lördag 30 juli 2016

YXERN

Jag tror att vi tillsammans måste hitta en politisk lösnig för att komma tillrätta med problematiken kring Yxern för att nå både en kortsiktig och en långsiktig plan för Yxerns situation. Regleringsföretaget, Tekniska verken och Länsstyrelsen verkar varken ha förmågan eller viljan att verkställa det som alla är överens  om, dvs att minska tappningen. Redan den 29 juni var alla aktörer helt överens om att tappningen skulle minskas till 600 l/s och det enda som regleringsföretaget ansåg sig behöva för att verkställa minskad tappning var ett föreläggande av LST i Kalmar. Den 18 juli kom ett besked att LST i Kalmar inte avsåg att skriva något föreläggande förrän tidigast i mitten av augusti om ens då och regleringsföretaget till och med ökade tappningen den 23 juli trots att vattenståndet redan då var det lägsta någonsin. Syftet med den åtgärden borde skada alla parter mer än den gör nytta och i synnerhet båe skada Yxern och Yxeredsån för lång tid framåt. Kammarkollegiet har redan i maj uttryckt att det saknas lagstöd för att följa en vattendom om stor miljööskada riskeras. Juristerna är oeniga och därför ser jag det som att vi politiker måste komma överens om vad som måste göras nu då läget är akut. KS i alla tre berörda kommuner måste snarast överlägga om en lösning på kort och lång sikt.

Mats Hugosson och jag har formulerat en ståndpunkt kring hur Centerpartiet o Västerviks och Vimmerby kommuner ser på denna fråga.


PM om YXERN- Kalmar läns största sjö

Centerpartiet i Vimmerby kommun och i Västerviks kommun finner det rimligt att Länsstyrelsen uppmanar alla kraftverksägare att söka nya tillstånd om de driver verksamhet som inte har tillstånd enligt den senaste lagstiftningen för vattenverksamhet. 

Parallellt med det arbetet bör tillsynen av befintlig verksamhet i Botorpsströmmens avrinningsområde intensifieras med tanke på de skador som har uppstått under sommaren 2016 på grund av alltför kraftig tappning 2015-2016 i kombination med mycket torr väderlek och oklar ansvarsfördelning trots att alla var överens om vilka åtgärder som krävdes på försommaren 2016 för att minimera långsiktig negativ miljöpåverkan. Dokumentation och konsekvensbedömningar måste också göras nu för att ett åtgärdsprogram för att återställa sjöns biologiska värden ska kunna formuleras och verkställas. 

Regleringsföretaget, kommunerna, Yxerns fiskevårdsförening och Botorpsströmmens vattenråd är överens om att göra en prövning av  den omoderna vattendomen som tillåter reglering av vattennivån på nästan 3 meter. Det är ett stort arbete och kommer att ta lång tid men det arbetet måste präglas av konstruktivt samarbete för Yxerns bästa. Vi välkomnar därför att alla är överens om att en prövning ska göras för att få en långsiktigt hållbar situation för Yxern. 
Vi i CENTERPARTIET kommer att vara drivande och aktiva på alla tänkbara sätt och understödja arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar vattenverksamhetslagstiftning. 
Ingela Nilsson Nachtweij , gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
Mats Hugosson, gruppledare, Centerpartiet i Västervik

fredag 29 juli 2016

Thorbjörn Fälldins närodlade politik var stor och gjorde stor skillnad

Fotograf/Copyright: TT

Thorbjörn Fälldins bortgång innebär att en av de mest framgångsrika politiska ledarna i Sverige gått bort. Han var den som bröt socialdemokratiskt maktinnehav efter 44 år och ledde den första borgerliga regeringen i modern tid. 
Som politiska ledare hade han ett säkert sätt att säkerställa rimligheten i politiska förslag: 
- Vad betyder det för min granne? 
Ja, så enkelt kan man på ett sätt sammanfatta idéen med Närodlad politik och det var en av de frågor som Thorbjörn Fälldin använde för att reda ut om politiska förslag som presenterades var rimliga, begripliga och acceptabla.

Det beskriver också ett förhållningssätt till politiken som tyvärr alltför ofta känns frånvarande i dagens politiska debatt. Förtroendet att vara politisk företrädare kommer från grannar och människor runt om i samhället och det är deras vardag och livsförutsättningar som behöver styra politiken och därför blir frågan så smart och enkel men så rätt som en del i det politiska arbetet. Den visar på hans storhet som politiker.

Thorbjörn Fälldins gärning som politiker påminner om betydelsen av att vara förankrad och behålla känslan för var man kommer ifrån. Och det var så han kunde avväpna dåtidens negativa socialdemokratisk retorik om att Centerpartiet skulle utgöra ett hot mot människors pensioner genom det enkla konstaterande ”skulle jag ta pensionen från min egen mor”. Tala om ett nära perspektiv.

I Kalmar län minns vi också särskilt en av de klassiska debatterna med Olof Palme som hölls Kalmar 1982. Det var med stolthet vi fick uppleva hur han med jordnära argumentation och starka värderingar om decentralisering, trygghet, Nej till Kärnkraft och ja till hållbar energipolitik och Nej till till löntagarfonder vann debatten.

Thorbjörn Fälldin var en stor ledare för Centerpartiet och borgerligheten i Sverige och det närodlade perspektiv han hade på politiken behöver vi ständigt påminnas om som det naturliga och riktiga förhållningssättet - det är ett viktigt bidrag som han lämnat till Centerpartiet och den svenska politiken.

Gunnar Johanssons skrivelse om Yxern publicerar jag på bloggen idag.

Jag läser Gunnar Johanssons inlägg om miljökatastrofen som pågår i Yxern. Jag väljer att publicera den här .

Jag har också läst en halvsida idag i Vimmerby tidning av Anders Sjögren om skadorna på sjön Yxern som nu har ett vattenstånd som är mer än 2 meter lägre än normalt.

Innan regleringen som startade efter vattendomen som beslutades år 1938 så finns dokumenterade vattennivåer i sjön under ett antal år före regleringen. Vattenståndet pendlade som max. en halvmeter mellan 92,3 och 92,9. Nu är vattennivån 90,5 och sjunker fortfarande. Tappningen ökades i lördags från 730 liter per sekund till 820 liter per sekund vilket för mig är oförklarligt i detta läge. 

"Tack för att jag får vara med i gruppen!
Jag vet inte om någon kan förstå vidden av och omfattningen av den skada som hela landskapet drabbats av. Det går förmodligen för kunniga vetenskapspersoner att uppskatta de biologiska skadorna, Kanske innebär det skedda skador som för vissa arter är irreversibla. Jag vet att varje gång en älvdal skall förvandlas till vattenmagasin är kraftbolaget skyldiga att låta biologer göra en konsekvensbedömning då ett vattenmagasin leder till irreversibla skador på dammbottnen och omgivningarna. 
Vi bör i synnerhet inte glömma den psykosociala skada som alla som på något vis blir berörda av landskapets ödeläggelse.
Att markägarnas möjlighet att förfoga över sin egendom blivit svårt beskuren och deras möjligheter att använda sin mark för turism och andra rekreationsmöjligheter är närmast obefintliga när Yxern som pärlan i landskapet blivit förstörd. 
Förmodligen kan biologiexperterna uppskatta ett närmevärde på en grov restaurering av sjöns ekologiska, biologiska system. Men att fullständigt återskapa sjön och dess strandekologi låter sig förmodligen inte göras. Att försöka kompensera de människor som blivit påverkade av det förstörda landskapet låter sig knappast göras utan att de som orsakat (orsakar) skadorna blir dömda och straffade för sin girighet. Lättaste skadorna att ekonomiskt uppskatta är markägarnas direkta och indirekta förluster på grund av att de icke kan förfoga över sin egendom,
Det är angeläget att en uppskattning av skadorna ur alla synpunkter blir gjorda och att ett sannolikt skadestånd presenteras.
Det måste sedan bli miljöjuristernas sak att bedöma om de som är skyldiga till förstörelsen och de som hade till uppgift att värna landskapets miljö men som av olika skäl försummade sin uppgift skall lagföras för den enskilt största miljöförstöring som drabbat Norra Kalmar län"

torsdag 28 juli 2016

Läslust på Bullerby cup

Kollade läget i ett spännande tält med ett läsprojekt och en mycket engagerad projektledare. Fick massor av info och ett bra tips om hur man kan få sin 12-åriga dotter att läsa böcker. Lyssna på dem tillsammans istället sa hon. Storytelling!

Klart att jag måste testa det.

Många olika läsprojekt pågår i länet i samverkan med föreningslivet. 

I Mönsterås läser man högt för barnen före varje träning.

I Vimmerby har Maria Tunek ett läsprojekt på VIFs idrottsfritids. 

Exemplen är många. 

I tältet finns också författare på besök!

Missa inte detta när ni besöker cupen. 

Bullerby Cup i tre dagar framåt!

Yngsta dottern deltar i Bullerby cup med VIF. Detta fantastiska arrangemang som alltid får så mycket beröm av alla medverkande. På lördag morgon ska jag servera frukost och det är min lilla insats under cupen. Många gör mycket mer och levererar en fotbollscup med fotbollsglädje och gemenskap i fokus. Ökar vår attraktionskraft på många sätt och vår gemenskap mot samma mål.   

I övrigt fortsätter jag att arbeta hårt för Yxern. Jag har lagt och kommer att lägga flera timmar varje dag tills  vi fått både en kortsiktig och långsiktig och hållbar lösning för Kalmar läns största sjö med mycket höga naturvärden. 

Jag förrättar också cirka 20 vigslar åt Vimmerby kommun i år. Sju kommer jag att förrätta åt Västerviks kommun då deras sju förrättare är fullbokade till och med september. En vigsel har jag haft i Kinda kommun och där var det många Vimmerbybor på plats. Kärlek och glädje finns det mycket av i uppdraget som borgerlig vigselförrättare. Jag tror att Vimmerby skulle kunna göra paket kring Vimmerbyvigslar med fokus på målgruppen "ännu icke vigda par med småbarn" som besöker Vimmerby. Vimmerbys vackra natur och Astrid Lindgrens värdegrund som inramning till löftet att älska varandra i nöd och lust skulle kunna öka attraktionskraften för Vimmerby med romatiken i centrum. "Vintervigsel i Vimmerby" klingar också bra, tycker jag. En samverkan med besöksnäringen och hotellen på orten skulle vara ett utmärkt sätt att förlänga säsongen och samtidigt öka attraktionskraften för Vimmerby som bostadsort. 

Slutligen vill jag tacka för uppskattningen av årets kulturkvällar vid Warmbadhuset som maken och jag arrangerar tillsammans med Vimmerby Konstförening, Vuxenskolan och Vimmerby kommun med flera. Tomas Holgersson som uppmanade oss att göra något på scenen vid Warmbadhuset år 2010 är mycket nöjd med utvecklingen av dessa kvällar i juli och har föreslagit ett namn på scenen. KULTURKÄLLAN är hans förslag och det kan också utvecklas genom att fler använder scenen till kulturaktiviteter. Vimmerby konstförening har ansvaret att sköta scenen så vill du göra din egen aktivitet så kontakta Beathe Skaate som är ordförande för konstföreningen. Exempelvis KULTURSKOLAN skulle kunna nyttja KULTURKÄLLAN för shower. Dansföreställningar här med levande musik skulle passa förträffligt, tycker jag. Allt är möjligt om vi samverkar för att öka attraktionskraften för VACKRA VIMMERBY. Hör av dig till mig med förbättringsförslag och ideer. Välkommen med allt som du brinner för att förmedla och föreslå. Tillsammans bygger vi en ännu bättre Vimmerby kommun där hela kommunen utvecklas i samspel med tätorten


onsdag 27 juli 2016

Öppet brev till miljöminister Karolina Skog om Yxerns miljökatatrof

Öppet brev till Sveriges miljöminister Karolina Skog

Jag vill med detta brev upplysa miljöministern och kräva handling med anledning av den pågående miljökatastofen i Kalmar läns största sjö Yxern inom Botorpsströmmens avrinningsområde i Norra Kalmar län. 

Är det Tekniska verken, Regleringsföretaget eller Länsstyrelsen som har det största ansvaret för denna katastrof som orsakats av alltför stor tappning av vatten till elproduktion senvintern 2015 i kombination med  två mycket torra år och total avsaknad av vårflod 2016?

 Som jag ser det så säger Kammarkollegiets uttalande i början av juni att Regleringsföretaget med omedelbar verkan kunde ha  minska tappningen redan då och det hade då inte sett lika illa ut för Yxern som det gör nu när tappningen har varit minst 800 l/s istället för 600 l/s eller lägre. Konsekvensen blir att ån nedströms Yxern (Yxeredsån ) troligen kommer att torrläggas inom kort. Man borde ha minskat tappningen redan i juni då alla var överens om att den åtgärden behövdes. Tvärtom så har regleringsföretaget ökat tappningen från 730 till 820 liter per sekund den 23 juli 2016. 

Jag bjöd in vår landshövding Stefan Carlsson till ett besök vid Yxern den 1 maj 2016 för då fick jag rapporter från de som bor runt sjön vad som riskerades om inte tappningen minskade.

Landshövdingen och länsstyrelsen har svarat att det är verksamhetsutövarna som har det fulla ansvaret för miljöskador som kan uppstå kopplade till verksamheten. Men om verksamhetsutövarna inte har godkända tillstånd vilket Länsstyrelsen är tillsyndsmyndighet för så landar ansvaret in på tillsynsmyndigheten i mina ögon. Flera av kraftverken nedströms Yxern saknar godkända tillstånd.

Slutsatsen blir att varken Yxerns regleringsföretag, Tekniska verken eller Länsstyrelsen har tagit det ansvar som de haft möjlighet till och det är orsaken till situationen i Yxern.

Miljöpartisten Nils Hillerbrand som är ordförande i Tekniska verken borde omgående få direktiv från dig som miljöminister om att åtgärda Yxerns situation genom att ge direktiv till regleringsföretaget om att minska tappningen med omedelbar verkan. Allt annat är för mig orimligt. 

Vi vet att Miljöbalken säger att den som är ansvarig för en verksamhet är ansvarig för de skador verksamheten orsakar, och att verksamhetsansvariga är förpliktigade att förhindra miljöskador.

Vi ser att regeringsförslaget inte agerar och refererar till vattendomen  och vad jag förstår så har kammarkollegiets jurist Nils Leine beskrivit att det saknas lagstöd för att inte frångå en vattendom när miljöskadorna i en sjö riskerar att bli så omfattande. Detta fortgår och kan enbart fortgå eftersom myndigheterna inte agerar.

Miljöbalkens katastofparagraf (kap 26) borde ha använts för länge sedan av Länsstyrelsen i Kalmar län gällande Yxern då miljöskadorna redan är så pass omfattande och risken är stor att en del av skadorna är irreversibla.

Jag vädjar till dig som miljöminister att agera för att miljökatastrofen i Yxern ska dämpas och då krävs ett beslut och ett tydligt besked till regleringsföretaget att omedelbart minska tappningen. Jag är djupt oroad för situationen i Yxern där musslorna dör, fiskarna inte kan leka och där fågellivet är mycket negativt påverkat plus att de psykosociala konsekvenserna för människor som bor , lever och verkar vid den hårt drabbade sjön är allvarliga.

Att bara se på när sjön förstörs är omoraliskt och har inget lagstöd, tvärtom pekar portalparagrafen i Miljöbalken på att Tekniska verken måste göra något åt det när de vet vad som är problemet. Avhjälpandeansvar heter det.

Den elproduktion som gynnas nedströms Yxern är i storleksordningen 1,6 GWH, vilket motsvarar en tredjedels vindkraftverks produktion.

Det kan aldrig vara rimligt att förstöra ekosystem i både Yxern och Botorpsströmmen för dessa små mängder energi. Vattendirektivet borde också påverka då vattenkvalitén i Yxern påverkas negativt av regleringen av sjön som bygger på en vattendom som beslutades år 1938 i en helt annan tid och med helt andra förutsättningar.

Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd Vimmerby kommun

söndag 24 juli 2016

RIP Thorbjörn Fälldin

1982 när jag var 16 år så deltog jag i en bussresa till Kalmar med Centerpartiet. Målet var att delta i en debatt i en idrottshall mellan Fälldin och Palme och det var en uppfriskande och engagerande debatt som har bidragit till att stärka mitt samhällsengagemang.

Thorbjörn Fälldin var en fantastisk politiker och en mycket bra debattör med sitt lugna och framgångsrika sätt att agera. 

Karin Söder uttryckte en gång att hon var orolig för en debatt i riksdagen. Då svarade Fälldin: Läs på Karin så ordnar det sig.

Mycket klokskap i de orden. 

Idag har jag via Rapport fått veta att Thorbjörn Fälldin avled , 90 år gammal , igår kväll. 

Med dessa rader vill jag rikta mitt varma deltagande och önska att Thorbjörn Fälldin får vila i frid. Tack för allt du gjort för Sverige och för Centerpartiet. https://www.centerpartiet.se/2016/07/24/minnesord-over-thorbjorn-falldin/

Söndagsreflektioner om YXERN. Miljöministern borde aktiveras i denna fråga.

Yxern är verkligen en fråga som Vimmerby kommun måste prioritera. Tomas Peterson har bjudit in mig till en avstämning om vad som är gjort och vad som behöver göras av Vimmerby kommun. Mötet äger rum imorgon i Stadshuset i Vimmerby kl. 10. 

Därför har jag idag ställt lite frågor till några centerpartister i Linköpings kommun. 

Är det Tekniska verken, Regleringsföretaget eller Länsstyrelsen som har det största ansvaret för denna katastrof som orsakats av alltför stor tappning av vatten till elproduktion senvintern 2015 i kombination med  två mycket torra år och total avsaknad av vårflod 2016. 

Som jag ser det så säger Kammarkollegiets uttalande i början av juni att Regleringsföretaget med omedelbar verkan kunde ha  minska tappningen redan då och det hade då inte sett lika illa ut för Yxern som det gör nu när tappningen har varit 800 l/s istället för 600 l/s eller lägre. Konsekvensen blir att ån nedströms Yxern (Yxeredsån ) troligen kommer att torrläggas inom kort. Man borde ha minskat tappningen redan i juni och inte väntat till detta läge i sutet av juli. 

Jag bjöd in vår landhövding den 1 maj 2016 för då fick jag rapporter från de som bor runt sjön vad som riskerades om inte tappningen minskade. 

Landshövdingen och länsstyrelsen har svarat att det är verksamhetsutövarna som har det fulla ansvaret men om de inte har godkända tillstånd vilket Länsstyrelsen är tillsyndsmyndighet för så landar ansvaret in på tillsynsmyndigheten i mina ögon. 

Slutsatsen blir att varken regleringsföretaget, Tekniska verken eller Länsstyrelsen har tagit det ansvar som de haft möjlighet till och det är orsaken till situationen i Yxern. 

Miljöpartisten Nils Hillerbrand som är ordförande i Tekniska verken borde omgående få direktiv från sin miljöpartiskiske miljöminister om att åtgärda Yxerns situation genom att ge direktiv till regleringsföretaget om att minska tappningen nu idag. Allt annat är för mig orimligt. 

lördag 23 juli 2016

Badsjöar på sommaren ger krydda till livet

Jag anser att det är olyckligt att de barn som deltar i fritidshemmens eller förskolornas verksamhet i Vimmerby, barnens stad är förbjudna att besöka en badsjö sedan den 16 juni 2016. 

AL-skolans fritidshem arrangerade ett kollo i Bullerbyn och ville åka till Stjärnevik med barnen. De sökte pengar till busskostnaden av de 225000kr som regeringen skickat ut till vår kommun för att ge fler barn- och ungdomar kostnadsfria sommaraktiviteter. Pengarna beviljades men fick alltså inte användas då BUNS ledningsgrupp av säkerhetskäl tog ett beslut om att förbjuda besök vid badsjöar.

Det känns extra märkligt när

1. Peter Högberg lovade i kommunfullmäktige i maj 2016 att alla badsjöar i kommunen skulle besökas av "Fabriken on tour" i sommar.

2. Stjärnevikskollot lades ner för att fler barn och ungdomar skulle nås med fritidsaktiviteter under sommaren 2016. 

I dagens Vimmerby tidning (länk saknas i skrivande stund) berättas om att "Fabriken on tour" inte lockat så många ungdomar och att det beror på brist på marknadsföring. Jag tror att det beror på att barn och ungdomar vill bada och vistas vid en badsjö på sommaren och saknar kolloverksamhet. "Fabriken on tour" har inte vid ett enda tillfälle varit på plats vid en badsjö där barn och ungdomar vistas i stora mängder utan det är idrottsplatser eller liknande som besökts om jag förstått det hela rätt så Peter Högberg hade nog fått fel information av personalen när han var ordförande för Kultur och fritidsnämnden och beslutade om nedläggning av Stjärnevikskollot (november2015) för att ersätta det med annan verksamhet vid badsjöar.

Dagens Vimmerby skriver om vad jag anser om besluten av lägga ner Stjärnevikskollot och att förbjuda besök vid badsjöar av fritidshem och förskolor. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/6392/forbjudet-att-bada-for-fritidshem-och-forskolor/

Södra Vi IF sökte 94 000kr av de 300 000kronorna som fanns tillgängliga och inte hela potten som det felaktigit står i dagens Vimmerby tidning. I övrigt sökte VIF medel för spontanfotboll, Vimmerby kickboxning för prova-på verksamhet i Källängen samt Streetdans-prova på. 

KS AU har begärt en utvärdering av "Fabriken on tour". Jag kommer att föreslå kollo vid Apollo och att det skapas möjligheter till samverkan med föreningslivet och det civila samhället för att arrangera kollo vid badsjöar runt om i kommunen. Anen, Stjärnevik, Solnen, Storebrodammen, Nossen, Borstingen vid Apollo är exempel på badplatser som skulle passa förträffligt för kollo. Finns det föreningar som vill samverka för att ge barn och ungdomar möjlighet till badlek, vattenvaneträning och simträning? Det är inte samma sak att bada i en bassäng som att bada i en sjö på sommaren. Själv föredrar jag badsjön på sommaren. Det är härligt för själen att vistas vid våra badsjöar en varm sommardag med en bra bok och kaffe och lekande barn som stärker sin hälsa med utevistelse och badlek. 

Som kuriosa läser jag i Oskar Blombergs bok: Utdrag ur Vimmerby stads historia från 1975 att en plats öster om sjön Nossen utsågs som plats för Frisksportarklubben Apollos sommarläger 1937. Var det starten på det som idag är Vimmerby Camping? Apollostugan byggdes vid samma tid och en plats vid Borstingen uppläts kostnadsfritt mot att föreningens medlemmar skötte städning av platsen vid sjön. 

 torsdag 21 juli 2016

CUF och C träffades i Källängen igår kväll

Europasamarbete, terrorattacker, staskupp i diktaturen Turkiet, BREXIT var några frågor som diskuterades igår kväll på Centerpartiet i Vimmerbys sommarträff. Vi var alla överens om att mer måste göras för att hålla ihop Europa nu. Demokratiarbete är en färskvara som inte kan tas för given utan det krävs ständig aktivitet och samtal kring hur demokratin kan utvecklas i ett samhälle. Medborgardialogen måste stärkas på alla plan och kulturen är ett verktug för att öka förståelsen mellan olika männsikor och därigenom stärka demokratiarbetet. 

Yxern diskuterades också och Tino Åberg fanns på plats för att förklara problematiken. Vi diskuterade hururvida det skulle vara meningsfullt att överklaga Länsstyrelsen i kalmars beslut att inte hörsamma regleringsföretagets ansökan om att få göra ett undantag från vattendomen och tappa mindre vatten. 

Vi diskuterade också vad som måste göras härnäst. 

Sätta press på Linköpings kommun var ett av förslagen och kräva att de slutar att förstöra Vimmerby kommuns största sjö. 

Sätta press och förvänta oss en tillsyn av miljötillståndet i sjön Yxern av tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Kalmar var ett annat förslag vilket mötets deltagare ansåg som högprioriterat. 

Räddningschefen i Vimmerby ska också informeras om risken för stor miljöskada. Vilka åtgärder kan han vidta?

Vi diskuterade också samverkan med Centerpartiet i Kiruna eftersom mötet besöktes av Mattias Timander som semestrar i Vimmerby. Han beskrev att Kiruna styrs av M och S och att de föreslagit skolnedläggningar på landsbygden. Kommunens politiska ledning har också lagt ner Kultur- och fritidsnämnden helt vilket Centerpartiet har motsatt sig kraftfullt. C i Kiruna har ökat från 2 till 14 mandat på de två senaste valen och Kiruna står för en jätteutmaning nu när staden måste flyttas på grund av gruvbrytningen. 

Mattias Timander kandiderar till Riksdagen i det allmänna valet 2018 för Norrbotten. Vi skojade om att han startade sin kampanj i Vimmerby nu 2 år före valet, 150 mil från sin valkrets. I vilket fall var det intressant att diskutera med Mattias Timander som också är ordförande för CUF i Norrbotten. Henning Håkansson som är ordförande i Kalmar läns CUF-distrikt var också på plats och vi diskuterade gemensamma aktiviteter då CUF behöver stärkas i Vimmerby kommun. Maja Danlid var också på plats som företrädare för den lokala delen av CUF. 

Kvällen var välbesökt med tanke på att många är på semester och det var också en fantastisk kväll med mycket folk i hela Källängsparkken. Café Källängen gör att parken är på väg att bli den fina mötesplats som den har potential att vara för oss Vimmerbybor och för våra besökare. Det kommer garanterat att bli fler sommarkvällar som spenderas här för vår familj. 


tisdag 19 juli 2016

Warmbadhusets tredje kväll blev ELIN NAMNIEKS succekväll!

Magiskt var det och fullt med folk för tredje kvällen och inget regn!

Göran, Ellen och jag som arrangerar dessa kvällar i samverkan med Vimmerby Konstförening, Studieförbundet Vuxenskolan, Vimarhem och Vimmerby kommun är så tacksamma för alla som söker sig till Warmbadhusets scen varje måndag kväll i juli för sjätte året i rad. 

Första kvällen år 2010 var det väl 50 personer men nu kommer det hundratals varje gång och vi blir lika förvånade varje gång. 

MEN det är tack vare artisterna som levererar toppkvalité, kväll efter kväll. 

Eget material i allt större omfattning framförs och om en vecka blir det finalkväll med vår sommarvärd Ellen Larsson i fokus tillsammans med åtta andra artister. Mer om vilka och presentationer finns på Warmbadhusets nya blogg som Ellen Larsson startat iår. http://nouw.com/warmbadet

Nytt för iår är att vi gav bort två av kvällarna till två artister som verkligen varit med från början och som nu är etablerade på riktigt. Joel Gunnarsson och Elin Namnieks.

Det blev två fullträffar och dessa fantastiska personer har tagit sitt värdskap på största allvar och engagerat sig till 100 % och levererat egen musik tillsammans med sina vänner. TACK för er medverkan! 

Hoppas vi ses den 25 juli då vi avslutar årets kulturkvällar vid Warmbadhuset. 

måndag 18 juli 2016

Nordmalings kommunalråd säger ifrån om de otaliga övergrepp som skett i sommar

Madeleine Jakobsson som är centerpartiskt kommunalråd i Nordmaling skriver i deras lokala media om övergrepp på tjejer och att det måste åtgärdas av alla oss vuxna. Jag tackar henne för att jag får publicera hennes text här på min blogg. Det är en mycket viktig fråga för vårt samhällsbygge. Trygghet är en mänsklig rättighet för alla oavsett kön. 

"Nu får det vara nog!

Media har den senaste tiden rapporterat om otaliga övergrepp mot tjejer på konserter och festivaler. Det upprör självklart och polisens skrattretande förslag till lösning, att tjejer ska bära armband, som en signal om att det inte är ok att tafsa på dem, gör mig förbannad! Vad är det för signaler vi sänder ut om vi uppmanar tjejerna att bära sådana armband? Att killar inte kan stoppa sig själva från att sexuellt trakassera tjejer, om de inte ser armbandet? Om tjejen väljer att inte ha på sig armbandet, är det då fritt fram?

Det pratas om mer poliser och ordningsvakter på konserter och festivaler och bättre belysning för att minska risken för denna typ av övergrepp, det är bra, men åtgärderna bekämpar symptomen, de botar inte grundproblematiken.

Många tjejer vittnar om att detta inte bara är något som sker på festivaler och konserter utan att detta är en del av deras vardag. Det tafsas på skolor, ungdomsgårdar och på andra ställen där ungdomar samlas och jag känner nog inte någon kvinna som aldrig har blivit utsatt för någon form av sexuellt ofredande. Ofta tas det inte på allvar och många tjejer har fått höra att det sker för att hon är omtyckt och populär, skitsnack! Att man tycker om någon kan man visa på väldigt många sätt, att tafsa är inte ett av dem!

Det handlar om respekt och integritet, att din kropp är din och ingen annans. Som föräldrar har vi ett ansvar mot våra barn, att prata om problematiken inte en gång utan kontinuerligt. Skolan och alla andra platser där barn och unga samlas har ett ansvar. Dels det akuta, att motverka övergrepp här och nu, men framför allt det långsiktiga arbetet med att prata med ungdomarna om detta, om värderingar och om hur vi uppför oss mot varandra.

I den uppblossade debatten kring dessa övergrepp höjs en del upprörda röster från män och från föräldrar till killar. De män som har uttalat sig känner sig anklagade och de menar att man drar alla över en kam. Hjälp till att stoppa detta istället för att bli förnärmade. Föräldrarna som har blivit upprörda menar att man inte ska skuldbelägga alla killar och att deras söner minsann inte skulle göra detta. Min fråga blir då, hur vet du det? Känner du dig träffad, ja då bör du fundera på varför du känner dig träffad. Säger du ifrån eller blundar du för de strukturer och normer som finns i samhället?

Nu måste vuxenvärlden ta sitt ansvar för att få stopp på detta! Tjejer ska kunna känna sig trygga var de än är, utan att bära konstiga armband!"

Europa-fred och demokratisamtal i Källängen den 20 juli kl. 18

Brexit, terrorattack i Nice och statskuppsförsök i Turkiet orsakar oro i Europa. Stora flyktingströmmar från Syrien och Afghanistan, Eritrea och Sudan under de senaste åren skapar utmaningar för flera länder som får ta emot många människor på flykt. 

Därför bjuder vi till samtal om demokrati och vad som krävs för att Europa ska hålla samman och skapa den fred som var skälet till att den europeiska gemenskapen (EG) bildades en gång i tiden. Ett av målen var att skapa handelssamverkan mellan Europas åtta stora industriländer så att de inte skulle orsaka konflikter mellan varandra. 

Välkommen till Källängen på onsdag den 20 juli  kl. 18 . Medtag fikkorg eller köp ditt fika av Café Källängen. 

Mattias Timander som är på semestervisit från Kiruna och som kandiderar till riksdagen 2018 tillika ordförande för CUF i Norrbotten kommer att delta. 

VARMT VÄLKOMNA ALLA!Miljöpartiet ber om ursäkt för regeringens politik och Yxern borde läggas på den listan

Miljöpartiet i Karlshamn ber väljarna om ursäkt för regeringens politik som de är delaktiga i. Till listan kan läggas miljöskandalen i Yxern. Ordförande för Tekniska Verken i Linköping är Miljöpartiets Nils  Hillerbrand i Linköping och han bör snarast ta ett delegationsbeslut och ge ett tydligt besked till regleringsföretaget i Yxern om att minska tappningen. Kammarkollegiet ger honom stöd för ett sådant beslut och Länsstyrelsens handläggare Eva Brynolf ger också sitt stöd till att verksamhetsutövarna på frivillig väg gör det som krävs. Vad väntar Miljöpartiet på? Ännu mer förödelse och förstörelse av sjön Yxern och den å som ligger nedströms. Hela ekosystemet har stora naturvärden som kommer att ta tiotals år att återställa när gäddormas lekplatser är fullständigt torrlagda och musslorna ligger och dör. Vi pratar om Kalmar läns största sjö som hyser rördrom och storlom mm. Örnar brukar också segla över sjön och Smålands landskapsdjur uttern bor vid sjön. Jag lyssnade till rördrommen när riksdagsman Anders Åkesson , Tino Åberg och Anna Johansson besökte yxern vid Krogsfall 2014. Redan då var vattnet lågt och det blev inte bättre av att regleringsföretaget tappade sjön på stora mängder vatten på senvintern 2015 och två års nederbördsfattiga år. 

Hur ska det gå för rördrommen och Storlommen? Enligt Anna Johansson har Strolommens häckning misslyckats i fler år på grund av kraftigt fluktuerande vattennivå. Simon Jansson har kämpat för att få till en ny vattendom i decennier. Nu är äntligen alla övernes om att så måste ske men det akuta läget måste åtgärdas först och med omedelbar verkan. Tappningen måste nu minska till mindre än 500 liter per sekund för att inte ytterligare orska skador på ekosystemet. 

Måndag och tre vigslar på veckans program

Borgerliga vigslar är populära i Vimmerby och vi är tre vigselförrättare i dagsläget och vi behöver minst två till. Västerviks kommun har sju vigselförrättare och alla är fullbokade så jag kommer att förrätta sju vigslar i grannkommunen i sommar utöver det femtontal inom vår kommun och en i Horn i Kinda kommun. 

Jag tänker så här: Om ett par beslutat sig för att ingå äktenskap med varandra så ska det inte falla på att det saknas en vigselförrättare som kan genomföra ceremonin. 

Med andra ord ställer jag upp när jag får frågan om att viga par som vill ingå äktenskap med varandra. 

Den ena vigseln är inte den andra lik och det viktigaste för mig som föräätare är att vara lyhörd så att de som ska vigas får exakt den vigsel som de önskar. 

En av sommarens häftigaste var ett tyskt par som tagit hit alla vänner och sina familjer och hyst in sig en hel vecka i Rostorp för sin vigsel i Rådhuset den 3 juli. Vigseln inramades av en tysk folkvisa som allsång, långt tal av brudgummens far och skönsång till medryckande gitarrspel av vänner. Bruden hade blomsterkrans i håret och hela vigseln präglades av kärlek och glädje vilket bekräftades av att brudgummen greps så starkt så tårarna kom. 

I fredag hade jag en vigsel på Hasselö, vid Sjökanten och efter vigsel fotograferade jag bruden vid fönstret med sina två barn. Det var också en alldeles speciell vigsel mellan en kille från Örnsköldsvik och hans tyska brud som lever och verkar i Stockholm till vardags. 

Det är en förmån att få dela den glädje och kärlek som sker när två människor ger stora löften till varandra. Kärlek och dess bekräftelse behövs i tider där det finns så mycket hat i Europa. 


söndag 17 juli 2016

Miljöpartiet är ansvariga för sänkningen av Yxern nu

Nils Hillerbrand är ordförande för Tekniska verken och har bland annat gett ett uppdrag till sin VD Anders Jonsson att fixa en ny vattendom för Yxern. Det framkom på mötet den 29 juni.

Det som också framkom är att ingen tjänar en krona på att tappa Yxern på vatten i den omfattning som nu görs. 

Alla var överens om att tappningen bör minska till minst 600 liter per sekund och nu eftersom inget skett kommer det att krävas ännu lägre tappning för att man inte ska riskera att torrlägga även ån nedströms Yxern utöver de stora arealer av sjön som redan torrlagts. Musslorna dör , fiskarna kan inte leka då deras lekplatser är torrlagda och fåglarna misslyckas med sin häckning. 

Idag har jag skrivit till Nils Hillerbrand och vädjat att han som ordförande agerar och ger regleringsföretaget uppdrag att minska tappningen. En miljöpartist borde reagera och agera när en miljökatastrof av denna dignitet håller på att ske på grund av en kombination av att ingen vill och vågar ta ansvar. 

Hoppas att Miljöpartisten som är kommunalråd i Linköpings kommun agerar nu. Allt annat vore ytterst pinsamt för ett parti som kallar sig Miljöpartiet. 

Musik i kretslopp

Jag fick uppleva en världspremiär i lilla Vimmerby igår. Detta stora skedde i Ingebo hagar. Det var entreprenören Kristina Lindelöf som skapat det storslagna arrangemanget "Musik i kretslopp" som syftar till att skapa fler solelinstallationer och vinsten ska skänkas till utveckling av Kulturskolan i Vimmerby. 

Ett mycket lovvärt initativ och vi som var där fick uppleva en konsert av högsta klass. Det var mycket välmeriterade musiker från Stockholm och Örebro som framförde Bellman, Purcell, Mozart, Ack Värmeland, Arlens Over the rainbow mm och eget material. 

Konserten avslutades med den nykomponerade "Ingebolåten" som en av initativtagarna till konserten komponerat och framförde för första gången. Joakim Agnas heter han och är professor vid Kungliga Musikhögskolan. Malin William- Olsson på violin, Emma de Frumerie, Catarina Skoog Aquilonius och Hann Thorell imponerade djupt på mig med sin musikaliska skicklighet. 

TACK Kristina Lindlöf, Sevedebygdens musikförening och alla medverkande för att vi som var där fick uppleva detta. Hoppas verkligen att detta är en tradition som kommer att utvecklas och leva vidare år efter år.

Kultur gör livet värt att leva. 


fredag 15 juli 2016

Äppelentreprenör, - en av alla dessa småländska kreatörer

Läser om Kajsa Leander som valt ett nytt liv och blivit äppelbonde i Småland. 


Hon satsar på en bransch som funnits tidigare i Småland men som nästan dött ut. 

Hon verkar kreativ och hennes namn på de drycker hon producerar smakar riktigt bra i min mun och skapar mirakel i min fantasi. Vad händer i din fantasi när du läser : Jordbubbis, Rabarbro, Ingridfära, Fläderik, Blåpär, Plingon, Äppelena och Citronella ? Lite Krakel Spektakel-kreativitet!

Hon inspireras av Astrid Lindgrens värld och deras matkoncept med satsning på det lokala och närodlade. 

En förebild som också ger några goda råd för Dig som vill förverkliga en idé. 

Kristina Lindelöf på Ingebo hagar drivs också av att förverkliga närodlade idéer. Hon är också en  förebild för att bygga ett småskaligt samhälle i samverkan med exempelvis en familj från Tyskland (Pommerenkes) http://www.ingebohagar.com Imorgon ska jag på " musik i kretslopp" där. Spännande nyhet!

Kjell och Helen Svensson har förverkligat en storslagen älgparksidé. http://www.virummoosepark.se/ 

Den holländska familjen på Lidhem är en annan kreativ familj. http://www.lidhem.com/


torsdag 14 juli 2016

V-sommar som i Världens bästa sommar!

Min sommar finns i Vimmerby och i Västervik och då och då i Visby! De tre V-na som kompletterar varandras besöksnäringar. Gotlandsbåten sammanbinder förträffligt och det finns en stor utvecklingspotential av en redan framgångsrik tredelad destination i östra Sverige. 

Vimmerby- världens mest lekfulla destination med Astrid Lindgrens Värld som det stora loket för en växande besöksnäring där Virums Älgpark, Ingebo hagar och Astrid Lindgrens Näs mm berikar upplevelsen. Kransorterna Tuna, Frödinge, Södra Vi, Gullringen, Pelarne, Rumskulla levererar natur- och kulturupplevelser i stor mängd och av hög kvalité.

Västervik- Sveriges bästa sommarstad med den vackra skärgården och havet som det starkaste dragplåstret. Tjust är fullt med vackra platser att besöka med Loftahammar, Gamleby, Hasselö, Idö, Rätö mm som förgyller bygden. 

Visby- även det en sommarstad av stora mått. Kultur och historia kombinerad med matupplevelser och fantastiska stränder. 

V-tecknet kännetecknar en framgångsrik region! Välkomna till V-regionen med Världens bästa sommarorter som även levererar livskalité året runt för oss som lever, bor och verkar här. onsdag 13 juli 2016

Höghastighetståg

I gårdagens Vimmerby tidning skriver Tomas Holgersson en intressant artikel om höghastighetståg. Jag instämmer med Tomas Holgersson och ifrågasätter projektets finasiering. Och var finns klimatanalysen av höghastighetsbanorna. 

http://www.vimmerbytidning.se/debatt/fran-lasekretsen/hoghastighetstagen-nu-pa-vag-at-ratt-hall-20160712/

Jag önskar att det görs en noggrann konsekvensanalys med fokus på hela landets tillgång till kollektivtrafik. Kommer resurserna att räcka till att upprätthålla och underhålla kollektivtrafiken i hela landet och samtidigt investera miljarder i en höghastighetsbana. 

Frågan är om Sverige har tillräckligt stor folkmängd för att kunna sälja tillräckligt med tågbiljetter för att denna satsning ska få en långsiktig kostnadstäckning för driften av denna satsning.  

tisdag 12 juli 2016

Ekkullen på Astrid Lindgrens värld

Ekkullen är faktiskt en plats för betraktelse och reflektion. 

För några år sedan sålde kommunen Ekkullen och jag måste säga att det har blivit en mycket trevlig del av parken där man kan sitta lite för sig själv under ekens kraftfulla grenar. Strax ska jag avsluta den goda koppen kaffe i Ekmiljön och kolla in föreställningen "När Emil gjorde stora Tabberaset i Katthult".

Parkeringen är full men parken känns ändå rymlig och det är bara vid föreställningarna som det blir lite trängsel. Andra eller tredje tisdagen i juli brukar vara rekorddagar med minst 10000 besökare. Tänk vilken tur vi har som har en Astrid som föddes på Näs och som råkade skriva en så förskräckligt massa bra sagor som både blivit film och fina lekmiljöer. 

Ett säsongskort gör det möjligt att ta in parken och teaterföreställningarna i lagom stora portioner och då smakar de som mest och bäst enligt mig. En prisvärd och bra investering som gör det möjligt för en lokalpolitiker att turista på hemmaplan och bara vara en stund i den värld som lockar så många till Vimmerby. 

Fann ett hedersporträtt på instagram som Micce Rylander fotograferat på Gripsholm slott...konstnären Tommy Östmar fångade lekfullheten och kreativiteten år 1986 hos Världens bästa ASTRID. 

söndag 10 juli 2016

Odlingsrösenas beskyddare!

Med anledning av att Kohagen vid Kohagens bostadsområde räddades från exploatering 1974 så skickade Astrid Lindgren ett tackbrev till Landsantikvarien i Kalmar län. Intressant dokument!


Internationellt utbyte berikar Vimmerby

2014 deltog dottern i ett utbyte inom sin Franska-kurs vid Vimmerby gymnasium med Ulrika Östh som initiativtagare och drivande kraft. 

Julia Claubau bodde hemma hos oss i 10 dagar i oktober 2014 och sedan var Moa hos Julia i Nantes under påsken 2015. 

Nu har Julia valt att besöka oss, Vimmerby och Sverige under tre sommarveckor. Vi får möjlighet att konversera på både franska och engelska och ikväll ska vi tillsammans heja på Frankrike som möter Portugal i EM-final i fotboll. Vet inte ens om jag hade valt att kolla på den matchen om inte Julia hade varit här hos oss. 

Internationella kontakter ger berikande och utvecklande intellektuella intryck. Vårt nordiska vänortsmöte förra sommaren innebar att jag fick förmånen att lära känna Gunnstein och Berglind från Thorlakshavn utanför Reykavik. I augusti besöker de Vimmerby med sina fyra döttrar och då hoppas jag att Astrid och Bngt Johansson och min familj kan sammanstråla och utbyta erfarenheter. Det var roliga kontakter när Island spelade fotboll i EM och jag supportade via FB PM.  Nästa sommar är Vimmerby inbjudna till vänortsmöte på Island och jag hoppas verkligen att jag kan få möjligheten att delta i det utbytet. Våra vänorter i Finland, Norge och Danmark kommer också till Island så nu när EU är lite skakigt så kan vi stärka det nordiska samarbetet och samtidigt arbeta för att fredsprojektet inom Europasamarbetet ska stärkas. Det ena utesluter inte det andra. 

Kultur- och fritid med Peter Högberg som ordförande har sökt och fått beviljade medel för att göra ett större utbyte kring arbetsmarknadsfrågor och demokratifrågor med Mukono i Uganda. Det blir en intressant  förstudie redan i höst med work shops mm. Nu har KS ansvaret för den satsningen som finansieras helt av ILCD.

Kommunfullmäktige antog en uppdaterad strategi för vårt internationella utbyte och den kan Du läsa här. Ärende 20. http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelsen_KF_20160627%20(2).pdf

Vimmerby gymnasium har flera andra utbyten och Bangladesh är ett av de länder som Thomas Svarren har skapat utbyte med. 

Nyligen skickade vi två politiker och en tjänsteman till vår vänort i Litauen och där återupprättades kontakter med Joniskis. Framöver kanske vi kan utöka dessa kontakter tack vare detta utbyte som blev så berikande. Läs mer på kommunens hemsida. http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/vimmerby-deltog-pa-vanortstraff-i-joniskis/

Språkutveckling och förståelse för hur lika alla vi människor är world-wide är plusfaktorer för internationella utbyten. Det finns stora möjligheter att finansiera utbyten med externa medel och gymnasiet har nu utbyten för lärare som får chansen att skugga en edagog i ett annat EU-land. Kanske kan förbättra PISA-resultaten på sikt.  

MEN det viktigaste av allt är att internationella utbyten ökar förståelsen för andra kulturer och minskar främlingsfientlighet. 

lördag 9 juli 2016

Äganderätten och krav på kollektivavtal

Många frågor får en intressant beskrivning i media och hela bilden blir tydlig när ansvariga politiker försöker slingra sig och offra en tjänsteman som egentligen följt politikens uppdrag. 

Charlotta Ribberdahl ska nu offras för hon uttryckte en provokation som utredningsbeställaren angivit som en del i uppdraget nämligen huruvida äganderätten påverkar den biologiska mångfalden inom skogsbruket. En rent filosofisk fråga försvarar hon sig med och anser att privat skogsägande är mycket bra för Sverige. 

Bucht försöker nu med alla medel förklara att regeringen inte alls avser att ändra grundlagen och expropiera privatägd skog. 

Ett uttalande kan leda till ett stort energitapp och upprörda känslor hos många. Av det skälet är det så viktigt att beställaren verkligen läser igenom det som tjänstemännen har beskrivit i uppdraget som ska utredas. Annars är risken stor att det inträffar liknande uttalanden. Ansvaret har alltid politiken och det är viktigt att verkligen ta ansvar för att utredningar ska svara på det som politiken vill utreda och ha svar på för att kunna reformera system och/ eller ta omfattande väl underbyggda ändringsbeslut.

Denna skogsutredning som ska presenteras 2017 har nu fått en halvhalt och måste halvtidsutvärderas så att regeringen får den utredning som man önskar och inte en utredning som levererar förslag som bryter mot grundlagsskyddade rättigehter som äganderätten. 

Vimmerby kommun har i dagarna fått skarp kritik för beslutet att kräva kollektivavtal vilket är olagligt enligt EU-rätten. Det är ett annat exempel på när en beredning av ett ärende ger ett förslag till beslut och som KS följer men som när ärendet hanteras i KF så ändrar sig ett antal ledamöter och motionen som i detta fall syftar till att kommunen ska kräva kollketivavtal vid alla upphandlingar blir bifallen tvärtemot rekomendationen från kommunens upphandlingsenhet. Även detta beslut har åsamkat stor frustration och energislöseri på grund av att vissa politiker inte tar till sig de argument som kompetensen anför under ärendeberedningen. 

Givetvis måste de som har ansvaret ibland gå emot det förslag som tjänstemännen föreslår men om det är olagligt att ta ett beslut i KF så är det ytterst kommunfullmäktiges ordförande som har ansvaret för att KF fattar lagliga beslut. I detta fallet röstade ordförande bifall till motionen som i dagsläget innebär ett olagligt beslut. Detta är skälet till den skarpa kritiken som riktas till kommunen. Det finns ofta skäl att lyssna till jurister och andra sakkunniga före beslut och det krävs noggranna beredningar av alla ärenden så att vi politiker ska kunna fatta bra och väl underbyggda beslut. 

Min önskan är att fler arbetar noggrant och tydligt så att vi slipper onödigt arbete med missförstånd som gör människor, organsiationer och andra politiker mycket upprörda. Min inställning är att vi måste fokusera på ett mer framåtsyftande förbättringsarbete. Vi har inte tid att lägga energi på att förklara hur vår grundlag är formulerad. Det borde en minister och en utredare känna till. 

fredag 8 juli 2016

Yxern - lika illa år 1949

Det finns en hel del historiska berättelser om effekter av regleringen av sjön Yxern. Idag har jag fått ta del av en artikel som publicerades den 3 maj 1949 och den kunde  lika gärna ha varit skriven år 2016. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och fram till 2010 var det möjligt att frångå vattendomen men efter det har handläggaren förbjudit verksamhetsutövare att frångå vattendomen. Konsekvensen kan vi nu alla beskåda med förskräckelse. Lånar bilder från Tino Åberg som har publicerat bilder idag. 


Omvärldsbevakning 2 (Dalarna)

Jag såg ett helt gäng med glada barn och ungdomar som väntade på att få gå in på festivalområdet. Nyfiken som jag är var jag ju tvungen att gå fram till ledaren Kicki och fråga vad SHOWSKOLAN är för något. (Alla barnen hade T-shirts i olika färger med texten Showskolan)

Kicki berättade att det är ett tre veckor långt kulturläger för barn och ungdomar som arrangeras av föreningen Barnens dag (föreningen som startade kollo vid sekelskiftet), ABF med flera. Barnen kan välja dans, teater, sång, musik eller smink och det pågår alla varadagar mellan 9.30 och 15 och det ingår lunch i avgiften på 620kr. 

Showskolan är mycket populär och i år var det 170 barn från 7-16 år. 

Skulle en showskola vara intressant för Vimmerby kommun? Vilka föreningar har vi som skulle kunna vara delaktiga i ett sådant arrangemang. Hur skulle det kunna finansieras? 

Läser på DV om "Fabriken on tour" och att det har varit ett fåtal barn och unga som deltagit i den utflyttade verksamheten. Nästa vecka ska Fabriken till Locknevi. Hoppas att det blir många som hörsammar inbjudan där även om det inte bor så många i just den kransorten. Locknevibor, passa på att delta i Fabriken on tour. Tänk om det skulle bli deltagarrekord i vår minsta kransort? Tuna, Gullringen, Södra Vi och Storebro har tyvärr inte hörsammat denna aktivitet. Kan det vara så att man måste vara tydligare i sitt erbjudande? En showskola kanske eller kollo vid Apollo? Bygdegårdarna i Frödinge, Tuna och Locknevi skulle vara utmärkta lokaler för showskola tänker jag. Tuna har redan showinritkning på sin skola vilket jag fick se prov på när jag besökte deras sommarshow i samband med skolavsluningen. Kulturskolans lokaler skulle också kunna användas mer. De används väl inte alls under sommarlovet. Källängsparkens scen skulle också passa när det är fint väder. 

Intresserad av att utveckla en showskola i Vimmerby? Ett studiebesök i Borlänge kan ge showenergi. https://www.barnensdag.w.se/scen-showskolan/

Showskolan avslutas med en stor show och iår råkade Gustaf Norén höra ett av numren och det var visan "Uti vår hage". Det ledde till ett framförande på Peace and Love igår tillsammans med Norén. 

Nyhetsklipp från 2015: 

Barnen på Showskolan i Borlänge har de senaste veckorna dansat, sjungit och målat på Cosmoz. Nu är sista veckan i full gång och slutstation är fredagens stora uppvisning. Något som är både roligt och nervöst.

– Det är roligt att man får dansa, sjunga och träffa massa nya kompisar, säger Gustav Nissas, 12 år, som är en av deltagarna i årets showskola. 

Kursen har i 19 år anordnats av Kicki Bergsten och tar emot barn i åldrarna 7 till 15 år. Kicki startade showskolan som ett alternativ till fotbollsskolan och under tre veckor får barnen dansa, sjunga och öva på scensminkningar. 

– Det är fantastiskt roligt. Veckorna bara springer iväg, säger Kicki Bergsten.

Denna vecka är den sista för årets showskola och på fredag är det dags för den stora slutshowen. Inne på Cosmoz övar en grupp på sin danskoreografi samtidigt som barnen i rummet intill målar tygpåsar och blir sminkade i roliga, fina och läskiga ansiktsmålningar. Lunchen dukas upp och kön av hungriga barn ringlar sig nästan ut på gatan. Stämningen är livlig och upprymd. 

– Jag vill att man ska känna sig trygg med att lämna sina barn här. Jag skulle ljuga om jag säger att det inte blir konflikter men det brukar vi alltid lösa ganska fort, säger Kicki Bergsten.

Showskolan har i dagsläget åtta ledare och lika många hjälpledare. Deltagarna kommer till störst del från Dalarna men vissa barn reser längre.

– Det finns ju barn som är här och hälsar på far- eller morföräldrar i Borlänge och passar på att vara med här också. Vi har någon från till exempel Lidköping och det är ju jättekul med lite nya ansikten, säger Kicki Bergsten.

Klockan 13.30 på fredag är det dags för uppvisning där barnen får visa vad de övat på under veckorna. Det är pirrigt för de flesta barn att ställa sig på scenen inför vänner, familj och släkt. Men Gustav Nissas är inte orolig.

– Jag har varit med här ett par år så jag är inte nervös. Jag har gjort det så många gånger, säger han.