tisdag 31 januari 2017

KS AU, DS, kretssamråd och landsbygdsråd!

Landsbygdsrådet sammanträder imorgon kväll. Men innan dess ska jag äta lunch och samråda inför KS AU med Erik Paulsson. Många lite mer komplexa ärenden idag som vi behöver diskutera ihop oss om.

Ikväll är det distriksstyrelsesammanträde i Högsby och direkt på det ett kretssamråd. 

Full dag med andra ord och på förmiddagen ska jag få en återkoppling av vikarierande gruppledare Anna Svensson om vad som hände på KF-sammanträdet igår. Har läst live-uppdateringen på DV men behöver också Annas beskrivning. 

Läser att Pelarne skola inte har någon framtid som skollokal för M och S i Vimmerby. Frågan är vilken planen för denna fastighet är. Jag vidhåller att det behöver göras en externt finasierad förstudie för att fylla denna fastghet med innehåll. Företagshotell, lägenheter, förskola, skola eller försäljning. Steg ett är att byta värmesystem i vilket fall. 

Förskoleplatser ska erbjudas i paviljonger i tätorten enligt Helen Nilsson. Placering vid Vimarskolan?

Jag anser att man bör använda utemiljöer som redan existerar och är anpassade för små barns lek. Befintliga lokaler finns i Djursdala skola, Brännebro skola, Deloittes gamla kontor, Tvätten, Grankotten mm. I mina ögon känns det dyrt att hyra ännu fler paviljonger. Är de vi hyr vid AL fulla nu när vi inte har så många introduktionsklasser? Vattenskadan på Tallen gjorde att en F1:a fick inhysas i paviljongerna men då kanske det är möjligt att öppna upp en förskoleavdelning igen i Tallen och låta F1:an vara kvar i paviljongen. Utegård finns ju där eftersom Tallen har varit förskola. Hattstugan ska byggas om till lägenheter så tyvärr är den lokalen inte längre en möjlighet. 

För övrigt anser jag att TRUMP ska ersättas. (travestering på KARTHAGO!) 

Bild nedan, från vänster ser ni Grankotten, Tallen, Paviljongerna för introduktionsklasser, Astrid Lindgrens skola. Vilka möjligheter finns i dessa lokaler? 

söndag 29 januari 2017

Vecka 5

Måndagen, den sista i månaden är det alltid sammanträde med kommunens högsta beslutande folkvalda organ, kommunfullmäktige. 

Just denna måndag har jag förhinder och min roll som gruppledare överlåter jag tryggt till kunniga Anna Svensson.

Läs handlingarna på kommunens hemsida. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kommunfullmäktige_2017-01-30.pdf

Två ärenden som vi i C finner extra intressanta efter vårt gruppmöte i Tuna i måndags är GC-väg i Frödinge samt motionen om dans som delvis föreslås bifall på. Återrapporteringen av investeringarna i kommunen är också intressant och det är också ett parallellt ärende i KS AU och KS då vi måste besluta hur de investeringar som skulle ha gjorts 2016 och som inte verkställdes nu ska hanteras framöver. 

Men det viktigaste ärendet på måndag är revisorernas rapport om hur Kultur- och fritidsfrågorna sköts av politiken. Gramskningsrapporten visar tydliga brister kring hur den politiska styrningen av dessa frågor sköts. Centerpartiet har föreslagit i en motion att vi inrättar två arbetsutskott under KS som sköter dels utvecklingsfrågorna och dels samhällsbyggnadsfrågorna. Den motionen är nu ute på remiss hos partierna och svar ska vara inne senast den 1 februari. 

Vi måste förbättra hanteringen av kultur- och fritidsfrågorna och kopplat till detta är hur vi ska organsiera politiken under nästa mandatperiod. Lennart Nygren har utlovat överläggningar i januari 2017 med alla partier om hur den politiska organsiationen ska se ut 2019-2022 men vi har inte fått någon inbjudan till ett sådant möte. Oppositionspartierna efterfrågar gruppledarmöten med alla partier under ledning av kommunfullmäktiges presidium vilket diskuterades på oppositionsgruppledarmötet i torsdags. RDB saknas och då är dessa möten extra viktiga. Hittills har vi haft ett sådant möte under innevarande mandatperiod. 

På tisdag har vi årets andra arbetsutskott och då ska vi bereda flera avgörande frågor för kommunen.

Vimmerby kommun förvaltning AB måste också ha sammanträde snart med anledning av att ett av kommunens bolag ska säljas och att en del av kommunens fasta egendom ska överföras till en stiftelse. 

På torsdag åker jag till Göteborg för två dagars kommundagar. Just denna gång är det extra spännande av två skäl. 

1. Alliansens framtida samarbete med anledning av Moderaternas utspel senaste veckan.

2. Högt förtroende för vår partiledare Annie Lööf och för vår närodlade politik och hur vi ska utveckla och förstärka den ytterligare. Ännu är inga röster lagda i något val och opinionsiffror kan förändra sig snabbt i dessa tider. 

lördag 28 januari 2017

Strategidag idag som inleds med Roland Åkesson, Mönsterås

Pelle Skogberg som arbetar som politisk sekreterare hos Centerpartiet i Kalmar län kommer också till oss idag.

Vi ska lägga upp en långsiktig strategi för Centerpartiet i Vimmerby. Självklart väljer vi en av kommunens bygdegårdar för detta och en hel massa närproducerad mat av Erik och Tanja Paulsson. 

Strax ska jag åka och köpa närproducerade frallor till förmiddagskaffet. 

Dagen avslutas med badtunnebad och bastu vid sjön. Känns som en centerpartistisk legendarisk aktivitet även om badtunnan i Robertsfors aldrig fylldes av allianspartiledare när det begav sig. Maud Olofsson hade bara kommenterat att det skulle kunna vara en möjlig aktivitet. Annie Lööf grillade korv i Maramö några år senare med alliansens partiledare.

Frågan är vad som händer med alliansen nu när M vill närma sig SD. En spännande tid i svensk politik. 

Kommundagarna i Göteborg ska besökas nästa vecka och då kommer detta säkerligen att diskuteras. 

På tisdag är det KS AU.

På måndag är det KF men jag har förhinder så Anna Svensson går in som gruppledare. Själv ska jag stolt vara med när sonen lägger fram sitt examensarbete i Linköping. 

Ha en fin helg alla som läser detta! 

tisdag 24 januari 2017

Längtar

Den 9 februari smäller det.


Då är det ett strategiskt samtal med kommunens medborgare på Ronja. Cirka 200 personer kommer att samlas för att lyssna på freds- och utvecklingsforskare Hans Abrahamsson från Göteborg (bild från hans föreläsning på Regiondagarna på Öland) och därefter i grupper diskutera hur kommunen ska utvecklas strategiskt. Vilka mål och fokusområden ska prioriteras? Vilka visioner har våra medborgare?


Det ska bli mycket spännande att lyssna med båda öronen denna kväll.


Vill du delta? Kontakta Carina Östh eller Patric Engqvist. Ring växeln 0492-769000 så kopplar de dig rätt eller ring mig på 0492769007så förmedlar jag direktkontakt.


måndag 23 januari 2017

Monday morning!

Reflekterar över helgens internationella mediastorm och alla aktiviteter kring Trumps installation. Det teatrala kring detta skrämmer mig för i någon mening är det på riktigt, det som händer, och inte en parodi. 

En president med lågt förtroende agerar som om förtroende inte har någon betydelse. I min värld är förtroende och ideologi avgörande för demokratiarbetet.

Förmågan att demokratiskt leda ett land avgörs av ledarens förmåga till diplomati och att kunna ena ett land. Få fokus på den riktning som är bäst för landet och förmå många att tro på sin idé. Vilken idé som Trump har är mycket otydlig fortfarande. Men det andas mer protektionism och det tror inte jag är bra för varken USA eller världen. 

Kommer Trump att lyckas som president? Det får framtiden utvisa. Han är demokratiskt vald och som Annie Lööf uttrycker det, allt som nu händer i världen gör mig beslutsam att arbeta ännu hårdare för allas lika värde och för att demokratin ska fungera. 

söndag 22 januari 2017

Nästa vecka

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunfullmaktige/kungorelser-och-protokoll-kf/

I länken finns kungörelsen till kommunfullmäktige den 30/1. Centerpartiet har därför gruppmöte på måndag och denna gång är vi i Tuna skola kl. 18.30.

Vi har ett antal motioner att diskutera som ska behandlas. Totalt är det 167 sidor så det är välkommet med helt digital hantering av handlingarna vilket ska genomföras i mars 2017. 

Återremissen på inriktningsbeslutet om att bygga en skola för att ersätta Astrid Lindgrens skola är inte berett ännu så den frågan kvarstår att hantera vid ett senare kommunfullmäktige i vår när BUN och KS. Gjort en djupare analys av förutsättningarna. 

På torsdag sammanträder de sex oppositionspartierna i kommunen enligt mitt uppdrag att informera som oppositionssamordnare. 

Planeringsmöte om hur den fortsatta fiberutbyggnaden ska ske är inbokat på onsdag.

Veckan avslutas med strategidag i Locknevi med Roland Åkesson och Pelle Skogberg från distriktet. Den dagen ska bli mycket spännande. Erik Paulsson , Marcus Jonmyren och Dennis Lindström är arrangörer. 

Läser en mycket intressant bok som säkert kommer att ta en del av min tid i anspråk : "Jag har också levat" av Jens Andersen och Jette Glaargard. En brevväxling mellan Astrid Lindgren och Louise Hartung. 600 brev om ett samtal om vardagen, arbetslivet, drömmarna, nyttan med litteratur, vänskapens konst och inte minst kärlekens gränser. lördag 21 januari 2017

Inga pengar till Stångådalsbanan eller Tjustbanan fram till 2029

Christer Jonsson, Leif Larsson och jag mötte tre olika media igår om 2017 års viktigaste politiska frågor i vårt län. Radio Kalmar intervjuade mig igår om de utblivna satsningarna på järnvägarna i vårt län. I en tid när arbetsmarknaden i vår region expanderar måste infrastrukturen hänga med. 

Både järnvägar och vägar måste givetvis underhållas och rustas även i vår del av Sverige.

Trafikverkets bruttolista innehåller inga medel till vårt läns järnvägar.

Detta är verkligen anmärkningsvärt och nu måste länets socialdemokratiska riksdagsmän och politiker markera det orimliga i denna nedprioritering av vårt län.

Ulf Nilsson reagerar kraftfullt och jag förväntar mig att han tillsammans med flera andra når resultat och lyckas motivera regeringen att prioritera Kalmar läns järnvägar. 

Centerpartiet har samsyn md KSO Tomas Peterson i denna fråga och han lyfter Landsbygdskomittens arbete och förväntar sig också mer av S i denna fråga. 

http://kommunalradettomas.blogspot.se

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=6612963

fredag 20 januari 2017

Strategiskt samtal den 9 februari 2017

Vill du vara mer delaktig i vår kommuns framtida utveckling. Chansen finns att delta i ett strategiskt samtal den 9 februari på Ronja. 

Läs mer här och tveka inte att anmäla Dig : http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/nyheter-fran-naringslivsportalen/strategiskt-mote-9-feb/Pressträff på Bakfickan


I eftermiddag bjuder Centerpartiet in till pressträff enligt nedan. Det ska bli ett intressant samtal. 

torsdag 19 januari 2017

Vi blir 10 miljoner imorgon fredag 20 januari 2017!

Sverige hade 8 miljoner invånare när jag gick i skolan på 70-talet. Världen hade 4 miljarder. 

Imorgon blir vi 10 miljoner i Sverige. Vi blir en mer varannan minut, http://www.scb.se/sv_/Om-SCB/Nyheter-och-pressmeddelanden/Sveriges-befolkning-tickar-pa-mot-10-miljoner/

Världens befolkning är enligt World population clock cirka 7,4 miljarder. http://www.worldometers.info/world-population/

Det finns beräkningar som säger att vår planet klarar att försörja cirka 10 miljarder människor och att befolkningskruvan kommer att plana ut när vi nått den befolkningsmängden. 

Vimmerby i Världen. Vår kommun hade 16000 invånare på 70-talet. Idag är vi lite färre men det finns plats för fler och vi har behov av fler bostäder, anser jag. 

Vem som ska bygga och när är svårt att avgöra då Vimarhem hindras att bygga av ALLBO-lagstiftningen i nuvarande utformning. Den borde anpassas till landsbygdens förutsättningar. Som den är utformad idag är den endast tillämplig på överhettade storstadsområden. Boverket utlyser stöd till byggande och alla kommuner uppmanas att söka. 

Jag anser att det självklart är bra om det finns möjligheter att söka stöd för bostadsbyggande men vore det inte lika förnuftigt att ändra allbolagen så att de allmännyttiga bostadsbolagen kan bygga utan bidrag från staten. Känns som att administrationen av bidragen tarvar alltför mycket resurser då det krävs både aktuell ÖP och riktlinjer för bostadsförsörjning för att kommuner ska kunna söka bidrag till bostadsbyggande. Givetvis behövs dessa dokument men de ska inte hastas fram för att tillgodose statens bidragsmöjligheter. 

Översiktsplanearbete kräver långsiktighet och eftertänksamhet.  Vår ÖP är från 2007 och vi behöver påbörja arbetet med en ny ÖP. KF kommer i januari troligen att ta beslut om att vår ÖP är aktuell för att vi ska kunna söka bidrag för bostadsbyggande men det finns flera delar i ÖP som är inaktuella och behöver uppdateras. ÖP för tätorten har vi nyligen gjort som ett tematiskt tillägg men landsortens långsiktiga samhällsplanering är eftersatt, enligt mig. 

tisdag 17 januari 2017

Strategidag med C i Vimmerby

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/anmalan-strategiutbildning-28-1.html


Den 28 januari ska vi ha en heldag med närodlad politik för våra medlemmar. Ytterbo bygdegård är platsen för detta och Roland Åkesson , KSO i Mönsterås ska föreläsa för oss.


Vi är redan många anmälda men det finns plats för fler.


Vi jobbar också sedan länge med att hitta företrädare för Centerpartiet i kommunfullmäktige 2019-2022. Nominera gärna den som du vill ha som företrädare och som du vill lägga Din röst på i valet i september 2018.


Personen som du nominerar behöver ännu inte vara medlem i centerpartiet utan vi sköter processen med tillfrågandet om deltagande i valet 2018 för C i Vimmerby. Välkommen att nominera här:


https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/politik/nominera-en-politiker.html

måndag 16 januari 2017

ELBILSSATSNING I VIMMERBY

Laddstolpar som medfinasieras av Naturvårdsverkets KLIMP-pengar projekteras nu av Vimmerby energi och miljö AB. 

Tänk om kommunens hemtjänst skulle få möjlighet att köra elbil som laddas i Vimmerby. 

Leasingavtal borde vara en möjlighet även i Vimmerby kommun för att nå målet en fossilbränslefri region 2030. 

Opel kommer med en ny modell i Europa nästa år som jag ser som en stor möjlighet för vår kommun. Det finna många andra kommuner som ställt om sin fordonsflotta och här ser jag stora möjligheter då man samtidgt med de nya elbilarna kan minska servicekostnader markant jämfört med fossildrivna fordon. 

Mörbylånga har köpt 24 elbilar i dagarna: 

http://www.svtplay.se/klipp/11890310/stor-last-till-morbylanga-24-elbilar-levererade

Västra Götaland håller på med nya tankebanor och elbilsprojekt i kommuner. 

http://docplayer.se/3401501-Pagaende-svenska-elbilsprojekt-vikten-av-samverkan-nya-tankebanor-och-leverantorer-lillemor-lindberg-innovatum-teknikpark.html

http://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nybilskollen/20161128/opel-ampera-e-elbil-rackvidd-pris-sverige-lansering/

söndag 15 januari 2017

Källkritik krävs i dessa tider mer än någonsin med PUTIN i öster.

https://www.hd.se/2017-01-14/jag-ar-ohyggligt-trott-pa-konspirationsteorier-och-forenklade-losningarpa-komplexa-problem

Läs det som formuleras i denna ledare/krönika. Så otroligt viktigt. 

Artikeln avslutas med en uppmaning att vi alla ska vara noggranna med vad vi sprider i sociala medier och att källkritiken måste vi alla ta ett stort ansvar för, överallt. 


Next week

KS AU sammanträder för första gången 2017 och det är cirka 10 ärenden på agendan. 

Jag ska också förbereda mig inför kommundagarna i Göteborg i början av februari. Måste välja seminarier och nätverksträffar. Tror att utbildningsnätverket vinner mitt intresse då det är där jag har mitt yrke, utbildning och en hel del erfarenhet och kompetens att bidra med.

Ska också skriva klart en motion till vår kretsstämma i februari som jag hoppas bemöts positivt på distriktsstämman i slutet av mars och på riksstämman i september i Malmö. Återkommer till innehållet i den. 

DS AU träffas också snart och det ska bli roligt att dra igång det regionala politiska arbetet inför valet 2018. Det är mycket som ska ske redan 2017 med nomineringar till riksdagen mm. 

På fredag ska jag vara med på en pressträff med Christer Jonsson och Leif Larsson på Bakfickan i Vimmerby. 

Som vanligt ska jag också arbeta i Gamleby med undervisning i biologi och entreprenörskap med mina fantastiska medarbetare och elever där. Kunskapsspridning för unga är verkligen meningsfullt, tycker jag. 

Avslutar med en sammanfattning som KSO gjort om en utbildning som vi i kommunledningen fick i onsdags. Jag vill lägga till en sak på den listan och det är att kursledningen betonade värdet av att ha med oppositionen tidigt i beslutsprocessen vilket BUN nu under Lis- Astrid Anderssons ledning har.

Ha en bra vecka därute, wherewver u are! Make difference! 

fredag 13 januari 2017

Många stora frågor väntar på avgörande nu

Mycket politik denna vecka och min slutsats är att ärendehanteringen i kommunen är bättre nu än för ett år sedan men som liksom allt kan förbättras.

Vi har fått lära oss att ett ärende som ska upp på bordet ska inledas med ett politiskt direktiv till en handläggare som utformar en tjänsteskrivelse. Den godkänns och skrivs under av handläggarens chef och överlämnas till den politiska beredningen för att slutligen få ett politiskt avgörande i form av ett beslut. 

Som ett exempel kan vi ta hanteringen av en motion som en ledamot i kommunfullmäktige lägger. 

Först tas den emot om KF skickar den till KS för beredning. Presdieberedningen (de båda kommunalråden) beslutar när ett ärende ska till KS AU som bereder åt KS. KS AU föreslår KS hur motionen ska hanteras. Det vanligaste är att den skickas till en nämnd eller avdelning för utlåtande. Ibland remitteras motionen till partigrupperna och/eller till något eller några av kommunens bolag eller råd. 

Kommunstyrelseförvaltningen får svaren och en handläggare sammanställer och formulerar en tjänsteskrivelse med förslag till beslut utifrån en professionell bedömning. Därefter godkänner kommunchefen och sedan förs det tillbaka till KS AU för en politisk beredning där KS AU föreslår KS hur man bedömer ärendet. KS hanterar sedan motionen och föreslår KF om motionen ska bifallas, avslås eller möjligen anses besvarad. 

Politiker bör inte lägga sig i detaljer i ärendehanteringen utan krävs det komplettering så finns möjligheten att återremittera ett ärende. Många återremisser är ett tecken på att ärendehanteringen eller den politiska processen inte fungerar optimalt. Ett skäl kan vara att oppositioen inte tillåts att delta i processen i tillräckligt tidigt skede. Kursledningen (Kommunutbildarna) rekomenderade att oppositionen ska ingå i presideberedningen i alla nämnder och inte bara i Barn- och utbildningsnämnden. Lis-Astrid Andersson som tillträdde 1 april som ordförande i BUN plockade in Peter Karlsson i presideberedningen direkt och kursledningen lovordade det arbetssätet. Peter Karlsson uttryckte att det är mycket bättre att få vara med tidigt i processen. 

Socialnämnden och Kommunstyrelsen tillåter inte oppositionssamordnarna att delta i presidiet under denna mandatperiod till skillnad från tidigare mandatperioder. Det kan vara ett av skälen till att ärendehanteringen inte fungerar lika bra som tidigare och att det är alldeles för många återremisser från KS och KF som tarvar resurser och som innebär att det tar lång tid från det att ärende kommer på bordet tills det avgörs av KF. 

Tillsammans har vi förbättrat processerna sedan Tomas Peterson tillträdde som KSO men vi har fortfarande en resa för att kommunen och beslutsprocesserna ska bli mer transparenta. Stora frågor som till exempel hur kommunen ska ordna de förskoleplatser som behövs i närtid eller hur fiberutbyggnaden ska fortsätta kräver en effektiv ärendeprocess och en ännu större delaktighet från flera politiker och medborgare för att besluten ska bli de bästa för kommunen. 

torsdag 12 januari 2017

Nya medlemmar

Idag ska jag, Dennis Lindström och Lars Sandberg hälsa tre nya medlemmar i Centerpartiet välkomna genom en lunch med information om hur vi arbetar politiskt i Vimmerby kommun och vad vi har för framtidsplaner inför valet 2018.

Vi behöver ett nytt ledarskap i Vimmerby kommun och där vill Centerpartiet ta ett stort ansvar tillsammans med er medborgare. 

Medborgardialogen måste utvecklas och det politiska arbetet måste breddas och göra fler delaktiga. Det är närodlad politik för oss i Centerpartiet i Vimmerby.

tisdag 10 januari 2017

Bredbandsutbyggnad i samverkan

På stämman i Falun lyckades jag få igenom att Centerpartiet ska verka för att regeringen höjer målet till 100% bredbandstäckning. Ett steg i rätt riktning är taget av Peter Eriksson som vill att 98% ska ha bredband 2025. Nedan finns en intressant debattartikel tre marknadsaktörer i Dagens samhälle idag som kan vägleda kommunpolitiker som vill optimera bredbandsutbyggnaden i samverkan med marknaden. 

"Digitaliseringsminister Peter Erikssons presentation av Sveriges nya bredbandsstrategi bådar gott och signalerar framtidsoptimism och reformambitioner. Även om regeringen nu visar att de menar allvar i bredbandsfrågan finns det hot mot att bredbandsmålen kan uppnås.

Att 98 procent av befolkningen 2025 ska ha bredband om minst 1 Gbit/s, innebär, som Peter Eriksson konstaterar, en tydlig ambitionsökning både vad avser bredbandshastighet och hur många som omfattas. Regeringen är tydlig med att bredbandsutbyggnaden ska ske med alla tillgängliga tekniker: fiber-och kabelnät, mobilt nät i form av 4G och 5G, satellit och radiolänk. Den flexibla hållningen är klok och innebär att varje region kan nå full täckning på det sätt som bäst matchar samhällsplaneringen i stort. 

Utöver det statliga bredbandsstödet investerade privata företag förra året drygt 12 miljarder kronor i fasta och mobila bredband. Landets 290 kommuner investerade tillsammans cirka en sjättedel, drygt 2 miljarder i stadsnätsfiber. I klartext innebär det att privata aktörer är helt avgörande för att regeringen ska nå målen till 2025. 

Som representanter för de aktörer som satsar mest på bredbandsutbyggnaden i Sverige, både fast och mobilt, menar vi att det största hotet mot att målen nås är kommuner som agerar utifrån snävt egenintresse istället för att fokusera på att digitaliseringen ska nå så många som möjligt. Vi, och flera företag med oss, ser hur många kommuner sätter käppar i hjulet för snabb och effektiv utbyggnad genom att sinka eller neka grävtillstånd, motverka samordnad fiberdragning och låta bli att upphandla i konkurrens. Detta måste få ett stopp.

Vi sätter stora förhoppningar till det som skrivs i bredbandsstrategin, det vill säga att utgångspunkten är en fortsatt marknadsstyrd utveckling kompletterad med offentliga insatser. Detta borde motverka fortsatt spridning av kommunala monopol på infrastrukturutbyggnad. Även där det redan finns kommunal fiber bör det åligga de kommunala stadsnäten att upplåta infrastrukturen på lika villkor. Det offentliga behöver helt enkelt fokusera på att skapa så goda förutsättningar för konkurrens och kommersiell utbyggnad som möjligt.

Vi välkomnar därför regeringens uppdrag till PTS att se över de olika aktörernas roller på bredbandsmarknaden och förutsätter att detta innebär bättre villkor för aktörer att investera i bredband och konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga aktörer. Bara så kommer regeringens mål att kunna nås och Sverige kan ta sig tillbaka till en tätposition i den digitaliserade världen

Demokratiarbete i kommunerna

http://www.aftonbladet.se/a/X1vVW

Inledningen som är skriven av Mikael Nyberg lyder så här: 

"Byråkratin skulle minska. Effektiviteten öka. Så var det sagt på 1980-talet, när marknadsmekanismer började introduceras inom det offentliga. Personalen vid statliga verk delades i två grupper, beställare och utförare, som skulle göra affärer med varandra. Kommuner i framkanten genomförde samma nyordning. Det kallades New Public Management. 

1992 kom en ny kommunallag som skulle främja avreglering och lokalt inflytande. Det blev 248 paragrafer i stället för 86 och detaljerad kontroll av verksamheten. Med den nya målstyrningen följde ett chefsvälde efter mönster från det privata näringslivet. Samtidigt skyfflade staten över ansvaret för skolan och en rad sociala uppgifter till kommunerna utan att i motsvarande mån höja statsbidragen. Det skars ner i decentraliserade former. 

Lars Nelander berättar i rapporten När kommunen blev en marknad hur det gick i Uppsala. Det är en historia om hur höga tjänstemän och konsulter tar över och demokratiska beslutsordningar skjuts åt sidan. Politikerna fjärmas från medborgarna och de anställda som gör det som ska göras, medan cheferna får lösa boliner och bygger sig företagsliknande domäner. Det funktionella står inte längre i centrum – endast det mätbara i målformulären betyder något – och med individuell lönesättning och tysthetskultur tynar det professionella samarbetet."


Läser en artikel (länk ovan) om demokratiarbete och rollfördelning mellan politiker och tjänstemän mm. Den är mycket intressant och beskriver hur kommunernas arbetssätt förändrats för att mer likna marknadens. Demokratibranschen har lite andra förutsättningar än marknaden även om det ofta går att använda samma typ av ledarskap så är det inte i alla lägen optimalt för en kommun. Det är min slutsats av den korta rapporten ovan. Ska försöka få tag i hela rapporten för den verkar intressant för att jag ska förstå hur den kommunala nivån ska kunna förbättras och bli effektivare och ge ännu mer nytta för medborgarna. 

Imorgon ska vi politiker få en kurs i effektivare ärendehantering och just rollfördelningen mellan tjänstemän och politiker hoppas jag blir en del av kursen. 

Jag tror att just det är en viktig del för att vår kommun ska bli effektivare och kopplat till en bättre internkontroll så borde kommunen kunna klara att hålla driftbudgeten bättre. 

Det är mitt långsiktiga mål och min drivkraft som politiker.

Tillsammans gör vi Vimmerby kommun ännu bättre. 

måndag 9 januari 2017

Journalistlegitimation? Behövs det?

Min bror satte fingret på en viktig fråga i Radio Jönköping i samband med ett underhållningsprogram. Journalisterna frågade om hans bakgrund och vilket yrke han har. Han svarade att han är fritidsledare men att han arbetat som idrottslärare i 25 års tid på deltid i kombination med arbetet som fritidsledare på ett Naturbruksgymnasium.

Nu ska han läsa vidare på distans för att få lärarlegitimation i idrott. 

Då frågade han de båda journalisterna om deras bakgrund och utbildning och om de var legitimerade journalister.

Det blev en inressant diskussion om behovet av legitimation och behörighet för olika yrkesgrupper. Journalistyrket är mycket viktigt och pressetik och att låta båda sidor få utrymme att uttrycka sin syn på en nyhet till exempel. Objektivitet och att inte vinkla nyheter så att de påverkar opinionen i en riktning. 

Krönikor och ledaren är utrymmen där en journalist får vinkla och ge sin subjektiva bild. I redaktionell text ska nyheter beskrivas objektivt, som jag ser det. 

För att klara det journalistiska uppdraget idag krävs givetvis kompetens precis som för andra yrken. Min bror ansåg att journalister behöver vara legitimerade på liknande sätt som lärare nu legitimeras. Jag håller med om att det är ett krav som borde ställas.  I tider där källkritiken blir allt svårare att genomföra måste journalisterna bli ännu mer noggranna i sitt uppdrag att skildra frågor objektivt. 

Medias ansvariga utgivare kan liknas med skolans rektor vad gäller ansvarsfrågan. Det ansvaret är mycket viktigt och ska säkerställa kvalitén på journalistiken respektive utbildningen. 

Yttrandefriheten ska givetvis värnas och Lena Sundström har haft tre intressanta filmer om det. Se dem gärna på SVT Play och den första handlar om USAs förhållande till yttrandefriheten där den enligt många har gått för långt. Kränkningar är OK att göra för att man har rätt till det enligt yttrandefriheten i USA. Bra att det inte är så i vårt land. Att i en paneldebatt påstå att någon varit dopad utan att ha belägg för det är olagligt och dagsböter är nu utdömt för det brottet. Rimligt anser jag. 

Meryl Streep höll ett tal om värdet av oberoende press och att journalister hånats av den som nu är vald att leda USA i fyra år. Hård debatt om det och där anser jag att Meryl Streep varit mycket tydlig och har rätt i sakfrågan. Hon pekar på att Trump legitimerar rasism och främlingsfientlighet genom sin retorik och att det inte är lämpligt att en person i den maktpositionen gör så. 

En mycket viktig fråga i vår tid. 

Grattis Hultsfred och Gullringen!

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/extra--hundratals-nya-jobb-till-hultsfred-20170109/

SKL har gjort en stor upphandling i miljardklassen och Hjältvadshus vann denna och kommer att öppna upp husfabriken i Hultsfred. GRATTIS Hultsfred och Gullringen för detta kommer att leda till nya arbetstillfällen. 

Bo Klok/Skanska i Gullringen finns nämligen också med bland vinnarna som finns med i upphandlingen tillsammans med NCC och Villa Vida. 

KS imorgon

Här finns kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde imorgon.


http://www.vimmerby.se/kommun-politik/kommunstyrelse/kallelser-och-protokoll/


Ärendet om GC-väg i Frödinge är spännande eftersom den motionen redan avslagits men där fick samhällsbyggnadsavdelningen en uppgift att utreda frågan ytterligare.


Styrelsen för Astrid Lindgrens Näs ska entledigas vilket förklaras i dagens Vimmerby tidning.


http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/delar-av-nas-styrelsen-byts-ut-20170109/


Under hela förmiddagen ska vi diskutera utvecklingsavdelningen med Patric Kinnbom, Anna Olaisson och Anders Degerman. Det ska bli intressant eftersom KS i princip inte hunnit med kultur- och fritidsfrågorna på det sätt som är relevant och berättigat sedan kultur- och fritidsnämnden lades ner den 1 mars 2016.

söndag 8 januari 2017

Smålands historia

Läser Svd och Dick Harrissons histrik om Småland. 

Mycket intressant och förklarar varför det är så svårt att skapa större regioner i och runt Småland. 


Jag intresseras av att Vimmerby är omnämnt som stad om ändå en mycket liten sådan i beskrivningen av den östra delen av Småland med Tjust, Aspeland osv. 

Ha en fin söndag ! 

torsdag 5 januari 2017

Frida Boisen, välkommen till Vimmerby

Nyss beskrev Frida Boisen på SVT morgonsändning hur kommunerna skulle kunna bli mycket mer aktiva på sociala medier. 

Cirka en timma in i programmet handlar det om kommuner och sociala medier med anledning av att Karlstad kommun stänger sitt twitterkonto till förmån för mer Facebook-aktivitet. http://www.svtplay.se/video/11732190/gomorron-sverige/gomorron-sverige-5-jan-06-25

Varför finns inga kommuner på snap-chat, undrar hon? Där skulle kommuner kunna involvera unga nästa gång man ska bygga om en lekplats.

Live-chattar med KSO där man får ställa frågor som sedan publiceras på webben är ett annat av hennes förslag. 

Live-sändning av kommunfullmäktige föreslår hon också och det har jag motionerat om men där har jag fått svaret att det inte är tillåtet i framtiden då EU kräver textning av sändningar och det är i princip omöjligt att klara av. 

Facebook och instagram finns vi på men vi bör bli mer aktiva vad gäller medborgardialogen där. Web-omröstningar på kommunens hemsida om aktuella frågor där medborgarna får uttrycka synpunkter vore värdefullt. Media skulle också kunna hjälpa till med det på ett ännu mer konstruktivt och engagerat sätt där journalistikens objektivitet är viktig att värna.

Jag vill bjuda in Frida Boisen för att diskutera dessa frågor så att Vimmerby blir vassare och bygger en ännu större delaktighet med våra medborgare. Kanske ett ämne för styrgruppen för SLUS och/eller Godmorgon Vimmerby? 

Sammanträdeskalender 2017

På tisdag är det årets första sammanträde med kommunstyrelsen. Här finns hela sammanträdeskalender: http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Sammanträdesschema%20för%20kommunfullmäktige,%20kommunstyrelse%20och%20nämnder%202017docx.pdf

Nu ska KS bara sammanträda en gång per månad och KS AU ska sammanträda två gånger per månad liksom tidigare. Men det har redan nu lagts in ett extra sammanträde med KS i januari. Det krävs för att kommunen ska kunna hålla uppe tempot i ett viktigt beslutsärende till kommunfullmäktige i februari. 

Med bara ett KS i månaden så ser vi stora svårigheter att hinna med samhällsbyggnadsfrågor och kultur- och fritidsfrågor samt näringslivsfrågor. 

Kommunstyrelsen har huvuduppgiften att bereda ärenden till kommunfullmäktige och ha det övergripande ekonomiska ansvaret för kommunen. 

Verksamhetsfrågor sköts bäst inom nämnder varför vi i C är oroliga för att vi inte hinner med att styra och leda samhällsbyggnadsavdelningen och utvecklingsavdelningen där kultur, fritids- och näringslivsfrågorna ligger. 

Vi har därför föreslagit att vi skapar två ytterligare utskott med tre ledamöter där det ena leds av Tomas Peterson och det andra av Helen Nilsson. Samhällsbyggnadsutskott respektive Utvecklingsutskott föreslås och partigrupperna har fått tillfälle att yttra sig om detta förslag senast den 1 februari. Oppositionen bör få en ledamot i varje utskott och då anser jag att V och KD bör erbjudas dessa platser i första hand för att bredda delaktigheten. 

Nedan finns alla sammanträdesdatum för alla nämnder och för kommunfullmäktige 2017. Från den 13 juni till den 5 september är det inte ett enda KS-sammanträde. Det blir en utmaning för kommunledningen. 

onsdag 4 januari 2017

Ny landsbygdspolitik för Sverige

Idag tar Landsbygdsminister Bucht emot Landsbygdskomittens slutbetänkande kring förslaget om en sammanhållen landsbygdspolitik för Sverige. 

KSO i Kalmar kommun Johan Persson har lett arbetet och Kristina Yngwe har deltagit i arbetet för Centerpartiets räkning. 

Det ska bli mycket spännande att läsa vad de kommit fram till och hur regeringens arbete med förverkligandet av arbetet kommer att se ut. 

Direktiven gavs 2015 och de kan läsas här: 

http://www.sou.gov.se/parlamentariska-landsbygdskommitten/

Här finns kortverisionen av slutbetänkandet: 

http://www.regeringen.se/4b136a/contentassets/acec663a156a41659021e0e1387e713d/kortversion_sou-2017_1_web.pdf

Hur detta kommer att påverka vår del av landet ska också bli intressant då det finns många utmaningar men också många möjligheter i utpräglade landbygdskommuner. 

Tillsammans bygger vi ett ännu bättre Vimmerby. 

tisdag 3 januari 2017

Lediga lägenheter i Vimmerby

Vimarhem har just nu 17 lediga lägenheter och troligen kommer 12 av dem att hyras ut inom någon månad. 

Det finns med andra ord alldeles för få lägenheter för att kommunen ska få den tillväxt som det finns potential för. 

Håkan Karlsson har byggt vid Vitsipan intill Gärsgivarehagen. 

Vimarhem renoverar gamla förskolan Hattstugan till lägenheter.

Antikhandeln ovan Rosenkransen ska byggas om till lägenheter.

Deloittes gamla lokaler vid kyrkan står tomma. Ska de bli lägenheter eller skulle det kunna göras förskola där?

Pistolsmeden är ritad och färdig för byggnation men det saknas ekonomiska förutsättningar (allbolagen) och låneutrymme för Vimarhem för att klara den byggnationen i dagsläget. 

Vad krävs för att bostadsmarknaden ska ta fart i Vimmerby?

Externa aktörer som vågar bygga?

Jag har fått kontakt med en helt ny aktör för Vimmerby så det saknas inte intresse om kommunen kan skapa detaljplanelagda tomter. 

En sista fråga. Vad händer med Eken? Där måste vi få klarhet kring vad som planeras av den nye ägaren. Fastigheten förfaller snabbt om den inte används till någon verksamhet. 

måndag 2 januari 2017

Skolutveckling

I detaljbudgeten för 2017 så står det att Vimmerbys ska vara Sveriges bästa skolkommun 2020 (tidigare 2017). 

På tre år ska det ske en kraftfull förflyttning med andra ord och det enda som sagts hittills är att man vill ta ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola som ersätter AL-skolan. 

Inget om hur M och S vill lyfta de mjuka värdena, hur pedagogiken ska förstärkas eller hur vi ska rekrytera och behålla vår personal i skolan. 

Inget årtal om när det ska stå en ny skola på plats mer än att den ska heta Astrid Lindgrens skola , ej heller vad som ska hända med nuvarande AL-skolan. 

2020 kommer det troligen inte att stå en ny skola i Vimmerby tätort då vi först måste bygga både förskola och gruppbostad integrerat med vanliga lägenheter på Pistolsmeden. 

Vår låneskuld kommer inte att tillåta en skolbyggnation under de närmaste åren. 

Jag vill påminna om det program som presenterades i Vimmerby tidning den 23 december 2014 av S och M och där framgår att man ville prioritera byggnation av en ny förskola. Det finns inte ens en utpekad tomt ännu så det går mycket sakta för M och S när de ska genomföra sin gemensamma politik. Motionen om kravet på förskollärare var klart för beslut i kommunfullmäktige men drogs tillbaka och ska upp på nytt. Kollektivavtalsmotionen som S lade fram 2014 har också ställt till det för M och S. Där fick flera andra partier hjälpa M med beslutet då S var mycket kluvna.  

Många frågor ligger på skrivbordet och inväntar hantering och beslut. Det finns en handlingsförlamning enligt mig. 

Förskolorna är överfulla och det finns inte en framtagen tidsplan för hur alla barn som är födda 2016 ska inrymmas i förskolan. Det brådskar nu och vi vet nästan exakt hur behovet kommer att se ut om ett år. Jag förväntar mig verkstad nu. Långbänken bör nu vara slut. Dessa frågor måste utredas skyndsamt som jag ser det. 

1. Vart ska det byggas?
2. När ska det byggas?
3. Vad ska byggas, dvs hur stor förskola behövs och hur stor förskola klarar vi att finansiera?
4. Hur kan befintliga lokaler nyttjas i tätorten och i kransorterna? Kan Deloittes gamla kontor som nu står tomt göras om till förskola?
5. Kan förskolorna i Djursdala, Gullringen och Tuna flyttas in i skolorna och vad skulle det kosta? 

Nyårsintervju med Dagens Vimmerby

Någon vecka före jul intervjuades jag av Dagens Vimmerby och idag publicerades intervjun.

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9946/oppositionsradet-finns-en-mycket-storre-oppenhet-i-dag/

Mina val av viktigaste frågorna 2017 var : 

Tre viktigaste frågorna 2017:

  • att öka delaktigheten och förtroendet för politiken i Vimmerby och rekrytera nya politiker samt stötta de som vill vara med och bidra till att bygga ett ännu bättre Vimmerby 
  • att behålla och utveckla Resecentrum
  • att ta fram en plan för skolstrukturen i tätorten och flytta in förskolor i skolorna i kransorterna där det är möjligt.
Här ser jag utveckling av Resecentrum som viktigt. Besökte detta vackra hus och tog ett par bilder från väntsalen. K-märkningen gör att det finns begränsningar för vad som kan göras med lokalerna. Nilsbuss sköter redan idag biljettförsäljningen och öppethållandet av väntsalen. Öppettiderna är generösa och redan 5.30 öppnar den på vardagar. På spåret är öppet 10-18 och har utvecklats de senaste åren. En viktig mötesplats för de som reser till och från Vimmerby. 

M vill ersätta väntsalen med en busskur men har nu tvingats att ändra sig då S hellre vill långtidshyra av den som köper Resecentrum. Vad händer om Resecentrum säljs vidare? Kan man hålla fast vid ett hyreskontrakt med nästa köpare och hur ser hela affären ut? 

Behovet av att byta värmesystem finns oavsett vem som äger fastigheten som jag ser det och den investeringen betalar sig på mycket kort tid och borde varit gjord för länge sedan då möjlig fjärrvärmeanslutning ligger något hundratal meter från denna fastighet. Byter vi till fjärrvärme får kommunens eget bolag intäkter istället för att vi köper fossilolja till uppvärmning. M och S röstade emot vårt tilläggsyrkande om detta i november 2016. Fossilolja ska absolut inte användas till uppvärmning ur ett klimatperspektiv. Biobränslebaserad närproducerad fjärrvärme är framtiden för denna fastighet. M och S borde ha insett det för länge sedan och C borde absolut ha åtgärdat detta när C hade KSO-posten. 

Självklart ska kommunen fortsätta att äga och ta ansvar för denna fastighet så att väntsalen kan vara öppen och ge den service som medborgarna och besökarna förtjänar i vår kommun. Rätten att vänta i en uppvärmd väntsal är viktig att värna. 


söndag 1 januari 2017

Nyårskonsert i Vimmerby kyrka med musikkåren kl. 18 idag

Idag, denna första dagen på det nya året ska jag och maken gå på nyårskonsert med Vimmerby musikkår i Vimmerby kyrka kl. 18.

Vi var på den förra året och den var riktigt bra och gripande. Birgitta Djurberg talade varmt och engagerat mellan varje musikstycke om historia och kuriosa kring den musik som framfördes. Kårens ledare och dirigent Christer Prinz meddelade att Vimmerby musikkår, trots att de inte fick vara kvar och repetera i Kulturskolans lokaler, skulle leva vidare och inte läggas ner. Det blev spontana stående ovationer när det beskedet gavs. 

Ser fram emot årets nyårskonsert Hoppas vi ses i en fullsatt kyrka. 

Vimmerby musikkår är enligt mig en av regionens bästa, rent musikaliskt.

http://www.alltsomsker.nu/evenemang/evenemang19739.aspx