tisdag 30 augusti 2016

Möte om Yxern i Västervik den 26 oktober

Nu är det äntligen spikat. Mötet om Yxern blir av den 26 oktober kl. 14.30-16.30 i Västervik. 

Inbjudna är Eva Brynolf, Länsstyrelsen, presidierna i Västerviks och Linköpings kommuner samt kommunalråden i Vimmerby kommun och jag som är oppositionssamordnare/oppositionsråd i Vimmerby kommun. 

Fokus måste vara miljösituationen och den redan inträffade miljökatastrofen som orsakatsa av Regleringsföretagets alltför för höga tappning 2014-2016 i kombination med en mycket nederbördsfattig period.  

Självklart kommer jag att delta och jag förväntar mig att alla parter är väl förberedda inför detta möte som tyvärr blev mer än två månader försenat jämfört med ursprunglig plan. Mats Hugosson tog nämligen initiativ till detta möte redan i juli 2016.  

söndag 28 augusti 2016

Vimmerby måste erbjuda en väntsal till invånare och besökare

Dagens Vimmerby skriver idag om försäljningen av Resecentrum i Vimmerby. http://www.svenskfast.se/kommersiellt/kalmar/vimmerby/vimmerby/vimmerby/centralt/jarnvagsall-n-10/130414

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7110/kommunen-maste-gora-om-forsaljningen-av-resecentrum/

Jag bloggade om detta i januari 2016: http://ingelann.blogspot.se/2016/01/stationshuset-vid-resecentrum-i-vimmerby.html

Det finns ännu inget politiskt beslut om att sälja denna fastighet utan det har M tillsammans med tjänstemännen föreslagit och påbörjat utan att kommunfullmäktige har varit inblandade. Inte heller KS har tagit ett beslut om försäljning. Frågan om väntsalen ska stängas i Vimmerby anser jag är en principiell fråga och den är mycket viktig för attraktionskraften. Därför är det rimligt att låta kommunfullmäktige avgöra just den frågan. Tomas Peterson bett tjänstemännen att ta fram kostnaden för en busskur så att försäljningen av Resecentrum kan göras utan att kommunen hyr väntsalen av köparen. 

Partigrupperna har just nu ett uppdrag att diskutera denna fråga och vi inväntar underlag till ärendet som ska behandlas återigen den 12 september. 

Jag vill inte sälja Resecentrum utan jag vill vända på det , behålla fastigheten och ta ansvar för den samt hyra ut den så att kommunen och medborgarna får största möjliga nytta av den. 

Jag är fullt medveten om att fastigheten är i behov av utbyte av värmesystem och utbyte av fönster samt tilläggsisolering. Jag bygger dock min slutsats på att exempelvis Hultsfred ångrar att man sålde stationshuset och det finns flera orter där man gjort sig av med möjligheten till en väntsal för resenärerna på orten. Fullt förståeligt att mindre orter med gamla stationhus säljer dessa då lokaltrafiken hellre vill ha busskurer av kostnadsskäl men vår kommun behöver satsa på besöksnäringen och då blir det helt fel att sälja en fastighet som behövs för att tillgodose invånarnas och besökarnas behov av en väntsal. 

Vad tycker du? fredag 26 augusti 2016

Vi i Centerpartiet i Hultsfred och Vimmerby samlar namn för fler poliser i Kalmar län

Vi vill ha fler poliser i Kalmar län och samlar namn för att kunna påverka denna trygghetsfråga för våra kommuner och för hela länet. Vi kommer därför att kampanja tillsammans med Hultsfreds centerkrets på Hultsfreds marknad idag. Jag samlar lite pressklipp kring denna fråga och hoppas att vi ses på "marken "idag. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-inbrottsvagen-i-vimmerby-hor-ocksa-ihop-med-polisbristen--20160812/

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/polisbristen-oroar-kommunalrad-20160427/

Om vi inte ses så att Du kan skriva under namninsamlingen så kan du göra det digitalt här : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTn5VI5oaAjsy4aZZtxSPW8W8EPmUu4zfbWNXDh2WkSTUJLA/viewform?c=0&w=1

Fördelningen av poliser och polisaspiranter är mycket skev och Kalmar län tilldelas få poliser. Läs mer här: 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/poliser-fattas-till-16-nya-tjanster-20160502/

Roligt med samverkan mellan kommunerna Hultsfred och Vimmerby. Stämman hölls i Hultsfred och då hade vi gemensam pressträff om det och idag har vi gemensam kampanj för fler poliser i Kalmar län. 


Kurs i Växjö idag

Jag är tjänstledig idag och förflyttar mig till Växjö för en pilotutbildning om kommunikation. Det ska bli mycket intressant att delta i denna tillsammans med ett gäng utvalda centerpartisiter i södra Sverige. Målet för mig är att förbättra medborgardialogen i min hemkommun på olika sätt. Frågeställningar som vi ska reflektera kring före utbildningen är : 

Det ska bli så nyttigt att få stanna upp och utbildas i kommunikation idag. Hoppas på givande diskussioner om detta. 

Västervik och Vimmerby har samma strategi för att rädda Yxern

Det är mycket viktigt att kommunerna Vimmerby och Västervik arbetar gemensamt för att "rädda Yxern".

Av det skälet bad jag att få träffa Vimmerbys båda kommunalråd Tomas Peterson och Helen Nilsson igår. Det blev ett mycket bra samtal där jag uttryckte att vi måste jobba mer gemensamt med vår grannkommun. Självklart tyckte Tomas och Helen och visade ett dokument med en strategi som Västerviks kommun har tagit fram. Denna strategi ska vi stå bakom tillsammans med Västervik tyckte vi alla tre. 

I dagens tidning blir jag därför både glad och förvånad när jag läser Tomas Kronståhls uttalande om Yxern. Glad för att jag gillar strategin dvs att försöka få till en utrivning av den första dammluckan vid Yxerns utlopp och göra en återställning av sjöns vattennivå till den normala på runt 92 meter över havet. Regleringen blir då mer naturlig och sjöns vattenstånd kommer att variera en halvmeter istället för tre meter som idag. Kraftproduktion kommer att vara möjlig nedströms Yxern med undantag av det första verket. 

Förvånad blir jag för att han inte alls nämner att Vimmerby och Västerviks kommuner står bakom denna strategi tillsammans. Det blir så mycket tydligare och kraftfullare om vi gör utspel om Yxern tillsammans med Västerviks kommun. Jag förväntar mig därför att detta snarast kommuniceras i media. 

Vi diskuterade också det möte som Västerviks kommun planerar att arrangera. Tyvärr verkar det som att det mötet som var tänkt i augusti och initierades av Mats Hugosson redan i juli månad tidigast kan ske i september och jag framförde till Helen och Tomas att det är brådskande eftersom vattennivån snart är nere på den nivå då dammluckorna ska öppnas enligt vattendomen. 

Igår hjälpte räddningschefen till med att undersöka om det finns något lagligt sätt för honom att kräva att regleringsföretaget inte öppnar dammluckorna vid 90.05. Tyvärr ser det svårt ut men jag är ändå mycket tacksam att så många politiker och tjänstemän i kommunerna nu arbetar konstruktivt för att hitta både en kortsiktig och långsiktig lösning för att åstadkomma en bättre situation för sjön Yxern. Nu gäller det att samordna så mycket som möjligt så att den strategi som vi nu satt upp ska kunna förverkligas, för Yxerns skull och för alla de som bor, lever och verkar runt Yxern.   

onsdag 24 augusti 2016

Äntligen fiber i Frödinge

Nu grävs det för fullt. Grattis Frödinge!

Utvärdering av KS AU

Moderaternas och socialdemokraternas gruppledare ska genom intervjuer med alla KS-ledamöter utvärdera KS AU som inrättades så sent som 1 mars. 

Oppositionen i KS föreslog givetvis att få en plats i denna arbetsgrupp och vi voterade om denna möjlighet MEN ledamöterna i M och S ville inte låta oppositionen vara delaktiga i utvärderingsgruppen. 

Politiskt erfarna personer i min närhet undrar vilka skälen är till att M och S inte vill låta oppositionen delta med en deltagare i en grupp på tre för att utvärdera en förändring av den politiska organsiationen för att göra oppositionen mer delaktiga. Svar på det fick vi aldrig på KS igår. 

Många funderingar och spekulationer finns just nu kring detta. Hur går samarbetet som lovordades så sent som i juni av KSO på hans blogg? 

Hur ser demokratiarbetet och medborgardialogen ut framåt? Jag skulle önska ett större fokus på det arbetet framöver. Jag kommer att verka för att vi alla stärker det politiska ledarskapet i kommunen och Tomas Peterson har fått uppdraget att leda det arbetet av KS redan i juni 2016. Tjänstemannasidan är välutbildade kring ledarskap. Vimmerbys politiker är det inte så här krävs insatser på olika sätt. 

tisdag 23 augusti 2016

KS idag

Kallelsen finns inte på kommunens hemsida så jag publicerar de punkter som vi ska hantera på dagens sammanträde. 

Vi har två nya ledamöter i oppositionen som jag som oppositionsråd ska informera i samband med gruppmöte före KS idag. Välkommen Vänsterpartiets Peter Fjällgård som efterträder Lars Johansson som ledamot och Kristdemokraternas Ola Gustafsson som efterträder Sven Weckfors som ersättare. måndag 22 augusti 2016

Berättandet och förmedling av berättelser måste uppmuntras men hur görs det mest effektivt?

Muraheim Demirok uttrycker följande gällande statsministerns utspel om "läsvecka"

"Löfven presenterade idag en lässatsning under sitt sommartal. Jag tycker det är bra. Allt som kan främja läsande och litterär nyfikenhet är välkommet. Men det är några saker som gnager kring denna lässatsning. 

Regeringen ska avsätta 5 miljoner för att främja läsning under höstlovet. Och jag utgår från att det är pengar som är ämnade till hela landet. Som en jämförelse så presenterade C, M och Kd lokalt en lässatsning för Linköping på över 40 miljoner kronor årligen. Är det vi som har en ordentlig satsning eller är det regeringen som har en minimal sådan? 

Jag undrar också över förslaget att ändra namn på höstlovet till läslov. Hur bra intentionerna än är så uppfattas det som riktigt larvigt. Läslov? Kom igen! Varför läggs inte mer resurser på läsning under ordinarie skolperiod? 

Så, satsa gärna på läsning hos barn och unga. Men gör det isåfall ordentligt. Och gör det rätt."

Jag har funderat över hur berättandet och olika sätt att tillägna sig texter fungerar vad gäller inlärning.

Vad är bäst?

En textbok, en ljudbok, en teater, muntligt beättande, ett samtal , ett dataspel eller en film?

Många anser att just det skrivna ordet och läsning är oslagbart jämfört med ljudböcker och film. Och att det är "finare"

Men jag vill mena att allt berättande är värdefullt. 

Självklart är en skriven text oslagbar om huvudsyftet är inlärning av stavning. 

Men om ordförståelse är huvudsyftet kanske ett samtal och en dialog är det bästa.

Om huvudsyftet är att skapa kreativitet kanske filmen är bäst.

Om huvudsyftet är en upplevelse kanske det är en bra bok eller mötet med en skådespelare i en teaterföreställning som är bäst. 

Viktigast tycker jag är att inte värdera den ena formen framför den andra utan att man bejakar berättandet och dess utvecklande kraft för oss människor på olika sätt. Att bekräfta och utveckla alla olika former , verktyg och metoder för att förmedla en berättelse är det viktigaste och att berättandet blir av. 

Hur ser du på detta?

lördag 20 augusti 2016

Lördagsblogg om grillning när solen skiner

Grilla utan antibiotika är dagens budskap och en av de sista riktigt fina sommarkvällarna kanske passar för en grillning, tänker jag.

Dagens skörd av gula cocktailtomater, djungelgurkor och vanliga gurkor får illustrera och inspirera. 

Grillade nektariner med smulad fetaost på föreslog en arbetskamrat så det är inhandlat. Får se när det blir läge att tända grillen. Kanske en grilllunch för därefter har jag en vigsel i det gröna vid Kröns strand.  

Ha en fin lördag alla!

PS. Kampen för Yxern fortsätter i helgen med oförminskad styrka. Hur, återkommer jag med nästa vecka. DS

fredag 19 augusti 2016

Regleringsföretaget och Linköpings kommun måste agera nu för att förhindra en ännu större miljökatastrof i Yxern, Kalmar läns största sjö.

Vi träffade Länsstyrelsen i Kalmar (Eva Brynolf och Carl Stenberg) och Kammarkollegiets advokatfiskal Nils Leine igår.

De var samstämmiga och uttryckte att det är verksamhetsutövaren som måste agera för att förändra situationen i Yxern. 

SVT var på plats och gjorde flera insatser för att beskriva den kritiska situationen i Yxern. 

Själv tog jag fram en skrivelse om hur sjön inom kort kommer att påverkas ännu mer drastiskt negativt om regleringsföretaget fortsätter att tappa sjön enligt den ålderdomliga vattendomen. 

Kammarkollegiet sa redan i juni att det saknas lagstöd för regleringsföretaget att tappa sjön i den omfattning som nu sker. Tillståndet ger dem inte den skyldigheten som de uttrycker själva att de har och det mest märkliga är att de förstör även för sin egen framtida elproduktion med den tappning som de utför. Det sunda förnuftet saknas fullständigt i denna sörja av juridik och ovilja att ta ansvar för Yxern. 

Om några veckor når troligen sjön nivån 90.05 och då ska dammluckorna öppnas helt MEN det krävs en mjuk övergång för att lindra miljön enligt Nils Leine. Oavsett det så menar jag att den situationen kommer att orsaka stor miljöfara för de som vistas vid och i sjön på grund av alla gyttjiga stränder där man kan gå ner sig och förolyckas som älgkalven på bilden nedan faktiskt gjorde. 

Det måste finnas juridiska möjligheter för att minska tappningen till 400 liter/sekund idag, enligt mig och länsstyrelsens jurist och Kammarkollegiets jurist instämmer med mig på den punkten om jag tolkar dem rätt. 

Nu är det sannerligen upp till regleringsföretaget, Tekniska Verken och Linköpings kommun att förklara hur de kommer att göra och jag hoppas att det möte som Västerviks kommun ska bjuda in till snarast verkligen prioriteras av alla nu. Allt annat är orimligt. 

Ett besök vid Storängen och en uppföljning av egenkontrollen vad gäller biologisk staus och påverkan av verksamheten måste länsstyrelsen kräva nu med tydliga riktlinjer för vad som måste dokumenteras och vilka provtagningar som måste göras, syrehalter, biologiska mätningar, konsekvenser när sjön blir fem mindre sjöar på grund av att vattennivån är så låg mm.Vite borde beslutas om ifall dessa undersökningar inte görs av verksamhetsutövarna för att det kommer att krävas noggranna utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar för att kunna pröva vattendomen och få till en vattendom med mer förnuftig och modern reglering.

Länsstyrelsen lovade att alla verksamhetsutövare ska krävas på att söka nya tillstånd enligt den senaste vattenlagstiftingen men på grund av resursbrist så kommer den processen att ta tid. Men positivt att de hörsammat Centerpartiets krav på detta. Tålamodet börjar dock tryta hos de som bor, verkar och lever kring Yxern. Det var tydligt och klart på gårdagskvällens möte i Brantestads skola där Fiskevårdsföreningen bjöd in till möte. 70 personer var överens om det orimliga i denna tappning av Kalmar läns största sjö med mycket höga naturvärden. 

2014 i april var Anders Åkesson och jag tillsammans med Tino Åberg och Anna Johansson vid Storängen i södra delen av Yxern. Vattnet var lågt men inte i närheten av dagens nivåer. Naturvärdet var fantasiskt och jag var imponerad av den kustliknande miljön vid Storängen. Igår besökte vi platsen på nytt och det var verkligen en chockerande syn att se denna del av Yxern som nu är en leråker och inte en vacker sjö. Det borde inte vara möjligt, enligt mig. 

Läs gärna blogginlägget från 15 april 2014 med länk till artikel i Vimmerby tidning. 

http://ingelann.blogspot.se/2014/04/rordrommens-dag.html

SVT filmar vid Storängen den 18 augusti 2016. Tomas Peterson, KSO Vimmerby kommun och styrelseremedlem i Yxerns fiskevårdsområde, Eva Brynolf, miljöchef, LST Kalmar, Magnus Danlid, ordförande Yxerns fiskevårdsområde, Björn Holm, kommunekolog Vimmerby kommun, Tino Åberg. 
Storängen 20160818
Nils Leine, Kammarkolegiet föreläser i Plenisalen, Vimmerby kommun
Anders Åkesson på besök vid Storängen 15 april 2014. 

torsdag 18 augusti 2016

Bostäder behöver byggas i Vimmerby kommun

Vi har länets största befolkningsökning i relation till invånarantalet och troligen en av länets största bostadsbrist. Detta hänger samman och måste nu snarast åtgärdas. 

När det dessutom finns behov av ytterligare en gruppbostad och den planerade byggnationen på Pistolsmeden som skulle stått klar nu om inte Micael Glennfalk (M) och Göran Gustafsson (KD) hade stoppat den till förmån för att de ansåg att nästa byggnation som Vimarhem skulle göra skulle vara ett trygghetsboende. 

Problemet är att den flerbostad som planerades av ordförande Tomas Holgersson och som var ritad och som var redo att upphandlas 2012 men som stoppades hade kunnat nyttjas även som en sorts trygghetsboende. Curt Tyrberg har också manat på redan 2013 i juni att byggnationen på Pistolsmeden måste igång på grund av ökande behov av gruppbostäder. : http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-bygg-snabbt-pa-pistolsmeden--20130604/

Nu läser jag i dagens tidning att kommunalrådet Helen Nilsson kommmer att inleda överläggningar med Vimarhem för att åstadkomma nybyggnationen på Pistolsmeden med integrerat gruppboende. Den planen hade som sagt Tomas Holgersson redan för fem år sedan och vi i C gläds med S som nu vaknat och vill samma sak som vi uttryckt länge. Vår bifallna motion om att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen som kan läsas här

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-till-Kommunfullmaktige-i-Vimmerby-Uppdatera-Vimmerby-kommuns-bostadsforsorjningsprogram-/ 

och planen att aktualisera ÖP bejakas också av M och S nu och jag är tacksam för den repsons som vi nu får för våra förslag. Detta behövs för att kunna söka upp till 60 % medfinasiering från staten för en nybyggnation. http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/5804/debatt-bostadsprogrammet-maste-fram-fore-1-oktober/

Vimarhem på gång bygga nytt

 2012-09-12 08:16 

Vimarhem är på gång att bygga ännu ett nytt hyreshus i centrala Vimmerby.
Den här gången är det tomten Pistolsmeden som gäller.

- Jag hoppas vi kan gå ut med anbudsförfrågan i oktober, säger Tomas Holgersson, C, ordförande i bolagets styrelse. 
Det är knappt två år sedan det nya hyreshuset vid gamla Warmbadhuset invigdes. Nu planerar Vimarhem att bygga ytterligare 21 lägenheter i Vimmerby. 

Om priset håller 
Bolaget äger två tomter i kvarteret Pistolsmeden, vid korsningen Storgatan - Bondebygatan där man nu avser att bygga. 
Frågan kommer att tas upp på nästa styrelsesammanträde i oktober. 
- Jag hoppas att vi kan fatta beslut att gå ut med en förfrågan då, säger Tomas Holgersson. 
Beslutet att börja bygga tas först efter att anbuden, med prislappen för byggnationen, kommit in. 
Enligt Tomas Holgersson tänker Vimarhem mer och mer på alternativa energikällor. Därför är solceller en del i den planerade byggnationen. 
- Det ligger i tiden, sedan ger det kanske inte så mycket energi att det räcker till ens en lägenhet, men vi vill visa att vi går åt det fossilfria hållet, säger han.


Tillsammans ska vi utveckla Vimmerby och på dagens agenda står ett möte för att rädda Yxern långsiktigt och minska skadorna kortsiktigt genom att hitta en lösning för att förmå regleringsföretaget att frångå vattendomen och minska tappningen av Yxern. 

Samverkan med länsstyrelsen krävs för detta och därför är tf landshövding varmt välkommen till Vimmerby och Yxern idag tillsammans med miljöenhetens chef Eva Brynolf. Detta mötets resultat är mitt fokus för dagen. 

onsdag 17 augusti 2016

Heja Hillary!

Nu har äldsta dottern lämnat boet för ett år i staterna. Vi körde henne till Arlanda igår och vinkade av henne tillsammans med min bonusson och hans dotter som bor i Stockholm och passade på att träffa Moa före hennes USA-äventyr. 

Nu hoppas jag att presidentvalet går som jag vill i november annars får vi väl plocka hem henne. 

Idag kommer eleverna i år ett till Gamlebygymnasiet och det är fler än förra året så utvecklingen går verkligen åt rätt håll för naturbruksgymnasierna. Det är mycket viktigt för landsbygden och för de gröna näringarna. Ingelstad utanför Växjö har ökat sin antagning stort och Ingelstorp ligger på ungefär samma antal ettor som i fjol. 

Imorgon sker det spännande mötet med Nils Leine och tillförordnad Landshövding Malin Almkvist, miljöchef Eva Brynolf och oss politiker i Västervik och Vimmerby . Klockan 13 i Stadshuset och jag har förberett mig minituöst då det viktigaste nu är att hitta en kortsiktig lösning för att förmå regleringsföretaget att minska tappningen med omedelbar verkan och framförallt inte öppna dammluckorna när vattennivån är 90.05 vilket den ålderdomliga vattendomen säger. Ingen vinner på att tömma mer än vad som möjligen behövs för att inte torrlägga Yxeredsån. 

Den långsiktiga planen innehåller en prövning av vattendomen för att få till en mer rimlig situation och framförallt säkerställa att en liknande miljökatastof som denna sommar äger rum aldrig mer ska ske. 

lördag 13 augusti 2016

Vimmerby fiber

Vimmerby kommun har satsat många skattekronor på fiberinfrastruktur men är brunfärgat på bredbandskartan vilket innebär en täckning på 10-40% av hushållen. Våra grannkommuner utom Kinda har alla gul färg dvs de har en anslutning till fiber på mellan 40 och 55 % samtidigt som de har satsat färre skattekronor. DN beskriver läget för bredbandsutbyggnaden idag. http://dagens.dn.se/#pages/15227/a/14

Orsakerna till grannkommunernas (Västervik, Hultsfred, Oskarshamn) större utbyggnad är enligt min bild att de haft ett bättre samarbete med marknaden som investerat mer i dessa kommuner i kombination med en mycket bättre kommunal strategi för bredbandsutbyggnaden. 

På måndag ska vi diskutera hur vi ska fortsätta bredbandsutbyggnaden och det ska bli spännande att lyssna på M och S och hur de vill fortsätta. Peter Högberg och Tomas Peterson ska presentera resultatet av det uppdrag som KS gav dem i oktober nämligen att utvärdera och föreslå en plan för fortsättningen. ITSAM har hjälpt till med detta arbete och Erik Paulsson har fått delta i några av gruppens möten. Frågan är nu hur vi i Vimmerby kommun går vidare med bredbandsutbyggnaden. Vem ska göra vad i fortsättningen? Ska vi bygga samarbete med marknaden nu, fem i tolv? 

Hur ska ITSAM ingå i arbetet i fortsättningen. Kinda kommun har nyligen sjösatt en stor satsning på utbyggnad. 

Hur ska M och S göra? Hur vill de samverka med oppositionen i denna fråga som inte bör vara partipolitisk enligt mig. Det är en av framtidens viktigaste frågor för vår kommun. 

Vattenbristen kräver insatser av alla nu

Träffade Göran Nilsson som arbetar som chef på reningsverket i Vimmerby och han ansvarar även för våra vattentäkter i kommunen. Han bekräftade att det är ett mycket svårt läge med mycket låga nivåer i våra vattentäkter och det kommer att ta lång tid innan grundvattennivåerna höjs oavsett nederbörd. 

Cirka 2 meter under normal nivå har kommunens vattentäkt just nu och detta kräver ännu mer sparsamhet av alla kommuninvånare och verksamhetsutövare. 

Vad kan Du göra för att spara vatten? Alla måste hjälpa till och jag menar att medvetandet om faran med dessa låga vattennivåer måste förtydligas för alla. 

På Öland är vattenbristen också stor men där har faktiskt beteendemönster ändrats och bevattningsförbud har gett resultat. 

I Vimmerby har bevattningsförbudet inte haft någon verkan enligt Göran Nilsson. Vi har inte haft så många sinade brunnar ännu eller kännbar vattenbrist vilket innebär att insikten om att det kan bli en str vattenbrist även i Vimmerby är troligen inte tillräckligt tydlig. 

NU måste vi politiker hjälpa till att kommunicera hur man kan spara på vattnet och hur viktigt det är att det görs av alla tillsammans. 

En kampanj kring hur var och en kan spara vatten borde göras omgående, anser jag. Vi har en industri som är mycket beroende av vatten så här krävs verkligen insatser. Både Åbro och Arla med flera behöver stora vattenmängder för sin produktion. Även besöksnäringen har stora behov. Och vi vill ju ha många besökare till kommunen i augusti och september. 

Sjöar och vattendrag visar verkligen hur stor torkan är i vår region och man behöver inte åka så långt för att komma till trakter med helt andra förutsättningar. Men Vimmer och Västervik är hårt drabbade av  att det har varit mycket liten nederbörd under de senaste två åren och i sommar har torkan "peakat". 

Tips på hur Du kan spara vatten finns publicerade på Västerviks kommuns hemsida redan den 20 juni 2016. 

Spara vatten

Under det gångna året har nederbörden varit extremt låg i vår region och grundvattennivåerna har sjunkit till historiskt låga nivåer. Men vattnet räcker till oss alla om vi bara gör lite mer som kamelerna och hushåller med vattnet. Varje liten förändring du kan göra är betydelsefull.

Här är några tips på hur du kan göra för att spara på vattnet.

 • 60 liter sparar du genom att minska duschtiden med fem minuter.
 • 48 liter sparar du genom att stänga av kranen i fyra minuter medan du borstar tänderna, tvålar in dig och rakar dig.
 • 150 liter går åt om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter. Respektera det vattenförbud som råder.
 • Samla regnvatten i tunnor och använd det till att vattna i trädgården.
 • Fyll maskinen! Diskmaskinen drar cirka tio liter per disk och behöver cirka 50 liter för en tvätt.
 • Diskar du under rinnande vatten gör du av med 120 liter på tio minuter.
 • Laga läckande toaletter och droppande kranar! På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. Ur en droppande vattenkran rinner det ut 15 000 liter vatten per år.
 • 12 liter sparar du om du låter bli att spola en minut för att få kallt vatten. Ställ en kanna i kylen istället.
 • 5 liter per minut sparar du genom att byta till snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
Mörbylånga ger ännu fler tips här: http://www.morbylanga.se/Miljo-Boende/Vatten-och-avlopp/Spara-vatten/Det-har-kan-du-gora/

fredag 12 augusti 2016

Opinionsläget är intressant på många sätt nu

IPSOS senaste mätning och rapport visar en del intressanta saker. 
Centerpartiet ökar och jag noterar att miljöfrågorna är verkligen i fokus nu. 

Centerpartiet är det mest trovärdiga miljöpartiet i Sverige nu och har också en mycket bra småföretagarpolitik och landsbygdspolitik med decentralisering som mål för partiets närodlade politik. 

Skola och utbildning är ett politikområde som jag anser att Centerpartiet bör vässa och därför är jag extra glad för att Fredrik Christensson väljer att göra ett besök i Norra länet den 9 september. Fredrik är ansvarig för Centerpartiets politik vad gäller högre utbildningar och han bjöds in till Västervik kommun av Jerry Engström på Campus Västervik när de sågs på Almedalen. Nya vägar är en satsning som Västervik, Vimmerby och Hultsfreds högskolecentrum gör och som nu uppmärksammas av oss i C. Från hemsidan kopierar jag: 

Vad är ”Nya vägar”?

NYA vägar är ett pilotprojekt där vi vill testa en ny modell för att med hög kvalitet erbjuda efterfrågad högskoleutbildning på en ort utan eget lärosäte – i nära samverkan med kommunala aktörer samt arbetsgivare i området. Vi har vänt oss till regeringen med en ansökan om projektmedel för en treårig pilotperiod där följeforskning och effektstudier kan ge ny kunskap om såväl samverkansmodellen i sig som distanspedagogisk utveckling.

”Nya vägar” är ett nationellt kunskapsinspel där vi vill pröva att bryta ny mark för svensk högre utbildning – utan att ge avkall på kvalitet i utbildningen eller studentens möjlighet till en god akademisk miljö och utveckling.

”Nya vägar” söker nya möjligheter för såväl akademin som kommun och lokala arbetsgivare att mötas i ett spännande kunskapsutveckling. ”Nya vägar” söker svar på flera frågor:

 • Hur kan vi bidra till att stärka kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden?
 • Vilken ny kunskap kan vinnas genom denna nya samverkansmodell – för alla ingående parter?
Läs mer på : 
http://nyavagar.se

Noterar också i IPSOS mätning att det finns ett parti i riksdagen som inte alls ser miljöpolitiken som ett område där man har en politik. Det partiet har i princip bara ett politikområde. 

Någon expert sa att enfrågepartier i en demokrati inte har någon framtid och det är så sant som det är sagt enligt mig. 

torsdag 11 augusti 2016

Yxern

Den 18 augusti ska företrädare för Kammarkollegiet, Länsstyrelsen, Botorpsströmmens vattenråd och Yxerns fiskevårdsförening träffas för att diskutera Yxern. Inbjudan har Tomas Peterson skickat ut till berörda för någon vecka sedan. 

Det kommer även att bli ett möte vid Yxern, samma dag med en rundresa som Yxerns fiskevårdsförening arrangerar,  så då kommer Länsstyrelsen äntligen att göra ett besök och med egna ögon få se resultatet av den höga tappningen av Yxern. 

Nils Leine från Kammarkollegiet kommer att förklara det som han som uttryckt redan i juni, nämligen att det saknas lagstöd för att tappa så stora mängder vatten när vattenståndet är så lågt. Se löpsedel nedan. 

Hela agerandet under sommaren eller brist på handlingskraft från både regleringsföretaget och från länsstyrelsen är beklagligt och båda är ansvariga för den situation som Yxern befinner sig i, enligt mig. Juristerna är inte överens och nu måste politikerna komma överens med länsstyrelsen i Kalmar och regleringsföretaget om vad som måste göras för att minska skadorna i sjön på kort sikt men framförallt få till en ny vattendom för Yxern. 

Framtagande och finansiering av ny vattendom måste snarast diskuteras och beslutas. Tekniska Verken har den 29 juni uttryckt att de vill ta ett stort ansvar för framtagandet av en ny vattendom i samverkan med kommunerna och vattenrådet med flera. Målet måste vara att detta aldrig mer ska hända med Yxern. Troligen är Yxern ett exempel på en av de sämst reglerade sjöarna i Sverige. Och i början av 50-talet var det lika illa för Yxern. 

Många har arbetat med att att förändra domen och nu måste det verkligen lyckas. Simon Jansson, Anna Johansson och Tino Åberg, Göran Gustafsson är några av de som kämpat hårt och nu är vi många fler som vill och kommer att verka för en ny vattendom. Hoppas att den processen blir konstruktiv och effektiv. För Yxerns skull...

15 juni publicerades denna löpsedel av Vimmerby tidning.

onsdag 10 augusti 2016

Gamlebygymnasiets personal samlas idag

Idag är det dags för att åter starta upp ett nytt läsår vid Gamlebygymnasiet. Jag arbetar deltid där och kombinerar det arbetet med mitt politiska uppdrag som oppositionsråd på 45 % av min arbetstid. 

Vi har 45 nya elever och vi hade 23 som tog studenten i somras. Elevantalet ökar och naturbruk blir mer och mer populärt. Vi har också arbetsmarknadsutbildningar inom både lantbruk och trädgård. 

Ser fram emot att återigen sprida kunskap. Naturkunskap, biologi och entreprenörskap är de kurser som jag ska undervisa för ettor och tvåor under läsåret 2016/2017. 

Ny hemsida har vi också http://gamlebygymnasiet.nu

Ska bli roligt att återse sina kollegor idag på Hushållningssällskapet. 

tisdag 9 augusti 2016

DS AU idag

Vi drar igång höstens arbete i distriktet idag. Anders Åkesson , Christer Jonsson och jag som utgör presidie för Centerpartiet i Kalmar län ska träffas idag tillsammans med Roland Åkesson , Karin Helmersson och vår nye medarbetare Pelle Skogsberg som tidigare arbetat som journalist på Barometern. 

Vi har många saker att planera och diskutera så det blir ett långt och energigivande möte enligt mina erfarenheter av detta gäng. Ska bli härligt med lite politisk verkstad igen. 

Patamalm är platsen för mötet och en bättre plats är svår att finna för höstens första möte med DS AU. 

måndag 8 augusti 2016

Klimatarbete krävs

Johan Rockström förklarar varför det är så viktigt att göra mer för att minska klimatförändringarna. 

Han ser torkan på Öland och i östra Sverige vara orsakad delvis av klimatförändringar. Hur vi hanterar vatten i kombination med hur vi minimerar klimatförändringarna är våra viktigaste uppgifter framöver för att säkerställa en bra framtid för TELLUS. Ny vattendom för Yxern och bättre hushållning med vattnet på Öland. 


Vad kan vi i Vimmerby göra?

Musik i Kretslopp startade en solenergisatsning som samtidigt ska stötta Kulturskolan i Vimmerby. 

Laddstolpar för att fler ska kunna välja att färdas klimatsmart.

Klimatsmart byggande.

Klimatsmarta upphandlingar med så mycket närproducerat som möjligt med korta transporter. 

MEN framförallt borde Vattenfalls försäljning av brunkolsgruvorna i Tyskland aldrig ha sålts. 


söndag 7 augusti 2016

Släkten på min fars sida samlas idag i KOPPETORP

Vi är cirka 100 kusiner, fastrar, farbröder och sysslingar som samlas idag i Koppetorp för den årliga släktträffen. Alla härstammar från John och Hildur Nilsson i Norra Flaka som hade 13 barn och vi har nu spridit ut oss på många orter. Bland annat Norrköping, Bredaryd(Ås), Strängnäs, Jönköping, Bankeryd, Hofors, Lund, Borås, Eslöv, Visby, Kristianstad, Tuna, Frödinge, Vimmerby och snart även Burlington, Vermont. (Moa!)

Mycket prat, skoj och musik i kvadrat med maken ska det bli. Tabberas på knytkalaset och kollifejs helt enkelt! Bilder från dagen har infogats nu. Åtta syskon samlade idag

20 kusiner (cirka hälften) samlades idag! Alltid kul att ses och bryta tankar, skratta tillsammans!

fredag 5 augusti 2016

Brev till regeringen om stöd till kommunerna för att finna en lösning för Yxern

Detta brev skickdes igår til Regeringen från Västerviks och Vimmerby kommuner. Nu måste vi få till en både kort- och långsiktig lösning. Jag började arbeta för Yxern mera aktivt under våren 2014 då vattenståndet också var alarmerande lågt. Anders Åkesson besökte Yxern och fick bland annat en rundresa med Tino Åberg och Anna Johansson som ciceroner. Vi besökte Krogsfall i södra änden och lyssnade på både Rördrommen och Storlommen och njöt av den kustliknande unika naturen. Nu i sommar 2016 är denna del av Yxern i princip torrlagd. Hur går det för de som lever, bor och verkar runt Yxern och hur går det för fisk- och fåggellivet? Argumenten för att komma tillrätta med vattendomen och formulera en mer rimlig reglering av sjön har aldrig varit tydligare och nu är krafterna samordnade. Alla är överens om att en ändring måste ske. Det är en tröst i eländet. 

Till Regeringen genom Miljödepartementet

Information om Katastrofläget i sjön Yxern i Kalmar län
Yxern är norra Kalmar läns största sjö. Den pågående regleringen av sjön ger ett jämförelsevis litet bidrag till vår energiförsörjning, samtidigt som skadorna på naturmiljön är extremt stora. Vattendomen är från 1938 (Bilaga 1). Det senaste året har det kommit ytterst lite nederbörd i Yxerns tillrinningsområde. Under den torra sommaren 2016 har situationen för Yxern och dess omgivningar blivit än mer akut. Vattennivåerna är lägre än på över 20 år. Situationen är med andra ord katastrofal.

Den 1 juli 2016 skickade Yxerns Regleringsföretag och Tekniska verken i Linköping, Västerviks- och Vimmerbys kommuner samt Botorpsströmmens vattenråd en gemensam begäran till länsstyrelsen i Kalmar län angående regleringen av sjön Yxern. Vår begäran innebar att regleringsföretaget skulle föreläggas av länsstyrelsen att göra ett tillfälligt avsteg från minimitappningsvillkoren för Yxern. (Bilaga 2). Syftet var att få länsstyrelsen att ta sitt tillsynsansvar enligt miljöbalken och på kort sikt lindra de akuta skador som kraftuttaget innebär.

Länsstyrelsen beslutade den 17 juli 2016 (dnr 535-5121-2016) till allas vår förvåning att inte vidta några tillsynsåtgärder med anledning av den inkomna begäran (Bilaga 3). Problemet med sjunkande vattennivåer bedömdes inte vara brådskande eller nödvändiga i Miljöbalkens mening. Tappningen av sjön sker enligt länsstyrelsen i enlighet med gällande tillstånd och tillfälligt minskad tappning anses av länsstyrelsen inte avhjälpa problemet med sjunkande vattennivåer eftersom Yxern ”kommer att fortsätta sjunka ytterligare, om än med något lägre hastighet” till dess tillrinningen ökar igen. I beslutet hänvisas till Kammarkollegiets yttrande den 13 juni 2016 och ambitionen från länsstyrelsen är att "återkomma i höst för att diskutera om och i så fall hur arbetet kan gå vidare". Enligt Kammarkollegiet är det möjligt att tolka domen på så sätt att Regleringsföretaget kan frångå kraven; dessa är enligt Kammarkollegiet inte tvingande villkor (Bilaga 4).

Vi förstår inte logiken i länsstyrelsens beslut. Det är mycket olyckligt om det i formell mening inte går att göra något på kort sikt trots att väldigt många intressenter har samma uppfattning om det nödvändiga med konkreta åtgärder i den akuta situationen. Behovet av en långsiktig förändring av regleringen är nödvändig. Vattendomen måste ändras, alternativt upphävas och vi förstår att det kan bli en lång process. Men den processen måste börja snarast, vilket vi även tillskrivit länsstyrelsen (Bilaga 5). Åtgärder måste vidtas både på lång och kort sikt. Vi har även tillskrivit Regleringsföretaget (Bilaga 6) och fått besked att de har för avsikt att överklaga länsstyrelsens beslut, vi är dock mycket oroliga för att Yxern och dess omgivningar skadas ytterligare under tiden.

Kan Regeringen och Miljödepartementet på något sätt vidta åtgärder för att stödja kommunerna?


Tomas Kronståhl                                Tomas Peterson
Kommunstyrelsens ordförande            Kommunstyrelsens ordförande
Västerviks kommun                              Vimmerby kommun

torsdag 4 augusti 2016

Vimmerbys klimatanpassningsarbete kan förbättras.

Kommunerna har rankats i en enkät om hur arbetet med "Klimatanpassning" utförs i respektive kommun. Vimmerby hamnar på 8 poäng och plats 110 av 190 kommuner. Hultsfred hamnar på plats 177 och Västervik på plats 22 med 25 poäng. Kinda får 9.5 poäng och plats 95.  Eksjö har inte svarat på enkäten som genomfördes mellan februari och april 2016. 

En av frågorna är om det finns ett politiskt beslut om att arbeta med klimatanpassning. Det saknas i Vimmerby samtidigt som vi tagit flera konkreta positiva beslut som att bygga ett biobränsledrivet kraftvärmeverk mm. Solceller beslutades att satsas på men det har tagits tillbaka av M och S. Vimarhem har satsat och byggt solceller på två fastigheter vilket är lovvärt och betydelsefullt. Laddstationer för elbilar har också byggts några och där finns investeringsstöd på 750000 kr som ännu inte är använt för att bygga flera laddplatser. 

Vi har en kommunekolog som vi delar med Hultsfreds kommun och som bland annat arbetar med dessa frågor. Arvid Lindbladheter han och arbetar mycket engagerat med dessa frågor.

Det finns som alltid mer att göra för att klimatanpassa kommunen och samverkan med föreningsliv och näringsliv är viktigt nu. En hel del behöver strategisk planering, samordning och långsiktigt perspektiv. 

Många bäckar små...

Att försöka samordna ishockeyklubbarnas behov av isträning borde göras till nästa år. Jag fick nämligen veta att det spolades is cirka en vecka innan behovet av is fanns och det kostar cirka 40 000kr i bara elkostnad per vecka. Borde det inte kunna gå att hyra in sig i Västervik eller Oskarshamn under de första veckorna då man behöver isträning. Att göra is när det är bevattningsförbud och risk för vattenbrist och 25 grader varmt känns inte klimatsmart för mig i alla fall. Men självklart har jag förståelse för att seniorlaget måste få möjlighet att träna på is i ett antal veckor innan serien drar igång. Har kontakter med grannklubbarna någonsin tagits för att samordna isträning? Dags för det av flera skäl tycker jag. 

tisdag 2 augusti 2016

Nils Leine från Kammarkollegiet kommer till Yxern den 18 augusti

Vimmerby kommun har bjudit in både Nils Leine och Länsstyreslen till ett möte i Vimmerby den 18 augusti och därefter kommer Yxerns fiskevårdsförening att visa dem runt vid Yxern. 

Jag hoppas verkligen att Eva Brynolf hörsammar denna inbjudan så att Länsstyreslens miljöchef får uppleva den förödelse som verksamhetsutövarna orsakat i kombination med en mycket torr sommar. 

Nu ruttnar musslorna och allt annat organiskt material som borde ha levt i sjön men som nu ligger livlösa över strandlinjen. Det brukar bli en förfärlig stank och rötmånaden som vi gått in i nu gör inte situationen mindre bekymmersam. Nu ska markägarna ut och fiska kräftor imorgon då det är kräftpremiär. Frågan är hur många av de som brukar fiska kräftor som iår har möjlighet att komma ut med sina båtar i sjön. 

måndag 1 augusti 2016

Närpes skolmusikkår från Finland på torget i Vimmerby idag

Kul med kvalitetsmässig musik idag på Vimmerby torg! Turistchef Peter Göransson hälsar dem varmt välkomna med en varm Vimmerbyapplåd. 

Hur ska Länsstyrelsen i Kalmar återuppbygga sitt förtroende i norra länet efter YXERN-katastrofen?

Jag reflekterar över Länsstyrelsen i Kalmar län. Hur mår den nu efter att Stefan Carlsson avsatts. Malin Almqvist är tillförordnad landshövding. Hon är före detta moderat kommunalråd i Kalmar kommun men fick lämna den posten efter att hon blev tillsammans med det socialdemokratiske kommunalrådet Johan Persson för några år sedan. 

Malin Almqvist fick då arbete på länsstyrelsen och har bland annat samordnat länsstyrelsens integrationsarbete. Den 14 augusti 2014 utsågs hon till länsråd av regeringen och nu efter att landshövding Stefan Carlson avsatts utsågs hon även till tillförordnad landshövding. Två stora roller innehas nu av Malin Almqvist och det förpliktar stort. 

Stefan Carlsson och Johan Wendell är polisanmälda och länsstyrelsen får mycket kritik för hanteringen av sjön Yxern. 

Vad kunde ha gjorts annorlunda och vad krävs framåt? Flera som jag diskuterat Yxern med anser att Länsstyrelsen bör JO-anmälas för hanteringen av sjön Yxern. 

Jag bjöd in Stefan Carlsson i våras och efter två månader kom ett standardsvar att länsstyrelsen var mycket medvetna om situationen i Yxern men kunde inte prioritera ett besök där utan under tidig höst avsåg man att återkomma till kommunerna med förslag på åtgärder utifrån Kammarkollegiets uttalande i frågan. 

Jag upprepade min inbjudan till tillförordnad landshövding och till chefen på miljöenheten Eva Brynolf den 18 juli men fick efter några dagar svar från Eva Brynolf att de inte kunde få in ett besök vid Yxern i sina scheman och att de var fullt informerade om situationen via bilder som skickats in från Yxern. 

Vi är många som anser att Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet bör besöka sjön Yxern denna vecka då det just nu pågår en stor miljökatastof med ödeläggelse av stora delar av sjöns strandlinje och det rörliga friluftslivet i och runt sjön är hårt drabbat liksom fiskar, fåglar, musslor, däggdjur och allt levande i ekosystemet Yxern. Att få se med egna ögon ger en större insikt om katastrofens storlek och det krävs också dokumetation för framtiden när en så stor och omfattande påverkan på Kalmar läns största sjö sker. Verksamhetsutövarna måste uppmanas att göra en noggrann dokumetation och uppföljning enligt Miljöbalkens krav på egenkontroll. Det är tillsynsmyndighetens ansvar att se till att verksamhetsutövarna gör den uppföljning som krävs när verksamheterna orsakat stor miljöskada i ett ekosystem, som jag ser det. 

Jag hoppas att länsstyrelsen i Kalmar län hörsammar alla de uppmaningarna som riktas mot dem vad gäller Yxern snart. Tekniska Verken som är verksamhetsutövare borde passa på att besöka Yxern samtidigt som Länsstyrelsen anser jag tillsammans med den politiska ledningen för Linköpings kommun. Linköpings KSO Kristina Edfeldt (S) och kommunalråd Nils Hillerbrand (MP) som också är ordförande för Tekniska verken är varmt välkommen och de är mycket ansvarig för den miljösituation som nu råder i Yxern.