måndag 31 mars 2014

Energimässan i Hultsfred den 4-5 april

Vill tipsa om inspirationsdagar i Hultsfred för den som vill producera sin egen energi mm. 

http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/bygga-bo-miljonyheter/program-energimassa-2014/

Håll inne med slåsset!

Chris Härenstam beskriver i Morgonsoffan på SVT att samhället och media fokuserar för mycket på vinst och utslagning idag. Robinson började med utslagnings-TV och efter det har det kommit många liknande program där det handlar om att rösta ut och välja bort den som inte är bäst och målet är att vinna en halv miljon kronor och på vägen utsätta andra för hårda ord och fult spel. Farmen, Idol,  Let's dance osv. 

"Så mycket bättre" är av det skälet mitt favoritprogram  numera för där det handlar om att framföra varandras låtar. Alla vinner och alla mår bra?

Idrotten idag och i framtiden handlar om att vi måste fokusera på glädjen över att träna sin kropp och dela en upplevelse. Alla vinner i en sådan attityd till idrotten. 

Tråkigt, onödigt och tragiskt med det som hände med en fyrabarnspappa i Helsingborg igår. 

Nu sitter de på TV och tror att det inte kommer att bli någon förändring MEN jag tror ändå att detta blir en väckarklocka och att vi blir fler som vill ha en fridsam idrott med glädje i fokus. Misshandel och våld förlorar alla på. 

Tillsammans bygger vi ett bättre samhälle fritt från våld. Håll inne med slåsset, som Astrid Lindgren så klokt sa på sin tid! 

Kommunfullmäktigesammanträde ikväll!

Välkomna till plenisalen i Vimmerby kl18.30 ikväll , alla ledamöter och åhörare samt media. Det är många ärenden som ska avgöras och flera nämnder ska återrapportera de uppdrag som KF gett dem. Undertecknad ska återrapportera valnämnden och redovisa landsbygdsberedningens resultat tillsammans med alla ledamöterna från alla partierna i beredningen. Åtta partier är representerade i beredningen och ett förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun 2014-2018 kommer att presenteras och detta ska sedan remitteras för att slutligen antas innan sommaren iår. Ett helt nytt sätt att arbeta politiskt och det ska givetvis utvärderas noggrant av RDB. Leif Carlsson initierade beredningar som demokratiskt arbetssätt i Vimmerby och det finns många kommuner som använder denna metod mer omfattande än Vimmerby. Det finns anledning att utvärdera denna metod innan vi tillsätter nästa beredning. Jämställdhetsberedning och en Barn- och ungdomsberedning har diskuterats i RDB. I början av år 2015 tror jag att det är läge för nästa tillfälliga beredning. Klart är att detta är ett arbetssätt som är intressant för att utveckla kommunfullmäktigeledamöternas delaktighet i Vimmerby. 

söndag 30 mars 2014

Snart ska den ut på samråd med Vimmerbyborna !

Den nya översiktsplanen för Vimmerby , en fördjupad sådan för tätorten ska snart ut för att Vimmerbyborna ska tycka till om den. Regina Laine som är planarkitekt på Vimmerby kommun har arbetat intensivt med att ta fram densamma och förslaget ska ut i maj och antas i höst om jag förstått processen rätt. 

Var ska nya bostadsområden planeras, ny skola, nya vägar osv. 

Kolla synpunkterna som togs in på Vimmerby marknad mm på bilden. 

Ser fram emot denna process och alla diskussioner om hur Vimmerby ska samhällsplaneras. 

lördag 29 mars 2014

16 april kommer vår kandidat till Europaparlamentet Kristina Yngwe till Åbro i Vimmerby

Varmt välkomna att lyssna på Kristina Yngwe som är vårt andranamn på listan till Europaparlamentet. Hon är idag på distriktsstämma i Skåne och här är en bild från hennes tal där. 

Varmt välkomna alla till Åbro den 16 april kl. 19. På dymmelonsdagen, alltså? 

Utveckling av fullmäktigemöten!

RDB hade sammanträde igår och beredningen beslutade att ge ett uppdrag too kommunstyrelseförvaltningen att göra en bred utredning om möjliga tekniska förbättringar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kostnader för websändning, digital voteringsutrustning och talarlista samt högtalare vid alla platser är exempel på den tekniska utrustning som ska utredas och en omvärldsanalys av hur dessa tekniska system idag har tvceklats och omfattning av användandet av desamma i Sveriges kommuner. 

På riksnivå används smarta omröstningssystem i alla möjliga sammanhang och det finns system med dosor som registrerar närvaro på ett smart sätt så man kan rationalisera bort uppropet i början av sammanträdet. Alla loggar in med en dosa och registrerar exempelvis sin närvaro i samband med en första provvotering vid sammanträdet. Frågan är hur dyrt det är och hur stort behovet är och vilken teknisk utrustning som ska prioriteras. Målbilden är att starta en teknisk förnyelse av kommunfullmäktigesammanträden år 2015 med de nya ledamöterna på plats.

En utbildning för de nya ledamöterna om exempelvis vad RDB är och hur viktigt det är att alla ledamöter läser sin kommunmejl är också viktigt och diskuterades på RDB igår. 

Ett uppdrag gavs till kommunstyrelseförvaltningen att ta reda på om det går att vidarebefordra sin vimmerbymejl till en annan privat mejladress som man läser mer frekvent. 

Den 7 april är det ungdomsparlamentet i plenisalen och tänk så bra det hade varit att ha denna voteringsutrustning på plats då. 

Kandidatutbildning i Västervik idag!

Vi är ett stort gäng centerpartister som samlas på Mejeriet idag och ska få kampanjutbildning inför supervalåret 2014.

Anna C Nilsson som tills alldeles nyligen var kommunalråd i Solna kommun ska föreläsa om hur vi vinner valet med vår närodlade politik . Det ska bli spännande att lyssna på en fd lönnebergabo som började sin yrkesbana som journalist på Vimmerby tidning. Läste en intervju med henne om hur det var att lyfta luren på redaktionen när chefredaktören skrek i andra änden. Då fick man lära sig att bli hårdhudad! 

Småler vid tanken på den situationen när man minns just den chefredaktörens temperament. 

Vimmerby tidning är nyss läst tillsammans med en god kopp kaffe, som vanligt en bra start på dagen även om jag tycker att det är lite trist att idrottshallens renovering blir försenad. Behovet är så stort och vi politiker har avsatt resurser för att renoveringen ska kunna ske. Nu är det verkställigheten som är underbemannad och fastighetsavdelningen som under en tid har varit överbelastad. Jag hoppas att renoveringen ändå kan ske iår då Vimmerby innebandyklubb med flera har fått vänta så länge på att detta ska ske. En idrottshall som är byggd för över femtio år sedan bör renoveras i närtid anser jag då exempelvis mittskenan för vikväggen orsakar stora bekymmer i spelet. Bollen hoppar ibland helt oväntat på grund av denna metallskena. Planen är att istället montera en vikvägg som hänger i taket ungefär som i Hagadal i Hultsfred . En mycket bättre lösning. Huruvida den gamla konstruktionen är bärande och kräver mer än vad ritningen anger är en av frågorna som utreds just nu. 

Hyreskostnaden för lägenheterna i äldreboendet är en annan nyhet som är bekymmersam då många pensionärer idag har en mycket låg pension. I synnerhet är det kvinnor som inte förvärvsarbetat hela livet utan som har valt att vara hemma hos sina barn och sköta hem och familj. Oavlönat arbete som samhället otacksamt betalar med låg pension för denna grupp i samhället. Försörjningsstöd är lösningen enligt ordföranden. Är det tillräckligt? 

Jag noterar också att vänsterpartiet anser att Centerpartiet inte är ett landsbygdsparti i Vimmerby på grund av två ärenden om skolskjutsar i fullmäktige. Som kommunens ekonomi ser ut så är det inte rimligt med något annat beslut i dessa två fall. Stort problem kan det dock bli med sex kilometersgränsen för gymnasieelever och där yrkade PerÅke Svensson på en utvärdering av det nya systemet efter ett halvår så att vi tydligt kan se konsekvenser av det nya regelsystemet. Det är nämligen lite svårt att förutse då till exempel barnen i en by har skolskjuts så får gymnasieungdomarna åka med i mån av plats. Problem kan uppstå om det något år saknas elever som går på grundskola i exemplevis Flaka och då måste gymnasieeleverna i Flaka färdas till Stång för att kliva på bussen. Vintertid kan detta bli mycket besvärligt och risken finna att eleverna väljer en annan gymnasieort om det blir för besvärligt att ta sig till Vimmerby gymnasium. Detta har Peter Karlsson i Dabbetorp gjort oss i Centerpartiet uppmärksamma på och vi krävde en utvärdering av systemet av det skälet för att se hur landsbygden drabbats. Därefter får vi agera utifrån situationen som vi ser. Kanhända att det visar sig orimligt att ha sex kilometersgränsen kvar och då får vi agera för att ändra den. Så ser vi på saken! 

Landsbygdsfrågorna äger Centerpartiet utan tvekan och det kommer vi att på många sätt markera och visa under valrörelsen . Men redan under denna innevarande mandatperiod har centerpartiet drivit flera landsbygdsfrågor och varit framgångsrika. Beslutet om stöd till enskilda vägar är ett initiativ som centerpartiet drev och fick igenom via landsbygdsberedningen. Det var nämligen vi i centerpartiet som hittade pengarna i investeringsbudgeten. Det kan alla ledamöter i beredningen samt samhällsbyggnadschefen intyga om någon är oinformerad om det. 

fredag 28 mars 2014

Näs i Land idag på ett helt uppslag!

Kan rekommenderas ! 


Vi behöver klimatmål för transportsektorn

Gustav Melin som är VD för SVEBIO och gammal kursare till mig från Ultuna skriver idag i tidningen LAND att EU behöver sätta mål för att öka andelen biodrivmedel i Europas länder. Sverige använder idag 15% förnybara biodrivmedel och det mål för Europas länder som finns är 10% biodrivmedel till 2020. Ett alldeles för blygsamt mål med andra ord om nu Sverige dåredan har 15%.  

Det finns så mycket skogsråvara och restprodukter i skog och lantbruket som skulle kunna användas till att tillverka biodrivmedel i Europa så det måste till kraftansträngningar och lobbyarbete i Bryssel för att få till högre satta mål för biodrivmedel. Sverige har beslutat om att satsa på en fossilbränslefri fordonsflotta och det är ett mycket bra initiativ av regeringen med centerpartiet i spetsen. Nu krävs att Europa tar sitt ansvar och satsar på mer biodrivmedel.

Vimmerby behöver också satsa och Centerpartiet i Vimmerby föreslår snabbladdstolpar och byggnation av uppgradering och tankstationer för bilar samt bussdepå för framtidens kollektivtrafik som ska drivas på biogas. 

More biogas Småland AB  i Kalmar har i dagarna öppnat sin mack vid den nya anläggning i Mosekrog i Läckeby och det är en mycket intressant satsning. Jag skulle vilja arrangera en studieresa dit för politiker och lantbrukare i Vimmerby för att studera vilka framgångsfaktorer som de vill förmedla och vilka tips till Vimmerby som de vill ge oss när vi ska göra en liknande satsning. 


torsdag 27 mars 2014

RDB och valnämnd idag

Många ärenden och en del komplicerade sådana. Politiska arvoden och politisk organisation för nästa mandatperiod är ett av de mer komplicerade eftersom Vårt kommunfullmäktige har beslutat om besparingar motsvarande en miljon kronor över en tvåårsperiod. Kommunstyrelsen måste ge RDB riktlinjer om hur vi ska hantera det beslutet innan vi kan fastställa ett förslag till arvoden för 2015 som kommunfullmäktige får ta ställning till senast i juni iår. Alla förutsättningar för nästa mandatperiod bör vara klara i god tid före valet den 14 september. Min ambition som ordförande för RDB är ett förslag som alla partier i kommunfullmäktige kan stå bakom. Detta ska diskuteras på mötet idag för att vi ska kunna lägga ett genomarbetat förslag i maj som kan antas i juni. 

Valnämnden arbetar på och snart närmar vi oss examen nummer ett den 25 maj då valet till Europaparlamentet ska hållas. Målet är ett högre valdeltagande än tidigare och även att det ska hållas skolval på gymnasiet med valinformation före detsamma. Detta ska diskuteras med en av samhällslärarna på gymnasiet som är inbjuden till mötet. 

Therese Jigsved och hennes medarbetare Liselott Frejd och Marize Widerström är med på Valnämndens möte och det är mycket bra för vi bygger ett lag som ska se till att valen går till på ett sätt som valmyndigheten önskar. Tillgängligheten till alla vallokaler är också extra fokus på iår då man inte längre kan få dispens kring denna fråga. Handikapptoalett och tillgänglighet så att funktionshindrade kan rösta på ett likvärdigt sätt ska vi också diskutera idag utifrån den inspektion som undertecknad och Liselott Frejd har gjort och den dialog som förts med tillgänglighetsrådet i kommunen. Ett antal åtgärder måste göras och i något fall krävs byte av lokal. Jag ser det som en stor kvalitetsförbättring att detta ställs högre krav på och jag välkomnar det arbetet. 

onsdag 26 mars 2014

Grattis Barbro Lindgren till ALMA-priset

Så spännande det är att Barbro Lindgren fick priset igår och det är mycket välförtjänt. 

Och hon har ingen dator! Hon orkar inte! Men vilka fantastiska böcker som hon har skrivit och nu ska Astrid Lindgrens skolas barn få träffa henne en hel dag i vår. Denna bok tycker hon om i den intervju som jag lyssnar på just nu med henne i Godmorgon Sverige . Kul att jag alldeles nyss letade upp den i min dotters bokhylla och jag förstår att hon tycker om den för den är en viktig berättelse, tycker jag. Läs den! 

Böckerna om Max är också favoriter och nu hoppas jag på att ännu fler länder får ta del av hennes böcker. Hennes böcker finns i 30 länder och fler kommer det att bli tack vare priset tror jag trallala. 

Konkret landsbygdsutveckling i Vimmerby

Lanthandeln tilldelas 700 miljoner i stöd av alliansregeringen. Det är närodlad politik för mig. Bra jobbat centerpartiet som fått gehör för den viktiga frågan i regeringen . 

Min landsbygdsmotion beskriver hur man skulle kunna jobba ännu tätare i samverkan med föreningen Astrid Lindgrens hembygd och regionens kommuners landsbygdsutveckling. 

KS har nu avslagit motionen men jag har ännu inte läst motiveringen då det inte skrivits om det i Vimmerby tidning eller på sociala medier. Protokollet är ännu inte justerat så det kan jag inte läsa ännu.

Oavsett så är det viktigt att ställa frågan till föreningen ALH hur man ska använda kommunernas medfinansiering under 2014. Pengarna är ämnade som medfinansiering till projekt men programmet kommer inte att vara igång förrän 2015 så nu vill jag veta hur pengarna ska användas. Årsmötet kommer väl att ge svaren och det äger rum i april. 

Reflektioner

Jag noterar att det skulle finnas 75000 fler företag om det var lika förutsättningar för män och kvinnor att starta och driva företag. Intressant och spännande tanke som Annie Lööf resonerar om när hon föreläser om regelförenkling och jämställdhet i Sverige.

Jag noterar också att styrelser, arbetsplatser , föreningar och partier mm behöver bli mer jämställda. Både kvinnor och män i samverkan skapar mest effektivitet. Tyvärr noterar jag ibland mer motkrafter när kvinnor tar ledarrollen än när män gör det. Många anser det som mer naturligt med en man vid rodret och en kvinna måste ofta prestera så mycket bättre för att få framgång på en ledande position. 

Ledarskap är så intressant tycker jag och noterar att det är en sak att vara chef och en helt annan sak att vara ledare. En chef är en tilldelad position, en ledare är en person som har vunnit medarbetarnas förtroende och lotsar verksamheten framåt med utveckling hos alla medarbetare som mål. Lyhördhet och beslutsamhet i en bra kombination är förutsättningen för ett gott ledarskap och att bygga ett lag med olika kompetenser som stärker gruppens totala prestationer och där det inte läcker energi till onödiga konflikter, rädsla och illojalitet. 

Men det finns inget viktigare än att börja med sig själv och reflektera över exempelvis demokrati och åsiktsfrihet. Här på min blogg skriver jag faktiskt vad jag vill inom lagens gränser. Men är det något som Du som läsare reagerar på så ta kontakt med mig så kan jag få chansen att förtydliga för Dig. Prata med , inte om mig om det jag skriver om det är något som upprört dig. Trist är det om jag långt i efterhand får höra om någon som blivit illa berörd av någon av mina texter. Så vill jag inte ha det. 

Självklart spetsar jag till mina texter ibland och självklart inser jag att många tolkar mina texter fritt och det är bra. Debatt och dialog behövs det mer av för att det till slut ska bli rätt beslut i olika frågor. 

Trygghetsboende debatteras till exempel friskt i Vimmerby nu och jag tror på en bra och långsiktigt hållbar lösning där. Exakt hur den ser ut får framtiden utvisa. Det beror till största delen på ekonomi, som jag ser det. 

En annan sak som debatteras friskt strax norr om Vimmerby är vindkraften och det är intressant att följa allas synpunkter i denna fråga. Oro ska tas på största allvar , tycker jag, samtidigt som jag förstått att oron är som störst före vindkraftsbyggnationer och rädslan för förändring är mycket stor och ska så vara hos människan.

tisdag 25 mars 2014

Skolinspektionen

På skolinspektionens hemsida under beslut och rapporter kan man söka och läsa de rapporter som skolinspektionen författat efter sin granskning.http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/

På många områden finns förbättringsförslag.

Min yngsta dotter går på Vimarskolan F1-6 och här är deras rapport
http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=518032

Det som jag tycker är mycket anmärkningsvärt är att det inte finns stimulans och motivation till de elever som lätt klarar kunskapskraven och som behöver mer lärarinsatser för att komma vidare i sin kunskaputveckling. Kort sagt så satsas alltför lite på de duktiga eleverna. De ska som vanligt klara sig själva!

Internet saknas också i tillräcklig omfattning. Biblioteket och skolhälsovården är heller inte tillräckligt bra.

Intressant och värdefull granskning för att kunna fokusera på att bli bästa skolkommun 2017. Topp tio iår! En bit kvar och ett av skälen som man pekar på är att skolan bytt rektor för ofta och att detta lett till att det saknas kontinuerligt ledarskap på skolan. Lärarna är också osäkra vad gäller bedömning enligt nya läroplanen och det kanske hänger samman med att den pedagogiska ledningen varit bristfällig på grund av för många rektorsbyten.

Bra att skolinspektionen granskar skolan och ger återkoppling så att Vimmerby kan få stöd i sin skolutveckling.


måndag 24 mars 2014

Lean production-styrsystem för en småkommun

Lean production

Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål.

Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.

Använd dragande system för att undvika överproduktion.

Jämna ut arbetsbelastningen.

Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.

Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan.

Använd visuell styrning så att inga problem döljs.

Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och processer.

Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det.

Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.

Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.

Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.

Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.

Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

De sju slöserierna :

1. Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra
2. Väntan - på att någonting ska hända
3. Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
4. Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
5. Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
6.Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
7.Transporter - onödiga transporter
8. Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga, men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet.

Övertro på politisk ingenjörskonst

Johan Linander skriver på SvD opinion under brännpunkt om centraliseringens starka framfart i svensk politik och påstår att just det fenomenet är kopplat till Centerpartiets opinionsläge. Han skriver att många anser att centralisering är lösningen medan vi centerpartister i över hundra år hävdat att decentraliseringen är den smartaste vägen till ett mer demokratiskt och bra samhälle. Skolan bör förstatligas ropar många och då ropar centerpartiet att långsikiktigt så är lösningen fler lokala beslut nära medborgarna för att skolan ska förbättras. 

Vilket är bäst? Att ett fåtal Stockholmsbaserade politiker tar besluten eller att en mångfald av lokala politiker tar besluten för skolan på orten? Har politikerna misskött sig på den lokala nivån så kan en centralisering på kort sikt förbättra den skolkommun som misslyckats men på lång sikt bör besluten tas nära medborgarna för att framgången för skolan ska bli bestående. 

Här kan du läsa hela Johan Linanders text http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/centralismen-ar-forodande_3391674.svd

Han skriver idag på Facebbok att han är häpen över uppmärksamheten kring denna debattartikel som också beskriver dilemmat för en seriös riksdagspolitiker som vill lyssna in forskare med flera före beslut och som därmed är ointressant för media. Media kräver snabba och raka svar och de hinner oftast inte förankras någonstans. Han jämför det med att ingen lyssnar på ÖB när man kräver mer militär närvaro på Gotland nu när det är turbulent på KRIM. ÖB säger att just mera insatser på Gotland inte är det som behövs i detta skede. Många politiker hävdar trots detta att Gotland ska stärkas militärt. Vem har mest rätt i denna fråga? ÖB eller en politiker som slänger ur sig en drastisk åtgärd på förekommen anledning? Ibland krävs att man stannar upp och tänker efter innan man uttalar sig, tror jag. 

Decentraliseringen är hur som helst den viktigaste delen i centerpartiets politik för mig och vår närodlade politik är det som ska bära vår valrörelse nationellt regionalt och lokalt. Besluten ska tas nära medborgarna och helst av medborgarna själva. Det är den politik vi tror på och som vi vill driva här i Vimmerby. Ett brett ledarskap med underifrånperspektiv och eftertänksamhet. Inga snabba puckar som innebär förhastade beslut som kommunen får leva med och som ofta är svåra att rätta till. Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt.

Men trots allt så anser jag att om beslut är tagna som exempelvis konstgräsplanens placering i Vimmerby så får man faktiskt inse att det är ett beslut som är taget och som inte ska rivas upp för att några få plötsligt vill göra andra saker på Ceos. Jag är där varje söndag med dottern och snacka om att anläggningen är välutnyttjad och välplacerad enligt mig. Här spelas fotboll med utsikt över hela vackra Vimmerby . Seriematcherna kommer att avgöras här och många har haft synpunkter på att Ceos är ett blåshål. Så kan det vara men nu bygger man omklädningsrummen så att det blir lä från ena hållet och på andra sidan är det en hög jordvall där jag anar att läktaren kommer att placeras så konstgräsplanen får ett perfekt läge som jag ser det. Bullerby cup kommer att ha den bästa av arenor att spela finalen på och alla besökare kommer med enkelhet att ta sig till arenan med goda möjligheter till parkering här. 

Grattis Vimmerby till att Centerpartiets lösning som byggde på lokala politikers beslut om att bygga en konstgräsplan här efter många års velande. Tomas Holgersson anser att det saknas ett uteblivet TACK til Centerpartiet och Socialdemokraterna för att man sa nej till fotbollsplaner vid Ulriksdal för mer än 50 miljoner kronors investering. Jag är benägen att hålla med Tomas Holgersson i detta fall. Ett annat uteblivet tack är att C och S såg till att turistbyrån även fortsättningsvis finns i rådhuset i Vimmerby och inte på Astrid Lindgrens Näs. Perfekt placering för en turistbyrå blev det efter många turer och namninsamlingar. Tack till Christina Thorstensson som vågade flytta turistbyrån til Rådhuset. Perfekt blev det , tycker jag och nu hittar turisterna till torget. Vimmerby bokhandel får en perfekt placering i gamla Hemtex lokaler och sommartorget kommer att bli en succé igen med nyrenoverade Stadshotellet som flaggskeppet med lokala trubadurer om sommarkvällarna. Längtar dit idag! 

söndag 23 mars 2014

Seriös landsbygdsdebatt ?

Det är bra att moderaterna nu backar efter flera års kamp för att förhindra att Sverige tar fram en offensiv livsmedelsstrategi!
Finansministern försöker i en debattartikel  i Land Lantbruk 21 mars att komma ur sitt skandalösa uttalande att ”Jordbruksindustrin har ingen framtid”. (Han kommenterar inte sina 2 andra uttalanden, att billig importmat behövs för att hålla den dyra svenska maten på mattan (typ) och att det är väl inget att gnälla över att åkerjord asfalteras (typ)).

Staffan Danielsson bemöter Anders Borg med ovanstående ord på sin blogg . Läs mer här http://staffandanielsson.blogspot.se

http://www.lantbruk.com/lantbruk/jordbruksindustrin-overlever-inte

Här får han svar : 

http://www.lantbruk.com/lantbruk/han-har-ett-stort-ansvar-att-hjalpa-oss

Grattis More biogas Småland AB

Jag skrev förstudien till Norra Möre biogas som blev Årets LEADER -projekt 2011 och ledde styrgruppen under projekttiden. 

Jag blir så glad när denna bild kom på mejl igår kväll. Nu kan man tanka sin gasbil i Läckeby vid Mosekrog och det är 18 lantbrukare som tillsammans med Läckeby water och dåfamiljen Axelsson som byggt en gemensam biogasanläggning. En investering på cirka 70 miljoner skulle jag gissa och en stor insats för miljön när man rötar cirka 100 000 ton gödsel och så småningom matavfall från hushållen i sex kommuner mm. Det är ko-, svin- och kycklinggödsel som rötas och allt ska sedan avvattnas och spridas i rötas form på åkermarken runt Läckeby, norr om Kalmar. Gasen ska huvudsakligen driva regionens bussar men det går alltså även att tanka privatbilar vid anläggningen inom en snar framtid. 

Alvesta biogas som jag också ledde förstudien till sätter spaden i jorden nu och där är det tio lantbrukare som går samman och bygger. Två mackar blir det där , en i Alvesta och en i Ljungby. 

Vimmerby har förutsättningar för en liknande satsning så vi borde verkligen försöka ordna ett studiebesök till denna anläggning tycker jag. Klimatsmart och bra för miljön. I början av 2015 måste Vimmerby energi och miljö använda gasen till något annat än till fjärrvärme eftersom södra näs inte längre kommer att eldas. Nya kraftvärmeverket är ju igång då. Ska alla gas facklas då och värma kråkorna när den skulle kunna användas till transporter? Snart behövs ett strategibeslut om detta. Är det KS eller VEMABS styrelse som måste agera? Här finns rapporten om biogaßens potential i Vimmerby http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/vatten-o-avlopp/biogas

fredag 21 mars 2014

Landsbygdsutvecklare, nej tack säger KS

Centerpartisterna reserverade sig mot beslutet att avslå min motion om konkret landsbygdsutveckling i Vimmerby kommun. Skälen till avslag skulle jag vilja veta och hur föreningen Astrid Lindgrens hembygd ska använda de kommunala medfinansieringspengarna under 2014. 520 000kr lägger Vimmerby kommun till medfinansiering av landsbygdsprojekt via landsbygdsprogrammet men under 2014 finns ingen strategi antagen av Jordbruksverket så det blir ett mellanår när inga projekt kan medfinansieras. Mitt förslag i motionen bygger på att kommunerna i Astrid Lindgrens hembygd ska öka samverkan med kommunerna vad gäller landsbygdsutveckling. Tolv års erfarenheter av landsbygdsutvecklingsprojekt skulle kunna bidra till ett riktigt effektivt landsbygdsutvecklingsarbete över kommungränserna. Landsbygden i alla kommunerna brottas med samma problem så varför inte arbeta fokuserat i hela regionen med dessa framtidsfrågor och överlevnadsfrågor för landsbygden. Det handlar om fiber, butiken, macken, skolan , näringslivet och alla frågorna kan samordnas effektivt under föreningen Astrid Lindgrens hembygds paraply med kompetenta verksamhetsledaren Christina Thorstensson vid rodret. I Sjuhärad gör man ungefär det som jag beskriver dvs stärker samverkan så att de kan fortsätta med landsbygdsutveckling i samverkan oavsett om de blir utsedda till ett område som ska driva EU-programmet lokalt ledd utveckling. Astrid Lindgrens hembygd har ett behov av att stärka samverkan med sina medfinasiärer anser jag och att öka medlemsantalet som vill arbeta för landsbygdens tillväxt och utveckling i vår region. 

Hultsfred, Oskarshamn och Eksjö är intresserade av sina landsbygder och den dialog som jag haft om min motion med olika personer i deras kommunledningar har varit positiva till att diskutera samverkan. Detta punkteras nu av KS i Vimmerby vilket jag tycker är olyckligt. Inte för mig personligen utan för landsbygden i regionen. Vi skulle verkligen behöva någon som arbetade fokuserat på det sätt som Lotti Jilsmo i Västerviks kommun gör. Om jag räknat rätt så medfinansierar kommunerna med nästan två miljoner år 2014 och dessa får inte användas till projekt. Vad ska de användas till? Utvärdering av förra programperioden borde väl tas ur förra programperiodens pengar? 


torsdag 20 mars 2014

Solelen expanderar

Vi ska satsa en miljon per år i tre år på solel i Vimmerby enligt investeringsbudgeten som antogs nyligen. Och vi är inte unika i Vimmerby. Solcellerna växer exponentiellt i Sverige nu! 

Pressmeddelande från Energimyndigheten. 


Fortsatt starkt intresse för solceller gav solcellseffekt på 43,1 MW under 2013

Intresset för solceller fortsätter växa snabbt i Sverige. Under 2013 installerades 19 MW solceller i Sverige, jämfört med 8,3 MW under 2012. Den starka tillväxten beror främst på sjunkande systempriser samt fortsatt ökat intresse för solceller.

Valkampanjträff i Vimmerby ikväll!

Karin Helmersson kommer till Stadshuset och "valkampanjar" med alla som kandiderar för Centerpartiet i fullmäktige och landstingsvalet i höst. Karin arbetar som ombudsman för Centerpartiet och är väl insatt i hur en valkampanj ska drivas. Det ska bli mycket intressant att höra henne berätta och tagga oss inför valet i Vimmerby. Jag hoppas att vi kommer att diskutera mycket om vilka kanaler som vi bör vara aktiva på. Hur mycket av debatten kommer att ske i sociala medier? Hur använder vi Vimmerby tidning, Radio Kalmar och Smålandsnytt mest effektivt? Hur samverkar vi bäst med distriktet? Hur samverkar kretsen bäst med lokalavdelningarna i kommunen? Frågorna är många. Ikväll får vi några av svaren och så ställer vi in siktet i strategiarbetet. 

Skolpolitiken

Det finns mycket intressant att läsa i tidningen dagens Samhälle. 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skjut-inte-budbaeraren-lyssna-pa-laerarnas-kritik-8162

"REPLIK. Det är med förvåning jag läser SKL:s avdelningschef Per-Arne Anderssons nya angrepp på professor Leif Lewins utredning Staten får inte abdikera från skolan i en debattartikel i Dagens Samhälle 13 mars . Återigen uttrycker han missnöje med att utredningen landar i allvarlig kritik mot kommunernas förmåga att leda och ansvara för skolans kunskapsuppdrag.

Om nu Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inte kan förlika sig med att det finns en bred och allmän kritik mot hur kommunerna ansvarar för skola i hela vårt avlånga land, så vore det bättre om de i stället för att skjuta in sig på en av budbärarna, professor Leif Lewin, tar tag i sitt eget ansvar som talesperson för 290 disparata kommuner. Kommuner och huvudmän för skolan som satsar på skolan i väldigt olika grad och med olika förutsättningar såväl avseende intresse, kunskap och ekonomi."

Skolutredningen som rekommenderar att staten tar över ansvaret för skolan debatteras friskt på Dagens samhälles webbsidor och citatet ovan är klippt ur ett debattinlägg av Bo Jonsson som är ordförande i Lärarnas riksförbund. Intressant inlägg i debatten och SKL får en rejäl känga av Jonsson. Förtroendet för kommunen som huvudman saknas hos skolans  personal i många kommuner och det är olyckligt och innebär svårigheter för skolan att utvecklas effektivt. I tider där skolan behöver fokusera på kvalitetsförbättringar så dräneras energi från personalen på elevernas bekostnad då kommunen inför arbetssätt som inte är förankrade underifrån. Toppstyrning är aldrig bra och i synnerhet dåligt i en demokratisk verksamhet som ska skola framtidens medborgare. Så tycker jag i alla fall och tror att staten återigen bör ta över ansvaret för skolan men det finns många fler saker som behöver göras. Den viktigaste är att öka lärartätheten i skolan och minska elevgrupperna så att alla blir sedda och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i samklang med pedagogen i klassrummet. 

Klimatsmart och användarvänlig närtrafik.

Bra för Vimmerby kommun och allra bäst för oss som bor här och i synnerhet för de som bor utanför centralorten. 

Bra gjort av KLT och trafikstyrelsen där Magnus Danlid är med. 

http://www.vimmerby.se/trafik-infrastruktur/trafik-och-infrastrukturlista/nartrafiken-i-lanet-utokas/

Kollektivtrafiken sköts av Kalmar Läns Trafik, KLT. De svarar för linjetrafik, närtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst. Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa. Alla har rätt att resa med närtrafiken.

Kalmar Länstrafik har beslutat att satsa mer på närtrafiken i länet. Nu finns fler möjligheter att åka med den anropsstyrda kollektivtrafiken också under kvällar och helger.


Trygghetsboende som kooperativ hyresrätt i Vimmerby

PJag föreslog att Vimmerby kommun skulle kolla på hur Högsby samverkar med Riksbyggen vád gäller boende till äldre. Ingemar Svanström och jag hade en kontakt för ett år sedan om detta men då var inte alla avtal klara. Intressant var det i alla fall och jag föreslog att KS skulle kolla på denna möjlighet. Micael Glennfalk har tagit fasta på mitt initiativ och Vimarhems utredning som finns på deras hemsida beskriver också denna möjlighet. 

En bra utredning tycker jag när jag nu läst den igen idag på morgonen . Synd att inte alla i kommunledningen delar den uppfattningen utan har redan förkastat hela utredningen och krävt en ny utredning av Vimarhem . 

Om möjligheten att bygga en kooperativ hyresrätt står det på sidan 25 i Vimarhems utredning. Här beskrivs också den möjlighet som beskrivs i dagens tidning om trygghetsboende nämligen att sälja Granen och ställa ett krav på tillbyggnad av 30-35 lägenheter och att man kan samutnyttja befintliga gemensamhetsytor på granen. Det finns också med i vårt tänk bakom motionen om trygga boenden som KF avslog med omedelbar verkan. 

Hela utredningen finns här http://www.vimarhem.se/econtent/files/598/utredning%20trygghetsboende.pdf

MEN observera att "lösningen" med Riksbyggen inte är så självklar och så enkel som det låter. Kommunal borgen till exempel är inte bara ett papper, det var så kommunen fick ta över Granen. Hyran som anges i tidningen är dessutom mycket hög, 1.800 per kvm och år, i Vimarhem är snittet 860 och på Rönnbärsgatan drygt 1.100, bara så ni vet. Detta behöver diskuteras och ytterligare utredning av kommunen och socialnämndens behov. 

onsdag 19 mars 2014

Viktig förening i Vimmerby!

Vi pratade om viktiga saker och åt räkmackor på Café royal i Vimmerby på internationella kvinnodagen den 8 mars. Det är inte acceptabelt att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och detta borde få mer uppmärksamhet tycker vi i centerpartiet i Vimmerby så att det blir starka motkrafter mot våldet i samhället. Föreningen ROKS som driver kvinnojouren och tjejjouren gör ett viktigt arbete i det tysta och gör akuta insatser då kvinnor måste fly från sin förövare. Dessa kvinnor är modiga , engagerade och kloka, tycker jag. 

Bra insändare om entreprenörskap i skolan

Behovet av utveckling av entreprenörskap och företagsamhet är enormt i dagens skola. Christin Rampeltin som ärrdöteande i Barn och utbildningsnämnden i Västervik fångar ämnet bra tycker jag och instämmer i hennes åsikter om hur man kan öka attraktionskraften hos yrkesprogrammen på gymnasiet. UF är en viktig del i detta arbete och företagsamhetskurser. Gör din grej , helt enkelt oavsett om du planerar eget företagande eller en anställning. Företagsamma människor behövs överallt! 

Sug inte ut landsbygden!


tisdag 18 mars 2014

Mer möten...

Igår var det en intensiv dag med kungörelsearbete och möten. Mönsterås levererade igårkväll på ett mycket bra möte med centerpartiet. Valtemperaturen är hög redan i distriktet. 

Idag blir det först turistmöte om destinationsutveckling med nye turistchefen Peter Göransson 

"Presentation och ett erbjudande!
Välkommen till en presentation av  Swedish Welcome, som arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar destinationsutveckling. 
Fokus ligger på områdena Social hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet och Ekologisk hållbarhet. Helt i linje med nationell-, regional- och vår egen turismstrategi.

Vi bjuder in till en frukost där vi får besök av Johan Delfalk från Partnerskap Småland. Johan har varit involverad sedan tre år då 100 pilotföretag började ett omfattande utvärderingsarbete och som har lett fram till det system som idag används."

Sedan blir det möte om lokal ekonomi på Fredensborg.

Den 18 mars kommer Lokalekonomidagarna till Fredensborgs Herrgård. Temat är "Möjligheter på en stolt landsbygd", och vi kommer ta reda på hur lokal ekonomi kan skapa fler arbetstillfällen och ökad livskvalitet i bygden.

Om vi kan få våra pengar att i större utsträckning gå till lokal konsumtion och lokala investeringar så genereras arbetstillfällen och inkomster åt människorna i bygden. Det är vad lokal ekonomi handlar om; att få pengarna att snurra ett varv extra i ett lokalt kretslopp.

Att konsumera lokalt och att placera det egna kapitalet i sin bygd bidrar till en positiv utveckling av den lokala ekonomin. Till exempel har en svensk i genomsnitt 250 000 kr i aktier och sparat kapital. Om bara en andel av dessa tillgångar placeras i det lokala näringslivet skulle det kraftigt stärka bygdens utveckling.

Det finns undersökningar som visar att varje krona som används till lokalt producerade varor och tjänster, snurrar runt och därmed blir värd 2,5 kronor i den lokala ekonomin. I annat fall försvinner mervärdet av konsumtionen rakt ut i den globala ekonomin. Självklart är detta viktigt med tanke på jobbtillfällen, servicelösningar och (därmed) livskvaliteten i bygden. 

Konferens den 18 mars 2014, Fredensborgs Herrgård, Vimmerby

På konferensen Lokalekonomidagarna möter du experter, lär av goda exempel, breddar ditt nätverk och delar med dig av dina erfarenheter! 
Under våren arrangeras fyra Lokalekonomidagar på olika platser runt om i landet, varav en i Småland.

Kostnad: 200 kronor för föreningar och egna företagare, 400 kronor för myndigheter och banker.
I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Personlig kompetensutveckling i VIMMERBYTAKTER AB hela dagen med andra ord. Uppdragen börjar dugga in nu och det är fantastiskt inspirerande tycker jag. Att göra sin egen grej, helt enkelt. Kan rekommenderas starkt! 

måndag 17 mars 2014

Grattis Vimmerby till Nya Ceos!

Snart är det klart och snart spelas seriepremiärer med Vimmerby IFs dam- och herrlag på konstgräsplanen på. Ceos. Byggnaden med omklädningsrummen börjar ta form och ska vara klar i sommar. Tills dess används de gamla omklädningsrummen på Ceos. 

Jag längtar till den sjudande fotbollsglädjen under Bullerby cup. Bättre lokalisering av en av Sveriges största fotbollsturnering för tioåringar och tolvåringar kan inte finnas , tycker jag. Vad tycker du? Trafiken flyter så bra och gott om parkeringsmöjligheter finns här. Och skådeplatsen är perfekt. Ok, lite blåsigt kan det vara ibland men det finns inget dåligt väder , bara dåliga kläder så man får väl bylta på sig lite under vår och höst.

Konstgräset är en succé för kommunens fotbollsliv. Det går knappt att finna lediga träningstider och träningsmatcherna avlöser varandra här. Bra för föreningslivet, bra för folkhälsan och framförallt bra för våra ungdomar i hela kommunen. 

Snart blir anläggningen komplett när VIF byggt tältet med konstgräset som fanns i Odalhallen. Placeringen ska vara mellan konstgräsplanen och kraftvärmeverket om jag förstått det hela rätt. Regionens bästa åretruntanläggning för fotboll är då på plats. Grattis Vimmerby IF! Äntligen är NYA Ceos snart klart. 

Grattis Vimmerby till hängträdsmiljön!

Nu ser det riktigt bra ut tycker jag. En hängask ersattes med en HÄNGBOK och denna plats är alltså litteraturhistoria i kolossalformat. Samuel August friade till sin älskade Hanna i Hult när de satt på en parkbänk under en hängask i kyrkparken i yrande snöglopp den 1 april 1903 Snart 111 år sedan och det borde firas, tycker jag. 

Anders Åkesson invigde hängaskmiljön år 2010 och han kommer åter den 14 april 2014. Då ska vi besöka den återställda miljön igen. 

Måndag och många möten!

På förmiddagen ska vi till Vimmerby energi och diskutera finansieringsmöjligheter av förnybar energi i olika former. Mycket spännande ska det bli och äntligen kanske vi hittar en möjlig lösning för biogasen i Vimmerby 2015 när den inte längre kommer att eldas i Södra Näs. Fackling vore ju kapitalförstöring kan jag tycka. Det räcker med att 30% av gasen redan facklas på grund av överföringsproblem. Laddstolpar är en annan fråga som vi ska diskutera när vi nu kommer att producera stora mängder el. Varför inte satsa den på att driva transporter på ett klimatsmart sätt i Vimmerby? 

Sedan ska vi ha sedvanlig centerlunch på Oxgården som vi har alla måndagar utom när det är gruppmöte på kvällen. 

I eftermiddag ska vi göra kungörelsen till fullmäktige den 31 mars. En av punkterna blir presentation av det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet för Vimmerby kommun 2014-2018 som en enig landsbygdsberedning lägger fram. Det ska sedan remitteras till landsbygdsrådet, pensionärsrådet och ungdomsrådet samt alla nämnder . Kommunstyrelsen får sedan ansvaret för att bereda ärendet och lägga fram det för antagande i KF  i juni. Det kommer att bli ett viktigt avstamp för landsbygdsutvecklingen i Vimmerby kommun. Roligt att vi är framme vid ett resultat som alla i beredningen står bakom. Åtta partier, dvs alla partier i KF står bakom programmet. Viktigt med bredd för en så viktig fråga för Vimmerby kommun. 

Efter presentationen i KF i mars blir det självklart tillfälle till en debatt som det alltid är för alla ärenden i KF. Centerpartiet vässar landsbygdspolitiken och den närodlade politiken attraherar fler och fler. Upp 1,9% i SIFOS undersökning igår glädjer mig. Utan ett starkt centerparti nationellt blir det regionala och lokala arbetet svårare att driva. 

Det går bra nu och valrörelsen sjuder på alla sätt, såväl lokalt, regionalt som nationellt. 

På fredag har vi möte om valet till Europaparlamentet i länet. Jag sitter med i arbetsgruppen för det arbetet i distriktet. Kristina Yngwe har nu tackat ja till ett besök i länet och hon kommer den 15-16 april. Vimmerby har möte i Tuna med Kristina Yngwe. Hon är tvåa på vår lista till Europaparlamentet . Hon har fram tills nu varit ordförande för LRF Ungdom och hon är lantbrukare utanför Ystad i Skåne. En mycket ung och mycket skärpt agronom i mina ögon. Henne ska jag kryssa fram har jag tänkt. Jag tror att det behövs bönder och unga kvinnor i Europaparlamentet . 


söndag 16 mars 2014

Industrimiljö

Vad skulle man kunna göra här? Kisa har gjort sitt så fint men här förfaller det tyvärr! Kent Johansson på vision Vimmerby ville ha Tom Tits här. Vilka visioner har du?


Gamla VTTs lokaler uthyres


Konstgrästräning med F04 idag

Snart dags för träning inför Bullerby cup. Jag promenerar och dottern tränar i en och en halv timme. I strålande sol. Bra start på en söndag efter en halv mils löpning i gryningen. Så skönt att kroppen vill träna och håller för det. Lite "hälseneproblem" men det går att massera och stretcha bort. 

lördag 15 mars 2014

Tranor siktade i Alsta idag!

Välkommen vår!

Blåsigt värre idag!

Stormvindar både inne och ute idag. 

Jag funderar över sociala mediers betydelse i vårt samhälle och över internets påverkan. Dottern har undersökt användningen av social medier och dess beroende samt vid vilken ålder som man började använda sociala medier. I studieförberedande program hade man börjat med sociala medier vid en senare ålder än i andra program. 

Attraktionskraften hos sociala medier varierar med olika människor. Vissa är inte alls intresserade medan andra ägnar stora delar av sin vakna tid till att instagramma, blogga, facebooka och twittra. Hur kommer sociala medier att påverka valrörelsen?

Hur kommer unga att hantera det tryckta ordet i papperskorg i framtiden. Dagstidningar är snart borta ur bilden, eller? 

Vad tror du om utvecklingen av framtidens kommunikationer?

fredag 14 mars 2014

Centerpartiet har den mest offensiva valrörelsen enligt dagens Vimmerby tidning

Jimmy Karlsson har rätt när han skriver att centerpartiet i Vimmerby har den mest offensiva valrörelsen av alla partier i kommunfullmäktige. Vi har också klart flest medlemmar i vårt parti av alla partier i Vimmerby. Snart trehundra medlemmar vilket kan jämföras med socialdemokraternas 170 och moderaternas 100. 

Och vi har många aktiviteter på gång.
Valkomitten som består av Curt Tyrberg, PerÅke Svensson, Anna Svensson , Peter Karlsson, Lisbet Karlsson och Magnus Danlid  samt undertecknad jobbar intensivt och kommer att ha valmanifestet för Centerpartiet klart i mitten av april. Då kommer vi att presentera hur vi vill att Vimmerby ska förbättras och utvecklas. 

Den 20 mars kommer Karin Helmersson från Kalmar läns distrikt och peppar alla som kandiderar till fullmäktige. Valarbete och valkampanj ska fokuseras på hela kvällen. 

Den 14 april kommer Anders Åkesson till vår måndagslunch på Oxgården och sedan ska vi försöka få till en träff med ALVs nye VD Joakim Johansson . Hoppas att det lyckas. Företagsbesök ska vi också hinna med. 

Den 16 april kommer Kristina Yngwe till Vimmerby och vi ska göra flera företagsbesök tillsammans med henne och på kvällen blir det ett kretsmöte inför valet till Europaparlamentet. Kristina Yngwe är Centerpartiets andranamn på listan till EP efter Kent Johansson och före Fredrik Federley . Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och vi ska försöka få mer än de 40% av Vimmerbyborna som brukar rösta i detta val att gå till vallokalerna och avge sina röster. En medborgerlig rättighet och skyldighet som jag ser det. 

Fler aktiviteter planeras men dessa kan väl räcka för dagen...

Valtemperaturen är redan hög i Centerpartiet i Vimmerby. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa. Vår närodlade politik kan var fjärde innevånare i Sverige rösta på enligt en undersökning som jag läste om igår. Många tilltalas av vår politik som innebär att man själv får bestämma mer över sin vardag och sin framtid. Att besluten ska tas nära människorna och att det lokala är det centrala . En närodlad politik helt enkelt. Är du trött på det gamla? Vi har det förnybara! 

Jag noterar med glädje att fler och fler läser mina tankar här på bloggen. Varmt välkomna att läsa!

Diagram över Blogger-sidvisningar

torsdag 13 mars 2014

Almedalen i sommar

Nu har jag ansökt om att få åka på kompetensutveckling med centerkvinnorna i Almedalen den 2-4 juli 2014. Ska bli spännande och jag hoppas att jag blir utvald att få följa med. 

Kvillgården ska utredas tillsammans med Ådala läser jag på kommunens hemsida

Förvånad blir jag när jag läser kommunalrådets blogg att kvillgården och Ådala ska utredas för att renoveras . Politiskt har jag inte läst detta någon annanstans. Har du?

Ostlänken och Stångådalsbanan?

Hur ska ostlänken knytas samman med Stångådalsbanan . Det vill jag veta för det är viktigt för de orter som finns söder om Linköping. I utredningen om 

I utredningen om Europakorridoren och det nya höghastighetstågets sträckning saknas information om anslutningar till Vimmerby . Chalmers utredare har missat det och det är illa tycker jag. 

Regionförbundet har agerat på ett offensivt sätt : http://www.rfkl.se/Press/Nyhetslista/Regionforbundet-kraver-kompletterade-jarnvagsutredning/


Närodlad politik

Anders Borg borde läsa mer om hur landsbygdens företagande kan bidra till hela Sveriges välfärd. 

Intressant och modigt gjort av Borgholms kommunalråd Lisbeth Lennartsson


Högskolekurser i Vimmerby

Jag läser informationsbroschyren om högskolekurser i Vimmerby, Västervik och Hultsfred. Mycket bra att man samverkar i norra länet och utbudet är bra men det kan givetvis utvecklas. Lena Nîmhed är en av de tre personerna som i projektform nu försöker att tillskapa nya utbildningsmöjligheter inom högskolan för småkommuner. En studieresa är inbokad till ett seminarie i riksdagen på detta tema i slutet av mars och det är mycket bra initiativ från vår del av världen. I dagens Vimmerby tidning finns mer att läsa om detta och jag önskar verkligen att de når framgång i sitt viktiga arbete med att stärka möjligheterna till högre utbildning för oss som bor hör i norra Kalmar län. Regionförbundet stöttar oss i detta arbete och det är värdefullt för hela länet om vi lyckas med projektets syfte och mål dvs mer tillgång till högre utbildning här i Vimmerby, Västervik och Hultsfred. 

Akademi Norr kanske kan kopieras hos oss. 

http://www.akademinorr.se/sv/hem.html 

Där är det tolv kommuner som gått samman och blivit pilotregion för att erbjuda fler och mer högre utbildning till sina innevånare . Verkar mycket intressant och man ska ju komma ihåg att de flesta idéer är stulna och meningen med många projekt är ju att skapa nya idéer som många kan åtnjuta. 

Jämställdhetsarbetet

Barn och utbildningsnämnden har gjort en fin publikation om hur man vill utveckla skola och barnomsorg i Vimmerby. Man ska bli bästa skolkommun i Sverige år 2017. 

Jag finner att inget om hur jämställdhetsarbetet inom verksamheten ska förbättras och när jag besöker verksamheten och lyssnar på eleverna så är det ett skriande behov av just jämställdhetsarbete mellan män och kvinnor och mellan flickor och pojkar som behövs i klassrummen , i korridorer och i lärarrummet. Hur tänker BUN där? Är det personalenheten och den nya planen för lika möjligheter och rättigheter som ska styra BUNs arbete på det området? 

Trygghetsboende i Vimmerby

Staten bör förbättra stöden för byggande av bostäder till äldre konstateras i Dagens samhälle idag. Det har Tomas Holgersson sagt i flera år. Men kommunledningen i Vimmerby vill med en dåres envishet att Vimarhem ska bygga trygghetsboende trots att det strider mot aktiebolagslagen. Man får nämligen inte investera på ett sätt som riskerar bolagets ekonomi. 

Gränsen för bidrag till trygghetsboende är 70 år och bör sänkas till 65 enligt riksrevisionen för att göra det möjligt för fler bolag att bygga bostäder til äldre. Behovet är ju så stort. 

I de 123 kommuner som har svaga bostadsmarknader och samtidigt bostadsbrist så har 21 trygghetsboendeprojekt enligt Boverkets regler förverkligas. Det är alldeles för få och orsaken är givetvis dålig lönsamhet för denna typen av boende. 

Här måste staten vara kreativ och skapa bättre förutsättningar för att kommunerna ska kunna bygga fler trygghetsboenden i närtid. Som sagt och som Centerpartiet motionerat om så är behovet ökande. Centerpartiet anser att kommunen ska finansiera trygghetsboende eller att man ännu hellre skapar en samverkan med en extern aktör som exempelvis Riksbyggen för att skapa fler och bättre bostäder för äldre i Vimmerby. På det sättet skulle kommunen slippa att skuldsätta medborgarna ännu mer än vad som är fallet just nu. Kommunens soliditet bör inte minskas ännu mer i dagsläget tycker jag. Tyvärr tog det mindre än tremånader att avslå vår motion om att bygga fler trygga boenden. 

onsdag 12 mars 2014

Biogas sydost i Växjö

Idag befinner jag mig på två olika intressanta sammanträden. Först ut är Biogas Sydosts möte i Växjö där jag ska avtackas idag. Arbetet inom nätverket Biogas Sydost har varit mycket framgångsrikt och under den senaste treårsperioden har det byggts fyra stora produktionsanläggningar och sex nya tankställen har byggts i regionen. 

Nu finns tankställen i Växjö, Kalmar, Älmhult, Västervik, Oskarshamn,  Karlshamn, på gång är mackar i Alvesta och Ljungby. Nässjö och Jönköping har också gastankställen. 

Produktionsanläggningar med uppgradering har byggts i Växjö, Kalmar (More Biogas Småland AB) , Mörrum.  Hagelsrums anläggning planerar uppgradering. 

Alvesta biogas kommer att byggas iår. 

I eftermiddag ska jag träffa alla samhällskunskapslärare i Vimmerby kommun och planera skolvalen och erbjudandet att alla gymnasielever över 18 år ska få förtidsröstning under skoltid. 

Skoldebatter och valinformation ska också planeras i eftermiddag. Vi blir tio personer och det är jag som är utsedd av valnämnden att hålla i detta samverkansmöte. Mycket viktigt att inspirera Vimmerbys unga att ta ställning och engagera sig och framförallt att rösta i båda valen under supervalåret 2014. 25 maj på mors dag är det Val till Europaparlamentet och den 14 september är det val till riksdag, landstinget och kommunfullmäktige. 

tisdag 11 mars 2014

Infocenter

År 2012 beslutade kommunfullmäktige att flytta över informationsverksamheten i kommunen till kultur och fritidsförvaltningen. Mycket bra beslut tycker jag och den viktiga inflyttarservicen ska ligga på denna enhet i samverkan med kommunens utvecklingsstrateg. Nu undrar jag vem som är utvecklingsstrateg då den administrativa chefen Anna Erlandsson Karlsson blivit befordrad från tjänsten som utvecklingsstrateg för kommunen till chef för kanslienheten, om jag förstått det hela rätt. Kan det vara så att den tjänsten saknas och då är det ju lite svårt att samverka med den vad gäller inflyttarservice. Min motion om brevet hemifrån handlar om hur Vimmerby kommun ska försöka stärka sin kommunikation med utflyttade ungdomar så att de uppmuntras att återvända och sätta bo i Vimmerby. Det finns säkert många sätt men brevet hemifrån pekar på en möjlighet och med tanke på att motionen lades i juni 2013 så vill jag snarast att KF ska få chansen att bifalla eller avslå motionen eller anse den som besvarad. Viktigt att öka befolkningen nu när jag läser om att det skapas jobb i Vimmerby. Allt måste gå i takt och ha en långsiktighet , tycker jag. 

Från och med 20130101 ska Vimmerbys nya infocenter byggas. I beslutet står det att KOF ska arbeta vidare med den fysiska planeringen och återkomma med ett förslag. Lokalstyrgruppen sammanträder snart har jag hört och när det nu är över ett år sedan beslutet togs så efterfrågar jag den ombyggnad av foajén och mer tillgänglig struktur för stadshusets entré . Min dotter skulle söka upp mig på Stadshuset igår och hennes upplevelse var intressant. Hon tyckte att det kändes omodernt och stelt och en känsla av kungahus och respekt inföll sig hos henne när hon frågade efter mig i växeln. Spännande tycker jag. Men är det den känslan som Vimmerby kommun vill förmedla till sina medborgare när de första gången går in genom stadshusdörren. Vilken känsla får du när du besöker stadshuset? Är det en inbjudande miljö? Är det lätt att hitta till det rum som du ska besöka för ett möte eller den person som du ska hälsa på? Vilka förbättringar behövs? 

Grattis Vimmerby till många nya arbetstillfällen.

Jag läser om att det blir över sextio nya arbetstillfällen i Vimmerby kommun idag. 10 i Södra vi i ett gruppboende i privat regi. Marcus Hermansson satsar.

Träindustrier ska blomstra på fanerfabrikens gamla område. Minst två olika träförädlingsverksamheter ska igång på denna tomt som kommunen är delaktig i för att alla delar ska gå i lås för dessa satsningar. 

Ska bli spännande att se hur många arbetstillfällen som kommer att skapas i slutänden. 45-50 blir det initialt på fanerfabrikens tomt. En anrik miljö som varit platsen för en läderfabrik i svunnen tid. Garveri då,träförädlingsverksamheter med faner förut och andra spännande träprodukter nu. 

Grattis Vimmerby ! Härligt att en affär som varit på rull i över ett år nu verkar sys ihop på ett bra sätt. Beslut i mars i KF med omedelbar justering i KS den 18 mars. Inga käppar i hjulen för detta nu, tack!

måndag 10 mars 2014

Grattis Vimarskolan!

Expressen listar Sveriges bästa skolor och då fann jag Vimarskolan ...

Grattis till bra prestationer! 

söndag 9 mars 2014

Stolt över Vimmerby kulturskola är jag idag.

Tänk så bra kultur som Kulturskolan i Vimmerby kan leverera. Jag blir varm och glad i hjärtat när jag besökt vårshowen med temat kvinna på mässhallarna igår. 

Så bra budskap och så fantastiskt framfört. Linda Begu och Josefine Hugosson sjunger bättre än originalen till det egna showbandet med så mycket blås. 

Teatergrupper och dansgrupper avlöser varandra och sprider glädje och allvar om vartannat på temat kvinna. Rösträttsdemonstration inleder, pausnummer är allsång till "Åhhh, tjejer" och finalnumret är "Girls just wanna have fun". En egen film om kvinnliga förebilder av Madeleine Johansson och flera riktigt svängiga låtar av showbandet får upplevas. 

Allt är så bra sammansatt och jag är verkligen stolt över att detta finns i Vimmerby och att min yngsta dotter får vara en del av kulturkompaniet. Kroppars glädje över att få röra sig och stolthet över att framträda är kunskaper som är så viktiga för barn och unga att träna sig på och lära sig. Kulturskolans pedagoger kan verkligen detta och det har så stor och viktig betydelse för Vimmerbys kulturliv. För det är så som vi skrev i vårt förra valmanifest 2010. Kultur gör livet värt att leva! lördag 8 mars 2014

Pumpatävling den 6/9

Nu är fröer inköpta i halloweenpumpagrenen på trädgårdsfestivalen i Källängen den 6/9. Ni är väl med? Jag förgror och fixar plantor till vårmarknaden i maj 2014!

Problem med www.vimmerbybredband.se

Nu har jag fått reda på att www.vimmerbybredband.se inte är gjord för Apple . Det är skälet till att den inte fungerar på min iPad. Olyckligt tycker jag när jag läser annonsen i dagens Vimmebry tidning att man ska gå in och anmäla intresse för att få fiber. 

Sverige är större än storstan!

Nu har landsbygdsberedningen snart färdigställt det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet som ska presenteras i KF den 31 mars med efterföljande debatt. Det ska bli intressant att se hur det tas emot och hur remissomgången genomförs av KS. Planen är ett antagande av det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet i juni på KF. 

Vimmerby behöver en landsbygd med tillväxt och det är en avgörande framtidsfråga för kommunen. Centerpartiet är det starkaste landsbygdspartiet med en närodlad politik som verkligen fokuserar på att vi ska bruka och inte förbruka eller utarma landsbygden och att vi ska nyttja hela landets potential för utveckling och hållbar tillväxt i Sverige. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa! 

Arbetsmarknaden växer i Vimmerby

I dagens Vimmerby tidning finns många nya jobb att söka för den som vill och behöver. Känns till exempel riktigt bra att förskolan Linnea bygger ut och rekryterar fyra personer. 

Vi behöver en mångfald av olika alternativ till barnomsorg tycker jag. 

Kalles lek och lattjo söker fyra värdar/värdinnor, Vimmerby Folkhögskola söker två lärare, svetsare, städledare, socionomer, köksnisse, kockar, distriktsläkare, sjuksköterskor, talpedagog, socionom mm

Just nu finns 32 jobb i Vimmerby att söka via Platsbanken. 

Läs mer om vilka de är : 

http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken?url=-123388378%2FStandard%2FSokViaArbetsort%2FSokresultatViaArbetsort.aspx%3Fq%3Ds%2528ld%2528199%2529l%25288%2529k%2528884%2529%2529a%252820%2529%26ps%3D&sv.url=12.237ec53d11d47b612d78000171

Pressträff även idag på internationella kvinnodagen!

Centerpartiet i Vimmerby vill uppmärksamma kvinnojouren och tjejjouren , föreningen ROKS idag på internationella kvinnodagen. 

Curt Tyrberg har bjudit styrelsen till Café Royal kl. 14 idag och vi ska ha en dialog och få information om deras viktiga arbete i Hultsfred och Vimmerby . 

Det ska bli spännande och kanske lite skrämmande. Ska det verkligen behövas en organisation år 2014 som skyddar kvinnor och tjejer? Våld i nära relationer är verkligen något som ska tas på största allvar tycker jag och vill härmed lyfta hatten för de ideella krafter som arbetar med detta. 

Läs mer här : http://www.roks.se/hultsfred-vimmerby-kvinnojour

Bland annat kan man läsa om :

Omfattande mörkertal om våld mot Europas kvinnor

En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Tvåtredjedelar har inte anmält till polis eller annan myndighet. Det visar EU:s stora undersökning av som presenteras i dag. 42 000 kvinnor i 28 länder har intervjuats. "Jag känner vrede men är inte förvånad" säger Angela Beausang, Roks ordförande.


Och 

Mäns våld mot kvinnor

Att män utsätter kvinnor för våld är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Misshandeln är en process som ofta börjar med kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att umgås med vänner, och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Gradvis isoleras kvinnan. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld. Ofta vågar hon inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

Roks anser, i likhet med FN, att mäns våld mot kvinnor, våldtäkt, incest och prostitution, har sin förklaring i den maktobalans som finns mellan könen i samhället. Även pornografi är en sådan yttring.

fredag 7 mars 2014

Pressträff idag!

Vi är fem olika kvinnor som företräder lika många olika politiska partier som har en pressträff med Vimmerby tidning idag. Jimmy Karlsson ska möta oss vid Vimmerby gymnasium och vi ska diskutera lika lön för lika arbete, jämlikhet och att det behövs fler kvinnor i politiken. 

Kul att vårt initiativ till mer partiöverskridande arbete kring kvinnors förutsättningar blir verklighet. Vimmerby behöver mer inte mindre samverkan mellan partier för att öka attraktionskraften. 

Borgholm är klara med bokslutet och när kommer Vimmerbys bokslut?

Positivt resultat för Borgholm iår igen och i Vimmerby tidning idag läser jag om krismöte den 31 mars och att alla nämnder ska skruva på sina budgetar och att efter bara tre månader in på den nya tvåårsbudgeten som antogs i november 2013 så ska den omvärderas. 

Var finns eftertänksamhet i kombination med kreativitet och var finns tänket utanför boxen vad gäller ekonomi? 

Jag ser mig omkring när jag åker runt i Vimmerby och inser att kommunen bygger som aldrig förr och att det nu är omklädningsrum på gång på Ceos bland annat. Bra att Ceosanläggningen kommer att bli klar till seriepremiären, tycker jag. 

Kraftvärmeverk, dagiset Lunden som behöver nytt kök efter bara en kort tid för en kostnad av 350000kr, äldreboende, företagstomter som tarvar merkostnad pga av otillräcklig konsultinsats före igångsättning på grund av brådska, bredband med otydligt ekonomiskt upplägg, Trädgårdar på Näs och Vackra Vimmerby mm. Jag förstår att pengarna inte räcker till vård, skola och omsorg och att socialens kostnader är höga. Varför måste allt ske på en och samma gång? 

Var finns visionerna och kraften att effektivisera och kanske fundera på att stanna upp och inte bara rusa på i full fart. Det kan bli svårt läge för kommunen om räntorna sticker som det förutspås. 

Igår hörde jag en som trodde att det kommer krav på ännu mer anslag till Krönsmon. Mitt råd är, blås av, bygg i etapper som det var tänkt och stanna upp tills vi vet framtidens efterfrågan på företagstomter. Det blir mycket dyrt att ha outhyrda och färdigställda tomter i tiotals år. Time out för Krönsmon pga av  krisläget i kommunens ekonomi vore klokt och skulle ha gjorts för länge sedan , anser jag. 

Någon påstår att investering och drift är olika saker och det är det givetvis men stora investeringar innebär höga räntekostnader och framtida högre driftskostnader. Det nya äldreboendet kommer att ha mycket högre driftskostnader men betalningsmöjligheten för  de boende kommer sannolikt inte vara så mycket högre vilket innebär att kommunen och socialnämnden kommer att få högre kostnader parallellt med högre standard och bättre kvalité . Det är ett faktum. Nya företagstomter kommer också att innebära högre driftkostnader i synnerhet tills intäkterna i form av hyror och försäljning av tomter blir verklighet . Detta måste kommunledningen förhålla sig till. 

Näringslivet i Vimmerby satsar också. Åbro, Arla, Kalles lek och lattjo är positiva händelser och Oxgårdens planer på expansion. Viktigt med jobbskaparpolitik i Vimmerby och den står C för. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa! 

Slutligen anser jag att lokala företag ska prioriteras i största möjliga mån när kommunen upphandlar tjänster och varor. Det måste göras fler delade upphandlingar så att mindre företag och entreprenörer kan växa och så att skattekronorna hamnar i Vimmerby . De behövs sannerligen här! 

torsdag 6 mars 2014

Booking.com

Det finns ett antal hotell och stugbyar som går att bokas via booking.com och ett av dem är Vimmerby stugby i Tuna, närmare bestämt i Stolpetorp där min mormors syster bodde innan de emigrerade till Amerika år 1920 ungefär. Ingvar Källåkers morfar köpte Stolpetorp och nu är det en storsatsning där som jag fick förmånen att beskåda häromdagen. De bygger konferensanläggning med fullt utrustat restaurangkök i den gamla lagården. En imponerande satsning som är åretruntstandard på. 

De behöver dock hänvisa sina gäster ibland till en badplats och då är det Gränssjön som gäller. Ingvar berättade att de ska ta bort bryggorna och ersätta dem med en flotte där. Han var orolig för att detta blir en försämring för småbarnsfamiljer som varit trygga med en tvärbrygga som begränsar de icke simkunniga barnen. 

Hoppas att kultur och fritid tänker om och lyssnar på Vimmerby stugby. 

Grattis till sist över ett av Kalmar läns bästa betyg från gästerna 9,7 av 10 är toppbetyg. 

Vad menar Wesik?

Dagens ledare i Vimmerby tidning avslutas med fy er! Och jag undrar vem som åsyftas? Är det kommunens ledning som inte kan frigöra utrymme till Oxgårdens expansion? Jag är benägen att hålla med Wesik om att det borde kunna gå att lösa. Ytor saknas inte i Vimmerby om man jämför med Stockholm. Här borde det finnas möjligheter att ordna lokaler och lekytor för alla barns behov, tycker jag och samtidigt bejaka en entreprenörs utbyggnadsplaner. Hur många arbetstillfällen generar tillskapandet av 160 bäddar under byggnation och långsiktigt med drift och det som gästerna spenderar under sin vistelse i Vimmerby. Barnomsorgen behöver mer resurser och de kan skapas med hjälp av näringslivets expansion. Var finns helhetstänket ? 

Vad gäller Gullringen som också nämns så skulle jag vija veta vilka planer som Vimmerby kommuns politiker har för att stötta Gullringen? Tidigast 2016 finns resurser enligt nedanstående rapport.  Nyligen har regionförbundet avslutat ett projekt om servicepunkten och där utsågs Gullringen som den mindre tätort i Vimmebry som skulle ingå i projektet. Här finns resultatet av satsningen som letats av bland annat förre kommunchefen Christer Johansson . Enligt sista raden i rapporten ska servicepunkten Gullringen vara igång senast den 1januari 2014 i biblioteket. Är den igång? 
 1. Gullringen

  Gullringen ligger i nordvästra delen av Vimmerby kommun. I samhället bor drygt 500 personer.

  Gullringens Bygdeförening är den sammanhållande länken i Gullringen. Ett flertal träffar har genomförts varav ett stormöte med ca 30-talet deltagare samt ytterligare ett stormöte i form av en inspirationskväll om hur ideella krafter kan hålla en bygd levande och bidra till en positiv utveckling med ca 60 deltagare. I Vimmerby kommun pågår ett arbete med att ta fram lokala utvecklingsplaner i sju orter varav Gullringen är en. Projektet Service skapar tillväxt samkörs med Studieförbundet Vuxenskolans projekt Lokala utvecklingsplaner. Den gemensamma arbetsgruppen enas om ta tag i bygdens utveckling. Vad vill vi med Gullringen? Att ta fram en utvecklingsstrategi är ett viktigt inslag!

  I samband med att utvecklingsplanen tas fram har en ungdomsenkät gjorts. I enkätsvaren ligger tonvikten i gullringsungdomarnas önskemål på motorsporter, dans, ridning och teater och skaparverkstad. Lera, måleri, prova på aktiviteter, idrott mm är andra intressanta inslag.

  Arbetsgruppen behöver utökas med representanter från idrottsföreningen och fiskeföreningen. Information om detta projekt och om arbetet med utvecklingsplanen har redovisats på ett föräldramöte i början av september i syfte att locka ungdomar till att engagera sig i bygdens utveckling. 

  En Leaderfinansierad förstudie om eventuell etablering av en servicepunkt är genomförd. Gullringens bygdeförening är projektägare. Olika lokalmöjligheter för servicepunkten har diskuterats. Av den genomförda förstudien framgår att biblioteket är det bästa alternativet.

  Planerna för ett trygghetsboende känns något närmare nu än tidigare. När det gäller äldreboende på Ådala har kommunen beslutat att stänga men Gullringsborna är av annan uppfattning.

  Ett tågstopp planeras igen i Gullringen vilket skulle leda till att orten skulle bli mer intressant som bostadsort och med arbetspendlingsmöjligheter bland annat till Kisa och Linköping.

  En Lokalekonomisk analys (LEA) har tagits fram för Gullringen.

  En träff med kommunens stadsarkitekt har genomförts i syfte att få information om attraktiva tomter i sjönära lägen i Gullringenområdet.

  Vid en träff med kommunledningen i mitten av juni presenteras resultatet av genomförd förstudie med inriktning på en servicepunkt i Gullringen. Kommunledningen stödde fullt ut förslaget men har inga ekonomiska medel i nuvarande budget att ytterligare stötta servicepunkten förrän 2016. Kultur- och fritidschefen är också liksom kommunledningen mycket positiv till att det etableras en servicepunkt i Gullringen. Kultur-o fritidsnämnden stöttar för närvarande sedan några år tillbaka Biblioteket i Gullringen med ca 35.000 kronor per år. Med anledning av kommunledningens besked om ekonomin undersöker arbetsgruppen externa finansieringsmöjligheter för etablering av servicepunkten avseende 2014 och 2015.

  Sparbankstiftelsen i Vimmerby och Ansgariusstiftens har meddelat negativa besked om delfinansiering. Vid en ny träff med kultur- och fritidsnämnden föreslogs en kontakt med kommunens arbetsmarknadenhet. Tanken är att Gullringen skulle kunna bli testort för en ny satsning som görs inom Arbetsmarknadsenheten. En ansökan till Post och Telestyrelsen är inlämnad om bidrag till två nya datorer och fiberanslutning till Biblioteket. Biblioteksfastigheten ägs av Gullringens Bygdeförening. Om planerna går i lås kommer Servicepunkt Gullringen att vara i drift senast den 1 januari 2014. 

Demokrati?

Vad menar Lasse ? 

Carolina Leijjonram på 92a plats iår.

Grattis till att vara bland de hundra mest inflytelserika kvinnorna i den offentliga sektorn i Sverige? Vi är stolta att Vimmerby har en kommunchef som platsar här. 

Bra jobbat! http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/files/kvinnolista%20till%20webbNY(1).pdf

ITSAM?

Jag skulle vilja ha en analys av kostnader för IT-tjänster före 2012 och efter 2013 per anställd och per invånare i Vimmerby kommun.

Går det att ordna? Kan jag själv ta reda på detta? Offentlighetsprincipen gäller ju även kommunalförbund. 

Kvalitetshöjningar och inköp av licenser får givetvis tas med i analysen men jag tror att IT-kostnaderna har ökat kraftigt sedan vi gick med i ITSAM. Jag skulle vilja veta för att förstå hur man skulle kunna spara och effektivisera denna sektor. KS har ju det övergripande ansvaret och KS har nu ett stort odefinierat sparbeslut som KF tog i samband med budgetramarnas antagande i juni 2013. Hur ska KS klara dessa odefinierade besparingar ? RDB har nu tagit beslut om att tillskriva KS att man är orolig för hur beslutet om besparingar på politisk organisation med en halv miljon 2014 och ytterligare en halv miljon 2015. Det är RDB som har ansvaret för att lägga fram ett förslag till politiks organisation som gör det möjligt att hålla detta budgetbeslut annars måste beslutet ändras. 23% minskning av politiska arvoden krävs rakt över för att åstadkomma den besparing som KF beslutat i juni 2013. 

De är :3. fastställa följande kommunövergripande förändringar med kommun- styrelsen som ansvarig nämnd 
 1. 3a.  administrativeffektivitet,resultatförbättring 2miljoner år 2014, 2 miljoner år 2015
 2. 3b.  avveckla Navet, resultatförbättring 0,5 miljoner år 2014, 0,5 miljoner år 2015
 3. 3c.  fastighetssamordning/energieffelctivisering l miljoner år 2014, 1,1 miljoner år 2015
 4. 3d.  avtalstrohet 0,5 miljoner år 2014, 1,5 miljoner år 2015
 5. 3e.  förändring taxor, resultatförbättring 0,5 miljoner år 2014,
  0,5 miljoner år 2015
 6. 3f.  förändring generösa regelverk, resultatförbättring l miljoner år 2014, l miljoner år 2015
 7. 3g.  politisk organisation 0,5 miljoner år 2014, 0,5 miljoner år 2015.
4. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 

onsdag 5 mars 2014

Websändningar av kommunfullmäktige i Vimmerby ?

Revisions-och demokratiberedningen har ett uppdrag att utreda införandet av websändningar av KF. Det som vi funderar på nu är om det skulle innebära att färre personer håller anföranden. Det vore olyckligt för demokratin. Medborgarnas delaktighet och möjlighet att följa debatter live och i efterhand skulle öka så jag tror att det vore bra att börja med websändningar. Men alla aspekter bör diskuteras och jag ska försöka ta reda på erfarenheter från andra kommuner. Det är en stor andel av Sveriges kommuner som websändningar sin KF-sammanträden och teknikutvecklingen har gått starkt framåt så det finns många kommuner som erbjuder avancerade sändningar där man parallellt med sändningen kan se handlingarna till de olika ärendena och där man kan välja ut exakt den del av sammanträdet som man är intresserad av. 
Mikael Ahlerup använde denna bild i ett Facebookinlägg is samband med en ledarskapsföreläsning för Fritidsresor som är hans nya arbetsplats. Jag lånar den för jag tycker att den passar i sammanhanget. Viktigt med en aktiv debatt i fullmäktige och jag ser fram emot de olika debatter som vi palnaerar att ha under supervalåret 2014.