ITSAM har fibrerat alla sina tätorter med egna medel och är klara med fiberutbyggnaden i sina tätorter genom att i egen regi ha investerat och tjänat tillräckligt med pengar för att stötta utbyggnaden på landsbygden tillsammans med stora bidrag från staten. Detta har skett tack vare att man var tidigt ute med att söka tilldelade medel för bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Dessa kommuner har inte haft ADSL så behovet har varit stort att dra fiber direkt och kostnaden per hushåll har varit 1995-4995 kr för tillgång till fiber vid husknuten. Planerad kostnad i Vimmerby kommuns landsbygd är 15-20000 kr/ hushåll. Skattefinansiering via höjda skatter eller via vinster i eget finansierat nätbyggande i tätorter som finansierar landsbygdsfiberutbyggnad är en viktig frågeställning ur mitt perspektiv. Eller är det möjligt att samverka med Skanova som byggt fibrering till många telestationer i Vimmerby kommun att hjälpa till med nödvändiga investeringar så att skattekollektivet kan få fokusera på andra prioriterade satsningar??? Finns andra aktörer som är villiga att hjälpa till??? Hur eller hur krävs infrastruktursatsningar för att hela landet skall utvecklas och bidra till en hållbar tillväxt. 23 miljarder med bland annat infrastruktursatsningar lovade Anders Borg igår. Hoppas fibrerutbyggnaden i landet prioriteras och inte bara vägar och järnvägar. Självklart behövs de satsningarna också med tanke på landsbygdens dåligt underhållna infrastruktur. Jag hoppas att Anders Borg kommer ihåg att sydöstra Sverige också behöver ta del av kakan för infrastruktursatsningar. Stambanans placering har påverkat att såväl löneutveckling som akademisk utbildning i sydöstra Sverige samt infrastrukturen är eftersatt. Sydöstra Sveriges politiker måste bli tydligare i det nationella perspektivet och föra vår talan i glesbygdskommunerna i sydöstra Sverige. Åtminstone rättvis fördelning kräver vi!!!

fredag 24 augusti 2012

Bredbandsutbyggnad

Idag ska den politiska arbetsgruppen för att arbeta fram ett förslag till IT-infrastrukturprogram träffas för andra gången. Många medborgare hör av sig och är engagerade. Jag får en känsla av att behovet av utbyggnad är störst just nu på landsbygden och i synnerhet runt telestationer som inte är fibrerade och möjliggör ADSL-hastighet.
Jag funderar själv över när vi på Bysjövägen är betalningsvilliga för att få 100 MB fiberanslutning. Tonåringarna nöjer sig än så länge med vår ADSL- hastighet. Hur är det i Kohagen, Hultet, Stenshult, Hällebacka, Folkets park, Svinhagen, Åbroområdet osv? När ska dessa områden fibreras och vem ska bekosta det hela. Jag har fått tillgång till kartan över var det är förberett i tätorten med rör för fiber. Vimmerby energi och miljö har gett mig de uppgifterna och det var en intressant kartbild. Mycket stora delar av tätorten kräver grävning för att lägga rör för fiber då tätortens stadsnät skall anläggas. Ska detta med i programmet? En strategi även för det och vilka roller olika aktörer skall ha som exempelvis Vimmerby energi och miljö vore värdefullt, tycker jag. Vår IT- avdelning ITSAM sitter på mycket stor kompetens och kan säkert ge oss råd utifrån hur tätorterna Vadstena, Ödeshög, Kisa, Boxholm och Ydre har planerat fiberutbyggnad. Där har ju VÖKBY bildats för att fibrera landsbygden och tätorterna kommer väl snart att bli aktuella om de inte redan är fibrerade. Deras totala kostnader inkl. bidrag skulle jag vilja se. Närliggande kommuners preliminära budget för bredbandsutbyggnad med siffror för kommunens kanalisation, föreningars insats, EU-samverkansprojekt är föredömlig uppställning tycker jag och skulle kunna vara förebild för Vimmerby. Programmet måste bygga på rimliga beräkningar och tydliga kalkyler. Snart hoppas jag att vi har ett färdigt förslag. Som kuriosa: På jobbet har vi nu en lina på 10 MB och det är inte fibern utan datorns kapacitet som är begränsande faktor för mig på min arbetsplats i Vimmerby tätort.

torsdag 23 augusti 2012

Tunnelbana till Nacka???

Sydöstra Sverige behöver också pengar till infrastruktur och större del av kommunala utjämningspengar. Reinfeldt måste prioritera att hela Sverige skall leva och utvecklas. Det är mycket olyckligt när resurser fördelas ojämnt i ett land.

tisdag 21 augusti 2012

Hur är det möjligt?

På textTV kan man idag läsa om en 50-årsfest som finansierades av forskningspengar som statliga KK-stiftelsens VD arrangerade. Ett sätt att träffa viktiga personer på!!! Detta är inte OK. Centraliserade personalaktiviteter tror inte jag på i synnerhet när det endast är cheferna som är inbjudna. Annie Lööf har initierat en översyn av granskning samt bedömningar av skälighet för representation för skattepengar. VIKTIGT!

måndag 20 augusti 2012

Monday morning, knitting ears of gold!

Västervik för tandreglering med dottern i arla morgonstund. Finväder väntas bland dinmorna.
Planering av ny renhållningsordning kl. 10. Min vision där är bättre sortering och framförallt att vi får ett system där vi sorterar fler fraktioner och möjliggör rötning till biogas. Tyvärr är nog mängderna för små för att göra egen förbehandling men det finns sådana i regionen och detta material kommer att vara en marknadsvara för biogasanläggningar och möjligheter till att återföra resurser i form av biogödseln till kretsloppet. Energiproduktion i form av biobränslen på skog och åker borde vara möjligt att gödsla med biogödseln från Vimmerby i framtiden. Detta görs ju redan på många håll i Sverige. Ikväll är det visonsmöte för politiker i Vimmerby kl. 18.30. Spännande!!! Centerpartiet jobbar aktivt med visionsarbetet. Ikväll förväntar vi oss att få tydliga spelregler och riktlinjer för detta viktiga framtidsarbete för Vimmerby. Den 19 september skall vi ha möte i Frödinge Bygdegård om visionerna. Alla är varmt välkomna och snart är det ju dags för nominering till nästa vals listor. Kom och förbered Dig på en politisk möjlighet inom Centerpartiet i Vimmerby!

söndag 19 augusti 2012

Släktkalas i Vimmerby idag!

Vi skall fira dotterns konfirmation med trädgårdsfest efter konfirmationsmässan i Vimmerby kyrka kl. 11. Kung Urban, min bror skall genomföra en tipspromenad som sannolikt min mor vinner . De är experter på frågesport och tipspromenad och förhoppningsvis ska vi tre ge bävrarna med flera en match på allvetartävlingen i Frödinge bygdegård i november. Uppladdningen börjar idag!
Kusinerna skall vi passa på att fotografera idag då alla 10 på min sida av släkten är samlade från Ås i Bredaryd, Umeå, Strängnäs, Linköping, Norrköping och snart Norge.
Nästa vecka blir intensiv med skolstart, installation av tandställning, visionsmöte, möte med den politiska renhållningsgruppen på måndag, KS på tisdag, den politiska IT- infrasturktursprogramgruppen på fredag mm. Roligt när det är mycket som rör sig. Bra att få tillfälle att bolla politik med broder Urban som varit och är en mycket erfaren och aktiv politiker i Gislaveds kommun. Slutligen så anser jag att man bör leta reda på den missade bokstaven på bilden snarast ! Kreativt men lite för fräckt att låta det vara!!

fredag 17 augusti 2012

Annie Lööf i TV4

Tittar just nu på Nyhetsmorgon på TV4 och Annie Lööf. Hon beskriver öppet och tydligt situationen. Nu är det fokus framåt och viktigt att tydliggöra vår politik och höstens budgetprioriteringar. Satsningar på det hållbara samhället, ungdomsarbetslöshet, infrastruktur och företagsamhet och givetvis politik som skapar tillväxt i hela Sverige. En tydlig landsbygdspolitik och satsningar på de gröna näringarna är viktigt för Centerpartiet. Givetvis skall all bokföring i departement granskas och hur man värderar skälighet för fester och personalaktiviteter.

Naturskolor

Snart börjar skolan igen och en vision för mig är att Vimmerby ska satsa på kommunens naturskolor. Här är en bild på Tummelplatsen som är Vimarskolans naturskola.

onsdag 15 augusti 2012

Vimmerby ökar mest i Kalmar län

Befolkningen ökar med 64 personer i vår fina kommun. Av Smålands 33 kommuner är det fem kommuner som ökar mer än Vimmerby nämligen Jönköping, Nässjö, Växjö, Värnamo och Älmhult. Av dessa är det bara Älmhult och Vimmerby som har endast 15000 invånare vilket innebär att dessa två kommuner har en mycket stark utveckling för att vara en småkommun. Framgångsfaktorn verkar annars vara att vara en stor kommun med stor folkmängd för att öka folkmängden (undantaget Kalmar) och det är glädjande att Vimmerby är en av de småkommunerna som växer mot alla odds!!! Vi är häpna och glada och förväntansfulla inför framtiden. En ökad folkmängd ger ökad skattekraft och mer resurser till vård, skola och omsorg. Det finns många uppgifter för en kommun och fler invånare hjälper till att utveckla kommunen och det ska vi göra varsamt och eftertänksamt på olika sätt. Välkommen att bidra med DINA förslag och synpunkter här i en kommentar, ring eller mejla. Den 19 september har Du även chans att delta i vårt möte om visioner för Vimmerby. Tillsammans får vi Vimmerby att växa.

Lunden

Här byggs den kreativa förskolan Lundén. 32 miljoners investering för Vimmerbys barn.

tisdag 14 augusti 2012

Kraftvärmeverket i Vimmerby

Om alla planer går i lås skall det stå ett nytt kraftvärmeverk här om några år. En riktig framtidssatsning för Vimmerby, regionen, klimatet och miljön. 400 miljoners investering! Den 10 september besöker Anders Åkesson vår kommun och då ska vi ha temat förnybar energiproduktion i Vimmerbys trakter. Vilka sol, vind och biobränsleplaner finns på orten? Hur kan Vimmerby bidra till en mer fossilbränslefri framtid?

Så mycket ogjort...vad härligt!

Nu är politiken igång igen... Centerpartiet ökar aktivitetsnivån efter välbehövlig semester. Vi diskuterar livligt olika frågor på mejl, möten och i telefon. Livgivande och intressanta diskussioner om allt från förnybar energi till bredband och översiktsplanering. Vimmerbys bästa har vi fokus på. På fredag är det dags för arbetsgruppen som ska ta fram ett uppdaterat förslag till IT-infrasturkturplan för Vimmerby kommun. Den ska sedan behandlas av såväl KS som KF och sedan ska här byggas bredband på ett effektivt och rationellt vis. Tydliga spelregler och en tydlig strategi behövs i allt arbete och i synnerhet i bredbandsfrågan. Det sker en hel del teknikutveckling här så handlingsplanen för IT måste sannolikt bli ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt och medvetet. Skulle universitet eller SKL vara behjälpliga med råd och inspel kring hur just Vimmerby kommun bygger bredband utifrån de speciella förutsättningar som finns här tack vare ADSL - utbyggnaden som gjordes på initiativ av Leif Larsson med flera politiker för några år sedan. Behovet av fiberutbyggnad har tack vare denna omfattande satsning inte varit så stort men snart kommer behoven av snabbare fiber skulle jag tro och då behövs en tydlig strategi och en bra plan. Imorgon ska jag till ett möte med Mikael Artursson som är centerpartiets partisekretare och det ska bli spännande att höra hans strategitänk inför valet 2014 för vårt parti.

måndag 13 augusti 2012

KLT, när ska det bli en förbättring?

Christer Jonsson skriver här http://jonssonsfunderingar.blogspot.se/ om verksamhetsstatistiken för Kalmar Läns trafiken. Självfinansieringsgraden för KLT är nu nere i 29%, medan den som snitt för landet ligger runt 50 %. Vi har hört om biljettsystem som inte fungerar och att det inte gått att betala med kort och då får man åka gratis... Kan detta vara delar av förklaringen till den låga självfinasieringsgraden? Nedläggning av resecentrum i norra länsdelen var ett av besparingsförslagen som inte uppskattades av oss här i norr MEN vilka är de riktiga åtgärdsförslagen för att få ordning på ekonomin och funktionen i kollektivtrafiken i Kalmar län. Det finns så många goda möjligheter i vårt län och så mycket som vi behöver fokusera på. Vi behöver en bra kollektivtrafik för att utvecklas!!!

Punktligehten är viktig och denna statistik visar att det varit en försämring i juli månad jämfört med föregående år. Punktligheten till slutstation rätt tid + 5 minuter på Stångådalsbanan är 81%.Det är en försämring med tre procentenheter jämfört med juni.


På Stångådalsbanan ställdes totalt 12 tåg in på helsträcka (10 på grund av fordonsbrist och 2 på grund av infrastrukturfel). På delsträcka ställdes 13 tåg in (4 på grund av fordonsfel och 9 på grund av infrastruktur).

Vart femte tåg har alltså varit fem minuter försenat eller mer. Det är inte OK.

Som kuriosa kan man se i statistiken för bussar att bussarna i Högsby är de punktligaste i länet!

söndag 12 augusti 2012

Ungdomsarbetslöshet?

Svenskt näringsliv beskriver i DN idag att en fjärdedel av alla ungdomar mellan 15 och 24 år inte är aktiva på arbetsmarknaden eller i utbildning. Detta måste åtgärdas snarast. Det är så viktigt att unga får känna delaktighet i vårt samhälle. Vi måste bygga ett lokalsamhälle där alla behövs. "Huret"har jag inget fullödande svar på men jag återkommer med funderingar i detta viktiga ämne. Jag har motionerat om att Vimmerby ska satsa på sin ungdomspolitik och detta är ett sätt för mig att följa upp denna motion. Så här ser statistiken ut för Vimmerby och 18-24 år http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

lördag 11 augusti 2012

Hannes Holm

Kan rekommendera sommarpratet med regissören Hannes Holm. Han beskriver fylligt hur han halkade in på sitt yrke på ett bananskal. Han hade egentligen velat bli sjökapten för att fly sin uppväxt och sitt hem men hindrades från att förverkliga den drömmen på grund av färgblindhet. Då gick hans liv åt helvete och det blev en smäll.
Spännande att fundera på sina drömmar och vad det ska bli av en. Äldste sonen fyller 20 idag och då funderar jag lite på hur han kommer att göra olika livsval och vilka livsval som jag själv gjort.
Att göra Väl genomtänkta och medvetna val och att inte ångra sina val även om man tvivlar på vart de ska leda. Det är mina två råd som jag vill ge mina barn på vägen. Tack Hannes för ett bra sommarprat!

fredag 10 augusti 2012

1000 personer kan inte ha fel???

Telia har frågat vad man anser att man inte klarar sig utan i sin nya bostad. Snabb internetuppkoppling är det vanligaste svaret varför jag drar slutsatsen att det är brådskande att arbeta med fiberutbyggnad för Vimmerby. Vi behöver fler som väljer Vimmerby som bostadsort och våra kommunikationer och vår infrastruktur måste bli bättre. Även besöksnäringen kräver det.

Vision Vimmerby

En av de viktigaste visionerna för Vimmerby är att få ordning på luktproblemen vid reningsverket. Det är inte acceptabelt att boende i området måste uthärda stanken från förbehandlingens biobädd. Jag har kontakter som sagt att Max. 5 miljoner skulle det kosta att åtgärda problemen. Jag tycker att vi bör budgetera för detta i nästa kommunala budget. Det finns flera skäl. Dels för att Vimmerbyborna skall slippa odören och dels för att besökare skall slippa känna dålig lukt när man ankommer norrifrån. Vad tycker du???

torsdag 9 augusti 2012

Varför kunde inte Malin göra en Ylva?

Jag känner inte Malin och Johan i Kalmar och jag hoppas att kärleken mellan dem är fin MEN varför är det ofta kvinnan som måste avgå. Det finns dock ett undantag och det är Ylva Johansson som stannade kvar och hennes man fick avgå.

Ge mig fler exempel på kvinnor som har stannat då det uppstått relationer som påverkar det politiska arbetet.

Det ska bli spännande att följa hur Johan Persson kommer att hantera situationen då det just nu hävdas i en omröstning på Barometerns hemsida att båda borde avgå pga av kärleksrelationen de befinner sig i.

Vad tycker du??

Socialdemokraterna vill ha hjälp

I dagens Vimmerby tidning efterlyser socialdemokraterna synpunkter från medborgarna hur vi gemensamt skall utveckla kommunen. Centerpartiet vill givetvis också ha en dialog och här på min blogg är alla varmt välkomna med synpunkter och förslag. En centerpartist är aldrig längre bort från dig än en telefonlur. Välkomna att ringa, mejla eller besöka oss om du har en fundering kring den lokala politiken, kommunens framtida utveckling och kreativa förslag som kan bidra till exempelvis fler arbetstillfällen, bättre kvalitet i vård, skola och omsorg eller besöksnäringens expansion. Marcus Jonmyren är vår ordförande och Per Åke Svensson är vår gruppledare och så är vi flera aktiva centerpartister med stor vilja till engagemang. Curt Tyrberg, Anna Svensson, Leif Larsson , Eva Svensson, Tomas Holgersson, Kerstin Andersson , Rein Zoovik, Birger Andersson, Kenneth Karlsson, Magnus Danlid, Malin Gunnarsson, Lars Nilsson, Peter Karlsson, Bo Svensson är några exempel men det finns många fler så tveka inte att ta kontakt med någon av oss och lämna dina synpunkter och förslag på förbättringar av den lokala politiken. Du hittar kontaktuppgifter på www.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/

Pengar att tjäna på IT

Gårdagens Vimmerby tidning innehöll en insändare från oss i Centerpartiet om bredband och hur viktigt det är att låta externa aktörer bygga så mycket fibernät som möjligt på en konkurrensutsatt marknad. Dagens samhälle innehåller en artikel om att det finns mycket pengar att tjäna för en kommun som väljer att "outsourca" sin IT. Eksjö kommun har en IT-strateg anställd på kommunen och köper resten av alla IT-tjänster på den privata marknaden. Detta fungerar bra där och frågan är om det skulle passa även Vimmerby på sikt att köpa tjänster till definierade uppdrag i konkurrens och med mycket noggrann uppföljning. Vimmerby har flera kompetenta dataföretag som skulle kunna utföra tjänster. Se detta som en fundering på detta område från mig och som ännu inte är förankrad i partiet men som jag ska lyfta och diskutera noggrant. Målet är mer pengar till vård, skola och omsorg samt en effektivare upphandling av tjänster som kommunen vill ha utförda och till en lägre kostnad än om man äger hela verksamheten själv.

onsdag 8 augusti 2012

Bra Anders W Jonsson!

I Aftonbladet beskriver centerpartiet hur man bör förändra frälseregler för generaldirektörer, riksdagsmän och statsråd. Bra initiativ då alltför stor trygghet skapar alltför stor inaktivitet och drivkraft tror jag. Jämlikhet är ett annat skäl som jag anser bör väga mycket tungt i detta sammanhang. Sten Hecshker kommer att få mycket svårt att hålla fast vid sin linje tror och hoppas jag.

tisdag 7 augusti 2012

Gruppstyrelsemöte för Centerpartiet ikväll

Vi ska till fina Ingebo hagar ikväll. Vi ska diskutera bredband och visioner samt riksdagsmannabesök med energifokus. Det ska bli kul att komma igång på allvar igen även med politiken, nu när jag kommit igång med jobbet på LRF igen. En mycket spännande höst väntar såväl privat, politiskt som jobbmässigt.

måndag 6 augusti 2012

Lugnet får gå!

Bra att en GD som inte följer riktlinjer får silkessnöret!

Eskil levererar men hur går det för Annie?

Eskil Erlandsson berättar om sitt liv och sin faders tre principer som jag redan skrivit om i ett tidigare blogginlägg i ett sommarpratprogram i juli månad 2012. Barometerns Ulf Wickbom beskriver här hur Centerpartiet skulle kunna resonera om man vill välja att gå tillbaka till partiets rötter och ursprungliga värderingar. Han är inte nådig i sin kritik av vår partiledare och jag lägger ingen värdering i hans beskrivningar mer än att jag tycker att de är intressanta att läsa när nu opinionssiffrorna ser ut som de gör och när alliansen har somnat in lite under Reinfeldts ledning. Vad tycker du?
Släkten samlad för skorea i Koppetorp. Fantastisk dag helt enkelt med härliga släktingar till Hildur och John Nilsson i Flaka.

lördag 4 augusti 2012

Vimmerby tidning är alltid intressant!

På olika sätt roas jag av att läsa Vimmerby tidning. Idag beskrevs en dansbandsmusikers liv i detalj på en helsida De lokala fotbollslagens presumtiva höstinsatser i detalj ägnades stor plats medan Västerviks Sweden floorball open fick rätt liten uppmärksamhet. Lilla Gubben Cup och hästsporten fanns med i rätt stort omfång vilket glädjer mig. Jag vidhåller att Vimmerby tidning är Facebook på papper. Jag kunde också läsa om min gamla klasskamrat från Stålhagsskolans naturvetenskapliga linje, Patrik Ungsäter och hans liv som polischef i Södertälje. Facsinernde företeelse att läsa Vimmerby tidning varje morgon. Vad som helst kan man finna där och det är så spännande , tycker jag. Vad tycker du?

torsdag 2 augusti 2012

Affärer och upphandlingsfunderingar?

Jag har personligen konstaterat att jag gillar upphandlingar av alla de slag. Internet gör ju shopping så mycket annorlunda när man har tillgång till pricerunner osv. Sedan blir det ju ofta affär i någon Vimmerbybutik ialla fall för den goda servicen och sakens skull. Jag har också testat offertförfrågan i såväl privat regi då jag skulle köpa vitvaror senast som i jobbet då jag upphandlat konsulttjänster av olika slag.

Att göra anbudsförfrågningar och begära in offerter är spännande, effektivt och fungerar oftast väl i vår marknadsekonomi. Det jag då häpnar över är att exempelvis Tillväxtverket som borde vara experter på upphandling och affärer inte ens gör en upphandling då man ska ha en personalaktivitet. När dessutom generaldirektören påstår att Grand hotel var det billigaste alternativet och DN ganskar detta och finner att Tillväxtverket inte ens gjort en upphandling så blir man ju häpen. Kan jag så borde väl de som skall skapa tillväxt i Sveriges näringsliv klara detta med upphandling.

Tyvärr har jag även sett och påtalat brister i Vimmerby på detta med upphandling. Återkommer om detta. Ge gärna din syn på upphandling, offertförfrågan och anbud här.

onsdag 1 augusti 2012

Statliga verk och myndigheter bör följa sina egna regler för representation och personalaktiviteter

Vinnova med 200 anställda har också varit på Grand Hotel och haft trevligt. Tillväxtverkets festligheter på Grand Hotel blev ju till och med omnämnda av Måns på Allsång på Skansen när han påannonserade allsången Ju mer vi är tillsammans...
Viktigt att detta granskas och åtgärdas men tyvärr kommer jag inte att bli förvånad om det uppdagas fler liknande tveksamma hanteringar av skattemedel. Annie Lööf agerade helt rätt och markerade igår att detta är oacceptabelt.

Kärnkraft- nej tack!

Vattenfall som ägs av oss alla borde satsa på det förnybara och inse att Sveriges framtid finns i de hållbara alternativen. Solen, vinden och vattnet samt biobränslen mm är de solklara framtidsalternativen. Men det krävs vilja och mod att våga utveckla och satsa fullt ut på det förnybara. 30 000 sidors ansökan för slutförvar talar sitt tydliga språk i kombination med Finlands kostsamma kärnkraftsprogram. Kärnkraften är dyr och slutförvar är ännu dyrare och den tekniken är inte löst ännu. Jag var på Äspölaboratoriet för en tid sedan och då insåg man vilka oerhörda ansträngningar som kommer att krävas för att ta ansvar för kärnavfallet och vilken osäkerhet det finns kring tekniken för att lagra detta i berggrunden på ett säkert sätt i tiotusentals år. Koppar i stora mängder är det material som skall användas och hur ser kopparprisets utveckling ut på världsmarknaden. Statligt ägda Vattenfall borde ha mer fantasi och mer ansvarstagande i sin framtidsstrategi i synnerhet med tanke på sitt stora ägande i smutsig kolkraft. Hur ser Vattenfalls solelssatsningar ut??? Hur ser satsningar på ny förnybar energiproduktion ut och vilka forskningsanslag satsas här? Kärnkraften är en återvändsgränd. Kommer Folkpartiet någonsin att inse det???