lördag 25 februari 2017

Bostäder behöver byggas av både privata aktörer och allmännyttan.

Glädjande att privata intressenter visat intresse för att bygga bostäder i Vimmerby men det betyder inte att Vimarhem inte ska bygga. Instämmer med Magnus Danlid om att det är ett mycket bra läge för Vimarhem att bebygga Pistolsmeden snarast. 

Tillsammans bygger vi fler bostäder i vår kommun! 

Noterar också att Annie Lööf gjorde en bra lördagsintervju som till en del handlade om orsakerna till att centerpartiet har mycket höga opinionsiffror. MEN ännu är inga röster lagda så det blir en spännande tid fram till valet 2018. Landsbygdspolitiken, småföretagarpolitiken och integrationspolitiken mm angav Annie Lööf som orsaken till opinionsframgångarna. De frågorna är viktiga även i Vimmerby kommun. 

Vi behöver ett nytt ledarskap i riket och i Vimmerby kommun. 

fredag 24 februari 2017

Tillväxt Vimmerby

Läser en mycket bra bilaga som lyfter möjligheter för vår kommun. En kvinna från Göteborg , Elisabeth Lidberg blir chef för ARLA i Vimmerby. Önskar henne varmt välkommen till en växande kommun med stora möjligheter och expansionskraft med ett diversifierat näringsliv. tisdag 21 februari 2017

Onsdagsplanering

Igår kväll hade vi ett mycket bra gruppmöte med konstruktiva diskusioner som utvecklar vår närodlade politik. Tacksam för det. 

BUN sammanträder imorgon och då jag är ledig från mitt civila arbete och har fått klartecken av ordförande att delta i nämndens sammanträde så det ska jag göra. 

Peter Karlsson och Maja Danlid är Centerpartiets företrädare i nämnden där Peter är ordinarie och Maja ersättare. Peter har mer än 20 års erfarenhet i nämnden och får delta i nämndens presidiearbete vilket är mycket värdefullt.

På eftermiddagen ska jag fika med en ny medlem. Tacksam för att vi blir fler och fleer för varje vecka som vill vara med och bidra till ett ännu bättre Vimmerby. 

På kvällen är vi i Frödinge bygdegård och håller årsmöte för kretsen (kommunen). Gunilla Gustafsson kommer att prata om Stadsmuseet Näktergalen och dialektprat. FBSKs nybygge där ska jag också spana in. 

måndag 20 februari 2017

Måndag morgon

Sportlovsvecka och då hinner jag med lite fler möten hemma.

Ikväll är det gruppmöte och denna gång är vi i Stadshuset. På onsdag är det kretsårsmöte i Frödinge bygdegård med duktiga Gunilla Gustafsson som ska berätta om Stadsnuseet Näktergalen och "dialektprat". 

Möte md Trafikverket står också på veckans agenda och det är en mycket viktig fråga för kommunens invånare och för näringslivet. Där måste vi få till konstruktiva samtal.


http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/alv--jarnvagen-ar-jattevktig-20170220/

onsdag 15 februari 2017

Imorgon börjar budgetarbetet för 2018!

Sveriges kommuner och landsting kommer till Vimmerby imorgon och presenterar kommunens ekonomiska situationen som en grund för budgetarbetet 2018.

På kvällen är det kommunalregional sektion i Mönsterås. Då samlas alla gruppledare (KSO eller oppositionsledare) i alla länets kommuner under ledning av gurun Roland Åkesson. Det brukar vara mycket lärorika kvällar med många nyttiga erfarenhetsutbyten. 

Ikväll delas hedersgåvor till de som arbetat i kommunen i 25 år. Stolt över maken som antälldes på Vimarskolan 1991 och får sin hedersgåva bland många andra trotjänare på Restaurangskolan ikväll. Personalen är kommunens viktigaste resurs!

tisdag 14 februari 2017

Förskola i Skyttehagen

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/fortydligande-fran-kommunstyrelsen/


Det är viktigt att i lugn och ro titta närmare på kommunens framtida markanvändning men för att kunna göra det krävs också en bakgrund kring vad som är ekonomiskt möjligt och praktiskt genomförbart. I länken ovan finns beskrivningar av olika områden.


Vi i Centerpartiet ser inte Skyttehagen som vårt förstahandsval utan vi skulle helst se en byggnation på stiftets mark vid Hultet. Men den processen verkar svår i dagsläget, tyvärr.


Eftersom det brådskar med en ny förskola så kan vi acceptera byggande av en förskola mellan Lunden och Skogsbacken.

söndag 12 februari 2017

Borgerlig vigsel i Vimmerby

Det trillar in många förfrågningar om borgerlig vigsel och just nu är vi bara två vigselförrättare i Vimmerby kommun. Förvaltningen arbetar med att rekrytera flera. 

Läs mer om borgerlig vigsel här:

http://www.vimmerby.se/kommun-politik/ovrig-medborgarservice/borgerlig-vigsel/


onsdag 8 februari 2017

Högskoleutbildningar behövs även på landsbygden

NYA VÄGAR till utbildning är ett samarbete mellan tre CAMPUS (Västervik, Hultsfred och Vimmerby) och man har gjort en riktigt bra ansökan. Tyvärr blev det nej på den i denna omgång från regeringen. Stefan Löfven skulle behöva göra mer för landsbygden än att göra en veckas turné. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/hultsfred/nej-till-nya-utbildningar-pa-campus---vi-ger-inte-upp--20170208/

tisdag 7 februari 2017

KS idag

Många ärenden ska avgöras idag och kallelsen finns på kommunens hemsida. 

Avtalen med Näs skrevs under och jag företrädde Kulturkvarteret Näs eftersom Helen Nilsson är på semester. 

Igår kväll hade vi ett mycket bra kretsstyrelsemöte där vi utvärderade vår strategidag med Roland Åkesson och planerade för vårt årsmöte den 21 februari. 

Annie Lööfs tal på kommundagarna lever fortfarande i mina tankar och ger energi. 

fredag 3 februari 2017

Offentlig upphandling av närproducerad mat

Länsstyrelsen informerar om hur man kan upphandla mer närproducerat. Man kan ställa UHM-krav vad gäller griskött till exempel som finns på bilden nedan. 

Svårt för den kommunala upphandlaren när det är så många led i matkedjan att säkerställa att kraven på gårdsnivå uppfylls. 

85% av alla kostchefer anser att det är svårt att få lokala företag att lämna anbud. 

Goda exempel finns dock. Se bild nedan. 
Rustning av järnvägar och bostadsbyggande i nordöstra Småland.

500 miljoner till upprustning av regionala järnvägar och Stångådalsbanan och Tjustbanan finns med i de banor som Centerpartiet vill rusta. 


Riktigt viktigt förslag och finasieringen tas från stadskärneutveckling i storstäderna som givetvis också är viktigt men nu krävs rustning av järnvägarna vilket är helt nödvändigt nu.

Pendeltåg mellan Kisa och Hultsfred med ett nytt mötesspår i Gullringen bör finnas med i denna satsning för att klara inpendling till husfabrikerna i Gullringen och kommande fabrik i Hultsfred. SKL har gjort en upphandling och många kommuner har nu hört av sig för att kunna använda det ramavtal som är framförhandlat där Hjältevadshus som planerar husfabrik i Hultsfred och  Boklok i Gullringen är de som ligger högst prioriterade i upphandlingen. 

Helhetstänk och kraftfull satsning i vår region för att bygga bort bostadsbristen i landet är viktigt för oss som är kommunpolitiker i Nordöstra Småland för att bostadsbyggandet i kommunerna ska lyckas. Då behövs järnvägarna i vår region. 

Eva Nypelius från Gotland presenterade SKLs upphandling på Centerpartiets kommundagar igår och avslutade med en bild som visar vilka företag som vunnit upphandlingen. Finns en byggklar tomt så kan en kommun bygga lägenheter som står klara på åtta månader. Denna upphandling kan göra stor skillnad snabbt vad gäller bostadskrisen i hela landet.