fredag 28 februari 2014

När ska Vimmerby införa nya pensioner för politiker?

Bara tio kommuner har infört det nya pensionssystemet för politiker som föreslås att införas innan valet i höst. SKL har skrivit förslaget och 160 kommuner har sagt att att man ska införa systemet. Hur planerar Vimmerby att göra? 

Jag tycker att det är rimligt att införa dessa regler. Varför ska en politiker ha tolv år i pension? Det nya förslaget innebär omställningstid i några år för att man ska hitta till ett nytt jobb efter att man slutat med politiken. 

Helena Sjöholm rekryteras som politiker i Västervik

Moderaterna i Västervik har satt samman sin lista till fullmäktigevalet och där finner jag förra ekonomichefen i såväl Västervik som Vimmerby , Helena Sjöholm . Plats åtta får hon på listan. Det var ett spännande karriärsteg, tycker jag. 

Ungdomspedagog Anja hälsas välkommen till Vimmerby!

Jag träffade Anders Degerman idag på Fabriken. Vi diskuterade bland annat min ungdomsmotion och den ungdomsstrategi som Anders jobbar med samt folkhälsoplan inkl. jämställdshetsarbete och barnkonventionsarbete. Ett mycket bra möte som kan leda till stora förbättringar för barn och unga i Vimmerby kommun. 

Jag fick också tillfälle att träffa den nya ungdomspedagogen som anställts. Hon är skånska och har studerat i Västerås och nu valt Vimmerby som arbetsort. Hon fick lägenhet i Vimmerby och tack vare att hon flyttade hit från en annan ort och valde en lägenhet i en kransort så fick hon tre månader gratis hyra. Det kallar jag inflyttarservice.  Jag önskar henne lycka till med det viktiga ungdomsarbetet som hon fått som värv. 

PS. Hon söker nu lägenhet i Vimmerby då jag anar att pendlingen blir dyr och lite krånglig med jobbet på fabriken!  DS. 

Långtarmen i Dalsjö blir sjö igen!

Bra jobbat Birger Andersson som tagit detta initiativ. 

Från VT

– Vi som bor här i området ser fram mot att få sätta igång, säger Birger Andersson.

Han bor i Dalsjö vid delvis torrlagda sjön Långtarmen, som ligger precis i gränsen mellan Västervik och Vimmerby kommuner.

Det var Birger Andersson som tog initiativ till att försöka återställa området som det såg ut före början av 1900-talet. Då dikades sjön ut och torrlades för att skapa mer åkermark till lantbrukarna. Men genom åren har dikningen slutat fungera med följd att området sakta men säkert håller på att försumpas.

– Glädjande nog tror vi att kostnaden inte blir så hög som vi räknade med i början, säger Birger Andersson. Hela projektet är bra för fågellivet och djurlivet i stort här i området. Vi ska bygga två utsiktstorn för de som vill studera fågellivet, säger Birger.

När arbetena är klara blir Långtarmen södra Sveriges största våtmarksområde, en fyra km lång sjö med en vattenspegel på ca 54 ha.Kommunens ekonomi mm.

Jag är orolig för kommunens skuldbörda. Sticker räntorna ( vilket Riksbanken förvarnat om ) så blir det stor påverkan på den kommunala ekomonim och konsekvensen kan bli mindre pengar till kommunens kärnområden, vård, skola och omsorg.

Jag är också orolig för vissa chefers attityder till sin personal i Vimmerby. Gott ledarskap innebär att man inte kränker personal som driver egen linje utan att man tillrättavisar på ett schysst sätt, tycker jag. Jag hör skräckexempel från medborgare som berättar hur vissa möten mellan chefer och personal går till i kommunen. Det söndrar och drabbar i slutänden den som ska ges service och en bra leverans från kommunens personal.

Min motion om den goda arbetsplatsen känns mycket aktuell och det viktiga arbetet som nu leds av personalchef Monica Bergh eftersom motionen är bifallen av fullmäktige. Monica Bergh ska ta fram en handlingsplan för hurVimmerby kommun ska bli en attraktivare arbetsgivare med bra löneförmåner med till exempel friskvårdsbidrag men även karriärmöjligheter för alla anställda.

Jag vet att det skapats arbetsgrupper som tagit fram förslag på förbättringsåtgärder för att Vimmerby ska förstärka sina positioner som arbetsgivare. Konkurrens om bra arbetskraft när alla 40-talister ska ersättas kommer nämligen att hårdna och då gäller det att Vimmerby kommun har stärkt sina positioner tycker jag. Ska bli spännande att läsa handlingsplanen som jag hoppas att KF får chansen att anta. Även jämställdhetsplanen bör KF snarast anta och den ska enligt kommunchefen heta Lika möjligheter och rättigheter i Vimmerby kommun eller något liknande och som kommunen är skyldig enligt lagen att ha men som just nu inte finns uppdaterad. Men det finns en partssammansatt grupp som jobbar med en sådan plan. Personligen har jag tagit initiativ till att politiken över partigränserna ska skriva en motion för att få ytterligare fokus på jämställdhetsarbetet. S, V, M och C har träffats om detta. Ska bli spännande att se vad vi kommer fram till och hur vi ska jobba vidare med jämställdhetsfrågan inom politiken.

Tillsammans får vi Vimmerby att växa. Det finn så mycket att göra och fokus ska vara förbätringar utifrån ett medborgarperspektiv, tycker jag. Spela gärna in DINA synpunkter som kommentarer här, mejl eller telefonsamtal.

Nu får det vara slut med thailändsk kyckling och polsk köttfärs, tycker jag.

Detta svar fick jag av en av kommunens tjänstemän när jag frågade om svensk och närodlad mat och om ryktet om thailändsk kyckling och tysk köttfärs av dålig kvalite var sann.

"På vårt avtal har vi 12 kyckling sorter, 8 är av svenskt ursprung, 1 Dansk och 3 thailändska. Thailändsk kyckling har förekommit enstaka gånger tidigare men nu försöker vi undvika att köpa in den sorten.
Blandfärs och nötfärs har vi lagt in nya produkter som är svenska de vi hade tidigare polska (inte tyska) var vi inte nöjda med kvalitén.
Håkans glada grisar sålde vid ett tillfälle till Västerviks kommun vid en tema dag. Vi har också vid ett tillfälle köpt in viltkött från Totebogård. Vi har inskrivet i vårt avtal att vid enstaka tillfällen får göra detta. Vi sådana tillfällen kan vi också köpa av Håkan."

Bra om det kommer att satsas på temaveckor med fläsk från Håkans glada grisar. Det välkomnar centerpartiet varmt.

Flexibilitet efterfrågas ännu mer. Om den svenska kycklingen är slut så kan man kanske ändra matsedeln och köpa svensk gris den veckan, då det nämligen är en riktigt svår period för Sveriges grisböder just nu och de kan behöva allt stöd som de kan få.

Nästa upphandling innebär ännu större möjlighet att köpa närproducerat då man får lägga in miljö- och kvalitetskrav i upphandlingen enligt ett EU-beslut i december som Kent Johansson varit med om att förhandla fram. Läs mer om det på nätet.

Nu får det helt enkelt vara slut med thailändsk kyckling och polsk köttfärs , tycker jag. Satsning på närproducerat bör prioriteras men tyvärr har vi tre år kvar av vårt innevarande nyligen beslutade matavtal. Då måste vi följa upp och göra bästa möjliga inköp med nuvarande avtal.

Avslutningsvis så påstods det i en insändare i Vimmerby tidning att det saknats ekologiska produkter under Centerpartiets ledning av Vimmerby kommun. Detta är helt felaktigt. Det var under Bo Svenssons ledning av Teknik och servicenämnden som det började köpas ekologisk mat och andelen ökades kontinuerligt. Minst 10% ekologiskt fanns år 2010, så det så.

En annan felaktighet är att moderaterna varit emot kylmatssystemets införande. Det var Moderaterna som drev på och ville införa kylmaten långt tidigare än vad som blev verklighet och Leif Larsson som var kommunalråd höll undan och försökte på olika sätt skjuta upp en oundvilkig förändring av matorganisationen i Vimmerby pga av att regelverket inte tillät transporter av varm mat med taxibilar. Slutligen infördes kylmaten på förslag från Tomas Peterson med flera och då förslog Leif Larsson ett referensobjekt med egen tillagning i Tuna, så det var Centerpartiet som initierade att Tuna fick en egen modell med lokal tillagning.

Ett enigt fullmäktige tog ett beslut om att införa kylmaten och det var Moderaterna som drev frågan starkast på den tiden. Rätt ska vara rätt. Magnus Gustafson reserverade sig mot beslutet som enda moderat ledamot men alla andra moderater var för med Tomas Peterson som drivande för att införa kylmaten.

Finasminister Anders Borg har nu som grädde på moset sagt till tidningen LAND att svenskt industrijordbruk inte kommer att klara den internationella konkurrensen och att han tycker att det är toppen att importera billig mat från andra länder till det offentliga köket.


torsdag 27 februari 2014

Jämställdhet

Nio av tjugosex ledamöter varav två av de tre första namnen är kvinnor på Centerpartiet i Vimmerbys lista till KF. Sju av 25 personer på moderaternas lista till KF är kvinnor och först på tredje plats är det en kvinna då listan toppas av två män. Kristdemokraterna toppar också med en kvinna. 

Så här ser det ut på listorna och det är kanske så det alltid har sett ut även om det blir fler och fler kvinnor med tiden så är det ännu icke jämställt kan jag konstatera. 

Jag är mycket glad och tacksam för att Centerpartiet lyfter fram och satsar på kvinnor i politiken. Centerpartiet är det parti i Sverige som först valde en kvinna till partiordförande. Karin Söder var Sveriges första kvinnliga utrikesminister och den första kvinna som var ordförande för ett politiskt parti i Sverige och tillträdde 1976 respektive1985. Karin Söder är en förebild för många , läs mer om henne här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karin_Söder

Fler kvinnor behövs i politiken i Vimmerby tycker jag och det ska bli spännande att se vilka positioner som kvinnorna får i de andra partierna i Vimmerby. 

Så här ser vår lista ut. Medelåldern är lägre än tidigare och det är vi stolta över i. Centerpartiet i Vimmerby. 

1. Ingela Nilsson Nachtweij
2. Per Åke Svensson
3. Anna Svensson
4. Peter Karlsson
5. Curt Tyrberg
6. Marcus Jonmyren
7. Lars Nilsson
8. Lisbeth Karlsson
9. Bo Svensson
10. Rein Soovik
11. Ulf Svensson
12. Eva Svensson
13. Birger Andersson, Locknevi
14. Birger Andersson, Vimmerby
15. Marita Lindström
16. Kenneth Karlsson
17. Krister Bergqvist
18. Erik Paulsson
19. Kerstin Andersson
20. Christoffer Cederstrand
21. Anna Karin Cederstrand- Karlsson
22. Magnus Danlid
23. Åsa Johansson
24. Mats Nyström
25. Susanne Linder
26. Harry Carlsson

Bredband på landsbygden

Så här skriver Christel Gustafsson på Jordbruksverket i ATL:

Å jag håller med henne fullt ut...närodlad politik är det hon beskriver! 

Internetanvändningen är lägre på landsbygden än i staden, trots att landsbygden borde ligga i täten, skriver Christel Gustafsson, Jordbruksverket.

Häromveckan lanserade tänkaren Teo Härén begreppet peak city. Grundat i tanken att morgondagens it-teknik kommer att göra alltmer av verksamheter platsobundna. Och när de blir det, behöver vi inte välja att bo nära shopping, jobb eller möten. Då kan vi lättare välja att bo där vi anser att livet är gott. Mycket av det som varit stadens fördel kan it-tekniken minska betydelsen av.

Internet suddar ut avstånd. Jag kan sitta utanför Alvesta och vara precis lika tillgänglig som någon i New York, Köpenhamn eller Växjö. Jag kan handla böcker i en bokhandel i London. Utbildning, kirurgi och konferenser är möjliga på distans.

Platsbundenhet är en viktig del i att förklara samhällsutvecklingen hittills. I bondesamhället fanns koppling till var den goda jorden fanns. Industrisamhället gjorde att råvaruorter blev vinnare. I service- och konsumtionssamhället är närheten till marknaden, staden, avgörande. När betydelsen av plats minskar ger det möjlighet till något nytt. En ny vändning i samhällsutvecklingen.

Samtidigt – vad händer med de landsändar eller de invånare som inte använder den nya tekniken? Hoppa på tåget och du är med! Internetanvändningen är i dag lägre på landsbygden än i staden. Trots att den teoretiska tillgängligheten egentligen är god. Endast 500 hushåll i Sverige saknar i dag någon form av antingen trådbunden eller trådlös uppkopplingsmöjlighet med minst 1 Mbit/s hastighet.

Kvaliteten på uppkopplingen är generellt sämre på landsbygden. Endast en femtedel av landsbygdsbor har tillgång till fiberkabel. Adsl funkar bra för att betala räkningar men kanske inte för att skicka röntgenbilder. Kvalitetsfrågan kan säkert vara en del av förklaringen till den lägre användningen. Den folkrörelse i form av bredbandsbyalag som nu växer fram handlar om att få bredband med god prestanda. Även där inte marknaden i dag ser en tillräcklig lönsamhet.

Jag minns barnprogrammet Från A till Ö. Ugglan Helge på taket och Birgitta Andersson i rollen som Hedvig. Hedvig umgås med sin syster genom att prata med henne, i realtid, på tv. Det var en fantastisk fantasi när jag var liten. Nu är det verkligt. Att som Hedvig sitta i sin stuga i skogen och ha ett verkligt möte med någon annan, i en annan del av världen, är allmängods. Platsens betydelse, eller ”obetydelse” med den nya tekniken, öppnar helt nya möjligheter för landsbygden. Hur de ser ut vet vi inte.

Att internet förändrar villkoren för samhällsutveckling och betydelsen av plats kan vi dock vara säkra på. Och, det handlar inte om att göra samma saker som i staden, fast på distans. Utan att faktiskt se möjligheterna att kunna göra något nytt, med de resurser landsbygden har. När det gäller internetanvändning borde därför inte landsbygden ha ambitionen att komma i kapp. Ambitionen borde vara att ligga först.

Christel Gustafsson
landsbygdsstrateg
Jordbruksverket

onsdag 26 februari 2014

Vår turistchef skriver krönika om landsbygden och den är så bra, tycker jag.

Blir imponerad av texten som Peter Göransson presterat om landsbygdspolitiken och känner mig taggad inför landsbygdsberedningens möte idag på förmiddagen. Vi ska knyta ihop säcken idag och avsluta beredningens arbeteovh lägga sista handen på beredningens resultat nämligen dokumentet "Vimmerby kommuns landsbygdspolitiska handlingsprogram"

Kretsårsmöte med C ikväll

Välkomna till kretsårsmöte med C ikväll i Frödinge bygdegård. Spännande diskussioner om vårt valmanifest utlovas utöver sedvanliga förhandlingar. Vår närodlade jobbskaparpolitik med parollen handla lokalt så växer det lokala. Decentralisering och livskvalité med landsbygdsfrågorna i fokus. Naturbruk och bruk av hela Vimmerby kommun för att skapa tillväxt. Det är på landsbygden det händer  i vår kommun med en stark tätort som motor och bas. 

Så ser jag på det hela! 

Närodlad politik

Jag var i Västervik och låste upp en låst mobiltelefon på Telias butik. Detta kunde tyvärr inte utföras i Vimmerby. 

Då passade jag på att vandra jag längs shoppinggatan i Västervik och fann fyndiga skyltar på alla butiker. Det måste vara Västerviks köpmannaförening som lyckats få till ett klockrent budskap på alla sina medlemmars butiker. 

Handla här så växer Västervik! Stod det på dörrarna in till butikerna. Vilket budskap? Så bra, tycker jag. 

Borde kunna tillämpas på Vimmerbys landsbygd tänkte jag. På Frödingehallen kunde det stå. Handla här så växer Frödinge! I Storebro , på ica där? Handla här så växer Storebro! I Rumskulla på Mor Almas, handla här så växer Rumskulla ! 

Landsbygdsberedningen har sitt sista sammanträde idag på förmiddagen och jag laddade upp igår med en resa runt till alla kransorterna för att inventera och granska valloaklernas tillgänglighet. På köpet fick jag uppleva nitton mils landsbygdsutveckling. Jag fick se Rolf Erikssons fibergrävning på nära håll då vi tog vägen över Pelarne när vi skulle åka från Rumskulla till Storebro . Vilken terräng han forcerar! Inte är det lättgrävt här inte och jag kan förstå Anders Fransson och hans grannar i Brantestad att de ser problem med finansiering av sitt byalag för att gräva fiber i sin hembygd. Långa sträckor längs steniga moränrika bygder innebär stora grävkostnader. I Locknevi och i Solhult ser man istället det trådlösa alternativet men många säger att det aldrig kan bli annat än ett komplement till fibern med trådlöst. Men vad gör man på landsbygden om det inte finns en rimlig anläggningskostnad för ett byalag? Vad gör man om det saknas en Rolf Eriksson som lägger ner ofantliga ideella timmar ? Återkommer till den frågan. 

Liselott Frejd och jag fick se fantastiska vägar som slingrade sig mellan Locknevi och Djursdala. Vilka fina och välskötta fastigheter som finns i skogarna i Vimmerby kommun. Vilket fantastiskt landskap. Fler borde verkligen få veta hur fint det är och vilken attraktionskraft som finns på Vimmerbys landsbygd. Hoppas att landsbygdsberedningens arbete kommer att bidra till utveckling av Vimmerbys landsbygd. Vi kommer på KF den 31 mars att presentera det landsbygdspolitiska handlingsprogrammet som beredningen arbetat fram sedan oktober månad. I samband med det så bli det landsbygdsdebatt i KF och mig veterligen så har det inte ägt rum en specifik landsbygdsdebatt i KF under denna mandatperiod så det är välkommet. 

I juni planeras en allmänpolitisk debatt så det kommer två tillfällen till debatt i KF under våren i Vimmerby. Hoppas alla partier förbereder sig minutiöst och hoppas att medborgarna i Vimmerby hörsammar och kommer till åhörarläktaren. Mitt mål som ordförande i KF är att RDB ska vitalisera ärendet om websändningar som finns vilande. Vi har möte imorgon och då kommer jag att lyfta den frågan under övrigt. Websändningar skulle bidra till en större delaktighet och möjlighet att såväl live som i efterhand lyssna in politikernas ställningstaganden i kommunfullmäktige. Det vore bra för demokratin, medborgardialogen och för debattklimatet i Vimmerby , tror jag. 

tisdag 25 februari 2014

Solelens versus vindkraftselens investeringsnivåer.

Så här svarar Bengt på sin blogg Bengts villablogg på frågan om vindkraftens och solkraftens ekonomi som Tomas Holgersson ställt på diskussionsforumet där:

Investeringskostnaden är ointressant, man måste ta med alla kostnader under hela livslängden. Det är därför kostnaden per producerad kWh under hela livslängden man ska jämföra. Under fliken Kostnad solel finner du produktionskostnaden för solel. Lägg märke till att den framräknade produktionskostnaden är en fast kostnad under hela livslängden. Om man ska räkna på lönsamheten måste man därför veta utvecklingen av den rörliga elkostnaden under hela livslängden för solcellerna, som jag brukar anta till 30 år. Det är omöjligt att veta det rörliga elprisets utveckling under så lång tid, man får göra olika scenarior.

När det gäller vindkraft får någon annan svara på det. Förmodligen är det väl som med solel att beroende på vem man frågor får man olika svar, och det skiljer dessutom mellan landbaserad och havsbaserad vindkraft. Det viktiga är att man vet hur man räknat. Framgår det inte hur man räknat är uppgifterna inte så mycket värda eftersom det är så pass många antaganden man måste göra för att komma fram till en produktionskostnad per kWh och beroende på vilka antaganden man gör kan man komma till vitt skilda resultat. Tittar man på sidan om produktionskostnaden för solel finns alla antaganden där vad gäller solel.

Mer kommentarer finns. 

Vimmerby bredband, hemsidesproblem?Problem med hemsidan? Jag lyckas inte komma in på Vimmerby bredbands hemsida via min iPad . Den kastas ut från sidan när den laddas. Är det någon mer som upplever samma brist eller är det någon inställning som jag måste göra för att kunna kolla hur många intresseanmälningar som det finns nu på www.vimmerbybredband.se ?

Kommunfullmäktige igår

Denna vecka blir intensiv med KF igår kväll, vallokalsgenomgång idag och landsbygdsberedningen imorgon samt valnämnd och RDB på torsdag. Fredagen kommer att ägnas familj, hem och trädgård då det behöver beskäras äppelträd med mängder av vattenskott efter fjolårets hårda föryngringsbeskärning. 

Igår kvälll fanns alla 49 ledamöter på plats och läktaren var fullsatt. Den längsta debatten blev den om huruvida Vimmerby kommun ska utnyttja sitt veto för miljötillståndet för vindkraft vid Vennebjörke. 

Det slutade med votering efter att mer än tjugo olika anföranden och många repliker genomförts. Voteringen slutade med 28 nej till att använda vetot och 21ja till att använda vetot. Resultatet blev alltså att Vimmerby kommun kommer att tillstyrka att VEMAB får tillstånd för att uppföra vindkraft vid Vennebjörke. Om det sedanblir byggnation ska KF före investeringsbeslut eller före försäljning av vindkraftsprojektet säga sitt. Skälet är att ett kommunalt bolag inte får göra investeringar av större mått utan att ägaren tillstyrker beslutet. Detta ska också enligt beslutet skrivas in i ägardirektivet för VEMAB.  

Självklart ska grannars oro tas på största allvar men det är viktigt att betona att detta beslut inte är ett investeringsbeslut. Det gäller alltså miljötillståndet och där har VEMAB gjort ett grundligt arbete utan att politiken uttalat några invändningar. Byggnation eller inte kommer säkerligen att diskuteras i Vimmerby tidning och i sociala medier den närmaste tiden. Min inställning är fortfarande att solelpaneler vore att föredra trots att Roger Carlsson hävdar att investeringen i solelpaneler för motsvarande elproduktion är 400-720 miljoner SEK vilket kan jämföras med planerade 80 miljoner för de två vindkraftverken i Vennebjörke . Kan det verkligen stämma Tomas Holgersson ? Areal som krävs för solelpaneler skulle vara 700x700 meter om de placeras på marken i en solkraftpark. 

Roger Carlssons presentation med dessa siffror ska mejlas ut till ledamöterna då alla som deltagit i beslutet kan ha behov av VEMABS bakgrundsfakta. 

måndag 24 februari 2014

Yxerns framtid?

Nu har Robbin Ask fotograferat med sin intressanta utrustning. Viktig dokumentation som tydligt visar att vattennivån i Yxern är på tok för låg för årstiden. 

Tino Åberg och Anna Johansson har skickat in en skrivelse om behovet av att Vimmerby kommun, Västerviks kommun och länsstyrelsen aktiverar och mobiliserar Botorpsströmmens vattenråd. Allt med syfte att få till stånd en modern vattendom som ersätter den från 1938. En vattendom som värnar Yxern och som omöjliggör en sänkning som den vi ser på bilderna. Kalmar läns största sjö förtjänar ett bättre öde. 

Än så länge är det centerpartiet och miljöpartiet i Vimmerby som engagerar sig i Yxerns framtid. Fler partier är välkomna då detta inte är partipolitik utan i högsta grad en partigränsöverskridande miljöfråga. Jag lånar några bilder från Facebook för att ytterligare öka spridningen av dem. Stort TACK Robbin Ask för att du hörsammade min förfrågan om viktig dokumentation av vad som händer med Yxern. Syns ju så tydligt på din flygfotografering. söndag 23 februari 2014

Vindkraft i Vennebjörke eller inte? Det är frågan!

Nu har jag pratat med Lars Nilsson som ersatte mig på mitt sista KS-sammanträde under denna mandatperiod. Han berättade om diskussionerna i KS kring vindkraftsvetot för miljötillståndet som VEMAB har ansökt om. Det är två verk som ska byggas enligt miljötillståndsansökan och det har lagts ner hundratusentals kronor på vindmätning, förstudier och miljötillståndsansökan. 

De pengarna riskerar att kastas i sjön nu på grund av att KS ändrade ett Ja till ett Nej under dagen. Det var två ledamöter som enligt Lars bytte uppfattning vid tre tillfällen under dagen? Lars stod dock fast vid sin uppfattning hela dagen dvs att rösta som han uppfattade att centerpartiet ville att han skulle rösta efter måndagskvällens gruppmöte . Nämligen ja till miljötillståndet och att styrelsen för VEMAB sedan får ta investeringsbeslutet och bygga eller inte bygga. Det måste ske enligt affärsmässiga principer och sannolikheten att det blir vindkraft inom de närmaste åren är mycket liten så jag finner ingen anledning att bromsa och säga nej till hela projektet som kommit så långt. Det borde ha gjorts mycket tidigare i så fall. 

Jag håller med Leif Carlsson om att det vore bra med solelpaneler på kraftvärmeverkets fasader istället för vindkraftsinvestering i detta skede, men den frågan överlåter jag till styrelsen för VEMAB att besluta om enligt aktiebolagslagen som säger att man inte får riskera bolaget genom olönsamma investeringar. 

Ikväll ska vi ha telemöte om detta i fullmäktigegruppen för C och imorgon har vi C-lunch som vi kommer att ha alla måndagar iår. 

lördag 22 februari 2014

Vårkänslor

Hönan Guldis är ute och luftar sina vingar och krokusen, den tidiga sorten som jag ärvt med huset tittar fram i rabatten. Vårkänslorna spirar och jag längtar till första sparrisskörden. Mina körbärstomatplantor och chiliplantor är omskolade och ser lagom stora ut...imorgon blir det loppis i Tuna med grannfrun. Skönt att vara hemma i Vimmerby efter en härlig skidresa med snö och sol. 

5220000 kronor i minskade skatteintäkter

116 färre invånare innebär 5220000 kronor färre skatteintäkter om man räknar med att varje invånare motsvarar 45000kr i skatteintäkter.

Befolkningsminskningen innebär mindre pengar till vård, skola och omsorg i Vimmerby.

Hur ska vi öka attraktionskraften? Vilka strategier har Vimmerby kommun för att komma tillrätta med befolkningsminskningen? 

Jag tror att det måste göras en noggrann analys för att sedan bygga en långsiktig strategi och därefter en handlingsplan med aktiviteter som genomförs av utsedda aktörer och som följs upp noggrant. 

Skattemedel måste användas varsamt och till exempel destinationsutvecklingspengarna som beviljas till olika projekt borde följas upp vad gäller nytillkomna arbetstillfällen. Ett kriterie för att beviljas medel bör vara att pengarna genererar jobb. En jobbskaparsatsning alltså. Tretton projekt har beviljats medel. Hoppas att miljonerna hjälper Vimmerby att dels öka attraktionskraften så att fler utländska besökare väljer Vimmerby och dels uppmuntrar till inflyttning. Här finns de projekt som hittills fått bidrag. http://www.vimmerby.se/naringslivsportalen/destination-vimmerby/tilldelade-medel/

Ett positivt bemötande i samband med besök på en ort kan innebära flyttlass till orten. Vimmerby har så mycket att erbjuda så jag tror att en tydlig strategi och marknadsföring av Vimmerby som bostadsort skulle nå stor framgång. Det gäller dock att arbeta långsiktigt och inte impulsartat med befolkningsfrågan. En bra skola med många duktiga pedagoger och skolledare krävs parallellt med en bra barnomsorg. Bra boendealternativ och bra bostadsmiljöer behövs också. Tillsammans når vi toppen. 

fredag 21 februari 2014

Valplattform 2014

Jag läser C -tidningen och vad Micael Arthursson skriver om Centerpartiets nationella valplattform. Jag tycker om det jag läser och fokuserar på de frågor som jag också vill driva nämligen småföretagarfrågorna , jobbskaparpolitik och landsbygdsfrågorna. Jobb i HELA landet, JOBB i hela Vimmerby kommun. 

Regelförenkling och jobbskapande åtgärder för att fler jobb ska skapas i hela Sverige och i hela Vimmerby kommun. 

Så tycker jag att vår närodlade politik ska vara i Sverige och i Vimmerby kommun. 

100%förnybar energi och på sikt en fossilfri fordonsflotta, solel och en giftfri miljö är också viktiga frågor och där tycker jag att Bo Svenssons motion om att inventera farliga plaster på dagis i Vimmerby kommun är mycket bra. ftalater, flamskyddsmedel och bisfenol A vilka är hormonstörande ska bort tycker vi. 

Skolfrågorna och omsorgsfrågorna för små barn och för äldre vill jag också ha med och förbättringar för pensionärerna som förlorat så mycket på det femte jobbskatteavdraget. Bertil Axelsson skriver om det på Facebook . Vore bättre med ett annat system för pensionerna som skulle bli rättvisare. Återkommer om detaljerna i det. 

En hel veckas Vimmerby tidningar att läsa ifatt

Det tog en rejäl stund att läsa de fyra Vimmerby tidningar som jag missat att läsa när jag varit på skidsemester i Dalarna . 

Det verkar ha hänt en hel del i Vimmerby . Inte minst vindkraften har diskuterats, läser jag. 

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/57110/1/68/

Personligen så vet jag efter att ha arbetat med vindkraftsfrågor på LRF under många år att vindkraft kan väcka stora känslor. Allra störst är känslorna innan verken är byggda.

Jag var med och tog fram ett material om vindkraftsprocessen och hur den bör vara. Vindkraftens affärshemligheter heter materialet och kan hämtats här. 

http://www.lrf.se/PageFiles/22554/Vindkraftens_affarshemligheter.pdf

Det olyckliga med denna fråga är väl att VEMAB investerat hundratusentals kronor i förstudier som sannolikt aldrig kommer att nyttjas av VEMABS kunder. Vinsten blir lägre och mindre pengar till ägaren är en konsekvens som jag ser tydligt. Claes Wetterström som är ordförande för VEMAB ska delta i fullmäktigemötet i sin roll som ordförande och sannolikt kommer han återigen att förklara att detta beslut handlar om miljötillståndet och inte investeringsbeslutet. Miljötillståndet som länsstyrelsen är satt att handlägga och där det ingår att fråga efter om kommunen vill använda sitt veto, är det som frågan handlar om. Kommunledningen borde ha gett VEMAB en vink om sin inställning i denna fråga mycket tidigare i processen. Liknar stuprör och inte koncerntänk detta och skattebetalarna får betala . 

Elpriserna utveckling verkar gå mot låga elpriser under de närmaste åren och hela vindkraftsmarknaden har dött så någon vindkraftsinvestering för sådär 80miljoner skulle jag inte gissa blir av inom de närmaste åren. Däremot att VEMAB får sitt miljötillstånd för att kunna investera senare anser jag vore bra. Om det sedan blir verklighet får avgöras av affärsmässiga principer för VEMAB tycker jag. 

Jag gissar att VEMAB kommer att ha fullt upp med att ro i land kraftvärmeverkets driftsättning de närmaste åren och elpriset avgör dess framgång. Då blir det nog inte så stor möjlighet att kunna låna upp ytterligare medel till vindkraft inom en förhållandevis lång tid framöver. 

Tre miljoner däremot finns det avsatt till solel i investeringsbudgeten för kommunen . Centerpartiet har motionerat om att man bör inventera vilka tak som lämpar sig för solelinstallationer. Undrar om den inventeringen kommer att påbörjas snart. Så här i eftertankens kranka blekhet och med erfarenheter av vindkraftskriget i Kinda så borde kanske VEMAB ha fokuserat på solen istället för vinden vad gäller förstudier. Men det är ju alltid lätt att vara efterklok. 

Det läser jag om på Facebook varenda dag! 

torsdag 20 februari 2014

Från Södra vi kommer han!

Läs Vimmerbybördige Anders Lindblads krönika idag i SvD . Stolpe in-flera nya medaljer. Vilken skribent! 

Närodlad politik och chans till närproducerad offentlig mat

Vi var säkert många matintresserade som upplevde framtidstro för några veckor sedan när EUs beslut om att krav, djurskydd och miljö kan vägas in vid upphandlingar. Som det är med dagens regler så är det det billigaste budet som vinner upphandling inom offentlig sektor, vilket många gånger innebär långa transporter för maten och att små företagare i länet inte får samma möjlighet att konkurrera trots kvalitét och närhet. Äntligen kan vi i Vimmerby använda oss av lokalproducerad mat på skolor och i omsorgen. Det ger oss framtidstro.

 

Beslutet gynnar i första hand våra barn och äldre som kan få en bättre mat, men även våra lokala mathantverkare och matproducenter som får flera möjligheter att vinna anbud inom offentlig upphandling.

 

Enligt kommunlagen måste varje kommun göra offentliga upphandlingar där det billigaste alternativet, och inte alltid det bästa, är det som vinner vid matinköpet för kommunen. Små företagare som arbetar med matproduktion kan (idag) inte konkurrera med större företag om både pris och utbud så upphandlingarna vinns allt som oftast av stora kedjor från storstadsregioner. Våra prisade matproducenter i länet står sig slätt med dagens regler, men kommer att få det betydligt lättare i och med att de nya reglerna från EU träder i kraft även här hemma i Sverige inom en snar framtid.

 

Med de nya reglerna skulle tex. Göte på äldreboendet kunna få korv på smörgåsen från Håkans glada grisar eller så skulle barnen i Frödinge skola kunna få potatis från Axelssons i Aby och skinkstek från Håkan. 

 

Centerpartiet har sedan 2010 drivit frågan om säker och trygg mat för hela landet. Under åren 2010-2013 avsattes 160 miljoner kronor inom Landsbygdsprogrammet för att göra Sverige till det nya matlandet. Sverige har bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djur behandlas rätt.

 

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för närproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg, som skapar förutsättningar för god folkhälsa. Det är en dubbel vinst. Dels för miljön när grönsaker inte behöver skeppas jorden runt och åka genom landet på lastbilar. Dels för den svenska landsbygden, där vi kan bevara både öppna landskap och jobb.

 

Vi vill ge våra barn och äldre i länet bra mat som vi känner oss trygga med. Vi vill att våra lokala matproducenter får större möjligheter att konkurrera i upphandlingar. Pris och kvalitét måste värderas likvärdigt.

onsdag 19 februari 2014

Befolkningssiffror för år 2013

SCB:s befolkningssiffror för helåret 2013 har just kommit. Vimmerby minskade med 116 innevånare vilket innebär att vi minskade med 8 under november och december. Det innebär också att vi tappat 186 under 2011-2013. I snitt 62/år.
Födda 2013 140 barn jämfört med 165 2012 då vi hade ett ovanligt födelseöverskott på 11. 2013 blev födelseöverskottet negativt - 27.
Hultsfred ökade 85 2013 och Västervik minskade 25. Länet ökade 325. Det var bara Borgholm som tappade mer än vi -149. Sju kommuner av tolv ökade i Kalmar län. 

Krafttag behövs för att attraktionskraften ska öka och därmed inflyttningen till världens bästa Vimmerby. 

Den fria debatten i en demokrati

Demokratin är så viktig att värna och vårda och där är grundpelaren lika möjligheter och rättigheter för alla i en nation. 

Ukraina brinner nu och bilderna oroar. Vad kommer att hända med folket där? 

Vad händer i Syrien, Mali Thailand och i Venezuela ? 

Varför är demokratiarbete så svårt ? Borde det inte vara självklart? 

Makt, maktspel, härskartekniker , förtryck finns överallt.

Alexander Bard lämnar Centerpartiet med motiveringen att centerkvinnorna vill att Sveriges sexköpslag ska gälla även i andra länder. Fokus i den är att skydda den som säljer och det tycker Bard är att inskränka friheten för människan. Jag tycker att Bard borde fundera över hur fri den unga människa som han förtryckt med kritiska kommentarer i Idoljuryarbetet känner sig. Bra att han lämnar Centerpartiet med de värderingar som han yppar och den skada som han åsamkat Centerpartiet i samband med de extrema delarna av ideprogrammet som sedan togs bort av stämman men som många tror fortfarande finns med. 

tisdag 18 februari 2014

Ny räddningschef i Vimmerby

Tänk att få veta vem som fått jobbet som ny räddningschef efter trotjänaren Tommy Lindström , när man snackar med en fritidsbrandman i Dalarna som råkade ha brandvakten på hotellet inatt på ideell basis. Vi träffades i receptionen när jag var kaffesugen i arla morgonstund . Bra samtal om han moster som bott hela sitt liv i Vimmerby och jobbat i bespisningen på Vimar eller på centralköket. Världen är bra liten. 

Tomas Bodström som varit justitieminister och Gösta Gustafsson från Vena, nu Linköping  bor också här på hotellet. Solen skiner och det är manchester i backarna. 

Kanske skulle snacka lite om Yxern med Gösta! Han är ju ordförande för tekniska verken som äger de flesta kraftverken nedströms Yxered. Lobbying i lobbyn! 

Centerpartiet värvar ungdomar i Vimmerby

Blev så glad när en person i min närhet frågade efter om det fanns något ungdomsförbund av centerpartiet i Vimmerby. Min vän hade träffat en trettonåring tjej som lyssnat , läst och sett mig i Vimmerbypolitiken och ville nu bli medlem i vårt ungdomsförbund. Jag hänvisade givetvis till Evelina Eriksson som är ordförande för CUF i Kalmar län. 

Tänk om vi kunde hjälpa till att få igång ett aktivit CUF i Vimmerby som vi hade under min ungdomstid. Min bror Urban var mycket aktiv där och drog med mig på olika aktiviteter. Miljöbåten i Östersjön var ett exempel där vi seglade runt i Kalmar sund för att uppmärksamma vad som höll och håller på att hända med Östersjön! detta var år 1986 och läget är väl ännu sämre nu med bottendöd och föroreningar av världens största innanhav. 

Hoppas att vi kan inspirera denna trettonåriga tjej till engagemang. Vi har en bra politik i Vimmerby som kan göra stor skillnad, tror jag. 

måndag 17 februari 2014

Centerpartiet i Vimmerby

http://www.centerpartiet.se/Lokal/Vimmerby/Politik/

Här kan Du läsa om vad centerpartiet i Vimmerby har uträttat under innevarande mandatperiod vad gäller motioner, insändare, interpellationer osv. Marcus Jonmyren som är vår ordförande och webbredaktör ska ha äran av att detta finns samlat på vår hemsida. Det är en bra källa för oss alla att kunna följa vad som faktiskt gjots och att vi kan ha det som utgångspunkt när vi jobbar med valmanifestet är en självklarhet och mycket värdefullt. Det är med historien som man bygger framtiden. 

Vi är flera centerpartister som bloggar i Vimmerby utöver jag själv så är det 

Vimarhems ordförande Magnus Danlid ,  http://magnusdanlid.wordpress.com/2014/01/11/trygghetsboende/

Ledamot i Kultur och Fritidsnämnden, Eva Svensson, http://evaifrodinge.blogspot.se

söndag 16 februari 2014

Vimmerbydikt

Av Olof Stenerlöv som är tonsatt av Staffan Lundberg. Robbin Ask levererar Vimmerbybilder på Facebook

Lånar en bild för att jag vill tipsa er alla om de Vimmerbybilder som Robbin Ask publicerar på Facebook-gruppen "Du vet att du är från Vimmerby om..." Finns massor med vyer över Krön, Djursdala osv. Fantastiska bilder på världens vackraste trakt! 

Demokratiutveckling i Vimmerby

Kjell-Åke Hansson skriver på Facebook att han anser att det viktigaste för oss politiker nu är att tydligt visa vår politik och vad vi långsiktigt vill åstadkomma för Vimmerbys utveckling och inte fokusera på att förgöra en politisk motståndare och heller inte ständigt beskriva vad vi inte vill.

Tänkvärda ord tycker jag och detta är mitt inlägg i debatten vad gäller Kjelll-Åkes kloka inspel. Jag hoppas att jag förmedlar en del av vad jag och mitt parti vill driva för politik här på min blogg och hur vi långsiktigt vill få hela Vimmerby att växa. Landsbygdsfrågor är i fokus denna vecka exempelvis tack vare en motion som vi lägger om det där vi lägger fram ett helt nytt förslag till landsbygdsutvecklingsarbete i samverkan med våra grannkommuner. Landsbygden är ju ungefär likadan i regionen oavsett kommungränsen och man brottas med liknande landsbygdfrågor som man kan vinna på att arbeta med och hitta verktyg och lösningar till i en större geografi än kommunen. 

Jag instämmer med Kjell-Åke  och jag ska givetvis göra mitt bästa för att beskriva vad vi i Centerpartiet långsiktigt vill. Motioner som vi lagt under innevarande mandatperiod ska sammanställas och kommuniceras och ett valmanifest håller just nu på att tas fram i C . Viktigast av allt är att väljarna tydligt får veta vad vi står för och vilken politik som vi vill driva för att skapa ett bättre samhälle. Förtroendet för politiken måste öka och då är det viktigt med tydlighet och att medborgare få möjlighet att påverka på ett demokratiskt sätt. Medborgardialogen och delaktighet är det som jag som fullmäktiges ordförande fokuserar mest på just nu. Websändningar av KF är ett förslag som Jan Henriksson motionerade om för några år sedan men som tyvärr avslogs av alliansen . Jag vill lyfta den möjligheten igen för att skapa större delaktighet i Vimmerbys politiska landskap och öka medborgarnas delaktighet i form av medborgarförslag och deltagande i allmänhetens frågestund samt möjligheter att följa sammanträdena via webben och att titta och lyssna på debatten i efterhand. Detta kan också skapa ett bättre debattklimat i fullmäktige då flera kvinnliga ledamöter under senare tid upplevt en alltför rå ton i debatten i KF. Ett bra debattklimat här på sociala medier, på insändarsidor och i KF tror jag är viktigt för att medborgarnas förtroende för demokratin och för Vimmerbys politiker ska öka.

Curt Tyrberg, Anna Svensson, PerÅke Svensson, Lisbeth Karlsson, Peter Karlsson och jag jobbar just nu stenhårt med att ta fram ett valmanifest som ska presenteras och diskuteras på vårt årsmöte i Frödinge den 26 februari. Därefter ska det finslipas och sedan kommuniceras till väljarna. Så ser vår plan ut och än så länge vet jag inte exakt när arbetet är klart. En aktivitetsplan ska också spikas på,årsmötet så snart finns tydligare besked om var vi står. På centerpartiet i Vimmerbys hemsida finns alla våra motioner och insändare publicerade. Välkommen att läsa dem när du vill. 

Fråga gärna vad vi driver för frågor om vi är otydliga. En bra dialog eftersträvas av oss. Varmt välkommen med synpunkter här på bloggen i en kommentar, via mejl eller telefon. 0761367700 är mitt mobilnummer. 

lördag 15 februari 2014

Det våras för landsbygden i Vimmerby!

Jag "pratar"med min systerson via facebookmeddelande just nu. Han är i Thailand, Vietnam, Laos och Kambodja och ska snart till Australien innan han återvänder hem till sommaren. Han gör sitt livs resa nu i tjugoårsåldern och jag minns min egen resa till Australien när jag var nitton år. Jag bodde och arbetade på tre olika gårdar i Victoria från augusti 1985- april 1986. Jag fick tre somrar på "raken" och en stor upplevelse på köpet. Jag bedömer att den resan och vistelsen gav mig ovärderliga erfarenheter innan jag började mina agronomstudier i Sverige. Först ett års förberedande kurs i Kristianstad och därefter fyra års studier på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och avslutande lärarstudier på Lärarhögskolan innan jag återvände till Vimmerby . Jag har aldrig ångrat dessa beslut och att jag valde att leva, bo och verka på en av jordens bästa platser, nämligen Vimmerbytrakten. 

Det som förvånar mig när jag läser Vimmerby tidning idag är hur det kan komma sig att kommunalrådet ägnar så mycket tid och kraft åt att skriva insändare och Facebookinlägg för att bemöta Centerpartiets närodlade politik. Vad är det bakomliggande skälet? Vilken är den dolda agendan?

Det borde vara prioriterat att ägna sig åt att leda kommunen istället. Att exempelvis fokusera på att ordna så att det flyttar in företag på östra Ceos och Krönsmon, att se till så att det nya vård och omsorgsboendet håller budget, att arbeta med finansiering av trygghetsboendebygge vid Granen, att bygga en projektplan och en tydlig projektorganisation för Vimmerby bredband för det saknas idag. Att se till så att byalagen får veta hur deras acessnät ska övertas av Vimmerby kommun om fem år. Det finns inga avtal skrivna om det trots att just avtal var en av de punkter som moderaterna skulle se till så att det skrevs noggrant innan verkstad. Det fanns en hel del kritik om det i valrörelsen 2010. 

Listan kan göras lång på åtgärder som behöver göras. Vimmerby kommun saknar en jämställdhetsplan då den som antogs 2006 bygger på en lag som inte finns längre. Kommunchefen håller på att ta fram en plan för lika rättigheter och möjligheter enligt uppgift så detta kanske är på gång. Jag ser det som mycket viktigt när jag betraktar Vimmerby och dess utveckling. Jämställdhetsarbete är eftersatt i kommunen. En så enkel formulering som att " I Vimmerby erbjuder vi likvärdig service till flickor och pojkar, kvinnor och män" borde antas av kommunfullmäktige snarast tycker jag. 

Jag har bjudit in alla politiska partier till ett möte den 24 februari kl. 18.15 om att skriva en gemensam motion om detta. Detta är nämligen inte partipolitik utan detta är samhällsutveckling och en konsensusfråga tycker jag. Vad tycker ni? 

Det finns fler frågor som inte är partipolitik i Vimmerby och dem vill jag fokusera mer på. Landsbygdsfrågorna är en sådan även om många partier vill göra partipolitik av landsbygdspolitiken nu. Landsbygdsberedningen har skrivit fram ett förslag till landsbygdspolitiskt handlingsprogram som alla ledamöter i beredningen från alla partier i fullmäktige står bakom. På fullmäktige i mars ska det presenteras av moderate ordförande Sören Sjöholm och då ska vi även ha en landsbygdsdebatt . Det ska bli spännande tycker jag. Då borde det märkas vilket parti som tar landsbygden på allvar i Vimmerby . Vi lägger en motion i februari om hur den landsbygdspolitiska planen ska kunna verkställas i samverkan med Eksjö, Hultsfred och Kristdala socken samt så småningom Högsby och kanske även Kinda kommun. Landsbygderna i denna region är nämligen ungefär likadana och brottas med samma problem. Av det skälet finns det många och stora möjligheter till samverkan och kraftsamling för att driva landsbygdens frågor på ett strategiskt intressant sätt. Detta förslag kan tillsammans med den landsbygdspolitiska handlingsplanen bli den kraft som landsbygden behöver i regionen. En kanalisering och ett väl underbyggt arbete med minst två heltidsanställda landsbygdsutvecklare under Christina Thorstensson ledning. Ett nytt landsbygdskontor med föreningen Astrid Lindgrens hembygds kompetens som de byggt under de tolv år som de drivit LEADER-programmet i denna region. Ett landbsygdskontor  för hela regionen centralt placerat  i Vimmerby, mitt i den sjudande landsbygdsregionen i norra Kalmar, södra Östergötland och östra Jönköpings län. Det är mitt offensiva förslag. Pengarna finns redan avsatta i budget för 2014 så det är bara att skrida till verket som jag ser det. Kan Vimmerbys politiker säga nej till det förslaget? 

fredag 14 februari 2014

Websändningar av KF

År 2009 behandlades en motion om införande av websändningar av KF av Jan Henriksson. Motionen avslogs av alliansen. Kan det vara intressant att lyfta denna fråga igen. Tekniken har utvecklats och kostnader borde ha minskat för denna teknik.

Kostnaden för teknikutrustningen beräknades till 70000kr och extra administration för 90000kr för kommunkansliet/år. 

Undrar vad det skulle kosta nu. Någon som vet? 

http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kommunfullmäktige%202011/KF%20protokoll%20100621.pdf

VIMMERBY KOMMUN

Kommunfullmäktige

KF § 118

Dnr 366/2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(6) 2010-06-21

Kod 105 

Skola i världsklass vill jag ha i Vimmerby

Kvalitetssamordnare är utsedd och det blev Bertram Stenlund. Tack vare att Kristina Alser headhuntade mig till företagarna i Vimmerby år 2001 så fick Bertram mitt jobb på Vimarskolan . 
Så jag känner mig lite delaktig i hans framgång i Vimmerby och ska följa hans kvalitetsarbete med stort intresse för Vimmerbys skolor.

Ett mycket viktigt arbete för att vi ska nå toppen tillsammans. 

Skolan behöver ett bättre och tydligare pedagogiskt uppdrag och mindre lärartid ska gå till administration,  tycker jag. Det måste bli mer tid för lärarna till att vara pedagoger i klassrummen och utanför klassrummet, i korridorer och uppehållsrum via webben och interaktiva medier. Här finns den spännande pedagogiska utmaningen för lärarna och för skolledarna och politikerna i Barn och ungdomsnämnden , tror jag. Mer pengar måste avsättas till skolans inre arbete. Mer pengar till att tidigt stötta elever med särskilda behov. Varför inte göra en av kommunens ytterskolor till en expertskola för barn med särskilda behov på lågstadienivå. Tidiga insatser kan göra otrolig nytta för det enskilda barnet tror jag. 

AnnaKarin Hatt och Patrik Davidsson har gjort utspel om detta i Smålandsposten och själv kommer jag att lyfta denna fråga i valrörelsen. Min egen erfarenhet och min makes gedigna erfarenhet av att arbeta med barn med särskilda behov ger mig en god grund att stå på i dessa frågor som måste fokuseras på för att Vimmerbys skolor ska nå målet. Mycket av framgången hänger på ledarskapet i skolan och kvalitetssamordningen kan bidra stort till skolans förbättringsarbete. Lycka till med ditt viktiga arbete Bertram Stenlund. 

Trygghetsboendedebatten och att Tomas Holgersson förtjänar en ursäkt.

Göran Gustafsson som var den politiker som allra tydligast drev en linje om att tvinga Vimarhem att bygga trygghetsboenden i höstas kommer nu att sluta med sina politiska uppdrag. 

Han och vårt kommunalråd orsakade att Tomas Holgersson valde att avgå som Vimarhems ordförande då situationen blev alltför omöjlig. Tomas Holgersson insåg att denna linje som kommunledningen och socialnämndens ordförande drev så hårt skulle vara omöjlig att införliva under hans ordförandeskap och samtidigt följa den svenska aktiebolagslagen. 

Konsekvensen blev att han avgick. Magnus Danlid har ersatt honom och samspelar givetvis med Tomas och centerpartiet i ordförandeskapet av detta välskötta bostadsbolag som Tomas Holgersson varit ordförande för under tio års tid. 

Hur sjutton kan ledande politiker vara så ansvarslösa så att de driver bort kompetenta politiker och sedan själva slutar innan deras politiska linje blivit genomförd. Jag har sedan i höstas inte hört ett ord om hur Göran Gustafsson vill att det efterlängtade trygghetsboendet ska finansieras och byggas. Centerpartiet däremot lade en motion redan i augusti om att bygga ut Granen till ett mer effektivitet trygghetsboende och vi ser gärna att en extern aktör går in och gör det. Riksbyggen gör liknande satsningar på flera orter och då slipper kommunen skuldsättas mer då vi redan nu har hög skuldsättning.

Vår motion är avslagen och inga visioner hos KD finns om hur trygghetsboenden i Vimmerby ska finasieras och förverkligas. Vad har Göran Gustafsson och kommunalrådet vunnit på att Vimarhems ordförande har bytts ut med dunder och brak med många hårda och kritiska ord mot Tomas Holgersson, det minsta man kan begära är en ursäkt till Tomas tycker jag. 

Personligen ångrar jag att jag inte förmådde att göra mer i KS fastän jag verkligen försökte. Jag ställde exempelvis frågan på ett av de få möten med lilla alliansgruppen som ägt rum under denna mandatperioden , vad man skulle vinna på att tvinga Tomas Holgersson och styrelsen att avgå. Jag fick svaret att det skulle vara det bästa som kunde ske för Vimarhem som är så omodernt och inte förmår att leverera den kommunnytta som definierades i form av byggandet av ett trygghetsboende. Pistolsmeden är ännu inte byggt vilket skulle ha varit gjort snart om Tomas Holgerson och Vimarhem inte fått byggstopp av KF. Då hade det även funnits fler gruppbostäder vilket alla är överens om som ett viktigt och lagstiftat behov i Vimmebry . Hur ska det behovet lösas? Gruppboendet vid Gästgivarehagen som upphandlas och ska byggas snarast räcker inte på långa vägar till socialnämndens behov av gruppbostäder. Var finns planerna för att tillfredsställa det behovet? Kommunen kan nämligen bli tvingade att betala viten och böter om det inte finns gruppbostäder i tillräcklig omfattning om jag förstått systemet rätt. Det brådskar nu...

I Vimmerby diskuteras åtvidabergsmodellen med ekonomisk förening med kommunalbolagen och 200 års avskrivningstiden, söderköpingsmodellen med kvadratmeterkostnad på 13000kr/ kvadratmeter. Det diskuteras att sälja ut hela eller delar av allmännyttan och att göra en stiftelse med bostadsrätter för att få loss finasiering till ett trygghetsboende.

Själv förespråkar jag att granen bjuds ut till försäljning med villkor att det ska byggas till en modul så att antalet lägenheter fördubblas och att hela granen blir ett modernt trygghetsboende enligt den definition av trygghetsboende som Vimmerby beslutar sig för att ha. Frödinges Frödala och Tunas solgläntan bör sedan göras om till trygghetsboende enligt samma definition. 

Kvinnor i kommunala bolagsstyrelser i länet är få.

http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/(4155718).gm

Endast 23% av bolagsstyrelserna i kommunerna i Kalmar län är kvinnor trots att Gertrud Åström beskrev att det visat sig så värdefullt att få in fler kvinnor i styrelser. Då ökar nämligen männens kompetens! Kan det bero på konkurrens eller är det så att kvinnornas kompetens och ambition kräver större kompetens hos omgivande män. Alla får helt enkelt prestera högre när man har blandade styrelser .

Ur det perspektivet önskar jag att min plats i KS erbjuds en kvinna så vi inte minskar männens kompetens där. Det vore ju olyckligt, tycker jag. 

På spåret!

Behövde en kopp kaffe mellan två möten igår förmiddag och som av en händelse befann jag mig nära resecentrum i Vimmerby. Varför inte en fika på fiket där tänkte jag. Sagt och gjort, På spåret heter fiket och levererade såväl en pratstund som en riktigt god kopp kaffe. 

Ann-Britt Gustafsson beskrev att det är tufft att få fiket att gå runt så nu vill jag slå ett slag för detta fik. Mycket bra kaffe, god macka med närproducerat bröd och en trevlig miljö. 

Ta en fika där du med vettja, man behöver ju inte resa iväg någonstans för att fika på resecentrum. Man kan få lite reslustkänsla bara genom att fika där och det är en mysig upplevelse tycker jag. 

torsdag 13 februari 2014

Wesiks ledare om landsbygdspolitik

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/57013/1/87/

Alf Wesik på Vimmerby tidning skriver en ledare om att alla partier vill sjunga landsbygdens lov vart fjärde år då det är valår. 

Jag ser exakt samma sak och kommer att testa denna fråga genom att lägga flera förslag om närodlad politik och landsbygdspolitik den närmaste tiden. 

Centerpartiet kommer att lägga en offensiv motion om hur vi kan samordna landsbygdsutvecklingen i regionen. Ett riktigt bra förslag som jag hoppas kan få gehör i KS. 

Idag ska jag intervjuas av Rebecca på tidningen om motionen. Jag ska visionera och föreslå ett helt nytt sätt att jobba. Det ska bli intressant. 

Vimmerby kommuns ekonomi

Anders Fransson i Brantestad har idag fått en insändare publicerad om Vimmerby kommuns ekonomi. Den är välskriven och innehållsrik.

Jag vill snarast läsa ekonomikontorets förklaring och kommunalrådets replik på denna insändare som pekar mot att Vimmerby kommun riskerar stor ekonomisk kris om räntan sticker eller när räntan sticker...

Ekonomistyrning, controllerfunktioner, uppföljning och utvärdering är ledord för mig och konsekvensen när detta brister är att jag hoppar av KS. Jag kan inte ta ansvar för den kommunala ekonomin när det saknas underlag för mig som politiker att ta ställning till. Inte heller finns några trovärdiga besparingsförslag från KS-alliansen. 

Jag har lagt några förslag men jag har inte fått gehör för dessa. Alltså lämnar jag styrelsearbetet för att fokusera på valrörelsen. 

Idag publicerades mitt svar på Leif Carlssons attack med anklagelser om att jag är politiskt ohederlig. Jag har sällan mött så stor sympati för min sak från olika partier efter Leif Carlssons insändare om enskilda vägar och anklagelser om att jag är en politiker som saknar förmåga till att ta beslut. 

Moderaterna borde vara tacksamma för att jag avstått från att rösta istället för att själpa deras politik genom att rösta med oppositionen. Så har ju moderaterna själva gjort flera gånger och till och med så har Magnus Gustafsson gjort en protpkollsanteckning om att han hade röstat på oppositionens budgetförslag istället för alliansens om det funnits ett alternativ till alliansens budget. Snacka om illojalitet med det egna partiets politiska linje. Vittnar det om att Magnus Gustafsson har insett samma sak som Anders Fransson ? Om Magnus Gustafsson gjort som jag och avstått från att rösta gällande matematikpengarna så hade exempelvis alliansen förslag vunnit, om jag minns voteringssiffrorna rätt.

Vad gäller förtroendet för Vimmerbys politiker så rasar det i takt med insändare med den tonen mot en politikerkollega som Leif Carlsson skrev. Vad Vimmerbys politiker behöver är nu förmågan till lyhördhet och utveckling inte avveckling av medborgardialogen. 

Mitt förslag är att börja webbsända fullmäktigesammanträden så att debattklimatet i fullmäktige blir bättre och mer sansat. Debatten om barnfattigdom i fullmäktige var exempelvis hätsk och under all värdighet och saknade respekt för att människor kan ha olika uppfattning. Den finns inspelad men borde ha websänts så att väljarna lättare kan avgöra vilka politiker som de vill rösta fram 
den 14 /9 2014.

PS. Läs om gapet mellan välfärdens kostnader och kommunernas skatteintäkter på sidan 18-19, mittuppslaget i dagens nummer av Dagens Samhälle. Intressant! DS

onsdag 12 februari 2014

Vimmerby bredbands hemsida är publicerad nu

www.vimmerbybredband.se är Vimmerby kommuns nya hemsida för den som vill veta mer om hur man kan få fiberuppkoppling till sin fastighet i Vimmerby . Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Tveka inte , anmäl ditt intresse nu. Det krävs 60% anslutningsgrad av fastigheter för att kommunen ska börja bygga till Ditt villaområde. Viktigt att många anmäler sig alltså, så att det kan börja byggas i våra tätorter. 

Viktig föreläsning i Vimmerby om genusperspektivet

Gertrud Åström som är expert på genusperspektivet och jämställdhet var i Vimmerby och föreläste för en fullsatt plenisal igår. Det var Folkhälsopolitiskt forum som bjudit in henne och en stor andel av Vimmerby kommuns chefer och politiker fanns på plats. Vi fick en lektion om jämställdshetsarbetets historia och Gertrud berättade att det finns ett index som visar hur jämställt ett land är. Indexet bygger på fyra faktorer nämligen, makt och inflytande, utbildning, ekonomi och folkhälsa. Sverige är fjärde mest jämställda landet i världen efter Island, Finland och Norge enligt Gendergap report 2013 som görs av FN-organet World Economic Forum varje år och som ni kan läsas här:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2013.pdf

Gertrud berättade att det finns flera skäl till att de nordiska länderna utmärker sig som de mest jämställda i världen. Ett är politiken som fastslagit att detta är en viktig fråga. Carl Bildt och Bengt Wersterberg tog fram det första nationella politiska dokumentet redan 1994 i form av en proposition om jämställdhet. Nästa beslut i riksdagen om jämställdhet togs efter en proposition av Jens Orback och Göran Persson år 2005-2006.


Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken


http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/46/bc381acc.pdf


Ett annat skäl är att många starka kvinnor drivit jämställdhetsfrågan i samhället: Astrid Lindgren, Ellen Key, Alva Myrdal, Karin Söder är några förebilder som jag vill nämna i detta sammanhanget men ge mig gärna fler namn i en kommentar till detta blogginlägg.

Vimmerbys jämställdshetsplan som kan läsas här på nätet

http://www.vimmerby.se/PageFiles/3584/j%C3%A4mst%C3%A4lldhetsplan_vimmerby_kommun_2006_2007_120618.pdf

antogs av fullmäktige år 2006 och bygger på den första av dessa två propositioner. Jag anser att den är i stort behov av uppdatering då den beskriver jämställdhetsarbetet utifrån en organisation som inte längre existerar och räknar upp ansvariga medarbetare som inte längre arbetar i kommunen. Enligt Gertrud Åström ska en jämställdhetsplan uppdateras årligen så nu bör alliansstyrer agera snabbt och uppdatera denna före valet 2014 anser jag. Allt annat vore pinsamt för oss alla. 

Det finns många strategiska beslut som en kommun kan ta för att arbeta med jämställdhet på ett strukturerat sätt. Det viktigaste är att alla mätningar görs utifrån kön. Det vill säga att man mäter förutsättningar och resultat för män respektive kvinnor och för flickor respektive pojkar när man mäter måluppfyllelse. Genom att göra så får man mätresultat som går att använda i genusarbetet och då kan man till exempel göra om verksamhet så att den blir mer jämställd. I Kalmar kommun mättes antalet flickor och pojkar som besökte fritidsgården. Här snubblade man på biljardbordet inne på fritidsgården och den såg ut som fyra ostädade pojkrum. Övervägande delen av besökarna var pojkar. Medvetna om detta gjordes verksamheten om och lokalerna gjordes mer attraktiva för både flickor och pojkar. Nu har man lika många från varje kön som besöker fritidsgården. Ett medvetet och strategiskt jämställdshetsarbete skördade framgång i Kalmar. Äldreomsorgen har mycket att göra på detta område liksom skolan . 

Först krävs ett politiskt beslut i KF som sätter fokus på att jämställdshetsarbete är viktigt och ska göras i alla kommunens verksamheter. Sedan måste det göras handlingsplaner, enhetsplaner osv på alla nivåer. Det bör resultera i minst 100 olika planer för jämställdshetsarbetet i Vimmebry kommun och då blir det tydligt för verksamheterna och verkstad för att förbättra jämställdheten i Vimmerby. 

Fullt fokus framöver på denna fråga alltså. Slutligen gav hon tipset att Vimmerbys nya jämställdhetsplan kan inledas med orden: Här i Vimmerby kommun ger vi likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Slutligen hittade jag en skrivelse från statsministern och dåvarande jämställdshetsministern till riksdagen om jämställdhetspolitiken 2011-2014. Läs den här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/Jamstalldhetspolitikens-inrikt_GZ033/?text=true

tisdag 11 februari 2014

Västerviks fiberutbyggnad

Jag har redan berättat om kriget mellan Telia och Västerviks energi och miljö. Båda vill bygga fiber i tätorten Västervik. Skribenten i gårdagens Västervikstidning beskriver att det på grund av bristande samverkan mellan olika aktörer finns en risk att inget blir byggt. I Vimmerby ska vi inte bygga förrän vi har anslutningar till 60% av fastigheterna i tätorterna. I Västervik bygger man om det är 25-30% anslutningsgrad. Hur sjutton ska det kunna bli något byggt inom de närmaste åren enligt den regel om 60% som är antagen av fullmäktige och som hela affärsplanen och kalkylen bygger på. Vi har ADSL till skillnad från Östergötland där ITSAM har erfarenheter av att bygga fiber. Då finna ett mycket större initialt intresse och behov hos medborgarna än vad som är fallet i Vimmerby och Västervik tack vare eller på grund av ADSL-satsningen som Kalmar län gjorde i samverkan med TELIA för ett antal år sedan och där Vimmebry gick före hela länet. Ekonomistyrning och kvalitetsstyrning och orfansiationsuppbyggnad kommer att krävas av ITSAM i samverkan med politiken i Vimmerby för att Vimmerby bredband ska bli bra. Nu finns hemsidan ute där man kan göra intresseanmälan . Länk kommer så snart jag hittar den. www.vimmerbybredband.se

Även i Vimmerby tätorter finns en risk att det blir konkurrens om vem som ska bygga fiber....hur hanterar vi det politiskt?

Den som är satt i skuld är inte fri!

http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/56564/1/87/

Alf Wesik har i sin ledare för några vekor sedan efterlyst mer försiktighet vad gäller kommunens investeringstakt. Nu läser jag att det ska byggas konstgräsplan vid AL-skolan och att de gläds åt att investeringsbudgeten för Vimmerby kommun prioriterar denna satsning. Återkommer om det förslaget sist i detta blogginlägg.

Kraftvärmeverk,äldreboende, två indutriområden och ett framtungt fiberbyggprojekt på ett och samma år gör mig fundersam och jag inser att jag personligen genom att ha varit KS-ledamot fram tills nu har varit delaktig i alla dessa beslut, även om jag föreslagit etappvis utbyggnad av Krönsmon och en annan mer kostnadseffektiv och marknadsorienterad  strategi för att bygga ut fibernätet i Vimmerby.

Jag kliver nu av KS och kandiderar till kommunalråd som Vimmerby tidning hade på sin löpsedel i fredags. Ett av skälen är den nuvarande ekonomiska situatioen i kommunen. Prognoser visar att flera nämnder inte kommer att hålla sin budget inkluderat KS och det finns alltför få förslag från KS om hur man ska komma tillrätta med ekonomin.

Jag föreslår en uppföljning av fiberinvesteringen i KF vilket enligt KF-beslut ska ske en gång i halvåret och nu har projektet varit igång minst 8 månader. Allt för att på ett smart sätt gå från etapp ett till etapp två.

Jag föreslår även att komunen ska avstå från att investera 700 000 kronor i en LANDSBYGDS-ÖP och istället försöka verkställa det landsbygdspolitiska handlingsprogram som landsbygdsberedningen lägger fram i KF i mars och som sedan ska remittas, beredas av KS och antas av KF före sommaren. Där har vi budgeterat 100000 kr för framtagandet av programmet och det behöver kompletteras med verkstad och inte mer planering av landsbygdens utveckling, tycker jag. Kommer en motion som sagt i februari med ett konkret förslag.

Jag föreslår också snabb rekrytering av hyresgäster på Krönsmon och Östra Ceos för att det ska börja rulla in intäkter till denna stora investering och utveckling av näringslivet i Vimmerby.

Jag föreslår återhållsamhet vad gäller drift och nya investeringar. Konstgräsplan vid AL-skolan bör diskuteras då den nya ÖP för tätorten föreslår byggande av en ny skola om tio-tjugo år vid Nybble. Då tycker jag att man ska göra om AL-skolan till exempelvis trygghetsboende. Vad ska vi då ha en konstgräsplan till där men den kanske kan byggas enligt den investeringsbudget som fullmäktige antagit på ett sätt som gör att den går att flytta till den nya skolan vid Nybble,Vad tycker ni om det förslaget?

Svar till Leif Carlsson och motion om praktisk landbygdsutveckling i februari

NU har jag skickat in mitt svar på Leif Carlssons angrepp i en insändare där han anklagar mig för politisk ohederlighet. Läs det i Vimmerby tidning imorgon eller i övermorgon.

Jag uppfattar att det nu är många olika partier i Vimmerby som vill värna landsbygden och det gläder mig då Centerpartiet kommer att lägga en motion om konkret och praktisk landsbygdsutveckling i fullmäktige i februari. Det kanske finns chans att den motionen får gehör i KS som nu har fått uppdragte att besluta om hur motioner ska prioriteras efter att min motion om snabbare motionshantering bifölls. Om KS gillar vår landsbygdsmotion så kan den hanteras och förverkligas snabbt. Det vore toppen för landsbygden, tror jag. Jag har nämligen hittat pengar i vår budget till en landbygdssatning som heter duga.

Ska bli spännande att se hur Vimmerby kommunstyrelse kommer att ta emot mitt och Centerpartiets förslag till konkret och praktisk landbygdsutveckling.

måndag 10 februari 2014

Nämndsarbete

Jag har funderat på det här med demokrati och nämndsarbete. Per-Inge Peterson i Hultsfred som är ordförande för deras socialnämnd har ett intressant upplägg för sina nämndssammanträden. Först har de nämndssammanträden med genomgång av alla ärenden. Sedan ajourneras mötet för politisk överläggning av alla genomgångna ärenden. Därefter samlas nämnden för att ta beslut utan några tjänstemän närvarande. Det tycker jag är ett tilltalande sätt att arbeta med nämndssammanträden. Vad tycker ni? 

Valkampanj startar nu för Centerpartiet i Vimmerby

PerÅke Svensson, Curt Tyrberg och undertecknad är valkampanjledare för Centerpartiet i Vimmerby. Till vår hjälp har vi en arbetsgrupp som tillsammans med oss ska ta fram ett valmanifest. Anna Svensson, Magnus Danlid, Lisbeth Karlsson i Alsta  och Peter Karlsson i Dabbetorp ingår i den arbetsgruppen. Ett första utkast ska vara klart till vårt årsmöte i Frödinge bygdegård den 26 februari. 

Vår tidsplan är med andra ord redan definierad och nu gäller det fullt fokus på valrörelsen. På fredag är det Alla hjärtans dag och då är det exakt sex månader kvar till valet. Vi ligger bra till tack vare att vi redan i november var klara med våra listor. 

De två andra största partierna är inte klara med alla voteringar och förslag till namnen på sina listor och det ska bli spännande att se moderaternas och socialdemokraternas listor om några veckor. 

Än är ju inte spelplanen klar för valet till kommunfullmäktige i Vimmerby . Centerpartiets spelplan och spelare är utsedda. Valmanifestet är alltså snart klart och då kan vi fokusera ännu mer och förfina innehållet i vår närodlade politik och kommunicera det i lugn och ro via möten, Vimmerby tidning, vår hemsida och våra medlemmars bloggar. Eva Svensson och jag bloggar och jag skulle gissa att ytterligare några Centerpartister kommer att blogga inför valet. Många debatter kommer också att ske på Facebook vilket vi redan sett prov på i helgen. Rolf Ericsson i Pelarne har hållt oss lokalpolitiker varma med frågor och inlägg om vad vi politiker vill göra i Pelarne. Peter Fjällgård har ställt samma fråga om Rumskulla och jag svarar så gott jag kan i detta skede. 

Roligt ska det bli med valrörelse i många olika media men det viktigaste är mötet med medborgarna ute i samhället. Det är i möten som det skapas mirakel tycker jag. Det är där i mötet som den största påverkan sker och de bästa förslagen kommer fram. Dialogen med medborgarna är demokratins guldkant och den är därför så värdefull för mig som fritidspolitiker. Det är på ICA, Konsum eller i Idrottshallen som jag får veta vad medborgarna vill med Vimmerby . Leif Carlsson anklagar mig för att vara en politiker som sätter upp fingret och lyssnar på vad väljarna vill ha för beslut. Leif Carlson kanske borde göra så själv för att förtroendet för oss politiker ska öka då det nu är bottennivå för Vimmerbys politikers förtroende. 

Jag kommer i alla fall att fortsätta lyssna på väljarna även om Leif Carlson anser att det är politiskt ohederligt av mig. Målet för mig är att demokrati och medborgardialogen ska utvecklas och inte avvecklas i Vimmerby. Därför vill jag webbsända fullmäktigesammanträden och flytta ut desamma två gånger per år till Frödinge, Tuna, Pelarne, Södra vi, Rumskulla och Gullringen. 

söndag 9 februari 2014

Centerpartiets problem enligt en lantbrukare i Uppland

http://www.unt.se/24unt/?clip=2893225

Här intervjuas en lantbrukare om vilka skäl som han tror ligger bakom Centerpartiets låga opinionssiffror. Intressant tycker jag och håller delvis med. Jag tror att centerpartiet måste fokusera ännu mer på landsbygdsfrågorna och vår närodlade politik. Men det fiffiga med den närodlade politiken som bygger på att människor ska ha mer frihet att själva bestämma över sin vardag och att samhället ska vara mer decentraliserat är inte bara en bra landsbygdspolitik då dessa frågor är minst lika aktuella i förorten som i landsorten. Stad och land , hand i hand. Symbios, till nytta för varandra. Samspel som utvecklar alla sidor och alla delar av samhället, jämlikt och jämställt ska det vara och demokratiskt och på lika villkor över hela landet, mellan olika åldrar och mellan ALLA människor. 

Det är en framgångsrik närodlad politik som driver frågor som är nära människorna i staden och på landsbygden. Närproducerade varor, bra barnomsorg, äldreomsorg och vård. Vi vill ha ett samhälle där ALLA känner att de behövs och har en uppgift. Delaktighet och gemenskap är ledorden, tycker jag. 

Konkret landsbygdsutveckling i praktiken

Vimmerby har så mycket att erbjuda, tycker jag. Småskalighet och närhet mellan människor och naturen är det största för mig.

Jag deltog i Astrid Lindgrens hembygds strategimöte om framtidens landsbygdsutvecklingssatsning i torsdags och fann att denna region har haft mycket och bra samverkan och att det finns all anledning att fortsätta denna samverkan som är väl etablerad. Små kommuner vinner mycket på omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte anser jag. 

Landsbygdsutveckling i dessa fyra kommuner skulle kunna samordnas så att personer som har ansvaret för kommunernas landsbygdsutvecklingsinsatser skulle kunna vara kopplade till föreningen Astrid Lindgrens hembygd tycker jag. Detta är en ide som vi spånade fram i bilen på väg hem från mötet. Det var Lena Dahl, Jacob Käll och Hillevi Helmfrid som delade dessa visioner med mig. 

Alla fyra kommunerna har behov av landsbygdsutvecklare. Landsbygdsberedningen i Vimmerby bjöd in Lotti Jilsmo som har den tjänsten i Västerviks kommun och man kan konstatera att hon gör ett fantastiskt arbete med Västerviks landsbygder men hon är ensam i sitt arbete. Jag tror att flera kommuners landsbygdsutvecklare skulle kunna hitta stora samverkansmöjligheter genom att några dagar i veckan dela arbetsplats och mötas i gemensamma diskussioner om vad man kan göra för att utveckla kommunernas landsbygder. Förbättringsvandringar arbetar såväl Kalmar som Västerviks kommuner med och det är genomfört en sådan i Överum under Lottis ledning. Det går till så att ett antal av kommunens tjänstemän vandrar tillsammans med frivilliga ur ortsbefolkningen för att identifiera förbättringsförslag. Det kan vara skyltar som är felaktiga eller saknas. Det kan vara behov av renoveringar, parkskötsel, sittplatser, mm. Det skapas en checklista under vandringen som landsbygdsutvecklaren ansvarar för och som kontinuerligt uppdateras vartefter insatser genomförs. 

Jag föreslår att förbättringsvandringar görs snarast i alla tätorter i Vimmerby inklusive centralorten. Det tar inte mycket tid men skulle kunna identifiera och skapa samverkan mellan kommunens tjänstemän och medborgarna som tillsammans kommer överens ute på plats vad som behöver göras. 

Centerpartiet i Vimmerby kommer att motionera om detta och föreslå såväl landsbygdsutvecklare kopplad till föreningen Astrid Lindgrens hembygd som genomförande av förbättrinsgavndringar i kommunen under år 2014-2015. 

Det tror jag skulle kunna göra skillnad och verkstad. Tillsammans får vi hela Vimmerby att växa. 

lördag 8 februari 2014

Debattklimatet måste förbättras i Vimmerby

Leif Carlsson anser att jag är "beslutsfähig" i en insändare i dagens Vimmebry tidning. Jag googlar på det ordet och finner att det betyder beslutför. Ett ålderdomligt klingande ord som jag faktiskt var tvungen att slå upp i svenska akademins ordlista. När jag sökte i synonymordboken på nätet så fanns inte ordet så det används inte så ofta i vardagslag. Ett sätt att försöka få ett övertag i en debatt kan ju vara att använda ord som folket inte förstår. Så framgångsrikt tror inte jag att det är. Ett bra språk för mig är ett enkelt språk som är lätt att förstå för alla och genom att uttrycka sig lättförståeligt tror jag också att medborgarnas uppfattning om politiker och deras förtroende för politiker ökar. För närvarande är förtroendet lågt för politiker i Vimmerby och medborgarna upplever att de har svårt att påverka politiska beslut. Här måste vi alla ta krafttag för att höja förtroendet och möjligheten för medborgarna att påverka på olika sätt, 

Leif Carlsson skräder inte orden om mig och jag anser att han har gått över gränsen för hur man uttrycker sig i debatten i Vimmerby såväl i insändare som i talarstolen i fullmäktige och allra hårdaste orden får kvinnor i politiken ta emot från hans mun. Flera ledamöter i fullmäktige har kontaktat revisions-och demokratiberedningen och uttryckt att man upplevt obehag när Leif Carlson med flera har debatterat. Så kan vi inte ha det och jag önskar att vi snarast börjar webbsända fullmäktige så att ledamöterna inser att alla Vimmerbys medborgare och väljare kan lyssna på debatter och omröstningar i efterhand. Då kan ju väljarna bedöma vilka ledamöter som är beslutsfähiga eller inte. Debattklimatet kanske också blir bättre om man vet att det är direktsändning. 

Jag respekterar mitt parti men även mig själv och jag anser att jag som fullmäktigeledamot har rätt att rösta precis som jag vill och efter min övertygelse. När jag valde att bli fritidspolitiker år 2010 så var det flera bekanta som sa  till mig.

- Låt dig inte förstöras av politiken. Följ ditt förnuft och agera och rösta enligt demokratiska principer och enligt ditt parti MEN är det någon gång som du har en avvikande uppfattning så stå för den och rösta inte emot din egen uppfattning även om du får utstå kritik för det. 

Jag anser att man som ledamot ska delta i debatter, ställa många kontrollfrågor och vara vetgirig för att man vid beslutsögonblicket ska vara trygg i sitt beslut. Jag har många gånger under de senaste fyra åren fått ta emot mycket kritik för att jag vill ha mer faktaunderlag före beslut. Ett exempel är fiberprojektet i Vimmerby. Fortfarande finns många frågetecken kring hur Vimmerby fiber ska finansieras och hur exempelvis byalagens acessnät ska övertas av Vimmerby energi och miljö AB. Jag anser att många frågor ska vara avtalade och klara innan man drar igång 72-miljonersprojekt för skattepengar så att ekonomistyrning och kontroll sker effektivt och så att skattemedel används så bra som möjligt. Nu bygger Vimmebry ett parallellt stomnät som i framtiden blir svårt att sälja om den viljan skulle uppstå. Varför skulle någon vilja köpa ett nät som är byggt parallellt med ett annat nät?

En annan fråga är om allt är upphandlat enligt offentlig upphandling. Konsulten som projekterat delar av fibersträckan mellan Kisa och Vimmerby tillhör inte PEAB som är det företag som vann upphandlingen. Detta borde granskas närmare anser jag. Dessutom undrar jag om alla kunder som anslutit till den låga kostnaden 5000kr har ett acessnät ? Det är nämligen en förutsättning enligt kommunens regelverk att man själv ska gräva och bygga accesnätet för att man ska få den rabatterade låga anslutningsavgiften . Annars ska det kosta 15000kr per anslutning. Finns det någon kund som fått reducerad avgift utan att ha andel i ett byalag längs sträckan Kisa -Vimmerby. Peter Karlsson i Dabbetorp ställde frågan eftersom ITSAM grävt fiber utanför hans fastighet och installerat en accesspunkt där han önskade koppla in sig och han undrade vilken anslutningsavgift som gällde för honom. ITSAM svarade att det var landsbygdsavgiften på 5000kr medan KS därefter beslutade att det måste vara 15000kr eftersom Peter inte tillhörde något byalag. Helt OK tyckte han men beklagade att detta varit oklart då det inneburit meningsskiljaktigheter mellan djursdalabor om värdet av att ingå i byalaget om man kunde få billig anslutning ändå. Nu undrar jag om det finns någon annan kund som redan tidigare tecknat sig för anslutning till stomnätet som fått den lägre avgiften. Denna fråga ska jag ställa muntligt då jag har ett möte med Henrik Röste på ITSAM på måndag em. 

Slutligen anser jag att väljarna får avgöra vilka förtroendevalda som de vill ha i kommunen. Det är viktigt för demokratin och för Vimmerby att flera får chansen att påverka politiken. 

Risken om alltför få får uttrycka sig eller om man inte vågar ställa frågor i fullmäktige för att man tycker att det är obehagligt, är att demokratin minskar i takt med förtroendet för politiker. Som fullmäktiges ordförande jobbar jag för att öka medborgardialogen och jag har därför starta Fullmäktigeordförandebloggen dör jag beskriver hur man exempelvis kan lägga medborgarförslag eller ställa frågor under allmänhetens frågestund i fullmäktige. Websändningar hoppas jag också få gehör för. Samt utflyttning av två sammanträden per år till bygdegårdar och samlingslokaler i mindre tätorter som Frödinge, Tuna, Rumskulla, södra vi och Gullringen.