söndag 31 maj 2015

Centerpartiet ökar


lördag 30 maj 2015

Det våras för Annie Lööf och Centerpartiet

Det våras för Annie Lööf: I maj månad samlar Centerpartiet ett stöd på 8,5 procent. Uppgången är statistiskt säkerställd. Annie Lööf är politikens drottning i maj månad. Hon har på ett år lyckats vända Centerpartiet från bottenresultat till rekordstöd. Centerpartiet har aldrig tidigare uppmätt ett så stort stöd i en väljarundersökning från Sentio.

Socialdemokraterna på historiskt låg nivå: Samtidigt som Socialdemokraterna håller kongress i Västerås presenteras en ny bottennivå på 24,3 procent. Det är det lägsta uppmätta stödet för Socialdemokraterna i en väljarundersökning från Sentio. Socialdemokraterna har ett lika stort stöd som Moderaterna i maj månad. Hur lågt kan Socialdemokraterna sjunka?

HELA VÄRLDEN BRINNER, skrev Astrid Lindgren år 1940!

Det händer mycket i Vimmerby och sammantaget ökar det attraktionskraften när kulturlivet expanderar på många olika sätt. 

Igår invigdes den nya utställningen på Astrid Lindgrens Näs "Hela Världen brinner" och Mona Sahlin höll ett brandtal om hur viktigt det är med demokratiarbete för att "bränder" inte bara ska släckas utan också för att det ska undvikas nya brandhärdar (konflikthärdar) i världen. Hon beskrev hur vi arbetar för att släcka bränder men att det också är viktigt att reflektera kring hur vi ska arbeta för att undvika att "bränder " uppstår. Demokratiarbete, diplomati och kommunikation tror jag är det bästa arbetssättet för att undvika fler konflikter i världen. En förebild i det arbetet är den kloke medlaren Jan Eliasson, tycker jag.

Kjell-Åke Hansson frågade efter hennes tal om hon trodde att det någon gång skulle sluta att startas nya bränder. Mona Sahlin svarade nej med eftertryck och förklarade att det ibland krävs bränder för att trycka tillbaka extremister och diktaturer. Men hon trodde på att antalet konflikter i världen kommer att minska i takt med att demokratiarbetet ökar. Det är min tolkning av hennes svar. 

Nästa helg firas den svenska nationaldagen i Källängsparken. Då ska kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren hälsa alla nya medborgare välkomna. Förra året läste jag upp namnen på de 67 nya medborgare som anslutit sig till Vimmerby och Sverige när nationaldagen firades på Astrid Lindgrens Näs. Det var en mäktig upplevelse som jag inledde med att läsa en dikt av Johan Zedig. Återges nedan på nytt. 

Jasenko Seimovic som ska efterträda Marit Paulsen i Bryssel berättade på Samhällsgalan i förrgår om hur han ansåg att Sverige måste anpassas för att leva globaliserat. Det tror jag också och vi måste anstränga oss för att öka förståelsen och därmed inkludera fler i samhället, unga som gamla, utrikesfödda som inrikesfödda. Så tror jag att konflikter i världen kan minska. Vi måste öka globaliseringen och utbytet mellan olika kulturer och nationaliteter. Då ökar förståelsen för att vi alla är vanliga människor med samma grundläggande behov oavsett hudfärg, religion eller födelseort. 


Tänk er helvetet här på jorden
tänk er ondskan som styr

Tänk er våldet som en vardag
tänk er att sveket gör dig yr

Tänk er att livet inte längre har ett värde
tänk er att hatet är allt du ser

Tänk er att din medmänniska har ett pris
tänk er lusten till förnedring, plötsligt vill man ha mer

Tänk er smaken av förakt som en lyx
tänk er hur falskheter tar över kroppens varje cell

Tänk er att själen förlorar sin kraft
tänk er känslan , kväll efter kväll

Tänk om vi vågar börja tro igen
tänk om vi försiktigt vågar sträcka ut en hand

Tänk om vi ser annat än färgen på ett skinn
tänk er lyckan, där alla får tillhöra ett land

Tänk tanken om att vi är lika mycket värda
tänk er att våga lita på varann, och slippa alla kval 

Tänk er ett Nationaldagsfirande
där gemenskap är det enda som krävs av ett tal

Av Johan Zedig, Mariannelund 

Jag vill ge er ett lästips om barnuppfostran i olika kulturer av Ingela Olsson. 60 sidor ögonöppnare http://www.ingelaolsson.se/dokument/Barnuppf_2012_07_30.pdf

torsdag 28 maj 2015

Urbanisering och hållbar utveckling

Viktoria Walldin på White arkitekter har gjort dagens största insats hittills på Samhällsgalan i Stockholm. Hon är socialantropolog och uppmanade alla kommuner att bygga det samhälle som medborgarna efterfrågar och stå på er och bjud in och kräv byggnation av den vision som ni vill förverkliga. 

Nu föreläser Christopher B Leinberger från Washington University. Härligt att få lyssna på USAs främsta föreläsare inom urbanisering. 

Kattis Ahlström vägleder oss genom eftermiddagen. 

Nu talar skolverkets generaldirektör Anna Ekström om att vi måste ha fokus på att förbättra resultaten i den svenska skolan. Engagerar givetvis mig som arbetar som pedagog på fina Gamlebygymnasiet och samtidigt är politiker i Vimmerby kommun. 

KS på tisdag

Snart kommer handlingarna till KS på tisdag. De brukar alltid komma under eftermiddagen, torsdagen före sammanträdet.  Flera viktiga ärenden ska beslutas av kommunstyrelsen och skickas vidare för beslut i kommunens högsta beslutande organ med 49 ledamöter. Rambudgeten för 2016 är ett av årets absolut viktigaste beslut och det krävs att ledamöterna och allmänheten har tillgång till budgetförslagen i god tid före beslut. 

Folkomröstningen ska också hanteras av KS och nu är det sammanräknat att 24% av de röstberättigade i Vimmerby kommun har skrivit på folkinitiavet om att folkomrösta om de fyra landsbygdsskolorna och de två förskolorna i Pelarne och Djursdala ska bevaras eller läggas ned. Det är en imponerande folkvilja som yttrat sig och som ska tas på största allvar, anser jag. 

onsdag 27 maj 2015

Interpellationssvar om skolnedläggningens konsekvenser


Interpellationssvar om skolnedläggningsförslaget finns nedan. 

Interpellationsdebatten ägde rum i måndags kväll. Jag funderar på om jag egentligen fick svar på fråga ett. Vilka är skälen till att man väljer att inte göra en samhällsekonomisk konsekvensanalys för rambudgetbeslut om skolnedläggning är min frågeställning. Att majoriteten har valt att studera båda sidor är ju ingen samhällsekonomisk konsekvensanalys enligt mig. Den ska väl göras av tjänstemännen på förvaltningen på uppdrag av politiken. 

Jag påpekade även att det finns 750 skolor i Sverige enligt SKLs rapport, med färre än 50 elever om man räknar in alla friskolor. Kommunala skolor med färre än 50 elever är 330 idag och genomförs de föreslagna skolnedläggningarna i Vimmerby så blir det 326 kvar. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-223-2.pdf?issuusl=ignore 
-
På sid 22 finns argument mot skolnedläggning
-
På sid 23-24 finns en lista med argument för skolnedläggning

Vårt budgetalternativ som bevarar skolorna är det långsiktigt hållbara alternativet för hela kommunens utveckling. Skolnedläggningsförslaget är ett mycket kortsiktigt förslag som grundas på ekonomi i första hand men där de totala ekonomiska konsekvenserna för kommunen inte redovisas eller analyseras. Det ska göras senare. Det borde ha gjorts före den 31/3 när majoriteten lade sitt rambudgetförslag, anser jag. 

I svaret hänvisas till skollagen och den säger också att kommunen är skyldig att organisera sin skolverksamhet så att det är rimligt för eleverna. Barnkonventionen säger att en dialog ska göras innan beslut tas om försämringar för barn. Mycket långa skolresor för minst 100 barn i kommunen är en stor sådan försämring, anser jag. Dialogen har ännu inte ärg rum och beslut ska tas den 22 juni. 

Checklistan som frågas om finns här: 

https://landsbygdsutvecklaren.files.wordpress.com/2012/11/konsekvensanalys_byskola.doc

Interpellationssvar till Ingela Nilsson-Nachtweij (c), Vimmerby


Fråga: Skäl till varför rambudgetförslaget inte föregås av en samhällsekonomisk konsekvensanalys enligt länsstyrelsen i Kalmars checklista.

Svar: ”Checklistan” är ett resultat av ett arbete mellan Länsstyrelsen och Högsby kommun efter en skolnedläggelse där. Författaren arbetade på Länsstyrelsen för fem år sedan, det är ingen ”checklista” Länsstyrelsen arbetar efter idag.

Olika kommuner följer olika procedurer. Beträffandekonsekvenser för samhället i stort av en skolnedläggelse råder det delade meningar; en del anger negativa konsekvenser, andra anger att det inte alls finns något samband mellan ortens utveckling och en skolnedläggelse.

Att det blir negativa konsekvenser för familjer som drabbas är uppenbart. Vilka beslut kommunen än tar när det gäller neddragning av nära välfärdstjänster fås negativa konsekvenser. För eleven kan det till viss del vara negativt, till viss del också positivt.

Majoriteten har studerat båda sidor i sin beslutsdiskussion.

SKL:s skrift ” Klarar den lilla skola de stora kraven?” från februari visas tydligt att lärarnas roll idag förändrats från att ha varit ensamarbete till att idag handla om gemensamt arbete.

Det kan konstateras att det är få vetenskapliga undersökningar genomförda vad gäller små skolor. Men några saker som står i SKL-rapporten (det som är direkt ur skriften gör jag kursiverat) kan vara värt att lyfta fram:

-
Studieavbrotten i gymnasieskolan är högre för elever från glesbygdsskolor
-
Relativt få går vidare till högskolan.
-
Även om en undervisning av god kvalitet kan ordnas, så kan likvärdigheten för glesbygdsungdomar kan ifrågasättas.
-
Lärarstabiliteten kan emellertid ha olika effekt på utvecklingsbenägenheten vid skolan, när man jämför glesbygd och tätort. Lärarstabiliteten är ofta till nytta för skolutveckling i större skolor, men kan vara negativ för utvecklingen i glesbygdsskolor.
-
Rektorerna ansvarar för flera skolenheter, ofta med långa avstånd. Rektorernas arbetssituation blir pressad med splittring, stress och brist på tid för planering och strategisk ledning.
-
På sid 22 finns argument mot skolnedläggning
-
På sid 23-24 finns en lista med argument för skolnedläggning

Våra kransortsskolor är små, det finns enligt rapporten idag330 kommunala skolor 1-6 med färre än 50 elever. Av landets 290 kommuner ligger 4 av dessa skolor i Vimmerby.

Fråga: Totala kostnader för elever som väljer annan kommun – både grundskola och gymnasieskola

Svar: Nedan en tabell på det Vimmerby betalar för elever som går i grundskola i annan kommun. Priserna justeras regelbundet. Vi har redan idag grundskoleelever som går i annan kommun, precis som vi har elever från andra kommuner som går i Vimmerby. Det är inget konstigt – rätten att välja skola har funnit i över 20 år i Sverige. Det är den mottagande skolans rektor som avgör om det finns plats för eleven från annan kommun (eller annat upptagningsområde inom kommunen)

Priser gäller interkommunal ersättning läråret 2014/2015 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundskola

 

Pris per termin o elev (kr)

 

 

Bidrag fristående skola

inkl 6% moms

 

 

 

VT2014

HT2014

VT2015

 

HT2014

VT2015

 

 

Förskoleklass

 

 

35300

35 800

35 800

 

37 900

37 900

 

 

År 1  -  År 3

 

 

37000

37 500

37 500

 

39 800

39 800

 

 

År 4  -  År 6

 

 

40300

40 800

40 800

 

43 200

43 200

 

 

År 7  -  År 9

 

 

44500

45 100

45 100

 

47 800

47 800

 

 

 

 

 

39275

39 800

39 800

 

42 175

42 175

 

 

För gymnasieskolans del finns en av BUN fastställd prislista där varje program har sitt eget pris.

En bedömning är att den frågan kring gymnasieeleverna inte går att besvara eftersom den är helt beroende på hur eleverna väljer, och antagande blir för många för att kunna ta fram ett relevant totalbelopp.

Fråga: Hur små barn kan man skicka med skolbuss i över en timma?

Svar: Det finns ingen lagreglering över hur lång tid en elev ska behöva åka skolskjuts – det är en bedömningsfråga.Däremot är inte kommunen skyldig att erbjuda skolskjuts i elever i förskoleklassen.

det informationsblad kring skolskjutsar som Skolverket tagit fram framgår det bland annat att ”kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt”.

Fråga: Hur mycket extra resor till och från fritids i tätorten ska föräldrarna drabbas av?

Svar: I Skollagen 14 kap §10 står det ” En elev i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning.”

I förarbetet till skollagen betonas att det är ”närheten till den skolenhet där eleven får sin utbildning som ska vara utgångspunkt för placering i fritidshemmet”.

Om man tittar runt lite (Umeå, Mölndal, Skellefteå, Falkenberg) och en del andra kommuner, har i princip allasamma skrivning som den nedan från Umeå kommun. Dvs till och från fritids har man inte rätt till skolskjuts.

Saxat från Umeås hemsida: Om elev har rätt till skolskjuts avser den rätten till resa från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Om eleven är på fritids före eller efter skoldagens slut medges ej skolskjuts utan det är vårdnadshavaren som ansvarar för transporten.

Inkluderande trädgårdsprojekt i Vimmerby

Jordbrukareungdomens Förbund i Vimmerby har ett härligt trädgårdsprojekt där de bjuder in alla som vill medverka till att odla på en ödetomt i centrala Vimmerby. Tomten intill Tandläkare Wallins villa är det som gäller och odlingsmarken har plöjts med hästar och nu ska många plantor planteras, potatis har satts och tomater kommer att odlas vid en mur. Hela satsningen andas kreativitet och framtidstro och stadsnära odling är en riktigt stark rörelse på många orter i Sverige och världen. 


JUF bjuder särskilt in utrikesfödda och därför är satsningen en riktigt bra inkluderande och integrationsbyggande aktivitet. Det finns plats för fler intresserade så kom ikväll kl. 17. 


Personligen fick jag en påse luktärter som jag har förgrott och plantorna ska jag leverera ikväll. Frågan är om nattfrostrisken är över eller om man ska vänta till efter eventuella järnnätter i början av juni. 


Så här beskrivs satsningen på den affisch som finns på JUFs hemsida: http://h24-files.s3.amazonaws.com/141714/672080-B7FH2.doc


Tag chansen att få odla grönsaker och blommor centralt i Vimmerby.

 Hästar kommer hjälpa oss att plöja och harva marken.

 Vi kommer alla att hjälpas åt med sådd, skötsel och skörd och ha en gemensam skördefest.

 Alla är välkomna! Inga förkunskaper krävs.

 Syfte: Gemenskap, närproduktion och kultur

 

Första informationsträffen är onsdagen 15 april Kungsg.1 (bredvid träningshuset) kl 18.00

 

Arrangör: JUF Kalmar län i samarbete med Studiefrämjandet.

För info se www.jufkalmar.hemsida24.se eller ring Anna Hellstrand på Studiefrämjandet  Tfn 0480-364972 Mobil 0721-888361tisdag 26 maj 2015

Landsbygdspolitisk diskussion med syfte att beskriva hur landsbygden kan bidra till hela kommunens utveckling

Vi bjuder in företrädare för föreningen Astrid Lindgrens hembygd som fått medel att driva LEADER-programmet i regionen, Landsbygdsrådet, LRF, Alla kommunens politiker, Gruppledare och Kommunfullmäktigeledamöter till en diskussion den 3 juni i Frödinge Bygdegård kl. 18-21. 

Målet med mötet är att ta fram ett dokument kring hur landsbygden kan bidra till hela kommunens utveckling. 

måndag 25 maj 2015

Kungörelsen till kvällens kommunfullmäktigesammanträde i Vimmerby

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

Många ärenden ska avgöras ikväll men inget rambudgetbeslut ännu. 

Välkomna till plenisalen ikväll kl. 17.30. 

Personligen är jag mest engagerad i tre olika ärenden ikväll nämligen nr. 5,6 och 15. 

Interpellation om skolnedläggningsförslaget. 

Motion om införande av IT-råd. 

Tilläggsanslag med 23.7 miljoner till Vimmerby fiber i investeringsbudgeten för 2015. 

I övrigt vill jag rekommendera er alla att lyssna på Måns Zelmerlöv unplugged på SVT Eurovision. Grattis Sverige och till det budskap som Måns och Sverige leverade till världen i lördags. 

lördag 23 maj 2015

Lördagskrönika

Jag tror det är många före detta politiker, nuvarande politiker och kommuninvånare i allmänhet som nu i likhet med mig söker möjliga och optimala lösningar för hela Vimmerby kommuns framtida utveckling.

Det är verkligen inte lätt att hitta någon lösning på problemen. En bra strategi är att diskutera breda lösningar och öppet diskutera olika möjligheter. Konflikter, prestige och låsningar bidrar inte till demokratins utveckling i Vimmerby. Alla har ett ansvar och delaktighet i att den politiska situationen ser ut som den gör i Vimmerby . 

Jag instämmer med Lars Johansson och Jens af Ekenstam Stenman i dagens Vimmerby tidning. Majoritetens sätt att ta till sig kransorternas och oppositionens kritik över nedläggning av fyra landbygdsskolor och två förskolor är mycket bra och majoritetens insikt om att börja diskutera bevarandet och utvecklingen av landsbygdsskolorna och landsbygdens förskolor är värdefullt. Det hedrar majoritetens politiker. 

Jag ser med tillförsikt framåt på hela kommunens utveckling och ett bättre samtalsklimat i den högsta politiska ledningen i kommunen för att vi ansvarsfullt ska besluta om den bästa rambudgeten för medborgarna på måndagen efter midsommar i KF och ta höjd för kommunens prekära ekonomiska läge. 

Rambudgetförslaget som KS lägger den 2 juni är avgörande för kommunens utveckling. Fokus anser jag ska vara att inte ta beslut som blir oåterkalleliga när förutsättningar förändras. 

Vimmerbybloggens intervju om Lars Nilssons beslut att avsäga sig kommunala politiska uppdrag

Vimmerby tidning sökte mig men eftersom jag arbetade på Gamlebygymnasiet igår och hade undervisning och arbetslagsmöte så hann Jimmy Karlsson och jag inte med en intervju. Sent på eftermiddagen intervjuades jag dock av Jakob Karlsson på Vimmerbybloggen och nedan finns den intervjun i sin helhet.

Läs gärna Vimmerbybloggen när du vill veta mer...

 http://vimmerby.blogg.se/2015/may/nilsson-nachtweij-avhoppet-beror-pa-jobbet.html

Nilsson Nachtweij: ”Avhoppet beror på jobbet”

NYHETER Permalink / 0

Oppositionsrådet Ingela Nilsson Nachtweij tror inte att partikamraten Lars Nilssons avhopp beror på de strandade förhandlingarna med majoriteten. – Det var oväntat, men människor har privata liv som inte alltid går att kombinera med uppdraget som fritidspolitiker, säger hon.

Igår lämnade centerpartisten Lars Nilsson in en begäran om att entledigas från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.

Centerpartiets gruppledare Ingela Nilsson Nachtweij kommenterar nu avhoppet för första gången.

– Han hoppar av för att han har så mycket i sitt företag. Han driver ett åkeri och de har en oerhörd konkurrens gentemot utlandet idag. Han vill fortsätta i partiet, men inte på något ledande uppdrag. Självklart tycker vi att det är synd, men vi har full respekt och förståelse för hans beslut.

Hur påverkar avhoppet partiet?

– Det påverkar inte mer än att vi måste hitta en ny person. Det är såhär fritidspolitiken ser ut och alla engagerar sig utifrån sin civila situation.

”Inte med det att göra”

För två veckor sedan tog Lars Nilsson initiativ till förhandlingar med majoriteten tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M). Avhoppet kommer bara två veckor efter att förhandlingarna bröts.

– Som jag har förstått det har det inte med det att göra, utan det är privata skäl.

Tycker du att det är märkligt att Lars Nilsson hoppar av bara två dagar efter att de förhandlingar som han själv tagit initiativ till avbryts?

– Jag vill inte dra den slutsatsen. Det är ingenting som han har kommunicerat med mig.

Känner fullt stöd från partiet

För en dryg månad sedan hoppade även Per-Åke Svensson av från sina uppdrag i fullmäktige och kommunstyrelsen. Ingela Nilsson Nachtweij ser inget samband mellan avhoppen.

– Det får du fråga dem om. Det är inget som Lars har uttryckt.

Varför vill ingen av dem kommentera sitt avhopp?

– Det får de svara på. Min enda kommentar är att de väljer att fortsätta i partiet och det är jag väldigt glad för. De tror på vår politik, men har inte möjlighet att fortsätta med sina uppdrag.

Finns det interna konflikter inom Centerpartiet?

– Det stämmer inte överhuvudtaget. Vi är ett oppositionsparti som fokuserar på vår politik efter vår bästa förmåga. Vi är ett tajt gäng i toppen i Centerpartiet och vi har ett gott valtekniskt samarbete med KD, V och MP.

Finns det ett missnöje med ditt sätt att leda partiet?

– Inte vad jag känner till, men det får du fråga andra om. Senast i förrgår var det en ersättare i fullmäktige som ville meddela att han tyckte att jag jobbade bra.

Känner du fullt stöd från partiet?

– Ja, det gör jag, men andra får värdera mitt arbete. Det ska inte jag göra.

Letar efter ersättare

Centerpartiet har nu aktiverat sin valberedning för att få fram en ersättare.

– Vi har ganska många som vill engagera sig och vi får nya medlemmar. Jag tror att vi kommer hitta en väldigt bra ersättare till Lars. 

Finns det en risk att fler hoppar av framöver?

– Inte just nu. Det här var oväntat nu, men människor har privata liv som inte alltid går att förena med politik. Politiken kan vara väldigt tuff och skolfrågan är väldigt känslig. Jag tror att många politiker i Vimmerby har en tuff situation just nu. 


fredag 22 maj 2015

Krönsmon och Östra Ceos

http://www.roxx.se/v/fqsfw

I länken kan Du läsa om Vimmerbys möjligheter för nya företag eller befintliga företag som vill etablera sig i en av Södra Sveriges mest företagsvänliga orter. 

Näringslivet i Vimmerby är expanderande och präglas av många skickliga entreprenörer. Åbro Bryggeri, Ljunghälls metallindustri, V-tab, flera sågverk och företag inom fönstertillverkning, besöksnäring med Astrid Lindgrens värld som motor och många företag inom media finns på orten, Mediapartner, Roxx och Mindbite med flera. Vimmerby är känt för de många bilhandlarna och här finns i princip alla bilmärken representerade och det märktes på Bilens torg i lördags. Motorintresset är också mycket stort i Vimmerby med flera föreningar inom motorsporten. 

Företagarna i Vimmerby leds av Marcus Alser på Mindbite och här finns alla i styrelsen där. http://www.foretagarnavimmerby.se/styrelsen-kontakt/


Sagolik morgon vid Borstingen

Tid för tankar när solen hälsas vid Sjönäs idag. Biologiundervisning och arbetslagsmöte stundar i Gamleby. Sedan blir det en sväng till fina Vinö i Loftahammar imorgon och Eksjö för fotbollsmatch med yngsta dottern och VIF på söndag. Det blir min helg! Älskade sonen kommer också på visit och ska träna lite med sin gamla klubb mm. 

torsdag 21 maj 2015

Pippi och Karin Nyman fyller år idag!

Karin Nyman som är Astrid Lindgrens älskade dotter, fyller år idag och på sin födelsedag för exakt 71 år sedan fick hon "urPippi"av sin mor. Ett år senare föddes boken om Pippi. 

Original-Pippi som sedan fick skrivas om för att kunna tryckas och det blev i alla fall ett väldans rabalder kring Pippi Långstrump. 

Idag firas överallt och jag delar den glädje över Pippi som många med mig uppskattat så starkt under de 70 år som hon funnits. Pippis styrka och Pippis sätt att se på världen har förändrat densamma på olika sätt. Värdegrundsarbetet och jämställdhetsarbetet är i fokus när jag reflekterar över Piippis betydelse. Demokratiaspekten är också central och allas lika värde. Pippis förmåga att stärka många flickor och kvinnor att ta för sig i samhället. 

Sannerligen är det så att Astrid Lindgren berör och påverkar oss med sin litteratur och alla de filmer, musikaler och teateruppsättningar som gjorts kring dessa verk. 

Stort grattis Pippi och ännu mer grattis till den riktiga jubilaren Karin Nyman! Kanske det är kärleken till en dotter som varit drivkraften till att Pippi föddes och att hon blev den figuren som hon blev...


onsdag 20 maj 2015

Pressmeddelandet som syftar till att jobba vidare med kommunens ekonomiska situation

Nedanstående pressmeddelande skickades efter att C , KD, V och Mp haft ett gemensamt gruppmöte i måndags kväll. Syftet var att komma vidare i diskussionerna om hur vi kan komma tillrätta med kommunens ekonomi och samtidigt utveckla hela kommunens potential. Cirka 25 personer var eniga kring att skicka detta pressmeddelande och vi beklagar att majoriteten nu avbrutit de samtal som inleddes tisdagen den 5 maj 2015. Vi måste arbeta konstruktivt och framåtsyftande för att dels genomföra den folkomröstning skyndsamt som 3500 Vimmerbybor skrivit under och dels komma fram till fler besparingsförslag som kan utveckla hela kommunen och bevara landsbygdsskolorna och förskolorna. Under pressmeddelandet finns de tolv punkter som oppositionen lade i en protokollsanteckning på budgetdialogen i KS igår. Vi kommer att beräkna och diskutera dessa förslag inför rambudgetbeslutet den 2/6 i KS. 


PRESSMEDDELANDE

På torsdagens möte presenterade majoriteten ett förslag som bevarar några av de skolor som de tidigare ville lägga ner. Skälet var orimliga restider för barnen. 

Oppositionen välkomnar detta initiativ och kommer att arbeta vidare för att motivera majoriteten att släppa förslaget att lägga ner återstående skolor och förskolor. 

Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare Centerpartiet
Lars Johansson, Gruppledare Vänsterpartiet 
Sven Weckfors , Gruppledare Kristdemokraterna
Caroline Axelsson, Gruppledare, Miljöpartiet 


Oppositionen vill lämna nedanstående lista som vi önskar beräkningar och konsekvensbeskrivningar på för att kunna lägga rambudgetförslag den 2/6.

1. IT-kostnader effektivisering 
a. Färre antal enheter per anställd
b. Ny tjänstekatalog utifrån verksamheternas behov
c. Förändrad fördelning av grundavgiften mellan kommunerna i ITSAM
d. Flexibelt utbytesintervall
e. Färre program utanför ITSAM , skrotning av program
f. Billigare elevdatorer 

2. IT-kostnader , satsning
à. Mer IT-stöd
b. Utveckling av IT i verksamheterna som till exempel IT i hemtjänsten som testas av Hultsfred 

3. Ta bort förskoleteamet 

4. Ta bort trädgårdsmästare och/eller minskad ambition

5. Flexibel skolstart och borttagande av en skolskjuts på eftermiddagstimmar från alla skolenheter.

6. Förstärka föreningslivet genom att effektivisera Kulturskolan. Halvering av antalet kurser kvällstid. 

7. Satsa på huvudbiblioteket och samtidigt effektivisera genom att lägga ned filialbiblioteken eller starta samverkan med exempelvis närbutik eller servicepunkter. 

8. Effektivare lokalutnyttjande genom att aktivera lokalstyrgruppen. (Vimarhem, KS, BUN , SOC) Hur mycket har sparats genom denna samverkan tidigare år? 

9. Kostnadsberäkning och besparingsmöjligheter för en skolstrukturförändring genom att slå samman de två högstadierna.

10. Kostnad för en punkthöjning av sjuksköterskornas löner med 5000:-/månad för att lyckas bemanna tjänsterna. Vi förlorar 2 milj. varje år på att dessa tjänster inte är tillsatta.

11. Ej anställa en ny kultur och fritidschef. 

12. Kostnad för en satsning på "hemrehab" liknande Kalmar och Västervik som är anpassad till Vimmerbys förutsättningar. Besparingsberäkning på några års sikt. 

Ingela Nilsson Nachtweij C,

Lars Johansson V

Sven Weckfors, KD