lördag 31 januari 2015

Hållbara medarbetare i Vimmerby kommun

Den bifallna motionen om att Vimmerby kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare har bidragit till att det nu startats en personalklubb i Vimmerby . KS har avsatt medel för detta men exakt hur friskvårdssatsningen ska se ut är oklart ännu. Underifrånperspektivet som motionen ville ha fram förverkligas genom att det genomförts ett antal möten med personalen där man fått uttrycka hur kommunen skulle kunna förbättras som arbetsgivare. Detta har sammanställts och KS har på initiativ frånpersonalavdelningen beslutat om att bilda en personalklubb som ska ansvara för satsningen som beskrivs i Vimmerby tidning i fredagens tidning. Tyvärr nämns inte centerpartiets motion som lett fram till detta. Jag har fått ta del av sammanställningen av personalens synpunkter och det var många som prioriterade friskvård. Gläds över att våra förslag kommer att göra skillnad. 

”Vimmerby kommun – den goda arbetsplatsen” 

Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. När 40-talisterna och 50-talisterna skall ersättas behöver Vimmerby se över hur man kan attrahera de bästa på arbetsmarknaden. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. Vimmerby kommun har som alla kommuner en stor andel arbetstagare som snart skall gå i pension och ersättas av yngre personal. Idag ställer arbetstagare höga krav på sina arbetsgivare. Vi föreslår därför att Vimmerby kommun skall se över och förbereda sig grundligt för denna omställning och även se till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför.

Personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. En god arbetsplats satsar på personalen.

” Cost-benefit”-analyser visar vilken god investering det är att satsa på exempelvis friskvård för en arbetsgivare. Vimmerby kommun ska vara en föredömlig arbetsgivare samt stå som inspiratör och förebild för andra arbetsgivare i kommunen genom införandet av ett modernt friskvårdsbidrag. Onda axlar och nackar, stress mm blir allt vanligare i samhället och ett effektivt friskvårdsbidrag kan löna sig på flera plan för såväl den enskilde löntagaren som arbetsgivaren, tack vare ökat välmående, färre sjukskrivningar och högre prestationer.

Det är även viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på arbetsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. Framtiden kommer att kräva goda ledare och det kommer att bli svårt att hitta rätt kompetens för att utveckla och driva kommunen framåt. Därför föreslår vi att Vimmerby kommun skall arbeta fram en strategi för hur man åter ska bli den kommun i Sverige som blir utsedd till Sveriges bästa  när det gäller personalens hälsa.

Vi föreslår att
- Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby skall bli ”Den goda arbetsplatsen” utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

- arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare skall utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet 2013.

Dagens Vimmerby tidning berättar om förslaget om IT-råd


fredag 30 januari 2015

Närodlad politik för mig

Närodlad politik för mig är att inrätta ett IT-råd med de som förstår frågan ute i verksamheterna. Närodlad politik för mig är att stötta mjölkbönderna med en krona mer för mjölken. 
Närodlad politik för mig är en bättre integrationspolitik i Vimmerby. 
Närodlad politik är bra mat som produceras i vår region 
Närodlad politik för är att beslut ska tas nära människorna. 

På kommundagarna diskuteras just nu hur vi ska konkretisera vår närodlade politik. Det ska vi göra tillsammans. torsdag 29 januari 2015

Politik är pedagogik!

Är i Norrköping på kommundagar. Kommer hit direkt från mitt nya arbete på Gamlebygymnasiet som lärare i biologi, naturkunskap och entreprenörskap (=projektledning och ledarskap). Började med det i måndags, på deltid och det slår mig nu i denna sena timme att jag saknat pedogiken och lärandet tillsammans med eleverna och kollegorna under de fjorton år som jag inte arbetat som lärare. Lämnade läraryrket år 2001 och är nu tillbaka i det skrået. Jag ska kombinera politik och pedagogik så gott jag kan. Oppositionsrådsrollen ska jag försöka utveckla till ett konstruktivt, kreativt och konkret sätt att arbeta med Vimmerbys utveckling. 

Kommundagar i Norrköping och idag avgick den sista av de fyra partiledare som skapade alliansen. Hur påverkar det alliansens framtid. Det är ju genom historien som man bygger framtiden. 

Annie Lööf ska hålla tal imorgon förmiddag. Som vanligt kommer det att vara briljant och inspirerande. Fullt av framtidstro, hopp och kraft och nu har Centerpartiet ett riktigt bra läge med stabilitet i partiet. Bättre stabilitet än på mycket länge och ett nyval i mars hade troligen inneburit en framgång för C. Men inte för de andra tre allianspartierna pga att det inte finns samma stabilitet i de partierna just nu. Därför var decemberöverenskommelsen oundviklig, som jag ser det. Ett nyval hade inte lett fram till ett bättre parlamentariskt läge utan det hade blivit status quo. De sju partiledarnas kroppsspråk på bilden från presskonferensen om decemberöverenskommelsen talar sitt tydliga språk. Ingen på bilden var nöjd med resultatet. Ingen vann så mycket på den egentligen pga av att den var oundviklig. 

Ska bli spännande att höra Annies förslag till ny integrationspolitik för partiet imorgon. Det står lite att läsa om den i dagens media men några nya punkter släpps nog imorgon. Viktigaste frågan i nästa val, tror jag. 

Viktigt att mötas och få chansen att diskutera med partikamrater som delar samma ideologi för det är det som är det viktigaste i ett parti och i politiken. Ideologin är kärnan och den måste värnas. Det gör den inte om man bygger oheliga allianser, tror jag, i synnerhet inte om allianserna är framtvingade av ett valresultat och ett svårt parlamentariskt läge. 

Ser fram emot allt som finns framför mig att uträtta på den här planeten. Sprida och dela kunskap med varandra, delta i debatter, bryta tankar, formulera blogginlägg, påverka samhället i "rätt"riktning , en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar riktning. Ha kul! Sprida glädje, må bra och odla vänskap. Och att odla mat i min trädgård och ägna mig åt mina fjäderfä, som ger mig goda och nyttiga ägg.  Det gör livet värt att leva, ur mitt perspektiv. Och en god bok på det och en intressant resa med många kulturinslag. Tänk vad mycket livet har att erbjuda när man minst anar det. 

Konsten att fylla Krönsmon och Östra Ceos med företag.

Är glaset halvtomt eller halvfullt? 

Som min far säger, jag ljuger aldrig, men jag hushållar med sanningen. 

Det finns många olika sätt att beskriva saker. 

Vad gäller den första etableringen på Östra Ceos och Krönsmon som beskrevs i Vimmerby tidning, så kan den också beskrivas såhär om man byter perspektiv. 

"Trots att det varit känt i många år att Vimmerby är i färd med att färdigställa två industriområden fanns det inte ett enda avtal skrivet när områdena stod klara. Det dröjde fem månader innan det första och hittills  enda avtalet skrevs."

17 % av Östra Ceos är inte 1/5, det är däremot väldigt nära 1/6 (16.67%). 

Med en marknadsplan på plats för denna stora investering borde det ha varit fler etableringar. Men marknadsföringen är inte ännu färdigupphandlad. Någon marknadsplan är därmed inte heller påbörjad. Jag vet inte när beslutet om att upphandla marknadsplanen togs då jag ej satt i KS under 2014, men beslut om upphandling av marknadsföringen borde ha tagits samtidigt med beslut om exploatering och dör får jag rannsaka mig själv som var med om det beslutet.  

Men att återkommande få beskrivet hur lång tid det tog att fylla Södra industriområdet säger bara att dagens topppolitiker i Vimmerby borde ha lärt sig att det är bättre att bygga i etapper och delvis utifrån efterfrågan med tydliga letter of intents med intressenter. Det gjordes tyvärr inte med det företaget som visade intresse för östra Ceos och påskyndade exploateringen. Bra eller dåligt får framtiden utvisa. En mer noggrann markundersökning hanns i alla fall inte med, enligt uppgift från säker källa. 

Vilket företag vill vara det första i kanten på Krönsmon? Handelsområdet Ljungheden i Västervik har haft liknande problem. 

Nu får vi dock se framåt med tillförsikt och hoppas på att marknadsplanen och marknadsföringen av företagstomterna i Vimmerby väcker stort intresse så att kapitaltjänstkostnaderna inte blir alltför stora för kommunen. Driftpengar behöver prioriteras till vård och omsorg nu. 

tisdag 27 januari 2015

Solel och elbilar

Hållbar utveckling kräver mångas insatser. 

Tidningen Elbilen finns nu på Vimmerby bibliotek tack vare satsningen Ladda Vimmerby. Läs den, det gjorde jag och fann kopplingen mellan solel och elbilar som mycket intressant. Därför är det så viktigt att KS föreslagit bifall till vår solelmotion. Hoppas att KFs gör detsamma så att det blir en riktig satsning på solelbilar och laddbilar i kommunen. 

En vän berättade om ett solföretag i Gamleby. Du som har intresse för solel har kompetens på nära håll. Det finns många fler men ett av dem är här

http://www.solortus.semåndag 26 januari 2015

Majoritetens odemokratiska debatteknik?

Den politiska organisationen debatterades ikväll igen och Peter Högberg kunde i debatten inte förstå varför oppositionen var missnöjda med den förändrade organisationen med oppositionssamordnare och inte andre vice ordförandeposter till oppositionen i alla nämnder.Han hävdade nämligen att det var samma sak och ingen skillnad mot tidigare. 

Då kan man ju verkligen fråga sig varför man ändrat om det är samma sak. 

På det svarade Högberg att man ville förtydliga oppositionsrollen med en ny organisation när det nu blev ett valresultat som skapade en lila allians. Med andra ord är det inte samma sak, Peter Högberg. Det är maktkoncentration och inget annat och bitterhet och missnöje med sin egen oförmåga att driva oppositionspolitik under förra mandatperioden. Maktspråket är så tydligt när Högberg debatterar och partikamraten och KF-ordförande Lennart Nygrens inledande vädjanden om hur vi skulle vara mot varandra i debatten verkade ha gått spårlöst förbi Högberg, bara en timma senare. 

Vi diskuterade även konferensen som ska äga rum på Gränsö denna vecka. Jag påstod att det inte åkts iväg på budgetkonferenser med ordföranden i alla nämnder tidigare utan oppositionen. Utanför kommunen besöktes Moliljan av alla ordföringar år 2010 under ledning av PerÅke Svensson när han tillträtt som kommunalråd. Eva Berglund tillrättavisade mig att det minsann åkts på konferens utanför kommunen till Stockholm mm. Men då var det bara KS AU och två av fem var oppositionspolitiker då. Denna gång får inte en enda från oppositionen vara med. Kostnaden för de tjugo politiker och minst tio tjänstemän hoppas jag att media rapporterar om någon gång. 

Kommunchefen lovade på KS att alla underlag inför konferensen skulle skickas till alla politiker, även oppositionspolitiker och jag undrade när det materialet skulle skickas. Det är redan skickat till politikerna fick jag till svar från Helen Nilsson. Men jag har inte fått det sa jag och det blev några politiker i majoriteten som skruvade på sig då. Undanhållande av information från tjänstemännen till oppositionen är odemokratiskt anser jag. 

Även underlagen i interpellationssvaret (7sidor faktaunderlag som var daterat 20150115) undanhölls av kommunalrådet Micael Glennfalk för alla KFs-ledamöter fram till sittande möte vilket är beklämmande för demokratin och kommunens utveckling. Även majoritetens politiker drabbas av ett sådant medvetet undanhållande av information. Så här illa ska demokratin inte skötas av ett kommunalråd, tycker jag. Varför får inte alla samma chans att förbereda sig inför en interpellationsdebatt. Det bästa för demokratin och insynen är att det skriftliga svaret på en interpellation ska gå ut med kungörelsen. 

Vad tycker du om demokratin i Vimmerby kommun hittills under denna mandatperiod? 

Centerpartiets konstruktiva, kreativa och konkreta oppositionspolitik på KF ikväll

Centerpartiet visade prov på den konstruktiva, kreativa och konkreta oppositionspolitik som vi tillsammans har beslutat att vi ska driva under denna mandatperiod. Peter Karlsson genomförde en briljant interpellationsdebatt om Krönsmon och Östra Ceos och han vann många poäng på den. Men framförallt kom det fram underlag som beskriver projektet för Vimmerbyborna och jag hoppas att Vimmerby tidning skriver om debatten. Som kuriosa kan nämnas att det manliga kommunalrådet erbjöd sig till och med i det skriftliga svaret att abdikera till en centerpartist om någon kunde berätta hur många företag som etablerar sig inom en fem eller tioårsperiod. Lite otydlig formulering från Peter  innebar i detta fall vantolkning och raljerande i interpellationssvaret när KSO borde ha förstått att det är marknadsplanen för den tunga investeringen på hundra miljoner som vi efterfrågar i C. En så tung investering borde föregås av en marknadsundersökning och marknadsplan för att hitta rimlig investeringstakt och omfattning på projektet. Risken är överhängande att stora delar av området kommer att stå tomt med dryga drift-och kapitaltjänstkostnader under en lång tid framöver. 50 års avskrivning kanske borde vara 40 år vilket KSO skrivit på sin blogg. Påverkar driftkostnaden och den kommer att kosta om tomterna inte säljs så fort som möjligt. Skrämmande att man inte upphandlat klart och skrivit kontrakt för marknadsföringen ännu. 

Peter Karlsson inledde med att uttrycka sin oro över skenande kostnader och jag fyllde på med att beskriva att Centerpartiet vill ha företagstomter och har varit delaktiga i samtliga beslut men för den skull är vi oroliga för kommunens ekonomi och driftkostnader. Mellan tre och fem miljoner kostar driften för de ännu obebyggda tomterna. Investeringen är minst 67 miljoner plus de 17 miljoner i VA och el som VEMAB ska bygga och som kommunen ska låna ut till VEMAB enligt lagen om VA. 
Nästan tre miljoner kommer den tillfälliga infarten att kosta och 13 miljoner ytterligare för att färdigställa hela Krönsmon. Man lämnar en etapp på det sätt som vi i C förespråkat länge. 

Vi lämnade även in en motion som lyder så här: 

Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby Kommun

Inrättande av IT-råd

 

I Vimmerby Tidning har förekommit ett antal artiklar och insändare om ITSAM och de höga kostnader för IT som drabbar verksamheterna. Kommunens revisorer har även startat en granskning av hur kommunstyrelsen hanterar IT.

Personalens oro måste tas på största allvar då IT är en central och verksamhetskritisk funktion för kommunen och all personal och elever som nyttjar IT. Utifrån det som skrivits i tidningen så är det i vissa fall en avgrund mellan de krav som verksamheten ställer på IT och vad ITSAM levererar, och tar betalt för.

 

Som läget är nu så är kommunen bunden till ITSAM i enlighet med det avtal som skrevs 2012. Därför måste alla goda krafter verka för att Vimmerby kommun har ett så effektivt IT-stöd som möjligt inom ramen för avtalet med ITSAM. För att få nytta av en outsourcing-modell krävs att man är mycket aktiv som beställare för att inte hamna i klorna på leverantören. Det räcker inte att överlåta verksamheten till, i det här fallet, ITSAM och sedan slå sig till ro och bara agera via direktionen.

 

Avtalet beskriver hur informationsutbyte skall ske mellan kommunerna och ITSAM men enligt Centerpartiet har Vimmerby kommun inte nått det ”normalläget”.

Det höga tonläget mellan nyttjare och ITSAM måste dämpas och missnöjet ges en kanal för att föra fram åsikter om det som levereras. På samma sätt behövs ett forum för ITSAM att informera och diskutera rörande förändringar från deras håll. Underifrånperspektiv är viktigt för att ITSAM och Vimmerby kommuns verksamheter ska kunna återupprätta förtroendet för varandra och få till en bra samverkan.

 

För att förstärka fokus på IT föreslår Centerpartiet i Vimmerby:

att ett IT-råd inrättas med medarbetare som brinner för IT och dess nytta för verksamheten. Alla förvaltningar ska vara representerade i rådet och de ska exempelvis tillsammans med ITSAM utvärdera och diskutera avtalet med dess prismodeller samt föreslå förändringar av dessa. Rådet skall även föreslå förbättringar av IT som verksamheterna ser behov av. I samråd med förvaltningschefer och nämnder läggs förslag till KS som driver kraven mot ITSAM. Rådet skall även informera tillbaka till sina verksamheter om hur de effektivast möjligt kan utnyttja det som ITSAM erbjuder. Ett exempel är att utreda supportfria elevdatorer som kostnadsbesparing.
att Vimmerby kommun ställer krav på ITSAM att möta upp med en motpart till IT-rådet.

 

För Centerpartiets Fullmäktigegrupp den 23 januari 2015

 

________________________________________________

Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledaretorsdag 22 januari 2015

Tallholmen levererar värme

Roger Carlsson låter meddela

"Äntligen!

Idag levereras för första gången värme från Tallholmen till våra kunder i Vimmerby. Oljeanvändningen i vår produktion är därmed (förhoppningsvis) ett minne blott."


Vi gläds och gratulerar Vimmerby energi och miljö AB! En milstolpe! 


Läs mer här http://vimmerbyenergi-miljo.se/tjanster/varme/kraftvarmeverk-tallholmen

onsdag 21 januari 2015

Händer mycket i Västervik nu...

http://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Pressmaterial-och-extern-kommunikation/Pressmeddelanden/Pressmeddelande-Satsning-pa-dialog-med-teater-for-hogstadieelever-i-kommunen/

Västervik storsatsar nu! Inspirerande satsning av KF i grannkommunen. Hur kan vi dra nytta av den energin i Vimmerby ? 

Jo, en landsbygdsutvecklare behöver rekryteras snarast, tycker jag. 

"Teaterföreställningen som inleder dialogträffarna heter ”I’m from Lekvattnet, motherfucker!” och är en 45 minuter lång inspirationsföreställning med temat identitet och demokrati. Denna föreställning visas även gratis för allmänheten på kvällen den 28 januari. Upphovsmännen beskriver själva innehållet: ”Inte den sortens demokrati som är jobbigt långt bort, inte en ”fula slipsar och tomma ord i Stockholm”-demokrati utan en ”jag och du, vi, här och nu, tillsammans för att det är kul”-demokrati!”. På scen hittar du Erik och Pelle Holst från Gycklargrupen TRiX, som sedan 2005 jobbat professionellt med cirkus och improvisationsteater.

Efter föreställningen genomför vi en diskussionsverkstad där publiken får tycka till om sin närmiljö, fritid, och framtiden, säger Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare på Västerviks kommun.

Resultatet från dialogen kommer vi använda i kommunens arbete med landsbygdprogram, vision och som inspiration till Ungdomsrådet.

Kommunfullmäktiges ordförande Dan Nilsson (S) kommenterar dialogprojektet så här:

Det är med stor glädje att kunna berätta om denna stora satsning. Detta är en viktig del i den utvecklingen som pågår kring dialog med kommunens medborgare. Satsningen är högt upp på kommunens agenda både ur ett demokratiperspektiv men även vikten av att hela kommunen ska leva, säger Dan Nilsson"

Mjölkkrisen =Landsbygdskrisen

Mjölkbönderna är basen för att hålla det öppna landskapet öppet och att hela Sverige ska leva. Därför är det så viktigt att det tas krafttag för att stötta mjölkbönderna idag. Peter Karlsson intervjuas i dagens Vimmerby tidning om sin utbyggnadssatsning. Han beskriver att köttpriserna hjälper upp lite men på lång sikt är det oerhört svårt för mjölkbönderna att planera sin verksamhet. Givetvis hjälper det om insikten hos konsumenter om svensk djurskötsels kvalité ökar och att fler köper svenska mjölkprodukter men problematiken för mjölkbönderna idag är större än så. 

Landbygdsministern behöver snarast få fram en livsmedelstrategi för landet. Självförsörjningsgraden minskar i en alltför snabb takt nu. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/62594/1/49/

Kommunstyrelsens reglemente och Yxern

Vilka uppdrag har KS i Vimmerby? 

Det är ett brett ansvarsområde och det ställer höga krav på samspel mellan politiker och förvaltning. Med anledning av Yxerns situation så anser jag att det ärendet faller in under den sista punkten och här krävs krafttag för att komma tillrätta med den ålderdomliga vattendomen. Vad kommer KS att göra framgent? En skrivelse är inlämnad om förslaget till ny vattendom och det är mycket bra. Vilket är nästa steg? 

Tino Åberg uttalar sig om detta i dagens Vimmerby tidning. http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/62600/1/68


tisdag 20 januari 2015

Majoritetens grubblerier

En av de ledande majoritetespolitikerna i Vimmerby, Peter Högberg har vunnit insikter på sin blogg:

På det lokala planet så sker allt med en ny kraft då man gått från oppositionen till majoriteten. Helt andra tankemönster måste till. En sortering av den fakta som tillkommer när man nu tillhör det styrande. Hur ett ord plötsligt uppfattas som ett löfte som ska genomföras. 

Det kallas att ta ansvar och det borde vara självklart för en politiker som suttit i majoriteten i landstinget under lång tid. Orden borde väga lika tungt i opposition som i majoritet, annars är man inte trovärdig som politiker. Löften levereras med ord både i opposition och i majoritet och bör vara lika värderade av den som uttalar dem annars urholkas demokratiarbetet. 

Men ekonomi i fritt fall kommer nog inte Högberg att prata om efter tillrättavisningen på KS senast. Högberg får nog börja bli lite mer varsam med orden framöver. 

Och bilden som illustrerar blogginlägget är kopierat nedan. Dasshumor på Högbergs nivå! 

Fiber färdigt i Pelarne den 15/2

Läser på Facebook att fiber ska vara upptänt och surfbart den 15/2 2015 i Pelarne hos Rolf och Erling med flera. 

Byalaget hade förväntat sig fiber till julen 2014 men det blev lite försenat pga av kommunikationsproblemen mellan Skanova och Zitius. Saknar de bra fiber? Haha! 

Djurstorp, Pelarne och Djursdala är på G och nu ska Skäfshult börja gräva. 

Vimmerby fiber ska redovisa budget, avstämning mot handlingsplanen mm på KF snart enligt beslut. Det ska bli spännande att lyssna på. 

måndag 19 januari 2015

Hållbarhetsstrateg i Vimmerby kommun

Linda Nyberg heter den nyrekryterade hållbarhetsstrategen som arbetar i Hultsfred och Vimmerby kommuner, placerad i Hultsfred. 

Mycket bra att kommunernas miljöarbete blir mer strukturerat nu vilket kan leda till bra utväxling och fler projekt för att nå större hållbarhet. Transporter är en fråga som skulle behöva vitaliseras mer. Mobil samåkning, laddinfrastruktur mm. 

Varmt välkommen Linda Nyberg! 

tisdag 13 januari 2015

Landsbygdspolitik på riktigt !

Landsbygdspolitiken är så viktigt för glesbygdskommuner som Vimmerby. Landsbygdsberedningen har levererat ett förslag till handlingsprogram redan i våras och det skulle ha antagits av politiken i juni men blev uppskjutet till september. Men ännu har förslaget inte formulerats då remissvaren från partigrupperna inte hunnit sammanställas om jag tolkat situationen rätt. 

När kommer denna fråga att hanteras? 

Beläggningsarbeten för enskilda vägar ska delfinasieras upp till 750000kr årligen av kommunen. Magnus Carlsson lovade att kolla upp att de ansökningar om bidrag som kommit in är utbetalade. Någon viskade i mitt öra att detta inte verkställts. Nu hoppas jag att det kan rättas till om det är rätt information som delgivits mig av några medborgare. 

KS idag

Första mötet med nya KS. En dag full av diskussioner och funderingar kring majoritetens arbete och hur de ser på oppositionens delaktighet. 

Ett antal val från KS ledamöter till olika råd och grupper gjordes idag och de var inte med i kallelsen, trots att jag påpekat att det vore värdefullt för att vi i oppositionen ska få möjlighet att diskutera i vår partigrupp,  Pensionärsrådet, landsbygdsrådet, fiberarbetsgruppen, tillgänglighetsrådet mm. 

Vi tog ett intressant beslut om försäljning av mark och ett beslut om bidrag till vänortsträffen i sommar. Mitt yrkande stämde majoriteten in i och det var roligt att det beslutet kunde tas i konsensus. Värdefullt med utbyten med andra länder i dessa tider. 

Kommunstyrelsens ordförande markerade att kommunens ekonomi inte alls är i fritt fall som Peter Högberg påstår utan SKL-analysen visar att alliansen i många år borgat för en mycket god ekonomi i kommunen. Tyvärr kommer de senaste årens underskott i driften riskera att förstöra den goda ekonomin. Så tolkar jag SKL i alla fall. Ett av skälen till underskott i driften är tvåårsbudgeten och jag vill påminna om att tvåårsbudgeten infördes för snabbt. Anna Svensson och jag föreslog att vänta ett år med införandet tills resursfördelningssystemet hade kommit på plats. Det var en förutsättning för att implementeringen av tvåårsbudgeten möjligen skulle ha lyckats. Inget gehör fick vi i KS-alliansen för de synpunkterna 2011 utan tvåårsbudgeten infördes i all hast. Nu är det många kommuner som haft tvåårsbudget mycket längre som återgår till ettårsbudget för att få bättre kontroll på ekonomin. 

Nu ska majoriteten snarast försöka hitta de 30 miljoner som saknas i driften och ge förslag på hur de ska sparas eller tjänas in (skattehöjning?) Det är vad konferensen på Gränsö för majoriteten med ledningsgruppen (kommunchefens) och där oppositionen inte får delta, kommer att handla om. Inför konferensen ska majoriteten och oppositionen få tjänstemännens underlag. Mycket bra att få det beskedet, tycker jag. Tack till kommunchefen som tydligt lyfte frågan kring hur vi under denna mandatperiod utifrån tjänstemannaperspektivet ska skapa en effektiv kommunledning. Mitt stöd som oppositionsråd kommer kommunchefen att få i den ambitionen. Mitt fokus är att jag som oppositionsråd ska ta största möjliga ansvar för att KS ska ta bra beslut för Vimmerbybornas bästa. Mod och fantasi ska hjälpa mig i mitt uppdrag! 

söndag 11 januari 2015

Internationellt utbyte

I Paris samlas en miljon människor ikväll för att manifestera vikten av yttrandefrihet och demokrati mm. 

I Vimmerby behöver vi fundera kring dessa frågor med anledning av att kommunens internationella kontakter behöver bli fler och mer strategiska. 

Kommunens strategi är antagen år 2011 och jag kommer att föreslå att denna uppdateras då det finns en del förändringar som skett sedan denna strategi antogs och som behöver införlivas i denna strategi. Vimmerby gymnasium har nya internationella samarbeten och kommunen har även inlett ett samarbete kring en barnkulturfestival. 

Läs strategin här: 
http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Strategi%20för%20Vimmerby%20kommuns%20internationella%20arbete.pdf

På bilden nedan  finns ett antal punkter kring skälen till varför Vimmerby kommun ska ha internationella utbyten och de behöver inte ändras tycker jag för de beskriver tydligt hur viktigt det är med detta arbete. 

Beslut ska tas av KS på tisdag om hur kommunen ska stötta vänortsbesöket som ska ske i sommar i Vimmerby. Vart tionde år äger besöket rum  i Vimmerby och 2005 var det senaste besöket. Föreningen Norden är huvudarrangör med kommunen med flera som samarbetspartners. 

Vi i C kommer att ha ett färdigt förslag som vi presenterar på tisdag. 

fredag 9 januari 2015

Ekonomiansvar

Att förvalta det offentligas pengar innebär ett stort ansvar och min bild av detta förtroendeuppdrag är att ju fler som får vara delaktiga och som får information från tjänstemännen desto bättre blir de gemensamma politiska besluten. 

Så hanteras inte ekonomin i ett privat företag för där är syftet endast vinstmaximering för ägaren. En kommun- ,  landstings- och en statsbudget ska hanteras och förvaltas på ett helt annat sätt än ett privat företags budget. En budgetprocess i en offentlig verksamhet är därför helt annorlunda och mycket mer komplex än ett privat företags budgetprocess. 

Ett privat företag kan gå i konkurs. En offentlig verksamhet kan inte gå i konkurs. 

Ovan beskrivs några enkla förutsättningar som är spelreglerna i en kommun (Axel Danielssons har utbildat alla politiker i dessa enkla spelregler mm) och som kräver specifik kunskap om ekonomi i en offentlig verksamhet. Kommunstyrelsen i Vimmerby kommer att bestå av sju män och två kvinnor som ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Budgetkunskap och ekonomikunskap hos dessa ledamöter är avgörande för kommunstyrelsens framgång i Vimmerby under denna mandatperiod. 

Jag har fyra års erfarenhet av kommunstyrelsearbete och jag ägnar stor del av min fritid till att förkovra mig kring kommunal ekonomi. Men det är en abstrakt vetenskap vill jag mena och många olika prioriteringar krävs kontinuerligt. 

På tisdag har den nya kommunstyrelsens sitt första sammanträde. Kallelsen med dagordningen finns här. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/KS%202015-01-13%20Ärendelista.pdf

Gruppledare kommer att kallas oppositionssamordnare i Vimmerby

Jag googlar på ordet oppositionssamordnare och får ingen träff. Majoriteten i Vimmerby har därmed skapat något helt nytt i Sverige. Uppgiften för oppositionssamordnaren i femnämnder där det finns två ledamöter för oppositionen är att samordna de oppositionspartier som vill bli samordnade i nämnden. Kultur och fritid kommer att ha en centerpartist och en ledamot från ett annat parti. Den ene ska samordna sig själv och den andre ledamoten samt de ersättare som finns där den ene kommer från C och den andre från ett annat parti. För detta arbete erhålls ett fast årsarvode. Kommunstyrelsen ska hantera detta på tisdag och KF den 26/1. Men majoriteten har inte tänkt på att oppositionen består av fem olika partier som inte i dagsläget har något politiskt uttalat samarbete liknade majoritetens. Vad är det viktigaste skälet till att inte välja andre vice ordförande och låta organisationen följa den praxis som funnits. Min analys är att majoriteten inte vill leda kommunen med inblandning från oppositionen i beredning och arbete utanför nämndsammanträdena. 

Jag har också funderat över varför det inte är KS den 27/1 men denna vecka har det framkommit att majoriteten och kommunens högsta chefer ska lära känna varandra på Gränsö (vänortsarbete!) och diskutera budget och innan dess vill nog inte majoriteten ha något budgetsammanträde med KS. Budgetarbetet skulle igång redan i januari i KS men det är alltså framflyttat till februari månad 2015. Det finns ingen budgetansvarig tjänsteman utöver ekonomichefen i Vimmerby och den tjänsten och en tjänst som controller rekryteras just nu. Vet du någon intresserad som vill arbeta med Vimmerby kommuns ekonomi. Tveka inte utan tipsa om dessa tjänster. Det finns skriande behov av att förstärka ekonomienheten i kommunen enligt säker källa även om jag personligen har mycket stort förtroende för Matias Karlsson som är ekonomichef. Men han behöver förstärkning för att klara de utmaningar som kommunen befinner sig i. Enligt Peter Högberg, en ekonomi i fritt fall! 

Förflyttningar i Stadshuset och kaos i Frankrike

De kontorsbyten som skulle ske i februari enligt kommunchefen i december kommer nu att ske delvis redan nästa vecka så då kommer näringslivschefen flytta till mitt rum. (Marizes gamla rum) , jag kommer att få flytta in i Helen Nilssons rum och kommunalrådet flyttar in i näringslivschefens rum så att de två kommunalråden får lika stora kontor och bredvid varandra. Det blir bra tror jag. 

Sedan ska det mögelsaneras så då får alla på kommunkansliet flytta till några andra tillfälliga kontor för att det också ska ske ombyggnationer. Stadshuset är trångbott och BUN-rådet ska visst få kontor på FOKUS-huset för att det inte finns plats i Stadshuset. 

Undrar om Eva Berglund fått ett kontor på Socialkontoret eller om det saknas kontor där också. 

Idag fick jag tulpaner av en centervän med en lyckönskan om att min nya roll som oppositionsråd ska gå bra. Det var mycket värme i den tulpanbuketten. Stort tack för den! 

Men Vimmerby behöver liksom alla orter en god omvärldsbevakning och de två bröderna är nu döda enligt fansk polis. Europa behöver stabilitet efter detta och demokratidiskussioner på alla nivåer. Märkligt att sitta framför TV-rutan och via webben följa detta drama i Frankrike. En enorm polisinsats och en trist utveckling av Europas situation med Frankrikes politik i centrum. Detta kommer att påverka Europa på många olika sätt och många påstår att detta terrordåd var väntat då spänningar i det franska samhället mellan olika grupper har ökat under senare tid. Men att det skulle bli så drastiska händelser har nog ingen anat. Som en actionfilm fast det är en skrämmande verklighet som kablas ut över världen och Vimmerby. Nu är det viktigt att alla ser detta som en väckarklocka och arbetar med demokrati och delaktighet på alla nivåer och i alla länder. 

Elbilen på Vimmerby bibliotek

Tidningen Elbilen finns nu att läsa på Vimmerby bibliotek för den som är intresserad av vad som händer med elbilsutvecklingen i Sverige och världen. 

Vimmerbys satsning "Ladda Vimmerby" kommer att fortsätta att agera för att fler ska kunna snabbladda eller långsamladda sin elbil på ett smidigt sätt i Vimmerby även om de flesta laddningarna sker hemma på den egna garageplatsen under natten. Tio mils räckvidd klarar de flesta elbilarna nu. Bara att investera alltså och hemtjänsten borde prova denna möjlighet och laddstolpar vid Borghaga borde redan finnas på plats. 

Centerpartiets motion om solel som lämnades in i april 2013 föreslås bifall nu i januari 2015 och det gläder oss som var delaktiga i skrivandet av densamma. PerÅke Svensson som gruppledare skrev under och lämnade in den för länge sedan och nu är det dags för KF att anta den. Inventering av lämpliga tak för solel är en av att-satserna. En miljon om året finns i investeringsbudgeten till solel. Ingen investering gjordes av kommunen 2014 och då förväntar jag mig att den miljonen flyttas till 2015 så att Vimmerby kommun kan göra en investering på två miljoner iår. Vimmerby gymnasiums tak vore perfekt tror jag. Eller Borghaga men där borde man ju byggt solel från början på taket när alla kranar var på plats. 

Elbilarna ökar enligt media

Sverige

Elnät

146 procents ökning av laddbara fordon under 2014

Under december ökade antalet laddbara fordon i Sverige med 448 stycken. Under helåret 2014 ökade de laddbara fordonen med 146 procent motsvarande 4 706 fordon. Det totala beståndet uppgick i slutet av året av 4 850 laddhybrider och 2 106 eldrivna personbilar

- Jag är mycket positiv till förstärkningen av supermiljöbilspremien och det så nödvändiga investeringsstödet för laddinfrastruktur. Men i takt med att laddinfrastrukturen blir bättre tror jag att fler kommer att välja el som drivmedel, och jag skulle bli mycket förvånad om supermiljöbilspremien inte är slut framåt hösten, säger Olle Johansson, VD Power Circle.

Pressmeddelande av Power Circle, 8 jan -15

Trygghetsboendebygge i Vimmerby

Dags att skrida till verket och börja bygga trygghetsboende i Vimmerby. Alla är överens om behovet och metoden dvs att gå ut med en upphandling och sälja Granen och samtidigt kräva byggnation av 40 lägenheter av den som köper Granen och skapa ett efterfrågat trygghetsboende. 

Vad väntar majoriteten på? 3 januari skrev Jakob Karlsson så hör i Vimmerby tidning och det är över ett år sedan nu. Varför är inte Granen ute för försäljning ännu om det är kommunalrådets plan för att få till ett bygge nu när kommunen inte klarar fler investeringar i närtid men har ett stort behov av byggnation av trygghetsboende? 

http://www.vimmerbytidning.se/article/view/56370/

torsdag 8 januari 2015

Vänorterna kommer till Vimmerby i sommar

Vänorterna kommer till Vimmerby i sommar! Nedanstående blogginlägg om internationellt utbyte skrev jag i somras och nu är det aktuellt eftersom KS redan på tisdag ska hantera en ansökan på 80 000kr som föreningen behöver för att genomföra besöket. Jag hoppas att majoriteten föreslår bifall till förslaget. Centerpartiet diskuterar frågan via mejl just nu. Ur min synvinkel så är omvärldskontakter mycket värdefullt när främlingsfientligheten verkar öka i Europa. Det som händer i Frankrike just nu är en väckarklocka som alla bör lyssna till och reflektera kring. Vimmerby behöver mer och inte mindre internationella utbyten, tycker jag. Hur ser min efterträdare Lennart Nygren på de internationella frågorna? Han är nämligen ansvarig för det arbetet med KS som samordnare enligt KFs reglemente. Anna Erlandsson Karlsson har som kanslichef/administrativ chef tjänstemannaansvaret för de internationella frågorna eller ör det kanslijurist Therese Jigsved som har det ansvaret. Ska kolla upp det idag. 

Publicerat i juni 2014: 
"Jag träffade Ann-Britt Frost som är ordförande för föreningen Norden igår och hon berättade om vänortsträffen som föreningen Norden ansvarar för att arrangera år 2015 för kommunens vänorter i Danmark, Norge, Finland och Island. 

Hon berättade om deras planer och vi diskuterade hur kommunen skulle kunna bidra och stötta arrangemanget som kommer att arrangera ett läger för ungdomar parallellt med besöket för vuxna. Ansvaret och förfrågan ligger hos Kultur-och fritidsförvaltningen. 

Cirka 65 personer förväntas delta i arrangemanget från våra nordiska grannländer. 

Avslutningen kommer att presentera en föreställning som ungdomarna skapat under det fyra dagar långa lägret och det kommer att bli en fest med småländska delikatesser. 

Bra för Vimmerby kommun och viktigt för oss som bor här med samverkan inom Norden. Omvärldskontakter är så utvecklande tycker jag och berikar i alla åldrar. 

Som kommunfullmäktiges ordförande i Vimmerby är jag den som ska representera kommunen vid internationella utbyten enligt kommunens strategi för internationella utbyten och därför engagerar jag mig i olika utbyten som pågår. Målet är att ta fram en tydlig strategi med vilka utbyten som ska vidareutvecklas för Vimmerby kommun och tydliggöra syften med utbyten. Men det är kommunstyrelsen som har ansvaret för ledning och samordning, enligt nedan. 

Organisation

Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och samordning av det internationella arbetet. Kommunfullmäktiges ordförande är kommunens representant i internationella sammanhang och ska medverka i de mer officiella internationella kontakterna. Kanslichefen har det övergripande ansvaret för det internationella arbetet på tjänstemannaplan. 


Jag har kontakter med Vimmerby gymnsiums internatioenlle samordnare Thomas Svarren om de utbytesprojekt som finns där och som planeras. 

Jag hade även för avsikt att besöka Joniskis firande av stadens dag denna helg men det fanns ingen mer som ville eller fick följa med på den resan så Vimmerby kommun kommer inte att vara representerat iår. Förra året var PerÅke Svenson och Helen Nilson där och utsåg en stipendiat som studerat på Vimmerby folkhögskola i vinter vilket genomförts i säkert tjugo år. Nu tas det en time out för utvärdering av det fortsatta samverkandes mellan Joniskis och Vimmerby. Demokratiprojekt har också funnits då Vimmerby varit vänort med Joniskis sedan staden och Litauen blev ett fritt land. 

Det ska bli spännande att engagera sig mer i det internationella arbetet som Vimmerby har men det krävs att vi blir tydligare med syfte och mål kring alla utbyten, anser jag. 

I strategin för Vimmerbys internationella kontakter står 

Vad vill vi uppnå?

Vimmerby kommun ska genom de internationella kontakterna

- ta ett internationellt medansvar för en demokratisk utveckling i världen
- öka förståelsen mellan olika kulturer för att på så sätt förebygga främlingsfientlighet - bidra till att värna om den globala miljön
- ge våra barn och ungdomar möjlighet till internationella kontakter för att motverka främlingsfientlighet och underlätta inträdet på en alltmer internationell arbetsmarknad -ge våra barn och ungdomar möjlighet att praktiskt träna språkkunskaper utomlands
- genom kunskapsöverföring bidra till att stärka demokratin där det så finns behov
- som kompetensutveckling ge den kommunala personalen möjlighet att se med andra ögon på vår egen verksamhet.
- öka intresset för Sverige, vår region och Vimmerby 

Längst ner finns hela strategin och den behöver kompletteras med utbytet med Odense, Kristiansand och barnkulturfestivalen som arrangerades så framgångsrikt  i Vimmerby förra året

 http://www.mynewsdesk.com/se/astrid_lindgrens_vaerld/pressreleases/nordisk-barnkulturfestival-i-vimmerby-868560

Den nordiska barnkulturfestivalen har inletts på initiativ från Mikael Ahlerup på Astrid Lindgrens värld under senare år. Dit kommer Micael Glennfalk, Anders Eriksson och Birgitta Sahlin att åka i sommar. http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Internationella%20kontakter/Strategi%20för%20Vimmerby%20kommuns%20internationella%20arbete.pdf" 

Del 12

Danspedagog Jennie Leander lilja fick kulturstipendium av Regionförbundet i Kalmar. Kulturskolan hade många fina framträdanden och shower. 

Vimarskolan hade som vanligt två stora shower med många begåvade ungdomar under ledning av Göran Nachtweij (maken)

Föreningen Norden arrangerade Kura skymning mm. Nu planeras vänortsträff i Vimmerby 2015. Hoppas att arrangemanget blir lika bra som senast för tio år sedan. Det är bara vart tionde år som Vimmerby har värdskapet för träffen. 2016 är det Islands tur. 

Vimmerby förlorade flera innevånare och några drabbades av den elaka sjukdomen cancer. Felicia Peterson är en av de som jag känner till och som gick bort i juli månad 2014. Jag känner stort för familjen som förlorat en dotter. Men det finns många fler som också drabbats av sorg och sjukdom under året. Sorgligt, oundvikligt och en del av livet. 

Astrid Lindgren var en författare som tog sig an döden och som lyckades skriva barnböcker där döden var mycket närvarande. Många av hennes böcker och hennes ord har fungerat som tröst i sorgen. 

Slutet av 2014 uppmärksammades hon av att en biografi av Jens Andersen gavs ut och under julhelgen visades en dokumentär i tre delar. 

Del 11

VEMAB byggde ett kraftvärmeverk på Tallholmen . Kommunens största investering någonsin och Arla och Åbro kommer att köpa hetvatten och ånga. 25% av Vimmerbys elförbrukning kommer att produceras här med förnybart skogsbränsle som råvara. 

Företagstomter byggdes på Krönsmon och Östra Ceos till en stor kostnad för kommunen. Hoppas nu att det blir etableringar där inom kort. Kanske sker den första redan i vår, enligt Vimmerby tidning, ett biltillbehörsföretag med fyra anställda ska enligt säker källa etablera sig på östra Ceos. 

Vimmerby fiber investerade under året 24 av de 72 miljonerna som planeras. Ännu har det inte blåsts fiber i Pelarne enligt eldsjälen Rolf Eriksson i Tjurstorp men snart är det klart och dags att börja surfa där. 

Astrid Lindgrens värld fick en ny VD , Joakim Johansson. En bonnapöjk från Sala och det blir nog väldans bra, tror jag. 

Stora turismpriset tillföll Astrid Lindgrens Näs samt en fin utmärkelse på trädgårdsmässan. 

Äldreboendena Borghaga och Vimarhaga byggdes och där ska det i dagarna bli inflyttning. Invigning sker i april 2015. 

Rock mot cancer ordnade flera aktiviteter i Vimmerby under ledning av Peter Knutsson på Fabriken. En världsfest arrangerades också på Fabriken med mycket sång och musik och internationell stämning med mycket kulturell mångfald. 

Barnkonventionskonferens arrangerades på Näs. Anna Mellergård var moderator och undertecknad läste Björn Afzelius text, Ikaros. Anders Degerman höll i trådarna på ett mycket bra sätt. 

Centerpartiet ordnade närodlad trädgårdsfestival i Källängen den 6/9 med Gunilla Hjelm som talare och Göran Nachtweij som framförde kampanjlåten av Fredrik Kempe, Nära nära dig, heter den om du vill lyssna på den på Youtube. Anton och bandet spelade ungdomligt, musikaliskt och bra. 

Centerpartiet är återigen största alliansparti i Vimmerby. 


Del 10

Kommunstyrelsen var på resa till älgparken år 2013 och i februari 2014 slutade jag i KS och var alltså inte med på kommunresan 2014. Lars Nilsson efterträdde mig i KS med den äran. Tack KS för de år som jag var ledamot februari 2010- februari 2014 och den 1/1 2015 kör vi igen men nu som oppositionsråd. 

Harald gav kommunchef Carolina lejonram en puss! 

Del 9

Sveriges nationaldag firades och 68 medborgare från många olika länder hälsades välkomna av kommunfullmäktiges ordförande. En dikt av Johan Zedig löstes också och den handlade om främlingsfientlighet. Tack Johan Zedig för att jag fick läsa den dikten som jag läste på Facebook samma morgon som nationaldgens firande genomfördes. 

Tänk er helvetet här på jorden
tänk er ondskan som styr

Tänk er våldet som en vardag
tänk er att sveket gör dig yr

Tänk er att livet inte längre har ett värde
tänk er att hatet är allt du ser

Tänk er att din medmänniska har ett pris
tänk er lusten till förnedring, plötsligt vill man ha mer

Tänk er smaken av förakt som en lyx
tänk er hur falskheter tar över kroppens varje cell

Tänk er att själen förlorar sin kraft
tänk er känslan , kväll efter kväll

Tänk om vi vågar börja tro igen
tänk om vi försiktigt vågar sträcka ut en hand

Tänk om vi ser annat än färgen på ett skinn
tänk er lyckan, där alla får tillhöra ett land

Tänk tanken om att vi är lika mycket värda
tänk er att våga lita på varann, och slippa alla kval 

Tänk er ett Nationaldagsfirande
där gemenskap är det enda som krävs av ett tal

Del 8


Ladda Vimmerby genomförde föreläsning med forskare från Christoffer Sundkvist från Linköpings universitet och Engströms erbjöd provkörning med WW-up. Bengt Johansson med flera provade den snabba och smidiga stadsbilden för kortare pendling med tio mils räckvidd på en laddning. 

Del 7

Gullringshus kontor hotas av rivning. Centerpartiet gör ett utspel om att det bör räddas och diskuteras djupare för att hela kommunen ska växa. 


Årskrönika, del 6


Warmbadhuset levererade Micce Rylander och Leif Larsson. 

Årskrönika del 5

Valresultatet

Årskrönika 2014. Del 4


Årskrönika 2014. Del 3.

Oppositionen ansåg inte att det är Ok att det det ska finnas två heltidsarvoderade kommunalråd för att tillgodose två partiers behov, som Helen Nilsson uttryckte skälet till den nya politiska organisationen med 800 000kr mer till majoriteten ordföranden och 300 000kr mindre till oppositionens ledare. 

Årskrönika 2014. Vad hände i Vimmerby del 2

Janne Strömsten fick kulturpriset i Vimmerby kommun. Så välförtjänt! 


Årskrönika 2014 , vad hände i Vimmerby , del 1

Annika Karlsson, kulturnämndens ordförande höll tal och jag klippte band för att fira kulturskolan 10 år i september 2014. Festligt, folkligt och fränt! 

Trist att Annika Karlsson inte fick fortsatt förtroende som kulturpolitiker av sitt parti. Hon var kontroversiell men också rätt kul, tycker jag. 

Vi jobbade ihop i valnämnden under supervalåret. 

Hon såg till att nämnden bidrog med stöd till vår barnkartan som vi tog fram som ett entrprenörskapsprojekt på Vimarskolan 1996.

Och hon drev verkligen fram Kulturskolan till vad den är idag. 

Tack för det , Annika ! Har det skett avtackning? 

Oppositionsrådet är på plats!

Det kan tyckas som att det inte finns något oppositionsråd i Vimmerby kommun om man läser på kommunens hemsida. Men jag har faktiskt installerat mig i Stadshuset. Varmt välkomna att besöka mig. Fråga i receptionen så vet de var jag finns. Telefonen är än så länge min privata men ett kommuntelefonnummer är beställt för att jag ska kunna sköta mitt förtroendeuppdrag professionellt. Viktigt för en demokrati att ha en stark opposition som är konstruktiv, kreativ och konkret. Det är min ambition, ska ni alla medborgare nu vara informerade om. Mitt fokus kommer inledningsvis att vara den bekymmersamma ekonomin där Centerpartiet redan i budegtdebatten den 8/12 presenterade ett alternativ till majoritetens budget. Två miljoner mer till BUN som finansieras med tillfälligt anställningsstopp och investeringsstopp samt skattehöjning med 4 öre.(ger en miljon årligen i intäkter)
onsdag 7 januari 2015

Helt fel Glennfalk!

Vimmerby tidning valde att inte publicera denna insändare på webben och då jag vet att flera personer som läser min blogg inte har möjlighet att läsa papperstidningen av Vimmerby tidning så publicerar jag min insändare om Trygghetsboende här på bloggen. 


>> Centerpartiet i Vimmerby lämnade in en motion redan 2013 om att det behöver skapas fler trygga boenden i Vimmerby med ett uppdrag till kommunstyrelsen att undersöka möjligheter till att bygga ut Granen med lägenheter och därigenom skapa ett större trygghetsboende i Vimmerby . Motionen avslogs inom några månader och det var bara Centerpartiet som röstade för bifall av vår motion.
>>
>> Nu skriver Micael Glennfalk på sin blogg på kommunens hemsida att Centerpartiet har varit motståndare till att bygga trygghetsboende. Inget kan vara mer fel.
>>
>> Hade Micael Glennfalk lyssnat på Centerpartiet hade Vimarhem byggt ett kombinerat gruppboende med tillgänglighetsanpassade lägenheter liknande de på Rönnbärsgatan. Vimmerby har nämligen ett skriande behov av lägenheter och en upphandling av trygghetsboende med utbyggnad av Granen hade varit ute på upphandling idag. 
>>
>> Ingela Nilsson Nachtweij
>> Gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby
>>

På kommunens hemsida under kommunalrådets blogg om Wesiks beskrivning av kostnader för att bo på Borghaga och Vimarhaga kan man läsa : 


"Trygghetsboende har gemensam matsal, aktivitetslokaler, hiss, rullstolsanpassad lägenhet, men är inte behovsprövat. Till ett sådant boende står man i kö, Och har Wesik läst sin tidning ordentligt ser han att just moderater och socialdemokrater (och kristdemokrater) är de partier som drivit den frågan hårdast, under motstånd från bland annat centern. (De talar mer om ”tryggt boende” vilket kan innebära bostad på Lönnen och matsal tvärs över gatan i Pistolsmeden…)."

Jag menar i min insändare att flerbostadshuset redan varit byggt om Vimarhems styrelse hade fått göra som de ville i samverkan med socialnämnden och det var att bygga gruppbostäder kombinerat med lägenheter. Vad hände med gruppbostäderna som skulle byggas akut vid Gästgivarhagen? Jag förväntar mig snart att få läsa årskrönika över vad som hänt i Vimmerby i Vimmerby tidning men i väntan på det kan vi bloggare försöka beskriva en del av allt som hände. 

Politikerna hade missat en dialog med de som bodde på gruppboendet vid Näs och försökte hasta fram ett bygge av gruppbostäder. Gästgivarhagen gick inte för där hade man inte koll på detaljplanen. Vitsippans tomt var såld till Håkan Carlsson och skulle nu delas upp då köpet inte hade fullföljts och den sämre delen av tomten skulle det nu byggas gruppboende på. 

Vad har hänt sedan de som gruppboendet skulle byggas till meddelade att de trivdes i det gruppboende som ligger vid Näs. Ingenting har hänt vad jag vet. Men behovet av gruppbostäder ör fortfarande stort, som jag förstått det. 

Bygget på Pistolsmeden bör upphandlas eftersom det verkligen behöver byggas lägenheter i Vimmerby . Så tycker Centerpartiet . Vad tycker majoriteten? 


Bitter Högberg drabbar demokratiarbetet i Vimmerby

www.hogbergstankar.se/2015/01/06/att-ha-makten/

Peter Högberg är bitter för alla år de suttit i opposition. Så bitter att han skriver ett långt och till stora delar osakligt blogginlägg och här framgår maktfullkomligheten med all tydlighet som nu infunnit sig hos Socialdemokraterna i Vimmerby. 

Det ligger numera i sakens natur att oppositionen inte ska få del av samma information som tidigare och skälet är att oppositionen inte fick så mycket information som man önskade förrförra mandatperioden och mandatperioder före det. 

Så nu vet vi det alla. Högbergs sanning, alltså. Är det verkligen hela majoritetens sanning? Äldre respekterade socialdemokrater borde reagera snart på nedmonteringen av demokratin i Vimmerby. 

Personligen har jag blivit politiker för att kunna påverka och bygga ett ännu bättre Vimmerby. Vilken är  Högbergs drivkraft? Makt och endast makt verkar det vara för politiska förslag saknas nästan helt på hans blogg utöver kravet på kostnadsfri kulturskola som Moderaterna inte verkar intresserade av att infria. Offensiva satsningar på Astrid Lindgrens Näs är en annan politisk fråga som  Högberg och Glennfalk delar men som många Vimmerbybor inte delar när skolan och omsorgen lider av stora underskott i sina verksamheter och där det förväntas stora besparingar av majoriteten. 

Astrid Lindgrens Näs är en utmärkt anläggning som kommer att ha en fantastisk framtid , inte minst med hjälp av den uppmärksamhet som Astrid Lindgren fått i julhelgen med tre avsnitt av den utmärkta dokumentären av Kristina Lindström och kommer att få under kommande år. Men kommunen har inte möjlighet att i all framtid lägga tre miljoner årligen utan verksamheten bör på sikt bli självfinansierande med hjälp av regionens och nationens bidrag och inträdesintäkter och inte genom kommunala bidrag. Kommunens kärnverksamhet är inte kulturverksamhet på Näs. Centerpartiet vidhåller att minskningen av kommunalt bidrag bör vara enligt en trappa med en halv miljon minskning om året. Politikerna bör också ta ansvaret att söka medel från regionens kulturpengar. Enligt säker källa har Vimmerby kommun inte efterfrågat regionala medel från kulturpengarna på flera år och när jag frågade Vd Kjell-Åke Hansson om det så svarade han att det var politikernas ansvar och politikerna har uppenbarligen inte tagit det ansvaret vilket i mina ögon är mycket märkligt när man exempelvis reagerade så starkt på Alma-prisets tillkännagivandes förflyttning. Borde det inte lagts lite energi på att söka kulturpengar från regionförbundet då? Kalmarbarnen borde få en gratis tågresa till Vimmerby för att besöka Näs och om Vimmerby kommun inte lyckas få regionförbundet att betrakta Näs som ett länsmuseum med rätt till årligt stöd så kommer heller inte länets barn att få åka till Näs på studieresa. Nej, det är endast till Kalmar och länsmuseum som man får resa kostnadsfritt med KLT. Detta borde styrelsen på Näs arbeta med tycker jag. Tyvärr har oppositionen för första gången ingen plats i styrelsen trots att oppositionen av egen kraft enligt valresultatet erhållit platser i de andra kommunala bolagen. 

Åter till politisk organisation och Högberg. 

Att Leif Larsson och Leif Carlsson byggde en ny organisation med ett halvtidsarvoderat oppositionsråd och presidier istället för AU beskrivs som en mindre förändring jämfört med den förändring som gjorts nu efter att valresultatet resulterat i en konstellation med majoritetskoalition mellan S och M. Verkar som att M än så länge befinner sig i periferin i detta bygge av form och skälet är säkerligen att Leif Carlsson som har den politiska erfarenheten inom M har lämnat skeppet. När ska sakpolitiken börja diskuteras av majoriteten? Vimmerbyborna är nog mest intresserade av det och fixartjänstens återinförande är det enda som vi uppmärksammat utöver överenskommelsen på Högbergs blogg. De där minnesanteckningarna syftar jag på då som ännu inte är korrigerade med ett språkprogram. 

Trygghetsboende är en sakfråga som jag lyfter i en insändare i dagens Vimmerby tidning efter att ha läst ett blogginlägg på kommunens hemsida. Jag syftar på att Vimarhem redan hade byggt ett flerbostadshus på Pistolsmeden om kommunalrådet lyssnat istället för att ge Vimarhem byggstopp. Denna fråga borde innebära verkstad då politiken är överens om upplägget med att låta marknaden bygga ut Granen och det innebär att Vimarhem är en del av marknaden och kan välja att köpa Granen och bygga trygghetsboende omgående om politiken så vill. Nu är väl Långbänken i denna fråga slut. Majoriteten förväntas skrida till handling NU. 

tisdag 6 januari 2015

Klarblank sjöis!Samverkan mellan opposition och majoritet i Vimmerby

Hur samverkan inom politiken mellan majoritet och opposition tidigare har sett ut känner vi till men nu är det en helt ny politisk organisation med arvoderade gruppledare i nämnder och bolag och oppositionsledare i kommunstyrelsen som tillika är oppositionsråd på 30% lägre tjänstgöringsgrad jämfört med förra mandatperioden. (50% har blivit 35%)

Oppositionsråd har funnits i många kommuner under lång tid men i Vimmerby har vi bara haft oppositionsråd under en mandatperiod och Jan Henriksson var den som innehade den posten för S initialt. Efter kort tid fick han lämna sitt förtroendeuppdrag på grund av att revisionen upptäckt otillbörligt beslutsfattande av KS AU under den tidigare mandatperioden då Carl-Axel Centerstig var kommunstyrelsens ordförande och Jan Henriksson var ledamot i KS AU . Helen Nilsson har haft förtroendeuppdraget som oppositionsråd sedan dess och vi i majoriteten har nästan inte märkt att vi haft en opposition. Nästan inga alternativa genomarbetade budgetförslag har oppositionen lyckats prestera och oppositionspolitiken har varken varit kreativ , konstruktiv eller konkret i mina ögon vilket den bör vara för att kommunens demokrati ska vara vital och utvecklande för kommunen. Kommunens utveckling behöver också en stark opposition och det bekräftades av en av förvaltningscheferna som jag pratade med igår. Hen sa att det inte alls är säkert att det alltid är majoriteten som har de bästa förslagen för Vimmerby. De bästa förslagen kan komma varsomhelst ifrån, till och med från en oppositionspolitiker. 

Därför är det så viktigt att den nya politiska ledningen får en tydlig och bra start och det ansvaret vilar på majoriteten. Spelregler och förutsättningar samt roller och arbetsuppgifter ser jag fram emot att få ta del av på en blogg, skriftligt och muntligt från politiska företrädare eller via tjänstemännen men denna totala brist på tydlighet som nu råder i Stadshuset är inte konstruktiv för någon, som jag ser det. 

Under hela  2014 har det politiska ledarskapet brustit på flera punkter. Vem bär då ansvaret för det? Givetvis är det chefer och ledande politiker som ska dela på ansvaret i sina olika roller men det yttersta ansvaret denna mandatperiod vilar på de tre högsta politiker som nu är utsedda och de är kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren, kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk och kommunstyrelsens vice ordförande Helen Nilsson . Nu är det hög tid att träda fram och visa ledarskap tycker jag. Ett lyhört, mänskligt och ansvarsfullt ledarskap vill Vimmerbyborna se när denna trojka sätter igång med sitt arbete på riktigt. 

Oppositionen kommer att finnas på plats på olika sätt och bidra utifrån de förutsättningar som ges och bara att vara på plats i Stadshuset och lyssna på personalen ger mycket information och kunskap. Exakt 14 timmar per vecka är min tjänstgöring enligt det lönebesked som jag förhoppningsvis kommer att få för mitt arbete som oppositionsråd som jag tillträdde på osäkra grunder den 1/1 2015. Osäkerheten är dels att Folkpartiets Johan Rosen har överklagat besluten om att tillsätta oppositionsråd och gruppledare då han anser att det kan betraktas som partistöd. (Kommunallagen säger att oppositionsrådsposten betraktas som en fullmäktigeberedning och betraktas ej som partistöd) Den andra osäkerheten är att kommunfullmäktige aldrig valde några råd på sammanträdet den 15/12 och ansvaret för det vilar på fullmäktiges ordförande Lennart Nygren och valberedningens ordförande Eva Berglund och enligt muntlig uppgift har de sagt att det ska rättas till i efterhand den 26/1 2105

Tillsättandet av oppositionsråd var en del av paketet när KF på förslag från RDB valde att införa presidier istället för arbetsutskott år 2010. Nu har andre vice ordförande tagits bort och presidierna saknar politiker från oppositionen med ett undantag och det är kommunfullmäktiges presidium. Centerpartisten Marcus Jonmyren finns där som andre vice ordförande. Den nya majoriteten begränsar oppositionen till förmån för sig själva och Helen Nilsson beskrev i KF-debatten att det beror på att två majoritetspartiers behov ska tillgodoses. Personligen vill jag påminna S om att alliansen under förra mandatperioden hade fyra partiers behov att ta hänsyn till och gjorde inga liknande inskränkningar av oppositionens inflytande. S måste bevisa för i första hand sina väljare att de är kapabla att leda Vimmerby tillsammans med M och att demokratin i Vimmerby ska öka och inte minska vilket de har upprepat många gånger den senaste månaden. Det ska bli spännande att följa. Inte minst den majoritetskonferens som ska äga rum tillsammans med ledningsgruppen på Gränsö den 29-30 januari med budgetdiskussioner och lära känna-aktiviteter. Finns resurser för att arrangera en liknade konferens för den samlade oppositionen? Eller ska exakt samma information från tjänstemännen i ledningsgruppen göras på alla nämndssammanträden och bolagsstyreslesammanträden? Inbjudan till denna konferens skickades den 19/12, bara fyra dagar efter valfullmäktige och enligt Helen Nilsson inbjöds Marcus Jonmyren felaktigt till denna konferens. Ingen från oppositionen ska få delta och kostnaden hamnar på minst 150 000kr då bara boendet per person i dubbelrum är 750kr per natt. Fullbokat är det på Gränsö spa och hotell så bokningen av konferensen är redan gjord. Oppositionen har alltid fått delta på budgetkonferenser i Vimmerby kommun. Vad är skälet till att oppositionen utestängs denna gång. Konsekvensen blir ett ineffektivitet arbete med dubbelarbete för tjänstemännen som ska informera flera gånger när de inte samtidigt får informera majoritet och opposition och ibland ör det frågor som styr vilken information som ges och det kan ju bli olika frågor så det är intressant ur många demokratiperspektiv hur majoriteten nu väljer att leda kommunen. 40% av Vimmerbyborna utestängs. 

Varmt Lycka till hälsar jag avslutningsvis alla involverade och föreslår ett möte med kommunalråden snarast för att få alla frågetecken på plats för att arbetet som oppositionsråd ska bli så effektivt som möjligt för Vimmerby kommuns medborgare. Det är våra uppdragsgivare. 

S Holmberg är en av dem och uttrycker återigen sin bild av majoritetens demokratibegränsning i Vimmerby i dagens tidning. 

Kommunalrådsbloggar

Kommer Helen Nilsson att börja blogga nu? Vi kan ju inte ha två kommunalråd i Vimmerby och bara en blogg, eller? 

Vimmerbys första kvinnliga kommunalråd Helen Nilsson är ännu inte vald på något kommunfullmäktigesammanträde men det är en ren formsak och det kommer att göras den 26/1 2015.

44år tog det innan den första kvinnan valdes till kommunalråd och 43 år tog det innan den första kvinnan valdes till ordförande i kommunfullmäktige och båda hette de Nilsson. 

Min dotter sa några sanningens ord om detta efternamn och det har Astrid Lindgrens författarskap bidragit till...


Nattliga tankar

Jag tittar på reprisen av Astrid på SVT 1. En mycket bra dokumentär i tre delar, tycker jag som faktiskt förtjänar svenska folkets uppmärksamhet och det bevisas av det stora antal tv-tittare som valt att prioritera sin tid till att titta på denna förnämliga TV-produktion av Kristina Lindström. 

Karin Nyman intervjuas i serien och hon är så lik sin mor och är så klok, tycker jag. Jag minns när jag träffade henne i samband med ett offentligt samtal med henne på Astrid Lindgrens Näs för många år sedan. Jag arbetade då på Företagarna i Vimmerby med en värdegrundskarta utifrån Astrid Lindgrens figurer. 

Hon inledde vårt möte med Oj, oj, oj, Ingela Nilsson Nachtweij efter att en av våra brevväxlingar inletts med de tre orden. Det var en mycket intressant och humoristisk knorr på inledningen av vårt första möte. 

Vår kommunikation handlade om huruvida man kunde använda Karlsson på taket som en förebild när man pratar värdegrund och vi kom fram till att det var mycket svårt med tanke på Karlssons karaktär. Däremot Ronja är en riktig förebild när det handlar om miljöarbete och naturhänsyn. Emil är en karaktär som präglas av godhet, och kreativitet. Madicken är en karaktär som vill bryta ner klassamhället osv. 

Även om Astrid Lindgren inte i första hand skrev för att fostra så är det oundvikligt att diskutera hur man ska vara mot varandra när man studerar Astrid Lindgrens författarskap, tycker jag.  Dokumentären och biografin beskriver en mångfacetterad, klok och mycket stark person som verkligen har påverkat sin samtid. 

Min bror Urban Nilsson är på besök i Vimmerby nu och hälsade på mig i Stadshuset igår. Då frågade han hur Vimmerby kommun kommer att använda all den gratisreklam och uppmärksamhet som Vimmerby fått de senaste veckorna och den helt nya målgrupp som Vimmerby skulle kunna attrahera tack vare de aktiviteter som skett med koppling till Astrid Lindgren de senaste veckorna. Näs har stängt i januari och februari och jag hoppas och förväntar mig att det finns en riktigt bra och strategisk plan för att förvalta denna publicitet på många olika sätt. 

Kommunens kommunikatör Petra Genfors ska jag prata med om detta på onsdag då hon är tillbaka på jobbet.