torsdag 31 juli 2014

Svegan ska jag också bli!

Så här bemöter Kristina Yngwe ett förslag om att införa köttskatt: 


Dagens köttkonsumtion är inte hållbar. Trots vårens intensiva debatt om antibiotikaresistens i utländska grisbesättningar har vi de senaste dagarna kunnat läsa om hur konsumtionen av danskt griskött ökar. Koldioxidutsläppen från konsumtionen av nötkött ökade med 75 procent mellan 1990 och 2005, helt och hållet på grund av en ökad konsumtion av importerat nötkött. Vi skulle alltså utan problem kunna halvera vår konsumtion av nötkött utan att det påverkar den svenska produktionen.

Där Jerenius och Smedjeback efterfrågar köttskatt tror jag och Centerpartiet snarare på konsumentmakt. För det är skillnad på kött och kött. Svenskt kött är producerat under hårdare djurskyddsregler, det svenskproducerade fodret är producerat med mindre klimat- och miljöbelastning, svenska producenter använder minimalt med antibiotika, och svenska betesdjur håller landskapet öppet och bidrar till biologisk mångfald. En köttskatt som inte gör skillnad på köttslag och produktionsmetod riskerar snarare öka konsumtionen av kött med sämre produktionsvillkor, och på vilket sätt blir det bättre för djur, miljö och klimat?

Själv betecknar jag mig svegan. I matbutiken och i restaurangen väljer jag alltid svenskt kött, och om det inte finns blir det vegetariskt.

Det handlar inte om matnationalism, det handlar om att välja sund och säker mat och att kunna äta med gott samvete. Så min uppmaning till både privata och offentliga konsumenter är att bli svegan - för djurens, miljöns och klimatets skull!

Kristina Yngwe

Riksdagskandidat, Centerpartiet


Jag instämmer i hennes uppfattningar. Bli "Svegan" och ät bara svenskt klimatsmart kött. Idag blir det fläskfilé från Håkans glada grisar på grillen hemma hos oss. 

onsdag 30 juli 2014

Astrid Lindgrens Näs finansiering

I gårdagens tidning fanns en halvsida om Näs som byggde på Anna Svenssons och mitt utspel om dess långsiktiga finansiering. 

Jag anser att det är rimligt att regionförbund och stat medfinansierar denna satsning. En kommun ska prioritera kostnader för vård, skola och omsorg för medborgarna och leverera dessa tjänster till sina invånare. 

För mig blir det svårt att motivera Vimmerbys skattebetalare att medfinansiera Näs med tre miljoner årligen utan en plan för att på sikt bli mindre beroende av kommunens skattepengar. Vad gäller kultur så vill jag exempelvis prioritera vår kulturskola i första hand som jobbar direkt med Vimmerbybornas barn.

När man nu valt att sätta staket och ta inträde till anläggningen så har man minskat Vimmerbybornas tillgänglighet och därmed startat en resa mot en anläggning som bör finasieras av EU , stat, region och besökarnas biljettintäkter. Men det viktiga är att det blir tydliga politiska spelregler via ägardirektiven. 

Vilka pengar har styrelsen ansökt från regionen vad gäller länets kulturpengar? Vore det inte rimligt att KLT ger subventionerade resor till Vimmerby för skolklasser som vill besöka utställningen om Astrid Lindgren på Näs? Så görs ju till Kalmar för besök på Kronan och Länsmuseet . Vad kostar Konsthallen i Kalmar för Vimmerbyborna ? Hur ofta är Vimmerbyborna där och tar del av sin skattefinansiering? 

Många frågor bör diskuteras djupt före beslut och timingen är perfekt som jag ser det. Vi måste våga lyfta denna fråga för om man lyssnar på Vimmerbyborna så är detta en viktig fråga. Ägardirektiven ska ändras i höst enligt beslut i KF i juni med anledning av budgeten så då måste vi alla få tid att debattera och diskutera dessas innehåll innan beslut ska fattas. 

Astrid Lindgrens Näs är en välskött och fantastisk anläggning som leds och sköts av engagerad personal. Därom finns inga tvivel. Dess långsiktiga finansiering och tydlighet från politiken krävs av oss lokala politiker för att dess utveckling ska bli realistisk utifrån Vimmerbybornas skattepengar.  

Kristina Yngwe till Sveriges riksdag

Kristina Yngwe lyckades nästa kryssa sig till Bryssel men där lyckades Fredrik Federly lite bättre. Därför vill jag nu stötta Kristina Yngwe till Sveriges riksdag för jag tror att det verkligen behövs en ung agronom med gedigen kunskap och erfarenhet i Sveriges riksdag. 

Hon har startat en ny hemsida där man kan läsa om hennes hjärtefrågor och politiska ambitioner och hennes aktivitet för att förändra och påverka samhället. 

www.kristinayngwe.se

Du kan också följa henne på Instagram , Twitter och Facebook . Detta är en modern politiker som använder alla tillgängliga kanaler för att driva sin politik. Hon besökte Vimmerby den 16 april och då hade vi pressträff på Lindstorps kulle bland blommande backsippor . Där blommade Kristina Yngwe ut i en mycket genomtänkt dialog med journalisten Jimmy Karlsson från Vimmerby tidning. Jag imponerades av hennes beskrivningar och resonemang helt utan skriftligt manus. Hon talade sedan 45 minuter utan stolpar eller manus. Det här är en kvinna som är genomtänkt och professionell och alltid påläst. Fler såna politiker behövs i Sveriges riksdag. Hon tar inget på volley utan när hon uttalar sig så är det strategiskt genomtänkt. 

tisdag 29 juli 2014

Centerpartiet har den bästa strategin för Östersjön

Centerpartiet ser mycket allvarligt på miljösituationen i ett av världens
största innanhav. Larmrapporter om döda bottnar och giftalger haglar,
i synnerhet nu på sommaren när vi vistas i skärgården. Problemen beror till största del på tidigare decenniers försummelser - sett till vad som sker idag sänker Sverige sina landbaserade utsläpp av kväve och fosfor mer och mer för varje år. Dessutom ställs allt högre miljökrav på sjöfarten, inte minst tack vare Centerpartiets arbete i regeringen.
De åtgärder som krävs ska dock vara väl underbyggda av forskning och
göras med förnuft. Därför blir vi häpna när Miljöpartiet vill att allt lantbruk runt
Östersjön ska bedrivas ekologiskt för att åstadkomma ett friskare och mer levande innanhav.
Ekologisk produktion är mycket bra och på många sätt föredömlig men när
det gäller näringsläckage så är faktiskt skillnaderna jämfört med det konventionella lantbruket väldigt små. Svenska bönder ligger dessutom redan i framkant när det gäller att arbeta med miljöförbättrande åtgärder, särskilt när det gäller påverkan på havsmiljön. De belastar inte sina åkrar med ens en tredjedel så mycket kväve som vad exempelvis danska bönder gör. Bättre rening vid alla kommunala reningsverk och bättre
grepp om näringsämnen i samband med all gödsling är två mycket
effektivare åtgärder än att tvångsomställa allt lantbruk till ekologisk
produktion. Miljöminister Lena Ek och Centerpartiet har de bästa förslagen för att komma tillrätta med Östersjöns historiska miljöskuld. Det sker genom tätt samarbete med andra Östersjöländer och tryck på att EUs länder steg för steg implementerar det gemensamma havsmiljödirektivet, samtidigt som sjöfarten får lika höga miljökrav på sig som vi ställer på fordon som rullar på våra vägar. Att punktbeskatta svenska lantbrukare, utan hänsyn till hur de ska konkurrera med bönder i våra grannländer, är tom symbolpolitik som inte skapar någon betydande miljönytta. 

måndag 28 juli 2014

Björn Hellberg signerar idag!

Missa inte ett möte med trevliga och folkliga Björn Hellberg utanför Vimmerby bokhandel kl 12-14 idag. Han berättar att han och Ingvar Oldsberg  spelat in ett frågeprogram i Vimmerby som kommer att sändas i höst.

Warmbadhusets final för iår!

Kvällens laguppställning är riktigt bra och full av unga talanger. Bara någon enstaka gammal förmåga bland ungdomar och barn som kommer att ge allt för att göra Warmbadhusets finalkväll till en oförglömlig upplevelse för alla som vill komma och dela den med oss. 

Varmt välkomna och kvällens artister har Isabella Bexell presenterat på Instagram med bild och text . warmbadhusetskulturkvällar söker man på för att finna vårt konto på Instagram.

Där finner ni presentation av magdansösen Nathea Rinaldo , countrysångerskan Tina Jaxen, singer-songwritern Sebastian Åkesson, Anton och bandet, Elin Namnieks med flera. 

Kaffeservering blir det i pausen. 

söndag 27 juli 2014

Annie Lööf

Många analyserar partiledare inför valet 2014. I SvD kan man läsa en artikel om Annie Lööf och hennes fokusering på "jag, min mitt" i årets Almedalstal. 

Så här beskrivs hon i den långa artikeln om hennes ideologiska hemvist. Lite spännande för en Vimmerbybo som jag. 

"Hos Tv-terapeuten Poul Perris - hans program har gett mycket stoff att ösa ur - gör Annie Lööf hänvisningar till tre barnboksklassiker. Den första är inte överraskande; hon liknar hembyn Maramö vid Bullerbyn. Det som kommer sedan är mer talande. Centerledaren beskriver sig själv som både ett ”busigt” och ”pillemariskt” barn, både som en Emil och en Pippi.

Vad utmärker Astrid Lindgrens mest älskade karaktärer? Båda är stora individualister.

I det sällskapet känner sig Annie Lööf hemma. Åtminstone är hon tilltalad av den bilden av sig själv - både som politiker och person."

Personligen betraktar jag Emil och Pippi som humanistiska individualister, socialliberala helt enkelt. Det är ett bra karaktärsdrag för en partiledare och näringsminister år 2014. Valvinnande! Annie Lööf har lett partiet till den största valframgången på 19 år för Centerpartiet i ett val till Europaparlamentet. Nu går vi tillsammans för att vinna valet 2014! Fullt fokus på det uppdraget. 

Missa inte vår sommarträff på tisdag den 29/7 kl. 13.30 hos entreprenören och centerpartisten Rein Soovik som initierade Sagobyn som nu är en av Sveriges mest besökta anläggning för barnfamiljer. 

Hela artikeln om Annie Lööf  här: http://www.svd.se/nyheter/valet2014/partiledarportratt_3769712.svd?sidan=4

lördag 26 juli 2014

Insändare om jämställdhet, svar till Helen Nilsson

Vimmerby behöver bli ännu mer jämställt


Centerpartiet svarar JA på Helen Nilssons fråga om vi är för jämställdhet mellan män och kvinnor, lika villkor och rättigheter. 


Vi arbetar med praktiskt och konkret jämställdhetsarbete. På internationella kvinnodagen i år tog jag initiativ till att göra en pressträff med alla politiska partier i KF för att lyfta jämställdshetsarbetet i Vimmerby. Vimmerby tidning intervjuade sju politiker från fem olika politiska partier på Vimmerby gymnasium om detta. 


Nu har vi följt upp detta med en motion som Peter Karlsson lämnade i till KF i juni om att vi behöver satsa mer på jämställdhetsarbete i Vimmerby kommun. Vi kan nämligen konstatera att kommunens befintliga jämställdhetsplan är antagen 20061127 av kommunfullmäktige och att den bygger på en lag som upphörde att gälla 31 december 2008. 

Centerpartiet i Vimmerby yrkar därför att Vimmerby kommuns jämställdhetsplan uppdateras och antas av Kommunfullmäktige senast juni 2015


Centerpartiet är det parti som haft tre kvinnor som ledare och som lyfter fram kvinnor till ledande positioner i regering, landsting och kommuner tack vare kompetens, inte kvotering. Den bäst lämpade får uppdraget oavsett kön. Så tycker vi att man ska arbeta med jämställdhet. 

Många politiker före oss har arbetat med jämställdhet och Sverige är ett av världens mest jämställda länder men vi har fortfarande många saker som behöver förändras för att vi ska få ett helt jämställt samhälle. Det är målet och vi behöver vara många som arbetar fokuserat över partigränserna med denna fråga tills vi nått det målet. 

En bra början är att mäta skillnader mellan könen vad gäller kommunens tjänsteleveranser enligt Gertrud Åström som är expert på jämställdhetsfrågor och som föreläste en halv dag på ett Folkhälsopolitiskt forum i mars. Mätningar som visar tydligt att det inte är jämställt möjliggör en handlingskraftig plan för att komma tillrätta med orättvisa villkor mellan könen. 

Ingela Nilsson Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby 

Ovanstående insändare är inskickad till Vimmerby tidnings debattsida utan respons trots påminnelse så nu publicerar jag här på bloggen, med risk för att den aldrig kommer att bli publicerad i tabloidformat, då Vimmerby tidnings publiceringsregler är sådana.  Återkommer med andra insändare i Vimmerby tidning. 

fredag 25 juli 2014

Bullerby cup

Fotbollsglädje på Nya Ceos! Överblicken är suverän från de nya omklädningsrummen och det fläktar skönt i skuggan vid serveringen . Dottern spelar i Vimmerby IF 2 i F10 och de bor tillsammans på Folkhögskolan. Cupkänsla och gemenskap med fem fantastiska ledare. Tack Micke , Maria M, Lasse , Ola och Maria W för ert engagemang och för det ni gör för våra barn. 


torsdag 24 juli 2014

Ladda Vimmerby !

Var finns denna? Svaret framgår delvis på bild nummer två som jag publicerade nyss. Skobes i Vimmerby säljer dels två Renault-modeller med eldrift och dels Volvo laddhybrid. De har en laddstation på baksidan av bilhallen vid verkstaden och det kan ju vara bra att känna till för besökare och Vimmerbybor som kör elbil. 

En dansk och en norrman som kör Tesla har laddat sina bilar i samband med vimmerbybesöket på VEMAB så nu finns det läge att resonera om hur Astrid Lindgrens värld skulle kunna tillgodose besökarnas behov av elbilsladdning. På Almedalen besökte jag flera aktiviteter som handlade om elbilar och ett företag som heter Solelia levererar paket med solelpaneler och snabbladdstation. Det skulle kunna vara intressant för ALV kanske. Tydlig koppling mellan den närproducerade klimatsmarta elen och laddningen av elbilen. 


måndag 21 juli 2014

Centerpartiet ökar!

Enligt DN/Ipsos opinionsmätning får centerpartiet 6.6% av väljarstödet i juni 2014. Det är betydligt bättre än vid samma tid 2010 och en ökning med hela tre procent från i mars 2014.
http://www.dn.se/valet-2014/opinion/?l

Förtroendet för Annie Lööf som ledare ökar också vilket är på tiden tycker jag. Annie Lööf är näringsminister och partiledare och sköter dessa uppdrag på ett strålande sätt. 

Centerpartiet har den bästa jobbskaparpolitiken och det är grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill skapa ett samhälle där alla är delaktiga och där det finns frihet och öppenhet mellan människor. 

lördag 19 juli 2014

Astrid Lindgrens trädgårdars långsiktigt hållbara finansiering

http://www3.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Nyhetslista/Dates/2014/7/Astrid-Lindgrens-Nas-langsiktigt-hallbara-finansiering/

Centerpartiet i Vimmerby anser att fjärrvärmekunderna inte ska finansiera något annat än investeringar i fjärrvärmeutbyggnaden. Vimarhems hyresgäster ska inte finasiera trygghetsboende eller trädgårdsanläggningar för Vimmerbys besökare. 

Därför föreslår vi i en insändare i gårdagens Vimmerby tidning att den kommunala delen av finansieringen till det kommunala bolaget Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB ska minska med en halv miljon årligen. Risken med att låta Vimmerbys moderbolag finasiera alla sex bolagen är att det plötsligt kan utebli finansiering till Näs om de andra fem bolagen inte kan leverera överskott. VEMAB skulle kunna tvingas ta lån för att medfinansiera de andra kommunala bolagen om de inte håller budget. Därför är det bättre att på sikt se till att NÄS blir självbärande. Den vägen har de redan stakat ut då de börjat med biljettintäkter för att finasiera verksamheten. Motivet att Vimmerbybornas skattemedel ska finasiera trädgårdarna på Näs minskar i takt med minskad tillgänglighet för Vimmerbys medborgare som jag ser det. Restauranger ska heller inte drivas med kommunala subventioner vilket medför snedvriden konkurrens. 

Valmanifestet är klart för tryckning!

Några bilder ska infogas och sedan är Centerpartiet i Vimmerbys valmanifest klart för tryckning. 

Sedan blir det sommarträff den 29/7 hos Rein Soovik på Smålandsbyn då vi även får besök av riksdagsman Anders Åkesson som kommer att beskriva "Dubbelstöten" dvs hur besöksnäringen i Vimmerby kommer att drabbas om restaurangmomsen höjs och om arbetsgivaravgifterna för ungdomar höjs om socialdemokraterna vinner valet den 14/9. 

Den 11 augusti kommer vi sedan att ha vår valupptakt. Mer info om det kommer snarast, men boka den dagen i era kalendrar alla Ni som vill bidra på olika sätt till vår valseger i Vimmerby . 

Den 31/7 och den 6/9 kommer Centerkvinnornas ordförande Gunilla Hjelm till Vimmerby . Den 31/7 ska hon vara med och fira att centerkvinnorna i Vimmerby fyller 70 år och den 6/9 ska hon vara en i juryn på vår trädgårdsfestival i. Källängen då vi ska utse Vimmerbys vackraste Basilika planta samt den största, vackraste och roligaste pumpan. 

fredag 18 juli 2014

Museet Näktergalens mitt 50-tal rekommenderas

Mitt 50-tal är en välgjord utställning med Vimmerbyandan flåsande genom lokalerna...

Grattis Gunilla Gustafsson och de andra som producerat årets sommarutställning. Väl värd ett besök till det facila priset 20kr. 

http://www.vimmerby.se/naktergalen

Mötesplats Bullerbyn invigs den 2 september

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/kultur-och-fritidsnyheter/invigning-av-motesplats-bullerbyn/

Den 2 september invigs den nya Röda tvättstugan i Bullerbyn som nu startar en samverkan med Vimmerby IF, integrationsenheten , arbetsmarknadsenheten, Hyresgästföreningen och Kultur och fritidsförvaltningen med flera. 

Den 9 september arrangeras valinformation med information om allmänna valet av integrationsenheten. På plats finns också olika politiska partier som informerar om sina valmanifest. 

Varmt välkomna till Bullerbyn till dessa två aktiviteter. Bullerbyn är ett bostadsområde som ägs av Vimarhem och som nu får en permanent fritidsverksamhet och mötesplats i Röda tvättstugan. Här finns investeringar i form av konstgräsplan och solceller mm som Vimarhem har gjort under de senaste åren. 

onsdag 16 juli 2014

Västervik är en viktig del i regionen

Vad händer i Västervik och med destinationsutvecklingen där. Gotlandsbåten är försenad och likaså upplevelsebadet på Lysningsbadet. Visfestivalen bär sig knappt och tågen rullar inte på Tjustbanan. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/archive/72/

Västerviks attraktionskraft är sammankopplad med Vimmerbys utvecklingsmöjligheter och här finns koppling även till Hultsfred och Eksjö kommuner som jag ser det. Därför är det viktigt att lyfta blicken och kolla lite på destinationsutveckling ur ett helikopterperspektiv för Vimmerby. Astrid Lindgrens värld och kommunen bör se över trafikköerna till parken när det är som mest besökare dvs tisdagar i juli månad. Igår var köerna timslånga på förmiddagen tyvärr. Upplevelsen för de barnfamiljer blir inte bra oavsett om de varit medvetna om att valet för ett besök innebär trängsel i Vimmerby. 

Boende och attraktioner samt infrastruktur måste gå hand i hand i hela norra länet och Eksjö kommun. Därför är det viktigt att återigen lyfta regionfrågan tycker jag. Vi behöver regionperspektivet för att kunna skapa en bra arbetsmarknadsregion och en bra infrastruktur i vår del av världen. 

Det kommer jag att driva utifrån Vimmerbys bästa och då behöver Västervik lyckas med sina tidsplaner för olika attraktioner. Västervik, Vimmerby , Visby är en del av en helhet där Mariannelund och Eksjö samt Hultsfred också är en del. 

Den nya boken om natur i Hultsfred på tyska och svenska borde få efterföljare och vidgas till hela Astrid Lindgrens hembygd tycker jag. Det vore en finfin satsning under nästa programperiod för Astrid Lindgrens hembygd.  

Politiska arvoden

Jag har förstått att det är fler kommuner än Vimmerby som inte beslutat om arvoden inför nästa mandatperiod. Västervik och Mörbylånga bland annat. RDB har planerat att ha sammanträde den 7/8 och den 21/8 för att kunna ta beslut i ärendet och sedan får KS yttra sig den 2/9 så att beslut kan tas på KF i september. 

Sådan är planen. Det som är viktigt nu är att se över besparingsmöjligheter nu när kommunens ekonomi ser ut som den gör, anser jag. Det uppdraget har KF gett RDB och det ska vi resonera om brett före beslut. 

I dagens Vimmerby tidning finns en lång artikel om detta och på torsdag kommer personalchefen för Vimmerby kommun tillbaka från sin semester. Då hoppas jag att vi politiker kan få tjänstemannastöd för att ta fram tydliga underlag till RDB den 7/8. Jag vill även ta fram jämförelser med andra kommuners politikerarvoden för att få största möjliga förståelse och förslag. 

tisdag 15 juli 2014

Warmbadhuset den 14 juli

Flera debuter gjordes på den öppna scenen igår kväll. Regnet hängde i luften och det kom en liten skur strax innan vi började men det blev en fin kväll med många fina låtar. 

Ida Grankvist sjöng à capella för första gången på en större scen . Bra gjort! Alicia Rotebäck och Joel Gunnarsson framförde var för sig eget materiel för första gången. De är etablerade artister men det var roligt att de valde Warmbadhusets scen för sina första egenskrivna låtar. Elin Namnieks är en annan etablerad artist som utvecklas fantastiskt år efter år. Hon har liksom Engla Horste varit med alla åren. Spännande att se deras framsteg som artister. Feliz Horste sjöng singback och headbangade charmigt. Tioåriga Sofia Ekelund spelade klarinett så fint och hennes morbror Joel Lindefors från Stockholm framförde två låtar av Rysslands svar på Bob Dylan. Läs mer om Vladimir Vysotskij här : http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Vysotskij
Moa Kristine Nachtweij kompade Joel Gunnarssons egenskrivna låt. Kvällen avslutades med Göran Nachtweij som ledde allsång till "Inatt jag drömde" och det kändes aktuellt nu när krig eskalerar på flera platser i världen.

Men kvällens finaste stund var den som tillägnades lilla Felicia Petersson som gick bort i förra veckan. Isabella Bexell sjöng Kärleken är av Jill Johnson till komp av Göran Nachtweij på gitarr. Det var vackert och mycket sorgligt. Mörka solglasögon krävdes i den stunden. Camilla och Isabella hade bakat och serverade kaffe i pausen och det startades en insamling till Felicia Petersson minnesfond som ska stötta unga musiker på olika sätt. 1600kr samlades in. Flera kom fram och erbjöd sig att baka till kommande kulturkvällar så räkna med att det kommer att serveras kaffe med bröd i pausen den 21/7 och den 28/7. 

Till barncancerfonden har vi nu fått in 2150 kronor på Warmbadhusets kulturkvällarna insamlingskonto. Välkommen att bidra till att hitta bättre behandlingsmetoder mot den grymmaste sjukdomen som finns. Barn och deras familjer ska inte behöva uppleva det som familjen Peterson alldeles nyss gjort. Att förlora en sjuttonårig tjej ska inte få ske, tycker jag. Det är så orättvist! 

http://www.barncancerfonden.se/1309363846/#TackLista

måndag 14 juli 2014

Kalles lek och lattjo

Tioåriga dottern tog med sin mor idag till det nya leklandet. Parkeringen var full och många lekfulla barn ägnade sig åt rörelseglädje i den fantasifulla miljön. Bra satsat tycker jag..

Nya företagstomter i Vimmerby och sommarträff med Centerpartiet !

Vimmerby kommun erbjuder nya företagstomter och vi är många som vill se fler företag etablera sig här. Välkommen att höra av dig till kommunens näringslivskontor om Du är intresserad av en etablering i en kommun med ett sjudande företagsklimat. 

Vimmerby är en ort med lång tradition av tillverkningsindustri och handel samt en landsbygd med framstående jord-och skogsbruksföretag. 

Nu ser vi också att besöksnäringen och tjänsteföretagen ökar sin andel i kommunen. Arbetsmarknaden  är en av de bästa i länet och kommunen satsar stort på ett ännu bättre näringslivsklimat med ännu bättre service till företagen. Flera företagslotsar är utbildade enligt Hultsfreds patenterade metod med "en väg in" för företag som kontaktar kommunen i ett ärende. 

Jag ser Vimmerby som en av de mest gynnsamma orterna i regionen för Dig som företagare. Varmt välkommen till Vimmerby. Vi politiker i Centerpartiet ska göra allt för att Du ska få den bästa etableringen och starten som en kommun kan ge Dig. Centerpartiet har den bästa företagarpolitiken. 

Detta ska vi fokusera på den 29 juli under vår sommarträff hos Rein Soovik på Smålandsbyn i Vimmerby. Riksdagsman Anders Åkesson kommer på besök och vi ska diskutera hur "Dubbelstöten" kommer att påverka vårt näringsliv i Vimmerby. Vad händer med ungdomarnas arbetsmarknad i Vimmerby om den lägre arbetsgivaravgiften för ungdomar försvinner? Vad händer inom restaurang och besöksnäring om momsen höjs? 

Viktiga frågor för Centerpartiet och avgörande för Vimmerbys företagande. 

Varmt välkomna till Centerpartiets sommarträff den 29/7 klockan 13.30. Vi bjuder på fika och intressanta samtal. Rein visar också upp sin fina anläggning och berättar om sin resa från Sagobyn till Smålandsbyn. 

söndag 13 juli 2014

Kärnkraftens dilemma

Kärnkraftspersonal flyr till grön el i Japan

Kärnkraftsolyckan 2011 vid japanska Fukushima i tsunamins spår slår mot kraftverksägaren Tepco – genom uppsägningar. 3 000 arbetare har lämnat energijätten, som nu har svårt att hantera de alltjämt pågående härdsmältorna. Många anställda tar nya jobb i solenergibranschen.

Kärnkraften är inte säker, ovanstående text är kopierad från SvD idag och bekräftar att kärnkraftsindustrin kommer att få svårt att bli en långsiktigt hållbar energikälla. Solenergin däremot är expansiv. Här är länken till hela artikeln. http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/arbetarna-flyr-olycksdrabbade-tepco-i-japan_3735262.svd

Jag lyssnade på Jeppe Wikströms sommarprogram och han betonade att miljön är den viktigaste valfrågan eftersom han ser att det håller på att hända drastiska saker med olika ekosystem som visar tecken på att kollapsa. Hans exempel var världens smutsigaste innanhav , Östersjön med bottendöden som breder ut sig. 

Han uppmanade alla att ställa frågor till alla politiker inför valet oavsett partitillhörighet. Han ville också att vi utifrån de svar vi får ska välja politiker som inte bara tänker på nästa val utan på nästa generation. Mycket kloka ord. 

lördag 12 juli 2014

Annie Lööfs tal i Almedalen var det mest företagsvänliga!

Så här beskriver Jenny Madestam i Expressen sin upplevelse av samtal med representanter från näringslivet och politiker under Almedalsveckan . Annie Lööfs tal var mest företagarvänligt! Bra Annie ! 


Organisationen Företagarna gjorde en rankning utifrån hur företagarvänligt partiledarnas tal i Almedalen var - hur stort utrymme företagande fick i talen. I topp hamnade Annie Lööf, följd av Jan Björklund och Göran Hägglund. På fjärde plats kom Stefan Löfven, följd av Åsa Romson och Fredrik Reinfeldt. Näst sist kom Jonas Sjöstedt, sist Jimmie Åkesson.

Att Lööf toppar är inte förvånande. Centerpartiet är det parti som tydligast företräder företagarna. Detta är inget nytt. Det som däremot är uppseendeväckande är att de partier som vill leda en regering, inte fokuserar mer på företagande. Det är möjligt att Reinfeldt vill lämna denna fråga helt till Lööf och därför inte lyfter den. Generellt är alliansen i större utsträckning ansedd som näringslivets och företagarnas vän. Inte sällan lyfter företagare just fram hur den nuvarande regeringen skapat ett bättre företagsklimat.

Hos oppositionen finns näringslivet närvarande primärt genom intresset för den större industrin, vilken Löfven gärna pratar om. Självklart är den viktig. Men små- och medelstora företag behöver också finnas på agendan. Här skapas jobb, och här finns driv, engagemang och insikter. Företagare tänker klokt och entusiastiskt om exempelvis miljö och hållbarhet, arbetskraftsinvandring och digitalisering. Och de vill skapa jobb.

Därför borde fler än Annie Lööf och Centerpartiet ta sig ut i näringslivet och få till ett politiksnack med någon av Sveriges alla engagerade företagare. Den som är smart lyssnar på dem.

Fiberutbyggnad i Hultsfred

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/59411/1/52/

Intressant upplägg i Hultsfred där kommunen inte lägger en enda skattekrona på fiber i tätorten. Telia bygger öppen fiber där. Läs mer i Vimmerby tidning. Det ska bli spännande att följa Telias satsning där och jämföra med Vimmerby fiber.

Läste på Facebook att sjökabel är klar i Krön och att anslutningen på Blomgatan är färdig att ansluta. Vilken del av Vimmerby kommun kommer att fibreras efter Pelarnebygden? Tätort eller landsbygd? När är kommunikationsoperatören upphandlad så att fibern kan tändas i Pelarne och Vimmerby ? Förhoppningsvis i september står det på http://www.vimmerbyfiber.se

fredag 11 juli 2014

Vimmerby tidnings reportage om Warmbadhusets första kulturkväll 2014

Roleof Stroetinga gjorde ett reportage om Warmbadhusets första kväll och jag är imponerad av alla de kvällsreportage han hinner med att leverera. Han är fotograf och har arbetat som frilans för flera tidningar i Holland och nu är han på Vimmerby tidning och är överallt. Sällan syns han på bild själv så jag valde att fotografera när han tog bilden på Linnea och Ellinor ur en vinkel som verkligen visar Warmbadhusets scens potential. 

Bra att vår insamling till barncancerfonden uppmärksammades i artikeln. Vi har redan samlat in 1100kr. Läs mer här http://www.barncancerfonden.se/1309363846/#TackLista

Tack för det fina reportaget och välkomna ALLA som vill den 14/7 kl. 18.30. 

Vill du göra ett framträdande? Kontakta Göran på telefon 0702333030. Vi har tre kvällar kvar, den 14/7, 21/7 och final den 28/7. 

torsdag 10 juli 2014

Nybyggen i Vimmerby

Kraftvärmeverket börjar ta form. Nu isoleras ackumulatortanken.

 Inomhushallen på Ceos är klar. Grattis VIF! 

Det ska bli spännande att se vilka etableringar det blir på Östra Ceos som det var så bråttom med att färdigställa.  

Och jag undrar stilla om kommunen fått slutfakturan på schaktning och markjobb på Krönsmon och vilka företag som ska etablera sig där. 


Markundersökning för att bygga ny ishall

Sweco gör nu en markundersökning med syftet att ta reda påkom marken tillåter en nybyggnation av en ishall. Det är spännande då det inte finns några pengar avsatta till en sådan investering. Renovering finns pengar till då taket är för lågt om jag förstått det hela rätt. 

onsdag 9 juli 2014

Värdkommun?

Jag läser idag i Vimmerby tidning att Kinda kommun är värdkommun för kommunalförbundet ITSAM vilket skulle innebära att Kinda kommun har ansvaret att anställa medarbetarna på ITSAM. Så är inte fallet utan ITSAM har anställningsanvsaret själva då ett kommunalförbund i juridisk mening är en egen kommun. 

Vad gäller gemensam nämnd som Vimmerby och Hultsfred har inom miljö-och byggområdet så har det skrivits ett samverkansavtal där man utsett Hultsfred till värdkommun för samverkan vilket innebär att Hultsfrds kommun är anställningskommun. 

Här kan Du läsa mer om olika samverkansformer mellan kommuner. http://www.skl.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=accea1c5-87ba-4b53-a632-4233e0ff4f1a&OwnerType=0&PropertyName=EmbeddedFile_aa35d54c-6d28-4a2e-8035-3a1d1f90085d&FileName=Bilaga+03+-+Juridiska+aspekter+på+samverkan+-+version+1.0.pdf&Attachment=True

Här står att läsa vad en värdkommun är http://www.kommunerna.net/sv/sakkunnigtjanster/juridik/forvaltningsjuridik/samarbete/vardkommun/Sidor/default.aspx

Vad gäller olika samarbeten som Vimmerby kommun har så är det intressant att fundera över hur samverkan påverkar demokrati och delaktighet när samverkan blir mer frekvent mellan olika kommuner. Det är oerhört viktigt att demokratin beaktas när man bygger samverkan mellan kommuner. Hur ska delaktigheten tillgodoses och enligt SKL är det transparens i samverkan som krävs för att säkerställa att demokratin inte försämras när kommuner samverkar i olika konstellationer. 

Som jag ser det är det just transparens som har saknats i ITSAM under Alberto Necovskis ledning och nu under Susanne Korduners ledning är det just den delen som fokuserats på, vad jag har förstått. Förtroendet skadas om inte delaktigheten och transparensen är tillräcklig för de kommuner som samverkar. 

Jag hoppas verkligen att ITSAM kommer tillrätta med sin organisation och alla de styrdokument som saknats för att kommunalförbundet ska fungera som det är tänkt. 

Grön tillväxt!

Blev uppmärksammad på denna artikel av en vän och jag bara måste kopiera och lägga den på bloggen. Nu finns all anledning att driva en valrörelse utifrån miljöargument där tillväxt är en förutsättning. Lena Ek har kommenterat en uträkning på hur många jobb som det skulle skapas om man politiskt beslutar sig för att "rädda Östersjön". Man skulle spara 27 miljarder per år och skapa 70000 jobb. Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5908886


MP visar C vägen

Grön batalj.

Ingen vill vara en loser bara några månader före riksdagsvalet. Det slog Peter Eriksson (MP) fast förra sommaren och syftade på EU-valets betydelse för höstens valutgång. Men frågan är om det inte är ännu värre att vara en dryg valvinnare?

När det i onsdags var dags för Miljöpartiets dag i Visby klev Åsa Romson (MP) upp på scenen och raljerade med kraftfull stämma över män i allmänhet och vita, heterosexuella, medelålders män i synnerhet. Dessa skiljer sig enligt språkrörets utsaga från ”de flesta av oss” – vi som är ”människor”. Hon passade även på att kalla sina politiska motståndare åsnor.

Men det är inte bara den självgoda tonen som är beklämmande, det finns även anledning att ifrågasätta den politiska riktning som medvinden har fört partiet i.

På kongressen bara dagar efter det framgångsrika EU-valet var stämningen så hög att partiet röstade igenom ett förslag om att verka för ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt. Beslutet har ställt till det rejält för språkrören som gång på gång – och utan framgång – har försökt förklara vad detta egentligen innebär. Konstant ekonomisk kris är knappast en vän av miljön.

Detta var också Annie Lööf (C) noga med att påpeka när hon på söndagen avslutade Almedalsveckan. Få hade nog kunnat förutspå att något så okontroversiellt som att stå fast vid tillväxtens betydelse skulle visa sig vara Centerpartiets frälsning. Men så tycks det nu bli.

I Almedalen var det nämligen en ny Center, ett parti av relevans, som tog plats. För de väljare som är intresserade av en miljödriven politik grundad på en fungerande ekonomi – den politik Wetterstrand och Eriksson tidigare företrädde – har numer bara ett alternativ, och det i Centerpartiet. Detsamma kan sägas om dem som råkar vara både vita medelålders män och miljömedvetna – en grupp som Romson uppenbarligen varken har mycket till övers för eller är intresserad av att företräda.

Med andra ord: För första gången på lång tid har Centerpartiet åter en roll i svensk politik att fylla. Det kan Lööf tacka Miljöpartiets högmod för.

För första gången på lång tid har Centerpartiet en roll i svenskpolitik att fylla.

tisdag 8 juli 2014

Publikrekord på Warmbadhuset igår kväll

En solig och varm kväll med många duktiga talanger och begåvningar. 

Allt leddes av Vuxenskolans duktiga sommarjobbare Isabella Bexell. Hon ställde tre väl utvalda och snabba frågor till artisterna på ett inspirerande sätt. Bra och proffsigt! 
Linnea Nestor och Ellinor Mårtensson inledde med covers och eget material . Den om en uteliggare gillade jag bäst och deras avslutningslåt , som presenterade som mycket aktuell,  och med en nyskriven vers i Mikael Wiehes "Ditt land" med Warmbadhuset och Astrid Lindgrens värld omnämnt var riktigt bra, tycker jag. Tack för den! 

söndag 6 juli 2014

Tack Gotland för denna gång!

På färjan igen efter tre fina soliga somriga dagar på "öjn". Gotland levererar som vanligt bra väder och stämning, lite utlandskänsla. Ett gott land, helt enkelt! 

Jag har haft flera intressanta samtal med olika engagerade människor. Anna-Kajsa Arnesson och Monika Löfin-Rosen från Öland samt Eva-Lena Fungmark gav mig tänkvärda samtal liksom Västerbottens landstings miljöchef. Han beskrev deras klimatkonto som en metod att frigöra investeringskapital till Länstrafiken. 

Dagens nyheters monter med direktsända websändningar med snabba repliker gav mig intressanta reflektioner under ledning av Mats J Larssson. Lena Ek och Hannes Hervieu intervjuades inför Annies tal och Hanna Wagenius intervjuades efter talet. Sändningarna finns på webben och rekommenderas som ett bra komplement till papperstidningen och webbtidningen. Tre delar som ger en större helhet. Modern och fräsch form för kommunikation.http://www.dn.se/webb-tv/klipp/val-2014/ipsos-opinionschef-david-ahlin-om-cs-senaste-opinionssiffror/

Och så träffade jag Staffan på Oxgården i Vimmerby och språkade med honom om destinationsutveckling mm. Det var kul och jag fick en inbjudan av hans fru till Elisabethgården där hon är föreståndare. Den inbjudan ska jag definitivt förvalta. De tyckte att det var så smidigt att åka till Visby från Vimmerby och jag håller med. Det är ju faktiskt smidigt åt båda håll så välkomna alla gotlänningarna som vill besöka Vimmerby som vill ha miljöombyte och semester. 

Min kusin som bor i Visby var på fastlandet denna helg så jag hoppas att vi kan ses när de ska till fastlandet och Vimmerby nästa gång. 

Avslutningsvis vill jag tacka min rumskompis från Kalmar som är uppvuxen i Virserum, Ingegerd Pettersson. Många skratt och berikande samtal har vi haft. 

Tack också hela gänget och Centerkvinnorna som gav stipendium till mig för detta Almedalsbesök! Det gav mersmak och mycket positiv energi! Vi är en betydande KRAFT för feminismen i Kalmar län. 
Bussladdhybrid

På Gotland rullar laddhybrider i bussformat! Nytt för mig!

Centerpartiets dag!

Mycket bra tal och mycket bra vallöften fick vi idag. 

Lyssna och titta på det valavgörande talet, det bästa och mest känslomässiga politiska talet som jag hört. Värderingsmässigt stämde det klockrent med mina värderingar och ger energi i grunden till vår valrörelse. 

Tack Annie till talet som kommer göra oss till valvinnare ! 

Vill su ha ett referat av talet. Läs här: www.expressen.se/nyheter/val2014/almedalen/c-ledarens-angrepp-pa-lofven-alskar-bidrag/

Centerkvinnornas ledare pratar feminism med oss

Centerkvinnorna behöver lyfta den historia och tradition som finns i att lyfta kvinnor till politiska uppdrag. 

Ung kompetent kvinna missgynnas i Sverige idag enligt Gunilla Hjelm. Fortfarande ser man en man som bättre än en kvinna oavsett kompetens. Attityder kring jämställdhet behöver diskuteras och förtydligas mer. 

Kvinnor behöver vara dubbelt så duktiga enligt en manlig vän till mig för att få samma position och för att få samma lön. 

Bra uppladdning inför Annie Lööfs tal om en timma i Almedalen. 

Gunilla Hjelm är en karismatisk och framgångsrik småländska och bra talare. Hon bekräftar att centerpartiet är alliansens trovärdigaste feministiska parti. Jan Björklund är ute och cyklar! 

Sätt ett pris på överanvändningen av antibiotika !

Bra inspel på SvD brännpunkt idag av Annie Lööf . 

Centerpartiet vill ta krafttag mot överanvändningen av antibiotika i ett globalt perspektiv. Det är på tiden, kan jag tycka och är stolt över att Centerpartiet lyfter denna fråga så kraftfullt. 

En krisgrupp ska tillsättas för att komma tillrätta med antibiotikaanvändningen i världen. Detta behövs av flera skäl inte minst för att stärka konkurrenskraften för de gröna näringarna i Sverige. Många länders bönder använder nämligen antibiotika för att öka tillväxten på köttdjuren och detta innebär konkurrensnackdelar för svenska bönder på den internationella marknaden. Men Sveriges djurskyddslag med stora restriktioner kring bruket av antibiotika är en framgångsfaktor för djurhållningen i ett internationellt perspektiv då det är långsiktigt hållbart att begränsa användningen av antibiotika eftersom risken att utveckla ännu fler multiresistenta bakterier ökar i takt med överanvändningen. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/3722238.svd

lördag 5 juli 2014

Radiosändning i Almedalen

Erik Ullenhag beskriver hur integrationspolitiken kan förbättras. Lotta Bromé diskuterar politikers musikpreferenser mm.

På tal om musik! Har ni hört centerpartiets vallåt? Den finns på Youtube och Spotify och heter Nära dig. (Fredrik Kempe har gjort den)


Organkriminalitet

Vi mötte en kvinna från Sydkorea som samlade namnunderskrifter mot Kinas organstöld. Hon beskrev Kinas diktatur och censur och brist på demokrati och yttrandefrihet . En av de mest kända bilderna i världen nämligen den från himmelska fridens torg med mannen som ställer sig framför en pansarvagn har 1,3 av jordens befolkning aldrig fått möjlighet att se. "Tankman" kallas bilden och är så tankvärd! 

Eva Kristina Berg som nu är kommunalråd i Torsås skriver under utan att tveka.

Lörsdagsaktiviteter i Visby

Idag ska jag ägna mig åt demokratiutveckling i Visby. Det erbjuds samtal i detta ämne och hur medborgare i Sverige borde använda sina möjligheter att påverka demokratin mer. Medborgarförslag och folkinitiativ är i fokus. 

Jag ska också lyssna på Anna-Karin Hatt tror jag som ska delta i ett Nikodemussamtal.http://m.svenskakyrkan.se/?di=644243

Seminariet "Solcellerna är här, varför motarbetas den?" ska jag besöka kl. 14!

Laddat med cykeltur längs havet och ett samtal med en strandskata !

fredag 4 juli 2014

Solsidan

Laddar för mingel med Gotlands centerpartister å alla som är hitresta. Offentliga hängmattor med ringmuren på ena sidan å havet på andra, musikunderhållning en bit bort å havets brus som ackompanjemang. 

Solenergi i själ å hjärta ! Gotland levererar! Behövs ingen utlandsresa för att få upplevelser! 

Almedalsblogg

Nu har vi anlänt och jag hämtade min hyrcykel snabbt för att ta mig till ett elbilsseminarie på fina Briggen Tre kronor. Fullsatt och intressant ! 

Vi saknar långsiktiga styrmedel för elbilar är budskapet. Supermiljöbilspremien är snart slut...vad kommer sedan? 

Vi får en historik kring vilka elbilar som fanns på Almedalen år 2009. Det har hänt mycket sedan dess. Då fanns 166 elbilar i landet...idag finns det cirka100 000 elbilar i Sverige. 

Vi behöver bygga mer och säkrare infrastruktur. Vi måste kunna veta om laddstationer är ledig och när den förväntas bli det...

Företag som Astrid Lindgrens värld  i Vimmerby skulle kunna få hjälp med att bygga en laddstation av exempelvis SOLELIA som bygger laddstation med solel. Bra för att visa miljömedvetenhet och bra service till de som besöker Vimmerby med en elbil. 

På söndag kommer en norrman till Vimmerby med sin Tesla. Han ska få ladda den på VEMAB . Elbilen Tesla är den mest sålda bilmodellen i Norge flera månader förra året och iår. 

Det är dags att Ladda Vimmerby! Det går fort i branschen nu. Bilmodellerna finns men det saknad infrastruktur. Andreas Gyllenhammar samtalade jag med och han lyckönskade vår satsning i Vimmerby och hävdade att det krävs en nationell satsning på sannbbladdinfrastruktur på strategiska platser för att elbilarna ska få det genomslag som krävs. Vid riksväg 23/40 , vid Arla där det planeras "lastbilsparkering" borde det väl vára lämpligt med en snabbladdstolpe eller vid Åkeborondellen? 


Höghastighetståg, nej tack!

SJag tycker inte om utspelet om att bygga höghastighetståg för 40 miljarder mellan Sveriges tre storstäder. 
Nedanstående  fem punkter är mina huvudskäl till att jag hellre hade sett ett utspel som gynnar hela landet och inte medverkar till centralisering och utarmning av landsbygden. Detta vill jag diskutera i Almedalen i helgen. Spaniens satsning på höghastighetståg har inte varit lönsam för Spanien och Sverige har mer glesbefolkad landsbygd än Spanien vilket innebär att alliansen måste bevisa för mig att denna satsning skulle bli bättre för hela Sverige än någon annan investering på infrastruktur. Mer närodlad behovsanpassad och småskalig infrastruktur som är mer gynnande för hela landet efterfrågas härmed av mig. 

Detta är mina fem punkter som förklarar varför Sverige bör avstå höghastighetståg. 

1. Väldigt dyrt, tränger ut andra järnvägsinvesteringar.
2. På grund av kurvradier m.m. tar de väldigt stor plats (åkermark) och har stor fysisk miljöpåverkan. Jämför vindkraftverk.
3. För liten och gles befolkning gör att vi aldrig får de resandeströmmar som andra länder har och som är nödvändiga för ekonomin.
4. Den mycket stora miljöskuld som byggnationen medför tar mycket lång tid, om ens någonsin, att betala tillbaka.
5. Höghastighetstågen klyver landet ännu mer, de flesta landsbygdskommuner hamnar ännu mera i skugga. 

DN diskuterar detta utspel och ger det svagt betyg. http://www.dn.se/ledare/alliansen-missar-taget/

Solelrapport när sommarvärmen är på ingång!

Känns som att det passar perfekt att leverera ett blogginlägg idag när jag strax ska fara till Almedalen och väderleksrapporten visar sol och sommarvärme på ingång.

Tomas Holgerssons anläggning levererar förnybar el och Tomas själv levererar texter som är mycket läsvärda både här på min blogg och på insändarsidorna i Vimmerby tidning.

Tomas Holgersson letar solrekord och fann ett försäljningsrekord som bekräftar en beteendeförändring när medvetandet ökar om elanvändning i takt med att man börjar producera egen el. Den beteendeförändringen ska inte underskattas när vi troligen kan bli mycket eleffektivare allihop, varje dag 24-7! Tipsa gärna om dina "elsparsmartaste" metoderna i kommentarsfältet. Personligen har jag ju i princip slutat att stryka, då strykjärnet suger en massa el. El till värme är inte smart, har jag konstaterat och det stöds ju av termodynamikens grundlagar. Hur gör du för att spara el? Emma Lindberg som är komunens energirådgivare kan också hjälpa till och på Rådgivningekot kan man få många tips och inspel./http://radgivningsekot.blogspot.se/

Rekord!!!
Kolla rubriken, den är förvisso sann, något oväntad, men också lite ironisk. När det nu är dags att summera min solelsproduktion för juni och första halvåret 2014 letade jag, som man gör i vår rekordfixerade tid, efter någon form av rekord. Produktionen under juni blev visserligen oväntat bra, 640 kilowattimmar trots alla regndagar, men inget rekord. Första halvårets produktion blev drygt 4% sämre än ifjol, försäljningen – inte heller rekord. Rekordet som slogs var nettoförsäljningen till e.on, jag sålde 400 och köpte 191, netto alltså 209 kwh, två timmar mer än juli ifjol. Inte mycket till rekord. Dessutom blev det ett rekord till, jag har på dessa 20 månader jag producerat solel aldrig köpt så lite el som den gångna månaden. Det styrker oss som hävdar att solelen inte bara är en suverän produktionsform, eftersom intresset för hur vi använder elen ökar blir man också bättre på att spara el, dubbel nytta alltså.
Av den årsjämförelse jag skickar med kan ni läsa ut att produktionen är väldigt stabil, om man räknar bort vintermånaderna förstås.
Omvärldsanalysen visar att det äntligen börjar hända saker även i Vimmerby, jag var en tid Vimmerbys störste elproducent (tror jag), det är jag inte längre och nu rasar jag vidare neråt på den rankingen, mycket glädjande!

Tomas Holgerssononsdag 2 juli 2014

Trygghetsboende

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/59232/1/88/

Tomas Holgersson hänvisar i sin debattartikel om trygghetsboende till centerpartiets motion om att bygga ut Granen. Tyvärr tog det mindre än en månad att avslå denna motion. Hade den bifallits så hade det funnits en utredning om hur man kan bygga till ett antal lägenheter till Granen. Riksbyggen eller annan entreprenör skulle sedan i konkurrens kunna ha byggt det efterlängtade trygghetsboendet i Vimmerby. Det står inte i andra attsatsen vem som ska bygga, då kommunens investeringar just nu är så många så skuldsättningen blir svår att öka.  Centerpartiets motion är konkret närodlad politik. Nu drar M och S denna fråga i långbänk där den viktigaste diskussionen rör åldersgränsen och inte handlingskraft. Motionen lyder så här : 

SKAPA fler "Trygga boenden"

Frågan om så kallat Trygghetsboende för äldre är alltid aktuell. Även om vår kommun är relativt väl tillgodosedd med moderna, lättillgängliga lägenheter, ofta med tillgång till gemensamhetsutrymmen för måltider och annan samvaro, är behovet ökande.

Ett sådant boende ger förutom trygghet och bekvämlighet för äldre även en avsevärd kostnadsminskning för kommunen. Dels beroende på att behovet av betydligt dyrare vård- och omsorgsboende skjuts fram åtskilliga år, dels att de hemtjänstinsatser som ofta behövs kan utföras rationellare och därmed billigare.

Det är därför rimligt att kommunen som har kostnadsfördelar av byggnationen av ett " tryggt boende" också bygger detsamma. Det kommunägda boendet på Granen är mycket efterfrågat och ett utökat antal lägenheter där skulle ha goda möjligheter att bli uthyrda. En fördel med byggnation på den platsen är möjligheten att utnyttja en del befintliga lokaler. Möjligen finns andra befintliga boenden som också skulle vara lämpliga för dylik utbyggnad för att skapa fler ”Trygga Boenden” i Vimmerby kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en utökning av antalet lägenheter på Granen och

att kommunstyrelsen om så visar sig möjligt vid lämplig tidpunkt framlägger ett förslag på sådan byggnation till fullmäktige.

Slut på motionen. I januari 2014 förslog kommunalrådet en försäljning av Granen. Vad har gjorts för att förverkliga den iden? 

http://www.linkopingstidning.se/article/view/56370/

Den försäljningen stöttar Centerpartiet fullt ut, bara det händer något med denna fråga och diskussionen om åldergräns upphör till förmån för handlingskraft. Det vore bra för Vimmerby kommun och bäst för oss som bor här. 

tisdag 1 juli 2014

Skrota fas 3 och satsa på riktiga jobb

Annie Lööf beskriver hur vi i C vill fokusera på jobben och skapa riktiga jobb. Riktigt bra att centerpartiet håller seminarie om ekonomi idag i Almedalen. Lyssnar just nu på Intervju i Godmorgon Sverige . Riktigt bra leverans idag, tycker jag. 

http://www.dn.se/debatt/vi-vill-skrota-fas-3-och-lata-privata-formedlare-fixa-jobb/


Framtidens pensioner!

Kvinnorna är de stora förlorarna i pensionsystemet. Inte nog med att kvinnor får lägre löner än männen för lika arbete. Nu visar en ny undersökning att det är lika illa vad gäller pensionerna och givetvis finns en koppling här eftersom systemet bygger på vad du tjänat in till din pension.

SVD visar vart pensionerna är som högst och lägst i vårt avlånga land.
 Vad gäller Vimmerby så gäller nedanstående siffror, de är högre i Västervik och Eksjö och lägre i Hultsfred. 

Välkommen till Vimmerby
Här har de 10% med lägst pension 9500 kronor i månaden
Medianpensionen är 10700 kronor i månaden
De 10% med högst pension har 16400 kronor i månaden

http://www.svd.se/naringsliv/pengar/pension/majoriteten-av-kvinnor-riskerar-fattigpension_3702828.svd

Bara att fortsätta uppmuntra sina döttrar att satsa på utbildning och därigenom få en sysselsättning som ger hygglig lön för att de ska kunna förverkliga de drömmar som de äger.

Grattis Näktergalen !

Gunilla Gustafsson och de andra som arbetat med utställningen om 50-talet i Vimmerby har gjort det igen. En helt underbar utställning med Vimmerbytema. Min morbror Lars Andersson är med på en av bilderna ! Roligt att känna igen olika miljöer och personer. 

Besök den! 20kr kostar det för en vuxen. 50kr för ett årskort blev min affär så att jag kan gå dit igen .