fredag 31 januari 2014

225

Så många dagar är det kvar till valet

Centerpartiets kommundagar

Strax börjar Annie Lööfs anförande...

http://www.centerpartiet.se/Documents/Övriga%20dokument/inbjudan%20kommundagarna%202014.pdf

Vimmerby bredband

Jag läser IT-infrastrukturprogrammet för Vimmerby kommun och finner att det årligen ska vara en avrapportering till kommunfullmäktige vad gäller fiberutbyggnaden. När ska den ske iår? Plandokument ska finnas tillgängliga på hemsidan och den handlingsplan 2.0 som fullmäktige antog i fjol finns inte på hemsidan . Det är en brist tycker jag.

Vår antagna budget för hela kommunen finns inte heller under rubriken ekonomi vilket jag tycker att den borde göra så att medborgarna har tillgång till kommunens budget på ett tillgängligt, och öppet sätt. 

Jag läser också att kommunstyrelsen ger uppdraget att bygga fiber till ITSAM enligt handlingsplanen och att kommunstyrelsen är styrgrupp för projektet. Det kräver regelbundna styrgruppsmöten med minnesanteckningar och protokoll tycker jag. Detta är ett 72-miljonersprojekt och bör ha en tydlig och öppen organisation och rollfördelning. Jag efterlyser ett avtal mellan kommunen och ITSAM som reglerar projektet tydligt vad gäller ekonomi. Vilken roll har VEMAB? Det står i fullmäktigebeslutet när vi antog handlingsplanen att VEMAB och ITSAM gemensamt ska hitta finansieringslösningar för byalagen. Stämmer det? Som jag förstår det är VEMAB av upphandlingskäl inte längre delaktiga i projektet. MEN det ska de väl återigen bli då det är dags för kommunen att överta och drifta stomnätet och de acessnät som byggs de närmaste åren. Hur övertagandet från ITSAM ska gå till hittar jag ingen dokumentation kring. Finns det? Hur har ITSAM gjort vad gäller VÖKBY-projektet till exempel? Kan vi göra på liknande sätt i Vimmerby? 

Ur IT-infrastrukturplanen: 

Handlingsplan

Kommunfullmäktige fattar beslut om IT-infrastrukturprogrammet. Dokumentet revideras varje budgetperiod. Dokumentet skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, dvs två budgetperioder. Dokumentet skall i tillämpliga delar synkroniseras med kommunens översiktsplan. Beslut om Delstrategier tas av kommunstyrelsen och genomförs i befintligt verksamhet och organisation. Det gäller också de underlag – Dokumentation över nuläge – som löpande måste uppdateras. Kommunala IT-infrastrukturplanen ligger till grund för en Handlingsplan som beskriver närmaste årens aktiviteter, prioriteringar, finansiering och kostnader samt en prognos över kommande år. Varje budgetperiod anslås en investeringsram för utbyggnad av IT-infrastruktur. Kommunstyrelsen prioriterar och beslutar om utbyggnaden och att man hämtar finansieringen från anslagen investeringsram. Handlingsplanen antas av fullmäktige i samband med budgetbeslutet avseende investeringar.

10.2 Uppföljning

Till kommunfullmäktige skall årligen avrapporteras måluppfyllelse av IT- infrastrukturprogrammet och underliggande styrdokument samt Handlingsplanen.
En mycket viktig del är en regelbunden uppföljning av marknads- och teknikläget på bredbandsområdet. Förändringar kan ske relativt snabbt och är mycket viktigt underlag för kommunens agerande i denna fråga. Löpande kan av PTS upprättad marknadsanalys ge en opartisk bild av läget i Sverige såväl som globalt. Samverkan med grannkommuner, Regionförbundet I Kalmar län, näringsliv och andra privata aktörer kan komplettera bilden lokalt och regionalt. Underlag om situationen bör finnas med i avrapporteringen till kommunfullmäktige.

11 Extern information och kommunikation

IT-infrastrukturprogrammet och plandokument bör kommuniceras med kommunens invånare, näringsliv och företag främst via kommunens hemsida. Det tydliggör också kommunens profil i detta avseende. Det är viktigt att allmänheten kan följa och avgöra hur IT-infrastrukturprogrammet inverkar på olika delar av kommunen samt hur läget är på respektive orter. Kommunens hemsida är den plats som skall användas och med länkar till andra viktiga webbsidor (PTS, Länsstyrelsen, Regionförbundet etc. 

Sveriges mesta och bästa landsbygdsparti heter Centerpartiet och ingetannat

Pia Tingvall svarar på en insändare i dagens Vimmerby tidning och beskriver varför centerpartiet är det enda trovärdiga landsbygdspartiet i Sverige.

Läs hennes insändare. Den innehåller exempelvis en uppmaning till mer samverkan över gränser och då inser jag snabbt att Vimmerby kanske har ännu fler samverkansmöjligheter utöver överförmynderi, gemensam kommunjurist och IT-samverkan via Kommunalförbundet ITSAM!. 

Vilka samarbeten ser du för Vimmerby kommun? 

Jag ser Miljö och Byggsamverkan med Hultsfred och renhållnungssamverkan med ÖSK (Hultsfred och Högsby).

Jag ser inköpssamverkan med Västervik, Mönsterås, Hultsfred, Oskarshamn .  

Jag ser Astrid Lindgrens hembygd och LEADER eller lokalt ledd utveckling som det ska heta framöver. Där finns samverkan etablerad med Hultsfred, Eksjö och Kristdala.

Jag ser gymnasiesamverkan med Hultsfred .

Jag ser en gemensam satsning på samverkan med Linköpings universitet och med Linneuniversitetet . 

Fyll på min lista! 

Mot Malmö och kommundagarna med Centerpartiet

Intensiv vecka ska avslutas med två dagar i Malmö. Centerpartiet arrangerar kommundagar för förtroendevalda. 

I DN idag kan man läsa om en av bottennoteringarna för centerpartiets opinionsmätningar så Annie Lööfs tal till oss idag blir intressant och viktigt. Hennes uppgift blir att leda valrörelsen på ett kraftfullt sätt och det har jag fullt förtroende för att hon kommer att göra. Målet är som sagt 20% 2020 och det tror jag att vi långsiktigt kommer att klara även om det kommer att krävas stortag av många och stort engagemang. Strategin är i alla fall klar och målet är spikat. 

På hemmaplan är det ett engagerat och inspirerande gäng som träffas på måndag kväll för att rigga valrörelsens aktiviteter i Vimmerby. Ansvarsfördelning , roller, utspel och insändare ska planeras. Det ska bli intressant att göra med kommundagarna i ryggen. 

Valmanifestet ska formuleras och tidpunkt för pressläpp av detsamma. 

Vilka listor kommer de andra partierna att gå till val med? Ännu så länge är det inte så många namn som presenterats på listor och snart ska de anmälas till länsstyrelsen så jag misstänker att flera partier sätter sina listor i februari. Ska bli spännande att läsa om vilka personer som lanseras som nästa mandatperioden framträdande politiker i Vimmerby . Vilka ska vi samverka med? Hur ska centerpartiet profilera sig i valrörelsen? Viktig fråga då det kanske delvis avgörs av vilka möjliga samarbeten med andra partier som vi vill vara med om och ta ansvar för.

torsdag 30 januari 2014

Daniel Nestors beskrivning av rollen som projektledare för Frammis

Imponeras av detta blogginlägghttp://fotografdanielnestor.blogspot.se/2014/01/att-vara-projektledare.html?m=1 av en ung entreprenör och projektledare som vågar ta plats och vill driva en viktig fråga för ungdomar i Vimmerby och för hela kommunens framtid som attraktiv plats att bo och verka i. Och att besöka! 

Denna insändare ville jag publicera i Vimmerby tidning men det ville inte de?

Då publicerar jag den här. Skälet som Alf Wesik angav är att denna redan varit publicerad på min blogg. Men det stämmer inte fullt ut för denna text är helt omarbetad för att passa för publicering i Vimmerby tidning. Jag skulle vilja ha en liknande attityd till sociala medier som andra lokaltidningar har . Ett exempel är Västervikstidningen som publicerar och tipsar sina läsare om vad som skrivs på bloggar i Västervik. Detta vitaliserar debatten om olika politiska lokala frågor och Vimmerby tidning kommer att förlora på att förneka sociala mediers existens hur illa man än tycker om dem, tror jag. Dra nytta av sociala medier som andra medier gör. Det är mitt tips till Alf Wesik . Jag tror faktiskt att de flesta läsarna av Vimmerby tidning använder sociala medier och tyvärr är det nog så att unga människor väljer bort lokaltidningar till förmån för bloggar, Instagram Twitter och Facebook mm. Det är ett faktum som man som chefredaktör inte kan bortse ifrån! tror jag. Vimmerby tidning borde bli en del av en helhet i samhället. Jag är prenumerant sedan 1991 då jag flyttade hem efter studier och bosatte mig i Vimmerby . Det är en högtidsstund att få börja dagen med en kopp kaffe och Vimmerby tidning varje dag, sommar, höst, vår och vinter. Men numera scannar jag även av Facebook och skriver ett blogginlägg varje morgon till kaffet. 

Landsbygden viktig för fullmäktige och för alla! 
Jag skrev en insändare i Vimmerby tidning efter att jag blivit utsedd av Centerpartiet att ingå i landsbygdsberedningen. Vimmerby kommunfullmäktige utsåg denna tillfälliga beredning innan sommaren 2013, med ledamöter från alla partier i fullmäktige, och gav den uppdraget att författa ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram. Beredningen har under hösten och fram till nu haft ett antal sammanträden . Vi har träffat Lotti Jilsmo som är landsbygdsutvecklare i Västerviks kommun, Ingrid Blanck som varit projektledare för att ta fram lokala utvecklingsplaner i Vimmerby kommuns kransorter, Christina Thorstensson som är verksamhetsledare på föreningen Astrid Lindgrens hembygd, Tobias Ragnarsson från den nya arbetsmarknadsenheten i Vimmerby, Anders Eriksson som är chef för kultur och fritidsförvaltningen med flera. Sammantaget är det nu dags att skriva samman ett handlingsprogram utifrån våra sammanträden i beredningen. 

Ett första utkast  ska vara klart den 12 februari när beredningen har sitt nästa sammanträde och därefter ska beredningens ledamöter lämna sina synpunkter på förslaget för att det sedan ska presenteras på kommunfullmäktige i mars. Därefter ska det remitteras till alla nämnder för att sedan antas före sommaren av kommunfullmäktige. Sådan ser processen ut och jag har stora förväntningar på att denna berednings arbete ska lägga grunden för den landsbygdspolitik som Vimmerby vill ha och som vi så väl behöver fastställa. Beredningens arbete kommer därmed att göra skillnad för landsbygden i Vimmerby och den ambitionen hade jag som centerpartist när jag accepterade att delta i beredningen för mitt partis räkning. Snart är vi framme vid målet det vill säga ett förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram som förhoppningsvis alla partier i fullmäktige kan stå bakom. 

Mer fokus på landsbygdsfrågorna kommer det att bli när kommunfullmäktige antagit den landsbygdspolitiska handlingsplanen i juni och sedan gäller det att gå från ord till handling.  Därför känns det så viktigt att ha deltagit i denna beredning och att det förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram som beredningen presenterar i mars ska göra skillnad för hur kommunen kommer att arbeta med landsbygdsfrågorna  framgent. 

Detta är första gången som Vimmerby kommunfullmäktige tillsatt en tillfällig beredning som på ett demokratiskt sätt tar fram en handlingsplan. Intressant arbetssätt som säkert kan utvecklas när det tillsätts en beredning för ungdomsfrågor som står på tur enligt de beslut som kommunstyrelsen tagit. Många kommuner har under lång tid arbetat med tillfälliga eller permanenta beredningar som ett sätt att utveckla fullmäktige. Som fullmäktiges ordförande hoppas jag att vi kan fortsätta att arbeta på olika sätt med att utveckla demokratin på detta sätt.  Beredningar är ett sätt att bredda den politiska arenan och ge möjligheten  för fler fullmäktigepolitiker från alla politiska partier i fullmäktige att påverka kommunens utveckling.

Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa!

Ingela Nilsson Nachtweij , Centerpartiet i Vimmerby 

tisdag 28 januari 2014

Franska utbytet?

Som förälder till en elev som läser franska på Vimmerby gymnasium har jag några frågor angående det pågående utbytet med Nantes.

I höstas bodde Julia från Nantes i 10 dagar i vår familj och det var mycket stimulerande och lärorikt för hela familjen med den delen av Vimmerby gymnasiums franska utbyte.

Påsken 2014 är det planerat för den andra delen i detta utbyte när eleverna från Sverige ska åka och besöka de som bodde hos oss i Vimmerby i höstas. Pay-back time och andra delen av en helhet.

Nu verkar det som att resan inte ännu är bokad och färdigplanerad och att den kanske inte blir av om inte skolledningen får tag på fransktalande föräldrar som kan följa med på resan.

Min fråga till skolledningen på gymnasiet är därför. Kommer detta utbyte att avbrytas mitt i? För eleverna vore det minst sagt olyckligt. Språkinlärning är ju oslagbart när man reser och bor i en familj som bara pratar franska.

Hoppas att elevernas resa till Nantes i påsk blir av. Tacksam för svar! Internationella erfarenheter är så viktiga för alla i vårt globaliserade samhälle.

Företagsrankingen igen


http://foretagsklimat-presentations.s3.amazonaws.com/resultat/vimmerby.pdf

I ovanstående länk finns den sammanfattande rankingen som bygger på enkäter som är gjorda av demoskop hösten 2013. Denna ranking bygger på 90 företagare och 34 politikers enkätsvar enligt länken. 

Jag tycker nog att Vimmerby tidning har publicerat rätt ranking för det som presenterades i april 2013 är inte detsamma som denna ranking, som jag förstår det. 

 Demoskop har under perioden september till november 2013 genomfört undersökningen Lokalt Företagsklimat på uppdrag av Svenskt Näringsliv
• Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer
• Antal svar i Vimmerby kommun från företagare: 90 ( 45% ) • Antal svar i Vimmerby kommun från politiker: 34 ( 69% )

• Resultatet presenteras på: foretagsklimat.se och svensktnaringsliv.se/foretagsklimat i januari 2014
• För dig som är intresserad av fler bearbetningar av enkätresultaten samt av mer statistik finns det möjlighet att ladda ned mer data, göra egna diagram och jämföra din kommun med andra kommuner på foretagsklimat.se 

MEN det man ska komma ihåg är att svarsfrekvensen bland företagarna bara är 45 % och att det finns långt mer än 90 företagare i Vimmerby kommun. Det finns rankingar å så finns det ranking åsså finns det statistik å så finns det "lögn". 

Det operativa näringslivsarbetet enligt Företagslotsmodellen som Hultsfreds kommun utarbetat och som kommunstyrelsen redan förra året besluade att arbeta efter i Vimmerby är riktigt viktigt att få fart på.

http://foretagsklimat-presentations.s3.amazonaws.com/betydelse/vimmerby.pdf Denna länk visar en del förbättringsåtgärder som behövs. Brevet hemifrån för att hålla kontakten med utflyttade Vimmerbybor som skaffar sig internationella erfarenheter eller studerar är en avgörande framgångsfaktor för att bryta den nedåtgående befolkningskurvan. Att arbeta med kommunens attraktionskraft och att stimulera tjänstesektorn och därmed få fler med eftergymnasial utbilding att välja vimmerby som bostadsort. Endast 14 % av Vimmerbyborna har eftergymnasial utbildning jämfört med rikssnittet på 24,8%. Kostnaden för äldreomsorg är hög jämfört med rikssnittet medan kostnaden för barnomsorg är lägre än snittet.

Bloggens utveckling och nu startar jag ytterligare en blogg

Diagram över Blogger-sidvisningar

Så här ser läsarutvecklingen ut för denna blogg och jag uppskattar verkligen det intresse och de kommentarer som jag får kring det jag uttrycker här på denna blogg som jag startade i maj 2007. 1116 inlägg och cirka 5000 sidvisningar har bloggen haft och rekordet för ett inlägg var det med bilden på stenen vid Yxerns strand och som handlade om Yxerns sänkning. Hoppas att det blogginlägget kan bidra till en förnyad vattendom för Yxern som räddar länets största sjö från dessa stora miljöskadliga fluktuationer av vattennivån.

Igår föddes en ny blogg, nämligen min fullmäktigeordförandeblogg http://fullmaktige.blogspot.se/ som jag på skoj har kallat för Borgmästarbloggen med inspiration från Växjö och Eksjö som utsett sina fullmäktigeordföranden till Borgmästare. Men själv skulle jag väl få epitet Borgmästarinna i Vimmerby (HAHA!) då jag upplevde detta med inrotade könsroller igår kväll då jag kallades Herr ordförande av flera av ledamöterna i fullmäktige.

Jämlikhetsfrågan är ständigt lika aktuell och på Folkhälsopolitikst forum den 11 februari ska det föreläsas om genusperspektivet. Det ska bli intressant , tycker jag.

Fullmäktigeordförandebloggen finns länkad på www.vimmerby.se
 Varmt välkommen att läsa och kommentera mina inlägg även där!

Yxern?

Fick igår en fråga om vad alla andra politiska partier utöver Centerpartiet tycker om situationen för Kalmar läns största sjö. Detta borde inte var partipolitik enligt moderaten Tomas Peterson som bor i Toverum och är fiskevårdsföreningem ordförande för Yxern. 

Fler politiker behöver engagera sig i detta. Just nu är det bara undertecknad, Curt Tyrberg och Eva Svensson som uttryckt en vilja i denna för Yxern så avgörande fråga utöver Tomas Peterson förståss. 

Ska vi lyckas ändra vattendomen måste fler engagera sig. Mats Hugosson i Västervik är underrättad liksom Conny Tyrberg . Vilka kommer in i denna fråga framöver? 
Anders Åkesson , Annie Lööf och Lena Ek har bjudits in till Facebook -gruppen. Än sån länge är det mest centerpartister alltså. 
Caroline Axelsson , miljöpartiet har uttryckt uppskattning för mitt engagemang. Ingen annan hittills . Välkomna att uttrycka Din åsikt och hjälpa till med opinionsbildning ! 

Fiberfiaskot i Lindesberg

http://na.se/nyheter/lindesberg/1.2266289-fiberfiaskot-som-kostat-89-miljoner

Det finns så många erfarenheter och berättelser om stadsnätsbyggande i vårt avlånga land. Lindesberg misslyckades med sitt och kastade 89 miljoner i sjön och har anslutit endast 15% av hushållen. Grannkommunen lät Skanova bygga och kommunen Ljusnarsberg behövde inte lägga en skattekrona på den satsningen och fick 34% anslutna till fiber. Ulricehamn började bygga sitt stadsnät redan år 1999 och där har det varit en framgångssaga om jag tolkade Roland Karlsson, fullmäktiges ordförande rätt. Konkurrensverket hade synpunkter på att Ulricehamns kommun hade monopol på fiber så då valde kommunen att göra svartfiber som den första kommunen i Sverige och överlät hela fibernätet till det kommunal energibolaget. Tror att de har anslutit 70% av hushållen i kommunen redan.  Är det så det planeras i Vimmerby? Ska VEMAB överta och äga nätet inklusive byalagens fibernät? Vem ska drifta nätet? Vilka kommunikationsoperatörer ska upphandlas och när ska det göras. När kopplas den första kunden in i Vimmerby fiber? Efter sommaren var det någon som hoppades på! Hur som så vill jag ställa många kontrollfrågor om detta så att det inte går för Vimmerby som det gick för Lindesberg . Nässjö drabbades också av alltför stora kostnader för sitt stadsnät och sålde det till Telia för några sedan. Jag kan konstatera att Västervik just nu konkurrerar med Telia om att bygga stadsnät. Där erbjuder energibolaget en anslutningskostnaden på 18800kr och en lägsta anslutningsgrad på 25% medan Telia vill ha 30% anslutningsgrad och 19000kr i anslutningsavgift. Må bäste aktör vinna säger jag. Läs mer här: .http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=7213096
En kommentar från Västervikstidningen angående denna strid: 
Kenneth Lind (2013-12-13 19:03:16)
Västerviks kommunfullmäktigefattade beslut om att medborgarna via Miljö och Energi AB skulle erbjudas ett öppet fibernät. Helt i SKL:s riktlinjer. Det nät som VMEAB erbjuder är dock inte öppet utan innehåller ett paket med operatörer som dock inte redovisas. Dessa kan bytas ut vid kommande förhandlingar. Således följer inte VMEAB kommunfullmäktiges beslut vilket jag informerat VD om. Är det arrogans mot brukarna eller korruption som gör att VMEAB inte följer politikernas beslut? 
Telias erbjudande beskrivs också som öppet men är även det begränsat till ett antal operatörer, dessa redovisas dock tydligt på hemsidan. Slut citat. 

 I Vimmerby erbjuder kommunen en anslutningsavgift på 15000kr och ett krav att 60% ska ansluta sig för att man ska börja bygga nätet i tätorten. Hur sjutton ska man få till den anslutningsgraden i Kohagen, Södra Vi, Tuna, Frödinge? 25% brukar det bli i början enligt vad jag har hört så att få 60% av hushållen att teckna intresseanmälan innan man börjar bygga innebär att det kommer att dröja innan det blir byggt något i tätorterna. Handlingsplanen som fullmäktige antagit beskriver detta tydligt och den måste följas dvs risken är stor att Telia eller någon annan bygger före Vimmerby fiber även om anslutningsavgifter kanske är lite högre så tror jag att många vill ha fiber snabbt om man upplever behovet. Näringslivsrankingen som kom igår visar att Vimmerby sjunker och att Hultsfred ökar vad gäller telefoni och IT. Kommunerna byter plats på denna position. Vilka är skälen till det? Hultsfred har valt den modell som centerpartiet förespråkade dvs att samverka med marknaden. I moderatledda Vimmerby gick man ihop med alla partier för att bygga eget fibernät och utestänga marknaden. Det kan bli dyrt för skattebetalarna eller så blir det riktigt bra. Kontrollfrågor kommer även fortsättningsvis att ställas då jag saknar en detaljerad handlingsplan för Vimmerby fiber och en detaljerad rollfördelning mellan VEMAB, kommunen och ITSAM. Fullmäktigebeslutet säger att KS ska återredovisa fiberprojektet enligt handlingsplanen i mars månad på fullmäktige, då hoppas jag få svar på mina frågor för att kvalitetssäkra leveransen av fibernätsbygandet som VEMAB och ITSAM fått i uppdrag enligt beslutet som togs på fullmäktige i april 2013. http://www.vt.se/nyheter/inrikes.aspx?articleid=7217425

Herr ordförande!

Igår kväll på fullmäktige blev jag vid ett flertal tillfällen tilltalad herr ordförande av manliga ledamöter. Till deras försvar så gjordes det helt omedvetet så jag kan konstatera att det sitter djupt och är så rotat att en ordförande i Vimmerby är man. Magnus Gustafsson ska hedras för han betonade fru ordförande och markerade genom det att han inte tyckte det var ok att tilltala mig med herr även om jag är såväl manhaftig som självsvåldig i vissa stunder. 
Personligen skulle jag helst vilja bli tilltalad ordförande så blir det hela könsneutralt. Sjuksköterskor och brandmän är väl också ett liknande fall dvs Du förväntas att vara kvinna om du vårdar och man om du släcker bränder. Men ordförande känns faktiskt mer könsneutralt för mig. Ordförarinna blir ju lite konstruerat. Tror att jag ska skriva till språkmämnden och höra efter hur de ser på saken. P1 har ju också ett program om detta med språket så de kanske också kan utreda frågan och kommentera vad som är brukligt. För mig är det OK med en ursäkt från de herrar som omedvetet tilltalade mig och som enligt en kommentar på Peter högbergs tråd inte ens är medveten om att detta gjordes flera gånger och ledamöterna fnissade varje gång. Detta var nästan det roligaste som hände på hela kvällen för mig i mitt snuviga tillstånd. Det hjälpte mig att hålla fokus då jag borde varit sjukskriven på grund av nästäppa . Vilken tur att jag var där och fick uppleva detta. Som far skulle ha sagt:" mycket ska en höra innan örona triller av". 

måndag 27 januari 2014

Vimmerby tappade 40 placeringar på Företagsranking förra året! Hur det går iår får vi läsa om i maj!

Ett facebookinlägg idag föranleder uppdatering av detta inlägg då det är svårt att begripa Svenskt Näringslivs rapporter och pressaktiviteter. De verkar återanvända sina enkätresultat och publicerade ranking som bygger på 2012 års enkäter igår. Lite väl oakademiskt, tycker jag.

"till och med fullmäktiges ordförande Ingela Nilsson Nachtweij, (c) sprider nyheter som inte är bra för kommunmedborgarnas kollektiva självförtroende i repris" står att läsa på facebook och det kräver självrannsakelse och uppdatering samt tilrättaläggande av gårdagens blogginlägg om Företagsrankingen.

http://www.foretagsklimat.se/vimmerby


Vimmerby var på plats 179 den 24 april och hade tappat 40 placeringar jämfört med förra årets resultat i enkäten från 2012. 90 företag i Vimmerby har svarat på enkäten så det är en ganska stor svarsfrekvens ändå.

Här kan du själv läsa om resultaten inom olika sektorer : http://www.foretagsklimat.se/vimmerby/ranking

Skolans attityder till företagande sjunker. Krafttag krävs här för företagsamhet och attityder till företagande borde vara en av skolans viktigaste uppgifter.

Jag noterar att Vimmerbys resultat år 2007 var toppåret och skolans attityder var då på 24e plats av alla landets kommuner.

FRAMMIS

http://www.frammis.se/

Här kan Du läsa om FRAMMIS - en arbetsmarknadsmässa den 7 februari på Mässhallarna i Vimmerby. kvällen innan kommer det att vara ett föräldramöte utan ungdomar på Fabriken. Den 22 jan. var det Frammislunch med föreläsning av Daniel Kings från Fryshuset. Vi var många som lät oss imponeras av detta initiativ av Daniel Nestor. Hela konceptet känns fräscht och inspirerande. Missa inte detta!

Yxerns öde

På Facebook finns ett stort engagemang för Yxern situation i gruppen "Alla vi som värnar om Yxern". Där finns över 332 deltagare nu och där finns 100 bilder som visar den låga vattennivån i sjön. 

Det har varit stor uppmärksamhet från media kring denna fråga och jag kan konstatera att det är en komplicerad fråga på grund av den starka vattendomens ställning och juridiken bakom densamma. Tekniska verken påstår att de tappar så lite som möjligt utifrån den lagstiftning som finns det vill säga, de måste enligt vattendomen tappa ett visst flöde vid denna alltför låga vattennivå på 90,83 m. 

De får alltså inte bidra till att vattennivån stabiliseras och höjs enligt lagen. Problemet är att det tappades för mycket i somras i samband med den torra sommaren vilket inneburit lågt vattenstånd när kraftverkens egentligen skulle behöva höga flöden för att kunna producera el när priset är som högst. 

Komplicerat är bara förnamnet för alla hade nog räknat med mer höstnederbörd och när den uteblev så ser situationen ut som den gör i Yxern. 

Hoppas att jag fick verkligheten riktigt beskriven. 

Vad måste nu göras för att framtiden för Yxern ska bli annorlunda ? Jo, Västerviks och Vimmerbys kommuner måste tillsammans med länsstyrelsen väcka liv i Botorpsströmmen vattenråd och aktualisera behovet av en ny vattendom som exempelvis maximalt tillåter en fluktuation av vattennivån i Yxern på en meter. Som vattendomen lyder idag får den växla upp och ner med nästan två meter. 

Kammarkollegiet har ett färdigt förslag som beskrev en kompensation på en och en halv miljon kronor till kraftverken för utebliven elproduktion. 

Kraftverken ville ha tio miljoner och den nya vattendomen gick därmed inte att förverkliga och sedan dess har inget hänt förrän nu när ett antal personer med Tino Åberg och hans Facebookgrupp i spetsen driver opinionsbildning kring frågan. Tålamod kommer säkerligen att krävas men de första återupptagna stegen mot en ny vattendom anser jag är tagna. 

Jag har föreslagit att det ska författas en skrivelse till vår landshövding om behovet av att länsstyrelsen engagerar sig i frågan för att rädda länets största sjö och jag hoppas att en sådan skrivelse kan bli av och att den kan göra skillnad, då länsstyrelsen hittills har varit alltför oengagerade som jag fått det beskrivet för mig. Rätta mig om jag har fel. 

Kommunfullmäktige ikväll

Välkomna alla medborgare i Vimmerby att närvara på fullmäktiges sammanträde i Plenisalen kl. 18.30. Daniel Nestor kommer att presentera FRAMMIS-mässan och det samarbete med Fryshuset som han etablerat här i Vimmerby. Regionförbundet i Kalmar län kommer att satsa 600 000 kr på Fryshuset första regionala lokalisering och jag har föreslagit en projektledare i Vimmerby för Fryshuset i Kalmar län som ska serva norra länet  och en i södra länet som ska jobba med ungdomarna där. Ett bra upplägg tycker jag. Träffade Peter Knutsson från Solna som börjat som fritidsledare på Fabriken och jag tror att jag ska nämna detta förslag till honom. Det kanske kan bli möjligt. En enkel fråga skulle kunna ställas till kultur och fritidsförvaltningens ordförande ikväll om hur hon ser på detta förslag. Så skulle den fullmäktigemöjligheten kunna fungera för att få upp frågor på bordet och aktualisera olika förbättringsförslag för kommunen. Enkel fråga får bara ledamöterna ställa. Medborgarnas möjlighet är medborgarförslag eller allmänhetens frågestund som äger rum fyra gånger per år. Dock inte ikväll. 

Ett medborgarförslag som ska hanteras ilkväll är belysning längs hela Borgrundan och det gissar jag kommer att bifallas av fullmäktigeförsamlingen. Riktigt viktigt beslut som Rein Zoovik , Centerpartiet redan motionerat om och då blev det avslag. Bättre går det nog denna gång och det viktigaste är att det blir gjort. Inte vem som tar initiativet, tycker jag och hans motion kanske var murbräcka i denna fråga. Vad vet jag. Droppen som urholkar stenen.

Själv efterfrågar jag ofta min motion om brevet hemifrån och den lyser med sin frånvaro. Det påstås att ungdomsrådet fått den på remiss och att svar inväntas från dem innan den kan behandlas av KS och KF. Hoppas verkligen att den snart kommer upp på agendan för det behövs mer kommunikation med ungdomar som flyttat från orten. Valnämnden söker valförrättare och där har vi fått en ide från andra kommuner som erbjuder utflyttade ungdomar som läser statsvetenskap att arbeta som valförrättare. Känner du någon som vill? Än så länge vet jag en student som kommer att göra detta, och det tycker jag är bra. Intresseanmälan för att bli valförrättare den 25 maj i EU-valet och den 14 september i allmänna valen till kommun, landsting och riksdag görs till Therese Jigsved, Marize Widerström eller Liselott Frejd. Varmt välkommen med intresseanmälan .

söndag 26 januari 2014

Elevdemokrati i Vimmerby

Jag vill att unga i Vimmerby ska lyssnas på. Om detta inte görs krävs krafttag och skärpning av vuxenvärlden tycker jag. Alla medborgare förtjänar respekt och dialog tycker jag . Att få uttrycka sin mening finns inskrivet i Barnkonventionen  och den har vi beslutat att följa. Alltså är det bara att göra om och göra rätt och lyssna mer på våra ungdomar. Det har jag motionerat om och det förväntar jag mig att Vimmerby gymnasium och grundskolans ledning gör på ett modernt och strukturerat sätt.

Lupp-undersökningen sa att det finns förbättringar att göra på detta område och detta måste prioriteras. Politiker och tjänstemännen i ledningen har det viktiga uppdraget. Berätta gärna hur Du tycker att elevdemokratin kan förbättras i Vimmerby. 

Peter Karlsson , Centerpartiet som är ordförande för barn och utbildningsnämnden nu har denna fråga högt på sin agenda och denna fråga kan inte vänta på ett ungdomsparlamentet i april, tycker jag. Mobilisering krävs NU och kraftfulla och strukturerade åtgärder. Befintliga arbetssätt och mötesplatser som används av ungdomar ska stärkas NU, tycker jag. Vad tycker du?


onsdag 22 januari 2014

Frammis- lunch idag

Den 7 februari är det Frammis-mässa i Vimmerby och idag var det lunch på Fabriken och föreläsning av Projektledare Daniel Nestor och av Daniel Kings från Fryshuset. Spännande och entreprenöriellt på alla sätt. Googla en dröm var löftet som alla till slut lovade att göra idag. Och att inte skjuta upp till morgondagen vad du kan göra idag.  Inspirerande och företagsamt lär det bli på Mässhallarna den 7 februari . Läs mer på Frammis hemsida. 

fredag 17 januari 2014

På tal om upphandling!

EU tar nu fram nya regler för upphandling där man kan ställa högre kvalitetskrav. Läs mer här:

http://www.centerpartiet.se/person/kentjohansson/Dates/2014/1/Upphandlingsregler-for-kvalitet-och-miljo/

Enligt Kent Johansson kommer detta att gynna svenska livsmedelsproducenter så det är bara att bli ännu tydligare vad gäller kvalitetskrav vid upphandling.

BRA EU!

ITSAM har gjort inköp utan upphandling!

Enligt Vimmerby tidning så har ITSAM gjort stora inköp utan upphandling. Är det någon vara som man borde kunna tjäna pengar på att konkurrensutsätta så är det väl datorer. Många företag borde vara intresserade av att leverera datorer mm till sex kommuner. Detta måste granskas och jag hoppas verkligen att det finns förklaringar. Centerpartister har ställt många frågor om ITSAM i samband med att vi gick in i samarbetet. Varför var det bara vi som var intresserade av att få veta mer? Varför gjordes ingen undersökning om det fanns flera aktörer som vi skulle kunna samverka med? Vi efterfrågade det men fick inget gehör. Vi hade kontakter med Eksjö och deras upplägg men Vimmerbys ledning kollade aldrig eller granskade ITSAM innan vi gick med. Nu kommer en lång resa med att skriva policys och få ordning på rutiner som all offentlig förvaltning borde ha koll på. IT-samverkan är bra men måste givetvis följa lagen. Välkommet att Vimmerby tidning granskar detta. Hoppas verkligen att de upphandlingar som gjorts i närtid för att bygga Vimmerby fiber har gjorts efter regelverket. Hörde en fågel viska i mitt öra att PEAB är upphandlade för projekteringen men att delar av den gjorts av en icke upphandlad konsult. Kan det stämma?

I vår IT-infrastrukturplan står det att vi ska samverka med lokala företag och om det är möjligt upphandla dem så som Marcus Alsér efterfrågade i Vimmerby tidning. Jag vill snarast veta om ansträngningar gjorts för att handla lokalt av ITSAM. 

torsdag 16 januari 2014

Yxerns sänkning, forts.

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/56566/1/49/

Jag har uttalat mig i Vimmerby tidning idag om det orimliga i att tappa så mycket vatten i samband med en torrsommar som år 2013.

Har du synpunkter så kontakta mig gärna här eller via mejl ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

måndag 13 januari 2014

Brödupphandlingen mm

Många medborgare har nu hört av sig angående brödet som vann upphandlingen av bröd som gjordes fjol. De som kontaktat mig är missnöjda med kvalitén . Någon har  nämnt försämrad service också. 

Nu undrar jag om det går att göra en utvärdering av denna. Det borde ju finnas kvalitetskriterier att följa upp för kommunerna som upphandlat. 

Trist om vi sitter fast i ett avtal som medborgarna inte är nöjda med. 

Vi i politiken har haft detta uppe för diskussion före upphandlingen och nu tycker jag att den upphandling som vi fick inte stämmer med de önskemål som politiken ställt.

Vi vill ha närproducerat. Då duger det inte med thailändsk kyckling och tysk köttfärs. Något måste gått snett, eller? 

Vi vill ha potatis från Mörlunda, kött från köttdjur som håller våra marker öppna och fläsk från glada grisar och så vill vi ha bröd från ett bageri i närheten med gott bröd som många gillar och som ger bra service.

Och nu på morgonen den 14 januari hör jag att sex av tio kostchefer i Sveriges kommuner är missnöjda med upphandlingen av den offentliga maten. Man uttrycker att konkurrensen inte fungerar och att de är beroende av ett fåtal stora grossister. 

Kanske är detta ett av skälen till att Vimmerbys barn serveras thailändsk kyckling och tysk köttfärs. Det är priset och inget annat som är avgörande. Som politiker vill jag lägga in flera kriterier i upphandlingen av mat. Livsmedelssäkerhet, närproducerat, hållbarhet, korta transporter mm är centralt för mig. Kan det hanteras av den kommunala upphandlingen av mat i Vimmerby ? 

lördag 11 januari 2014

Centerpartiets distriktsstämma i Kalmar idag var en mycket bra tillställning med sång! dans och glädje. Nu dansar vi oss till en valseger! Lena Ek höll ett bra och inspirerande tal om vad som skiljer centerpartiet och miljöpartiet. Företagsamheten och valfriheten samt att det inte innebär att vi ska tillbaka till " stenåldern"för att leva miljövänligt var delar av budskapet. Den nya rovdjurspolitiken är en annan skillnad. 

Hon beskrev också varför centerpartiets värdegrund är så viktig i Europa just nu med alla extrema partier som mobiliserar. 

fredag 10 januari 2014

Förtydligande av mina uttalanden i dagens Vimmerby tidning

Jag uttalade mig att jag är bekymrad över den fördubbling av skulden per invånare i Vimmerby som skett under innevarande mandatperiod.

Anna Svensson föreslog i kommunstyrelsen ett annat sätt att flytta massorna på Krönsmon som skulle ha varit mycket mer ekonomiskt och effektivt. Det var vad jag syftade på i samtal med Jimmy Karlsson när vi talades vid i ett annat ärende.

Då beskrev jag också att jag fått uppgifter att det kan kosta mellan 30 och 50 tusen kronor per hushåll i mindre tätorter som till exempel  Tuna samhälle att bygga fibernätet.  Där ska hushållen betala 15 000kr för att ansluta sig till Vimmerby fiber. Detta innebär en stor risk att den totala kostnaden blir större än beräknat för att bygga fiber så att 90% av Vimmerbyborna ska få möjlighet att ansluta sig. Om kostnaden är 40 000 som det till exempel kostar i ett samhälle av Järnforsens storlek så innebär det ju inte alls någon vinst som kan användas för att bygga fibernätet som ska ansluta till byalagen på landsbygden. Det blir ju en nettokostnader på 10 000 kr per hushåll som skattekronor ska finansiera. 

Jag skulle snarast vilja ha ett bättre och mer genomarbetat underlag med kartor och beräkningar av kostnader för att bygga fiber till 90% av Vimmerbyborna och så undrar jag hur de 10% av hushållen som inte fibreras ska få tillgång till fiber. Vilka delar av Vimmerbys landsbygd ska väljas bort? Är det Brantestad där man i dagsläget inte ens har ADSL eftersom det är en telestation med telelänk där och husen ligger längs en landsväg där det blir mycket kostsamt att bygga stomnät. Tidsplanen och prioriteringar för vilka tätorter som ska fibreras är heller inte tydligt och det är även svårt att få tillgång till planerna från ITSAM. Nu är det väl i alla fall planerat för en projektgrupp men det jag också saknar är den tydliga beställningen av uppdraget att bygga Vimmerby fiber från Vimmerby kommun till ITSAM. 2,9 miljoner finns budgeterat för projektledning av Vimmerby fiber. Finns det ett beslut taget på den totala beställningen. Är det IT-handlingsplanen som utgör beställningen? 72 miljoner brutto ska det kosta enligt den. En beräkning som jag har fått mig beskriven är 350 miljonersnivån. Hur ska projektgruppen ledas och vilka underlag måste fram för att projektledarna ska kunna jobba kostnadseffektivt och resurssnålt. ITSAM är ju inte direkt kända för att jobba resurssnålt under tidigare år men det kan ju bero på förra VDn "spenderlusta". Men det var ju just denna person som var tänkt som den stora kompetenskällan för att bygga Vimmerby fiber. Det var det viktigaste argumentet från KSO för att V immerby skulle gå med i ITSAM. Jag kan förstå den besvikelse som ledde till en reservation när direktionen beslutade att betalas en miljon i avgångsvederlag. 

Detta är grunden till den oro som jag antydde i tidningen och är det någon som vill diskutera denna fråga så tycker jag att landsbygdsrådet borde vara en bra arena och en koppling till de lokala utvecklingsplanerna som till stora delar handlar om bredbandsutbyggnad .

Jag vill veta hur de lokala utvecklingsplanerna ska implementeras i Vimmerbys ÖP-arbete. 2017 har jag fått besked om av planarkitekten att det tidigast kan göras. 

Slutligen vill jag betona att centerpartiet i Vimmerby vill ha en snabb och kostnadseffektivt byggande av bredband i kommunen. Hade vårt upplägg vunnit gehör med stor samverkan med marknaden så hade många Vimmerbybor redan nu suttit i fiiberanslutna fastigheter utan en skattekrona till hjälp. Vimarhem hade redan 2010 sett till så att alla deras kunder på landsorten haft fiber. Nu undrar jag när Vimarhems hyresgäster i Tuna har fiber och till vilken kostnad per lägenhet .

Mitt förslag är att politiken ger ett uppdrag till en konsult att göra en projektplan med noggranna beräkningar och kartor med samförläggningsmöjligheter med andra nätägare. Därefter en beställning till projektgruppen som genomför med en styrgrupp med täta sammanträden och noggrann uppföljning.

Mötesupplevelser idag mm.

Jag har deltagit i flera möten idag och de har varit helt olika till sin karaktär. Ett av mötena innehöll oförståeliga meningsutbyten som sannolikt hade en historik som jag inte fått ta del av. Detta innebar energidränage i gruppen. Det var helt enkelt svårt att förstå vad som hände och vilket resultat som mötet fick. Och vad kommer att hända nu?

Hoppas att det i alla fall blir ett bra utfall och en bra fortsatt process. 

Har Du upplevt möten som inte alls blivit som du tänkt dig? Möten mellan människor är magiska och har i alla fall många olika dimensioner och leder inte alltid spikrakt mot målet men det är väl det som kallas demokrati. Att tankar och idéer ska få tid och tillfälle att brytas på längden och tvären. Resultatet i detta fall hoppas jag mycket på för det kan betyda stora vinster för Vimmerby och en grannkommun, om det hela processas rätt i fortsättningen. Där har alla inblandade ett stort ansvar. Det kommer också att krävas mod och fantasi och förmågan att känna tillit, lyhördhet och gemenskap för att nå ett gott resultat.  Acceptans och förtroende är andra ingredienser i detta. 

I övrigt tycker jag att det är kul att tävla i På spåret på nätet och koppla till Facebook. Idag förlorade jag med två ynka poäng mot brorsan i Ås. Revansch nästa fredag får det bli.

Imorgon ska jag på extra distriktsstämma på Guldfågel arena. Vi samåker ett gäng från Vimmerby . Leif Larsson ska väljas som andranamn på vår riksdagslista. Själv är jag mycket glad för att jag kom tolva i medlemsomröstningen , den första gången som jag kandiderade. Nitton medlemmar ville ha mig som etta! Tack för ert stöd om någon av er som läser min blogg har röstat på mig i medlemsomröstningen.
 

torsdag 9 januari 2014

Vimmerby kommun måste utöka sin samverkan med den akademiska omvärlden.

Det är avgörande för Vimmerbys utveckling att attrahera fler tjänsteföretag och stimulera tjänstesektorn i Vimmerbys näringsliv. Här finns så många vinster för alla om man gör samverkan med den akademiska världen mer effektiv , modern och kreativ. Jobbskapandet ska vara i fokus!

Jag ser företagstomter i Vimmerby som behöver fyllas med entreprenörer av olika slag som vill förverkliga sina idéer här.

Inte minst inom besöksnäringen finns potential för många fler tjänsteföretag.

Jag ser samverkan med den akademiska världen som en viktig parameter i denna utveckling. Istället för avveckling av samverkan med LInköpings tekniska högskola och Linköpings universitet ( som beskrevs på KS i tisdags) så behövs en expanderande samverkan och utveckling av utbytet med såväl Linköpings universitet som Linneuniversitetet i Kalmar och Växjö. Jag ser även möjligheter till samverkan med Jönköpings högskola! Sveriges lantbruksuniversitet och mindre högskolor i olika delar av Sverige som exempelvis Dalarnas högskola som haft en hel del forskningssamarbeten med föreningen Astrid Lindgrens hembygd .

Jag tror att det måste till en satsning där man sätter sig ner och funderar och lägger upp en plan för Vimmerbys samverkan och framtida förhållningssätt till utflyttade ungdomar som väljer att söka till högre utbildning. Vi måste göra det möjligt att komma till Vimmerby och tillämpa sina nyvunna kunskaper på hemorten. Plötsligt kan ett sådant samarbete skapa ett nytt jobb, en ny entreprenör ,ett nytt företag eller en nyutbildad akademiker på en kommunal tjänst i hembygden. Det känns faktiskt inte alltför avlägset och omöjligt och Daniel Nestors framtidsmässa i mässhallarna borde inspirera till dessatankar  och möjligheter, för Vimmerbys ungdomar.

Vad väntar vi på. Näringslivsenheten borde snarast fundera kring hur man kan utveckla samverkan på flera plan.

Forskningssamarbeten är också viktiga för Vimmerbys näringsliv och för Vimmerby kommuns verksamheter. Här kan man få hjälp av forskare, forkarstudenter, doktorander, examensarbetare med flera med att lösa definierade problem som företagen eller förvaltningar och kommunala bolag har.

Skolan behöver utveckla mer utbyten på alla nivåer. Lärarkandidater, forskningssamarbeten osv.ska vi nå toppen så kommer det att krävas inspel utifrån, tror jag

Jag skulle faktiskt själv kunna tänka mig att hjälpa till med att ta fram en strategi för hur man kan jobba med detta. Visst borde det finnas medel att söka för att göra en fokuserad insats. 

Måste nog skriva en projektplan imorgon bitti. Kontakt med Astrid Lindgrens hembygd har jag redan tagit för det är ju heller inget som hindrar att man ser på denna fråga ur ett regionperspektiv. Ska bolla denna med Leif Larsson också, tror jag. Han har stor,erfarenhet av olika delar av det som jag skrivit om ovan.

Vad tycker Du som läser dessa rader? Är jag helt ute och cyklar eller finns det tydlig bild för dig vad jag är ute efter i detta sammanhang .

I någon mening ser jag det även som landsbygdsutveckling och skulle behöva bolla mina idéer med Jordbruksverket och eller SLU. SKL kanske ?

Imorgon är det dags att konkretisera och skrida till verket med dessa planer om de verkar vettiga i dagsljuset imorgon. Det ska bli spännande! 

onsdag 8 januari 2014

Yxerns sänkning?

Får man verkligen sänka en sjö så mycket som man gjort med Yxern nu? Svaret är tyvärr JA eftersom det finns en gammal vattedom som reglerar sjön och gör det helt lagligt att ändra vattennivån med tre meter upp och ner. Vissa år orsakar detta stora skador på sjöns biologiska liv och vattenkvalitet. För att inte tala om vattenlinjens förändring och landskapets påverkan. 

EUs vattendirektiv säger att vattenkvalitet inte ska försämras utifrån den klassificering som gjorts av alla vattendrag .Borde inte denna lag träda in i detta sammanhang? 

Även om man som jag tycker om produktion av förnybar el så borde det inte göras på det här sättet med så stor miljöpåverkan. 

Vad tycker du? Vill du värna om Yxern så kan ett sätt vara att gå med i den öppna facebookgruppen "Alla Vi som värnar om Yxern " här finns även fler bilder och info. På hemsidan www.yxern.se finns också info. 

Fiskevårdsföreningen har försökt att ändra vattendomen och kammarkollegiet har tagit fram ett förslag. Tyvärr kan det inte genomföras då det krävs mycket stora skadeståndsbelopp till Tekniska verken (Linköpings kommun!) som äger några av de nio kraftstationerna vid Yxered och nedströms från där. Kanske dags att starta en insamling! 
Nedan finns en bild från Facebookgruppen Alla vi som värnar Yxern och den har Tino Åberg fotograferat. Det finns fler bilder där och det läggs till fler och fler , dag för dag. 

Motionshantering och trygghetsboende!

Är mycket nöjd med att kommunstyrelsen kommer att prioritera alla motioner initialt så att de mest intressanta motionerna får snabbare behandling.

Dock häpnar jag över att just en motion om Trygghetsboende tas som exempel på en motion som behöver mer än sex månader att utreda.

Det tog nämligen mindre än tre månader att avslå just den motionen om att bygga ut Granen till trygghetsboende.

Energimässa, så bra!

http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/bygga-bo-miljonyheter/vi-soker-lokala-utstallare-till-energimassa-2014/

I april blir det energimässa på Rock city! Mycket bra samverkan mellan tre kommuner, Hultsfred, Vimmerby och Västervik. Nu söker man utställare så tipsa gärna om denna möjlighet i Ditt nätverk!

Läsarstatistik

Diagram över Blogger-sidvisningar

Nu har jag bloggat i snart sju år och ovan finns statisiken för antalet läsare. En markant ökning sista året och jag uppskattar verkligen att antalet läsare har ökat.

De mest lästa inläggen har varit om ITSAM och man inser att intresset för den frågan är stor.

Personligen är jag en av de politiker som hela tiden ställt kontrollfrågor i såväl kommunfullmäktige som i kommunstyrelsen och försökt att sätta mig in i vårt kommunalförbund för IT-frågor.

Det har varit svårigheter att få insyn hela tiden och delar av förklaringen till det har uppdagats i olika media. Men även på hemmaplan har det varit svårt att få information från direktionens arbete. Det verkar ha funnits en ovilja att informera fritidspolitiker om verksamheten.

Nu hoppas jag att den nytillsatte VDn kan skapa arbetsro och resurseffektivare användning av medlemskommunernas skattemedel. I april byts direktionens ordförande enligt den information jag har. Det ska bli spännande att följa det stora förändringsarbetet som påbörjats.

Unga kvinnor vill bo på landsbygden!

http://selandet.wordpress.com/2013/04/22/unga-grona-kvinnor-vill-bo-pa-landsbygden/

Å därför är det ju så viktigt att göra det möjligt och attraktivt för dem samt kommunicera med utflyttade Vimmerbybor.

Jag är glad för att min motion om Brevet hemifrån verkar vara på rull nu!

tisdag 7 januari 2014

Bra initiativ i Vimmerby tidning idag.

Varför inte införa en extra timme fysisk aktivitet i skolan OCH friskvårdsbidrag för kommunens anställda. Stefan J utterdal har många poänger i sin insändare tycker jag. Vad tycker du? 

måndag 6 januari 2014

Motion om driftkalkyler vid Vimmerby kommuns byggen

Nedan finns vår motion som lämnades in i september år 2012 och som ännu inte besvarats. 

Motion

 Till kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun sept 2012

Driftkalkyler för byggen i kommunens regi


 

Kommunen står inför många nybyggnationer som exempelvis nytt äldreomsorgsboende. Centerpartiet i Vimmerby anser att val av byggteknik och byggmaterial behöver skärskådas noggrant då en stor andel av byggnadens driftkostnader under sin totala livstid är kopplat till exempelvis byggnadens energiförbrukning och underhåll. Nya byggnadstekniker som exempelvis passivhusteknik är intressanta att studera i samband med framtidens planering av byggnationer i egen regi i kommunen. Även möjligheter till anläggande av elproduktion i byggnaden är intressanta att ta in kostnadskalkyler för, inte minst som förebild för annat byggande. Solceller för elproduktion är exempelvis en teknik som blivit billigare under senare år och som idag kan räknas hem under rimlig tidsperiod.

Vid val av byggmaterial bör trä prioriteras då det är lokalt producerat byggmaterial. Trä har mycket stora miljöfördelar jämfört med alla andra byggmaterial. De grundläggande fördelarna är att trä utvinns med en liten energiinsats ur en förnyelsebar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid.

Kyotoprotokollets internationella åtaganden om att minska emissionerna av koldioxid kommer rimligen att leda till ökad användning av trä i byggnader. Många länder har startat nationella träbyggnadsprogram som en del i sin strategi att ersätta mer energikrävande och klimatpåverkande byggmaterial med trä.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:

 

- att det i samband med alla byggnationer tas fram driftkalkyler för hela byggnadens avskrivningstid så att kommunen säkerställer att val av byggnadsmaterial, byggnadsmetod osv är optimalt ur ett hållbart perspektiv med byggnadens totalekonomi som en central och avgörande faktor.

 

-          att Vimmerby kommun arbetar för att använda så mycket trä som möjligt i sina och i de kommunala bolagens byggnader

 

Peter Karlsson,                   Ingela Nilsson Nachtweij                         Anna Svensson,

 

 

 

Centerpartiet i Vimmerby

Motionshantering och PM till KS i Vimmerby kommun

Jag skrev en motion i höstas om att motionshanteringen i Vimmerby kommun ska snabbas upp och bli effektivare. Som nybliven fullmäktigeordförande tycker jag att denna demokratiska rättighet för fullmäktigeledamöter ska tas på största allvar.

Min tanke med motionen är att motionsverktyget effektivit ska kunna användas för alla fullmäktigeledamöter som vill bidra med nya förslag och förbättringar. En brist har varit att motioner ibland har hamnat i långbänk tidigare.

Kommunkansliet har snabbt berett denna motion och förslaget är nu att kommunstyrelsen ska få ansvaret för att prioritera hur snabbt och på vilket sätt som inlämnad motion ska hanteras.

Ett mycket bra förslag då det förhoppningsvis inte kommer att kunna ske en sådan fadäs igen som att Centerpartiets motion om en attraktiv arbetsplats (finns inkopierad i detta blogginlägg nedan) inte hanterades i tid för att budgeten skulle kunna ta med kostnader för att stärka Vimmerby som arbetsgivare. Den motionen handlade om att ta fram ett åtgärdspaket för att göra Vimmerby kommun till en attraktivare arbetsplats med handlingsplan och kostnadsförslag som vi skulle hantera i budget för år 2014-15.

I detta sammanhang påstods det från oppostionen att förhala motioner är ett sätt att undvika eller skjuta fram det som motionen syftar till. Det får vara hur det vill med den saken och hur personalchefen och presidiet har agerat om denna motion vill jag inte spekulera kring mer än att jag konstaterar att Vimmerby kommun kunde ha varit en mer framgångsrik kommun om vår motion hade hanterats snabbare och att man hade läst och agerat utifrån att-satsernas innehåll. Där stod det nämligen i en av att-satserna att det skulle tas fram en handlingsplan med kostnadsförslag till budetarbetet 2013 för budgeten 2014-15. Nu får Vimmerby kommun vänta till 2016 med att införa de åtgärder som man just nu i grupper tar fram (vår motion bifölls nämligen efter att budgeten var antagen). Möjligen kan man göra tilläggsanslag men som ekonomin och kostnadsläget ser ut just nu så ser det tufft ut med tilläggsanslag. Personligen tycker jag givetvis att det bör göras men när detta diskuterades så lät det inte som att det största allianspartiet var intresserat av att lägga några pengar på personalförmåner över huvudtaget. Och ändå förvånas många över att det är svårrekryterat till kommunens tjänster. Ekvationen går inte ihop för mig. Enkel matematik. En god arbetsgivare och en god arbetsplats har inga problem med att varken rekrytera personal eller att få kompetent personal att vara kvar och leverera goda arbetinsatser. Här har Vimmerby kommun en hel del att göra! Framtidsfokus och förbättringsmöjligheterna måste tydliggöras snarast och åtgärdspaket måste fram.

Men man kanske skulle ha gjort som Carl-Axel Centerstig uttryckte i Vimmerby tidning nämligen att bygga ut Krönsmon i etapper och inte hela på en och samma gång. Det föreslog Anna Svensson på ett KS-möte där denna fråga diskuterades och då hon var ersättare för PerÅke Svensson men hon lyssnades inte på. Kanhända att det hade sparat åtskillga miljoner att ränta på för Vimmerby kommun. Därom vet vi inget men vi vet nu att det kommer att kosta 72 miljoner med nuvarande upplägg. Hoppas verkligen att företagen kommer snart till alla dyra, fina stenfria tomter...

Åter till motionshanteringen så kan jag konstatera att Centerpartiets motion om driftskalkyler på alla kommunens byggnationer och solelplanering vad gäller taklutning och husens orientering för att optimera solelproduktion, ännu inte hanterats. Den lämnades in år 2012. När kommer den tillbaka till KF för beslut? Någon som vet. Varför skulle någon vilja förhala den? Vad finns att förlora? Inget, som jag ser det. Bara vinster för alla! Finns det för lite resurser för att tjänstemännen ska hinna skriva fram motionerna? Jag vet att kommunkansliet skickar ut dem till nämnderna men det verkar som att de fastnar ibland, trots påminnelser.

Man kanske ska tänka om och tänka nytt!

Vänsterpartiets Lars Johansson har lämnat in ett PM till KS precis som KSO brukar göra så det ska jag börja med tror jag och det första PM-et ska bli samma som min motion om att återinföra Brevet hemifrån Det PM-et ska jag lämna in imorgon. Hoppas att presidiet kan hantera det PM-et snabbt för 50 000 kr är varje ny medborgare som skriver sig i Vimmerby värd och det kan bli många sköna skattekronor till vård, skola och omsorg om vi lyckas få hit hemvändare eller nya medborgare som hört talas om vår attraktiva kommun. Varmt välkomna till Vimmerby! Tillsammans växer vi!


MOTION

Till Vimmerby kommunfullmäktige

”Vimmerby kommun – den goda arbetsplatsen”

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

” Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa  när det gäller personalens hälsa.

Vi föreslår att

-          Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

-          arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Vimmerby 2012 04 16

Imorgon KS

Idag innebandy i Linköping. Sonen spelar. Imorgon KS. Som vanligt en diger lista av ärenden. Intresserad? Kolla kallelsen på Vimmerby kommuns hemsida under Politik och förvaltning . 

Vimmerbys nye turistchef Peter Göransson ska presentera sig och det ska bli spännande att höra hans visioner och planer för turistnäringen här. 


lördag 4 januari 2014

Grattis till vinst i postkodlotteriet!

Vimmerby kommuns fastighetschef vann nyss lite riksdaler på Postkodmiljonären. Stort grattis till honom och hans familj! 

Är väl före Vimmerby tidning med denna nyhet även om det inte är så viktigt för mig! Kan ju ändå vara kul nån gång på en lång stång!

Solelrapport för hela 2013, TYRTORP

Nedan finns årets sammanställning av första året som solelproducent och det är en rapport som andas optimism inför framtiden. Men jag inser samtidigt värdet av bättre regelverk för förnybar småskalig elproduktion när jag läser Tomas Holgerssons solelrapport för år 2013. Vi har nu samverkat genom att jag publicerat månadsvisa solrapporter från Tomas Holgersson på min blogg. Det har varit mycket värdefullt och jag hoppas att vi kan fortsätta detta samarbete med kvartalsrapporter eller halvårsrapporter då jag ser ett stort värde i att fler får veta hur det är att vara småskalig solelproducent. Härmed tackar jag för samverkan 2013 och ser fram emot ett bra solår 2014. Observera att Tomas Holgersson gärna svarar på frågor om solel. Telefonnummer nedan. Diagrammet är klickbart om man vill se mer detaljer.


Summering av första året.

Första året som solelsproducent är nu avklarat och därmed dags för summering

Produktion: 4.681 kilowattimmar, över förväntan, man brukar räkna med 800 – 1.100 kwh per installerad kilowatt i anläggningseffekt. Det högre värdet avser oskuggad anläggning i rätt väderstreck i södra Sverige. Jag nådde med delvis skugga del av året 1.018 kwh, men då bör det nog tilläggas att 2013 varit ett soligt år.

Funktion: Som beräknat, det vill säga inga problem eller bekymmer om man inte räknar en liten diod på en display som var lite oberäknelig i några dagar efter en rejäl åsksmäll.

Ekonomi: Som jag tidigare redovisat är avkastningen på min investering efter bidrag cirka 8 %, räknar jag bort 4 % i avskrivning återstår 4 %. Bra mycket bättre än bankräntan, och roligare. 2014 kommer förmodligen något slags skattereduktion från staten. Det förslag som ligger nu innebär ytterligare 58,6 öre per såld kilowattimme, hittills har jag fått ungefär 36 öre plus moms. En rejäl förbättring således och avkastningen på kapitalet ökar till cirka 8%.Med min fördelning av såld och egenförbrukad solel hamnar värdet på cirka 70 öre / kwh exklusive moms.”Tyvärr” har jag sålt för stor andel av elen jag producerat, 60%, mera egen förbrukning bättrar ekonomin.

Allmänhetens intresse: Ganska stort, en hel del frågor som jag väldigt gärna svarar på efter bästa förmåga. Jag inser risken i att som ”nyfrälst” solelsproducent prata för mycket, men varför skulle jag undanhålla någon alla fördelar?

Missräkning: Som ”nyfrälst” hade jag nog trott att jag skulle få flera efterföljare, men har under året insett att ”paradigmskifte” inte bara är ett svårt ord utan också en svår företeelse. Efter att i alla år köpt el och betalat räkningar är det en ny och väldigt främmande tanke att man själv enkelt kan producera en del av den el man behöver.

Framtiden: 2013 blev inte det genombrottsår för solel som jag hade hoppats på, det har byggts många, men för få, anläggningar under året, tyvärr inte i våra trakter. En starkt bidragande orsak till detta är avsaknaden av bra, enkla och tydliga villkor för den här verksamheten, kommer de under 2014 tror jag på många nya anläggningar, även i våra trakter. Solen kommer nämligen fortsätta och skina och att inte ta vara på en större del av den energin ser jag som helt otänkbart. När det blir lika naturligt att ha solceller på lämpliga tak som att ha eget grönsaksland och/eller kompost då ska jag vara nöjd.

Avslutning: Jag bifogar det vanliga diagrammet och hoppas det inte ser alltför rörigt ut. Hur det blir med mitt bloggande i fortsättningen vet jag inte, men jag svarar gärna på frågor om jag kan och då kan jag nås på telefon 070-696 23 03.

Tomas Holgersson