söndag 16 juli 2017

APL på alla gymnasieprogram?


Inför arbetslivspraktik på de studieförberedande program

Kopplingen mellan arbetslivet och gymnasieutbildningen måste stärkas på alla plan och inom alla program. 

Därför funderar jag kring behovet av att införa en obligatorisk arbetsplatsförlagt lärande  (APL)  på alla de studieförberedande programmen i gymnasieskolan, vilket redan finns i studieplanen på de yrkesförberedande programmen. 

Samhället förväntar sig att alla ungdomar på sikt ska bli anställningsbara och produktiva samhällsmedborgare och då är det lika viktigt för de som läser ett studieförberedande program som för de som läser ett yrkesförberedande program att få tillgång till några veckors lärande på en arbetsplats med professionell handledning under gymnasieutbildningen.
Om man inte sommarjobbat och om man bor i en kommun som inte erbjuder PRAO på grundskolan så finns en risk att en 19-åring som tar studenten på ett studieförberedande program aldrig haft en direktkontakt med en arbetsplats. 
Vore det inte rimligt att alla gymnasielever får APL under sin utbildning? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar