torsdag 31 december 2015

Nyårskrönika 2015

Hur ska 2015 år sammanfattas?

Först vill jag påminna om några positiva händelser i kommunen som jag skrev om i min julkrönika.

-Vimmerby kommun välkomnar en nettoökning av antalet Vimmerbybor med 87 personer. Vilket motsvarar skatteintäkter på 49000 gånger 87= 4,3 miljoner. 
- Vimarhaga och Borghaga har invigts och tagits i drift under året.
-Belysningen längs Borgrundan är installerad som Lisa Blom lagt som medborgarförslag och som Rein Soovik har motionerat om. Den satsningen är viktig för kommunens folkhälsoarbete.
-från och med årsskiftet införs ett friskvårdsbidrag på 500kr/ år vilket också är bra för folkhälsan i kommunen och ger bättre förutsättningar för träningsanläggningar och massörer. (Gynnar friskvård och småföretagandet inom tjänstesektorn)
- besöksnäringen gör ett mycket bra år och Astrid Lindgrens värld presenterar en mångmiljonsatsning i en ny miljö för Bröderna Lejonhjärta och en satsning på mer boende intill parken.
- Åbro gör ett mycket bra år vilket ger flera nya arbetstillfällen. De satsar också på en helt ny cidertillverkningsdel i gamla mejeriet vilket borgar för en viktig expansion på orten intill Krönsmons företagscenter. 
- Ljunghälls, Älö trä och Boklok gör också mycket bra resultat och nyanställer flera medarbetare. 
- Staffan Samuelsson utökar sin verksamhet vid Oxgården med det nya hållbara hotellprojektet Sedumgården. Där startas också boende för asylflyktingar i oktober i samverkan med föreningslivet och kommunen.
-Ingebo hagar är den första inom besöksnäringen i Vimmerby kommun som installerar en laddstation för elbilar.
- Tuna fortsätter att utveckla sin destination med bland annat restaurang i tågvagnar vid torget. Skolan räddas. 
-Vimmerby IF blir utsedda till årets ungdomsförening på fotbollsgalan, finaste och största priset i föreningens historia enligt BUDO.
- Rumskullla skola räddas och fiber byggs där i samverkan med Vimmerby kommun.
- Många hushåll i kommunen fiberansluts under året av Vimmerby fiber och Telia. 
- Kulturskolan utses till länets bästa och räddas från en nedskärning på 1.3 miljoner men tyvärr minskas den med 700 000kr och flera musikpedagoger flyttas över till andra tjänster i kommunen. Samverkan med Hultsfred gällande undervisning i blåsinstrument diskuteras liksom samverkan med studieförbund och föreningar inom kultur. 
-Idrottsprestationer och musikprestationer av Vimmerbybor och av utflyttade Vimmerbybor levereras. Jesper Svensson, Matilda Sjöström, Linnea Nestor, Julia Karlsson, Elin Namieks, Isabella Bexell, Jonathan Green, Kim Karlsson, Viktor Wall och Sebasitian Åkesson för att nämna några talanger som varit framgångsrika. 
-Nöjeslivet i Vimmerby expanderar stabilt med två nattklubbar, Prime och Kharma.
- Astrid Lindgrens Näs inviger kapitel två i trädgårdssatsningen och sätter besöksrekord med 38000besökare. 
-Älgparken gör också ett bra år och sätter rekord med 28000 besökare 2015.
- Beathe Skaate arbetar hårt med handelsutveckling. Kvällsöppet i Vimmerbys butiker samt ett sommartorg som uppskattas av både medborgarna och besökarna är kraftfulla steg i rätt riktning för att öka attraktionskraften och utveckla destinationen. En handelsutvecklingsplan tas fram. 
- Vimmerby utses till den femte bästa julstaden tack vare samverkan kring satsningen "Jul i Vimmerby"
- Dagens Vimmerby och Vimmerby tidning har utvecklat den lokala mediarapporteringen på ett betydelsefullt sätt för den lokala demokratin och medborgardialogen har ökat under året via sociala medier. Den politiska debatten har tyvärr samtidigt blivit hårdare i tonen. Den politiska dialogen mellan majoritet och opposition behöver förbättras. Tomas Peterson tillträder som kommunstyrelsens ordförande efter Micael Glennfalk som tvingas att sluta på grund av hälsoskäl i september. 
- Tomas Peterson och Helen Nilsson öppnar upp för att oppositionen ska få bli mer delaktig i kommunens budgetprocess  mm jämfört med 2015. Det välkomnas av Företagarna med flera. 
- Ekonimichef Mattias Karlsson berättar att han räknat med att ta upp nya lån på 40 miljoner i slutet av året men att det inte behövdes ta upp nya lån alls. Det visar på att kommunens resultat inte blir på minussidan för 2015 även om driftkostnaderna trots det måste minskas 2016 för att ge utrymme för amortering av lån på alla de investeringar som gjordes i snabb takt 2013, året före valet 2014.

För Vimmerby kommun har det ändå sammanfattningsvis varit ett mörkt år med beslut om nedskärningar på kulturskolan och beslut om nedläggning av småskolorna i Djursdala och Gullringen samt förskolan i Pelarne. 

Oppositionen har varit enade om att försöka rädda småskolorna och utveckla dem istället för nedläggning. Mitt förslag till majoriteten kvarstår och det består av följande:

Undanröj den kostsamma och splittrande folkomröstningen 2016 genom att bevara skolorna till valet 2018 och genomför folkomröstningen mer kostnadseffektivt i samband med det allmänna valet. På det viset sparas 500000kr direkt och bygderna ges möjlighet att arbeta med sin attraktionskraft för att locka till sig barnfamiljer mm. 

Möjligheten att bussa barn från Kohagen, Hultet och Bullerbyn till Djursdala skola har ännu inte testats trots att det i andra kommuner har varit en framgångsrik strategi. Så räddades exempelvis Alsterbro skola i Nybro kommun. 

Introduktionsklasser i samverkan med föreningslivet i Djursdala är en annan möjlighet som M och S har sagt nej till. Det är olyckligt i tider där Helen Nilsson uttrycker att föreningslivet måste få ta del av de 22 miljoner som staten bidrar med för att klara att ta emot kommunens flyktingar på ett bra sätt. Initiativ från föreningslivet bör tas emot positivt och därför har vi i C lagt en motion om detta strax före jul. 

Länk till den finns här http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Motion-om-introduktionsklasser-i-Gullringen-och-Djursdala/

Motionens att-sats vädjar också om att S och M inte ska sälja skolokalerna i Gullringen, Pelarne och Djursdala då vi inte känner till framtida behov av lokaler. 

DEn 21 februari ska vi gå till valurnorna om inte majoriteten plötsligt svänger i sin uppfattning men KF har enigt beslutat om att genomföra en folkomröstning. Tyvärr lyckades inte majoriteten ena kommunfullmäktige om frågeställningens formulering vilket är mycket odemokratiskt. 

I dagens Vimmerby tidning uttrycker Helen Nilsson att "nu har vi kommit dithän att det är dags att öppna upp för större delaktighet för oppositionen". 

Det innebär förhoppningsvis en förbättring av demokratiarbetet i Vimmerby 2016. Inga beslut är fattade men det diskuteras att inrätta ett arbetsutskott i kommunstyrelsen där oppositionen ska få en eller flera ledamöter beroende på om det blir tre eller fem som ingår i KS AU. 

Vimmerby tidning har intervjuat mig om 2015. http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/69482/1/68

Dagens Vimmerby kommer också att publicera ett samtal kring nyår med mig. 

Därmed avslutar jag denna nyårskrönika med att önska alla mina bloggläsare ett gott slut och ett riktigt GOTT NYTT ÅR! Mitt fokus 2016 kommer att vara att ta beslut om det som är bäst för oss som bor och verkar i Vimmerby.


onsdag 30 december 2015

Ödmjuk inför positiv respons

Det trillar in många bidrag till förverkligandet av ett arenabygge i Vimmerby 2017. 

Medborgare ringer, mejlar och skickar meddelanden och ger förslag på utformning, finansiering och goda råd samt hejarop.

Artikeln på DV om mitt förslag om ny hall i Vimmerby har i dagsläget delats 113 gånger på facebook vilket visar ett rekordstort intresse.

Nu gäller det att samla alla intressenter och goda krafter för att skapa den arena som Vimmerby är i störst behov av och vi måste ta vara på det engagemang och den kunskap som finns i kommunen och arbeta med underifrånperspektiv. 

Tisdagen den 26 januari kl. 18-21 är alla intresserade välkomna till PLENISALEN i Stadshuset för ett diskussionsmöte om Arenabygge 2017 i Vimmerby. 

Johan Rockströms vinterprat rekommenderas

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=6334884

Min gamla vän och kursare från agronomutbildningen på Ultuna samt studiekamrat i distanskursen i Nationalekonomi, MAKRO år 1987 har vinterpratat och gjort ett bokslut för 2015 vad gäller klimatarbetet.

Han beskriver hur vi oundvikligen måste ändra livsstil och bli mer klimatsmarta, inte för att rädda planeten utan för att rädda mänskligheten. 

Lyssna och lär , inspireras av hans klokskap. Det tar bara en och en halvtimme av ditt liv och kan förändra det i grunden. 

Synpunkter inskickade vad gäller ÖP för tätorten

Imorgon är sista dagen för att skicka in synpunkter på den föreslagna översiktsplanen för tätorten Vimmerby. Här kan du läsa alla dokumenten som föreslås som ny ÖP för tätorten.

http://www.vimmerby.se/bygga-bo-miljo/samhallsplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan/
Centerpartiet har idag skickat in dessa synpunkter. 

Från Centerpartiet i Vimmerby kommun

 

Synpunkter på översiktsplanen – Vimmerby stad. 2015-12-30    

I stort tycker vi att de tankar som är presenterade i förslaget till översiktsplan är bra. Vi vill dock föra fram några synpunkter:

Fritidsområde:

• Mycket bra att området mellan de nybyggda förskolorna och VOK-stugan ska bevaras som naturområde. Här bör kommunen ta fram en plan för hur natur- och rekreationsvärdena ska utvecklas i samråd med markägare och berörda föreningar.  

Bostadsområde:

• Gällande bostadsomden så tycker vi att det tänkta bostadsområdetvid Ulriksdalsvägen ska tonas ner. Det är bättre att den natur och hästverksamhet som finns där nu blir kvar och att inte blanda in ett nytt bostadsområde där. Ska hästverksamheten flytta så innebär det t ex att många engagerade ungdomar får längre till sitt stall.
• Vi anser att bostadsområdet väster om Krönvägen ska utvecklas och expandera så att Vimmerby kan erbjuda ytterligare sjönära tomter. Vimmerbys nästa bostadsområde bör vara det vid Nybble för att planerna med ny skola intill ska ge ett fördelaktigt elevunderlag till den nya skolan.
• Vi tycker även på längre sikt att området vid Hörestadhult ska utvecklas till bostadsområde vilket skulle möjliggöra sjönära tomter. I det området skulle även en framtida lokalisering av ett industriområde kunna vara lämpligt - fast då på andra sidan väg 40.Den frågan känns dock just nu inte så akut så länge industritomterna på Krönsmon inte är slutsålda.

Skolor:

• De få tomter som är inritade på landstingets tomt nedanför Folkhögskolan ska utgå. Det har tidigare funnits planer på att bygga till Folkhögskolan vid det området. En bostadsbyggnation där skulle kunna bromsa Folkhögskolans framtida utveckling.
• I denna plan finns förslag på att förlägga en grundskola utmed Krönvägen. Vi föreslår att planen för ny skola begränsas till barn för låg- och mellanstadiet i grundskolan. Det finns många samverkansfördelar med att ha kommunens högstadieskolor, samtgymnasieskolan samlade mer centralt placerade i tätorten. Vi anser att låg- och mellanstadieskolorna bör ha en lokal lokalisering nära bostäder i hela kommunen vilket talar för en ny låg och mellanstadieskola vid det nya bostadsområdet vid Nybble. Dessutom bidrar sannolikt närheten av kommunens högstadieskolor och gymnasium till en ökad integration i kommunen.

/Ingela Nilsson Nachtweij

Gruppledare, Centerpartiet i VIMMERBY

tisdag 29 december 2015

Behov av bostäder i Vimmerby

Skriande behov av alla sorters boenden är det för tillfället i Vimmerby.

Översiktsplanen från 2007 beskriver de områden som betraktades som intressanta då. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1762/Omgjord_2_öp_2007_tätortskartor_070608_klar.pdf

Nu finns en ny ÖP för tätorten framtagen och ska antas under 2016. Där föreslås bostäder på flera olika nya platser jämfört med 2007. 

Den plats som är mest intressant är Nybble där det också planeras en ny skola som ska ersätta Astrid Lindgrens skola om 20 år samt en idrottshall. 

Nosshult, Älåkra och Ulriksdal är andra utpekade områden som behöver rangordnas av politiken så att tjänstemännen får klarhet kring vart nästa större sammanhängande bostadsomrdåe ska planeras. 

Folkets park-området är på gång och redan fulltecknat vilket pekar mot att det är hög tid att ta nästa steg vad gäller planering så att kommunen kan växa hållbart.

Flerbostadshus behövs också och där hoppas jag att Pistolsmeden kan bebyggas snarast av VIMARHEM med en gruppbostad inkluderad i satsningen. 

Karlbergstomten pekas ut som en tänkbar plats för byggnation av en extern byggherre.

Vitsippan är såld och där byggs för fullt av de nya ägarna. Troligen blir det ett trygghetsboende och/eller ett vårdhem där. Kommunen har också en tomt som kan bebyggas där.

Vart vill du se nästa bostadsområde och flerbostadshus?

Vart nästa förskola ska byggas är också en viktig fråga. Förslaget från tjänstemännen och majoriteten i BUN är en tio avdelningar stor förskola vid Nybble. 

Välkomman att lägga en kommentar till detta inlägg och framför din synpunkt.

Arla morgonstund

Tidigt på morgonkvisten tänker jag allra bäst och därför skapas flest blogginlägg då.

Gårdagen innehöll långpromenader och bra samtal om vartannat och idag ska S, M och C mötas för att diskutera politisk organsiation och arvoden enligt det återemitterade ärendet om nya arvoden. Jourersättning och årlig uppräkning av arvoden ska diskuteras med mera. 

Marcus Jonmyren och jag företräder C. Lennart Nygren och Helen Nilsson företräder S och Tomas Peterson och Björn Swedborg företräder M. Det är med andra ord kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsens presidum samt jag som är oppositionsråd och oppositionssamordnare i kommunstyrelsen i Vimmerby kommun. 

Det föreslås troligen lite förändringar inför 2016 vilket Helen Nilsson berättat om i Vimmerby tidning strax före jul. Hur vi i C ställer oss till de förslagen återstår att se då vi inte i förväg fått det slutgiltiga förslaget presenterat inför mötet idag utan det kommer vi att få klockan 10. Spännande fortsättning följer på dremokratiutvecklingen i Vimmerby under denna mandatperiod. 

måndag 28 december 2015

Vimarhaga och Borghaga är klart

Vi väntar på slutredovisning av detta stora byggprojekt där det även ingår en isbana. Se bild nedan.

Har budgeten räckt till. Tror att det är cirka 150 miljoner avsatt. 

Vilken driftskostnad och nettohyreskostnad kommer socialnämnden att få för de nya lokalerna?

Viktiga frågor för KS som jag ser det. Kommer troligen upp i januari liksom granskningen av Vimmerby fiber och budgetuppföljning där på de 50 miljonerna som KF beviljat för den satsningen. 

Slutredovisning på investeringen i företagstomter på Krönsmon är klar och landade på ett stort antal miljoner. 

Vad gäller investerimngsplanering så har det gjorts en granskning av det år 2013 och den finns här. 

Jag noterar att det saknades en bra rutin för investeringsplaneringen i kommunen.
http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/revisorerna/Revisionens%20granskningsrapporter/Granskning%20av%20investeringsplanering%20Vimmerby%202012.pdf


Nyårsintervju med framtidsfokus för Vimmerby kommun

Idag ska jag träffa Emma Sellbrink på Vimmerby tidning. Hon ska göra en nyårsintervju och jag vill förmedla mina visioner inför det nya året och för en långsiktig hållbar utveckling med fokus på 2022.

Kommunens visoner 2014-2022 ligger som en stabil grund. Du kan läsa dem här och dessa visoner ska ses som ett föränderligt och ständigt pågående dokument. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/324/Visioner%20och%20övergripande%20mål%20för%20Vimmerby%20kommun%202012-2022%20-%20KF%202012-12-17%20§%20245.pdf

Vad gäller Vimmerby som den goda arbetsplatsen saknas specifika delar och här skulle jag vilja påminna om Centerpartiets bifallda motionen på det ämnet: http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/Motioner/Vimmerby-kommun--den-goda-arbetsplatsen-/

Saknar också visioner om kultur- och fritidslivets behov av nya lokaler. En arena/idrottshall, nya omklädningsrum i Frödinge, läktare på CEOS, konstgräs i Gullringen, Frididrott i Södra Vi, höjt tak i Ishallen mm. är behov som finns och som snarast behöver prioriteras och finansieras av politiken i samverkan med näringsliv och föreningsliv. 

Idrottshallen i Vimmerby är undermålig idag

Mattias Westerling Jansson driver en innebandyblogg i samverkan med Vimmerby tidning. Där skriver han om idrottshallens status och den stora skaderisken som finns där. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/67431/1/224/

Behovet av en ny hall för A-lagets matcher och för alla de ungdomar som vill spela innebandy är skriande stort. 

Tillsammans måste vi se till att det kan byggas en anläggning som fungerar för denna expansion av innebandyn i Vimmerby. 

Stormöte om detta i Idrottshallen eller i Planisalen i januari är första steget. Vill du vara med?

Avslutar detta blogginlägg med en länk till som handlar om föreningsutveckling och hur viktigt det är att jobba med det material man har i bygden dvs satsa på spelare som är fostrade och uppväxta lokalt. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/69148/1/224/


Tältläger på Vimarvallen

Före detta kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby Micael Glennfalk skriver om ett tänkbart scenario med tältläger på Vimarvallen i Vimmerby i dagens Vimmerby tidning. 

Här är länken till bloggen som heter Mitt perspektiv http://www.vimmerbytidning.se/article/archive/231/

Den artikel som jag hänvisar till är dock ännu inte digitalt pubicerad men det kommer den nog att bli under dagen. 

Migration och inflyttning till Vimmerby behövs och vi behöver på bästa sätt integrera de som vill och får stanna i Vimmerby på bästa sätt. Kompetens som kommunen behöver finns hos många av de som tvingats fly från sina hem av olika skäl. Nu gäller det att ordna så att de kan få en framtid i sitt nya hemland. 

Vimmerby IF gör ett fantasiskt arbete med Mötesplats Vimmerby i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenheten som leds av Tobias Ragnarsson. De har tillsammans byggt en hållbar modell för integration som skulle kunna adapteras av flera föreningar i Vimmerby kommun. 

För att det ska bli möjligt krävs samordning och snabb och flexibel insats av kommunen. Anders Degerman på kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att skriva fram ett förslag om detta och som kommunstyresleledamot och oppositionsråd ser jag fram emot att ta del av den skrivelsen och ge VIF och arbetsmarknadsenheten ett positivt besked om stöd till den plan man har för det fortsatta arbetet med Vimmerby mötesplatser. 

Slutligen infogar jag en bild som påminner om de nödbostäder som inrättades i Sverige för hundra år sedan då befolkningsökningen var stor och nöden svår vilket tvingade en stor andel av Sveriges befolkning att fly till Nordamerika för att få ett bättre liv. (julkalendern iår visade dessa bostäder i idrottshallar) Svenskarna var med och byggde upp USA och de syrier med flera som kommer till vårt land idag tror jag kommer att vara betydelsfulla för vårt lands framtid. 

Leif Larsson bloggar om hur vi tillsammans kan skapa framtiden hemma vid våra köksbord och vända perspektiven och jobba underifrån när vi uyvecklar vårt Vimmerby. http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/68549/1/234/

söndag 27 december 2015

Arenabygge för kultur och idrott i VIMMERBY 2017

En samägd ideell förening skulle gemensamt kunna bygga en idrottshall i Vimmerby. Det måste gå att finansiera  en gemensam anläggning när behoven är så stora som de synes vara. 

Vimmerby innebandyklubb skulle fylla halltiderna direkt enligt säker källa och slippa träna till klockan 22 på vardagarna. Svårt att varva ner och orka upp dagen efter så sena träningspass. 

Aktiv Ungdom, Vimmerby IF, Södra Vi IFs bordtennis, kransorternas behov av större hall till träning, kulturarrangemang med mera skulle kunna samlas i den nya arenan. 

Näringslivet, föreningslivet i samverkan med kommunen skulle klara detta, som jag ser det. Steg ett är att samlas och testa förslaget om ett arenabygge. 

Jag kommer att bjuda in till ett öppet möte i PLENISALEN i STADSHUSET i januari. 

Mejla eller ring om ni delar min ambition om att förverkliga ett arenabygge i VIMMERBY

Vila i frid, Karin Söder


Karin Söder har lämnat oss och jag minns henne som en stark, tydlig, kompetent och saklig politiker. Hon var en förebild för många och i synnerhet för oss kvinnor i politiken. Jag jämför henne med min fantastiska mormor, Viola Andersson som också var en viktig förebild för mig. Karin Söder var en mycket påläst politiker och jag läste någonstans att hon vid något tillfälle hade uttryckt oro inför en riksdagsdebatt. Torbjörn Fälldin som då var Sveriges statsminister lär ha svarat och gett Karin Söder rådet: Det är bara att läsa på och vara så förberedd som möjligt, så kommer det att gå bra. Det är mycket kloka ord att ta med sig som politiker på alla nivåer. 

För mig är det omöjligt att komma till ett sammanträde där saker ska beslutas utan att ha öppnat kuveretet med handlingarna till mötet. Tyvärr förekommer det att politiker gör så av olika skäl, troligen tidsbrist eller att man helt enkelt inte är tillräckligt engagerad. Mitt mål som gruppledare för Centerpartiet i Vimmerby är att alla ledamöter som företräder oss i KF ska debattera de frågor i talarstolen som man brinner för. Debatten blir som spänstigast när de som är mest insatta i frågorna debatterar inför besluten. 

DN skriver fint om den första kvinnliga partiledaren i Sverige. Självklart var hon Centerpartist och har banat vägen för många andra. Efter Karin har vi sett Maud, Annie, Mona, Marita, Gudrun Anna och Ebba med flera kvinnor på framträdande positioner. Deras efternamn behöver jag väl inte skriva ut? Karin Söder har betytt mycket och Fröken Frimans krig 2 påminner om alla de kvinnor som arbetat mot kvinnoförtryck i den svenska historien. I det sammanhanget vill jag lyfta fram Ellen Key, Alva Myrdal, Astrid Lindgren med flera.

Betänk att det är mindre än 100 år sedan som kvinnlig rösträtt infördes i Sverige. det finns mycket kvar att göra innan samhället är helt jämställt i mina ögon.

Många kvinnor var också emot den kvinnliga rösträtten och rösträttskvinnan hade en dålig klang och blev ofta karikerad. Den kvinnliga rösträtten röstades fram 1919, tyst och utan debatt, då hade utredningen från 1907 tagit tolv år då den äntligen godkändes. På hösten hölls nyval som ledde till att liberaler och socialdemokrater fick majoritet i första kammaren 1920. Det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls först 1921. Nu syntes resultatet av kampen när fem kvinnor valdes in i riksdagen. Det var Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm, Bertha Wellin, Agda Östlund och Nelly Thüring.

 

Dokument från De kvinnliga rösträttsrörelsernas arkiv. Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt. Föreningens första protokoll från 1903 undertecknat av Anna Lindhagen och justerat av Emilia Bromé, ordförande, Frigga Carlberg och Gertrud Adelborg. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Föreningar som arbetade för den politiska rösträtten:

LKPR Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt – riksorganisation för rösträttsrörelsen som verkade från 1902 – 1921. Den bildades med stöd från både borgerliga och socialdemokratiska kvinnor. Lydia Wahlström (höger), Signe Bergman (liberal), Anna Whitlock och Ann-Margret Holmgren, båda liberala. 17 000 medlemmar som mest
Föreningens tidning ”Rösträtt för kvinnor” började ges ut 1912.
Frisinnade kvinnor
Sveriges Allmänna Rösträttsförbund 
Rösträttsföreningar bildades i hela landet.lördag 26 december 2015

Sprid värme och hjälp till att bygga lokalsamhället där alla behövs!

Hittade detta inlägg i Barometern och lånar dessa fina ord för de beskriver så väl vad vi tillsammans har möjlighet att bygga. "Julafton. Igen. Ett år går fort nuförtiden. Det kanske det alltid har gjort i och för sig. Det känns som att 2015 blev ett kallare år. Lufttemperaturen har visserligen varit varm hittills, men ändå är det något som blivit kallare.

Klimatet? Jag tänker på klimatet människor emellan. Jag vill göra det varmare. Om än för en liten stund. Gärna längre. Gärna för evigt om det är möjligt. Jag hoppas att du är med mig. Låt oss göra 2016 till det varmaste året någonsin.

Det finns många sätt att sprida värme och glädje på. Jag tror att det bästa sättet är att göra något för någon annan. I det lilla. Eller i det stora. Därför tänker jag göra två saker under 2016 och jag vill uppmana dig att göra detsamma och skicka vidare till alla du känner. Gör två saker för andra människor.

Jag älskar att spela gitarr och sjunga. Jag vet att många tycker om att lyssna på musik. Så jag kommer att besöka minst ett flyktingboende under 2016 och spela musik för människorna där. Jag kommer också att besöka minst ett äldreboende och göra detsamma. Spela och sjunga med värme och glädje. Det tänker jag dela med mig av.

Det behöver inte vara så komplicerat. Jag är övertygad om att det räcker med ett leende. Ett vänligt och äkta leende. Till tiggaren utanför affären. Till eleverna i skolan. Till medmänniskor i allmänhet. Till alla medvandrare. Använd sociala medier. Skicka ett hjärta och en tanke till alla dina Facebook-vänner. Skicka vidare.

Ett år går fort nuförtiden. Låt oss sprida julens varma budskap vidare. Låt oss sprida det ljuset och den värmen över hela året och inte bara under juletid. Vi har ett fantastiskt civilsamhälle i Sverige. Jag har sett det med egna ögon. Varje dag den senaste tiden. Låt oss alla vara en del av det civilsamhället. Låt oss använda det hjärta och den goda själ som vi föddes med en gång. Och skicka vidare.

Kom ihåg att …det är folket som bygger landet. Jag skickar vidare Ulf Lundells ord. Gör det du också.

God Jul på dig. Vem du än är.

fredag 25 december 2015

Juldagen 2015

Så var julafton över och julfriden inställer sig med julotta på SVT från Sankta Klara kyrka. Stämningsfyllt firande i Vimmerby med nära och kära har vi tillsammans. 

Tacksam för den kärlek jag får ge och ta emot till och från den familj som jag begåvats med. 

Idag blir det julmat i Perstorp hos mina föräldrar. 

Ikväll ska vi titta på Fröken Friman och hennes kamp för kvinnlig rösträtt. Syster Anki och svåger Tobbe kommer också på visit och då blir det alltid julmysigt! De stora barnen ska på Hoffmastero på PRIME. 

Ser fram emot det nya årets utmaningar! 

torsdag 24 december 2015

Samägd ideell förening i Vimmerby kommun

Igår bjöd årets Vimmerbybo Stefan Bragsjö in till ett samtal om hur föreningslivet kan stärkas och samtidigt hjälpa till med kommunens integrations-och arbetsmarknadsarbete. 

Peter Högberg, Helen Nilsson, Eva Berglund, Gudrun Brunegård och jag fick information av Stefan Bragsjö och Tobias Ragnarsson från arbetsmarknadsenheten om hur vi genom att bilda en samägd ideell förening där kommunen, föreningslivet och näringslivet får en gemensam plattform skulle kunna utveckla Vimmerby ur flera olika perspektiv. En ideell samägd förening skulle kunna effektivisera och samordna spridda resurser som redan finns tillgängliga i kommunen. Många föreningar i hela kommnunen ska involveras i denna förening för att få till största möjliga effekt av samarbetet. 

Det fanns en samstämmighet och ett driv på detta möte som jag sällan varit med om i Vimmerby vilket ger energi för att fortsätta arbeta som politiker i vår fina kommun. Den kraft och energi som finns i föreningslivet smittar oss politiker till att se möjligheter och hur vi kan utvecklas tillsammans. 

Jag vill tacka för ett mycket bra möte som kan innebära en helt ny era för kommunen där hållbar tillväxt  ur ett socialt perspektiv kan skalas upp genom den modell som Vimmerby mötesplatser har arbetat fram tillsammans med Vimmerby IF med flera. 

Tillsammans får vi Vimmerby att växa! onsdag 23 december 2015

Warmbadhusets kulturkvällar 2016

Fjärde, elfte, artonde och tjugofemte juli är måndagar i sommar och då är det för femte året dags för Warmbadhusets kulturkvällar med unga talanger och gamla förmågor.

Nytt för i år är att vi ska ge två av kvällarna till två unga musiktalanger som själva får göra ett program och hålla i kvällarna med hjälp av Görans support. 

Har du önskemål, idéer och förslag inför utveckligen av Warmbadhusets kulturkvällar ? Tveka inte kontakta mig eller Göran Nachtweij på tfn.  0702333030, eller 0761367700 (Ingela) 

Gott nytt kulturår tillönskas alla läsare! Julkrönika 2015

Summerar ett händelserikt år i Vimmerby kommun med denna julkrönika.

Först vill jag berätta om några positiva händelser i kommunen.

-Vimmerby kommun välkomnar en nettoökning av antalet Vimmerbybor med 87 personer. Vilket motsvarar skatteintäkter på 49000 gånger 87= 4,3 miljoner. 
- Vimarhaga och Borghaga har invigts och tagits i drift under året.
-Belysningen längs Borgrundan är installerad som Lisa Blom lagt som medborgarförslag och som Rein Soovik har motionerat om. Den satsningen är viktig för kommunens folkhälsoarbete.
-från och med årsskiftet införs ett friskvårdsbidrag på 500kr/ år vilket också är bra för folkhälsan i kommunen och ger bättre förutsättningar för träningsanläggningar och massörer. (Gynnar friskvård och småföretagandet inom tjänstesektorn)
- besöksnäringen gör ett mycket bra år och Astrid Lindgrens värld presenterar en mångmiljonsatsning i en ny miljö för Bröderna Lejonhjärta och en satsning på mer boende intill parken.
- Åbro gör ett mycket bra år vilket ger flera nya arbetstillfällen. De satsar också på en helt ny cidertillverkningsdel i gamla mejeriet vilket borgar för en viktig expansion på orten intill Krönsmons företagscenter. 
- Ljunghälls, Älö trä och Boklok gör också mycket bra resultat och nyanställer flera medarbetare. 
- Staffan Samuelsson utökar sin verksamhet vid Oxgården med det nya hållbara hotellprojektet Sedumgården. Där startas också boende för asylflyktingar i oktober i samverkan med föreningslivet och kommunen.
-Ingebo hagar är den första inom besöksnäringen i Vimmerby kommun som installerar en laddstation för elbilar.
- Tuna fortsätter att utveckla sin destination med bland annat restaurang i tågvagnar vid torget. Skolan räddas. 
-Vimmerby IF blir utsedda till årets ungdomsförening på fotbollsgalan, finaste och största priset i föreningens historia enligt BUDO.
- Rumskullla skola räddas och fiber byggs där i samverkan med Vimmerby kommun.
- Många hushåll i kommunen fiberansluts under året av Vimmerby fiber och Telia. 
- Kulturskolan utses till länets bästa och räddas från en nedskärning på 1.3 miljoner men tyvärr minskas den med 700 000kr och flera musikpedagoger flyttas över till andra tjänster i kommunen. Samverkan med Hultsfred gällande undervisning i blåsinstrument diskuteras liksom samverkan med studieförbund och föreningar inom kultur. 
-Idrottsprestationer och musikprestationer av Vimmerbybor och av utflyttade Vimmerbybor levereras. Jesper Svensson, Matilda Sjöström, Linnea Nestor, Julia Karlsson, Elin Namieks, Isabella Bexell, Jonathan Green, Kim Karlsson, Viktor Wall och Sebasitian Åkesson för att nämna några talanger som varit framgångsrika. 
-Nöjeslivet i Vimmerby expanderar stabilt med två nattklubbar, Prime och Kharma.
- Astrid Lindgrens Näs inviger kapitel två i trädgårdssatsningen och sätter besöksrekord med 38000besökare. 
-Älgparken gör också ett bra år och sätter rekord med 28000 besökare 2015.
- Beathe Skaate arbetar hårt med handelsutveckling. Kvällsöppet i Vimmerbys butiker samt ett sommartorg som uppskattas av både medborgarna och besökarna är kraftfulla steg i rätt riktning för att öka attraktionskraften och utveckla destinationen. En handelsutvecklingsplan tas fram. 
- Vimmerby utses till den femte bästa julstaden tack vare samverkan kring satsningen "Jul i Vimmerby"
- Dagens Vimmerby och Vimmerby tidning har utvecklat den lokala mediarapporteringen på ett betydelsefullt sätt för den lokala demokratin och medborgardialogen har ökat under året via sociala medier. Den politiska debatten har tyvärr samtidigt blivit hårdare i tonen. Den politiska dialogen mellan majoritet och opposition behöver förbättras. Tomas Peterson tillträder som kommunstyrelsens ordförande efter Micael Glennfalk som tvingas att sluta på grund av hälsoskäl i september. 
- Tomas Peterson öppnar upp för att oppositionen ska få bli mer delaktig i kommunens budgetprocess  mm jämfört med 2015. Det välkomnas av Företagarna med flera. 

Nu till det politiska skeendet i kommunen 2015:

Året inleddes med att S och M startade sin budgetprocess på Gränsö den 29-30 januari tillsammans med kommunens ledande förvaltningschefer. Den 31 mars presenterades förslag till rambudget för oppositionen på ett möte på VEMAB. Chocken blev total när det presenterades  nedläggning av fyra skolor och två förskolor på landsbygden och ett investeringsstopp. Centerpartiet bjöd intill ett möte i Plenisalen den 1/4 för allmänheten och Plenisalen fylldes av oroliga människor från kransorterna som skulle drabbas av skolnedläggning, Pelarne, Djursdala, Tuna, Rumskullla och Gullringen . 

Vimmerby fiber skulle nu endast få investera för de medel som man tog in på anslutningsavgifter. Beräkningar och kalkyler har inte redovisats kring intäkter och kostnader för Vimmerby fiber varför vi i C nu skrivit till kommunfullmäktiges presidium och föreslagit att kommunens revisorer ska granska projektet. Kommunstyrelsen har också den 15/12 gett ett uppdrag till Peter Högberg och Tomas Peterson om att Vimmerby fiber ska granskas externt. 

Skrivelse till kommunfullmäktiges presidium den 21/12 2015

Centerpartiet i Vimmerby vill med denna skrivelse uppmärksamma kommunfullmäktiges presidium att det finns behov av en granskning av ekonomin och uppföljning av kommunfullmäktiges beslut vad gäller fiberutbyggnaden i kommunal regi i samverkan med ITSAM. 
Centerpartiet föreslår kommunfullmäktiges presidium att föreslå kommunfullmäktige 

Att uppdra till kommunens revisorer att göra en djupgranskning av "Vimmerby fiber"

Att särskilt titta på att fiberstyrgruppen följt sitt mandat enligt instruktion beslutad av Kommunfullmäktige 

Att granska den ekonomiska styrningen och uppfyllelse mot budget.

Att titta på hur väl projektledningen fungerat.


Att avgöra om det finns behov av en extern revision.


Ingela Nilsson Nachtweij, gruppledare Centerpartiet
Erik Paulsson , ledamot i fiberstyrgruppen för oppositionen

Våren kantades därefter av hårt arbete för att rädda skolorna och till slut lyckades vi övertyga S och M om att bevara skolorna i Tuna och Rumskullla samt förskolan i Djursdala. Nedläggningsbeslut av Brännebro skola i Gullringen, Djursdala skola samt Pelarne förskola togs i samband med rambudgetbeslutet den 22/6 trots att Peter Fjällgård redan i början av maj, lämnat in ett folkinitiativ om att folkomrösta som skolnedläggningen.

Sedan följde en intensiv period för kultur och fritidsnämnden som skulle beskriva i detalj hur man skulle klara en ramminskning med tre miljoner. Nedskärning av Kulturskolan med 1.3 miljoner föreslogs vilket förhandlades med KD och C ner till 700000kr på ett nämndmöte. 

Centerpartiets gruppmöte ville annorlunda då ekonomin i kommunen presenterade en ljusning. C föreslog på KF i november då budgeten skulle antas för 2016 en ramhöjning med en miljon på kultur och fritid för att rädda Kulturskolan och en ramminskning på kommunstyrelsen med en miljon i form av minskad IT, färre mellanchefer, borttagande av ett kommunalråd mm. 

För BUN föreslog den samlade oppositionen borttagande av förskoleteamet, färre områdeschefer, samlad skoldag samt minskad IT för att spara på det och samtidigt bevara skolorna. 

M och S stod tyvärr fast vid att lägga ner skolorna i Gullringen, Djursdala och förskolan i Pelarne. 

Skatten höjdes med 50 öre för 2016 och nu har Vimmerby länets högsta skattesats och länets högsta låneskuld per invånare . Tredje högsta låneskuld per invånare i landet. 

M och S har även lagt förslag om att lägga ner kolloverksamheten i Stjärnevik utan att diskutera den frågan med Södra vi IF som driver den verksamheten. 

Alla dessa nedläggningar som drabbar barnen i Vimmerby och som måste göras för att vi dels har investerat alldeles för mycket år 2013 och dels inte har minskat våra kostnader i nämnderna i tillräcklig omfattning, väcker stor opinion. 

Den 21 februari ska vi folkomrösta om skolnedläggningarna. Det kommer att kosta kommunen 600 000kr och jag har föreslagit att vi skjuter på den folkomröstningen och gör den i samband med valet 2018 och låter skolorna vara tills dess. Men det har inte S och M gått med på. 

Nu krävs det enligt Tomas Peterson ett valdeltagande på minst 50% för att majoriteten i kommunfullmäktige ska lyssna på vad folket uttrycker den 21/2. Därför är det extra viktigt att alla går och röstar och använder sin demokratiska rättighet för att uttrycka sin mening i denna fråga. Hur ska landsbygden utvecklas i Vimmerby kommun? Det är vad frågan handlar om i grunden, som jag ser det.
Därför har jag lagt denna interpellation till kommunfullmäktige i januari: 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Tomas Petersson
Hur ska landsbygden utvecklas i Vimmerby ?
Vimmerby kommunfullmäktige tillsatte en landsbygdsberedning år 2013 med alla politiska partier i kommunen som deltagare. Beredningen fick uppdraget att ta fram ett landsbygdspolitiskt handlingsprogram för Vimmerby kommun. Arbetet leddes av Sören Sjöholm och presenterades på kommunfullmäktiges marssammanträde 2014.
Därefter har programmet remitterats och synpunkter har inhämtats från alla partigrupper och alla nämnder. Målet var ett antagande i juni 2014 för att programmet skulle kunna verkställas snarast.
Hittills har vi sett majoriteten leverera nedläggning av skolor, utebliven investering i GC-väg i Gullringen, avstannat fiberprojekt på landsbygden vad gäller stamfiber mm. Ingen satsning som gynnar landsbygdens utveckling har ännu presterats av S och M i samverkan under denna mandatperiod.
Därför undrar vi i Centerpartiet i Vimmerby:
1. När kommer kommunfullmäktige ha det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet på sin kungörelse och när kommer landsbygdsfrågorna att arbetas med mer fokuserat av den nuvarande politiska majoriteten?
2. Avser S och M att tillsätta en landsbygdsutvecklare i kommunen?
3. Vilka mål och visioner för landsbygden har S och M i sin samverkan ?
4. Vilka satsningar planeras av kommunledningen under resten av denna mandatperiod för att hela kommunen ska utvecklas?
Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Avslutningsvis vill jag önska alla som läser mina rader en riktigt GOD JUL!  

tisdag 22 december 2015

Elbilar i Vimmerby

Det kryllar av olika elbilar som laddas bakom Rådhuset. En passat och en Nissan har stått där idag. Vilken vill du ha i julklapp? 

I somras stod där en blå Tesla....men den är ju lite dyr i inköp...men alla elbilarna är billiga i drift med de elpriser vi har idag. 


Förändringens tid

Jag har haft en mycket bra dag idag i stadshuset. Många bra besked och intressanta och givande samtal. En hel del har fallit på plats eller är på god väg att falla ner på rätt position. Miljöranking vad gäller bilar och utsläpp

Vimmerby halkar ner till plats 160 från plats 118 år 2014. Vimmerbyborna har 0.58 blir per invånare vilket kan jämföras med andra kommuner i bifogad fil nedan. 

Vi behöver elbilssatsning, biogassatsning och mer miljötänkande. Färdplan 2020 kommer att hjälpa oss att klättra på denna ranking. Tack majoriteten för att ni insåg det och biföll vårt förslag från oppositionen om att delta i arbetet för att tillsammans nå målet en fossilbränslefri fordonsflotta 2020. 

http://d20tdhwx2i89n1.cloudfront.net/raw/upload/t_attachment/xs5pa1aemffqymkkb9ua.xlsx

Landsbygdspolitik

Finns det någon som tror att Västerviks kommun fick priset som bästa landsbygdskommun för att man lagt ner landsbygdsskolor i sin kommun? 

Landsbygdspolitik är svårt men det är också mycket viktigt för en landsbygdskommun som Vimmerby kommun. Det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet som landsbygdsberedningen lade fram i mars 2014 efter cirka sex månaders arbete är ännu inte beslutat av KS eller KF . Det är remitterat men inte vidare hanterat. Det ligger på presidieberedningens bord och Helen Nilsson och Tomas Peterson har valt att inte lyfta fram det ärendet på KS av någon outgrundlig anledning. 

I januari ska Marcus Alsér, Åke Hammarskjöld , Helen Nilson, Tomas Peterson och jag träffas och bland annat diskutera landsbygdspolitik och näringslivspolitik i kommunen. Det initiativet har kommit från Åke Hammarskjöld och det ska bli mycket intressant.

Den 20 januari träffas styrgruppen för SLUS! Social lokal utvecklingsstrategi och det är cirka femton intressanta och engagerade Vimmerbybor och en person från regionförbundet som ska träffas under en halv dag. Det kommer garanterat att påverka Vimmerby kommun på ett positivt framtidsinriktat sätt och flera fokuserade utvecklingsinriktade insatser kommer att föreslås av gruppen. Den består av Carina Östh, Jocke Johansson, Marcus Alsér , Tomas Peterson, Patrik Kinnbom, Piroska Kally, Kim Wickström, Stefan Bragsjö, Charlotte Alidzanovicz, Ingemar Ekelund, Daniel Nestor, Ulrika Wall, Patrik Engkvist, Carolina Leijonram, Therese Nilsson, jag med flera. Det blir spännande! 

Jag ser fram emot 2016 och önskar att oppositionens delaktighet i Vimmerby ökar och lägger snart 2015 till handlingarna. Det finns äntligen mycket som pekar på en ökad demokrati efter år 2015 som varit en katastrof för demokratiutvecklingen som jag ser det. Det måste bli värre innan det blir bättre som min farmor så klokt har sagt. 

Denna interpellation är nu inlämnad och ska ställas på kommunfullmäktige i januari. Svaret och interpellationsdebatt blir det i februari måndag 21 december 2015

Idrottshall i Vimmerby

Det fanns planer som ingen längre pratar om fast behovet är större än någonsin och det gäller behovet av idrottshall. 

Vimmerby innebandyklubb har större ungdomsverksamhet än de flesta föreningar i Vimmerby undantaget VIF. 

Futsal-turneringar, bordtennis-cuper, dansuppvisningen med Aktiv ungdom två ggr varje år, innebandymatcher och turneringar och givetvis Vimarskolan har behov av en renoverad idrottshall och en ny hall i Björkdungen. 

Ritning på en enklare hall har presenterats och jag har föreslagit crowd funding i samverkan med kommunen. Det borde vara möjligt 2016-2017. 

http://ingelann.blogspot.se/2015/03/idrottshall-i-vimmerby.html

Med tanke på det ökande antalet Vimmerbybor så ökar också behovet av fritidsanläggningar. På onsdag är jag inbjuden att äta lunch med VIF och då ska jag lyfta frågan om behov av idrottshall vid Idrottshallen. 

Skulle det vara möjligt att göra det man gjort i Hovmantorp i betydligt större tätorten Vimmerby?  

Allhallens historia - hur startade det?

Det hade under flera år rått brist på lokaler för föreningarnas olika aktiviteter, bl a hade Hovmantorps GoIF konstaterat att antalet ungdomar som spelade innebandy ökade dramatiskt och man hade problem med att få träningstider. Många föräldrar tvingades varje vecka köra sina barn till sporthallen i Lessebo där den enda godkända innebandybanan fanns - det blev många mil på vägen varje år. Efter ett flertal uppvaktningar i olika instanser samlades slutligen en informell grupp hovmantorpsbor under vintern 2003/2004 för att på allvar diskutera hur man skulle gå vidare för att få till stånd ett hallbygge i Hovmantorp. (Se tidningsreferat från 031213 

Gruppen bjöd i maj 2004 in till ett allmänt stormöte där ett antal intressenter, föreningar och privatpersoner, möttes på Folkets Hus för att diskutera frågan. Mötet avslutades med handuppräckning - vem ville vara med och arbeta vidare för att förverkliga bygget? Dessa personer bildade senare den ideella föreningen Allhall i Hovet vars syfte var att arbeta för tillkomsten av en allaktivitetshall och därmed bidra till en positiv utveckling i samhället. En teckningstävling utlystes omgående bland Kvarndammsskolans elever för att skapa föreningens logga. Alla teckningar visades på en utställning. Vinnande teckningar överlämnades till en grafisk designer som utformade loggan med utgångspunkt från teckningarna Vid skolavslutningen 2004 fick vinnarna pris. Se bilder från utställningen och prisutdelningen

Arbetet under första åren bestod i kontakter med ett stort antal föreningar för att undersöka deras behov och önskemål - vilka möjligheter såg de att utveckla sina föreningar om de fick tillgång till lämpliga lokaler? Ville de delta aktivt i byggprojektet? Under tiden arbetades fram utkast till ritningar och kostnadsförslag. Flera studiebesök gjordes i liknande anläggningar i sydöstra Sverige. En hemsida byggdes upp där alla kunde följa hur projektet framskred. Flera informationsmöten hölls med intresserade föreningar för att titta på ritningsvarianter och diskutera olika lösningar. Vi deltog också i ett mycket stort antal föreningsmöten och möten i olika kommunala instanser för att informera om byggprojektet. I november 2005 passerade vi en viktig milstolpe - kommunfullmäktige beslutade att bidra med 6 miljoner kr till projektet Allhall i Hovet. Placeringen av hallen avgjordes då vi fick mark som gåva av Folkets Husföreningen - hallen skulle byggas granne med Folkets Hus. Samtidigt lämnades en ansökan om EU-medel och glädjen var stor när föreningen fick beskedet att man hade beviljat 2,7 miljoner kr från EU:s Strukturfonder Mål 2 Södra. 

Våren 2006 ledde arbetet med projekteringen fram till ett slutgiltigt ritningsförslag. Under påsken 2006 anordnades en utställning på ICA-butiken - en byggmodell visade på hur den färdiga hallen skulle se ut (se bilder).Samtidigt lämnade föreningen in ansökan om bygglov. Då vi nu skulle övergå i byggfasen bildades den ekonomiska föreningen Allhall i Hovet - den organisationsform vi funnit vara lämpligast när nu bygget blev aktuellt. Inbjudan att teckna andelar gick ut till alla hushåll. Vid ICA-butiken sattes upp en termometer (se bild) där man kunde följa hur många andelar som blev sålda.

Den 28 september 2006 sattes grävskopan i marken med byggprojektledare Sven Sandin vid spakarna. Hela byggprocessen förlöpte problemfritt och höll tidsramarna. Ett stort antal arbetsuppgifter utfördes av föreningens medlemmar och samarbetet med entreprenörerna har fungerat mycket bra. Sammanlagt 8.500 frivilliga arbetstimmar gjorde att bygget kunde bli ca 1,5 miljon kr billigare. Allt målningsarbete - såväl invändigt som utvändigt - undantogs från entreprenaden. Bygget av läktaren med plats för 300 personer och likaså bygget av scenmoduler på 100 kvm skedde med hjälp av frivilliga krafter. 

Under hela tiden projektet har pågått har vi fört ett kalendarium. Du kan läsa dem här. Många viktiga beslut togs under gång - en del kan man läsa om i verksamhetsberättelsen från årsmötet våren 2006. Under hela byggtiden har vi fortlöpande fotograferat. Över 800 bilder finns från första skoptaget till den slutgiltiga invigningen. Klicka på länken om ni vill följa byggprocessen. Kronobergsläns största dagstidning Smålandsposten har regelbundet skrivit om projektet. Deras tidningsreferat finnar ni under länken: (tidningsartiklar) Här hittar ni även referat från Växjöbladet/Kronobergaren. 

Helgen 10-11 november 2007 var det öppet över hela anläggningen då allmänheten hälsades välkomna att se resultatet med bouleturnering, matcher i innebandy och fotboll samt möjlighet att testa gymutrustningen gratis. Tusentals personer kom och hälsade på och läktaren var fullsatt under alla matcherna. 

Lördagen den 17 november 2007 skedde den formella invigningen av hallen - en riktig familjefest då stora hallen var dukad för 425 andelsägare till 3-rätters middag. Hovmantorps Musikkår, Sportdansarna, Folkets Hus och Teaterföreningen var föreningar som hjälpte oss att ordna en riktig galakväll med konsert av Hovmantorps egen schlagerdrottning Charlotte Perelli och dans till Jan-Inges långt in på natten.

Från första dagen har Allhallen haft en strid ström av besökare. Föreningen har ett långtidsavtal med Lessebo kommun som hyr anläggningen för alla föreningars barn- och ungdomsverksamheter. Därutöver driver vi egen verksamhet i Träningsverkets gym. Cirka 4-500 personer tränar varje dag i olika aktiviteter i Allhallens lokaler.


söndag 20 december 2015

Hjälp i jul!

Hjälp i jul i Vimmerby kyrka igår! Stämningsfullt! 

Nya tomter i högt läge!

Sånglärkornas drill när man plockade sten på Hällerum är fina vårminnen på den plats som tio familjer ska bygga sin framtid i nya villor. 

Min mamma och pappa som arrenderat marken fram till 2009 föreslog bostadstomter här till mig när jag kom med i kommunstyrelsen 2011. Detta blogginlägg gjorde jag då. http://ingelann.blogspot.se/2011/05/blog-post_11.html

Och nu är det verklighet snart, fem år senare. Folkets park-området ligger i anslutning till detta nya bostadsområde som ligger intill en åker som heter Lyckebo. Hoppas att de tio familjer som bygger bo kommer att bo lyckligt här på höjden! lördag 19 december 2015

Vi ses på Vimmerby marknad idag!

Centerpartiet bjuder på glögg och pepparkaka som vanligt . Vi kommer också att dela ut julhälsningar i form av ett julkort där vi vill påminna om att alla bokar in den 21 februari 2016 för att gå till vallokalen och uttrycka sin mening vad gäller bevarandet av skolor och förskolor på landsbygden i Vimmerby  Gullringen, Djursdala och Pelarne. Vi vill ha hjälp med valarbetet och du kan anmäla ditt intresse av att hjälpa till på talongen på julkortet eller mejla mig på ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se eller ring mig på 0761367700.

Hoppas vi hörs och ses! Jag finns på torget idag mellan 10 och 12. Centerpartiet finns på plats mellan 9 och 14.


tisdag 15 december 2015

Färdplan 2020

Viktigaste beslutet igår var deltagande i färdplan 2020 för att på sikt nå målet en fossilbränslefri fordonsflotta. Där hade jag laddat upp ordentligt helt i onödan. Jag hade säkert lagt fyra timmars förberedelse för att få M och S i kommunfullmäktige att ändra sig jämfört med hur de röstade i KS . 

Otroligt bra att de direkt gick upp och yrkade bifall till deltagande men här blir det så tydligt att majoriteten inte har "ett tänk" att samverka och underlätta för oppositionen. Hur mycket tid hade det tagit för någon i majoriteten att mejla exempelvis mig och de andra gruppledarna i oppositionen att man ändrat uppfattning jämfört med KS? Det hade sparat tid på gruppmöten mm och gett mer tankekraft och energi till planering av andra viktiga frågor. Dessutom hade det gett positiv energi direkt från oppositionen till majoriteten. 

Kommunikation är en av de svåraste uppgifterna för en ledare och det kräver mycket tid och engagemang men ska samverkan öka för kommunens bästa krävs det att oppositionen och majoriteten ökar kommunikationen mellan varandra. 

Självklart inser jag att just denna brist på kommunikation inte är medvetet gjord för att slösa på min tid eller energi men det skulle vara så värdefullt att få använda sin tid mer fokuserat på stora frågor som kommunen just nu behöver lösa över partigränserna. Min tid behövs till annat än att motivera en majoritet som redan ändrat sig...


fredag 11 december 2015

Samverkan behövs mer än någonsin mellan majoriteten och oppositionen

Orsa är ett gott exempel på samverkan mellan majoritet och opposition. En förutsättning är en effektiv politiks och demokratisk organisation. 
http://skl.se/download/18.ae0ffc214e1f7a71e3d10/1435064809499/Orsa-kommun-broschyr.pdf

De stora penseldragen behöver ritas

Nu är det dags att dra de stora penseldragen och förverkliga de visioner som alliansen formulerade år 2012 och som ska gälla till 2020. 

Vi i C vill bidra till kommunens utveckling på alla sätt som är möjliga. 

Goda råd är dyra?

Vimmerby kommun har en tydlig demokratisk kris som jag ser det och som alla partier har ett ansvar att åtgärda tillsammans. Förtroendekris för politikens förmåga är en del i denna kris. Vi i kommunledningen måste därför snarast operativt och strategiskt jobba mer tillsammans anser vi i C. 

Därför har jag under de senaste dygnen varit mycket aktiv och föreslagit ett antal förbättringsförslag. Hoppas att några av dem kan få gehör. 

Jag har idag uppmärksammat att det saknas både fungerande ungdomsråd och näringslivsråd i kommunen. Det måste vi försöka få till för det behövs en bra dialog med såväl ungdomar som näringsliv för att kommunen ska utvecklas demokratiskt. 

Det vi måste fråga oss politiker i kommunledningen är vilka skälen är till att dessa två råd inte är aktiva nu. Saknas ledning? Saknas engagemang? Saknas förutsättningar? Vad kan vi i oppositionen göra tillsammans med majoriteten för att åstadkomma bättre dialog med ungdomar och näringsliv. 

Ett sätt är att kontinuerligt remittera frågor till råden, tror jag så att de känner sig behövda och får möjlighet till påverkan. 

Motionen om PRAO som ska beslutas på måndag är inte remitterad till näringslivet. Av det skälet kommer jag att yrka återremiss så att näringslivet får möjlighet att uttrycka sina synpunkter på hur en prao skulle kunna återinföras på bästa sätt. Vi politiker måste ju i alla fall ta reda på näringslivets synpunkter på PRAON innan vi röstar nej till att återinföra den. Det finns goda exempel på nära samverkan mellan skola och näringsliv i exempelvis Mönsterås som alltid ligger högt i näringslivsrankingen. Vi bjöd hit en av de drivande där 2014 och skrev in i vårt valmanifest hur vi skulle vilja jobba med PRAO. Socialdemokraterna i Vimmerby gick till val med att vilja återinföra PRAO men vill nu rösta nej till sin egen motion. Vad tycker Du om PRAO? Ska den återinföras eller inte? 

torsdag 10 december 2015

Utegym i Källängen

För några veckor sedan fotograferade jag monteringen av ett nytt utegym i Källängsparken. Det blir perfekt avbrott på vårens joggingrundor i gryningen.Längtar...

Folkomröstning den 21/2 2016

Kommunfullmäktige beslutade enhälligt i september 2015 att genomföra en folkomröstning om landsbygdskolor och förskolors bevarande. Omröstningen kommer att ske den 21 februari 2016. 

Om valresultatet visar att skolorna ska bevaras så anser vi i C att det är vårt budgetalternativ som ska gälla. Här kan du läsa det. 

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2015/12/Centerpartiets-budgetalternativ-2016/

Boka in den 21 februari för att uttrycka din synpunkt på denna viktiga fråga för Vimmerby kommun.