fredag 30 juni 2017

Fjärrvärmen installeras nu äntligen i Resecentrum

I budgetarbetet 2016 drev vi i C att Resecentrum inte skulle säljas och att fjärrvärme skulle installeras och ersätta den fossileldade oljepannan. 

Idag när jag besökte Resecentrum så blev jag så glad över att se att fjärrvärmen nu installeras precis så som vi yrkat i kommunfullmäktige i november 2016. Det är bara 100 meter kulvert som krävs för att koppla in den närproducerade biobränsleeldade fjärrvärmen. 

Fastigheten ska heller inte säljas för M och S insåg att det var svårare att förklara och påverka Trafikverket så att vi får banan upprustad om kommunen väljer att sälja det fina stationshuset. 

Fasaden behöver rustas så det blir en annan fråga att lyfta framöver. Men först gläds vi över detta steg för ett klimatsmartare uppvärmningssätt och ett fortsatt ägande av Resecentrum. Idag var det skönt att kunna gå in och vänta på tåget i en uppvärmd vänthall som också var mycket välbesökt. 

onsdag 28 juni 2017

Möjligheternas mötesplats

Många intryck kring kompetensförsörjning på dagens seminarie i Virserum. Många möten som berikat min dag. 

Regionförbundet medarrangerar detta: 

https://rfkl.se/Documents/Kurser/Möjligheternas%20mötesplats/Program.pdf

Jag ska delta även under morgondagen då det är mycket aktuella frågor som diskuteras. 

Inkludering och hur vi bättre ska ta tillvara möjligheterna kring den befolkningsökning som länet haft de senaste åren och samtidigt klara de utmaningar som är kopplade till detta. 

Välskriven och viktig ledare i dagens Barometern om Hulsfreds mod med KSO Lars Rosander i spetsen: 

http://www.barometern.se/ledare/

tisdag 27 juni 2017

Mötestät vecka och lite om det viktiga värdskapet.

Idag är det ett långt sammanträde med KS AU där många ärenden ska hanteras inför sommaren. 

Onsdag och torsdag ska ägnas åt seminarie i Virserum och sedan blir det en del besök på Midnattssolsrallyt som är i full gång. 

Det är mycket som händer i Vimmerby-bygden så här i sommartider. Vimmerby har ett av Sveriges starkaste varumärken och nu rustas för att ge den service som besökarna förväntar sig. 

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. 

Jag hjälpte till exempel ett antal japanska damer som var på study tour kring Astrid Lindgrens litteratur. De blev otroligt glada och tacksamma för en liten spontanguidning utanför Stadshuset en tidig morgon i förra veckan. Det tog inte lång tid men gav så mycket stolthet och glädje. 

Hoppas att vi alla får många bra möten med våra besökare i sommar. Visit Vimmerby har gjort en videosnutt som snurrar på sociala medier nu. Bra när rörliga bilder visar vår vackra och aktiva bygd på ett inbjudande sätt. 


onsdag 21 juni 2017

"Rambudgetröra" utan tjänstemännens eller oppositionens delaktighet

Socialdemokrater och Moderater i Vimmerby ändrade sin rambudgetfördelning några timmar innan kommunfullmäktige skulle besluta enligt budgetberedningens förslag. Vi fick inga tydliga skäl varför ändringar skulle ske utan att tjänstemannakompetens varit inblandad, så vi i C avstod från att delta i punkt 1 och 2 i budgetbeslutet och yrkade bifall till punkt 3, 4, 5 och 6. 

Vi hoppas att S och M också hörsammar vår inbjudan nedan så att detaljbudgetprocessen kan fortsätta i en konstruktiv anda. 

Vårt skäl till vårt ställningstagande utifrån förslaget till ny och utökad rambudget är :

"Det kan tyckas "enkelt" att stå fast vid kommunstyrelsens förslag, och kalla det för "ansvar", men vi vet att det finns stora behov och till viss del även medel. Utan att veta hur S och M resonerat och på vilka grunder man beslutat sig för att förändra utan inblandning av tjänstemannakompetens, så är det inte möjligt att anta eller förkasta det nya förslaget. 
För att kunna ta ansvar måste vi ha fakta- det har vi inte- därför känner vi oss tvungna att avstå från att rösta och bjuder in S och M till en information och diskussion kring de nya budgetramarna och vi önskar att alla gruppledare i kommunfullmäktige får delta i det mötet."

Mitt rambudgetanförande utifrån det ursprungliga förslaget : 

CENTERPARTIETS BUDGETANFÖRANDE,  

Kommunfullmäktiges sammanträde 19 juni

 

Rambudgetprocessen har inte riktigt hittat sina former då vi exempelvis inte haft ett tydligt ledarskap för arbetet. Men trots detta ligger nu ett förslag för beslut i kommunens högsta beslutande församling. 

Socialdemokraterna och Moderaterna har varit otydliga vad gäller om de ville ha ett enigt beslut eller inte i KS AU.De båda partierna bjöd in till pressträff före KS AU den 31 maj och presenterade vad de avsåg att besluta under KS AUs sammanträde samma dag. Centerpartiet ser till kommunens bästa och vill trots detta stötta S och M vad gäller rambudgetfördelning men vi har några medskick till det fortsatta arbetet. 

Socialnämnden behöver utreda hur de kan effektivisera enligt revisionsrapporten om biståndsbedömning. Bristerna i dokumentation kan göra att biståndstagaren inte får rätt insats varje gång och även försvåra introduktionen av ny personal.

Avsaknad av rutiner och dokumentation försvårar även för kommunfullmäktige och nämnd att följa om verksamheten bedrivs enligt fattade beslut och på ett tillfredsställande sätt

BUN behöver planera verksamheten mer långsiktigt med ett brett resonemang om strukturen i tätorten och möjlig samverkan mellan skola och förskola på landsbygden. Vi behöver satsa på AL-skolan och göra en liknande upprustning som den som gjorts på VIMAR. Vi har inte möjlighet att i närtid bygga en helt ny skola som ersätter AL-skolan vilket S och M mot förvaltningens vilja vill få KF att ta ett inriktningsbeslut om. Vi behöver också skyndsamt hantera KDs motion om att återinföra PRAO som regeringen föreslår ska bli obligatorisk. Det planeringsarbetet måste påbörjas. Mönsterås kommun har ett system där eleverna själva får välja utifrån en hemsida med kartbild över alla PRAO- platser och ett nära samarbete vad gäller handledning så att PRAON blir så bra som möjligt. 

Förskola måste byggas men den stora frågan som vi ännu inte diskuterat är vad ska byggas? En stor enhet med 10 avdelningar kan vi i C inte ställa oss bakom. Det skulle innebära upp till 420-500 förskolebarn mellan Snokebovägen och Bysjövägen (Ödestorpsvägen) . Vi behöver fördela förskoleplatserna så att de finns nära där människor bor. Småbarnsfamiljer kämpar med att få livspusslet och vardagslogistiken att fungera och där måste vi hjälpa till genom att planera samhällsekonomiskt smart för våra medborgares bästa

Utvecklingsavdelningens chef slutar sin tjänst i augusti i år. Det ger oss en möjlighet att utvärdera utvecklingsavdelningens nuvarande organisation och ta hänsyn till organsiationsberedningens arbete för att forma framtidens kultur-, fritids och näringslivsarbete. Samhällsbyggnadsavdelningen ser vi också som en avdelning som kräver en del organsiationsförändringar och effektiviseringar. 

Därför behövs politiker som lyssnar in medborgarnas behov och samtidigt tar ansvar för hela kommunens framtid. Vimmerby kommun behöver mer närodlad politik!

Vi yrkar bifall till KS förslag till budgetramar men vi vill noggrant följa nämndernas detaljbudgetplanering och framförallt investeringsbudgetens fördelning där vi inte ser en ny skola som högsta prio i dagsläget.  

 

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Gruppledare Centerpartiet i Vimmerby
lördag 17 juni 2017

Två mötestäta veckor

Imorgon är det kommunfullmäktige och då ska rambudgeen beslutas. Jag har filat på mitt budgetanförande. Alla partier erbjuds budgetanförande och riktlinjen är att hålla det på 10 minuter.

Sedan är det plandialog på måndag morgon. Uppföljning på de detaljplaner som är beställda och diskussion om eventuellt nya. 

Sedan är det också sista Distriktsstyrelsemöte före sommaren. Mönsterås på onsdag. 

Ska fira midsommar med systrar med familjer och sedan är det KS AU , hela dagen på tisdagen efter midsommar. Otroligt många punkter så det blir nog besvärligt att vi varken har KS eller KF förrän i september. Gissningsvis blir det något extra sammanträde.

En sväng till Almedalen är inbokad och sedan blir det några veckors ledighet från politik. 

Sedan ska sommaren fyllas med kärlek och livet. Umgänge med nära och kära och Warmbadhusets kulturkvällar. Och liksom förra sommaren så har jag ett antal fina vigslar att förrätta på olika platser i vår fina kommun. 

tisdag 13 juni 2017

Så kan Yxern räddas

Idag har en enig kommunstyrelse i Vimmerby tagit ett beslut om att söka överprövning tillsammans med Västerviks kommun enligt förstudiens rekomendation. Direkt efter ansökan om en kortsiktig och tillfällig förändring av vattendomen så ska arbetet för att nå en långsiktig lösning för Yxern göras. Målet är en naturlik avrinning. 

Vill du läsa förstudien så finns den här på Västerviks kommuns hemsida

http://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Nyheter-bygga-bo-och-miljo/sa-kan-sjon-yxern-raddas/

måndag 12 juni 2017

PRAO föreslås bli obligatorisk

Bra att det nu föreslås att PRAO ska bli obligatoriskt för grundskolan. 

Detta har vi med i vårt valmanifest 2014 och KD har nyligen lagt en motion om detta. 

Nu bör denna motion hanteras skyndsamt , tycker jag. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/prao-kan-bli-obligatoriskt/

tisdag 6 juni 2017

Nationaldagsfirande idag

Hoppas vi ses på Nationaldagsfirandet i Källängsparken i eftermiddag. 

Först parad från Kulturskolan till Källängen och där kommer det att bli ett program med tal och musik i en lagom blandning. 

http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/kultur-och-fritidsnyheter/sveriges-nationaldag-6-juni/