måndag 29 februari 2016

Solelrapport från TYRTORP


Det här är min fjärde februarmånad med solel och den första med 29 dagar. Även med 28 dagar hade det blivit ett strålande rekord. 210 kilowattimmar är ungefär lika mycket som de två föregående februarimånaderna tillsammans. Väldigt lite snö på panelerna och mycket sol är förklaringarna.
Som ni kanske minns var juli förra året väldigt solfattig. 575 kwh då jämfört med 210 i februar i år, dessutom med två dagar mindre.
Det är inte "normalt".
Tomas Holgersson


Kommunfullmäktige ikväll och medborgardialog

Många olika ärenden som ska hanteras av oss 49 ledamöter ikväll. Kvällens kungörelse finns här:  http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

En interpellationsdebatt om landsbygdsutveckling mellan Tomas Peterson och mig kommer det att bli. Det finns även plats för frågor från allmänheten. Har du en fråga till någon av oss ledamöter så välkommen att ställa din fråga. Ett krav är att den ska gå att svara på direkt annars finns också möjligheten att lägga ett medborgarförslag. Här finns info om hur Du skickar in ett medborgarförslag. 

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/dialog-och-synpunkter/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag/

Du kan som medborgare också skriftligen ställa en fråga som du inom tre arbetsdagar ska få svar på. Information om den möjligheten finns här : 

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/dialog-och-synpunkter/fraga-din-politiker/

Tillsammans utvecklar vi medborgardialogen i Vimmerby kommun. 

söndag 28 februari 2016

Minns Olof Palmes dödsdag idag

En av de få nyheter om Sverige som nådde mig under mina åtta månader i Australien aug-85- april-86, var mordet på Olof Palme. 

Jag kom till puben för den veckovisa träffen med de andra lantbrukspraktikanterna i området som kommit till "the land down under" via organsiationen International Agriculture Exchange Association (IAEA). 

Där möttes vi av beskedet: 

Your prime minister has been "assassinated" . Jag visste inte vad ordet betydde men efter en stund förklarades att Olof Palme blivit mördad. 

Chocken blev total. Detta kan inte hända i vårt land. Skoja om något som är roligt blev mitt och de två andra svenskarnas kommentar. 

När vi sedan insåg att det faktiskt hänt så blev stämningen mycket dämpad där på puben. Alla berördes i vår sorg och nedstämdhet. 

Detta var långt före internet och tabloiderna hade denna nyhet som förstasidesnyhet i Australien. På denna tid kände få till Sverige när man reste i denna del av världen. Sverige förväxlades ofta med Schweiz. Man saknade verkligen beskrivningar av vad som hänt och varför då denna nyhet försvann snabbt från nyhetsflödet. Idag finns ju helt andra möjligheter att läsa svenska nyheter via internet var du än befinner dig på vår planet. 

Det var alltså mycket ovanligt med nyheter från Sverige och denna nyhet var mycket overklig. 

Det är få nyheter som på djupet berört mig under mitt snart femtioåriga liv. 

Estonia-katastrofen, Anna Lindh-mordet, 9-11-attacken, Olof Palme-mordet är några nyheter som i grunden berört vårt samhälle och mig på ett personligt plan. 

Minns därför alla dessa fyra händelser idag men allra mest mordet på Olof Palme. Han var en fantastisk retoriker vilket jag upplevde i en debatt i Kalmar mellan Torbjörn Fälldin och Olof Palme. Den debatten var som en fotbollsmatch och det var en mycket bra debatt. En debatt som säkerligen påverkat mig stort att engagera mig politiskt och år 2009 bli förtroendevald. Jag var endast 14 år 1980 då debatten ägde rum. 

Sverige blir aldrig mer som det var innan mordet på Palme då denna händelse faktiskt var den första större attacken mot en politiker i modern tid i Sverige, som jag känner till. Den demokratiaspekten ur ett säkerhetsperspektiv där många sedan dess kanske tvekat att engagera sig politiskt pga hot är mycket tragisk för ett demokratiskt samhälle. Demokratihot är något som vi alla har ett ansvar att reagera på och agera mot för att värna vårt samhällsbygge. Den kräver en kontinuerlig insats för att värnas, alla dagar och ALLTID.  Minnet av Olof Palme och Anna Lindhs liv och alla andra drabbade politiker världen över som utsätts för våld förtjänar demokratiinsatser och stor respekt. 

lördag 27 februari 2016

Så skapar vi världens modernaste landsbygd

Är i Högsby och lyssnar på Kristina Yngwes klokskap vad gäller landsbygdsutveckling. 

En tillgänglig, företagsam och attraktiv landsbygd är målet för vår närodlade politik. 

Vi är 30-talet Centerpartister från hela länet som förkovrar oss hur vi ska utveckla landsbygden. Befolkningsmängden på landsbygden har varit konstant.  Nyinflyttade utrikesfödda väljer ofta storstaden och i storstaden finns ett födelseöverskott till skillnad från glesbygden. 

Nedan listas landsbygdens möjligheter. 

- Landsbygden är föregångare
- Självförsörjning av livsmedel och förnybar energi
- Anytime, anywhere- workers & flexibla jobb.
- Fossiloberoende fordonsflotta
- Digital teknik ger möjlighet att bo, leva och verka både på landsbygd och stad.
- Lägre omkostnader för hyra etc.
- Mindre enheter ger möjligheter till samverkan.  

Inkluderingspolitiken är det viktigaste i vår närodlade politik och är utgångspunkten för samhällets utveckling. Vimmerby vinner i längden när hela kommunens värde växer.

Vimmerby kommun har fantastiska förutsättningar trots eller tack vare sitt geografiska läge. 

Befolkningen ökar med 129 personer vilket innebär ökade skatteintäkter på närmare 6 miljoner kronor och vi behöver bli ännu fler som lever, bor och verkar i vår fina kommun. Potentialen och förutsättningarna finns.

Jocke Johansson och Karin Hermansson flyttade till Vimmerby för cirka två år sedan från Dalarna för att bidra med sina insatser i vår kommun som vd för Astrid Lindgrens värld respektive egen kiropraktorpraktik i samma lokaler som Träningshuset. De beskriver att de trivs i Vimmerby och att de upplever att Vimmerby kommun är en mycket bra plats att bo, leva och verka i. De har snabbt lärt känna många Vimmerbybor och uppskattar hela kommunen med fritidsanläggningar för exempelvis skidåkning och fina vägar för cykling.

Samtidigt beskriver Jocke Johansson hur viktigt det är att kommunen satsar på det som skapar mervärde för oss som bor här och samtidigt tillsammans utvecklar besöksnäringen på bästa sätt. 

Framtidstro och fokus på samverkan och framförallt att den politiska majoriteten är mer lyhörd är det viktigaste nu. Folkomröstningen ska vi så fort som möjligt lägga bakom oss och fokusera på andra besparingar än skolnedläggningar på landsbygden. 

Allmänheten bjuds nu in att mejla besparingsförslag till Tomas Peterson via hans blogg på kommunens hemsida. 

Jag ser fram emot att få möjlighet att arbeta tillsammans med korrigering av budgeten för 2106 och med budgeten för 2017. Helen Nilsson och Tomas Peterson ska ha folkets respekt nu när de lyssnar på folket och beslutar om att inte lägga ner några skolenheter. Utveckla dem istället genom att flytta in förskolorna i skollokalerna omgående med hjälp av Skolverkets stöd för att minska barngrupperna och med hjälp av stödet för att ta emot asylflyktingar och tillgodose deras behov av förskola och skola. Det är mina råd i detta skede och vi måste snarast avveckla förskoleteamet och överlåta deras arbete med Kiwi och barnkonventionen till ordinarie personal. Några  extra stängningsdagar klarar familjerna utan att det blir negativa konsekvenser för barnen. 

På tisdag samlas alla gruppledare för kommunens åtta partier i kommunfullmäktige på initiativ av Tomas Peterson. Agendan är att vi alla ska bli informerade om kommunens ekonomi när skolorna ska utvecklas och inte avvecklas på landsbygden och alla inbjuds att komma med idéer. Ett förslag till avsiktförklaring för Vimmerbypolitiken ska också diskuteras som projektgruppen för framtagandet av en social lokal utvecklingsplan har formulerat. Det ska bli en work shop om förslaget till avsiktförklaring den 29/3 i samband med att Marcus Oskarsson och Kristina Alser talar till alla politiker om tillit och förtroende mm. Save the date heter den tröffen och alla ledamöter i KF är inbjudna till den förmiddagen. 

Det finns många öppningar och möjligheter som visar sig nu när vi lägger folkomröstningen tilll handlingarna och tillsammans blickar framåt för att med ansvar, mod och fantasi arbeta för hela kommunens bästa. 

fredag 26 februari 2016

Bokfynd i Världens bästa bokhandel !

Hittar alltid läsvärda grejer i denna fina välskötta butik. Trivs här och på Vimmerby bibliotek. Chans till att få ta del av så mångas genomtänkta tankar! 

Denna gång blev mina bokval några titlar som behövs i mitt liv nu. 

Assar Lindbeck för att återuppta mina studier i nationalekonomi i Uppsala .
Göran Häggs "Retorik i tiden" för att förstärka mig som talare. 
Kroatien för att min australiensiska värdsyster ska besöka sina föräldrars hemland i sommar och kanske även mig. Någon gång vill jag åka till Dubrovnik som de härstammar från. 
Elsie Johansson för att hennes bok om Glasfåglarna uppskattades av mig och för det föredrag i Plenisalen för många pr sedan dör hon berättade om om brevet från Astrid Lindgren på Dalagatan i Stockholm som gratulerade henne för en bra debut. Hon kunde inte riktigt förstå om det var den riktiga Astrid Lindgren så hon skriver ett brev för att ta reda på vilken Astrid Lindgren det var. Svaret kommer med vändande post och är adresserat Till den riktiga Elsie Johanson. 

Landsbygdsutveckling

På måndag är det kommunfullmäktigesammanträde klockan 17.30. Då finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor till oss politiker. 

Det kommer också bli interpellationsdebatt om landsbygdsutveckling mellan Tomas Peterson och mig.

Ny politisk organsiation ska också beslutas mm. Läs handlingarna och alla ärenden på kommunens hemsida. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202016-02-29.pdf

Välkomna! 


Vimmerby kommunfullmäktige tillsatte en landsbygdsberedning år 2013 med alla politiska partier i kommunen som deltagare. Beredningen fick uppdraget att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. Arbetet leddes av Sören Sjöholm och presenterades på kommunfullmäktiges marssammanträde 2014.

Därefter har programmet remitterats och synpunkter har inhämtats från alla partigrupper och alla nämnder. Målet var ett antagande i juni 2014 för att programmet skulle kunna verkställas snarast.

Hittills har vi sett majoriteten leverera nedläggning av skolor, utebliven investering i GC-väg i Gullringen, avstannat fiberprojekt på landsbygden vad gäller stamfiber mm. Ingen satsning som gynnar landsbygdens utveckling har ännu presterats av S och M i samverkan under denna mandatperiod.

Därför undrar vi i Centerpartiet i Vimmerby:

1. När kommer kommunfullmäktige ha det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet på sin kungörelse och när kommer landsbygdsfrågorna att arbetas med mer fokuserat av den nuvarande politiska majoriteten?

2. Avser S och M att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen?

3. Vilka mål och visioner för landsbygden har S och M i sin samverkan?

4. Vilka satsningar planeras av kommunledningen under resten av denna mandatperiod för att hela kommunen ska utvecklas?
 


torsdag 25 februari 2016

Tack FOLKET och TACK Majoriteten!

Luften i Vimmerby kommun känns lite lättare att andas idag den 25 februari på min morgonpromenad. 

Igår kväll hade vi nämligen kretsårsmöte med Centerpartiet i Vimmerby. Vi nåddes mitt under mötesförhandlingarna som leddes av Bengt Johansson av beskedet om att Djursdala skola, Brännebro skola och Pelarne förskola bevaras och givetvis blev det en spontan applåd och ett jubel. Alla i rummet där i Frödinge bygdegård kände djup glädje och tillfredsställelse efter den politiska  kamp som pågått kring skolfrågan sedan den 31 mars 2015 då förslaget till rambugdet med fem utpekade orters skolnedläggningar lades av M och S.

En lång resa med debatter, diskussioner, insändare, blogginlägg, partisamverkan med KD, MP och V och sista halvåret även med L. 

Nu firar vi och gläds med de orter som får behålla sitt utvecklingsnav och kittet för byar och samhällen på landsbygden nämligen skola/förskola. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som medverkat i denna resa och kamp för landsbygden. Denna fråga har gällt mycket mer än skolorna. Det har faktiskt i stort handlat om att öka och inte minska det totala  sociala kapitalet i kommunen som professor Elin Whilborg var hos oss och föreläste om vid vår gemensamma valupptakt. 

Framförallt är det föräldraföreningar, samhällsföreningar, Peter Fjällgård som tog initiativet till folkomröstningen och alla engagerade Djursdalabor, Gullringenbor, Pelarnebor, Rumskullabor, Tunabor och Vimmerbybor som oförtrutet kämpat för att skolorna inte ska läggas ner. 

Majoriteten valde igår kväll att meddela att man beslutat att lyssna på folket och det är ett riktigt STORT och KLOKT beslut, anser jag. Insiktsfullt att faktiskt respektera det valresultat som folkomröstningen så tydligt visade. 

Idag ska vi sammanträda i kommunstyrelsen och vi i oppositionen ska göra vårt bästa för att svara upp på majoritetens inbjudan att hjälpa till att göra andra långsiktiga besparingar för att kommunens ekonomi ska förbttras. Alla oppositionspartierna har lagt fram olika alternativa sparförslag som inte drabbar barn eller äldre lika negativt som de förslag som majoriteten diskuterat och som nu är lagda i malpåse. I pressmeddelandet uttrycker man att skolnedläggningar inte längre finns på deras agenda. Mycket befriande och klart besked vilket vi i oppositionen tar emot med stor glädje. 

Redan idag gäller det dock att kavla upp ärmarna och börja jobba hårt med kommunens ekonomi. Det finns mycket att göra och vi ser stora möjligheter även om det kommer att bli en svår politisk resa framåt. 

Arbetshandskar på är det som gäller nu och framförallt ansvar, mod  och fantasi för att nå konsensus i politiken för att ta de beslut som nu krävs för Vimmerbys bästa. Jag tror på Vimmerbys politikers förmåga att nu leverera resultat tillsammans. Centerpartiet kommer att bidra till att försöka öka kommunens sociala kapital på många olika sätt när nu skolorna är räddade och vi ska fokusera på att all den frustration och energi som lagts på att bevara skolorna ska kanaliseras på hela kommunens potential att utvecklas. 

Läs Tillväxt Vimmerby som kom i våra brevlådor i förrgår och fascineras av allt positivt som händer i vår bygd. Jocke Johansson som är VD på ALV beskrev de planer som besöksnäringens motor i bygden har och det är helt klart en affärsplan som bygger på en kommun som har en livskraftig landsbygd som målas upp. En ännu starkare matupplevelse med lokala och närodlade produkter. Det kräver en grön näring som behöver växa. En tillväxt för lokal mat där marknaden finns för större partier med leveranssäkerhet av de volymer som krävs. Byggsatsningar där det lokala näringslivet får stora uppdrag och stor delaktighet. Besöksnäringen, gjuteribranschen, träindustrierna och media/tryckeribranschen är grunden för vårt näringsliv och tillsammans med alla de små företagen så finns stor utvecklingspotential i hela Vimmerby kommun.

Näringsliv, föreningsliv och kommunen bygger framtiden tllsammans i VIMMERBY. Det som är bra för kommunen ska vara bäst för de som bor i kommunen. 

Än en gång, TACK majoriteten för att ni lyssnade till slut. Nu fokuserar vi på framtiden och lägger det som varit bakom oss. 

onsdag 24 februari 2016

Årsmöte med C i Vimmerby kommun

 Välkomna att lyssna på Jocke Johansson som är VD på Astrid Lindgrens Värld. Han ska berätta om parkens framtidsplaner. Därefter sedvanliga förhandlingar . Givetvis kommer jag som gruppledare att kommentera folkomröstningen och pågående politiska förändringar i kommunen med inrättande av KS Au mm. 

Bostadsfrågan ska diskuteras i Vimmerby den 7 mars

Ola Johansson som är riksdagsman från Halland kommer på besök till Kalmar län den 7 mars. Han deltar i den blocköverskridande diskussionen om bostadsbyggande. Även Anders Åkesson kommer till Vimmerby för att möta två av våra lokala bostadsföretag. Det ska bli en intressant och viktig diskussion. Frågeställningen är bland annat:  

Hur kan näringslivet bidra till att sänka såväl tidsutdräkt som trösklar från idé och behov till inflyttningsbar bostad. Det vill säga hur möta fler hushåll med en bostadsmöjlighet och samtidigt effektivisera så att bostäderna kommer ner i kostnad och blir färdiga snabbare.

-          Vilka hinder ser ni mot en sådan utveckling?

-          Vilka reformer skulle ni helst se?
tisdag 23 februari 2016

Bygge av nya lokaler till Folktandvården

Ibland måste man riva för att bygga nytt. Svanen har delvis stått tom och rivs idag, för att ge plats åt nya lokaler till Folktandvården. 

Byggarbete ger tillväxt! Bra beslut, Landstinget! 

Vimmerby växer och attraktionskraften ökar

Glädjande att läsa om allt positivt som händer i näringslivet och i föreningslivet i Vimmerby kommun. 

Tidningen TILLVÄXT VIMMERBY som kom idag beskriver verkligen vår sanna potential med trätillverkning- och besöksnäring som framträdande tillväxtsektorer. Vimmerbyhus, Älö Trä, Vimmerby interiör med flera växer så det knakar. Arbetsmarknaden ser bättre ut än i de flesta av landets kommuner och besöksnäringen sjuder. Befolkningen ökar med 122 personer och det medför en ökad skattekraft på nästa 6 miljoner kronor. (nyckeltalet är en ökad skattekraft med 49000kr/invånare). Gjuteri- media och tryckeribranschen är tre andra tillväxtbranscher i Vimmerby kommun som birdrar till kommunens tillväxt. 

Föreningslivet levererar också starka resultat och integrationsarbetet i VIF ska nu spridas till flera föreningar.

Allmänna arvsfonden stöttar FBSK med över 2 miljoner vilket också är mycket glädjande. Kransorternas föreningsliv och näringsliv bidrar starkt till hela kommunens atttraktionskraft. 

Fler strandnära bostäder liknande de satsningar som görs i Hultsfreds kommun skulle stärka kommunen ännu mer. Jag tänker att det finns så många natursköna platser i kommunen som skulle lämpa sig för fler att bo, leva och verka på. Djursdala, Pelarne och Gullringen samt Rumskulla och Tuna återfår nu sin framtidstro när valresultatet för skolornas bevarande blev så tydligt. Dessa orter behöver växa för att hela kommunens ska optimera sin tillväxt. Skolan och det sociala kapitalet med ett starkt föreningsliv som bas är kittet för vår attraktionskraft.

Jag gläds med att Vimmerby Växer och att Vimmerbyborna är Världens bästa befolkning! 

Idag ska vi träffa Tillväxtverket för att diskutera hur samverkan i politiken, näringslivet och föreningslivet i hela kommunens ska öka. Årjängs folkomröstning om två skolors framtid

http://www.arjang.se/sv/Invanare/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Namder/Valnamnden/Folkomrostning/

Valdetagandet blev nästan lika högt som i Vimmerby men valresultatet blev ett helt annat. Vimmerby kommunfullmäktige bör lyssna på folket. Demokatin urholkas om kommunfullmäktige frågar folket och sedan väljer att inte lyssna. Jag anser att Jens Stenman har en tydlig demokratisk tolkning av valresultatet som ingen kan bortse ifrån. Läs hans inlägg här :http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/3528/stenman-i-en-demokrati-har-folket-alltid-ratt/

Pressmeddelande angående valresultatet i folkomröstningen.


Pressmeddelande från Centerpartiet i Vimmerby 

Angående valresultatet i den kommunala folkomröstningen


När nu rösträkningen är klar och det visat sig att hela 86,65% röstat på alternativ B för att bevara skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne och endast 9,3% av de röstberättigade röstat för nedläggning, finns ingen annan rimlig väg framåt för Vimmerby än att ändra nedläggningsbeslutet. Man kan inte blunda för att de 5644 personer som röstat för ett bevarande utgör mer än 46% av alla röstberättigade i Vimmerby Kommun. 


Ledamöter från den styrande majoriteten, bestående av Socialdemokrater och Moderater, har inför folkomröstningen uttalat sig om att det skulle komma att krävas ett valdeltagande i närheten av 70% men med anledning av den förkrossande majoritet med vilken alternativ B vunnit ser vi nu fram emot att den styrande majoriteten ska besinna sig och snarast meddela sina kommuninnevånare om att de nedläggningshotade skolorna ska få finnas kvar.


Ingela Nilsson Nachtweij, Oppositionsråd 

Erik Paulsson, Oppositionssamordnare Socialnämnden

Centerpartiet i Vimmerby

måndag 22 februari 2016

Väntans tider...

På plats och det räknas för fullt i Plenisalen!

I väntan på valresultatet

Igår var jag mötesordförande för Reumatikerföreningens årsmöte och jag imponerades av deras viktiga , omfattande och för så många värdefulla verksamhet. Ordförande Gerd Mahl Nilsson var en ny och  trevlig bekantskap. Stämningen var härlig och kassör Ylverton Laag och mötessekreterare Inger Laag var också härliga nya bekantskaper. 

Idag ska jag plocka fram material till Gunilla Gustafsson och hennes kommande utställning på Näktergalen. Den ska handla om ord och uttryck i vimmerbybygden och det är något som jag samlar på. Gunilla hade fått nys om detta och bad mig leverera lite material. Det jag samlat kommer från i första hand min far men även från min bortgångne farbror Arne Nilsson och hans fru Ulla i Flaka (som är svensk mästare i ostkakebakning ) Min far Beril och hans tolv syskon är uppvuxna i Norra Flaka utanför Gullringen och där utvecklades ett alldeles unikt språk har jag förstått där uttrycken hjälpte till att muntra upp i samband med exempelvis hårt arbete på gården. 

"Kannske är också e ske och mor kallade na för skope" 

"Det händer och fötter och sker! " 

"Har du sålt smöret och tappat pengarna? " 

"Det gör jag inte för allt smör i Småland" 

"Push, sa lappen och flög över fjället. "

"Gråt inte över spilld mjölk"

"E kärring kan inte träte å ett veträ kan inte brinne" 

I Småland är bönderna "stenrika å har lätt för te fatte, de har store hänner"

" Ät mycket apelsiner så blir du klyftig !" 

"Det blev lite knort" (ont om tid)

" Mycke ska en höre inna örona thriller av"

"Ä en liten och klen får man gå till Frälsningsarmén å ä en stor å stark får en gå te Folkets park"

Det var ett litet urval av min skatt. Har du några ord och uttryck på lager som du vill dela med dig av så hör av dig. 

För några år sedan gjorde någon klok person i Stadshuset en mapp med kommunens alla ortsnamn med de större sockennamnen rödmarkerade. Här finns både Flaka och Perstorp med som är två varmt kära platser för just mig. För mig är alla dessa fantasifulla och historiska namn det Vimmerby som JAG vill vara med om att utveckla. HELA kommunen med alla dess orter, det är vårt viktiga kulturarv som står på spel idag. Hur ska infrastrukturen och den närodlade servicen utvecklas i samklang med alla nya medborgare som vi varje år hälsar välkomna på Nationaldagen och alla nya medborgare som varje år föds i vår kommun. Barnen, vår framtid!

Stjärnevik (där far är född), Soludden, Eldstorp, Vinketomta, Rökulla, Sörgården, Trångrössle, Solhult, Svartängen, Nybygget, Rangelstorp, Runeholm, Fjälster, Källekullen, Solbacka och Svingen låter som poesi i mina öron och jag funderar kring ortsnamnens uppkomst och betydelse. Hur som heslt så betyder alla dessa platser mycket för de som har dem i sitt hjärta, för att de såg dagens första ljus där eller för att de flyttat dit och skapar sin dag där varje dag. Romantiskt på nåt sätt!

Värt att utveckla! 


söndag 21 februari 2016

Efterlysning

Jag vill ha en bättre medborgardialog i Vimmerby kommun. Det är en mycket märklig tid vi lever i just nu, anser jag. M och S förankrar sina förslag till beslut så svagt att till och med de egna partimedlemmarna går ut och propagerar mot det egna partiets politik. 

Magnus Gustafson och Johan Blomberg samt Bjarne Lyngbech är tre moderater som öppet går emot Micael Glennfalks och Tomas Petersons skolnedläggningsförslag. 

Socialdemokraterna står eniga vad gäller skolnedläggningar och verkar inte nöjda med att Tuna och Rumskullla skolor ska behållas.Det var Micael Glennfalk med flera som räddade skolorna i Tuna och Rumskulla med stöd av oppositionspartierna i kommunen. 

I någon kommentar på Dagens Vimmerby läser jag att någon påstår att Centerpartiet har bjudit in Sverigedemokraterna till samarbete. Och det stämmer men det har endast skett kring två motioner. Vi har erbjudit alla partier i kommunfullmäktige inklusive SD att stå bakom en motion som har två att-satser nämligen att

- Vimmerby kommun ska ta fram en policy mot främlingsfientlighet och
- en plan mot våldsbejakande extremism

Curt Tyrberg har också lämnat in en motion som majoriteten i KS tyvärr beslutade om att föreslå KF att avslå och den handlar om att Vimmerby kommun ska tillsätta en fullmäktigeberedning med alla åtta partier i KF inklusive SD för att ta fram en integrationsstrategi. Vi kommer givetvis att yrka bifall till vår motion den 29/2 med motiveringen att den strategi som vi tar fram gemensamt och som inte bara socialnämnden tar fram ur egen budget blir mycket bättre förankrad och snabbare genomförd om alla politiksa partier i kommunfullmäktige står bakom framtagandet. Finansieringen av framtagandet av strategin föreslår vi ska tas av flyktingpengarna och inte belasta socialnämndens budget.  

Inget annat samtal med SD förs av oss i Centerpartiet. De uttryckte i media en besvikelse över att de inte inbjudits till samverkan inför folkomröstningen men vi har inte hört från SD att de önskar delta i något samarbete så de fem partier som samarbetat är KD, L, MP och V och nu ser vi med spänning fram emot valresultatet som kommer att presenteras imorgon eftermiddag efter Valnämndens rösträkning i Plenisalen. 

Med de orden hoppas jag att valet kommer att genomföras på ett bra sätt och att kommunfullmäktige ska lyssna på folkets röst den 29/2. 

lördag 20 februari 2016

DIN RÖST IMORGON ÄR VIKTIG FÖR HELA KOMMUNENS FRAMTID

Jag vill börja med att tacka Helen Nilsson för samtalet på Vimmerby torg idag. Vill också tacka de som lyssnade och de som ställde frågor till oss efter vårt samtal. 

Vi fick några förtydliganden av Helen Nilsson men det var också några saker som vi inte fick svar på. 

Gymnastiksalarnas framtida öde i Gullringen, Djursdala och Pelarne är ännu inte behandlat av M och S trots att tjänstemännen säger att de måste stängas annars sparar man inte de pengar som man har angivit på skolnedläggningarna. 

Vi fick inte heller veta hur stort valdeltagande som krävs för att majoriteten ska lyssna på medborgarnas röst. 

Jag vill NU tydligt säga till Dig som läser dessa rader. Gå och rösta! Det är Din medborgerliga skyldighet och rättighet. Ta ställning och uttryck din röst. 

Ett enigt kommunfullmäktige ber dig att göra det. Imorgon avgörs Vimmerby kommuns framtida hållbara utveckling utifrån medborgarnas perspektiv. 

Hur vill Du att landsbygden ska utvecklas i vår kommun?

Helen Nilsson uttryckte att Rumskulla och Tuna skolor bara är tillfälligt räddade- Därför är det viktigt att alla som bor i kransorter, på landsbygden och i kommunens tätort att uttrycka sin röst. 

Lägger M och S ner skolor på landsbygden så blir det färre pedagoger för våra barn. 3,8 tjänster ska bort om alternativ A vinner imorgon. 

Vinner alternativ B ska vi definitivt diskutera grundligt vilka besparingar som är mest aktuella så att grundskolans alla elever i hela kommunen inte får färre antal pedagoger. Vi föreslår istället besparingar som omfattar 6,7 miljoner och det är klart mer än vad S och M lyckas prestera och våra besparingar är långsiktiga och drabbar inte barn och äldre. 

Det är närodlad poliik för oss. 

Jag har redan förtidsröstat på alternativ B och jag har träffat många medborgare under de senaste veckorna som kommer att göra detsamma. Medborgardialogen måste utvecklas mer i Vimmerby nu. Jag utvecklas i mötet med er medborgare och jag vill innerligt tacka för allt engagemang och allt stöd som vi i C mött sedan den 1 april då förslaget om skolnedläggningarna presenterades. Så många goda samtal som syftar till att bygga en ännu bättre kommun att leva, bo och verka i. TACK FÖR ERT ENGAGEMANG!

PÅ MÅNDAG HAR VI ETT RESULTAT!

Frågor till kommunalrådet Helen Nilsson

I Dessa frågor behöver besvaras inför folkomröstningen imorgon. Jag kommer att ställa dem till Helen Nilsson under debatten på torget idag klockan 12. Hoppas att vi alla kan få svar.

1. Kommer det att byggas pavilonger på AL-skolan och i Södra Vi för att klara de stora barngrupperna som nu finns i kommunen och som inte fanns den 1 april 2015 när förslaget om skolnedläggningar presenterades? När ska den undermåliga ventilationen i Södra Vi åtgärdas. Det finns ingen godkänd OVK där i dagsläget. 
2. Kommer ni att överväga möjligheten att flytta in förskolorna i skolan i Gullringen och Djursdala som föräldraföreningarna föreslagit om folkets vilja är att bevara skolorna?
3. Kommer gymnastiksalarna i Gullringen, Djursdala och Pelarne att stängas i augusti 2016 om alternativ A vinner?
4. Kommer det att sökas pengar från Skolverket för att minska barngrupperna i förskolan? Kan det finansiera bevarandet av förskolan i Pelarne och finansiera ombyggnader av skolor för att inhysa förskolor i kransorterna?
5. Kommer ni att förklara varför oppositionens sparförslag inte alls kommenterats i debatten inför folkomröstningen?
6. Total besparing för skolnedläggningarna är enligt Tomas Peterson 4,28-6,5 miljoner och då har inte kostnaden för att hyra paviljonger på AL tagits med vilket är beräknat till 3,7 miljoner kr under en kommande treårsperiod och finns i dagsläget inte inom BUNs budget. Hur många lärartjänster och andra tjänster försvinner om alternativ A vinner? 
Kan du beskriva mer exakt hur besparingen ser ut ur ett helhetsperspektiv med ökade skolskjutskostnader, fler fritidstimmar då de större barnen inte kan gå hem efter skolan om de bor i Gullringen men går på fritids i Södra Vi, färre elever på Vimmerby gymnasium, färre småbarnsfamiljer i Djursdala, Pelarne och Gullringen (lägra skattekraft)
7. Kan du beskriva de ekonomiska konsekvenserna för A-alternativet. Hittills har endast fokus varit på att beskriva ekonomiska konsekvenser och exempelvis åtgärder om att minska antalet lärare i grundskolan med 10-12 har presenterats. Tror du själv att det är genomförbart om man ska följa skollag och läraoplan. Är det ett realistiskt alternativ? 
8 Hur ser du på landsbygdsutveckling och förslaget till landsbygdspolitiskt handlingsprogram ? 
9. Vilket röstdeltagande krävs för att ni ska lyssna på folket? 

Slutligen, kan du kommentera våra sparförslag och hur de ser på dem var för sig? 

Åtgärd​                   Besparing

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet1,5 miljoner

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor0,7 miljoner

Förskoleteam och samlad skoldag​    2 miljoner

Vice ordf. KS=BUNs ordförande​      0,5 miljoner

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikerarvoden   1 miljon

Minskat driftsbidrag till KALN​    0,5 miljoner

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet​   0,5 miljoner


Svara gärna både skriftligt på sociala medier och muntligt på torget så att alla som ska gå till vallokalen imorgon har de olika alternativen klara för sig. 

6,7 miljoner som kan genomföras omgående och ge effekt redan 2016!

Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det åttonde och avslutande i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

Politiken i Vimmerby har allt sedan valet 2014 innehållit väldigt mycket käbbel. Detta gör inte Vimmerby kommun unik på något sätt. Men på på lång och kort sikt är det allvarligt skadligt för hela kommunen.

 

Vi föreslår därför som ett första steg att alla partier i kommunfullmäktige ska enas om en långsiktig plan för hela kommunens hållbara utveckling. En gemensam plan för att återupprätta medborgarnas förtroende. 

 

Vi ska inte uppfinna hjulet på nytt, även om vi i Vimmerby måste hitta vår väg så kan det vara lättare om vi börjar med att försöka lära av andra som varit i samma situation tidigare. Ett exempel är Orsa kommun där käbblet nådde en sådan nivå att Byaråden i kommunen fick nog och tog initiativ till förändring. Vi tycker inte att det ska behöva gå lika långt i Vimmerby utan föreslår att vi politiker tar detta initiativ.

 

Det ska leda till ett manifest, kanske liknande det Orsa tog fram, för vår fina kommun. Enklast är att alla gruppledarna samlas och diskuterar detta för att sedan skriva en gemensam motion till kommunfullmäktige som förhoppningsvis enigt kan antas under detta år. Kommunens visioner och övergripande mål kan vara en utgångspunkt för arbetet. 
www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20%C3%B6vergripande%20m%C3%A5l%20f%C3%B6r%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20%C2%A7%20245.pdf


Liksom det förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram som landsbygdsberedningen tog fram 2013 och som snart kommer till kommunfullmäktige för beslut. (Bifogas med remisskommentarer nedan)

 

Vad gäller den folkomröstning som vi just nu står inför så har vi föreslagit ett antal alternativa besparingar för att kunna ge utrymme för att vi inte ska behöva spara på värdeskapande verksamhet för våra medborgare i så stor utsträckning. Vi har med dessa förslag hittat totalt 6,7 riktiga miljoner som effektivt bidrar till att minska kommunens driftkostnader samtidigt som vi behåller och utvecklar alla kommunens skolor och förskolor. Nedan finns en sammanställning av förslagen som vi föreslår istället för skolnedläggningar på landsbygden.

 

Åtgärd​                   Besparing

IT, Kostnadseffektivare elevdatorer på gymnasiet1,5 miljoner

Förskolor flyttas in i landsbygdsskolor0,7 miljoner

Förskoleteam och samlad skoldag​    2 miljoner

Vice ordf. KS=BUNs ordförande​      0,5 miljoner

Anställningsstopp, lönetak och minskade politikerarvoden   1 miljon

Minskat driftsbidrag till KALN​    0,5 miljoner

Sänkt takt på ledarskapsprogrammet​   0,5 miljoner

 

Då har vi sparat in totalt 6,7 miljoner utan att skära i kärnverksamheterna!!! 


Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

 

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson

Lars Sandberg

Peter Karlsson

Dennis Lindström

Centerpartiet i Vimmerby

fredag 19 februari 2016

Pelarnes framtid och attraktionskraft

Jag tog en morgonpromenad idag och delade ut våra flygblad inför folkomröstningen på söndag.

Jag passerade Skogsbackens fem avdelningar stora förskola och en morgontidig hedervärd lokalvårdare var där och städade i paviljongen. Den paviljongen som ska inhysa de barn som flyttas från Pelarne förskola om den stängs. 

Jag tänker på de småbarnsfamiljer som har behov av barnomsorg och som arbetar inom de gröna näringarna eller har verksamhet i sin bostad på sin hemort i till exempel Pelarne och vad konsekvenserna blir när förkolan tas bort. 

Det tar minst en timma varje dag att köra sin tvååring till Skogsbackens förskola jämfört med att skjutsa sitt barn till Pelarne förskola. 

Det blir stora konsekvenser för Pelarne och för hela Vimmerby kommun. torsdag 18 februari 2016

Östra Smålands ledare idag

Har man enigt gått till folket och frågat om råd ska det mycket till för att politikerna inte ska följa folkomröstningens resultat anser ledarskribenten Peter Akinder i Östra Småland idag. Jag instämmer fullt ut. Varför har Vimmerby inte sökt stöd till att minska barngrupperna?

I tisdags skulle BUN-förvaltningen komplettera Camilla Stridhs förklaringar till varför Vimmerby kommun valde att inte söka stöd från Skolverket för att minska barngrupperna. Ännu hr jag varken hört eller sett något svar från förvaltningen. Vad är skälet till att man väljer att inte komplettera och bekräfta sin ordförandes uppgifter när hon själv skriver att det behövs. 

Jag skulle också vilja veta om man planerar för att söka före den sista mars i nästa ansökningsomgång. 

Det skulle kunna bidra till att utveckla Pelarne förskola om folkets vilja blir att den ska vara kvar.

Jag anser också att det bör sökas medel från klimatklivet för att konvertera värmesystemen i Pelarne och Djursdala skola så att den fossila oljan som används till uppvärmning där fasas ut. Resecentrums oljepanna bör givetvis också ingå i den ansökan.

Fastighetsavdelningen bör få uppdraget att ansöka om klimatpengar. Det ska jag lyfta i KS så fort som möjligt. 

Fabrikens framtida användning är en annan fråga som jag lyfte på KS som ett övrigt ärende i tisdags. Jag yrkade på att lokalstyrgruppen skulle få i uppdrag att se på helheten för investeringar som krävs för att göra flytten av Fritidsgården från Fabriken till Kulturskolan. Ett café i bottenplan planeras men det borde väl gå att använda Oasen kvällstid för Fritidsgårdens verksamhet. Vi kan inte ha fler caféer som konkurrerar med Mitt hem, Bakfickan och Royal i centrum, anser jag. Men den frågan får vi också lyfta i KS nu när vi tagit över ansvaret för Kultur och fritidsfrågorna. 

Pratar man med folk på stan så är det många som undrar över detta och varför man inte längre vill använda den byggnad som man valde att investera många miljoner i för att anpassa till fritidsgårdsverksamhet , föreningsverksamhet och pensionärsverksamhet (boulebanor) 

Svaret i KS på mitt yrkande var att denna fråga redan ägs av lokalstyrgruppen och att det är på gång. Fick inget gehör för mitt yrkande med andra ord. Varför får vi i KS som har ansvaret för ekonomin inte några rapporter om vad som planeras, undrar jag. Känns kontraproduktivt att planera för lokalanpassningar som inte finns några investeringsmedel till. Bättre att flytta Lärcenter som redan har en del undervisning i A-huset, tycker många. 

Hopppas att denna fråga får ett kostnadseffektivt slut och framförallt ett bra beslut för all befintlig verksamhet i Kulturskolan och i Fabriken. Hoppas också att man inte väljer att tomställa Fabriken på grund av att man inte har råd att bygga om den till annan verksamhet om man flyttar fritidsgården. Det skulle vara för sorgligt tycker jag Mästersöms gamla lokaler förtjänar ett bättre öde!

I Dagens Samhälle undrar man också varför 289 miljoner för att sänka barngrupperna brann inne. Var regelverket för krångligt att leva upp till? Då bör det i så fall förändras snarast så att barngrupperna kan minskas i kommunerna. 

En helt annan fråga är om alla dessa olika specifika stöd är konstruktivt och rimligt för kommunerna. Det kanske vore bättre med ett effektivare utjämningssystem...Små kommuner har svårt att hinna med att söka medel då det krävs mycket administrativ personal för det...

onsdag 17 februari 2016

Spännande dag idag!

 

Jag anmälde mig direkt till denna föreläsning då inbjudan kom via mejlhäromdagen. Ska bli intressant, skrämmande och spännade men framförallt viktiga erfarenheter att få ta del av. 

 

Ett unikt tillfälle ges 17/2 kl 09:00-12:00 att ta del av en intressant föreläsning om kris , krishantering, krisreaktion, krisberedskap.

 

 

Som ett led i detta arbete med krisledning, krishantering och kriskommunikation kommer kommunledningen och kommunanställda erbjudas två möjligheter till en fantastisk föreläsning av Reine Carlsson. MISSA INTE DETTA TILLFÄLLE!

 

Reine Carlsson är brandmannen som utvecklar olika organisationer genom att prata om gemensamma mål, trygghet på arbetsplatsen, krishantering, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap.

 

 

Reine Carlsson deltog som rökdykare vid brandkatastrofen på Backaplan i Göteborg 1998. Branden på Backaplan uppstod i en lokal där ca 375 ungdomar i åldern 12-25 år befann sig. I lokalen hade den aktuella kvällen anordnats diskotek. Lokalen var godkänd för 150 personer. I branden dödades 63 ungdomar och 200 skadades.

 

Efter insatsen blev Reine Carlsson inbjuden att göra tre föreläsningar i Oslo. Efter detta har hundratalet föreläsningar gjorts då efterfrågan blev enormt stor.

Reine är förutom brandman även utbildad beteendevetare med en magisterexamen i pedagogik samt en kandidatexamen i sociologi. Reine har också skrivit boken Ett steg mellan liv och död. 

 

Jag har nu fått möjlighet att bjuda in Reine att föreläsa för räddningstjänsten samt kommunledning och annan kommunal personal i Vimmerby 

den 16/2 kl 18:00 samt den 17/2 kl 09:00

 

Konstruktivt medborgarförslag i TUNA

> Medborgardialog i Tuna som gav ett konstruktivt förslag.
>> 
>> Vi var tre politiker deltog i ett möte som föräldraföreningen och intresseföreningen i Tuna arrangerade på tisdagskvällen den 9 februari.  Mötet handlade om folkomröstningen men det diskuterades även andra frågor. Ett mycket bra möte som på slutet fick ett fantastiskt lyft och rummet fylldes av framtidstro och energi. 
>> 
>> Från ett av borden kom nämligen ett förslag om att flytta hela dagiset till lokaler vid Solgläntan som idag inte används. Då skulle kommunen slippa att hyra lokal av en extern fastighetsägare. Lokalerna vid Solgläntan ägs av Vimarhem och har stått tomma några år. De hyrs av kosten och av socialnämnden i dagsläget. 
>> 
>> Tunaborna på mötet tyckte samstämmigt att det lät som ett mycket bra förslag för Tuna att flytta hela förskolan dit istället för att bygga om skolan för 4 miljoner och flytta in förskolan på andra våningen där. Förutom att kommunen tjänar på det ekonomiskt skulle närheten mellan barn och äldre bli positivt för alla.
>> 
>> Lars Johansson föreslog därför på KS igår att Vimmerby kommun utreder vad det skulle kosta att bygga om lokalerna på Solgläntan till förskola. M och S och tjänstemännen tog till sig förslaget i samband med återremissen av kostärendet där matsalarna på Frödala i Frödinge och på Solgläntan i Tuna inte föreslås att läggas ner av S och M. Vi i oppositionen är helt överns om att dessa två matsalar inte ska läggas ner då dessa två boenden är det närmaste trygghetsboende vi har i kommunen. 
>> 
>> Vi upplevde en mycket bra medborgardialog i Tuna och jag tackar er för ert engagemang för att utveckla en av alla viktiga bygder i kommunen. Det är närodlad politik för mig. 

Nettobesparingen kan bli mycket stor jämfört med att flytta in förskolan i skolan men givetvis måste det utredas först. 

Rösta B den 21 februari! 
>> 

>> 
>> Skickat från min iPad

tisdag 16 februari 2016

Nordeas kontor i Vimmerby stänger

Hur tänkte man nu? En bank som gick med 40 miljarder i vinst förra året stänger kontor i Vimmerby. http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/3373/nordea-lagger-ned-kontoret-i-vimmerby/

Många talar om en oundviklig urbanisering. Jag menar att det finns en pådrivande urbaniseringsprocess i vårt land som inte behöver vara så stark som den är i vårt land idag. Läs Elin Whilborgs forskningsresultat om det social kapitalet som är i obalans i Sverige. 

AF lägger ner kontor och försämrar service och kontakt med medborgarna. Nordea stänger ett anrikt kontor i Vimmerby. Jag minns det som PK-banken och en statligt trygg bank. Det är en svunnen tid och jag beklagar denna utveckling som troligen är ett resultat av några få tjänstemäns oförmåga till konsekvensbeskrivning. 

Jag minns när Skatteverket beslutade om att flytta Vimmerbykontoret till Västervik. Vimmerbykontoret hade utvecklat hög kompetens på att granska och administera RUT-avdragen tack vare en person som var mycket kompetent och framsynt. På den tiden fick de enskilda kontoren efterfråga extra arbetsuppgifter och Vimmerbykontoret skötte RUT med bravur. Nu är det Västervikskontoret och Västerviks kommun som drar stor nytta av denna enskilde anställdas förmåga till att ta initiativ och har en expansiv utveckling tack vare RUT-arbetet. 

Jag träffade Maud Olofsson på Landsbygdsriksdagen i Borås den 1 april 2006 och beskrev den ologiska nedläggningen av Skatteverket i Vimmerby som var i en expansiv fas. Jag föreslog ett annat sätt att se på statliga myndigheters decentraliserade lokalisering och vilken betydelse det kan ha för hela landets utevckling. Jag och C står fast vid denna uppfattning och Annie Lööf har tillsammans med C ihärdigt påtalat betydelsen av decentraliserade staliga myndigheter.

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/c-myndigheter-ska-finnas-i-hela-landet-17918

Nordea , ta ert förnuft till fånga och värna ert förtroende hos era kunder. Min uppfattning är att ni kommer att förlora många kunders förtroende på denna centraliserande process i er vinstrika verksamhet. 

JAG FÖLJER LANDSHÖVINGEN KRISTINA ALSER PÅ INSTAGRAM. Igår kväll diskuterade de landsbygdsutveckling på residenset...

måndag 15 februari 2016

Historik

KS hanterade ärendet om att genomföra en folkomröstning eller inte i juni 2015. 

Oppositionen valde att votera om detta och utfallet ses på bilden. Om någon undrar varför majoriteten är så inaktiva under denna valrörelse så kan svaret sökas i detta voteringsprotokoll. söndag 14 februari 2016

Fabriken? Beslut i KOF i slutet av november?

Jag vill härmed lyfta frågan om den aktuella lokaliseringen av olika verksamheter i Vimmerby kommun ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Nu när vi har en ansträngd ekonomi är det extra vikitgt att inte förhasta sig när man föreslår nya lokaliseringar av kommunens viktiga verksamheter. 

Redan gjorda investeringar i form av anpassning av lokaler för verksamheter som exemplevis Fabriken riskerar att förstöras när det plötsligt föreslås omlokaliseringar som kräver nya investeringar i ett kulturskyddat hus för att anpassa lokalen till fritidsgårdsverksamhet i Kulturskolan.

Någon sa att det planerades ett café i bottenplanet där det idag finns labbsalar. Det finns redan ett café på Vimmerby gymnasium och i dessa tider blir det omöjligt att finansiera ytterligare ett café som ska bemannas, anser jag. Vimmerby gymnasiums café drivs på ett professionellt sätt och fungerar utmärkt idag. Ytterligare ett café på andra sidan en gräsplan är dyrt och onödigt som jag ser det. 

Jag kommer därför att föreslå att kommunstyrelsen på tisdag den 16 februari ger ett uppdrag till lokalstyrgruppen att ta upp frågan om lokalisering av fritidsgårdsverksamheten i kommunen, så att det blir den mest kostnadseffektiva lösningen och samtidigt en bra verksamhet för barn och unga. Lokalstyrgruppen består av representanter för fastighetsavdelningen, Vimarhem , BUN och Socialnämnden och de har ett helhetsperspektiv på verksamheternas lokalbehov.

Om man gör en förändring på ett ställe så medför det ofta dyra ombyggnationer på ett annat ställe.

I detta fall så finns det ingen tydlig finansiering för ombyggnationer av Fabriken till kontor eller ombyggnationer av Kulturskolan till Fritidsgård. Jag ser heller inte riktigt hur Kulturskolan med den stora trapphallen i mitten ska kunna bli den där mysiga fritidsgården som Vimmerby redan har i Fabrikens redan ombyggda lokaler. Problemet är att Fabriken har en något olämplig geografisk placering då den ligger långt ifrån där de flesta bor men jag tror ändå att verksamheten där kan attrahera målgruppen till att komma bort till Fabriken för samvaro, utveckling och meningsfulla fritidsaktiviteter. Personalen på Fritidsgården är professionell och klarar utmaningen att fortsätta utevckla Fabrikens redan idag fina verksamhet. 

Snarast behövs besked i denna viktigta fråga så att personalen på Fabriken och på Kulturskolan får lugn och ro och kan fokusera på verksamheten för sina sina målgrupper och inte på framtida geografisk lokalisering. Nu har kommunstyrelsen ansvaret och jag vill att vi i KS sätter ner foten tydligt och ger besked om vad som är ekonomiskt möjligt 2016-2017. 


Alla hjärtans Dag

Idag ska jag ta kort paus i politiken och samla krafter och ge kropp och knopp energi. Dotterns dansprofil erbjuder en hälsodag på Kulturskolan för att finna finansiering till slutproduktionen i vår. Jag ska delta i power yoga på förmiddagen och Tabata på em. 

Hoppas vi blir många som hjälper till och som ger oss själva en fin Alla Hjärtans dag! 

Imorgon kommer Radio Kalmar till Vimmerby hela dagen inför folkomröstningen. Välkommen Johanna Lindbladh Ahl!

lördag 13 februari 2016

Helen och Tomas har missat tre av fem budgetförslag som lades fram på KF i nov. 2015.

Tomas Peterson anklagade oppositionen i torsdags kväll för att inte vara sakliga i debatten. 

Helen Nilsson och Tomas Peterson beskriver sin strategi för Vimmerby kommuns utveckling i en debattartikel i dagens Vimmerby tidning. 

De uttrycker i denna artikel att "Här kan vi speciellt nämna att Vänsterpartiet har klarat av att arbeta fram ett eget budgetförslag. " Jag menar att detta är ett mycket osakligt påstående och till och med helt felaktigt och man undrar stilla vilket syftet är att påstå dessa osanningar.

Jag vill informera er alla om att det fanns fem olika budgetförslag att ta ställning till på kommunfullmäktige i november 2015. De finns att läsa här på kommunens hemsida. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF_23%20nov.pdf på sidan 38 under ärende 8 finns Centerpartiets kompletta budgetförslag. 

Det finns även på vår hemsida och vi uttryckte redan i november på KS och KF att detta budgetförslag är det som ska gälla om folket ger ett tydligt besked att skolorna ska behållas under denna mandatperiod. http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/

Omröstningen gick till så här att ordförande ställde först Kristdemoraternas budgetförslag mot Vänsterpartiets  budgetförslag. Därefter ställdes Vänsterpartiets budgetförslag mot Sverigedemokraternas förslag. Sedan var det dags för SD mot Centerpartiets budgetförslag. Slutligen ställdes Centerpartiets budgetförslag som gick ut på att utveckla och inte avveckla landsbygdskolorna i kommunen mot majoritetens budgetförslag. Med en liten marginal vann majoritetens förslag. Se voteringsprotokollet nedan. En av Moderaternas ledamot var inte överens med Micael Glennfalk utan avstod från att rösta på sitt kommunalråds budgetförslag. Det var två socialdemokrater som saknades vid voteringen. De var 17 av 19 där. Vi i C saknade en på grund av sjukdom . Totalt var det fem ordinarie ledamöter i majoriteten som hade förhinder att delta och ersattes av ersättare. 

Nu idag har Johan Blomberg aviserat på DV att han vill avstå från att lägga ned Brännebro skola. Jag gissar att det blir minst två personer i M som får svårt att rösta för majoritetens aviserade planer på att inte lyssna på folket om folket röstar B och tydligt ger beskedet att skolorna ska vara kvar. 

Så gick det till på KF i november och nu ska vi folkomrösta om en vecka. Jag förväntar mig en saklig debatt och förväntar mig att alla röstberättigade ska få de svar från oss politiker som de behöver för att kunna ta ställning den 21/2. 

Om folket ger ett tydligt besked om att skolorna sa bevaras så förväntar jag mig att KF beslutar om att följa folkets vilja. Rösta B. Din röst är viktig för många!

Skolverkets bidrag

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.240765!/Menu/article/attachment/beviljanden-statsbidrag-mindre-barngrupper-20151008.pdf

466 aktörer i Sverige hann söka bidraget för att minska barngrupperna. Vimmerby valde att inte ens ansöka om bidrag trots att man har 16,6 barn i barngrupperna. 

Eksjö kommun erhöll exempelvis 2,6 miljoner och totalt fördelades 540 av de 830 anvisade miljonerna. Statliga bidrag bör sökas anser jag. Regelverket säger att man får betala tillbaka om man inte uppfyller de krav som staten ställer på den som avser att minska barngrupperna med hjälp av bidrag.http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2015404-om-stats_sfs-2015-404/?bet=2015:404

Nu ska BUN söka ur nästa omgång medel för att minska barngrupperna. Man har beräknat att det krävs 7 ytterligare avdelningar för att minska barngrupperna. 

Antagligen förenklar jag alldeles för mycket men jag resonerar så här: Kommunen har 33 förskoleavdelningar och ett snitt på 16,6 barn. Om man räknar att barngrupperna ska minskas med 1,6 barn så blir det 53 barn som ska placeras på en annan avdelning. Det bör maximalt bli 4 förskoleavdelningar. Hattstugan kan öppna igen och Djursdala förskola kan flytta in och öppna ytterligare en avdelning och så kan Pelarne förskola vara kvar och ta in fler barn. Bullerbyns förskolas två avdelningar kan också räknas in. Då bör man uppfylla kravet. Finansiering per barn är 30000kr för varje ny förskoleplats vilket ger 1590000kr från staten. 

Kostnaden för att bygga om Djursdala skola är 760000kr. Konvertering av Pelarne skolas oljeuppvärmning kan sökas ur Klimatklivet och ger 50% investeringsstöd som engångbelopp. Även Djursdala skolas oljepanna bör bytas ut för Klimatklivet-pengar. 

Hattstugan är ännu inte ombyggd till lägenheter och kan omgående tas i bruk. 

Finns viljan hos BUN att minska barngrupperna och effektivisera förskoleverksamheten? Alla möjligheter måste begrundas noggrant. 

BUN behöver inte invänta lagstiftning för att bussa asylflyktingbarn till Djursdala. Eksjö kommun bussar barn från Mariannelund till Ingatorp på grund av platsbrist. 

Det enda du behöver bevisa är att AL-skolan är för liten för det antal barn som just nu har behov. Det borde gå att göra med hjälp av Arbetsmiljöverket. Då slipper du en kostnad på 1,3 miljoner årligen för pavilonger på den redan trånga skolgården. 

Vi sökte medel för att bygga laddstolpar och erhöll 750000kr men medel för att minska våra barngrupper söktes aldrig. Möjligheten till 1,6 miljoner avstods ifrån och som hade bidragit till mindre barngrupper, mer personaltäthet och mindre arbetsbelastning för redan hårt ansträngd personal i barnomsorgen. Det är något som är mycket ologiskt i det som sker i Vimmerby nu. 

Rösta B!

fredag 12 februari 2016

Bidrag till mindre barngrupper har inte sökts av Vimmerby kommun

Öppet brev till Camilla Stridh

Vad är skälet till att BUN och Vimmerby kommun inte sökt statligt stöd för att skapa mindre barngrupper?

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/har-ar-kommunerna-som-inte-sokt-pengar

Staten hade tillsatt 830 miljoner och delat ut 540 miljoner vilket innebär att det funnits utrymme för fler kommuner att få medel för att skapa mindre barngrupper. Camilla Stridh har uttryckt frustration över att kommunalråden inte lyssnar på hennes vädjan om mer pengar till BUN för att slippa öka barngrupperna och minska personaltätheten i förskolan. För mig är det inte trovärdigt att samtidigt inte söka medel för att minska barngrupperna och avskaffa förskoleteamet som också skulle ge resurser för att minska barngrupperna och öka istället för att minska personaltätheten i förskolorna i Vimmerby kommun. 

När det dessutom råder platsbrist på förskolorna i tätorten och brist på investeringsmedel så anser jag att man åtminstone borde förklara varför man inte kan tänka sig att flytta in förskolan i Djursdala skola och förskolan i Gullringen in i skolans lokaler och bevara Pelarne förskola. 

Jag hörde att en familj som bor och arbetar i Vimmerby skjutsar sitt barn till Kotten i Frödinge för att det saknas förskoleplats i Vimmerby tätort. 

En annan fråga som lyftes på deabtten igårkväll var att majortieten inte kan tänka sig att bussa asylflyktingbarn från Vimmerby till en kransortsskola. Tomas Petersons skäl till det var att det är skillnad på asylflyktingbarn och barn som är födda i Sverige. Jag anser att alla barn i Vimmerby är lika mycket värda och ska behandlas likvärdigt. 

Vad anser Camilla Stridh om det? Är du överens med Tomas Peterson om att det är skillnad på barn i Vimmerby kommun? Skillnad på utrikesfödda, landsbygdsbarn och stadsbarn och att de ska behandlas olika? 

I vår grannkommun Eksjö bussas det asylflyktingbarn från Mariannelund till Ingatorp. Varför kan vi inte göra detsamma i Vimmerby för att minska trängsel på AL och Vimar samtidigt som vi förbättrar integrationen? 

onsdag 10 februari 2016

Onsdagskreativitet!

I eftermiddag har jag bokat ett möte med Tomas Peterson och Helen Nilsson. Vi ska diskutera ny politisk organisation, politkerarvoden och Vimmerby fiber. 

Läser Janne Strömstens insändare om besvikelsen över Vimmerby fibers brustna löften. 

Läser många insändare om kostbesparingarna som ännu inte är beslutade. Centerpartiet vill spara på annat inom kommunstyresleförvaltningen. Det blir ingen total besparing för kommunen om man ser hela kommunens ekonomi i en helhet om man väljer att stänga matsalarna på Frödrala, Granen och Solgläntan.

Därför är jag extra glad för att Tunaborna gav oss ett alternativt förslag igårkväll som kan effektivisera barnomsorg och äldreomsorg i Tuna. 

Insändare om det kommer under dagen. 

"Folkomröstningsvalrörelsens" temperatur höjs dag för dag...

Rösta B den 21 februari! Idag ska jag också förbereda mig för torsdagskvällens duell med Tomas Peterson i Vimarskolans cafeteria. 

tisdag 9 februari 2016

Välkommen på debatt mellan Helen Nilsson och mig den 20 februari!

Jag har bjudit in Helen Nilsson till debatt på torget den 20 februari klockan 12. 

Kan även bli lite musikunderhållning , före och efter debatten! Hoppas vi ses!

Rösta B den 21 februari

Ikväll är jag inbjuden till möte i Tuna inför folkomröstnngen. Ett antal frågeställningar ska belysas under kvällen och Lars Johansson och jag är inbjudna. Alltid lika trevligt att besöka en kransort i Vimmerby kommun och Tuna är en ort som sjuder av utvecklingskraft. Många engagerade medborgare är aktiva för denna lilla pärlas utveckling. Att jag dessutom har mina rötter i bygden är ingen nackdel för mig. Min mor är född i Kvarntorpet liksom min morfar och min mormor föddes och växte upp i Orremåla, i byn alldeles i närheten av Kvarntorpet. Strax intill ligger platsen där tre landsbygdssocknar möts...(Tuna, Vena och Frödinge)

På torsdag den 11 februari klockan 19 blir det debatt inför folkomröstningen som arrangeras av Dagens Vimmerby i Vimarskolans cafeteria. Mer info om det kommer. 

Den 20 februari utmanar jag Helen Nilsson till debatt på torget inför folkomröstningen den 21 februari. Kom till torget och lyssna klockan 12! Jag röstar B den 21 februari. Hur gör du?

Har vi tur finns det även lite musikunderhållning före och efter debatten. Välkomna! 

Vill du läsa mer om vårt budgetalternativ så finns det här http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/


lördag 6 februari 2016

Kommundagar# Om inkluderingsarbete i olika kommuner som arbetar framgångsrikt.

Sofia Nilsson som är kommunstyrelsens förste vice ordförande i Östra Göinge kommun beskriver hur man framgångsrikt skapat en bra integration. Man har tillsatt ett integrationsteam och språkstödjare i kommunen som nu har 1200 nyanlända. Man har också en satsning där man erbjuder de nyanlända att låna en Göingebo. 

Man strävar efter en jämn spridning av de nyanlända över de fem tätorterna som finns i kommunen. Många får nya grannar vilket skapar en bra inkludering. Man fördelar också barnen på alla skolorna i kommunen. 

Aneby kommuns kommunalråd beskriver också hur den kommunen lyckats framgångsrikt med inkludering av de nyanlända från Balkan under det kriget och använder samma metodik när det nu kommer nyanlända i stor mängd igen. Man har arrangerat en temavecka kring integration med många medborgare delaktiga. Man har gjort ett medborgarkontor (the Office)  för nyanlända där man kan ordna många olika praktiska frågor. Kommunen har redan ordnat sommarjobb till alla nyanlända. 

Vansbro kommuns kommunalråd Stina Munters beskriver deras flyktingmottagande och de utmaningar som finns. Hon beskriver hur det civila samhället ställer upp. http://www.dt.se/opinion/debatt/kommunalradet-oerhort-frustrerande-nar-de-lampar-over-kostnaderna-for-ensamkommande-pa-ossKommundagar# bygger samverkanTheresa Flatmo är oppositionsråd i Bräcke kommun. Där gick S och M samman och regerar på liknande sätt som i Vimmerby kommun. 

Där lägger man ner landsbygdskolor och planerar samtidigt att bygga en skidtunnel för 20 miljoner kronor. 

Mycket intressant att resonera med henne lite igår och vi kommer att hålla kontakten framöver. 

Carina Johansson i Gislaved har också ungefär samma förutsättningar som jag i Vimmerby. Där lägger man ner äldreboenden på landsbygden och stänger simhallar. Bygden har mobiliserat och kommer att ta över driften av simhallen i Anderstorp och detta innebär att kommunen inte sparar en krona på nedläggningen. Man bara flyttar en kostnad. Ungefär som Vimmerby kommun gör när man stänger skolor med gymnastiksalar och bommar igen, vrider ner temperaturen till 10 grader och har kvar 25% av driftkostnaden samtidigt som man hyr paviljonger för att kunna erbjuda asylflyktingar förberedelseklass. Jag anser att man måste beräkna n alterntivkostnad till skolnedläggningen och koppla den till möjligehten att bussa barn till kransorter istället för att avveckla landsbygden. Anpassa besluten efter nya förutsättningar. 

Många bra samtal som berikar mot målet att göra ett bra val 2018.

Men först ska vi fokusera på folkomröstningen den 21 februari och jag fick en hel del inspel till kampanjen under gårdagen. 

Peter Karlsson, Eva Svensson och Marita Lindström gjorde en bra insats på torget igår där vi startade vår torgkampanj. Anna Svensson, Curt Tyrberg, Marcus Jonmyren och Maja Danlid finns på plats idag. 

Vi kommer att finnas på torget alla fredagar och lördagar fram till valet. Vi kommer också att finnas utanför affärerna i Gullringen, Tuna, Södra vi, Frödinge. Hoppas vi ses!