onsdag 30 januari 2013

More Biogas Småland AB

Nu har de tagit investeringsbeslut i Kalmar och kommer att bygga en anläggning för 75 miljoner kronor. Etapp ett kommer att producera cirka 20 gigawattimmar och de kommer att bygga ytterligare en biogasmack i länet norr om Kalmar. Det blir länets fjärde. (Kalmar, Oskarshamn och Västervik har mackar) LRF Sydost har varit projektägare för förstudien som har samordnat 18 lantbrukare och Läckeby Water i en gemensam industrianläggning som kommer att röta gödsel, majs mm.

Vimmerby har potential att producera lika stora mängder. Det vi behöver är en tydlig avsättning av biogasen och det har Kalmar Länstrafik lovat till år 2017. Alltså behövs det en strategi för att förverkliga en biogassatsning i Vimmerby så att KLT kan tanka bussar år 2017.

Det finns ett behov av att tanka taxi för färdtjänst redan år 2014 och kopplingen mellan taxi och biogas behöver förtydligas av Kalmar länstrafik, så att alla involverade är väl insatta i förutsättningarna.

I Ny teknik kan man läsa om att elbilarna inte alltid är miljövänligast. Och man betonar att
:
 
– En bil som körs på biogas från avfall kan till och med ge minusutsläpp.
Han menar då att en del av metangasen annars hade läckt ut i atmosfären.

Vi måste snarast tänka över hur Vimmerby lägger sitt biogaspussel.

Centermöte på Folkhögskolan i Vimmerby ikväll!

Ikväll ska vi diskutera idéprogrammet och utgångspunkten ska vara att inte ägna alltför mycket tid åt mångifte eller fri arvsrätt som sannolikt inte kommer att finnas med i partistyrelsens förslag.

Glädjande har flera Vimmerbybor som ännu inte är medlemmar som hört av sig och vill komma ikväll. Självklart är alla medlemmar och sympatisörer välkomna till möten med Sveriges öppnaste parti. Ett folkrörelseparti välkomnar allas bidrag till debatten.

torsdag 24 januari 2013

Gröna näringarna behövs!

Det viktigaste näringslivsarbete för att utveckla Småland som destination är att se till att betesdjuren i landskapet behålls. För det krävs bönder som kan leva på att hålla djur för mjölk och köttproduktion. Mulen krävs för att hålla landskapet attraktivt och lockande . Fast bosatta och besökare vill ha ett landskap som är vackert och varierat och i arbetet med Vackra Vimmerby anser jag därför att hela kommunen skall ingå. Och här är de fröna näringarna centrala. Vi har ett visionsmål som uttrycker att vi ska öka antalet arbetstillfällen med 10% inom de gröna näringarna . Några tyckte att det ligger utanför en kommuns ansvar men om man betänker att en kommun bär ett ansvar lokal utveckling och när turismen är i stark tillväxt så är det viktigt att stötta arbetet med att hålla landskapet öppet. Tillsammans får vi Vimmerby att växa!

Jag lyssnade på Stefan Edman idag i Växjö och han uttryckte i stora drag ovanstående som det viktigaste miljöarbetet för Småland. Han är verkligen en entusiasmerande föreläsare.