torsdag 20 september 2018

REKO-ring Vimmerby i gång

Cirka 20 personer samlades igår kväll och resultatet blev en arbetsgrupp på tre personer som vill ta ansvar för administration av REKORING Vimmerby.

Nu ska facebookgruppen spridas och minst 500 som gillar den krävs före första utlämning. Regelverk och plats för utlämningen behöver fastställas men känslan är att Vimmerby nu får en REKO-ring, en lokal digital marknadsplats för närproducerat. Redan 19 medlemmar...Välkomna att bli en del av denna mötesplats.

https://www.facebook.com/groups/268392640458783/?__xts__%5B0%5D=68.ARCsKJZkUkmDHeUzOaiV7aAC_GvfzBbOtuKaTGHvtINi8oOGzAHAyFPAXanE2R1zqfvEDdbZan_5Gj5Lb-gU_sRZSo-jK9BKaNlGRIA0DT6VNsK867dUEwM1DiEA5KWj3zbjqcJzwiUa8jpB0D87WYTtH6obU9eimCcrKOJnQjOJ6n2Km6ywsw&__tn__=HH-R

Skoj när det händer positiva saker i bygden.

Ingen medarbetare från kommunen var där, tyvärr men jag hoppas  de kommer från utvecklingsavdelningen nästa gång eftersom detta kommer att bli en mötesplats för många lokala närproducenter.

Kvällens och morgonens insikt. Där det finns utvecklingskraft och vilja är det omöjliga möjligt och det är där jag ska fokusera framåt för Vimmerbys bästa.

onsdag 19 september 2018

REKORING i Norra Kalmar på G, möte ikväll

Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till möte med syfte att bilda en arbetsgrupp för att starta en REKORING i Norra Kalmar län till jul.

På tisdag den 25 september 18.30 är det även ett möte i Gamleby med liknande upplägg. (Gamlebygymnasiet)

Hoppas att vi blir många som tillsammans kan bilda denna nya handel med närproducerat.

Här finns inbjudningar. På kvällens möte i Vimmerby på Sevedegatan (SVs Lokal)  föreläser en expert från Borås om REKORINGAR.

https://www.facebook.com/events/1854043438045596/

https://www.facebook.com/events/1024142037758910/

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/snart-kan-du-kopa-mat-via-facebook-om5457960.aspx

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/29292/de-vill-fornya-matinkopen-ska-bli-mojligt-att-kopa-narproducerat/

tisdag 18 september 2018

Om ledarskap, visioner och samhällsplanering.

Jag ser på ledarskap som ett av de viktigaste sätten att skapa utveckling. En förutsättning för att lyckas är god kommunikation och öppna samtal mellan människor.

Att helt enkelt lyfta, stötta och stärka de människor man möter i alla möten.

Min ambition är att vara närvarande och stå för ett lyssnande ledarskap.

Jag behöver er hjälp med det.

Tveka inte att höra av er när jag misslyckas eller när jag lyckas.

Tillsammans bygger vi hela Vimmerby kommun starkare med ansvar, mod och fantasi.

Nybro kommun använde 1,6 miljoner för att ta fram en vision. https://nybro.se/politik-kommun/om-kommunen/vision-mal/

Vimmerby har investerat tillsammans med Tillväxtverket i ett arbete med att ta fram en social lokal utvecklingsstrategi som nu ska implementeras i kommunen. Allas Vimmerby heter det fortsatta arbetet och leds av Carina Östh. Grunden för det arbetet är tillit och tolerans och hur det sociala kapitalet är en förutsättning för platsens utveckling. Läs mer om det här: http://www.arenafortillvaxt.se/files/PDF/Tillit%20och%20Tolerans_webb.pdf SLUSEN finns här : http://www.vimmerby.se/download/18.11b119de1639e38ca5ff2f61/1529051840051/SLUS%20antagen%20KF%20171023.pdf

På måndag ska vi spela in en pod som en del i slutrapporten av arbetet. Det ska bli intressant att vara en liten del i den.

Jag tror att vi kommer att lyckas att ta fram en vision för Vimmerby kommun på sikt.

De båda kommunalråden och jag tillsammans med kommundirektören samlades i juni 2017 för att diskutera fram ett förslag till vision för kommunen. Vi föreslog:

”Vi möts och bygger Vimmerby med ansvar, mod och fantasi. ”

Två medarbetare tillsammans med några ledamöter i KS sågade det förslaget och då tillsattes en arbetsgrupp som skulle ta fram ett annat förslag. Eva Berglund, Marie Nicholsson och Peter Fjällgård ingick i den gruppen men de lyckades inte leverera ett förslag till vision utan lämnade tillbaka sitt uppdrag ogjort efter ett drygt halvår. (Mars 2018)

Nu ser vi framåt tillsammans och en av de frågor som vi måste ta tag i är att kommunen behöver göra en ny översiktsplan eftersom den nuvarande i sin helhet gjordes 2007, för elva år sedan. Vi har ett tematiskt tillägg för tätorten som antogs 2016 men resten av kommunen har inte någon ny ÖP. Det händer en hel del på 11 år och nu granskar revisorerna hur kommunen använt sina plandokument vid den innevarande mandatperiodens exploateringar. Nuvarande planer finns här: http://www.vimmerby.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/oversiktsplan.4.1d85645215ec7de28466af09.html

måndag 17 september 2018

Vimmerbydialekten är östgötsk och med tydliga R

Såg Unga Astrid på Vimmerby bio igår. Den handlade om en ung kvinna som hamnade ”i olycka” som artonåring och valde att flytta till Stockholm och sedan föda sitt barn i Köpenhamn. En gripande historia men tyvärr var filmen en besvikelse för mig.

Inspelningen var inte gjord i Vimmerby vilket för mig blev mycket märklig eftersom stora delar av historien utspelade sig i Vimmerby.

Astrids föräldrar försökte tala småländska men regissören har totalt missat vilken dialekt de hade. De misslyckades fullständigt och som Vimmerbybo känner jag mig kränkt. Allan Edwall på sin tid gjorde en helt fantastisk tolkning och skådespelarinsats som Emils far Anton i spelfilmerna om Emil I Lönneberga. MEN han hade också helt missat vilken dialekt Vimmerbyborna talar.

VI HAR TUNGSPETS-R. Låt oss göra det helt KLART för världen nu. Låt aldrig några skådespelare som ska spela Vimmerbybor uttala R som TUNGROTS-R. Det blir bara löjligt för en människa som inte har tungrots-r kan aldrig forma det perfekt. Tack å lov att Astrid i filmen inte tvingades att tala dialekt.

Så här låter Vimmerbymålet Tors Johansson gör ett fint jobb när han beskriver Vimmerbydialekten i samband med Stadsmuseet Näktergalens utställning om dialekter 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=cGhPHQHXm-c

Att man sätter potatis på hösten i filmen och att Vimmerby tidningsredaktion inte alls fanns i ett grått hus utan gult är väl småsaker i det hela, men ändå lite störande för min filmupplevelse.

Gården där Astrid växte upp liknar inte alls Näs utan ser mer ut som Katthult. En stor miss enligt mig som vet hur Näs ser ut. Det är ett mycket stort och ståndsmässigt gult hus i utkanten av staden som är byggt 1913 och inte ett litet torp på landet. Huset ligger intill Prästgården och det var inte alls någon backig liten väg genom skogen dit utan i det närmaste en rak och belagd stadsgata. (Prästgårdsgatan i Vimmerby).

Filmen är bra men handlar som sagt mer om en ung flicka som blir gravid med en gift man på 20-talet än vad den handlar om en av världens mest kända författarinnor som växte upp i Vimmerby.

Jag hoppas verkligen att det görs filmer om Astrid Lindgren och hennes liv. Men denna föll inte mig i smaken som en fiktiv film om Astrid Lindgren. Jag har full förståelse för familjens synpunkter. Ingen vet hur det förhöll sig mellan Astrid och fadern till Lasse. Det bör inte göras fiktion på det.

Däremot fyller filmen en funktion vad gäller jämställdhet och vi kan tacka preventivmedel som finns idag för att färre kvinnor hamnar i den situation som Astrid Ericsson hamnade i. Aborträtten är också viktig i det sammanhanget och att den lag vi har idag är viktig och inte ska förändras.

söndag 16 september 2018

Vecka 38, tillbaka till vardagen men ändå inte

Nya tider. Fokus på ett nytt politiskt ledarskap i Vimmerby kommun. Kan det möjligen bli den första kvinnliga ordföranden i kommunstyrelsen den 1 januari 2019?

Förberedelse pågår. Men också ”Business as usual”med KS-möten osv..

Måndag: Gruppmöte med kommunfullmäktigegrupperna, både den innevarande och den nya. Tror att vi får byta lokal för att få plats.

Tisdag: Start Up UF i Västervik med mina 30 UF-elever från Gamlebygymnasiet. Kvällen: Möte med DS AU i Kalmar

Onsdag: Telefonmöte med länets kretsordföringar mm. Möte med REKORING, Norra Kalmar på SV kl. 19. Det första av två möten om att bilda en REKORING. Det andra mötet äger rum i Gamleby nästa vecka.

Torsdag: Extra KS. Möte med turistchef Peter Göransson.

Lördag: 10-15 Möte med Centerpartiet i Vimmerby. Strategier mm ska diskuteras.

Söndag: Höstdagjämning

lördag 15 september 2018

Ersättare i Sveriges Riksdag

https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/rvalkrets/08/personroster.html

569 kryss och jag blir nu ersättare i Sveriges Riksdag. Anders Åkesson har skyhögt högre förtroende och fortsätter sin riksdagstjänstgöring. Stort grattis till honom och tack för träningslägret under riksdagskampanjåret. Karin Helmersson, jag och Anders Åkesson har genomfört en hel del mediaaktiviteter mm i hela länet och hela den resan har varit mycket intressant och givande. Jag har fått chansen att lära känna mitt hemlän. Det är jag mycket tacksam för. Peter Karlsson, Dabbetorp fick 40 kryss. http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/hon-fick-flest-kryss-i-vimmerby-om5463105.aspx

Nu är fokus framåt och bildande av den majoritet som ska leda Vimmerby  2019-2022. Centerpartiet har utsett leif Larsson till förhandlingsgruppen samordnare och där finns även Anna Svensson och Lars Sandberg. Alla tre är mycket skickliga strateger så jag har stor tillit till att de kommer att lyssna in olika partiers planer och önskningar utifrån valresultatet.

Nästa vecka kommer det slutgiltiga valresultatet inklusive de personkryssa som kan förändra vilka som ska sitta i KF. Vi har 14 mandat dvs 14 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Vilka det blir kan förändras utifrån personkryssande. Den som ska kryssa sig förbi måste ha drygt 200 röster eftersom det finns en regel att det krävs 5 % av personkryssande för att gå förbi.

Det är verkligen spännande att följa rösträkningen på www.val.se .

Mörbylånga och Borgholm har redan bestämt sig. Liksom Kalmar. Där blir det samarbete mellan S och C med flera. Mönsterås fortsätter med allians liksom Hultsfred, Högsby och Nybro skulle jag tro. Resten av Kalmar läns kommuner förhandlas just nu.

fredag 14 september 2018

FOKUSMÄSSA 28 september

Fredagen den 28 september är det fokusmässa i Focushuset. Arbetsintegration för kvinnor är en satsning som socialnämnden gör för att få fler utrikesfödda kvinnor in på arbetsamarknadnen. Strukturfonderna finansierar den treåriga satsningen och denna mässa är en viktig del i arbetet. Kvinnorna som deltagit har själva varit med och format innehållet i mässan.

Programmet är digert och flera seminarier pågår parallellt . Speakers corner pågår hela dagen där allmänhet och föreningar inbjuds att framföra ett budskap under 20 minuter.

Föreläsare från Valdemarsvik kommun med fokus på integration deltar. Lokala artister underhåller.

Här finns programmet http://www.vimmerby.se/nyheter/nyheteromsorgochhjalp/valkommentillfocusmassanmedtemaarbeteutbildningkulturmotenochhalsa.5.3f6b11f5165860b26bfd0eba.html

Vill du veta mer om projektet så finns info här: http://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp/ekonomiekonomisktbistandsocialbidrag/arbetsloshet/arbetsmarknadsenheten/arbetsintegrationkvinnor.4.7b57ecc216251fae47486c4f.html
Missa inte detta!

Själv arbetar jag i Gamleby men ska försöka ta ledigt på eftermiddagen för att kunna delta.