fredag 30 september 2016

Resecentrum och Torgtrafiken och en f d KSO:s besked

Micael Glennfalk kommenterar igår mitt blogginlägg så här :

"Resecentrum är mycket riktigt en viktig pusselbit för inte bara besöksnäringen, utan också för Stångådalsbanan. En öppen väntsal är mycket viktigt. Bättre att kommunen behåller fastigheten och använder övervåningen till kontor eller övernattning för pendlande tjänstemän. Det finns också nationellt bidrag att hämta till skötseln, om jag inte minns fel. Den blir säkert underprissatt i budgivningen och när den väl är såld finns inget löfte som behöver hållas. Mycket pengar har lagts inte minst på plattform och gångstråk. Resecentrum är en viktig del i vår kollektivtrafik. Betr torggatorna kan man inte fortsätta missgynna handeln nedan Statt som man gjort. Frågan är uppe centralt hos Svensk Handel. Västerviks gångfartsgator är föredömen."

Det som förvånar mig är att jag uppfattade att det var samtal mellan dåvarande KSO Micael Glennfalk och en intressent av Resecentrum som föranledde att samhällsbyggnadschefen och utvecklingschefen lade ut Resecentrum för försäljning. 

Någon uttalar att det är bra att lägga ut denna fastighet för försäljning för att få veta värdet på den. 

Nu känns det som att dessa frågor snart kan få ett avgörande. Det behövs tydliga besked från våra båda kommunalråd i dessa frågor och beslut i kommunstyrelsen. Den 4 oktober på KS eller KS AU finns inte dessa ärenden uppe. 

Jag förväntar mig beredning av båda den 10 oktober eller 31 oktober för att KS ska kunna besluta i november. 

Kommunala oljepannor borde snarast ersättas med fossilfri uppvärmning. Naturvårdsverkets satsning "Klimatklivet" kommer att förlängas och vi i KS borde ge ett uppdrag att undersöka om det finns möjligheter att få bidrag för att byta oljepannorna i Djursdala skola, Resecentrum och i Pelarne skola. Den insatsen skulle få mycket bra klimateffekter då koldioxidutsläppen från dessa tre oljepannor är höga jämfört med alternativ som pelletspannor eller bergvärme. 

torsdag 29 september 2016

Vimmerbys motor i turistbranschen är utsett till ett av Sveriges starkaste varumärken

GRATTIS ASTRID LINDGRENS VÄRLD! 

Imponerande att Resume anser att ni är det sjuttonde starkaste varumärket i Sverige. Det stärker vår ATTRAKTIONSKRAFT och ökar vårt sociala kapital. 

Ni betyder otroligt mycket för hela vår kommun! Tack för era insatser! 

http://m.dagensvimmerby.se/nyheter/naringsliv/e/7933/alvs-utmarkelse-ett-av-sveriges-starkaste-varumarken/


Resecentrum i Vimmerby och Torgtrafiken

Huruvida Resecentrum i Vimmerby ska säljas eller inte bör avgöras av Kommunfullmäktige och därför är jag mycket förvånad över att fastigheten fortfarande ligger ute hos mäklare. 

http://www.svenskfast.se/kommersiellt/kalmar/vimmerby/vimmerby/vimmerby/centralt/jarnvagsall-n-10/130414

Jag har skrivit om detta både i januari och augusti här på bloggen och vi skulle ha diskuterat denna fråga den 12 september på KS AU efter diskussioner i partigrupperna. Det gjordes aldrig och detta skapar stor oro för de som har verksamhet i lokalerna. 

Butiken "På spåret" är en av hyresgästerna som behöver ett tydligt besked från Kommunfullmäktige vad gäller eventuell försäljning. 

Centerpartiet är tydligt i denna fråga. Vimmerby kommun med sin stora och växande besöksnäring bör även fortsättningsvis erbjuda en väntsal till sina medborare och besökare. 

Hur resonerar de andra partierna i kommunen? M vill ha troligen en busskur istället för väntsal låter det som och S har inte bestämt sig, tror jag. 

Tydligt besked krävs. 

En annan lokal fråga är den om trafikföringen runt torget och där ska vi politiker ta ett långsiktigt beslut i november. Min personliga uppfattning är att trafik längs långsidorna är olämpligt medan det på kortsidorna skulle kunna vara lågfartsområde på dagtid. Framför Stadshotellet skulle vi kunna återgå till att hålla stängt på kvällstid och lågfartsområde liknande Fiskartorget i Västervik som vi hade förra sommaren för att handeln på Sevedegatan inte ska drabbas negativt av minskat inflöde av kunder. 

onsdag 28 september 2016

Investeringsplanering

KS AU bereder just nu budgeten för kommunen och det arbetet fortskrider kontinuerligt. Till den 4 oktober ska alla nämnder lämna in sina detaljbudgetar till KS AU och på tisdag har KSAU det första mötet kring den detaljerade budgeten som ska antas av KS och sedan ska kommunens budget för 2017 beslutas tillsammans med skattesats på KF i november. 

MEN investeringsbudgeten är inte klar och beredd av hela KS AU då M och S nyligen gjort ett tydligt utspel om att de vill bygga en ny skola istället för att renovera AL-skolan, vilket påverkar investeringsplaneringen. 

Centerpartiet diskuterade detta på sitt förra gruppmöte och vi efterfrågar underlag och flera olika alternativ. Kanske är det bästa att fundera över att samlokalisera och fundera över effektiviseringar och strukturförändringar i tätorten i befintliga lokaler istället för att projektera en stor investering i en ny skola just nu. Vi i oppositionen har också länge fört fram att vi bör använda befintliga skollokaler mer effektivt i kransorterna genom att samlokalisera förskola och skola samt erbjuda fler att gå i exempelvis natursköna Djursdala skola. Det finns nämligen andra behov av investeringar också. Ett nytt äldreboende senast 2021 signalerar Socialnämnden. BUN har behov av både förskola och skola. Vi behöver även mer gruppboende och bostäder för att få snurr på bostadsmarknaden i Vimmerby. Många äldre bor kvar i sina villor trots att de hellre skulle vilja flytta till ett mer bekvämt alternativ med mindre trädgårdsskötsel och underhåll. Det saknas alternativ och antingen måste vi stumulera den privata marknaden att bygga eller så måste vi underlätta för vårt Vimarhem att bygga på exemplevis Pistolsmeden. Ett integrerat gruppboende med vanliga lägenheter vore bäst där. 

En tydlig strategisk plan för investeringsbehoven kopplat till låneramen förväntar jag mig att ledningsgruppen levererar i samband med budgetberedningen framöver. Vi politiker behöver det stödet nu som jag ser det, för att kunna besluta om en långsiktigt hållbar investeringsbudget. 

tisdag 27 september 2016

Fler poliser i Kalmar län

Idag har det varit interpellationsdeabtt i Sveriges riksdag om polisorgansiationen i vårt land. Debatten initierades av centerpartiet och företrädare var Annie Lööf som debatterade och berättade om Centerpartiets mål för att förbättra tryggheten för alla överallt, dygnet runt, så långt det är möjligt. 

Anders Åkesson berättar i denna video om debatten och hur vår närodlade politik ser ut på detta område och framförallt tackar han för de 5000 namn som Annie Lööf använde i dagens debatt för fler poliser. 


Bra dag idag!

Många lärorika möten och ett känslomässigt starkt samtal har berikat min dag i Vimmerby kommun idag. 

Jag har fått en rundvandring i Astrid Lindgrens Värld och har fått träffa den nya park- och fastighetschefen där med flera. 

Jag träffade också Turistbyråns personal samt den ena av ägarna till fantastiska Vimmerby bokhandel.

Kommunens mediapedagog fick jag också chansen att diskutera några frågor med samt flera olika tjänstemän i Stadshuset. 

Några telefonsamtal på det och min strategi för framtiden har klarnat under dagen. 

Tack alla för de goda råd jag fått idag. 

måndag 26 september 2016

Uppåt på en ranking

SKL har presenterat en ranking för bredbandsutbyggnaden i kommunerna. Glädjande har Vimmerby klättrat stort i denna ranking och finns nu på plats 153 av landets 290 kommuner. 

Sjunde snabbaste klättringen av alla kommuner !

Hultsfred har klättrat fjärde snabbast!

Nettokostnad för skattebetalarna är en intressant fråga , anser jag och vill återkomma till det. 

Hultsfred har investerat 4 kommunala miljoner. 51% täckning.

Vimmerby har investerat 55 kommunala miljoner. Intäkter är cirka 5 miljoner så nettot blir då cirka 50 miljoner. Vimmerby har 44 % bredbandstäckning. söndag 25 september 2016

KS AU och KF imorgon den 26 september

KS AU sammanträder imorgon eftermiddag och direkt därefter är det KF. Kungörelsen kan Du läsa här : http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_2016-09-26.pdf

På gruppmötet beslutades att vi ska lägga två tilläggsattsatser på ärende 15 om investeringen av läktare på CEOS. Skälet är att KS måste få kontroll på kommunens driftkostnader och avtal kring vad som gäller ger tydlighet och budgetarbete och budgetuppföljningar blir mycket lättare att göra när man inte får oförutsägbara hyresförluster på hundratusentals kronor som vi haft de senaste åren. 


att avtal mellan föreningar som saknar avtal med kommunen snarast skrivs när nu denna investering i kommunens egen anläggning görs så att alla avtal mellan kommun och föreningar blir tydliga 

att investeringen av läktaren finansieras med hjälp av hyresintäkter 

På allmänhetens frågestund är Du som medborgare i Vimmerby kommun välkommen upp i talarstolen att ställa en fråga till någon av oss ledamöter. Frågan ska vara enkelt formulerad och kunna svaras på direkt och någon debatt är inte möjlig. Ta chansen att få ställa en fråga och få ett snabbt svar.

fredag 23 september 2016

Annie Lööf talar klokt i Stockholm idag på vårt förtroenderåd

Engagerat, intressant och varmt tal om vår närodlade politik och vad den betyder för Sverige. 

Annie Lööf förklarar bland annat hur lite medel som regeringen satsar på miljö- och klimatarbetet. Centerpartiet har fått det förnybara att växa, att kemikalier i vår närhet att minskas och att vi använder antibiotika ännu mer sparsamt och med förnuft i både sjukvården och jordbruket. Ledarskap i miljöfrågan är viktigast nu och på den punkten sviker inte Centerpartiet. 

Tillsammans i hela landet ska vi förklara vad ett nytt ledarskap för Sverige skulle innebära för alla oss som bor, lever och verkar i alla delar av Sverige, i storstad, på landsbygden och i olika landsdelar.

Tudelningen av landet är tydlig idag tyvärr med vår nuvarande regerings politik. Vår närodlade politik däremot med fokus på fler riktiga  jobb och ökad trygghet med satsningar på fler poliser är avgörande för att bryta tudelningen.  Arbetet mot brott i samhället är avgörande för att skapa ett mindre tudelat samhälle. 

Nu är det två år till valet och nu skapar vi grunden för ETT NYTT LEDARSKAP FÖR SVERIGE. Tillsammans med vår kunniga, professionella och färgstarka partiledare Annie Lööf ska vi lyckas med uppdraget att ge Sverige ett nytt och bättre ledarskap. Jag håller med Jonas Sjöstedt. Annie Lööf är också min favoritpolitiker. 


Välkommen att boka ett konstruktivt samtal med mig!

Videoklipp som komplement till bloggen har jag nu testat. Ligger två klipp på facebook nu. Anders Åkesson har inspirerat mig till att våga prova detta sätt att kommunicera. Ha överseende med att dessa klipp är amatörmässiga då denna teknik kräver träning. 

Idag är det förtroenderåd i Stockholm. Annie Lööf kommer att tala och just idag är det exakt fem år sedan vi valde henne till partiledare i Åre. Våra opinionssiffror talar sitt tydliga språk och Dagens samhälle visade i gårdagens nummer att vi ligger stabilt på 7% och trenden är uppåt. Mycket glädjande för oss alla som arbetar för vår närodlade politik och vår vision om ett mer decentraliserat samhälle där besluten tas nära människorna. 

Hoppas på en energigivande dag i Stockholm efter mångfacetterade Vimmerbyveckor i politiken. 

Företagsrankingen störtdök för Vimmerby och det måste vi alla ta på stort allvar. En del framför att det är orsakat av förtroendekris under 2015 med folkomröstningen som skakade om Vimmerby. 

Jag tror att det är en del av orsaken och därför måste de åtgärder som gjorts med exempelvis inrättandet av KS AU lyckas. Jag använder stor del av min tid för att just KS AU och beredningen av ärenden ska bli bättre i Vimmerby. 

MEN kommunen kan inte vara allt, för alla överallt utan det krävs att vi är många som hjälps åt för att lyfta Vimmerby kommun. Samverkan mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och kulturliv är nyckeln för att vi ska bygga ett ännu bättre Vimmerby. 

Företagarnas ordförande uttrycker att företagen behöver mer dialog med kommunledningen. Därför har jag nu tydligt förklarat att jag vill besöka både företag och föreningar för att lyssna in just era utmaningar och behov och era förslag på förbättringar. 

Välkomna att höra av er för att boka in ett besök. Ni väljer form för besöket. En fika, ett längre studiebesök eller ett kvällsmöte. Allt är möjligt och jag vill verkligen möta er och få just Dina synpunkter och konstruktiva förslag. 


torsdag 22 september 2016

Godmorgon Vimmerby!

Idag är Christian Ingemarsson gäst hos Godmorgon Vimmerby som idag utspelar sig på Astrid Lindgrens Näs. Det ska bli ett intressant samtal om lokal media mm. mellan Patric Engqvist och den som nu ansvarar för Vimmerby tidning. Lokal media är så vitkig för attraktionskraften och det sociala kapitalet. 

Näringslivsranking, samverkan och avtal mellan kommun, näringsliv och föreningsliv samt kulturen är viktiga frågor som jag vill lyfta på min minut. 

Hoppas vi ses idag!

onsdag 21 september 2016

Höstbudgeten?

Hoppas verkligen att höstbudgeten innehåller medel till Nya vägar så att Vimmerby, Västerviks och Hultsfreds kommuner skulle kunna utveckla de genomtänkta metoderna för att höja kompetensnivån kopplat till det lokala näringslivet. 130 högskoleplatser utifrån det lokala behovet hade betytt så mycket för attraktionskraften i vår kommun och för näringslivsarbetet. Anders Åkesson beskriver sin syn på höstbudgeten här. Han har mycket klok analys liksom Alf Wesik på ledarsidan i Vimmerby tidning. Landsbygdspolitiken saknas i denna regerings perspektiv. 

http://m.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7702/akesson-c-kritisk-mot-budgeten-mycket-skrik-for-lite-ull/

måndag 19 september 2016

KS imorgon

Vi har bara åtta punkter på dagordningen imorgon. Läs kallelsen på kommunens hemsida:

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20KS%202016-09-20.pdf

Den viktigaste är punkten med information om budgetberedningen kl. 10-11. Där hoppas vi på mer underlag kring utspelet om en ny skola som kom från M och S förra veckan. KSO har informerat på sin blogg. Det är hittills den enda informationen som oppositionen har tilldelats om det. 

http://kommunalradettomas.blogspot.se/2016/09/framtidens-skola-planeras.html

Finns också ett resonemang om drift och investeringar på : 

http://annikahogberg.blogspot.se

Ikväll har vi i C gruppmöte i Rumskulla med websändning för den medlem som vill delta digitalt. 

På torsdag har vi oppositionsmöte inför kommunfullmäktigesammanträdet som jag blivit ombedd att ha i egenskap av oppositionssamordnare och där M och S beskrivit att oppositionssamordnaren har ansvaret att informera alla oppositionspartier. 

KD MP, och V kommer. L och SD har jag inte hört något ifrån ännu. I våras efterfrågade KD fler möten med oppositionen och vi börjar nu med detta möte så vi får diskutera former och frekvens för gemensamma avstämningar inför KF. Budgetberedningen inför detaljbudget som ska antas i november behöver diskuteras liksom det ovan beskrivna utspelet från M och S om byggandet av en ny skola i Vimmerby för att ersätta AL-skolan. 


söndag 18 september 2016

Ladda Vimmerby levererar i riksmedia

Satsa på elbil, landsbygdsbor!

Fredrik Daveby, VD för Motormännen, skriver om bilens betydelse för landsbygden och statens dåliga agerande i det sammanhanget. Det är lätt att stämma in i det mesta vad Daveby skriver, men jag vill ändå bidra med en del synpunkter.

Läs också

Som så ofta när det gäller service och förutsättningar för att bo på landsbygden hänger mycket på hur vi själva agerar. Visst är det berättigat att kritisera och ställa krav på staten i olika sammanhang, men, om vi nu ska hålla oss till bilismen, varför är det så få som kör elbil, även på landsbygden?

Med elbil undviker vi de årliga skattehöjningarna på fossilbränslen, vi kan strunta i mackdöden och vi klarar persontransporterna med lite drygt en tredjedel av den energi som fossildrivna (och biobränsledrivna) bilar behöver.

Kan elbilen dessutom drivas med egenproducerad solel, som landsbygden har goda förutsättningar för, blir naturligtvis både nyttan och glädjen ännu större.

Det här kräver ett visst mått av omtänkande och det är ju alltid jobbigt. Något vi måste komma ifrån är den seglivade myten att elbilar mest är något för städerna.

Vinsten med att elbilarna är tystgående blir förmodligen störst i stadstrafik, i övrigt tror jag inte skillnaden är så stor. Det är möjligt, rentav troligt, att ”medelresan” är längre på landet än i staden, dock inte så lång att inte en elbil skulle fungera.

Å andra sidan lär andelen hushåll med två bilar vara större på landet. Med två bilar i hushållet borde det vara möjligt för nästan alla att ha åtminstone en elbil.

Väl fungerande kollektivtrafik är viktig för landsbygden, men den kan aldrig ersätta bilen som transportmedel. Biltransporter är och kommer att vara helt avgörande för en levande landsbygd.

Vi kan hantera det genom att klaga och gnälla och ställa krav på andra, men vi kan också hantera det genom eget agerande, som till exempel att använda eldrivna fordon till våra transporter. Miljövinster och körglädje får vi på köpet.

Tomas Holgersson, Frödinge

lördag 17 september 2016

Gruppmöte igen...äntligen...

Hej alla! Den 19 september kl. 18.30 har vi gruppmöte inför KF den 26 september. Vi samlas i Rumskulla skola och Anna Svensson har med sig en gäst för att vi ska diskutera den motion om skolskjuts som vi lägger denna månad till KF. 

Vi (Marcus och jag) utreder nu hur vi ska kunna erbjuda digital närvaro på gruppmötet för den som inte kan åka till Rumskulla men som ändå vill delta. 

Gruppmötet i oktober kommer att vara i Frödinge bygdegård måndagen den 24 oktober med en information av Ragnar Styrbjörn om den påbörjade ombyggnationen av Bygdegården. 

Agenda för september månads gruppmöte: 

1. KF-listan http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_2016-09-26.pdf
2. Motioner , KF september
3. Motioner , KF oktober
4. Yxern
5. Budgetarbetet
6. Ny skola? 
7. Övrigt

Varmt välkomna till Rumskulla! 

Vill ni samåka så utgår vi från Björkbacken kl. 18

// Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare C i Vimmerby
tfn. 0761367700 eller 0492-769007

Skickat från min iPad


Naturlig avrinning och avslutad reglering av Yxern är målet

Vimmerby och Västerviks kommuner är överens om att målet är en naturlig avrinning.

Anders Jonsson förklarar i en insändare i Västervikstidningen den 15 september att naturlig avriining kan vara ett framtida alternativ för Yxern. (foto nedan)

Den 26 oktober träffas de politiker i de tre kommunerna som är berörda av denna fråga i Västervik. Tills dess måste vi få fram alla underlag som krävs för att förklara att det är en avslutad reglering och en större ombyggnation som krävs för att sjön återigen ska vara som den var före sjöregleringen och byggnationen av dammluckorna vid utloppet. Tröskeln kan också vara felbyggd vilket Regleringsföretaget fått tre månader på sig att undersöka och redovisa skriftligt till Länsstyrelsen i Kalmar. 

Regleringsföretaget planerar nu i veckan att minska tappningen till 100-200 liter per sekund eftersom de räknar med att nivån 90.05 inträffar snart. Detta torra och varma väder orsakar stor konsekvens för våra sjöar och vattendrag och Yxern i synnerhet på grund av sjöregleringen. 

Sjöns areal påverkas stort av den låga vattennivån och det är förändrade förutsättningar enligt SMHI och jag kopierar den statistik som Anna Johansson lagt ut på FB nedan: 

Det finns även en karta publicerad i Frödingehallen med nuvarande sjöyta inritad. (nedan)

"Satt och kollade SMHI:s statistik. Begrunda följande: Yxern 19890101- Areal: 16,24 km3 vid vattennivån 91.0 m.ö.h.  1996080- Areal -14,9503 km3 vid vattennivån 91,9. Alltså 1,3 km3 mindre trots c.a 1 meter högre vatten. Om lågvattnet omkring 1991 gav så mycket igen växning ,hur mycket blir det inte nu?"

Fler data från SMHI: 1938: medeldjup 8,1 2005: 5 meter. Volym 1938:135,31 2005: 71. Alltså har nästan hälften den ursprungliga vattenvolymen försvunnit. Vattenståndet 2005 var ett av de bättre omkring 92.2

Min slutsats är att syftet med vattendomen från 1938 är sjösänkning som nu leder till en kraftigt minskad sjö till ytan. Stor miljöpåverkan som snart måste få ett slut. Vi är många som arbetar i samma ritkning nu, tack till alla som engagerar sig. 


fredag 16 september 2016

Många bra möten igår

Jag hade en riktigt bra dag igår som avslutades med ett intressant och viktigt möte i Hultsfreds kommun. 

Johan Hedin och Anders Åkesson var på besök i norra länet.  5000 namnunderskrifter från vår kampanj för "Fler poliser i Kalmar län" överlämnades till Centerpartiets ledamot i justitieutskottet Johan Hedin. 

Centerpartiet har initierat en debatt i riksdagen om polisens situiation och den äger rum på onsdag den 21 september och sänds i SVT Forum kl. 10. 

Johan Hedin tackade ödmjukt för namninsamlingen och för det arbete för "Fler poliser i Kalmar län" som Kalmar läns distrikt av Centerpartiet har genomfört med strort stöd av vår medarbetare Karin Helmersson som samordnat all organsiation kring kampanjen. 

Centerdistriktet och Hultsfredskretsen bjöd in till ett öppet möte på Valhall igår kväll och Vimmerbyketsen bjöd in alla sina medlemmar till denna paneldiskussion som leddes av Anders Åkesson. Johan Hedin fick med sig flera inspel till arbetet i riksdagen och i justitieutskottet. Han lovade att arbeta för fler poliser i Kalmar län. 

Centerpartiet har avsatt 520 extra miljoner till polisen 2017 medan regeringen aviserat 100 extra miljoner. Bara region Syd prognosticerar ett underskott på 107 miljoner 2017 så man undrar över hur de extra 100 miljonerna ska räcka till de behov av försträkning som finns i landets sju polisdistrikt. 

Vimmerbykretsen stöttade Hultsfredskretsens insamling på Hulltsfreds marknad och vi samlade in ett namn i minuten på marknaden som pågick 6 timmar. Totalt samlades 1607 namn in i Hutlsfreds kommun vilket är mer än 10% av Hultsfreds befolkning. Signalen till Stockholm är tydlig. Det är inte bara storstadsområden som behöver fler poliser för att upprätthålla den trygghet som befolkningen förväntar sig. 

Problem med åklagarsystemet och ett exempel på hur man arbetar med snatteri i exempelvis Holland med samverkan med köpmännen diskuterades. 

En bra dag och viktiga möten fyllde min torsdag. Tacksam för den. 


onsdag 14 september 2016

Demokrati- och utvecklingsarbete i Vimmerby kommun

Det är intressant att vara oppositionspolitiker i Vimmerby kommun med en lila allians som bjuder in till möte om att revidera förslaget till investeringsbudget för att krympa från 60 till 35 miljoner igår eftermiddag med ekonomichefen och samhällsbyggnadschefen. Mötet avbröts abrupt efter en timma för att de båda kommunalråden skulle på ett annat möte. 

Presskonferens på Stadshotellet för att presentera ett förslag på en ny stor investering var mötet de skyndade till.

Kommunalråden förflyttar sig alltså från ett möte med fokus på att hålla nere investeringarna till ett annat möte med fokus på att bygga en ny skola för kanske 250-300 miljoner. Oppositionen informeras via media och tidningarna ringer direkt och undrar vad vi i C anser om deras nya förslag. 

Givetvis har KS AU diskuterat renovering av AL för 45 miljoner kontra ett bygge av en ny skola. Realistiskt säger dock vår bank Kommuninvest att Vimmerby kommun är högt belånade på grund av investeringar i kraftvärmeverk, nytt äldreboende, företagstomter och ny förskola vid Lunden. Det diskuteras även ny infart till Krönsmon, fortsatt fiberutbyggnad i västra kommundelen, ny vattentäkt, nytt reningsverk, slutdeponi mm. Därför kommer det att bli mycket svårt att inrymma en stor investering inom de närmaste åren. Skattehöjning nämns inte i sammanhanget. Ej heller privat finansiering. 

Den 19 augusti har Centerpartiet gruppmöte i Rumskulla. Då ska vi diskutera Moderaternas och Socialdemokraternas förslag om att bygga en ny skola. Tills dess förväntar jag mig mer underlag kring hur de resonerar utifrån investeringsbudgetens förutsättningar 2016-2020 som vi just nu bereder. Behovet som nämnderna redovisat är exklusive en ny skola 365 miljoner 2017-2021 men det är som sagt under beredning. Ingen post i liggande förslag till investeringsbudget finns på en ny skola så det är väl tidigast 2022 man tänker sig denna investering. Men det vill jag ha på pränt före gruppmötet. Pressinformationen kring förslaget i sin helhet finns på kommunens hemsida: nyhet.http://kommunalradettomas.blogspot.se

Hur som helst så är det ett mycket intressant resonemang om demokrati och ologiska alliansbyggen i dagens Vimmerby tidning. Alf Wesik beskriver hur svikna många väljare känner sig när M och S efter ett val bildar allians. 

Jag välkomnar slutligen att M och S äntligen uttrycker vad de vill åstadkomma tillsammans. Det enda vi sett av det hitills är skolnedläggning på landsbygden, minskning av Kulturskolan, nedläggning av matsalar för äldre och en vision om att få ordning på kommunens ekonomi tillsammans. På Peter Högbergs blogg fanns ett gemensamt manifest för vad S och M ville åstadkomma under mandatperioden vid jul 2013. Något mer har inte kommit utöver förslaget till budget 2014 som ledde till en folkomröstning. Nu kommer en gemensam vision om att bygga en ny skola under nästa mandatperiod. Hur de tillsammans ska genomföra en medborgardialog med föräldrar, samhällsgrupper och forskare för att nå målet "En ny Astrid Lindgrens skola" ska bli mycket intressant att följa och delta i. 

Noterar att de flesta och främsta företrädarna för M och S har bytts sedan den lila alliansen bildades. De kvarstående är Peter Högberg och Helen Nilsson. Den 23 december 2013 var det Kenneth Björklund, Micael Glennfalk och den tilltänkta efterträdaren Claes Roos som hade pressträff och presenterade att trygghetsboende och förskola är prioriterat under innevarande mandatperiod. Nu är det Tomas Peterson, Marie Nicholsson och Lis-Astrid Andersson som framför den lila alliansens politik i Vimmerby kommun tillsammans med Helen och Peter. Ny skola är nu prioriterat för nästa mandatperiod. 
tisdag 13 september 2016

Näringslivet expanderar i Vimmerby

RM investerar tio miljoner och bygger ut. 

ÅBRO rapporterar om ett bra år.

Ljunghälls likaså.

Många småföretag där stor tillväxtpotential finns rapporterar om expansion. 

Besöksnäringen med dragloket ALV beskriver en av sina bästa säsonger i Vimmerby. 

Arbetslösheten bland unga är näst lägst i länet och långt bättre än genomsnittet i riket.

Nu gäller det att kommunen får ordning på sin ekonomi för att kunna matcha näringslivets framgångar. 

Vi blir fler i kommunen och det är viktigt för att vi ska kunna växa. 

Attraktionskraften ökar trots en del utmaningar. 

De viktigaste att åtgärda är infrastrukturen och den låga utbildningsnivån. Kompetensförsörjningen är avgörande för kommunens framtid. Nya vägar och en satsning på 150 fler högskoleplatser är viktig. 65 miljoner är sökta och jag hoppas att de finns med i höstbudgeten som presenteras nu på tisdag. 

Infrastruktursatsningar behövs också nu och då menar jag satsningar på rv 23/40 och 34 , Stångådalsbanan och ny infart till Krönsmon. Fiberutbyggnaden måste också fortsätta och den västra kommundelen måste få tillgång till bredbandsutbyggnad vilket den östra delen av kommunen fått möjlighet till tack vare ett engagerat arbete av många medborgare i kombination med Vimmerby fibers investeringar i bredband. Slutrapporten för Vimmerby fiber måste fram för att vi ska kunna göra en plan för fortsättningen och vi behöver även ta vara på de investeringar som är gjorda på ett effektivt sätt. Peter Högberg och Tomas Peterson har Kommunstyrelsens uppdrag (sedan slutet av 2015)  att presentera hur vi ska gå vidare med fiberutbyggnaden. Vi väntar med spänning på deras rapport till KS. Den bör presenteras på KS den 4 oktober. 

Idag ska jag träffa Tomas Peterson och Samhällsbyggnadschefen samt ekonomichefen för att diskutera investeringsbudgeten för 2017. 

måndag 12 september 2016

Föreningar och kommunen måste stärka sin samverkan

Stefan Bragsjö som är en av de eldsjälar som arbetat hårt med integration inom Vimmerby IF uttrycker att föreningen vill ha ett avtal så fort som möjligt. 

Jag välkomnar detta uttalande och har en förhoppning att kommunens finansiering av investeringarna kring CEOS kan få ett klargörande avtal så att alla vet vad som gäller. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/7429/vif-vill-ha-ett-avtal-klart-sa-fort-vi-bara-kan/

Inte minst utifrån rättviseperspektivet att alla föreningar ska behandlas jämlikt i vår kommun så är det viktigt att avtal med Vimmerby IF upprättas när arenan nu snart är klar och färdigställd och slutbesiktigad. 

Jag uttrycker detta i en insändare som publicerades på webben i två tidningar förra veckan. 

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/centern---kommunen-och-alla-foreningarna-maste-samverka--20160908/


INSÄNDARE:Centerpartiet och Vänsterpartiet i Vimmerby yrkade på två att-satser som M och S inte biföll på senaste KS-sammanträdet.

Vi vill förtydliga att syftet med dessa båda att-satser är att snarast få till de avtal som krävs för att föreningen och kommunen ska veta vad som gäller framöver. Vi ser ett behov av tre avtal, ett för gräsplanerna, ett för omklädningsrummen och ett för konstgräsplanen.

Målet är att alla föreningar i kommunen ska få till avtal med tydliga riktlinjer för verksamheterna och deras förutsättningar i form av skötselbidrag, lokalt aktivitetsstöd mm.

För att detta arbete ska lyckas krävs samverkan mellan kommunen och föreningslivet samt i viss mån även näringslivet som sponsorer. De flesta föreningarna äger sina egna anläggningar med några få undantag och det är bland annat Vimmerby IF och Vimmerby Hockey. Det är en utmaning att formulera avtal och utforma föreningsbidragen så att de kommunala stöden fördelas rättvist när vi har  olika upplägg för ägandet av anläggningarna i kommunen.

Vi måste få en transparens och en tydlighet vad som gäller så att likställighetsprincipen i kommunallagen följs. Den säger att en kommun inte får särbehandla en enskild medborgare.

Demokratiarbete i Vimmerby kommun

Nu har jag fått veta att det tidigare varit regel att oppositionen fått delta i pressträffar efter kommunstyrelsens sammanträden. Fullt förståeligt tycker jag så att det inte blir några missförstånd vad gäller tagna beslut. 

Förra veckans beslut om investeringen av läktare som togs enigt fick en helt annan beskrivning i media på grund av hur Peter Högberg hushållade med sanningen på mediaträffen efter KS. Media har inte tillgång till justerat protokoll så det är mycket viktigt att de får rätt beskrivning av oss politiker efter möten.

Antingen släpper M och S in oss i oppositionen på pressträffen efter KS eller så får vi inrätta en pressträff med oppositionen direkt efter majoritetens pressträff. 

Jag ska lyfta denna fråga på KS AU i eftermiddag. En mycket viktig demokratifråga. 

Troligen är denna attityd att inte släppa in oppositionen en följd av förre kommunalrådets demokratisyn. Det finns mycket att arbeta med i Vimmerby kommun vad gäller både demokratiutveckling och medborgardialog efter fem år med M i ledningen och två år med M och S i ledningen. Sista halvåret har det dock gjorts stora framsteg för oppositionens delaktighet vilket också syns i kommunens inre arbete på ett mycket tydligt sätt. Demokratiarbetet måste vi alla ta ett stort ansvar för.

Min motion om att vitalisera kommunfullmäktige är ett steg i demokratiutvecklingen. Web-sändning av KF och voteringstavlor är två av förslagen i den motionen. Medel finns i budget men än har det inte märkts. Jag hoppas att det blir investeringar i plenisalen snart. Längtar till höstens första KF den 26 september kl. 17.30 då vi ska fatta flera bra beslut för kommunen. VÄLKOMNA!

Här på denna hemsida i högerkanten kan ni läsa alla motioner och interpellationer som vi lagt i KF sedan 2010: http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Vitalisering-av-kommunfullmaktigesammantraden/

Motion om vitalisering av kommunfullmäktigesammanträden

Kommunfullmäktigesammanträdet i oktober och november 2014 har pågått till midnatt och avbrutits innan hela ärendelistan som kungjorts gåtts igenom. Det finns en risk att kommunallagen inte följts i samband med dessa sammanträden då ett ärende om entledigande ska avgöras på det sammanträde då det kungjorts.

Det finns stora behov av att effektivisera kommunfullmäktigessammanträden på det sätt som man redan gjort i många kommuner, för att vi inte ska riskera att demokratin urholkas och att de direktvalda ledamöterna i kommunfullmäktige tröttnar på alltför långa sammanträden och att de därför avstår från att debattera viktiga ärenden. Det finns också en risk att beslutsfattandet blir mindre demokratiskt om ledamöterna är alltför trötta och inte kan hålla fokus under mötets sista ärenden.

Undertecknad mätte talartiden för att mäta jämställdheten i kommunfullmäktige under 2014 och dessa mätningar visade att det endast undantagsvis gjordes anföranden som var mer än sex minuter långa och repliker som var mer än en minut. Alla som står på talarlistan bör också förbereda sig och vara beredda när det är dags att gå upp och det skulle också kunna inrättas en tredje tillgänglighetsanpassad talarstol för att replikskiften och anföranden ska kunna gå snabbare. Alternativt kan även mikrofoner på ledamöternas platser nyttjas för repliker.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

Att Vimmerby kommunfullmäktige ändrar i sin arbetsordning så att maxtiden för anförande minskas från 10 till 6 minuter och replik från 2 till 1 minut.

att Vimmerby kommun inför websändningar av kommunfullmäktigesammanträden

att Vimmerby kommun köper in en voteringstavla till kommunfullmäktigesammanträden, ungdomsparlament mm.

Vimmerby den 11 december 2014


söndag 11 september 2016

Yxern kapitel ???

Läser Tino Åbergs svar till Anders Jonsson som är VD på Tekniska Verken som är ett kommunalt bolag som ägs av Linköpings kommun. KSO i den kommunen är socialdemokratiska Kristina Edfeldt.

http://m.dagensvimmerby.se/debatt/e/7479/replik-du-far-garna-vara-saklig-sjalv-anders-jonsson/

Den 26 oktober träffas presidierna i Västerviks och Linköpings kommuner samt de båda kommunalråden och oppositionsrådet (undertecknad) i Vimmerby kommun. 

Mitt mål för det mötet har jag beskrivit i en insändare och jag noterar att Tino Åberg resonerar i linje med mig och många, många fler. 

"YXERN

Nu har Länsstyrelsen avvärjt den akuta försämringen som hade varit en konsekvens om dammluckorna öppnats vid vattenståndet 90.05 som de ska göras enligt den omoderna och eventuellt felaktigt skrivna vattendomen från år 1938. Många anser dock att tappningen borde ha minskats redan långt tidigare till 400 liter per sekund vilket är en halvering jämfört med hela sommarens tappning. 

Miljökatastrofen som många förutsåg redan för månader , kanske rentav år sedan är ett faktum. Sjöregleringen har redan orsakat försämrat fiske i sjön vilket bevisats av ett provfiske som genomfördes 2014.

Den långsiktigt hållbara planen för Kalmar läns största sjö är det som alla aktörer tillsammans nu måste skapa.

Jag hoppas därför att alla aktörer i samklang kan enas om att verka för en sjö med naturlig avrinning? Vimmerby och Västerviks kommuner har uttryckt den viljeinriktningen. Nu inväntar vi de övrigas uppfattning i denna fråga och jag hoppas att vi kan snabbt enas om en gemensam målbild för Yxern och en snabb prövning av vattendomen. 

Den 26 oktober hålls ett viktigt möte om detta i Västervik. Tills dess arbetar jag med flera för att vi har ett konstruktivt förslag framme med förslag till finansiering för att pröva vattendomen och en gång för alla återskapa en sjö med naturlig avrinning. Yxern är nämligen en ytterst olämplig sjö att reglera och dagens förutsättningar med modern småskalig vattenkraftsteknik och omlöp  ger möjlighet till en sjö med höga naturvärden samtidigt som kraftproduktion kan fortsätta."

Vill bara påminna om hur det ser ut i sågdammen vid Toverum. Den pråm som man sänkt för länge sedan är synlig nu liksom den var år 1976. 

Undre bilden , fotograferad av Hans Bergman år 1976. Övre bilden av mig den 5 september 2016. 
Alla Vägar till utbildning

I fredags var Fredrik Cristensson på besök i Norra Kalmar län. Han och Anders Åkesson som också är riksdagsman imponerades av Campus Småland där många får kvalificerad högre utbildning. Campus Småland har ansökt om medel från regeringen för att stärka arbetsamrknadens behov av högre utbildning i Norra Kalmar län. Hultsfreds. Västerviks och Vimmerby kommuner vill utveckla ett system för att kunna erbjuda fler en högre utbildning i samspel med den lokala arbetsmarknadens behov. 65 miljoner är ansökt för detta och vår minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (som även har sin bror i Vimmerby) och landsbygdsminster Bucht var på plats i våras för att lära sig mer om "Alla vägar".

Fredrik Christenssonoch Anders Åkesson lovade att arbeta för att regeringen gör denna satsning som skulle betyda mycket för vår del av landet och även metoden skulle även kunna användas i andra delar av Sverige där man har långt till närmaste högskola eller universitet. 

Peter Karlsson var värd för besöket hos Marie-Louise Johansson som är campuschef i Vimmerby och hennes medarbetare Viveca Rosin. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/-det-ar-mycket-pengar--20160909/
http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7446/riksdagsman-besokte-campus-behover-er-hjalp/


lördag 10 september 2016

Laddinfrastruktur i Vimmerby


Vimmerby kommun har fått medel från Naturvårdsverket för att medfinansiera laddstolpsinfrastruktur. Kommunstyrelsen har nu ställt frågan till Vimmerby energi och miljö om de vill överta ansökan och verkställa laddstolpsprojektet. 

Centerpartiets ledmöter i styrelsen för energibolaget är positiva till denna satsning och kommer att arbeta för att kommunen får laddstolpar fördelade på ett förnuftigt sätt över hela kommunen. Det är närdodlad politik för oss och en förutsättning för en framtida fossilobereonde fordonsflotta. 

Antalet laddplatser och optimal placering inom denna första större utbyggnadssatsning vill vi i KS givetvis att VEMAB tar fram i samråd med kommunen, föreningslivet och näringslivet.

Birger Andersson som är styrelsemedlem i VEMAB och oppositionsråd Ingela Nilsson Nachtweij har informerat media om detta denna vecka. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/7432/vill-att-vemab-far-hela-ansvaret-for-laddstolparna/

Laddstolpar i hela kommunen 2017-2018

Naturvårdsverket har beviljat Vimmerby kommun ett bidrag på 750.000 kronor för att uppföra 30 "semiladdplatser" och en snabbladdare för laddning av elbilar och laddhybrider. Av dessa ska en vara avsedd för snabbladdning. En förutsättning för att få bidraget är medfinansiering med ungefär samma belopp från kommunen. Kommunstyrelsen föreslår att Vimmerby Energi och Miljö AB, VEMABska ta över ansvaret för denna fråga.

Centerpartiet i Vimmerby har skrivit och fått bifall till en motion om solceller på kommunala fastigheter och också på olika sätt arbetat för en övergång till eldrift av kommunala fordon. Tyvärr har kommunens dåliga ekonomi satt stopp för dessa miljöinvesteringar. 

VEMAB har under många år bedrivit ett förtjänstfullt miljöarbete. Tillsammans med kommunen var energibolaget tidigt och ambitiöst igång med etablering av fjärrvärme i tätorten vilket gjort att Vimmerby länge intagit en tätposition vad gäller anslutningsgrad. Detta har följts upp av biobränsleeldade pannor och byggnation av Närvärme i kommunens kransorter. Nyligen har man byggt och tagit det nya kraftvärmeverket, Tallholmen, i bruk, där man med biobränsle producerar fjärrvärme, el, hetvatten och ånga.

Denna kommunens största investering någonsin reducerar de lokala koldioxidutsläppen från uppvärmning till en bråkdel av tidigare nivåer. 

I Vimmerby precis som i övriga Sverige framstår transporterna som den stora återstående koldioxidkällan. Eldrift reducerar energiåtgången till cirka 1/3 och kan få ned koldioxidutsläppen till noll. Den fossilfria el som VEMAB tillverkar och tillhandahåller bör alltså få en väsentligt ökad användning i vårt transportsystem. Andelen eldrivna fordon måste öka, snabbt och kraftfullt. En av de viktigaste förutsättningarna för detta är en väl utbyggd struktur för laddning. De statliga bidragen är ett exempel på hur viktig frågan är, då kan vi i Vimmerby inte backa ur.

Trots den stora påfrestningen på VEMAB:s ekonomi som blir följden av kraftvärmesatsningen ser vi VEMAB som den som bör ha ansvaret för att hantera de statliga medlen och genomföra byggnationen. Så är det också i övriga Sverige, det är de kommunala energibolagen som mer eller mindre ambitiöst driver utvecklingen. 

Vi tror att VEMAB klarar den ekonomiska delen, särskilt med tanke på att koncernbidraget till Näs, tre miljoner per år, kommer att upphöra. Laddstolparna är betydligt billigare och dessutom mer förenliga med VEMAB:s övriga verksamhet. Och vi vet att man har teknik och kunskap för den praktiska delen av genomförandet, det talar för att vi får maximalt utbyte av de statliga pengarna. Dessutom ligger det helt i linje med det miljötänkande man visat prov på i så många år. Våra representanter i VEMAB:s styrelse kommer att förorda ett ja till kommunstyrelsens önskemål.

För ett lyckligt genomförande krävs samarbete och framförhållning. Kommunen och näringslivet, i det här fallet främst handel och turism är viktiga parter som måste ha inflytande på placeringen av stolparna, det är inte säkert att de nu tänkta placeringarna är optimala. När det gäller kommunen måste det pågående arbetet med strategin för kommunens bilanvändning tas med i bilden bland annat kring funderingarna att så småningom gå över till elbilar i hemtjänsten och att inrätta någon form av elbilspool.fredag 9 september 2016

MUKONO på besök I VIMMERBY och PRIDEVECKA I KALMAR LÄN

Fyra personer från kommunledningen i vår systerort i Uganda besöker Vimmerby denna vecka. Medel från ILCD ger oss denna möjlighet att genomföra en förstudie för att diskutera ett större samarbete med Mukono kring ungdomsarbetslöshet. Utbyte av erfarenheter kring hur man kan jobba med dessa frågor och även koppla det till att vi i Vimmerby har hög andel arbetslösa bland utrikesfödda jämfört med andra kommuner. Therese Jigsved, Peter Knutsson och Carina Johansson samordnar besöket som är späckat med aktiviteter.

I höst kommer kommunen också att göra en satsning tillsammans med Västervik och Hultsfred för att få fler utrikesfödda i arbete. Beslutades på KS i tisdags. Flyktingpengarna medfinansierar den satsningen som påbörjas under hösten och som redan startats i Hultsfred med lyckat resultat. 

PRIDE och HBTQ-frågan var i fokus när Helen Nilsson och jag för kommunens räkning besökte en föreläsning om detta i Kalmar i tisdags. En viktig fråga som bottnar i den mänskliga rättigheten att få vara den man är fullt ut. 

Prideflaggan och Ugandas flagga vaggar bredvid kommunens flagga och EU-flagga idag framför Stadshuset och det skickar en signal till Uganda tycker jag att de bör reflektera över de lagar kring homosexualitet som de har och som i ett lagförslag planerar att göra ännu mer restriktiva för de som vill leva i en öppen homosexuell relation. Vi i Vimmerby behöver förklara den svenska synen och lagstiftningen vad gäller HBTQ och det passar ju bra med ett besök från Uganda samma vecka som Prideveckan firas i länet, tycker jag. torsdag 8 september 2016

Information om VIMMERBY-APPEN i Dagens Samhälle idag!

Information på redaktionell plats i en rikstäckande dagstidning idag.

Dagens Samhälle berättar om Turistbyråns app om Astrid Lindgrens Vimmerby. Billig och gratis reklam för vår kommun. Bra jobbat, Peter Göransson och hela gänget kring appen. 

Har du inte testat den? Bara att ladda hem, gratis är ju gott!

Jag har hjälpt till och informerat Turistbyråns personal om autentiska platser som inspirerat Astrid Lindgren i sitt författarskap. Extra roligt att det finns med i årets turistbroschyr och i denna app. Attraktionskraften ökar när berättelser om Vimmerby sprids. 

onsdag 7 september 2016

Ett enigt KS beslutade om att investera i miljöåtgärder och läktare på CEOS arena

Det är beklämmande att läsa Peter Högbergs uttalande om oppositionens att-satser kring investering av läktare på CEOS ARENA. 

Det är självfallet klokt att flytta Vimarvallens läktare till CEOS ARENA innan man asfalterar runt konstgräsplanen för att åtgärda att granulat inte försvinner exempelvis ner i Lillån. Om man först asfalterar och sedan ska bygga läktare så blir konsekvensen att asfalteringen troligen får göras om. 

Därför röstade ett enigt KS för att dessa båda investeringar ska genomföras helst före vintern om det är möjligt. Vi ställde frågor om det krävs upphandling av detta och fick svaret att det inte krävs så åtgärder kanske hinner göras före snöns infallande. 

Oppositionen föreslog också att avtalen med Vimmerby IF ska skrivas klart innan anläggningen åter tas i bruk efter investeringarna och att alla fakturor ska vara betalda/reglerade innan anläggningen åter tas i bruk. Vi ser det som en nödvändighet av rättviseskäl mellan alla föreningar i vår kommun att efter år av oklarheter gällande hyresavtal mellan kommunen och Vimmerby IF så ska dessa på plats. Kommunen har nämligen stora hyresförluster efter att Peter Högberg misslyckats att skriva avtal med Vimmerby IF i egenskap av ordförande för kultur- och fritidsnämnden. 

Det finns exempelvis en hyra på 100000kr som ännu inte är betald och som fakturerades i december 2015 av Vimmerby kommun. Det finns ytterligare oklarheter men jag nämner bara denna faktura här idag. Hyresförlusterna är totalt 400000kr för 2016 för kommunens fritidsanläggningar. 

Våra att-satser som vi hade förväntat oss att M och S också skulle vilja ställa sig bakom lyder:

Att Innan anläggningen tas ibruk efter de åtgärder vi nu beslutar om så ska alla avtal med VIF vara klara och alla ekonomiska tvister mellan VIF och kommunen vara lösta. I annat fall ska anläggningen hållas stängd tills dess att dessa villkor uppfyllts.

Att Innan ibruktagande ska taxorna för träning/match samt brukande av omklädningsrum vara justerade så att de bättre motsvarar kommunens utgifter för anläggningen.


Det verkar finnas en ovilja hos M och S att ta ansvar för kommunens ekonomi och skapa rättvisa mellan föreningarna i kommunen. Vi är de första att beklaga detta faktum. Vi måste tillsammans arbeta för att få ordning på alla avtal som krävs för att kommunen ska bli effektivare och för att våra skattepengar ska användas förnuftigt och rättvist. 

Slutligen vill vi gratulera Vimmerby IF och alla föreningar som använder konstgräsplanen till detta eniga beslut i KS som leder till att CEOS arena kommer att stå klar till nästa säsong. Vi hoppas därigenom att kommunens samverkan med föreningslivet kan stärkas ytterligare framöver, inte minst när den föreningssamordnare som anställts kommer på plats i kommunen. 

Vi i C yrkade också redan i juni i KS AU att vi skulle avsätta 500000 till föreningarna av flyktingpengarna för inkluderingsarbete men det avslog M och S. Nu kommer det troligen inte att kunna börja arbetas med inkludering förrän 2017 då M och S ska utreda formerna för en fond för detta innan pengar kan avsättas. 

måndag 5 september 2016

VERKNINGSGRADEN I FOKUS

Fossilfri framtid är mitt fokus i detta blogginlägg.

Fick ett lästips av en vän som är mycket intresserad av klimatfrågan. http://www.dn.se/debatt/hogtekniska-angmaskiner-ar-en-forbisedd-energikalla/

Finns en hel del intressant i denna artikel som forskaren Per Frankelius vid Linköpings universitet formulerat. 

När jag arbetade med Förnybar energi på LRF tillsammans med bland annat Ulf Jobacker diskuterades ofta småskalig kraftvärme dvs en teknik med stirlingmotorn där man kan producera el och värme till sin egen bostad/företag på landsbygden. Inte minst efter stormarna Gudrun och Per var det många företagare på landsbygden som vill bygga ett oberoende energisystem för den egna förbrukningen lokalt på gården. 

Ångmaskiner i stor skala är att ta denna tanke ett steg längre men råvaran är från skogen i båda fallen. 

Forskaren konstaterar att Sverige är ett skogsland och därför inte är riktigt lämpat för varken vind- eller solkraft om man diskuterar potential och behovet av stora energimängder som ska ersätta kärnkraften. Nu kommer det sannolikt att dröja ett tag innan det finns ett helt kärnkraftsfritt energisystem i Sverige och det finns teknik där man kan använda uttjänt kärnbränsle en gång till och samtidigt minska behovet av förvaring. 

Men hur eller hur måste vi ställa om vårt energisystem till ett 100% förnybart system och där finns inte kärnteknik som bygger på den ändliga resursen URAN med. 

Energikällor som bygger på solenergi via fotosyntesen måste vara det bärande systemet för vårt land och därför rekomenderar jag denna artikel i DN. 

Välkomnar också SKYPE-grundarens initiativ att tillsätta en professur för en klimatforskare. Första årets klimatgästforskare är utsedd och det blev en intressant brittisk forskare. Läs mer om honom i länken nedan och hur han valt att inte flyga. 51 timmar med tåg krävdes för förflyttningen med tåg från Manchester till Uppsala. Det kallar jag trovärdighet som klimatforskare tills vi har ett fossilfritt flygbränsle.  http://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/flygvagrande-klimatprofil-ny-professor-i-uppsala

Måndag morgon, politik i fokus

Läser en artikel om de olika partiernas placering på vänster-högerskalan och att denna skala inte längre räcker till för att beskriva skillnaderna mellan partierna. 

På bilden nedan finns två andra bilder som försöker beskriva skillnader mellan partiernas ideologi. För mig är de intressanta inför nästa vals regeringsbildning på både nationell, regional och lokal nivå. 

Under hösten ska vi diskutera strategi för hur Kalmar län ska uppnå målet att få två riksdagsmandat. Det målet är satt och fokus är nu att fylla målet med verkstad så att det kan uppnås. Självklart kommer det att krävas hårt arbete men jag tror starkt på denna möjlighet efter att återigen ha träffat de framtida ledarna i Centerpartiet i Kalmar län. Ledarskapsakademin som genomförs nu består av ett helt gäng hungriga centerpartister som vill lägga tid, kraft och engagemang på politik. 

Vimmerbykretsen ska dra sitt strå till stacken och ikväll träffas vi för att arbeta med vår politiska strategi på kort och lång sikt. 

Den 15 september arrangerar vi ett kretsmöte med fokus på den nya polisorgansiationen och vad som behöver åtgärdas kring den. Vår kampanj "Fler poliser i Kalmar län" med namninsamling som pågått under hela sommaren kommer att avslutas och namnlistorna kommer att överlämnas till riksdagsman Johan Hedin. Det blir pressträff och öppet möte på kvällen i Hultsfred i samverkan med Vimmerbykretsen. Har du ännu inte skrivit på så finns chansen att göra det digitalt här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTn5VI5oaAjsy4aZZtxSPW8W8EPmUu4zfbWNXDh2WkSTUJLA/viewformsöndag 4 september 2016

Rapport, Warmbadhuset 2016 med fokus på 2017!

KULTUR FÖR ALLA, Warmbadhuset 2016
Fyra kulturkvällar har arrangerats i samverkan med Vuxenskolan, Vimmerby Konstförening, Vimmerby kommun och Vimarhem. Totalt medverkade cirka 40 artister. Konstföreningen i Vimmerby medverkade också och hade Konsthallen öppen alla fyra kvällarna med två lokala konstnärer/fotografer som ställde ut skulpturer och fotografier. 
Sextonåriga Ellen Larsson har varit kommunal sommarjobbare på Warmbadhuset och sommarvärd under alla kvällarna och hon beskriver själv att det betytt mycket för henne att inte bara våga stå på scen och framträda utan också arbeta med allt runtomkring ett kulturarrangemang. 
Ellen Larsson startade en blogg där artisterna presenterades inför varje kväll och där hon också skrev reportage från alla kvällarna. Facebooksida användes också. Detta gjordes för att stötta unga talangers möjligheter till fler spelningar. Warmbadhuset har fungerat som ett smörgåsbord för de som vill boka unga talanger och gamla förmågor. 
Annonsering har gjorts i Vimmerby tidning den 4 juli och den 16 juli samt på webben VT och DV. 

Artister och ungefärligt publikantal 2016: 

4 juli    400 personer    
Joel Gunnarsson, 960611
Sebastian Åkesson, 950410
Alice Hartvig, 
Kjell-Åke Johansson
Göran Nachtweij,
Ellen Larsson 
med flera från Stockholm som ingick i Joels band:  Ourchives

11 juli    300 personer
Linn Olsen
Linnea Nestor
Nova Andersson
Kalle Sellbrink
Leo Sellbrink
Emilia Arvidsson
Isabella Bexell
Cornelia Lindell
Ida Grankvist 
Ellen Larsson 
Kjell-Åke Johansson, 
Göran Nachtweij

18 juli    300 personer
Elin Namnieks 
Linn Olsen, 
Isabelle Hedlund, 
Maja Lönnehed, 
Hugo Sjögren, 
Kjell-Åke Johansson, 
Göran Nachtweij, 
Adam Dimpker
Martin Dimpker
Ellen Larsson 


25 juli    300 personer
Ellen Larsson
Fabian Facius 
Kjell-Åke Johansson
Göran Nachtweij 
Josefin Hugosson
Isabella Dahlbäck
Axel Tegnered
Emilia Nachtweij 
Ester Westerling 040727
Maya Gustafsson
Moa Kristine Nachtweij 
Matilda Lindström
Veronica Fäldt
Bella Wacker
Kellie Andersson

Namn på bostadsområden, områden och gator i Vimmerby

Jag kommer att skriva en motion om att vi behöver ta ett helhetsgrepp om namnsättningen av bostadsområden, gator mm i hela Vimmerby kommun.

Jag har länge försökt att påtala att det nya bostadsområdet INTE ska kallas ÖSTER FOLKETS PARK eller förlängningen ÖRNGATAN. 

Jag hade en namnförslagstävling på vårmarknaden och då föreslogs flera mer fantasifulla namn: Blombacka, Lyckebo mm.

Jag läser om våra bostadsområden och finner namnen BORSTINGEN, ÅKERN och ÖSTER FOLKETS PARK och jag vill verkligen att vi ska ta ett helhetsgrepp om detta. Borstingen är för mig en sjö och inte ett bostadsområde. ÅKERN är bara konstigt, tycker jag. Vem vill bygga sitt drömhus på ÅKERN? HAGALID är en gård i närheten av detta bostadsområde och det vore rimligt att döpa det området till ett eget namn. 

Någon berättade att villområdet SVINHAGEN eller 50-husen inte alls har någon status på kommunens kartor utan det är folkmun som skapat och använder dessa namn. Fullt förståeligt men klart obegripligt för nyinflyttade att orientera sig efter. 

Mikael Sandström har många synpunkter på detta i egenskap av engagerad styrelsemedlem i föreningen Bevara Vimmerby. Han föreslår exempelvis att torget framför Rådhuset ska döpas till Astrid Lindgrens torg. 

Vad tycker du om kommunens olika namn på sina delar och gator?

Min motion kommer att föreslå att vi inrättar en namngrupp som föreslår en helhetsbild av namn på gator och bostadsområden till KF som får besluta. Fokus ska givetvis vara att öka kommunens attraktionskraft med ledorden ANSVAR; MOD och FANTASI som grund. 

Bra om exempelvis Mikael Sandström med sitt stora intresse för denna fråga kan ingå i namngruppen, tycker jag.