tisdag 24 februari 2015

Krönsmons kostnader debatterades igår kväll

Anna Svensson och Micael Glennfalk försökte komma överens om investeringskostnader och driftkostnader för Krönsmon och Östra Ceos. Peter Karlsson som interpellerade kommunalrådet hade tyvärr förhinder att närvara på grund av att kommunfullmäktiges ordförande har valt att starta sammanträdet redan 17.30, vilket är svårt att hinna för många företagare eller butiksanställda. 

Anna Svensson och Micael Glennfalk delade nästan samma bilder dvs att etapp ett är budgeterad till 67 miljoner och att det använts 67 miljoner. Däremot så är etapp 2 budgeterad till 8.5 miljoner i ett KF-beslut men beräknad kostnad är i KF-handlingarna cirka 13 miljoner. Om dessa båda etapper är samma så krävs det ytterligare tilläggsanslag på 4,5 miljoner vilket Anna Svensson så förtjänstfullt påpekade. 

Ett tryckfel ska korrigeras och när det är gjort är redovisningen av kostnader för företagstomterna godkänd av KF. 

Nu hoppas vi att näringslivsenheten lyckas bra i sin marknadsföring och att broschyren som ska göras snart är färdig att användas. Hoppas att den kommer även i digital form så att exempelvis jag kan blogga och sprida info tillsammans med många andra engagerade lokalpatrioter. 

måndag 23 februari 2015

Makt och människor och värdet av samverkan och delaktighet.

En del människor vill ha makt och endast makt. En del vill ha inflytande genom gemenskap och jobbar engagerat i processer där man växer tillsammans. En del vill följa strömmen. 

En del människor brinner för de uppdrag som de åtar sig och det ger resultat direkt. 

Jag anser att fler borde engagera sig politiskt oavsett drivkraft. Fler politiker som tillåts tänka tillsammans med tjänstemän kan skapa mirakel, stor skillnad och framgång för en verksamhet. Så kan man hitta sätt att spara pengar så att man jobbar mer kostnadseffektivt och med bibehållen eller förbättrad kvalité. 

Vilken människa är du? Vill du engagera dig politiskt ? Välkommen till Vimmerbys öppnaste parti. Kom på vårt årsmöte i Frödinge bygdegård på onsdag kväll och stifta en första bekantskap. Tillsammans ska vi driva konstruktiv, kreativ och konkret oppositionspolitik. Det gjorde vi i kommunfullmäktige ikväll och jag är stolt över att få vara gruppledare för ett parti med så många engagerade och kloka politiker. 2018 ska vi göra vårt bästa val på flera mandatperioder. Vill du vara med i det vinnande laget som ska förbättra och göra Vimmerby ännu mer attraktivt tillsammans med många människor? Tveka inte, kom med i gänget! Bli delaktig i vår gemensamma framtid! 

Solelmotionen är bifallen och nu ska den verkställas

Sol-el

Tekniken att framställa el med hjälp av solceller har funnits i flera decennier, men har hittills använts i liten omfattning, främst av kostnadsskäl. Den ökande efterfrågan på förnyelsebar energi, utvecklingen vad gäller teknik och kostnader och ny och kommande lagstiftning för att underlätta för så kallad mikroproduktion av el har nu gett ett stort uppsving för direktel från solen. Främst i sydliga länder, men även i Tyskland och Danmark som ur solsynpunkt är ganska lika Sverige har produktionen av el från solen mångdubblats. Trots statligt stöd till investeringar i sol-el har utbyggnaden i Sverige gått sakta. Vi tror att okunskap och fördomar är viktiga orsaker till denna tröghet.

Fördelarna med elektricitet direkt från solen är många, solen som en i praktiken outsinlig källa ger gratis energi, inga driftskostnader, vid placering på tak åtgår ingen ny mark, befintligt ledningsnät används, inga störningar i form av ljud, ljus eller utsläpp och dessutom enkelt att installera och sköta. En fördel på köpet är att intresset för hur vi framställer, förbrukar och sparar el ökar.

Vimarhem AB har nyligen beslutat att inventera tak lämpliga för montering av solceller och därefter placera sådana på fastigheter med bra förutsättningar. Det bör ligga också i kommunens intresse att kommunens egen elförsörjning, men även kommuninnevånarnas, klaras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Kommunens betydelse som inspiratör och föredöme är också viktig.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

a t t inventera kommunala tak som med hänsyn till läge, orientering, taklutning och takkonstruktion är lämpade för montering av solceller

a t t efter fullgjord inventering under 2013 påbörja installation av solelsanläggningar

a t t i budget för 2014-2015 avsätta belopp för en fortsatt utbyggnad

a t t i samråd med Vimmerby Energi och Miljö AB ta fram en strategi för hur bolaget på bästa sätt kan stimulera och underlätta för villaägare, fastighetsägare och ägare till kommersiella  fastigheter att satsa på el från solen.

Vimmerby 2012-11-26

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

PerÅke Svensson
Per Åke Svensson


söndag 22 februari 2015

Kommunfullmäktige den 23 februari

Allmänhetens frågestund är till för Dig som medborgare i Vimmerby kommun och som har en fråga av enklare slag till någon av de direktvalda ledamöterna i kommunfullmäktige. Passa på att utnyttja detta demokratiska verktyg. 

Ikväll har vi i C haft ett långt telefonmöte inför morgondagens sammanträde. Och ytterligare några samtal efter det. Vi kommer att vara mycket aktiva imorgon kväll så härmed utlovas spännande debatter och inlägg för alla som vill komma och lyssna. 

Vimmerby tidning kommer att få en del att skriva om och ytterligare texter här på min blogg utlovas. Men händelserna ska jag inte berätta mer om i förväg. 

Hoppas att vi ses imorgon . 

Som kuriosa publicerar jag en bild på näringslivsgruppens sida på Vimmerby kommuns hemsida. Inte mycket som händer där...industrirådet och näringslivsrådet ska visst slås samman nu men någon info på hemsidan om vad dessa råd uträttat eller vilka som ingår finns inte. Någon som vet? Berätta gärna i en kommentar. Viktigt med mötesplatser utöver Godmorogn Vimmerby , tror jag, för att näringslivsarbetet ska intensifieras ännu mer i tider med befolkningssiffror som inte ser så ljusa ut. Krafttag behövs och fantasifulla åtgärder. Babypaket läste jag om som någon kommun lyckats vända födelsetalen med...men födelseöverskott har vi med tre invånare. Dyrt men mycket bra för kommunen. Inflyttning behövs och inte bara under turistsäsong. Åretruntboende som vill leva och verka i vår fina kommun. 

Välkommen , välkommen  hit, vem du än är, som Kent sjunger så poetiskt. 


En näringslivsstrategi finns på hemsidan
http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/Vimmerby%20kommuns%20näringslivsstrategi%20KF%20beslut.pdf

fredag 20 februari 2015

Befolkningsutveckling och urbanisering i Vimmerby

Tomas Holgersson har sammanställt befolkningssiffror för Vimmerbys församlingar. Gullringen finns med i Södra vi/Djursdalas siffror. Här kan vi notera att landsbygden avfolkas och centralorten ökar. Ett undantag är Frödinge som har en stabil befolkning. Simon Henriksson på Vimmerby tidning skrev om urbaniseringen i Vimmerby tidning häromdagen och i tabellen nedan finns utvecklingen över tid. 

Momsfritt för Second hand även framgent

Efter påtryckningar har regeringen backat och öppnar för en lagändring så att second hand -butiker även fortsättningsvis ska vara momsbefriade. Bra jobbat Per Åsling i skatteutskottet med flera som lyft denna fråga. Han bjöd röda korset i Östersund på tårta idag...

I Vimmerby firar vi virtuellt med Erikshjälpen och med Röda korset med flera...

http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet/pressreleases/aasling-om-moms-segern-david-slog-goliat-1120344?utm_campaign=send_list&utm_medium=email&utm_source=sendgrid


Oppositionsrådets fjärde kontor i Stadshuset

Frödingerummet är nu mitt kontor tills vidare i Stadshuset. Fjärde rummet som jag får husera i sedan årsskiftet. Omväxling förnöjer minsann. Det är omfattande ombyggnationer på grund av vattenläckage som är orsaken. Så är det med platta tak som byggdes på 70-talet. Nu måste det åtgärdas. 

Varmt välkomna på besök! Idag är jag på plats i Stadshuset hela dagen. Säkrast för spontanbesök är tisdagar men ring eller mejla innan så bestämmer vi en tid för möte. 

Konstruktiv, kreativ och konkret oppositionspolitik är uppdraget. 

Spännande inspel ska förberedas idag inför KF på måndag. 

På denna plats i stadshuset fungerar wi-fi för övrigt. Mer lättjobbat med andra ord! 


torsdag 19 februari 2015

Befolkningssiffror 2014

Allla kommuner i länet ökade invånarantalet 2014, Vimmerby minst + 10.
Födelseöverskott i två kommuner Kalmar 203, Vimmerby 3. Bra att Vimmerby har födelseöverskott. Mindre bra att vi är den kommun i länet som ökade minst. Insatser behöver göras för att öka attraktionskraften. 

torsdag 12 februari 2015

KS på tisdag och KF nästa måndag

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/KS%202015-02-17%20Kallelse%20dagordning.pdf

I denna länk kan ni läsa vilka ärenden som ska beslutas och diskuteras på tisdag på kommunstyrelsens sammanträde. En gedigen lista med många intressanta ärenden. Det är ibland svårt att hinna diskutera alla ärenden från torsdag till tisdag. Hela helgen får ägnas detta för de flesta i KS . Jag anser att kallelsen bör komma en vecka i förväg för att alla ärenden ska hinna begrundas och för att alla ledamöter ska hinna tränga in i det gedigna materialet som tjänstemännen lägger så mycket tid på att förbereda och sammanställa. Det förtjänar mer tid att läsas, tycker jag. 

I de flesta andra kommuner som jag känner till så har man längre tid på sig att förbereda sig. 

Kungörelsen till KF den 23/2 finns här http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%20kungörelse%202015-02-23.pdf

Den diskuteras på gruppmöten i alla partier. Kräver också lång tid att läsa. Det är mycket intressant att vara en del i det demokratiska systemet i Vimmerby. Fler är varmt välkomna att engagera sig. Centerpartiet välkomnar alla som vill delta och som delar våra värderingar. Tveka inte utan kontakta någon av oss eller kom på något av våra möten för att lära känna oss. Vi har många nya medlemmar nu och vi arbetar hårt med hela Vimmerby kommuns bästa utveckling. Läs mer på vår hemsida. https://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/ 

Det som är bra för Vimmerby kommun ska vara bäst för oss som bor här. 

onsdag 11 februari 2015

Ungdomar med framåtanda

Innehåller framgång, självförtroende och lycka! 

FRAMMIS för andra gången i Vimmerby och det vittnar om den framåtanda och företagsamhet som råder bland ungdomar i Vimmerby . Och att FRAMMIS inte var en dagslända utan kommer att flyga vidare och utvecklas. 

Tyvärr kunde jag inte personligen besöka mässan iår men den var enligt rapporter ännu bättre, tightare och tuffare iår. Och förra året besökte jag mässan och fick förmånen att dela ut priser. 

En plantskola för entreprenörer finns i Vimmerby ! 

tisdag 10 februari 2015

Oppositionsråd utan wi-fi !

Min arbetsplats i Stadshuset i Vimmerby saknar wi-fi vilket medför konsekvenser för mina möjligheter att arbeta inom mitt uppdrag. En av de viktigaste delarna i ett oppositionsråds verksamhet, som jag ser det är att kommunicera och läsa handlingar i form av stora dokument. Många handlingar har jag i drop-box som fungerar uselt utan wi-fi. 

Kommunstyrelseförvaltningen har anmält detta till ITSAM, men ännu är det inte åtgärdat och inget besked om när det ska vara åtgärdat. 

Sedan jag hade min första arbetsdag i Stadshuset den 2/1 2015 har det saknats wi-fi på den plats där jag är satt att arbeta ifrån. 

Hoppas att detta ordnas snart, så att demokratiarbetet kan utvecklas. Någonstans läste jag nämligen att oppositionen är demokratins säkerhetsventil. Jag tar mitt uppdrag på största allvar och vill verkligen att Vimmerbys medborgare och de som röstat i Vimmerby ska kunna känna tillit för Vimmerbys politiker och hur demokratin sköts. 

Jag vet att Vimmerby stadshus har fiber men vad hjälper det när acesspunkter inte fungerar. Får uppfattningen att det är på liknande sätt på flera platser i kommunen. 

Second handbutiker sviks av finansministern

I dagens Vimmerby tidning publicerades min insändare men tyvärr saknades exemplet. Här finns insändaren i sin helhet. 

Finansministerns svek mot utsatta människor

Sedan 1 januari måste ideella second hand-butiker som exemplevis Erikshjälpen , Second-hand i Vimmerby,  som förut varit momsbefriade, betala 25 procent i moms. Situationen har uppstått efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och nu måste Skatteverket jämställa ideella second-hand butiker med andra, vanliga butiker.

Detta trots att varorna som säljs för återbruk redan har betalats moms på, första gången de köptes, och dessutom skänks gratis till butiken, kan de inte heller dra av momsen i deklarationen.

 

Centerpartiet är oerhört bekymrade över vilka konsekvenser den nya tolkningen kan få för ideell verksamhet och det fina jobb som görs för att hjälpa hemlösa och ekonomiskt utsatta.

För statsfinanserna är det småsmulor som Skatteverket nu tvingas jaga, men för ideella verksamheter och utsatta människor är det stora ekonomiska medel som riskerar att falla bort.

Samhällsproblemen försvinner inte bara för att det ideella arbetet blir svårare att genomföra och därför kommer utsatta människor få mindre och sämre stöttning. Om det offentliga ska hantera saken lär kostnaden bli väldigt mycket högre.

 

Därför krävs agerande av regeringen för att ändra lagarna och underlätta för det ideella arbetet. Dessvärre ser vi väldigt lite aktivitet hos finansminister Magdalena Andersson, som tycks svika samhällets ideella krafter genom att vara passiv.

På en skriftlig fråga i riksdagen uppger finansministern att hon inte avser att vidta några åtgärder.

Det är ett svek som i slutet går ut över ideellt arbete med återbruk och som ger många Vimmerbybor möjlighet till en social och behjärtansvärd insats.


Ingela Nilsson Nachtweij , Centerpartiet i Vimmerby 

söndag 1 februari 2015

Lev, skratta , älska i Vimmerby!

Live, laugh and love blir Lev, skratta, älska i Vimmerby. Rock mot cancer arrangerade två konserter med det temat igår. 

Artister från Vimmerby , Västervik , Oskarshamn och Stockholm, varav flera är Vimmerbyungdomar som pluggar på annan ort, presenterade ett fantastiskt program för en mycket nöjd publik. 

Hela arrangemanget var proffesionellt, charmigt och engagerande. Showen inleddes med en ödmjuk vädjan att skänka 50kr till Cancerfonden i Lev, skratta, älskas namn. 

Mitt i föreställningen visades en film med sponsorerna av arrangemanget och en beskrivning av hur viktigt det är att leva, skratta och älska innan det är för sent. 

Bra budskap , bra artister, varierat program med dans, film, sång och musik. 

Tack alla inblandade! 

60 bilder från arrangemanget finns på Facebook på Rock mot cancers sida. Och många pengar hoppas jag Cancerfonden fick. Lånade en bild som smakprov nedan...Gilla sidan direkt utan att passera Gå! 

Så imponerande att alla dessa ungdomar ägnar så mycket av sin tid till kultur och välgörenhet och leveransen levereras ideellt en lördag eftermiddag och en lördag kväll. Civila samhället äger! Och Peter Knutsson som är spindeln för hela grejen. Bra där, "Solnasonen" Knutsson, du berikar Vimmerby!